iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 1. 2008
17:25 na ČT2

1 2 3 4 5

35 hlasů
23298
zhlédnutí

Příběhy domů

Pohled kláštera

Dokument o neobvyklých historických proměnách původně ženského kláštera v obci Pohled na Havlíčkobrodsku

16 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Příběhy domů - Pohled kláštera

 • 00:00:00 .
 • 00:00:20 Našel jsem to tu úplnou náhodou.
  6 km od Havlíčkova Brodu
 • 00:00:24 stojí snad nejbizarnější
  náves ve střední Evropě.
 • 00:00:28 Velikostí i prázdnotou.
  Stěny po neexistujících domech,
 • 00:00:32 komín po neexistujícím lihovaru.
 • 00:00:34 Trosky státního statku
  skrývají výhled na gotický kostel,
 • 00:00:38 který zde postavil řád německých
  rytířů. Kostel zakrývá pohled
 • 00:00:43 na ruiny zámku. Ruiny zámku
  pod sebou skrývají ruiny
 • 00:00:46 cisterciáckého ženského kláštera.
  700 let historie a odříkání,
 • 00:00:53 po kterých zůstalo jen cosi
  ve vzduchu a skoro nikdo to neví.
 • 00:01:15 Po pádu římské říše, kdy se
  především západní Evropa
 • 00:01:20 ocitá v určitém vakuu
  stěhování národů, rozpad.
 • 00:01:25 Tak v tomto okamžiku
  Evropu stavějí mnišské řády.
 • 00:01:31 Skutečně to první tisíciletí
  je období mnišské Evropy,
 • 00:01:35 protože tyto kláštery naše předky
  naučily hospodářství,řemeslo,umění.
 • 00:01:43 Ty první kláštery se staly
  i vzorem pro výstavbu měst.
 • 00:01:52 Tady v klenbě je velký otvor,
 • 00:01:55 který je překlenutý
  takovou malou lucerničkou.
 • 00:01:59 Zezdola to působí jako nic,
  ale když vylezete nad klenbu,
 • 00:02:05 tak vidíte, že je to téměř
  2 m v průměru. Ono to sloužilo
 • 00:02:11 ke dvěma věcem. Jednak se tudy
  spouštěl anděl, když zvěstoval,
 • 00:02:17 v době, kdy liturgie
  byla svým způsobem divadlem
 • 00:02:21 a jednak to mělo funkci ventilace,
  protože hygieny nebyla taková,
 • 00:02:26 a když se kostel zaplnil lidmi,
  bylo nutné, aby to trochu dýchalo.
 • 00:02:38 Tady se nacházíme v chodbě,
  která vede z kláštera
 • 00:02:42 do kostela sv. Ondřeje. Můžeme
  se do kostela podívat průhledem.
 • 00:02:49 Tudy chodily jeptišky na bohoslužby
 • 00:02:51 Jedna cesta vedla na kúr
  a ta druhá přímo až dolů k oltáři.
 • 00:03:05 Jsme v původním klášterním
  zámeckém sklepení.
 • 00:03:10 Je vidět třeba původní gotická
  okénka. Tady vzadu další.
 • 00:03:20 Jako kluci jsme prolezli všechno.
  Všechny sklepy máme zmapované.
 • 00:03:24 Dolovali jsme tady
  v různých okýnkách poklady.
 • 00:03:28 Nenašli jsme nikdy nic. Ani kosti.
 • 00:03:31 U tohoto kláštera se zachovalo
  několik vizitačních protokolů,
 • 00:03:34 kde si všichni vizitátoři stěžují,
  že takovou volnost,
 • 00:03:38 jakou mají pohledské jeptišky,
  nemají ani mužské řády.
 • 00:03:42 Buďme upřímní.
  Ono bylo potřeba ty holky odbýt.
 • 00:03:45 A když nebyla věna nebo nebyly
