iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 6. 2008
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

171 hlasů
40167
zhlédnutí

Brněnský zázrak architektury a obchodu

80 let brněnského výstaviště

119 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Brněnský zázrak architektury a obchodu

 • 00:01:08 Dobrý večer, dámy a pánové.
  Tak, jsme tady.
 • 00:01:13 Brněnské výstaviště
  slaví totiž osmdesátiny.
 • 00:01:17 Není to vlastně tak trochu zázrak?
 • 00:01:24 Dobrý den, dobrý den.
  Á, vivat osmdesátiny.
 • 00:01:28 To chce přece nějaké nadšení!
 • 00:01:33 Ale pánové!
  Pusťte se do toho s vervou!
 • 00:01:35 Možná trochu nalevo,
  nebo víc napravo?
 • 00:01:38 Vyrovnejte to, prosím vás!
 • 00:01:40 Taková sláva!
  A pečlivě!
 • 00:01:44 Uvědomte si, že se sem architekti
  sjížděli už před válkou zdaleka,
 • 00:01:47 aby obdivovali architektonické
  a technologické řešení pavilonů.
 • 00:01:52 Dobrý den, dobrý den.
  Jsem tady včas.
 • 00:01:55 Kolik asi tímhle vchodem
  prošlo za 80 let zaměstnanců?
 • 00:01:59 Kolik generací tady pokoušelo
  svůj um a svoji nápaditost?
 • 00:02:03 Že i já jdu na výstaviště pracovat?
  Však já pracuji rád.
 • 00:02:06 No, dobrá, tak pozdravme píchačky.
 • 00:02:10 Tak, tohle je slavné kino
  a kavárna architekta Emila Králíka,
 • 00:02:14 kde se hrálo divadlo. Vystupoval
  tady kdysi i Voskovec s Werichem.
 • 00:02:18 Na stěnu tehdy někdo vyryl:
  Voskovec a Werich - volové.
 • 00:02:22 Ale my máme namířeno
  do divadelního podzemí.
 • 00:02:25 Kdepak tu někdo je? Haló!
  Potřebujeme se dostat do sklepa!
 • 00:02:29 Sklepník! Že je to absurdní
  lézt při oslavách do sklepa?
 • 00:02:32 Zdánlivě, dámy a pánové.
  Zdánlivě.
 • 00:02:34 Tam je totiž opravdový poklad.
 • 00:02:38 Archivní filmy z celé
  doby existence výstaviště.
 • 00:02:41 Filmové pásy se starými
  dokumentárními i reklamními snímky.
 • 00:02:44 To báječné svědectví o době,
 • 00:02:46 o její estetice
  i společenské atmosféře.
 • 00:02:50 A já vám pro dnešní večer
  vyberu z každého období po jednom.
 • 00:02:55 Můžete si je vychutnat
  se vším všudy.
 • 00:02:57 A buďte prosím milosrdní
  k tehdejším komentářům.
 • 00:03:01 I ony jsou přeci dítětem své doby.
 • 00:03:04 Vychutnejte si obrazem
  tu nezapomenutelnou atmosféru
 • 00:03:08 mezinárodních výstav
  s představením mnoha ikon
 • 00:03:11 československého designu.
 • 00:03:13 Dobrý večer, dámy a pánové,
  vítejte na brněnském výstavišti.
 • 00:03:34 Tohle je Brno v polovině 20. let.
  Mělo tehdy 250 000 obyvatel
 • 00:03:38 a bylo druhým největším městem
  předválečného Československa.
 • 00:03:43 Městem s bohatou historií
  výročních trhů a výstav
 • 00:03:46 a s tradičním textilním průmyslem,
 • 00:03:48 který však v tomto období
  začínal být vytlačován
 • 00:03:51 nastupujícím strojírenstvím.
 • 00:03:54 Téměř 50 let bojovalo Brno
  za vlastní výstaviště
 • 00:03:57 a podařilo se to právě
  v tehdejší době.
 • 00:04:07 Jeho výstavba začala v r. 1926
  na základě rozhodnutí
 • 00:04:10 uspořádat v Brně rozsáhlou
  akci k 10. výročí vzniku
 • 00:04:14 Československé republiky,
 • 00:04:15 nazvanou : Výstava soudobé
  kultury v Československu.
 • 00:04:21 16 miliónů korun bylo k dispozici,
  aby vznikl patrně nejmodernější
 • 00:04:25 výstavní areál
  v předválečné Evropě.
 • 00:04:42 Prvky, materiály a úprava
  expozic odpovídají své době.
 • 00:04:46 Avšak architektura pavilónů
  tuto dobu daleko předběhla
 • 00:04:49 uplatněním neobvyklé nápaditosti
  a účelné komunikativnosti.
 • 00:04:58 Na přípravě expozic
  se podíleli odborníci
 • 00:05:00 mnoha vědních i praktických oborů
  a na celou výstavbu
 • 00:05:03 dohlíželi zástupci výstavní
  akciové společnosti.
 • 00:05:10 Na jaře r. 1928 už zbývá
  do zahájení výstavy
 • 00:05:13 soudobé kultury
  jen několik málo týdnů.
 • 00:05:17 Ale všechno musí být včas hotové.
 • 00:05:19 I tramvajová zastávka
  u brány výstaviště.
 • 00:05:26 Obchodní palác, skvělé dílo
 • 00:05:28 architektů Josefa Kalouse
  a Jaroslava Valenty,
 • 00:05:31 je připraven k inauguraci.
 • 00:05:37 Jeho vnitřek udivuje
  vysoce účelnou stavební koncepcí
 • 00:05:40 vestavěných poschodí a galerií
  na ocelových skeletech
 • 00:05:43 pokrytých palubovými panely.
 • 00:05:45 K podobnému využití
  prostoru v obchodním paláci,
 • 00:05:48 dnešním pavilonu A,
  se vrátí správa výstaviště
 • 00:05:50 až po více než 50 letech.
 • 00:06:03 Je sobota 26.5.1928,
 • 00:06:05 den zahájení Výstavy soudobé
  kultury v Československu.
 • 00:06:10 Slavnostní průvod se vydává
  z dnešního Rudého náměstí
 • 00:06:13 směrem k výstavišti v počtu
  několika desítek tisíc lidí.
 • 00:06:17 Tato výstava je především
  výstavou státně propagační.
 • 00:06:20 A tak nejen každá politická strana
  ale i správní celky,
 • 00:06:24 zájmová sdružení a organizace
  tehdejší společnosti
 • 00:06:27 zde chtějí demonstrovat
  své zásluhy na úspěšném vývoji
 • 00:06:30 Československa
  v jeho desetiletém trvání.
 • 00:06:34 Československá republika
  žije v této době ještě za dočasně
 • 00:06:37 příznivé stabilizace kapitalismu.
 • 00:06:40 Pestrost průvodu
  a alegorických vozů nám dnes
 • 00:06:43 naznačuje složení tehdejší
  buržoazní společnosti.
 • 00:07:13 Návštěvníci ze všech koutů
  republiky i ze zahraničí
 • 00:07:16 očekávali zahájení výstavy.
 • 00:07:24 V tento den se zde konalo
  také valné shromáždění Syndikátu
 • 00:07:28 československých novinářů.
 • 00:07:38 Jiří Kroha,
  tehdy předseda akčního výboru
 • 00:07:40 Výstavy soudobé kultury,
  v kruhu svých studentů.
 • 00:07:57 Na výstaviště se sjíždějí
  tisíce návštěvníků,
 • 00:08:00 aby byli přímými svědky
  slavnostního zahájení
 • 00:08:02 této významné výstavy.
 • 00:08:12 Je 11 hodin dopoledne.
 • 00:08:14 Početná oficiální delegace vlády,
  diplomatického sboru,
 • 00:08:17 správních a politických orgánů
  a institucí je připravena.
 • 00:08:30 Kamera zachycuje
  místopředsedu vlády Šrámka,
 • 00:08:33 který v zahajovacím projevu
  oslavuje 10 let existence republiky
 • 00:08:36 jako vítězství buržoazní ideologie.
 • 00:08:39 Projev je vysílán v přímém přenosu
  tehdejším Radiožurnálem.
 • 00:08:49 Dominantní expozice
  Výstavy soudobé kultury
 • 00:08:51 byly instalovány
  v rotundě průmyslového paláce,
 • 00:08:54 dnešního pavilonu A.
 • 00:08:56 Expozice vědy, školství
  i některé další tematické celky
 • 00:08:59 projektoval profesor Jiří Kroha
  ve spolupráci s profesorem Úlehlou.
 • 00:09:22 Střed rotundy vyplňovala
  socha prezidenta Masaryka.
 • 00:09:26 Touto glorifikací mělo
  být zdůrazněno poslání výstavy
 • 00:09:29 v rámci masarykovské
  buržoazní filozofie.
 • 00:09:37 Jednotlivé tematické celky
  výstavy byly uspořádány tak,
 • 00:09:41 aby demonstrovaly vývoj
  a současný stav daného oboru.
 • 00:09:59 V expozici žurnalistiky
  byly například ukázky
 • 00:10:02 účinnosti inzerce
  v denním tisku a časopisech.
 • 00:10:06 Jinde zase působily
  na návštěvníky funkční exponáty.
 • 00:10:13 Typickou ukázkou vývoje
  i tehdejšího stavu
 • 00:10:16 se prezentovala expozice
  pošt a telekomunikací.
 • 00:10:24 Tady byl například vystavován
  i první československý dálnopis.
 • 00:10:41 Na výstavě soudobé kultury
 • 00:10:43 už byly uplatněny
  světelné cyklové poutače.
 • 00:10:46 Byla vystavována
  i složitá technická zařízení.
 • 00:11:02 Nechyběla zde ani
  expozice poštovních známek.
 • 00:11:05 Modely a demonstrace
  exponátů navazovaly nepochybně
 • 00:11:09 účinný kontakt s návštěvníky.
