iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 11. 2009
21:15 na ČT1

1 2 3 4 5

32 hlasů
9365
zhlédnutí

Tajné akce StB

Akce Delta

Jedna z největších razií mezi nezávislými iniciativami dostala v osmdesátých letech za mříže celkem osm disidentů a chartistů.

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tajné akce StB - Akce Delta

 • 00:00:24 27. dubna 1981 ve 22:30 byl
  na hraničním přechodu Dolní Dvořiště
 • 00:00:31 zadržen francouzský karavan,
  ve kterém jeli 2 mladí cizinci.
 • 00:00:35 Od začátku 70. let jezdilo toto auto
  a mnohá další
 • 00:00:39 do Československa pravidelně.
 • 00:00:41 Celníci objevili v obytném prostoru
  důmyslné skrýše,
 • 00:00:45 ve kterých byly knihy, časopisy,
  peníze a rozmnožovací technika.
 • 00:00:50 Zpráva z 20. července 1981 praví,
  že "na území západní Evropy působí
 • 00:00:55 nepřátelská ideodiverzní centra,
  skupiny československé reakční
 • 00:00:58 politické emigrace a jednotlivci,
  náplní jejichž činnosti je plánovat,
 • 00:01:03 řídit, všestranně podporovat
  a aktivně podněcovat k podvracení
 • 00:01:07 státního a společenského zřízení
 • 00:01:10 Československé socialistické
  republiky
 • 00:01:11 a dalších socialistických zemí."
 • 00:01:14 Příprava Akce Delta začala
  už koncem roku 1980.
 • 00:01:19 Delta měla být největším
  a nejrozsáhlejším ražením
 • 00:01:23 proti disentu v historii.
 • 00:01:26 Postihla desítky odpůrců režimu.
  8 z nich skončilo ve vězení.
 • 00:01:34 Do exilu odešlo hodně lidí,
  novinářů i politiků
 • 00:01:40 a lidí, kteří byli na jaře 1968
  velmi aktivní.
 • 00:01:45 Ti lidé začali vydávat časopisy.
 • 00:01:50 V Římě Jiří Pelikán založil
  časopis Listy.
 • 00:01:54 V Paříži vycházel
  časopis Svědectví.
 • 00:01:57 Byly určeny hlavně pro osoby
  v Československu
 • 00:02:01 a do Československa
  se musely dostat.
 • 00:02:07 Možností bylo mnoho,
  ale jedna z cest byla
 • 00:02:10 speciálně upravenými auty,
  ve kterých byly vybudovány skrýše,
 • 00:02:15 aby se v nich daly ukrýt časopisy,
  peníze, dopisy do Československa
 • 00:02:21 a dopravit lidem,
  kterým byly určeny.
 • 00:02:28 Do zahraničí jsme posílali rukopisy,
  jen do Toronta Škvoreckému
 • 00:02:33 asi 230 rukopisů knih.
 • 00:02:36 Tam se to tisklo
  a sem se to dováželo.
 • 00:02:38 Co jsme posílali odsud,
  bylo menší než to,
 • 00:02:42 co se sem přiváželo.
 • 00:02:46 Pašovali jsme to ve stovkách,
  pak v tisících.
 • 00:02:54 V polovině 70. let byl systém
  tak dobrý,
 • 00:02:56 že jsme mohli poslat 400-450 kg
  tiskoviny nebo techniky,
 • 00:03:04 později videotechniku,
  kamery apod.
 • 00:03:11 Používali jsme prázdninové karavany,
  tj. upravená auta,
 • 00:03:16 aby tam lidé mohli vařit,
  spát apod.
 • 00:03:21 Největší prostory byly tam,
  kde jsou 2 lavice.
 • 00:03:27 V lavicích byly šuplata.
 • 00:03:29 Zadní stěna šupleta
  byla pohyblivá.
 • 00:03:34 Za stěnou šuplete a stěnou auta
  byl prostor.
 • 00:03:41 StB brzy zjistila, že jsou
  do Československa dováženy
 • 00:03:45 knihy a časopisy, protože
  při domovních prohlídkách
 • 00:03:50 objevovala knihy
  tištěné na Západě.
 • 00:03:55 Snažila se kanály odhalit,
  časem některé kanály odhalila.
 • 00:04:02 V tuto chvíli StB soustřeďuje
  všechny síly na zjištění
