iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 9. 2008
15:10 na ČT1

1 2 3 4 5

140 hlasů
11964
zhlédnutí

Sydney

Setkání mladých celého světa s papežem Benediktem XVI. v Austrálii

21 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Sydney

 • 00:00:13 Přípravné práce na Světový den
  mládeže začaly už před 7 měsíci,
 • 00:00:20 kdy se úzký přípravný tým vydal
  do Sydney zajistit různé kontakty,
 • 00:00:29 pomoc různých lidí.
 • 00:00:31 Setkaly jsme se s farnostmi,
  které nás později přijaly
 • 00:00:36 pod svou střechu.
 • 00:00:38 Navštívily jsme české krajany,
  kteří nám nabídli
 • 00:00:41 opravdu obrovskou pomoc.
 • 00:00:46 My jsme se dozvěděli,
  že budeme bydlet v Melbourne
 • 00:00:50 ve třech farnostech.
 • 00:00:54 Protože nám slíbili,
  že nás vyzvednou na letišti,
 • 00:01:01 tak děcka byli rozdělené do těch 3
  farností dle příletových skupin.
 • 00:01:06 A to jak v těch rodinách
  bydleli nebo bydlí,
 • 00:01:10 tak si zorganizovali místní sami.
 • 00:01:21 Na konci minulého
  roku mne požádali,
 • 00:01:24 zda bych se v Melbourne nestala
  koordinátorkou pobytu pro mládež,
 • 00:01:28 která přijíždí na Světové setkání
  mládeže do Sydney.
 • 00:01:33 Požádali jsme řadu lidí,
  zda by neposkytli
 • 00:01:37 ve svých domovech ubytování.
 • 00:01:39 Přihlásilo se kolem 70 rodin,
  které nabídly pohostinství,
 • 00:01:43 jak my říkáme novým dětem.
 • 00:01:45 Tito adoptovaní synové a dcery
  z České republiky teď
 • 00:01:49 patří do našich rodin.
 • 00:01:55 Česká mládež se na předprogram
  Světového dne mládeže
 • 00:02:00 do Melbourne sjížděla
  v několika skupinách.
 • 00:02:03 Farnosti v Melbourne jí nabídly
  kulturní i duchovní program.
 • 00:02:08 Poslední den byla společná mše
  svatá v městečku Ringwood.
 • 00:02:12 Na liturgické slavnosti se
  podíleli jak Češi, tak Australané.
 • 00:02:21 Následující den brzy ráno
  se na 50 000 poutníků
 • 00:02:25 z mnoha koutů světa
  přesunulo z Melbourne do Sydney.
 • 00:02:30 Vzdálenost téměř 1000 kilometrů
  zabrala autobusům celý den.
 • 00:02:37 Po příjezdu do Sydney
  jsme byli přesunuti
 • 00:02:41 do různých ubytovacích škol.
 • 00:02:44 Byli jsme rozděleni
  do různých tříd.
 • 00:02:47 První noc jsme přežili bez batohů.
 • 00:02:50 Další den si nás rozdělily rodiny
  a přijely nám některé batohy,
 • 00:02:55 tak jsme ještě dopadli
  celkem dobře.
 • 00:02:58 Teď jsme v rodině,
  kde je více národních skupin.
 • 00:03:02 Je to super, protože se o nás
  starají lépe jak o vlastní.
 • 00:03:06 Fakt skvělé!
 • 00:03:07 Každý den se setkáváme
  na Australské katolické univerzitě
 • 00:03:11 v předměstí Streatfield, kde máme
  společně českou katechezi
 • 00:03:15 a českou mši Svatou.
 • 00:03:20 ZPĚV
 • 00:03:34 Letošní setkání tady v Sydney
  se Svatým Otcem mělo
 • 00:03:37 jako motto ze Skutků Apoštolů 1:8
  tato slova:
 • 00:03:43 Budete vybavení silou a budete
  mi svědky až na konce země.
 • 00:03:52 My jsme se ocitli až
  na samém konci země
 • 00:03:55 vzhledem k našim evropským poměrům.
 • 00:03:58 A tak tady prožíváme, už jsme
  prožili
 • 00:04:01 a ještě prožijeme
 • 00:04:02 chvíle univerzální církve a všech
  historických cest misionářů
 • 00:04:07 a života církve za 2000 let.
