iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 11. 2009
16:20 na ČT2

1 2 3 4 5

27 hlasů
14946
zhlédnutí

72 jmen české historie

Kašpar Maria hrabě Šternberk

Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze

13 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Dvaasedmdesát jmen české historie - Kašpar Maria hrabě Šternberk

 • 00:00:17 Do fasády Národního muzea v Praze
  jsou vepsána jména mužů,
 • 00:00:21 kteří vytvářeli historii
  naší země.
 • 00:00:26 Připomeňme si jejich osudy.
 • 00:00:31 HUDBA
 • 00:01:04 "Schöner stets wird ihm die Welt.
 • 00:01:06 Schätze der Natur ergründen,
  Geist mit Element verbünden
 • 00:01:11 Ists, was ewig jung erhält.?
 • 00:01:15 "Vždy krásnější mu bude svět.
 • 00:01:17 Až nitro přírody pak spatří,
 • 00:01:20 s jejími živly ducha sbratří,
  má věčné mládí podržet.?
 • 00:01:25 Tak tyto verše nevěnoval
  Kašparu Maria,
 • 00:01:28 hraběti Šternberkovi nikdo menší
  než Johann Wolfgang Goethe.
 • 00:01:32 Oba se setkali
  v Mariánských Lázních,
 • 00:01:34 kde bydleli pod jednou střechou.
 • 00:01:37 Spojil je společný zájem
  o nerosty.
 • 00:01:40 Velmi dlouho si spolu také psali.
 • 00:01:44 "Sblížili jsme se velmi brzy.
 • 00:01:47 Kameny, která zaplňovaly jeho
 • 00:01:49 pokoj se staly prvními
  prostředníky,"
 • 00:01:51 zaznamenal si Šternberk.
 • 00:01:56 HUDBA
 • 00:02:03 Společně pak s dalšími přáteli
  cestoval po okolí.
 • 00:02:08 Vystoupili na Milešovku,
 • 00:02:11 navštívili i Komorní hůrku
  u Chebu a přemýšleli,
 • 00:02:14 jakým způsobem vznikla.
 • 00:02:17 Tehdy se zrodil Šternberkův nápad
 • 00:02:20 zahájit zde kutací práce.
 • 00:02:23 Dal razit štolu do nitra hůrky.
 • 00:02:25 Nakonec objevili sopečný
  sopouch a byla tak potvrzena
 • 00:02:29 dřívější teorie Ignáce Borna
  i jiných badatelů
 • 00:02:32 o sopečném původu Komorní hůrky.
 • 00:02:36 HUDBA
 • 00:02:48 Dodejme ještě, že Šternberk
  a Goethe pobývali na vyhaslém
 • 00:02:52 vulkánu v době,
 • 00:02:53 kdy básník v pozdním věku
  zahořel láskou
 • 00:02:58 k mladičké Ulrice Lewetzov.
 • 00:03:01 A tato dívka byla dcerou milenky
  Františka hraběte Klebersberka,
 • 00:03:05 Šternberkova bratrance.
 • 00:03:07 A tak se trochu okliku dostáváme
  k další významné postavě
 • 00:03:12 české vědy první poloviny
  19. století.
 • 00:03:15 Kašpar Maria hrabě Šternberk.
 • 00:03:17 Botanik a geolog,
  a zakladatel paleobotaniky,
 • 00:03:21 neboli fytopaleontologie.
  Nauky o starém rostlinstvu.
 • 00:03:26 Nepochybně velmi pádný důvod
  k tomu,
 • 00:03:28 aby zaujal čestné místo
  v Panteonu Národního muzea.
 • 00:03:32 Ale jak později uslyšíme,
  existuje k tomu ještě jeden
 • 00:03:35 velmi pádný důvod.
 • 00:03:38 Kašpar Šternberk se narodil
  roku 1761 v Praze
 • 00:03:42 ve významném šlechtickém rodu,
 • 00:03:44 který mnohokrát zasáhl
  do českých dějin.
 • 00:03:48 Jeho otec hrabě Jan Šternberk
 • 00:03:51 byl veterán válek
 • 00:03:52 Marie Terezie s Pruskem.
 • 00:03:54 Účastnil významných bitev.
 • 00:03:57 Byl vážně zraněn a na válčení
  mu zbyly jen vzpomínky.
 • 00:04:02 Tento otcův vliv způsobil,
 • 00:04:03 že se mladý Kašpar
