iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 9. 2010
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

85 hlasů
27917
zhlédnutí

Domy milovníků umění

Ideály rodinného bydlení od slovutných architektů

59 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Domy milovníků umění

 • 00:00:11 První třetina dvacátého století
  byla v Evropě dobou
 • 00:00:14 hledání životního stylu
  moderního člověka.
 • 00:00:18 S tím rovněž souviselo řešení
  ideálu rodinného bydlení -
 • 00:00:22 onoho pomyslného
  domu milovníka umění,
 • 00:00:26 jak téma v roce 1900
  pojmenovala architektonická soutěž
 • 00:00:30 vypsaná v německém Garmstadtu.
 • 00:00:33 V té době vyrostly
  v Čechách a na Moravě vily,
 • 00:00:36 které přesahovaly rámec
  běžné stavební produkce.
 • 00:00:40 Jejich architekti, například
  Jurkovič, Hofman, Bauer,
 • 00:00:43 Kotěra, Chochol, Loos a další
  byli v řadě případů nositeli
 • 00:00:48 nových myšlenek,
  které hýbaly tehdejší Evropou.
 • 00:00:53 Proč se právě oni
  dokázali prosadit?
 • 00:00:56 Odkud čerpali?
  A z jakých poznatků vycházeli?
 • 00:01:09 Severní Itálie, kraj Benátsko.
  Město Vicenza s okolím.
 • 00:01:14 Místa inspirovaná
  antickou kulturou,
 • 00:01:18 architekturou vyvážených proporcí
  a dokonalé účelnosti.
 • 00:01:22 Příměstská krajina s řadou
  výjimečných renesančních vil,
 • 00:01:26 do nichž se v parných létech
  Vicenzané uchylovali,
 • 00:01:30 aby si zde obklopeni zelení
  vychutnávali chládek.
 • 00:01:35 Místo obklopené nevysokým
  obdělávanými pahorky,
 • 00:01:40 oblast vynikajícího ovoce
  a kvalitní vinné révy.
 • 00:01:44 Vicenza je městem slavného pozdně
  renesančního architekta
 • 00:01:48 Andrey Palladia, který se narodil
  v roce 1508 v nedaleké Padově
 • 00:01:54 jako Andrea di Pietro
  della Gondola.
 • 00:01:57 Vyučil se kameníkem, později začal
  pracovat v architektonické dílně.
 • 00:02:02 Pohyboval se v blízkosti
  humanistického filozofa a básníka
 • 00:02:06 Giangiorgia Trissina,
 • 00:02:09 na jehož popud
  přijal vznešení příjmení Palladio.
 • 00:02:13 Přátelství s Trissinem
  mu otevřelo cestu
 • 00:02:17 k řadě návrhů veřejných staveb,
  městských paláců,
 • 00:02:20 kostelů a venkovských vil.
 • 00:02:24 v roce 1549 zvítězil Palladio
  v soutěži vypsané velkou radou
 • 00:02:29 města Vicenzy na přestavbu
  středověké baziliky
 • 00:02:33 Palazzo della Raggione - soudního
  dvora na novou radnici města.
 • 00:02:38 Rozsáhlá přestavba mu otevřela
  cestu k dalším zakázkám.
 • 00:02:44 Palladiova Loggia del Capitaniato
  z roku 1571
 • 00:02:49 původně sloužila jako sídlo
  benátského velitele města.
 • 00:02:59 Andrea Palladio - tvůrce
  hluboce ovlivněný antikou -
 • 00:03:02 je jediný architekt v dějinách,
  podle něhož byl pojmenován
 • 00:03:06 celý architektonický směr -
  palladianismus.
 • 00:03:15 Ve Vicenze - městě zaslíbením
  renesanční architektuře -
 • 00:03:19 o několik desetiletí později
  působil i další významný architekt
 • 00:03:23 a velký obdivovatel Palladiova díla
  - Vincenzo Scamozzi.
 • 00:03:31 Andrea Palladio získal velké uznání
  svými návrhy městských paláců
 • 00:03:36 a církevních staveb,
  ale mistrovskými díly se staly
 • 00:03:39 především jeho příměstské
  nebo venkovské vily.
 • 00:03:44 Jsme ve Vicenze, tam,
  kde Monti Berici padají do roviny
 • 00:03:48 a kde stojí tato
  už po staletí obdivovaná stavba -
 • 00:03:54 vila Rotonda od Andrey Palladia.
 • 00:03:57 Její stavebník Paolo Almerico
  byl výjimečnou osobností.
 • 00:04:01 Jako architekta
  si volí Andreu Palladia.
 • 00:04:06 Setkali se dva muži, kteří si,
  jak se někdy říká, kápli do noty,
 • 00:04:10 protože Almerico byl muž,
  intelektuál,
 • 00:04:14 který chtěl svojí stavbou
  ztělesnit nejenom to,
 • 00:04:18 co nutně potřeboval,
  to znamená souhru účelovosti
 • 00:04:23 s reprezentativností,
  ale i něco nad tím,
 • 00:04:26 něco ideálního.
  Ideál antické harmonie.
 • 00:04:32 Vila Rotonda představuje jedinečné
  spojení formy, funkce a místa.
 • 00:04:37 Architekt zde uskutečnil svoji
  představu o světě dokonalosti,
 • 00:04:41 harmonie a stálosti.
 • 00:04:43 Dispoziční řešení
  vytváří kruh vepsaný do čtverce,
 • 00:04:49 to znamená
  tvary naprosto absolutní.
 • 00:04:52 Palladio se u této stavby pokusil
  pravděpodobně poprvé v Evropě
 • 00:04:56 na naprosto profánní,
 • 00:04:59 to znamená
  užitkovou, obytnou, stavbu
 • 00:05:02 aplikovat ty nejvznešenější
  sakrální motivy.
 • 00:05:07 Motivy, které byly
  dosud užívány u svatyní.
 • 00:05:11 Rotundu -
  vzpomeňme na římský Pantheon -
 • 00:05:15 a čtyři průčelí, věnčená
  průčelími antických chrámů.
 • 00:05:21 Nehotovou stavbu publikoval
  Palladio ve svém teoretickém
 • 00:05:24 traktátu I Quattro Libri
  dell Architettura -
 • 00:05:28 Čtyři knihy o architektuře.
 • 00:05:31 Spis chápal jako příručku,
 • 00:05:33 která měla být ostatním vzorem
  při navrhování.
 • 00:05:36 Poznatky starověku
  Palladio aktualizoval
 • 00:05:39 a doplnil vlastními myšlenkami.
 • 00:05:42 Tyto představy pak doložil návrhy
  svých architektonických prací.
 • 00:05:48 Zastavme se ještě u funkčního
  uspořádání vlastní stavby.
 • 00:05:53 V přízemí byly umístěny
  hospodářské funkce,
 • 00:05:56 především kuchyně
  a obydlí pro čeleď.
 • 00:06:00 V prvním patře,
  v onom proslulém pianu nobile,
 • 00:06:03 přístupném v tomto případě,
  jak to Palladio měl rád,
 • 00:06:07 monumentálními schodišti,
  bylo vlastní obydlí pána,
 • 00:06:13 a horní podlaží
  sloužilo jako sýpky,
 • 00:06:16 kam se na podzim ukládaly
  plodiny z panství,
 • 00:06:19 a zároveň tím vytvářely jakousi
  izolaci před nadcházející zimou.
 • 00:06:25 Palladio dovedl stavbu
  do výšky přízemí.
 • 00:06:28 Dílo dokončil po jeho smrti
  Vincenzo Scamozzi v roce 1620
 • 00:06:34 a Villa Almerico Capra la Rotonda
  začala být brzy považována
 • 00:06:38 za jeden z mostů k antické kultuře.
 • 00:06:42 V Anglii architekti brzy vytvořili
  specifickou linii palladianismu,
 • 00:06:47 reprezentovanou
  například dílem Inigo Jonese
 • 00:06:50 a jeho Královniným pavilonem
  v Greenwich
 • 00:06:53 z konce první třetiny 17.století.
 • 00:06:57 Richard Boyle, hrabě z Burlingtonu
  v tomto duchu vybudoval
 • 00:07:00 v roce 1729 svůj Chiswick House.
