iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 3. 2012
21:49 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
3069
zhlédnutí

Ekonomika +

Rubrika: Light. Téma: Netradiční výuka cizích jazyků. Reportáž Lucie Müllerové.

8 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ekonomika +

 • 00:00:19 Hodiny s rodilým mluvčím,
  intenzivní kurzy,
 • 00:00:22 individuální výuka
  nebo ve skupině.
 • 00:00:25 Nabídka jazykových škol
  je skutečně pestrá.
 • 00:00:28 Nároky klientů jsou
  ale stále větší.
 • 00:00:30 Za své peníze se chtějí jazyk
  naučit ideálně rychle a snadno.
 • 00:00:37 Ekonomická situace na lidi doléhá.
 • 00:00:40 Lidé víc přemýšlejí
  a důsledněji si vybírají
 • 00:00:43 školy i kurzy,
  na které budou chodit.
 • 00:00:46 Řeší to,
  aby skutečně dosáhli pokrok,
 • 00:00:49 aby je studium bavilo.
  U nás se projevila situace tak,
 • 00:00:52 že se nám zvýšila poptávka
  po kurzech,
 • 00:00:55 kde je méně lidí ve skupince.
 • 00:00:57 Ve firmách už delší dobu
  pociťujeme,
 • 00:00:59 že firmy neplatí angličtinu,
  resp. jazykové vzdělávání
 • 00:01:03 zaměstnancům jako benefit,
  ale jen zaměstnancům,
 • 00:01:06 kteří potřebují jazyky
  pro svoji práci.
 • 00:01:09 Kromě klasického biflování
  dostávají zelenou
 • 00:01:12 i různé inovativní způsoby.
  V jejich případě není alfou
 • 00:01:15 a omegou gramatika,
  ale spontánní komunikace.
 • 00:01:18 Studenti cizí řeč poslouchají,
 • 00:01:21 učí se v ní přemýšlet
  a přirozeně reagovat.
 • 00:01:25 V naší jazykové škole jsme se
  zaměřili na inovaci průběhu hodin.
 • 00:01:29 Hodiny jsou aktivní, dynamické
  a hlavně se na nich hodně mluví.
 • 00:01:35 VÝUKA V ANGLIČTINĚ
 • 00:01:38 Je to velký rozdíl
  oproti klasické hodině,
 • 00:01:41 kde studenti pracují s učebnicí,
  s texty, s cvičeními.
 • 00:01:45 U nás vlastně 100 procent hodiny
  se mluví,
 • 00:01:48 přičemž lektor stále nabádá
  studenty k mluvení, opravuje je.
 • 00:01:53 Je to, jako když mluvíte někde
  na ulici s Angličanem,
 • 00:01:57 ale ten vám opravuje chyby, protože
  se to potřebujete naučit správně.
 • 00:02:05 Tato metoda mi vyhovuje
  úplně nejvíc,
 • 00:02:07 protože při ní člověk komunikuje,
  rychle odpovídá
 • 00:02:10 a hlavně je to zábavné.
  Je to lepší než na normální škole,
 • 00:02:13 protože tam ta výuka probíhala
  spíš tím stylem,
 • 00:02:16 že jsme skoro nemluvili,
  že jsme sem tam něco řekli,
 • 00:02:19 moc jsme tomu nerozuměli
 • 00:02:21 a hlavně si nemohli všímat
  každého z nás.
 • 00:02:24 Lektoři mluví schválně rychle, aby
  to byla přirozená rychlost řeči.
 • 00:02:27 Ne pomalu,
  aby mi dobře student rozuměl.
 • 00:02:30 Ale schválně tak,
  jako když mě někdo osloví na ulici
 • 00:02:33 nebo jako když vedu
  obchodní jednání,
 • 00:02:36 aby si studenti zvykli
  a rozuměli tomu.
 • 00:02:38 Výuka funguje na principu
  takzvané Callanovy metody.
 • 00:02:47 Horkou novinkou
  je zážitková výuka jazyků.
 • 00:02:50 Ta je kombinací
  nejčastějších inovativních metod.
 • 00:03:06 My se staráme o to,
  aby náš student byl v kontaktu
 • 00:03:10 s jazykem téměř trvale
  po malých částech.
 • 00:03:13 Takže mu voláme domů například
  nebo má od nás aplikaci,
 • 00:03:18 kde má flash-karty, kartičky, které
  mu pomáhají naučit se ty věci,
 • 00:03:21 poslouchá doma
  v relaxovaném stavu.
 • 00:03:23 Takže celé je to
  takový soubor metod,
 • 00:03:26 které pomáhají studentovi,
  že to opravdu dostane do hlavy.
 • 00:03:29 Zhruba jednou za týden má pak
  student trénink se svým lektorem.
 • 00:03:33 Já mluvím anglicky.
  Já nejsem Čech.
 • 00:03:37 Témata a texty jsou každému
  studentovi šité přímo na míru.
 • 00:03:42 Před každým modulem děláme
  se studentem rozhovor,
 • 00:03:45 kde se ho na určitá témata ptáme,
  a nahráváme potom
 • 00:03:49 jeho texty v češtině
  nebo v jeho rodném jazyce
 • 00:03:53 a překládáme je rodilým mluvčím
  nebo člověkem,