 • 00:04:05 chtěl vydat v jeho stopách.
 • 00:04:09 Bylo však rozhodnuto,
  že jej čeká kariéra církevní.
 • 00:04:14 Už v 11 letech mu papež
  Klement XIV. rezervoval
 • 00:04:19 místo kanovníka v kapitule
  ve Freisingu.
 • 00:04:24 Později i v Regensburku - Řezně.
 • 00:04:27 Měl velké nadání pro studia
  a jazyky.
 • 00:04:30 Zájem o přírodu ovlivňoval jeho
  bratranec
 • 00:04:32 František Šternberk-Manderscheid.
 • 00:04:36 Kašpar studoval na pražské
  univerzitě filozofii
 • 00:04:39 a následně teologii v Římě.
 • 00:04:41 Učiteli byl hodnocen jako žák
  velmi schopný,
 • 00:04:44 ale také svéhlavý,
  bez respektu k autoritám.
 • 00:04:48 "Česky jsem hovořil před všemi
  ostatními jazyky,
 • 00:04:51 protože jsem byl obklopen
  českým služebnictvem.?
 • 00:04:54 Šternberkové měli povědomí
  o českých kořenech rodu,
 • 00:04:57 což ovlivnilo zrání mladého muže
  i jeho pozdější činnost.
 • 00:05:03 Roku 1785 skutečně začalo období
  jeho církevní a politické kariéry.
 • 00:05:10 HUDBA
 • 00:05:17 Stal se kanovníkem řezenské
  biskupské kapituly.
 • 00:05:22 Byl jmenován dvorním
  a komorním radou.
 • 00:05:25 HUDBA
 • 00:05:32 A bylo mu také uděleno proboštství
 • 00:05:35 u dómu sv. Víta ve Freisingu
  poblíž Mnichova.
 • 00:05:44 Kašpar Šternberk se na svých
  úředních cestách seznámil také
 • 00:05:48 s řadou význačných přírodovědců.
 • 00:05:51 Mezi nimi byl i slavný
  Alexandr Humboldt.
 • 00:05:54 Spřátelil se s Laplacem a Cuvierem
  a i když měl před sebou výhodnou
 • 00:05:58 budoucnost církevní, začal se jeho
  zájem zaměřovat na přírodní vědy,
 • 00:06:03 zkamenělé rostliny a lomikameny.
 • 00:06:07 HUDBA
 • 00:06:19 Rok 1808 pokládal Kašpar
  hrabě Šternberk
 • 00:06:23 za jeden z nejšťastnějších.
 • 00:06:27 Působil v Řezně,
  dnešním Regensburku,
 • 00:06:30 kde byl ředitelem vědeckých
  ústavů.
 • 00:06:32 Založil tam botanickou zahradu.
 • 00:06:35 Podnikal výlety do Alp
 • 00:06:36 a usiloval o zřízení pomníku
  Johanese Keplera,
 • 00:06:40 který v Řezně zemřel.
 • 00:06:42 Ze svých cest do bavorských Alp
  vytěžil materiál pro svůj
 • 00:06:46 latinsky psaný spis
  "Přehled lomikamenů v obrazech.?
 • 00:07:02 "S rozšířeným zájmem jsem
  vstoupil do tamějších hor,
 • 00:07:06 kde se mi naskytla příležitost
  poznávat alpské rostliny
 • 00:07:09 a bez povšimnutí nezůstala ani
  odlišnost granitových skal
 • 00:07:13 od vápencových stěn.
 • 00:07:16 Všude jsme se setkávali
  s učenými muži.
 • 00:07:19 Bratr měl u sebe teodolit
  a sextant.
 • 00:07:23 Měřila se výška hor atd...?
 • 00:07:26 HUDBA
 • 00:07:42 V Evropě však zuřily napoleonské
  války a Šternberkovu botanickou
 • 00:07:46 zahradu postihla zkáza.
 • 00:07:49 V jejích místech došlo
  k prudkému boji.
 • 00:07:54 Roku 1810 se Kašpar Šternberk
 • 00:07:56 vrátil s torzem svých sbírek
  do Čech.
 • 00:08:00 Po zemřelém bratru Jáchymov zdědil
  panství poblíž Plzně.
 • 00:08:04 Na zámku v Březině u Radnic
  založil novou botanickou zahradu,
 • 00:08:09 na které pěstoval rostliny
  pro svůj herbář.
 • 00:08:12 A doplňoval jej i cestami
  do zahraničí.
 • 00:08:17 Nejen to, v kamenouhelných dolech
