iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 10. 2008
21:20 na ČT2

1 2 3 4 5

156 hlasů
11254
zhlédnutí

Dvořákova Praha 2008

Ohlédnutí za prvním ročníkem nového mezinárodního hudebního festivalu

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Dvořákova Praha

 • 00:00:29 Obohacením kulturního života
  v letní Praze
 • 00:00:32 byl bezesporu letošní zahajovací
  ročník
 • 00:00:35 mezinárodního hudebního festivalu
  DVOŘÁKOVA PRAHA,
 • 00:00:38 který uspořádala společnost
  Akademie klasické hudby.
 • 00:00:42 V pražském Rudolfinu
  se v průběhu 15 koncertů
 • 00:00:46 představilo široké spektrum
  našich i zahraničních umělců,
 • 00:00:48 od velkých symfonických těles
  až po komorní recitály.
 • 00:00:57 Dále chci poděkovat
  rodině.
 • 00:01:01 Po mé pravé ruce stojí
  pan Antonín Dvořák,
 • 00:01:05 vnuk Antonína Dvořáka.
 • 00:01:10 Intendantem 1.ročníku festivalu
  byl Vladimír Darjanin,
 • 00:01:15 který je už známou postavou
  kulturně manažerského
 • 00:01:17 podnikání v Čechách.
 • 00:01:19 Má za sebou projekty jako televizní
  cykly o dějinách
 • 00:01:21 českého výtvarného umění
 • 00:01:24 a byl generálním komisařem
  českého pavilonu
 • 00:01:26 na EXPO
  v japonském Aiči 2005.
 • 00:01:32 Mé dojmy? Výborná vnímavost
  mezi orchestrem a publikem.
 • 00:01:37 Vzniklo něco jako propojení,
  které je v tomto případě
 • 00:01:39 více než víra nebo náboženství -
  vnímání věčné radosti
 • 00:01:42 v Dvořákově geniální hudbě.
 • 00:01:44 A jsem extrémně šťastný,
  protože jsem se dnes večer
 • 00:01:47 cítil jako součást Prahy
  a myslím si,
 • 00:01:49 že spousta lidí se cítila
  být součástí mého srdce,
 • 00:01:52 z čehož mám velkou radost.
 • 00:01:55 Domnívám se, že to byl opravdu
  skvělý nápad
 • 00:01:57 konečně uspořádat Dvořákův
  festival.
 • 00:02:00 Lidé na to čekali velmi dlouho
  a je úžasné,
 • 00:02:02 že Vladimír Darjanin
  a také přátelé, kteří vydrželi,
 • 00:02:06 toto umožnili.
  Pokud ne Dvořák, tak kdo jiný?
 • 00:02:10 Dvořák musel mít svůj festival
  a já jsem hrdý na to,
 • 00:02:12 že jsem mohl být kmotrem
  tohoto festivalu.
 • 00:02:20 Spokojené tváře umělců
  neprozrazovaly napětí,
 • 00:02:23 které vládlo v zákulisí,
  když 24 hodin
 • 00:02:26 před zahájením festivalu
  náhle onemocněl Ivan Moravec,
 • 00:02:29 který měl večer hrát.
  Organizátoři měli těžký úkol.
 • 00:02:33 Během několika hodin zabezpečit
  adekvátní náhradu - klavíristu,
 • 00:02:36 který by měl v repertoáru náročný
  Schumannův klavírní koncert
 • 00:02:40 a současně v pracovním diáři
  volno.
 • 00:02:43 Ale 12 hodin před koncertem
  přistálo v Praze letadlo
 • 00:02:46 s britským klavíristou
  Peterem Donohou,
 • 00:02:49 který koncert odvedl
  bravurně.
 • 00:03:14 Peter Donohoe se narodil
  v Manchesteru v roce 1953.
 • 00:03:17 Studoval na Royal Northern College
  of Music u Dereka Wyndhama
 • 00:03:22 a poté v Paříži u Oliviera
  Messiaena a Yvonne Loriod.
 • 00:03:26 Od jeho vítězství na mezinárodní
  soutěži P. I. Čajkovského v Moskvě
 • 00:03:31 se začala rozvíjet jeho kariéra
  v Evropě,
 • 00:03:33 USA, Dálném východě
  a Austrálii.