 • 00:11:14 V rotundě průmyslového paláce
  využil Jiří Kroha možnost
 • 00:11:17 instalovat na vestavěné galerii
  exponáty z oboru dopravy.
 • 00:11:24 Na této výstavě měly
  v tematických expozicích
 • 00:11:27 ukázky svých výrobků také
  významné strojírenské podniky.
 • 00:11:38 Plzeňská Škodovka vystavovala
  např. nejnovější typ
 • 00:11:41 vysoce výkonné
  elektrické lokomotivy.
 • 00:12:29 Na výstavu přicházelo
  mnoho významných hostů.
 • 00:12:32 Těm nejvýznamnějším zajišťovalo
  vedení výstavy odborný doprovod.
 • 00:12:59 V celkovém uspořádání
  vystavovaných exponátů
 • 00:13:01 se zvláště dbalo na zásadu,
  aby každý prezentovaný celek
 • 00:13:05 vyjadřoval svou
  vlastní specifičnost.
 • 00:13:09 Na tak významné výstavě
  nesměla chybět ani expozice filmu,
 • 00:13:12 který právě v této době
  prodělával už bouřlivý vývoj.
 • 00:13:22 Návštěva Dr. Kramáře,
  právě tak jako návštěvy dalších
 • 00:13:25 předních buržoazních politiků,
 • 00:13:27 měly výrazný
  propagandistický význam.
 • 00:13:30 Stejné poslání měly
  i některé expozice.
 • 00:13:32 V této se např. zdůrazňuje
  formálně proklamovaná
 • 00:13:35 národnostní jednota
  předmnichovského Československa.
 • 00:13:42 Do tohoto rámce spadaly
  i návštěvy prezidenta Masaryka,
 • 00:13:45 který si přišel prohlédnout výstavu
  soudobé kultury celkem dvakrát.
 • 00:13:49 Tato návštěva je z 9.6.1928.
 • 00:13:52 Při zahájení výstavy v květnu
  se s jeho účastí nepočítalo.
 • 00:13:56 Mimo jiné i proto,
  že některé pavilony a expozice
 • 00:13:59 nebyly ještě zcela dokončeny.
 • 00:14:09 Výstavu navštívil
  také ministr zahraničí Beneš.
 • 00:14:16 Vysoce reprezentativní
  bylo zastoupení nejlepších děl
 • 00:14:19 soudobých československých
  výtvarných umělců
 • 00:14:21 v expozici výtvarného umění.
 • 00:14:23 Na instalaci obrazů se osobně
 • 00:14:25 podíleli např. Václav Rabas
  a Václav Špála.
 • 00:14:29 Nechyběly zde ani práce
  Švabinského a Obrovského.
 • 00:14:32 Vedle soch Štursových dominovala
  i díla Františka Bílka
 • 00:14:36 a dalších předních
  sochařů předválečné doby.
 • 00:15:17 Předvést určitý tematický
  obor z hlediska pokroku
 • 00:15:21 se na výstavě soudobé kultury
  obzvláště podařilo
 • 00:15:24 autorům elektrostatku.
  Jeho budovy byly umístěny
 • 00:15:27 v prostoru dnešního pavilonu C
  a jednotlivé expozice byly
 • 00:15:30 instalovány za vedení předního
  odborníka v elektrotechnice
 • 00:15:33 prof. Lista z Vysokého učení
  technického v Brně.
 • 00:15:37 Zde také byly výrazně
  zastoupeny ty podniky,
 • 00:15:40 které tehdy u nás vyráběly
  moderní zemědělskou techniku.
 • 00:16:18 V živočišné výrobě
  se pak předvádělo
 • 00:16:21 už vysoce výkonné
  mechanizované dojení.
 • 00:16:25 V návaznosti na zemědělskou
  techniku umístili autoři
 • 00:16:28 v prostorách elektrostatku
  také plně elektrizovanou kuchyni.
 • 00:16:55 Tyto záběry byly pořízeny pro film
  Západomoravských elektráren Brno.
 • 00:16:59 Snímek byl po výstavě
  promítán i v zahraničí
 • 00:17:02 jako státně propagační
  a reklamní prostředek.
 • 00:17:11 Součástí výstavy soudobé
  kultury byla i kolonie
 • 00:17:13 obytných domů v Žabovřeskách,
  která měla ukázat koncepci
 • 00:17:17 moderního perspektivního bydlení.
 • 00:17:19 Nejvýznamnějšími autory
 • 00:17:21 tohoto sídliště byli architekti
  Syřiště, Kroha a Fuchs.
 • 00:17:34 Starosta města Brna Karel Tomeš
  zajišťoval později jako předseda
 • 00:17:37 výstavního sboru výstavy
  pro brněnské výstaviště.
 • 00:17:55 Na výstavu zavítalo
  i mnoho zahraničních hostů.
 • 00:17:58 Podle statistiky
  jich bylo na 40 000.
 • 00:18:00 Někteří z nich přijeli
  až ze zámoří.
 • 00:18:12 Architektura výstaviště
  však obsah pojmu
 • 00:18:15 Výstava soudobé kultury
  daleko předstihla.
 • 00:18:18 Mladá generace českých
  architektů např. Josef Kalous,
 • 00:18:22 Jaroslav Valenta, Bohuslav Fuchs
  nebo Emil Králík zde zanechala
 • 00:18:26 v konstruktivistickém
  pojetí staveb dědictví,
 • 00:18:29 jehož umělecká i funkční hodnota
  budí ještě dnes úctu a obdiv.
 • 00:18:37 Návštěvnost se zajišťovala
  především organizovanými zájezdy,
 • 00:18:41 o jejichž nábor
  se staral propagační odbor.
 • 00:18:44 Na výstavu přijíždělo
  denně kolem 50 až 90 zájezdů.
 • 00:18:48 Tiskový odbor
  pak organizoval publicitu
 • 00:18:51 v redakcích deníků a časopisů.
 • 00:18:53 K získání návštěvníků
  vynaložil propagační odbor
 • 00:18:56 přes jeden milión korun.
  Jen tak bylo možné dosáhnout,
 • 00:18:59 aby od května do září,
  kdy se výstava konala,
 • 00:19:02 přišlo na výstaviště
  téměř 2 700 000 návštěvníků.
 • 00:19:06 Úspěch výstavy se projevil i na
  zisku výstavní společnosti,
 • 00:19:09 který činil přes 16 miliónů korun
  a to především ze vstupného
 • 00:19:13 a z pronájmu výstavní plochy.
  Cena vstupenky byla 5 korun,
 • 00:19:17 zlevněná stála 3 koruny,
  večerní vstupenka 1 korunu.
 • 00:19:37 Návštěvnost byla také
  povzbuzována různými atrakcemi
 • 00:19:40 typu rekonstruovaného mamuta,
 • 00:19:43 kterého nechal vytvořit
  prof. Karel Absolon.
 • 00:19:46 Také tam byly večer různé
  ohňostroje, soutěže,volby krásky,
 • 00:19:52 volba miss a tyto věci,
  které návštěvnost povzbuzovaly.
 • 00:19:56 Ale i tak můžeme říci,
  že se jednalo z hlediska historie
 • 00:20:00 o největší výstavní podnik,
  který se kdy na území
 • 00:20:04 Čech, Moravy a Slezska kdy konal.
 • 00:20:07 Ta návštěvnost překonala
  počty návštěvníků
 • 00:20:10 z těch velkých pražských
  výstav z 90. let 19. století.
 • 00:20:15 Ale také v dobách
  takových těch zlatých časů
 • 00:20:19 brněnského výstaviště
  z konce 50. let a v letech 60.,
 • 00:20:24 tak tady ty velké strojírenské
  veletrhy a další výstavní akce
 • 00:20:28 už poté nikdy
  nenavštívilo tolik lidí.
 • 00:20:31 Já bych to zdůvodnil opravdu
  tím silným patriotismem
 • 00:20:35 tehdejších lidí a také tou velice
  nádhernou architekturou výstaviště,
 • 00:20:42 která ty lidi musela
  přitahovat jako magnet.
 • 00:20:45 Osobně se domnívám,
  že architektura výstaviště
 • 00:20:48 byla dost možná tím nejcennějším,
 • 00:20:51 co se podařilo tehdy vůbec
  tady vytvořit a vystavět.
 • 00:20:54 Jestliže budeme chtít
  zhodnotit tu základní ideu
 • 00:20:58 samotné Výstavy soudobé kultury,
  tak znovu tady zdůrazňuji
 • 00:21:02 dobový silný patriotismus,
  hrdost na novou republiku
 • 00:21:06 a silný podíl brněnských vysokých
  škol na vytváření koncepce výstavy.
 • 00:21:12 Tady z prostředí těchto škol
  vznikl výstavní výbor,
 • 00:21:16 kde slovutní páni profesoři
  promýšleli tu základní ideu výstavy
 • 00:21:22 a dospěli k názoru,
  že nejpodstatnější bude
 • 00:21:25 taková základní idea tří
  podstatných složek školství,
 • 00:21:30 vědy a umění společně
  s reprezentací státní organizace
 • 00:21:34 Československé republiky.
 • 00:21:42 Tomu obrovskému úspěchu
  Absolonovy expozice
 • 00:21:45 na brněnském výstavišti předcházela
  mezinárodní popularita,
 • 00:21:49 kterou si získal díky
  svým archeologickým výzkumům
 • 00:21:51 jak v Dolních Věstonicích
  tak v Moravském krasu,
 • 00:21:55 kdy o Moravu začali jevit
  zájem zahraniční badatelé.
 • 00:22:00 Neboť Absolon velmi dbal na to,
  aby se zprávy o jeho výzkumech
 • 00:22:03 objevovaly ve společenských
  žurnálech amerických, anglických,
 • 00:22:07 francouzských a začali
  na Moravu jezdit zahraniční
 • 00:22:10 badatelé z Francie, Ameriky.
 • 00:22:12 Např. i Aleš Hrdlička,
  kterého kontaktoval atd.
