iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 11. 2016
20:05 na ČT24

1 2 3 4 5

22 hlasů
27456
zhlédnutí

Historie.cs

František Josef, po 100 letech

Jiří Rak — Pavel Scheufler — Marie Bahenská — Vít Vlnas — Jindřich Holub — František Václav

Šedesát osm let vládnutí, po kterých se kdekomu stýská. Náročné panování v epoše změn, složitý osobní život, nejednoznačný vztah k našemu národu.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:01 HISTORIE.CS
 • 00:00:28 -Stojíme na návsi
  v Pohledi u Světlé nad Sázavou,
 • 00:00:31 kde v roce 1908
  byla taková místní oslava
 • 00:00:34 k 60. výročí panování
  Františka Josefa.
 • 00:00:37 Tady na místní návsi
 • 00:00:39 školáci se svým učitelem
  vysadili šest lip.
 • 00:00:42 Pak po roce 1918
  se ty lípy přejmenovaly
 • 00:00:45 na Lípy republiky
  a potom se skácely.
 • 00:00:47 A my jsme se proto rozhodli
  k letošnímu 100. výročí úmrtí
 • 00:00:51 mu tady postavit takový pomník,
  na takovou paměť,
 • 00:00:55 že vlastně i ti místní občané
  ho uctívali
 • 00:00:57 jako panovníka zdejší země.
 • 00:01:00 Po roce 1918
  se všechno tohle zapomnělo.
 • 00:01:04 Proto jsme chtěli tu paměť
  znova připomenout,
 • 00:01:07 rozvířit a rozpoutat diskusi.
 • 00:01:09 Tu celou akci inicioval Spolek
  pro obnovu Českého království,
 • 00:01:13 kterého já jsem členem.
 • 00:01:15 Místní občané to přijali
  docela dobře, kromě jednoho.
 • 00:01:18 Ale s tím jsme si pak udělali
  takový rozhovor,
 • 00:01:21 tak jsme si to vyříkali,
  každý má samozřejmě názor svůj.
 • 00:01:24 Jinak vznikla petice,
  sice je to v elektronické podobě,
 • 00:01:27 na zrušení tohoto pomníku,
 • 00:01:29 nebo nahrazení tohoto pomníku
  pomníkem Tomáše Garrigue Masaryka.
 • 00:01:33 Nějaký takzvaný spolek
  Českoslovanské omladiny,
 • 00:01:36 ten to jako iniciuje.
 • 00:01:38 Ale my nechceme být pod Habsburky,
 • 00:01:40 my jenom chceme připomenout tohle,
  aby se o nich diskutovalo.
 • 00:01:44 My jsme taky vlastenci.
 • 00:01:46 Oni nás tam nařkli, že jsme udělali
  něco proti vlastenectví,
 • 00:01:49 proti všem těm padlým,
 • 00:01:51 kteří byli za té první
  světové války,
 • 00:01:53 my je samozřejmě uctíváme,
  bereme, že to takhle bylo.
 • 00:01:56 Ale měli bychom brát
  i tu druhou stránku,
 • 00:01:58 že třeba ten František Josef
  ve svých 84 letech
 • 00:02:01 asi nechtěl rozpoutat válku.
 • 00:02:02 Jak to vůbec všechno bylo,
  se zamlžuje tím dějepisem,
 • 00:02:05 tím výkladem z té první republiky.
 • 00:02:07 Tak to bychom byli rádi,
 • 00:02:09 kdyby se toto nějak
  seriózně vysvětlilo.
 • 00:02:12 -Marie Bahenská, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:02:14 -Jiří Rak, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:02:16 -A Vít Vlnas, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:02:18 -Pohled na císaře Františka Josefa
  v českých očích
 • 00:02:23 je takový poměrně zvláštní.
 • 00:02:27 První republika ho neměla ráda,
 • 00:02:29 teď si z něj děláme už jako
  takovou nostalgickou legraci,
 • 00:02:32 a pak je několik lidí,
 • 00:02:34 kteří vzpomínají
  na Rakousko-Uhersko i na něj
 • 00:02:37 jako na zajímavou postavu
  českých dějin.
 • 00:02:39 Je to císař,
  který tady panoval velmi dlouho.
 • 00:02:43 On vlastně přežil
  několik uměleckých stylů.
 • 00:02:46 -Na práh dospělosti
  vstupoval v době,
 • 00:02:49 kdy platily
  biedermeierovské ideály,
 • 00:02:51 biedermeierovská
  spořádaná domácnost.
 • 00:02:56 A potom přežil nástup realismu,
 • 00:02:58 budeme-li se pohybovat
  na prahu umění a literatury,
 • 00:03:02 a pak přichází už nástup
  moderních uměleckých směrů,
 • 00:03:06 moderny 90. let,
  začátku 20. století.
 • 00:03:09 Zažívá ještě secesi, kubismus.
 • 00:03:12 Tyhle moderní směry,
 • 00:03:14 se kterými se ovšem nikdy
  nijak zvlášť asi neztotožnil.
 • 00:03:18 -Když mluvíte o umění,
  tak na rozdíl od dnešních vládců,
 • 00:03:23 on si ty svoje názory
  nechával pro sebe.
 • 00:03:25 I to, co se mu líbilo,
  nebo nelíbilo.
 • 00:03:27 Víme, že si povzdechl komorníkovi
  nebo někomu,
 • 00:03:30 a nevíme,
  jestli je to pravda vůbec.
 • 00:03:32 To jsou takové
  alegorické historky.
 • 00:03:34 -Ale je známo, že když zhlédl
  výstavu vídeňské secese,
 • 00:03:39 o čemž můžeme tušit,
 • 00:03:41 že to asi nebyl opravdu
  jeho šálek čaje,
 • 00:03:43 tak že s jistým uspokojením
  na konci řekl:
 • 00:03:46 Modern, aber schön!
 • 00:03:48 -A taky se traduje,
 • 00:03:50 že údajně se mu příliš
  nelíbil projekt
 • 00:03:52 nové budovy opery na Ringu,
 • 00:03:54 že to snad bylo poprvé
  a naposledy,
 • 00:03:57 kdy si dovolil otevřeně,
  veřejně ten svůj názor vyjádřit,
 • 00:04:01 protože pak prý měl trpět
  výčitkami svědomí,
 • 00:04:04 že tím ublížil těm projektantům,
  těm architektům.
 • 00:04:07 Od té doby už se údajně
  právě nikdy veřejně
 • 00:04:10 nijak kriticky nevyjádřil.
 • 00:04:12 -Ale hlavní je to, že prostě,
  když jste mluvili o té opeře,
 • 00:04:16 tak já si dovedu představit,
 • 00:04:17 že člověk,
  který vyrůstal v době Straussově,
 • 00:04:20 tak hudba Gustava Mahlera
  pro něj musela být něco hrozného.
 • 00:04:23 Nicméně když se uvolnilo
  místo ředitele dvorní opery,
 • 00:04:26 on se zeptal, kdo je nejlepší
  z jejich rakouské hudby.
 • 00:04:30 Ti jeho profesoři řekli:
  To je Veličenstvo Mahler!
 • 00:04:32 A on je jmenoval.
 • 00:04:34 Toto je špatně i ve vztahu
  k těm jiným národnostem atd.
 • 00:04:38 Ten vývoj šel mílovými kroky.
  On mu nebránil.
 • 00:04:41 -A do jisté míry
  mu nerozuměl už potom asi.
 • 00:04:43 -To až ke stáru úplně.
  Ale jako hlavně mu nebránil.
 • 00:04:47 Ale on zase to nehnal
  prostě takovým zběsilým tempem.
 • 00:04:51 On byl ten, který působil
  jako určitý stabilizační faktor,
 • 00:04:54 že ten svět se měnil,
  ale byla v něm jedna jistota,
 • 00:04:57 a to byl císař,
  který vládl těch 68 let.
 • 00:05:00 Svět se měnil, ale na trůně
  stále byl František Josef.
 • 00:05:03 -Změnila se Vídeň
  hlavně za jeho vlády.
 • 00:05:05 -Ano.
 • 00:05:07 -On respektoval ten požadavek
  na zbourání hradeb,
 • 00:05:09 na modernizaci města,
 • 00:05:11 i když to zřejmě taky nebyl
  jeho šálek čaje, jeho ideál.
 • 00:05:14 -Tady údajně,
  když se stavěl Ringstrasse,
 • 00:05:17 tak tam skutečně
  jako těm projektům se věnoval.
 • 00:05:19 Osobně je schvaloval.
 • 00:05:21 Pochopil, že to bude výkladní
  skříň císařské metropole.
 • 00:05:25 K tomu se skutečně vyslovoval.
 • 00:05:27 -Mluvíte o něm velkoryse,
  o člověku s jistým nadhledem,
 • 00:05:32 ovšem to obecné povědomí o něm
  u nás není právě pozitivní.
 • 00:05:36 Zejména za té první republiky
  nebylo.
 • 00:05:39 -První republika se potřebovala
  nějakým způsobem odstřihnout
 • 00:05:43 a distancovat od starého Rakouska.
 • 00:05:45 Měla samozřejmě tak trošku
  špatné svědomí.
 • 00:05:48 Jestliže se za první republiky
  idolem staly vojenské jednotky,
 • 00:05:52 založené na tom,
  že zradily přísahu,
 • 00:05:54 tak tady se muselo v tom obecném
  kolektivním povědomí něco stát,
 • 00:05:59 muselo dojít k určitým manipulacím,
  k určitým posunům.
 • 00:06:02 A součástí jich samozřejmě bylo
 • 00:06:05 zpětné očerňování obrazu
  starého Rakouska,
 • 00:06:08 jeho symbolu,
  kterým František Josef byl.
