iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 9. 2018
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

10 hlasů
35730
zhlédnutí

Historie.cs

Husitský král z Kunštátu a Poděbrad

Miroslav Plaček — Martin Šandera — Radim Štěpán — Zdeněk Beran

Legendární Jiřík, který pozvednul český stát z marasmu. Ovšem nezaložil panovnickou dynastii. Jeho krev přesto dodnes koluje po evropských trůnech.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:01 HISTORIE.CS
 • 00:00:33 -Dobrý den z Rytířského sálu
  státního zámku,
 • 00:00:36 dříve hradu, Kunštát.
 • 00:00:39 A když řekneme Kunštát,
 • 00:00:41 tak se většině odborníků vybaví
  samozřejmě Jiří z Poděbrad.
 • 00:00:46 A teď jsem to řekl přesně tak,
 • 00:00:48 jak se chci zeptat tady pánů,
  což je Zdeněk Beran, dobrý den.
 • 00:00:51 -Dobrý den.
 • 00:00:53 -Miroslav Plaček, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:00:55 -A Martin Šandora, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:00:58 -Lidé, včetně mě,
  zejména v Čechách,
 • 00:01:01 mají Jiřího z Poděbrad
  spojeného právě s těmi Poděbrady.
 • 00:01:05 Ten Kunštát se tam pohybuje
  kdesi jako takový přídomek,
 • 00:01:08 zdali, u koho.
 • 00:01:10 Jak to, že byl tedy Jiří
  z Poděbrad a z Kunštátu?
 • 00:01:13 A co to byl rod z Kunštátu?
 • 00:01:15 -Jiří se skutečně
  dlouho psal Jiří z Kunštátu,
 • 00:01:18 pak teprve začal přidávat
  ten přídomek na Poděbradech.
 • 00:01:21 Poprvé je označen
  jako z Poděbrad v roce 1444,
 • 00:01:26 ovšem nikoli sebou,
  nikoliv v žádné listině,
 • 00:01:29 ale jeden z autorů
  starých letopisů českých...
 • 00:01:31 Takže ta příslušnost
  k mocnému rodu Kunštátů u Jiřího
 • 00:01:35 je nejen zřejmá,
  ale on ji zdůrazňoval.
 • 00:01:37 Samozřejmě, měl na Moravě
  velkou řadu spojenců, potenciál.
 • 00:01:40 Poté, když se dostal na trůn
  a potřeboval řešit uznání Moravy,
 • 00:01:44 tak mu právě rozvětvenost
  kunštátského rodu velice pomohla.
 • 00:01:47 -Jeho předek se jmenoval
  Gerhard ze Zbraslavi.
 • 00:01:51 Prosím vás, když říkám Gerhard,
  říkám úmyslně Gerhard,
 • 00:01:55 protože to je historické jméno.
 • 00:01:57 Potom se vyskytovaly
  počeštěné formy,
 • 00:02:01 třeba Heralt nebo Erhart.
 • 00:02:03 Měl několik synů,
  nejznámější je Boček.
 • 00:02:08 A od jeho bratra Kuna,
 • 00:02:10 který se usadil
  v této části Vysočiny,
 • 00:02:14 kde možná už jeho otec,
 • 00:02:22 ale v každém případě on založil
  a pojmenoval místo Kunštát
 • 00:02:26 a hrad Kunštát.
 • 00:02:29 -A Jiří, ten tedy patřil sem?
 • 00:02:32 -Jiří z Poděbrad patřil
 • 00:02:34 k té poděbradské větvi
  rodu z Kunštátu, od toho Bočka,
 • 00:02:39 který měl pak syna také Bočka.
 • 00:02:41 Potom Jiříkovým otcem
  byl Viktorín z Poděbrad,
 • 00:02:45 známý vojevůdce
  za husitských válek,
 • 00:02:51 který místy spolupracoval s těmi
  radikálními husitskými svazy.
 • 00:02:54 Dostal se do kontaktu
  s Janem Žižkou z Trocnova.
 • 00:02:57 Také ho podpořil
  na několika vojenských akcích.
 • 00:03:00 A vlastně to bylo to dětství,
  to zázemí,
 • 00:03:04 malého Jiříka z Poděbrad.
 • 00:03:06 -Na Jiřího z Kunštátu
  a z Poděbrad
 • 00:03:09 měl velký vliv Hynek nebo
  Hynce Ptáček z Pirkštejna.
 • 00:03:14 Kdo to byl
  a proč na něj měl takový vliv?
 • 00:03:18 -To byl kališnický šlechtic,
 • 00:03:21 který shodou okolností
  stejně jako Jiří měl majetky
 • 00:03:23 v Čechách i na Moravě.
 • 00:03:26 Ukázal Jiřímu
  do značné míry cestu.
 • 00:03:28 On byl spíše pragmatik,
  on to není člověk,
 • 00:03:30 který by jednal vždycky podle
  pravidla: účel světí prostředky,
 • 00:03:35 ostatní mě nezajímá,
  nějaký morální nebo hlubší rozměr,
 • 00:03:39 dopad na ostatní,
  to v žádném případě.
 • 00:03:41 Ptáček má svůj život,
  svou vizi, svůj program.
 • 00:03:43 Jde si za ním.
  A pružně najde spojence.
 • 00:03:46 Tu mezi katolíky,
  tu mezi radikály,
 • 00:03:49 jak to ten program vyžaduje,
  jak to potřebuje.
 • 00:03:52 Dříve se pracovalo s motivem,
 • 00:03:54 že Hynce Ptáček byl poručníkem
  Jiřího z Poděbrad.
 • 00:03:57 Ten u něj dostal skutečně až
  machiavelistickou školu života.
 • 00:04:00 Pracuje s ním i jeden
  z nejznámějších českých románů,
 • 00:04:03 fiktivních,
 • 00:04:05 Paměti českého krále Jiříka
  z Poděbrad,
 • 00:04:08 z pera Václava Erbena.
 • 00:04:10 Ptáček vlastně
  vytvořil tu organizaci,
 • 00:04:12 čtyři spojené
  východočeské krajské landfrídy,
 • 00:04:14 a zahájil odsud proces
  sjednocování utrakvismu.
 • 00:04:18 Řada publikací, i odborných,
  tvrdí,
 • 00:04:21 že byl učitelem
  Jiřího z Poděbrad.
 • 00:04:23 Já bych to nechal v rovině
  příkladů, symbolů,
 • 00:04:25 které si Jiří z Ptáčkova jednání,
  z Ptáčkova chování vzal.
 • 00:04:29 Oni vlastně patřili
  do jednoho politického bloku,
 • 00:04:32 dneska bychom klidně řekli
  do jedné politické strany.
 • 00:04:36 Jiří byl pro Ptáčka
  velice cenným spojencem.
 • 00:04:39 Zažili spolu
  mnoho společných chvil.
 • 00:04:42 Ať už v zahraničních poselstvech
  nebo třeba za války,
 • 00:04:46 o dědictví po Zikmundovi
  v roce 1438,
 • 00:04:49 kdy spolu byli několik týdnů
  v obleženém táboře.
 • 00:04:52 Přesto tady máme takový problém.
 • 00:04:55 Chybí nám osobní korespondence
  nebo doklady o tom,
 • 00:04:58 že se častěji navštěvovali,
  že spolu častěji komunikovali.
 • 00:05:02 Ale jsou jiné doklady
  z pozdější doby,
 • 00:05:05 které nasvědčují,
 • 00:05:07 že ta osobní vazba
  musela být opravdu silná.
 • 00:05:10 Jednak upřímný zájem
  Jiřího z Poděbrad
 • 00:05:12 o osud rodiny jeho politického
  předchůdce po roce 1444
 • 00:05:16 a pak velice zajímavá skutečnost,
 • 00:05:18 že Jiříkův druhorozený syn
  Viktorín, v té době už kníže,
 • 00:05:22 se oženil s Markétou,
  dcerou Hynce Ptáčka z Pirkštejna.
 • 00:05:27 Ať už ten sňatek budeme klást
  do roku 1459 nebo do roku 1463,
 • 00:05:32 Jiří je v té době král,
 • 00:05:34 Viktorín,
  ozdobený titulem říšského knížete,
 • 00:05:37 mohl volit
  mnohem významnější nevěsty
 • 00:05:40 z evropských knížecích rodů,
  možná i z panujících dynastií.
 • 00:05:44 A to, že si vezme v uvozovkách
  dceru pouhého,
 • 00:05:47 už dávno zemřelého pána,
  pro mě vypovídá o jediném.
 • 00:05:50 Domnívám se,
  že tady musela existovat dohoda
 • 00:05:53 mezi Ptáčkem a Jiřím
  o budoucím sňatku jejich dětí,
 • 00:05:56 kterou prostě Jiří dodržel.
 • 00:05:58 -Já právě mám s Jiříkem
  z Poděbrad takový problém.
 • 00:06:01 Já jsem vyrůstal
 • 00:06:03 v takové masarykovské
  prvorepublikové rodině,
 • 00:06:06 v knihovně Jirásek,
  Husitský král,
 • 00:06:09 tak jsem bral toho Jiříka
  jako husitského krále.
 • 00:06:12 Tatínek mě současně vodil
  na Maroldovo panorama.
 • 00:06:15 Tam je v pozadí
  taková malá figurka.
 • 00:06:18 Vedle hoří stodola
  a tam je napsáno,
 • 00:06:21 že 14letý Jiří z Poděbrad
  se zúčastnil bitvy u Lipan,
 • 00:06:24 na straně tedy panské jednoty.
 • 00:06:26 Což je nepřesný název.
  To nebudeme tady rozebírat.