 • 00:22:15 Což Absolona vedlo velmi
  rychle k myšlence založení
 • 00:22:18 mezinárodního vědeckého ústavu,
  který by konkuroval
 • 00:22:22 tehdy nejznámější instituci
  výzkumu prehistorie člověka
 • 00:22:26 a to muzeu člověka v Paříži.
 • 00:22:29 První příležitost mu byla
  dána právě v r. 1928
 • 00:22:32 na výstavě soudobé kultury,
  kde instaloval výsledky svých
 • 00:22:36 výzkumů jak v Dolních Věstonicích
  tak v Moravském krasu,
 • 00:22:40 ale také tam instaloval
  celou řadu exponátů,
 • 00:22:44 které díky zahraničním badatelům
 • 00:22:47 získal do Moravského zemského muzea
  různými nákupy, výměnou atd.
 • 00:23:01 5,4,3,2,1
 • 00:23:08 VÝBUCH
 • 00:23:45 Senzační objev.
 • 00:23:47 Co znamená záhadný výrok ctěného
  a všemi milovaného politika?
 • 00:23:51 Všude je o vás slyšet,
  všude se o vás mluví.
 • 00:23:56 To jsem zkusil nedávno
  na výstavě v Brně.
 • 00:23:59 Ukazují mi, že je jakési hovado
  30 000 let staré a na tom Baťa.
 • 00:24:08 Hovado. Jaké hovado?
  Film už víc neřekne. Je němý.
 • 00:24:19 Rozeberme si základní situaci.
 • 00:24:21 Jde o úryvek z projevu pana
  prezidenta Tomáše G. Masaryka.
 • 00:24:26 Týká se jakéhosi hovada
  a Tomáše Bati,
 • 00:24:30 zakladatele světové
  obuvnické firmy.
 • 00:24:34 Ví se, že pan prezident navštívil
  Zlín v neděli, 24.6.1928.
 • 00:24:42 Z toho plyne, že někdy
  před tím musel být v Brně.
 • 00:24:46 Na výstavě.
 • 00:24:52 Na jaké výstavy
  chodí asi hlavy státu?
 • 00:24:56 V r. 1928 probíhala v Brně
 • 00:24:59 Výstava soudobé kultury
  v Československu.
 • 00:25:02 Byla uspořádána k 10.výročí
  vzniku republiky.
 • 00:25:11 Tehdejší tisk nešetřil chválou.
 • 00:25:14 Nepřeháníme, tvrdíme-li,
  že výstava je opravdu velkolepá.
 • 00:25:18 Do rámce nádherné přírody
  dovedli tu projektanti vklíniti
 • 00:25:21 moderní palácové město.
  Jest potřebí tisíců návštěvníků,
 • 00:25:25 abyste na výstavišti uviděli
  větší ruch, neboť výstavní paláce
 • 00:25:29 polykají diváky
  a nevypouštějí jich dlouho.
 • 00:25:42 Ovšem pro nás děti tady
  Za sklem stojí mamut mladý.
 • 00:25:46 Čím se krmí? Nemám zdání.
  Jednou Kč za koukání.
 • 00:25:51 Je to mamut, ne snad slon,
  Stvořil ho Dr. Absolon.
 • 00:25:55 A Moravskému zemskému muzeu
  ho daroval pan Tomáš Baťa.
 • 00:25:59 Velkoprůmyslník ve Zlíně.
 • 00:26:03 "Baťa musí být všude?,
  řekl s úsměvem
 • 00:26:06 pan prezident Masaryk
  při návštěvě pavilonu
 • 00:26:08 Člověk a jeho rod,
  když jeho bystrý zrak
 • 00:26:11 postřehl nápis hlásající dar Baťův.
 • 00:26:19 Mamut. Tak to je to
  30 000 let staré hovado
 • 00:26:22 z projevu pana prezidenta.
  Všechno je prosté a jednoduché.
 • 00:26:27 A začalo to tady.
  V kraji pod Pavlovskými vrchy.
 • 00:26:31 Zde žili pravěcí lovci mamutů.
 • 00:26:34 Od r. 1924 zkoumá
  prof. Karel Absolon,
 • 00:26:37 kustód oddělení pro diluvium
  Moravského zemského muzea,
 • 00:26:41 lokalitu v Dolních Věstonicích.
 • 00:26:55 Archeologické nálezy jsou unikátní
  v celosvětovém měřítku.
 • 00:26:59 A prof. Absolon
  prosadí jejich prezentaci
 • 00:27:02 na Výstavě soudobé kultury.
 • 00:27:06 Absolon sám byl samozřejmě
  svérázná osobnost.
 • 00:27:10 Viděl jsem, že to byl člověk,
 • 00:27:12 který vždycky byl
  nesmírně zaujatý, plně zaujatý.
 • 00:27:15 Dokonce by se dalo říct,
  že v tom zaujetí byly okamžiky,
 • 00:27:21 kdy neviděl nic jiného,
  nežli svůj záměr.
 • 00:27:26 Pouze s touto obrovskou
  investicí energie
 • 00:27:29 měl naději některý z těch
  svých velkých záměrů realizovat.
 • 00:27:36 Říká se, že Karel Absolon
  získal Tomáše Baťu
 • 00:27:39 pro svůj projekt ve chvíli,
  kdy mu předvedl kostěná šídla,
 • 00:27:43 nálezy z Dolních Věstonic.
  Král bot se prý velice zaradoval,
 • 00:27:47 když slyšel, že nejstarším
  řemeslem na světě je ševcovina.
 • 00:27:54 Já se domnívám, že to nebyl
  hlavní důvod pro Baťu,
 • 00:27:57 nýbrž že Baťa viděl
  tu sílu Absolonovy osobnosti
 • 00:28:02 a jeho rozhodnutí
  realizovat určitý program.
 • 00:28:07 Že tím mu byl Absolon sympatický
  a proto na něj vsadil.
 • 00:28:12 Přitom chápal,
  že podpoří tedy vládní politiku
 • 00:28:16 i kulturní politiku
  a on jako mecenáš, průmyslník,
 • 00:28:21 se postaví před veřejnost
  s vizitkou člověka,
 • 00:28:26 který má vztah
  ke kultuře svého národa.
 • 00:28:34 Franz Dáňa, Němec ze starého Brna,
 • 00:28:36 vlastnil a vedl
  pozlacovačskou firmu.
 • 00:28:39 Rodinný podnik,
  ve kterém vyráběl i sádrové sochy
 • 00:28:43 a sošky nejrůznějších světců.
  Když otec Dáňa a jeho synové
 • 00:28:47 zvládli k plné spokojenosti
  prof. Absolona odlitky
 • 00:28:50 rozmanitých archeologických nálezů,
 • 00:28:53 proč by se nemohli pustit
  i do rekonstrukce 5 m vysokého
 • 00:28:56 diluviálního monstra.
  Trvalo jim to 3 měsíce.
 • 00:29:01 Mamut byl ze 6 dílů. To umožňovalo
  jeho rozebrání a transport.
 • 00:29:12 Starý Dáňa si nejprve
  namaloval toho mamuta
 • 00:29:15 v té životní velikosti na plocho,
  tedy jako obraz,
 • 00:29:19 a pak takovým zajímavým
  až téměř žertovným způsobem
 • 00:29:22 ho skládal z kdejakého prkýnka
 • 00:29:25 a nakonec i chobot
  tedy podložil slámou.
 • 00:29:30 Tedy samozřejmě byly tenkrát
  už jiné materiály.
 • 00:29:34 Zřejmě tam nebyla velká zkušenost.
 • 00:29:37 A konečně kdyby tedy zvažoval,
 • 00:29:40 že odléval sošky
  jako byla panenka Maria atd.,
 • 00:29:43 tím se živil,tak od toho přistoupit
  k této rekonstrukci
 • 00:29:48 v životní velikosti mamuta,
  to byla velká odvaha.
 • 00:29:54 To byla i riskantní odvaha.
  Ale je třeba hned říct,
 • 00:29:59 že oba dva, Absolon i Dáňa,
  se tohoto úkolu zmocnili úspěšně.
 • 00:30:13 Můžeme téměř s jistotou tvrdit,
  že tito návštěvníci
 • 00:30:16 Výstavy soudobé kultury jistě
  viděli a obdivovali mamuta.
 • 00:30:21 Vždyť pavilon Člověk a jeho rod
 • 00:30:23 navštívilo už v den jeho
  otevření 5.6.1928 6000 osob.
 • 00:30:28 Vstupné 1 Kč pro dospělé,
  30 haléřů pro žáky.
 • 00:30:34 Mamut a jeho tvůrce
  neunikli ani bystrému oku
 • 00:30:37 redaktorů lidových novin.
 • 00:30:39 Tak viděl největší výstavní atrakci
  karikaturista Otakar Mrkvička.
 • 00:30:48 A Ondřej Sekora radí,
  že by mamut mohl občas vyjít
 • 00:30:51 do ulic a dělat výstavě reklamu.
 • 00:31:01 Všichni se baví.
  Jen pan prof. Absolon má starosti.
 • 00:31:04 Chce, aby jeho expozice byla
  zachována i po skončení výstavy.
 • 00:31:09 Chce ji rozšířit, změnit
  na samostatný vědecký ústav.
 • 00:31:12 Má pro něj i název.
  Anthropos.
 • 00:31:16 Obrací se na nejvýznačnějšího
  hosta a protektora výstavy.
 • 00:31:20 Na pana prezidenta Masaryka.
 • 00:31:28 20.7.1928 jej provází
  do Dolních Věstonic.
 • 00:31:33 Ale na příslib půl miliónu korun
 • 00:31:35 pro budoucí ústav
  si počká až do r. 1930.
 • 00:31:40 A stejně to bude jen zlomek toho,
  co by velkorysý Absolon potřeboval.
 • 00:31:45 Skromnější varianta stavby
  ústavu počítala s 5 milióny korun.
 • 00:31:50 A ta náročnější měla
  stát dokonce 15 miliónů.