 • 00:03:56 který umí ten jazyk velice dobře,
  a on to dostane do svého učiva.
 • 00:03:59 Součástí domácích příprav je
  i metoda známá jako superlearning.
 • 00:04:03 Kdy jsem schopen
  v relaxovaném stavu získat
 • 00:04:07 obrovské množství slovíček, frází
  a vět do pasivní slovní zásoby.
 • 00:04:13 Představte si,
  že po dni plném shonu
 • 00:04:17 si sednu do křesla, zavřu oči,
  poslouchám,
 • 00:04:20 přichází ke mně příjemná hudba
 • 00:04:24 a mluvené slovo
  anglicky, česky, anglicky.
 • 00:04:27 Já vnímám to,
  co vlastně přichází,
 • 00:04:30 a představuji si
  a spojuji ty představy s tím,
 • 00:04:33 co slyším díky tomu,
  a zpětně v poznávací paměti
 • 00:04:36 se naučím to,
  co potřebuji.
 • 00:04:45 Co je podstatné u této metody,
  je,
 • 00:04:47 že proces učení probíhá
  i ve spánku.
 • 00:04:51 Během dne nabíráte zážitky,
  nějaké zkušenosti,
 • 00:04:54 večer naposloucháte fráze
  a pak během spánku se tyto fráze
 • 00:04:58 ukládají do té paměti,
  kterou potom používáte.
 • 00:05:02 Celý cyklus příprav je pak
  zakončen zážitkem
 • 00:05:06 nebo zážitkovým workshopem,
  kde se sejde větší počet studentů.
 • 00:05:10 Zrovna jsme na modulu malíř, kdy
  studenti malují obraz svůj první.
 • 00:05:17 Samozřejmě měsíc
  předtím se připravovali,
 • 00:05:19 aby byli schopni komunikovat
  o barvách, o různých tvarech,
 • 00:05:24 technikách, takže je to takové
  vyvrcholení toho celého cyklu.
 • 00:05:28 KONVERZACE V ANGLIČTINĚ
 • 00:05:34 Metodu vymysleli
  Miroslav Pešta a Jiří Horák
 • 00:05:37 během společné cesty
  do Chorvatska.
 • 00:05:40 Uvést ale všechny nápady do praxe
  trvalo ještě řadu měsíců.
 • 00:05:45 Jak snadno nebo naopak těžko
  se ty myšlenky aplikovaly do praxe?
 • 00:05:50 Já bych řekl,
  tak trochu metodou pokus a omyl.
 • 00:05:54 My jsme každý nový koncept
  testovali na skupině studentů.
 • 00:05:59 Podařilo se vytvořit úžasnou
  skupinu lidí, rodilých mluvčí.
 • 00:06:04 Připravit
  všechny studijní materiály,
 • 00:06:06 vymyslet všechny workshopy,
  které tady jsou,
 • 00:06:09 celý ten systém dát dohromady,
  tak to bylo náročné.
 • 00:06:13 KONVERZACE V ANGLIČTINĚ
 • 00:06:30 Podle některých studií je výuka
  u alternativních metod
 • 00:06:34 mnohem rychlejší
  než v klasickém případě.
 • 00:06:38 Když nás něco baví,
  učíme se rychleji, efektivněji.
 • 00:06:42 To je ten rozdíl,
 • 00:06:44 který je potom vidět ve výsledku
  oproti klasické metodě.
 • 00:06:46 Rychlost výuky je zhruba pětkrát
  rychlejší než u běžné výuky.
 • 00:06:50 Je to dané tím, že se samozřejmě
  mnohem víc mluví tady,
 • 00:06:54 mnohem více se prožívají ty věci,
 • 00:06:56 ale samozřejmě i tím způsobem
  rozdrobení učiva do malých částí,
 • 00:06:59 že několikrát za den
  jste v kontaktu s jazykem.
 • 00:07:02 Jak se shání lektoři
  pro ty netradiční výuky?
 • 00:07:07 Často hůř než pro klasickou výuku,
  protože se s ní musí
 • 00:07:14 lektor ztotožnit, musí ji mít rád,
  ona je i náročná na lektora,
 • 00:07:18 protože lektor musí být neustále
  v pozoru, neustále mluvit,
 • 00:07:23 pomáhá studentovi s odpovědí,
  musí se stále soustředit
 • 00:07:29 a musí být takový expresivní,
  protože my využíváme to,
 • 00:07:32 že napovídáme studentovi
  v hodinách,
 • 00:07:35 takže ne každý může učit
  inovativní metodou.
 • 00:07:40 To asi potvrdí všichni,
  že najít dobré lektory je těžké.
 • 00:07:43 V tom našem případě
  oni vlastně musí projít
 • 00:07:46 takovým speciálním kurzem na to,
  aby přijali tuto metodu,
 • 00:07:50 aby se naučili a aby odhodili
  ty staré, špatné návyky
 • 00:07:54 a aby začali využívat všech prvků,
  které v tom systému jsou.
 • 00:08:10 I když jsou ceny inovativních
  kurzů často vyšší než ty klasické,
 • 00:08:14 mnoho odborníků jim přesto věští
  slibnou budoucnost.
 • 00:08:18 Šanci na úspěch
  mají ale jen ti nejlepší.
 • 00:08:32 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2012

Související