iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 11. 2008
17:20 na ČT2

1 2 3 4 5

81 hlasů
23357
zhlédnutí

Příběhy domů

Jako Fénix z popela

Znovuzrození zámku v Kuníně

16 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Příběhy domů - Jako Fénix z popela

 • 00:00:02 .
 • 00:00:22 Zámek v Kuníně považujeme
  za nový zámek
 • 00:00:25 na mapě hradů a zámků ČR,
 • 00:00:27 protože lidé, kteří tu chodí,
  nám občas sdělují,
 • 00:00:31 že neměli ponětí o tom,
  že tu nějaký zámek existuje.
 • 00:00:34 Jedná se přitom o barokní skvost
  moravské architektury.
 • 00:00:39 Tento zámek byl určen k zániku,
  pršelo sem, nikdo se o to nestaral,
 • 00:00:45 předával se jako horký brambor.
 • 00:00:49 Lidé z okolí ani z vesnice
  si neuměli představit,
 • 00:00:54 že tento zámek se jednou probudí,
  několik let po rekonstrukci
 • 00:00:58 se stane opět zámkem.
 • 00:00:59 Jsem pyšná na to,
  že zámek dnes žije,
 • 00:01:02 a že nám ho lidé závidí.
 • 00:01:17 Zámek je považován za barokní,
  fasáda je barokní památkou č. 1,
 • 00:01:27 jeho specialitou je komínový systém.
 • 00:01:31 Málokterý zámek dovede
  své návštěvníky až na půdu.
 • 00:01:36 My sem rádi lidi vodíme,
  rádi se pochlubíme,
 • 00:01:39 protože stavitel malý vzrůstem,
  ale velký jménem:
 • 00:01:43 Johann Lukas von Hildebrandt
  vytvořil barokní dílo
 • 00:01:48 s designem 21. století.
 • 00:01:52 Přivedl kouřovody v zámku
  až pod střechu,
 • 00:01:55 kde je dokonale zatočil,
  že pak 5 nádherných komínů
 • 00:02:01 vyvedl tak, že jako šperky
  provázejí průčelí zámku,
 • 00:02:05 kterému říkáme malý moravský Mirabel
 • 00:02:08 Zámek nebyl demonstrací bohatství
  rodu Harrachů,
 • 00:02:12 ale venkovskou, letní rezidencí.
 • 00:02:15 Zajížděli sem jen občas,
  přesto je zámek spojen s osobností,
 • 00:02:20 která vzešla
  ze slavného česko-rakouského rodu,
 • 00:02:23 tj. Marie Walburga,
  kterou zmiňujeme v každém pokoji.
 • 00:02:29 Je to ikona našeho kunínského zámku.
 • 00:02:38 Byla předurčena k prožití
  krásného a spokojeného života.
 • 00:02:43 Zahájila jej v Miláně,
  tam prožila líbánky, krásný život,
 • 00:02:47 narodil se jí 1. syn,
  ale pak pohádka skončila.
 • 00:02:51 Po smrti otce se vrátila s manželem
  na Kunín, který zdědila
 • 00:02:57 a umírá jí 1. syn,
  pak tragedie, která ji neopustila,
 • 00:03:01 posupně umírají další malé děti
  ve věku 2, 3 let.
 • 00:03:05 Rozpadá se jí manželství,
  manžel ji opouští do Německa,
 • 00:03:11 kam odváží posledního syna.
 • 00:03:13 Ona se zoufale pokouší ho unést,
  což se jí nezdaří.
 • 00:03:17 Nikdy svého syna nespatřila,
  i on zemřel ve věku 18 let,
 • 00:03:21 když spadl z koně.
 • 00:03:34 Pak celý svůj život zasvětila zde,
  na malém venkovském zámku,
 • 00:03:40 myšlence filantropie.
 • 00:03:43 Založila zde zámeckou školu,
  která byla nejlepší školou
 • 00:03:47 v tehdejší střední Evropě.
 • 00:03:49 Byla to internátní škola,
  výjimečná duchem tolerance.
 • 00:03:53 Již v 18. stol. zde hraběnka
  měla děti všech sociálních tříd,
 • 00:03:58 šlechtictva, měšťanů,
  ale i sirotky, děti poddaných.
 • 00:04:03 Připomínám,
  že počátky skvostného vzdělávání
