iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 1. 2008
17:25 na ČT2

1 2 3 4 5

14 hlasů
4809
zhlédnutí

Příběhy domů

Palác Lucerna

Dům, který se v minulém století stal kulturním a společenským srdcem české metropole

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Příběhy domů - Palác Lucerna

 • 00:00:28 Palác Lucerna vznikl tak,
 • 00:00:30 že pan architekt a stavitel
  Václav Havel
 • 00:00:33 chtěl v centru Prahy postavit
  polyfunkční dům tak,
 • 00:00:37 jak to viděl ve Vídni, v Paříži,
 • 00:00:39 v řadě velkoměst,
  kde se stavěly domy,
 • 00:00:41 které spojovaly několik
  důležitých funkcí,
 • 00:00:44 a které byly také průchozí,
  byl tam systém pasáží.
 • 00:00:49 A tak vlastně vznikla idea Lucerny.
 • 00:00:51 Ten název údajně vznikl tak,
 • 00:00:53 že když viděla jeho manželka plány,
  tak říkala:
 • 00:00:56 "Ono to vypadá jako lucerna,
  ta fasáda do Vodičkovy ulice?,
 • 00:01:00 a na tom skutečně něco je.
 • 00:01:02 Název byl krátký,
  snadno zapamatovatelný,
 • 00:01:05 a také dům se stal vlastně
  symbolem té doby.
 • 00:01:08 Projekt vznikal postupně
  od roku 1907,
 • 00:01:11 první etapa byla dokončena
  před 1. světovou válkou,
 • 00:01:14 a potom hned po jejím skončení
  následovala druhá etapa,
 • 00:01:18 to byla ta část domu
  do Štěpánské ulice.
 • 00:01:22 Trošku se to lišilo
  i architektonicky,
 • 00:01:25 zatímco ta první, starší
  fasáda do Vodičkovy ulice
 • 00:01:28 byla ve stylu architektonické
  moderny,
 • 00:01:30 tak ta druhá fasáda do Štěpánské,
  byla v duchu maurského stylu.
 • 00:01:37 Vznikl tady palác zcela mimořádný
 • 00:01:39 právě tím spojením nejrůznějších
  funkcí.
 • 00:01:41 Tady bylo také exkluzívní bydlení,
  byly tady také kanceláře,
 • 00:01:45 čili vznikl polyfunkční dům typu,
 • 00:01:48 který potom byl hojně napodobován
  v centru Prahy.
 • 00:01:54 Zajímavým prostorem byl
  takzvaný Mramorový sál,
 • 00:01:56 kde byly stěny dekorovány
  umělým mramorem,
 • 00:02:00 v té době to bylo něco,
 • 00:02:02 co patřilo k takovým typickým
  ukázkám české architektury
 • 00:02:05 a v tomto smyslu to byla
  naprosto dokonalá práce.
 • 00:02:13 Pasáž plná obchodů, restaurací
  a kaváren,
 • 00:02:16 velice velkoryse koncipovaná
  na výšku dvou pater,
 • 00:02:19 dokonce takzvaná
  "žaponská čajovna?.
 • 00:02:42 Největší úžas ve své době
  vzbuzoval Velký sál,
 • 00:02:46 na jehož konstrukci se podílel
 • 00:02:48 vynikající odborník
  na betonové konstrukce
 • 00:02:51 profesor Stanislav Bechyně.
 • 00:02:54 Byly tady plesy, bály, konference,
 • 00:02:57 dokonce se hovořilo o tom,
  že tady bude kluziště a podobně,
 • 00:03:02 natočila se tady celá řada filmů.
 • 00:03:05 Byl to prostor impozantní na svou
  dobu a velice obdivovaný.
 • 00:03:17 Proběhla v něm také celá řada
  významných událostí,
 • 00:03:20 které jsou spojeny s celými
  dějinami Československé republiky.
 • 00:03:36 Lucerna, to byl ten nejelegantnější
  bál tady vůbec,
 • 00:03:40 nejenom v Praze, ale v Čechách.
 • 00:03:42 To byla klasa.
  To byla úroveň neskutečná.
 • 00:03:45 Já jsem tady nikde nic takového