 • 00:06:11 Ovšem je třeba říci,
  že tento negativní obraz Rakouska
 • 00:06:15 v podstatě vyrůstal ze zkušenosti
  posledních let monarchie,
 • 00:06:19 kdy opravdu na tom,
 • 00:06:21 zejména na začátku
  první světové války,
 • 00:06:23 bychom nalezli určité rysy,
 • 00:06:26 které vrhají velmi temný stín
  na to Rakousko.
 • 00:06:29 To je naprosto nepochybné.
 • 00:06:31 Na druhou stranu,
 • 00:06:33 právě zahraniční odboj přejal
  ten účelový obraz Františka Josefa
 • 00:06:37 jako toho senilního,
  krvežíznivého starce.
 • 00:06:39 To se objevuje u Františka Kupky,
 • 00:06:42 objevuje se to
  v těch básních legionářských.
 • 00:06:44 Ovšem je třeba říci,
  že tento obraz spíš žil
 • 00:06:47 v té ideologické
  nebo propagandistické sféře,
 • 00:06:51 protože samozřejmě tu zkušenost
  s tím Rakouskem v té době
 • 00:06:55 měl každý svou osobní,
  a nebyla zdaleka jenom negativní.
 • 00:06:59 -A všichni!
 • 00:07:01 VŠICHNI PROZPĚVUJÍ
  -Mě ve Vídni nic netěší.
 • 00:07:04 -Je to samý blázinec.
 • 00:07:07 VŠICHNI PROZPĚVUJÍ
  -Je to samý blázinec!
 • 00:07:11 -Velká menažérie.
 • 00:07:13 VŠICHNI PROZPĚVUJÍ
  -Velká menažérie.
 • 00:07:16 -Vídeňská menažérie
  vám přijde zvlášť draho!
 • 00:07:18 -Vemou si ten krám a jde se!
 • 00:07:22 -Vždycky se zapomíná na to,
 • 00:07:24 že ten zákon z 28. října 1918
  říká: Všechno platí!
 • 00:07:27 Představte si,
  že by v roce 89 se řeklo:
 • 00:07:30 Všechno platí dál!
  Všechny zákony ze socialismu.
 • 00:07:34 Tam byl nutný ten řez.
  Tady ten řez nebyl nutný.
 • 00:07:37 To první národní shromáždění
  se sešlo
 • 00:07:40 podle výsledků voleb
  ještě předválečných.
 • 00:07:42 -Přesně tak.
 • 00:07:44 -Čili tímto všichni
  přes ty nadávky dali najevo,
 • 00:07:47 že to Rakousko byl svobodný,
  v podstatě demokratický stát.
 • 00:07:50 -Oni ve verbální rovině
  se od toho Rakouska distancovali.
 • 00:07:54 Ale v rovině faktické a praktické
 • 00:07:56 tady jasně předvedli
  kontinuitu Rakouska.
 • 00:07:58 -Ale ono to bylo logické,
 • 00:08:00 protože řada
  těch politických představitelů
 • 00:08:02 svoji politickou kariéru
  začínala za Rakouska-Uherska.
 • 00:08:06 -Jistě.
  -Včetně Masaryka.
 • 00:08:07 -Přesně tak.
 • 00:08:09 Tam se učili politice,
  veřejnému vystupování,
 • 00:08:11 studovali za Rakouska-Uherska.
 • 00:08:13 -Od roku 61 se žije v ústavnosti
 • 00:08:15 a ústava 67 byla
  nejliberálnější ústava v Evropě.
 • 00:08:19 -A co žalář národů?
 • 00:08:21 -To jsou právě ty krásné myšlenky.
 • 00:08:23 Žalář národů, kde si Češi
  postaví Národní divadlo,
 • 00:08:25 kde vznikne vlastní univerzita,
 • 00:08:28 mají politiku, volí své zástupce
  do říšské rady, mají ministry.
 • 00:08:32 To se nám to úpělo tedy.
 • 00:08:34 -Mimochodem, to Národní divadlo,
 • 00:08:36 jak to bylo s tím Františkem
  Josefem a Národním divadlem?
 • 00:08:40 -On na něj přispěl, samozřejmě.
 • 00:08:42 -Nejenom on,
  ale panovnická rodina...
 • 00:08:44 -Panovnická rodina
  z osobního rodinného fondu
 • 00:08:47 přispěla mohutně
  na Národní divadlo.
 • 00:08:49 A i na další stavby.
 • 00:08:51 -Ano, tam je dost podstatné,
  že to nebylo ze státních peněz.
 • 00:08:54 Ale z jejich...
 • 00:08:56 -Ne, ne, to byly osobní dary.
 • 00:08:57 -Tohle on vždycky rozlišoval.
 • 00:08:59 On byl skutečně velice precizní
  na ty peníze
 • 00:09:02 a na všechny tyto záležitosti,
  přesně rozlišoval,
 • 00:09:05 co je z peněz státních
  a co je ze soukromých,
 • 00:09:08 ze soukromého majetku,
  habsburského.
 • 00:09:12 -Císař František Josef I.
  za svůj dlouhý život
 • 00:09:15 a dlouhé panování
 • 00:09:17 zasáhl výrazně do období
  počátečního nárůstu fotografie,
 • 00:09:24 která byla revolucí
  ve způsobu zobrazování.
 • 00:09:27 Je zajímavé,
  že on vlastně jako, zdá se,
 • 00:09:31 k fotografování neměl
  nějaký výrazný vztah,
 • 00:09:35 na rozdíl třeba
  od Františka Ferdinanda d'Este,
 • 00:09:39 který patřil k nejzobrazovanějším
  aristokratům své doby,
 • 00:09:43 který fotografování velice miloval.
 • 00:09:46 U císaře to bylo zaznamenáno
  s výrazným odstupem.
 • 00:09:50 Proto většina těch jeho snímků,
 • 00:09:53 které nacházíme
  z vídeňských ateliérů,
 • 00:09:56 pochází od vídeňských fotografů.
 • 00:09:59 V českých zemích
 • 00:10:01 žádný takový ateliérový snímek
  s císařem nevznikl.
 • 00:10:07 Zároveň jeho vizitky,
 • 00:10:09 které se prodávaly nepochybně
  ve statisícových nákladech,
 • 00:10:12 ukazují,
 • 00:10:14 že přišel v těch 60. letech
  výrazný zájem o fotografování,
 • 00:10:18 kdy lidé do svých rodinných alb
  si dávali vizitky
 • 00:10:22 s portréty císaře a významných
  českých politiků své doby.
 • 00:10:27 To bylo naprosto běžné.
 • 00:10:30 V řadě měšťanských rodin
 • 00:10:32 to album bylo vlastně
  vizitkou vzdělanosti
 • 00:10:36 a kulturní úrovně jejich majitele.
 • 00:10:39 V souvislosti s tím se mluví
  o demokratizaci podoby,
 • 00:10:42 že někde vlastně v ateliéru
  se stejnými výrazovými prostředky
 • 00:10:46 byl fotografován nějaký obuvník
  a pak císař.
 • 00:10:49 Ta pozadí a ty atributy vnější,
  které tam byly,
 • 00:10:52 balustráda, závěs a podobně,
 • 00:10:54 tak byly ty samé pro panovníka,
  jako pro nějakého běžného člověka.
 • 00:11:02 -Jak se vytvářely třeba
  takové ty anekdoty občanské?
 • 00:11:06 Procházka. "Starej Procházka".
 • 00:11:09 Je to pravda, že to byl most Legií?
 • 00:11:11 -Ne, nebyl.
 • 00:11:14 To je samozřejmě už jaksi metavtip,
  dá se říct,
 • 00:11:17 schodišťový vtip, kde...
  Ta fotografie existuje.
 • 00:11:20 -Neexistuje.
 • 00:11:22 -Fotografie existuje,
  ale neexistuje ten popisek.
 • 00:11:25 -Nejvýznamnějším fotografem,
 • 00:11:28 který císaře
  na jeho četných návštěvách
 • 00:11:31 v Království českém fotografoval,
  byl Rudolf Bruner-Dvořák.
 • 00:11:34 Právem se nazýval
  "otec fotografické reportáže".
 • 00:11:37 Ten cyklus snímků,
 • 00:11:39 které pořídil při otevírání mostu
  císaře Františka v červnu 1901,
 • 00:11:44 tak ten prostě ukazuje,
  že jde o koncipovanou reportáž,
 • 00:11:48 kde on zachytil vlastně
  jako vlastní,
 • 00:11:51 prázdný pavilonek, tu výzdobu,
  která byla na počátku mostu,
 • 00:11:55 a samozřejmě
  i na jiných místech Prahy,
 • 00:11:58 a pak onu známou suitu,
  která kráčela s primátorem
 • 00:12:01 a dalším doprovodem,
  s císařem v čele.
 • 00:12:07 A pak v časopise Světozor
  to bylo glosované jako titulkem,
 • 00:12:12 Promenáda na mostě,
 • 00:12:14 která vešla vlastně
  pak do té paměti
 • 00:12:16 jako Procházka na mostě,
 • 00:12:18 kterýžto termín vlastně
  jako zobrazen nikde nebyl.
 • 00:12:22 Patrně se vskutku jednalo
  o ten snímek Brunera-Dvořáka.
 • 00:12:26 -Ta fotografie, a možná právě
  proto vznikla tato legenda,
 • 00:12:30 byla uveřejněna v době,
 • 00:12:32 kdy ta přezdívka "starej Procházka"
  už tady určitě byla.
 • 00:12:35 -Co je nejpravděpodobnější
  z těch variant, které se vypráví...
 • 00:12:39 -Furýr.
 • 00:12:41 -Je ten dvorní furýr,
 • 00:12:43 který jako předjezdec jel
  ze Schönbrunnu do dolního hradu,
 • 00:12:46 aby mu čistil cestu,
  protože nebyla houkačka.
