iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 1. 2009
22:05 na ČT1

1 2 3 4 5

162 hlasů
22800
zhlédnutí

Tajné akce StB

Akce Kameny

Jedna z nejpodlejších provokací tajné policie po puči v roce 1948 zničila životy nejen těm, kdo chtěli překonat železnou oponu, ale i jejich blízkým.

14 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tajné akce StB - Akce Kameny

 • 00:00:24 Akce Stb s názvem Kameny patřila
 • 00:00:28 k těm nejpodlejším
  a nejotřesnějším provokacím,
 • 00:00:33 kterých se StB dopustila na svých
  občanech v poúnorovém Československu
 • 00:00:37 Jednalo se o lidi, kteří se chtěli
  dostat na západ za železnou oponu.
 • 00:00:41 Ti, kteří ale uvízli při této akci
  v její síti, ublížili nejen sobě,
 • 00:00:45 ale zejména svým nejbližším.
 • 00:00:49 Komunističtí pohlaváři šli
  po únoru 1948 tvrdě po těch,
 • 00:00:52 kdo se nebáli říci svůj názor.
 • 00:00:55 Nejvíce totiž mluví ti,
  kdo touží po svobodě.
 • 00:00:59 Právě kvůli nim vymyslí StB
  akci Kameny.
 • 00:01:02 Tato přísně utajovaná operace
  je stále zahalena tajemstvím
 • 00:01:06 a dodnes vlastně ani není jasné,
  kolika lidí se týkala.
 • 00:01:11 StB si vytipovala nějakou skupinu,
  kterou potřebovala likvidovat,
 • 00:01:19 do tohoto prostředí dodala
  svého člověka,
 • 00:01:26 který byl znám svým postojem,
  který měl důvěru skupiny těch lidí
 • 00:01:31 a ten jim doporučil, že bude
  nejlepší, když půjdou přes hranice.
 • 00:01:44 Kdybychom měli hledat
  základy této akce,
 • 00:01:47 která byla později nazvána Kameny,
 • 00:01:51 tak musíme jít až do roku 1945,
  kdy máme první dokument a ten říká,
 • 00:01:57 že si ambasáda Spojených států
  stěžovala na to,
 • 00:02:01 že na Všerubech existuje služebna,
 • 00:02:05 kde jsou umístěny výsostné znaky
  Spojených států,
 • 00:02:10 lidé oblečení do uniforem americké
  zpravodajské služby americké armády
 • 00:02:17 a provádí se tam výslechy,
 • 00:02:21 u kterých se lidé, kteří přecházejí
  státní hranice, domnívají,
 • 00:02:26 že jsou na služebně CIC
  už za hranicemi Československa.
 • 00:02:32 Celá tato akce ovšem
  byla řízena StB,
 • 00:02:37 tito lidé se nedostali na služebnu
  sami, tak jak oni utíkali,
 • 00:02:43 ale už jejich přechod byl řízen StB
  z vnitrozemí.
 • 00:02:50 Akce Kameny byla jednou z největších
  provokací, k jakým se StB odvážila.
 • 00:02:55 Znamenalo to vymyslet fiktivní
  hranici se vším,
 • 00:03:00 co často zoufalí lidé v těchto
  místech čekali,
 • 00:03:03 když věřili, že najdou svobodu.
 • 00:03:06 StB celou akci plánovala jednotlivě
  už od samého začátku.
 • 00:03:10 Pro mnohé si dokonce ve chvíli,
 • 00:03:13 kdy je nevylákala do lesů
  kolem státní hranice,
 • 00:03:17 přišla přímo domů - a bylo
  jedno kam.
 • 00:03:25 Manželé Livorovi se vzali
  v roce 1947,
 • 00:03:30 v roce 1948 se jim narodil
  malý chlapec
 • 00:03:34 a na podzim roku 1949 se v obchůdku,
  který otec měl tady za rohem,
 • 00:03:41 objevili 2 lidé.
 • 00:03:52 Přivedl je člověk, kterého tatínek
  znal a řekl mu,
 • 00:03:57 že těmto lidem můžeme
  naprosto důvěřovat,
 • 00:04:03 protože věděl, že otec je trošku
  zaměřený proti režimu.
 • 00:04:07 Že jim můžeme důvěřovat, že jsou to
  lidé, kteří pracují pro ty,
 • 00:04:11 kteří chtějí odejít za hranice.
 • 00:04:17 Pro tajné policisty často nebylo
  složité přesvědčit vytipované lidi,
 • 00:04:21 většinou nespokojené s vývojem
  po únoru 1948,
 • 00:04:25 přemýšlet o odchodu.
 • 00:04:28 Většinou se ale báli a do takové akce
  se nechtěli pustit.