 • 00:06:29 Já jsem si říkal:
  Tak husitský král upaluje husity?
 • 00:06:32 Jak to tedy...
 • 00:06:34 Zbytek husitů,
  jak mě učili tehdy ve škole,
 • 00:06:36 těch pravověrných sirotků
  a táborů.
 • 00:06:38 Jak to tedy bylo s ním vlastně?
 • 00:06:41 Upaloval ty husity
  v těch stodolách?
 • 00:06:43 -Ono je dodnes otázkou,
 • 00:06:45 kdo z vojska
  té takzvané panské jednoty
 • 00:06:47 dal vlastně příkaz k upálení
  těch 700 oklamaných zajatců.
 • 00:06:51 Určitě to nebyl Jiří,
 • 00:06:53 určitě to nebyl
  jeho poručník Heralt.
 • 00:06:55 Já bych velice pochyboval,
 • 00:06:57 že ten příkaz dal někdo
  z přítomných kališnických pánů,
 • 00:07:00 čili někdo z katolíků,
 • 00:07:02 s nimiž vojsko-zemské vlády
  složené z kališníků
 • 00:07:05 přistoupily na jednorázovou
  vojenskou alianci prostě proto,
 • 00:07:08 že cítily,
 • 00:07:10 že na úspěšnou vojenskou
  konfrontaci s těmi radikály
 • 00:07:13 jejich vlastní vojenské síly
  zatím nestačí.
 • 00:07:16 Jiří ale byl skutečně celý život
  přesvědčeným kališníkem.
 • 00:07:19 Já bych se nebál použít
  ani slovo husitou.
 • 00:07:21 Pokud jde o bitvu u Lipan,
 • 00:07:24 proč se postavil
  na tuto stranu...
 • 00:07:26 V dané chvíli se zdálo,
 • 00:07:28 že konečně husitské Čechy
  mohou uzavřít úspěšnou dohodu,
 • 00:07:31 ve chvíli,
  kdy jsou vlastně na vrcholu,
 • 00:07:34 s katolickou církví,
  s katolickou Evropou.
 • 00:07:36 A právě tito radikálové
  tomu bránili,
 • 00:07:39 pro ně to byli rušitelé míru,
  pořádku.
 • 00:07:41 Takhle se Jiří na ně díval.
 • 00:07:43 Později jako vůdce kališnického
  bloku z východních Čech
 • 00:07:47 i zemský správce
  bude na táborství nahlížet
 • 00:07:50 jako na takovou slepou uličku,
  kterou se ten utrakvismus vydal.
 • 00:07:54 On to bude, kdo udělá
  konečnou tečku za táborstvím,
 • 00:07:58 když už jako novopečený
  zemský správce
 • 00:08:00 s vojskem donutí
  vlastní město Tábor,
 • 00:08:02 aby se mu podřídilo,
 • 00:08:04 aby mu vydalo představitele
  své církve,
 • 00:08:06 Mikuláše Biskupce z Pelhřimova
  a Václava Korandu,
 • 00:08:09 nebo Vavřince z Reichenbachu.
 • 00:08:11 A když tito lidé
  odmítnou odvolat,
 • 00:08:14 tak neskončí na hranicích,
  neupálí je,
 • 00:08:16 ale skončí jako doživotní vězni
  na poděbradských hradech.
 • 00:08:19 Takže to je jedna stránka.
 • 00:08:21 Na druhé, týž Jiří z Poděbrad
  čelí nátlaku papeže,
 • 00:08:24 čelí kampani římské kurie,
 • 00:08:26 až do konce života
  se odmítá vzdát
 • 00:08:29 hlavních výsledků
  husitské revoluce.
 • 00:08:31 Hájí ten kalich
  skutečně do poslední chvíle.
 • 00:08:34 A připomenul bych
  i jeho slavný výrok
 • 00:08:36 ze zemského sněmu
  ze srpna roku 1462,
 • 00:08:39 v reakci na zrušení kompaktát
  papežem Piem II.
 • 00:08:42 Pro mě je kalich
  posvátnou součástí vlastní víry.
 • 00:08:45 Já se utrakvismu nevzdám.
 • 00:08:48 Nevyměním svou víru
  za království
 • 00:08:50 a jsem ochoten
  za kalich nasadit nejen korunu,
 • 00:08:53 ale i vlastní život.
 • 00:08:55 A to přísahám za sebe
  i za celou svou rodinu.
 • 00:08:58 -Málokdo z návštěvníků,
 • 00:09:00 kteří přicházejí
  na kunštátský zámek, tuší,
 • 00:09:03 že opravdu vstupují do hmoty
 • 00:09:05 jednoho z nejstarších
  moravských šlechtických hradů,
 • 00:09:08 vystavených pány z Kunštátu
  již v první polovině 13. století.
 • 00:09:11 Hrad má opravdu
  bohatou stavební historii.
 • 00:09:14 Prochází
  dvěma gotickými přestavbami.
 • 00:09:17 Právě tato klenba,
  která zde byla vklenuta,
 • 00:09:22 tak to je období
  té pozdně gotické přestavby,
 • 00:09:25 realizované králem Jiřím,
 • 00:09:27 někdy od těch 50. let
  15. století.
 • 00:09:30 Je tady nádherný projev vlastně
  té soudobé výtvarné kultury.
 • 00:09:34 Pravděpodobně se zde
  opravdu nacházíme
 • 00:09:36 v tom tehdejším prvním patře
  hradního paláce.
 • 00:09:41 Druhé patro nad námi
  sloužilo pro hradního pána,
 • 00:09:44 pro jeho rodinu.
 • 00:09:47 Zde pravděpodobně
  byla hradní posádka.
 • 00:09:50 Takže zde je krásná,
  opravdu takzvané graffiti,
 • 00:09:52 turnajová scéna sedícího rytíře
  v kunštátských barvách.
 • 00:09:57 V této místnosti...
 • 00:09:59 Vlastně k tomu nálezu došlo
 • 00:10:01 v souvislosti s probíhajícím
  stavebně historickým průzkumem
 • 00:10:05 před dvěma lety, kdy opravdu
  ta malba nás mile překvapila,
 • 00:10:09 protože v těchto prostorách
  jsme, řekněme,
 • 00:10:12 s nějakou vnitřní výmalbou
  na těch gotických konstrukcích
 • 00:10:15 nepočítali.
 • 00:10:20 -Boček, který odešel do Čech,
  oblíbenec Karla IV.,
 • 00:10:24 který si chtěl zřídit
  v Hostinských vrších
 • 00:10:28 velké dominium,
 • 00:10:30 a to dominium
  potřebovalo správní místo, hrad.
 • 00:10:35 Začal stavět hrad Obřany.
 • 00:10:37 A teď, představte si,
  že se dostal do sporu
 • 00:10:42 s bratrem Karla IV.,
  markrabětem Janem Jindřichem.
 • 00:10:50 Na intervenci právě
  tohoto bratra se ukázalo,
 • 00:10:53 že láska bratrská je silnější
  než ke svému příteli.
 • 00:11:01 Tak milému Bočkovi
  ten hrad zakázal,
 • 00:11:04 přikázal mu ho zbořit
 • 00:11:07 a Boček tam ten prostor opustil
  a přesunul se do těch Čech,
 • 00:11:12 kde získal Poděbrady,
  které vyženil.
 • 00:11:16 Nikoliv že by je koupil.
 • 00:11:19 Ale vyženil je
  se svou manželkou,
 • 00:11:22 pocházející z Lichtenburgu.
 • 00:11:24 -Později, když bude kampaň
  proti Jiřímu z Poděbrad
 • 00:11:27 ze strany zelenohorské jednoty,
  tak se vynořila pověst,
 • 00:11:31 že je vyženil takzvaným sňatkem
  s pankharticí,
 • 00:11:33 to jest s nemanželskou dcerou
  Karla IV.
 • 00:11:36 Je to samozřejmě
  v rovině historického bulváru.
 • 00:11:39 Ale kdybychom si
  s tou myšlenkou trošku pohráli,
 • 00:11:42 tak bychom měli odpověď na to,
 • 00:11:44 kde vzal Jiří státnický
  a diplomatický talent,
 • 00:11:46 po kom ty vlohy zdědil.
 • 00:11:48 Takhle by v žilách
  Jiřího z Poděbrad
 • 00:11:51 kolovala i krev císaře Karla.
 • 00:11:53 -Takže možná to byla...
  Že to má z Lucemburků.
 • 00:11:56 -Zajímavé je,
  že když se tato pověst vynořila,
 • 00:11:58 když to použil v jednom listu
  Zdeněk ze Šternberka, tak říká:
 • 00:12:02 Vy, Poděbradové,
  jste pankhartské pokolení.
 • 00:12:04 Ale nikdy tam nenaráží
  v tom dopise,
 • 00:12:07 přestože jinak
  je tam snad čtyřicet nadávek,
 • 00:12:09 opravdu velice vyhraněné,
  až hysterický projev,
 • 00:12:13 tak nikdy tam nenaráží na to,
 • 00:12:15 že by Jiří měl být
  nemanželského původu
 • 00:12:17 a že by byla tedy nějaká záhada
  s jeho matkou
 • 00:12:20 a že by to nebyla
  ta Anna z Vartenberka,
 • 00:12:22 jak se poprvé objevuje
  s jistotou až v roce 1486.
 • 00:12:29 -Jsem velmi rád,
 • 00:12:31 že vám mohu představit
  naprostý unikát,
 • 00:12:34 místnost v tehdejším
  druhém patře hradního paláce,
 • 00:12:37 čili opravdu ty reprezentační
  prostory hradního paláce,
 • 00:12:40 s unikátně celoplošnou dochovanou
  figurální nástěnnou malbou
 • 00:12:45 z 20. až 30. let 14. století.
