iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 3. 2019
20:00 na ČT24

1 2 3 4 5

7 hlasů
12044
zhlédnutí

Historie.cs

Den ponížení. 15. březen 1939

Pavel Zeman — Dalibor Státník — Stanislav Kokoška — Jindřich Marek — František Fürbach — Ladislav Smejkal

Operace Březnový vír. Jak se ze zlomené země stal Protektorát Čechy a Morava a z Pražského hradu německá kasárna

87 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:01 HISTORIE.CS
 • 00:00:40 -15. březen 1939
  je takové velmi ošklivé,
 • 00:00:44 někteří ho pokládají
  za nejhorší datum
 • 00:00:46 v našich dějinách.
 • 00:00:48 Já bych se od vás chtěl dozvědět,
 • 00:00:51 zda tato akce,
  nazývaná Březnový vír,
 • 00:00:54 měla v sobě taky něco jiného,
  než se běžně mezi lidmi vypráví,
 • 00:00:59 než nás učili ve škole.
 • 00:01:01 Stanislav Kokoška. Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:01:05 -Jindřich Marek.
  -Dobrý den.
 • 00:01:07 -A Pavel Zeman.
  -Dobrý den.
 • 00:01:12 -Když Hitler podepisoval
  mnichovskou dohodu,
 • 00:01:14 můžeme odhadnout nebo víme,
  že už věděl,
 • 00:01:16 že ji za půl roku poruší?
 • 00:01:19 -Já si myslím,
  že se to říct takto nedá.
 • 00:01:21 My víme, že vlastně
  wehrmachtu uložil rozkaz,
 • 00:01:26 aby byl v pohotovosti.
 • 00:01:28 Začaly přípravy případné operace
  na obsazení českých zemí.
 • 00:01:32 Ale to štáby
  dělají prostě tradičně.
 • 00:01:35 Tu samotnou přípravu
  můžeme sledovat až od ledna 1939,
 • 00:01:39 kdy tedy už víme,
 • 00:01:41 že se vlastně připravují
  ty normální rozkazy,
 • 00:01:43 které potom jdou až na úroveň
  těch jednotek.
 • 00:01:46 To plánování probíhá
  pod názvem operace Südost,
 • 00:01:49 Jihovýchod,
 • 00:01:51 nikoli Březnový vítr nebo vír,
  jak se tvrdí.
 • 00:01:54 Je to standardní
  vojenská operace,
 • 00:01:56 která se připraví
  během jednoho měsíce,
 • 00:01:59 která je zajímavá tím,
 • 00:02:01 že neměla být doprovázena
  mobilizací,
 • 00:02:03 měl to být takzvaný
  mírový zásah armády,
 • 00:02:06 to znamená, ty jednotky se měly
  zvednout ze svých posádek,
 • 00:02:10 dojet do Prahy
  a obsadit i kousek Slovenska,
 • 00:02:12 tak jak jim to nařizovaly
  ty příslušné direktivy.
 • 00:02:18 -Můžeme s určitou nadsázkou říct,
 • 00:02:20 že už tři týdny po Mnichovu
  Hitler chystal likvidaci
 • 00:02:23 zbytku Československa,
  ale je to zcela logické,
 • 00:02:26 protože ta zdeformovaná republika
  bylo sousto,
 • 00:02:29 které z jeho pohledu
  neukousnout bylo asi hříchem.
 • 00:02:33 Takže bylo jasné soudným lidem,
 • 00:02:36 jako byl Winston Churchill
  v Evropě
 • 00:02:39 nebo i Edvard Beneš a další,
  že to takhle dopadne.
 • 00:02:42 -V 80. letech
  se v historiografii vedl,
 • 00:02:45 a předtím v 70. letech
  ve spojení s Adolfem Hitlerem,
 • 00:02:48 a s povahou nacionálně
  socialistického režimu v Německu,
 • 00:02:52 takový velký, vášnivý diskurs
  v západní historiografii,
 • 00:02:55 od Bonnu po Washington,
  stručně řečeno,
 • 00:02:57 mezi takzvanými funkcionalisty,
  intencionalisty.
 • 00:03:00 Intencionalisté tvrdili,
 • 00:03:02 že Adolf Hitler svůj program,
  a jeho věrní,
 • 00:03:04 zformulovali v Mein Kampfu
 • 00:03:09 a v následných ideologických
  textech a podobně.
 • 00:03:11 To znamená,
  vytvoření německé dominance,
 • 00:03:14 nejprve v německém prostoru,
  ve střední Evropě,
 • 00:03:16 pokračovat dál.
 • 00:03:18 A vlastně ta politika
  potom jenom
 • 00:03:20 je logickým naplňováním
  těchto plánů podle toho,
 • 00:03:23 kdy se dostanou k moci.
 • 00:03:25 Funkcionalisté
  proti tomu ale tvrdili,
 • 00:03:27 že to nebylo tak jednoduché,
  že řada věcí,
 • 00:03:29 včetně, když hovoříme
  teď o okupačních aktech,
 • 00:03:32 tak od okupace Porýní,
  obsazení Rakouska a podobně,
 • 00:03:35 že to jsou částečně
  i ad hoc operace,
 • 00:03:37 které reagují
  na momentální situaci v Evropě,
 • 00:03:40 reagují na to, jak Německo sílí,
  upevňuje se,
 • 00:03:42 kdy Hitler a jeho věrní
  podle toho,
 • 00:03:45 jak ten režim se od roku 33
  upevňuje, tak si říkají,
 • 00:03:48 a teď to můžeme spustit.
 • 00:03:50 Když se podíváme
  na tu operaci Südost,
 • 00:03:52 tak my tam najdeme oba dva prvky,
 • 00:03:54 takže nemůžeme
  jednoznačně tvrdit,
 • 00:03:56 že to je ad hoc řešení
  po Mnichovu,
 • 00:03:58 ale současně nemůžeme
  stoprocentně říkat,
 • 00:04:00 že to je logické plnění
  Hitlerova plánu,
 • 00:04:03 který on vyslovil
  už v Mein Kampfu.
 • 00:04:11 -My to možná známe z historie,
 • 00:04:13 ze středověku, z novověku,
  taky pochopitelně,
 • 00:04:16 že každý ten pluk, divize,
  armáda
 • 00:04:22 prostě má
  své Geschichtsschreibery,
 • 00:04:24 kteří musí vylíčit tu statečnost,
  bojovnost, nasazení,
 • 00:04:27 vede se prostě nějaká
  ta plukovní, bojová kronika.
 • 00:04:31 Němci samozřejmě jakožto dědici
  fredericiánského Pruska
 • 00:04:36 a tak dále
  to dovedli k dokonalosti.
 • 00:04:38 I o tomto jednodenním tažení
 • 00:04:40 oni si vydávali
  různé takové pamětní knihy.
 • 00:04:44 Vydali knížečku Tagesziel: Prag.
  Denní cíl: Praha.
 • 00:04:48 Takže vidíte, jednodenní tažení,
  my se z ní dozvídáme,
 • 00:04:51 kdo vlastně přes Mělník
  postupoval,
 • 00:04:55 kdo okupoval Prahu.
 • 00:04:57 Víme,
  že to byl čtvrtý armádní sbor,
 • 00:05:00 který se skládal
  ještě z dvou divizí.
 • 00:05:03 Jedné té divizi dokonce velel
  Olbricht, generál Olbricht,
 • 00:05:08 pozdější hrdina akce Valkýra.
 • 00:05:11 Přes Mělník šla
  ale čtvrtá pěší divize.
 • 00:05:15 Tady to vidíme krásně.
 • 00:05:18 Čtvrtá divize šla
  přímo přes Mělník na Prahu.
 • 00:05:22 Tato 24. divize přes Velvary
  a přes Slaný,
 • 00:05:26 pod velením generála Olbrichta.
 • 00:05:33 Když si přečtete,
  jak oni prožívali běžné,
 • 00:05:37 řekněme, trošku aprílové,
  už jarní počasí,
 • 00:05:41 jak sníh,
  déšť je bičoval do tváří,
 • 00:05:44 jak jim zaslepoval
  skla automobilů, ochranné brýle,
 • 00:05:49 ale oni věděli,
 • 00:05:52 že jsou součástí velkého celku
  a musí splnit vůdcův úkol.
 • 00:05:56 Všechno překonali.
 • 00:05:58 Mimochodem, tyto divize pak byly
  přeformovány na pancéřové divize.
 • 00:06:03 Minimálně jedna z nich
  se účastnila ve složení,
 • 00:06:06 v sestavě šesté armády,
  bitvy u Stalingradu.
 • 00:06:09 Mám dojem,
  že teprve tam tedy poznali,
 • 00:06:11 co je skutečná zima,
  tady dokonce totiž píší o tom,
 • 00:06:15 že tady v těch mírných
  středních Čechách, samozřejmě,
 • 00:06:18 počasí dovede zlobit,
 • 00:06:20 ale že vítr dokonce přecházel
  v orkán a tak dále a tak dále.
 • 00:06:25 -Celé to období od Mnichova
  až po březen 39
 • 00:06:29 jsou stejně tak
  aktivní diplomaté,
 • 00:06:32 diplomaté spojení
  se zpravodajskými službami,
 • 00:06:36 myslím tím takové ty snahy
  paralyzovat politický život
 • 00:06:40 na Podkarpatské Rusi,
  na Slovensko,
 • 00:06:44 podpořit maďarské snahy
  si vyřešit s Československem
 • 00:06:48 své účty,
  ale i s Polskem a podobně.
 • 00:06:52 Takže celou tu dobu kromě vojáků
  jsou aktivní i diplomati a lidi,
 • 00:06:56 kteří pracují v diplomacii
 • 00:06:59 a jsou tak trochu spojeni
  eventuálně
 • 00:07:01 se zpravodajskými službami.
 • 00:07:03 -Zase se můžeme podívat
  na Edvarda Beneše,
 • 00:07:05 který určitě zná
  tu logiku Mnichova.
 • 00:07:08 Je přesvědčen,
  že dojde k té válce.
 • 00:07:10 V lednu 1939, když se ho ptají,
  jaký bude další vývoj,
 • 00:07:13 říká, že vlastně neví,
  jestli tady bude vazalský stát,
 • 00:07:17 nebo dojde prostě k úplné okupaci,
  že obojí je špatné řešení.
 • 00:07:21 Samozřejmě, nechci se vracet
  až do toho října,
 • 00:07:24 tam Hitler se ptá,
 • 00:07:26 kolik vlastně těch divizí
  je v bojeschopném stavu.
 • 00:07:29 Tam to uvažování
  jde trochu jinak, myslím si.
 • 00:07:32 Ale ta poznámka
  kolem té diplomacie
 • 00:07:34 je naprosto správná.
 • 00:07:36 Tady vlastně se musí najít
  záminka.
 • 00:07:39 Dokud se neotevře
  takzvaná slovenská karta,
 • 00:07:41 tak samozřejmě je to
  pouze jenom štábní hra.
 • 00:07:45 Tam vlastně vidíme
  ten rozdíl oproti září 38,
 • 00:07:49 že ta německá diplomacie
  hraje na rozpad Československa,
 • 00:07:53 ne už přímo na ty menšiny,
  ale právě na to,
 • 00:07:57 že to Československo
  přestává fungovat jako stát,
 • 00:08:00 ať už jde o Podkarpatskou Rus
  nebo o Slovensko.
 • 00:08:02 Ta slovenská karta
  je samozřejmě nejdůležitější.
 • 00:08:05 Ta teprve přichází
  až v tom roce 1939.
 • 00:08:27 -V té době také ale se velmi
  aktivizují sudetské bojůvky.
 • 00:08:30 -Jsou tam dvě období.
 • 00:08:33 Jedno období je ještě
  v tom říjnu 38,
 • 00:08:35 kdy se posouvá a stanovuje
  demarkační čára,
 • 00:08:38 tak tam je několik
  velice vážných konfliktů,
 • 00:08:41 často ze svévole těch lidí
  z Freikorpsu a podobně.
 • 00:08:46 Ale pokud mě paměť neklame,
 • 00:08:49 tak ty akce českých Němců
  v tom zbytku českých zemí
 • 00:08:53 začínají až 12., 13. března.
 • 00:08:55 -Ty první dva tři měsíce
  po Mnichovu
 • 00:08:57 i ten samotný berlínský režim
  si musel trošku vydechnout
 • 00:09:01 po Mnichovu,
  ale současně se nadýchával tím,
 • 00:09:03 že absorboval,
 • 00:09:05 řešil ty správní, politické,
  sociální problémy v Sudetech.
 • 00:09:08 A potom,
  po těch dvou třech měsících,
 • 00:09:10 když se ta situace
  trošku uklidňuje,
 • 00:09:12 oni vidí, že to zvládají,
 • 00:09:14 začíná se vytvářet i ta nová
  správa v Sudetech postupně,
 • 00:09:17 byť to trvá dál,
  až v průběhu roku 39,
 • 00:09:20 tak pak se hledá karta,
  která umožní realizovat,
 • 00:09:22 řeknu to trošku nadneseně,
 • 00:09:24 tento československý program nebo
  likvidaci zbytku Československa.
 • 00:09:28 Jak tady správně kolega Kokoška
  poznamenal,
 • 00:09:30 vstoupí do toho slovenská karta.
 • 00:09:32 Německá diplomacie
  je samozřejmě aktivizovaná
 • 00:09:35 velmi silně
  i přes velvyslanectví, konzuláty.
 • 00:09:37 Další věc.
 • 00:09:39 A tím se dostaneme teď k roli
  našich bývalých německých krajanů,
 • 00:09:43 těch takzvaných
  sudetoněmeckých bojůvek,
 • 00:09:45 a vedení té bývalé
  sudetoněmecké strany.
 • 00:09:47 My nesmíme zapomenout
  na roli Sicherheitsdienstu
 • 00:09:50 a německých tajných
  bezpečnostních složek.
 • 00:09:52 Ta samotná operace,
  ty samotné kroky,
 • 00:09:54 které potom vyvrcholí
  tím 15. březnem 39,
 • 00:09:56 a tím nemyslím
  jen vojenské obsazení,
 • 00:09:59 ale to znamená i tu činnost
  té německé menšiny,
 • 00:10:01 která je zradikalizovaná
  uvnitř protektorátu,
 • 00:10:04 začínají
  už před 10. březnem 1939.
 • 00:10:06 Musíme připomenout,
 • 00:10:08 v Čechách se na to dost často
  i v odborných kruzích zapomíná,
 • 00:10:12 musíme tady uvést jméno
  Rudolfa Meckela,
 • 00:10:14 což byl šéf německých studentů
 • 00:10:16 a té nacionálně socialisticky
  orientované mládeže v Praze
 • 00:10:19 a v Čechách, který sehrál
  velmi významnou úlohu potom,
 • 00:10:23 když padlo rozhodnutí
  na začátku března,
 • 00:10:25 až do toho 10. března,
 • 00:10:27 že dojde tedy k té operaci
  obsazení Čech,
 • 00:10:30 tak samozřejmě
  ta přicházející nová moc
 • 00:10:33 si potřebovala
  vytvořit nějakou záminku.
 • 00:10:35 Nebyl to takzvaný casus belli,
  protože nebyla válka.
 • 00:10:38 Já řeknu něco, za co mi snad
  lingvisté neutrhnou hlavu.
 • 00:10:41 Casus ocupaciones,
  nebo něco takového.
 • 00:10:44 To jsou mimo jiné nepokoje,
  které jsou vyprovokovány,
 • 00:10:47 ať je to ve Stonařově potom
  konkrétně už 13. března 1939,
 • 00:10:51 v Jihlavě,
  předtím v Brně a jinde.