 • 00:03:37 Je uznáván jako jeden z předních
  pianistů současnosti
 • 00:03:41 pro své hudební mistrovství,
  stylovou všestrannost
 • 00:03:44 a impozantní techniku.
 • 00:04:24 Úspěch byl obrovský.
 • 00:04:26 Pražským Rudolfinem zněl nadšený
  potlesk diváků,
 • 00:04:28 na tvářích umělců se zračilo
  dojetí.
 • 00:04:31 Ale přesuňme se o dva týdny
  zpět,
 • 00:04:33 kdy byly přípravy na festival
  ještě v plném proudu.
 • 00:04:40 Dobrý den, dámy a pánové,
  dovolte,
 • 00:04:42 abych vás přivítala na dnešní
  tiskové konferenci,
 • 00:04:45 která se koná při příležitosti
  zahájení festivalu Dvořákova Praha.
 • 00:04:51 Vycházíme z toho,
  že ten festival je svátek.
 • 00:04:55 Je to koncentrace mimořádných
  uměleckých zážitků,
 • 00:04:59 které nemůžeme normálně vidět
  během sezóny
 • 00:05:04 a nebo ne tolik,
  jako na tomto festivalu.
 • 00:05:08 Naší snahou je přivézt do Prahy
  světové interprety,
 • 00:05:11 kteří budou pro české a mezinárodní
  posluchače
 • 00:05:16 interpretovat Antonína Dvořáka.
 • 00:05:29 Dirigent rumunského původu
  Ion Marin
 • 00:05:32 je jedním z nejbezprostřednějších
  dirigentů
 • 00:05:35 dnešní hudební scény.
 • 00:05:37 Spolupracuje mezi jinými
  s filharmoniemi v Londýně,
 • 00:05:40 Philadelphii nebo Izraeli.
 • 00:05:45 Myslím, že každý hudební festival,
  který se zabývá vážnou hudbou
 • 00:05:48 má smysl.
  Na tom samotném faktu,
 • 00:05:52 že Antonín Dvořák
  má takovýto velký festival až nyní
 • 00:05:58 mi připadá nejvíc smutné to,
  že se této myšlenky musel ujmout
 • 00:06:05 soukromý sektor a nikoliv
  stát.
 • 00:06:15 S Dvořákovým festivalem v Praze
  je to asi tak stejné
 • 00:06:18 jako s jeho sochou.
 • 00:06:21 Byly sochy a busty všude jinde
  jenom ne v Praze.
 • 00:06:26 V Nelahozevsi, v Karlových Varech,
  na Vysoké,
 • 00:06:29 jenom Praha čekala několik desítek
  let
 • 00:06:32 než se nakonec dočkala nádherné
  sochy před Rudolfinem.
 • 00:06:36 A stejně tak je to s festivaly.
  Festival je v Karlových Varech,
 • 00:06:40 v Příbrami, je na Vysoké, ale Praha
  žádný Dvořákův festival neměla.
 • 00:06:45 Takže já si myslím,
  že Dvořákův festival k Praze
 • 00:06:48 naprosto nutně patří a je skvělé,
  že se zrodil.
 • 00:07:01 Antonín Dvořák patří k mimořádným
  osobnostem
 • 00:07:03 české i světové kultury
  a je právem považován
 • 00:07:06 za jednoho ze zakladatelů moderní
  české hudby.
 • 00:07:10 Z dnešního pohledu světová
  megastar.
 • 00:07:13 I když rodák z Nelahozevsi pobýval
  dlouho v zahraničí,
 • 00:07:17 kde slavil obrovské úspěchy,
  ale vždy se vracel do rodných Čech
 • 00:07:20 a hlavně -
  zůstal skromným člověkem.
 • 00:07:33 V Praze aktivně působil
  ve významných institucích,
 • 00:07:35 jakými byly Národní divadlo,
  Pražská konzervatoř
 • 00:07:39 nebo Česká akademie
  pro vědy, slovesnost a umění,
 • 00:07:41 stál u zrodu České filharmonie,
  jejíž první koncert
 • 00:07:44 4.ledna 1896 dirigoval.