 • 00:31:57 Pokud se dovedu,
  tady podle tehdejšího plánku
 • 00:32:00 a podle dnešní situace zorientovat,
 • 00:32:03 tak hned tady,
  za tím velkým pavilonem,
 • 00:32:06 stál ten původní pavilon
 • 00:32:08 Člověk a jeho rod,
  kde už byl mamut.
 • 00:32:13 Ale ten pavilon
  se musel zlikvidovat velmi brzo
 • 00:32:17 po skončení výstavy
  a Absolon dokázal nebo prosadil,
 • 00:32:22 že se ta expozice nezlikvidovala,
  ale přemístila se sem tady někde,
 • 00:32:27 kde je dnes ten velký pavilon.
 • 00:32:31 Tak na tom pozemku
  stál pavilon Praha.
 • 00:32:34 A do něj byla tedy ta Absolonova
  výstava s mamutem přemístěna.
 • 00:32:41 V neděli 1.6.1930 byla slavnostně
  zahájena výstava Anthropos.
 • 00:32:48 Hned při vstupu narazí
  divák na známého mamuta,
 • 00:32:51 který byl přispěním
  továrníka Bati opraven
 • 00:32:54 a po stránce zoologické věrnosti
  ještě zdokonalen.
 • 00:33:00 V době dalšího mamutího stěhování
  v r. 1934 však už Tomáš Baťa nežil.
 • 00:33:06 Expozice byla přemístěna
  do pavilonu Morava
 • 00:33:09 a časem pro ni Karel Absolon
  získal i pavilon Brno.
 • 00:33:13 Mamut se však z pavilonu
  Morava už nehnul ani na krok.
 • 00:33:19 Největší loviště na světě
  z doby diluviální
 • 00:33:22 jsou pálavské kopce jižně od Brna.
 • 00:33:27 Součástí expozice bylo i dioráma
  Lovci mamutů pod Pavlovskými vrchy.
 • 00:33:34 Zde chytali diluviální lovci
  mamuty do zvláštních jam.
 • 00:33:47 Z četných nálezů
  bylo možno sestavit
 • 00:33:49 úplnou kostru mladého mamuta.
 • 00:33:59 A podle ní model dorostlého mamuta,
  který má 5 m výšky a 9 m délky.
 • 00:34:08 Byl to nejmohutnější savec,
  který kdy žil na povrchu naší země.
 • 00:34:15 Absolonův sen o tom,
  že bude v Brně postavena
 • 00:34:18 moderní budova pro ústav
  a muzeum Antropos,
 • 00:34:21 se definitivně rozplynul
  po okupaci českých zemí Německem.
 • 00:34:26 Badatel byl penzionován a německé
  vedení Moravského zemského muzea
 • 00:34:30 mu znemožnilo jakoukoliv
  vědeckou činnost.
 • 00:34:34 I kontakt s tím, co léta budoval.
 • 00:34:38 Přišel 45. rok,
  a když sem přišla Rudá armáda,
 • 00:34:41 no tak uviděla mimo jiné
  v těchto prostorách obraz Hitlera.
 • 00:34:47 Tak ho rozstříleli a stříleli
  i do ostatních věcí,
 • 00:34:50 které byly okolo. Poněvadž tito
  lidé samozřejmě nevěděli, o co jde.
 • 00:34:56 Zbytky Absolonovy expozice
  putují do muzejních depozitářů.
 • 00:35:01 Tohle už byla minulost.
 • 00:35:06 Pavilon na výstavišti
  si pronajal ing. Hrůza
 • 00:35:09 a začal tu vyrábět rentgeny.
 • 00:35:11 Mezi stroji ve výrobní hale
  však zůstala pravěká zvířata.
 • 00:35:15 Nebylo je kam dát.
 • 00:35:20 Vynalézavý personál
  je využíval k tomu,
 • 00:35:23 že se proboural do jejich útrob
  a ty byly tak veliké,
 • 00:35:29 že třeba v břiše mamuta
  se dalo soustředit až 8 pracovníků,
 • 00:35:32 Ale nebyly využívány
  k pracovnímu procesu,
 • 00:35:36 ale spíš k odpočinku
  a úschově před slídivými zraky
 • 00:35:39 vedoucího výroby,
  který v té době byl můj otec.
 • 00:35:44 Já jsem tedy k této
  historce tímto přišel,
 • 00:35:47 že jsem ho chodil
  jako malé dítě navštěvovat.
 • 00:35:51 Kam se poděly slavné dny výstavního
  mamuta, miláčka návštěvníků?
 • 00:35:56 Co se v něm všechno děje?
  Všechno, úplně všechno!
 • 00:35:59 Hovado jedno. To je konec.
 • 00:36:06 Při pokusu ho nějak přesunout
  to zaskřípalo a on se složil
 • 00:36:10 do plocha za velkého
  vrzání hřebíků,
 • 00:36:14 že ty prkénka
  a to všechno povolilo.
 • 00:36:18 Prof. Karel Absolon
  zemřel v r. 1960.
 • 00:36:23 V té době se už nedaleko
  brněnského výstaviště dokončoval
 • 00:36:26 nový objekt Moravského muzea,
  pavilon Anthropos.
 • 00:36:30 Chlouba brněnských brigádníků.
  Stavěl se totiž v akci "Z?.
 • 00:36:35 V pavilonu nechyběl ani nový mamut.
 • 00:36:38 Takže já jsem udělal
  sádrový model třetinový
 • 00:36:42 a podle tohoto modelu
  potom propagační oddělení
 • 00:36:46 výstaviště zhotovilo
  ve skutečné velikosti toho mamuta.
 • 00:36:53 Ten korpus se dělal z polystyrénu.
 • 00:36:56 Když to bylo nahrubo,
  tak já jsem potom prostě
 • 00:36:59 domodeloval ten povrch tak,
  aby to odpovídalo těm představám.
 • 00:37:07 No a v konečné fázi se polepilo
  celé tělo kokosovými vlákny,
 • 00:37:12 takže ten mamut skutečně
  vypadal tak, že jen odejít.
 • 00:37:19 Ale neodešel. Stojí tu dodnes.
  Už víc než 30 let.
 • 00:37:59 Výstava sama o sobě svou náplní,
  která není moc publikována,
 • 00:38:05 přinesla opravdu souhrn tehdejšího
  vědění i v oblasti vědy a výzkumu
 • 00:38:13 i tedy v oblasti kultury
  a je to vidět i na těch pavilonech.
 • 00:38:19 Že třeba pavilony UMPRUM tady
  měla pavilon za architekta Janáka.
 • 00:38:24 Nebo Akademie výtvarných umění
  od architekta Gočára
 • 00:38:29 a další pavilony,
  které přežily celou tu historii
 • 00:38:32 jako třeba divadlo
  s krásnou kavárnou.
 • 00:38:36 I když je to hodně přestavěno,
  tak přece jenom to byly opravdu
 • 00:38:40 takové milníky vývoje moderní
  architektury v meziválečném období
 • 00:38:45 nejen v Brně,
  ale také v republice.
 • 00:38:49 Sám pavilon A samozřejmě ,
  nebo pavilony Brno, Morava
 • 00:38:53 od architekta Fuchse a Chrousta.
 • 00:38:55 Nebo pavilon G s tou skvělou věží
  od architekta Čermáka.
 • 00:38:59 To byly opravdu na tehdejší dobu
  skvělé výkony architektonické.
 • 00:39:06 Podle mě daleko důležitější
  než architektura jednotlivých
 • 00:39:09 pavilonů je vlastně urbanistický
  charakter, to pojetí,
 • 00:39:12 které je velmi odlišné od většiny
  ostatních výstavišť v Evropě.
 • 00:39:16 Protože to výstaviště
  rostlo jako město.
 • 00:39:19 To znamená, že to nevyšlo
  z prkna jednoho architekta.
 • 00:39:22 Ale tím, že to byla řada pavilonů,
  tak získala různorodost,
 • 00:39:25 jakou získává rostlé město.
 • 00:39:28 Navíc vlastně i to urbanistické
  založení je vlastně na dvou osách,
 • 00:39:32 které jsou lemovány alejemi stromů,
  podle nichž jsou vyskládány
 • 00:39:37 jednotlivé pavilony
  v městském pojetí.
 • 00:39:40 Takže vlastně vznikalo
  město ve městě.
 • 00:39:43 Nota bene začátek té osy
  je na kruhovém náměstí
 • 00:39:47 takového francouzského,
  později německého charakteru.
 • 00:39:50 Takže to, co je na tom výstavišti
  báječné, je jeho atmosféra,
 • 00:39:54 poskládaní zeleně, právě tou řadou
  různorodých pavilonů,
 • 00:39:59 těmi neustále se měnícími zážitky.
 • 00:40:03 Na konci té vrchní aleje
  podél ulice Hlinky,
 • 00:40:06 to se dnes moc neví,
  byl obrovský zábavní park,
 • 00:40:09 který byl součástí výstaviště.
 • 00:40:11 Tak vlastně o žádném
  jiném výstavišti neexistují
 • 00:40:15 takové krásné básně
  jako o brněnském výstavišti
 • 00:40:18 od největšího brněnského básníka
  Ivana Blatného.
 • 00:40:22 To je v jeho sbírce z mládí,
  druhé sbírce, kterou se proslavil,
 • 00:40:27 Melancholické procházky,
  kde píše o Pisárkách,
 • 00:40:31 o výstavišti, o lunaparku.
 • 00:40:33 Vlastně v jeho sbírce,
  de facto poslední,
 • 00:40:37 kterou vydal v 68 Publishers
  v exilu v Torontu,
 • 00:40:42 tak obě z nich
  reflektují výstaviště.
 • 00:40:45 To myslím, že jen
  odpovídá jeho kvalitě,
 • 00:40:49 nebo že reflektuje tu jeho kvalitu,
  právě tu poetičnost,
 • 00:40:53 čímž je asi v Evropě
  naprosto jedinečné.