  po válce už neviděl.
 • 00:03:49 Já jsem si jako mladej kluk
 • 00:03:50 vždycky za dvě hodiny,
  co jsem tady seděl,
 • 00:03:54 dal dvě grenadiny,
  které stály třicet osm korun,
 • 00:03:56 tak jsem tam nechal čtyřicet korun,
  a zase jsem šel.
 • 00:04:00 A opatrně jsem to pil,
  aby mi to vydrželo.
 • 00:04:03 Ale to bylo opravu takové...
 • 00:04:05 kdo sem přišel, tak byl i za té
  války každý dobře oblečený.
 • 00:04:16 Rekonstrukce baru -
 • 00:04:17 to byla geniální záležitost
  Miloše Havla,
 • 00:04:20 když dostal po čase nápad,
  že by to měli změnit,
 • 00:04:23 tak pozval ty stálé,
  takové dobré hosty,
 • 00:04:26 aby celý ten bar rozflákali.
 • 00:04:29 No a za nějaký měsíc, za dva,
  tam byl úplně fungl nový bar,
 • 00:04:33 a jednou měl takový opravdu
  geniální nápad,
 • 00:04:36 kdy hned od vchodu byla skluzavka,
  po které jezdily dolů mladé dámy.
 • 00:04:43 No a u baru dole byl přímo
  příjezd k tomu baru,
 • 00:04:45 a tam sedávali zase ti pánové,
  kteří byli dobrými hosty.
 • 00:04:49 Tak to bylo velice pro ně zábavné
  a asi dobrá podívaná.
 • 00:05:01 Koncerty jsem tady zažil za války,
 • 00:05:03 a sice v roce 1943 jsem tady byl
  poprvé,
 • 00:05:07 to tady byl velký orchestr
  R.A. Dvorského,
 • 00:05:11 potom jsem tady byl jednou
  na koncertu
 • 00:05:13 Das Deutsche Tanzen Unterhalten
  Orchester,
 • 00:05:16 což byli ti nejlepší hudebníci
  z Německa,
 • 00:05:18 kteří natáčeli pro německý
  rozhlas tady v Praze.
 • 00:05:24 Velké plesy - to mi říkali
  Lída Baarová s Milošem Havlem,
 • 00:05:28 že to bylo prostě
  něco nezapomenutelného.
 • 00:05:46 Nacházíme se v jednom z prvních
  pražských kin.
 • 00:05:49 Jeho stavba začala
  někdy kolem roku 1907.
 • 00:05:55 Mlčel jsem příliš dlouho, viďte.
 • 00:05:57 Přemýšlel jsem.
 • 00:05:58 Přemýšlel jsem o tom,
 • 00:06:00 že když si člověk něco usilovně
  a soustředěně přeje
 • 00:06:03 a vloží do toho celou sílu
  své vůle,
 • 00:06:05 že se mu to nakonec splní.
 • 00:06:08 Po smrti staré paní Havlové,
 • 00:06:10 tedy babičky našeho bývalého
  prezidenta pana Václava Havla,
 • 00:06:14 se museli její synové Miloš
  a Václav domluvit na tom,
 • 00:06:18 aby zvládali tento složitý provoz
 • 00:06:23 a vůbec složitý provoz
  svého podnikání,
 • 00:06:25 tak si museli rozdělit činnosti.
 • 00:06:27 Miloš si vzal na starosti
  filmovou práci ve společnosti AB,
 • 00:06:33 to znamená ve Vinohradském atelieru
 • 00:06:36 a filmařské a filmové aktivity
  tady v Lucerně.
 • 00:06:43 A Václav Havel zase se zabýval
  tou stavební činností
 • 00:06:47 a stavebním podnikatelstvím.
 • 00:06:50 Odehrávaly se tady významné
  události.
 • 00:06:52 Na první premiéru Lucernafilmu
 • 00:06:55 přišel třeba spisovatel
  Alois Jirásek,
 • 00:06:57 který v té době měl premiéru
  své hry Lucerna,
 • 00:07:00 což souviselo právě
  s tímto symbolem.
 • 00:07:05 Aby ti Havlové to vůbec
  mohli postavit,
 • 00:07:06 tento úchvatný palác,
  toto kulturní centrum,
 • 00:07:10 tak museli pro to něco
  dělat ekonomicky.
 • 00:07:13 A jak to jinak udělat?