 • 00:12:48 Čili tady jsme ještě v období,
  řekněme,
 • 00:12:51 100 let před narozením
  krále Jiřího.
 • 00:12:54 Je to jedno z nejslavnějších
  období kunštátského hradu,
 • 00:12:58 období Gerharda I. z Kunštátu,
 • 00:13:00 což byl vlastně objednavatel
  této malby, stavitel,
 • 00:13:05 můžeme říci,
  té vrcholně gotické přestavby,
 • 00:13:09 nebo realizátor
  té vrcholně gotické přestavby
 • 00:13:12 kunštátského hradu.
 • 00:13:14 A vlastně jeden
  z nejbližších dvořanů Karla IV.
 • 00:13:17 coby tehdejšího markraběte
  moravského.
 • 00:13:21 Nález je to opravdu
  naprosto ojedinělý.
 • 00:13:24 Nový nález, který byl
  učiněn v zimě roku 2005,
 • 00:13:29 není to sakrální výjev,
  je to profánní výjev.
 • 00:13:33 Odehrává se tady příběh.
 • 00:13:36 Ten příběh je postaven vlastně
  na artušovských příbězích.
 • 00:13:40 Takže tím základem
  jsou ty artušovské legendy,
 • 00:13:43 které opravdu
  v tom středověku byly,
 • 00:13:45 můžeme říci,
  středověkým bestsellerem.
 • 00:13:48 Potom je to samozřejmě zasazeno
  do toho středověkého kontextu
 • 00:13:52 tohoto prostředí.
 • 00:13:54 Takže je zde opravdu,
  můžeme říci,
 • 00:13:57 vyobrazen rytířský román,
  figurální, mluvící malba.
 • 00:14:02 Proto zde nevidíme žádné texty,
 • 00:14:04 ale vlastně
  vše je řečeno tou malbou.
 • 00:14:09 Tento nález nás jenom
  povzbudil v tom dalším pátrání,
 • 00:14:12 protože víme,
  že zejména i to předhradí,
 • 00:14:15 což opět souvisí s Kunštáty
  a s králem Jiřím,
 • 00:14:19 tak tam ještě opravdu
  ten průzkum neproběhl.
 • 00:14:22 Takže předpokládáme,
 • 00:14:24 že ještě kunštátský hrad nám
  může vydat svá další tajemství,
 • 00:14:29 která doposud před námi skrývá.
 • 00:14:36 -Co je takovým
  specifickým fenoménem
 • 00:14:38 pro 40., 50. léta 15. století
  ve střední a severní Evropě,
 • 00:14:43 je fenomén,
  popsaný Jaroslavem Boubínem,
 • 00:14:46 takzvaných národních králů.
 • 00:14:48 Že vlastně si v krátké době,
  během deseti let,
 • 00:14:51 volí ve Švédsku původem šlechtice
  Karla Knutssona,
 • 00:14:55 Uhři si volí počátkem roku 1458
  svého Matyáše Hunyadiho,
 • 00:15:00 během dvou tří měsíců
  volí české stavy,
 • 00:15:04 české, tedy zdůrazňuji,
  původně Jiřího z Poděbrad.
 • 00:15:08 -Mělo to nějakou zákonitost
  nebo to byla náhoda?
 • 00:15:13 -Byla to mocenská konstelace,
  řekl bych.
 • 00:15:16 Určitě s úmrtím takhle předčasným
  krále Ladislava Pohrobka
 • 00:15:20 nikdo nepočítal.
 • 00:15:22 Tam bychom mohli spekulovat
  o tom,
 • 00:15:24 jak by se historie
  vyvíjela úplně jinak,
 • 00:15:26 jestli by tento mladý,
 • 00:15:29 ale asi velice v jádru
  jako drsný Habsburk,
 • 00:15:31 jak by se potom dál stavěl
  k mocnému panu správci z Poděbrad.
 • 00:15:36 Tam se do toho
  nechci moc pouštět.
 • 00:15:38 Ale mohlo by to být
  velice zajímavé.
 • 00:15:40 A možná by to nedopadlo,
  myslím si,
 • 00:15:42 pro Jiřího z Poděbrad ani dobře.
 • 00:15:44 -Já myslím,
 • 00:15:46 že právě tahle představa
  způsobila,
 • 00:15:48 že v době vlády
  Ladislava Pohrobka,
 • 00:15:50 což je reálné pokračování
  správcovství Jiřího z Poděbrad,
 • 00:15:54 má relativní klid
  od svých politických odpůrců.
 • 00:15:56 Oni totiž někde vzadu
  mají tuto myšlenku.
 • 00:15:59 Teď nás Jiří převyšuje,
 • 00:16:00 nebudeme mu zatím
  házet klacky pod nohy.
 • 00:16:02 Ale budoucnost je naše.
  To jest mladý katolický král.
 • 00:16:05 A když bude potřeba,
 • 00:16:08 tak s naší pomocí
  s ním úspěšně zamete.
 • 00:16:10 -Já bych byl velice opatrný
  na hodnocení Jiřího z Poděbrad
 • 00:16:13 na konci 30. let
  jako nějakého selfmademana,
 • 00:16:16 který prostě si řídí
  tu svoji politickou kariéru
 • 00:16:18 k hvězdným výškám,
  tam podle mě nebylo mnohé dáno.
 • 00:16:21 Byl naopak ve vleku mnohem
  vlivnějších, mocnějších osobností.
 • 00:16:25 Myslím si, že úplně nebyl tvůrcem,
 • 00:16:27 stoprocentním tvůrcem
  své vlastní politiky.
 • 00:16:29 Je tam samozřejmě
  vliv Heralta z Kunštátu.
 • 00:16:32 A potom je zajímavý fenomén.
 • 00:16:34 Dostává se do vlivu rodu pánů
  ze Šternberka,
 • 00:16:36 kteří se potom dostávají,
 • 00:16:38 ve druhé polovině 60. let,
  do opozice.
 • 00:16:42 Ale právě oni stojí
  u těch prvních,
 • 00:16:45 opravdu politických kroků
  Jiřího z Poděbrad.
 • 00:16:49 Vlastně provdávají za něho
  i příslušnici svého rodu.
 • 00:16:52 -Mělo to vůbec obdobu v Evropě?
  Nebo to bylo tehdy běžné?
 • 00:16:55 Nebo naopak jsme byli vzácnost,
 • 00:16:57 že ti pánové vytvořili
  jakousi jednotu tedy,
 • 00:17:00 v dobrém slova smyslu,
  nikoli v tom hanlivém,
 • 00:17:02 jak se to říkalo.
 • 00:17:04 -Bylo to obvyklé.
  Právě 15. století se bere...
 • 00:17:07 -Bylo tolerantní?
 • 00:17:09 -Bere se za století
  různých jednot, spolků.
 • 00:17:12 V Německu jsou to
  ty různé Einigungen.
 • 00:17:14 -Čili katolíci,
  utrakvisti dohromady, nebo?
 • 00:17:16 Takhle to myslíte?
 • 00:17:18 -Takhle, ta konfesní záležitost,
  samozřejmě, ta byla specifická.
 • 00:17:22 To je naprosté specifikum
  pro Čechy a pro Moravu.
 • 00:17:25 To nikde jinde v té době není.
 • 00:17:27 -Oni si v určitých chvílích
  uvědomí,
 • 00:17:29 jak mnoho mají společného,
  co všechno je spojuje,
 • 00:17:32 bez ohledu na to,
 • 00:17:34 jak kdo z nich přistupuje
  k bohu a církvi.
 • 00:17:36 Prostě jsme páni.
 • 00:17:38 A my jako stav
  máme mnohé společné.
 • 00:17:40 Máme společné zájmy.
 • 00:17:42 Vůči nižším složkám společnosti,
  ale i vůči panovníkovi.
 • 00:17:45 A na to se dokážou spojit.
 • 00:17:47 -Čili oni si prostě vymezili
  svou pozici
 • 00:17:49 přes své rozdílné názory,
  řekněme, velmi intimní.
 • 00:17:52 -Když je potřeba,
 • 00:17:54 tak najdou styčné body
  a dokážou se spojit.
 • 00:17:56 Už v 20., v 30. letech
 • 00:17:58 máte katolického a kališnického
  souseda vedle sebe,
 • 00:18:01 kteří dokážou žít v míru,
  navzájem si svědčit na listinách,
 • 00:18:04 půjčit si třeba, dejme tomu,
  i dělo v určité fázi,
 • 00:18:07 nebo nějak hospodářsky si pomoci.
 • 00:18:09 Prostě ta realita,
  ta válka trvala příliš dlouho.
 • 00:18:11 Kdyby to bylo
  dva, tři, čtyři roky, tak budiž,
 • 00:18:14 ale když to trvá čtrnáct let,
 • 00:18:16 tak jsou nuceni prostě
  podívat se realitě do tváře
 • 00:18:19 a hledat pragmatické řešení.
 • 00:18:21 -Tam možná potom dochází
  k rozporům,
 • 00:18:23 že najednou se ocitají
  mezi panstvími
 • 00:18:25 těchto tradičních panských rodů
  nově vzniklé celky,
 • 00:18:28 které získávají
  ti husitští zbohatlíci,
 • 00:18:30 často právě rytířského
  nebo, jak se dnes říká,
 • 00:18:33 nižšího šlechtického původu.
 • 00:18:35 Tam pak dochází
  k určitému fenoménu
 • 00:18:37 několika sňatků
  těchto katolických dcer
 • 00:18:40 za příslušníky těchto husitských
  zbohatlých rytířských rodů.
