iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 6. 2020
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

3 hlasy
9726
zhlédnutí

Historie.cs

Dějiny meteorologie v českých zemích

Pavel Lipina — Miloslav Müller — Radim Tolasz

Jasno, tu a tam vichřice. Jak u nás na obloze bylo, je a bude? A jak bylo na Hromové hoře ve 20. století?

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:01 HISTORIE.CS
  JASNO, TU A TAM VICHŘICE
 • 00:00:15 -Julinko, jak bude? Slunečno?
 • 00:00:18 Samozřejmě, slunečno.
 • 00:00:37 -Dobrý den, vítejte u dalšího
  vydání pořadu Historie.cs.
 • 00:00:40 Před 100 lety byl založen
 • 00:00:43 Československý státní ústav
  meteorologický,
 • 00:00:45 čili předchůdce toho dnešního
 • 00:00:47 Českého
  hydrometeorologického ústavu.
 • 00:00:50 My si dnes budeme povídat o tom,
 • 00:00:52 jak se po celé to století
  kvalifikovaně snažili
 • 00:00:54 meteorologové měřit
  a především předpovídat počasí.
 • 00:00:57 Našimi dnešními hosty jsou...
 • 00:00:59 Pavel Lipina z Českého
  hydrometeorologického ústavu.
 • 00:01:02 -Dobrý den.
 • 00:01:04 -Je tady také jeho kolega
  Radim Tolasz.
 • 00:01:06 -Dobrý den.
 • 00:01:08 -A Miloslav Müller z Ústavu
  fyziky atmosféry Akademie věd
 • 00:01:12 a Přírodovědecké fakulty
  Univerzity Karlovy.
 • 00:01:14 -Dobrý den.
 • 00:01:16 -100 let je krásné, kulaté číslo,
 • 00:01:18 ale ta historie meteorologie
  se píše už daleko dříve,
 • 00:01:21 už v antice, za Arabů.
 • 00:01:24 V 17. století dochází
  k jejímu rozkvětu.
 • 00:01:27 Jak ta první měření vypadala?
 • 00:01:29 Co měli meteorologové
  tehdy k dispozici?
 • 00:01:32 Co dokázali odhadnout?
 • 00:01:34 -Před tím 17. stoletím,
  a všechno, co bylo starší,
 • 00:01:37 tak to jsou vlastně
  jenom záznamy pozorování,
 • 00:01:39 to znamená,
  většinou se nic neměřilo.
 • 00:01:42 Záznamy byly toho rázu,
  že si třeba všímaly,
 • 00:01:49 jaká byla úroda, extrémní jevy,
  povodně,
 • 00:01:51 popřípadě bylo spoustu informací
  třeba
 • 00:01:54 k významným historickým bitvám,
  popřípadě k lékařství.
 • 00:01:59 Pokud půjdeme, já nevím,
  třeba do českých zemí,
 • 00:02:02 tak tam máme první záznamy
  z opisů Kosmovy kroniky,
 • 00:02:07 kdy třeba kolem toho roku 975,
 • 00:02:10 to jsou takové první záznamy
  o tom,
 • 00:02:12 jak vypadalo asi naše klima.
 • 00:02:15 Známá je třeba interpretace
  výskytu prvního tornáda
 • 00:02:19 na našem území, rok 1115.
 • 00:02:22 A také 900 let uplynulo
 • 00:02:25 od takové první zaznamenané
  povodně na řece Vltavě v roce 11.
 • 00:02:31 -To znamená,
  vy hovoříte o tom a),
 • 00:02:34 o tom pozorování, ale co to b)?
 • 00:02:37 Dokázali už tehdy
  něco odhadnout dopředu?
 • 00:02:41 -Já si myslím, že určitě
  i v té době vznikaly
 • 00:02:44 třeba různé pranostiky,
  na základě pozorování lidí,
 • 00:02:48 kteří bydleli na určitém místě,
  ze znalosti toho místa si myslím,
 • 00:02:52 že byli schopni nějakým způsobem
  odhadnout,
 • 00:02:55 jak se počasí bude vyvíjet.
 • 00:02:57 -Byly takové první pokusy
  o konstrukci
 • 00:02:59 takzvaných stoletých kalendářů,
  tomu se věnovali astronomové.
 • 00:03:06 Ti vždycky rok dopředu
  dávali informaci o tom,
 • 00:03:09 jaké bude počasí
  v kterém jednotlivém dni,
 • 00:03:11 takže by se dalo říct,
  že byli lepší než my,
 • 00:03:13 to my na rok dopředu nedokážeme.
 • 00:03:15 Ale taky jim lidé hodně nadávali,
  protože jim to vůbec nevycházelo.
 • 00:03:19 -Protože za tím byla víra,
  že počasí se pravidelně opakuje,
 • 00:03:23 ale nic takového
  samozřejmě neplatí.
 • 00:03:28 Ostatně i ty pranostiky,
 • 00:03:30 to slovo pranostika vychází
  ze slova prognostika,
 • 00:03:33 to znamená, je to o prognóze,
  o předpovědi.
 • 00:03:35 Vychází se z předpokladu,
 • 00:03:37 že tedy příští rok
  bude takové počasí,
 • 00:03:39 jako bylo v uplynulých letech.
 • 00:03:41 Ale samozřejmě,
  každé jaro je jiné.
 • 00:03:43 Den ode dne záleží na cirkulaci,
  proudění vzduchu,
 • 00:03:47 na dalších podmínkách
  v atmosféře.
 • 00:03:49 To samozřejmě ta pranostika
  nemůže postihnout.
 • 00:03:52 Takže spolehnout se,
  plánovat svatbu podle pranostiky,
 • 00:03:55 to by skutečně
  nebyl dobrý nápad.
 • 00:03:57 -Navíc teď se mění klima,
  k tomu se také dostaneme později,
 • 00:04:01 takže možná bychom to mohli
  přepisovat ve stylu, já nevím,
 • 00:04:04 Medardova kápě, ani nekápne.
 • 00:04:06 Je něco takového,
  že dochází k tomu posunu počasí?
 • 00:04:10 -Dalo by se říct, že určitě ano,
  protože tím, jak se mění klima,
 • 00:04:14 tak se samozřejmě
  posunují i ta pozorování,
 • 00:04:17 která byla na začátku
  těch pranostik.
 • 00:04:20 Musíme si ale uvědomit,
 • 00:04:22 že ty pranostiky
  mívaly lokální platnost,
 • 00:04:24 vztahovaly se k nějakému času,
  tím, jak se mění klima,
 • 00:04:27 tak vlastně ten čas
  se může posunovat,
 • 00:04:29 ale posunují se i ty regiony,
  kde se vyskytuje takové počasí.
 • 00:04:33 To znamená, ty pranostiky
  z dnešního pohledu
 • 00:04:35 už se nedají brát
  jako předpověď,
 • 00:04:37 ale na druhou stranu hodně
  těch pranostik popisuje něco,
 • 00:04:41 čemu my říkáme meteorologické
  singularity, platí dodnes.
 • 00:04:44 To je třeba ta Medardova kápě,
  nebo svatá Anna, chladna z rána.
 • 00:04:48 To má logická meteorologická
  vysvětlení, že to tak funguje,
 • 00:04:51 ale určitě to tak nefunguje
  v ten konkrétní den,
 • 00:04:54 na kdy je ta pranostika
  konstruována.
 • 00:04:56 -Naši předkové se řídili
  zkušenostmi svých předků.
 • 00:04:59 Některá pranostická rčení
  často skutečně vycházela
 • 00:05:02 z dlouhodobého pozorování počasí
  a záznamů o průběhu počasí.
 • 00:05:06 Tyto pravidelné záznamy
  se začaly považovat
 • 00:05:08 za dostatečný podklad
  k předpovídání počasí.
 • 00:05:11 Například v období od 12.
  do 14. května bude vždy chladno,
 • 00:05:14 přijdou totiž ledoví muži,
  samozřejmě,
 • 00:05:16 že žádní ledoví muži nepřicházejí.
 • 00:05:18 Ale velmi často uprostřed května
 • 00:05:20 se nad střední Evropou
  mění výrazně celkové proudění
 • 00:05:23 a do střední Evropy
  proniká studený, polární vzduch.
 • 00:05:26 -Rok 1775, Klementinum,
  potom observatoř na Lysé hoře,
 • 00:05:31 na Milešovce, v roce 1905.
 • 00:05:33 Jak vypadalo to pozorování,
  měření počasí tady,
 • 00:05:36 na území Rakouska-Uherska,
  respektive v českých zemích,
 • 00:05:40 před těmi 100 a více lety?
 • 00:05:42 -Klementinum
  je jedna z nejdelších řad
 • 00:05:44 ve střední Evropě,
  jsme velmi rádi,
 • 00:05:48 že máme tady
  to průkopnické měření,
 • 00:05:50 které už trvá velmi dlouhou dobu.
 • 00:05:53 Bylo to dáno tím,
 • 00:05:55 že tady bylo centrum ve své
  podstatě jezuitské vzdělanosti,
 • 00:06:00 to znamená, byly tady vazby
  na Itálii, na Toskánsko,
 • 00:06:05 kde vlastně bylo
  centrum evropské vzdělanosti,
 • 00:06:09 kde vyvíjeli přístroje,
  meteorologické,
 • 00:06:13 to byla taková kolébka
  meteorologických přístrojů,
 • 00:06:16 kdy začali vytvářet,
 • 00:06:18 protože měli fyzikální vědomosti
  a byli tam dobří skláři,
 • 00:06:21 začali vyrábět první termoskopy,
 • 00:06:23 což byl vlastně předchůdce
  teploměrů, ale bez stupnic.
 • 00:06:31 A začali vyrábět tyto termoskopy,
  které postupem času,
 • 00:06:34 trvalo třeba 100 let,
 • 00:06:36 než se podařilo vytvořit
  dva stejné teploměry,
 • 00:06:39 aby měřily stejně.
 • 00:06:41 50 let trvalo, než se ustálily
  třeba meteorologické stupnice,
 • 00:06:45 kterých literatura uvádí
  až třeba kolem sedmdesáti.
 • 00:06:48 Takže ty začátky byly velmi těžké.
