iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 11. 2013
14:45 na ČT :D

1 2 3 4 5

2 hlasy
8384
zhlédnutí

Biblická pátrání

(II. řada)

Ježíšovi učedníci

Cyklus, který přibližuje dětským divákům základní biblické příběhy, na jejichž základě se formovala euroatlantická civilizace i kultura.

14 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Biblická pátrání II - Ježíšovi učedníci

 • 00:00:00 .
 • 00:00:26 -Dlouho mi to vrtá hlavou.
  Jsou biblické příběhy pravdivé?
 • 00:00:30 Nebo jsou to jen báje a pověsti?
 • 00:00:33 Rozhodl jsem se po tom
  začít pátrat.
 • 00:00:36 S tím mi pomáhají 2 děti.
  Štěpánka a David.
 • 00:00:40 Je vůbec možné,
  na tyto otázky najít odpověď?
 • 00:00:44 To je cílem našeho pátrání.
 • 00:01:09 -Nedávno jsem přemýšlela o tom,
  čím bych chtěla být.
 • 00:01:12 Ty to máš rozmyšlený?
  -Ne. Já ještě nevím.
 • 00:01:16 -Víš, ani by mi nevadilo
  být slavnou.
 • 00:01:19 Podívej se na apoštoly.
 • 00:01:21 Na ty se tady na orloji dívají
  každou hodinu spousty lidí.
 • 00:01:25 -Já bych nechtěl
  někde každou hodinu strašit.
 • 00:01:30 -Tak pojď.
 • 00:01:37 Tak se podívej na Jana Husa.
  Ten je taky slavný.
 • 00:01:41 -No jo, jenže předtím
  ho museli upálit.
 • 00:01:43 To bych si teda odpustil.
  -Tak nic. Pojď zavolat profesorovi.
 • 00:01:48 ZVONÍ MOBIL
 • 00:01:52 -Dobrý den, profesore.
  Vypadáte nějak smutně. Co se stalo?
 • 00:01:57 -Jdu dnes na pohřeb.
  Zemřel profesor Bárta.
 • 00:02:01 Byl to můj učitel.
  Velice moudrý muž.
 • 00:02:05 Má několik patentů a byl nositelem
  mnoha vědeckých cen.
 • 00:02:09 Ale hlavně, byl mým vzorem.
  Ve vědě i v životě.
 • 00:02:13 Byli jsme přátelé.
 • 00:02:15 -Upřímnou soustrast.
  -Děkuji.
 • 00:02:18 Vás ale vyšlu opět na pátrání.
 • 00:02:20 Minule jsme mluvili
  o Ježíši Kristu.
 • 00:02:23 Dnes bychom se měli zaměřit
  na jeho učedníky. Na apoštoly.
 • 00:02:28 Rád bych,
  abychom našli odpověď na to,
 • 00:02:31 koho si Ježíš vybírá
  za své učedníky. Jací byli.
 • 00:02:35 Takže tady vám posílám souřadnice.
 • 00:02:42 A přeji hodně štěstí.
 • 00:02:53 -GPS hlásí, že je to támhle to!
 • 00:03:14 -Mám ji já!
  -Ukaž.
 • 00:03:15 Co je tam napsáno?
  -Vypadá to, jako nějaký starý text.
 • 00:03:20 Myslím, že je to latina.
  Jesus duodecim discupulos vocemini.
 • 00:03:27 Ale nějaký písmena
  jsou jakoby tučnější. Podívej!
 • 00:03:31 J, B, J...
  -Je jich 12! Jako apoštolů.
 • 00:03:36 Nemůže to mít něco společného?
 • 00:03:51 Ježíš byl ve svých 30ti letech
  pokřtěn od Jana Křtitele v Jordánu.
 • 00:03:56 A pak byl pokoušen od ďábla
  na poušti.
 • 00:03:59 Poté se rozhodl, že půjde mezi lidi
  a začne jim vyprávět o Bohu.
 • 00:04:03 -Šel kolem Galilejského jezera
  a viděl tam 2 rybáře.
 • 00:04:07 Petra a jeho bratra Ondřeje.
  Zavolal na ně:
 • 00:04:10 "Pojďte za mnou
  a učiním z vás rybáře lidí".
 • 00:04:13 Oni všeho nechali
  a vydali se za ním.
 • 00:04:15 Stejně povolal i jiné 2 rybáře.
  Jakuba a Jana Zebedeovi.
 • 00:04:19 I oni vše opustili
  a šli za Ježíšem.
 • 00:04:22 -Ježíš chodil krajinou
  a následovali ho zástupy lidí.
 • 00:04:26 Po svém slavném Kázání na hoře
  si nedaleko města Kafarnaum
 • 00:04:30 vyvolal 12 učedníků,
  které nazval apoštoly.
 • 00:04:33 Kromě Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana
  to byli ještě Filip, Bartoloměj,
 • 00:04:38 celník Matouš, Tomáš, Jakub Alfeův,
  Tadeáš, Šimon a Jidáš Iškariotský.
 • 00:04:45 -Ježíš své učedníky posílal
  do okolních vesnic a měst.
 • 00:04:49 Měli kázat, že se přiblížilo
  království nebeské.
 • 00:04:52 Dal jim moc nad nečistými duchy
  a k uzdravování nemocí.
 • 00:04:56 -Apoštolové ho pak provázeli
  po celou dobu jeho služby.
 • 00:05:00 Tedy následujícího 3 a půl roku.
 • 00:05:03 A po Ježíšově ukřižování
  a po Letnicích založili církev,
 • 00:05:08 která existuje dodnes.
 • 00:05:10 Už chápu,
  proč nás sem profesor poslal.
 • 00:05:13 Támhle za kopcem je Kafarnaum.
 • 00:05:15 A někde tady si Ježíš vybíral
  učedníky. Možná i na téhle hoře.
 • 00:05:20 -Co to znamená být učedníkem
  nebo apoštolem?
 • 00:05:23 Za Ježíšem chodilo spousty lidí.
  Tihle byli něčím výjimeční?
 • 00:05:28 -To je dobrá otázka,
  ale na špatnou adresu.
 • 00:05:31 Zavoláme panu Hoškovi.
  -Tak jo.
 • 00:05:35 -Dobrý den, děti.
  Jak vám mohu pomoci tentokrát?
 • 00:05:39 -Zajímalo by mě, kdo je to apoštol
  nebo učedník Ježíše?
 • 00:05:43 -Učedník Ježíše Krista
  je vlastně jeho žák.
 • 00:05:46 Ten, kdo se nechal přesvědčit
  Ježíšovým učením
 • 00:05:49 a jeho životním příkladem
  a stal se jeho následovníkem.
 • 00:05:53 Tím, kdo chce ve svém životě
  žít podle stejných zásad a principů
 • 00:05:58 jaké vidí v životě Ježíše Krista.
 • 00:06:01 A apoštol je zvláštní druh učedníka
  to jest žáka Ježíšova,
 • 00:06:07 který nejenom žije
  podle Ježíšova vzoru,
 • 00:06:10 ale také je poslán,
 • 00:06:12 to znamená to slovo apostolos -
  poslán,
 • 00:06:15 k tomu, aby zvěst o Ježíšovi
  šířil dál
 • 00:06:19 a vyprávěl o něm ostatním lidem.
 • 00:06:22 -A těch 12 učedníků hrálo
  nějakou zvláštní roli?
 • 00:06:26 -Rozhodně ano.
 • 00:06:27 12 Ježíšových učedníků,
  kterým říkáme také apoštolové,
 • 00:06:31 mělo zvláštní postavení
  v počátcích křesťanství,
 • 00:06:36 protože to byli očití svědkové
  Ježíšova života.
 • 00:06:39 Byli to vlastně jeho nejbližší
 • 00:06:41 žáci, následovníci,
  spolupracovníci.
 • 00:06:44 A když si někdo nebyl jistý,
  co přesně Ježíš říkal,
 • 00:06:48 co dělal a jak to myslel,
  tak právě těchto 12 učedníků,
 • 00:06:53 těchto 12 apoštolů,
 • 00:06:54 to bylo nejlepší místo,