 • 00:10:53 Takže tady samozřejmě
  ty takzvané,
 • 00:10:55 použijme tedy ten termín,
  ty bojůvky
 • 00:10:57 tu roli samozřejmě sehrály.
 • 00:10:59 Ten Rudolf Meckel je skutečně
  jednou z klíčových postav.
 • 00:11:02 Je potom také známo,
 • 00:11:04 že on ty čtyři pět dní
  před 15. březnem objíždí,
 • 00:11:07 jede do Stonařova,
  jede do Jihlavy,
 • 00:11:09 jede do Brna a jinde,
  vydávají se rozkazy,
 • 00:11:11 ty kroky se koordinují,
  pak se inscenují různé incidenty.
 • 00:11:15 Ty zprávy jdou okamžitě
  do rozhlasu, jdou do novin.
 • 00:11:18 Vytváří se tady
  i prostřednictvím
 • 00:11:20 našich zradikalizovaných
  bývalých krajanů představa,
 • 00:11:23 podívejte se,
  Němci v Čechách trpí,
 • 00:11:26 já vůdce,
  říšský vůdce Adolf Hitler
 • 00:11:28 jsem je přišel zachránit,
  což je mimo jiné věta,
 • 00:11:31 která se jako jakási červená nit
  taky line potom dál,
 • 00:11:35 výnosem o zřízení protektorátu
  a podobně.
 • 00:11:58 -Do Českých Budějovic
 • 00:12:00 okupační armáda vstoupila
  15. března Divadelní ulicí
 • 00:12:03 kolem druhé hodiny odpoledne.
 • 00:12:05 Už předtím
  v brzkých ranních hodinách
 • 00:12:07 tady ale operovalo
  Einsatzkommando z Linze,
 • 00:12:10 složené z příslušníků gestapa,
 • 00:12:12 německé kriminální policie
  a bezpečnostní služby,
 • 00:12:15 aby zajistili archiv české policie
 • 00:12:17 a pozatýkali prvních
  několik nepohodlných osob.
 • 00:12:20 Vůbec prvním zatčeným
  v Budějovicích
 • 00:12:23 se stal městský strážník
  František Koranda,
 • 00:12:25 kterému nacisté nezapomněli,
 • 00:12:27 že v květnu 1938 jako příslušník
  stráže obrany státu v Chebu
 • 00:12:34 zastřelil
  dva henleinovské ordnery,
 • 00:12:36 kteří se pokusili na motocyklu
  provést rozkazy
 • 00:12:39 pro bojůvky henleinovců
 • 00:12:40 a nezůstali stát
  na několik výzev.
 • 00:12:43 František Koranda byl vláčen
  koncentračními tábory
 • 00:12:46 a zahynul až na samotném konci
  války v táboře Dachau
 • 00:12:49 tři dny po jeho osvobození
  americkou armádou.
 • 00:12:53 Toho 15. března 39 ve městě
  panovalo špatné počasí.
 • 00:12:57 Padal mokrý sníh.
  Za silného větru.
 • 00:13:00 Druhý den, 16. března,
  se počasí zlepšilo
 • 00:13:03 a tehdy došlo
  k oficiálnímu přivítání
 • 00:13:06 ze strany německých členů
  městské rady.
 • 00:13:15 Obsazení města provedl
  130. pěší pluk wehrmachtu.
 • 00:13:18 Jednalo se původně
  o rakouské vojáky,
 • 00:13:20 rakouské národnosti,
 • 00:13:23 kteří v září 38 byli připraveni
  k útoku proti Československu
 • 00:13:26 v prostoru Šumavy.
 • 00:13:29 Po Mnichovu obsazovali Kaplici
  a Český Krumlov.
 • 00:13:35 Víme z výpovědí pamětníků
  a dochovaných deníků,
 • 00:13:38 že jejich morálka
  nebyla příliš na výši.
 • 00:13:40 V Českých Budějovicích
  se pak zdržovali až do srpna 39,
 • 00:13:43 kdy byli přesunuti k Ostravě,
 • 00:13:46 aby se zúčastnili
  přepadení Polska.
 • 00:13:48 Později se účastnili i tažení
  na západ a proti Sovětskému svazu,
 • 00:13:52 kdy na samotném začátku
  operace Barbarossa
 • 00:13:55 útočili proti ruské pevnosti
  Brest Litevský.
 • 00:13:57 V roce 1943 byl celý pluk
  zničen na východní frontě.
 • 00:14:01 Takže málokdo z těch vojáků,
 • 00:14:03 kteří obsazovali
  České Budějovice v březnu 39,
 • 00:14:06 se dočkal konce války bez úhony,
  aniž by padl nebo byl zraněn.
 • 00:14:16 -Traduje se,
  že Hitler neměl Čechy rád
 • 00:14:20 nebo že jimi zvlášť
  opovrhoval kvůli tomu,
 • 00:14:23 že tady nevznikla ani SS divize
  jako ve všech okupovaných zemích,
 • 00:14:29 byť by se na ni lidi našli,
 • 00:14:32 že to byla reakce
  na první světovou válku.
 • 00:14:35 Je to pravda?
 • 00:14:38 -Já myslím,
  že otázka by měla znít,
 • 00:14:40 koho vůbec Hitler měl rád.
 • 00:14:43 Že byl sociopat,
  takže určitě měl rád sebe,
 • 00:14:46 ale pak je otázka,
  koho měl rád dalšího.
 • 00:14:51 -Občas se jako důvod
  uvádí jeho vídeňský pobyt,
 • 00:14:54 zdokumentovaný vlastně v těch
  promluvách u stolu, které vedl.
 • 00:14:59 Zajímavé je,
  jak srovnává Čechy s Mongoly.
 • 00:15:02 Říká, že kdyby Češi
  si nechali narůst vousy,
 • 00:15:05 tak podle toho,
  jak ty vousy rostou,
 • 00:15:07 tak je vidět,
  že patří k mongolskému kmeni.
 • 00:15:10 Jsou tam podobné věci.
 • 00:15:12 -Já bych víc než Hitlera
  zmínil jiné představitele
 • 00:15:16 nacionálně
  socialistické ideologie strany,
 • 00:15:19 Arthura Rosenberga a další,
 • 00:15:20 kteří v průběhu 30. let
  opakovaně ve svých knihách
 • 00:15:23 hovoří velmi ošklivě
  a negativně o Československu,
 • 00:15:26 o Češích,
 • 00:15:28 že to je husitsko-bolševické
  hnízdo a podobně.
 • 00:15:31 Potom ty nejslavnější
  Hitlerovy výroky,
 • 00:15:33 které by měly být autentické,
  týkající se Čechů,
 • 00:15:37 z 13. ledna 42, kdy hovoří o tom,
  teď mi promiňte,
 • 00:15:41 nevzpomenu si na přesnou citaci
  té věty,
 • 00:15:45 ale tam hovoří o Češích
  jako o cyklistech,
 • 00:15:47 kteří jsou
  jako cyklisté předkloněni,
 • 00:15:49 současně tedy jako kopou nohama.
 • 00:15:52 -Vpředu jsou cyklisté,
  nahoře se hrbí...
 • 00:15:56 -A dole šlapou,
  omlouvám se za špatnou citaci.
 • 00:16:00 -To jsou vlastně
  ty rozhovory z ledna 1942,
 • 00:16:03 tam on se vrací
  k tomu 15. březnu.
 • 00:16:05 Tam vlastně zase na druhou
  stranu vysoce oceňuje úlohu,
 • 00:16:09 kterou sehrál Hácha,
 • 00:16:11 díky tomu pokojnému obsazení
  českých zemí,
 • 00:16:14 z toho jeho pohledu.
 • 00:16:17 Jsou tam ještě
  nějaké další úvahy.
 • 00:16:19 Zase ta souvislost je v tom,
 • 00:16:21 že tehdy se řeší
  další osud protektorátu.
 • 00:16:24 Vlastně ustavuje se
  nová protektorátní vláda.
 • 00:16:27 Už pod taktovkou Heydricha.
 • 00:16:29 To znamená, že i ten Hitler
  se v těch svých úvahách vrací
 • 00:16:32 k počátkům toho protektorátu.
 • 00:16:34 A vzniká tam ještě ten mýtus,
  ten je zase německý,
 • 00:16:38 že vlastně měli největší starost,
 • 00:16:40 aby Hácha neutrpěl infarkt
  nebo prostě...
 • 00:16:43 Báli se o jeho zdravotní stav
  a tak dále, což je zase legenda,
 • 00:16:48 která se potom nese prostě
  tím německým prostředím.
 • 00:16:52 Je to v tom německém nebo
  v tom nacistickém narativu,
 • 00:16:55 že největší problém byl,
  aby se Hácha nezhroutil.
 • 00:16:58 -A zhroutil se?
 • 00:17:00 Ono se taky říká,
  že ho honili kolem stolu.
 • 00:17:02 -Pořád nevíme prostě,
  jakou injekci dostal.
 • 00:17:05 -Tomu Háchovi
  se opravdu udělalo špatně.
 • 00:17:07 Tam byla srdeční příhoda.
 • 00:17:09 Jakou látku mu ten doktor Morell
  podal, je otázka.
 • 00:17:13 Injekci dostal.
 • 00:17:15 Já osobně považuji
  za nejpravděpodobnější,
 • 00:17:17 že to byla injekce vitamínů,
 • 00:17:19 kde byl hroznový cukr
  a nějaké další látky.
 • 00:17:23 Odpovídá to, když si analyzujete
  Morellovy deníky,
 • 00:17:26 když si projdete
  všechny vzpomínky
 • 00:17:28 lidí z Hitlerova okolí a podobně.
 • 00:17:30 -Tam vlastně ty vzpomínky
  si rozporují.
 • 00:17:32 Nevíme přesně,
 • 00:17:34 kdy Göring mu měl vyhrožovat
  tím náletem na Prahu.
 • 00:17:37 Potom zase v těch vzpomínkách
  je,
 • 00:17:39 že to byl ten největší bluf,
 • 00:17:41 protože samozřejmě počasí
  neumožňovalo vzlet letadel.
 • 00:17:44 Takže pak měli problém
 • 00:17:46 i s tou slavnostní přehlídkou
  v Praze,
 • 00:17:48 aby vůbec něco dostali
  do vzduchu.
 • 00:17:50 Takže samozřejmě
  i z té německé strany
 • 00:17:52 ten 15. březen je takový úspěch,
 • 00:17:54 že v tom nacistickém prostředí
  se obaluje různými legendami.
 • 00:18:08 -15. březen 1939
  v Jindřichově Hradci
 • 00:18:12 nebyl dnem nikterak dramatickým.
 • 00:18:15 Kdyby se do Jindřichova Hradce
  nedostala zpráva
 • 00:18:19 o okupaci zbytku Československa
  německou armádou.
 • 00:18:23 Kronikář
  na tuto situaci vzpomínal.
 • 00:18:26 Já to odcituji.
 • 00:18:31 Když se ráno ve středu
  15. března Hradec probouzel,
 • 00:18:35 dozvídal se z rozhlasu,
 • 00:18:37 že německá armáda
  překročila hranice republiky
 • 00:18:40 a obsazuje zemi.
 • 00:18:42 Zpráva působila drtivě.
 • 00:18:44 Byl to hrozný den.
 • 00:18:47 I příroda jako by se bránila
  tomuto násilí.
 • 00:18:49 Po celý den hustě sněžilo
  a tvořily se vánice.
 • 00:18:54 Jindřichův Hradec 15. března
  ještě Němce nespatřil,
 • 00:18:58 až na noc objevilo se tu
  několik policistů,
 • 00:19:01 kteří zas ráno odjeli.
 • 00:19:05 Čili podle této zprávičky
  z kroniky bychom mohli usoudit,
 • 00:19:09 že se nic mimořádného nestalo,
  nebýt té německé menšiny,
 • 00:19:13 která samozřejmě
  touto situací byla nadšena.
 • 00:19:16 Okamžitě začali vyvěšovat vlajky.
 • 00:19:19 Nutili samozřejmě
  i starostu města Viléma Rösche,
 • 00:19:24 aby dal příkaz k vyvěšení vlajek.
 • 00:19:27 Starosta Rösch 16. svolal
  okamžitě městskou radu.
 • 00:19:33 Ta se rozhodla vlastně vydat
  jakési prohlášení
 • 00:19:37 nebo jakousi vyhlášku,
 • 00:19:39 v níž vyzvala tedy obyvatele
  k vyvěšení německých vlajek.
 • 00:19:44 Tam, kde jsou i Češi,
  i vlajek v národních barvách,
 • 00:19:48 rozumějme ovšem tedy bílo-červené,
  už bez té slovenské části.
 • 00:19:56 Dále pak starosta Rösch
  vydal prohlášení,
 • 00:20:00 které mu možná
  později trochu uškodilo.
 • 00:20:03 Byl to plakát i prohlášení
  v novinách, které uvedl slovy:
 • 00:20:08 Já český starosta českého města,
  přihlížeje ke skutečnosti,
 • 00:20:14 že jednak prezident republiky,
  doktor Hácha,
 • 00:20:17 vložil osudy země české
  a moravské
 • 00:20:19 do rukou říšskoněmecké vlády,
 • 00:20:22 jednak že říšský kancléř zaručil
  stejná práva čestného Čecha
 • 00:20:26 jako čestného Němce
  na mateřský jazyk
 • 00:20:28 a národní život.
 • 00:20:30 Prosím o absolutní klid
  v našem městě
 • 00:20:33 a tak dále a tak dále.
 • 00:20:40 -Nějaké nové zprávy ze Slovenska?
 • 00:20:42 -Všechny pražské večerníky
  přinesly zprávy
 • 00:20:44 z Bratislavy bez komentáře,
  pane prezidente.
 • 00:20:47 -Na komentáře je ještě brzy,
  pane ministře.
 • 00:20:50 -Nebo už pozdě.
 • 00:20:55 -Slovenský sněm vyslechl
  zprávu doktora Jozefa Tisa
 • 00:20:58 o jednání s vůdcem a říšským
  kancléřem Adolfem Hitlerem
 • 00:21:01 a odhlasoval
  vznik slovenského státu.
 • 00:21:04 -Hácha tam jede s představou,
  že se bude jednat o Slovensku,
 • 00:21:07 o tom, že Slovensko vyhlásilo
  svoji samostatnost.
 • 00:21:10 A vlastně, to je zase
  z těch dalších svědectví,
 • 00:21:13 on měl to úvodní exposé,
  kde vysvětloval,
 • 00:21:15 jak se vůbec stal
  státním prezidentem,
 • 00:21:18 československým prezidentem,
  že tu funkci nechtěl zastávat.
 • 00:21:22 Mluvil velice obsáhle,
 • 00:21:25 z čehož na německé straně
  taky právě o tom Slovensku
 • 00:21:30 a o vzájemných vztazích
  z toho byla nervozita,
 • 00:21:33 protože ty jednotky
  už byly v pohybu.
 • 00:21:36 Tam vlastně
  ten osmý sbor armádní
 • 00:21:38 už v půl šesté večer začal
  obsazovat Ostravskou pánev,
 • 00:21:43 zase kvůli tomu,
  aby tam nezasáhli Poláci.
 • 00:21:46 Takže vlastně
  ta noc byla celá hektická.
 • 00:21:49 Nejenom prostě pro Háchu.
 • 00:21:52 -Beran údajně se taky měl...
 • 00:21:54 -A ještě do toho byla zapojená
  i Beranova vláda,
 • 00:21:58 která se v noci musela sejít
  a vlastně odsouhlasit to,
 • 00:22:03 že Hácha předal české země
  do Hitlerových rukou.
 • 00:22:07 To znamená, jsou tam svědectví,
 • 00:22:10 když potom ráno brzy
  Beran došel domů,
 • 00:22:13 tak se prakticky taky zhroutil.