 • 00:06:51 V době začátku měření Klementina,
  rok 1752,
 • 00:06:56 kdy jsou ty první záznamy,
  ještě ne úplně celá řada,
 • 00:07:02 už ty přístroje, řekněme,
  začaly být takové ustálené,
 • 00:07:05 to znamená,
  mohlo se opakovat měření,
 • 00:07:08 byly vytvořeny první
  meteorologické staniční sítě,
 • 00:07:12 většinou tady po Evropě.
 • 00:07:14 A začalo se zaznamenávat počasí,
 • 00:07:17 takže to je taková
  ta prehistorie měření.
 • 00:07:19 -Nicméně pořád je to,
  jak vás tak poslouchám,
 • 00:07:22 o tom pozorování,
  ještě moc ne o tom předpovídání.
 • 00:07:25 -Vlastně podmínkou toho,
 • 00:07:27 aby bylo možné
  předpovědět počasí, je to,
 • 00:07:29 že ve velice krátkém čase se
  sesbírají data z velkého území.
 • 00:07:33 Zpočátku z Evropy,
  později z celého světa.
 • 00:07:35 A to samozřejmě bylo možné
  teprve v polovině 19. století,
 • 00:07:39 kdy byl vynalezen telegraf,
 • 00:07:41 telegraficky bylo možné
  ty informace shromáždit,
 • 00:07:44 začít kreslit první
  synoptické mapy takzvané
 • 00:07:47 a na základě toho se pokusit
  o první předpovědi.
 • 00:07:49 Takže skutečně ty předpovědi
  jsou záležitostí
 • 00:07:52 tak zhruba 150 let.
 • 00:07:54 -Když se podíváme
  do toho roku 1920,
 • 00:07:56 kdy Státní ústav meteorologický
  dostává razítko,
 • 00:07:59 co má k dispozici,
  jak ty první kroky vypadají?
 • 00:08:03 -První kroky byly těžké,
 • 00:08:05 protože samozřejmě jednak
  skončila první světová válka,
 • 00:08:08 ty sítě pozorovací a vlastně
  všechny struktury státní
 • 00:08:12 byly ve své podstatě
  po válce zdevastované.
 • 00:08:15 Třeba síť
  rakouskouherské monarchie
 • 00:08:18 se zredukovala
  o tři čtvrtiny, z nějakých,
 • 00:08:22 já nevím, 330 na 80, 90 stanic
  kolem toho roku 1918, 1919.
 • 00:08:28 To znamená, to byl jeden takový,
  řekněme, nepříznivý předpoklad.
 • 00:08:32 A trvalo nějakou dobu,
 • 00:08:35 než se podařilo vlastně vytvořit
  ten Státní ústav meteorologický,
 • 00:08:39 byla tam určitá prodleva,
  to znamená, rok a půl,
 • 00:08:42 než se ve své podstatě
  ustálily struktury nové.
 • 00:08:47 Byly tam i jiné problémy,
  samozřejmě.
 • 00:08:49 Zpočátku ústav neměl peníze,
  neměl prostředky, to znamená,
 • 00:08:53 nemohl vybavovat
  ty meteorologické stanice
 • 00:08:55 potřebnými přístroji.
 • 00:08:57 Nejdříve vznikl
  v těch přípravných fázích
 • 00:09:00 jakýsi dotazník
  na stávající stanice,
 • 00:09:02 kde pozorovatelé byli osloveni,
 • 00:09:05 vlastně jestli hodlají dále
  pozorovat pro český ústav,
 • 00:09:09 jaké mají vybavení,
  jaké přístroje.
 • 00:09:12 -Když se už nějak meteorologové
  zabydleli v novém ústavu,
 • 00:09:17 co byli schopni pozorovat,
  předpovídat?
 • 00:09:19 Jaká byla ta náplň práce?
 • 00:09:21 -Ze začátku to bylo
  trošku hektické,
 • 00:09:24 protože Státní ústav
  meteorologický
 • 00:09:27 začínal v Klementinu,
 • 00:09:29 ale záhy se mu podařilo dohodnout
  s Univerzitou Karlovou
 • 00:09:32 a přestěhovali se na Karlov,
 • 00:09:34 k profesoru Hanzlíkovi,
  což bylo velmi výhodné,
 • 00:09:38 protože tam byla observatoř,
  přímo na Karlově,
 • 00:09:43 pro centrální Prahu, která byla
  lépe situována než v Klementinu.
 • 00:09:50 A samozřejmě začínali
  s běžnými přístroji,
 • 00:09:54 pozorování běžných
  meteorologických prvků,
 • 00:09:57 jako je teplota vzduchu,
  úhrn srážek, tlak,
 • 00:10:00 pozorování meteorologických jevů.
 • 00:10:02 Samozřejmě, šlo o to,
 • 00:10:05 ty meteorologické prvky
  a jevy zaznamenat.
 • 00:10:09 Jak říkal kolega,
  samozřejmě posbírat,
 • 00:10:11 aby mohli provozovat
  předpovědi počasí.
 • 00:10:14 -Tak jak to bylo tradičně
  v Rakousku-Uhersku,
 • 00:10:17 tam byly meteorologie
  a hydrologie od sebe odděleny.
 • 00:10:20 Stejně tak tedy
  za první republiky vznikl
 • 00:10:22 Státní ústav meteorologický
  a Státní ústav hydrologický,
 • 00:10:26 takže to měření srážek
  v té husté síti stanic,
 • 00:10:29 která tradičně u nás byla,
 • 00:10:31 už vlastně po roce 1875
  začala být budována,
 • 00:10:34 tak tu vlastně převzal
  ten Státní ústav hydrologický.
 • 00:10:37 A samozřejmě náplní práce
 • 00:10:39 toho Státního ústavu
  meteorologického
 • 00:10:42 byl ten sběr dat
 • 00:10:44 a samozřejmě také zajišťovaní
  například třeba letecké dopravy.
 • 00:10:48 Takže tradičně samozřejmě
  meteorologové sídlí
 • 00:10:51 na letištích,
  protože to je důležité,
 • 00:10:54 a v této době se to silně
  rozvíjelo, tohle využití.
 • 00:10:57 -Tady zaznělo jméno
  Stanislava Hanzlíka.
 • 00:10:59 Je to pro meteorologii
  ta postava, jako třeba,
 • 00:11:02 já nevím, Jaromír Jágr pro hokej
  nebo Otto Wichterle pro vědu?
 • 00:11:06 Je to ten guru
  české meteorologie?
 • 00:11:09 -Myslím si,
 • 00:11:12 že určitě patří mezi
  nejvýznamnější české meteorology,
 • 00:11:15 samozřejmě je otázka vždycky,
  v jaké době kdo působil,
 • 00:11:18 že vlastně i jezuita Stepling,
 • 00:11:20 který zahájil pozorování
  třeba v Klementinu,
 • 00:11:24 byl ve své době, řekněme,
  skoro meteorologické takové eso,
 • 00:11:29 protože předtím
  tady nic takového nebylo.
 • 00:11:32 On rozvíjel tu síť,
  zahájil pozorování.
 • 00:11:34 Samozřejmě postupem času
  to byli další a další lidé.
 • 00:11:38 Ale dá se říct,
 • 00:11:40 že profesor Hanzlík
  byla taková top osobnost,
 • 00:11:42 řekněme, meteorologie.
 • 00:11:47 A vlastně v počátcích Státního
  ústavu meteorologického.
 • 00:11:50 On vlastně před 100 lety
  položil základy synoptiky.
 • 00:11:53 -Tak on působil v zahraničí,
  působil v Německu,
 • 00:11:56 ve Spojených státech,
  ve Vídni potom,
 • 00:11:58 odtamtud se vracel do Česka,
  získal spoustu zkušeností.
 • 00:12:03 Ty jeho práce se vlastně
  zařadily v té své době,
 • 00:12:08 to znamená
  na začátku 20. století,
 • 00:12:11 mezi ty objevné práce tehdejší
  synoptické meteorologie.
 • 00:12:15 On se zabýval tlakovými útvary,
 • 00:12:18 konkrétně především
  anticyklonami, tlakovými výšemi,
 • 00:12:21 dokázal vlastně rozpoznat ty,
 • 00:12:23 které jsou tvořené studeným
  vzduchem a teplým vzduchem,
 • 00:12:26 jejich vlastnosti.
 • 00:12:28 Dokázal k tomu využít vlastně
  měření z horských stanic,
 • 00:12:31 což my si musíme uvědomit,
 • 00:12:34 že v té době vlastně
  meteorologové vůbec nevěděli,
 • 00:12:36 jaké jsou vlastnosti vzduchu
  nad nimi,
 • 00:12:39 měli pouze měření
  z přízemních stanic.
 • 00:12:41 On to vlastně tak trošku obešel
  tím,
 • 00:12:43 že použil ty horské stanice,
 • 00:12:45 dokázal vlastně popsat
  tu vertikální strukturu
 • 00:12:48 těch tlakových útvarů.
 • 00:12:50 -Naše stanice je nejstarší
  horskou meteorologickou stanicí
 • 00:12:53 v České republice.
 • 00:12:55 Byla vybudována
 • 00:12:57 na popud horského spolku
  v u Teplicích
 • 00:12:59 a doporučena i Ústředním ústavem
 • 00:13:02 pro meteorologii
  a geomagnetismus ve Vídni
 • 00:13:04 jako vhodný doplněk
  mezi stanicemi,
 • 00:13:06 které se nacházejí v údolích,
  a vysokohorskými stanicemi.
 • 00:13:10 Stavba začala v roce 1903,
  skončila v roce 1904,
 • 00:13:15 poměrně rychle ji vybudovali,
  i přes nepříznivé počasí.
 • 00:13:19 Od 1. 1. 1905
  se tady nepřetržitě měří
 • 00:13:21 až do současnosti.
 • 00:13:23 Úplně na začátku se ta data
  předávala telegraficky
 • 00:13:26 do toho Ústředního ústavu
 • 00:13:28 pro meteorologii
  a geomagnetismus ve Vídni.
 • 00:13:31 Zároveň byla i archivovaná tady
 • 00:13:33 a vydávaná v takzvaných
  meteorologických ročenkách,
 • 00:13:35 takže všechna
  ta data máme k dispozici.
 • 00:13:38 Úplně na začátku
  tady byl jeden pozorovatel,
 • 00:13:40 který dokonce,
  pomáhala mu manželka,
 • 00:13:42 měřil třikrát denně,
  v termínech 7, 14 a 21 hodin.
