iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 9. 2008
19:25 na ČT2

1 2 3 4 5

74 hlasů
19416
zhlédnutí

Příběhy domů

Zámek Dolní Benešov

Nejen tajemné chodby a esesácký lágr, ale i národní výbor nebo škola

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Příběhy domů - Zámek Dolní Benešov

 • 00:00:35 K té nejstarší historii je třeba
  říci, že nebyla příliš růžová,
 • 00:00:40 protože v době, kdy ještě nebyly
  ani písemné zmínky o Benešovu,
 • 00:00:45 tady už nějaká tvrz byla
 • 00:00:47 a když Mongolové táhli
  přes Slezsko do Čech,
 • 00:00:52 tak táhli také přes naše území
  a zanechali po sobě spoušť.
 • 00:00:57 Byly zničené a vypálené vesnice,
  zničená pole s úrodou.
 • 00:01:01 V té době zahynuly nebo byly
  odvlečeny skoro 2 třetiny obyvatel
 • 00:01:08 Benešov dostal své jméno
  po svých zakladatelích.
 • 00:01:11 Byl to mocný šlechtický rod Benešů,
 • 00:01:14 který sídlil na hradě Konopiště
  v Benešově v Čechách.
 • 00:01:18 První dochované písemné zmínky
  byly z 13. století.
 • 00:01:23 Na místě dnešního zámku
  stála původně tvrz,
 • 00:01:27 která měla kamenné přízemí
  s vestavěnými portály dveří
 • 00:01:32 a s okny z pozdně gotického období.
 • 00:01:38 Majitelé panství se tady
  často střídali.
 • 00:01:42 Nejdéle tu vydrželi páni z Drahotuš,
  celých 250 let,
 • 00:01:46 a zachovali nám také po sobě
  nejvíce památek.
 • 00:01:50 Jednak to byl pískovcový portál
  s erbem,
 • 00:01:53 to byly beraní rohy
  v tříhroté koruně,
 • 00:01:57 dále listina krále
  Vladislava II. Jagellonského,
 • 00:02:01 který na přání pana Beneše
  z Drahotuš udělil Benešovu
 • 00:02:06 v roce 1493 statut městečka.
 • 00:02:34 Dnešní podoba zámku není
  z architektonického hlediska
 • 00:02:38 nijak významná.
 • 00:02:40 Nejhezčí byl zámek v době
  přestavby v roce 1660,
 • 00:02:45 kdy to byl renesanční zámek
  s arkádami do nádvoří a věžičkami.
 • 00:02:50 Koncem 19. století Rothschildové
  udělali rozsáhlou rekonstrukci
 • 00:02:55 a ze zámku udělali empírové sídlo.
 • 00:03:11 Tady musel být pořádek!
 • 00:03:16 Museli jsme čistit cestičky, pokud
  nebyla práce v zemědělství,
 • 00:03:21 stříhat stromoví, kdyby náhodou
  přijel Rothschild a udělal kontrolu.
 • 00:03:27 To bylo všechno samý monogram,
  hrníčky, talíře, lžíce,
 • 00:03:33 samý monogram baron Rothschild.
 • 00:03:42 Rothschild měl správce Saulicha,
  jeho manželka se jmenovala Zuzana.
 • 00:03:50 Madam Saulichová měla zájem
  jen o tenis.
 • 00:03:58 Ona sem pozvala opaviánky.
 • 00:04:03 Měla takový pisklavý hlas
  a když začala tou německou řečí,
 • 00:04:08 tak my jsme jí ani nerozuměli.
 • 00:04:15 Takže byla legrace.
 • 00:04:23 Výška všech budov, jak jižní
  tak severní, byla 2 patra,
 • 00:04:30 to samé bylo i na druhé straně,
 • 00:04:34 kde díky na tu dobu moderní technice
  se nadzvedla celá střecha,
 • 00:04:40 protože konstrukce byla
  ve velice dobrém stavu,
 • 00:04:43 odbouralo se 2. patro a střecha se
  spustila na současnou výšku,
 • 00:04:48 tak, jak je ta budova
  do dnešní doby.
 • 00:04:51 V podstatě celý zámek byl pokryt
  omítkou až dolů
 • 00:04:55 a vypadalo to skutečně jako kasárna.
 • 00:04:59 Potom se na základě požadavku
  majitele Rothschilda
 • 00:05:03 odstranily tyto fasády,
  vyspárovaly se kameny
 • 00:05:07 a zámek opět získal nějakou podobu,
  která připomínala zámek a ne kasárna
 • 00:05:15 Tady bylo plno stromoví, plno.
 • 00:05:19 A tady byl kravín a stodoly,
  bylo to do U, ten statek.
 • 00:05:25 Tudy šly chlévy.
 • 00:05:29 Tam byla hříbata, pak telata,
  potom byly koně,