 • 00:04:07 zde našel i František Palacký,
  Otec českého národa.
 • 00:04:12 Škola nebyla nijak jednoduchá,
  děti začínaly výuku v 5 ráno
 • 00:04:17 a končily v 19 h večer,
  a to až do soboty.
 • 00:04:21 Na druhé straně děti
  už na konci 18. století podnikaly
 • 00:04:26 s hraběnkou výlety,
  které trvaly i 14 dní.
 • 00:04:31 Hraběnka poprvé zavedla gymnastiku
  v zámeckém parku pro chlapce,
 • 00:04:35 otužování, plavání, bruslení...
 • 00:04:38 Děti byly nejen moudré,
  ale i zdravé.
 • 00:04:42 Byl to smysl jejího života.
 • 00:04:45 Říkáme, že to byla alchymie štěstí.
 • 00:04:48 Chtěla roztavit
  své obrovské bohatství
 • 00:04:51 ve štěstí jiných dětí,
  které si na zámku vychovala.
 • 00:05:13 Po smrti slavné kunínské hraběnky
  Marie Walburgy
 • 00:05:16 dědicové prodali zámek
  lankrabatům z Furstenberga,
 • 00:05:20 což byla boční větev
  slavného říšského rodu,
 • 00:05:23 který lidé zrají z Křivoklátu.
 • 00:05:26 Oba zdejší Furstenbergové,
  otec i syn,
 • 00:05:29 si přivedli ženy občanského původu,
  porušili přísné rodové zákony,
 • 00:05:33 které to striktně zakazovaly.
 • 00:05:35 Starý pán, Ernst Egon
  si vzal za manželku
 • 00:05:39 krásnou Pražačku,
  bývalou vychovatelku,
 • 00:05:42 a také jeho syn se zamiloval
  do ženy občanského původu.
 • 00:05:46 Byla to tato krásná paní
  s dlouhými vlasy.
 • 00:05:50 Jmenovala se Marie Zdražilová,
  dcera podkováře
 • 00:05:53 z Kateřinek u Opavy.
 • 00:05:55 Údajně pracovala
  u maminky Furstenbergové
 • 00:05:59 jako dvorní dáma na Kunínském zámku
  a ve Vídni,
 • 00:06:04 doprovázela ji, byla sečtělá,
  znala jazyky,
 • 00:06:06 náš mladý lankrabě zvaný Fritz
  se do ní bezhlavě zamiloval,
 • 00:06:11 ale měl ještě 1 koníček
  kromě ženy, kterou miloval,
 • 00:06:14 a to závodní koně.
 • 00:06:16 Znamenalo to velké zatížení
  tohoto malého velkostatku
 • 00:06:20 a nešťastný Fritz
  musel zámek odprodat.
 • 00:06:33 Zemřel velice mladý, utrápil se
  a jeho krásná žena
 • 00:06:37 se údajně nikdy neprovdala,
  nechtěla ztratit jméno
 • 00:06:40 lankraběnky z Furstenberga.
 • 00:06:42 Ve stáří si pro bezdětnou tetu
  přijely neteře z Opavska,
 • 00:06:46 což bylo na počátku války,
  z Vídně přistěhovaly celý vagon
 • 00:06:50 zařízení jejího bytu na Opavsko.
 • 00:06:52 Tam ho velmi pečlivě uchovaly
  a otevřel se obrovský životní příběh
 • 00:06:57 těchto dvou lidí.
 • 00:06:58 Získali jsme několik set kusů,
  které ve vagonu z Vídně putovaly
 • 00:07:03 zpátky na severní Moravu
  do Slezska,
 • 00:07:06 a my lidem vyprávíme životní příběh
 • 00:07:09 krásné podkovářky
  a nešťastného Fritze.
 • 00:07:22 Posledními majiteli zámku
  byli rytíři Bauerové,
 • 00:07:25 byla to velmi významná
  průmyslnická rodina,
 • 00:07:28 trochu jiná než rody,
  které vlastnily zámek předtím.
 • 00:07:38 Victor Bauer byl mimořádný člověk.
 • 00:07:41 Hovořil všemi světovými jazyky,
  asijskými, čínsky, japonsky atd.
 • 00:07:46 Propagoval sjednocenou Evropu,
  založil ve Vídni Politologický ústav,
 • 00:07:52 financoval různé publikace,
  přednášel po celém světě,
 • 00:07:56 zemřel právě včas, v r. 1939,
  na počátku války,
 • 00:08:00 než si pro něj stačilo přijet