 • 00:13:45 V současné době
  tady máme pět pozorovatelů,
 • 00:13:48 kteří měří nepřetržitě,
 • 00:13:50 každou hodinu se odesílá
  ta informace
 • 00:13:52 o stavu a průběhu počasí
  v minulé hodině
 • 00:13:54 do centra Českého
  hydrometeorologického ústavu
 • 00:13:56 a odtamtud putují ta data
  do celosvětové výměnné sítě
 • 00:14:00 meteorologických měření
  a pozorování.
 • 00:14:02 V celé té už více než 115 let
  dlouhé řadě
 • 00:14:05 máme jenom několik málo výpadů.
 • 00:14:07 Ten první výpadek
  byl v roce 1917,
 • 00:14:09 kdy v lednu se tady neměřilo,
 • 00:14:11 protože došlo na stanici uhlí
  a pozorovatel utekl před zimou.
 • 00:14:15 Jinak stanice přežila první
  světovou válku bez problémů,
 • 00:14:18 protože pozorovatel byl
  zproštěn vojenské služby.
 • 00:14:21 A další výpadek
  máme až v září 1938,
 • 00:14:24 kdy pozorovatel
  opustil stanici po mobilizaci,
 • 00:14:26 měsíc trvalo,
 • 00:14:28 než si observatoř převzala
  Říšská povětrnostní služba.
 • 00:14:31 Stanice pak fungovala
  pro říšské civilní,
 • 00:14:33 ale i vojenské letectví.
 • 00:14:35 Ten pozorovatel,
  co při mobilizaci opustil stanici,
 • 00:14:38 tak tady bydlel dokonce 25 let,
  po mobilizaci tedy odešel,
 • 00:14:41 i když byl německé národnosti,
  pak byl odsunut v roce 1945.
 • 00:14:45 Tyto dva výpadky jsou vlastně
  jediné v celé té 115leté řadě,
 • 00:14:48 takže naše řada
  je poměrně unikátní.
 • 00:14:55 -Vy jste říkali,
 • 00:14:57 že důležité je měření hodnot
  v dlouhém časovém období.
 • 00:15:00 Já jsem tady našel jednu zmínku,
  která zní:
 • 00:15:02 A v zimě nebylo sněhu ani deště.
 • 00:15:04 To je zmínka, která se dá
  použít na zimy z posledních let.
 • 00:15:10 Ale trochu problém je,
  že ona se váže k roku 1091
 • 00:15:14 a je právě také v té Kosmově
  kronice zaznamenána.
 • 00:15:17 Lze z toho něco vyvodit?
 • 00:15:19 Že třeba ty dnešní zimy
  nejsou tak mimořádné,
 • 00:15:22 když už před 1000 lety
  byly podobné?
 • 00:15:24 -To bych
  z toho určitě nevyvozoval,
 • 00:15:26 protože tyto záznamy
  o extrémních událostech,
 • 00:15:29 které máme k dispozicí,
  nejenom z těch předpřístrojových,
 • 00:15:33 ale třeba i z 18., 19. století,
 • 00:15:35 tak my dnes z toho už můžeme
  docela dobře analyzovat to,
 • 00:15:38 že takové zimy,
 • 00:15:40 jako se třeba vyskytuje
  letošní zima,
 • 00:15:42 se samozřejmě ve střední Evropě
  vždycky vyskytovaly.
 • 00:15:45 Ale problém byl, že se vyskytly
  jednou za 20, 30 let.
 • 00:15:47 V posledních letech se vyskytují
  téměř každoročně,
 • 00:15:50 s nějakými výjimkami,
 • 00:15:52 například sezona 2005 a 06 není
  tak dávná, byla hodně sněhová.
 • 00:15:55 Takže já bych z toho
  určitě nevyvozoval to,
 • 00:15:58 že bychom mohli být klidnější,
  protože už Kosmas věděl,
 • 00:16:01 že v zimě nemusí být sníh,
  tak nás to nemusí rozčilovat.
 • 00:16:04 Není to pravda,
  my máme problém s tím,
 • 00:16:06 že vlastně tyto extrémy
  se teď vyskytují častěji
 • 00:16:09 a jsou intenzivnější.
 • 00:16:11 -Je tam ještě ten aspekt toho,
 • 00:16:13 že pokud by to bylo něco
  pravidelně se vyskytujícího,
 • 00:16:16 tak by to tam ten Kosmas nenapsal,
  a teď jenom tedy ještě,
 • 00:16:19 když jsme konkrétně
  u této poznámky,
 • 00:16:21 tak není vůbec jisté,
  jestli to je Kosmovo pozorování,
 • 00:16:24 protože ta zmínka se vyskytuje
  pouze v některých opisech
 • 00:16:27 té Kosmovy kroniky.
 • 00:16:29 Čili možná je to dokonce
  pozdější přípis.
 • 00:16:31 Ale to neznamená to,
  co říkal pan kolega Tolasz,
 • 00:16:34 že by se ty zimy v minulosti
  nevyskytovaly, vyskytovaly se,
 • 00:16:37 ale ta jejich četnost
  byla jiná než v současnosti.
 • 00:16:39 -Já se právě snažím
  vypíchnout ty extrémy.
 • 00:16:42 V České republice
  to je přes 80 stupňů,
 • 00:16:44 minus 42 stupňů z roku 29.
 • 00:16:48 A naopak zase přes 40 stupňů
  z roku 2012.
 • 00:16:52 O čem ta maxima vypovídají?
  Dá se z nich něco usuzovat?
 • 00:16:56 -Můžeme z toho usuzovat
  úplně totéž,
 • 00:16:59 co z toho záznamu
  Kosmovy kroniky,
 • 00:17:01 že extrémy se vyskytovaly
  vždycky.
 • 00:17:04 Ale na druhou stranu
  s tou změnou klimatu vidíme,
 • 00:17:07 že teď bývají
  v posledních desetiletích
 • 00:17:09 překonávány hlavně
  ty rekordy vyšších teplot,
 • 00:17:12 ne ty nižších teplot,
 • 00:17:14 takže by se to
  z toho dalo usuzovat.
 • 00:17:16 Ovšem každopádně druhá varianta
  vysvětlení je,
 • 00:17:19 že my jsme v té době,
  v těch 20. letech,
 • 00:17:22 o tom by mohl povykládat Pavel,
  neměli tak hustou síť měření,
 • 00:17:25 jako máme dneska, to znamená,
 • 00:17:28 to, že se tam
  ten extrém podařilo zachytit,
 • 00:17:30 bylo hodně náhodné,
  mohlo se klidně stát,
 • 00:17:33 že podobných extrémů
  bylo v té době více.
 • 00:17:35 Ale tím,
  že máme dneska hustší síť,
 • 00:17:37 tak můžeme v podstatě říct,
 • 00:17:39 že to byla
  opravdu mimořádná situace.
 • 00:17:43 -Možná trochu sentimentálně
  můžeme zavzpomínat
 • 00:17:45 na ty ladovské zimy, které
  v té současnosti už nevidíme.
 • 00:17:50 Já ještě sám pamatuji
  dva metry sněhu na Šumavě,
 • 00:17:53 které tam byly naprosto běžně,
  dneska už ani náhodou.
 • 00:17:56 Čili kdy byly takové
  ty opravdu třeskuté zimy?
 • 00:17:59 -Už jsme vzpomínali ta 20. léta,
 • 00:18:02 pokud bychom šli
  do toho pozdějšího období,
 • 00:18:04 tak třeba taková velice
  výrazná zima byla v roce 1985,
 • 00:18:08 tehdejší leden byl velice
  chladný a velice sněžný.
 • 00:18:11 A potom ta zmínka
  o té ladovské zimě,
 • 00:18:13 to byl právě rok 2006,
 • 00:18:16 kdy potom vlastně
  ta tající sněhová pokrývka
 • 00:18:18 způsobila silné povodně v Česku.
 • 00:18:20 -Říká se, že velké mrazy
  byly také
 • 00:18:23 za druhé světové války u nás.
 • 00:18:25 -Byly, tam se taky opakovaly,
  ta 40. léta byla chladná,
 • 00:18:29 opakovaly se tam
  i potom na jaře povodně,
 • 00:18:32 dost často, téměř každým rokem.
 • 00:18:35 -Ještě třeba rok 56
  byl takový docela chladný.
 • 00:18:40 A ještě, kdybych se vrátil
  k tomu roku 29,
 • 00:18:44 ten byl ve své podstatě
  velmi zajímavý,
 • 00:18:46 protože v únoru byl ten
  český rekord v Litvínovicích,
 • 00:18:49 v Českých Budějovicích nebo
  v součásti Českých Budějovic,
 • 00:18:53 a třeba říjnový rekord
  České republiky
 • 00:18:56 je taky z Litvínovic
  u Českých Budějovic,
 • 00:18:58 kdy je nejvyšší teplota dodnes
  30,3 v říjnu pro měsíc říjen.
 • 00:19:03 Takže ten rok byl opravdu,
  řekněme, velmi zajímavý.
 • 00:19:06 -Takhle viděla poslední odpoledne
  předchozího roku
 • 00:19:08 kamera Televizních novin.
 • 00:19:10 Nabádala nás, abychom právě
  dnes nepřecenili své síly.
 • 00:19:15 Silvestr 78. roku měl být
  tím nejveselejším dnem v roce.
 • 00:19:20 Málokoho v těch chvílích napadlo,
  aby se podíval z okna na teploměr.
 • 00:19:24 Proč také, vždyť ještě
  před několika hodinami
 • 00:19:27 ukazoval téměř
  všude 7 až 10 stupňů nad nulou.
 • 00:19:32 -Přejeme vám v příštím roce
  mnohem lepší klima,
 • 00:19:35 vždyť nám letos propršelo léto,
  ba i zima.
 • 00:19:38 Přesto budeme předpovídat
  denně jako dosud,
 • 00:19:42 proroci vždy byli biti,
  to je i náš osud.
 • 00:19:49 -A takové bylo probuzení.
 • 00:19:52 Z 10 nad nulou je teď v Praze
  minus 20.
 • 00:19:55 Na Chopku rtuť teploměru
  klesla ke třicítce.
 • 00:19:59 -Možná můžeme ještě,
  když jsme u těch extrémů,
 • 00:20:01 kuriozit, připomenout
  tu zimu 78, 79, Silvestra,
 • 00:20:06 kdy došlo k té změně teplot,
 • 00:20:08 z těch plusových
  na silně minusové.
