iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 6. 2011
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
9511
zhlédnutí

Neznámí hrdinové

Vězeň a prorok

Odvážný a prorocky bystrý novinář, jezuita Adolf Kajpr vadil nacistům i komunistům. Nacistické koncentráky přežil, z komunistického vězení se nevrátil. Zemřel v Leopoldově po deseti letech utrpení.

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy

 • 00:00:03 NEZNÁMÍ HRDINOVÉ
 • 00:00:34 Víte, nám klukům imponovalo to,
  že ho v těch německých
 • 00:00:42 koncentrácích nedokázali zlomit.
 • 00:00:47 Pro mě je to malý velký muž.
 • 00:00:50 Malý svým vzrůstem
  a velký ve všech ostatních ohledech,
 • 00:00:53 které člověk znamená.
 • 00:00:56 Kajpr byl určitě jedinečný v tom,
  že dokázal otevírat církev
 • 00:01:00 normálnímu modernímu člověku.
 • 00:01:03 Měl úžasně široký rozhled
  a dovedl i složité věci
 • 00:01:11 říci srozumitelným způsobem.
 • 00:01:16 V čem spočívala jedinečnost
  doktora Kajpra?
 • 00:01:21 Asi v přesvědčivosti jeho slova,
  v přesvědčivosti jeho života,
 • 00:01:27 takové zvláštní živosti,
  kterou zasahoval lidi,
 • 00:01:32 a aktuálnosti.
 • 00:01:38 "V parlamentu se kritizuje,
  aby se kritizovalo.
 • 00:01:43 Mluví se, aby se mluvilo.
 • 00:01:45 To však musí nakonec vésti k mínění
  o zbytečnosti parlamentu.
 • 00:01:49 Kořen toho zla je ovšem v tom,
  že u nás vlastně nevládne parlament,
 • 00:01:53 parlamentní většina, nýbrž strany,
  vedení stran.
 • 00:01:56 Tato vedení rozhodují o všem,
  takže poslanci jsou takřka
 • 00:01:59 jen demokratické kulisy,
  zachovávají se formy, hlasuje se,
 • 00:02:03 odhlasovává se však jen to,
  co je tak či tak již hotovo.
 • 00:02:07 Nelze říci, že to skutečně
  zástupci lidu se cestou
 • 00:02:10 demokratické většiny dopracovávají
  stále lepší a lepší správy
 • 00:02:14 veřejných věcí našich.
 • 00:02:16 Bude třeba nových osobností, lidí,
  kteří s pocitem
 • 00:02:20 svého poctivého přesvědčení
  bojují prostředky ducha
 • 00:02:25 za uplatnění tohoto přesvědčení,
  lidí, kteří se snaží tak dlouho
 • 00:02:30 přesvědčit většinu o správnosti
  svého názoru, až skutečně
 • 00:02:34 buď prorazí, nebo padnou."
 • 00:02:42 Adolf Kajpr pocházel z vesnice
  nedaleko Prahy, z Bratronic,
 • 00:02:47 což je asi 15 km jihozápadně
  od Kladna,
 • 00:02:51 na prahu křivoklátské pahorkatiny.
 • 00:02:54 Tam prožil většinu svého života,
  mladého života, dětství a mládí.
 • 00:03:05 Toto je kostel Všech svatých
  v Bratronicích
 • 00:03:08 a tady strýc ministroval
  a tady se seznámil se vším,
 • 00:03:13 co s církví souvisí.
 • 00:03:15 Tady byly ty první začátky
  v jeho seznámení s církví
 • 00:03:20 a těmito věcmi.
 • 00:03:28 Narodil se v Hředlích,
  ovšem už ve 2 letech
 • 00:03:32 mu zemřela matka a otec
  se s jeho starším bratrem
 • 00:03:37 odstěhoval zpět do rodných
  Bratronic, ale během 2 let dalších
 • 00:03:41 zemřel, takže oba chlapci,
  13letý Josef a 4letý Adolf
 • 00:03:46 byli úplnými sirotky.
