iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 5. 2010
22:00 na ČT2

1 2 3 4 5

113 hlasů
24337
zhlédnutí

Sbohem český koutku

Dramatický příběh lidí, vyhnaných po druhé světové válce z Kladska do Čech

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Sbohem český koutku

 • 00:00:26 Pracuji jako městský strážník
  v Polici nad Metují.
 • 00:00:30 Mým koníčkem je novodobá historie
  tady toho kraje.
 • 00:00:34 Kousek tady odtud je krásný
  rozhled do kraje,
 • 00:00:38 odkud je vidět na ta místa,
  kudy šly ty novodobé dějiny.
 • 00:00:43 Dodnes o nich moc nevíme.
 • 00:00:57 Teď se nacházíme
  ve Velkých Petrovicích,
 • 00:01:00 které jsou na českém území.
 • 00:01:03 V pozadí je hora Bor
  a Hejšovina, která je v mlze.
 • 00:01:08 Kolem nich se vinul
  český kout v Kladsku.
 • 00:01:12 Je to asi 10 vesnic, které do roku
  1945 ležely na území Německa.
 • 00:01:20 Po roce 1945 je to součástí Polska.
 • 00:01:24 Je to asi 10 vesnic: Nouzín,
  Bukovina, Jakubovice, Čermná,
 • 00:01:31 část Chudoby, Horní Chudoba, Slaný.
 • 00:01:38 V roce 1945 až 46 utíkaly támhle
  těmi stráněmi stovky českých rodin
 • 00:01:44 před Rusy a Poláky na české území.
 • 00:02:00 Tady jsme už v českým Nouzíně.
  Tady byly už baráky.
 • 00:02:04 Tady dole byla hospoda.
 • 00:02:06 Podle těch patníků jsme sáňkovali,
  když byla pěkná sanice,
 • 00:02:12 tak jsme jeli až do Lhoty.
 • 00:02:14 Nikoho nenapadlo,
  že přejíždí hranice.
 • 00:02:30 Já jsem tady kdysi bydlel.
  Tady v tom domě.
 • 00:02:37 -Který rok to byl?
  -1941 až 46.
 • 00:02:44 Ve 46. jsem už tu byl já.
 • 00:02:49 To byl dříve pivovar.
  Brauerei Tscherlensi tomu říkali.
 • 00:02:54 Patřil mojí babičce.
 • 00:02:55 Koupila to ve 23. letech
  od nějakého barona.
 • 00:02:59 Tady se narodil můj otec
  a moji tři strýcové.
 • 00:03:03 Nahoře v tom okně,
  tam je poschodí
 • 00:03:06 a tam byla malá galérie
  a byly tam věci pro divadlo.
 • 00:03:11 Zde se hrála divadla.
 • 00:03:19 V roce 45 ze 16. na 17. listopad
  přišli polský vojáci,
 • 00:03:24 kteří nás vyhnali z této hospody.
 • 00:03:31 Během pěti minut
  jsme ji museli opustit.
 • 00:03:35 S tím, co jsme měli v rukách.
 • 00:03:53 Já jsem se tady narodil.
 • 00:03:55 Přímo v tomto domě,
  který už není.
 • 00:03:58 A v mých čtyřech letech
  jsme tento dům opustili.
 • 00:04:07 To území bylo obsazeno
  polskou armádou.
 • 00:04:10 S sebou jsme si nemohli vzít nic.
  Bylo to z hodiny na hodinu.
 • 00:04:15 Tento dům musíte opustit
  a to jsme také učinili.
 • 00:04:19 Vzali jsme jen to nejnutnější,
  uzlíček do ruky,
 • 00:04:23 jednu hračku s sebou
  a to bylo vše.
 • 00:04:26 Přecházeli jsme hranice
  na české území do obce Machov.
 • 00:04:33 Teď jsme u Machova a za tou hranicí
  je 10 vesnic v tom českým koutku,
 • 00:04:40 kde se zachovala česká řeč
  po pádu českého království r. 1742.
 • 00:04:46 Dá se říct, že ve velké míře
  až do roku 1945
 • 00:04:50 se odhaduje, že tam bydlelo
  5 000 kladských Čechů.