 • 00:07:04 Ve své době vila ovlivnila
  architekturu v celé Velké Británii.
 • 00:07:11 Za oceánem Thomas Jefferson,
  třetí prezident Spojených států
 • 00:07:15 amerických, postavil
  ve Virginii své Monticello.
 • 00:07:19 Příliš velká a nákladná
  i pro samotného benátského dóžete,
 • 00:07:24 prohlásil o vile rodiny Manin
  generál Napoleon.
 • 00:07:30 V práci architekta Benoniho
  z první poloviny 17.století
 • 00:07:34 převážily reprezentační prvky
 • 00:07:36 a ideál vyváženosti funkce
  a prestižní stránky se vytrácel.
 • 00:07:42 Stavba tak uzavřela vývoj
  vilové architektury Benátska.
 • 00:07:54 V polovině 19.století se v Anglii
  jako výsledek hledání nového stylu
 • 00:07:59 formovala odrůda neogotiky.
 • 00:08:01 Jeden z nejslavnějších
  rodinných domů -
 • 00:08:04 Red House, Červený dům,
  si nechal postavit William Morris
 • 00:08:08 v roce 1860 podle projektu svého
  přítele architekta Philippa Webba.
 • 00:08:14 Říká se mu také
  první moderní dům na světě.
 • 00:08:19 Obroda uměleckých řemesel a návrat
  k idealizovanému středověku
 • 00:08:23 podle představ Johna Ruskina,
  to je Morrisův Red House.
 • 00:08:29 V první polovině 19.století se ve
  Velké Británii začal šířit pocit,
 • 00:08:35 který by bylo možné nazvat
  estetickou rozladěností.
 • 00:08:39 Pocit, který vycházel z toho,
 • 00:08:42 že industriální civilizace
  pokazila - stručně řečeno - vkus.
 • 00:08:47 Když se kolem poloviny 19.století
 • 00:08:50 William Morris
  rozhodl uzavřít sňatek,
 • 00:08:53 pokoušel se sehnat si v Londýně
  vybavení budoucí domácnosti.
 • 00:08:58 A najednou s překvapením
  a s rozčarováním zjistil,
 • 00:09:02 že nic takového, co by odpovídalo
  jeho vkusu, sehnat nemůže.
 • 00:09:06 No a tak se vyučil
  několika řemeslům
 • 00:09:09 a začal si vybavení domácnosti
  a později i textilie
 • 00:09:13 a později i nástěnné malby
  a tapety a tak dál a tak dál
 • 00:09:17 vyrábět sám.
 • 00:09:20 S přáteli založil Morris
  uměleckořemeslné dílny
 • 00:09:24 William Morris and Company,
  z nichž se postupně vyvinulo
 • 00:09:28 slavné hnutí umění a řemesel
  Arts and Crafts.
 • 00:09:35 Hledání ideálu bydlení
  nás zavedlo do Vídně,
 • 00:09:38 kde si Otto Wagner v roce 1886
 • 00:09:41 postavil vlastní nádhernou vilu
  v italském stylu.
 • 00:09:50 Stavba odkazovala k antickému
  i renesančnímu dědictví.
 • 00:09:54 Dům byl později nazván italským
  snem v náručí vídeňského lesa.
 • 00:10:02 Wagner se u své vily snažil naplnit
  tento paladiánský ideál
 • 00:10:07 do všech důsledků
  a do všech detailů.
 • 00:10:11 Vila je přísně symetrická,
 • 00:10:14 otevírá se k příchozímu
  sloupovým portikem
 • 00:10:18 vrcholícím ionským řádem.
 • 00:10:22 Má vynikající proporce.
 • 00:10:25 Má dokonce nízké převislé střechy
  tak charakteristické
 • 00:10:29 právě pro italskou architekturu
  quattrocenta a cinquecenta.
 • 00:10:36 Wagner určil
  vývoj moderní architektury.
 • 00:10:39 Jeho speciálkou na vídeňské
  Akademii prošli:
 • 00:10:42 brněnský rodák Kotěra,
  Leopold Bauer z Krnova
 • 00:10:46 i Josef Hoffmann z Brtnice.
  Ve Wagnerově ateliéru jim dělal
 • 00:10:50 vedoucího kresliče
  Josef Maria Olbrich z Opavy.
 • 00:10:55 Wagnerův spis Moderní architektura
  se stal manifestem,
 • 00:11:00 loučením
  s historizujícím 19.stoletím.
 • 00:11:04 Nejen v akademických kruzích,
  ale také tam, kde to bylo
 • 00:11:08 pro Vídeň typické - v kavárnách
  vznikaly v dlouhých debatách
 • 00:11:12 Wagnerových žáků a jejich
  dalších mladých souputníků
 • 00:11:16 nové myšlenky, ideje, východiska.
 • 00:11:19 Vídeň té doby patřila
  ke kulturním metropolím Evropy.
 • 00:11:24 Tady se setkávali na konci
  devadesátých let 19.století
 • 00:11:31 mladí architekti, malíři a umělci
 • 00:11:34 a zde založili volné sdružení,
  debatní spolek,
 • 00:11:38 který pojmenovali Siebener klub.
 • 00:11:41 Stýkali s zde Koloman Moser,
  Josef Hoffmann,
 • 00:11:46 Olbrich,
 • 00:11:48 Jan Kotěra,
 • 00:11:51 Max Fabiani.
 • 00:11:53 Nové myšlenky si například
  vyměňovali také
 • 00:11:57 na vlastnoručně kreslených
  pohlednicích.
 • 00:12:00 I tak se rodilo
  nové uměleckého hnutí.
 • 00:12:04 I na základě těchto skic
  se rodil Olbrichův pavilon Secese.
 • 00:12:12 Secese -
  tento poslední univerzální sloh -
 • 00:12:15 se na více než dvacet let
  zmocnila projevů moderního života,
 • 00:12:20 počínaje
  architekturou, malířstvím
 • 00:12:23 až po všechny druhy
  užitého umění.
 • 00:12:26 Secese usilovala
  o souhrnné umělecké dílo.
 • 00:12:41 Na počátku dvacátého století
  se město Darmstadt
 • 00:12:44 stalo po Mnichovu
  dalším uměleckým centrem Německa.
 • 00:12:49 Na zrodu umělecké kolonie,
  rozložené na vršku Mathildenhöhe,
 • 00:12:53 měli zásluhu tři muži:
 • 00:12:56 Hesenský velkovévoda Ernst Ludwig,
  syn anglické královny Viktorie,
 • 00:13:01 knižní nakladatel Alexandr Koch
  a Josef Maria Olbrich.
 • 00:13:07 Olbrich dostal od velkovévody,
  který obdivoval britské hnutí
 • 00:13:12 Arts and Crafts, mimořádnou
  a neopakovatelnou šanci -
 • 00:13:17 navázat v Darmstadtu na to,
  co bylo považováno
 • 00:13:20 za základní kámen mladého umění -
  na vídeňský pavilon Secese.
 • 00:13:26 Ernst Ludwig byl osvícený mecenáš,
 • 00:13:29 Olbrich pak výjimečný
  naplňovatel jeho vizí.
 • 00:13:33 Krása vyrůstající
  z pravdy a účelnosti,
 • 00:13:36 tak hodnotil velkovévoda
  Olbrichovo dílo.
 • 00:13:41 Olbrichovi se v Darmstadtu podařilo
  uskutečnit velkovévodovy představy.
 • 00:13:46 Vycházely ze snahy
  překlenout propast
 • 00:13:49 mezi vysokým a užitým uměním,
  mezi uměním a řemeslem,
 • 00:13:54 mezi prací návrháře a dělníka.
 • 00:13:57 Olbrich na Mathildenhöhe
  vytvořil průzračný,
 • 00:14:02 melodický akord
  jednotlivých uměleckých druhů.
 • 00:14:07 Interiér Glückertova domu
  představoval něco fantaskního,
 • 00:14:13 něco úžasného.
  Anglikanizující, vznosná hala
 • 00:14:17 připomínající téměř svatyni
  a v ní Olbrich v podstatě provedl
 • 00:14:22 syntézu toho,
  kam dospěla evropská secese
 • 00:14:26 a začínající moderna
  kolem roku 1900.