 • 00:03:49 Tam se jich ujali sourozenci
  otcovi, tzn. strýc Josef
 • 00:03:53 a především teta Klára,
  která vytvořila
 • 00:03:58 oběma chlapcům zázemí.
 • 00:04:04 Můj tatínek a strejda Jardův
  byli dobří bratranci
 • 00:04:08 a hlavně byli kamarádi.
 • 00:04:11 Všichni chodili sem do obecní školy
  a po vychození školy
 • 00:04:16 se začal učit ševcem,
  pak toho nechal
 • 00:04:19 a přešel na mlynařinu.
 • 00:04:23 Mlynařinu se učil u Hoffmanů
  na Roučmídě.
 • 00:04:29 Získal tam velkou fyzickou
  vitalitu,
 • 00:04:33 takovou odolnost a pružnost.
 • 00:04:35 Nejen fyzickou, ale i psychickou.
 • 00:04:39 Na jeho příkladě je krásně vidět,
  že člověk, který má takto těžký úděl
 • 00:04:45 v dětství, se může posunout
  k poloze osobnostní destrukce,
 • 00:04:49 on naopak tuto situaci využil
  a stal se člověkem velmi ukázněným
 • 00:04:54 a velmi asketickým.
 • 00:04:56 Jeho sebeovládání bylo úžasné,
  a to se mu potom v životě
 • 00:05:00 velmi vyplatilo.
 • 00:05:01 Během počátku 20. let tento
  inteligentní, bystrý
 • 00:05:06 a velmi přemýšlivý mladý muž
  hledal cestu dál.
 • 00:05:11 A tu mu zprostředkoval bratr
  mlynářky, který do Bratronic
 • 00:05:15 pravidelně jezdil a všiml si
  tohoto člověka
 • 00:05:19 a učil ho latinu, řečtinu
  a dával mu texty,
 • 00:05:23 které on četl a nad kterými potom
  debatovali.
 • 00:05:28 A on v sobě postupně objevil
  další cíl.
 • 00:05:32 A když se vrátil z vojny,
  tak už to bylo to směřování
 • 00:05:36 duchovní a náboženské.
 • 00:05:38 Vstoupil do arcibiskupského
  gymnázia v roce 1926 po vojně,
 • 00:05:42 tehdy už 24letý.
 • 00:05:44 A v září 1930 maturoval,
  to už mu bylo 28 let.
 • 00:05:49 A vydal se tradiční
  jezuitskou cestou.
 • 00:05:53 On studoval v Belgii,
  v roce 1935 byl v Innsbrucku
 • 00:05:57 vysvěcen na kněze a poté sloužil
  svou mši svatou v Bratronicích
 • 00:06:02 v létě 1935.
 • 00:06:12 V 36. roce ukončil studia
  a v roce 1937 se vrátil
 • 00:06:17 už jako zformovaný a vzdělaný
  jezuita do Prahy
 • 00:06:21 a začala jeho praktická
  a pastorační služba.
 • 00:06:30 Stojíme na dvoře rezidence
  pražských jezuitů u sv. Ignáce
 • 00:06:35 v Ječné 2.
 • 00:06:37 Sem se v roce 1937 vrátil
  Adolf Kajpr po skončení studií
 • 00:06:41 a formačního roku ve Francii
  a zde také celou dobu
 • 00:06:45 svého svobodného působení,
  což je nějakých 8 let, působil.
 • 00:06:51 Když se vrátil, tak mu bylo
  přiděleno jako hlavní úkol
 • 00:06:57 tzv. tiskový apoštolát,
  tzn. redigování
 • 00:07:00 náboženských časopisů.
 • 00:07:03 A posléze,
  v době nacistické okupace,
 • 00:07:06 byli jezuité pro tuto redakční
  vydavatelskou práci perzekvováni
 • 00:07:12 a po zatčení převora Aloise Koláčka
  v roce 1940 Kajpr ještě rok
 • 00:07:18 vydával ilegálně časopis
  Nové směry.
