iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 6. 2008
17:35 na ČT1

1 2 3 4 5

108 hlasů
24635
zhlédnutí

Na vrcholky hor

Masarykova chata na Šerlichu

Stezkou Aloise Jiráska do Orlických hor

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem

 • 00:00:24 Horám zdar, a těm,
  ve kterých právě jsme, zvlášť.
 • 00:00:28 Na úvod našeho dnešního setkání vám
  řeknu krásnou legendu,
 • 00:00:31 která se k tomuto pohoří vztahuje.
 • 00:00:34 Vládce sousedních hor Krakonoš zalétá
  pravidelně do těchto míst,
 • 00:00:39 aby žádal vládkyni zdejších hor,
  princeznu Kačenku, o ruku.
 • 00:00:44 A ona ho stejně pravidelně odmítá.
 • 00:00:46 Když se Krakonoš vrací domů,
  rozpoutá hotové peklo.
 • 00:00:51 Mlhy, vichřice, déšť,
  potoky se rozvodňují.
 • 00:00:55 Přesně to, co vidíte kolem mě.
 • 00:00:58 Tyto hory se na počest vládkyně
  jmenují Hory Kačenčiny,
 • 00:01:02 ale my je známe pod názvem
  Orlické hory.
 • 00:01:06 Tímto směrem leží cíl našeho dnešního
  putování, a abych nezabloudil,
 • 00:01:11 budu se držet tyčí.
 • 00:01:17 Orlické hory, stejně jako většina
  našich pohoří,
 • 00:01:21 tvoří hranici dvou států.
  V tomto případě s Polskem.
 • 00:01:25 Za dob naštěstí už dávno minulých to
  byla spíš komplikace.
 • 00:01:29 Ale v době Schengenského prostoru
  tady na hřebenech hor
 • 00:01:33 vzkvétá turistický ruch.
 • 00:01:35 A vy se při toulkách můžete
  bez problémů podívat
 • 00:01:38 i k našim severním sousedům.
 • 00:01:41 Statistiky hovoří o tom, že takových
  zamračených dní je tady průměrně 160,
 • 00:01:45 zatímco zcela jasných a slunečných
  jen 35.
 • 00:01:49 Orlické hory jsou chráněnou krajinnou
  oblastí o ploše 204 km2,
 • 00:01:53 která byla vyhlášena 28. 12. 1969.
 • 00:01:58 Nejvyšším vrcholem je Velká Deštná
  vysoká 1115 m.
 • 00:02:04 Ale nemusí nám k turistice vždy
  svítit sluníčko, že.
 • 00:02:09 Na horách je krásně za každého
  počasí, což oceňujeme zejména my,
 • 00:02:13 drsní horalé.
 • 00:02:17 V deštivém počasí se každý rád uchýlí
  do tepla horské chaty,
 • 00:02:21 a tak ji v mlze a dešti netrpělivě
  vyhlížím i já.
 • 00:02:28 A už ji vidím!
 • 00:02:30 Je to ona, Masarykova chata Klubu
  českých turistů z Hradce Králové
 • 00:02:34 s krásnou mansardovou střechou
  z dílny architekta Bohuslava Fuchse.
 • 00:02:41 Dobrý den, pane prezidente
  osvoboditeli!
 • 00:02:45 Jak vidíte, dorazili jsme k cíli naší
  cesty, k Masarykově chatě na Šerlichu
 • 00:02:50 Jako první nás upoutá monumentální
  bysta našeho prvního prezidenta.
 • 00:02:55 Má ale stejně pohnuté osudy
  jako samotná chata.
 • 00:02:59 Byla vztyčena v r. 1935,
  ale už v r. 1938 při odsunu
 • 00:03:04 českého obyvatelstva ji původní
  nájemce někam ukryl.
 • 00:03:08 Po válce nalezena nebyla.
 • 00:03:11 Takže za dohledu autora původní
  bysty, sochaře Leoše Kubíčka,
 • 00:03:15 byla v r. 1949 odlita nová bysta.
 • 00:03:19 Nebyla to ale nejlepší doba
  k umisťování byst
 • 00:03:23 našeho 1. prezidenta,
  a tak v 50. letech
 • 00:03:26 musel pan prezident Masaryk
  do depozitáře.
 • 00:03:31 V r. 1968 byla bysta opět umístěna
  na podstavec,
 • 00:03:35 aby v 70. letech znovu zmizela.
 • 00:03:39 Teprve v r. 1990 se sem znovu
  vrátila, a doufejme,
 • 00:03:43 že už definitivně.
 • 00:03:45 A jen tak mimochodem,
  pan prezident nikdy na této své chatě
 • 00:03:49 nikdy v životě nebyl.