 • 00:14:30 Na jedné straně
  doznívající stonkový styl,
 • 00:14:35 do určité míry
  s téměř folklorní barevností,
 • 00:14:39 na druhé straně potom
  vynikající dispoziční řešení,
 • 00:14:43 anglikanizující řešení
  a geometrizace dekoru,
 • 00:14:48 ony proslulé čtverečky,
  v tomto případě modré čtverce.
 • 00:14:56 Vedle Olbricha
  se při otevření umělecké kolonie
 • 00:14:59 v roce 1901 na Mathildenhöhe
 • 00:15:02 stavbou vlastního domu uplatnil
  i další architekt - Peter Behrens.
 • 00:15:09 Nebyla to v podstatě secese,
  bylo to něco,
 • 00:15:13 co bychom mohli nazvat
  architektonickým symbolismem.
 • 00:15:16 A sám Behrens tvrdil,
  že tento jeho dům je poctou
 • 00:15:20 významnému německému filozofu
  Friedrichu Nietzschemu
 • 00:15:24 a konkrétně jeho v té době
  neobyčejně proslulé knize
 • 00:15:28 Tak pravil Zarathustra.
 • 00:15:35 Třeba mít křídla,
  když miluješ propast.
 • 00:15:39 Friedrich Nietzsche
 • 00:15:41 Secese se pokoušela
  ozdravit umění a společnost
 • 00:15:45 a současně pěstovala
  kult erotiky a smrti.
 • 00:15:49 Byla odrazem nihilismu
  a sentimentalismu.
 • 00:15:53 Secese završila obrodu národních
  mytologií a kultu lidovosti,
 • 00:15:57 aby je pak popřela v záři a lesku
  salonů kosmopolitních center.
 • 00:16:02 Na místo křesťanského Boha
  dosadila Krásu.
 • 00:16:07 Tvůrce krásy - umělce, řemeslníka -
 • 00:16:10 poté korunovala
  coby proroky nové morálky
 • 00:16:14 a génia nového
  sjednocení umění a života.
 • 00:16:19 V roce 1900
  vyhlásil Alexander Koch soutěž
 • 00:16:23 na projekt Domu milovníka umění,
  která měla ztělesnit úsilí
 • 00:16:28 o vytvoření
  komplexního životního stylu.
 • 00:16:34 Přizval k ní dva Brity -
 • 00:16:37 Baillie Scotta
  a Charlese Mackintoshe
 • 00:16:40 a také krnovského rodáka -
 • 00:16:42 vídeňského architekta
  Leopolda Bauera.
 • 00:16:45 Soutěž měla přinést projekt na nové
  sídlo pevně zakotvené ve své době,
 • 00:16:50 sídlo měšťanské éry.
 • 00:17:02 O prestiži darmstadtské
  architektonické soutěže
 • 00:17:05 na téma Dům milovníka umění
  svědčilo i složení poroty.
 • 00:17:10 Zasedli v ní například:
  Otto Wagner, Henry van der Velde
 • 00:17:15 nebo Josef Hoffmann.
  Porota přijala i pozdě došlý návrh
 • 00:17:18 Skota Charlese Mackintoshe.
 • 00:17:21 Představoval
  jedno z vyvrcholení moderny.
 • 00:17:25 Dům byl nakonec na základě plánů
  manželů Mackintoshových
 • 00:17:28 postaven v Glasgow
  až téměř o sto let později -
 • 00:17:32 v roce 1999.
 • 00:17:36 Skotské město tak velkoryse ocenilo
  význam a hodnotu díla svého umělce.
 • 00:17:43 Ten dům je velmi zvláštní
  a dá se říci,
 • 00:17:47 že svoji dobu neobyčejně vystihuje.
 • 00:17:51 Je postaven na kontrastu.
 • 00:17:53 Kontrast hrubé omítky s kamenem,
 • 00:17:57 kontrast průčelí s detailem okna
  anebo reliéfu
 • 00:18:03 a především kontrast v interiérech.
 • 00:18:06 Vstupní části - chodba, hala,
  jídelna - jsou temné,
 • 00:18:12 strohé, jako by ztělesňovaly
  mužský princip.
 • 00:18:16 Vše je postaveno na geometrii,
 • 00:18:19 především Mackintoshově
  oblíbeném čtverci.
 • 00:18:25 Místnosti situované do zahrady
  jsou orientovány
 • 00:18:29 v téměř nazlátlé bělobě,
  v jemně fialových barvách,
 • 00:18:34 jako by ztělesňovaly
  princip ženský.
 • 00:18:41 Spojuje se a kontrastuje tady to,
  co bychom mohli vysledovat
 • 00:18:46 v evropském myšlení
  až hluboko do antiky.
 • 00:18:50 Peras a apeiron,
  ty dva základní principy,
 • 00:18:53 které se doplňují
  a které spolu kontrastují.
 • 00:18:57 Žena jako základ života,
  žena jako motlitba
 • 00:19:02 a zároveň žena jako femme fatale,
  tedy žena jako ztělesnění erotiky.
 • 00:19:09 Jedním z typických motivů, který
  Mackintoshovi v domě rozehráli,
 • 00:19:13 jsou Bay Windows,
  kontemplační výklenky u oken.
 • 00:19:17 O své ženě Mackintosh řekl:
 • 00:19:20 Margaret je génius.
  Já mám jen talent.
 • 00:19:24 Mackintoshovo dílo
  mělo dvě ideová východiska.
 • 00:19:27 Drobné anglické
  šlechtické venkovské sídlo
 • 00:19:30 a skotský lidový dům.
 • 00:19:34 V Helensburgh vzdáleném
  asi dvacet mil od Glasgow
 • 00:19:39 si v letech 1902 až 1904 nechal
  postavit svoje venkovské letovisko
 • 00:19:45 Hill House knižní nakladatel
  Walter Blackie.
 • 00:19:49 Hill House je souhrou
  čistých geometrických forem,
 • 00:19:53 které přecházejí
  až do abstraktní polohy.
 • 00:19:57 Jeden z nejvýznamnějších historiků
  architektury původem Němec
 • 00:20:01 Julius Posener o něm řekl: V našem
  století nevznikl žádný jiný dům,
 • 00:20:06 který by byl
  tak čistou básní jako Hill House.
 • 00:20:12 Jasné architektonické uspořádání
 • 00:20:14 bylo často opředeno
  jemnými květinovými ornamenty.
 • 00:20:19 Interiéry jsou temné i bělostné,
  plné magie a mystiky.
 • 00:20:23 Zřetelný byl vliv symbolismu
  a také japonské architektury,
 • 00:20:28 především v užívání
  dělících dřevěných příček.
 • 00:20:34 Hill House,
  skotský soulad umění a řemesel
 • 00:20:38 se stal vyvrcholením
  Mackintoshova díla.
 • 00:20:44 Společnost byla založena roku 1973
 • 00:20:49 s cílem zabránit chátrání
  Mackintoshových staveb.
 • 00:20:53 Pro mě osobně fascinace
  Mackintoshem pramení z toho,
 • 00:20:56 že zřejmě nebude nikdy možné
 • 00:20:58 se o tomto člověku
  dovědět celou pravdu.
 • 00:21:01 Jeho kreativita zahrnovala oblast
  architektury, umění i designu.
 • 00:21:06 Myslím, že v něm bylo něco
  fascinujícího až tajemného.
 • 00:21:10 Velká část z jeho systému symbolů
 • 00:21:12 a z jeho tvorby v oblasti designu
  totiž pravděpodobně
 • 00:21:16 nikdy nevykrystalizovala
  do konečného tvaru.
 • 00:21:20 Mackintoshův Windyhill v Kilmacolmu
 • 00:21:23 se stal dalším mezníkem
  na cestě za domy milovníků umění.
 • 00:21:27 Obydlený dům je funkční,
  krásný a pozvedá ducha.
 • 00:21:34 Je velmi snadné v tomto domě žít.
  Je to velmi krásný dům.
 • 00:21:42 Avšak o tom,
  o co se Mackintosh pokoušel,
 • 00:21:46 se člověk přesvědčí,
  až když v jeho domech bydlí,
 • 00:21:50 nebo poté, co v nich bydlel.
 • 00:21:53 Jde o to probudit se v domě
  a strávit v něm celý den.