 • 00:07:22 Adolf Kajpr byl zatčen na začátku
  války za štvavé články v tisku.
 • 00:07:28 Nejprve prošel Pankrácí,
  poté ho poslali do věznice gestapa
 • 00:07:34 v Terezíně a následně
  ho transportovali do Mauthausenu
 • 00:07:40 a nakonec do koncentračního tábora
  Dachau.
 • 00:07:45 Po návratu z nacistického vězení
  na jaře 1945 byl Kajpr
 • 00:07:49 velmi vážně nemocen, byl oslaben,
  takže nejdříve musel projít
 • 00:07:54 jakousi základní rekonvalescencí.
 • 00:07:57 A pak se pustil znovu
  do přerušeného díla,
 • 00:08:01 tzn. jeho hlavním úkolem
  bylo vydávání nového
 • 00:08:05 týdeníku Katolík, jehož 1. číslo
  vyšlo v prosinci 1945.
 • 00:08:16 "Nacionalismus je snad
  nejnebezpečnější hereze 20. století.
 • 00:08:20 Je to dědictví století předešlých,
  je to náhražka
 • 00:08:23 jednak za ztracenou víru
  náboženskou
 • 00:08:26 a jednak idealizující nátěr
 • 00:08:28 pro různé odstíny nejhmotnějšího
  egoismu.
 • 00:08:31 Člověk potřebuje nějaké absolutno,
  jemuž by se klaněl.
 • 00:08:35 A tím se ve 20. století
  většinou stala pozemská vlast,
 • 00:08:39 národ, jejich velikost a moc.
 • 00:08:41 Nezapomínejme ale, že blaho národa,
  jak mu my obyčejně rozumíme,
 • 00:08:45 není nejvyšším zákonem.
 • 00:08:47 Nade vším jsou věčné zákony
  boží spravedlnosti a pravdy,
 • 00:08:51 a těm se musí podrobit každý,
  ať jednotlivec nebo národ.
 • 00:08:55 Nedejme si vzít důstojnost
  svobodných lidí a suďme podle toho
 • 00:08:59 i činy těch, kteří mají v rukou
  správu věcí našich.
 • 00:09:03 Jinak bychom se mohli stát stádem,
  které se jednou bude vymlouvat
 • 00:09:07 "my za to nemůžeme,
  my jsme to nevěděliŞ tak,
 • 00:09:10 jak to dělá dnes většina Němců."
 • 00:09:14 S otcem Kajprem jsem se seznámil
  tady u sv. Ignáce po válce.
 • 00:09:20 Já jsem sem chodil jako
  středoškolák
 • 00:09:23 mariánské družiny středoškoláků,
 • 00:09:26 a tak v těch poválečných letech
  jsme měli pozvaného pátera Bočka,
 • 00:09:31 kterýžto přijel z Anglie
  jako poručík anglické armády.
 • 00:09:35 A byl v uniformě, jezuita, kněz,
  tak jsme si ho pozvali,
 • 00:09:42 aby nám něco vypravoval
  o svých zážitcích.
 • 00:09:47 A on pak nepřišel a místo toho
  se tu objevil takový vychrtlý,
 • 00:09:55 hubený a malý muž,
  který se právě vrátil
 • 00:10:02 z koncentračního tábora.
 • 00:10:06 A říkal nám: "Musíte vzít
  za vděk mnou.Ş
 • 00:10:10 Ale pak se ukázalo,
  že jsme na tom moc vydělali.
 • 00:10:13 On nám dal takovou celodenní
  duchovní obnovu, bylo to moc hezké,
 • 00:10:17 úplně nás držel v hrsti.
 • 00:10:22 Vytvořil si kolem sebe
  skupinu mladých, hned,
 • 00:10:25 kolem roku 1945 a zvláště 1946,
  nějakých 5-6 mladých lidí.
 • 00:10:30 Mezi nimi byla i malířka
  paní Zdeňka Landová.
 • 00:10:34 A těmto lidem se speciálně věnoval
  vzdělávacím i duchovním způsobem.