 • 00:22:15 -Taky zhroutil.
 • 00:22:17 -Pane předsedo, svolejte,
  prosím,
 • 00:22:19 okamžitě ministerskou radu.
 • 00:22:21 Ano, ještě teď v noci.
 • 00:22:24 Syrový ať vyrozumí
  všechna sborová velitelství.
 • 00:22:27 Vojsko musí zůstat v kasárnách.
 • 00:22:30 Civilní obyvatelé nesmí
  tropit žádné výtržnosti.
 • 00:22:33 V opačném případě
  se řítíme do katastrofy.
 • 00:22:36 -Já jsem si tady přinesl
 • 00:22:38 z Vojenského
  historického archivu
 • 00:22:40 fotokopii jednoho z dokumentů
  naší vojenské zpravodajské služby,
 • 00:22:44 která odposlouchávala
  právě to telefonní spojení
 • 00:22:48 Háchy z Berlína s Beranem
  a se Syrovým a to.
 • 00:22:51 Mě tam zajímá jedna věc,
 • 00:22:53 protože tady podle té zprávy
  v 2:15 hodin
 • 00:22:56 už volá Hácha do Prahy Beranovi,
  uvědomuje,
 • 00:23:01 že v šest hodin by mělo vtrhnout
  německé vojsko do Čech
 • 00:23:04 a tak dále a tak dále.
 • 00:23:07 Beran odpověděl:
  Ihned to zařídím.
 • 00:23:09 Takže to máme 2:15 hodin.
 • 00:23:11 V 3:15 hodin by se měla sejít
  Beranova vláda,
 • 00:23:14 která tento fakt
  prostě vzala na vědomí.
 • 00:23:17 A v 3:35 hodin
  ministr národní obrany,
 • 00:23:20 generál Jan Syrový,
  vydává rozkaz,
 • 00:23:23 který tady taky mám v té zprávě,
  že prostě se nesmí klást odpor.
 • 00:23:28 Ale většinou se uvádí,
  že až v 3:55 Hácha podepisuje,
 • 00:23:33 čili až potom.
 • 00:23:35 Tam mě zaujalo, to záleží,
 • 00:23:38 jak mi to kolegové
  potvrdí nebo vyvrátí,
 • 00:23:41 to euforické nadšení Hitlera,
 • 00:23:43 který tam podle jedné
  ze sekretářek,
 • 00:23:46 podle jejích pamětí,
 • 00:23:48 měl vysloveně projevovat
  na sebe nezvyklou euforii.
 • 00:23:52 -Hácha,
  jak tady správně bylo řečeno,
 • 00:23:54 i toho 14. března odpoledne,
  když se tím zvláštním vlakem,
 • 00:23:57 narychlo vypraveným,
  vydá do Berlína,
 • 00:24:00 nejen Hácha, i vláda, si myslí,
 • 00:24:02 že budou jednat
  především o Slovensku.
 • 00:24:04 Jenže mezitím
  už samozřejmě armáda,
 • 00:24:07 jak zde také správně bylo řečeno,
  už stojí na hranicích,
 • 00:24:10 je připravená.
 • 00:24:12 Už jsou samozřejmě
  aktivovány nejen bojůvky,
 • 00:24:14 už jsou samozřejmě aktivováni
  agenti Sicherheitsdienstu,
 • 00:24:17 gestapa v Čechách i v Praze,
  například agenti gestapa,
 • 00:24:20 Sicherheitsdienstu
  připravují za pomoci
 • 00:24:23 již zmíněného Rudolfa Meckela
  jako jedno ze zázemí
 • 00:24:26 pro šéfa Sicherheitsdienstu
  Reinharda Heydricha
 • 00:24:29 hotel Esplanade
  na Václavském náměstí a podobně.
 • 00:24:33 Důležitou roli tady
  sehrává Josef Goebbels,
 • 00:24:35 který je šéfem propagandy,
  pochopitelně.
 • 00:24:38 Úkolem říšského ministerstva
  propagandy
 • 00:24:40 bylo pouštět do světa zprávy,
 • 00:24:42 které budou ladit prostě
  s tím celkovým scénářem.
 • 00:24:45 Kolem poledne 14. března 39
  proběhne tisková...
 • 00:24:48 Jsou svoláni zahraniční novináři
  na ministerstvo propagandy.
 • 00:24:52 Je tam taky zástupce
  Centropressu z Prahy.
 • 00:24:54 Tam naprosto natvrdo
  tiskový zástupce
 • 00:24:57 říšského ministerstva propagandy
  řekne:
 • 00:25:00 Tak, a už dost!
 • 00:25:02 Z německé strany události
  v Čechách už dostoupily vrcholu.
 • 00:25:06 My už nemůžeme dále sledovat,
  co se děje.
 • 00:25:08 My musíme vstoupit na ochranu
  našich soukmenovců v říši.
 • 00:25:11 A 15. března ráno vstoupí
  německé jednotky
 • 00:25:14 do Čech a na Moravu.
 • 00:25:16 Ten zástupce Centropressu,
  to byla tisková zpráva,
 • 00:25:18 to šlo potom do světa,
 • 00:25:21 ten zástupce Centropressu
  to hlásí hned do Prahy,
 • 00:25:23 protože už v poledne 14. března
  poprvé zasedá vláda
 • 00:25:26 v Kolovratském paláci.
 • 00:25:28 Ta zpráva se tam skutečně
  dostane, po tom telefonátu.
 • 00:25:31 Nikdo tomu nevěnuje pozornost.
 • 00:25:33 To jsou skutečně svědectví,
  to jsou autentické dokumenty.
 • 00:25:37 Ale bohužel
  v těch vládních kruzích,
 • 00:25:39 včetně prezidentské kanceláře,
  nikdo to nebral vážně.
 • 00:25:42 Tu zprávu.
  To se skutečně stalo.
 • 00:25:44 Ten telefonát byl odbyt,
 • 00:25:46 že to je jenom
  nějaká poplašná zpráva.
 • 00:25:49 A když někdy
  v jednu hodinu odpoledne
 • 00:25:51 bylo definitivně
  z Berlína potvrzeno,
 • 00:25:53 že tedy Hácha může přijet
  do Berlína, Hácha se rozhodl,
 • 00:25:56 že do Berlína nepoletí
  s ohledem na jeho zdraví
 • 00:25:58 a stav jeho srdce,
  že pojede vlakem,
 • 00:26:01 tak skutečně pořád Hácha
  a jeho doprovod si myslí,
 • 00:26:04 včetně vlády končící
  druhé republiky,
 • 00:26:06 že jedou jednat o Slovensku,
  ne o konci druhé republiky.
 • 00:26:10 -Chvalkovský se snaží zjistit,
  co se vlastně děje.
 • 00:26:14 Snaží se prostě vstoupit
  do jednání, jak v Berlíně,
 • 00:26:18 tak v Praze.
 • 00:26:20 -On byl vlastně jediný aktivní.
 • 00:26:22 -On byl ministrem zahraničí.
 • 00:26:24 Mastný intervenuje
  jako vyslanec a tak dál.
 • 00:26:27 Ale vlastně
  ta československá diplomacie
 • 00:26:29 je záměrně nechána v mlze.
 • 00:26:32 On to tedy Chvalkovský těm vojákům
  na té jedné schůzce říká,
 • 00:26:35 že je slepý, že nevidí.
 • 00:26:37 To byl skutečně záměr,
 • 00:26:40 protože vlastně
  máme i ty telegramy,
 • 00:26:42 které jdou do Prahy,
  na to německé vyslanectví.
 • 00:26:45 Tam se přímo říká,
  že nemají na nic odpovídat,
 • 00:26:48 mají se zapřít,
  prostě mají být nedosažitelní.
 • 00:26:51 Je to prostě forma vyvolávání
  tlaku na tu Beranovu vládu.
 • 00:26:56 Jak říkal Pavel,
 • 00:26:59 tak zase pokud jde
  o tu zprávu z toho Berlína,
 • 00:27:03 tak to není tak,
  že by si jí vůbec nevšimli.
 • 00:27:07 Ale tam byl Beranův pokyn,
 • 00:27:09 že to mají prověřit
  na vyslanectví v Praze.
 • 00:27:11 -Ano, to je pravda.
  -Tam zase se hrála...
 • 00:27:14 -Ti byli shodou okolností
  všichni na golfu.
 • 00:27:17 -Víceméně, ta samá hra.
 • 00:27:19 Ale hlavně oni potom, Beran,
  to platí hlavně o Beranovi,
 • 00:27:22 v okamžiku,
 • 00:27:24 kdy se jim konečně podařilo
  Háchu vypravit do Berlína,
 • 00:27:28 tak byli přesvědčeni o tom,
  že všechny ty problémy,
 • 00:27:31 které se tady kupily
  záměrně od poloviny února,
 • 00:27:34 se podaří vyřešit.
 • 00:27:37 Oni tu cestu považovali
  za triumf, za úspěch,
 • 00:27:40 protože předtím skutečně
  ta německá diplomacie
 • 00:27:44 se schovávala, kličkovala,
  nechtěla ty věci záměrně řešit,
 • 00:27:48 aby zase mohla tlačit na Slováky,
  takže tam je...
 • 00:27:51 Z hlediska toho,
 • 00:27:53 jak ta událost
  byla nastavená Berlínem,
 • 00:27:56 to byl jednoznačně úspěch,
 • 00:27:58 protože jim se skutečně
  podařilo znesvářit Prahu,
 • 00:28:03 Bratislavu, Prahu udržovat
  prostě v nejistotě,
 • 00:28:06 vytřískat z toho
  maximální kapitál.
 • 00:28:08 -Pánové...
 • 00:28:10 -15. březen... Pardon.
 • 00:28:12 My to vnímáme jako okupaci,
  samozřejmě vojenskou,
 • 00:28:15 ale on to byl současně
  i diplomatický úspěch.
 • 00:28:17 -Tam samozřejmě
  jako ty podtóny jsou,
 • 00:28:20 já s tebou souhlasím,
  já to nechci problematizovat.
 • 00:28:23 Na druhé straně
  ale vlastně jediný,
 • 00:28:25 kdo si vyvodil
  z toho ten jednoznačný závěr,
 • 00:28:28 co se děje,
 • 00:28:30 byli tedy
  ti vojenští zpravodajci,
 • 00:28:32 kteří odletěli ještě dřív.
 • 00:28:34 -Já bych to jenom jako...
  -Odletěli.
 • 00:28:37 -Ten úspěch spočíval v tom,
 • 00:28:39 že se podařilo dotlačit
  tu slovenskou stranu k tomu,
 • 00:28:42 aby vyhlásila nezávislost.
 • 00:28:44 Berlín tam musel skutečně
  vyvinout velké úsilí a nátlak.
 • 00:28:47 Víme, že se Sidorovou vládou
  se to nepodařilo.
 • 00:28:49 Pak to tedy zařídil až Tiso.
 • 00:28:53 -Slováci sme od rodu,
  slovenskému národu,
 • 00:28:56 nebude z nás ani jeden
  nikdy na škodu,
 • 00:29:00 Slováci sme od rodu,
  slovenskému národu,
 • 00:29:03 nebude z nás ani jeden
  nikdy na škodu.
 • 00:29:16 -14. březen 1939.
 • 00:29:21 Největší den v dějinách
  slovenského národa.
 • 00:29:27 V tento den národ dospěl tam,
  kam ho hnala jeho živelná,
 • 00:29:31 ničím nezadržitelná touha
  celé století.
 • 00:29:39 14. března 1939
  ministerský předseda,
 • 00:29:43 doktor Jozef Tiso,
 • 00:29:46 po zasedání slovenského sněmu
  ve jménu božím
 • 00:29:50 a z vůle národa vyhlásil
  samostatný Slovenský štát.
 • 00:29:57 -Hitler ještě zkomplikoval
  to Československo,
 • 00:30:00 vlastně rozpadající se,
  tak mu zkomplikoval život tím,
 • 00:30:04 že 12. března přijal maďarského
  velvyslance a řekl jim:
 • 00:30:09 Musíte, pánové, co nejrychleji
  zaútočit na Podkarpatskou Rus,
 • 00:30:14 vojensky ji obsadit,
  Slovensko nechte zatím na pokoji.
 • 00:30:17 To je pořad jiný.
 • 00:30:19 Skutečně, jak tady jsme
  ten 14. březen dramatizovali,
 • 00:30:24 co se kdy stalo,
 • 00:30:26 tak v pět hodin ráno
  14. března
 • 00:30:29 tři zesílené maďarské brigády
  útočí na Podkarpatskou Rus,
 • 00:30:33 kde se jim postaví na odpor
 • 00:30:35 zeslabené
  československé jednotky.
 • 00:30:37 Tam byl jenom jeden ročník
  vycvičený.
 • 00:30:39 Už se tam od pěti hodin ráno
  bojuje.
 • 00:30:42 Ale ještě předtím
  německá diplomacie
 • 00:30:45 trošku na té Podkarpatské Rusi
  popíchla
 • 00:30:49 ten směr velkoukrajinský,
  politický,
 • 00:30:52 takové ty předchůdce banderovců,
 • 00:30:54 kdy ta Karpatská Sič
  v noci z 13. na 14.
 • 00:30:58 se pokusí tam udělat převrat.
 • 00:31:00 To naše armáda
  během devíti hodin eliminuje.
 • 00:31:03 Ale už má na krku
  tu maďarskou armádu.
 • 00:31:06 Vyhlášením Slovenska v poledne
  se dostanou
 • 00:31:09 do bezvýchodné situace
  ti vojáci generála Svátka
 • 00:31:12 na Podkarpatské Rusi.
 • 00:31:15 Tak je to takové velké drama.
 • 00:31:17 -Už 10., 11. března,
  i 12. března,
 • 00:31:21 v centru německého ministerstva
  zahraničí jsou telegramy,
 • 00:31:26 které přichází z Budapešti,
 • 00:31:28 které přichází z Bukurešti
  a odjinud.
 • 00:31:31 Všude je napsáno:
 • 00:31:33 Z velmi spolehlivých zdrojů víme,
 • 00:31:36 že nejpozději 14. března
  nebo potom 15. března
 • 00:31:39 maďarské jednotky obsadí
  Podkarpatskou Ukrajinu.
 • 00:31:42 K tomu,
 • 00:31:44 jak to bylo diplomaticky
  ze strany té německé,
 • 00:31:46 když je podchyceno,
 • 00:31:48 o tom svědčí dokumenty
  německého ministerstva zahraničí,
 • 00:31:51 kde, když tam sedíte,
 • 00:31:53 takhle vidíte
  celý ten soubor těch depeší,
 • 00:31:56 tak tam to opravdu jako jede,
  ta koordinace,
 • 00:31:58 jak je to skutečně propojené.
 • 00:32:00 Samozřejmě v případě Prahy
  hraje důležitou roli
 • 00:32:03 německé velvyslanectví v Praze.
 • 00:32:04 Ale tam opravdu svým způsobem
 • 00:32:06 je to jakoby trošku
  diplomatický koncern,
 • 00:32:09 koncert, promiňte,
  byť je to trošku nadsazené,
 • 00:32:11 že skutečně ty jednotlivé složky
  té diplomacie třetí říše
 • 00:32:14 spolupracují
  a vytváří ten tlak k tomu,
 • 00:32:17 aby se ta akce celá povedla.
 • 00:32:19 -Pánové, tady mnohokrát
  padlo to Slovensko.
 • 00:32:22 V duších českého národa,
  zejména generace před námi,
 • 00:32:27 je naprosto usazené přesvědčení,
 • 00:32:30 že to byla od Slováků
  podlá zrada.
 • 00:32:34 Dá se to tak hodnotit?