 • 00:05:34 za koni byla kočárna,
  tam byly kočáry.
 • 00:05:46 Pamatuji, že tady byla
  velká konírna,
 • 00:05:50 na tom místě, kde je teď postavena
  elektrická kotelna
 • 00:05:53 pro vytápění obecního úřadu.
 • 00:05:55 A nahoře je postavena
  nová obřadní síň.
 • 00:06:02 Ti koně tady měli obrovské ohrady
  a pásli se tady.
 • 00:06:06 Pamatuji se, že když jsem byl kluk,
  tak tady bylo tak 100 koní.
 • 00:06:41 Benešovský tábor měl číslo 83.
 • 00:06:44 Vznikl v květnu 1942.
 • 00:06:50 Němci tady zřídili internační tábor
  pro Poláky.
 • 00:06:56 Jeho vznik souvisel s nacistickou
 • 00:07:00 přesídleneckou a osídleneckou
  národnostní politikou,
 • 00:07:05 v jejímž rámci se snažili do Říše
  stáhnout všechny etnické Němce
 • 00:07:10 a usídlit je na nově dobytých
  územích, které připadly k Říši.
 • 00:07:16 Lidé, kteří tam byli, nevěděli,
  na jak dlouho tam odcházejí,
 • 00:07:21 nevěděli, za co tam odcházejí,
  protože neměli ani žádný přečin,
 • 00:07:26 na rozdíl od těch, co byli
  v koncentráku za odbojovou činnost.
 • 00:07:31 Tito tam museli odejít proto,
  aby uvolnili místo Němcům
 • 00:07:35 a to žádný zločin vlastně nebyl.
 • 00:07:39 Tady byl 2 m vysoký zděný plot
 • 00:07:42 a na něm byly 3 vrstvy
  ostnatého drátu.
 • 00:07:48 V květnu 42 tam právě přišlo
  382 Poláků,
 • 00:07:52 z toho bylo 73 mužů, vesměs to byli
  přestárlí muži,
 • 00:07:56 166 žen a 72 dětí.
 • 00:08:03 Já jsem byl kluk, který měl 6 let.
 • 00:08:06 Toto jsem poznal díky tomu,
  že jsme tady chodili s mámou
 • 00:08:12 pro pracovníky, pro lidi,
  kteří tady byli v tomto táboře.
 • 00:08:22 Tenkrát jsme stavěli domek
 • 00:08:25 a potřebovali jsme lidi na stavbu
  tohoto rodinného domku.
 • 00:08:29 Chodili jsme tady pravidelně
  každý den,
 • 00:08:33 bylo to asi půl roku v roce 1943
 • 00:08:37 a brali jsme si tady každý den
  2 nebo 3 pracovníky,
 • 00:08:42 podle toho, co jsme doma potřebovali.
 • 00:08:48 Za lidi, které jsme si tady vzali,
  jsme museli zaplatit poplatek.
 • 00:08:52 Za každého dělníka se na den
  platily 3 marky.
 • 00:08:57 Podmínky, v jakých tady žili,
  nebyly dobré.
 • 00:09:00 Pokud umírali na nějaké choroby,
 • 00:09:04 tak se jednalo především o choroby
  způsobené hygienickými poměry.
 • 00:09:14 Trpěli hladem, neměli
  dostatek potravin.
 • 00:09:36 V tu dobu, kdy tady ti lidé byli,
  tady byl pan farář Drastík.
 • 00:09:40 Já jsem byl ministrant
 • 00:09:43 a tak jsme tady občas chodili
  zaopatřit ty vážněji nemocné.
 • 00:09:54 Nevolali nás pravidelně, jen když
  viděli, že jsou jejich dny sečteny,
 • 00:09:59 jen tehdy volali.
 • 00:10:04 Lépe o něco se měli ti, kteří mohli
  chodit na práce k sedlákům,
 • 00:10:09 protože tam se mohli
  aspoň trochu najíst.
 • 00:10:13 Když u nás byli na práci,
  tak matka vždy uvařila
 • 00:10:17 a jedli stejně jako já, nebo můj táta
  a máma, jedli to samé.
 • 00:10:22 To nebyl koncentrační tábor,
  říkali tomu zajišťovací tábor,
 • 00:10:27 když někdo z té rodiny něco provedl,
  tak tam byla ta rodina.
 • 00:10:31 Domnívám se, že něco podobného
  bylo asi i tady v Benešově.
 • 00:10:35 Nebylo to takové, že by je tady
  týrali, nebo něco takového.
 • 00:10:43 Tábor v Benešově a ostatní lágry,
  které byly kolem,
 • 00:10:47 se spíše blížily k nějakým pobočkám
  koncentračních táborů.
 • 00:10:54 Dokonce jedna se uškrtila
  na záchodě.
 • 00:10:58 Škrabkou si prořezala krk.
 • 00:11:05 Matriky na obecním úřadě
  z let 1942, 1943
 • 00:11:10 doložily 17 Poláků, kteří tady
  v tom období zemřeli.
 • 00:11:16 Většinou pocházeli z oblasti