 • 00:05:08 To je ten dům,
 • 00:05:09 kde jsem bydlela s maminkou
  a tatínkem, když jsem byla malá.
 • 00:05:14 Až do 45. roku.
 • 00:05:17 Z dětství si pamatuju,
  že jsme měli zahradu.
 • 00:05:21 Měli jsme i slepice.
  Tatínek mi tam udělal houpačku.
 • 00:05:25 V 62. roce tam ještě byla.
 • 00:05:45 V převážné části byly v těch
  vesnicích, v tom kladském koutku,
 • 00:05:50 evangelické kostely.
  Nacházeli se tam i katolíci,
 • 00:05:54 kteří chodili do katolických
  kostelů na české straně.
 • 00:05:59 Lidé se navštěvovali,
  nacvičovali divadlo.
 • 00:06:02 Jedna vesnice pro druhou
  přes hranice,
 • 00:06:06 hráli jednou u nás Nouziňáci
  a Lhoťáci zase hráli v Nouzině.
 • 00:06:10 Lidi se mezi sebou navštěvovali,
  brali se mezi sebou.
 • 00:06:16 Ať byli braní jako Němci,
  z toho pohledu hraničního,
 • 00:06:21 ale ten český jazyk tam byl
  stále živý.
 • 00:06:28 Pro lidi tady z toho kouta
  to byli známí, kamarádi a Češi.
 • 00:06:39 Tatínek za 2. světové války,
  aby nemusel být nasazený do Říše,
 • 00:06:44 tak si našel místo v lázních
  Chudoba,
 • 00:06:47 kde to nasazení prožil jako kočí
  pro tamní jeden hotel.
 • 00:06:54 Přes horu Bor je to kousíček.
 • 00:07:02 Tento kámen se nachází
  v blízkosti našeho obydlí.
 • 00:07:07 V dobách mládí mých rodičů
  hrál poměrně důležitou roli.
 • 00:07:11 Bylo to místo schůzek
  a všelijakých radovánek.
 • 00:07:16 Protože se nacházela přímo
  na hranici česko-německé,
 • 00:07:21 tak skála dostala název
  Česká skála.
 • 00:07:24 Maminka mi vyprávěla,
  že se zde s otcem scházeli,
 • 00:07:28 snad si zde dali i první pusu.
 • 00:07:31 Bohužel to bylo i místo loučení
  se svým manželem
 • 00:07:36 před odchodem na frontu.
 • 00:07:41 Nyní se nacházíme, dá se říct,
 • 00:07:44 že v samotném srdci českého koutku
  v Kladsku ve vesnici Stroužné.
 • 00:07:49 Po válce více jak polovina domů
  zde byla srovnána se zemí.
 • 00:07:54 Některé domy zůstaly
  jako víkendové.
 • 00:07:58 Dost jich je v dezolátním stavu.
 • 00:08:01 Bydlí tady dodnes a dá se říct,
  že je to kuriozita,
 • 00:08:05 poslední kladská Češka
  paní Marie Haušková.
 • 00:08:08 Pozdrav pánbůh, Maruško!
  Tak jakpak se máte?
 • 00:08:12 Dobře.
 • 00:08:14 -Dobrý den.
  -Dobrý den, pojďte dál.
 • 00:08:17 Maruško, koukám,
  že dnes pečete kočky.
 • 00:08:20 -Budou ohřívaný?
  -Máňa pekla šupáky.
 • 00:08:23 Šupáky to jsou takový placky
  z bramborů na plotně
 • 00:08:27 Vždycky ona nás chce zabavit.
  ZPÍVÁ
 • 00:08:33 A já více přes hranice
  mašírovat nebudu.
 • 00:08:38 Miloval jsem hezké děvče,
  miloval jsem hezké děvče,
 • 00:08:43 víc milovat nebudu.
 • 00:08:48 Do Machova do kostela jsme chodili,
  protože tam jsme se sešli.
 • 00:08:53 Babička přijela z Nouzína.
  Ona byla narozená ve Lhotě.
 • 00:08:57 V Machově byla pokřtěná.
 • 00:08:59 Tak my jsme přišli do kostela
  a my jsme šli s bratrem.
 • 00:09:03 Bratr mě všude bral s sebou, všude!