  gestapo.
 • 00:08:03 Rodina opustila
  Kunínský zámek na jaře r. 1945,
 • 00:08:08 odešli do Vídně,
  jen manželka V. Bauera,
 • 00:08:13 krásná Gréta,
  původně barová zpěvačka,
 • 00:08:16 se rozhodla zůstat
  a bojovat o svůj majetek.
 • 00:08:20 Napsala tehdejšímu prezidentu
  K. Gottwaldovi,
 • 00:08:23 kde žádala o vrácení majetku,
  prozradila, kde je skrýš s majetkem.
 • 00:08:28 Ta byla samozřejmě brzy otevřena
  a nic tam zanedlouho nebylo
 • 00:08:33 Děti přesvědčily Grétu,
  aby boj vzdala, že to je marné,
 • 00:08:37 a pak odešla do Vídně,
  kde zemřela v r. 1963.
 • 00:08:50 Poté se za rodinou Bauerů
  jakoby zavřela voda,
 • 00:08:53 ale když jsme započali
  rekonstrukci zámku,
 • 00:08:56 bylo jasné,
  že klíčem k rekonstrukci
 • 00:08:58 bude najít tu rodinu,
  tušili jsme, že by mohli mít fota...
 • 00:09:02 Až v r. 2001 se podařilo najít
  kontakt na muže,
 • 00:09:06 který byl v písemném styku
  se členem rodu v USA,
 • 00:09:11 a tak začala nová kapitola
  dějin zámku.
 • 00:09:17 Rodina se nám otevřela,
  poskytla informace,
 • 00:09:22 důležité rodinné dokumenty,
  zvláště rodová alba,
 • 00:09:25 kde se nacházela fota
  všech pokojů zámku.
 • 00:09:28 Pro nás jsou autentické sbírky
  nesmírně důležité,
 • 00:09:33 protože člověk cítí,
  že se jich tito lidé dotýkali,
 • 00:09:39 používali je.
 • 00:09:41 Kdo je všímavý, všimne si ručníků,
  prostírání, ubrusů s monogramy.
 • 00:09:48 Autentické předměty vytváří kolorit
  venkovského zámku.
 • 00:09:52 Není to galerie, muzeum nábytku,
  není to mrtvý dům.
 • 00:10:01 Jsou i chvíle naprosto výjimečné,
  když se podaří objevit
 • 00:10:05 předmět obrovské hodnoty
  a také jej získat.
 • 00:10:09 To je obraz hraběnky Warburgy.
 • 00:10:12 Nikdy jsme jej neviděli
  v originále,
 • 00:10:15 až jednoho dne zavolal kamarád,
  ředitel muzea v Poličce
 • 00:10:19 a oznámil,
  že obraz viděl na vlastní oči
 • 00:10:22 ve Znojemském hradě.
 • 00:10:23 V těchto dnech
  jsme si jeli pro obraz naší hraběnky
 • 00:10:27 K narozeninám
  jsme jej po 138 letech vrátili
 • 00:10:31 k nám na Kunínský zámek.
 • 00:10:36 Hraběnka se nám vrátila,
  což je výjimečný počin,
 • 00:10:39 je tomu i v případě prázdných rámů,
  které čekají,
 • 00:10:43 až se nahradí originálem obrazů,
  až skončí své putování tam,
 • 00:10:49 kam patří.
 • 00:10:59 Letní rezidence se proměnila
  již před válkou v prázdninové sídlo,
 • 00:11:04 které bylo ochuzováno o sbírky,
  byly často odváženy
 • 00:11:07 do jiných sídel ve Spálově
  nebo do Brna, ale i do Rakouska,
 • 00:11:12 což se ukázalo
  jako velmi šťastné řešení,
 • 00:11:15 protože tak byl zámek ochuzen
  o možnost ho po válce rabovat.
 • 00:11:21 Nejprve jej vyrabovali sovětští
  vojáci,
 • 00:11:24 poškozovali zámecký mobiliář.
 • 00:11:27 Jezdili prý na koních
  po barokním schodišti
 • 00:11:30 do vyšších pater,
  tam ničili obrazy bajonety,
 • 00:11:33 následovalo rabování obyvateli
  z okolí.
 • 00:11:36 Zubožené sbírky,
  které na zámku zůstaly,
 • 00:11:39 měly tak smutný osud,
  že se nedá snad ani popsat.
 • 00:11:43 Zřítily se zámecké stropy,
  obrazy byly zavaleny sutí.