 • 00:20:11 Já si to docela živě pamatuji,
 • 00:20:13 protože jsem se vracel
  ze Silvestra
 • 00:20:16 asi 15 kilometrů pěšky,
  došel jsem ještě za tepla,
 • 00:20:19 ráno jsem se vzbudil
  a nestačil jsem se divit.
 • 00:20:22 Co se tehdy stalo?
 • 00:20:24 -Tehdy vlastně můžeme použít
  denní přehled počasí
 • 00:20:27 ze Silvestra,
 • 00:20:29 kdy je tam uváděno
  výrazné frontální rozhraní
 • 00:20:33 mezi značně studeným vzduchem
  nad severní Evropou
 • 00:20:36 a teplým vzduchem
  nad Evropou jižní,
 • 00:20:38 leží na severní hranici
 • 00:20:40 Československé
  socialistické republiky.
 • 00:20:43 Takže tehdy skutečně ta situace
  byla velmi zvláštní tím,
 • 00:20:47 že na severu
  byl velice studený vzduch,
 • 00:20:50 na jihu byl velice teplý vzduch.
 • 00:20:52 Došlo vlastně k prolomení
  tohoto rozhraní
 • 00:20:56 a zatečení
  toho studeného vzduchu,
 • 00:20:59 takže to ochlazení bylo
  vlastně skoro o 30 stupňů.
 • 00:21:02 Tady třeba můžeme vidět
  hodnotu z Chebu,
 • 00:21:05 kde vlastně z plus 8
  se dostáváme na minus 20.
 • 00:21:10 -Hora Milešovka je se svou
  výškou 837 metrů nad mořem
 • 00:21:13 nejvyšší horou
  Českého středohoří.
 • 00:21:15 Návštěvníci oceňují
  hlavně krásný výhled
 • 00:21:17 do celého Českého středohoří
  i do širých Čech.
 • 00:21:21 Ocenil to dokonce
  i známý přírodovědec
 • 00:21:23 Alexander von Humboldt,
  který sem několikrát vystoupal.
 • 00:21:27 Označil pohled z Milešovky
  jako třetí nejhezčí,
 • 00:21:29 který ve světě viděl.
 • 00:21:31 Ty první dva jsou nejspíš
  někde z Jižní Ameriky,
 • 00:21:34 od pramenů Orinoka.
 • 00:21:36 Hora Milešovka je typická
  svým kuželovitým tvarem,
 • 00:21:38 který je pro nás zajímavý tím,
 • 00:21:41 že proudění,
  které proudí okolo Milešovky,
 • 00:21:44 tak má spíš tendenci
  tu horu obtékat,
 • 00:21:46 než by ji přetékalo,
 • 00:21:48 jako je tomu třeba
  u hřebene Krušných hor,
 • 00:21:50 kde ten vzduch prostě
  musí přetékat ty Krušné hory,
 • 00:21:53 kdežto Milešovku obtéká.
 • 00:21:55 Proto to měření tady na stanici
  je přibližně srovnatelné
 • 00:21:58 s měřením v té okolní atmosféře,
 • 00:22:00 které není tolik ovlivněno
  tím třením o zemský povrch.
 • 00:22:03 A proto je tedy Milešovka
 • 00:22:05 největrnější meteorologickou
  stanicí v Čechách.
 • 00:22:08 Nikoli největrnějším kopcem,
  jak se obvykle bohužel říká.
 • 00:22:11 To by byla Sněžka.
 • 00:22:13 Ale na Sněžce
  nejsou systematická měření,
 • 00:22:15 proto tedy systematická
  největrnější měření v Čechách
 • 00:22:18 jsou na Milešovce.
 • 00:22:20 Sněhu tu nemíváme moc,
  protože díky tvaru hory,
 • 00:22:22 jak jsme špičatá hora,
 • 00:22:24 tak zase ten vítr
  nás jako obtéká,
 • 00:22:27 kdežto hřeben například Beskyd,
  ty jsou takové typické,
 • 00:22:30 tak na Lysé hoře je spousta sněhu,
 • 00:22:32 protože ten vzduch
  musí stoupat přes ty hory,
 • 00:22:35 tam vypadává spousta sněhu
  na tom hřebeni těch Beskyd,
 • 00:22:39 to znamená, na Lysé hoře
  mívají i přes dva metry sněhu.
 • 00:22:42 Náš rekord je asi 110 centimetrů
  sněhu jednou za 115 let.
 • 00:22:46 Takže toho sněhu tady nemíváme
  tolik jako na hřebenech hor.
 • 00:22:49 Na rozdíl od sněhu
  si tady užijeme větrného počasí
 • 00:22:52 a taky bouřlivého počasí.
 • 00:22:54 Stanice patří mezi stanice,
  kde pozorujeme nejvíc bouřek.
 • 00:22:57 Je to díky tomu,
 • 00:22:59 že tady Krušné hory
  a České středohoří
 • 00:23:02 podněcují vznik těch bouřek
  a taky široko daleko vidíme,
 • 00:23:05 takže vidíme
  velké množství bouřek.
 • 00:23:07 Taky se německy říká
  Milešovce Donnersberg,
 • 00:23:10 jakožto Hromová hora,
 • 00:23:12 protože těch bouřek tady v okolí
  skutečně pozorujeme hodně.
 • 00:23:15 -Jak spolehlivé
  jsou takové ty krátkodobé,
 • 00:23:18 24hodinové předpovědi?
 • 00:23:21 Ono se říká, až z 95 procent,
  je to tak?
 • 00:23:23 To je poměrně velká přesnost.
 • 00:23:25 -Ono toto číslo je samozřejmě
  problematické s tím,
 • 00:23:29 jak to zadefinujeme,
  takže toto číslo je uváděno,
 • 00:23:32 týká se to předpovědi
  teploty vzduchu,
 • 00:23:34 která vždycky se uvádí
  v rozmezí několika stupňů.
 • 00:23:38 A pak samozřejmém ale
  máme meteorologické prvky,
 • 00:23:41 které jsou předpovídatelé
  mnohem obtížněji.
 • 00:23:43 To je třeba množství srážek,
 • 00:23:45 kde abychom dosáhli
  takovéto schopnosti,
 • 00:23:48 že bychom byli schopni říct,
 • 00:23:50 bude to mezi 16 a 18 milimetry
  přesně v Benešově,
 • 00:23:54 tak to při některých situacích
  samozřejmě je nemožné.
 • 00:23:57 Dost možná se to nepodaří
  meteorologům nikdy.
 • 00:23:59 -Bylo to tak vždycky?
 • 00:24:02 Protože mně se zdá
  naprosto laickým pohledem,
 • 00:24:04 jako by docházelo
  k takovému většímu rozbití,
 • 00:24:07 atomizaci toho počasí,
  protože předpověď říká,
 • 00:24:10 bude pršet, já sedím na chatě,
  vidím,
 • 00:24:12 jak od Šumavy na mě jdou mraky,
  a ony uhnou za Svatobor,
 • 00:24:16 u mě ani nekápne, jdu zalévat,
  o kousek dál hodně prší.
 • 00:24:19 To se mi zdá,
  že dřív tolik nebývalo.
 • 00:24:21 -Vy byste mohl konstruovat
  ty pranostiky,
 • 00:24:24 protože to je taková zkušenost,
  kterou jste získal v přírodě,
 • 00:24:27 tím, jak pozorujete,
  a je to pravda.
 • 00:24:29 Souvisí to s tou změnou klimatu,
  o které často mluvíme,
 • 00:24:32 protože my klimatologové
  často hodně nepěkně říkáme,
 • 00:24:35 že se zvyšuje extremita klimatu.
 • 00:24:37 A to v podstatě znamená
  přesně to, co jste řekl,
 • 00:24:40 někde prší, někde neprší.
 • 00:24:42 Najednou je velký skok
  teplotní ze dne na den.
 • 00:24:44 Nám to dělá i jiné problémy,
  například při kontrole dat,
 • 00:24:48 kdy se v těch automatických
  režimech potom tomu systému zdá,
 • 00:24:51 že je to chyba,
  nemusí to být chyba,
 • 00:24:53 takže se tomu musíme
  pořád přizpůsobovat.
 • 00:24:56 Ale souvisí to s tím, co říkáme.
 • 00:24:58 Mění se klima,
  je pořád teplejší a teplejší.
 • 00:25:00 Tím z toho vyplývá,
 • 00:25:02 že je tam více energie
  v té atmosféře,
 • 00:25:04 ta se musí nějakým způsobem
  projevit.
 • 00:25:06 -Ono se zdá, že jak se mění
  to klima, otepluje se,
 • 00:25:09 že budou nebo byly by užitečnější
  dlouhodobější předpovědi,
 • 00:25:12 a to tak dlouhodobé,
 • 00:25:14 že třeba na jaře
  řekneme zemědělcům, bude pršet,
 • 00:25:17 nebude pršet,
  oni by podle toho zaseli.
 • 00:25:19 Je to někdy v budoucnu, toto,
  reálné?
 • 00:25:21 Takhle dlouhodobá předpověď,
  řekněme,
 • 00:25:23 na několik měsíců dopředu?
 • 00:25:25 -Doufejme, že to reálné je,
 • 00:25:27 zatím jsou pokusy o takzvané
  sezonní předpovědi, to znamená,
 • 00:25:31 dělají velké
  meteorologické služby předpovědi
 • 00:25:34 na tříměsíční intervaly,
  na několik měsíců dopředu.
 • 00:25:37 Ale využitelnost
  například pro ty zemědělce,
 • 00:25:40 jak jste zmínil,
  je zatím hodně omezená,
 • 00:25:42 protože když řekneme,
  že tříměsíční období,
 • 00:25:45 to znamená květen, červen,
  červenec,
 • 00:25:48 bude z 20 procent podnormální,
 • 00:25:50 z 30 procent normální
  a z 50 procent nadnormální,
 • 00:25:54 tak by se mohlo zdát,
  že to znamená,
 • 00:25:56 že bude vlastně teplo,
  protože je tam těch 50 procent.
 • 00:25:59 Ale pořád je tam těch 50 procent,
  že to nebude.
 • 00:26:02 Navíc je třeba podotknout,
 • 00:26:04 že ty sezonní předpovědi
  vycházejí, řekněme,
 • 00:26:07 téměř všude ve světě,
  jenom ne ve střední Evropě.
 • 00:26:10 Přeháním to samozřejmě,
  takových regionů je více.