 • 00:32:36 -Vlastně to Československo,
  my to tak nevnímáme,
 • 00:32:40 protože Mnichov si prostě
  překládáme jako zradu.
 • 00:32:43 Ale Mnichov současně znamená
 • 00:32:45 rozpad evropského
  bezpečnostního systému.
 • 00:32:47 Ale to je třeba i malá dohoda,
 • 00:32:49 která tady vzniká
  hlavně proti Maďarsku.
 • 00:32:52 To je taky další bezpečnostní
  architektura, která prostě padá.
 • 00:32:56 Ty slovenské obavy
  z toho Maďarska jsou reálné.
 • 00:33:00 Ta politika skutečně tím žije,
 • 00:33:03 byť třeba asi kdybychom
  se dívali
 • 00:33:05 na německo-maďarské vztahy
  diplomatické,
 • 00:33:09 tak třeba ten Berlín
  nic takového v podstatě nechystá,
 • 00:33:13 jenom s tím hraje jako
  s prostředkem toho nátlaku.
 • 00:33:17 Tak to je jedna z věcí,
 • 00:33:19 která oslabovala
  tu vazbu na tu Prahu.
 • 00:33:22 A druhá věc je,
 • 00:33:24 jak se vlastně to uspořádání
  vyvinulo po mnichovské dohodě.
 • 00:33:28 To nebyla žádná federace,
 • 00:33:30 to byl v podstatě
  konfederativní stát.
 • 00:33:32 Na Slovensku vlastně
  už od toho října existovala
 • 00:33:35 slovenská svrchovanost,
  jinak se to prostě nedá nazvat.
 • 00:33:39 Směřovalo to prostě
  k samostatnému státu.
 • 00:33:43 Tam zase vidíme ty požadavky
  na Prahu,
 • 00:33:47 které se týkají financování,
  uspořádání armády a další věci.
 • 00:33:52 Ten stát čím dál tím víc
  byl formální, nefunkční.
 • 00:33:59 -Dne 6. března,
  když ministerský předseda,
 • 00:34:01 doktor Jozef Tiso, vysvětil
  policejní kapličku v Bratislavě,
 • 00:34:05 když slovenští policisté,
  důstojníci
 • 00:34:08 složili přísahu věrnosti
  slovenské vládě, nevědělo se,
 • 00:34:13 že tyto povznášející se chvíle
  vyvrcholí dějinnými událostmi.
 • 00:34:18 -Slovensko si dělá
  svoji politiku.
 • 00:34:21 Na přelomu února a března
  slovenská mise jedná v Berlíně
 • 00:34:24 o hospodářské spolupráci třeba.
 • 00:34:26 Ta touha po té samostatnosti
  tam je.
 • 00:34:29 Prostě jasný drive
  té slovenské politiky.
 • 00:34:31 Jenom ta politika řeší,
  kdy k tomu má dojít.
 • 00:34:34 Primární je ten vývoj
  k té samostatnosti.
 • 00:34:38 Tou brzdou je to,
  že tam je tlak toho Berlína.
 • 00:34:42 Oni ti Slováci by to
  asi rádi udělali jinak,
 • 00:34:45 v nějakém jiném vývoji.
 • 00:34:47 Ale tahle logika
  tam bohužel taky byla.
 • 00:34:49 Je to zase důsledek
  i toho Mnichova, i toho,
 • 00:34:52 že prostě vlastně
  to maďarské nebezpečí
 • 00:34:55 oni vnímali jako reálné.
 • 00:34:57 -Ty emoce jsou samozřejmě,
  jak to tady bylo řečeno,
 • 00:35:00 generační, protože moje maminka,
  které je dneska 91 let,
 • 00:35:04 tak zažila vyhánění Čechů
  ze Slovenska,
 • 00:35:07 nebo velice vynikající
  náš malíř Komárek a další,
 • 00:35:11 jako děti tehdy,
 • 00:35:13 takže tahle generace
  to hodnotí emocionálně,
 • 00:35:16 negativně, ta to vidí
  těma očima těch svých zážitků.
 • 00:35:19 A taky tito lidé,
 • 00:35:21 když jsem s nimi mluvil
  v roce 92,
 • 00:35:23 tak byli pevnými zastánci
  rozdělení federace,
 • 00:35:27 protože říkali:
  Podruhé už, ať už...
 • 00:35:29 Takže je to věc, když budeme
  používat takové emocionální,
 • 00:35:33 vypjaté přídomky
  k této historické události,
 • 00:35:37 tak vychází právě ze zkušeností
  určité části těch lidí,
 • 00:35:41 kteří to zažili
  jako Češi na Slovensku.
 • 00:35:44 -Když se podíváme
  na tu pražskou politiku,
 • 00:35:46 hlavně na Berana,
  ale třeba i na generála Eliáše,
 • 00:35:50 tak oni v únoru 39
  chtějí po Slovácích,
 • 00:35:52 aby se jednoznačně vyjádřili,
  jestli budeme ve společném státě,
 • 00:35:56 a potom budeme tedy
  mít nějaké společné věci.
 • 00:36:00 Tam byl naprosto
  nepředstavitelný požadavek
 • 00:36:03 slovenské jednotky
  pod slovenským velením.
 • 00:36:07 To už není společný stát.
 • 00:36:10 Nebo se tam řešila
  diplomacie a tak dále.
 • 00:36:13 Nebo se prostě
  nějakým způsobem rozejdeme.
 • 00:36:15 Takže vlastně ten koncept
  toho rozchodu
 • 00:36:18 jakoby prostě existuje
  i v té české politice.
 • 00:36:32 -Těch svědectví
  o 15. březnu v tomto kraji,
 • 00:36:35 zvláště z hlediska
  německých vojáků,
 • 00:36:38 máme skutečně nepatrně.
 • 00:36:40 Ale tady z našeho okresu
  je jedno zajímavé svědectví.
 • 00:36:44 Při katalogizaci
  obyčejných pohlednic
 • 00:36:47 jsem našel jednu pohlednici,
 • 00:36:50 která byla napsána
  v Melderově hostinci.
 • 00:36:53 Tam jeden vojáček
  se byl narychlo ohřát.
 • 00:36:56 Napsal mamince domů,
  že jsou tedy na cestě do Prahy,
 • 00:36:59 že tedy je tady strašná zima,
  že se přišel ohřát.
 • 00:37:03 To je jediná taková stopa
  po tom 15. březnu tady.
 • 00:38:16 -Víte, já mám pořád v hlavě
  tu jednu scénu
 • 00:38:20 z Tmavomodrého světa
  režiséra Jana Svěráka,
 • 00:38:24 kde ten německý důstojník,
  letec, říká našemu pilotovi:
 • 00:38:29 My bychom vám zbraně
  nikdy nenechali.
 • 00:39:06 -Nechat jim ty zbraně?
 • 00:39:08 -Na jedné straně,
 • 00:39:10 když sedíte
  nad německými dokumenty
 • 00:39:12 a díváte se,
 • 00:39:14 čtete si originální zprávy
  těch německých generálů,
 • 00:39:17 včetně potom politického vedení
  třetí říše, z toho 15. března,
 • 00:39:21 čtete si to,
 • 00:39:23 jak probíhá obsazování
  českých zemí,
 • 00:39:25 nejen od těch šesti od rána,
  potom v devět hodin,
 • 00:39:28 nebo před devátou
  první jednotky jsou v Praze,
 • 00:39:31 teď to pokračuje,
  tak to je cynismus.
 • 00:39:34 Ale velké nadšení,
  obrovské sebeuspokojení,
 • 00:39:38 že se to tak jako povedlo.
 • 00:39:41 Musím na jedné straně říct,
 • 00:39:43 že jako Čechovi
  je vám z toho trošku smutno,
 • 00:39:46 že oni nás takhle
  jako cynicky prostě vidí,
 • 00:39:48 že jsme jim vydali všechno.
 • 00:39:50 Na druhé straně
 • 00:39:53 musím samozřejmě na obranu armády
  končící druhé republiky říct:
 • 00:39:56 Prostě armáda je armáda.
 • 00:39:58 Tam se vydá rozkaz
  a ta armáda se tak chová.
 • 00:40:01 Navíc za situace bez hranic
  a podobně
 • 00:40:03 by to bylo jenom krveprolití.
 • 00:40:06 Když se vrátíme k té druhé
  republice jako takové,
 • 00:40:09 tak si musíme uvědomit,
  že je to prostě stát,
 • 00:40:12 který zažije obrovský šok
  v podobě té mnichovské dohody.
 • 00:40:15 Přijde o hranice,
 • 00:40:17 přijde o velkou část
  průmyslového zázemí.
 • 00:40:20 Má veliké problémy s uprchlíky.
  Teď tu situaci se snaží řešit.
 • 00:40:23 I když se zdá, že v říjnu,
  v listopadu
 • 00:40:25 je ze strany Berlína klid,
 • 00:40:27 ona to ve skutečnosti
  není pravda,
 • 00:40:30 protože nejen
  těmi diplomatickými kanály
 • 00:40:32 ten tlak na ten zmenšený stát
  je pořád velmi silný.
 • 00:40:35 Prostě musíte se zcela rozejít
  s vaší minulostí.
 • 00:40:38 Pak proti Kominterně
  a tak dále a tak dále.
 • 00:40:41 Potom ta vláda Beranova tedy
  se snaží tomu tlaku čelit tím,
 • 00:40:45 že přijme řadu opatření,
  dokonce se objevují kárné tábory,
 • 00:40:48 rozpustí se odborová centrála,
  objevují se první nařízení,
 • 00:40:53 která jdou i proti Židům
  a podobně.
 • 00:40:56 Přesto to samozřejmě
  jako nepomůže,
 • 00:40:59 protože už tehdy v tom únoru 1939
  ten osud toho zbytku státu
 • 00:41:04 byl zpečetěn.
 • 00:41:17 -Sedím tu nad mapou
  Protektorátu Čechy a Morava
 • 00:41:21 a dívám se na město
  Jindřichův Hradec.
 • 00:41:27 Jindřichův Hradec totiž
  se dostal
 • 00:41:29 do velmi složité situace,
  nikoli 15. března 1939,
 • 00:41:33 ale už o půl roku dříve,
  po mnichovském diktátu.
 • 00:41:37 Okres Jindřichův Hradec
  se skládal
 • 00:41:40 ze dvou soudních okresů.
 • 00:41:42 Jindřichův Hradec
  a Nová Bystřice.
 • 00:41:44 Nová Bystřice byla
  v podstatě celá německá.
 • 00:41:47 Po Mnichovu připadlo
  toto území říši.
 • 00:41:51 Říši připadla i velká část
  území bývalého soudního okresu
 • 00:41:55 Jindřichův Hradec.
 • 00:41:58 Co to znamenalo pro město?
 • 00:42:01 Město, které bylo střediskem
  vlastně pohraničního okresu,
 • 00:42:05 se najednou stalo
  přímo městem na hranici.
 • 00:42:10 Jindřichův Hradec
  se zbytkem republiky,
 • 00:42:13 myslím tím té druhé republiky,
  vlastně dělil jen úzký koridor,
 • 00:42:17 vzdušnou čarou nějakých
  2,5 kilometru.
 • 00:42:20 Dokonce v té době vznikla
  taková parafráze
 • 00:42:24 na píseň Od Šumavy k Tatrám,
 • 00:42:26 v Hradci se prý zpívalo
  Od střelnice k jatkám,
 • 00:42:29 což byla ta nejkratší spojnice.
 • 00:42:32 Zbytek byl vlastně
  už říšská hranice.
 • 00:42:35 Jindřichův Hradec
  byl po mnichovském záboru
 • 00:42:38 vlastně rozdělen na tři takové
  nepříliš souvislé celky.
 • 00:42:42 A proto když třeba lidé
  z Jindřichova Hradce
 • 00:42:45 se potřebovali dostat,
  já nevím, do Kardašovy Řečice,
 • 00:42:48 do Veselí, do Soběslavi,
  do Českých Budějovic,
 • 00:42:50 tak museli vlastně dvakrát
  překročit říšskou hranici.
 • 00:42:54 Situace po Mnichovu se promítla
  i do nejvyšších pater
 • 00:42:59 komunální politiky
  jindřichohradecké.
 • 00:43:03 Starosta města, sociální
  demokrat Ladislav Stehna,
 • 00:43:08 na svoji funkci
  v prosinci 1938 rezignoval.
 • 00:43:12 Jeho manželka
  nebyla árijského původu,
 • 00:43:17 proto raději z funkce odstoupil.
 • 00:43:20 Počátkem března 1939
  byla odvolána
 • 00:43:25 nebo musela nastoupit
  nucenou dovolenou
 • 00:43:28 profesorka
  jindřichohradeckého gymnázia,
 • 00:43:32 profesorka Bachrachová,
  která byla židovského původu.
 • 00:43:36 Řada zastupitelů rezignovala
  na svá místa.
 • 00:43:40 Byli místo nich jmenováni další.
 • 00:43:43 Postupně se vlastně
  ta situace stávala
 • 00:43:47 jaksi sice normalizovanou,
 • 00:43:50 lidé nepocítili
  zase až tak drasticky,
 • 00:43:54 jako třeba obyvatelé v Sudetech,
  kteří museli odejít, tu situaci,
 • 00:43:59 nicméně byla otázka času,
 • 00:44:02 oni si to tehdy
  tedy ještě neuvědomovali,
 • 00:44:06 my dneska s odstupem let víme,
  jak to dopadlo,
 • 00:44:10 ale bylo otázkou času,
 • 00:44:12 kdy ten Jindřichův Hradec
  tím německým živlem,
 • 00:44:15 jaksi tou okupační mocí
  bude pohlcen.
 • 00:44:20 -Ten mnichovský otřes znamená
 • 00:44:22 i odklon od demokracie
  a liberalismu.
 • 00:44:25 V generální rovině,
 • 00:44:27 tam když si čtete
  prostě nějaké návrhy,
 • 00:44:29 třeba z toho hospodářství,
 • 00:44:32 tak tam je to vlastně
  státní řízená ekonomika.
 • 00:44:34 Když si člověk čte,
 • 00:44:36 vlastně byla ta anketa
  československé armády,
 • 00:44:39 popsali tu generalitu,
  tak tam prostě lidé,
 • 00:44:42 kteří skončí na popravišti,
  generálové,
 • 00:44:44 zase obdivují
  německou výchovu mládeže,
 • 00:44:47 jak vede k brannosti,
  ten stát je pevný.
 • 00:44:49 A tím druhým protipólem
  naopak je ta Francie,
 • 00:44:52 hlavně ti agrárníci
 • 00:44:54 nebo prostředí, okruh
  právě i Rudolfa Berana,
 • 00:44:57 že bylo vidět,
  jak se ta Francie rozkládá,
 • 00:45:00 ještě než došlo vůbec
 • 00:45:02 k té aktivní
  mnichovské konferenci.
 • 00:45:04 To znamená,
  tam jsou tyto prožitky.
 • 00:45:06 Samozřejmě,
  ten stát je autoritativní.
 • 00:45:09 Začíná se vnitřně fašizovat,
 • 00:45:11 takže vlastně ten 15. březen
  je svým způsobem ukončení agónie.
 • 00:45:15 Potápějící se loď.
  To je naprosto přesná definice.
 • 00:45:19 Druhá věc
  jsou ty vojenské plány.
 • 00:45:22 Tak samozřejmě Píka
  taky má prostě návrh,
 • 00:45:25 jak by se dala rozprodávat
  prostě výzbroj.
 • 00:45:28 Ale na tom ministerstvu
  to nikdo neudělá.
 • 00:45:31 Nikdo to nezařídí.
 • 00:45:33 Vlastně i v tom je vidět
  prostě ta agónie.