 • 00:41:42 Vystavovati, tož pyšniti se,
  píší Lidové noviny v květnu 1928
 • 00:41:48 při otevření
  Výstavy soudobé kultury.
 • 00:41:52 Zrak je nejspolehlivější
  lidský smysl.
 • 00:41:55 A to, co lidé vidí na vlastní oči,
  je působivější nežli řeč.
 • 00:42:00 Výstavnictví, toť obor moderní,
  v němž věda s uměním
 • 00:42:04 i praktickým zájmem
  spojují se k vděčné spolupráci.
 • 00:42:10 Areál brněnského výstaviště
  je toho zářným příkladem.
 • 00:42:14 Podnětem k jeho výstavbě
  byla vůle uspořádat k 10. výročí
 • 00:42:18 Československé samostatnosti
  velkolepou výstavu.
 • 00:42:25 Volba místa byla nadmíru šťastná.
 • 00:42:28 Malebné údolí řeky Svratky rámované
  ze tří stran zalesněnými stráněmi.
 • 00:42:38 Ve veřejné soutěži
  obeslané 31 návrhy řešení
 • 00:42:41 budoucího výstaviště
  získal nejvyšší ocenění
 • 00:42:44 projekt architekta Josefa Kalouse.
 • 00:42:50 Výstaviště imponuje návštěvníkovi
 • 00:42:52 nejen svou polohou,
  ale také svou rozlehlostí.
 • 00:42:55 Zabírá plochu 36 ha,
 • 00:42:57 z čehož je 30 000 metrů čtverečních
  výstavní plochy.
 • 00:43:01 Na této rozloze
  vzniká výstavní město,
 • 00:43:04 do něhož je vsazeno
  70 budov pavilonů a kiosků.
 • 00:43:10 Celý areál je uveden
  kruhovým náměstím,
 • 00:43:13 od vlastního výstaviště
  odděleným segmentem správní budovy.
 • 00:43:17 Prof. Emil Králík vytvořil
  jakýsi předěl mezi městem
 • 00:43:21 všedního dne a svátečním
  prostorem výstaviště,
 • 00:43:24 které svými pavilony
  míří do budoucnosti.
 • 00:43:31 Několik budov,
  které se již dokončují,
 • 00:43:33 svědčí už i v tomto stavu o tom,
  že jde o zajímavé a ladné stavby,
 • 00:43:38 jejichž hodnota není určena
  jen přechodnou dobou výstavy.
 • 00:43:42 Jsou to arci jen některé
  z četných paláců, které rostou
 • 00:43:46 dnes uprostřed sadů a které
  ve svých síních obsáhnou veliký,
 • 00:43:50 živý a zajímavý obraz
  kultury naší doby.
 • 00:44:11 Architekt Fuchs přispěl důmyslným
  řešením tramvajové zastávky.
 • 00:44:16 Ze zvýšené terasy se návštěvníkům
  skýtá první, velmi působivý pohled.
 • 00:44:21 Všiml si toho i bystrý Karel Čapek.
 • 00:44:26 Když vystoupíte z tramvaje
  a stojíte nad hlavním schodištěm,
 • 00:44:30 máte před sebou jako na ohromné
  dlani celé výstaviště.
 • 00:44:34 Nejdříve nízký a široký
  oblouk vchodu, za ním teplé,
 • 00:44:38 cihlové a skromné
  žluté budovy samospráv
 • 00:44:42 a za oslnivě bílým náměstím
  modrosivé oblouky hlavního paláce
 • 00:44:47 i za nejjasnějších dnů
  jakoby obestřeného závojem mlhy.
 • 00:44:54 To je tak překvapující podívaná,
  velkorysá a plná čistoty,
 • 00:44:58 že žádná výstava, kterou jsem
  kdy viděl, se jí nevyrovná.
 • 00:45:03 Dělej, co dělej. Tady se člověk
  musí poklonit principu jednoty.
 • 00:45:11 Tou jednotící myšlenkou
  byla touha vymanit se
 • 00:45:14 z historizující zdobnosti
  a v co nejširší míře uplatnit
 • 00:45:17 nové postupy a materiály.
 • 00:45:19 Železobeton, ocelové skelety, sklo.
 • 00:45:22 To vše vnášelo do stavitelství
  nové a netušené možnosti
 • 00:45:26 jak ztvárňovat prostor.
 • 00:45:30 Pro kulturu 20.let byla
  charakteristická činorodost,
 • 00:45:34 aktivita, energie moderní práce.
 • 00:45:38 Obdivu se těšil automobil,
  aeroplán, biograf.
 • 00:45:43 K atmosféře doby patřily kavárny,
 • 00:45:46 uvolněná móda, reklama, plakáty,
  novinové stánky a obchodní poutače.
 • 00:45:56 Architektura podléhala kouzlu
  funkčnosti a racionálnímu účelu.
 • 00:46:12 Hlavní výstavní třídu
  se vzrostlým stromořadím
 • 00:46:15 lemovaly po obou stranách
  pavilony a ukázkové rodinné domy.
 • 00:46:22 Kupříkladu vzorový dům
  Oldřicha Starého.
 • 00:46:25 Byla to pokusná realizace
  předpokládaná k hromadné výstavbě.
 • 00:46:31 Pavilon akademie výtvarných umění
  od Josefa Gočára
 • 00:46:34 se sochařskou výzdobou průčelí
 • 00:46:36 byl koncipován
  jako jednopodlažní objekt.
 • 00:46:41 Pavilon pražské uměleckoprůmyslové
  školy vyřešil Pavel Janák
 • 00:46:44 jako rodinný a obchodní dům
 • 00:46:47 knihkupce a obchodníka
  s uměleckými předměty.
 • 00:46:53 Přitažlivým a oblíbeným místem
  na hlavní výstavní třídě
 • 00:46:56 bylo kino navržené Emilem Králíkem.
  Jeho sál pojal na 800 diváků.
 • 00:47:06 Klidná a vyvážená architektura
  obepínala plnými plochami
 • 00:47:10 široce otevřené vstupní průčelí.
 • 00:47:15 Součástí stavby byla i elegantní
  cukrárna s kavárnou,
 • 00:47:20 které přitahovaly svojí lehkostí,
  proskleným přízemím,
 • 00:47:24 otevřenými terasami
  a křehkostí točitého schodiště.
 • 00:47:33 Dnes zazděného v neforemném bloku.
 • 00:47:41 K osobitě ztvárněným pavilonům,
  které známe už jen z fotografií,
 • 00:47:45 patřil třeba pavilon brněnských
  plynáren od Bohuslava Fuchse.
 • 00:47:49 Obdobně jako jeho nevelký pavilon
  obranných národních jednot.
 • 00:47:55 Jaroslav Ressler
  byl tvůrcem pavilonu
 • 00:47:58 československých stavitelů.
 • 00:48:00 Krohův pavilon
  Člověk a jeho rod
 • 00:48:03 na sebe upozorňoval
  půlkruhovým zasklením
 • 00:48:05 s prosklenou čelní stěnou.
 • 00:48:09 Velkoryse byl koncipován německý
  pavilon Verbung der Deutsch,
 • 00:48:13 který tvořil protějšek
  našemu pavilonu
 • 00:48:17 národního školství od Jana Velka.
 • 00:48:21 V ose výstavní třídy byl situován
  obchodně živnostenský pavilon
 • 00:48:25 brněnských výstavních trhů,
  dnešní pavilon G,
 • 00:48:28 navržený architektem
  Bohumírem Čermákem.
 • 00:48:39 V poslední době
  byl citlivě rekonstruován
 • 00:48:42 inženýrem architektem
  Viktorem Rudišem.
 • 00:48:48 Svou hranolovou prosklenou věží
  byl výrazným akcentem a výškovou
 • 00:48:52 dominantou celého výstaviště.
 • 00:48:58 Druhou výstavní třídu zdobil
  pavilon hostitelského města,
 • 00:49:02 který architekt Fuchs koncipoval
  jako horizontální blok
 • 00:49:06 spočívající na podpůrných pilířích.
 • 00:49:10 Ty původně tvořily
  otevřené přízemí.
 • 00:49:13 Jistým odlehčením masivní stavby
  je velké prosklení vstupní haly.
 • 00:49:19 Obdobnou funkci plní i elegantní
  točité schodiště na jednom z rohů.
 • 00:49:24 Sloužilo jako východ z pavilonu.
 • 00:49:35 Také sousední pavilon země Moravy
  od Ladislava Chrousta
 • 00:49:39 byl obdobného dispozičního
  a tvarového řešení.
 • 00:49:43 Oba pavilony tvořily
  harmonický celek.
 • 00:49:56 Původně k nim patřil i pavilon
  města Prahy od Emila Roškota.
 • 00:50:00 Měl však dřevěnou konstrukci
  a ta neumožnila jeho dlouhé trvání.
 • 00:50:09 Nevšední dominantou
  se stal a je jí dodnes
 • 00:50:12 monumentální obchodně průmyslový
  pavilon architekta Josefa Kalouse.
 • 00:50:18 Původní návrh předpokládal
  nosné oblouky půlkruhové,
 • 00:50:22 avšak statické výpočty
  inženýra Valenty umožnily
 • 00:50:25 zaklenout výstavní prostory
  převýšenými parabolickými
 • 00:50:29 klenbami na štíhlých sloupech.
 • 00:50:32 Odvážné vzepjetí železobetonové
  konstrukce doprovázené lehkostí
 • 00:50:36 prosklených stěn rázem
  proměnilo vzhled pavilonu
 • 00:50:39 v symbol funkcionalismu
  v architektonické tvorbě.
 • 00:50:44 Dodnes je obdivován
  pro svoji křehkost a vzdušnost.
 • 00:50:48 S potěšením vnímáme
  vyvážené propojení techniky
 • 00:50:52 a výtvarného projevu.