 • 00:10:43 Vším nás zaujal,
  protože jsme věděli,
 • 00:10:46 že to darmo hledáme u ostatních
  lidí a věděli jsme, že to, co říká,
 • 00:10:50 že je pravda.
 • 00:10:53 A to jsem všechno kreslila,
  to, co bylo.
 • 00:11:16 Tohle to, to je kázání pátera
  Kajpra tady u sv. Ignáce.
 • 00:11:23 Já jsem stála u stěny, tam,
  co je dnes socha sv. Ignáce.
 • 00:11:29 A dívala jsem se takhle
  přes ty kluky na kazatelnu.
 • 00:11:34 Jaký byl páter Kajpr jako kazatel?
 • 00:11:38 No, takový, že se sjela celá Praha
  a celé okolí.
 • 00:11:46 A bylo tak, že opravdu, jak se
  říká, že by jablko nepropadlo, víte?
 • 00:11:55 Jeden na druhým jsme stáli,
  kostel naprosto naplněný.
 • 00:12:02 A tiše jsme poslouchali.
 • 00:12:10 Čím mě dokázal zaujmout? Vším.
 • 00:12:15 Nebylo to hlasem, protože hlas
  měl docela obyčejný.
 • 00:12:22 Nebylo to postavou,
  nebylo to krásou,
 • 00:12:27 byl to obyčejný člověk jako my.
 • 00:12:34 Právě ta jeho aktuálnost,
  schopnost vybírat témata,
 • 00:12:39 která jsou aktuální,
  a mluvit o nich takovým způsobem,
 • 00:12:43 že se jich to dotýkalo.
 • 00:12:45 A uměl psát, psal o věcech,
  které lidi tehdy pálily a bolely.
 • 00:12:49 Určitě by podobně psal i dnes.
 • 00:12:53 U něho je typické, že byl velmi
  hluboce duchovně zakotven,
 • 00:12:58 tzn. vše, co psal, viděl
  skrze svědectví písma, evangelia,
 • 00:13:03 které dokázal nejen intelektuálně,
  ale především prakticky
 • 00:13:09 a realisticky aplikovat na situace,
  které viděl kolem sebe.
 • 00:13:15 Potom to byl člověk ryzího
  charakteru, pevnosti,
 • 00:13:19 který neustoupil,
  ať bylo riziko jakékoli.
 • 00:13:23 A dokázal být vyhraněně prorocký,
  tzn. uměl pojmenovat
 • 00:13:28 bolesti své doby, měl velmi silné
  sociální cítění, dané samozřejmě
 • 00:13:34 jeho životní zkušeností,
  a uměl být velmi sebekritický
 • 00:13:39 na situaci církve i vlastního řádu.
 • 00:13:42 Tzn. jestliže něco kritizoval vně
  ve společnosti, tak první, co bylo,
 • 00:13:48 byla kritika do vlastních řad
  ve smyslu, že protože jsme se
 • 00:13:52 nezachovali věrně podle evangelia
  Kristova, poslání,
 • 00:13:56 proto se tu objevují určité věci,
  které jsou špatné.
 • 00:14:03 On vnímá komunismus jako velice
  nebezpečný fenomén,
 • 00:14:09 který pak může změnit i politický
  a společenský řád v Československu.
 • 00:14:16 A řekl bych,
  že to bylo velice prorocké.
 • 00:14:20 A skutečně Katolík byl jeden z mála
  časopisů, který jasnozřivě
 • 00:14:26 upozorňoval na to,
  že tady se chystá nebezpečí
 • 00:14:30 v podobě nástupu komunismu.
 • 00:14:33 A není náhodou, že Katolík
  byl jeden z prvních časopisů,
 • 00:14:37 který byl hned po únoru 1948
  zastaven.
 • 00:14:42 Nedílnou součástí byla otázka
  vztahu k odsunu Němců,
 • 00:14:46 protože to bylo jedno z témat,
  kde si myslím, že církev získala
 • 00:14:52 velký respekt právě proto,
  že katolická církev
 • 00:14:56 byla jedna z mála institucí,
  která se nesnažila posuzovat
 • 00:15:01 odsun Němců pohledem
  kolektivní viny.