 • 00:04:09 Budete vybaveni silou
  a tou silou je Duch Svatý.
 • 00:04:14 O to prosíme.
 • 00:04:16 Ten přichází v tichosti, přichází
  proto, aby nám připomenul
 • 00:04:20 všechno, co nás Pán učil.
 • 00:04:25 Svátost Biřmování!
 • 00:04:28 Ještě spousta lidí chápe,
  že křest je důležitý,
 • 00:04:32 a tak jak jsem se ptal:
  Kdo není pokřtěn?
 • 00:04:35 Tak teď se zeptám obráceně:
  Kdo je biřmován?
 • 00:04:40 Drtivá většina, Bohu díky.
 • 00:04:45 Tak zase si to prožijeme
  jako obnovu této svátosti.
 • 00:04:49 Uvědomíme se, kdy jsme ji přijali,
  za jakých okolností, jak to bylo,
 • 00:04:55 co jsme tehdy chápali a co ještě
  nechápeme dnes a podobně.
 • 00:05:00 Sám Svatý Otec říká v poselství,
  asi jste ho nejednou četli,
 • 00:05:04 že povzbuzuje ty, kteří
  tuto svátost ještě nepřijali,
 • 00:05:08 aby ji opravdu přijali.
 • 00:05:13 Čtvrteční odpoledne přineslo
  dlouho očekávané setkání
 • 00:05:18 mladých s papežem.
 • 00:05:20 Čekalo zde na něj na 200 000 lidí.
 • 00:05:28 Benedikt XVI. přijel na Barangaroo
  na lodi Sydney 2000.
 • 00:05:33 Na palubě se setkal s 12 zástupci
  z různých kontinentů.
 • 00:05:38 Papeže doprovázeli také
  kardinálové Pell a Bertoni.
 • 00:05:44 Téměř 6 námořních mil pluli
  podél sydneyského pobřeží.
 • 00:05:49 Loď s papežem na palubě doprovázela
  flotila menších loďek s mladými
 • 00:05:54 a z břehů ji sledovaly
  zástupy lidí.
 • 00:05:57 U mola v Barangaroo,
  které nese název po manželce
 • 00:06:01 místního náčelníka Aboriginů,
  zakotvila loď Sydney 2000 v 15:30.
 • 00:06:08 Benedikta XVI. po vylodění
  přivítali mladí Aboriginové.
 • 00:06:12 V tanečním průvodu přinesli
  k oltáři evangeliář.
 • 00:06:22 Svatý otče, takové uvítání,
  jakého se vám dostalo,
 • 00:06:26 při vašem připlutí do přístavu,
  Sydney nezažilo od doby,
 • 00:06:30 kdy připlul první katolický
  arcibiskup Sydney -
 • 00:06:34 Patrick Francis Moran v roce 1884.
 • 00:06:38 Řekl kardinál Pell
  na přivítanou Benediktu XVI.
 • 00:06:48 Drazí mladí, jaká radost,
  že vás mohu pozdravit tady
 • 00:06:52 na Barangaroo na březích
  nádherné Sydneyské zátoky
 • 00:06:56 a jejího slavného mostu
  a budovy Opery!
 • 00:07:00 Mnozí z vás pocházejí odtud,
  z vnitrozemí nebo
 • 00:07:04 z dynamických multikulturních
  komunit australských měst.
 • 00:07:09 Jiní přišli z roztroušených
  ostrovů Oceánie, další z Asie,
 • 00:07:14 ze Středního Východu,
  Afriky a z Ameriky.
 • 00:07:17 Jistý počet z vás však přišel
  ze stejné dálavy jako já,
 • 00:07:22 až z Evropy!
 • 00:07:28 Ať už jste ale přišli odkudkoli,
  nyní jsme konečně tady v Sydney!
 • 00:07:34 A sešli jsme se v tomto našem světě
  jako rodina Boží,
 • 00:07:39 jako Kristovi učedníci,
 • 00:07:41 abychom byli přede všemi svědky
  jeho lásky a jeho pravdy.
 • 00:07:49 Na páteční odpoledne připravil
  otec Franco Navarra
 • 00:07:53 inscenaci Křížové cesty.
 • 00:07:56 Před vstupem do kněžského semináře
 • 00:07:58 režíroval opery v Sydney
  a ve Spoletu.