 • 00:09:21 Tatínek narukoval do wehrmachtu
  poměrně pozdě.
 • 00:09:25 Němci začali prohrávat
  a vůdce hnal na frontu
 • 00:09:29 jak nejmladší,
  tak i starší ročníky.
 • 00:09:33 Mezi nimi i mého otce,
 • 00:09:35 kterého povola na východní frontu
  ve 44. roce.
 • 00:09:39 Bylo mu 42 roků.
  Dnešní člověk musí pochopit,
 • 00:09:43 že území toho českého koutku
  v Kladsku bylo německé.
 • 00:09:48 Branná povinnost se vztahovala
  i na naše rodiny,
 • 00:09:52 na všechny muže tohoto regionu.
  To nebyl nějaký nacizmus.
 • 00:10:04 Musel narukovat i otec jako
  řadový voják do německé armády.
 • 00:10:10 Kdyby nenarukoval, ty tresty
  byly přísné, končily zastřelením.
 • 00:10:22 Můj otec zemřel před vojnou
  ve 38. roce.
 • 00:10:26 S vaším bratrem se stalo co?
 • 00:10:28 Půl roku byl na výciku,
  aby se tam vycvičil
 • 00:10:33 a pak jel na frontu.
  Někde na Ukrajině je pochovaný.
 • 00:10:39 Bylo mu 31 let.
 • 00:10:49 Poslední zprávy o něm mám
  r. 1944.
 • 00:10:52 To ještě jen z dopisů své manželce,
  mé matce, které psal.
 • 00:10:57 Od té doby žádný úřední zápis,
  nebo zpráva nepřišla.
 • 00:11:02 Dodnes rubrika otec:
  píšeme nezvěstný.
 • 00:11:06 Maminka věřila, že se vrátí.
  Vedla k tomu i nás.
 • 00:11:11 Posilovalo nás to ve víře,
  že se táta vrátí. Ale bohužel.
 • 00:11:19 Pak učinila pokus ještě
  u Mezinárodního červeného kříže,
 • 00:11:24 jestli by ho nevypátrali,
  ale ani to se nepodařilo.
 • 00:11:28 Maminka se nikdy už nevdala.
  Přítele neměla.
 • 00:11:31 Byly jsme s ní sami.
 • 00:11:34 V dospělosti jsme jí
  hodně podporovali.
 • 00:11:41 Tady jsem se loučila s tatínkem,
  který byl na vojně.
 • 00:11:45 Pak z toho byla válka.
 • 00:11:47 Pamatuju si na ruské vojáky,
  že byli oproti mně vysocí.
 • 00:11:53 Tatínek byl v zajetí.
 • 00:11:55 A v tomhle domě se odehrálo
  to drama.
 • 00:11:58 Maminka mohla přijít o život.
 • 00:12:06 Já nemůžu.
 • 00:12:14 Jak mi to maminka říkala,
  tak to byl mladý voják.
 • 00:12:19 Ještě mu snad nebylo ani 18 roků.
 • 00:12:22 On asi původně nechtěl maminku,
  on chtěl sestřenici.
 • 00:12:28 Maminka ji bránila,
  protože byla mladá.
 • 00:12:31 Tak ji povalil na zem
  a dal mamince sem pistoli
 • 00:12:36 a maminka do smrti tady cítila
  ten studený kov.
 • 00:12:42 Přiložil jí pistoli ke krku
  a znásilnil ji.
 • 00:12:49 Maminka ke mně přišla
  ze znásilnění.
 • 00:12:56 Nebyla jsem sama.
  Bylo nás takových dětí víc,
 • 00:13:00 co se narodily po té válce.
 • 00:13:03 Možná, že maminka uvažovala
  o přerušení těhotenství.
 • 00:13:08 V té době to nebylo možné.
  Lékaři ty přístroje neměli.
 • 00:13:13 Všechno co šlo, vojáci odvezli.
 • 00:13:16 Maminka si z toho později
  dělala trochu legraci,
 • 00:13:21 protože říkala, že jsem přišla
  na svět díky sovětské armádě.
 • 00:13:25 Do rodného listu maminka chtěla
  uvést pravdu.
 • 00:13:29 Chtěla tam uvést: neznámý ruský
  vojín.
