iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 5. 2008
18:05 na ČT2

1 2 3 4 5

33 hlasů
16435
zhlédnutí

Příběhy domů

Kolektivní soukromí ve Zlíně

Historie „kolektivního domu“ jako osobní i společné dějiny posledního půlstoletí

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Příběhy domů - Kolektivní soukromí ve Zlíně

 • 00:00:00 .
 • 00:00:20 Nájemní smlouva
  pro obyvatele kolektivního domu
 • 00:00:23 Národního podniku Svit.
  Soudruhu, soudružko.
 • 00:00:25 Jsi se svojí rodinou
  jedním z mála zaměstnanců
 • 00:00:28 se kterými náš podnik uzavírá
  tuto nájemní smlouvu,
 • 00:00:31 která vyžaduje smysl a pochopení
  pro kolektivní způsob bydlení,
 • 00:00:34 socialistického hospodaření
  a udržování národního majetku.
 • 00:00:40 Byl jsem reprezentantem
  a čekali jsme rodinu.
 • 00:00:43 Shodou okolností se právě
  odstěhoval pan Kroča.
 • 00:00:47 Ten šel do Rudé hvězdy do Prahy.
  Já jsem dostal ten byt po něm.
 • 00:00:53 V tvém případě je to byt 812
  o dvou pokojích s příslušenstvím
 • 00:00:57 v osmé etáži, který ti byl
  přidělen za níže uvedených podmínek
 • 00:01:01 jako součástí
  socialistického bydlení.
 • 00:01:06 Byl to takový nově postavený barák.
  Začalo se to stavět v roce 1949.
 • 00:01:12 Takže to byl prakticky nový byt.
 • 00:01:16 Snad jediná nevýhoda tady byla,
  že tady nejsou kuchyně.
 • 00:01:21 Kolektivní bydlení umožňuje
  společné stravování tvojí rodině,
 • 00:01:24 ale technické vybavení podmiňuje
 • 00:01:26 odběr nejméně 25 hlavních jídel
  měsíčně na jednoho člena rodiny.
 • 00:01:31 Dole byla oficiální restaurace.
  Pak to museli stejně zrušit,
 • 00:01:36 protože v takové baráku restaurace,
  chlapi pořád namazaní,
 • 00:01:41 prostě nedělalo to dobrotu.
 • 00:01:44 Domácí řád všichni obyvatelé
  se samosprávou schválí a proto
 • 00:01:48 se stává pro všechny zákonem,
  o který každý jednotlivec
 • 00:01:52 pečuje zvláště v zájmu celku.
 • 00:01:59 Tak tenkrát se začínal
  budovat ten socialismus,
 • 00:02:03 tak jsme se museli smířit
  s takovým stavem, v jakém to bylo.
 • 00:02:10 Tento dům společenského bydlení
  je prvním v Československu,
 • 00:02:13 který má vyjádřiti hmotné
  a společenské předpoklady
 • 00:02:17 lepšího způsobu bydlení.
  To je přátelství, slušnosti
 • 00:02:20 a vzájemného respektování obyvatel.
 • 00:02:25 Žádáme, aby všichni udržovali
  svěřený národní majetek
 • 00:02:28 v nejlepším pořádku,
  poněvadž na ně bude upřen zrak
 • 00:02:31 nejenom obyvatel Gottwaldova
  a celého Československa,
 • 00:02:35 ale to bude jistě jako ukázka
  pro zahraniční hosty a delegace.
 • 00:02:39 V Gottwaldově 21.6.1951
 • 00:02:43 Svit, národní podnik Gottwaldov
  Zlín, podnikový bytový fond.
 • 00:02:48 Zlín byl kolektivní město
  od svých prvních moderních dějin?
 • 00:02:53 Tak kolektivní město
  se říct nedá, protože
 • 00:02:56 ho zakládal vlastně Tomáš Baťa,
  jako město pro své zaměstnance.
 • 00:03:02 Takové ty počátky toho budování
  byly spíš spojeny s tím,
 • 00:03:06 že kolektivně se bude pracovat
  v továrně a individuelně bydlet.
 • 00:03:10 -Dokonce se sem přišel podívat
  Le Corbusier jak se realizují
 • 00:03:13 myšlenky sociální architektury,
  které vznikají v těch 30 letech.
 • 00:03:18 -Le Corbusier už za války
  navrhoval Baťovi, aby se postavily
 • 00:03:22 ve Zlíně takové kolektivní domy.