 • 00:08:00 Můj vztah k Antonínu Dvořákovi
  se vyvíjel od školních dob,
 • 00:08:03 od vysokoškolských studií,
  když jsem studoval operní režii
 • 00:08:07 a kde to v první fázi byl vztah
  především operní tvorbě.
 • 00:08:11 V druhé fázi to bylo k symfonické
  tvorbě a třetí k tvorbě komorní.
 • 00:08:18 Uvědomil jsem si, že je to jeden
  z největších Čechů
 • 00:08:20 při mém působení v Japonsku.
 • 00:08:25 A po nějaké analýze japonského trhu
  jsme přišli na to,
 • 00:08:28 že je to nejznámější člověk,
  nejznámější Čech.
 • 00:08:32 A hned po něm jsou Čáslavská
  a Zátopek.
 • 00:08:52 Pražskou komorní filharmonii
  mám moc ráda,
 • 00:08:55 a proto jsem nabídku přijala
  okamžitě.
 • 00:08:57 Dvořáka jsem spolu hrály
  už několikrát,
 • 00:09:01 máme i společnou nahrávku
  pod taktovkou pana Bělohlávka.
 • 00:09:04 A když mne pozve tenhle orchestr
  hrát Dvořáka - nikdy neodmítnu.
 • 00:09:10 Pro Dvořáka mám odjakživa
  slabost.
 • 00:09:13 Vnímám ho jako neobyčejně
  emocionálního, čistého skladatele.
 • 00:09:20 Houslový koncert,
  který dnes uvedu,
 • 00:09:22 jsem nastudovala ve 13 letech,
  takže se mnou žije už mnohá léta.
 • 00:09:27 V 15 jsem ho dokonce přednesla
  za řízení Sira Yehudi Menuhina.
 • 00:09:33 Vidíte, v mém repertoáru
  jde skutečně o významnou skladbu.
 • 00:09:38 A od té doby,
  co jsem ho tady v Praze nahrála,
 • 00:09:41 ho oceňuji ještě víc.
 • 00:10:06 My jsme skutečně došli k tomu,
  že Dvořák
 • 00:10:08 nemá svůj velký mezinárodní
  festival.
 • 00:10:11 V Praze žil většinu života
  a ve středočeském kraji.
 • 00:10:16 Tak nám logicky vyšlo, že by se to
  takhle mohlo jmenovat.
 • 00:10:19 Přirozeně to není
  jenom o díle Antonína Dvořáka,
 • 00:10:22 to by bylo málo,
  to bychom museli festival ukončit.
 • 00:10:26 V první fázi jsme hledali další
  možnosti,
 • 00:10:32 zařazovali jsme jeho současníky.
 • 00:10:36 A určití umělci do toho chtějí dát
  svůj repertoár,
 • 00:10:39 takže jsme proti tomu vůbec
  neprotestovali, naopak.
 • 00:10:43 Ale řekli jsme si, že budeme
  začínat od doby Mozarta.
 • 00:10:57 Pro mne je vždy velkým potěšením
  být v Praze.
 • 00:11:01 Naposledy jsem zde byl
  před dvěma lety s Kurtem Masurem
 • 00:11:05 a Francouzským národním
  orchestrem.
 • 00:11:09 Přímo zde, v tomto sále s úžasnou
  a neuvěřitelnou akustikou.
 • 00:11:15 Pro mne je to vždy něco výjimečného
  v hudebním životě - být v Praze.
 • 00:11:38 Francouzského dirigenta a houslistu
  Augustina Dumay
 • 00:11:41 doprovázel známý
  English Chamber Orchestra,
 • 00:11:44 který v počátcích své existence
  spolupracoval
 • 00:11:47 s věhlasnými dirigenty
  jako jsou Sir Colin Davis,
 • 00:11:50 Vladimir Ashkenazy
  nebo Sir Charles Mackerras.
 • 00:11:59 Léto je v Praze kulturně vyprahlé
  a nic mimořádného se tady neděje.
 • 00:12:05 Nedaleko, v Lucernu a Salzburgu
  se konají festivaly.
 • 00:12:10 Měli jsme pocit,
  že ti umělci už v té době
 • 00:12:14 jsou schopni hrát,
  přijíždět do střední Evropy.