 • 00:07:15 Museli si vytvořit řadu
  postranních aktivit,
 • 00:07:20 které potom směřovaly
  k tomu hlavnímu:
 • 00:07:22 Postavit palác,
  vytvořit dokonalé kino
 • 00:07:26 a hrát tady věci pro pobavení
  a poučení pražského obecenstva.
 • 00:07:32 Velice obdivovaný interiér
  byl interiér kina,
 • 00:07:34 který byl ve stylu takového
  takzvaného "třetího rokoka?
 • 00:07:38 a potom přilehlá kavárna,
 • 00:07:41 odkud byl překrásný výhled
  do pasáže,
 • 00:07:44 kde jste si mohli dát kafe
  a dívat se,
 • 00:07:46 jak dole proudí čilý ruch.
 • 00:07:51 Kolem poloviny prosince
  zde byla uskutečněna
 • 00:07:54 slavná premiéra prvního zvukového
  filmu Loď komediantů.
 • 00:08:00 Byl to americký film
 • 00:08:01 a lidi byli úplně nadšení
  celým tím zařízením
 • 00:08:04 a tou krásou toho sálu tady,
  patřičnou výzdobou ve foyeru,
 • 00:08:12 byly tam nainstalovány
  různé kostýmy,
 • 00:08:15 zmenšený model Lodi komediantů.
 • 00:08:19 Bylo tady 48 premiér Lucernafilmu
  mezi rokem 1937 až 1945,
 • 00:08:27 všechny ty slavné válečné filmy
 • 00:08:30 režiséra Otakara Vávry,
  Františka Čápa,
 • 00:08:34 tak ty se odehrávaly tady.
 • 00:08:37 I velký popremiérový sedánek
  filmu Tanečnice,
 • 00:08:40 filmové plesy se tady odehrávaly,
 • 00:08:43 s tím, že napřed se tady
  odehrálo kino,
 • 00:08:47 pak se šlo do Velkého sálu,
 • 00:08:50 kde se pokračovalo v takové
  důstojné oslavě
 • 00:08:52 toho výrobního štábu.
 • 00:08:57 Teď už si vzpomínám.
  Tam za těmi třemi okny...
 • 00:09:02 Adina Mandlová tady zpívala
  dole v tom restaurantu Kabaret,
 • 00:09:05 tak zpívala svůj fantastický
  kuplet,
 • 00:09:09 který měla úžasným způsobem
  nastudovaný
 • 00:09:11 s orchestrem R.A.Dvorského,
 • 00:09:14 který se jmenoval
  Kupte si mé fialky.
 • 00:09:19 Možná, že celý lidský život
  je jen sen.
 • 00:09:25 Dole byly vynikající restaurace
  se skvělou kuchyní,
 • 00:09:28 kterou jeden čas řídil také
  filmový herec Theodor Pištěk.
 • 00:09:34 Ve 30. letech potom tady vytvořil
  známý bar U černého koníčka
 • 00:09:39 architekt Vladimír Grégr.
 • 00:09:58 Začínala jsem tady v 19 letech
  jako frekventantka tanečních,
 • 00:10:02 později jako partnerka
  Otakara Landy,
 • 00:10:04 který v té době tady působil.
 • 00:10:06 Před ním v tomto sále působili
  manželé Červinkovi,
 • 00:10:10 pak tady působil ještě pan Florián
 • 00:10:13 a potom při výběru asi v r. 1965
  jsem převzala taneční školu já.
 • 00:10:21 Rozdíl mezi těmi dětmi za totality
  a dneska je velký,
 • 00:10:26 protože tenkrát ony neměly
  tolik možností vyžití,
 • 00:10:28 měly pouze možnost dělat
  nějaký sport,
 • 00:10:31 a sotva do toho trošku vnikly,
 • 00:10:33 už je hnali,
  aby to dělaly vrcholově,
 • 00:10:35 takže ta masovost se projevila,
  co se týká pohybu,
 • 00:10:38 pouze při spartakiádách.
 • 00:10:40 Pak to usnulo a nebylo nic.
 • 00:10:44 V těch 50. letech sál byl
  doslova nabitý.
 • 00:10:46 Tady bylo 90 dívek a 140 chlapců
  za Otakara Landy,
 • 00:10:50 a prostě to byla masovka.
 • 00:10:52 Ta atmosféra byla taková upjatější.