 • 00:51:15 Prosté a ušlechtilé
  budovy brněnského výstaviště
 • 00:51:19 působily nenuceným a klidným
  dojmem, přirozenou elegancí
 • 00:51:23 a ze všech úhlů pohledu
  poskytovaly a poskytují
 • 00:51:26 estetický zážitek z tvarů,
  ploch a ubíhajících linií.
 • 00:51:46 Architektura, technicky avantgardní
  a estetická, je dílem své doby.
 • 00:51:51 Stala se projevem nové harmonie
  konstruktivní a výtvarné,
 • 00:51:55 opustila estétské konvence
  a přiklonila se k základním
 • 00:51:59 zdrojům a hodnotám tvorby.
 • 00:52:09 Právě na brněnském výstavišti
  dosáhl funkcionalismus
 • 00:52:12 svého rozhodujícího vítězství.
 • 00:52:15 Dodnes nás výstaviště
  okouzluje sváteční pohodou
 • 00:52:18 a optimismem oněch
  vzrušujících 20.let.
 • 00:52:32 Soubor realizovaných staveb
  měl pro vývoj meziválečné
 • 00:52:36 české architektury stěžejní význam.
 • 00:52:39 Svou stavební a výtvarnou
  hodnotou spočívající na nových
 • 00:52:43 tvůrčích zásadách se stal
  vyvrcholením tehdejšího vývoje.
 • 00:53:11 Ano, jednotná vůle,
  jak psal Karel Čapek.
 • 00:53:15 Jednotná vůle vymezila
  tyto rozsáhlé prostory
 • 00:53:18 a jednomu stylu se podřídili
  všichni projektanti.
 • 00:53:23 Odtud přísná a čistá harmonie,
  jíž u nás nejsme zvyklí.
 • 00:53:27 To by mělo být nejlepší
  kulturní poučení, které nám dává
 • 00:53:31 tato Výstava soudobé kultury.
  Je v ní tolik moderního ducha,
 • 00:53:35 tolik opravdové soudobé
  jasnosti a určitosti,
 • 00:53:39 že bychom si měli ve všem
  podnikání a projektování říci,
 • 00:53:43 aha, tedy takhle se to má dělat.
 • 00:56:05 A co přišlo na konci roku 1929?
  To byla velká hospodářská krize.
 • 00:56:10 Ta znamenala takový
  velice nepříjemný a tvrdý mezník
 • 00:56:15 nejen pro samotný rozvoj
  brněnského výstaviště,
 • 00:56:19 ale vůbec pro rozvoj republiky
 • 00:56:23 a pro další vývoj
  evropského kontinentu.
 • 00:56:26 Už v r.1930 se na výstavišti žádná
  velká výstavní akce nepořádala.
 • 00:56:31 V r. 1930 tady také
  ukončilo provoz divadlo.
 • 00:56:36 Každopádně v těch 30. letech
  celý ten areál spíše chátral.
 • 00:56:42 Také ta výstavní akciová společnost
  měla ještě z r. 1928 dluhy,
 • 00:56:48 které se patrně nějakým
  obtížným způsobem dařilo splácet.
 • 00:56:55 K tomu si ještě musíme představit
  další tehdejší skutečnosti
 • 00:57:00 z dobové mezinárodní politiky,
  kdy od poloviny 30. let
 • 00:57:04 začal vzrůstat tlak nacistického
  Německa na Československo.
 • 00:57:11 -Od května 1938 už byla
  vyhlášena mobilizace.
 • 00:57:15 Areál zabrala československá
  armáda, které sloužil až do vzniku
 • 00:57:18 protektorátu v r. 1939.
  Pak následně volně vystřídaly
 • 00:57:23 československou armádu
 • 00:57:24 jednotky německého Vermachtu SS
  a Schutzpolizei.
 • 00:57:28 V podstatě celý areál
  sloužil jakoby jakési zázemí
 • 00:57:32 různých skladišť, opravárenských
  dílen a dá se říct,
 • 00:57:36 že těžce byl poškozen jednak
  během války spojeneckými nálety,
 • 00:57:40 ale hlavně také byl poškozen
  během osvobozovacích bojů,
 • 00:57:44 které vedla Rudá armáda
  tady v pisáreckém údolí.
 • 00:57:48 Počátkem 50.let se samozřejmě
  také projevovala nechuť
 • 00:57:52 v době nejtvrdší
  komunistické diktatury
 • 00:57:55 pořádat různé výstavy a veletrhy.
 • 00:57:58 Tato situace se radikálně
  změnila v polovině 50. let,
 • 00:58:01 kdy byla ustanovena vládní
  komise, která hledala
 • 00:58:05 po Československé republice
  vhodný výstavní areál.
 • 00:58:08 A doslova tuto komisi
  okouzlilo Brno.
 • 00:58:11 Nejen z důvodu významného
  geografického rozložení
 • 00:58:14 v centru Československé republiky
  a srdce Evropy, ale samozřejmě
 • 00:58:18 také velmi vhodným
  a urbanisticky řešeným areálem.
 • 00:58:24 Proto bylo v červnu roku 1955
  rozhodnuto o pořádání
 • 00:58:28 1.výstavy československého
  strojírenství v Brně.
 • 00:59:06 Brno vás vítá.
 • 00:59:08 V tomto městě pořádá
  československý strojírenský průmysl
 • 00:59:12 velkou přehlídku své práce.
  Ať přijíždíte z kterékoliv strany,
 • 00:59:16 otvírá se před vámi pohled
  do malebné krajiny
 • 00:59:19 nepatrně zbarvené
  blížícím se podzimem.
 • 00:59:24 Je 8.září,
  den zahájení výstavy
 • 00:59:27 a do Brna se sjíždějí
  první návštěvníci.
 • 01:00:23 Zájemci z celého světa
  sem přicházejí,
 • 01:00:26 aby si prohlédli nejnovější stroje,
 • 01:00:28 strojní zařízení a přístroje
  československé výroby.
 • 01:00:32 Ohlášeni jsou hosté
  z více jak 60 států.
 • 01:00:52 Výstava je zahájena.
 • 01:00:55 A velká přehlídka se otevírá,
  aby ukázala zájemcům
 • 01:00:58 více než 3000 exponátů,
 • 01:01:00 předvedla přes 300 novinek
  a zlepšení a dokázala,
 • 01:01:04 že československý
  strojírenský průmysl
 • 01:01:07 dovede vyrábět levně,
  rychle a dobře.
 • 01:04:36 Československé obráběcí stroje
  si vítězně razí cestu světem.
 • 01:04:40 Jsou tu zastoupeny všechny.
 • 01:04:43 Od těch nejmenších, jako je tato
  elektro erozivní děrovačka
 • 01:04:47 vyvrtávající okem sotva viditelné
  otvory pomocí elektrických výbojů.
 • 01:04:55 Až po ty nejmohutnější.
 • 01:04:56 Jako je například horizontální
  vyvrtávačka VD 250.
 • 01:05:04 Výkonné dieselovy motory
  československé výroby
 • 01:05:07 se staly předmětem
  velkého zájmu návštěvníků.
 • 01:05:13 Podobně, jako Francisova turbína
  určená pro velkou vodní stavbu.
 • 01:05:18 Do prostorného potrubí lze vejít
  a prohlédnout si je i zevnitř.
 • 01:05:26 Ó, pardon.
 • 01:05:38 Podíváme se i do moderních kuchyní,
  kterých je tu více.
 • 01:05:42 Jsou vybaveny
  nejmodernějším zařízením
 • 01:05:45 a můžeme se zúčastnit přípravy
  pokrmů zcela zblízka.
 • 01:06:12 Dokonalé nemocniční
  zařízení imponuje.
 • 01:06:15 I když nás právě neláká,
  abychom je ihned vyzkoušeli.
 • 01:06:20 Velmi pohodlné křeslo
  pro ošetření zubů.
 • 01:06:23 Račte.
  Ó nikoli, až příště.
 • 01:06:30 Pozor! Opatrně.
 • 01:06:33 Tyto zbraně jsou přesné!
 • 01:06:37 Přesnost, elegance, všestranná
  použitelnost a trvanlivost
 • 01:06:41 jsou hlavní znaky přístrojů
  a zařízení československé výroby.
 • 01:09:12 I když jsme ještě
  zdaleka neprohlédli vše,
 • 01:09:15 skončíme procházku
  u letištního osvětlení
 • 01:09:17 připomínajícího pestré lampiony.
 • 01:09:29 Sklání se již k večeru.
 • 01:10:24 Výstava československého
  strojírenství v Brně 1956
 • 01:10:27 nebyla jen přehlídkou úspěchů
  československého průmyslu.
 • 01:10:33 Byla především přátelským pozváním
  zájemcům ze všech končin světa.
 • 01:10:38 Přijďte, podívejte se
  a přesvědčte se
 • 01:10:42 o všestrannosti
  a kvalitě naší práce.
 • 01:10:46 Nebyli jste u nás letos?
 • 01:10:48 Tedy příště jistě
  nashledanou v Brně.
 • 01:11:20 Ta první výstava
  československého strojírenství
 • 01:11:22 vlastně dala i podnět k tomu,
 • 01:11:25 že by se zde mohlo
  konat něco většího,
 • 01:11:27 na což Brno myslelo odjakživa.
 • 01:11:30 Šlo o to,
  dostat ten mezinárodní charakter
 • 01:11:33 a dostat cenu v zahraničí.
 • 01:11:37 Tady ta druhá etapa byla
  spojena s velkými problémy.
 • 01:11:41 Protože nejenom uvnitř země,
  ale i za jejími hranicemi,
 • 01:11:46 nebyla tato myšlenka
  přijímaná s velkým nadšením.
 • 01:11:53 A byly to bohužel
  právě socialistické země,
 • 01:11:55 které k tomu neměly dobrý vztah
 • 01:11:59 a zakrývaly se Lipskem
  a plánovaným hospodářstvím apod.
 • 01:12:09 To, že se to podařilo,
  za to patří mnoha osobnostem dík.