 • 00:45:36 Když si člověk uvědomí,
  jak začínal vojenský odboj,
 • 00:45:40 15. března nebo 16. března,
  tak to bylo beze zbraní,
 • 00:45:44 bez vysílaček,
  prakticky bez ničeho.
 • 00:45:47 Tady se nikdo vlastně
  o nic nepostaral.
 • 00:45:49 -A nic si neukradl.
 • 00:45:51 -A neukradl. To až potom.
 • 00:45:53 Až potom s mnohem větším rizikem
 • 00:45:55 z leteckých,
  opravárenských závodů,
 • 00:45:58 nebo z těch leteckých dílen,
 • 00:46:00 nebo prostě přímo z výroby
  získávali zbraně.
 • 00:46:03 Pokud by reálně uvažovali
  o odporu,
 • 00:46:06 ne že to bude
  nějaký vazalský stát.
 • 00:46:09 Tak už jsou ty zbraně
  někde v těch úkrytech.
 • 00:46:11 Existuje celá řada příprav.
 • 00:46:13 Když si člověk uvědomí,
 • 00:46:15 jak těžce se rodilo
  radiotelegrafické spojení
 • 00:46:19 mezi protektorátem
  a těmi exilovými prostředky,
 • 00:46:22 tak i z toho je vidět,
 • 00:46:24 jak ta společnost je vlastně
  svým způsobem zaskočena.
 • 00:46:27 Já z toho 15. března mám...
 • 00:46:29 Považuji za velmi výstižný citát
  Mileny Jesenské,
 • 00:46:32 která napsala,
 • 00:46:34 že nikdy ještě neslyšela
  tolik lidí mlčet.
 • 00:46:37 To je její prostě prožitek
  z toho 15. března.
 • 00:46:40 Myslím si, že hodně vypovídá
  o tom dalším vývoji,
 • 00:46:44 že část lidí si pořád myslí,
 • 00:46:46 že bude zachraňovat
  ten tonoucí se koráb,
 • 00:46:50 to je, já nevím, hlavně Hácha,
  nebo ten jeho kroužek,
 • 00:46:53 část lidí jde do toho odboje,
  zakládá ty odbojové struktury.
 • 00:46:57 A vlastně ta menšina v té době,
  toho roku 1939,
 • 00:47:01 se snaží prostě kolaborovat
  nebo vytvořit ten národní výbor,
 • 00:47:06 převzít moc,
  fašizovat vlastně zbytek té země.
 • 00:47:09 Takže to všechno je obsaženo
  v tom citátu té Mileny Jesenské.
 • 00:47:13 -Což ti Němci zásadně odmítali.
 • 00:47:15 -Několikrát jsme mluvili
  o zlomu v tom Mnichově.
 • 00:47:19 A tady právě třeba
  ten Mnichov přináší
 • 00:47:21 nejenom tu degeneraci
  té druhé republiky, tu fašizaci,
 • 00:47:26 třeba 9. února 39
  probíhá kontrola v armádě,
 • 00:47:30 kteří důstojníci z povolání
  jsou židovského původu, kteří ne.
 • 00:47:35 Takže až tak daleko
  ta druhá republika došla.
 • 00:47:39 Co se týká té armády,
  tak zbraně,
 • 00:47:42 ale třeba zpravodajci...
 • 00:47:45 Celou noc z 14. na 15. hořelo,
 • 00:47:48 protože tam spalovali
  veškeré tajné dokumenty.
 • 00:47:52 To bylo asi to,
  co nejvíc třeba abwehr rozčílilo.
 • 00:47:56 I když ti důstojníci abwehru
  potom říkali,
 • 00:47:59 třeba tomu Fárkovi:
  My bychom to udělali taky!
 • 00:48:03 -Hlavně věděli,
 • 00:48:05 že to je jednota
  těch divizních velitelství.
 • 00:48:07 -Právě ten Mnichov
  způsobuje otřes v těch lidech.
 • 00:48:11 Takže kdybych to řekl hodně
  triviálně, hodně jednoduše,
 • 00:48:14 lůza se přidá k vlajkařům
  a intelektuálové ke Stalinovi.
 • 00:48:19 Třeba jeden příklad za všechny.
 • 00:48:21 Podplukovník inženýr Sameš
  byl zaprvé inženýr, stavař,
 • 00:48:24 zadruhé legionář,
 • 00:48:26 který na Sibiři
  velel obrněnému bloku,
 • 00:48:29 bojoval s bolševiky,
  s ním jako třeba...
 • 00:48:31 Emanuel Moravec začne vidět
  naději v Hitlerovi a v Německu.
 • 00:48:37 Tenhle legionář Sameš
  začne manželce psát
 • 00:48:40 ještě tamhle z pohraničí,
  že jedině Pepík nás zachrání.
 • 00:48:44 Myslí tím Stalina.
 • 00:48:46 A stává se z něj obdivovatel
  Sovětského svazu,
 • 00:48:49 akorát že to celý odboj,
  který stráví velice aktivně,
 • 00:48:52 tají kolem svým kamarádům.
 • 00:48:55 V květnu 45 teprve dá najevo,
 • 00:48:57 jaký je z něj
  až fanatický komunista.
 • 00:49:00 To všechno stojí
  a padá na slově Mnichov.
 • 00:49:04 -4. armádní sbor překročí
  české hranice
 • 00:49:07 u Turnova a Litoměřic.
 • 00:49:09 16. armádní sbor se přesune
  po ose Trutnov, Hradec Králové.
 • 00:49:13 18. armádní sbor se zastaví
  na linii Třebíč, Brno.
 • 00:49:22 8. armádní sbor obsadil
  již ve večerních hodinách
 • 00:49:25 Moravskou Ostravu.
 • 00:49:27 Žádné české letadlo
  nesmí vzlétnout.
 • 00:49:29 Letadla, která opustí letiště,
  sestřelit.
 • 00:49:33 Oddíly, které se postaví
  na odpor, zlikvidovat.
 • 00:49:37 -Česká armáda má 70 tisíc mužů,
  z toho je 40 tisíc na Slovensku.
 • 00:49:41 Přesuny nás nemohou ohrozit.
 • 00:49:43 Železniční spoje byly
  novou úpravou hranic přeťaty.
 • 00:49:46 -Pane generále!
 • 00:49:48 Vůdce právě zahájil jednání
  s prezidentem Háchou.
 • 00:49:51 -Pánové!
 • 00:49:54 Je jedna hodina sedmnáct minut
  z půlnoci.
 • 00:49:58 Oznamte velitelům
  všech armádních sborů,
 • 00:50:01 že rozkaz k zahájení operace
  Fall Grün bude vydán ve 3:00.
 • 00:50:06 -Rozkaz, pane generále.
 • 00:50:10 -Hitler skutečně euforický byl.
 • 00:50:13 Jak je ve svědectví
  toho jeho úzkého kruhu,
 • 00:50:16 těch sekretářek.
 • 00:50:18 On skutečně měl být v euforii,
  že se to tedy povedlo,
 • 00:50:21 že to Hácha podepsal.
 • 00:50:23 Ale jen co Hácha
  odejde s doprovodem,
 • 00:50:25 teď je to podepsané,
  teď se ta zpráva pustí do světa,
 • 00:50:28 Český rozhlas
  začne vysílat zprávy
 • 00:50:30 někdy po čtvrté hodině ráno,
  ať je společnost prostě v klidu,
 • 00:50:35 že dojde k obsazování
  českých zemí,
 • 00:50:37 tak se Hitler rozhodne,
 • 00:50:39 teď probíhají
  velmi hektické přípravy
 • 00:50:41 na Hitlerovu cestu do Čech.
 • 00:50:43 To, co se například málo ví,
 • 00:50:45 řekne Erichu Kempkovi,
  jeho řidiči:
 • 00:50:48 Ty vezmeš moje auto,
  ten můj osobní mercedes,
 • 00:50:50 tam se naleje benzín,
  vy pojedete vlakem,
 • 00:50:53 tam jede kolona aut,
  to se málo ví,
 • 00:50:55 ta jedou do Drážďan,
 • 00:50:57 potom pokračují směrem
  dál do Čech.
 • 00:50:59 Potom vyjede nejpozději,
  přesně vám neřeknu tu hodinu,
 • 00:51:02 jestli je to kolem páté nebo kdy,
 • 00:51:04 se vypraví tedy ten Hitlerův vlak
  s tím doprovodem
 • 00:51:07 a postupně se přesouvá do Čech.
 • 00:51:09 Původní plán byl
  podobně jako po Mnichovu,
 • 00:51:11 že Hitler provede inspekci
 • 00:51:13 postupujících
  vojenských jednotek,
 • 00:51:15 že pojede do pohraničí,
  případně do Liberce,
 • 00:51:18 ale víme, kudy vedla dráha,
  takže odjel až do České Lípy.
 • 00:51:22 Podle mě,
  těch dokumentů jsem viděl hodně,
 • 00:51:25 i originálních,
  německých dokumentů,
 • 00:51:27 přímo v německých archivech
  a podobně,
 • 00:51:29 tak ta myšlenka,
  že Hitler pojede do Prahy,
 • 00:51:32 tam původně na 90 procent nebyla,
 • 00:51:35 když přichází zprávy
  potom v sedm ráno, v osm ráno,
 • 00:51:38 v devět ráno, v deset ráno,
  ten vlak prostě postupuje,
 • 00:51:41 mezitím se aktivizuje bývalé
  vedení sudetoněmecké strany,
 • 00:51:45 Konrad Henlein, K. H. Frank,
  kteří jsou v Liberci,
 • 00:51:48 a pak ten Hitlerův vlak
  dojede do České Lípy.
 • 00:51:57 -V roce 1899 zde byl slavnostně
  vítán císař pán František Josef.
 • 00:52:02 Přesně o 40 let později
  sem přijel Adolf Hitler.
 • 00:52:06 Vlak zacouval
  na blízké městské nádraží.
 • 00:52:10 To, že sem přijel Hitlerův vlak,
 • 00:52:13 se pochopitelně
  mezi obyvatelstvem rozneslo.
 • 00:52:15 Lidé se tady shromažďovali
  do blízkosti.
 • 00:52:18 Ale přímo k vlaku
 • 00:52:20 a možná že ani přímo k nádraží
  nebyl nikdo připuštěn.
 • 00:52:24 Že si vybrali Českou Lípu,
  to je jednak tím,
 • 00:52:26 že je poměrně dobře situovaná
  směrem k Praze,
 • 00:52:29 že se tady ještě dlouho
  pohybovali po říšském území,
 • 00:52:33 na území Čech vstupovali
  35 kilometrů před Prahou.
 • 00:52:37 Jediné velké české město,
  kterým projížděli, byl Mělník.
 • 00:52:40 Nebylo to město posádkové,
  tudíž se nedalo očekávat,
 • 00:52:43 že by zde případně
  mohlo dojít ke konfliktu,
 • 00:52:46 jako by se mohlo stát,
  kdyby jeli přes Mladou Boleslav.
 • 00:52:50 Hitler si mohl zvolit
  pochopitelně cestu vlakem jinou.
 • 00:52:54 Ta nejrychlejší
  by byla směrem do Lovosic.
 • 00:52:57 Ale kdyby vystoupil
  z vlaku v Lovosicích,
 • 00:53:00 tak by ho pravděpodobně
  minul vlak s Emilem Háchou,
 • 00:53:04 to si já tedy myslím,
  to je spíš takový dohad,
 • 00:53:07 protože Hácha jel
  se svým vlakem přes Lovosice.
 • 00:53:12 Čili Háchovi lidé
  by tam ten vlak spatřili.
 • 00:53:17 Asi ten efekt ze strany Hitlera
  byl v tom,
 • 00:53:20 aby se Hácha o něm dozvěděl,
  až když přijede na Hrad.
 • 00:53:25 -Ten Hitlerův vlak,
  tam je i radiovůz,
 • 00:53:28 oni mají, poslouchají,
  přijímají zprávy,
 • 00:53:30 že všechno je prostě dobře,
  není nikde žádný odpor,
 • 00:53:33 nic takového není.
 • 00:53:35 Ten vlak nakonec
  dojede do České Lípy,
 • 00:53:37 tam, tuším, někdy mezi druhou,
  třetí hodinou odpoledne
 • 00:53:40 proběhne ta konečná porada,
  v tom Hitlerově salonním vagónu.
 • 00:53:44 Ten generál, tuším, Höpner,
  velitel tankových sil,
 • 00:53:47 přednese závěrečnou zprávu
  a řekne:
 • 00:53:48 Všechno je v pořádku.
  Už máme obsazený Pražský hrad.
 • 00:53:51 Nic se neděje.
 • 00:53:53 Tak tam se Hitler pravděpodobně
  v euforii a z nadšení rozhodne:
 • 00:53:57 Dobře, tak pojedeme do Prahy.
 • 00:53:59 Ten vlak tedy je v České Lípě,
 • 00:54:01 tam dojede
  i ta kolona s těmi auty.
 • 00:54:03 Mezitím v České Lípě
  je tedy i K. H. Frank,
 • 00:54:06 je tam Konrad Henlein,
  tam pak padne rozhodnutí,
 • 00:54:08 že tedy se Hitler vydá
  na Pražský hrad.
 • 00:54:10 Můj osobní odhad,
  teď řeknu něco,
 • 00:54:13 co je ale spekulace,
  já se domnívám,
 • 00:54:15 že z psychologického hlediska
 • 00:54:17 Hitler původně nechtěl jet
  na Hrad,
 • 00:54:19 protože nechtěl navštívit místo,
 • 00:54:20 kde byl
  ten jeho osobní nepřítel Beneš,
 • 00:54:23 protože on skutečně Beneše
  neměl rád, nenáviděl ho.
 • 00:54:26 Je tam řada známých
  nenávistných výroků
 • 00:54:28 z doby Mnichova a podobně,
  to je můj odhad.
 • 00:54:31 Ale to je jenom
  taková psychologická projekce,
 • 00:54:33 historická.
 • 00:54:35 A padne tedy rozhodnutí,
  že se pojede do Prahy.
 • 00:54:38 Mezitím Sicherheitsdienst,
 • 00:54:40 to znamená, Heydrichovi lidi
  mají zprávy od Meckela z Prahy,
 • 00:54:43 že všechno je pod kontrolou,
 • 00:54:45 že už je připravený hotel
  Esplanade, jako hlavní sídlo,
 • 00:54:48 kde budou lidé
  ze Sicherheitsdienstu,
 • 00:54:50 a další místa pro ubytování.
 • 00:54:52 Mezitím už jsou v Praze
 • 00:54:54 ty první jednotky
  těch takzvaných Einsatzgruppen,
 • 00:54:57 ty bezpečnostní jednotky,
 • 00:54:58 které jdou na hlavní štáb
  a jinde.
 • 00:55:00 Zajímavé je, že příslušník
  jedné z těch jednotek,
 • 00:55:03 Walter Rauff,
 • 00:55:05 pozdější blízký spolupracovník
  Reinharda Heydricha,
 • 00:55:08 muž, který je spojen se zaváděním
  do provozu plynových aut,
 • 00:55:11 které potom ve velkém
  vraždí Židy na východní frontě,
 • 00:55:15 v Bělorusku a v Ukrajině.
 • 00:55:17 Takže oni při té okupaci Prahy
 • 00:55:19 byli přítomni
  i někteří příslušníci SS,
 • 00:55:21 těch vysokých kruhů SS,
 • 00:55:23 kteří potom udělali
  velmi neblahé kariéry za války.
 • 00:55:27 Tady padne tedy to rozhodnutí,
  že se pojede.
 • 00:55:29 Ve tři hodiny končí porada.
 • 00:55:31 Ve čtyři hodiny
  Hitlerův osobní pobočník Below
 • 00:55:34 sedá do auta s doprovodem
  a jede do Prahy.