 • 00:10:54 Ty děti nic jiného neměly
  a byla to pro ně povinnost,
 • 00:10:56 takže ony se trošku chovaly
  volněji,
 • 00:10:59 ale pořád tam byla vidět
  taková ta školská drezúra,
 • 00:11:01 nebyly uvolněné.
 • 00:11:03 Dneska i když s nima někdy
  máme debatu,
 • 00:11:04 že se mě zeptají do mikrofonu
  na určitou věc,
 • 00:11:07 a já jim tedy odpovím,
  nebo je odkážu po hodině,
 • 00:11:09 ale jsou bezprostřední a je vidět,
  že i když to někdy skrývají,
 • 00:11:14 že je to zajímá, to co jim říkám.
 • 00:11:31 Byly tady koncerty slavných
  osobností,
 • 00:11:33 připomínám například
 • 00:11:34 ten slavný koncert
  Louise Armstronga a mnoha dalších.
 • 00:12:30 Současný stav Lucerny je přiměřený
  situaci.
 • 00:12:35 Po sto letech od stavby
 • 00:12:37 už by si zasloužila nějakou
  pořádnou renovaci,
 • 00:12:39 přehodnocení, co je nakolik
  důležité historicky,
 • 00:12:46 aby se to zachovalo,
 • 00:12:47 myslím spíše z té technické
  stránky, jako pater-noster.
 • 00:12:52 Samozřejmě sály, výzdoba,
 • 00:12:53 to všechno je památkově chráněné
  a je to krásné,
 • 00:12:59 a proto sem i mimo jiné lidé chodí.
 • 00:13:02 Ale z té technické výbavy,
  z té infrastruktury,
 • 00:13:04 ty věci jsou skoro už dávno
  za horizontem.
 • 00:13:09 Ty je třeba opravdu vyměnit,
  nahradit moderními věcmi.
 • 00:13:15 Ty plány s Lucernou jsem formovala
  někdy v letech 1993-1994,
 • 00:13:21 kdy jsme vyzvali, nebo chtěli
  vyzvat investory,
 • 00:13:26 aby se přišli podílet
  na obnově Lucerny.
 • 00:13:31 Bohužel z toho sešlo,
 • 00:13:34 protože právníci tehdejšího
  mého spoluvlastníka Václava Havla
 • 00:13:39 na to měli jiný názor,
 • 00:13:42 takže plány s obnovou Lucerny
  se zatím nerealizovaly.
 • 00:13:49 Zásadně co by podle těch plánů
  mělo být nové je,
 • 00:13:54 že by veřejnosti byly zpřístupněné
  terasy,
 • 00:13:58 kde by měla být krásná
  a velmi kvalitní restaurace
 • 00:14:01 s výhledem na Prahu,
 • 00:14:03 a jinak Lucerna v zásadě
  by měla být taková, jaká je.
 • 00:14:10 Už dnes je Lucerna historická
  památka,
 • 00:14:12 takže i když počítáme s tím,
  že to budou nové technologie,
 • 00:14:17 tak máme samozřejmě už novou
  kotelnu,
 • 00:14:20 dálkově ovládanou, plynovou,
 • 00:14:23 máme nový transformátor,
 • 00:14:25 v celé budově, v sálech,
  jsou opravená sociální zázemí,
 • 00:14:30 která už odpovídají standardu.
 • 00:14:33 Před pár dny jsme dokončili
 • 00:14:35 novou vzduchotechniku kina
  a v kavárně kina,
 • 00:14:40 kino je interiérem opravené
 • 00:14:43 a v nejbližší době budeme vyměňovat
  nová sedadla,
 • 00:14:47 takže takovéto částečné úpravy
  děláme.
 • 00:14:50 Nedávno se otevřela nová restaurace
  s názvem Radio Lucerna.
 • 00:14:55 Po novém roce hned otevřeme
  další restauraci,
 • 00:14:58 jejíž jméno vám ještě neprozradím,
  bude to překvapení.
 • 00:15:02 Lucerna má obrovskou tradici,
  je dobře zakořeněná,
 • 00:15:06 z toho plyne,
  že má velmi dobrou výdrž.
 • 00:15:09 Já říkám,
  že má ještě i anděla strážného.
 • 00:16:15 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2008

Související