 • 00:04:31 Mezi lidmi už se šeptalo, čeho je
  stále mocnější StB schopna
 • 00:04:35 a také se šeptalo, že sovětští
  poradci se nezastaví před ničím.
 • 00:04:39 Pro mnohé ale byla touha po svobodě
  silnější než strach.
 • 00:04:44 Akce Kameny zdokonalovala systém
  v tom, že ti lidé se dostali
 • 00:04:49 na fingovanou služebnu CIC,
 • 00:04:54 což byl podle výsledků našeho šetření
  vždycky nějaký domek, vilka
 • 00:05:00 v pohraničí, ale také na
  Českomoravské Vysočině,
 • 00:05:05 i když nevíme přesně,
  kde na Vysočině to bylo.
 • 00:05:11 Byla tam místnost vyzdobená
  výsostnými znaky USA,
 • 00:05:16 čestná stráž pod vlajkou,
  obraz prezidenta
 • 00:05:20 a vyšetřující orgán v uniformě
  americké armády,
 • 00:05:26 překladatel, protože výslech se
  prováděl v angličtině.
 • 00:05:33 Ale ještě než došlo k výslechu, musel
  vyplnit dotazník,
 • 00:05:38 kde byly otázky typu: jak se
  jmenujete, kde jste se narodil,
 • 00:05:43 ale také otázky, co jste dělal.
 • 00:05:46 Lidé, aby našli lepší uplatnění,
  do dotazníků napsali i to,
 • 00:05:52 co třeba ani nedělali, ale věděli,
  že nějaká taková akce byla.
 • 00:05:59 Tento dotazník pak sloužil
 • 00:06:03 jako jimi samými napsaný
  kompromitující materiál.
 • 00:06:10 30-letá telefonistka Vlasta Štěrbová
  odpověděla:
 • 00:06:15 nesnesitelné poměry,
  celková nespokojenost, teror.
 • 00:06:19 Ale aby skončil za mřížemi člověk,
 • 00:06:22 který se třeba jen díky provokativním
  otázkám
 • 00:06:25 zmínil o případné cestě za hranice,
 • 00:06:28 nemusel dojít až na fiktivní
  vyšetřovnu CIC.
 • 00:06:33 Když pak přišli znovu, to bylo
  7.1.1950, do toho obchodu,
 • 00:06:38 tak otec řekl mamince, aby šla vedle,
  že budou jednat.
 • 00:06:42 Pánové pak odešli, otec je
  v podstatě vyhodil.
 • 00:06:47 Máma říkala, že pak snad během minuty
  tam byli policajti,
 • 00:06:51 pistole - ke zdi, ruce nahoru.
 • 00:06:57 Příslušníci StB byli v akcích v 50.
  letech nejen neuvěřitelně vynalézaví
 • 00:07:02 ale především horliví
  a často i brutální.
 • 00:07:05 Každá akce měla několik variant
  a předem nastavených klíčů k řešení.
 • 00:07:10 Nad těmi, kdo se v jejich osidlech
  ocitli, visely vysoké tresty.
 • 00:07:16 Co bylo ale nejhorší,
  byla nejistota.
 • 00:07:23 Sebrali maminku, její maminku,
  malého Milana a odvezli je
 • 00:07:27 do Bartolomějské.
 • 00:07:30 Tam už byl otec a nastaly výslechy.
 • 00:07:34 Maminka říkala, že přesto, že zažila
  nálet na Emauzy, kdy šlo o život,
 • 00:07:40 že to nic nebylo proti tomu,
  co zažili tam.
 • 00:07:51 Bylo to hrozné, najednou se tam
  setkali s těmi 2 pány,
 • 00:07:56 kteří tady byli jako přátelé,
  takže to byli StBáci.
 • 00:08:01 Otec začal mluvit o provokaci,
  oni o trestu smrti,
 • 00:08:05 prostě to bylo hrozné.
 • 00:08:09 Nakonec babičku s malým pustili domů,
  dědu až za několik týdnů.
 • 00:08:15 Otce a matku tam ale nechali
  a mluvilo se o trestu smrti pro oba.
 • 00:08:21 Matka v tom byla absolutně mimo,
  ta skutečně nic nikomu neřekla,
 • 00:08:26 nic nevěděla, tam bylo jenom
  podezření, ale tím to končilo.
 • 00:08:33 Skončilo to tak, že otec
  dostal doživotí
 • 00:08:37 a maminka 15 let.
 • 00:08:42 U výslechů, které se prováděly
  na fingovaných služebnách CIC,
 • 00:08:47 figuroval ve větší míře pan Tomašov,
  který znal několik jazyků
 • 00:08:53 a představoval tlumočníka
  v dané věci.
 • 00:09:05 V této souvislosti je také známé
  jméno Marková,
 • 00:09:10 což byla také značně angažovaná
  agentka StB
 • 00:09:14 a vyskytuje se i v materiálech,