  tak velká věna, nebyli nápadníci,
 • 00:03:49 tak se holky strčily do kláštera.
  Nebo se pro ně založil klášter.
 • 00:03:53 Protože ona to byla zařízení,
 • 00:03:56 která svým způsobem odpovídala
  standardu života šlechty.
 • 00:04:03 Klášter v té době byla
  jediná možnost, jak se mohly ženy
 • 00:04:06 realizovat bez toho, aby se vdaly.
  Svobodná dívka neměla jinou možnost
 • 00:04:11 než se vdát nebo jít do kláštera.
  Žádný příbuzný by ji nenechal
 • 00:04:15 jen tak samotnou, aby žila po svém.
 • 00:04:20 Je jen několik málo výjimek
  v celých dějinách.
 • 00:04:24 Do kláštera se nesnadno vchází,
  ale snadno se z něj odchází,
 • 00:04:28 protože vždycky má
  ten člověk možnost odejít.
 • 00:04:30 I když ve středověku to bylo
  trochu komplikovanější než dnes.
 • 00:04:34 Rovněž tak mříže a klášterní zdi
  musely odpovídat stavu společnosti.
 • 00:04:42 To znamená, byla to určitá ochrana
  před zloději, loupežníky, násilníky
 • 00:04:46 To hrálo svoji roli beze sporu.
 • 00:04:49 Že by byly nějak dobře chráněny,
  to se říct nedá.
 • 00:04:52 Nějakých 15 let po vzniku
  kláštera byl zničen po smrti
 • 00:04:56 Přemysla Otakara II.
  Začátkem 14. st. vyhořel,
 • 00:05:00 zničili ho husiti, 30letá válka.
  Vždycky znova se klášter obnovil.
 • 00:05:06 Mnohem větší cisterciácké
  kláštery po husitství zanikly.
 • 00:05:11 Sem se stále sestry vracely.
  Nevím. To je právě ta věc,
 • 00:05:17 která mě na klášteře fascinuje.
  Že i když zbylo 6 sester
 • 00:05:22 za 30leté války, zase se
  sem vrátily další a další.
 • 00:05:28 Těžko dnes zjistíme,
  jak tehdy mohl vypadat.
 • 00:05:36 Jinak to tu zmapované máme.
  Je to dvoupatrový sklep
 • 00:05:39 Vypráví se legenda, že z tohoto
  sklepa se dá dostat ven do parku.
 • 00:05:43 My jsme to prolézali a narazili
  jsme na zasypané štoly.
 • 00:05:52 Důvod, proč jsem se sem nechal
  ustanovit, proč jsem o to zažádal,
 • 00:05:57 abych tady působil, byl ten,
  že mě to místo opravdu získalo.
 • 00:06:04 Nedokážu to popsat přesně
  čím a jak, ale stalo se to.
 • 00:06:10 Bylo mi to, myslím, osudem.
  Na pět let.
 • 00:06:25 Jsou to určité oázy
  a jako oázy k životu církve patří,
 • 00:06:31 protože člověk potřebuje určitý
  kontakt, který mu dá možnost ticha.
 • 00:06:39 Člověk tady vidí, že je to dávno
  za horizontem, ale pořád vidí,
 • 00:06:44 že těmto věcem to na kráse neubírá.
 • 00:06:49 Že to je něco z toho, co tady
  vydechuje ten bývalý klášter,
 • 00:06:53 kostel a něco z toho,
  co tady vydechuje ten prostor,
 • 00:06:56 který byl poznamenán
  soužitím Čechů a Němců.
 • 00:07:02 Zazděný zde nikdo není,
  je to tajný vchod do kostela,
 • 00:07:06 kterým chodily
  jeptišky na bohoslužby.
 • 00:07:10 Že byl klášter v r.1782 zrušen,
  tak byl poté při přestavbě zazděn.
 • 00:07:16 Byl to tento. Z druhé strany