 • 00:13:32 Ale z politických důvodů
  se to nemohlo.
 • 00:13:35 Tak tam je: otec neznámý.
 • 00:13:52 Když nás s maminkou Rusové vyhnali
  z toho města Kladska,
 • 00:13:56 tak maminka už měla
  v bříšku sestru.
 • 00:13:59 Přišly jsme sem do českého
  koutku, ze kterého maminka pochází,
 • 00:14:04 do jejího rodného domu.
 • 00:14:06 Tam byl sklep vzadu
  a pak byla velká místnost,
 • 00:14:10 strýček byl švec,
 • 00:14:12 tak tady na pravé straně byl
  verpánek a spravoval boty.
 • 00:14:19 Když jsme sem přišly,
  tak mně bylo 7 roků.
 • 00:14:23 Asi tak půl roku jsme tady bydlely,
  až nás zase vyhnali Poláci.
 • 00:14:29 Tak jsme utíkaly do Čech.
 • 00:14:31 Vím, že jsme si vzaly jen to,
  co bylo nejnutnější.
 • 00:14:36 S maminkou jsme prchly támhle
  za těmi stromy.
 • 00:14:40 Tam je takové zákoutí
  a tam jsme přecházeli hranice.
 • 00:14:45 Utíkaly jsme a přešly jsme
  na českou stranu.
 • 00:14:49 Maminka už byla 7 měsíců těhotná
 • 00:14:52 a pak se v květnu narodila
  moje sestra tady v Čechách.
 • 00:15:02 Kladský Češi by museli jako Němci
  do odsunu.
 • 00:15:06 Je to táhlo na druhou stranu,
  za kopce sem k nám.
 • 00:15:13 Tak nacházeli u lidí azyl.
 • 00:15:18 Co se stalo po válce
  v Machovské Lhotě
 • 00:15:21 nemá v tehdejší historii obdoby.
 • 00:15:24 Že Češi poskytli kladským Čechům,
  občanům Německa, azyl
 • 00:15:30 ve svých vlastních příbytcích.
 • 00:15:41 Když my jsme přišli ve 46. roce,
  tak Jarka byl malý kluk.
 • 00:15:45 My jsme bydleli tady
  u nich v hospodě.
 • 00:15:48 To bylo první místo,
  kde nás přijmuli.
 • 00:15:51 My jako děti jsme nepociťovaly,
  že jsme nějak cizí.
 • 00:16:00 Nakonec jsme získali bydlení
  v jednom výměnku na statku.
 • 00:16:05 Nájemné, které jsme měli platit,
 • 00:16:08 jsme si odpracovávali
  na polích majitelky.
 • 00:16:11 Pro ni to byla velká pomoc.
 • 00:16:14 Bylo nás pět.
  Babička, matka a 3 děti.
 • 00:16:17 My jako děti jsme musely
  na těch polích hodně pracovat.
 • 00:16:24 Maminka dlouho věřila,
  že se vrátíme zpátky.
 • 00:16:28 Proto nechtěli do Německa.
  Tam by to bylo v cizině.
 • 00:16:32 Tady byli doma.
 • 00:16:34 A že se zase vrátí zpátky
  do Kladska i do Nouzína.
 • 00:16:38 I teta i všichni ostatní,
  kteří přešli hranice,
 • 00:16:41 kteří byli vyhnáni,
  věřili, že Kladsko je český kout,
 • 00:16:46 že zase jim bude patřit,
  že zase budou mít domov.
 • 00:16:51 To se nikdy neuskutečnilo.
 • 00:16:53 Maruško, jakpak to přišlo,
 • 00:16:55 že vás tady po válce
  Poláci nechali?
 • 00:16:59 My jsme už byli na cestě
  a přijel ruský gazík
 • 00:17:03 a ruský agent vyjednali to,
  a mohli jsme jít domů.
 • 00:17:12 -Tak jste u Poláků dělala co?
  -Pomáhala jsem.
 • 00:17:18 -V hospodářství?
  -Co bylo potřeba.
 • 00:17:21 Já jsem říkala,
  že nemám polskou krev.
 • 00:17:25 On říkal, ty musíš být buď
  Češka nebo Němka.