 • 00:11:48 Zámek byl v hrozném stavu
  až do r. 1999.
 • 00:12:01 Příběh obnovy zámku
  je takovou pohádkou,
 • 00:12:06 která má šťastný konec.
 • 00:12:09 Byla to utopie, sen několika lidí.
  Rozhodli se, že zámek nespadne.
 • 00:12:15 Že sem vrátíme sbírky, historii,
  především obec si vzala velké sousto
 • 00:12:22 a nechala zámek převést do majetku.
 • 00:12:32 Lidé se na to tvářili všelijak.
 • 00:12:35 Místním občanům se to moc nelíbilo,
  protože když se člověk
 • 00:12:39 na to díval z jejich pohledu,
  zámek je pro Kunín nadstandardem.
 • 00:12:44 Místní občany trápily chodníky,
  základní občanská vybavenost,
 • 00:12:48 opravená škola, MŠ.
 • 00:12:51 Byla to velká zátěž pro obec.
 • 00:12:54 Z vlastních zdrojů jsme financovali
  cca 16 mil. Kč,
 • 00:12:58 což je 1 nynější roční rozpočet
  bez dotací.
 • 00:13:02 9 let obec nedělala nic jiného,
  než zámek.
 • 00:13:07 Byla to nekonečná práce,
  která netrvala 8 hodin denně,
 • 00:13:10 ale i 16 hodin,
  pracovalo se do rána, na 2 směny...
 • 00:13:14 Najednou se před našimi zraky
  objevovaly nádherné malby,
 • 00:13:18 ta ztracená paměť
  a bylo to velmi vzrušující.
 • 00:13:26 Vařil jsem kávu,
  aby restaurátoři vydrželi v noci.
 • 00:13:32 V některých místnostech
  jsme našli další vrstvy jako v této,
 • 00:13:36 která se jmenuje pompejská místnost.
 • 00:13:40 Je to bývalá čajovna
  a tato barevná vrstva
 • 00:13:44 je z doby kolem r. 1810-12.
 • 00:13:50 Té jsme přizpůsobili
  ostatní výzdobu zámku,
 • 00:13:54 výsledek pak byl úchvatný.
 • 00:14:18 Vzkříšením neprošel jen zámek,
  ale i zámecký park,
 • 00:14:21 který byl v podobném stavu
  jako zámecká budova.
 • 00:14:25 Před 2 lety se tímto místem
  nedalo vůbec projít.
 • 00:14:28 Z dětských let jsme to brali
  jako les, neprostupnou džungli
 • 00:14:32 a mnoho z nás nevědělo,
  že se nachází v zámeckém parku.
 • 00:14:37 Areál má skoro 4 ha,
  návštěvníci si mohou všimnout,
 • 00:14:41 že výsadba je zdánlivě jednoduchá,
  ale je koncipována v myšlenkách
 • 00:14:46 posledního majitele Victora Bauera,
  který měl rád Čínu a její filosofii,
 • 00:14:53 i tam je znázorněna myšlenka
  filosofa Konfucia,
 • 00:14:58 tedy boj protikladů jang a jin.
 • 00:15:20 Tyto obličeje pro nás dnes
  neznamenají jen tváře,
 • 00:15:24 ale jako by to byli
  naši příbuzní, dobří známí,
 • 00:15:28 protože naší snahou je se o nich
  něco dozvědět, pochopit,
 • 00:15:33 co prožili ve svém životě,
  jaký měli osud,
 • 00:15:36 co dobrého i špatného udělali.
 • 00:15:38 Cítíme, že ty obličeje mají duše.
 • 00:15:42 Ty oči na nás koukají
  a my to tady cítíme intenzivně.
 • 00:15:46 Tento zámek měl štěstí
  na velké osobnosti,
 • 00:15:49 na to, že přitahuje pozornost lidí,
  kteří jsou s minulostí spojeni.
 • 00:15:54 Minulost oslovuje nejen členy rodu,
  kteří zde kdysi dávno bydleli
 • 00:15:59 a vytvářeli dějiny,
  ale i lidi, kteří zámek mají rádi,
 • 00:16:03 mají rádi i historii.
 • 00:16:05 Je krásné si přečíst knihu,
  ale ještě krásnější nechat historii
 • 00:16:10 na sebe dýchnout.
 • 00:16:12 Ta dýchá tímto zámkem.
 • 00:16:14 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize, 2008

Související