 • 00:55:37 Čtvrt hodiny po něm,
  někdy 16:15 až 16:20,
 • 00:55:40 to jsou telegramy,
  které jsou dochované,
 • 00:55:42 které šly mezi Berlínem,
  vojenským velením
 • 00:55:45 a německým velvyslanectvím
  v Praze,
 • 00:55:48 odjíždí Heydrich do Prahy,
  což se jako,
 • 00:55:50 možná se to ví, možná se to neví,
 • 00:55:53 ale minimálně se o tom
  moc jako nemluví,
 • 00:55:55 jedním dvěma auty,
  jede do Prahy to koordinovat.
 • 00:55:58 Nejpozději v pět hodin
  nebo ve čtvrt na šest
 • 00:56:01 se vydá ta Hitlerova kolona.
 • 00:56:10 -František Purš,
  známý mělnický historik,
 • 00:56:13 vlastivědný pracovník,
  tenkrát mu bylo asi 12 let,
 • 00:56:16 vzpomíná takto.
 • 00:56:18 On bydlel
  právě na té Pražské ulici,
 • 00:56:21 směrem ku Praze.
 • 00:56:22 Po silnici před naším domem
  projížděla
 • 00:56:25 německá vojenská technika,
 • 00:56:27 kterou jsme my děti nazývaly
  pohrdlivě s polskou výslovností
 • 00:56:30 "cirkus plechowy".
 • 00:56:32 Pozoroval jsem dění na silnici
  z okna v prvním patře,
 • 00:56:35 odkud bylo vše vidět
  jako na dlani.
 • 00:56:37 Mezi vojenskými vozidly
  se uprostřed menší kolony
 • 00:56:40 objevil otevřený civilní
  Mercedes Benz,
 • 00:56:42 v němž nebyl na zadním sedadle
  ve vojenském plášti a brigadýrce
 • 00:56:45 pohodlně usazen
  nikdo jiný než on, Hitler.
 • 00:56:48 Víte, já jsem si vždycky
  kladl otázku, proč Hitler,
 • 00:56:51 proč Heydrich jezdil
  v otevřeném mercedesu,
 • 00:56:53 v otevřeném vozidle,
  bez jakékoliv ochranky.
 • 00:56:56 Zdeněk Jelínek,
  vynikající historik odboje,
 • 00:56:59 mi řekl: Víš, Dalibore,
  oni tím dávali najevo,
 • 00:57:02 jak neuvěřitelně českým národem,
 • 00:57:04 jeho odbojem,
  který nebrali vážně, opovrhují.
 • 00:57:10 -Pikantní tam je,
  že tam je K. H. Frank.
 • 00:57:12 Údajně Hitler sám řekne:
 • 00:57:14 Vy jste znalec místních poměrů,
  tak vy tu kolonu povedete.
 • 00:57:18 Ale oni pro něj neměli auto.
 • 00:57:20 Tak tam našli nějaké malé auto,
  nalili tam benzín,
 • 00:57:23 on je tedy vedl,
 • 00:57:25 jeli starou silnicí
  z Mělníka do Prahy,
 • 00:57:27 občas po cestě zabloudili,
 • 00:57:29 zajeli někam do lesa
  a pokračovali.
 • 00:57:31 Teď bylo ošklivo.
  Byl sníh a pršelo.
 • 00:57:33 -To byl vůbec depresivní den.
 • 00:57:36 -Ale Hitler byl v euforii.
 • 00:57:38 Důležité je zmínit,
  a to je pravda,
 • 00:57:40 že v Hitlerově doprovodu
  byl ten doktor Morell.
 • 00:57:43 On jim skutečně celou cestu,
  ten doktor Morell,
 • 00:57:46 s největší pravděpodobností dával
  různé povzbuzující prostředky.
 • 00:57:50 Nebyl to pervitin,
  nebyly to drogy,
 • 00:57:53 ale byly to různé vitamíny,
  hroznový cukr a další,
 • 00:57:56 aby je prostě udržel
  v tom nadšení.
 • 00:57:58 Ten Hitler je skutečně
  jako opravdu v euforii.
 • 00:58:01 Je takzvaně,
  jak bychom řekli nečesky,
 • 00:58:04 naspeedovaný těmi vitamíny
  od Morella.
 • 00:58:07 Svědectví jsou,
  ta jsou prokázána,
 • 00:58:09 že občas když bylo ošklivo,
 • 00:58:11 ty silnice z toho Mělníka
  dál na Prahu byly ucpané,
 • 00:58:14 teď byly vojenské kolony vlevo,
  vpravo,
 • 00:58:16 on jel tím svým
  osobním mercedesem,
 • 00:58:18 ten Kempka to řídil,
 • 00:58:20 on občas nechal stáhnout
  tu střechu
 • 00:58:22 a skutečně se postavil
  a těm vojákům hajloval.
 • 00:58:25 Takhle to probíhalo.
  Jeli tedy do Prahy.
 • 00:58:27 Konrad Henlein
  trošku nelibě nesl,
 • 00:58:30 že kolonu vede K. H. Frank,
  ne Konrad Henlein.
 • 00:58:32 -Tak to byly známé spory.
 • 00:58:34 -To byly takové spory.
 • 00:58:36 Ve čtvrt na osm,
  přibližně ve čtvrt na osm,
 • 00:58:39 podle zprávy úředníka
  Háchovy kanceláře,
 • 00:58:41 doktora Strnada,
  přijel Hitler na Pražský hrad,
 • 00:58:44 ne před Hradčanské náměstí,
  ale přijel tam, jak je jízdárna,
 • 00:58:47 takže tam přijel
  na první nádvoří,
 • 00:58:49 na druhé nádvoří,
  tím velikým mercedesem,
 • 00:58:51 který řídil ten Erich Kempka,
 • 00:58:54 teď přijel
  před katedrálu svatého Víta,
 • 00:58:56 tam vystoupil
  a šel potom na Hrad.
 • 00:58:58 Asi ve čtvrt na osm
  Hitler přijel, mezitím,
 • 00:59:01 jak víme ze zprávy toho úředníka
  prezidentské kanceláře,
 • 00:59:04 doktora Karla Strnada,
 • 00:59:06 v pět hodin se zaměstnanci
  prezidentské kanceláře dozvěděli,
 • 00:59:09 že Hitler má přijet na Hrad,
  takže se vyklidilo jižní křídlo,
 • 00:59:13 připravil se
  ten luxusní apartmán,
 • 00:59:15 kde prvně bydlel v roce 37,
  tuším, rumunský král.
 • 00:59:18 To byly poměrně
  velmi luxusní prostory.
 • 00:59:20 Hitler tam tedy přijel.
 • 00:59:23 A teď se řešilo,
  jak to tedy bude.
 • 00:59:25 Takže uklízečky
  z hospodářské správy Hradu
 • 00:59:27 tam tu část jižního křídla,
  to celé vyčistily,
 • 00:59:30 už se to všechno prohlédlo,
  pak se řešilo jídlo,
 • 00:59:33 takže se objednala
  studená večeře u Lipperta,
 • 00:59:35 tuším, že se instalovala
  v Trůnním sále,
 • 00:59:38 ale před Hitlerem
  tam byli prvně vojáci,
 • 00:59:40 takže to první jídlo snědli
  ti vojáci,
 • 00:59:42 takže se musela přinést
  druhá večeře.
 • 00:59:45 Tady je trošku záhada,
  protože ten Karel Strnad tvrdí,
 • 00:59:48 že se měl Adolf Hitler
  s Emilem Háchou,
 • 00:59:51 který se vrátil z Berlína
  tím vlakem do Prahy
 • 00:59:54 až v osm hodin večer,
  to znamená,
 • 00:59:57 minimálně
  s třičtvrtěhodinovým zpožděním.
 • 01:00:00 Samozřejmě, že Adolf Hitler
  a jeho doprovod nemohli připustit,
 • 01:00:05 aby Emil Hácha přijel do Čech
 • 01:00:07 a potom do Prahy dřív
  než Adolf Hitler.
 • 01:00:11 Takže když ten Hitlerův vlak
  vyjel
 • 01:00:14 někdy po páté ráno z Berlína,
 • 01:00:16 tak Hácha s doprovodem
  jsou v hotelu Adlon,
 • 01:00:18 pak jim připraví
  ten vlak na cestu zpátky,
 • 01:00:21 dají jim ještě
  německý diplomatický doprovod,
 • 01:00:23 ale čekají na zprávy,
 • 01:00:25 jak probíhá obsazování
  českých zemí.
 • 01:00:27 A teprve asi přibližně,
  pokud se nemýlím,
 • 01:00:30 někdy kolem jedenácté hodiny
  dají tedy pokyn:
 • 01:00:32 Pusťte Háchův vlak!
 • 01:00:34 A on tedy jede, ten vlak jede,
  ale oni samozřejmě podle toho,
 • 01:00:38 jak probíhá obsazování,
  vojenské,
 • 01:00:40 pořád dobíhá, i odpoledne,
 • 01:00:42 je to samozřejmě ovlivněné
  cestou toho Hitlerova vlaku,
 • 01:00:46 je to samozřejmě ovlivněné
  i tou poradou v České Lípě,
 • 01:00:49 tím, že se pak Hitler
  a jeho doprovod
 • 01:00:51 rozhodnou jet tedy do Prahy.
 • 01:00:53 Údajně si to měl Hitler prosadit
  na úkor
 • 01:00:56 toho bezpečnostního doprovodu,
  který tedy s sebou měl.
 • 01:01:00 Ten Háchův vlak
  je skutečně tedy zdržovaný.
 • 01:01:03 Pustí ho potom
  až na to hlavní nádraží,
 • 01:01:05 ve chvíli,
  kdy Hitler už je potom na Hradě.
 • 01:01:08 -Já si myslím, zase,
  že to je spíš souhra náhod,
 • 01:01:12 protože i kdyby Hácha dorazil,
  on dorazil, tuším,
 • 01:01:16 někdy v půl osmé večer do Prahy...
 • 01:01:18 -Po půl osmé.
 • 01:01:20 -Po půl osmé,
  kdyby dorazil o tři hodiny dřív,
 • 01:01:22 tak stejně
  by se na ten Hrad nedostal,
 • 01:01:24 že by mu bylo prostě vysvětleno,
 • 01:01:27 že prostě tam
  je teď tedy ten Hitler,
 • 01:01:29 je tam armáda a tak dále.
 • 01:01:31 Jinak Hitler
  podle mě do Prahy musel,
 • 01:01:33 pokud chtěl vyhlásit
  protektorát.
 • 01:01:35 Takže spíš jsem nakloněn
  představě,
 • 01:01:38 že ten příjezd urychlil,
  než aby to bylo něco,
 • 01:01:41 co spadlo z čistého nebe.
 • 01:01:43 Jeho druhá cesta
  byla potom do Brna,
 • 01:01:46 to znamená, on navštívil
  obě ta významná střediska.
 • 01:01:50 Zase, má to nejenom význam,
 • 01:01:52 že vlastně Praha
  je hlavní město Československa,
 • 01:01:57 ale je to prostě středisko
  těch sudetských Němců
 • 01:02:01 nebo českých Němců,
 • 01:02:03 stejně jako Brno
  je středisko moravských Němců.
 • 01:02:06 To znamená,
 • 01:02:08 je to zase prostě povzbuzení
  té menšiny nebo jasné gesto,
 • 01:02:11 že Praha zůstane
  tím německým městem,
 • 01:02:14 bude mít ty univerzity,
 • 01:02:16 bude mít zastoupení
  vlastně na magistrátu,
 • 01:02:19 což je taky jeden z těch aktů,
 • 01:02:22 on nepřijímá
  pouze německé studenty,
 • 01:02:24 ale i delegaci vlastně
  pražského magistrátu,
 • 01:02:28 kde mluví právě o té Praze
  jako německém městě.
 • 01:02:41 -Tady je ještě taková perlička.
 • 01:02:43 14., 15. březen jsme tady dost
  detailně po hodinách rozebírali.
 • 01:02:47 To znamená, ve chvíli,
  kdy Adolf Hitler, řekněme,
 • 01:02:51 zhruba v těch 19:15 hodin
  přijíždí na Hrad,
 • 01:02:53 tak československá armáda
  je odzbrojena,
 • 01:02:56 ale přesto její dva pluky
  na Podkarpatské Rusi
 • 01:02:59 odrážejí už druhý den opakovaný,
  kolikátý útok maďarské armády.
 • 01:03:03 -Já bych chtěl připomenout,
  vy jste tady o tom mluvili,
 • 01:03:07 o té severní Moravě,
  kasárna v Místku.
 • 01:03:09 -To byla stará textilní továrna
  Czajankova.
 • 01:03:12 Říká se dneska
  Čajánkova kasárna.
 • 01:03:14 Byla to stará fabrika
  firmy Czajanek.
 • 01:03:17 Tam byla část osmého pěšího pluku.
 • 01:03:20 -Ti se bránili.
 • 01:03:22 -Ti se bránili,
  ale tam to bylo 14. března,
 • 01:03:25 asi v šest hodin odpoledne.
 • 01:03:27 Došlo k tomu ze strany Němců
  rozhodně neúmyslně.
 • 01:03:31 Tam prostě ten osmý sbor
  začal obsazovat to Ostravsko.
 • 01:03:36 Narazil na ta kasárna,
 • 01:03:38 kde po nich začal střílet
  strážný,
 • 01:03:40 z toho vypukla ta přestřelka.
 • 01:03:42 -Ještě bych dodal tedy,
  že se těm vojákům nic nestalo.
 • 01:03:46 V Czajankových kasárnách.
 • 01:03:48 Protože oni respektovali to,
  že přijeli,
 • 01:03:50 když tady neměli být.
 • 01:03:52 -Na té československé straně
  byli dva zranění.
 • 01:03:55 Kolik bylo obětí
  na německé straně, se neví.
 • 01:03:58 -Byli i mrtví.
  -Byli i mrtví.
 • 01:04:00 -To jsou dohady.
  Osmnáct až dvacet.
 • 01:04:02 -Uvádí se šest až osmnáct,
  jako mrtví.
 • 01:04:04 Někdy se mluví
  o čísle jednadvacet.
 • 01:04:06 Bohužel, asi se zatím
  nepodařilo objevit dokument,
 • 01:04:09 který by jednoznačně rozlišil
  ty mrtvé, to znamená,
 • 01:04:12 zda třeba například mezi těmi
  dvaceti německými mrtvými vojáky
 • 01:04:15 nejsou i ti,
 • 01:04:17 kteří zahynuli
  při dopravních nehodách
 • 01:04:19 během obsazování protektorátu,
  takže určitou dobu ten boj trval.
 • 01:04:23 Ti obránci ani neměli
  tolik střeliva,
 • 01:04:25 navíc měli vlastně
  jenom lehké zbraně,
 • 01:04:27 oproti té německé přesile.
 • 01:04:29 Nakonec po určité době
  vyšel tedy parlamentář.
 • 01:04:32 Došlo k tomu, že se tedy vzdali.
 • 01:04:35 Když zmiňujete potom
  tu nejznámější postavu,
 • 01:04:39 která je spojena s obranou
  těch Czajankových kasáren,
 • 01:04:42 ten kapitán Pavlík,
 • 01:04:44 tak tady je třeba
  samozřejmě říct,
 • 01:04:46 že on měl potom,
  dál se choval velmi statečně,
 • 01:04:49 protože se zapojil do odboje.
 • 01:04:51 Po roce 1939
  pak dokonce spolupracoval
 • 01:04:53 se štábním kapitánem Morávkem.
 • 01:04:55 Spolupracoval
  se sokolskou organizací Jindra,
 • 01:04:58 nakonec byl, tuším, v roce 42
  po atentátu na Heydricha zatčen.