 • 00:17:29 Já bych se musela roztrhnout.
 • 00:17:31 Srdce mám český, hlavu německou
  a papíry polský.
 • 00:17:38 -Ahoj!
  -Ahoj!
 • 00:17:40 -To koukáš, co?
  -To koukám.
 • 00:17:42 Když se tatínek vrátil po válce
  ze zajetí, tak byl v Německu.
 • 00:17:47 Sešel se se svojí maminkou
  a sourozenci.
 • 00:17:51 Pak sháněli nás.
 • 00:17:52 Když nás sehnali,
  tak maminka říkala,
 • 00:17:56 že sehnal papíry,
  a že se vrátí pro nás,
 • 00:18:00 abychom mohli jet do Německa.
 • 00:18:06 Maminčin manžel, i když jsem se
  narodila takhle,
 • 00:18:11 tak nabídl mamince,
  že mě přijme za vlastní.
 • 00:18:15 Zamítli transport
  a později jsem už měla známost
 • 00:18:20 a už jsem nechtěla jít.
 • 00:18:22 Maminka beze mne s mladší sestrou
  nechtěla jet, aby mě tu nechala.
 • 00:18:32 Maminka se znala s pánem,
  který byl svobodný
 • 00:18:36 a nabídl jí bydlení u něho.
 • 00:18:39 Byl více než přísný,
  by se dalo říct.
 • 00:18:45 Použil i tělesné tresty,
  nejen na mě i na sestru,
 • 00:18:49 ale uhodil i maminku.
  Když už jsem byla velká
 • 00:18:53 a chodila jsem
  na pedagogickou školu,
 • 00:18:56 tak mě uhodil.
 • 00:18:58 Bouchla jsem dveřmi a řekla,
  že mě nemá co mlátit,
 • 00:19:02 že není můj otec.
 • 00:19:04 Já jsem se na to maminky ptala,
  proč neodešla,
 • 00:19:08 když je takový zlý,
  že se nechová k nám dobře.
 • 00:19:12 Ona mi řekla, kam jsem mohla jít,
  když jsem neměla žádné zázemí.
 • 00:19:18 Maruško, vy jste se nikdy nevdala,
  vy jste zůstala sama?
 • 00:19:22 Ne, já jsem měla kavalírů dost,
  ráda jsem tancovala,
 • 00:19:27 -ale nikoho jsem nechtěla.
  -Uvázat na krk.
 • 00:19:30 Pořád jste tady bydlela s maminkou,
  je to tak?
 • 00:19:34 No bodejť, já bych ji neopustila.
 • 00:19:37 Mámu bych neopustila nikdy,
  protože mě potřebovala.
 • 00:19:43 ZPÍVAJÍ
 • 00:19:45 V tom našem háječku
  roste bříza zelená.
 • 00:19:50 Seznámili jsme se u tancování,
  protože jsme oba rádi tančili.
 • 00:19:55 Chodili jsme na taneční zábavy
  do Hronova.
 • 00:19:59 Tím, že já jsem byl tady vedený
  bez státní příslušnosti,
 • 00:20:04 -nastala možnost se vystěhovat.
  -Vzali jsme se tady v r. 1966.
 • 00:20:09 Když jsme dostali povolení,
  tak jsme se v r. 67 vystěhovali.
 • 00:20:14 Když jsme byli krátkou dobu
  v Německu,
 • 00:20:17 tak jsem koukal, jaká tvrdá
  pracovní morálka byla v Německu,
 • 00:20:21 proti tady tomu v Čechách.
 • 00:20:23 Já jsem tam během sedmi týdnů
  udělal mistra.
 • 00:20:26 I když jsem neuměl mluvit německy,
 • 00:20:29 přesto mě posadili
  na funkci mistra.
 • 00:20:32 Dokázal jsem jim,
  že něco umím.
 • 00:20:35 Za krátkou dobu jsme se dostali
  k určitému majetku.
 • 00:20:38 Tak jsme mohli začít v Čechách
  podnikat po revoluci.
 • 00:20:42 V Německu jsem porodila 2 syny,
  které jsem naučila mluvit česky.
 • 00:20:46 To jim potom pomohlo
  tady v podnikání.