 • 00:26:13 Ale pro střední Evropu
  sezonní předpovědi vycházejí
 • 00:26:15 zdaleka nejméně.
 • 00:26:17 Kdo se snaží dělat sezonní
  předpověď pro střední Evropu,
 • 00:26:20 tak si na tom zatím vylámal zuby,
  takže uvidíme.
 • 00:26:23 -Samozřejmě mě napadá ta otázka,
 • 00:26:25 proč je to tak komplikované,
  ne-li nemožné.
 • 00:26:27 -Ono to souvisí s tím,
 • 00:26:29 že vlastně tady
  ve střední Evropě,
 • 00:26:31 nebo právě také třeba
  v Severní Americe,
 • 00:26:33 jsme ve středních
  zeměpisných šířkách,
 • 00:26:35 kde vlastně se potkává vzduch
 • 00:26:37 velice odlišných vlastností
  z Arktidy naopak ze subtropů.
 • 00:26:41 Podle toho, jestli zrovna
  se sem dostane
 • 00:26:44 ten vzduch teplejší
  nebo chladnější,
 • 00:26:46 jestli tady bude
  nějaké frontální rozehraní,
 • 00:26:49 nebo jestli naopak bude
  převládat nějaká anticyklona,
 • 00:26:52 tak ta variabilita počasí
  je tady velice silná.
 • 00:26:54 Třeba na rozdíl oproti tropům.
 • 00:26:57 To je vlastně i důvod,
  abychom neslibovali něco,
 • 00:27:00 co nebudou moct splnit
  ani naši následovníci,
 • 00:27:03 zřejmě nikdy ta dlouhodobá
  předpověď počasí na sezony,
 • 00:27:07 případně roky dopředu,
  nebude taková,
 • 00:27:09 jako je předpověď
  na následující týden.
 • 00:27:12 -Zase z té mé laické zkušenosti,
  já znám ty západní větry,
 • 00:27:16 přichází od západu,
 • 00:27:18 když byla změna a šlo počasí
  takzvaně od kozího rohu,
 • 00:27:21 tak něco bylo špatně,
  a to počasí nestálo za nic.
 • 00:27:24 Lze se nějak dopátrat toho,
  kde se pro nás to počasí vaří?
 • 00:27:30 -Tak samozřejmě ta zmínka
  toho západního směru
 • 00:27:32 je naprosto namístě.
 • 00:27:35 Tím, že jsme ve středních
  zeměpisných šířkách,
 • 00:27:37 tak to je zóna
  převládajících západních větrů.
 • 00:27:40 Nicméně ty různé situace
  mohou být odlišné,
 • 00:27:42 ten směr může být od jihozápadu,
  ale může být i od východu.
 • 00:27:46 Pak samozřejmě vlastně
  ten charakter třeba zimy a léta
 • 00:27:49 to hodně ovlivňuje.
 • 00:27:51 Protože v zimě je vlastně
  oceán relativně teplý,
 • 00:27:54 tak pokud máme
  to západní proudění,
 • 00:27:56 tak ta zima
  je taky relativně mírná.
 • 00:27:58 Naopak, východní vítr
  k nám v zimě přináší ty mrazy
 • 00:28:01 jako v Rusku nebo jako na Sibiři.
 • 00:28:04 Vlastně v létě taky
  ten vliv toho oceánu působí,
 • 00:28:08 ale zase opačným způsobem.
 • 00:28:13 -Sledujete předpověď počasí?
  -Ano.
 • 00:28:15 -Řídíte se jí?
  -Ne.
 • 00:28:17 -A myslíte si,
  že to meteorologům vychází?
 • 00:28:20 -No, jsou to taky lidé.
 • 00:28:22 -Zajímáš se o počasí?
  -Ne.
 • 00:28:25 -Sleduji předpověď, protože
  jedu v pátek na dovolenou.
 • 00:28:29 -Sledujete předpověď počasí?
 • 00:28:31 -Já ho sleduji,
  ale ne z vitrínky,
 • 00:28:33 většinou v autě, když jedu,
  mám zapnuté rádio,
 • 00:28:35 tak mi to hlásí, nejenom mně,
  to hlásí vlastně všem.
 • 00:28:38 Já to poslouchám
 • 00:28:41 a potom většinou
  si podle toho dělám úsudek,
 • 00:28:43 oni se dost strefují,
  ale taky se jim to občas vymkne.
 • 00:28:46 Ale komu se co nevymkne, že jo?
  Každému se něco občas vymkne.
 • 00:28:50 -Podíváme se na tu lokalitu
  toho severního oceánu.
 • 00:28:53 Je možné, že tam jsou nějaké
  vlivy, které ovlivňují počasí,
 • 00:28:57 případně i u nás?
 • 00:28:59 Protože za války to bylo
  pro Němce velmi důležitá oblast,
 • 00:29:02 dokonce i při invazi do Normandie
  se usuzovalo podle toho,
 • 00:29:06 jaké bude počasí z této oblasti.
 • 00:29:08 -Tak tam se skutečně dokonce
  vedly války meteorologické,
 • 00:29:11 že pokud spojenci
  někde udělali stanici,
 • 00:29:14 tak se ji Němci
  snažili zlikvidovat a naopak.
 • 00:29:17 Tam to spíš souvisí s tím,
 • 00:29:19 že samozřejmě ta informace je
  potřeba z co největšího prostoru.
 • 00:29:23 Tam ta data chyběla.
  Takže z tohoto důvodu.
 • 00:29:27 Nicméně samozřejmě, ano,
 • 00:29:29 ten prostor severní Evropy
  a severního Atlantiku
 • 00:29:32 je důležitý z hlediska existence
 • 00:29:35 klimatologicky takzvané
  islandské tlakové níže,
 • 00:29:38 která právě
  po té své jižní straně
 • 00:29:41 vlastně k nám posílá
  to západní proudění.
 • 00:29:45 -Dlouhá sucha,
  která nás letos postihla,
 • 00:29:48 způsobila,
  že orná půda přeschla.
 • 00:29:51 Na mnoha místech se ani nedalo
  řádně orat živým potahem.
 • 00:29:54 Naštěstí přišel
  v první polovině listopadu déšť.
 • 00:29:57 Déšť, který jsme nezažili
  téměř od loňského jara.
 • 00:30:00 -Tady se ještě nedávno
  vedly velké spory o tom,
 • 00:30:03 jaký je podíl té lidské činnosti.
 • 00:30:05 Mě by zajímalo tedy,
  jak je velký,
 • 00:30:07 do jaké míry člověk otepluje
  planetu svojí činnosti,
 • 00:30:10 do jaké míry je to vliv například
  geologického vývoje planety.
 • 00:30:15 -Já bych se to pokusil
  rozdělit na dvě části.
 • 00:30:18 Když se zamyslíte nad tím,
  co utváří naše podnebí,
 • 00:30:21 jaké máme dneska kolem sebe,
  jaké jsme vždycky měli,
 • 00:30:24 tak to jsou takzvané astronomické
  a geografické faktory,
 • 00:30:27 to znamená,
 • 00:30:29 to, jaký je příkon slunečního
  záření do té zemské atmosféry,
 • 00:30:33 jaký je sklon zemské osy
  například,
 • 00:30:35 jaké je rozložení pevnin a oceánů.
 • 00:30:37 Takových přirozených částí,
  které utvářejí to naše klima,
 • 00:30:40 je velká řada.
 • 00:30:43 A pak jsou tady faktory
  takzvané antropogenní
 • 00:30:45 nebo lidské, to je to,
 • 00:30:47 jak se člověk chová
  v posledních desetiletích
 • 00:30:50 až v jednotkách staletí,
 • 00:30:52 že se snažíme například změnit
  chemické složení atmosféry, tím,
 • 00:30:55 že tam přidáváme některé
  takzvané skleníkové plyny tím,
 • 00:30:58 že spalujeme fosilní paliva,
  uhlí, ropa, plyn.
 • 00:31:01 A druhá věc,
 • 00:31:03 také měníme tu přirozenou část
  klimatického systému tím,
 • 00:31:08 jak se staráme o krajinu.
 • 00:31:10 Jsou lokality,
  kde kdysi byly pralesy,
 • 00:31:12 dneska tam v lepším případě
  jsou pole a louky,
 • 00:31:15 v tom horším případě
  nějaké městské aglomerace.
 • 00:31:18 To má na to klima
  samozřejmě také vliv.
 • 00:31:20 Jaký je podíl těchto změn?
 • 00:31:23 My většinou říkáme,
  že je více než poloviční,
 • 00:31:26 to je jakoby takové
  stabilní konstatování.
 • 00:31:29 Ovšem v posledních desetiletích
 • 00:31:31 už klimatologové mají
  téměř jistotu,
 • 00:31:33 že když od sebe oddělíme
  to přirozené,
 • 00:31:36 které je zodpovědné za to,
 • 00:31:38 jak to klima vypadá celkově,
  globálně,
 • 00:31:40 tak to oteplování jako takové
  je sice zcela zanedbatelný vliv
 • 00:31:44 lidský a další,
  ale je to jediný vliv,
 • 00:31:47 který tenduje k tomu,
  že se ta planeta otepluje.
 • 00:31:50 Ty přirozené ve svém součtu
  a v tom,
 • 00:31:52 jak mají dlouhé intervaly
  toho kolísání,
 • 00:31:55 tak ve svém součtu de facto
  netendují k žádné změně.
 • 00:31:58 Kdyby byly jenom ty přirozené,
  tak se nebude ani oteplovat,
 • 00:32:02 ani ochlazovat,
 • 00:32:04 budou se nám tady ve střední
  Evropě standardně střídat
 • 00:32:07 čtyři roční období
  a budeme spokojeni, ale to,
 • 00:32:09 že člověk zvyšuje
  ten skleníkový efekt,
 • 00:32:12 stará se o krajinu špatně,
 • 00:32:14 tak ve svém výsledku
  se mírně otepluje,
 • 00:32:16 ale to mírné oteplování
  trvá už desítky let.
 • 00:32:18 V tom je ten problém.
 • 00:32:20 -Jestli vám dobře rozumím,
  tak to, že se mírně otepluje,
 • 00:32:23 je vlastně tedy pouze
  výsledkem činnosti člověka?
 • 00:32:26 -Dá se to tak říct,
  a dokonce už existují studie,
 • 00:32:29 které říkají,
 • 00:32:31 že je to dokonce více než
  100procentní podíl člověka,
 • 00:32:33 protože ty přirozené by měly
  zcela mírně tendovat k ochlazení,
 • 00:32:37 ale je to statisticky nevýznamné.