 • 00:03:55 Chata byla po 1. prezidentovi
  pojmenována ve vlasteneckém nadšení
 • 00:04:00 na jeho počest.
 • 00:04:17 Tak už jsem tady.
 • 00:04:19 Ale protože jsme kousek
  od polských hranic,
 • 00:04:22 budu s volbou jazyka raději opatrný.
 • 00:04:24 -Dzien dobry.
  -Dzien dobry.
 • 00:04:27 -Mluvi pan po česky?
  -Samozřejmě.
 • 00:04:29 To se mi ulevilo! Budeme se tedy
  bavit svou mateřštinou.
 • 00:04:34 Já jsem to v té mlze sotva našel,
  to je u vás vždy takové počasí?
 • 00:04:38 Nedivte se, jste v Deštné
  v Orlických horách.
 • 00:04:41 A třeba ubytování pro znaveného
  poutníka máte?
 • 00:04:45 Ano, rádi vás ubytujeme.
 • 00:04:48 -Děkuji. A něco na osvěžení?
  -Specialitu můžu nabídnout.
 • 00:04:52 Specialitu? Tak to bude něco,
  už se těším!
 • 00:04:55 -Malinovku.
  -Malinovku?
 • 00:04:57 Dobře, tak mi ji natočte.
 • 00:05:06 -Prosím.
  -Děkuji.
 • 00:05:12 Hmmm, to je poprvé, co mi na nějaké
  chatě natočili nealkoholický nápoj,
 • 00:05:16 ale je to dobré!
 • 00:05:22 Nutno dodat, že malinová limonáda se
  na Masarykově chatě točí
 • 00:05:26 od jejího otevření v r. 1925.
 • 00:05:31 Mohutným impulsem realizace snu
  o horské chatě
 • 00:05:34 byl vznik Československé republiky.
 • 00:05:37 V r. 1919 byl z několika
  architektonických návrhů
 • 00:05:41 vybrán projekt chaty vypracovaný
  významným brněnským architektem
 • 00:05:45 Bohuslavem Fuchsem.
 • 00:05:47 12. 2. 1924 byla stavba zahájena
  a základní kámen byl položen
 • 00:05:53 za účasti tehdejšího předsedy
  Klubu československých turistů
 • 00:05:58 dr. Gutha-Jarkovského.
 • 00:06:00 27. září 1925 byla chata slavnostně
  otevřena za účasti samotného mistra
 • 00:06:06 Aloise Jiráska.
 • 00:06:08 Od té doby slouží nepřetržitě dodnes.
 • 00:06:11 Pane Ivane, Klub českých turistů
  z Hradce Králové byl
 • 00:06:15 nejen duchovním, ale i materiálním
  otcem stavby chaty na Šerlichu.
 • 00:06:26 Myšlenka zřídit horskou chatu
  na hřebenech hor vznikla
 • 00:06:30 už koncem 1. světové války,
  kdy na horách nebylo chalup dostatek.
 • 00:06:38 To se datuje do r. 1919. Pokračuje to
  tím, že se rozhodlo o výběru místa.
 • 00:06:50 Bylo zde několik návštěv,
  kdy se procházelo okolí.
 • 00:06:56 Poslední vybrané místo
  bylo na Šerlichu.
 • 00:07:01 Kolik stálo vybudovat takovou chatu?
 • 00:07:05 Vybudování se vyvíjelo. Úvodní návrh
  mluvil o 200 000 Kč nákladů na chatu.
 • 00:07:16 Skutečnost byla taková, že se to
  pořídilo za téměř 1 mil. Kč.
 • 00:07:22 Kousek vedle bylo Prusko.
 • 00:07:26 Zřízení chaty se dalo chápat
  i jako vlastenecký počin.
 • 00:07:30 Určitě.
 • 00:07:32 Do té doby to byl kraj německý.
  Sudety.
 • 00:07:34 Tady to bylo osídleno Němci.
 • 00:07:37 Když byla chata postavena,
  byl tady pokus o vypálení chaty.
 • 00:07:41 Bylo to 6 Němců, kteří připravovali,
  že chatu vypálí.
 • 00:07:48 -Říkali si Freikorps, že?
  -Ano.
 • 00:07:53 A čeští strážníci se o tom dozvěděli
  a byli na to připraveni.
 • 00:07:57 Skutečně to došlo tak daleko,
  že sem byla vhozena
 • 00:08:01 láhev od šampaňského plná petroleje.
 • 00:08:04 Následně sem měl být vhozen granát,
  aby to zapálilo.
 • 00:08:08 Ale čeští strážníci láhev okamžitě
  vyhodili a pak tady byla přestřelka.
 • 00:08:15 A uchránili chatu před likvidací.
 • 00:08:19 Ať se vám daří chatu udržovat
  ke spokojenosti vaší i všech,
 • 00:08:24 kdo sem přicházejí, jako třeba já.