 • 01:12:12 Myslím, že dnes je na ně vhodné
  vzpomenout alespoň takto.
 • 01:12:16 Ale také Slovensku, protože
  v tehdejším Československu
 • 01:12:22 ta slovenská nóta něco platila.
 • 01:12:26 I když byly tendence spíš
  znovu oživit pražské výstaviště,
 • 01:12:31 tak Slovensko se přiklonilo
  k názoru odborné komise,
 • 01:12:37 která projela celou republiku
  a brněnské výstaviště zvolila.
 • 01:12:44 V roce 1968 samozřejmě
  nějaký ten závan Pražského jara
 • 01:12:48 tady byl vidět. Chystaly se
  určité hospodářské reformy.
 • 01:12:52 Společnost Brněnské veletrhy se
  chystala stát akciovou společností.
 • 01:12:57 Trošku se začal už nabuzovat
  veletržní program.
 • 01:13:00 Už to nebyl jeden veletrh do roka,
  ale bylo jich několik.
 • 01:13:05 Pomalu nastávala situace,
  že mezinárodní strojírenský veletrh
 • 01:13:08 nebyl schopen pobrat
  všechny vystavovatele
 • 01:13:11 a tak vznikaly
  nové odborné veletrhy.
 • 01:13:13 To byl také trend ve světě.
 • 01:13:15 A ten srpen to také
  do určité míry ovlivnil.
 • 01:13:18 21.srpna v den okupace nás tehdejší
  generální ředitel Jan Čubík
 • 01:13:24 shromáždil do pavilonu "B?,
 • 01:13:27 kde měl projev, kde odsoudil
  okupaci a požádal o neutralizaci.
 • 01:13:33 Ten den tomu ale nebyl konec.
 • 01:13:35 Vzápětí se dostavila
  jednotka Sovětské armády
 • 01:13:38 a chtěla výstaviště okupovat.
 • 01:13:40 Jenže v tu dobu již probíhaly
 • 01:13:42 přípravy na 10. strojírenský
  veletrh, takže to nebylo možné
 • 01:13:46 nějakým způsobem dopustit.
 • 01:13:49 Tak tehdejší náměstek generálního
  ředitele ing. Svoboda
 • 01:13:52 s nimi po dlouhých jednáních
  dojednal úzus, aby odešli.
 • 01:13:56 Že by nemělo smysl,
  aby tady okupovali výstaviště
 • 01:14:00 a ještě tím způsobili chaos.
  A to že by byl právě důkaz
 • 01:14:04 té kontrarevoluce,která tady není.
 • 01:14:07 A když se bude konat,
  tak to je právě ono,
 • 01:14:10 že tady neexistují nějaké
  kontrarevoluční momenty.
 • 01:14:14 To, co se odehrálo, to pak
  mělo po normalizaci určitý dopad.
 • 01:14:18 Personální změny.
  Generální ředitel musel odejít
 • 01:14:21 a další pracovníci byli
  nějakým způsobem postiženi.
 • 01:14:24 Ale fakt je ten,
  že se hospodářskému vedení
 • 01:14:27 podařil uhrát takový status
  proti požadavkům partajních orgánů,
 • 01:14:33 aby neodešlo mnoho lidí, aby podnik
  nebyl existenčně ohrožen.
 • 01:17:01 Jedním z nejvýznamnějších
  veletrhů na světě
 • 01:17:04 je Mezinárodní veletrh Brno
  v Československu.
 • 01:17:07 Jeho brány se otevírají
  v září každý rok.
 • 01:17:10 A každý rok také
  stoupá počet vystavovatelů.
 • 01:18:04 Mezinárodní veletrh Brno
  je veletrhem strojírenským,
 • 01:18:07 uspořádaným podle oborů.
 • 01:19:14 Na mezinárodním veletrhu Brno
 • 01:19:16 se setkávají obchodníci,
  výrobci a odborníci,
 • 01:19:19 aby si vyměnili názory
  a navázali nová obchodní spojení.
 • 01:21:09 Vědecká sympozia,
  oborové dny nové techniky,
 • 01:21:13 mezinárodní setkávání
  redaktorů technického tisku
 • 01:21:16 se staly tradiční
  součástí veletrhu.
 • 01:22:56 Každý rok jsou na
  mezinárodním veletrhu Brno
 • 01:22:59 udíleny zlaté medaile
  za nejlepší exponáty.
 • 01:25:06 Mezinárodní veletrh Brno je
  naplněním své ústřední myšlenky
 • 01:25:08 technika do služeb pokroku a míru.
 • 01:25:28 Ty veletrhy měly jakousi zelenou,
 • 01:25:31 když musely plnit svoje
  hospodářské ukazatele,
 • 01:25:34 odvádět zisk, odvádět devizy.
 • 01:25:36 Nicméně státu šlo o to,
  aby fungovaly ze dvou důvodů.
 • 01:25:41 Za prvé.
  Bylo potřeba nějakým způsobem
 • 01:25:43 realizovat zahraniční obchod.
 • 01:25:46 Bylo potřeba vyvážet
  a to také i na západní trhy.
 • 01:25:49 I když zdaleka ne
  v takové míře jako teď.
 • 01:25:51 A bylo také potřeba
  hodně věcí dovážet.
 • 01:25:53 A byla na to nutná nějaká
  velká hospodářská platforma.
 • 01:25:57 A to právě veletrhy v Brně byly
  a to výstaviště to umožňovalo.
 • 01:26:01 Takže jakási přízeň tady byla.
 • 01:26:04 Ovšem ty běžné investice, opravy,
  ty se probojovávaly velice těžce.
 • 01:26:09 Protože to byl stát,
  který povoloval centrální investice
 • 01:26:13 a neměl to toho příliš velkou chuť.
  Ale vždycky nějak povolil,
 • 01:26:16 takže to výstaviště se udržovalo
  i trochu modernizovalo.
 • 01:26:20 Postavily se některé nové haly,
  takže v tomto to fungovalo dobře.
 • 01:26:25 A jednotlivé veletržní
  projekty skutečně naskakovaly.
 • 01:26:30 V roce 1974 to byla Salima,
  před tím Embax, Welding,
 • 01:26:34 Fondex, Intrama a další,
  takže už koncem 70.let
 • 01:26:37 se tady ročně dělalo
  tak 20 veletrhů a výstav.
 • 01:26:49 Brno, město s bohatou tradicí
  mezinárodních veletrhů.
 • 01:26:54 Místo, kde se po celý rok
 • 01:26:56 setkávají výrobci s obchodními
  partnery z nejrůznějších podniků
 • 01:26:59 a firem z celého světa.
 • 01:27:02 Místo, kterým projde ročně
  přes milion návštěvníků
 • 01:27:05 z Československa i ze zahraničí,
 • 01:27:07 aby viděli čím se opět
  pochlubí vystavovatelé
 • 01:27:10 a jak se vyvíjí
  mezinárodní nabídka.
 • 01:27:15 Tak to bývá většinou
  u každé velkolepé podívané
 • 01:27:18 několik dnů před zahájením.
 • 01:27:20 Zdánlivý chaos a shon
  připomíná jeviště,
 • 01:27:23 než se zvedne opona před premiérou.
 • 01:27:27 Protože i zde je každá
  expozice vždy jiná.
 • 01:27:31 Vždy s jinou atmosférou
  a s jinou vůní.
 • 01:27:34 A tahle, ta bude vonět
  nejrůznějším sortimentem potravin.
 • 01:28:07 Stovky domácích
  a zahraničních vystavovatelů,
 • 01:28:11 nejrůznějších podniků a firem,
  soustřeďují své výrobky
 • 01:28:14 v sedmi pavilonech na ploše
  20 000 čtverečních metrů.
 • 01:28:20 Problém výživy lidstva
 • 01:28:21 lze řešit pouze v úzké spolupráci
  s jinými zeměmi.
 • 01:28:25 Další vývoj zemědělství není možný
  bez vyspělé průmyslové základny
 • 01:28:29 a vysoké vědeckotechnické úrovně
  zemědělsko potravinářského odvětví.
 • 01:28:36 V tomto duchu také vyznívá základní
  heslo mezinárodního salonu Salima.
 • 01:28:41 Potraviny světa
  - úroda a práce člověka.
 • 01:28:46 Vystihuje celou
  závislost zemědělství
 • 01:28:49 na průmyslu a práci lidí.
 • 01:28:59 Hlavním motivem salonu Salima 77
  byla živočišná produkce.
 • 01:29:04 Od prvovýroby až po její
  finální zpracování.
 • 01:29:18 Současné požadavky
  vyžadují výrobu potravin
 • 01:29:21 s vysokým obsahem ochranných látek,
 • 01:29:23 ale s diferencovaným
  obsahem kalorií pro různé
 • 01:29:26 věkové kategorie obyvatelstva.
 • 01:29:39 Zefektivnění produkce
  průmyslového vyrábění potravin
 • 01:29:43 lze docílit jenom modernějšími
  a výkonnějšími stroji.
 • 01:29:47 Jedním z mnoha kandidátů
 • 01:29:49 na Zlatou Salimu je tahle
  automatická třídící linka.
 • 01:30:00 Tradice salonů založená
  v roce 1974 potvrzuje,
 • 01:30:03 že jeho expozice jsou
  skutečnou přehlídkou světové
 • 01:30:07 produkce potravin,
  zemědělských výrobků
 • 01:30:10 a potravinářské technologie.
 • 01:30:14 Potravinářské výrobky
  a technologická zařízení
 • 01:30:17 zde předvedlo celkem 708 výrobců,
  firem a společností.
 • 01:30:23 Československé organizace
  zahraničního obchodu
 • 01:30:26 zde uzavřely se svými
  zahraničními partnery
 • 01:30:28 obchody za 2 miliardy
  československých korun.
 • 01:30:33 Během trvání salonu Salima 77
  byly také pořádány odborné
 • 01:30:37 semináře, sympozia
  a konference s nejrůznějších oborů
 • 01:30:40 zemědělskopotravinářského odvětví.