 • 00:12:19 A nebyl už takový problém je dostat
  do Prahy.
 • 00:12:29 My jsme s Nicolasem
  hráli už v roce 2001.
 • 00:12:32 Natočili jsme spolu CD, které mělo
  na repertoáru stejný program,
 • 00:12:35 jako se hraje dnes.
 • 00:12:37 Byly to Mendelsonovy
  dva koncertní kusy.
 • 00:12:41 Potom jsme to společně křtili
  a od Nicolase bylo pěkné,
 • 00:12:45 že speciálně přiletěl
  jenom na ten křest.
 • 00:12:48 Jenom jsme mu zaplatili letenku
  a on tu byl na tom křtu.
 • 00:12:51 Takže veřejně tuto skladbu
  hrajeme poprvé.
 • 00:13:24 Byl jsem v Praze několikrát,
  dokonce mockrát.
 • 00:13:27 Jednou jsem přijel
  na pracovní kursy
 • 00:13:29 s Mauricem Bourgem,
  když jsem ještě studoval.
 • 00:13:32 To bylo do Prahy a ještě do jednoho
  malého města hned vedle,
 • 00:13:35 jmenuje se Brandýs.
 • 00:13:37 Pak jsem se vrátil na koncert
  komorní hudby
 • 00:13:39 tady v Rudolfinu
  hrát Mozartovu Grand Partitu.
 • 00:13:43 Často jsem také přijížděl
  jako turista
 • 00:13:46 obdivovat vaše krásné město
  jako spousta lidí.
 • 00:14:00 Ludmila Peterková je v současnosti
  nejznámější českou klarinetistkou
 • 00:14:05 a popularizátorkou klasické
  hudby.
 • 00:14:09 V roce 1991 se stala laureátkou
  mezinárodní soutěže Pražského jara
 • 00:14:14 a také se stala finalistkou
  mezinárodní soutěže
 • 00:14:17 komorní hry v japonské
  Osace.
 • 00:14:20 4 roky byla členkou orchestru
  Solistes Européens Luxembourg,
 • 00:14:23 a též se stala sóloklarinetistkou
  nově založené
 • 00:14:26 Pražské komorní filharmonie
  řízené dirigentem
 • 00:14:29 Jiřím Bělohlávkem.
 • 00:14:31 Je profesorkou
  pražské konzervatoře
 • 00:14:34 a od roku 2007 pořádá
  své vlastní letní
 • 00:14:37 klarinetové kursy v Domažlicích.
 • 00:14:52 Co mě na Dvořákově hudbě zajímá
  je fakt,
 • 00:14:55 že vychází z hloubi srdce.
 • 00:14:59 Je to hudba,
  která vyjadřuje hluboké emoce.
 • 00:15:03 A v neposlední řadě cítím,
  že se v ní odráží
 • 00:15:06 kultura a hudba celého
  národa.
 • 00:15:12 Dvořák byl nepochybně ohromný
  umělec
 • 00:15:15 a zároveň člověk s velkým
  srdcem.
 • 00:15:19 Tohle všechno na mě z jeho hudby
  dýchá
 • 00:15:22 a je to pro mě nesmírně
  významné.
 • 00:15:35 Myslím si, že hrát Dvořákovu hudbu
  neustále se vyplatí,
 • 00:15:38 protože ta hudba je tak překrásná,
  že to stojí za to.
 • 00:15:42 Stejně tak jako se dělají festivaly
  Mozartovy
 • 00:15:44 a přesto se Mozartova hudba hraje
  neustále,
 • 00:15:46 tak Dvořák si tu pozornost také
  zaslouží.
 • 00:15:49 A já přeji festivalu hodně
  překrásných koncertů,
 • 00:15:51 aby publikum na konci stálo
  a křičelo "bravo?.
 • 00:16:11 Bravo!
 • 00:16:17 Zorganizovat velký hudební festival
  tohoto rozměru,
 • 00:16:20 kde je patnáct koncertů je velmi
  složité.
 • 00:16:23 Zejména když si vezmeme,
  že zahajovací ročník
 • 00:16:26 Dvořákovy Prahy se organizoval
  ve velmi krátkém období.