  je přizděn oltář boční.
 • 00:07:26 Tento byl zazděn v nedávné době,
  protože za doby,
 • 00:07:30 kdy zde byla základní škola,
  žáci tudy utíkali ze školy.
 • 00:08:04 Ten znak nahoře je v podstatě
  znak abatyše z r. 1773.
 • 00:08:09 Tehdy abatyší byla
  Kandida Adlerová,
 • 00:08:12 poslední abatyše
  před zrušením kláštera.
 • 00:08:17 Císař Josef nastoupil
  po své matce Marii Terezii.
 • 00:08:21 Ta byla proslulá svými reformami,
  ale byly to takové reformy
 • 00:08:24 v mezích zákona, jak by řekl Hašek.
  Nebylo to tak radikální,
 • 00:08:28 jak si představoval císař Josef.
  Ten se netajil tím,
 • 00:08:32 že tzv. neužitečné instituce
  zlikviduje a udělá z nich užitečné.
 • 00:08:39 A to se bohužel stalo i v případě
  církevních řádů, které nevyvíjely
 • 00:08:43 tzv. užitečnou činnost,
  především řády rozjímavé,
 • 00:08:47 mezi které patřili cisterciáci, tak
  patřily k těm, které byly zrušeny.
 • 00:08:58 To je hlavní vstup
  do zámeckých prostor Pohledu.
 • 00:09:01 Brána je původní, stará
  nejméně dvakrát tolik co já.
 • 00:09:09 Otevírá se na zámecké nádvoří.
 • 00:09:19 Poslední majitelkou zámku byla
  hraběnka Klotilda Festeticzová,
 • 00:09:23 která bydlela na zámku
  v počátku 40. let 20. století.
 • 00:09:31 Pak zemřela a díky tomu
  okupační správa tento velkostatek
 • 00:09:36 a zámek prohlásila
  za německý majetek
 • 00:09:38 a umístila to pod německou správu.
  Díky tomu po válce v r. 1945
 • 00:09:43 na to byla uvalena národní správa
  a jako německý majetek
 • 00:09:47 to bylo konfiskováno.
 • 00:09:50 Tady,kde stojíme,
  byla původně kašna,
 • 00:09:52 do které tekla voda z roury,
 • 00:09:55 tady, jak je ta klenbička a tady
  pěstovali lekníny jako ozdobu.
 • 00:10:06 Naproti pumpě, která tady nebyla
  dřív, tady byl širší vchod
 • 00:10:10 do tzv. Taroka zimmer, kde bydlel
  hrabě Taroka se svojí manželkou,
 • 00:10:16 když sem přijeli. Pak tam taky
  bydlel Mánes, kterého sem pozvali.
 • 00:10:38 Já jsem zůstal úplně paf, když
  jsem sem vlezl po tolika letech.
 • 00:10:42 Já nepamatuju,
  že by tu byla tělocvična.
 • 00:10:45 Tady byla jídelna, uprostřed
  byl dlouhý stůl, řady židlí,
 • 00:10:52 mezi okny byly příborníky na nádobí
  a všechno, co potřebovali.
 • 00:10:59 Na každém rohu stála čínská váza.
  Ty vázy byly tak sestavené,
 • 00:11:07 že každá měla svůj tón.
  Když jste šel kolem a brnkal na ně,
 • 00:11:11 tak vám to zahrálo melodii.
 • 00:11:14 No, to je původní.
  To kování a všechno je původní.
 • 00:11:25 Do zámecké kuchyně
  se občas vozili pstruzi.
 • 00:11:28 To sem vozil můj děda,
  takže paní hraběnka mi jednou
 • 00:11:33 po panu šoférovi poslala
  gumový míček v průměru 10 cm.
 • 00:11:40 Byl to první gumový míč,
  který jsme tu ve vsi měli,
 • 00:11:43 jinak jsme hráli s hadrákama.
 • 00:11:53 Tady měla pokoj hraběnka.