 • 00:21:59 Mackintosh kladl velký důraz na hru
  světel na jednotlivých plochách.
 • 00:22:06 Návštěvníci domu
  si vlastně neuvědomí,
 • 00:22:09 že zde musíte být
  opravdu delší dobu
 • 00:22:13 a zakoušet dům ve všech odlišných
  aspektech, obdobích a dobách dne.
 • 00:22:17 Tehdy dům ožívá.
 • 00:22:24 Windyhill v Kilmacolmu
  je Mackintoshovým návodem
 • 00:22:27 jak stavět umělecky,
  a přitom občansky.
 • 00:22:41 Když jsme připravovali jednu
  ze stálých expozic našeho muzea
 • 00:22:46 nazvanou Dům milovníka umění,
  sledovali jsme tím několik cílů.
 • 00:22:51 Chtěli jsme představit
  tuto dobu tak,
 • 00:22:54 jak se ve skutečnosti
  podle našeho názoru profilovala,
 • 00:22:57 to znamená jako dobu,
  která se pokusila shrnout,
 • 00:23:02 syntetizovat řadu uměleckých oborů
  a také oborů uměleckého řemesla.
 • 00:23:08 Proto se v expozici nevyskytují
  jenom tradiční výtvarné exponáty -
 • 00:23:14 obrazy, sochy, kresby i grafika,
 • 00:23:18 ale také umělecké řemeslo,
  například nábytek,
 • 00:23:21 ale také knihy,
  také sklo a řada dalších oborů.
 • 00:23:33 Idea Domu milovníka umění
 • 00:23:36 odpovídala specifickému
  životnímu stylu
 • 00:23:39 a současně byla naplněna
  neobyčejnou poezií.
 • 00:23:44 Doba od poloviny 19.století
  zhruba do poloviny 20.století
 • 00:23:49 byla dobou, kdy -
 • 00:23:51 jak se tradičně
  vyprávělo v dějinách umění -
 • 00:23:54 převládala buržoazie.
 • 00:23:58 Ta doba byla až donedávna
  ve velkém opovržení
 • 00:24:01 a tvrdilo se, že pokud vznikalo
  umění, tak to bylo umění,
 • 00:24:06 které se stavělo
  proti této sociální skupině.
 • 00:24:11 Domníváme se, že tomu tak nebylo.
 • 00:24:14 I tato doba vytvořila -
  ve zdánlivě amúzických končinách -
 • 00:24:20 řadu děl natolik pozoruhodných,
 • 00:24:22 že se mohou
  vyrovnat tomu nejlepšímu,
 • 00:24:25 co vzniklo v baroku,
  v renesanci, gotice nebo v antice.
 • 00:24:37 Secesní sklo, to je skutečně
  velký fenomén secesního období.
 • 00:24:43 My tady stojíme před vitrínou,
  kde na necelých třech
 • 00:24:46 čtverečních metrech máme kompletní
  přehlídku toho nejlepšího,
 • 00:24:50 co v secesním skle
  ve světě vzniklo.
 • 00:24:55 Secesní sklo
  se inspirovalo přírodou.
 • 00:24:58 Příroda v něm přímo žije
  jak v tvarosloví, tak v dekoru.
 • 00:25:12 Svébytné pojetí skla vyrobeného
  ve sklárně Johann Lötz - vdova
 • 00:25:17 z Klášterského mlýna na Šumavě
 • 00:25:20 odpovídalo
  duchu secesního symbolismu.
 • 00:25:25 Užitkovost násobená
  výtvarnou kvalitou vytvářela
 • 00:25:29 i z běžné thonetovské produkce
  předměty nadčasové hodnoty.
 • 00:25:34 Fascinace geometrií
  vycházela především z díla
 • 00:25:38 Charlese Mackintoshe
  a představovala redukci
 • 00:25:41 architektonického ornamentu
  na to úplně nejzákladnější -
 • 00:25:45 čtverec a kruh.
 • 00:25:48 V roce 1903 založili pánové
  Josef Hoffmann, Kolo Moser
 • 00:25:52 a Fritz Waerndorfer
  dílny Wiener Werkstäte.
 • 00:25:56 Jejich výrobky se staly
  završením jedné linie
 • 00:25:59 secesního gesamtkunstwerku.
 • 00:26:02 Návrhy interiérů
  byly dotaženy do detailů.
 • 00:26:05 Příklad - kbelík na uhlí.
 • 00:26:07 Ve slavném Hoffmannově
  polohovacím křesle Sitzmaschine -
 • 00:26:11 Stroji na sezení
 • 00:26:14 je vlastně shrnuto
  vše podstatné z hnutí moderny.
 • 00:26:21 Vývoj architektury
  na počátku dvacátého století
 • 00:26:24 si můžeme představit na třech
  ukázkách z moravské tvorby
 • 00:26:28 dvojice vídeňských architektů
  Krausse a Tölka.
 • 00:26:33 Prostějovský palác rodiny
  Wichterlových z roku 1900
 • 00:26:37 byl ještě architekturou zahleděnou
  spíše do historizujícího období
 • 00:26:41 předchozího století,
 • 00:26:44 zatímco vila továrníka Erwina
  Weisse postavená o tři roky později
 • 00:26:48 na rozlehlém pozemku
  ve městě Jeseníku,
 • 00:26:51 se již jednoznačně klonila
  k modernímu typu
 • 00:26:55 anglického halového domu.
 • 00:27:01 Franz von Krauss a Josef Tölk
  orientovali dispozici
 • 00:27:05 kolem dvoupodlažní
  schodišťové haly s krbem.
 • 00:27:08 Z haly bylo možné vstoupit
 • 00:27:10 do dalších společenských
  i intimních místností.
 • 00:27:14 Třetí, zdaleka nejvýznamnější
  moravskou stavbou této dvojice
 • 00:27:18 se stala rozlehlá olomoucká vila
  dokončená v roce 1906.
 • 00:27:24 Objednateli díla
  byli Otto a Mäda Primavesi.
 • 00:27:30 Olomoucká vila Primavesi
  představuje v našem putování
 • 00:27:34 po hledání domu milovníka umění
 • 00:27:37 velmi zajímavý
  a velmi důležitý předěl.
 • 00:27:41 Architektům se podařilo
  zasadit stavbu
 • 00:27:46 do náročného prostředí
 • 00:27:49 bez jakéhokoliv
  historizujícího aparátu.
 • 00:27:52 Na fasádách vily Primavesi
  nenalezneme žádné pilastry,
 • 00:27:58 žádné šambrány,
  žádná zvláštní rámování oken,
 • 00:28:01 žádné římsy.
 • 00:28:07 Fasády jsou prosté
  a navíc asymetrické.
 • 00:28:17 Vstupní část vily Primavesi
  je velmi zajímavá.
 • 00:28:20 Ilustruje právě tu snahu
  vytvářet gesamtkunstwerk,
 • 00:28:25 souborné uměleckořemeslné dílo.
 • 00:28:29 Za mnou je mozaika,
  kterou manželé Primavesiovi
 • 00:28:34 se svými dětmi
  vlastnoručně lepili na zdi,
 • 00:28:37 ale nikoliv podle svého návrhu,
  nýbrž podle projektu
 • 00:28:41 vídeňského, původem však hanáckého
  sochaře Antona Hanaka.
 • 00:28:48 To podstatné u architektury
  vily Primavesi
 • 00:28:52 nespočívalo jen v jejím exteriéru,
  ale i v její vnitřní části,
 • 00:28:56 v interiérech a dispozičním řešení.
 • 00:29:00 Hala a další místnosti domu byly
  vyzdobeny obrazy Gustava Klimta.
 • 00:29:05 Primavesiovi mu zadávali díla
  především s ústředním motivem ženy.
 • 00:29:09 Ženy dívky,
  těhotné ženy, ženy upíra.
 • 00:29:21 Vila měla vlastní elektrárnu,
 • 00:29:23 bylo zde zařízení pro automatické
  vysávání prachu ze všech místností
 • 00:29:27 i ústřední vytápění.
 • 00:29:31 Součástí obytné haly
  byl anglický krb
 • 00:29:34 s citátem z milovaného
  Williama Morrise:
 • 00:29:37 Život vede jen vpřed, nikdy nazpět.