 • 00:16:31 S Vladimírem Darjaninem
  spolupracujeme už od doby
 • 00:16:34 příprav české účasti na světové
  výstavě EXPO Aiči 2005 v Japonsku,
 • 00:16:40 kdy jsem byl přijat do jeho
  týmu
 • 00:16:43 na přípravu všech hudebních
  projektů.
 • 00:16:46 Po kratší přestávce jsme se sešli
  opět na přípravě festivalu.
 • 00:16:54 Začali jsme 1. ledna letošního
  roku,
 • 00:16:58 program se začal sestavovat někdy
  v říjnu loňského roku.
 • 00:17:05 Pracovali jsme na tom necelý
  rok.
 • 00:17:07 My říkáme, že první ročník
  byl "uměním možného?.
 • 00:17:10 Až v dalších letech to bude víc
  promyšlené a tak dále.
 • 00:17:14 Nicméně jsme sem dostali třeba
  Královský orchestr z Londýna
 • 00:17:18 a další další orchestry -
  to se rovná malému zázraku.
 • 00:17:24 Královský filharmonický orchestr
  uvedl Dvořákův
 • 00:17:27 violoncellový koncert
  pod taktovkou Charlese Dutoita.
 • 00:17:32 Letní festivaly mají svůj půvab
  a svoji velkou tradici ve světě.
 • 00:17:36 Takže sklonek léta
  je taková ta díra v termínech,
 • 00:17:42 která se velice dobře
  doplnila.
 • 00:17:45 Takže si myslím,
  že to je dobrý nápad.
 • 00:18:00 Mezi umělce, spolupracující
  s orchestrem,
 • 00:18:02 patřili také Pavarotti, Carreras
  nebo Bocelli.
 • 00:18:05 Orchestr nahrál hudbu
  pro Olympijské hry v Athénách.
 • 00:18:08 Pod taktovkou sira Gilberta Levina
  hrál ve Vatikánu
 • 00:18:11 koncert na památku připomenutí
  holocaustu.
 • 00:18:18 Koncepce dramaturgie vycházela
  z potřeby,
 • 00:18:21 co Praha potřebuje a co by mohlo
  zafungovat směrem k divákům.
 • 00:18:25 První část byly komorní koncerty,
  kde byla kvarteta,
 • 00:18:32 jeden pěvecký recitál,
  jeden klavírní recitál.
 • 00:18:36 Druhá část byla komorní
  orchestry.
 • 00:18:40 A třetí byly velké orchestrální
  tělesa.
 • 00:18:44 Kromě České filharmonie
  se festivalu
 • 00:18:46 dvakrát zúčastnil Symfonický
  orchestr Českého rozhlasu.
 • 00:18:49 Pokud jde o komorní orchestry,
  tam jsme měli dva ze zahraničí -
 • 00:18:52 jeden z Londýna, jeden z Curychu.
  Dále u nás byla Pražská komorní
 • 00:18:55 filharmonie.
  A závěr festivalu tvořily
 • 00:18:59 dva symfonické koncerty -
  Symfonický orchestr Berlínského
 • 00:19:03 rozhlasu
  dirigovaný Markem Janowským,
 • 00:19:09 a Královský filharmonický orchestr
  z Londýna.
 • 00:19:24 Pro mne je překvapením, že doposud
  jste neměli Dvořákův festival.
 • 00:19:29 Vždyť jeho hudba hraje významnou
  roli v celém světě,
 • 00:19:31 její pozice je neotřesitelná,
  odolává nástrahám
 • 00:19:35 módy, času, dějin.
 • 00:19:37 Je to silná hudba,
  skrze své emoce si podmaňuje
 • 00:19:40 publikum v nejrůznějších zemích,
  přináší mu radost -
 • 00:19:42 a to i v současnosti,
  tolik let po svém vzniku.
 • 00:19:46 Praha a Dvořákův festival,
  to je podle mého
 • 00:19:48 to nejpřirozenější spojení.
 • 00:20:08 Mám moc rád Dvořákovu
  hudbu.
 • 00:20:12 Zatím jsem hrál jenom jeho klavírní
  kvintet,
 • 00:20:14 který považuji za jeden
  z nejlepších klavírních kvintetů,
 • 00:20:17 které byly zkomponovány.