 • 00:12:49 Dneska jedou policisté a houkají.
  On jel a čistil mu tu cestu.
 • 00:12:53 A ten se jmenoval Procházka.
 • 00:12:55 A Vídeňáci říkali:
  Procházka, kommt!
 • 00:12:58 A potom to vztáhli i na toho,
  kdo jel v kočáru za ním.
 • 00:13:01 -Ale je pravda, že,
  to máme doložené,
 • 00:13:04 že v Humoristických listech
  a jinde už v roce 1891,
 • 00:13:07 když byla jubilejní výstava,
  tak se tam objevuje ta báseň.
 • 00:13:12 Je tady ještě otázka,
  přijede-li "starej Procházka",
 • 00:13:15 a podobně,
  což byly samozřejmě nepostižitelné,
 • 00:13:18 nicméně národu naprosto
  jasné narážky.
 • 00:13:21 -Spíš se objevovaly takové ty...
  Hon na Procházku!
 • 00:13:24 -Hon na Procházku, ano.
  A podobně.
 • 00:13:26 -Jaký on měl vlastně vztah
  k Čechům?
 • 00:13:28 -Takhle, Češi, jako k národu,
 • 00:13:30 tak jako politický národ
  to byli Böhmen.
 • 00:13:33 -Ano.
 • 00:13:34 -Společně s Němci.
 • 00:13:36 Jako etnický národ
  to bylo něco jiného.
 • 00:13:39 A ten takovou velkou sílu neměl.
 • 00:13:41 Tento český,
  ve smyslu "tschechisch"...
 • 00:13:44 -České etnikum.
 • 00:13:45 -České etnikum takovou sílu nemělo.
 • 00:13:48 On se snažil samozřejmě
  vycházet jako spravedlivě.
 • 00:13:51 Když jsem si četl ty programy
  jeho návštěv,
 • 00:13:55 tak mi bylo líto,
  jak je to rozdělené na minuty,
 • 00:13:58 aby nebyl déle v německé
  instituci než v české...
 • 00:14:01 Vždycky, když opouštěl zemi,
 • 00:14:03 tak psal takzvaný
  Nejvyšší vlastnoruční list,
 • 00:14:06 který posílal místodržiteli,
  kde děkoval a prosil ho,
 • 00:14:09 aby vyřídil obyvatelstvu díky
  za to přijetí.
 • 00:14:12 A tam od těch 90. let opakuje,
 • 00:14:14 že by chtěl,
  aby zavládl národnostní smír,
 • 00:14:17 že by to pak byla skutečně
  perla v jeho koruně.
 • 00:14:20 Říká, že díky tomu
  svému věku dlouhému, že viděl,
 • 00:14:24 jak se Praha rozvíjí
  jako moderní město.
 • 00:14:26 A že viděl, jak padly hradby.
 • 00:14:28 Že by se chtěl dožít toho,
 • 00:14:30 že by padly i ty vnitřní hradby
  mezi národnostmi.
 • 00:14:33 Pořád o tom mluví.
 • 00:14:35 A v tom byl úplně sám,
  protože on o tom mluvil vždycky:
 • 00:14:38 Mé nejvřelejší přání je, německy
  mein wärmster Wunsch ist...
 • 00:14:42 A potom oni tam stáli
  s těmi cylindry v ruce
 • 00:14:45 a teď spustili:
  Deutsche Treue, deutsche Liebe.
 • 00:14:48 A Češi valili:
 • 00:14:50 Česká věrnost, česká příslušnost
  Vašemu Veličenstvu.
 • 00:14:53 A on chudák prostě
  byl v tomhle jako kůl v plotě.
 • 00:14:56 -Ale s tím jako,
  měl rád, neměl rád...
 • 00:14:58 On si naštěstí nikdy
  nedovolil projevit,
 • 00:15:01 že některý z národů monarchie
  má raději než ten druhý.
 • 00:15:04 -Pro něj byli všichni poddaní.
 • 00:15:06 -Ale ono to ani nebylo
  politicky možné.
 • 00:15:08 On si uvědomoval
  obrovskou odpovědnost,
 • 00:15:10 která je spojena s postavou,
  s tou úlohou někoho,
 • 00:15:14 kdo vlastně tmelí a drží pohromadě
  tak mnohonárodnostní říši.
 • 00:15:18 Tady naprosto nebylo na místě,
 • 00:15:21 aby některý národ
  otevřeně preferoval vůči jinému.
 • 00:15:23 -Český pohled na celou éru
  habsburskou je zkreslený tímto,
 • 00:15:27 tím falešným pojímáním
  toho Čech, Němec.
 • 00:15:30 -Ano.
  -Protože vezměte si...
 • 00:15:32 Vidíme Josefa II.
  jako germanizátora.
 • 00:15:34 Ale on de facto nebyl germanizátor.
 • 00:15:37 On zaváděl němčinu
  jako úřední řeč,
 • 00:15:39 ale nechtěl ze všech udělat Němce,
  to bylo jedno, co si myslel.
 • 00:15:43 -Jemu šlo o to, aby fungoval stát.
  -Fungoval stát.
 • 00:15:45 -To bylo pragmatické rozhodnutí.
  -Prostě něco jiného je...
 • 00:15:49 My to srovnáváme v té historické
  paměti s protektorátem,
 • 00:15:52 kde skutečně šlo o to
  z těch Čechů udělat Němce.
 • 00:15:55 -Ano.
  -Ale to tady nebylo.
 • 00:15:57 Tady si dva mluví, jak chtějí.
 • 00:15:59 Ať si píší ty básničky,
  pohádky si sbírají, klidně.
 • 00:16:02 Ale prostě ti úřady
  musí komunikovat mezi sebou,
 • 00:16:05 armáda potřebuje velicí řeč.
 • 00:16:06 -Proč tedy došlo k tomu dualismu
  a nedošlo k trialismu?
 • 00:16:10 -Protože česká národní
  politická reprezentace
 • 00:16:12 neměla zdaleka
  takovou politickou sílu,
 • 00:16:15 aby to prosadila proti nevůli
  českých Němců a Maďarů.
 • 00:16:19 -Nebyla příležitost.
 • 00:16:21 -On v jisté chvíli,
  kdy jaksi se to politické kyvadlo,
 • 00:16:26 řekněme, naklonilo na stranu
  toho eventuálního trialismu,
 • 00:16:30 a to byla velká sláva,
 • 00:16:33 vydal takzvaný
  korunovační reskript,
 • 00:16:36 kde přislíbil českému zemskému
  sněmu, že se nechá korunovat.
 • 00:16:40 Vzbudilo to obrovskou nevoli,
 • 00:16:43 politickou, na straně Maďarů
  a na straně českých Němců.
 • 00:16:46 Takže ta věc padla.
  Byla přehlasována.
 • 00:16:52 Císař musel, a jistě nerad,
  slib korunovace odvolat,
 • 00:16:57 což svým způsobem mu opravdu
  ti Češi nikdy nezapomněli,
 • 00:17:02 i když jinak ho ctili a milovali.
 • 00:17:04 -Já bych si ještě dovolil
  s dovolením oponovat,
 • 00:17:07 nebo trošinku upřesnit,
 • 00:17:09 že nešlo podle mého názoru
  jenom o to,
 • 00:17:11 jestli centralismus,
  tedy dualismus, nebo trialismus,
 • 00:17:15 ale jestli dualismus,
  nebo federalismus.
 • 00:17:17 -Nebo federalizace, ano.
 • 00:17:19 -To byl ideál českých politiků.
  -Ano.
 • 00:17:21 -To by jelo dál,
  to by se nezastavilo.
 • 00:17:23 -Ano, tam by se to nezastavilo
  na tom trialismu,
 • 00:17:26 to máš samozřejmě pravdu, ano.
 • 00:17:28 -Ona by se ta říše
  trošičku rozdrobila.
 • 00:17:30 -Toť otázka.
  Palacký o takovém Rakousku snil.
 • 00:17:33 Palacký v takovém Rakousku
  viděl přirozený a ideální domov
 • 00:17:37 malých slovanských národů.
 • 00:17:39 Ovšem, když došlo k dualismu,
  tak říkal:
 • 00:17:42 Byli jsme před Rakouskem,
  budeme i po něm.
 • 00:17:45 -Ten ideál federalismu se vlastně
  objevuje už na sklonku 40. let,
 • 00:17:49 v době, kdy František Josef I.
  nastupuje na trůn.
 • 00:17:51 Tehdy se také poprvé mluví
  o jeho možné korunovaci.
 • 00:17:55 Dokonce se o ní zmiňovala
  ústava z roku 1849.
 • 00:17:57 Jenomže tam se počítalo s tím,
  že by byl korunován vlastně...
 • 00:18:01 Protože on zatím nezažil
  ani rakouskou korunovaci...
 • 00:18:04 -Rakouské korunovace nebyly.
  -Ty nebyly, ty neměly tradici.
 • 00:18:08 -A pak se počítalo,
 • 00:18:10 že by to byla vlastně
  taková jakoby trojkorunovace,
 • 00:18:12 že by byl zároveň korunován
  českým, uherským králem.
 • 00:18:15 Ale ty přípravy trvaly tak dlouho,
  až nakonec...
 • 00:18:18 -Politika šla jinam.
 • 00:18:20 -Až celá ta politika
  směřovala jinam.
 • 00:18:22 Jediná korunovace,
  kterou si František Josef I. užil,
 • 00:18:25 s tou plnou okázalostí
  a s tradicemi,
 • 00:18:27 byla ta na uherského krále.
 • 00:18:29 -Ale nám potom z české korunovace
  zbyla například opera Libuše,
 • 00:18:33 kterou Bedřich Smetana komponoval
  jako operu korunovační.