 • 00:15:04 A tyto všechny věci
  u katolíků velmi silně zaznívají.
 • 00:15:11 Ze zkušeností z koncentračního
  tábora a těch konfliktů 30. let
 • 00:15:16 s nacismem si byl vědom,
  že pravděpodobně neexistovala
 • 00:15:20 žádná reálnější situace
  než odchod Němců z českých zemí.
 • 00:15:25 Ale v každém případě odmítal
  takovou tu samozřejmou aplikaci
 • 00:15:30 kolektivní viny na vinné i nevinné
  a hlavně velmi ostře kritizoval
 • 00:15:35 jakékoli násilí, nátlak,
  eventuálně excesy,
 • 00:15:39 které se v tom létě 1945 děly.
 • 00:15:43 Zde byl nekompromisní a říkal,
  že se musíme vyhnout
 • 00:15:48 každému gestapismu,
  který bychom my jako Češi
 • 00:15:52 měli naprosto jasně odmítnout.
 • 00:16:00 "Žádný nátlak neprobudí
  víru a lásku.
 • 00:16:02 Ve zneuznání této pravdy
  je nejhlubší omyl všech fašismů,
 • 00:16:06 totalismů a diktatur.
 • 00:16:07 A všechny jejich přechodné úspěchy
  jsou jen plody
 • 00:16:10 rychle vyprchávajících injekcí,
  po nichž následuje
 • 00:16:13 jen ještě větší skleslost
  a konečně katastrofa.
 • 00:16:17 To platí stejně o diktatuře pravé
  jako levé.
 • 00:16:19 O diktatuře s ideovým podkladem
  rasovým nebo třídním
 • 00:16:22 nebo pseudokřesťanským,
  třeba pseudokatolickým."
 • 00:16:28 Kajpr byl ostře sledován
  od druhé poloviny roku 1949,
 • 00:16:33 kdy se vyostřil boj
  mezi katolickou církví a státem.
 • 00:16:38 Patřil mezi intelektuály, mezi ty,
  kteří studovali v cizině.
 • 00:16:43 A byl proto vybrán Alexejem
  Čepičkou pro velký monstrproces
 • 00:16:48 s řeholníky a představenými řádu.
 • 00:16:53 14. března 1950 si pro něj přišla
  Státní bezpečnost.
 • 00:16:58 Vyvedli ho přímo v klerice
  ze zpovědnice a odvezli ho
 • 00:17:03 do Bartolomějské,
  odkud pak pokračoval do Ruzyně.
 • 00:17:10 Když si uvědomíme,
  že mezi 14. a 31. březnem,
 • 00:17:14 kdy proces začal, už sám tento
  nesmyslně krátký čas ukazuje,
 • 00:17:18 o co šlo.
 • 00:17:20 Bylo to v podstatě předem připravené
  divadlo, které mělo sloužit
 • 00:17:25 k dehonestaci církve,
  v tomto případě především
 • 00:17:29 velkých mužských řádů.
 • 00:17:31 Před senátem státního soudu v Praze
  probíhalo přelíčení
 • 00:17:36 s 10člennou skupinou řádových kněží,
  obžalovaných z nejtěžších zločinů
 • 00:17:41 proti republice.
 • 00:17:42 Tito vysocí církevní hodnostáři
  spolčili se v pokusu zničit
 • 00:17:47 a rozvrátit lidově demokratické
  zřízení a hospodářství republiky.
 • 00:17:51 Vyzvědačství, velezrada,
  spolupráce s cizí mocí,
 • 00:17:55 ukrývání zbraní.
 • 00:17:56 To jsou provinění těch, kteří
  zasedli na lavici obžalovaných.
 • 00:18:00 Jsou mezi nimi dva opati
  premonstrátských klášterů,
 • 00:18:04 provinciál jezuitského řádu
  a bývalý provinciál
 • 00:18:07 řádu františkánů.