 • 00:29:42 Pozdně secesní symbolismus s kultem
  ženy a ženství nebyl jediný.
 • 00:29:46 Stejně intenzivně se projevovala
  snaha o geometrizaci dekoru.
 • 00:29:52 Souprava jídelního stolu se židlemi
  od Antona Hanaka
 • 00:29:56 představovala výjimečnou
  kubistickou odnož
 • 00:29:59 pražského uměleckého centra
 • 00:30:01 v prostředí umělecky
  i lidsky spjatém s Vídní.
 • 00:30:06 Vila Primavesi se stala
  patrně nejvýznamnějším sídlem
 • 00:30:09 milovníků umění ve střední Evropě.
 • 00:30:15 Vilu doktora Reissiga v Brně
  dokončil Leopold Bauer v roce 1902.
 • 00:30:21 Bauer, vítěz darmstadtské soutěže
  na dům milovníka umění
 • 00:30:25 koncipoval dům
  vysloveně funkčním způsobem.
 • 00:30:30 Architekt se tímto dílem vrátil do
  místa svých středoškolských studií.
 • 00:30:34 V Brně vystudoval
  podobně jako Loos, Hoffmann
 • 00:30:37 nebo Gessner průmyslovku.
 • 00:30:40 Bauer dokázal skloubit
 • 00:30:43 dvě zásadní polohy
  příznačné pro dílo architekta,
 • 00:30:49 kterého tehdy mladí wagneriáni
  ve Vídni obdivovali
 • 00:30:53 a milovali - Charlese Mackintoshe.
 • 00:30:56 To znamená věcnost,
 • 00:30:58 říkalo se tomu tehdy dokonce
  aristokratická věcnost,
 • 00:31:02 strohé tvary s jakousi magičností.
 • 00:31:05 Vzniklo vynikající dílo,
  které bylo ve své době
 • 00:31:09 právem nazváno
  první moderní dům v Rakousku,
 • 00:31:13 to znamená
  v celé podunajské monarchii.
 • 00:31:19 Architekt Leopold Bauer
 • 00:31:22 vybavil Reissigovu vilu
  řadou technických vymožeností
 • 00:31:25 i vynikající úrovní
  hygienického zázemí;
 • 00:31:28 Například každá ložnice
  měla svoji koupelnu.
 • 00:31:35 Bauerův dům nabízel
  jeho obyvatelům pohodlí
 • 00:31:38 a zároveň umožňoval vnímat
  přednosti života
 • 00:31:42 v souladu s okolní přírodou.
 • 00:31:55 V roce 1906 si v Brně
  postavil slovenský architekt
 • 00:31:59 Dušan Samo Jurkovič
  svůj vlastní dům,
 • 00:32:03 další z domů milovníka umění.
 • 00:32:06 Jeho charakter byl přímo pohádkový.
 • 00:32:09 Jurkovič ve svém díle čerpal
  ze zdrojů lidového stavitelství.
 • 00:32:14 Východiskem mu byla
  i lidová kultura,
 • 00:32:17 kterou jako dítě
  poznal na Slovensku
 • 00:32:19 a také při svých
  prvních stavbách na Valašsku.
 • 00:32:24 V roce 1895 při přípravách
  pražské národopisné výstavy
 • 00:32:30 navštívil mladý Jurkovič
  slovenské Čičmany.
 • 00:32:34 Během týdenní návštěvy
  mu vesnice naprosto učarovala.
 • 00:32:39 Čičmanské domy začal považovat
  za jakýsi ?pravý typ
 • 00:32:43 starých dřevěných staveb
  budovaných Slovany?.
 • 00:32:47 Domy se mu stávaly obrazem
 • 00:32:49 ?malebného, útulného,
  nejstaršího přístřeší slovenského?.
 • 00:32:54 V lidovém stavitelství i běžném
  životě podtatranského lidu
 • 00:32:58 začal hledat inspiraci
  a smysl vlastních dějin
 • 00:33:01 i další okruh tvůrců.
  Tvůrců, pocházejících tentokrát
 • 00:33:06 z druhé,
  polské strany Vysokých Tater.
 • 00:33:10 Vznikla řada parafrází
  lidových chalup.
 • 00:33:14 Nejslavnější - vilu Koliba -
  postavil Stanisław Witkiewicz
 • 00:33:19 v roce 1891 v zakopaňském stylu.
 • 00:33:26 Horalský styl se stal
  neobyčejně populárním i proto,
 • 00:33:29 že literát,
  malíř a architekt Witkiewicz
 • 00:33:33 a skupina jeho přátel
  začali kolem této záležitosti
 • 00:33:37 rozvíjet celou
  téměř pohádkovou teorii o tom,
 • 00:33:40 že se jim podařilo
  objevit něco prapůvodního,
 • 00:33:44 prapolského, praslovanského,
 • 00:33:47 že se tedy podařilo nalézt
  kořeny lidového umění,
 • 00:33:51 umění idealizovaných mýtických dob.
 • 00:33:56 Zakopane se měnilo,
  přestavovalo se v goralském stylu.
 • 00:34:01 Vila Pod jedlami z roku 1897
  od Jana Pawlikovského
 • 00:34:07 připomínala
  téměř šlechtický dvorec.
 • 00:34:11 Podle Witkiewicze
  byla stavba nejlepším příkladem
 • 00:34:14 zakopaňského stylu.
 • 00:34:17 Nejen polská,
  ale i část moravské inteligence
 • 00:34:21 snila o vytvoření místa
  ?slovanského duchem i tvarem?.
 • 00:34:26 Měl to naplnit Jurkovičův pokus
 • 00:34:29 přestavět lázeňské centrum
  Luhačovic v něco,
 • 00:34:33 čemu jeho přátelé
  začali říkat "slovanský salon".
 • 00:34:37 Janův dům - dnešní Jurkovičův dům -
 • 00:34:41 byl syntézou původního
  klasicistního objektu a toho,
 • 00:34:45 co k němu Jurkovič připojil.
 • 00:34:48 Dušan Jurkovič
  navazoval na to nejlepší
 • 00:34:51 ze současné evropské architektury
 • 00:34:54 a zároveň chtěl vytvořit
  moderní díla
 • 00:34:57 inspirovaná lidovým stavitelstvím
  nejen z hlediska základní koncepce,
 • 00:35:01 ale například i barevnosti.
 • 00:35:03 Nedaleko centra luhačovických lázní
  navrhl Jurkovič
 • 00:35:07 dům pro lázeňského topiče.
 • 00:35:10 Stavbu se zřetelným použitím
  geometrizujícího čtvercového
 • 00:35:15 motivu, bylo možné považovat
  za Jurkovičovu poctu
 • 00:35:19 Charlesi Renie Mackintoshovi.
 • 00:35:22 Jurkovič ve svém díle dotvářel,
  domýšlel a spojoval
 • 00:35:26 lidovou architekturu
  s progresivními trendy doby,
 • 00:35:30 což zřetelně demonstroval u stavby
  svého vlastního brněnského domu.
 • 00:35:35 Hala Jurkovičova vlastního domu
  představuje podle mého názoru
 • 00:35:40 to nejpodstatnější,
  co Jurkovič vytvořil.
 • 00:35:43 Je totiž jakousi syntézou
  tří různých skutečností,
 • 00:35:48 které zde dokázal
  spojit v jeden celek.
 • 00:35:51 Na jedné straně britská,
  na druhé straně vídeňská moderna
 • 00:35:57 směřující ke geometrizaci dekoru,
 • 00:36:00 samozřejmě směřující k tomu,
  že dům se staví zevnitř navenek,
 • 00:36:05 že má jako centrum obytnou
  dvoupodlažní halu
 • 00:36:10 s funkčním uspořádáním,
 • 00:36:13 to znamená v přízemí
  je společenská část,
 • 00:36:16 v patře potom část intimní,
  ale to, co je podle mého názoru
 • 00:36:20 nejpodstatnější,
  spočívá v tom třetím prvku.
 • 00:36:24 A jím je sklon k pohádkovosti.
 • 00:36:27 Sklon k pohádkovosti -
  ono umění využít
 • 00:36:31 lidovou tradici
  v souladu s moderní dobou -
 • 00:36:35 představuje hlavní Jurkovičův
  příspěvek evropské architektuře.