 • 00:18:37 -Rakousko-uherské vyrovnání
  uspokojilo sice Maďary,
 • 00:18:42 ale ostatní národy
  podunajské monarchie,
 • 00:18:45 Češi, Chorvati, Slovinci, Poláci,
  Srbové, Slováci, Rumuni i Italové,
 • 00:18:50 se právem cítily podvedeny.
 • 00:18:53 A zkráceny
  ve svých politických právech.
 • 00:18:56 -Císař nemohl rozhodnout jinak.
 • 00:18:58 Císař už nebyl císařem
  z boží milosti.
 • 00:19:01 On byl císařem konstitučním.
 • 00:19:02 On se musel podrobit tomu,
 • 00:19:05 jak rozhodly zastupitelské
  orgány monarchie.
 • 00:19:08 To vlastně bylo vrcholně
  demokratické rozhodnutí,
 • 00:19:11 kde Češi prohráli
  v politickém boji.
 • 00:19:13 A jinak to,
  že dualismus byla chyba,
 • 00:19:15 která v době,
  kdy nacionalismus byl vším,
 • 00:19:18 vlastně ponechala dvě třetiny
  obyvatelstva monarchie,
 • 00:19:22 ty nejloajálnější dvě třetiny,
  to znamená malé slovanské národy,
 • 00:19:26 mimo rámec sebeurčení,
  tak to samozřejmě byla chyba,
 • 00:19:29 která po 50 letech
  vedla k rozpadu Rakouska.
 • 00:19:32 To je třeba objektivně přiznat.
 • 00:19:34 Ovšem jaksi instituty,
  které tady pracovaly,
 • 00:19:38 byly vlastně politicky korektní
  a byly demokratické.
 • 00:19:41 -A ta snaha nějak vyřešit
  otázku v Čechách
 • 00:19:44 tady byla na začátku 70. let,
 • 00:19:46 kdy byly pokusy o to takzvané
  česko-rakouské vyrovnání.
 • 00:19:49 To byla záležitost,
  která se projednávala na sněmu,
 • 00:19:52 na českém zemském sněmu.
 • 00:19:54 A nebyl to císař,
  kdo zabránil tomu přijetí.
 • 00:19:57 Byl opět ovlivněn těmi názory
  maďarských i německých liberálů,
 • 00:20:01 vládními úředníky.
 • 00:20:03 Byla to poslední šance možná...
 • 00:20:05 -Ano.
 • 00:20:07 -Nebo poslední pokus,
 • 00:20:09 nějakým způsobem se dobrat
  národnostního smíru
 • 00:20:12 v předlitavské části monarchie.
 • 00:20:13 -Na Moravě se to
  povedlo do určité míry.
 • 00:20:16 -Na Moravě se to povedlo,
  ano, ale jenom zčásti.
 • 00:20:18 -Ano.
 • 00:20:22 -Rudolf Bruner-Dvořák nepochybně
  zachytil nejvíce snímků
 • 00:20:26 v celém časovém rozsahu,
 • 00:20:28 od toho pobytu v Praze v roce 1891,
  na návštěvě jubilejní výstavy,
 • 00:20:34 až tedy po ty poslední
  císařské manévry,
 • 00:20:37 kterých se císař ve své roli
  účastnil.
 • 00:20:41 To byly manévry u Meziříčí
  v roce 1909,
 • 00:20:44 kde byl přítomen i Vilém.
 • 00:20:46 Tam je zajímavé,
  také se o tom vykládá,
 • 00:20:49 že tam vlastně při nějakém
  rozhovoru císař měl říci:
 • 00:20:54 Moji lipicáni jsou mi milejší
  než automobily.
 • 00:20:57 Ukazuje to vlastně
  takový ten odstup od techniky,
 • 00:21:00 od technických vynálezů,
  které on prostě měl.
 • 00:21:03 Někdy se podařilo
  Rudolfu Bruneru-Dvořákovi
 • 00:21:06 zachytit i takové
  jako nestřežené situace,
 • 00:21:10 které nebyly v podstatě
  moc jako publikování hodné.
 • 00:21:14 Tady třeba byl fotografován,
  kdy lál nějakému vojáčkovi,
 • 00:21:19 nevím, to není vlastně datované,
 • 00:21:22 ale vzhledem k té uherské uniformě
  bych soudil,
 • 00:21:26 že to je na manévru v Uhrách.
 • 00:21:29 Je zajímavé, že na většině
  těch snímků, které známe,
 • 00:21:33 je prostě císař v nějaké uniformě.
 • 00:21:35 Kdežto ty snímky
  takové intimnější povahy,
 • 00:21:39 kdy je v běžném občanském šatě,
  jsou prostě velmi vzácné,
 • 00:21:43 byť je tedy najdeme,
 • 00:21:46 ale spíše vlastně jakoby
  z těch posledních let jeho života,
 • 00:21:50 kdy je tam třeba zachycen
  s malým Karlem třeba, svým,
 • 00:21:54 který je následníkem
  na císařském trůně.
 • 00:21:57 Souvisí to asi trošku vlastně
  jako s tím pocitem
 • 00:22:01 té oficiálnosti záběrů,
  s tím pocitem,
 • 00:22:03 že vždy má být vlastně
  jakoby ta fotografie
 • 00:22:07 vizitkou jeho osobnosti,
  vizitkou vlastně jeho já.
 • 00:22:11 To je ten rozdíl proti Františku
  Ferdinandovi d'Este,
 • 00:22:15 který absolutně neměl problém
  být zachycován
 • 00:22:17 i v intimních situacích,
  kdy bruslí třeba s rodinou,
 • 00:22:20 nebo vychází z cirkusu,
  z divadla a podobně.
 • 00:22:25 -Nezůstává tady ten relikt toho,
  že císař vyřeší vše,
 • 00:22:29 ještě v současnosti?
 • 00:22:31 -Ono, když jsme hovořili
  o té první republice,
 • 00:22:34 tak stačí se podívat na to,
 • 00:22:37 jak rychle přešly ty rysy
  stařičkého mocnáře,
 • 00:22:41 z Františka Josefa,
  na Tomáše Garrigue Masaryka.
 • 00:22:44 Což je koneckonců dáno tím,
  že titíž učitelé a titíž novináři,
 • 00:22:49 kteří oslavovali
  Františka Josefa I.,
 • 00:22:52 velmi rychle přešli
  na zatracování Rakouska
 • 00:22:55 a na oslavování tatíčka Masaryka,
  prakticky týmiž slovy.
 • 00:22:58 -To jsem se vás chtěl...
 • 00:23:00 -Oni to uměli.
  -Právě.
 • 00:23:01 -U těch školních slavností
  to bylo víc než markantní,
 • 00:23:05 samozřejmě.
 • 00:23:06 Velmi známý je pak
  takový ten portrét císařský
 • 00:23:09 a pak vlastně prezidentský,
  ta póza na koni a póza vojevůdce.
 • 00:23:12 -To jsem se vás chtěl zeptat...
  -To když dáte vedle sebe...
 • 00:23:16 -Až ke konci,
  ale když jsme k tomu došli teď,
 • 00:23:19 udělal to ten Masaryk záměrně,
  nebo to bylo podvědomě?
 • 00:23:22 Ubytovat se na hradě,
  jezdit na koni.
 • 00:23:25 -I na ten hrad,
  potom jezdit na koni
 • 00:23:27 a potom i taková ta polouniforma,
  ve které chodil.
 • 00:23:30 Uvědomme si, že prostě montérkami,
 • 00:23:33 pracovním oděvem mocnáře,
  je uniforma.
 • 00:23:35 -A pak koneckonců
  i ten osobní Masarykův fond,
 • 00:23:38 ze kterého rozděloval
  ty veřejně prospěšné dary,
 • 00:23:41 jako monarcha v podstatě.
 • 00:23:43 -Ano, a dokonce...
 • 00:23:45 Guth-Jarkovský
  jako první ceremoniář na hradě
 • 00:23:48 krásně vzpomíná, že si vymyslel
  čaje u pana prezidenta,
 • 00:23:51 kdy se tam lidi shromáždí
  a on vykřikne:
 • 00:23:54 Dámy a pánové,
  prezident republiky.
 • 00:23:56 Všichni vstanou a Masaryk vejde.
 • 00:23:59 A napoprvé to dopadlo špatně,
  protože on řval:
 • 00:24:02 Dámy a pánové,
  prezident republiky.
 • 00:24:04 Všichni povstali,
 • 00:24:06 ale syn pana prezidenta
  Jan Masaryk nepovstal,
 • 00:24:09 sedl si k pianu a spustil:
  Zachovej nám, Hospodine.
 • 00:24:12 A císař prý se...
  A Masaryk se tomu prý strašně smál.
 • 00:24:15 -Ona je koneckonců kniha,
  kde Guth-Jarkovský tyto věci líčí,
 • 00:24:19 a to smrtelně vážně,
  čímž ten humor je bezděčný vlastně.
 • 00:24:24 Ta kniha se jmenuje
  Na dvoře republikánském,
 • 00:24:26 což zcela jasně
  to dědictví ukazuje.
 • 00:24:28 -Tak aspoň něco po tom máme.
 • 00:24:31 -Určitě.
  Akorát se to moc neříká.
 • 00:24:33 -Atributy prezidenta a Libuši.
 • 00:24:35 -A naši měnu.
 • 00:24:37 Jako jediný nástupnický stát
  převzalo Československo po Rakousku
 • 00:24:42 jeho měnovou jednotku,
  která se jmenuje koruna.
 • 00:24:45 Dodnes máme na té koruně korunu,
 • 00:24:47 a to už jsme 100 let
  málem republikou.
 • 00:24:54 -Moje sbírka exponátů,
  věcí s Františkem Josefem,
 • 00:24:57 ke dnešku čítá
  zhruba 12 tisíc exponátů.