 • 00:18:09 Proces ukázal, jak hluboko klesla
  katolická vysoká hierarchie,
 • 00:18:14 která se neštítila pracovat
  proti lidu.
 • 00:18:17 Její příslušníci se stali agenty
  Vatikánu a pro Vatikán
 • 00:18:21 prováděli špionáž.
 • 00:18:22 Místo plnění svého kněžského
  povolání vyzvídali a zrazovali
 • 00:18:26 republiku Vatikánu,
  nejvěrnějšímu spojenci
 • 00:18:29 světového imperialismu.
 • 00:18:31 Nešlo a nejde o náboženství,
  ale o to, že náboženství zde bylo
 • 00:18:35 rouškou vyzvědačům
  v kněžském rouchu.
 • 00:18:38 Proti lidu pracovali
  a právem byli odsouzeni.
 • 00:18:46 Nezapomenu do smrti, to vysílali
  v rádiu, seděli jsme celá rodina
 • 00:18:52 u rádia a čekali, co bude.
 • 00:18:55 Oni se předváděli, aby ukázali,
  jak jsou mocní,
 • 00:19:00 jak můžou každýho zmačknout,
  aby byl opatrný.
 • 00:19:06 Ty procesy měly také zastrašit
  lidi, a když řekli,
 • 00:19:12 že dostal těch 12,5 roku,
  tak se maminka rozplakala
 • 00:19:18 a tatínek začal hromovat,
  nadávat na komunisty.
 • 00:19:24 Ale co to bylo všechno platný, no.
 • 00:19:31 Kajpr se k tomu vyjádřil:
  "No, kde jinde bych měl být
 • 00:19:35 než s těmi, kdo trpí.Ş
 • 00:19:37 A to je, myslím, na něm to úžasné
  a krásné, ta obrovská pokora,
 • 00:19:41 přijetí údělu.
 • 00:19:44 To vězení samozřejmě odpykával
  v těch nejtvrdších věznicích,
 • 00:19:48 tzn. nejdříve
  ve Valdicích Kartouzích
 • 00:19:52 a od roku 1952 v Leopoldově
  na jihozápadním Slovensku.
 • 00:19:56 Kajpr tak jako v nacistickém,
  tak v komunistickém vězení se choval
 • 00:20:01 velmi pevně, odolně, odtažitě
  vůči dozorcům a současně realisticky
 • 00:20:06 mezi svými spoluvězni.
 • 00:20:09 Vzpomínají na něj mnozí lidé
  jako na ryzího člověka,
 • 00:20:14 který z hloubky své víry
  v obtížných podmínkách
 • 00:20:18 dokázal vynášet takové perly
  a zásadní postoje
 • 00:20:22 k jejich tehdy konkrétní situaci.
 • 00:20:27 Osobně jsem se s ním seznámil
  v Leopoldově.
 • 00:20:33 Páter Kajpr míval vždycky
  dvoje slovíčka, přípravu na neděli.
 • 00:20:39 To jsme se, pokud možno,
  takhle shlukli, abychom nebyli
 • 00:20:45 překvapeni bachaři.
 • 00:20:48 A já ho tam vidím v duchu,
  sedí tam páter Kajpr
 • 00:20:53 a vykládá takovou přípravu
  duchovní na neděli.
 • 00:21:01 Samozřejmě po všech těch trýzních
  života a dvojím věznění
 • 00:21:06 bylo jeho zdraví velmi oslabeno
  a právě v polovině září 1959
 • 00:21:12 došlo k srdečnímu infarktu
  a v jeho důsledku 4 dny na to,
 • 00:21:18 17. září 1959 v leopoldovské
  vězeňské nemocnici zemřel.
 • 00:21:33 To bylo takhle, chodili jsme
  právě na té vycházce,
 • 00:21:37 to byl takový park, tak v něm
  byla nějaká kláda a teď bylo vidět,
 • 00:21:42 že páteru Kajprovi je nějak špatně,
  všimli jsme si toho.
 • 00:21:46 A že si šel sednout na tu kládu.