 • 00:08:05 250 000 lidí se účastnilo křížové
  cesty v ulicích Sydney.
 • 00:08:10 Město bylo na dnešní odpoledne
  přetvořeno
 • 00:08:14 na Jeruzalém 21. století,
  kde Ježíš znovu žije, trpí a umírá.
 • 00:08:23 V pátek to celé vyvrcholilo
  křížovou cestou,
 • 00:08:27 která na mě osobně
  silně zapůsobila.
 • 00:08:32 Jednak tím pojetím a jednak,
 • 00:08:34 že jsme se dostali do sektoru
  těsně vedle kříže vedle Golgoty.
 • 00:08:38 Takže jsme mohli zblízka pozorovat
  to celé vyvrcholení: Ježíšovu smrt.
 • 00:08:44 Potom sejmutí z kříže.
 • 00:09:04 Vyrazili jsme poměrně brzo.
 • 00:09:06 Ještě 6:30 jsme slavili
  společně Mši svatou.
 • 00:09:09 Poté jsme se společně nasnídali
  a poté jsme vyrazili
 • 00:09:13 plni odhodlání na tu naši pouť,
  která nebyla tak dlouhá,
 • 00:09:17 byly to asi jen 4 km, takže jsem
  to zvládli docela bez překážek.
 • 00:09:23 Putovali jsme asi hodinu a půl.
 • 00:09:26 Bylo pěkné, že jsme šli v proudu,
  řece všech mezinárodních poutníků.
 • 00:09:32 Každý mával svou vlajkou
  a pln nadšení směřoval
 • 00:09:35 na dostihový stadion Randwick,
 • 00:09:39 kde jsme se těšili
  na setkání se Svatým Otcem.
 • 00:09:46 Jsem katechetou-asistentem
  a byl jsem určen,
 • 00:09:50 abych pomáhal české mládeži,
  která se scházela
 • 00:09:53 na Australské katolické univerzitě
  ve Streatfieldu.
 • 00:09:58 V posledních dnech jsem
  také měl možnost poznat
 • 00:10:02 velké množství lidí
  z České republiky.
 • 00:10:05 Navzdory tomu, že jsem nerozuměl
  jejich řeči se mi líbily písně,
 • 00:10:10 které zpívaly v univerzitní kapli.
 • 00:10:13 Jsou to velmi zbožní lidé,
 • 00:10:16 viděl jsem,
  jak chodily i ke zpovědi.
 • 00:10:19 Práce s takovými lidmi
  mě opravdu baví.
 • 00:10:22 Také je zde cítit prostředí
  České republiky,
 • 00:10:25 o kterém jsem se toho
  mnoho dozvěděl.
 • 00:10:28 Jsem nadšen z toho,
  co jsem mohl díky Čechům zažít.
 • 00:10:47 Sobotní modlitební bdění mladých
  začalo choreografickým vystoupením
 • 00:10:52 v pološeru rozptylovaném
  jen světlem paškálu.
 • 00:10:56 Na pódium byl vynesen kříž
  a ikona světových dnů mládeže.
 • 00:11:14 Benedikt XVI. se objevil
  bez ohlášení ze zákulisí pódia,
 • 00:11:21 což vyvolalo překvapení a nadšení.
 • 00:11:24 Dvojice moderátorů přivítala
  papeže jako poutníka a otce.
 • 00:11:28 Hluboký dojem zanechala
  svědectví mladých lidí
 • 00:11:32 z celého světa.
 • 00:11:33 Jako první vystoupila dívka
  z králové-hradecké diecéze.
 • 00:11:38 Jmenuji se Marie Štěpánová
  a pocházím z České republiky,
 • 00:11:42 nádherné malé země
  v srdci Evropy.
 • 00:11:45 Ta je po dvou totalitních režimech
  považovaná za jednu
 • 00:11:49 z nejateističtějších na světě.
 • 00:11:52 Mohli byste si myslet,
  že nad našim národem
 • 00:11:56 Duch Svatý moc nevane,
  ale opak je pravdou,
 • 00:12:00 když na ni pohlédnete
  moudrostí Boží.
 • 00:12:03 Moudrost pro mě znamená zkušenost,
  zkušenost s živým Bohem.
 • 00:12:09 Duch Svatý mě učí pohlížet
  na věci novým světlem.