 • 00:18:45 Tam se vlastně jakoby snoubí
  to katolictví s tím kališnictvím
 • 00:18:50 a nachází v dílčích regionech,
  kde to bylo zapotřebí,
 • 00:18:53 smír, cestu ke smíru.
 • 00:18:56 -Jak se stal ten Jiřík vlastně
  tím správcem země české?
 • 00:19:04 -Jiřík převzal
  východočeský landfríd,
 • 00:19:08 který byl nejmocnější
  z těch kališnických,
 • 00:19:12 husitských, řekněme, umírněných,
  nikoliv těch radikálních spolků,
 • 00:19:18 který byl jeho trvalou podporou
  na cestě k tomu trůnu.
 • 00:19:22 Co musel udělat nejprve?
 • 00:19:26 Musel nějakým způsobem
  ovládnout Prahu.
 • 00:19:32 Takže ji vojensky,
  nikoliv tedy tak, jak Zikmund,
 • 00:19:36 že ji obklopil křižáckými vojsky
  a hrozil bombardováním,
 • 00:19:41 přestože nakonec to tak neučinil.
 • 00:19:44 Jiří to udělal tím způsobem,
  jak válčili,
 • 00:19:48 řekněme,
  ti předhusitští válečníci.
 • 00:19:57 Využíval všemožných fint,
  jak lstí,
 • 00:20:00 nočních náhlých přepadů,
 • 00:20:03 kdy se například měšťané v Praze
  probudili
 • 00:20:06 a město bylo obsazeno,
 • 00:20:09 pochopitelně po domluvě
  s několika lidmi zevnitř,
 • 00:20:14 ozbrojenci toho východočeského
  landfrídu Jiřího, Jiřím řízeného.
 • 00:20:20 A to byla základna k tomu,
  aby mohl pokračovat.
 • 00:20:26 -Byla to jedna
  z nejzdařilejších vojenských akcí
 • 00:20:30 vůbec v českých dějinách.
 • 00:20:32 Kdo před Jiřím a kdo po něm
  se zmocní Prahy
 • 00:20:35 se ztrátou jediného muže?
 • 00:20:37 Ono to vypovídá zároveň o tom,
 • 00:20:39 že ta Praha se v podstatě
  ani moc bránit nechtěla.
 • 00:20:42 Ta situace v Praze
  oproti tehdejším vládcům
 • 00:20:44 už byla velice vyhraněná.
 • 00:20:46 Byla tam v roce 1448
  mise kardinála Carvajala,
 • 00:20:49 která ty kališníky
  opravdu naštvala.
 • 00:20:51 Získali z toho dojem:
  Ta kurie nás celou dobu klame.
 • 00:20:54 Dohodnout se s námi nechce.
 • 00:20:56 Takže Jiří měl tu pravdu takhle
  předpřipravenou, když to řeknu.
 • 00:21:00 A pak si zaválčí v roce 1450,
 • 00:21:02 když se proti němu
  zformuje vojsko katolíků,
 • 00:21:04 vedené Oldřichem z Rožmberka,
  takzvaná strakonická jednota.
 • 00:21:08 A ono se to do značné míry
  podobá té Praze,
 • 00:21:10 protože stačí v podstatě
  pouze demonstrace síly
 • 00:21:13 ze strany Jiřího z Poděbrad,
 • 00:21:15 přestože ty armády
  jsou zhruba stejně silné,
 • 00:21:18 mohly z toho být stovky
  a tisíce mrtvých,
 • 00:21:20 tak stačí jediná větší
  dělostřelecká přestřelka,
 • 00:21:23 u Rokycan,
  aby to ta druhá strana vzdala.
 • 00:21:25 Pro Jiřího je zase typické,
 • 00:21:28 možná je to celoživotní
  zkušenost po tom masakru,
 • 00:21:30 který viděl u Lipan,
 • 00:21:32 on se sice války nebojí,
  ale nelibuje si v ní.
 • 00:21:35 Pro něj válka
  je v podstatě prostředek,
 • 00:21:37 jak do té doby
  neústupného soupeře donutit,
 • 00:21:40 aby usedl k jednacímu stolu.
 • 00:21:42 -Cesta za správcovstvím
  určitě by nebyla možná
 • 00:21:45 bez podpory nejenom
  většinově utrakvistických měst,
 • 00:21:48 která prostě Jiřímu fandila,
 • 00:21:51 většinově mu fandila
  utrakvistická nižší šlechta,
 • 00:21:54 ale on potřeboval si získat také
  ty mocné katolické panské rody,
 • 00:21:58 což se mu úplně zázračným způsobem
  v té druhé polovině 40. let daří.
 • 00:22:04 Ti potom i usedají zčásti
  v té jeho správcovské radě.
 • 00:22:08 Tam se vlastně formuje
  i ten budoucí blízký okruh osob,
 • 00:22:12 které pak provázejí Jiřího
  i v prvních letech správcovství
 • 00:22:15 za vlády Ladislava Pohrobka
  a za jeho vlastního kralování.
 • 00:22:18 -On to krásně demonstruje
 • 00:22:21 i tím sňatkem
  s Johanou z Rožmitálu,
 • 00:22:23 čili do katolického rodu
  ze západních Čech.
 • 00:22:25 Mě se, katolíci, nemusíte obávat.
 • 00:22:27 -Pražští měšťané očekávali
  brzkou volbu Jiřího králem.
 • 00:22:31 Ladislav Pohrobek byl
  více než čtvrt roku po smrti.
 • 00:22:34 Okolní panovníci stáli
  o českou korunu.
 • 00:22:37 Saský vévoda, Jagellonci,
  Habsburkové do určité míry.
 • 00:22:43 Ale prostě tady byla
  tak silná vůle zvolit
 • 00:22:46 toho svého národního krále...
 • 00:22:49 A posledního bylo
  potřeba přesvědčit Rožmberka,
 • 00:22:52 který tedy vzdoroval,
 • 00:22:55 byl zřejmě podroben
  určitému tlaku
 • 00:22:58 svých spolustraníků,
  katolických pánů,
 • 00:23:01 kteří jej tady přesvědčili.
 • 00:23:03 Možná v tom hrály roli
  i dlužné částky,
 • 00:23:06 které dlužili Rožmberkové
  Jiřímu z Poděbrad.
 • 00:23:08 Takže on je měl
  do jisté míry v hrsti.
 • 00:23:11 A ve chvíli,
  kdy byl zlomen Rožmberk,
 • 00:23:14 tak nic nestálo v cestě k tomu,
 • 00:23:16 aby Zdeněk Konopišťský
  ze Šternberka
 • 00:23:18 provolal slávu Jiřímu z Poděbrad,
  králi českému.
 • 00:23:22 Šlo se do Týnského chrámu,
 • 00:23:24 kde se tedy vzdávala
  chvála bohu za to,
 • 00:23:26 že země má nového krále.
 • 00:23:31 A pak tedy bylo potřeba
  podrobit si
 • 00:23:33 ještě ty takzvané vedlejší země
  Koruny české.
 • 00:23:35 On ten název
  je trošku zavádějící,
 • 00:23:37 protože trošku diskriminuje
  ty nečeské korunní země.
 • 00:23:41 -S volbou nového krále
  můžou přijít nové bouřky.
 • 00:23:44 Říkal posel,
  že mladého krále ještě nepohřbili
 • 00:23:47 a už se hlásí zájemci o trůn.
 • 00:23:49 Z toho může být zase válka.
 • 00:23:51 -Když bude, bude.
 • 00:23:53 My jsme meči neodvykli.
  Že, pane sousede?
 • 00:23:56 -Ano, i když mír naší zemi
  víc prospívá.
 • 00:23:59 -To nezní zrovna moc statečně.
 • 00:24:01 -Jan si dobyl válečné ostruhy
  ve vojsku pana Jiříka.
 • 00:24:05 -Bojí se zlodějů a lapky, co?
 • 00:24:07 -Saský kníže prý Praze připomněl,
  že má nebožtíka krále sestru.
 • 00:24:11 -Ale zapomněl, že polský král
  má jeho mladší sestru.
 • 00:24:15 A co ty, sousede?
 • 00:24:18 Koho bys ty volil
  na českého krále? Máš koho?
 • 00:24:21 -Mám.
  -Kohopak?
 • 00:24:23 -Řeknu, až ty povíš,
  pane Zbyňku, svého.
 • 00:24:26 -Já jsem toho mínění,
  aby král byl toho jazyka,
 • 00:24:28 jemuž bychom rozuměli,
  a to je polský král Vladimír.
 • 00:24:34 Tak, a teď řekni ty svého.
 • 00:24:36 -Povím.
  I když my tady krále nezvolíme.
 • 00:24:40 Jsem stejného mínění jako ty,
  aby král byl toho jazyka,
 • 00:24:43 kterému bychom rozuměli,
  jenomže já vím o jiném,
 • 00:24:46 kterému bychom ještě lépe
  rozuměli než polskému.
 • 00:24:50 -To jsem opravdu zvědav,
  kdo je ten dokonalý.
 • 00:24:53 -Správce království,
  pan Jiří z Poděbrad.
 • 00:24:56 -Pan Jiří králem?
 • 00:25:00 To už bys ty mohl být
  kancléřem a nejvyšším soudcem,
 • 00:25:03 aby sis mohl vysoudit,
  co ti nepatří.
 • 00:25:05 -Pane Zbyňku!
 • 00:25:07 -Co ty máš proti panu Jiříkovi,
  Zbyňku!
 • 00:25:10 Když Maďarům může vládnout
  Maďar,
 • 00:25:12 proč my bychom nemohli mít
  svého, českého krále?