 • 01:32:02 Hodnotitelská komise,
  která posuzuje kvalitu
 • 01:32:04 vystavovaného zboží
  má svá přísná kritéria.
 • 01:32:08 Chuť, kalorická a výživná
  hodnota, vzhledová úprava,
 • 01:32:12 ale také jejich cenová relace.
 • 01:32:15 Z toho se vychází při vyhodnocování
  soutěže o Zlatou Salimu 77.
 • 01:32:28 Velký zájem vzbudila
  u návštěvníků salonu
 • 01:32:31 potravinářská samoobsluha
  v pavilonu "G?.
 • 01:32:34 Kde bylo možné nakoupit
  kromě jiných druhů zboží
 • 01:32:37 také množství potravinářských
  novinek, které se dosud
 • 01:32:40 v Československu neprodávaly.
 • 01:32:44 V závěru úspěšného
  potravinářského salonu
 • 01:32:47 rozdělila odborná komise
  nejlepším výrobkům
 • 01:32:49 tradiční nejvyšší ocenění.
  Zlatou Salimu 77.
 • 01:33:06 Taková byla Salima roku 1997.
 • 01:33:11 Ta příští
  se uskuteční opět v Brně
 • 01:33:13 jako mezinárodní potravinářský
  veletrh od 15. do 22.února 1978.
 • 01:33:46 To výstaviště bylo
  spojení se světem.
 • 01:33:48 To byla taková enkláva,
  kdy se těžko dalo cestovat,
 • 01:33:52 nebo prakticky nedalo cestovat
  a kdy se těžko dalo obchodovat.
 • 01:33:56 A my jsme měli jakousi výsadu,
  že mezinárodní veletrhy
 • 01:34:00 se tady mohly dělat
  už od těch padesátých let.
 • 01:34:04 Byla založena ta tradice a díky
  tomu jsem dnes tam, kde jsme.
 • 01:34:07 Ty haly byly důležitý aspekt
  a ta výstavba po tom roce 1928.
 • 01:34:12 Ale ten život do těch hal
  se dostal teprve tou náplní,
 • 01:34:16 těmi mezinárodními veletrhy.
 • 01:34:19 A s tím se potom
  začaly stavět další pavilony.
 • 01:34:22 Takže když se začalo
  v roce 1928 pavilonem A,
 • 01:34:25 tak se potom v těch dalších
  letech pokračovalo v té abecedě
 • 01:34:29 a postavil se i ten
  slavný pavilon Z.
 • 01:34:55 10.mezinárodní veletrh
  spotřebního zboží se konal
 • 01:34:59 v Brně na jaře roku 1979.
 • 01:35:01 Navštívilo jej více
  než 100 000 lidí a z toho
 • 01:35:04 50 000 odborníků československého
  spotřebního průmyslu.
 • 01:35:08 Na prvním veletrhu v roce 1970
  bylo jen 20 000 odborníků.
 • 01:35:13 Veletrhu se tentokrát zúčastnilo
  782 vystavovatelů z 25 zemí.
 • 01:35:19 Vystavovali na více než
  43 000 čtverečních metrech
 • 01:35:23 V roce 1970 to bylo
  jen 33 000 metrů
 • 01:35:27 a vystavovatelů bylo
  téměř o polovinu méně.
 • 01:35:31 Tehdy byly uzavřeny veletržní
  obchody za 1,5 miliardy korun.
 • 01:35:36 Kdežto na 10.mezinárodním
  veletrhu spotřebního zboží
 • 01:35:40 už za celé 3 miliardy korun.
 • 01:35:42 A jak ten jubilejní
  veletrh vypadal?
 • 01:35:45 Podívejte se s námi.
 • 01:47:24 U nás na výstavišti byli lidé
  pyšní na to, co tady dělali.
 • 01:47:27 Protože tehdy museli
  nahrazovat nedostatky
 • 01:47:29 jak v organizaci nebo materiálu
  nadšením a svým umem.
 • 01:47:33 A spousta lidí tady také
  získala ostruhy a díky tomu
 • 01:47:37 se také výstavnictví v Brně dostalo
  na mezinárodně srovnatelnou úroveň.
 • 01:47:41 Naši lidé potom jezdili zajišťovat
  a stavět veletrhy do zahraničí
 • 01:47:45 a sbírali body a vozili
 • 01:47:47 z celého světa diplomy a metály
  za to, co umíme.
 • 01:47:51 Když bychom dnes měli mluvit
  o veletržním průmyslu,
 • 01:47:54 protože veletrh má tu specifiku,
  že musí sem přijet vystavovatelé,
 • 01:47:59 musí se tady potkat
  se svými obchodními partnery,
 • 01:48:03 tzn. s návštěvníky. A to
  generuje finance pro ten region.
 • 01:48:07 Pro restaurace, pro hotely.
 • 01:48:09 A v podstatě z těch mezinárodních
  studií i z těch našich analýz
 • 01:48:13 je zřejmé, že každá koruna,
  kterou veletržní správa vydělá,
 • 01:48:17 je investovaná těmi vystavovateli
  a návštěvníky nejméně 3x až 5x
 • 01:48:21 do toho regionu, nebo toho města.
 • 01:48:23 Takže každé město,
  které má veletrhy si je pěstuje.
 • 01:48:26 A pochopitelně tam,
  kde jsou mezinárodní veletrhy,
 • 01:48:29 tak spolu s tím se exportuje
  do světa to město i ten region.
 • 01:48:33 Takže za rok k nám přijede
  řádově milion návštěvníků,
 • 01:48:36 z toho víc jak 100 000 přijede
  ze zahraničí a to jsou ti,
 • 01:48:40 kteří šíří buďto dobré jméno toho
  města v zahraničí, nebo také ne.
 • 01:49:43 V týdnu od 15.- 20.dubna 1989
 • 01:49:46 se v Brně konal jubilejní
  20.veletrh spotřebního zboží,
 • 01:49:51 kterého se zúčastnilo
  760 vystavovatelů z 38 zemí světa.
 • 01:50:17 Z 42 000 čtverečních metrů
  pronajaté výstavní plochy
 • 01:50:21 připadala největší část
  na Československo, NDR,
 • 01:50:24 Sovětský svaz, Jugoslávii,
  Rakousko a SRN.
 • 01:50:37 Součástí veletrhu byl
  i 17. ročník mezinárodní přehlídky
 • 01:50:41 módní tvorby Intermóda 89-90.
 • 01:51:37 Vystavovatelům byl poprvé
  k dispozici rekonstruovaný
 • 01:51:40 pavilon B a elektronický
  informační systém ELIS.
 • 01:51:55 20. mezinárodní veletrh
  spotřebního zboží navštívilo
 • 01:51:58 116 000 návštěvníků
  z Československa i ze zahraničí.
 • 01:53:06 Československé podniky
  uzavřely na veletrhu se svými
 • 01:53:10 zahraničními partnery obchody
  za více než 2 miliardy korun.
 • 01:53:14 Další kontrakty v hodnotě
 • 01:53:15 500 miliónů
  korun byly rozpracovány.
 • 01:55:22 Doprovodný program veletrhu
  tvořilo 26 sympózií, konferencí
 • 01:55:26 a dalších akcí, kterých
  se zúčastnilo 1200 osob.
 • 01:55:43 Příští 21.mezinárodní veletrh
  spotřebního zboží Brno
 • 01:55:47 se uskuteční od 7.-12. dubna 1990.
  Přijeďte i vy!
 • 01:56:05 Víte, ona je to taková
  trošku kultovní záležitost.
 • 01:56:09 Brňané vždycky tíhli k veletrhu
 • 01:56:11 jako k takové věci osobní prestiže,
  brněnské prestiže.
 • 01:56:17 Možná trošku i takového toho
  brňáctví, když to řeknu škaredě.
 • 01:56:24 Ale pravda je, že to nadšení
  pro ten veletrh tady vždycky bylo.
 • 01:56:30 Jednak za toho minula,
  kdy to byl vlastně jediný
 • 01:56:35 kontakt se západem,
  když tady ty děcka chodily
 • 01:56:38 a sháněly odznáčky a tužky,
 • 01:56:41 ale viděly také poslední
  modely automobilů.
 • 01:56:44 Viděly poslední modely motocyklů
 • 01:56:47 a vůbec všech strojů,
  ale i také oblečení.
 • 01:56:51 A Brňané byli hrdí na to,
  že je tady ten veletrh.
 • 01:56:57 Taky když byl veletrh v krizové
  chvíli, tak vždycky se ukázalo,
 • 01:57:03 že to Brno ho dokáže zachránit.
  Původně bylo rozhodnuto,
 • 01:57:08 že tady bude dvouletkové sídliště,
  což samozřejmě bylo nešťastné.
 • 01:57:13 Protože to je mlžné údolí, inverzní
  a bydlení tu není to nejvhodnější.
 • 01:57:19 No tak se to výstaviště
  dalo dohromady, zrekonstruovalo.
 • 01:57:24 Když vyhořelo Áčko dvakrát,
  to si vzpomínám,
 • 01:57:30 že to bylo takové nadšení,
  že vedení podniku telefonovali
 • 01:57:35 ředitelé podniků,kolik potřebují
  lidí, aby se to dalo do pořádku.
 • 01:57:40 Jeden den před zahájením
  veletrh vyhořel,to Áčko,
 • 01:57:45 a druhý den nikdo nepoznal,
  že všechna okna byla vysklená,
 • 01:57:51 popraskaná, všechno přes noc se
  znovu zasklilo a znovu vymalovalo.
 • 01:58:00 A všechny expozice
  se znovu nachystaly.
 • 01:58:03 Já jsem tehdy dělal
  pro Turka expozici,
 • 01:58:06 a on říká : to žádný národ
  na světě nedokáže,
 • 01:58:09 aby přes noc dal
  vyhořelou stavbu dohromady.
 • 01:58:13 Skryté titulky
  Martina Vrbská
 • 01:58:14 .

Související