 • 00:20:20 Ale chtěl bych někdy hrát
  jeho klavírní koncert
 • 00:20:23 a miluju jeho symfonie.
 • 00:20:25 Dnes hraji
  2. koncert Rachmaninova
 • 00:20:28 s Berlínským rozhlasovým
  symfonickým orchestrem
 • 00:20:31 a Markem Janovskym.
  Je to moc zajímavá spolupráce.
 • 00:20:55 Příští festival bude v Praze
  mezi 16. srpnem a 4. zářím.
 • 00:21:01 Hlavní část znovu v Rudolfinu,
  ale do toho ještě zatáhneme
 • 00:21:04 pravděpodobně senát, pravděpodobně
  ještě nějaký sakrální prostor.
 • 00:21:11 Současně začaly přípravy ročníku
  2009 i 2010,
 • 00:21:15 protože ten první ročník
  byl připraven
 • 00:21:17 v poněkud nestandardně krátké
  době.
 • 00:21:20 A v tomto okamžiku je ideální čas
  na přípravu ročníku 2010
 • 00:21:25 co se týče oslovování umělců,
  orchestrů
 • 00:21:29 a rezervování jejich termínů.
 • 00:21:41 Na otázku, jaký je můj nejsilnější
  zážitek
 • 00:21:44 na zahajovacím ročníku festivalu -
  musím říct,
 • 00:21:47 že těch zážitků bylo mnoho.
 • 00:21:50 A jak se teď v nich probírám,
  tak jeden z největších zážitků
 • 00:21:53 byl pan Ovrutský,
  který hrál Čajkovského koncert.
 • 00:21:57 Ale zážitků byla skutečně celá
  řada.
 • 00:22:13 Těším se na dnešní večer,
  kdy budu hrát Čajkovského koncert,
 • 00:22:17 ale taky jsem trochu smutný,
  že tady nemůžu hrát
 • 00:22:20 Dvořákův houslový koncert,
  který patří
 • 00:22:23 mezi nejlepší houslové koncerty,
  je velice známý
 • 00:22:26 a mám ho velice rád,
  tak jako celou hudbu Dvořáka.
 • 00:22:31 Je to jeden z nejznámějších
  skladatelů na světě.
 • 00:22:34 K tomu není co dodat.
 • 00:22:41 Symfonický orchestr
  Českého rozhlasu dirigoval
 • 00:22:44 šéfdirigent Velkého divadla
  v Moskvě - Alexander Vedernikov.
 • 00:22:50 Myslím si, že je výborné, že
  existuje Dvořákův festival v Praze,
 • 00:22:54 protože Dvořák patří
  mezi významné české skladatele,
 • 00:22:58 kteří jsou oblíbeni -
  a to nejenom v Čechách.
 • 00:23:01 V tomto koncertu se mi poštěstilo
  hrát s mladým houslistou,
 • 00:23:05 panem Ovruckym.
 • 00:23:08 Předtím jsme spolu nikdy nehráli.
  Včera jsme se setkali poprvé.
 • 00:23:13 Mám pocit,
  že je to velmi dobrý muzikant
 • 00:23:15 a hned mezi námi nastalo
  propojení.
 • 00:23:18 Když jsme hráli Čajkovského,
  bylo to bez otázek a připomínek,
 • 00:23:22 hned jsme se navzájem
  dobře pochopili.
 • 00:23:53 (aplaus)
 • 00:24:01 Reakce umělců, kteří přišli
  na zahajovací ročník festivalu
 • 00:24:05 byli pro mne velkým
  překvapením.
 • 00:24:09 Všichni si mysleli, že je to
  už aspoň dvacátý ročník.
 • 00:24:15 Že Praha dosud neměla Dvořákův
  festival - tomu nechtěli věřit.
 • 00:24:20 Byli skvělí, výkonní
  a říkám to rád -
 • 00:24:25 já jsem se nesetkal s jediným
  špatným výkonem,
 • 00:24:28 s jedinou špatnou reakcí.
 • 00:25:40 Skryté titulky
  Alena Fenclová
 • 00:25:43 Česká televize
  2008

Související