  Na to si připijme.
 • 00:08:29 -Jestli vám nevadí malinovkou.
  -Ne, ta je výborná.
 • 00:08:33 Ať vzkvétá Masarykova chata
  na Šerlichu.
 • 00:08:38 Masarykova chata je chráněným
  památkovým objektem,
 • 00:08:42 což s sebou nese řadu výhod
  i nevýhod.
 • 00:08:45 Jednou z výhod je,
  že chata zůstane i pro další generace
 • 00:08:49 zachována v původní podobě.
 • 00:08:51 Nevýhodou je, že v interiéru nejde
  provést žádné úpravy,
 • 00:08:56 které by zvýšily její komfort.
 • 00:08:58 A tak se na záchod,
  stejně jako do umýváren,
 • 00:09:01 bude chodit na společnou chodbu.
 • 00:09:11 Využijeme chvíle, kdy jsme na chvíli
  v Masarykově chatě sami
 • 00:09:15 a máme ji jen pro sebe.
  Něco si o ní povíme.
 • 00:09:19 Klub českých turistů z Hradce Králové
  si pro stavbu chaty
 • 00:09:23 nemohl zvolit lepšího architekta.
 • 00:09:25 Bohuslav Fuchs byl významným
  představitelem funkcionalismu,
 • 00:09:29 a navíc o něm bylo známo,
  že své stavby dokáže výborně zasadit
 • 00:09:33 do prostředí, ve kterém stály.
 • 00:09:39 Byl to sochař Josef Kubíček,
  který vytvořil plastiky
 • 00:09:44 na centrálním sloupu.
  Vidíme tu hradeckého lva.
 • 00:09:48 Je to hradecký městský znak.
  I s nezbytným písmenem G.
 • 00:09:53 Z druhé strany je plastika
  děvčete a hocha,
 • 00:09:56 která pro mě má významný erotický
  podtext,
 • 00:10:00 a zde je emblém
  Klubu českých turistů.
 • 00:10:03 Tato fotografie zachycuje chvíle,
  kdy se chata na Šerlichu stala
 • 00:10:08 na přechodnou dobu součástí
  fašistické třetí říše.
 • 00:10:12 Vidíme, že plastiky na centrálním
  sloupu byly nahrazeny
 • 00:10:16 podobiznou německého vojáka
  obklopeného hákovými kříži
 • 00:10:20 a pohlížejícího na portrét vůdce
  Adolfa Hitlera.
 • 00:10:25 Za pozornost stojí i další plastika,
  která původně zachycovala
 • 00:10:30 vousatého horala.
 • 00:10:32 Ale operativně byla změněna na vládce
  zdejších hor, Rampušáka.
 • 00:10:39 Rampušák byl uměle vymyšlen
  až r. 1962.
 • 00:10:43 Aby se s princeznou Kačenkou spolu
  nehádali, bylo rozhodnuto,
 • 00:10:47 že Rampušák vládne Orlickým horám
  v zimě a Kačenka v létě.
 • 00:10:53 Masarykovu chatu na Šerlichu
  navštěvovaly i významné osobnosti.
 • 00:10:58 U jejího otevření byl např.
  Alois Jirásek,
 • 00:11:01 jehož jméno nese červená hřebenová
  stezka vedoucí kolem chaty.
 • 00:11:07 A tuto básničku,
  která je tu vystavena,
 • 00:11:10 osobně chatě věnoval významný básník.
  Já ji přečtu.
 • 00:11:14 Schválně, jestli poznáte, kdo to byl.
 • 00:11:17 Kdož budete v chatě dlíti,
  navzájem se mějte rádi.
 • 00:11:21 Třímajíce prapor v žití,
  mysli veselé a mládí!
 • 00:11:27 No schválně!
 • 00:11:29 Byl to slezský bard a významný
  turista Petr Bezruč.
 • 00:11:54 Bohužel se ani příští ráno
  počasí neumoudřilo,
 • 00:11:57 a tak budu muset vyrazit na průzkum
  okolí zase do husté mlhy.
 • 00:12:02 Rozhodl jsem se ovšem,
  že se nejdříve podívám na zoubek
 • 00:12:05 četným mýtům a legendám,
  kterými jsou Orlické hory opředeny.
 • 00:12:10 Počasí je k tomu ostatně
  jako stvořené.
 • 00:12:16 Ze všech legend jsem pro vás
  vybral jednu,
 • 00:12:19 jejíž děj se odehrává přímo
  vedle Masarykovy chaty.
 • 00:12:23 A pozor, bude to hodně strašidelné!
 • 00:12:28 Slabší povahy ať se raději nedívají
  a neposlouchají!
 • 00:12:37 Zde na vrcholu Šerlichu stála