 • 00:03:24 Zastavěly se celé jižní svahy
  kolektivními domy, které byly
 • 00:03:27 ještě větší a měly i takhle
  propojené komunikační cesty
 • 00:03:31 třeba v patrech, na rozdíl
  od tohoto kolektivního domu.
 • 00:03:34 Ale Baťa měl tu myšlenku toho,
  že když se ti lidé budou sdružovat
 • 00:03:38 a nebudou mít každý svůj dům
  a nebo zahrádku, své starosti
 • 00:03:41 a budou se vlastně sdružovat
  společně, tak že může docházet
 • 00:03:45 k těm sociálním nepokojům
  daleko dříve, než když každý
 • 00:03:48 má individuální bydlení
  a stará se každý sám o sebe.
 • 00:03:52 Ve Zlíně už od roku 1946
  se vlastně přemýšlelo o tom,
 • 00:03:55 jak zajistit bydlení
  pro spoustu lidí, protože
 • 00:03:58 celou dobu války se nesmělo stavět.
  Byl stop civilních staveb
 • 00:04:02 a potom se musela
  nutně řešit bytová otázka
 • 00:04:05 jednak bytů vybombardovaných
  a jednak toho, že tady vlastně
 • 00:04:08 byla ta sedmiletá stavební proluka.
 • 00:04:12 Zlín, to je plná záplava malých
  domečků, ale architekt Voženílek,
 • 00:04:16 který sem přišel v roce 1935,
  v té době byl člen architektonické
 • 00:04:20 pokrokové skupiny levicových
  architektů s K.Janů a J.Štursou.
 • 00:04:26 A ti právě uvažovali
  o nových podmínkách bydlení
 • 00:04:29 a o co nejlepších podmínkách
  bydlení, ale v tom kolektivním
 • 00:04:32 duchu po vzoru těch sovětských
  vzorů ze začátku století
 • 00:04:36 a myšlenek konstruktivismu.
 • 00:04:38 Při projektu byl brán zřetel
  především na zaměstnance,
 • 00:04:41 kteří se jej zaslouží tím,
  že oba manželé jsou zaměstnáni
 • 00:04:44 a manželka je kvalifikovanou
  pracovnicí a je u ní
 • 00:04:48 předpoklad trvalého zaměstnání.
  Zařazení vdaných žen do výroby,
 • 00:04:52 nemůže se řešit na úkor
  spokojenosti rodin,
 • 00:04:55 zejména na úkor
  řádné výchovy jejich dětí.
 • 00:04:58 A proto jsme se postarali
  o společenské místnosti,
 • 00:05:01 které jsme vybavili
  dokonalým zařízením.
 • 00:05:05 V tomto byla slavná tělocvična.
  Tam, kde jsou ty luxfery.
 • 00:05:11 Ta tělocvična
  sloužila obyvatelům domu.
 • 00:05:14 Tam byly pingpongové stoly,
  konaly se tam turnaje.
 • 00:05:21 Děcka si tam mohly hrát.
 • 00:05:23 Také se tam promítalo kino
  pro děti, vždycky v sobotu večer.
 • 00:05:29 Já to pamatuji jako malé dítě.
  Tam byla zřízena promítací kabina
 • 00:05:32 a promítali tam rodiče.
  Tam byla klasická promítačka
 • 00:05:36 a promítaly se pohádky
  i hrané filmy. Já jsem tenkrát
 • 00:05:41 hrozně rád lyžoval a tam byly
  tenkrát filmy o nějakém Máriovi.
 • 00:05:44 To byly rakouské filmy o děcku,
  které v Alpách moc pěkně lyžovalo.
 • 00:05:48 To se mně moc líbilo.
 • 00:05:50 Byly tam kulečníkové stoly,
  to zase tatínci měli zábavu.
 • 00:05:53 Děcek byla hromada.
  Hřiště pro ně sloužilo.
 • 00:05:57 Tam jsme hrávali volejbal,
  fotbálek a děcka si tam hrály.
 • 00:06:02 Měli jsme velikou výhodu, že jsme
  si po těch širokých chodbách,
 • 00:06:05 jak jste viděli, mohli spolu hrát.
  I když bylo venku zima.
 • 00:06:09 Deky jsme si tam dali,
  hráli karty, pexeso apod.
 • 00:06:13 My jsme se tady pokoušeli
  přelézt přes střechu
 • 00:06:16 až na druhou stranu na terasu.
 • 00:06:17 Bylo to riskantní, protože
  ta střecha je půlkulatá.
 • 00:06:21 Takže kdyby nás rodiče viděli,
  tak by to nebylo ideální.
 • 00:06:26 Byli jsme jedna veliká parta.