 • 00:36:49 Moderní, asketická kompozice
  geometrických těles
 • 00:36:53 ukrývající
  soustavu vnitřních prostorů.
 • 00:36:57 Tak lze popsat
  vilu architekta Jana Kotěry,
 • 00:37:00 která byla v době svého vzniku
  v roce 1910
 • 00:37:03 vnímána jako další
  z manifestů nového bydlení.
 • 00:37:07 Kotěrovo pojetí toho, čemu
  se říkalo racionální moderna,
 • 00:37:11 ztělesnily především tyto prvky -
 • 00:37:14 hrubá struktura omítky
  a neomítaná cihla.
 • 00:37:19 Obojí vytvářelo
  žádoucí kontrast světla a stínu
 • 00:37:22 a obojí byly zároveň redukcí
  na ono minimální,
 • 00:37:26 k čemu moderna směřovala.
 • 00:37:30 Kdyby Jan Kotěra postavil svoji
  vilu o dvě desetiletí později,
 • 00:37:33 ani bychom to příliš nepoznali.
 • 00:37:37 Pozdějšími tlumočníky Kotěrova díla
 • 00:37:39 začal být jeho rukopis
  nazýván přísným a mužným.
 • 00:37:46 Kotěrův dům byl zajímavý
  ještě v jednom ohledu.
 • 00:37:49 Podle vzoru
  svého učitele Otto Wagnera
 • 00:37:52 architekt stavbu projektoval
  pro řadu různorodých funkcí.
 • 00:37:57 Úplně dole -
  alespoň z našeho hlediska -
 • 00:38:00 byl architektův soukromý ateliér,
 • 00:38:03 v prostředním podlaží
  byt jeho rodiny
 • 00:38:07 a úplně nahoře -
  alespoň po jistý čas -
 • 00:38:10 škola architektury,
  kterou Kotěra zakládá v roce 1910,
 • 00:38:15 rok po dokončení
  svého rodinného domu,
 • 00:38:18 při pražské
  Akademii výtvarných umění.
 • 00:38:21 Tou školou prošla
  řada vynikajících architektů -
 • 00:38:26 Josef Gočár, Otakar Novotný
 • 00:38:28 anebo pozdější funkcionalista
  Jaromír Krejcar.
 • 00:38:33 V díle architekta Kotěry postupně
  sílily klasicizující tendence.
 • 00:38:38 Řadu jeho vil završila vídeňská
  novostavba Lembergova paláce
 • 00:38:43 z let 1913 až 1915.
 • 00:38:47 Budova byla navržena
  jako domov pro dvě rodiny,
 • 00:38:50 což pro architekta znamenalo
 • 00:38:53 vytvořit poměrně složité
  půdorysné řešení.
 • 00:38:57 Ve slově architektura
  se vlastně skrývá i tektonika.
 • 00:39:04 S materiálem uměl autor
  velmi dobře pracovat.
 • 00:39:09 Vidíme to na této vile.
 • 00:39:12 Na způsobu užití kamene a omítky -
  různých druhů omítek.
 • 00:39:17 A také na způsobu užití cihel
  v horní části domu.
 • 00:39:23 Kotěra předběhl svoji dobu
  a byl v úžasném dialogu
 • 00:39:27 s vídeňskou architekturou
  a jejími vídeňskými protagonisty.
 • 00:39:34 V prostějovském Národním domě
  uplatnil Jan Kotěra
 • 00:39:38 řadu poznatků moderní architektury
  počátku dvacátého století.
 • 00:39:44 Osvětlovací tělesa
  podle Kotěrových návrhů
 • 00:39:47 vyrobila místní firma Vulkania.
 • 00:39:50 Jejím uměleckým ředitelem
  byl architekt Emil Králík.
 • 00:39:54 Prostějovská Vulkania -
 • 00:39:57 moravská továrna
  uměleckých předmětů kovových,
 • 00:40:00 to byl další pokus
  o obrodu uměleckého řemesla
 • 00:40:04 a současně
  i další pokus o obrodu
 • 00:40:07 mravního vztahu dělníka k práci
  návratem k rukodělné tvorbě.
 • 00:40:14 Vstupní průčelí
  vily doktora Františka Kováříka
 • 00:40:17 od architekta Králíka
  bylo korunováno
 • 00:40:21 dvěma vyhlídkovými belvedery
  a současně architekt
 • 00:40:25 příchozího nabádal
  ke vstupu čestným nádvořím.
 • 00:40:28 Navázal tak
  na podstatnou část tradice
 • 00:40:31 evropské architektonické kultury.
 • 00:40:40 V interiéru předjímal Králík
  revoluční přínos
 • 00:40:44 architekta Adolfa Loose,
  motiv Raumplanu,
 • 00:40:48 tedy výškové diferenciace
  jednotlivých místností,
 • 00:40:52 což se zřetelně projevilo především
  ve vstupní hale tohoto domu.
 • 00:41:01 Ve druhé prostějovské stavbě -
  paláci Josefa Kováříka
 • 00:41:05 architekt navrhl vstupní halu
  s motivem oválného zakončení
 • 00:41:10 a jemného stoupání schodiště
  vzhůru k intimním místnostem.
 • 00:41:15 Ozdobou uspořádání
  a čistých proporčních vztahů
 • 00:41:19 se stal
  kultivovaný řemeslný detail.
 • 00:41:23 Dům opět zřetelně odkazoval
 • 00:41:25 k poslednímu
  vývojovému stadiu secese,
 • 00:41:29 tak zvanému stylu 1910.
 • 00:41:32 Použitím motivu
  antikizujícího atria
 • 00:41:35 se Emil Králík zase odvolal
  k něčemu velmi podstatnému
 • 00:41:39 v evropské
  architektonické historii -
 • 00:41:42 k antickému atriovému domu,
  známému především z Pompejí.
 • 00:41:50 Hoffmannova vídeňská vila
  Skywa - Primavesi
 • 00:41:54 stojí rozkročena
  mezi dvěma stylovými epochami -
 • 00:41:57 mezi antikizujícím klasicismem
  a předzvěstí art déco.
 • 00:42:03 Josefine Skywa a Robert Primavesi
 • 00:42:06 se do vily architekta Josefa
  Hoffmanna nastěhovali v roce 1915.
 • 00:42:12 Hoffmann patřil k absolventům
 • 00:42:14 Wagnerovy
  architektonické speciálky,
 • 00:42:17 kteří kolem roku 1900
  rozvíjeli radikální modernismus.
 • 00:42:21 V další dekádě
  patřil k předním z těch,
 • 00:42:25 kteří ho začali opouštět.
 • 00:42:28 Podle tezí největšího teoretika
  architektury 19.století
 • 00:42:33 Gottfrieda Sempera
  vymezil Hoffmann modernismu funkci
 • 00:42:37 z hlediska kostry stavby,
  to znamená technického vybavení,
 • 00:42:41 technického provedení
  a technického zázemí,
 • 00:42:45 ale plášť budovy
  začal znovu utvářet
 • 00:42:48 v těsném vztahu k historickému
  architektonickému dědictví.
 • 00:42:55 Další stavba
  v duchu klasického dědictví,
 • 00:42:58 a také regionálního svérázu,
  navržená architektem
 • 00:43:02 Josefem Hoffmannem pro manžele
  Primavesiovy v Koutech nad Desnou,
 • 00:43:06 byla kromě kamenné podezdívky
  celá dřevěná,
 • 00:43:10 roubená
  a přikrytá doškovou střechou.
 • 00:43:14 Toto venkovanství bylo totiž
  kombinováno velmi zvláštním,
 • 00:43:20 osobitým způsobem s tím nejvyšším,
  co bylo odjakživa v Evropě
 • 00:43:24 vždy za nejvyšší posuzováno,
  to znamená s antikou,
 • 00:43:27 s klasickým antickým dědictvím.
 • 00:43:29 Objekt se totiž do údolí obrací
  téměř chrámovým průčelím,
 • 00:43:34 na sloupech
  je vynášen takzvaný tympanon,
 • 00:43:39 to znamená portikus,
 • 00:43:41 kterým je možné vyjít
  přímo nad celou krajinu.