  Tady bydlela. Dole bylo jezírko,
 • 00:11:58 jestli jste ho viděli. Takový
  rybníček, kde byly červené ryby.
 • 00:12:05 Vzadu pak byl kulatý bazén,
  kde stříkala voda.
 • 00:12:13 Vedle toho dřevěný altán.
  Měla to docela hezky vybavené.
 • 00:12:21 To bylo oblíbené místo,
  kde se dělaly čaje. Je vidět,
 • 00:12:28 že je tam ještě zbytek markýzy,
  když by jim vadilo sluníčko.
 • 00:12:40 Při setkání v parku šla paní
  hraběnka a s ní její společnice.
 • 00:12:48 Nás vždycky hnali,
  abychom jí políbili ruku.
 • 00:12:52 Ona byla velice příjemná
  a vůbec se nenadnášela nad někoho.
 • 00:12:59 Té hraběnce říkali lidi, paní
  hraběnko, nebo farář jí to říkal,
 • 00:13:04 proč držíte tolik služebnictva,
  když to nepotřebujete?
 • 00:13:08 Já je nepotřebuju,
  ale oni potřebují mě.
 • 00:13:11 Čili aby měli plat a zaměstnání,
  tak je držela vlastně celý rok.
 • 00:13:20 Hraběnka, paní kněžna,
  vždycky se nechala fotografovat
 • 00:13:24 s pejskem v náručí. Její oblíbenci
  mají poslední odpočinek v parku.
 • 00:13:33 Tady je Pinka, tam Rory.
  Ty další dvě jména nevím.
 • 00:13:47 To byla fotografie hraběte
  Festeticze, to byl Maďar.
 • 00:13:53 Při záplavách, park byl
  tady zaplaven až po ten sráz,
 • 00:13:59 klidně mohl jezdit mezi stromy
  na lodičce, jak je to na té fotce.
 • 00:14:19 Na konfiskaci se podílela kulturní
  komise ministerstva zemědělství.
 • 00:14:23 Ta odvezla vybavení zámku.
 • 00:14:26 Obrazy, gobelíny, nejvíc brali
  příbory, to měli vždy plné kufry.
 • 00:14:35 Veškerý mobiliář byl rozvezen
  do jiných památkových objektů.
 • 00:14:40 Dnes už asi není reálné uvažovat
  o zpětné identifikaci a navrácení.
 • 00:14:57 Historické věci tady jsou
  nádherné, krajina a všechno,
 • 00:15:01 ale zastavil se tu čas kolem
  r. 1946, kdy obec měla všechno.
 • 00:15:08 Ta obec udělala školu ze zámku,
  pořídila si tu bydlení pro lidi,
 • 00:15:12 což tenkrát bylo důležité.
  Pořídili si kinosál.
 • 00:15:15 To v té době nikdo neměl.
  Přestavěli ho z bývalých koníren.
 • 00:15:19 Takže to využili, ale za těch
  60 let to všechno tak usnulo
 • 00:15:24 a nic víc se tu nedělo.
 • 00:15:27 Situace je taková,
  že když sem člověk přijede,
 • 00:15:30 tak si řekne, ti jsou v pravěku.
 • 00:15:47 Jestli se na mě nebudou občané
  zlobit, tak se tomu říká Kosovo.
 • 00:15:56 Tady pociťuji ráz té architektury
  a ta architektura mi vždycky říká,
 • 00:16:02 že architekturu může jedině
  vytvářet člověk, který ví,
 • 00:16:06 co je svoboda, co je krása.
 • 00:16:10 Architekturu nedokáže
  postavit otrok.
 • 00:16:14 V době, kdy jsem si
  toto téma vybírala,
 • 00:16:17 tak jeden z docentů na fakultě
  říkal, pište rychle, než to spadne.
 • 00:16:22 Stojí dál a okolí je tu nádherné.
  To se nedá jinak popsat.
 • 00:16:32 Skryté titulky
  Martina Vrbská
 • 00:16:34 .

Související