 • 00:06:28 Měli jsme báječný kolektiv
  jako děti. Takže já jsem
 • 00:06:31 na ten kolektiv odmala zvyklá.
 • 00:06:34 Věřím, podle toho, co jsem studoval
  právě architekta Voženílka,
 • 00:06:38 že to myslel úplně nejlíp,
  jak mohl. A pevně věřil tomu,
 • 00:06:43 že ta společnost
  opravdu bude ideální.
 • 00:06:45 Že opravdu dospějeme a dozrajeme
  všichni v té vyšší duchovní sféře
 • 00:06:50 a budeme si vycházet vstříc.
  A všechno takhle bude fungovat.
 • 00:06:55 Takže společnost nakonec
  bude vychovávat jednotlivce.
 • 00:06:59 Bude vychovávat děti. Tedy rodina
  se tím téměř nebude zabývat.
 • 00:07:02 Protože výzkumy prokazovaly,
  že ne všechny rodiče
 • 00:07:05 mají pedagogický talent a nadání.
 • 00:07:08 Že už tehdy docházelo
  ke krizím ve světě.
 • 00:07:11 Takže proč by nemohli
  ty děti vychovávat odborníci.
 • 00:07:14 U toho kolektivního domu
  je mateřská školka s jeslemi.
 • 00:07:17 Ta demokracie si předsevzala,
  že ta žena má právo ve společnosti
 • 00:07:21 se projevit, takže může pracovat.
 • 00:07:23 Tam je ten počátek ,
  že se bude stavět muži na rovinu.
 • 00:07:27 Kolektivní dům
  je dárek našim ženám.
 • 00:07:30 Ano, kolektivní dům je dárek našim
  ženám s tím, že tady se myslelo,
 • 00:07:34 že ráno, po krátké snídani
  předají děti dolů do jeslí,
 • 00:07:38 nebo mateřských škol a odcházejí,
  právě blízko sem, do továrny.
 • 00:07:46 Myslím si, že kolektivní dům v tom
  ideovém záměru, jak bych řekl,
 • 00:07:51 tedy ta jídelna pro všechny,
  to snad nefungovalo nikdy.
 • 00:07:55 To měl být takový vzorový barák.
 • 00:07:59 Všichni ti obyvatelé se měli
  stravovat v restauraci, kolektivně.
 • 00:08:06 A ta malinká kuchyňka, ta sloužila
  jenom na ty snídaně a večeře.
 • 00:08:12 Ovšem koho to tenkrát mohlo
  napadnout,to jsme nemohli pochopit.
 • 00:08:16 Protože tenkrát,
  když bylo všechno na lístky,
 • 00:08:19 kdo by si to mohl dovolit,
  chodit denně do restaurace.
 • 00:08:25 -Vždycky pamatuji,
  že dole byla restaurace,
 • 00:08:27 potom vysokoškolská menza
  a dnes je z toho kulturní sídlo
 • 00:08:32 města Zlína a alternativa
  jako výstavní síň.
 • 00:08:35 Což je asi ideální řešení.
 • 00:08:39 -V té části jsou klubovny,
  jsou tam herny a studovny dokonce.
 • 00:08:43 Kdy se počítalo s tím,
  že se lidé vrátí z práce
 • 00:08:47 a budou tam spolu hrát
  společenské hry, budou hrát šachy.
 • 00:08:52 Budou tady přednášky.
  Že se budou vzdělávat po práci.
 • 00:08:56 Budou společně večer trávit čas.
  Taková byla myšlenka.
 • 00:09:01 Vy se tomu smějete,
  ale teoreticky je to hezké.
 • 00:09:05 Tady je dnes sál alternativy,
  víceúčelový sál pro kulturní akce
 • 00:09:10 a tady vlastně byla ta původní
  jídelna, později restaurace.
 • 00:09:13 Tady v této části byly záchody,
  které jsou tam i dnes.
 • 00:09:17 -Bylo to tam občas pozvracený,
  ta vstupní hala.
 • 00:09:24 Scházela se tam na konci
  60 let taková ta zlatá mládež.
 • 00:09:31 Máničky a podobně.
 • 00:09:33 Tenkrát jsem jim záviděl ty vlasy,
  protože jsem je mít nemohl.
 • 00:09:38 -Typická vykřičená hospoda.
  Klasická hospoda.
 • 00:09:40 Pivo, chlapi, když skončili
  a rozcházeli se jeden stál
 • 00:09:45 nám pod okny, další na křižovatce
  a domlouvali se navzájem
 • 00:09:50 v tom nočním tichu, že zítra
  tady budou zase sedět v hospodě.