 • 00:04:06 a přerušení kanálu, kterým se
  ze Západu pašovala
 • 00:04:10 do Československa exilová literatura.
 • 00:04:15 A z Československa rukopisy
  zakázaných autorů, filmy
 • 00:04:19 a dokumenty o pronásledování občanů.
 • 00:04:27 Na podzim 1980 StB nasadila
  do těchto kanálů
 • 00:04:30 agenta Pavla Juračka, který vyzradil,
  kdy má auto přijet
 • 00:04:36 a na podzim 1980 a v lednu 1981
  předávání materiálů
 • 00:04:42 bylo pod sledovačkou StB.
 • 00:04:46 Na základě rozhodnutí
  vedení ministerstva vnitra
 • 00:04:50 na pokyn ÚV KSČ došlo k zadržení
  auta na jaře 1981
 • 00:04:57 a pozatýkání lidí,
  o kterých se StB domnívala,
 • 00:05:01 že s touto dopravou
  mají něco společného.
 • 00:05:09 Podívejte se na autentické záběry
  pořízené československou bezpečností
 • 00:05:15 při zmaření podvratné akce
  zahraničních center
 • 00:05:18 ideologické diverze.
 • 00:05:23 Koncem dubna 1981 na hranicích
  zadržela policie
 • 00:05:29 francouzský peugeot karavan
  o půlnoci.
 • 00:05:34 Oba Francouzi byli vyslýcháni
  a StB zahájila akci Delta
 • 00:05:41 proti neznámému pachateli.
 • 00:05:50 V úkrytech v kamionu bylo nalezeno
  91 balíků a balíčků o celkové váze
 • 00:05:55 téměř 450 kg.
 • 00:05:58 Knihy, peníze, vzkazy, pokyny,
  gramodesky a technické prostředky
 • 00:06:02 k rozmnožování tiskovin.
 • 00:06:05 Materiály byly určeny 55 osobám
  v ČSSR, z nichž značná část byla
 • 00:06:09 označována pod krycími jmény
  nebo kódy.
 • 00:06:13 Ti, kdo ho přiváželi,
  o tom nevěděli.
 • 00:06:16 Bylo to dost zakonspirováno,
  aby se to StB nedozvěděla.
 • 00:06:23 StB asi nevěděla přesně,
  kdy auto přijede.
 • 00:06:28 Měla časový rozvrh,
  ale asi neznala
 • 00:06:33 konkrétní dobu a místo.
 • 00:06:35 Věděli jen, kdy má auto
  dorazil do Prahy
 • 00:06:38 a kdy má být předávka.
 • 00:06:40 Francouzi byli zatčeni,
  ale nedošlo k jejich
 • 00:06:44 osobní prohlídce.
 • 00:06:48 Nechali je odjet večer
  až do 2. dne.
 • 00:06:52 Byli spolu v jedné cele
  v Dolním Dvořišti.
 • 00:06:57 Dopisy, co u sebe měli,
  zlikvidovali, spolkli...
 • 00:07:01 Nevím, co s tím udělali,
  prostě zlikvidovali.
 • 00:07:06 Jan Kavan byl dlouho podezírán,
  že on je zdrojem informací,
 • 00:07:10 odkud auto do Čech jezdí.
 • 00:07:16 Myslím, že obvinění je nepravdivé,
  agent byl v Praze.
 • 00:07:22 3 týdny před příjezdem dubnového
  karavanu provedla StB zátah
 • 00:07:27 na chatě jedné disidentky
  a zabavila notes Jana Rumla.
 • 00:07:33 Obsahoval poznámky, které se týkaly
  kanálů pro dovoz tiskovin a knih,
 • 00:07:37 včetně krycích jmen a kódů.
 • 00:07:43 StB spustila akci 6.5.1981
  a zadržela asi 50 disidentů.
 • 00:07:53 Většinu propustila,
  ale 8 uvěznila poměrně natrvalo.
 • 00:08:02 Proti šesti začala stíhání
  podle § 98 podvracení republiky.
 • 00:08:11 Tady byla domovní prohlídka,
  pak mě odvedli do Ruzyně.
 • 00:08:18 Ještě jsem řekla dceři,
  co se dá asi očekávat
 • 00:08:22 a odešla jsem.
 • 00:08:24 Nevěděla jsem na jak dlouho,
  to je pochopitelné.
 • 00:08:32 Ze seznamu zatčených bylo jasné,
  že k zásahu došlo brzo
 • 00:08:36 a že StB nemá příliš zmapováno,
  kdo se pašováním zaobírá,
 • 00:08:40 protože posbírali lidi,
  o kterých si mysleli, že to dělají,