  starobylá horská osada
 • 00:12:42 Scherlichgraben a v ní žil jistý
  Hans Joerg.
 • 00:12:46 Říkalo se, že si tady někde
  zakopal obrovský poklad.
 • 00:12:50 Když zemřel,
  lidé se pokoušeli poklad najít.
 • 00:12:54 Zároveň se tady ale začaly dít
  příšerné a tajuplné věci.
 • 00:12:58 Zjevovala se tady mužská postava,
  která po lučinách chodila
 • 00:13:02 obrovskými kroky.
 • 00:13:04 Říkalo se, že je to právě duch
  zemřelého Hanse,
 • 00:13:08 který svůj poklad hlídá.
 • 00:13:10 Mně se podařilo zjistit,
  že poklad je zakopaný právě tady.
 • 00:13:15 Prosím, běžte si projít okolí,
  a já si zatím poklad vykopu.
 • 00:13:19 Ale je to jen mezi námi.
 • 00:13:35 S batohem plným zlaťáků jsem si
  vyrazil na nejvyšší vrchol
 • 00:13:39 Orlický hor, jehož jméno dělá čest
  zdejšímu počasí.
 • 00:13:43 Na 1150 m vysokou Velkou Deštnou.
 • 00:13:47 Na jejím vrcholu se nachází
  rozhledna. To budou panoramata!
 • 00:13:52 Myslíte, že uvidím Jeseníky a krajinu
  až k Hradci Králové?
 • 00:13:56 Jako bych už něco zahlédl.
 • 00:14:07 Na své další cestě jsem narazil
  i na jeden z vojenských bunkrů.
 • 00:14:12 Ve 2. polovině 30. let minulého
  století se pod vlivem
 • 00:14:15 hrozícího nebezpečí ze strany Německa
  začala budovat pevnostní linie
 • 00:14:20 po celé délce hraničního hřbetu
  Orlických hor.
 • 00:14:23 Tato pevnostní linie měla být
  součástí opevnění státní hranice
 • 00:14:28 nejvíce ohroženého úseku
  od Bohumína po Krkonoše.
 • 00:14:37 V dosahu Masarykovy chaty je i jedna
  památka mimořádného významu.
 • 00:14:42 Nevím, kde jinde v ČR najdete
  na hřebeni pohoří barokní kapli.
 • 00:14:48 Vidíte, Orlické hory něco
  takového nabízejí.
 • 00:14:52 Toto je Kunštátská kaple,
  německy Puschkapelle.
 • 00:14:56 Původní stavba tady byla postavena
  roku 1670.
 • 00:15:00 Tento vzhled je po přestavbě
  z r. 1869.
 • 00:15:05 Kaple zde byla vybudována
  pro lesní dělníky,
 • 00:15:08 kteří sem přicházeli hlavně z Tyrol.
 • 00:15:10 Kromě nich sloužila i jako přístřešek
  pro kolemjdoucí pocestné.
 • 00:15:15 Kaple byla mnohokrát poničena.
 • 00:15:18 Koncem 20. století a počátkem
  21. století byla tak devastována,
 • 00:15:23 že jí dokonce hrozil úplný zánik,
  což se naštěstí nestalo.
 • 00:15:27 Byla kompletně rekonstruována
  a v r. 2005 dokonce
 • 00:15:30 slavnostně vysvěcena, takže funkční.
 • 00:15:33 Moje osobní vzpomínka na tato místa
  je taková,
 • 00:15:37 že když jsme tu r. 1984 tudy
  s kamarády šli, spali jsem u kaple.
 • 00:15:42 Tehdy ale byla obklopena
  hustým lesem.
 • 00:15:46 Zatímco dnes stojí na docela holé
  planině.
 • 00:15:51 Svědčí to o tom, že i Orlické hory
  byly za minulého režimu
 • 00:15:55 docela devastačně zasaženy
  exhalacemi.
 • 00:16:20 Turistickou chatu na Šerlichu
  opouštíme.
 • 00:16:23 Do deníčku si vezmu razítko.
 • 00:16:26 Kdybych ale uměl cestovat časem,
  neměl bych to tak jednoduché.
 • 00:16:31 Na razítku by bylo postupně napsáno:
 • 00:16:35 Masarykova chata, Hitlerbaude,
  Masarykova chata,
 • 00:16:38 Turistická chata na Šerlichu,
  Masarykova chata,
 • 00:16:41 Turistická chata na Šerlichu,
  no a teprve od r. 1989 se vrátil -
 • 00:16:46 a dej bože, že už navždy,
  původní název.
 • 00:16:49 Mějte se krásně, někdy si sem zajděte
  a na jiné horské chatě na shledanou.
 • 00:17:12 Skryté titulky: Alena Mikulenková
  Česká televize, 2008

Související