  které jsou o celé věci zachovány.
 • 00:09:24 Za provokacemi StB často stáli
  elitní agenti.
 • 00:09:29 Amon Tomašov byla jedna
 • 00:09:31 z nejzáhadnějších a nejzajímavějších
  postav StB kolem února roku 48.
 • 00:09:38 Narodil se v Bratislavě v roce 1922
 • 00:09:42 a byl to patrně jeden z od ďábla
  nejnadanějších agentů.
 • 00:09:46 Byl v různých armádách,
  uměl asi 15 jazyků
 • 00:09:51 a byl to neskutečně schopný člověk
  v navazování kontaktů,
 • 00:09:56 v získávání informací, pronikání
  do nejrůznějšího prostředí.
 • 00:10:03 Po té době se podávala odvolání
  a žádosti o obnovení procesu.
 • 00:10:08 Maminka to podala také,
  proces skutečně byl
 • 00:10:12 a maminka dostala "jen? 4 roky
  za napomáhání nebo utajování.
 • 00:10:19 Jenomže už tam byla skoro 7 let,
 • 00:10:22 takže by muselo být nějaké
  odškodnění, což se nedalo připustit,
 • 00:10:28 tak byla amnestie.
 • 00:10:30 Maminka tedy šla domů na amnestii,
 • 00:10:34 tatínkovi byl snížen trest
  snad na 10 let, nevím přesně,
 • 00:10:37 ale domů se vrátil
  až začátkem 60. let.
 • 00:10:41 Takže maminka se vrátila.
 • 00:10:44 V akci Kameny všichni takové štěstí
  zdaleka neměli.
 • 00:10:48 Dodnes se neví kolik lidí a na jak
  dlouho skončilo ve vězení,
 • 00:10:51 protože statistiky neexistují.
 • 00:10:53 Ale o tom, že byla akce úspěšná,
 • 00:10:56 svědčí případy, kdy lidé inscenaci
  zcela uvěřili.
 • 00:10:59 Dokonce i po ukončení výslechu,
  po převozu do věznice ve Znojmě,
 • 00:11:03 se např. jistý pan Hájek domníval,
  že je v Německu.
 • 00:11:07 Skočil prý na okno a při pohledu
  na střechy prohlašoval,
 • 00:11:10 že jde o německé město.
 • 00:11:14 Byly různé varianty provedení
  samotného zatčení,
 • 00:11:19 protože někdy byl ten člověk zatčen
  hned při výslechu,
 • 00:11:24 jindy byl odveden a řekli mu,
  aby šel tudy asi 200 m,
 • 00:11:29 že tam přijde na další služebnu,
  kde o něm vědí a ujmou se ho
 • 00:11:34 a při opuštění tohoto prostoru tam
  najednou byli čeští PSáci.
 • 00:11:44 Vždy u toho asistovala
  pohraniční stráž,
 • 00:11:48 byla nedílnou součástí
  celého tohoto programu.
 • 00:11:53 Ti je pak zajali.
 • 00:11:56 Rozuzlení mělo několik variant.
 • 00:12:02 Právě Amon Tomašov vystupoval
  při celé řadě akcí Kameny
 • 00:12:06 v roli amerického důstojníka,
 • 00:12:10 kdy hrál na falešné stanici CIC
  divadlo s uprchlíky, vyslýchal je,
 • 00:12:15 získával od nich informace.
 • 00:12:18 Amon Tomašov byl v roce 1949 už pro
  StB nepoužitelný, zejména proto,
 • 00:12:24 že StB mu nikdy zcela nevěřila,
  protože nikdo nevěděl,
 • 00:12:29 co vlastně za 2. světové války dělal,
  kde se přesně pohyboval.
 • 00:12:36 Kolik lidí prošlo akcí Kameny
  se naprosto nedá odhadnout,
 • 00:12:41 protože to jsou spíš jen torzovité
  případy, o kterých jsme se dozvěděli
 • 00:12:47 a po kterých se pátralo.
 • 00:12:53 Já jsem jich zpracovával
  několik desítek,
 • 00:12:58 ale to neznamená, že jich byly
  desítky.
 • 00:13:02 Podle mého názoru jich bylo
  o řád více,
 • 00:13:07 aby se celá věc vyplatila a aby
  přinesla efekt, který StB očekávala.
 • 00:13:21 V roce 2003 případ šetřilo chebské
  státní zastupitelství,
 • 00:13:25 ale bezvýsledně.
 • 00:13:28 Všichni účastníci, které se podařilo
  zjistit, byli totiž už mrtví.
 • 00:13:32 Iniciátora akce Kameny se vypátrat
  nepodařilo - prohlásil tehdy
 • 00:13:36 státní zástupce Viktor Bém.
 • 00:13:39 Za akci Kameny tedy nikdo potrestán
  nebyl a zřejmě už nebude.
 • 00:13:46 Skryté titulky: Milena Vlčková,
  Česká televize, 2009

Související