 • 00:25:16 -V Jiřím značná část země
  představuje garanta toho,
 • 00:25:19 že nedojde k nějakému
  násilnému, novému vývoji,
 • 00:25:23 v případě, že by byl
  panovník z cizí dynastie,
 • 00:25:25 že nebude tady snaha restaurovat
  poměry před rokem 1419,
 • 00:25:29 vracet se
  před husitskou revoluci.
 • 00:25:32 Že si tohle přeje
  kališnická část země, je jasné.
 • 00:25:35 Ale ona si to v podstatě
  přeje i katolická šlechta,
 • 00:25:38 protože ona houfně drží
  rovněž královský
 • 00:25:41 a zejména církevní majetek
  jako zástavy.
 • 00:25:44 Kališník přece po nás nebude
  požadovat jejich návrat...
 • 00:25:47 Navíc pro tu šlechtu
  to byl vlastně prvek vzestupu.
 • 00:25:50 Ona jako stav demonstrovala:
 • 00:25:52 My jsme reprezentanti toho státu,
  my ho máme v rukou.
 • 00:25:55 Nemusíme se ohlížet
  na zájmy ciziny,
 • 00:25:58 na tradiční dynastické vazby,
  na to, že bylo obvyklé,
 • 00:26:01 aby na královský titul
  za příznivých okolností
 • 00:26:03 dosáhl pouze někdo
  od hraběte výše, hrabě, kníže,
 • 00:26:06 vévoda nebo příslušník
  již panující evropské dynastie.
 • 00:26:09 Tohle je naprosto svobodná volba.
  Šlechta dává najevo.
 • 00:26:12 My jsme reprezentantem
  toho státu,
 • 00:26:14 já bych si dokonce půjčil
  i věty
 • 00:26:17 z pozdějšího známého listu
  Hilaria Litoměřického,
 • 00:26:20 Janovi z Rožmberka:
 • 00:26:22 Král bude dnes tento a zítra jiný,
  ale rodové zůstávají.
 • 00:26:26 -Očekávání byla na straně
  utrakvistů i katolíků.
 • 00:26:29 Právě že tím, že si Jiří vlastně
  zavázal tou svojí bezprecedentní,
 • 00:26:33 kromě tedy těch uherských
  a švédských poměrů,
 • 00:26:35 volbou mnohé,
  tak mnozí mnoho očekávali.
 • 00:26:37 -A naplnil to?
 • 00:26:40 -On se možná snažil,
  ale já si myslím,
 • 00:26:42 že když se díváme na 60. léta,
  že tam je jako jasně vidět,
 • 00:26:45 koho zrovna preferoval.
 • 00:26:48 Najednou začal mnohem víc
  preferovat třeba Rožmitály,
 • 00:26:50 oproti do té doby velmi
  preferovaným Šternberkům,
 • 00:26:53 protože mu zemřela
  šternberská manželka.
 • 00:26:55 Zcela logicky přesedlal
  se svojí podporou na jiný rod.
 • 00:26:59 A ty Šternberkové
  to velice nelibě nesli.
 • 00:27:02 -Jeho úhlavním nepřítelem
  a shodou okolností
 • 00:27:05 bohužel nejmocnějším
  byl Zdeněk ze Šternberka,
 • 00:27:08 který sice ho vyzval k tomu,
  aby si vzal korunu,
 • 00:27:13 ale během dvou let obrátil
 • 00:27:15 a stal se
  jeho největším nepřítelem.
 • 00:27:22 Nicméně když proti němu
  bylo zahájeno
 • 00:27:25 velice intenzivní tažení,
  kampaň,
 • 00:27:27 proti několika jeho hradům
  v okolí Prahy,
 • 00:27:30 které byly postupně
  všechny dobyty,
 • 00:27:34 tak ztratil tu schopnost uřídit
  to v rámci Českého království.
 • 00:27:43 Musela tedy nastoupit
  vnější agrese.
 • 00:27:49 Tedy ambiciózního
  Matyáše Korvína.
 • 00:27:51 -Já bych na to zareagoval.
 • 00:27:54 Jednak bych to nepřátelství
  ze strany Zdeňka ze Šternberka
 • 00:27:57 posunul zhruba do let
  1464 až 65.
 • 00:28:00 Tady byl osobní motiv.
 • 00:28:02 On totiž předtím
  byl několikrát poručníkem,
 • 00:28:06 napřed po sirotku,
  po Janu Smiřickém,
 • 00:28:10 později holické větvi Šternberků.
 • 00:28:13 Ty svěřence v podstatě okradl.
  Řekněme to otevřeně.
 • 00:28:16 A pak když se přehnala zemí
  další vlna moru
 • 00:28:18 a opět je možnost
  stát se poručníkem,
 • 00:28:20 spravovat něčí majetek,
 • 00:28:22 tak Šternberk se hlásí
  a Jiří z Poděbrad řekne:
 • 00:28:25 Už ne!
  Třetí sirotky ti okrást nedovolím!
 • 00:28:27 A pro Šternberka
  je to šílená urážka.
 • 00:28:30 Do konce života
  je přímo fanatickým nepřítelem
 • 00:28:32 Jiřího z Poděbrad.
 • 00:28:35 -Matyáš vtrhl do země!
  Celá Morava je ohrožena.
 • 00:28:38 Moravští katolíci zradili.
 • 00:28:40 Jaroslav z Lomnice
  a Hynek ze Židlochovic.
 • 00:28:42 Taky Jan z Rožmberka
  klesá u věrnosti.
 • 00:28:44 Prý ti vypoví válku.
 • 00:28:46 -Kde je Matyáš?
 • 00:28:48 -Hlavní jeho síla táhne od Brna.
  K Vysokému Mýtu.
 • 00:28:50 Města nedobývá, letí jako vichr.
 • 00:28:52 Přidávají se k němu křižáci
  a vojska katolických pánů.
 • 00:28:55 -Tak dlouho ses vyhýbal válce,
 • 00:28:57 až máš najednou v zemi
  tři nepřátele!
 • 00:28:59 -Matyáš dobývá Moravu,
  táhne do Čech, míří na Prahu.
 • 00:29:02 -Nemíří na Prahu!
  -Kam tedy?
 • 00:29:05 -Na Hory Kutné!
  -Kutenské stříbro ho vábí.
 • 00:29:09 -My své síly shromáždíme
  u Hor Kutných.
 • 00:29:12 Tam mu rychlé koně moc nepomohou.
 • 00:29:15 Rozdělíme se.
 • 00:29:17 Jedna část potáhne
  do Slezska retovat Frankštein,
 • 00:29:20 druhá část, Petře Kdúlinče,
  musí konečně dobýt Konopiště,
 • 00:29:23 aby Šternberk poznal,
  že na zradu doplatí svými statky.
 • 00:29:27 -Jinak, když tady byla otázka,
 • 00:29:29 nebo nastoleno to téma vstupu
  Matyáše Korvína do války,
 • 00:29:33 že se vlastně zelenohorská
  jednota obrací tímto směrem...
 • 00:29:37 Když se podíváme
  na ty jejich původní požadavky,
 • 00:29:40 které vznesly vůči králi Jiřímu,
 • 00:29:42 tak je tu naprosto
  typicky panská jednota.
 • 00:29:45 Oni nevystupují
  proti Jiřímu z Poděbrad,
 • 00:29:47 že je kališník, ale proto,
 • 00:29:49 že jako král chce opět
  vydupat něco pro ústřední moc,
 • 00:29:52 to jim vadí,
 • 00:29:54 takže těch dvanáct požadavků
  směřuje tímto směrem.
 • 00:29:56 A obránce katolické víry
  a církve,
 • 00:29:58 která je podle nich
  kacířským panovníkem
 • 00:30:01 a jeho úředníky utlačována,
  pošlapávána,
 • 00:30:03 začnou ze sebe dělat
  teprve tehdy, když zjistí,
 • 00:30:06 že vlastní síly jim
  na konfrontaci s Jiřím nestačí.
 • 00:30:09 Na ten stavovský program
  jim cizina neposkytne vojáky,
 • 00:30:12 neposkytne peníze.
 • 00:30:14 Tak jediné, co můžou dělat,
 • 00:30:17 honem se začít profilovat
  jako obránci katolické víry
 • 00:30:19 a získat tak pomoc papeže,
  do budoucna katolické Evropy,
 • 00:30:23 německých katolických knížat
  a Matyáše Korvína.
 • 00:30:25 U těch katolických německých
  knížat se jim to nezdaří.
 • 00:30:28 -On ho údajně zradil
  Zdeněk ze Šternberka.
 • 00:30:31 On ho pak údajně zradil
  Matyáš Korvín Hunyadi.
 • 00:30:34 Ale my tam vidíme kořeny toho,
 • 00:30:36 jak to byli
  prostě pragmatičtí hráči,
 • 00:30:40 jak to nebyly
  žádné upřímné vztahy.
 • 00:30:43 To byla prostě politická hra,
  kde se toto běžně dělalo.
 • 00:30:47 To dělali všichni.
 • 00:30:49 Tady byla aliance výhodná
  v tuhle chvíli.
 • 00:30:51 Budeme ji podporovat.
 • 00:30:53 Vytvoří se aliance nová.
  Přesedláme na nové spoluhráče.
 • 00:30:57 I když se samozřejmě
  všichni oslovovali v listech
 • 00:31:00 "příteli, můj milý",
 • 00:31:02 tak to musíme brát
  velice s rezervou.
 • 00:31:05 -Vlastně už za války
  Korvín vyčítá Jiřímu,
 • 00:31:07 že on ho zradil první,
  v roce 1459.