 • 01:05:02 -V roce 43 popraven.
 • 01:05:04 -Na začátku roku 43,
  v Mauthausenu, byl popraven.
 • 01:05:06 Dodnes se tedy neví,
  kde je jeho hrob.
 • 01:05:08 Aspoň existuje čestný hrob
  někde na severní Moravě.
 • 01:05:11 -A ještě je tam
  jeden takový smutný symbol
 • 01:05:14 celých těch
  našich moderních dějin,
 • 01:05:16 protože jeho spolubojovník,
  poručík Karel Martinek,
 • 01:05:19 který byl stejně statečný,
  tak ten pracoval v odboji,
 • 01:05:23 dělal nějaké diverze
 • 01:05:25 a skončil nejdřív
  v německém lágru
 • 01:05:28 a v 50. letech
  v komunistickém lágru.
 • 01:05:31 Takže na tom poručíkovi
  Martinkovi
 • 01:05:33 se doslova vyprofilovala
  ta tragédie
 • 01:05:36 toho našeho 20. století.
 • 01:05:38 -Jinak z těch německých pramenů,
  tam zmiňují pouze obecně,
 • 01:05:42 ty vojenské dokumenty,
  několik bezvýznamných konfliktů.
 • 01:05:46 Ale co tam
  jako vždycky zvýrazňují,
 • 01:05:48 tak to je vlastně to počasí,
  tam vlastně přímo píší,
 • 01:05:51 že jediným nepřítelem
  bylo špatné počasí.
 • 01:05:53 A když se podíváme na historii
  těch jednotlivých sborů,
 • 01:05:57 které byly vydány,
  tak samozřejmě,
 • 01:05:59 hlavně ze Šumavy,
  jsou tam hodně dramatické fotky.
 • 01:06:02 I ten čtvrtý sbor tam vlastně
  zápasí s těmi auty a tak dále.
 • 01:06:05 Takže vlastně se vracím
  k tomu Háchovu zpoždění.
 • 01:06:09 Tak jak skutečně to počasí
  nebylo tak ideální,
 • 01:06:12 aby ty vlaky jezdily na čas.
 • 01:06:14 A hlavně,
  to byla ta slovenská operace.
 • 01:06:17 -Samozřejmě, máš, Stando,
  pravdu,
 • 01:06:19 že Hitler do Prahy musel.
 • 01:06:21 Takže já když jsem předtím řekl,
  že si myslím,
 • 01:06:24 že nechtěl být na Hradě,
  tam, kde byl Beneš,
 • 01:06:26 tak že tam nechtěl spát,
  to chci jako dodat.
 • 01:06:29 Jinak samozřejmě
  by Hitler pravděpodobně,
 • 01:06:31 kdyby to nebylo toho 15. března,
 • 01:06:33 tak by 16. března
  minimálně na otočku
 • 01:06:35 kvůli vyřešení takzvaných
  státoprávních otázek
 • 01:06:38 bývalého Československa,
  tak že by přijel.
 • 01:06:41 Ale on tedy dorazil.
  Kolem čtvrt na osm.
 • 01:06:44 Byl tedy na Hradě
  s tím doprovodem.
 • 01:06:46 Tam proběhly ty večeře.
 • 01:06:48 To,
  co dodnes není zcela objasněno,
 • 01:06:50 bohužel se to ani domácím
  ani zahraničním historikům
 • 01:06:53 zatím nepodařilo
  jednoznačně zodpovědět, je,
 • 01:06:56 jestli se Adolf Hitler
  viděl s Emilem Háchou
 • 01:06:59 15. března naposledy
  před čtvrtou ránou v Berlíně
 • 01:07:02 a potom až 16. března 1939
  dopoledne,
 • 01:07:06 nebo se spolu setkali
  v nočních hodinách
 • 01:07:08 ještě 15. března 1939
  na Pražském hradě.
 • 01:07:12 Již zmíněný doktor Strnad,
 • 01:07:14 který jako úředník
  prezidentské kanceláře
 • 01:07:16 napsal poměrně obsáhlou zprávu
 • 01:07:19 o německém obsazení
  Pražského hradu, tvrdí,
 • 01:07:21 že se Hitler s Háchou
  setkal už 15. března večer
 • 01:07:25 na Pražském hradě.
 • 01:07:27 Andor Hencke ve svých pamětech,
 • 01:07:29 což byl ten tajemník
  německého velvyslanectví,
 • 01:07:31 jedna z klíčových postav
 • 01:07:33 německého
  diplomatického personálu v Praze,
 • 01:07:35 ten taky tvrdí,
 • 01:07:37 že se měl Adolf Hitler setkat
  s Háchou už 15. března večer,
 • 01:07:41 že ho měl informovat o podobě
  výnosu o zřízení protektorátu.
 • 01:07:45 Ale jiné doklady o tom nejsou.
 • 01:07:47 Já osobně spíš se domnívám,
 • 01:07:50 že skutečně se potkali
  až 16. března.
 • 01:07:53 K tomu itineráři
  je současně důležité zmínit,
 • 01:07:55 že Emil Hácha je v půl osmé večer
  na hlavním nádraží,
 • 01:07:59 pikantní je,
  že tam ho přijme čestná rota.
 • 01:08:01 -Německá.
 • 01:08:03 -Ale bohužel,
 • 01:08:05 teď budu citovat doslova
  z německého dokumentu.
 • 01:08:08 Tam byla německá rota.
 • 01:08:10 Byla to kapela
  nějakého leteckého pluku,
 • 01:08:13 kterou narychlo tam
  sehnalo to německé velení.
 • 01:08:16 Se slovy, že česká jednotka
  nepřichází v úvahu,
 • 01:08:20 neboť česká armáda
  se sama odzbrojila.
 • 01:08:23 To je oficiální německý dokument
  německého ministerstva zahraničí.
 • 01:08:27 -Vzali jsme si i trumpety.
 • 01:08:29 -Vzali jsme si i trumpety.
 • 01:08:31 Hácha kolem osmé hodiny
  přijede na Hrad.
 • 01:08:33 Zajímavé je,
  že se tam přesune vláda.
 • 01:08:35 On se tam setká s vládou.
  To je velmi důležité.
 • 01:08:38 To je důležité.
 • 01:08:40 Tam informuje vládu o tom,
  co se v Berlíně odehrálo.
 • 01:08:43 Jinak víme i z literatury,
 • 01:08:45 že tedy druhého dne potom
  je vyhlášen výnos
 • 01:08:47 o zřízení
  Protektorátu Čechy a Morava,
 • 01:08:49 jsou dobře známy fotografie
  z nočního Pražského hradu
 • 01:08:52 16. března 39,
  někdy před čtvrtou ráno,
 • 01:08:54 jak Hitler má v jižním křídle
  Pražského hradu
 • 01:08:57 osobní sekretářce
  Gerdě Schröderové
 • 01:08:59 diktovat text výnosu
  o zřízení protektorátu.
 • 01:09:02 To jsou fotografie,
 • 01:09:04 které vyhotovil
  Hitlerův osobní fotograf
 • 01:09:06 Heinrich Hoffmann,
  to je čirá propaganda.
 • 01:09:08 Ty fotografie měly ukázat
  německému národu:
 • 01:09:11 Velký vůdce je pořád na nohou,
  ve dne v noci pracuje,
 • 01:09:14 stará se o nás o všechny.
 • 01:09:17 -Z hlediska dalšího vývoje byl
  důležitý ještě jeden moment.
 • 01:09:21 My víme, že na jedné straně se
  ustavil ten český národní výbor,
 • 01:09:25 v jehož čele stanul Gajda,
 • 01:09:27 chtěl převzít moc
  nebo politické vedení národa.
 • 01:09:30 Vedle toho Beranova vláda
  podala demisi.
 • 01:09:33 Hácha ji nemohl přijmout,
  aby mohl udržet kontinuitu.
 • 01:09:37 Je tam ještě jeden moment.
 • 01:09:40 Údajně Beranova vláda
  byla pozvána na Hrad s Hitlerem,
 • 01:09:44 který se s ní chtěl setkat.
 • 01:09:47 Ale pak tam přišel Ribbentrop
  s tím,
 • 01:09:50 že tedy vlastně Hitler
  už musel do toho Brna,
 • 01:09:53 takže jim potřese rukou,
  je to doložená událost.
 • 01:09:56 -S Beranem se setkal.
  Bylo to zimprovizované.
 • 01:09:59 -Hitler přímo?
 • 01:10:01 -Ano,
  Hitler se s ním tedy setkal,
 • 01:10:03 to bylo Beranovi
  po válce potom vyčítáno.
 • 01:10:06 -Vyčítali mu to
  u Národního soudu.
 • 01:10:08 -Syrovému taky.
  -Jako přijetí té vlády...
 • 01:10:10 -Já myslím, že jako celek ne,
  že tam to bylo...
 • 01:10:12 Potom to bylo opravdu v presu,
 • 01:10:14 do toho se odpoledne
  v půl čtvrté
 • 01:10:16 konala ta přehlídka
  za Matyášovou bránou,
 • 01:10:19 kde byli ti němečtí studenti,
  jako ovázaní,
 • 01:10:21 částečně byli poranění při těch
  nepokojích 14. března v Praze,
 • 01:10:25 částečně si sami zavázali
  ty hlavy,
 • 01:10:27 pak si tam nastoupili
  před vůdce, aby ukázali:
 • 01:10:29 My jsme, vůdce,
 • 01:10:31 nasadili své vlastní zdraví
  za svobodu německého národa
 • 01:10:34 jako v Čechách.
 • 01:10:36 Předtím rychle přijal
  jenom část vlády,
 • 01:10:38 mezi nimi Berana,
  ne celou.
 • 01:10:40 -Tam je ta vzpomínka,
  jak ještě mluví česky.
 • 01:10:43 -Ano,
  pak Hitler vyjde na to nádvoří,
 • 01:10:45 tam proběhne ta známá přehlídka,
  kdy dekoruje ty německé studenty,
 • 01:10:49 kteří tam jsou jako ovázaní.
 • 01:10:50 K tomu se váže taková, já nevím,
  jestli je to legenda,
 • 01:10:53 nebo taková, nevím,
  jestli pravdivá informace,
 • 01:10:56 že kromě chlapců, studentů,
  mladých mužů
 • 01:10:59 tam měly být asi tři studentky,
  žádná fotografie z toho není.
 • 01:11:03 -Ta fotografie slouží
  jako mozaika v tom jednom domě.
 • 01:11:06 -On pak nasedne
  do toho osobního mercedesu
 • 01:11:09 a za mávání pražských Němců
  odjede zpátky do České Lípy
 • 01:11:13 a potom pokračuje vlakem
  cestou do Brna a dál potom.
 • 01:11:17 My víme, že toho 16.
  před polednem
 • 01:11:21 byl tedy vyhlášen ten výnos
  o zřízení
 • 01:11:23 Protektorátu Čechy a Morava,
  je známá fotografie,
 • 01:11:26 jak sedí na Pražském hradě
  Hitler za stolem,
 • 01:11:29 mají před sebou ten výnos,
 • 01:11:31 za Hitlerovým levým ramenem
  stojí Martin Bormann,
 • 01:11:34 potom je tam Lammers jako
  říšský ministr spravedlnosti,
 • 01:11:38 a další dvě postavy.
 • 01:11:40 Je to vlastně tečka
  za celou tou akcí.
 • 01:11:44 Když jsem hovořil
  o té dynamičnosti,
 • 01:11:46 tak tam je velmi zvláštní,
 • 01:11:49 že s tím Hitlerovým doprovodem
  jede skoro celé vedení
 • 01:11:51 třetí říše.
 • 01:11:53 Nejede Göring,
  který zůstane v Berlíně,
 • 01:11:55 a nejede s nimi Wilhelm Frick
  jako říšský ministr vnitra.
 • 01:11:59 Ale bez jeho podpisu
  by vlastně právně nebyl
 • 01:12:01 zcela ten výnos o zřízení
  protektorátu platný.
 • 01:12:03 Wilhelm Frick z nějakého důvodu
  přiletí až 16. března ráno
 • 01:12:07 na kbelské letiště
  a dopraví se na Hrad.
 • 01:12:09 I to svědčí o tom,
 • 01:12:12 že ta situace
  nebyla úplně jednoduchá.
 • 01:12:14 Nebyla ve všech ohledech
  plánovaná.
 • 01:12:16 Tohle já považuji
  za takovou jakoby symbolickou,
 • 01:12:18 za takovou
  jakoby dynamickou tečku,
 • 01:12:21 že i jeden
  z těch čtyř německých podpisů,
 • 01:12:23 který je pod výnosem,
 • 01:12:25 to znamená Hitler
  jako říšský kancléř,
 • 01:12:27 Joachim Ribbentrop
  jako říšský ministr zahraničí,
 • 01:12:30 Stuckart jako říšský
  ministr spravedlnosti,
 • 01:12:32 a Wilhelm Frick
  jako říšský ministr vnitra,
 • 01:12:34 tak i ten se musel,
  byť ještě bylo prý i 16. března,
 • 01:12:37 bylo špatné počasí,
  bylo špatně vidět,
 • 01:12:39 tak přesto riskovali
 • 01:12:41 a on letěl tím letadlem do Kbel
  a odsud se dopravil na Hrad.
 • 01:12:45 V této dynamické situaci
 • 01:12:47 vznikla pak ta jakoby
  zdánlivě klidná fotka,
 • 01:12:49 jak Hitler sedí s doprovodem
  u stolu
 • 01:12:51 a mají v rukou ten výnos.
 • 01:13:03 -Tento přejezd
  je velice zajímavý,
 • 01:13:06 protože tady se stala
  taková zvláštní věc.
 • 01:13:09 Ono to ještě nebylo logisticky
  tak jaksi propracované.
 • 01:13:13 Ochrana ústavních
  veřejných činitelů třetí říše
 • 01:13:16 měla zřejmě hlavně
  na okupovaném území,
 • 01:13:18 čerstvě okupovaném, své slabiny,
  takže se tady stala taková věc.
 • 01:13:23 Tady je přístav, nádraží
  a to je vlečka do přístavu,
 • 01:13:27 který tenkrát byl,
  vlastně i dneska je,
 • 01:13:29 ale z trošku jiného důvodu,
  hodně v provozu.
 • 01:13:33 Bylo to hodně důležité místo,
  kde se neustále,
 • 01:13:37 omlouvám se za slovo,
  šíbovaly vlaky.
 • 01:13:40 Samozřejmě ty šraňky,
  ty závory byly často dole.
 • 01:13:43 To se právě stalo,
  když Hitler opouštěl Prahu
 • 01:13:47 a jel po této silnici
  přes místní část Mělníka, Podolí,
 • 01:13:51 z Prahy,
  aby se do ní už nikdy nevrátil,
 • 01:13:54 zpátky do Sudet.
 • 01:13:57 Tenkrát mladý,
  později odbojový pracovník,
 • 01:14:00 inženýr Bohuslav Bubník,
  účastník heydrichiády,
 • 01:14:04 vězněný pražským gestapem,
 • 01:14:06 vynikající sokolský
  odbojový činitel,
 • 01:14:10 vyznamenaný prezidentem republiky
  ke sklonku svého života,
 • 01:14:14 má takovou zvláštní vzpomínku.
 • 01:14:17 On tady byl a viděl něco,
  co popsal.
 • 01:14:19 Já to s dovolením odcituji,
 • 01:14:22 protože bych to
  takto dobře neřekl.
 • 01:14:24 Shodou okolností jsem ho viděl
  ještě jednou při odjezdu z Prahy.
 • 01:14:28 Jel rovněž
  v otevřeném voze po Podolí.
 • 01:14:30 To je tato místní část.
  Já jsem byl v prostoru synagogy.