  Sosnovce, Spielecka,
 • 00:11:20 Biendzinu, Dombrové.
 • 00:11:24 Z archívu se bohužel nepodařilo
  přesně určit,
 • 00:11:28 kam a kolik vězňů z Benešova odvezli
 • 00:11:34 Ale odváželi je do lágrů
  na území dnešního Polska.
 • 00:11:40 Přestárlé lidi čekal jediný osud:
  Osvětim, plynové komory.
 • 00:11:51 Budovy, které tady stály,
  celý ten statek vyhořel.
 • 00:11:58 Po válce tady už nic z toho nezůstalo
  a už se to neobnovilo.
 • 00:12:03 Jak lidé po válce začali
  opravovat své domy,
 • 00:12:06 tak zdi, které tady byly,
  pomaličku rozebírali,
 • 00:12:10 protože v té době nebylo materiálu.
 • 00:12:13 Tak to vzali a tu zeď
  kompletně rozebrali
 • 00:12:17 na opravu svých rodinných domů.
 • 00:12:24 Po válce byla situace s bydlením
  v Benešově špatná.
 • 00:12:28 Domy byly rozbité a zámek posloužil
  k tomu, že se tady mohlo bydlet.
 • 00:12:35 Tady všude vlastně ve všech patrech
  byly byty.
 • 00:12:39 My už tady strašíme přes 50 let.
 • 00:12:48 Když jsme chodily drát peří, tak nám
  až hrůzou vstávaly vlasy na hlavě,
 • 00:12:54 když nám povídali,
  co se všechno dělo.
 • 00:13:01 To nebylo jen na zámku,
  to šlo po celé dědině.
 • 00:13:13 Strašidla! O pomoc volaly.
 • 00:13:18 Na zámku nestraší, ne. Já jsem tady
  ještě nic takového nepotkal.
 • 00:13:24 Ale musím říct, že někdy mívám takový
  pocit, i manželka mi říkala,
 • 00:13:30 že když ve večerních hodinách
  jde po chodbách sama,
 • 00:13:34 tak má pocit, že v těch chodbách není
  sama.
 • 00:13:39 Když jsem sama třeba v pokoji, tak
  někdy mívám takové zvláštní pocity,
 • 00:13:44 ale ne moc často.
 • 00:13:49 Občas ano, no.
 • 00:13:54 Spíš takový strach, mám pocit,
  že tam se mnou někdo je.
 • 00:13:59 Nikoho nevidím, ale někdo tam je.
 • 00:14:04 Věřím, že existuje nějaký
  posmrtný život,
 • 00:14:08 že když se tady někomu
  něco ošklivého stalo,
 • 00:14:11 tak to může mít nějaké následky.
 • 00:14:16 -Je to 7 stupňů.
  -A co to znamená?
 • 00:14:19 To je dost škodlivé.
 • 00:14:23 Na každém zámku straší,
  nebo se to aspoň říká.
 • 00:14:26 -Zeptáme se.
  -Na to se můžeme zeptat?
 • 00:14:28 Ano. Straší tady?
 • 00:14:32 Je tady něco?
 • 00:14:39 Není, neboj se, není.
 • 00:14:42 Něco málo, trošku,
  ale to je nic.
 • 00:14:53 Vyprávěli to po 1. světové válce,
  to se to tady opravovalo.
 • 00:14:57 Vchod byl nějak otevřený a oni tam
  pustili slepé hříbátko se zvoncem
 • 00:15:02 a čekali.
 • 00:15:06 Dost dlouho byl slyšet cinkot jeho
  zvonečku, ale pak se to ztratilo
 • 00:15:11 a hříbátko se nevrátilo.
 • 00:15:15 V tom nízkém zámku byla tajná chodba
  a ta vedla až ke kapličce,
 • 00:15:22 jak se jede na Opavu po levé straně.
 • 00:15:26 Přišli jsme až na klenutí.
 • 00:15:30 A potom jsme se dostali k tomu,
  že tady může být nějaká ta chodba,
 • 00:15:34 že bychom snad mohli něco objevit.
 • 00:15:37 To klenutí stačilo prokopat,
  byly by to 2, 3 dny práce.
 • 00:15:41 A když jsme přišli na 2. den,
  tak to bylo celé znovu zasypané.
 • 00:15:45 Někdo nám to prostě zasypal.
 • 00:15:53 Můj táta a jeho 2 přátelé
  se domnívali,
 • 00:15:58 že tady je východ z toho zámku,
  z té chodby
 • 00:16:04 a že je tam ukrytý poklad.
 • 00:16:07 Tak vzali krumpáče a lopaty
  a šli kopat.
 • 00:16:10 Tady by mělo být to místo,
  kde by to mělo ústit.
 • 00:16:13 Asi nějaké místo, kde jsou
  zakopané peníze.
 • 00:16:20 Věřím tomu, že by to tam mělo být.
 • 00:16:23 Mělo by se prosondovat,
  jestli to je pravda nebo ne.
 • 00:16:46 Skryté titulky: Milena Vlčková,
  Česká televize, 2008

Související