 • 00:31:10 Napřed uherská opozice
  nabídla Jiřímu uherský trůn,
 • 00:31:14 pak pro jeho syna Jindřicha,
 • 00:31:16 který měl za manželku
  dceru sedmihradského knížete.
 • 00:31:19 To sice Jiří odmítl,
 • 00:31:21 ale je ochoten podpořit císaře
  Fridricha III. Habsburského,
 • 00:31:25 protože jeho podporu potřebuje,
  aby dosáhl plného uznání v říši,
 • 00:31:29 zvláště v pozici
  prvního z kurfiřtů.
 • 00:31:31 On mu pak také za odměnu
  povyšuje syny na říšská knížata,
 • 00:31:35 hrabata kladská,
  vévody minsterberské.
 • 00:31:38 Ale zase kdybychom se podívali,
 • 00:31:40 Jiří uzavírá v té době několik
  dohod proti Matyáši Korvínovi.
 • 00:31:44 Dokonce je tam
  i přesně vypočítáno,
 • 00:31:46 jakou finanční podporu
  dostane z uherských důchodů,
 • 00:31:49 podíl z obchodů ze solí
 • 00:31:52 a na tři roky vlastně
  polovinu všech důchodů
 • 00:31:55 z Uherského království,
  pokud do toho půjde česká armáda.
 • 00:32:00 Ale fakticky proti tomu
  Korvínovi nepodnikl vůbec nic.
 • 00:32:03 -A nebyl to trošku...
 • 00:32:05 -Čili pouze jaksi vedl
  zajímavou politiku vůči císaři,
 • 00:32:08 dosáhl od něj, co chtěl,
 • 00:32:10 ale fakticky,
  reálně toho Korvína nepodrazil.
 • 00:32:13 Politicky, proklamativně ano.
  Reálně nikoli.
 • 00:32:16 -Jestli někdo postupoval
  machiavelisticky,
 • 00:32:21 tak to byl právě Matyáš,
 • 00:32:23 který byl obdivovatelem
  italské renesance,
 • 00:32:28 nejenom po stránce architektury,
  umění,
 • 00:32:32 dejme tomu,
  využíval různé italské vojevůdce,
 • 00:32:37 tak jak už předtím
  Zikmund kupříkladu.
 • 00:32:45 Ale ty myšlenky, jak asi vládnout,
 • 00:32:49 on to tak ten Niccolo
  de facto psal,
 • 00:32:53 tak ty uplatňoval
  v maximální míře už taky proto,
 • 00:32:58 že, znova zdůrazňuji,
  on byl nesmírně ambiciózní,
 • 00:33:01 a to tak,
  že nechtěl jenom tu Moravu,
 • 00:33:04 o kterou se nakonec
  musel dělit s Vladislavem.
 • 00:33:09 On se zmocnil Slezska,
  on se zmocnil Lužice,
 • 00:33:13 on vyhnal císaře Františka,
  tedy Ferdinanda III. z Vídně.
 • 00:33:19 Obsadil mu polovičku Rakous.
 • 00:33:22 Čili že by byl zaměřen
  jenom na nějakého Jiřího,
 • 00:33:27 říkám nějakého v uvozovkách,
  kdepak.
 • 00:33:33 Ale co opomněl, tlak Turků.
 • 00:33:36 Ti tedy...
 • 00:33:38 Dokud se mu netlačili
  přímo do kuchyně,
 • 00:33:41 protože Bělehrad
  padl až roku 1521,
 • 00:33:44 tak zůstával klidný.
 • 00:33:46 A to se stalo až 30 let
  po Korvínově smrti.
 • 00:33:50 -Já bych řekl,
  co Jiřímu velice uškodilo,
 • 00:33:53 že Korvín ho měl
  v určitých směrech přečteného.
 • 00:33:56 Přesně, pokud šlo o tu válku,
  věděl,
 • 00:33:58 jak Jiří k tomu přistupuje,
 • 00:34:00 že to skutečně bere pouze,
  válka jako demonstrace síly,
 • 00:34:03 která přiměje soupeře
  začít jednat.
 • 00:34:06 Na tohle spoléhal, řekl bych,
 • 00:34:08 na tohle dostal
  Jiřího u Vilémova.
 • 00:34:10 To jsme už v roce 1469.
 • 00:34:12 Zase kdybych vzal
  dosavadní vývoj války,
 • 00:34:15 napřed byla občanská
  se zelenohorskou jednotou.
 • 00:34:18 To by Jiří jednoznačně vyhrál.
 • 00:34:19 Ve chvíli,
  kdy do toho vstoupí Matyáš Korvín,
 • 00:34:22 je z toho
  středoevropský konflikt.
 • 00:34:24 A obrací se to proti Jiřímu.
 • 00:34:26 Toho stíhá v tom roce 1468
  porážka za porážkou.
 • 00:34:29 A v podstatě se věří,
 • 00:34:31 rok 1469 bude znamenat
  definitivní smetení
 • 00:34:33 Jiřího z trůnu.
 • 00:34:35 Korvína nikoli.
 • 00:34:37 Naposledy v této válce
  podnikne cosi jako blitzkrieg.
 • 00:34:40 Když kapituluje královská
  Jiříkova posádka na Špilberku,
 • 00:34:43 tak rychlý vpád do Čech,
  rychle se dostat do Prahy.
 • 00:34:46 Spěch!
 • 00:34:48 A u Čáslavi narazil na vojsko,
  se kterým nepočítal.
 • 00:34:50 Jiří totiž shromáždil vojsko,
  které mělo zachránit Špilberk.
 • 00:34:54 Netušil, že Korvín podnikne
  tenhle blitzkrieg.
 • 00:34:56 Takže vlastně se sešly
  dvě náhody.
 • 00:34:58 Pro Korvína nepříznivá.
 • 00:35:00 Takže se ocitl
  v pro něj nevýhodném terénu,
 • 00:35:03 navíc odříznut
  od zásobovacích vozů.
 • 00:35:05 Cestu na Moravu
  by mu uvolnila pouze velká bitva,
 • 00:35:08 do které se neodvážil jít.
 • 00:35:10 Takže se v podstatě
  z toho vysliboval,
 • 00:35:12 při setkání s Jiřím z Poděbrad.
 • 00:35:14 -Ta konstelace přála
  tomu jejich konfliktu,
 • 00:35:17 protože Korvín díky konfliktu
  s Turky
 • 00:35:19 se orientoval na papežskou kurii,
  která ho financovala.
 • 00:35:24 Tam prostě byly ty aliance
  Čechy, Polsko, Francie.
 • 00:35:28 A proti této alianci zase
  aliance Maďarsko (nebo Uhry),
 • 00:35:33 Benátsko, papežský stát,
  Burgundsko, Burgundské vévodství.
 • 00:35:38 To byla jako hra vyšší moci,
 • 00:35:41 která je prostě chtě nechtě
 • 00:35:43 do toho konfliktu
  musela vtáhnout.
 • 00:35:45 A ještě tam byl císař.
 • 00:35:47 Byla tam idea nejvyšší moci
  papežství
 • 00:35:50 a nejvyšší moci koncilu.
 • 00:35:52 On také nejerudovanějším rádcem
  Jiřího z Poděbrad
 • 00:35:55 v té době na konci 60. let
  je Řehoř z Heimburka,
 • 00:35:59 který je slavným zastáncem
  ideje koncilu,
 • 00:36:03 který se v rámci
  tedy tohoto svého smýšlení
 • 00:36:06 snažil i Poděbrada hájit,
  tu vrcholnou královskou moc,
 • 00:36:11 do které nemůže zasahovat
  svévolně papež a sesazovat krále.
 • 00:36:15 -Víš dobře,
 • 00:36:17 že křesťanský panovník
  nemůže papežův rozkaz odmítnout.
 • 00:36:20 -Když papeže potřebuje...
 • 00:36:22 -Když papeže potřebuje.
  A kdo ho dnes nepotřebuje?
 • 00:36:26 Rozhoduje o králích
  i o jejich nástupcích.
 • 00:36:30 -Tak si počkej,
  až tě papež osvobodí.
 • 00:36:33 -Budu se dívat,
 • 00:36:35 jak proti tobě vytáhne papež
  se všemi křesťanskými panovníky
 • 00:36:38 a s císařem.
 • 00:36:40 -Nebylo by to poprvé
  ani naposledy,
 • 00:36:43 co by cizí vojsko
  odtáhlo z Čech s nepořízenou.
 • 00:36:46 Jako ty!
 • 00:36:52 -Máš pravdu.
  Neměl jsem papeže poslechnout.
 • 00:36:57 Věř mi, já jsem nechtěl.
 • 00:37:03 -Je to mýtus, nebo skutečnost,
  že Poděbradský a Kunštátský,
 • 00:37:08 abych byl spravedlivý,
  měl tu ideu sjednocené Evropy?
 • 00:37:11 -Mýtus to není.
 • 00:37:14 Když se podíváme
  vlastně na počátky jeho vlády,
 • 00:37:18 on je až tak do toho roku
  1462-1463 úspěšný vladař.
 • 00:37:23 On se skutečně v kontextu
  střední Evropy
 • 00:37:25 představuje jako mírotvorce.
 • 00:37:28 Systematicky si buduje
  tuto pověst,
 • 00:37:30 vytváří tento obraz.
 • 00:37:33 Nabízí se jako prostředník
  v konfliktech
 • 00:37:35 za hranicemi českého státu.
 • 00:37:37 A opravdu doslova všemi směry.
 • 00:37:39 Mezi znesvářenými
  německými knížaty,
 • 00:37:41 mezi Hohenzollerny
  a Wittelsbachy,
 • 00:37:43 v Rakousku mezi císařem
  a jeho bratrem Albrechtem,
 • 00:37:46 v Uhrách se mu krásně daří
  vkládat se do konfliktu
 • 00:37:49 mezi bratříky
  a Matyášem Korvínem,
 • 00:37:51 respektive mezi Janem Jiskrou
  z Brandýsa a Matyášem Korvínem.