 • 00:21:50 Tak jsme ho vyvedli nahoru
  po schodech,
 • 00:21:54 bydleli jsme v 1. patře,
  bachař zavolal lékaře.
 • 00:21:58 Přišel ten lékař, zjistil poslechem,
  že má velmi silný infarkt.
 • 00:22:06 Poručil, ať se nehýbe,
  že pro něj přijdou s nosítky
 • 00:22:11 a odnesou ho na nemocniční
  oddělení.
 • 00:22:15 Na té světnici bylo více muklů
  a samozřejmě se bavili vyprávěním
 • 00:22:21 a také se často vyprávěly i vtipy.
 • 00:22:25 A páter Kajpr byl známý tím,
  že měl vtipy hrozně rád.
 • 00:22:31 A velmi hlasitě se smál,
  když bylo něco takto vtipného.
 • 00:22:38 A tady se také hlasitě zasmál,
  srdce mu prasklo, byl konec.
 • 00:22:57 Našli jsme dokumenty,
  které hovoří o tom,
 • 00:23:01 co mají dělat s ostatky
  Adolfa Kajpra,
 • 00:23:05 jestli je vydat rodině
  nebo nikoliv.
 • 00:23:08 Věznice v Leopoldově nedoporučila
  vydání těla a rozhodla o tom,
 • 00:23:12 že bude zakopán na dvoře
  leopoldovské věznice.
 • 00:23:19 Koncem října 1968 byly ostatky
  Adolfa Kajpra převezeny
 • 00:23:23 sem na vyšehradský hřbitov
  a uloženy zde do hrobu
 • 00:23:27 pražských jezuitů.
 • 00:23:29 Ten obřad sloužil jeho spoluvězeň
  z nacistických
 • 00:23:33 i komunistických lágrů,
  litoměřický biskup Štěpán Trochta.
 • 00:23:54 Kajpr měl pochopitelně
  i celou řadu kritiků za své postoje,
 • 00:23:59 protože je jasné, že v té době
  samozřejmě i velká část kněžstva
 • 00:24:04 zrovna nesdílela nadšení
  z nějaké modernizace
 • 00:24:08 církevního života, hlavně z té
  starší a střední generace.
 • 00:24:14 A samozřejmě i velká část biskupů
  nebyla příliš naladěna
 • 00:24:19 na tuto notu.
 • 00:24:21 A samozřejmě konkrétně měl
  například
 • 00:24:24 Kajpr spor i s arcibiskupem
  Beranem.
 • 00:24:33 "Setkala jsem se s otcem Kajprem
  z Katolíku, jehož byl šéfredaktorem
 • 00:24:37 a vlastně plně autorem.
 • 00:24:38 S celou intenzitou své bytosti,
  plnou niterné spravedlnosti.
 • 00:24:42 Byla jsem svědkem toho,
  že mu pan arcibiskup Beran
 • 00:24:45 toto výhradní autorství vytýkal
  na základě víceméně
 • 00:24:48 klerikálních postulátů.
 • 00:24:50 Nebylo tam dost tzv. církevních
  zpráv a jubileí.
 • 00:24:53 A revue Katolík byla příliš
  intelektuální a moderní.
 • 00:24:56 Ovšem četli ji v kavárnách
  s uznáním i nekatolíci.
 • 00:24:59 Při této příležitosti se páter
  Adolf Kajpr k výtkám dost ostrým
 • 00:25:04 choval s pokorou, řekla bych,
  až něžnou.
 • 00:25:07 Mě, slabou křesťanku,
  to až dopálilo.
 • 00:25:10 Zasáhla jsem na jeho obranu,
  ale páter Kajpr nebyl rád
 • 00:25:13 a jemně mi to potom vyčetl.Ş
 • 00:25:19 Čím myslíte, že by byl dnes,
  kdyby žil?
 • 00:25:23 Určitě by byl v médiích.
 • 00:25:25 A neměl by problémy s těmi názory,
  které by psal?
 • 00:25:28 On by asi narážel,
  ale určitě by mu to nevadilo.
 • 00:25:33 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2011

Související