 • 00:25:01 Svou sbírku
  jsem započal před 40 lety.
 • 00:25:04 Tehdy spousta věcí
  se vyvážela do zahraničí.
 • 00:25:08 Já jsem cítil už v tom prvopočátku
  povinnost toto zachovat.
 • 00:25:16 Měl jsem vizi,
  někdy v budoucnu otevřít
 • 00:25:20 stacionární
  Muzeum Františka Josefa.
 • 00:25:25 S tímto muzeem jsem měl
  spoustu problémů,
 • 00:25:29 protože jsem v tom koloběhu
  zhruba 5 let zpátky
 • 00:25:34 nabídl svou sbírku cca 25 městům,
  kde jsem se rozhodl,
 • 00:25:39 že tu sbírku konečně otevřu světu,
  ale dopadlo to tak,
 • 00:25:44 že jsem nebyl přijat
  v podstatě nikým v horizontu 5 let.
 • 00:25:51 A teprve po 5 letech mě objevil
  Terezín na internetovém muzeu,
 • 00:25:57 kde je vlastně zobrazena
  celá moje sbírka.
 • 00:26:00 Ta má myšlenka
  se stala skutečností,
 • 00:26:03 že letos v dubnu jsme otevřeli
 • 00:26:07 stacionární
  Muzeum Františka Josefa.
 • 00:26:10 Věci s tématikou Františka Josefa
  jsem zpočátku sbíral otevřeně,
 • 00:26:15 kdy jsem oslovoval sběratele,
 • 00:26:19 ale nacházel jsem pouze
  takové trošku opovržení.
 • 00:26:26 František Josef nebyl moc v kursu
  z hlediska sběratelství.
 • 00:26:31 Potom vlastně to sběratelství
  přerostlo spíše v tajné sbírání,
 • 00:26:35 protože kdykoliv
  jsem se na veřejnosti svěřil,
 • 00:26:39 že sbírám tuto věc,
  nebo tyto věci sběratelské,
 • 00:26:43 s touto tématikou,
  tak to dopadlo špatně.
 • 00:26:47 Přímo i posměch.
 • 00:26:51 Proč František Josef?
 • 00:26:53 Protože to byl člověk,
 • 00:26:55 který není moc populární
  v našich zemích.
 • 00:27:01 Ty věci jsou socialismem
  deformované,
 • 00:27:04 že jsme museli kvůli němu
  ráno vstávat v 6 hodin,
 • 00:27:07 že zavíral lidi.
 • 00:27:09 Přitom ta situace
  je úplně obrácená.
 • 00:27:11 Dneska je zavřeno více lidí
  v průměru na počet obyvatel
 • 00:27:15 jak za Františka Josefa.
 • 00:27:17 Když se řeklo
  "František Josef je vůl",
 • 00:27:19 tak ten člověk s prominutím
  šel na týden do basy.
 • 00:27:22 Když jste za Gottwalda řekl
  patřičnou jednoduchou záležitost,
 • 00:27:26 tak jste byl mrtvý člověk.
 • 00:27:28 Zhodnoťme tuto situaci
 • 00:27:30 a přehodnoťme tento názor
  obecně na Františka Josefa.
 • 00:27:36 -Jaké je dnes počasí?
 • 00:27:38 -Trochu chladno, Vaše Veličenstvo,
  ale nebe je čisté.
 • 00:27:41 Zdá se, že bude slunečno.
 • 00:27:44 -To je dobře.
 • 00:27:46 -Hm.
 • 00:27:48 -A co se povídá o ministru Bachovi?
 • 00:27:51 -Z toho je náramná radost,
  Vaše Veličenstvo.
 • 00:27:53 -Z čeho?
  Z toho, že padl?
 • 00:27:56 -Ano, právě z toho
  je veliká radost,
 • 00:27:58 že Vaše Veličenstvo ráčilo
  konečně toho lotra vykopnout!
 • 00:28:02 -Tak radost?
  -Ano.
 • 00:28:05 -To je dobře.
 • 00:28:07 -Vy tady z něj děláte prakticky
  takového liberála
 • 00:28:10 nebo takového tolerantního člověka,
  ale co Bachův absolutismus?
 • 00:28:14 Já jsem se o tom ve škole
  učil strašné věci.
 • 00:28:17 -To jsou ty dva příběhy,
  metternichovská a bachovská éra,
 • 00:28:21 kdy vlastně ti dva služebníci
  to vzali na sebe.
 • 00:28:24 Krásně je to vidět na Bachovi,
  který jako ministr barikád...
 • 00:28:28 -On byl původně liberál.
  Samozřejmě.
 • 00:28:31 -Nastoupil a potom tedy
  po Solferinu beze slávy odchází.
 • 00:28:35 Ale krásně je to vidět
  na případě Karla Havlíčka,
 • 00:28:39 když v Plzni státní zastupitelství
  žalovalo ty noviny,
 • 00:28:43 že obviňují císaře,
  že Havlíčka utrápil.
 • 00:28:46 Tak to se nedělá.
 • 00:28:48 A státní zastupitelství
  a soud řekl:
 • 00:28:51 Ne, císařova osobnost
  je mimo toto všechno.
 • 00:28:54 Ale Bach to udělal
  a Bachovi se nadávat může.
 • 00:28:57 Takže tady je to prostě
  dané úředním výnosem,
 • 00:29:00 komu se smí
  a komu se nesmí nadávat.
 • 00:29:02 Čili se smělo nadávat
  Metternichovi
 • 00:29:04 a smělo se nadávat Bachovi.
 • 00:29:06 Ačkoliv samozřejmě císař František
  i Franz Josef
 • 00:29:09 se v těch počátcích
  podíleli na tom.
 • 00:29:11 Ale víte, ten Franz Josef,
 • 00:29:13 ono tam je několik Franzů Josefů
  za těch 68 let.
 • 00:29:16 -Samozřejmě.
  -Ano.
 • 00:29:18 -Tam je prostě...
  A on všechny ty role hrál úžasně.
 • 00:29:22 On skutečně začínal,
  jako že obnoví absolutismus.
 • 00:29:26 To psal matce, že to bude tak,
  jak se sluší a patří.
 • 00:29:30 Nicméně potom pochopí, že to nejde,
 • 00:29:33 a stane se vzorným
  konstitučním panovníkem.
 • 00:29:37 Úplně jaksi vzorovým.
  To je na něm něco úžasného.
 • 00:29:40 To se mi na něm...
  Jako mě fascinuje.
 • 00:29:42 -On chápal dobu, on vnímal dobu.
 • 00:29:44 -Naprosto jasně.
 • 00:29:46 On si někdy povzdechl,
  někdy zalitoval, že to už tak není.
 • 00:29:50 Ale on se proti...
  Prostě nebránil tomu.
 • 00:29:53 -Což je fascinující,
  že přestože stárl vlastně,
 • 00:29:58 a člověk stárnutím
  trošičku kostnatí, tak...
 • 00:30:02 Ale vždyť se o něm říká,
 • 00:30:04 že to byl takový vnitřní
  konzervativec a ouřada.
 • 00:30:07 Že kvůli němu dokonce vstáváme,
  kvůli...
 • 00:30:09 V 6 hodin do práce.
 • 00:30:11 -On v době těch největších změn
  přece jenom už nebyl úplně mladý.
 • 00:30:16 Starší lidé samozřejmě mají spíše
  přirozený sklon ke konzervatismu.
 • 00:30:22 A teď si vezměte, co všechno
  on během svého života zažil.
 • 00:30:26 On se narodil v roce 1830,
  zemřel v roce 1916.
 • 00:30:29 Co všechno se mezitím stalo?
 • 00:30:32 -Proto taky děláme ten pořad,
 • 00:30:34 protože je to 100 let
  od jeho úmrtí.
 • 00:30:36 -Když se narodil,
 • 00:30:38 největším výkřikem techniky
  ve střední Evropě
 • 00:30:40 byla koněspřežná železnice.
 • 00:30:42 Když umíral, tak tady bylo všechno.
 • 00:30:44 Elektřina, letadla, bezdrátová
  telegrafie, spalovací motory.
 • 00:30:49 A lidstvo všechny
  tyto technické vymoženosti
 • 00:30:52 v době jeho smrti uplatňovalo
  k tomu, aby se navzájem vyvraždilo.
 • 00:30:56 Zatímco císař se ještě
  jaksi ve svém vojenském výcviku
 • 00:30:59 učil se šavlí
  a s čelním útokem jízdy,
 • 00:31:02 tak v době, kdy umíral,
 • 00:31:05 tak se jaksi lidé zabíjeli
  na vzdálenost,
 • 00:31:08 kdy na sebe už ani neviděli,
  na vzdálenost kilometrů.
 • 00:31:12 -Ovšem, když tady o něm mluvíme
  v podstatě pozitivně,
 • 00:31:16 tak bezesporu,
 • 00:31:18 jaká byla jeho role
  při vzniku první světové války?
 • 00:31:21 -To je těžké.
 • 00:31:23 Myslím,
  že tam už prostě nerozhodoval.
 • 00:31:26 -Tam jenom podepsal manifest
  Mým národům?
 • 00:31:29 -Je známo, že válku nechtěl,
 • 00:31:31 že bránil těm jestřábům
  kolem Conrada von Hötzendorfa
 • 00:31:35 v jejich rozletu,
  mohu-li to tak říci, dokud to šlo.
 • 00:31:40 -Také tam byla ta měsíční lhůta
  na přemýšlení o tom... -Ano.
 • 00:31:44 -Jestli válku vyhlásit, nebo ne.
 • 00:31:46 Císař skutečně nepatřil
  k tomu radikálnímu křídlu.
 • 00:31:49 -Uvědomoval si obrovskou
  zodpovědnost.
 • 00:31:51 A zcela určitě uvažoval
  i o jiných možnostech.