 • 00:37:55 A co se málo ví,
 • 00:37:57 Jiří měl sehrát roli prostředníka
  v třináctileté válce
 • 00:38:00 mezi Polskem
  a Řádem německých rytířů.
 • 00:38:03 A dokonce ten prvotní impuls
  vyšel od řádu.
 • 00:38:06 Tehdejší velmistr
  Ludwig von Erlichshausen
 • 00:38:08 o to Jiřího přímo požádal.
 • 00:38:11 Ten slavný sjezd v květnu 1462
  v Lvově s polským králem
 • 00:38:14 nakonec měl úplně jiný program.
 • 00:38:16 Ale původně hlavním bodem
  mělo být právě to,
 • 00:38:20 že Jiří jako prostředník
  dohodne konečný mír
 • 00:38:23 nebo alespoň delší příměří
  mezi řádem a Polským královstvím.
 • 00:38:28 Nakonec mu to vyfoukla
  papežská diplomacie.
 • 00:38:31 Čili v tomto směru ano.
 • 00:38:33 Pak když si vezmeme
  ty mírové projekty,
 • 00:38:35 to už je v podstatě
  takříkajíc z nouze ctnost.
 • 00:38:38 Potřebuje najít
  spojence proti papeži,
 • 00:38:40 který proti němu zahájil kampaň.
 • 00:38:43 Takže získat spojence,
  neutralizovat možné protivníky.
 • 00:38:47 -Co ta jeho cesta z Čech
  až na konec světa,
 • 00:38:50 jak ji popsal Šašek z Bířkova?
 • 00:38:52 -Jestli na to můžu zareagovat,
 • 00:38:54 ono se to hodně často spojuje
  právě s tím mírovým projektem.
 • 00:38:58 Ale není to pravda.
 • 00:39:00 -Tak to už je mýtus.
 • 00:39:02 -Ten mírový projekt vezla
  výprava jiná v roce 1464,
 • 00:39:04 vedená Albrechtem Kostkou
  z Postupic
 • 00:39:06 a jedním ze spolutvůrců
  toho projektu,
 • 00:39:09 Antoniem Marinim z Grenoblu,
  takovým všeumělem,
 • 00:39:11 když to tak řeknu,
  renesanční osobností,
 • 00:39:13 ke dvoru francouzského krále
  Ludvíka XI.,
 • 00:39:16 který se měl vlastně stát
  hlavou té evropské organizace.
 • 00:39:19 On měl vlastně vydat
  ten první impuls,
 • 00:39:21 svolat ty panovníky,
  a když to odmítl,
 • 00:39:23 tak ten projekt
  byl v podstatě mrtev.
 • 00:39:25 Ta výprava z Čech
  až na konec světa
 • 00:39:28 vyráží vlastně o rok později,
  v listopadu 1465.
 • 00:39:31 Je to jakási PR roadshow,
  v podstatě v reakci na to,
 • 00:39:35 že nový papež Pavel II.
  obnovil půhon kurie vůči Jiřímu.
 • 00:39:38 Takže ukázat západní Evropě,
 • 00:39:41 nejsme žádní barbaři
  uprostřed evropského kontinentu,
 • 00:39:44 kteří sem nepatří.
 • 00:39:46 Jsme normální, kultivovaní lidé,
 • 00:39:49 znající jaksi
  zákonitosti kurtoazie.
 • 00:39:51 Neplatí,
  že Jiří utlačuje katolíky.
 • 00:39:53 Ta výprava byla složená
  pouze z katolíků.
 • 00:39:55 -A umíme zápasit tedy.
 • 00:39:57 -K tomu se hned dostanu.
 • 00:39:59 Zároveň podprahově
  i působit tímto směrem,
 • 00:40:01 připomenout slávu
  českého válečnictví.
 • 00:40:04 Na to byl odborník
  Jan Žehrovský z Kolovrat.
 • 00:40:06 Úžasný turnajník.
 • 00:40:08 -Takový Frištejnský tehdejší.
 • 00:40:10 -Dneska by byl asi
  olympijský vítěz někde...
 • 00:40:12 Asi jako Ester Ledecká
  by překvapil.
 • 00:40:15 A pak už nenašel soupeře.
 • 00:40:17 Slyšíme na těch turnajích
  v Bruselu, že pak už,
 • 00:40:19 když se nikdo neodváží
  ho vyzvat na ten souboj,
 • 00:40:22 tak předvádí silácké kousky
  a cvalem se rozjíždí proti zdi,
 • 00:40:25 láme vlastně kopí
  nebo ten žerď o zeď,
 • 00:40:27 aby dokázal, že nemá soupeře,
  nevyhodí ho to ze sedla.
 • 00:40:30 Takže tím se vlastně
  jakoby podprahově říkalo:
 • 00:40:33 Sláva českého válečnictví trvá.
 • 00:40:35 A kdyby se chtěl někdo
  do té křížové výpravy zapojit,
 • 00:40:38 pozor, takovýchto válečníků
  u nás může být víc.
 • 00:40:41 -To poselstvo
  vedl Lev z Rožmitálu.
 • 00:40:44 To souvisí s tím,
  co jste říkal vy,
 • 00:40:46 že začal prosazovat Rožmitál?
 • 00:40:48 -Ano, Lev z Rožmitálu
  byl Jiříkovým švagrem.
 • 00:40:51 Byl to katolík.
 • 00:40:53 Jeho sestra tedy byla
  královna Johana z Rožmitálu,
 • 00:40:56 která byla opravdu
  takovou Jiříkovou pravou rukou.
 • 00:40:59 Zval ji i na uzavřená jednání
  s okolními vládci.
 • 00:41:03 Dokonce jednou, v roce 1470,
  když Jiří nebyl zrovna po ruce,
 • 00:41:06 tak se postavila
  do čela zemské hotovosti.
 • 00:41:09 Takže je to opravdu
  takový typ české královny,
 • 00:41:12 nesmírně aktivní, v politice
  i tedy v dalších oblastech.
 • 00:41:17 -Jaký byl konec,
 • 00:41:20 nemyslím teď ten absolutní,
  ale ten průběh toho...
 • 00:41:25 Jaké bylo končení
  té vlády Jiřího z Poděbrad?
 • 00:41:29 A proč vlastně podepsal smlouvu,
  kterou podepsal,
 • 00:41:33 a jak dál tedy se vyvíjelo
  české panovnictví?
 • 00:41:36 -Myslíte asi to jednání
  s Jagellonci?
 • 00:41:38 -Hm.
 • 00:41:41 -Tak to je vlastně součást
  diplomatické kampaně,
 • 00:41:43 kterou Jiří rozjel
  v reakci na ten podraz,
 • 00:41:46 který mu předvedli v Olomouci,
 • 00:41:48 kde vlastně zelenohorská jednota
  a stavy vedlejších zemí
 • 00:41:51 prohlásily Matyáše Korvína
  za českého krále.
 • 00:41:53 Takže tohle má za cíl získat
  Čechům mocného spojence na severu,
 • 00:41:58 nejen už pojistit
  neutralitu Polska,
 • 00:42:00 ale teď ho přímo získat
  jako spojence.
 • 00:42:02 A nejlépe vojenského spojence,
  proti Korvínovi.
 • 00:42:04 Vlastně budete bojovat
  i za svou věc.
 • 00:42:07 Jiří v té době už musel
  jasně oželet myšlenku,
 • 00:42:09 že založí novou dynastii.
 • 00:42:11 Poděbradové jeho smrtí nevymírají.
 • 00:42:13 Oni pak pokračují jako
  knížecí dynastie ve Slezsku.
 • 00:42:16 Ale nezaloží
  panovnickou dynastii,
 • 00:42:18 jako Lucemburkové,
  tak nebudou žádní Poděbradové.
 • 00:42:21 Jemu je jasné,
  že nikdo z mých synů,
 • 00:42:24 pokud by se odvážil
  po mé smrti usednout na trůn,
 • 00:42:26 jisté ambice by mohl mít,
  dejme tomu, Jindřich,
 • 00:42:29 koneckonců, máme v rukou Prahu,
  máme v rukou Karlštejn,
 • 00:42:32 korunovační klenoty a tak dále,
 • 00:42:34 tak nikdo z ciziny
  si ho s ohledem na papeže
 • 00:42:37 nedovolí uznat,
  a ten stát je vyčerpaný.
 • 00:42:40 Takže lépe oželet
  tohle s těžkým srdcem.
 • 00:42:42 Navíc tam byl plán.
 • 00:42:45 Dobře, moje krev nezůstane
  na trůně v mužské linii,
 • 00:42:47 ale mohla by v ženské.
 • 00:42:49 Původně tam byl jaksi
  požadavek v té smlouvě,
 • 00:42:52 aby Vladislav Jagellonský
  se oženil
 • 00:42:54 s Jiříkovou dcerou Ludmilou,
  k čemuž nakonec nikdy nedošlo.
 • 00:42:58 Zase tomu pomohla
  papežská diplomacie,
 • 00:43:00 konkrétně legát
  Rudolf z Rüdesheimu.
 • 00:43:02 Tady bych použil
  přímo Shakespearova slova,
 • 00:43:05 že polské královně Alžbětě
  lil do ucha jed,
 • 00:43:07 přece nespojíš život
  svého syna s dcerou kacíře,
 • 00:43:11 který ti otrávil bratra,
  to jest Ladislava Pohrobka.