  nejlepší adresa,
 • 00:06:58 kde bylo třeba se ptát,
 • 00:06:59 jak přesně Ježíšovu učení
  a jeho odkazu rozumět.
 • 00:07:03 -Ale museli to být vzdělaní
  a odvážní lidé,
 • 00:07:06 když založili církev,
  která přetrvala téměř 2000 let.
 • 00:07:10 -To, co je velmi zvláštní
  na apoštolech, je právě skutečnost,
 • 00:07:14 že nebyli ani odvážní,
  ani vzdělaní.
 • 00:07:17 Byli to lidé neučení a prostí,
  jak se dočteme v Bibli,
 • 00:07:20 a ta zvláštní odvaha,
  ta neobyčejná statečnost,
 • 00:07:24 ten hrdinský postoj tváří v tvář
  všelijakým nepřátelům,
 • 00:07:28 jim nebyl vlastní od začátku.
 • 00:07:31 Naopak. Oni byli z počátku
  poměrně bázliví a zdálo se,
 • 00:07:35 že se ani neodváží nějakým způsobem
 • 00:07:39 k Ježíšovi a jeho zvěsti
  otevřeně přiznat.
 • 00:07:43 Ale stala se zvláštní věc.
 • 00:07:45 Z těchto docela ustrašených
  a nijak zvlášť statečných lidí
 • 00:07:50 se stali opravdu odvážní a hrdinští
  hlasatelé příběhů o Ježíšovi.
 • 00:07:59 A to tehdy,
  když byl seslán Duch svatý,
 • 00:08:03 když na ty vystrašené
  a vlastně schované učedníky,
 • 00:08:07 sestoupila moc shůry a oni se
  proměnili úplně ze dne na den
 • 00:08:13 a stali se z nich opravdu
  stateční lidé.
 • 00:08:25 -Mohly bychom si vylosovat
  2 z apoštolů a zjistit o nich víc.
 • 00:08:30 -Stopni mě.
  Já si je budu říkat v hlavě.
 • 00:08:34 -Stop!
  -Petr.
 • 00:08:36 -A teď si budu říkat já.
 • 00:08:39 -Stop!
  -Jidáš.
 • 00:08:41 -To jsme si teda vybraly.
  -Náhodou byl taky slavný.
 • 00:08:45 -Nesvěříme ho Emě?
  -Tak jo.
 • 00:08:49 -Tak co pro mě máte?
 • 00:08:51 -Nemohla bys nám zjistit
  něco o Jidášovi?
 • 00:08:54 -To není problém.
  Tak já pak cinknu.
 • 00:08:58 Ty jo, ten mě vyděsil!
  Já už myslela, že mě odhalily.
 • 00:09:05 No tak, kamaráde,
  něco o tobě zjistíme.
 • 00:09:16 -Tak začneme.
 • 00:09:17 Nedá se o Petrovi něco zjistit?
  Třeba, kde žil?
 • 00:09:20 -Jdu na to.
 • 00:09:38 Přišla mi SMS.
  Podívej se, co je tam napsáno.
 • 00:10:38 Myslíš, že tohle místo
  nějak souvisí s Jidášem?
 • 00:10:41 Nebo proč nás sem Ema poslala?
 • 00:10:43 ZVONÍ MOBIL
 • 00:10:45 -Tak ten Jidáš
  se jmenoval spíš Juda.
 • 00:10:49 Ale říkali mu Jidáš.
  Znamená to to samé.
 • 00:10:52 Pocházel asi z Kariotu
  nedaleko Hebronu.
 • 00:10:55 Mezi učedníky asi jako jediný
  nepocházel z Galileje.
 • 00:10:59 Měl na starosti pokladnu,
  takže se asi vyznal v účetnictví.
 • 00:11:03 Rozhodl se zradit Ježíše
  a vydat ho židovské veleradě.
 • 00:11:08 Dostal za to odměnu 30 stříbrných.
 • 00:11:11 Což je v dnešních penězích
  přibližně 150 000 korun.
 • 00:11:15 O tom, proč to udělal
  se vedou spory.
 • 00:11:19 Jisté je, že po Ježíšově zatčení
  a ukřižování ho hryzalo svědomí.
 • 00:11:24 A chtěl peníze vrátit.