 • 00:12:13 Něco, co nevyšlo podle mého plánu
  se po čase prokázalo jako správné.
 • 00:12:18 Já mohla poznat, že Boží záměr
  se mnou je mnohem dokonalejší,
 • 00:12:23 než jsem si dokázala představit.
 • 00:12:27 Svou pomoc mi Svatý duch
  také poskytnul,
 • 00:12:31 když jsem měla podat
  svědectví o naši církvi
 • 00:12:35 v protestanském sboru,
 • 00:12:36 nebo když mám svědčit o Kristu
  ve škole, nebo mezi vrstevníky,
 • 00:12:41 přesto že to v naší zemi
  není zrovna jednoduché.
 • 00:12:44 Ducha Svatého vnímám
  jako laskavou ruku Boha Otce,
 • 00:12:47 která mě pomáhá,
  postrkuje do dobrého díla,
 • 00:12:50 hladí mě a stírá slzy z tváří.
 • 00:12:52 A je- li to potřeba,
  může mi dát i láskyplný pohlavek.
 • 00:13:02 Drahá mládeži, opět jsme
  tento večer slyšeli
 • 00:13:06 velký Kristův příslib:
 • 00:13:09 Až na vás sestoupí Duch Svatý,
  dostanete moc.
 • 00:13:13 Slyšeli jsme také jeho pokyn:
 • 00:13:16 Budete mými svědky
  až na konec země.
 • 00:13:21 Vy už víte, že naše křesťanské
  svědectví se nabízí světu,
 • 00:13:26 který je z mnoha hledisek křehký.
 • 00:13:29 Jednota Božího stvoření
  je oslabena zraněními,
 • 00:13:33 která sahají hluboko zvláště tehdy,
  jsou-li porušeny sociální vazby,
 • 00:13:39 anebo je-li lidský duch
  téměř úplně potlačen
 • 00:13:43 zbídačováním a zneužíváním osob.
 • 00:13:47 Současná společnost skutečně trpí
  jakýmsi rozpadem v důsledku
 • 00:13:53 onoho způsobu myšlení, které
  je svou podstatou krátkozraké,
 • 00:13:59 protože nedbá na celý horizont
  pravdy o Bohu a o nás.
 • 00:14:05 Relativismus ze své podstaty
  není schopen vidět celý rámec.
 • 00:14:10 Ignoruje ony principy,
  které nám dávají schopnost žít
 • 00:14:15 a růst v jednotě, řádu a harmonii.
 • 00:14:22 Jakou odpověď dáme jako
  křesťanští svědkové tomuto
 • 00:14:27 rozdělenému a rozdrobenému světu?
 • 00:14:30 Jak můžeme nabízet naději na mír,
  uzdravení a harmonii
 • 00:14:34 oněm místům konfliktů, utrpení
  a napětí, kterými jste se rozhodli
 • 00:14:41 putovat s tímto křížem
  Světového dne mládeže?
 • 00:14:47 Jednoty a smíření nelze
  dosáhnout pouze našimi silami.
 • 00:14:52 Bůh nás učinil jedny pro druhé
  a pouze v Bohu a v jeho církvi
 • 00:14:58 můžeme nalézt onu jednotu,
  kterou hledáme.
 • 00:15:08 Po katechezi Svatého otce
  vstoupilo na scénu
 • 00:15:12 a bylo představeno
  24 mladých mužů a žen,
 • 00:15:17 kterým následující den
  Benedikt XVI.udělí
 • 00:15:20 svátost biřmování.
 • 00:15:25 Přišli ze všech koutů světa
  i domácí Austrálie.
 • 00:15:31 Celé shromáždění pro ně a
  pro jejich mateřské země
 • 00:15:37 vyprošovalo plnost darů
  Ducha Svatého.
 • 00:15:41 I mezi nimi měl náš národ
  svého zástupce - Václava Rylka
 • 00:15:46 z ostravsko-opavské diecéze.
 • 00:16:19 Pak přišel hlavní okamžik:
  jáhen přinesl Nejsvětější Svátost.
 • 00:16:24 Paprsčitý kruh uprostřed
  papežského pódia zvětšil
 • 00:16:29 rozměry monstrance,
  aby byla z daleka viditelná.
 • 00:16:33 Nadešel čas ztišení a modlitby.
 • 00:16:37 Adoraci čas od času
  umocňovaly verše z Bible.