 • 01:14:33 V 60. letech
  byla bohužel zbourána.
 • 01:14:35 V tu dobu se posunul vlak
  na kolejích v překladišti.
 • 01:14:39 Na stupátku nákladního vagónu
  byl zřízenec
 • 01:14:41 s červeným praporkem.
 • 01:14:43 Auta jedoucí před mercedesem
  začala houkat.
 • 01:14:45 Posádka mohutně křičet.
 • 01:14:47 Zmátly posunovače natolik,
  že zpanikařil,
 • 01:14:50 vlak zastavil právě na přejezdu,
  to je skutečně tady.
 • 01:14:53 Z aut vyskákali Němci
 • 01:14:55 a z obou stran
  postavili kulomety.
 • 01:14:57 Takže ta ochrana toho Hitlera
  samozřejmě byla dobrá.
 • 01:15:00 Teprve když se posunovač
  po chvíli vzpamatoval,
 • 01:15:02 dal praporkem pokyn k odjezdu.
 • 01:15:04 Vůdce a říšský kancléř mohl
  pokračovat směrem k Liběchovu.
 • 01:15:08 To je asi tak pět,
  sedm kilometrů severně odsud.
 • 01:15:10 To už bylo samozřejmě v Sudetech.
 • 01:15:12 Byla to scénka k nezaplacení!
 • 01:15:23 -Šestnáctého se vrátil sem
  do České Lípy.
 • 01:15:26 Tady už si takříkajíc
  českolipští papalášové,
 • 01:15:30 nacističtí, na něj počíhali,
  předložili mu zlatou knihu.
 • 01:15:35 Tu zlatou knihu on podepsal.
 • 01:15:39 Ten jednoduchý podpis
  bylo všechno,
 • 01:15:41 co pro Českou Lípu udělal.
 • 01:15:43 Jinak ho Česká Lípa
  prakticky vůbec nezajímala.
 • 01:15:46 Vlak se znovu vrátil
  na hlavní nádraží.
 • 01:15:49 Opět se vrátil na území Saska,
  Slezska
 • 01:15:52 a jel přes Ostravu, Olomouc,
  do Brna.
 • 01:15:55 Čili zase použil tu cestu,
  kterou pokládal za bezpečnější,
 • 01:16:00 protože se pořád
  ještě mohl obávat toho,
 • 01:16:04 že kdyby zvolil
  cestu přes české území,
 • 01:16:07 mohl by se dostat případně
  do nějakých problémů
 • 01:16:10 nebo k nějakému incidentu.
 • 01:16:12 Ten příjezd do Brna
  potom už byl triumfální,
 • 01:16:15 až na brněnské hlavní nádraží.
 • 01:16:45 -18. března měl Budějovice
  navštívit sám Adolf Hitler.
 • 01:16:49 K tomu ale nedošlo.
 • 01:16:51 Místní nacisté se museli spokojit
  s návštěvou generála Weichse,
 • 01:16:55 tehdy velitele
  18. armádního sboru.
 • 01:16:58 Na fotografii z 18. března,
 • 01:17:00 kdy Budějovice
  navštívil generál Weichs,
 • 01:17:02 kráčí před budějovickou radnicí
  vítězoslavně tři muži.
 • 01:17:06 Uprostřed v uniformě
  je generál Weichs,
 • 01:17:08 který se později účastnil
  tažení proti Sovětskému svazu,
 • 01:17:12 velel skupině armád,
  která směřovala ke Stalingradu,
 • 01:17:15 na Kavkaz,
 • 01:17:17 později byl Hitlerem
  jmenován polním maršálem.
 • 01:17:19 Ale na konci války
  byl penzionován.
 • 01:17:22 A po válce zatčen Američany
  jako válečný zločinec.
 • 01:17:25 Nicméně ze zdravotních důvodů
  byl propuštěn
 • 01:17:27 a zemřel v 50. letech.
 • 01:17:29 Po jeho levici
  kráčí Hans Westen,
 • 01:17:31 budějovický podnikatel,
 • 01:17:33 majitel smaltovny
  a krajský vedoucí SDP,
 • 01:17:36 později NSDAP,
  zároveň poslanec říšského sněmu.
 • 01:17:40 A prezident Hospodářské komory,
 • 01:17:42 který se za války obohacoval
  na zabaveném židovském majetku.
 • 01:17:46 V roce 1947 bude odsouzen
  k trestu smrti Národním soudem
 • 01:17:50 a popraven.
 • 01:17:52 Po generálově pravici
  kráčí Friedrich David,
 • 01:17:55 bývalý úředník
  a ředitel tiskárny Moldavia,
 • 01:17:58 který už 15. března byl jmenován
  vládním komisařem města.
 • 01:18:02 De facto neomezeným pánem,
  až do konce války.
 • 01:18:05 Za jeho jménem
  stojí germanizace města,
 • 01:18:09 odstraňování českých spolků,
  škol,
 • 01:18:12 zničení budějovické synagogy,
  jedné z největších v Evropě.
 • 01:18:17 5. května 1945,
  když vypukne národní povstání,
 • 01:18:20 se pokusí z Budějovic
  uprchnout, přímo z radnice,
 • 01:18:23 svým automobilem,
 • 01:18:26 který ale údajně
  bude kýmsi poškozen
 • 01:18:27 a na první křižovatce
  mu vypoví službu.
 • 01:18:29 David se v bezvýchodné situaci
  na místě zastřelí.
 • 01:18:38 -Velký svátek německé říše,
  Den branné moci,
 • 01:18:41 byl oslaven také v Praze
  mohutnou vojenskou přehlídkou.
 • 01:18:45 Téměř dvě hodiny defilovaly
  po Václavském náměstí
 • 01:18:48 všechny zbraně
  před vrchním velitelem,
 • 01:18:50 generálem pěchoty Blaskowitzem.
 • 01:18:52 Na čestné tribuně byli přítomni
  zástupci pražské státní vlády,
 • 01:18:55 senátoři a poslanci,
  zástupci české armády.
 • 01:18:58 Mocná vojenská podívaná ukázala
  jasně velikost a sílu národa,
 • 01:19:02 pod jehož záštitu
  se postavily Čechy a Morava.
 • 01:19:09 -Ale přijeli do Prahy,
  jak si vzpomínala moje maminka,
 • 01:19:13 tak vlezli do všech cukráren,
  všechny je vyjedli tedy.
 • 01:19:16 -Proč chodili do těch cukráren?
 • 01:19:19 Protože v Německu
  už tehdy byl lístkový systém
 • 01:19:21 a smetana byla na příděl,
  to znamená,
 • 01:19:23 oni si vlastně dopřávali to,
  co neměli doma.
 • 01:19:26 -Navíc došlo k posunu
  kurzu koruny a marky
 • 01:19:30 v jejich prospěch.
 • 01:19:32 Takže ti vojáčkové
  skutečně se vrhli
 • 01:19:35 na ty rakvičky se šlehačkou.
 • 01:19:38 Ale pak i na okurky,
  na pivo, na buřty.
 • 01:19:41 Večer už potom
  bojeschopnost wehrmachtu
 • 01:19:44 byla na velice nízké úrovni.
 • 01:19:50 -Určitý neklid se objevil
  16. března,
 • 01:19:54 kdy obyvatelé chtěli,
 • 01:19:57 nebo občané města chtěli jaksi
  v bankách vybírat své vklady.
 • 01:20:02 Ta situace
  se ale postupně uklidnila,
 • 01:20:05 protože peníze skutečně byly
  jaksi vkladatelům vypláceny.
 • 01:20:11 Ovšem v omezené míře,
  aby se dostalo na všechny.
 • 01:20:14 Takže se ta situace
  poměrně brzy uklidnila.
 • 01:20:17 Zajímavé je,
 • 01:20:20 že obyvatelé Hradce
  byli záhy informováni o tom,
 • 01:20:25 že na území tedy nového
  Protektorátu Čechy a Morava
 • 01:20:29 bude platit i měna německá,
  to znamená marky,
 • 01:20:32 dokonce v místním časopise
  vyšel celý soupis
 • 01:20:36 platných německých platidel,
 • 01:20:39 aby se v tom vůbec občané města
  Jindřichova Hradce vyznali.
 • 01:20:44 Těch platidel
  je tady na dvě desítky.
 • 01:20:49 Jindřichohradečtí obyvatelé
 • 01:20:51 s určitou nevolí
  nesli také situaci,
 • 01:20:54 kdy němečtí občané
  za říšské marky,
 • 01:20:57 jejichž kurz byl velice výhodný
  pro německé okupanty,
 • 01:21:02 obsadili vlastně obchody,
  v tom smyslu, že nakupovali,
 • 01:21:07 zejména laciné jídlo
  a další věci denní potřeby.
 • 01:21:16 Dokonce ještě místní Němci,
  ta malá menšina,
 • 01:21:20 pro ně uspořádali takové
  slavnostní přivítání v tehdy,
 • 01:21:24 dalo by se říct,
  městském kulturním středisku,
 • 01:21:27 kterým byla
  jindřichohradecká střelnice.
 • 01:21:30 -Dokonce v jedné té zprávě
  z protektorátu, odbojové,
 • 01:21:33 co šla do zahraničí,
 • 01:21:35 se říká, že ten wehrmacht
  se chová jako docela hezky,
 • 01:21:39 že vyhledává pivo Flek.
 • 01:21:41 Takže to byla
  asi univerzální fráze,
 • 01:21:44 kterou ti vojáci
  vlastně používali.
 • 01:21:47 A zase, ten odsun té německé
  armády probíhal poměrně rychle,
 • 01:21:51 poměrně svižně, řekl bych,
  nebylo to tak,
 • 01:21:54 že by to tady oni měli
  jako nějaký resort.
 • 01:21:57 Ale skutečně tady strávili
  prostě pár dní
 • 01:22:00 a pak už se zase posílali
  zpátky na západ.
 • 01:22:24 -Ve 12 hodin konala se
  na Václavském náměstí
 • 01:22:27 přehlídka vojska
  před protektorem,
 • 01:22:29 svobodným pánem,
  šlechticem Neurathem,
 • 01:22:31 jehož doprovázel
  generálplukovník Brauchitsch.
 • 01:22:34 Přehlídky se zúčastnil
  státní prezident,
 • 01:22:36 doktor Emil Hácha.
 • 01:22:43 Po přehlídce představila se
  protektorovi na Hradě vláda,
 • 01:22:46 jejíž předseda Rudolf Beran
  pronesl pozdravný projev.
 • 01:22:55 -Pane říšský protektore,
  vítám vás,
 • 01:22:57 pane říšský protektore,
  na staroslavné půdě Čech,
 • 01:23:01 s pocity nejhlubší vážnosti
 • 01:23:05 a ve vědomí nesmírné odpovědnosti
  v době opravdu historické.
 • 01:23:10 Je mi velikou ctí,
 • 01:23:13 že mohu osloviti vás
  jako říšského protektora
 • 01:23:17 Čech a Moravy,
 • 01:23:20 v místě vašeho
  vysoce důležitého působení,
 • 01:23:23 ve funkci přímého zástupce
  a představitele vůdce
 • 01:23:27 a říšského kancléře
  Adolfa Hitlera.
 • 01:23:55 -Jak reagoval svět na 15. březen
  a jak reagovali zejména ti,
 • 01:23:59 kteří podepsali
  mnichovskou dohodu?
 • 01:24:02 -16. března jak Francie,
  tak i Británie
 • 01:24:05 odvolají svoje velvyslance.
 • 01:24:07 Británie se vlastně
  přidá tedy k tomu původnímu,
 • 01:24:10 pokud se nemýlím, tvrdšímu,
  odmítavému stanovisku Francie.
 • 01:24:14 Francie v návaznosti na to
  vydá pokyn mobilizovat
 • 01:24:17 tedy část armády.
 • 01:24:20 A pro Velkou Británii
  vlastně ten Mnichov je neplatný,
 • 01:24:24 ne neplatný,
 • 01:24:26 ale vlastně přestává brát
  v potaz tím březnem 1939,
 • 01:24:30 později potom samozřejmě
  ani Američané neuznají Mnichov.
 • 01:24:34 A samozřejmě Sověti,
  Sověti taky ne,
 • 01:24:36 byť potom zase ta situace
  se mění
 • 01:24:38 díky paktu Ribbentrop-Molotov,
 • 01:24:40 kdy berou na vědomí
  existenci protektorátu.
 • 01:24:42 -A zrušili tady zastoupení...
 • 01:24:44 -Ta politika běží tedy dál.
 • 01:24:47 -Ten vývoj
  je neobyčejně zrychlený,
 • 01:24:49 takže tam vlastně nikdo neměl
  ani čas si klást otázku,
 • 01:24:53 co se to stalo
  s tím Československem.
 • 01:24:56 -Ale skutečně 15. březen 39
  byl i pro francouzskou vládu,
 • 01:24:59 pro britskou vládu,
 • 01:25:01 následně pro americkou vládu
  a další vlády velký zisk.
 • 01:25:05 Byl samozřejmě daný fakt,
 • 01:25:08 který popřel
  všechny Hitlerovy sliby,
 • 01:25:10 které on učinil v letech
  nejpozději od obsazování Porýní,
 • 01:25:14 mezi lety 1936 až 1938,
  na poli zahraniční politiky,
 • 01:25:19 a nejpozději tady,
 • 01:25:21 i těm největším váhavcům
  nebo skeptikům
 • 01:25:23 muselo jednoznačně prostě dojít,
 • 01:25:26 že skutečně se
  s Hitlerem dohodnout nejde,
 • 01:25:28 respektive
  že skutečně nedrží slovo,
 • 01:25:30 nebude držet slovo,
  že to nebezpečí je velké.
 • 01:25:33 -Ono začíná taky 15. března...
 • 01:25:36 Znovu na scénu přichází
  Edvard Beneš,
 • 01:25:38 který do té doby na chicagské
  univerzitě přednášel.
 • 01:25:42 Začíná být strašně aktivní.
 • 01:25:44 Taky posílá protestní telegramy
  všem těm státníkům.
 • 01:25:48 S určitým zadostiučiněním
  připomíná Mnichov,
 • 01:25:52 kdy ve jménu míru bylo
  obětováno Československo.
 • 01:25:57 A vlastně to už potom
  zase se spěje k tomu,
 • 01:26:01 že dalším hráčem
  se stává Polsko.
 • 01:26:03 A pak už je i pro školáky
  známým...
 • 01:26:07 -Proměna vnímání Beneše
  v té české společnosti
 • 01:26:10 za té druhé republiky,
 • 01:26:12 je to zkrátka nenáviděná
  postava, plán, aeroplán.
 • 01:26:16 A vlastně skutečně to schytává
  za celý ten politický systém,
 • 01:26:20 za politické strany.
 • 01:26:22 Po 15. březnu najednou
  nastává prudká proměna,
 • 01:26:25 což je zase jedna z těch věcí,
 • 01:26:28 kterou třeba není schopen
  pochopit Hácha
 • 01:26:30 nebo ten okruh lidí,
 • 01:26:32 co se snaží vytvářet
  tu protektorátní politiku.
 • 01:26:34 Nebo Moravec.
 • 01:26:36 Tam najednou se to
  prostě celé převrátí.
 • 01:26:39 Beneš je zase autorita,
  která je přijímaná.
 • 01:26:41 Vidíme to právě z těch
  různých ohlasů na jeho projevy,
 • 01:26:45 které potom začaly
  po vypuknutí války,
 • 01:26:47 že to je skutečně autorita.
 • 01:26:49 -Tak, pánové, já vám děkuji,
 • 01:26:51 při vzpomínce na jeden
  ze skutečně hanebných dnů
 • 01:26:55 v našich dějinách.
 • 01:26:57 Příště na shledanou.
 • 01:27:04 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2019

Související