 • 00:08:48 ale skutečnost byla jiná,
  tj. část distribuční sítě
 • 00:08:52 a část lidí, kteří se na tom
  podíleli,
 • 00:08:54 zůstala nedotčena.
 • 00:08:56 Začalo vyšetřování,
  vše bylo připraveno,
 • 00:08:59 výslechy byly důkladné.
 • 00:09:03 Ale nemohli z nás udělat
  žádnou skupinu.
 • 00:09:07 Oni formulovali, že nějaká skupina
  disidentů, která...
 • 00:09:13 Já jsem ty lidi vůbec neznal.
 • 00:09:17 Předpokládala jsem,
  že bude soud.
 • 00:09:22 Měla jsem být odsouzena
  na nejvyšší sazbu, tj. 10 let.
 • 00:09:26 Bylo to za podvracení republiky
  ve spojení s cizími mocnostmi,
 • 00:09:28 na což je v případě ohrožení
  republiky 12 let i provaz.
 • 00:09:35 Tehdy se za to popravovalo.
 • 00:09:40 Proces byl perfektně připraven
  mladou generací estébáků.
 • 00:09:48 Na přelomu 70. a 80. let Husák
  vyměnil starou gardu estébáků
 • 00:09:56 za mladé nadšence, kteří si mohli
  budovat kariéry.
 • 00:10:02 Připravovaný proces s disidenty,
  kteří dostávali exilové knihy
 • 00:10:06 za Západu vzbudil v zahraničí
  vlnu zájmu a podpory.
 • 00:10:10 Tehdy Jiří Pelikán, který v tom hrál
  důležitou roli,
 • 00:10:15 byl poslancem Evropského parlamentu
  a mohl lobbovat za propuštění
 • 00:10:19 těch lidí.
 • 00:10:21 Tehdy byla plánována cesta
  G. Husáka do Vídně.
 • 00:10:25 Krajský tehdy řekl: "Pokud tito budou
  ve vězení,
 • 00:10:32 tak Husák do Vídně nesmí.?
 • 00:10:34 A Husák do Vídně nešel.
 • 00:10:41 Přišli do polského Gdaňsku
  na podzim 1981.
 • 00:10:47 Pak do toho přišly problémy,
  že představitelé ostatních států,
 • 00:10:54 Tchacherová, Mitterand, Reagan ?
  ti všichni psali dopisy,
 • 00:11:00 aby nás propustili.
 • 00:11:03 Světoví státníci pochopili,
  že je rozdíl pašovat kniny
 • 00:11:07 nebo drogy a žádali československé
  představitele okamžité propuštění
 • 00:11:11 všech uvězněných.
 • 00:11:14 Varovali, že pokud se to nestane,
  uvrhne to Československo
 • 00:11:17 do mezinárodní izolace.
 • 00:11:19 Komunistické úřady nakonec
  soud zrušily.
 • 00:11:26 Soud se nekonal,
  ale když jsem to počítal,
 • 00:11:30 tak nás osm tak odsedělo
  přes 7 let vězení.
 • 00:11:39 To je zvláštní, když člověk sedí
  13 měsíců bez soudu a bez toho,
 • 00:11:46 aby se mu někdo omluvil
  a něco mu řekl.
 • 00:11:52 Jedním z důvodů,
  proč k tomu nedošlo,
 • 00:11:56 kromě mezinárodního tlaku
  a mezinárodní situace,
 • 00:12:00 která tomu nepřála, je,
  že krátce poté,
 • 00:12:03 co byli propuštění poslední lidé
  z vazby,
 • 00:12:09 bylo do Československa vráceno zlato,
  které bylo v Americe
 • 00:12:12 od války, tj. část československého
  zlatého pokladu.
 • 00:12:17 Už to, že se podařilo do roka
  ten systém obnovit
 • 00:12:22 a pak fungoval
  do listopadu 1989,
 • 00:12:25 ukazuje, že základní distribuční síť
  a systém pašování nenabourali,
 • 00:12:34 ale uštědřili tomu nejméně
  na rok silnou ránu.
 • 00:12:44 Rok 1981 byl z hlediska StB úspěšný.
 • 00:12:51 Všichni uvěznění byli po 13 měsících
  vazby propuštěni na svobodu.
 • 00:12:56 Zásah StB ochromil podporu
  československých disidentů
 • 00:13:01 na krátkou chvíli.
 • 00:13:04 Po necelém roce byly zásilky
  ze Západu obnoveny.
 • 00:13:10 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2009

Související