 • 00:32:41 -Takovým zajímavým, řekněme,
 • 00:32:43 evropským unikátem Milešovky
  je to,
 • 00:32:45 že se na stanici musí
  pozorovatel dostat pěšky,
 • 00:32:47 protože na stanici nevede
  ani silnice ani lanovka.
 • 00:32:50 Pouze nákladní lanovka,
  kterou si sem vozíme věci a vodu.
 • 00:32:53 Ale pozorovatelé musí
  stejně jako návštěvníci pěšky,
 • 00:32:56 takže pozorovatelé jsou
  fyzicky odolní a zdatní,
 • 00:32:59 protože musí minimálně
  jednou týdně vystoupat pěšky
 • 00:33:01 na horu Milešovku.
 • 00:33:03 Tu nejvyšší teplotu,
  co jsme tady zaznamenali,
 • 00:33:06 tak to bylo v roce 2012,
  bylo to 36,5 stupně Celsia.
 • 00:33:09 V ten samý den padlo maximum
  i pro Českou republiku,
 • 00:33:12 shodou náhod,
  a to v Dobřichovicích.
 • 00:33:14 To bylo 40,4 stupně Celsia.
 • 00:33:17 Minimální teplota,
  kterou jsme tady zaznamenali,
 • 00:33:19 bylo v únoru 1956, minus 28,3.
 • 00:33:22 Minimum pro Českou republiku,
  to je ještě starší,
 • 00:33:25 to je z roku 1929, z Litvínovic
  u Českých Budějovic,
 • 00:33:29 minus 42,2 stupně Celsia.
 • 00:33:31 Nejvyšší náraz větru, který
  jsme tady mohli zaznamenat,
 • 00:33:34 byl v roce 67,
 • 00:33:36 ten náraz větru byl těsně
  přes 50 metrů za sekundu,
 • 00:33:39 bohužel tehdy ten přístroj
  měřil pouze
 • 00:33:41 do těch 50 metrů za sekundu,
  takže přesnou hodnotu neznáme.
 • 00:33:44 Nicméně stalo se to
  jenom jednou za těch 115 let.
 • 00:33:47 I při orkánu Kyrill
  i při bouři Sabine,
 • 00:33:49 která byla v posledních dnech,
 • 00:33:52 tak ten náraz nepřekročil
  50 metrů za sekundu,
 • 00:33:54 i když na Sněžce,
  která je tedy větrnější,
 • 00:33:57 ty nárazy překonaly
  lehce těch 50 metrů za sekundu
 • 00:33:59 neboli 180 kilometrů za hodinu.
 • 00:34:02 -My si stěžujeme, že u nás
  v posledních letech neprší,
 • 00:34:05 nebo prší málo, což je evidentní.
 • 00:34:07 Já když jsem na toto téma
  před časem mluvil
 • 00:34:10 s profesorem Moldanem, on říkal,
  že ta čára půjde někde kolem nás,
 • 00:34:16 že na severu bude více pršet,
 • 00:34:19 zatímco na jihu
  bude daleko větší sucho.
 • 00:34:23 Potvrzují ty nejnovější výzkumy
  tuto teorii?
 • 00:34:26 -Tam je potřeba být trošku
  opatrný ohledně pojmu sucho.
 • 00:34:29 Je to samozřejmě o srážkách,
  o tom, kolik naprší.
 • 00:34:33 Ale je to taky o tom,
  kolik se vypaří.
 • 00:34:35 Takže pokud to rozdělíme
 • 00:34:38 a budeme se bavit
  pouze o srážkách, tak ano,
 • 00:34:40 v několika posledních letech
 • 00:34:42 ty roky byly
  srážkově podnormální,
 • 00:34:44 ale nevidím důvod pro to,
 • 00:34:46 aby další roky zase
  nebyly srážkově nadnormální.
 • 00:34:49 Prostě vzpomeňme na rok 2013,
  2010.
 • 00:34:51 Takže zase se vrátí
  celkem nepochybně,
 • 00:34:54 právě kvůli té přirozené
  variabilitě počasí,
 • 00:34:56 tedy potažmo klimatu,
  se zase vrátí roky,
 • 00:34:59 které budou srážkově nadnormální.
 • 00:35:01 Ale to, co je samozřejmě
  komplikací, je nárůst teplot,
 • 00:35:07 které s sebou nesou
  zesílení výparu vody.
 • 00:35:10 Takže potom pokud sčítáme
  tyto efekty,
 • 00:35:13 tak se zesiluje ten problém sucha,
  ale jak jste říkal,
 • 00:35:16 skutečně ta střední Evropa
  je někde na pomezí,
 • 00:35:19 takže podle těch předpokladů
  by tady srážek nemělo ani ubývat,
 • 00:35:22 ani přibývat, mělo by to být
  tak pořád zhruba stejně.
 • 00:35:25 To,
  co se samozřejmě trošku mění,
 • 00:35:28 je jaksi podíl sněhu
  na celkovém množství srážek
 • 00:35:31 a tak podobně.
 • 00:35:33 -Vy už jste to naznačil,
  prší a ta voda se odpařuje.
 • 00:35:36 Zase z mého laického pohledu
  by se mělo odpařovat
 • 00:35:40 plus minus stále stejně vody,
  myslím na celé planetě.
 • 00:35:44 Ta někde by měla spadnout.
 • 00:35:46 Buď je tato teorie špatně,
  nebo dochází k nějakým změnám,
 • 00:35:50 že ta voda padá někde jinde
  než dřív.
 • 00:35:54 -Ono to množství výparu závisí
  v podstatě na relativní vlhkosti,
 • 00:35:59 závisí, dá se říct zjednodušeně,
  na teplotě vzduchu.
 • 00:36:03 Pokud máme teplejší vzduch,
  tak to množství vodní páry,
 • 00:36:06 které do něj se může odpařit,
  je větší.
 • 00:36:09 To znamená,
  ten výpar se zintenzivňuje.
 • 00:36:11 Takže proto taky jaksi
  jsou předpoklady
 • 00:36:14 na nějaké změny
  i intenzit srážek do budoucna.
 • 00:36:23 -Když se zamyslíme nad tím,
 • 00:36:25 jak vycházejí tematické
  modely pro střední Evropu,
 • 00:36:28 tak můžeme předpokládat to,
  co už tady Míla naznačil,
 • 00:36:31 že množství srážek dlouhodobě
  v České republice
 • 00:36:34 bude pořád stejné,
  s nějakým meziročním kolísáním,
 • 00:36:37 odmysleme se od těch pěti,
  šesti suchých let,
 • 00:36:39 které jsme teď zaznamenali.
 • 00:36:42 Bude vyšší teplota,
  to ty modely taky říkají.
 • 00:36:44 Z toho vyplývá,
  že bude větší výpar.
 • 00:36:46 A to, co jste naznačoval,
  že když je větší výpar,
 • 00:36:49 mělo by být více srážek,
 • 00:36:51 tak to není tak úplně
  a docela pravda,
 • 00:36:53 protože fyzikálně v okamžiku,
  kdy je vyšší teplota,
 • 00:36:56 tak ta atmosféra v sobě
  dokáže absorbovat
 • 00:36:58 větší množství vodní páry
  ve formě plynu,
 • 00:37:01 předtím než vznikne
  ta vodní kapka a ta oblačnost.
 • 00:37:04 To znamená, to,
  že se vypařuje více,
 • 00:37:06 nemusí automaticky znamenat,
  že bude více pršet,
 • 00:37:08 protože ta voda může zůstávat
  v atmostéře ve formě vodní páry,
 • 00:37:12 což má ale ještě jeden důsledek,
 • 00:37:14 že když je v atmosféře
  více vodní páry,
 • 00:37:17 vodní pára je přirozeně
  nejvýznamnější skleníkový plyn,
 • 00:37:21 tak se to dá taky označit
  jako zpětná vazba,
 • 00:37:25 kdy vlastně tím, že je tepleji,
  bude více vodní páry v atmostéře,
 • 00:37:29 tak se bude dodatečně oteplovat,
 • 00:37:31 protože tam bude více
  toho skleníkového plynu,
 • 00:37:33 vodní páry.
 • 00:37:35 -Ono v těch suchých letech,
  jako byl třeba rok 2018,
 • 00:37:38 tak vlastně tady bylo
  ve vzduchu více vodní páry,
 • 00:37:41 než by odpovídalo nějakému
  dlouhodobému průměru.
 • 00:37:43 Ale to je právě ono.
 • 00:37:45 Na to, aby mohlo pršet,
  tak je potřeba,
 • 00:37:47 aby vlastně vzduch stoupal,
  ochlazoval se
 • 00:37:50 a ta vodní pára se změnila
  na kapičky, krystalky,
 • 00:37:52 a ty potom mohly vypadávat
  z oblaků.
 • 00:37:54 A pokud v některých letech
  chybí tyto mechanismy,
 • 00:37:57 to znamená, vzduch odmítá stoupat,
  jako je to v létě ve Středomoří,
 • 00:38:01 tak potom samozřejmě
  ty srážky chybí.
 • 00:38:03 -Jinými slovy, voda byla
  ve vzduchu, ale nebyla na zemi.
 • 00:38:07 -Voda byla ve vzduchu, ale na to,
  aby se mohla dostat na zem,
 • 00:38:10 tak musí nejdřív vystoupat
  nahoru, tam vytvořit oblačnost,
 • 00:38:13 z ní potom můžou
  ty srážky vypadávat.
 • 00:38:15 A to nedělala v tom roce 2018.
 • 00:38:19 -V současné době jsou
  ty krásné mechanické přístroje,
 • 00:38:22 které jsme tady měli, nahrazeny
  elektronickými přístroji,
 • 00:38:25 které jsou zapojeny samozřejmě
  přímo rovnou do počítače.
 • 00:38:28 Nicméně,
 • 00:38:31 ne všechny meteorologické prvky
  umíme změřit automaticky.
 • 00:38:34 Třeba množství a druh oblačnosti,
  které vidíme ze stanice,
 • 00:38:38 případně dohlednost
  nebo typ srážek, jsou prvky,
 • 00:38:42 které musí dávat
  subjektivně pozorovatel.
 • 00:38:44 To znamená,
 • 00:38:47 nemůžeme pozorovatele jenom
  nahradit automatickou budkou.