 • 00:43:15 -Když tady padl Karlštejn,
 • 00:43:17 on měl ambici postavit si
  svůj Karlštejn.
 • 00:43:19 Podařilo se mu to?
 • 00:43:25 -Měl ambici v tom smyslu,
  že ten hrad Litice,
 • 00:43:29 o kterém zřejmě má být řeč,
  tak je o mnoho starší,
 • 00:43:33 než ho získali Poděbradové,
  tedy už předkové Jiřího.
 • 00:43:43 Sice se pokoušel o moderní stavbu,
 • 00:43:47 myslím tím moderní,
  co se týká opevnění,
 • 00:43:51 i nakonec těch obytných prostor,
  ale neměl na to zřejmě dost času.
 • 00:43:56 Nevěnoval tomu
  dostatek pozornosti.
 • 00:44:06 Navíc, ke konci už tušil,
  že doba panování jeho rodu...
 • 00:44:11 -Končí.
 • 00:44:13 -...tedy toho posezení
  na tom českém trůně, končí.
 • 00:44:18 A že nemá smysl v tomto směru
  nějak pokračovat.
 • 00:44:25 I když ta snaha, aby tam byly
  uloženy korunovační klenoty,
 • 00:44:29 to je spíš taková pověst
  jako realita.
 • 00:44:32 Aspoň o tom nemáme
  tedy konkrétní zprávy.
 • 00:44:36 Rozhodně měl ovšem Litice
  velmi rád.
 • 00:44:39 Čili ten hrad
  je nesmírně zajímavý,
 • 00:44:43 ale neobjevily se tam
  ještě ty moderní,
 • 00:44:47 ty obzvláště moderní prvky,
 • 00:44:50 které jinde v Evropě začaly
  vyrůstat jako houby po dešti.
 • 00:44:56 -Skutečně,
  byl to panovník velkého formátu.
 • 00:44:59 A jeden z předních panovníků
  pozdně středověké Evropy.
 • 00:45:04 Tady Hold králi Jiřímu...
 • 00:45:06 Respektive Volba Krále Jiřího.
 • 00:45:09 Známý obraz Václava Brožíka.
 • 00:45:11 Ze Staroměstské radnice.
 • 00:45:13 Když jej otevřeme,
 • 00:45:16 už se nám tady krásně
  otevírá vlastně rodokmen,
 • 00:45:19 potomci Jiřího.
 • 00:45:21 Tady opravdu můžeme sledovat
  vlastně přes jeho první ženu,
 • 00:45:27 kterou byla
  Kunhuta ze Šternberka,
 • 00:45:30 prvorozená dcera Zdena,
  neboli Sidonie,
 • 00:45:33 z Kunštátu a Poděbrad.
 • 00:45:36 Ta se provdala
  na saský vévodský dvůr.
 • 00:45:39 A vlastně saští vévodové
  osobou Jiřího
 • 00:45:42 se stávají králi
  Velké Británie a Irska.
 • 00:45:45 Skutečně, ta posloupnost
  pokračuje až k dnešním,
 • 00:45:50 čili princ Charles, William.
 • 00:45:53 I nejmladší vlastně
  v té době 2014,
 • 00:45:56 takže prvorozený George...
 • 00:45:58 Byla to jedna z prvních návštěv
  anglické panovnice Alžběty II.
 • 00:46:03 u pana prezidenta Havla
  na Pražském hradě.
 • 00:46:07 Bylo i vidět,
  že pan prezident, můžeme říci,
 • 00:46:09 i česká strana byla překvapena,
 • 00:46:12 kdy vlastně Alžběta II.
  hovořila o tom,
 • 00:46:16 že v její rodině skutečně
  v povědomí je známo,
 • 00:46:20 že v jejích žilách koluje
  ta poděbradsko-kunštátská krev,
 • 00:46:25 právě přes tu Zdenu,
 • 00:46:27 takže i pro mě to bylo
  vlastně velké překvapení,
 • 00:46:30 že o tomto vlastně
  v rodině anglické královny
 • 00:46:33 tedy panuje povědomí.
 • 00:46:35 -Jakou roli sehrál
  Jiří z Poděbrad ve své době
 • 00:46:40 a ve svém prostoru?
 • 00:46:43 -Až do roku 1465
 • 00:46:45 byla poděbradská éra
  šťastným obdobím českého státu.
 • 00:46:49 On vlastně ten stát
  znovu pozvedl z marasmu,
 • 00:46:52 vrátil nějaký vnitřní řád,
  snažil se o oživení obchodu.
 • 00:46:56 Zároveň se snažil,
  aby český stát opět dal najevo,
 • 00:47:00 že se hlásí o své místo
  ve střední Evropě,
 • 00:47:02 že to nejsou jenom Čechy,
 • 00:47:04 že tady jsou i vedlejší země
  Koruny české.
 • 00:47:07 Hlásí se o to, co nám bylo
  během husitských válek,
 • 00:47:10 zvláště z německé strany,
  odcizeno.
 • 00:47:12 On vlastně udělá z Krušných hor
  opět přirozenou hranici,
 • 00:47:15 získá zpátky severočeské hrady
  a města, které drželi Sasové,
 • 00:47:19 a dokáže to tak úžasným způsobem,
  že si ty Sasy nejen neznepřátelí,
 • 00:47:23 ale že z nich má
  potom politické spojence.
 • 00:47:26 Takže až do roku 1465 bezesporu
  šťastná doba českého státu.
 • 00:47:31 Byl to opravdu formát
  evropského rozsahu.
 • 00:47:34 A plným právem si zasloužil místo
 • 00:47:37 mezi tehdejšími velikými vládci
  Evropy ve srovnání,
 • 00:47:42 dejme tomu,
  s francouzským Ludvíkem XI.
 • 00:47:49 -To byl člověk nesmírně schopný,
  politicky,
 • 00:47:53 který dokázal vybruslit
  ze situace,
 • 00:47:57 ze které by jiný člověk
  bez jeho schopností
 • 00:48:00 nebyl schopen tak,
  zase v uvozovkách řečeno,
 • 00:48:05 snadno vyjít, vybruslit,
  v zájmu našeho českého státu.
 • 00:48:13 Jisté ale taky je, že, ano,
  do roku 65 byl velmi úspěšný.
 • 00:48:17 Naprosto souhlasím s kolegou.
 • 00:48:24 Ovšem jeho zdraví zabránilo tomu,
  aby to možná dopadlo jinak.
 • 00:48:34 Protože v době
  těsně před jeho smrtí,
 • 00:48:37 rok 1470, 1471,
  začal mít vojenské úspěchy,
 • 00:48:43 zejména tedy
  proti tomu Matyáši Korvínovi.
 • 00:48:51 A vůbec není jasné,
 • 00:48:55 jestli by došlo k té smlouvě
  s těmi Jagellonci,
 • 00:48:59 jestli by neubránil tu Moravu
 • 00:49:02 a jestli by například
  jeho potomci se nemohli
 • 00:49:06 na tom královském trůně
  trochu déle ohřát.
 • 00:49:10 -A já bych k tomu doplnil,
  protože mnohé zaznělo,
 • 00:49:13 tu konfesní stránku,
 • 00:49:16 kde se stal do určité míry
  opravdu tím husitským králem,
 • 00:49:19 protože co vlastně
  je tedy to husitství...
 • 00:49:21 To, co z toho zformovala
  ta pohusitská,
 • 00:49:23 po těch husitských válkách,
  tedy utrakvistická církev.
 • 00:49:27 Ta církev, která spolupracovala
  s Jiřím z Poděbrad.
 • 00:49:30 Vzniká tady úplně evropský
  unikát legálního dvojvěří,
 • 00:49:35 které je definitivně uzákoněno
  kutnohorským náboženským mírem.
 • 00:49:40 Na Poděbradově panství.
 • 00:49:42 Dokonce se formuje
  cosi malinkého.
 • 00:49:44 Jednota bratrská.
 • 00:49:46 Takže je tady něco opravdu
  výjimečného na evropské poměry,
 • 00:49:49 co možná vynikne spíš
  při tom mikropohledu.
 • 00:49:53 Co potom bude mít nový život
  i v tom 16. století.
 • 00:49:56 Souvisí to...
 • 00:49:58 Ta náboženská otázka souvisí
 • 00:50:00 i s formováním
  té stavovské struktury,
 • 00:50:02 která se vlastně za Jiřího
  znovu nějak konsoliduje.
 • 00:50:05 Prostě nastálo se počítá
  už s královskými městy,
 • 00:50:08 s rytířstvem a s pány,
 • 00:50:10 kterým on znovu tedy dává podíl
  na té moci, kteří ho obklopují.
 • 00:50:15 To je vlastně něco,
 • 00:50:17 co potom po něm dědí
  králové z dynastie Jagellonců.
 • 00:50:21 -Čili to byl de facto sjednotitel,
  jak náboženský, tak sociální.
 • 00:50:26 -První se pokusil dát to,
 • 00:50:28 co pak zažije
  český stát před Bílou horou,
 • 00:50:31 že tady vedle sebe můžou
  mírově koexistovat dvě konfese.
 • 00:50:36 A přitom ten stát plně fungovat.
 • 00:50:38 -Řešitel bouří.
 • 00:50:41 -To je hezká věta.
  Nebo hezká definice.
 • 00:50:44 Pánové, já vám děkuji
  na Kunštátu za povídání
 • 00:50:48 o Jiřím z Kunštátu a z Poděbrad,
  abych to tedy řekl správně,
 • 00:50:53 jak se podepisoval on sám.
 • 00:50:55 Na shledanou.
 • 00:50:57 Vám, divákům, také na shledanou.
  Příště u Historie.cs.
 • 00:51:04 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2018

Související