 • 00:43:49 Primavesiovi v Koutech rozvinuli
  velmi živý společenský život,
 • 00:43:53 jehož středem bývala trojice umělců
 • 00:43:56 Hoffmann, Anton Hanak
  a Gustav Klimt.
 • 00:44:00 Hoffmann jednotlivé interiéry
  z dílny Wiener Werkstätte
 • 00:44:04 koncipoval tak, aby barevně
  i dekorativně korespondovaly
 • 00:44:08 s povahami jejich uživatelů.
 • 00:44:14 Byl to příjemný život
  s procházkami,
 • 00:44:17 improvizovanými slavnostmi
  a pěknými večery,
 • 00:44:20 při kterých Hanak zpíval
  nádherné písně ke své loutně,
 • 00:44:24 z kterých jsme se nábožně těšili,
 • 00:44:26 vzpomínal na Kouty
  architekt Hoffmann.
 • 00:44:31 Po ničivém požáru počátkem
  dvacátých let minulého století
 • 00:44:34 byl na základech Hoffmannova domu
  postaven nový objekt.
 • 00:44:42 Habsburská vévodkyně Alžběta
  navštívila areál
 • 00:44:45 v Koutech nad Desnou v roce 1914
  a napsala:
 • 00:44:51 Není to přehánění,
  jestliže venkovský dům v Koutech
 • 00:44:54 označíme za úhelný kámen
  v uměleckém vývoji
 • 00:44:58 nově objeveného
  domovského stavitelství.
 • 00:45:03 Součástí areálu rodiny Primavesi
  v Koutech nad Desnou
 • 00:45:07 byla řada různorodých staveb,
 • 00:45:09 v nichž se spojovalo
  příjemné s užitečným.
 • 00:45:13 Stojíme tady
  u pozůstatku vodní elektrárny,
 • 00:45:16 ale v sousedství byly například
  tak zvané sluneční lázně,
 • 00:45:20 dobově velmi populární areál,
  miloval je například i Franz Kafka.
 • 00:45:30 Vztah člověka k přírodě,
 • 00:45:32 který i Primavesiovi začali
  obdivovat a spoluvytvářet,
 • 00:45:37 se v Evropě
  datuje vlastně odnepaměti
 • 00:45:40 a mohli bychom ho vysledovat
  především od 18.století.
 • 00:45:44 Vzpomeňme jenom,
  jakým způsobem velebil přírodu
 • 00:45:49 anglický básník Alexander Pope,
 • 00:45:52 který někde
  v jedné ze svých básní říká:
 • 00:45:55 Vždycky se raď s geniem místa,
  s geniem loci.
 • 00:46:00 Vzpomeňme jenom, že geniu loci
  zasvětil část své zahrádky
 • 00:46:05 Johann Wolfgang Goethe ve Výmaru,
  vzpomeňme na Jean Jacques Rousseaua
 • 00:46:09 a tak bychom
  mohli pokračovat dál a dál.
 • 00:46:18 Architektonických stylů
  se ve střední Evropě
 • 00:46:21 po roce 1900 vynořila řada.
 • 00:46:24 Jedním byla racionální moderna,
 • 00:46:27 dalším byly návraty
  zpět do historie k tomu,
 • 00:46:30 co se odvozovalo od antiky,
  jiným se stal kubismus.
 • 00:46:34 Úspěšným kubistickým architektem
  byl Josef Chochol,
 • 00:46:37 který pod pražským Vyšehradem
  kolem roku 1910
 • 00:46:41 postavil řadu
  rodinných i nájemních domů,
 • 00:46:44 charakteristických příkladů
  kubistické architektury.
 • 00:46:49 Kubistická architektura se plně
  soustředila na řešení formy.
 • 00:46:54 Skládání hmoty z různých hranolů,
  které připomínaly téměř diamanty,
 • 00:47:00 bylo uplatňováno na symetrickém
  klasicizujícím průčelí.
 • 00:47:06 Přední teoretik pražského kubismu,
  pražské kubistické architektury
 • 00:47:10 Pavel Janák, žák Otto Wagnera
  začal hovořit o tom,
 • 00:47:14 že hmota se začíná produchovňovat,
  že začíná žít svým vlastním,
 • 00:47:21 na všem ostatním
  nezávislým životem.
 • 00:47:25 Je to samozřejmě teorie
  idealistická,
 • 00:47:28 teorie - téměř bychom mohli říci -
 • 00:47:30 v kontrastu
  k racionální moderně iracionální.
 • 00:47:35 Vazba ke geniu loci, duchu místa
 • 00:47:38 i nově objevované vazby především
  k pozdní fázi gotiky či baroka,
 • 00:47:42 k jejich metafyzičnosti,
  to byly významné zdroje kubismu.
 • 00:47:56 Počátek epilogu cesty za hledáním
  architektonického řešení
 • 00:48:00 ideálu rodinného bydlení,
  onoho domu milovníka umění
 • 00:48:05 nás zavedl znovu do Vídně.
 • 00:48:09 Architekt Paul Engelmann,
  olomoucký rodák
 • 00:48:12 v roce 1925 napsal svému příteli,
  významnému rakouskému filozofovi
 • 00:48:18 s vídeňskými kořeny
  Ludwigu Wittgensteinovi:
 • 00:48:22 Byl jsem u Vaší sestry.
  Má v úmyslu postavit ve Vídni dům.
 • 00:48:26 Mluvili jsme o tom,
  zdali je to možné.
 • 00:48:30 Myslím, že spíše ne, než ano.
  Kdybych ale zakázku dostal,
 • 00:48:35 troufl bych si. Rád bych s Vámi
  o této záležitosti mluvil.
 • 00:48:40 Wittgenstein odpověděl: Stavba
  obytného domu by mě také zajímala.
 • 00:48:47 Engelmann vypracoval návrh
  pro Margaret Stonborough.
 • 00:48:51 Společný projekt
  byl již opatřen poznámkou
 • 00:48:54 Engelmann & Wittgenstein -
  architekti.
 • 00:48:59 Wittgenstein se věnoval
  především technickým detailům.
 • 00:49:03 Projektoval okna, osvětlení,
  kliky, dveře a topná tělesa.
 • 00:49:08 Architekt Engelmann
  se soustředil na vlastní stavbu.
 • 00:49:12 Domu vládla věcnost, řád a jasnost.
 • 00:49:19 V roce 1930 byla dokončena
  pražská střešovická vila
 • 00:49:23 Milady a Františka Müllerových.
 • 00:49:26 Ze svého díla si jí její autor
  architekt Adolf Loos
 • 00:49:30 cenil nejvíce. Pražský stavební
  úřad byl jiného názoru.
 • 00:49:35 Strohost vnějších průčelí
  komponovaných s rafinovanou
 • 00:49:39 rovnováhou nesymetrické symetrie
  oken a řada dalších prvků
 • 00:49:43 byla pro úřad příliš novátorská.
 • 00:49:46 Spor rozhodl a stavební povolení
  vydal až zemský soud.
 • 00:49:52 Podstatou Loosova principu
  se totiž stal raumplan,
 • 00:49:58 prostorový plán.
  Co tím architekt myslel?
 • 00:50:02 Loos říkal: Já nekreslím plány,
  já dělám prostory.
 • 00:50:08 Dělání prostorů
  v jeho případě znamenalo,
 • 00:50:11 že se pokoušel vytvořit to,
  co bylo odjakživa snem architektů
 • 00:50:15 a co i v jeho době
  málokdo dokázal a docílil.
 • 00:50:20 Vytvořit prostor
  jednolitý, kontinuální,
 • 00:50:24 téměř bychom mohli říci nekonečný.
 • 00:50:30 Adolf Loos vytvářel neobyčejně
  důmyslné a dokonalé interiéry,
 • 00:50:35 v nichž se funkce reprezentativní
  prolínaly s intimními prostorami.
 • 00:50:41 Princip Loosova prostorového plánu
  je možné nejnázorněji demonstrovat
 • 00:50:46 právě v ústředních místnostech
  Müllerovy vily.
 • 00:50:51 Ode mne nalevo
  stoupá úzké schodišťátko
 • 00:50:55 směrem k dámskému salonku,
 • 00:50:57 který je zároveň s tímto ústředním
  prostorem propojený oknem.