 • 00:38:50 Pozorovatel na stanici
  zaznamenává do zprávy údaje,
 • 00:38:53 které jsou změřené automaticky,
 • 00:38:56 ale zároveň do té zprávy
  musí také udávat
 • 00:38:58 například množství
  a druh oblačnosti,
 • 00:39:00 to znamená,
  kolik vidí oblačnosti,
 • 00:39:02 ta se udává v osminách
  pokrytí oblohy,
 • 00:39:04 jaký je druh oblačnosti,
 • 00:39:07 případně v jakých patrech
  a v jakých výškách
 • 00:39:09 se ta oblačnost nachází.
 • 00:39:11 Dalším prvkem,
  co musí udávat pozorovatel,
 • 00:39:14 je druh srážek, to znamená,
  přístroj zachytí,
 • 00:39:18 že padají srážky, to znamená,
  jestli prší nebo sněží,
 • 00:39:21 ale nedokáže rozlišit,
  jestli prší nebo sněží.
 • 00:39:23 Takže to dává pozorovatel
  do zprávy subjektivně.
 • 00:39:28 -Co je pro správnou předpověď
  počasí důležité?
 • 00:39:31 Co ji formuje tak, abychom řekli,
  ano, oni se trefili?
 • 00:39:35 -Asi musí být všechny vstupy,
  to znamená,
 • 00:39:38 správně naměřená data,
  dostatek dat, ve správný čas,
 • 00:39:44 aby byly k dispozici
  pro modelové výstupy.
 • 00:39:47 Správná interpretace.
 • 00:39:50 Ta nejistota,
  na kterou neustále narážíme,
 • 00:39:52 že ta předpověď
  nemůže být úplně přesná,
 • 00:39:55 tak právě souvisí s tím,
 • 00:39:57 že nikdy nemůžeme úplně
  přesně popsat atmosféru,
 • 00:39:59 nemůžeme popsat
  každou molekulu vzduchu,
 • 00:40:02 zároveň taky nemůžeme úplně
  přesně popsat všechny ty procesy,
 • 00:40:05 které v atmostéře probíhají.
 • 00:40:07 Všechny ty popisy vlastně
  jsou jenom nějakými aproximacemi,
 • 00:40:11 nějakými přiblíženími toho,
 • 00:40:13 co se ve skutečnosti
  v atmosféře děje.
 • 00:40:16 -Já bych možná ještě upřesnil,
  že si musíme uvědomit,
 • 00:40:19 že těch meteorologických modelů,
  které tohle dělají,
 • 00:40:21 je velké množství,
 • 00:40:23 každý z nich dává
  trošku jiné výsledky,
 • 00:40:25 to znamená,
 • 00:40:28 pokud meteorolog dostane výsledky
  z našeho vlastního modelu
 • 00:40:31 a k tomu dostane německý model,
 • 00:40:33 francouzský model
  a americký model,
 • 00:40:35 tak pak záleží na tom,
  jakou má zkušenost,
 • 00:40:37 jak se na to podívá,
  jak tu předpověď potom,
 • 00:40:39 jak říkal Pavel, interpretuje.
 • 00:40:41 My máme taky aplikaci,
  ale ta aplikace,
 • 00:40:44 to je vlastně jenom
  ta modelová předpověď,
 • 00:40:46 kterou si nějak
  pěkně zobrazím na mobilu,
 • 00:40:48 ale není tam ta interpretace.
 • 00:40:50 Nám často lidé vytýkají,
  že si pustí aplikaci,
 • 00:40:53 je to aplikace
  pro Praha-Kavčí hory,
 • 00:40:55 oni vidí, že by mělo pršet,
  a neprší, a neuvědomují si,
 • 00:40:58 že když prší 20 kilometrů vedle,
 • 00:41:01 že z hlediska té předpovědi
  je to úspěšné.
 • 00:41:03 Ale tam chybí ta interpretace,
 • 00:41:05 že se někdo podívá
  na tu modelovou předpověď
 • 00:41:07 a řekne,
  ty jsi sice na Kavčích horách,
 • 00:41:10 prší někde za Pankrácem,
 • 00:41:12 ale za 10, 20 minut to
  k tobě přijde, to tam chybí.
 • 00:41:15 -A samozřejmě meteorologové
  mají tu výhodu právě,
 • 00:41:18 že se tomu mohou věnovat naplno,
 • 00:41:20 sledují vlastně více modelů
  dohromady.
 • 00:41:22 A právě třeba ta situace,
  o které jsme mluvili,
 • 00:41:24 ten Silvestr 1978,
  tak ta tehdejší,
 • 00:41:27 samozřejmě tehdy úplně jiným
  způsobem dělaná předpověď,
 • 00:41:30 tak v dnešní době,
 • 00:41:32 i kdyby ten jeden model
  v tom selhal,
 • 00:41:34 že by nepředpověděl ten vpád
  toho studeného vzduchu,
 • 00:41:37 tak zcela jistě některý jiný
  z těch modelů,
 • 00:41:39 který počítá trošičku
  jiným způsobem,
 • 00:41:41 by už ten vpád toho
  studeného předpověděl,
 • 00:41:43 libé by byli varováni.
 • 00:41:45 Což je obrovská výhoda
  dnešní meteorologie.
 • 00:41:47 -Já jsem rybář,
  máme rybářskou latinu,
 • 00:41:50 znám mysliveckou latinu.
 • 00:41:52 Existuje něco
  jako meteorologická latina?
 • 00:41:55 -Tak meteorologové
  mají svoji terminologii,
 • 00:41:58 která je velice propracovaná.
 • 00:42:00 Vlastně naši předkové
  dokonce dali dohromady
 • 00:42:03 Český meteorologický slovník,
  který vyšel knižně.
 • 00:42:06 Je tam více než 4000 hesel.
 • 00:42:08 My teď už jsme nějak postoupili
  do toho internetového prostoru,
 • 00:42:13 tento meteorologický slovník
  je k dispozici
 • 00:42:16 všem na internetu zdarma.
 • 00:42:18 Mohou tedy každý pojem,
  který neznají,
 • 00:42:20 tak mohou na těch stránkách
  České meteorologické společnosti,
 • 00:42:24 toho slovníku, si tam vysvětlit.
 • 00:42:26 -Takové pojmy,
  nahoďte nějaké dva, tři,
 • 00:42:28 nad kterými bychom se zarazili,
  nebo bychom nevěděli vůbec,
 • 00:42:31 co znamenají.
 • 00:42:33 -Tak mohli bychom narazit
  na takové zvláštní jevy,
 • 00:42:36 jako je třeba kouřmo,
 • 00:42:38 které nemá nic společného
  s kouřem.
 • 00:42:40 Mohli bychom narazit
  na nějaké historické pojmy,
 • 00:42:43 ovzduší, které se dříve
  používalo místo atmosféry.
 • 00:42:46 Nebo potom samozřejmě
  nějaké velice složité pojmy,
 • 00:42:50 týkající se třeba monitoringu,
  atmosféry, modelů, downscaling,
 • 00:42:55 procesů, adiabaty a tak dále.
 • 00:42:59 -Ale najdete tam, nebo
  nenajdete tam spoustu pojmů,
 • 00:43:02 které se běžně používají,
 • 00:43:04 protože meteorologové zatím
  neusoudili, že by tam měly být.
 • 00:43:08 Mně se nedávno lesáci
  ptali na bořivé větry,
 • 00:43:11 zřejmě nějaké větry,
  které jim boří lesy.
 • 00:43:14 Mě to tehdy zarazilo,
  tak jsem se díval do slovníku
 • 00:43:17 a zjistil jsem, že to tam nemáme.
 • 00:43:19 Tak buď se musíme zamyslet
  a dodělat to tam...
 • 00:43:21 -Nebo přidat.
 • 00:43:23 -Přidat, nebo v poslední době
  se často používá
 • 00:43:26 pojem supertropický den,
  což tam taky není.
 • 00:43:28 Pro dny,
  které jsou nad 35 stupňů.
 • 00:43:30 Nám meteorologům se to nelíbí,
  ale média to začínají používat.
 • 00:43:34 A teď je otázka,
  jestli to tam dát nebo nedat.
 • 00:43:36 -Nás je celá skupina,
  terminologický skupina,
 • 00:43:39 v rámci
  České meteorologické společnosti,
 • 00:43:41 nad těmito věcmi
  vedeme rozsáhlé debaty.
 • 00:43:43 A třeba ten bořivý vítr,
 • 00:43:45 jeden student mě na to
  upozornil před několika měsíci,
 • 00:43:48 takže už to mám poznamenané
  v seznamu.
 • 00:43:50 Nepochybně za několik měsíců
  už se tam taky dostane.
 • 00:43:53 -Vůbec si nepamatuji
  takovéto počasí v Bratislavě,
 • 00:43:56 žiji tu už 50 let.
 • 00:43:58 -Autobusům zamrzla nafta
  a motory nenastartovaly.
 • 00:44:02 Komunikace
  ve výše položených částech města
 • 00:44:04 se nepodařilo očistit od sněhu,
 • 00:44:07 a tak se sem nedostaly trolejbusy.
 • 00:44:09 Ještě včera večer
  se rozbily tramvaje,
 • 00:44:11 které v noci zůstaly na trati,
  sníh je zavál.
 • 00:44:14 Dnes ráno se nepodařilo
  je odtáhnout.
 • 00:44:17 -Jak se díváte na takovou
  tu politizaci počasí,
 • 00:44:20 klimatických změn
  a toho všeho souvisejícího?
 • 00:44:24 Protože už to známe
  třeba z roku 47, velké sucho,
 • 00:44:28 pomoc ze Sovětského svazu,
  vliv vlastně na politiku.
 • 00:44:32 Dneska někam přijede Greta,
  celý svět o tom referuje.
 • 00:44:35 Jak se na to díváte,
 • 00:44:37 že počasí a klimatologie
  se stávají
 • 00:44:40 prostředkem politického boje?
 • 00:44:42 -Je to asi způsobeno trošku tím,
 • 00:44:45 že počasí rozumí každý,
  v uvozovkách.
 • 00:44:47 -Počasí v televizi.
 • 00:44:49 -V televizi, a fotbalu třeba.
 • 00:44:52 Takže asi skoro každý
  může vést debaty, jak bylo,
 • 00:44:55 proč to nevyšlo, jak mělo být.