 • 00:31:54 Je známo, že válce se bránil.
 • 00:31:56 -To je další ukázka toho,
  jak se potom...
 • 00:31:58 Na to on kydá ten hnůj.
 • 00:32:00 Že jaksi za jestřáby je považován
  František Ferdinand d'Este.
 • 00:32:04 On je skutečně první oběť války.
 • 00:32:06 -Který si ovšem uvědomoval,
  že tu válku nemůže Rakousko vyhrát,
 • 00:32:10 protože dokonale znal armádu.
 • 00:32:12 -No jistě, a kdykoli odjížděl
  někam na služební cestu, napsal:
 • 00:32:16 Držte Conrada na uzdě!
 • 00:32:17 -Ano.
 • 00:32:19 -A jeho smrt
  naopak Conradovi uvolnila ruce.
 • 00:32:21 -Ano.
 • 00:32:23 -Lidi mu to připisovali.
  Vladař míru.
 • 00:32:25 A teď je paradoxem, končí ve válce.
 • 00:32:27 -Vše pro dítě.
  -Ano, vše pro dítě.
 • 00:32:29 -A najednou ty děti
  posílá na frontu.
 • 00:32:31 -Vezměte si ten krásný nekrolog
  Josefa Pekaře,
 • 00:32:33 jak začínal tou větu:
 • 00:32:35 S mečem v ruce ujímá se
  jinoch vlády,
 • 00:32:37 s mečem v ruce kmet umírá.
 • 00:32:39 Je to orámované
  těmi velkými evropskými převraty,
 • 00:32:42 což je jaksi naprosto přesné.
 • 00:32:45 Paní Štědrá v tom nedoceněném
  románu, si myslím,
 • 00:32:48 že je lepší než Švejk,
  jako to poznání války,
 • 00:32:51 to je ten Poláček, ta tetralogie.
 • 00:32:53 A paní Štědrá říká,
  že si to bere na svědomí,
 • 00:32:56 takový starý člověk.
 • 00:32:58 To je to, co jste říkal,
 • 00:33:00 že ta víra v tu všemoc
  mu vlastně ublížila potom.
 • 00:33:03 Protože když se podíváte
  na ty měsíce před válkou,
 • 00:33:06 nebo měsíc opravdu jenom,
  tak to, co ty noviny píší...
 • 00:33:09 Kdyby byla válka,
  tak ji císař zakáže přece.
 • 00:33:12 My se nemusíme bát,
  císař ji zakáže a bude pokoj.
 • 00:33:14 Tak tomu věřili.
 • 00:33:16 -Vy jste mluvil o tom,
  co napsal Pekař.
 • 00:33:19 On to napsal taky
  Ernest von Koerber,
 • 00:33:22 bývalý ministerský předseda,
  ten napsal:
 • 00:33:24 František Josef své zemi
  dvakrát nekonečně uškodil.
 • 00:33:27 Jednou svým mládím,
  podruhé svým stářím.
 • 00:33:29 -Ten mladý věk,
  ve kterém nastupoval,
 • 00:33:31 ono to také mohlo vyvolávat
  i trochu naděje
 • 00:33:34 po těch panovnících před ním,
  ta představa mladého panovníka.
 • 00:33:37 -On byl také tak uvítán,
  samozřejmě, ještě v té době.
 • 00:33:41 -Přesně tak, jako nová generace,
  která změní...
 • 00:33:43 -Mladý panovník omlazené říše,
  se psalo. -Ano.
 • 00:33:47 -Vidíš ten vobraz?
 • 00:33:49 Víš, kdo to je?
 • 00:33:51 To je císař pán!
 • 00:33:53 Rozumíš?
 • 00:33:55 -Mehehe.
 • 00:33:57 -Dobře, tak tady máš šesťák.
 • 00:33:59 A kdyby si slyšel,
  že císař pán je dobytek,
 • 00:34:02 nebo že tuhle válku nevyhrajeme,
 • 00:34:04 tak přijdeš a řekneš,
  kdo to povídal, rozumíš?
 • 00:34:07 -Mehehe.
 • 00:34:09 -Dobře.
  A teď vyskoč.
 • 00:34:11 -Mehehe.
 • 00:34:13 Mehehe.
 • 00:34:16 -Vlastně ve Švejkovi
  se císař neobjevil,
 • 00:34:18 nicméně se tam objevují
  takové ty narážky na něj.
 • 00:34:21 Ten Hašek ho tak nenáviděl?
 • 00:34:23 Nebo to byla obecná nálada?
  Jak to bylo?
 • 00:34:26 -Obecná nálada...
 • 00:34:28 Moje představa je,
  že Hašek, když píše Švejka,
 • 00:34:31 tak účtuje s celým světem.
 • 00:34:34 Protože on několikrát měl pocit,
  že se chytil,
 • 00:34:36 že konečně našel smysl.
 • 00:34:38 Ať v legiích,
  ať potom v bolševické revoluci.
 • 00:34:41 Všechno selhalo.
 • 00:34:43 -Vezměte to z druhé strany.
 • 00:34:45 Obraz císaře pána,
  který visí v hostinci,
 • 00:34:47 a s prominutím,
  serou na něj mouchy, ukazuje,
 • 00:34:50 že obrazy císaře pána
  visely v hostincích.
 • 00:34:53 A bylo to naprosto běžné
  a normální.
 • 00:34:56 Znamenalo to, že tedy lidi
  mají císaře pána rádi,
 • 00:34:59 nějakým způsobem se k němu staví.
 • 00:35:01 -A měl ho lid zdejší rád?
 • 00:35:04 -Já myslím, že jo.
  -Nepochybně.
 • 00:35:06 -Protože já, když jsem to dělal,
 • 00:35:08 tak jsem se díval
  třeba na ty návštěvy.
 • 00:35:11 Samozřejmě,
  byly oficiální články a...
 • 00:35:13 To mně můžete říct,
  že se psaly vždycky.
 • 00:35:15 Já se dívám na inzeráty.
 • 00:35:17 Kdo přijedete do Prahy,
  vítat císaře pána,
 • 00:35:20 zajděte také
  do tohoto obchodního domu.
 • 00:35:22 Tak to už je jasné,
 • 00:35:24 že ten majitel obchodního domu
  počítal s tím, že lidé přijedou.
 • 00:35:28 -Svědectví o spontánní náklonnosti
  k císaři nám podali lidé
 • 00:35:31 jako Ernest Denis
  nebo Josef Svatopluk Machar.
 • 00:35:34 -Machar, no.
 • 00:35:36 -Které jistě nelze podezírat
  z přílišné podlézavosti
 • 00:35:39 v tomto smyslu.
 • 00:35:41 -To je úžasné, no.
  -No.
 • 00:35:42 -Já jsem tedy Žižkovák původem,
  ale já vím, že jeho, tuším,
 • 00:35:46 tři návštěvy na Žižkově
  byly prý velmi holdovací.
 • 00:35:49 -To nebyly asi jenom na Žižkově.
 • 00:35:50 Když přijel na zemskou jubilejní
  výstavu v roce 1891,
 • 00:35:54 byl uvítán taky velmi vřele.
 • 00:35:55 Velmi si všichni považovali
  zřejmě toho,
 • 00:35:58 že i zaštítil tu výstavu
  svojí osobou.
 • 00:36:00 To jsme v 90. letech,
 • 00:36:03 kdy opravdu by se
  podle toho výkladu mělo zdát,
 • 00:36:06 že stářím ta obliba...
 • 00:36:08 -Klesala.
 • 00:36:10 -Monarchy a monarchie klesá,
  ale nebylo to tak.
 • 00:36:12 Já si naopak myslím,
 • 00:36:14 právě jak tady byla řeč
  o tom obraze,
 • 00:36:16 to, že visel nejenom
  v hospodách, ale ve školách,
 • 00:36:19 ve veřejných prostorách,
 • 00:36:20 ten císař znamenal určitou
  jistotu, stabilitu.
 • 00:36:23 Měnili se ministři,
  měnili se předsedové vlády,
 • 00:36:25 ale ten císař
  tam zůstával desetiletí.
 • 00:36:28 -Je nepochybné,
  že při těch návštěvách,
 • 00:36:30 kdy samozřejmě oficiální zprávy
  musíme brát s rezervou,
 • 00:36:33 tak když někdo pohovořil
  osobně s císařem,
 • 00:36:36 samozřejmě velmi oficiálně,
  velmi formálně,
 • 00:36:38 zpravidla na to nikdy nezapomněl,
 • 00:36:40 protože císař se nejen vyznačoval
  obrovským osobním kouzlem,
 • 00:36:44 v tom jaksi se shodují i ti,
  kteří ho neměli rádi,
 • 00:36:47 tak neuvěřitelnou pamětí.
 • 00:36:50 On skutečně přijel do města,
  kde se setkal s vnukem starosty,
 • 00:36:54 se kterým se tam setkal
  před 30 lety, nebo 40 lety,
 • 00:36:57 a přesně si vzpomněl
  na jeho dědečka
 • 00:37:00 a pohovořil s ním o tom.
 • 00:37:02 A to nebylo hrané,
  to nebylo fingované.
 • 00:37:05 To neměl nikde...
  -V itineráři.
 • 00:37:08 -Jaksi v itineráři.
  Tohle skutečně bylo spontánní.
 • 00:37:11 To samozřejmě na ty lidi
  neuvěřitelně působilo.
 • 00:37:14 -A také ten vztah k němu.
 • 00:37:17 Když on přijížděl do země,
  tak prostě byla přesně daná trasa,
 • 00:37:21 v některých městech zastavoval,
  v některých jel krokem.
 • 00:37:25 A tam, kde zastavoval,
 • 00:37:27 na peroně mu byla představena
  honorace.