 • 00:16:52 Na hipodromu Randwick trávilo
  noc 235 000 účastníků setkání,
 • 00:16:58 k nimž se z rána přidalo dalších
  170 000 věřících ze Sydney
 • 00:17:03 a z celé Austrálie.
 • 00:17:09 Večerní vigilie s papežem se mi
  moc líbila. Zvláště to,
 • 00:17:13 že to bylo v režii mladých,
  že papež nám adresoval promluvu.
 • 00:17:18 Jinak je vidět, že celá
  organizace stála
 • 00:17:21 na Mezinárodní liturgické skupince,
  která byla složena z mladých lidí.
 • 00:17:26 Byl to opravdu duchovní zážitek,
  který jsem nečekal
 • 00:17:31 v tak velkém množství lidi,
  které tady okolo je.
 • 00:17:34 Jsem na druhém Světovém dni mládeže
  a tady byla vigilie oproti
 • 00:17:39 tomu minulému víc hlubší,
  pro mě duchovnější
 • 00:17:43 a dokázal jsem ji hlouběji prožít.
 • 00:17:49 Svatý otec v 10 hodin
  zahájil nedělní mši svatou,
 • 00:17:53 při níž koncelebrovalo
  26 kardinálů, 420 biskupů
 • 00:17:58 a více než 2000 kněží,
  z nichž 1000 bylo k dispozici
 • 00:18:02 přítomným ke svátosti smíření.
 • 00:18:06 Zvláštností letošního slavení dnů
  mládeže bylo udělování
 • 00:18:11 svátosti biřmování.
 • 00:18:13 Poprvé v historii mládežnických
  setkání totiž papež uděloval
 • 00:18:18 svátost křesťanské dospělosti.
 • 00:18:21 To se setkalo s velkou pozorností
  ze strany všech mladých,
 • 00:18:25 kteří samotný obřad
  udílení svátosti
 • 00:18:28 často přerušovali potleskem.
 • 00:18:39 V homilii svatý otec
  mimo jiné vyzdvihl:
 • 00:18:44 Mocí svého Ducha je Ježíš
  v našich srdcích neustále
 • 00:18:48 přítomen a klidně čeká,
  až se mlčky usadíme vedle něho,
 • 00:18:52 abychom slyšeli jeho hlas,
  zůstali v jeho lásce
 • 00:18:56 a dostali moc shůry, která nás
  učiní způsobilými k tomu,
 • 00:19:01 abychom byli solí
  a světlem pro náš svět.
 • 00:19:07 A nyní přišla chvíle, abychom
  si řekli nashledanou.
 • 00:19:13 Děkuji vám všem za účast
  v Sydney a doufám,
 • 00:19:17 že se uvidíme za tři roky
  v Madridu ve Španělsku.
 • 00:19:22 POTLESK
 • 00:19:33 Modleme se do té doby za sebe
  a před světem vydávejme
 • 00:19:37 radostné svědectví o Kristu,
  Bůh Vám všem žehnej.
 • 00:19:49 Mnohokrát se mě mnoho lidí ptalo,
  jaký je rozdíl v těch dnech
 • 00:19:55 setkání s papežem.
 • 00:19:56 Já jsem se jich zúčastnil
  celkem šestkrát.
 • 00:20:00 Od Čenstochové až do dneška
  a musím říct, že jsou zvláštně
 • 00:20:05 jako by všechny stejné.
 • 00:20:07 Mají dynamiku mládí
  a i když vlastně generace stárne
 • 00:20:11 a vymění se, tak je zde stejný
  duch, a to je to zvláštní,
 • 00:20:15 stejný duch radostnosti a taky
  říkám školy univerzality církve.
 • 00:20:24 Především kdo to zažil
  nemůže být nacionalista,
 • 00:20:27 nemůže být rasista a to
  pro naši mládež
 • 00:20:31 a budoucí generace je úžasná věc.
 • 00:20:35 Setkávání tady je nejen mezi lidmi,
  ale také na základě ducha
 • 00:20:41 a toto jsme vždy prožívali
  a tady je to jen obnovení.
 • 00:20:47 Zatím poslední zastavení.
 • 00:20:50 Bude následovat další
  jak jsme slyšeli v Madridu.
 • 00:20:52 Skryté titulky:
  Alžběta Benešová
 • 00:21:03 .