 • 00:20:50 Maminka nás, sestry,
  měla stejně ráda,
 • 00:20:54 bez rozdílu jak jsme přišly
  na svět.
 • 00:20:57 Ona se nikde nesvěřovala
  jak k tomu došlo.
 • 00:21:01 V té době, když jsem byla
  ještě dítě,
 • 00:21:05 tak to pro ni muselo být
  nesmírně bolestivé.
 • 00:21:09 Já jsem se sestrou vycházela
  stále dobře.
 • 00:21:13 To, že by byla nevlastní,
  to jsme nepoznaly.
 • 00:21:18 Maminka viděla tatínka naposledy,
  když přijel na dovolenku.
 • 00:21:29 Myslím si, že měla i strach,
 • 00:21:32 když po letech mohla jet
  do Německa.
 • 00:21:36 Říkala mi, že neví, jak by to
  vypadalo, jak by se srovnali.
 • 00:21:50 Také byl mezi nimi věkový rozdíl.
 • 00:21:56 V 60. roce, když se uvolnily poměry
  a já jsem mohla jet na návštěvu
 • 00:22:02 k ménu tátovi, s dcerou.
 • 00:22:05 Mohla jsem si ale vzít
  jen jednu dceru, ne obě dvě.
 • 00:22:10 Jela jsem v tom vlaku a říkala jsem
  dceři: "Dívej, támhle je děda.
 • 00:22:16 Já jsem nikdy problémy
  s tím původen neměla.
 • 00:22:21 Přeci jenom chyběl otec,
  který by byl láskyplný.
 • 00:22:25 A naučila bych se v tom rodinném
  vztahu naučit se k mužským.
 • 00:22:35 Bohužel, pak jsem měla problémy.
 • 00:22:46 Když se řekne otec,
  tak mám na mysli svého tátu.
 • 00:22:51 On si vzal ženu s dítětem,
  a toho si adoptoval.
 • 00:22:56 Nese jméno tatínkovo.
 • 00:23:02 Jeho jediné biologické dítě
  jsem byla já.
 • 00:23:13 Babička tady slavila
  50. narozeniny.
 • 00:23:16 Ona je v červenci narozená.
 • 00:23:18 Měla tady postavený stůl
  s květinami.
 • 00:23:21 To byl lokál a vzadu byla kuchyně.
 • 00:23:29 Tady byl sál.
  Těmito dveřmi se chodilo do sálu.
 • 00:23:33 Kdyby to někdo měl,
  kdo by to neudržoval,
 • 00:23:37 tak by nás to bolelo.
  Takhle z toho máme radost.
 • 00:23:42 Není to hezké, když se můžeme bavit
  Polák s německým Čechem
 • 00:23:47 a můžeme se obejmout
  a v míru společně žít?
 • 00:23:55 Teď když jsou otevřené hranice,
 • 00:23:58 tak se mohu kdykoliv
  do českého koutku vrátit.
 • 00:24:05 Prohlédnout si, kde byl náš dům.
  Jak to vypadá teď.
 • 00:24:10 Srovnávat,
  co se za těch 65 roků stalo.
 • 00:24:14 Člověk se ve vzpomínkách vrací
  k dětství nejraději.
 • 00:24:19 Když jsem byl hodně malý,
  několik okamžiků si pamatuju.
 • 00:24:24 Asi je to v člověku,
 • 00:24:26 že tam něco zůstane natrvalo,
  až do smrti.
 • 00:24:35 ZPÍVÁ
 • 00:24:36 Když milý Pan Ježíš
  na nebe vystupoval,
 • 00:24:39 svou milou matičku
  na zemi zanechal.
 • 00:24:42 Nenech mě synáčku,
  nenech mě na zemi,
 • 00:24:45 já chci raděj býti
  s tebou tam na nebi.
 • 00:24:52 Kdo ví, co by říkala mamka.
 • 00:24:54 Vždycky říkala: "Kdo ví,
  co ty holky?"
 • 00:24:58 Měla by z nich radost,
  proč by ne?
 • 00:25:01 Já nevím, nedáme ty umělé pryč,
  když mám ty krásný karafiáty?
 • 00:25:32 Titulky: Méhešová Iva,
  Česká televize, 2009

Související