 • 00:08:19 na svém panství hledal otisky
  zkamenělých rostlin.
 • 00:08:24 Jeho sbírky se začaly
  znovu rozrůstaly.
 • 00:08:27 HUDBA
 • 00:08:41 V té době patřil Kašpar
  hrabě Šternberk
 • 00:08:43 k mezinárodně uznávaným učencům.
 • 00:08:46 Byl botanik, paleontolog,
  mineralog a montanista.
 • 00:08:50 Uveřejnil přes osmdesát
  vědeckých prací,
 • 00:08:53 mezi nimiž čestné místo zaujímá
  veliký šestidílný
 • 00:08:57 "Pokus o zeměpisné-botanické
  popsání rostlinstva v Čechách.?
 • 00:09:03 Dále pak "Pojednání o
  rostlinopisu v Čechách.?
 • 00:09:07 Vzpomenout bychom měli i jeho
  dvoudílné německy psané knihy
 • 00:09:12 o dějinách hornictví v Čechách
  pod názvem "Bergbaukunde?.
 • 00:09:17 Kašpar hrabě Šternberk byl
  přesvědčen,
 • 00:09:19 že šlechta je povinna usilovat
 • 00:09:21 o nejvyšších zájmy vlasti
  a lidstva,
 • 00:09:24 a proto nelitoval námahy
  ani prostředků
 • 00:09:27 na rozvoj vědy a umění v Čechách.
 • 00:09:31 U této příležitosti musíme
  připomenout jeho podíl
 • 00:09:34 na založení Vlasteneckého,
  nyní Národního muzea v Praze.
 • 00:09:39 Připomeňme si, že jeho sbírky byly
 • 00:09:41 původně ve Šternberském paláci
  na Hradčanech,
 • 00:09:44 pak v dnes už neexistujícím
  Nostickém paláci Na Příkopech.
 • 00:09:51 Kašpar hrabě Šternberk stál
  v čele skupiny šlechticů,
 • 00:09:55 kteří muzeum v roce 1818 založili.
 • 00:09:58 Spolu s bratrancem
  Šternberkem-Manderscheidem
 • 00:10:01 byli duší počáteční činnosti
  společnosti Vlasteneckého muzea.
 • 00:10:06 Shlédl se ve štýrském "Joanneu?.
 • 00:10:09 V muzeu v dnešním Grazu,
  Štýrském Hradci.
 • 00:10:15 Bylo nejstarší v rakouských
  zemích.
 • 00:10:18 Nacházel se zde bohatý archiv,
  knihovna,
 • 00:10:20 takřka vše o diplomatické
  a genealogické tváři vlasti.
 • 00:10:26 Hlavně památky historické
  i přírodní.
 • 00:10:29 Bylo tedy kde se inspirovat.
 • 00:10:31 HUDBA
 • 00:10:49 Na počest Kašpara Šternberka
 • 00:10:51 byl pojmenován minerál
  "sternbergit?.
 • 00:10:55 Vlasteneckému muzeu daroval svoji
  knihovnu a cenné,
 • 00:10:58 především paleontologické sbírky.
 • 00:11:01 V březnu 1826 byl zvolen
  prezidentem
 • 00:11:05 Vlastenecké hospodářské
  společnosti.
 • 00:11:08 Jeho přičiněním se v Čechách
  trvale usadil francouzský inženýr
 • 00:11:12 a přírodovědec Joachim Barrande.
 • 00:11:15 Byl dále členem mnoha učených
  společností v Evropě.
 • 00:11:23 Čechy mají od staletí množství
  uměleckých pokladů
 • 00:11:27 a sbírek všeho druhu,
 • 00:11:28 které byly buď vlastními plody
  země nebo byly velikými náklady
 • 00:11:33 opatřeny z ciziny.
 • 00:11:38 A tak můžeme na závěr dodat,
  že František Palacký oprávněně
 • 00:11:43 o hrabatech Šternberkových
  napsal,
 • 00:11:45 že "po celý věk lidský stávali
  v čele toho,
 • 00:11:49 co se v Čechách podnikalo
  na podporu vědy a umění".
 • 00:11:53 Kašpar hrabě Šternberk
  ke konci života téměř oslepl
 • 00:11:57 a roku 1838 podlehl na svém zámku
  Březině infarktu.
 • 00:12:03 HUDBA
 • 00:12:15 Byl šlechtickým podnikatelem,
  badatelem a přírodovědcem.
 • 00:12:24 HUDBA
 • 00:12:51 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související