 • 00:37:29 A on přesně to dodržoval,
  kdy, komu podá ruku,
 • 00:37:32 nejdřív duchovenstvu,
  a tam zase, podle stáří.
 • 00:37:36 Když byl nejstarší rabín,
  tak šel prvně k rabínovi.
 • 00:37:39 To bylo jasné.
 • 00:37:41 Ale když na někoho ty noviny
  zapomněly potom,
 • 00:37:43 tak přinesly opravu.
 • 00:37:45 Národní listy psaly:
 • 00:37:47 K císařově návštěvě v Benešově
  jsme opomněli uvésti,
 • 00:37:50 že císař oslovil také
  pana toho a toho na tom peroně.
 • 00:37:54 Protože ten si stěžoval.
 • 00:37:57 Jak to, že jsem nebyl uveden?
 • 00:37:59 Čili to nebylo žádné,
  že by se styděl.
 • 00:38:01 Koneckonců, Procházka po hřbitově.
 • 00:38:04 České hřbitovy, kdy...
 • 00:38:06 Každý, kdo dostal
  od císaře pána vyznamenání,
 • 00:38:09 tak je to tam uvedené.
 • 00:38:10 Tak mi ukažte, kde je hrdina
  socialistické práce na náhrobku.
 • 00:38:14 -Ale totéž bylo třeba
  po prusko-rakouské válce,
 • 00:38:17 když si spolky velmi cenily toho,
 • 00:38:19 pokud dostaly od císaře
  podepsaný diplom, doklad za to,
 • 00:38:22 jak třeba pečovaly ženské spolky
  o raněné po válce,
 • 00:38:25 jak pomáhaly těm raněným vojákům.
 • 00:38:27 A zase to byly třeba
  národnostně české spolky.
 • 00:38:30 Ale přesto tyhle diplomy
  podepsané císařem
 • 00:38:32 tvoří čestné místo
  v jejich archivech spolkových.
 • 00:38:35 -Pak nelze zapomenout na to,
 • 00:38:37 že tady byl skutečně
  určitý pozůstatek feudalismu.
 • 00:38:40 To nebyly jenom milosti,
  které císař uděloval, samozřejmě,
 • 00:38:44 uděloval je poměrně hojně,
  ale byly to veřejné audience,
 • 00:38:48 kde prakticky každý
  po předběžném ohlášení
 • 00:38:52 mohl v určený den
  osobně císaře navštívit
 • 00:38:55 a přednést mu svou žádost.
 • 00:38:58 Císař se k tomu vyslovoval.
 • 00:39:01 Zpravidla tedy to bylo
  režírováno tak,
 • 00:39:04 že když už k té audienci
  ten dotyčný dorazil,
 • 00:39:07 tak že ta žádost
  byla vyřízena kladně.
 • 00:39:09 -A také ty podpisy,
 • 00:39:11 že on se na český diplom
  podepsal česky.
 • 00:39:13 -Podepsal česky, samozřejmě.
 • 00:39:15 Na maďarský maďarsky,
  na německý německy.
 • 00:39:17 -Ano, přesně tak.
  Tak, jak ustanovil zákon.
 • 00:39:20 -František Josef
  to přesně rozlišoval.
 • 00:39:22 -Čili takové to údajné
  národní opovržení
 • 00:39:24 a ironie a zloba vůči němu,
  to bylo vytvořeno až pak,
 • 00:39:27 propagandou v té první republice
  a později tedy...?
 • 00:39:30 -Ne, již za první světové války,
 • 00:39:32 nepochybně v prostředí
  zahraničního odboje, tedy domácího,
 • 00:39:36 protirakouského odboje,
  protože on byl velmi slabý.
 • 00:39:39 Tam je vlastně živen
  tento propagandistický obraz.
 • 00:39:42 -Určitě se omluvil dobře:
 • 00:39:44 Takové ty... Omluvil se.
  "To mne tési, mili Cési."
 • 00:39:48 A podobně.
  On mluvil dobře česky.
 • 00:39:51 Těmi hlavními jazyky
  monarchie mluvil.
 • 00:39:54 -Jeho syn také.
 • 00:39:56 Jeho syn měl vlastně
  i české učitele dokonce,
 • 00:39:58 takže ani tady nemůžeme vidět
  nějakou distanci,
 • 00:40:01 nenávist vůči Čechům.
 • 00:40:03 -To měli všichni.
 • 00:40:04 Ta výchova císařských princů,
  ta byla...
 • 00:40:07 -Věděli, že budou vládnout
  mnohonárodnostní říši,
 • 00:40:09 museli se na to všestranně
  připravit.
 • 00:40:11 -To nebyl ale žádný med.
 • 00:40:13 -Z toho ale také mimochodem
  vyplývá, že František Josef,
 • 00:40:17 tak jako všichni členové
  císařské rodiny,
 • 00:40:19 byl člověkem vzdělaným,
  samozřejmě, velice vzdělaným.
 • 00:40:24 -V Pohledě dneska žije
  pouhých 73 lidí.
 • 00:40:26 Ale právě v době Františka Josefa
  to byla největší doba
 • 00:40:30 rozkvětu naší země,
  i v podstatě naší vesnice.
 • 00:40:32 Tady ve vsi žilo skoro 280 lidí.
 • 00:40:35 Bylo tady 25 usedlostí funkčních,
  dvě hospody, dva obchody,
 • 00:40:38 nějaká řemesla.
 • 00:40:40 A pak se to pomalu začalo vytrácet.
 • 00:40:42 Takže i tímto bychom měli
  přiblížit tu dobu,
 • 00:40:45 aby si to zase
  ti dnešní lidé uvědomili,
 • 00:40:48 že to zase nebyl ten žalář národů,
  jak se hodně vypráví,
 • 00:40:51 že i ten český národ
  se začal pomalu rozrůstat
 • 00:40:54 v takovou lepší společnost
  toho evropského, západního formátu,
 • 00:40:58 jak to chceme v podstatě dneska.
 • 00:41:00 Já sám jsem tedy příznivec
  obnovy Českého království,
 • 00:41:03 já nerad říkám monarchie,
 • 00:41:05 protože lidi
  si pod tím představují,
 • 00:41:07 že chceme obnovit
  celé Rakousko-Uhersko,
 • 00:41:10 což je v podstatě
  už dneska nesmysl.
 • 00:41:12 Myslím si, že by to bylo dobré
  pro český stát.
 • 00:41:15 Protože jako republika,
  ona to není špatná věc,
 • 00:41:17 ale tohle by se mi líbilo,
  je to jako rodina.
 • 00:41:20 Rodina je taky monarchie,
 • 00:41:22 tam si děti nevybírají
  po 5 letech jiné rodiče,
 • 00:41:25 jenom proto, že se jim nelíbí.
 • 00:41:26 Samozřejmě, že se může stát,
 • 00:41:28 že ten panovník bude špatný,
  nebude vyhovující,
 • 00:41:31 ale mně to přijde,
 • 00:41:32 že když rodina je základ
  společnosti,
 • 00:41:34 proč ta celá společnost
  funguje na jiném principu,
 • 00:41:37 ne dědičnosti,
  ale na nějaké volbě.
 • 00:41:39 Voleb, myslím, že máme dost.
 • 00:41:41 Tento jeden institut, kdyby se sem
  vrátil, tak by to bylo dobře.
 • 00:41:45 Stejně ten prezident je na hradě,
 • 00:41:47 stejně k němu všichni vzhlíží
  jako k monarchovi.
 • 00:41:49 I pan Masaryk se k tomu
  takhle stavěl.
 • 00:41:51 Takovou polouniformu nosil.
  Já myslím, že by to nebylo nic...
 • 00:41:55 Těch 100 let zase není tolik.
 • 00:41:57 Poslední česká královna, Zita,
  zemřela v roce 1989.
 • 00:42:00 To ani nikdo neví v podstatě,
  to je poměrně nedávno.
 • 00:42:03 Není to až zase
  takový ztracený systém.
 • 00:42:05 Ty evropské státy to dosvědčují,
 • 00:42:07 které dneska tento systém mají
  a jsou před námi, nejsou za námi.
 • 00:42:11 -Teď budu citovat toho Švejka.
 • 00:42:13 "Ale von si to starej pán
  doopravdy nezaslouží.
 • 00:42:16 Vezměme si tohle.
 • 00:42:18 Syna Rudolfa ztratil v útlém věku,
  v plné mužské síle.
 • 00:42:21 Manželku Alžbětu
  mu propíchli pilníkem,
 • 00:42:24 potom se mu ztratil Jan Ort,
 • 00:42:26 bratra, císaře mexického,
  mu zastřelili v nějaké pevnosti
 • 00:42:29 u nějaké zdi."
 • 00:42:31 Jaký byl vlastně jeho osobní život,
  když jsme na to narazili?
 • 00:42:34 Protože on měl opravdu
  řadu nešťastných životních příběhů.
 • 00:42:38 -Ty životní tragédie skutečně
  ho postihovaly v mimořádné míře.
 • 00:42:42 A mimochodem, já si myslím,
  že to byl ale i ten moment,
 • 00:42:47 který vlastně zvyšoval
  sympatie k němu.
 • 00:42:49 -Rozhodně.
 • 00:42:51 -Tohle všichni chápali
  jako něco mimořádného.
 • 00:42:54 -Vždyť pak také ve zpravodajství
  se psalo hlavně o něm.
 • 00:42:59 -Ano.
  -Ta oběť byla...
 • 00:43:01 Ale jak úžasně císař snáší
  tu další ránu.
 • 00:43:06 -Vy jste se ptal na ty city,
  jeho osobní život.
 • 00:43:09 Ono to souvisí s tím,
  už tady padlo slovo,
 • 00:43:12 že byl konzervativní.
 • 00:43:13 Já nevím, jestli to slovo
  konzervativní
 • 00:43:16 přesně vystihuje jeho chování.