 • 00:51:07 A naopak napravo vidíme schodiště,
  které vede k pracovně pána
 • 00:51:13 a z něhož odbočují
  další schody směrem k jídelně,
 • 00:51:17 která je se salonem
  přímo opticky opět propojena,
 • 00:51:22 k jídelně, která ovšem sloužila
  nejenom stolování,
 • 00:51:26 ale i jako jedna z galerií
  Františka a Milady Müllerových.
 • 00:51:33 Vybudování Loosovy zásadní stavby
  by nebylo možné
 • 00:51:36 bez porozumění mezi autorem vily
  a investory projektu
 • 00:51:40 manželi Müllerovými.
  Loos prohlásil:
 • 00:51:44 Můj nejkrásnější dům pro mého
  nejinteligentnějšího stavebníka,
 • 00:51:50 jakého jsem kdy měl.
 • 00:51:52 Vila byla dokonale vybavena
  také technickými doplňky.
 • 00:51:56 například koupelna byla zařízena
 • 00:51:58 luxusními výrobky
  anglické firmy Twyfors.
 • 00:52:04 Recenzent Prager Tagblatu napsal
  světský chrám
 • 00:52:09 a vystihl tím podstatu celé
  architektury dvacátého století,
 • 00:52:14 která směřovala k zesvětštění,
  k desakralizaci.
 • 00:52:19 Antonín Matějíček
  hovořil o pouti Müllerovým domem,
 • 00:52:24 kterou lze obrátit
  v jakýsi cestopis,
 • 00:52:27 a možná mimoděk, možná záměrně
  tím vlastně vyjádřil něco,
 • 00:52:32 co v téže době nazýval Le Corbusier
  promenádou architektury.
 • 00:52:39 Vila Savoye od Le Corbusiera
  z roku 1931
 • 00:52:44 byla zhmotněním teze,
  že architektura je mistrovská,
 • 00:52:48 přesná a velkolepá hra objemů
  soustředěných pod sluncem.
 • 00:52:53 V roce 1928 se rozhodli manželé
  Greta a Fritz Tugendhatovi
 • 00:52:58 vybudovat si rodinné sídlo.
 • 00:53:01 Brněnská vila Tugendhat
  od Ludwiga Miese
 • 00:53:04 patří ke špičce
  předválečné světové architektury.
 • 00:53:09 Manželé Tugendhatovi
  nebyli běžní stavebníci
 • 00:53:13 a Ludwig Mies
  nebyl běžným projektantem.
 • 00:53:17 Pojal celé dílo jako ztělesnění
 • 00:53:20 nebo jakýsi manifest
  soudobé moderní architektury.
 • 00:53:25 Sám o tom řekl:
 • 00:53:27 Jednoduchost konstrukce,
  jasnost technických prostředků
 • 00:53:31 a čistota materiálu
  se stanou nositeli nové krásy.
 • 00:53:37 Výklad díla
  Ludwiga Miese van der Rohe
 • 00:53:40 je pro historiky umění
  dodnes vzrušující otázkou.
 • 00:53:45 Vila Tugendhat je vlastně
  jednou z těch mála
 • 00:53:48 skutečně avantgardních staveb
  dvacátého století,
 • 00:53:51 které představují to,
  čemu Frank Lloyd Wright říkal
 • 00:53:55 "rozbití krabice",
  rozrušení tradičního tvaru.
 • 00:54:00 Brněnská vila Tugendhat
  od Ludwiga Miese
 • 00:54:03 je umělecké dílo plné
  nových architektonických řešení.
 • 00:54:08 Stavba se skládá ze tří podlaží.
 • 00:54:12 Vstupuje se do ní shora,
 • 00:54:14 to znamená z ložnicového traktu
  do středního křídla,
 • 00:54:18 které představuje
  hlavní společenský prostor,
 • 00:54:21 a potom ještě dál dolů
  k vlastnímu zázemí.
 • 00:54:26 Stavba má jakousi páteř,
  kterou se opírá o svah.
 • 00:54:31 A naopak zcela transparentním
  proskleným průčelím
 • 00:54:35 míří na panorama města Brna,
  nad vlastní zahradu.
 • 00:54:50 Vila Tugedhat bezesporu patří
  do té kategorie,
 • 00:54:54 které říkáme gesamtkunstwerk.
  To znamená,
 • 00:55:00 že je tady
  skutečně skloubená architektura,
 • 00:55:03 její osazení v prostředí
  i její urbanistická poloha
 • 00:55:06 a současně
  samotné vybavení toho objektu -
 • 00:55:10 vedení světla, vedení prostoru.
  Všechno tvoří jednotný celek
 • 00:55:14 a jednotlivé části
  jsou natolik spolu v souznění,
 • 00:55:17 že v podstatě ten dům nemůže
  postrádat některou z těch částí.
 • 00:55:22 V tomto domě,
  kde ušlechtilé materiály
 • 00:55:26 jsou nejenom dělícími příčkami,
 • 00:55:29 ale jsou samy o sobě
  uměleckým dílem,
 • 00:55:32 ať už jsou to dřeviny
  z makasarského ebenu,
 • 00:55:35 z palisandru,
  či z takzvaného zebrana,
 • 00:55:38 které jsou všechny asijské,
  nebo italský travertin,
 • 00:55:41 který je v hlavní hale doplněn
  dalším zajímavým kamenem,
 • 00:55:44 což je vlastně onyxová stěna
 • 00:55:47 pocházející z pohoří Atlas
  z afrického Maroka.
 • 00:55:52 Řada těchto jednotlivých,
  částečně stavebních prvků
 • 00:55:56 jsou současně vlastně
  prvky vysoce výtvarnými.
 • 00:56:05 Vila Tugendhat
  byla zařízena nábytkem
 • 00:56:08 navrženým architektem Miesem
 • 00:56:11 převážně přímo
  pro tuto brněnskou vilu.
 • 00:56:18 Stavba má rovněž
  charakter duchovní.
 • 00:56:20 Fritz o své vile pravil:
  Když tyto prostory a všechno,
 • 00:56:26 co v nich je, nechám
  na sebe působit jako celek,
 • 00:56:30 potom shledávám zřetelně -
  to je krása, to je pravda.
 • 00:56:35 Říká v podstatě totéž,
  pravděpodobně uvědoměle,
 • 00:56:40 co kdysi řekl svatý Augustin:
  Pravda a krása jsou jedno.
 • 00:56:45 A Gréta Tugendhatová
  o mnoho později dodává:
 • 00:56:49 Architektura tohoto domu umožňuje
  dát duchu příležitost k existenci.
 • 00:56:56 Paní Greta chtěla určitě mít dům
  minimalistický a jednoduchý.
 • 00:57:01 Nejvíce snad charakterizuje
  její vztah k tomu domu
 • 00:57:05 právě úryvek z jejich pamětí,
  kde zcela přesvědčeně tvrdí,
 • 00:57:08 že těch osm let,
  bohužel jen těch osm let,
 • 00:57:11 které měli možnost strávit v tomto
  domě, si velmi hluboce užili.
 • 00:57:15 Mám za to,
  že jim záleželo právě nejvíc
 • 00:57:17 na tom propojení toho domu,
  prosvětlení,
 • 00:57:22 propojení ze zahradou.
 • 00:57:25 To otevření interiéru
  do exteriéru stavby samotné.
 • 00:57:31 Ludwig Mies hovořil v souvislosti
  s vilou o volně plynoucím prostoru.
 • 00:57:35 Plynoucím prostorem
  myslel také prostor nekonečný.
 • 00:57:39 Lidé ale odjakživa
  mají z nekonečna strach,
 • 00:57:42 a proto se Mies
  snažil dát prostoru řád.
 • 00:57:46 Vila Tugendhat je vlastně
  epilogem v našem příběhu putování
 • 00:57:51 po domech milovníků umění.
 • 00:57:53 Manželé Tugendhatovi opouštějí
  svoji vilu a Brno v roce 1938,
 • 00:57:59 aby se sem už nikdy nevrátili,
 • 00:58:01 Ludwig Mies ve stejném roce
  opouští Evropu
 • 00:58:05 a zahajuje svoji kariéru
  ve Spojených státech.
 • 00:58:09 A tím se uzavírá celé období,
 • 00:58:13 které bychom mohli nazvat
  epochou domů milovníků umění.
 • 00:59:05 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2009

Související