 • 00:09:57 -Architekt Voženílek
  možná byl větší vizionář,
 • 00:10:00 než realista v tuto chvíli.
 • 00:10:02 A domníval se, že kolektivní dům
  padne na úrodnou půdu v té době.
 • 00:10:08 -Toto aby bylo
  bez jakýchkoliv proměn.
 • 00:10:15 No tak,
  je to zákonem chráněná památka.
 • 00:10:22 Ale každý už si to
  upravuje podle svého.
 • 00:10:24 Někteří si už dokonce vybourávají
  tady tuto zeď aby to měli tak,
 • 00:10:29 jak jsou dnes ty moderní byty.
 • 00:10:33 Kuchyně že je prakticky
  součástí obývacího pokoje.
 • 00:10:38 -Jestli je to nějaká stavba,
  která je nějakým způsobem unikátní,
 • 00:10:41 tak je unikátní. Dobrý.
  Ale k čemu mě,
 • 00:10:44 když tady žiju teď,
  je k něčemu,
 • 00:10:47 že to bude někde zapsané,
  nebo že se na to budou
 • 00:10:50 chodit dívat lidi.
  K čemu mě to je?
 • 00:10:52 Že žijete v muzeu.
  Žiju v muzeu. Tak žiju v muzeu.
 • 00:10:57 -Já jsem měl třeba zájem si místo
  vany nainstalovat sprchový kout.
 • 00:11:05 Bavil jsem se o tom se sousedem,
  ten řekl,ať se o to ani nepokouším,
 • 00:11:09 že on byl zažádat
  a že mu to zamítli.
 • 00:11:12 Přitom vím,
  že v některých bytech určitě jsou.
 • 00:11:14 Takže kdo se moc ptá, moc se dozví.
 • 00:11:22 -Podlaha je původní,
  ty lišty jsou původní.
 • 00:11:24 A tohle je ta pohyblivá
  dřevěná příčka, která byla schopná
 • 00:11:28 být pohyblivá, nebo přemístitelná.
  Ta je také původní z toho období.
 • 00:11:37 Takže si majitel
  mohl volit velikost bytu,
 • 00:11:39 jak vidíte je to propojené
  s ložnicovou částí a vlastně to je
 • 00:11:43 ta celá buňka, která to završuje.
 • 00:11:45 A přes to, že ten nábytek už
  tady je už z pozdějšího období,
 • 00:11:48 tak je patrné,
  jakým způsobem to bylo funkční.
 • 00:11:51 Vestavěné skříně
  vpravo jsou původní.
 • 00:11:55 Zmizela tady ta příčka.
 • 00:11:57 -No jo, tak to asi budu muset
  dát do původního stavu.
 • 00:12:02 Máte ji někde schovanou?
 • 00:12:03 -No ona tam je. ale já jsem to
  jenom takhle zakamufloval.
 • 00:12:06 Na to se takhle nedalo dívat.
 • 00:12:11 Bohužel. Já když tady žiju 36 let,
  tak do toho musím dát nějaký prachy
 • 00:12:15 Ale oni potom po mě budou chtít,
  abych to dal do původního stavu.
 • 00:12:19 Takže já jsem do toho
  narval nějakých 300 000,-
 • 00:12:24 protože všechny tři pokoje
  jsem nějakým způsobem předělal,
 • 00:12:28 tak co z toho mám?
 • 00:12:31 -A tady je snížený podhled
  a v tom podhledu můžete vidět
 • 00:12:34 tu větrací mřížku,
  která je součástí té klimatizace.
 • 00:12:40 Ale kravál je tady slušný,
  z té strojovny.
 • 00:12:42 A to nejenom tady i o patro výš,
  tam jim to hučí přímo na chodbě.
 • 00:12:50 Nevím jak to snášejí t nájemníci,
  jestli jim to vevnitř nevadí,
 • 00:12:53 ale to odsávání je tady
  dost nešťastně řešené.
 • 00:12:57 A není tak funkční,
  jak by mělo být.
 • 00:13:12 Já neříkám,
  že je tady špatné bydlení.
 • 00:13:16 Já jsem spokojený s tím , co je.
 • 00:13:19 Ta klimatizace někdy jede,
  někdy nejede. Výtah někdy jede,
 • 00:13:23 někdy nejede. Měsíc třeba nejede.
  Jede druhý,ale je tady 100 rodin.
 • 00:13:29 Tady v tomhle baráku neexistuje
  domovník, já si myslím.