 • 00:44:58 Po boji je každý generál,
  jak se říká.
 • 00:45:00 -Přece jenom,
 • 00:45:02 ono se v posledních letech
  trochu přitvrdilo v této oblasti.
 • 00:45:06 -Já si nemyslím,
  že se přitvrdilo,
 • 00:45:08 my máme různé záznamy,
  například z druhé světové války,
 • 00:45:11 kde ta politizace na pozorovatele
  a nějaký tlak tam taky byl.
 • 00:45:14 Už jsme tady o tom mluvili.
 • 00:45:16 Dneska je to jenom více vidět,
  jedna věc, a druhá věc je,
 • 00:45:19 že dneska za tou politizací,
  konkrétně u té klimatické změny,
 • 00:45:23 se schovávají finance
  a různé dotace,
 • 00:45:25 takže se o tom více mluví.
 • 00:45:27 Já osobně
  na to mám takový názor,
 • 00:45:29 že to není dobře,
  když se to takto politizuje.
 • 00:45:31 Přece jenom se snažíme být
  na té úrovni vědecké,
 • 00:45:34 ale na druhou stranu
  my dáváme nějaká doporučení,
 • 00:45:37 kdo o tom rozhoduje,
 • 00:45:39 jestli ta doporučení se
  budou nebo nebudou realizovat,
 • 00:45:41 to jsou ti politici.
 • 00:45:43 To znamená,
  že se to asi musí politizovat.
 • 00:45:45 -Můžeme jít možná v historii
  i do minulosti,
 • 00:45:48 třeba v 19. století, v 60. letech,
  byla obrovská sucha,
 • 00:45:52 která tehdy dělala velký problém
  vlastně velkostatkářům.
 • 00:45:56 Bylo to také velké politikum,
  řešilo se,
 • 00:45:59 do jaké míry ta sucha
  jsou způsobena odlesňováním.
 • 00:46:03 Vlastně mělo to jeden pozitivní
  následek pro nás meteorology,
 • 00:46:07 že tehdy se prostě rozhodli
  ti naši předchůdci
 • 00:46:11 vybudovat hydrografickou komisi
  pro Království české,
 • 00:46:14 a vznikla právě hustá síť
  srážkoměrných stanic,
 • 00:46:18 protože je vlastně zajímalo,
  jak to s těmi srážkami u nás je.
 • 00:46:21 -Má to ještě
  ekonomické návaznosti,
 • 00:46:23 po té extrémní situaci
  ze Silvestra 78 a Nový rok 79
 • 00:46:28 byl vlastně
  znovu zaveden letní čas.
 • 00:46:31 -Já si pamatuji
  na dlouhé uhelné prázdniny.
 • 00:46:34 -A dlouhé uhelné prázdniny,
 • 00:46:36 protože veškeré zásoby uhlí,
  koksu zmokly, potom zmrzly
 • 00:46:40 a zůstaly na vagonech celý měsíc.
 • 00:46:43 To mělo vlastně
  velké ekonomické důsledky.
 • 00:46:47 Já si to tedy tak úplně
  nepamatuji, i když bych mohl.
 • 00:46:50 Ale psalo se hodně,
 • 00:46:52 že ve veřejných budovách
  se topilo na 16 stupňů,
 • 00:46:56 na sídlištích se pouštěla
  teplá voda jednou za dva dny
 • 00:46:59 a takové věci, které, řekněme...
 • 00:47:01 -Já mám takový pocit,
 • 00:47:03 že jsem tehdy poprvé slyšel
  energetický regulační stupeň
 • 00:47:06 snad 16, nebo kolik,
  ten nejhorší prostě.
 • 00:47:09 -On si málokdo uvědomuje,
 • 00:47:11 že my jsme pořád
  jako lidstvo závislí na tom,
 • 00:47:13 co to počasí dělá,
  my si tak nějak divně myslíme,
 • 00:47:16 že už jsme schopni to ovládat,
  vzpírat se tomu,
 • 00:47:19 co to počasí dělá.
 • 00:47:21 Ale pak stačí, aby vznikla
  nějaká ledovka na trolejích
 • 00:47:24 a nejezdí vlaky,
 • 00:47:26 nebo na dálnici trošku nasněží
  a najednou nejezdí auta.
 • 00:47:29 To si málokdo uvědomuje,
 • 00:47:31 že to počasí a ta předpověď
  počasí je stejně důležitá,
 • 00:47:34 možná důležitější
  než před těmi 100 lety.
 • 00:47:36 -Ano, déšť,
  v Praze dnes v 15:32, potvrzuji.
 • 00:47:40 Ano, dnes, 15:32.
 • 00:47:42 Alfons?
 • 00:47:45 (hovoří rusky)
 • 00:47:54 Linka Hongkong-Singapur.
  Zvlněná fronta postupuje.
 • 00:47:58 (hovoří čínsky)
 • 00:48:05 (hovoří anglicky)
 • 00:48:13 Tak tě vítám!
  Promiň, ale takhle je to pořád.
 • 00:48:16 Naprosto jednoduchý systém.
 • 00:48:18 Dáš počasí
  se stoprocentní zárukou.
 • 00:48:21 Odborníci soudí, že se jedná
  o převrat v hydrometeorologii,
 • 00:48:24 miliardové úspory.
 • 00:48:27 S Julinkou omezíme
  havárie letadel na minimum.
 • 00:48:29 Jak bych ti to vysvětlil?
 • 00:48:31 Tajfun předpovídáme
  na týden dopředu.
 • 00:48:34 -Podle vašeho názoru,
  jakých bude těch dalších 100 let?
 • 00:48:38 Máme být nějací nervózní z toho,
  že nebude voda, že bude sucho?
 • 00:48:41 Jak to vidíte, ten vývoj
  v příštích desetiletích?
 • 00:48:45 -Já se na to pokusím zareagovat
  tak,
 • 00:48:47 že panika a nervozita
  nám nepomůže,
 • 00:48:50 měli bychom se nad tím
  rozumně zamýšlet, na změny,
 • 00:48:53 o kterých my dnes víme,
  že přijdou, se, pokud možno,
 • 00:48:57 co nejlépe připravovat,
  na jedné straně.
 • 00:48:59 A na druhé straně se snažit
  tu situaci nezhoršovat.
 • 00:49:02 Pokud víme,
  že se budou opakovat povodně,
 • 00:49:04 nebo pokud víme,
  že se bude opakovat sucho,
 • 00:49:07 a to víme,
  to nám ty modely říkají,
 • 00:49:09 tak bychom měli třeba změnit
  druhovou skladbu v lesích,
 • 00:49:12 měli bychom změnit
  druhovou skladbu na polích.
 • 00:49:15 Měli bychom se zamýšlet nad tím,
 • 00:49:17 jestli budeme mít
  dostatek pitné vody,
 • 00:49:19 když nebude v zimě sněžit,
  a podobně.
 • 00:49:21 To jsou ta adaptační opatření.
 • 00:49:23 A nezhoršovat tu situaci,
  to znamená to,
 • 00:49:25 zamýšlet se nad tím,
 • 00:49:27 jestli opravdu neskončila
  ta fosilní doba
 • 00:49:29 a neměli bychom směřovat k tomu,
  že přestaneme pálit uhlí.
 • 00:49:32 -Na to jsem se chtěl zeptat,
 • 00:49:34 jestli ta takzvaná uhlíková
  neutralita je jednou z těch cest,
 • 00:49:38 jestli to není přehnané řešení?
 • 00:49:40 -Já jako klimatolog si myslím,
  že to není přehnané řešení,
 • 00:49:43 a vždycky říkám,
 • 00:49:45 dokázali jsme naše výrobní
  procesy odsířit a odprášit,
 • 00:49:48 tak je teď dokážeme oduhlíkovat.
 • 00:49:50 -Jak vidíte vy
  těch dalších 100 let?
 • 00:49:52 -Tak z hlediska právě
  třeba meteorologických extrémů
 • 00:49:56 nepochybně tady ty extrémy byly
  a budou.
 • 00:50:00 Asi je dobré z mého pohledu
  rozlišovat ty,
 • 00:50:03 u kterých máme větší stupeň
  jistoty,
 • 00:50:06 že jejich četnost třeba
  bude narůstat, právě ty,
 • 00:50:09 které se týkají vysokých teplot,
 • 00:50:12 horké vlny nebo právě
  ty problémy se suchem,
 • 00:50:14 a potom některé,
 • 00:50:16 u kterých já někdy slyším
  takové varující
 • 00:50:19 nebo takové spíš
  jako až panikařící názory,
 • 00:50:22 a tam mi to přijde
  trošku přitažené za vlasy,
 • 00:50:25 jako třeba četnost tornád
  ve Spojených státech,
 • 00:50:28 zatím tedy
  se jaksi jejich četnost,
 • 00:50:30 nárůst jejich četnosti
  neprojevuje.
 • 00:50:33 Takže je dobré prostě rozlišovat
  a být tak jako kritičtí.
 • 00:50:39 -Já si myslím,
  že jsme hodně zranitelní tím,
 • 00:50:42 jak se společnost
  stále více vyvíjí, rozvíjí,
 • 00:50:44 když si vezmeme,
 • 00:50:47 jaké byly škody při povodních
  třeba před 100 lety,
 • 00:50:49 kdy ta niva nebyla tak osídlená,
 • 00:50:52 nebyla tak náchylná
  vlastně na tu infrastrukturu.
 • 00:50:55 Tak dneska když se stane
  něco podobného,
 • 00:50:57 kde prostě v tom okolí těch
  velkých řek je velký průmysl,
 • 00:51:02 spoustu lidí tam žije,
  měli by být více opatrní na to,
 • 00:51:06 vzít si ponaučení z historie
  a pamatovat na to,
 • 00:51:10 že živly nejsme schopni ovládat.
 • 00:51:13 -Chovat se zodpovědně,
  to je rozhodně věc,
 • 00:51:16 která nám neuškodí.
 • 00:51:18 -Tolik tedy dnešní vydání
  pořadu Historie.cs.
 • 00:51:21 Pánové, já vám děkuji
  za vaše názory, na shledanou.
 • 00:51:24 -Na shledanou.-Na shledanou.
  -Na shledanou.
 • 00:51:26 -Vám děkuji za to,
  že jste se dívali,
 • 00:51:28 a zase příště na shledanou
  u pořadu Historie.cs.
 • 00:51:35 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2020

Související