 • 00:11:25 Když mu to nebylo umožněno,
  šel a oběsil se.
 • 00:11:29 Právě někde tam, co vy teď stojíte.
 • 00:11:31 -Takže to byla
  hodně záporná postava?
 • 00:11:34 -Aspoň je vidět, jací lidé stáli
  na začátku křesťanství.
 • 00:11:38 -To je zajímavé,
  že si ho Ježíš vybral?
 • 00:11:41 -To si také myslím.
  -Dík. Ahoj. Ozveme se.
 • 00:11:45 Nezdá se ti Ema nějaká nabroušená?
 • 00:11:47 Zjistí toho hodně,
  ale ty její průpovídky.
 • 00:11:51 Myslíš, že jsme ji měly brát
  do týmu?
 • 00:11:54 -Měj s ní trpělivost.
 • 00:11:55 Vezmi si, jací byli učedníci
  a stejně s nimi Ježíš chodil.
 • 00:12:00 -Přišla SMS.
 • 00:12:27 Nevíš, kdo nám to poslal?
 • 00:12:29 Už poněkolikáté se nás někdo snaží
  vystrašit.
 • 00:12:32 -To je strašný,
  že skončili všichni takhle.
 • 00:12:35 Měl jsi pravdu s tím Husem.
  Než se stal slavným, musel trpět.
 • 00:12:40 -Všichni zemřeli pro svoji víru.
 • 00:12:42 -Je na čase zavolat profesorovi.
  -Tak jo.
 • 00:12:46 ZVONÍ MOBIL
 • 00:12:47 -Tak to jste vy?
  Tak jak šlo pátrání?
 • 00:12:52 -Koukám, že máte dobrou náladu.
  Už vás netrápí smrt vašeho přítele?
 • 00:12:56 -Samozřejmě. Je to ztráta.
  Měl jsem ho rád.
 • 00:12:59 Ale důležitý je ten odkaz,
  který tu zanechal.
 • 00:13:03 Ve všech,
  kteří jsme byli jeho žáky.
 • 00:13:05 On vlastně v nás žije dál.
  Není už proč se rmoutit.
 • 00:13:09 Musíme jeho myšlenky
  a odkaz nést dál.
 • 00:13:11 Ale zpět k vašemu pátrání.
 • 00:13:13 Koho si Ježíš povolává
  za své učedníky?
 • 00:13:16 -Byli to normální lidé. Rybáři.
  Jeden byl celník.
 • 00:13:20 A jeden ho zradil za peníze.
  Žádná elita. Lidi jako my.
 • 00:13:24 A těm svěřil budování církve.
  -Výborně! Zjistily jste ještě něco?
 • 00:13:29 -Zjistily jsme, že skoro všichni
  zemřeli násilnou smrtí.
 • 00:13:33 Jako třeba i mistr Jan Hus.
  -To je zajímavé.
 • 00:13:36 Takže se dá říci,
  že Ježíš si takovéhle učedníky
 • 00:13:40 nevybíral jen tenkrát.
  Ale vybírá si je stále.
 • 00:13:43 To si musím poznamenat.
 • 00:13:47 Máte pravdu, že i dnes jsou místa,
  kde stát se křesťanem znamená
 • 00:13:51 čelit pronásledování
  a často i smrti.
 • 00:13:54 Ve statistikách se píše,
  že za posledních 100 let
 • 00:13:58 zemřelo mučednickou smrtí
  více křesťanů,
 • 00:14:00 než za minulých 2000 let.
 • 00:14:03 -Ježíšovým učedníkům nešlo o to,
  jestli jsou slavní nebo ne.
 • 00:14:07 -Já už taky pochopila,
  že sláva není to,
 • 00:14:10 o co by člověku mělo jít nejvíce.
 • 00:14:12 -Proto si Ježíš vybral
  obyčejné lidi,
 • 00:14:15 aby z nich udělal
  základ své církve.
 • 00:14:28 -Přesně tak! Máte pochvalu.
  Pro dnešek už končíme.
 • 00:14:32 Ale příště se podíváme na to,
  jak Ježíš dělal zázraky.
 • 00:14:37 Skryté titulky: Anna Inemanová
  Česká televize, 2013
 • 00:14:40 .

Související