 • 00:13:34 -To všechno už dosloužilo.
  To potrubí, co tady bylo vedené.
 • 00:13:38 My už jsem sami tady
  byli tak 4x vytopení.
 • 00:13:42 Stačilo, aby praskla ta trubka
  v koupelně a v momentě tekla voda
 • 00:13:46 po stropech partajím pod námi.
  To bylo ve vícero bytech.
 • 00:13:53 Už to dosloužilo.
 • 00:13:55 Zatím je tento dům zahrnut pořád
  do památkové péče nemovitostí.
 • 00:14:00 Tak jsem ráda, že nemusíme
  zatím odkupovat byty.
 • 00:14:05 Ale pořád nad námi visí
  Damoklův meč, pořád máme strach,
 • 00:14:09 že se nedohodnou s památkáři
  a zruší to dobré, co tady je
 • 00:14:13 a že nás asi budou tlačit
  do odkoupení bytů,
 • 00:14:17 na které mnozí lidé
  odtud nebudou mít.
 • 00:14:22 -Tady se dříve vyhlásila brigáda.
 • 00:14:24 Já nevolám po tom, aby se
  vrátily časy před listopadem,
 • 00:14:26 ale tenkrát spousta věcí šla,
  které dnes nejdou. Obávám se,
 • 00:14:31 že kdyby se ty byty měly prodávat,
  jako že snad nebudou,
 • 00:14:35 tak se nejsme schopni ty
  všechny rodiny domluvit. Určitě ne.
 • 00:14:44 Žijete zde kolektivně,
  nebo individuálně?
 • 00:14:48 Tady? Individuálně.
 • 00:14:53 Tedy žena a děti. A tím to končí.
 • 00:14:56 Navštěvujete se tady s někým?
 • 00:14:58 Ne. To ne.
 • 00:15:00 Proč to nakonec nevyšlo?
 • 00:15:03 Protože to byl zřejmě velký diktát
  architektů bez praktické stránky,
 • 00:15:07 kdy tady byla myšlenka,
  že tady budou bydlet
 • 00:15:11 v takových buňkách individuálních
  a společné budou mít od prádelny,
 • 00:15:14 jídelny, výchovy dětí,
  zábavy vlastně všechno.
 • 00:15:19 Kroužky budou mít
  ve společenských místnostech,
 • 00:15:22 budou se společně koupat,
  společně opalovat.
 • 00:15:25 Užívat si letní rekreaci.
  Ale člověk je individualita.
 • 00:15:28 Myslím, že je to vidět
  už na dětech v mateřské školce,
 • 00:15:31 nebo v těch kolektivních jeslích,
  které tady jsou.
 • 00:15:34 Když se člověk podívá
  na tu zahradu, tak on si každý
 • 00:15:36 hraje se svou hračkou
  a nerad ji půjčuje jinému.
 • 00:15:39 A ta individualita toho člověka
  se vlastně projevuje v tom životě
 • 00:15:43 a nemůžou být věci
  neustále společné.
 • 00:15:46 Chov všech domácích
  zvířat není povolen.
 • 00:15:49 Čištění domácích potřeb
  a obuvi na chodbách není dovoleno.
 • 00:15:53 Klepání koberců
  jen na vyhrazených místech.
 • 00:15:57 Štítky, vývěsní tabule,
  schránky, kukátka do dveří
 • 00:16:00 nesmí být obyvateli
  libovolně umísťovány.
 • 00:16:04 Nedopustíš zahmyzení svého bytu
  a tak celého domu.
 • 00:16:08 Toto vyžaduje naprostou čistotu
  zvláště u staršího zařízení,
 • 00:16:11 které je potřeba dezinfikovat.
 • 00:16:17 Na každé etáži tato plastika je.
 • 00:16:21 Ale tento detil:
  "buduj vlast,posílíš mír"
 • 00:16:24 Toto čtu asi poprvé, co tady
  za celou dobu žiju od mládí.
 • 00:16:28 Nikdy jsem si toho
  ani pořádně nevšiml.
 • 00:16:29 Z toho je vidět,
  jaký to mělo význam.
 • 00:16:32 Ještě tu zahradu, prosím.
 • 00:16:35 Zahrada je určena k pohodlí
  a osvěžení obyvatel.
 • 00:16:38 Šetřete ji a neničte ji.
  Choďte po chodnících.
 • 00:16:41 V Gottwaldově, 21.6. 1951. Svit,
  národní podnik Gottwaldov Zlín.
 • 00:16:51 Skryté titulky
  Martina Vrbská
 • 00:16:52 .

Související