 • 00:43:18 Ale on si vlastně nemohl dovolit
 • 00:43:20 nějaké osobní
  a citové vystupování navenek.
 • 00:43:23 Uvědomte si, že Habsburkové
  byli svázáni předpisy,
 • 00:43:26 velmi přísnými předpisy chování.
 • 00:43:28 Existoval dvorský protokol,
  desetiletí platný.
 • 00:43:30 A ten císař ztělesňoval dynastii,
  říši, majestát.
 • 00:43:33 Takže on by spíš vyvolal
  překvapení,
 • 00:43:36 kdyby na veřejnosti mluvil
  jako soukromá osoba,
 • 00:43:39 dával najevo svoje rozpoložení.
 • 00:43:42 To by ho zřejmě ani nenapadlo,
  zachovat se takhle.
 • 00:43:45 -Navíc císařská rodina
  udržovala v podstatě
 • 00:43:47 španělský dvorní ceremoniál
  z pozdního středověku, takže...
 • 00:43:52 -A co Kateřina Schrattová
  a Anna Nahowská?
 • 00:43:55 -Když tady paní kolegyně
  hovořila o tom,
 • 00:43:58 že on nemohl dávat najevo své city.
 • 00:44:03 Jednou, a to jest známé a slavné,
  je najevo dal,
 • 00:44:07 a to, když si vlastně proti vůli
  své velmi autoritativní matky
 • 00:44:11 prosadil svůj sňatek...
 • 00:44:14 -A jak to dopadlo?
 • 00:44:16 -S Alžbětou Bavorskou.
 • 00:44:18 Přestože jeho předurčenou nevěstou
  byla Sisina starší sestra Nené.
 • 00:44:23 -Ano.
 • 00:44:25 -Manželství dopadlo špatně,
  ale, mimochodem, o tom,
 • 00:44:28 že František Josef
 • 00:44:31 Sisi neuvěřitelně a velmi hluboce
  a velmi vášnivě miloval,
 • 00:44:35 myslím, není žádných pochyb.
 • 00:44:37 Když přišla zpráva o její smrti,
  tak je známo, že řekl jedinou větu:
 • 00:44:41 Nikdo neví,
  jak jsem tu ženu miloval.
 • 00:44:44 A to už žili dávno od sebe.
  Léta byli od sebe.
 • 00:44:47 -Tam to byla spíš její hra,
  ten odstup a to.
 • 00:44:50 -To sice ano, ale on s tím
  musel vlastně souhlasit.
 • 00:44:53 Čili oni oba dva se dohodli
  na jistém způsobu soužití,
 • 00:44:56 který nepobuřoval,
  který ta veřejnost akceptovala.
 • 00:45:01 Ale je nutno říci,
 • 00:45:03 že těmi Alžbětinými cestami
  do zahraničí,
 • 00:45:06 tím, že se vlastně zřekla
  reprezentačních povinností,
 • 00:45:11 tak spíš vyvolával sympatie
  zase císař.
 • 00:45:14 -Ano.
  -Protože on byl tím, koho...
 • 00:45:16 -Odstrčený.
  -Který zůstává sám.
 • 00:45:18 -Ona mu ublížila, sufražetka jedna.
  -Ano, za svého života...
 • 00:45:22 -Ona mu ublížila tím,
  že neplní svoje povinnosti.
 • 00:45:25 Plnění povinností se
  v císařské rodině cenilo nade vše.
 • 00:45:28 -Ano, přesně tak.
 • 00:45:30 Zatímco dneska je Sisi
  turistická atrakce
 • 00:45:32 a idol feministických badatelek,
 • 00:45:34 za svého života ona zejména
  po té roztržce s císařem
 • 00:45:37 byla v podstatě neoblíbená.
 • 00:45:39 Zpětně z ní tu legendu
  a tu ženu obklopenou sympatiemi
 • 00:45:42 učinila až zase ta její tragická,
  nesmyslná smrt.
 • 00:45:45 -Legenda začíná tím atentátem.
  -Legenda začíná tím atentátem.
 • 00:45:49 -Přesně tak.
 • 00:45:51 Ale za jejího života
  se nedá mluvit o tom,
 • 00:45:53 že by byla oblíbenější než císař.
 • 00:45:55 -Ano.
  -Protože skutečně v ní...
 • 00:45:57 I třeba ve srovnání
  pak s tou Kateřinou Schrattovou,
 • 00:46:00 dejme tomu, ten personál,
  v Schönbrunnu nebo v Hofburgu,
 • 00:46:03 údajně paní Schrattovou
  měl ve větší oblibě,
 • 00:46:05 protože ta splňovala
  přesně ten ideál té...
 • 00:46:08 -Partnerky císaře.
 • 00:46:10 -Nejenom partnerky císaře,
  ale i řádné ženy toho období.
 • 00:46:13 -Tam je ještě to, že...
 • 00:46:15 Říkalo se, že dokonce ona pomohla
  tomu vztahu s tím Franzem Josefem.
 • 00:46:19 -To se říká, že Sisi ji dohodila.
 • 00:46:21 -Ale hlavně,
  to nebyl nějaký skandální vztah.
 • 00:46:23 To nebyly nějaké,
  aby to krmilo bulvár.
 • 00:46:25 -Bulvár nebyl.
  -Bulvár nebyl.
 • 00:46:27 Ale když začaly ty drby,
  tak císařovna přijela
 • 00:46:30 a s paní Schrattovou projela
  v otevřeném kočáře Prater.
 • 00:46:33 -Ano, ona z ní učinila
  rodinnou přítelkyni vlastně.
 • 00:46:36 -Ano.
 • 00:46:38 -Tak se to dá říct.
  Takže patří na ten dvůr.
 • 00:46:41 -Ano, díky tomu mohla chodit
  ke dvoru,
 • 00:46:43 jako přítelkyně císařovny.
 • 00:46:45 Ale prostě už to gesto,
 • 00:46:46 že ji vzala do toho
  otevřeného kočáru
 • 00:46:48 a projely to květinové korzo,
  je úžasné.
 • 00:46:51 Tak, drbejte ji, když...
 • 00:46:53 -Mně se na paní Schrattové
  vždycky líbilo to,
 • 00:46:55 že když už to byla stará paní,
  v té hladové, vymrzlé, zchudlé,
 • 00:47:00 popřevratové Vídni ve 20. letech,
  skutečně třela bídu s nouzí,
 • 00:47:05 tak dostala nabídku na odprodej
  císařových dopisů, které měla.
 • 00:47:10 Ona to odmítla.
 • 00:47:12 -Ona taky říkávala:
  Ke mně si císař chodí odpočinout.
 • 00:47:15 Jak jste říkala,
  prostě ten pocit té domácnosti.
 • 00:47:18 -Vytvářela mu zázemí.
  -S tou bábovkou...
 • 00:47:21 -Přesně, vždycky se říká,
 • 00:47:23 že k ní chodil na domácí bábovku
  a na kávu.
 • 00:47:26 -Ano, to je ono.
 • 00:47:27 -Ze Schönbrunnu, procházkou,
  a potom zpátky úřadovat. -Ano.
 • 00:47:31 -Představte si šestiletého chlapce,
 • 00:47:34 který jde v roce 1848
  v osm ráno do školy.
 • 00:47:37 Tak on jde s tou brašnou,
  že přeleze dvě tři barikády...
 • 00:47:44 Potká toho Friče, Špínu, Márinku.
 • 00:47:49 Přijde do školy,
  posadí se do škamny
 • 00:47:52 a vedle školní tabule vidí obraz
  císaře Františka Josefa I.
 • 00:47:57 A máme tu rok 1908
 • 00:48:00 a vedle tabule pořád pevně visí
  ten nesmrtelný císař
 • 00:48:04 František Josef I.
 • 00:48:06 To už máte, přátelé,
  čtvrtou generaci,
 • 00:48:09 která měla vedle tabule
  stále stejný obrázek.
 • 00:48:13 Jen si to porovnejte s námi,
 • 00:48:15 jak my jsme to měli
  za těch 70 let pestré.
 • 00:48:21 -Jak se dá zhodnotit vládnutí
  a život
 • 00:48:24 pana císaře Františka Josefa?
 • 00:48:27 -Za něj se vyvinul
  do té podoby moderního národa,
 • 00:48:30 že se všechno nepovedlo,
  kdy se co povedlo?
 • 00:48:33 Vezměte si teď,
  povedlo se nám všechno od roku 89?
 • 00:48:36 -Myslím, že taky je potřeba
  si uvědomit,
 • 00:48:39 že ta druhá polovina 19. století
  v českých zemích znamenala
 • 00:48:42 obrovsky rychlý nástup toho,
  čemu říkáme modernizační procesy.
 • 00:48:46 Ta země se neskutečně změnila.
  Změnila se města, změnil se venkov.
 • 00:48:50 Ve městech to bylo ještě patrné.
 • 00:48:52 Tak jako se z Vídně
  stávalo imperiální velkoměsto,
 • 00:48:55 stejně tak se velkoměsto
  stávalo z Prahy.
 • 00:48:57 To zbourání hradeb,
  spousta nových staveb,
 • 00:48:59 spojeno se změnou životního stylu,
  s úplně jinou kulturou bydlení,
 • 00:49:04 s jinými formami zábavy.
 • 00:49:06 To byla opravdu
  úplně jiná společnost
 • 00:49:08 než v polovině 19. století.
 • 00:49:10 -Po stránce ekonomické, kulturní,
  sociální to je neuvěřitelný pokrok,
 • 00:49:15 ke kterému tady dojde.
 • 00:49:17 Co je český národ v roce 1830,
  kdy se František Josef narodí,
 • 00:49:21 co je český národ v roce 1916.
 • 00:49:23 Je to národ,
 • 00:49:25 který může převzít okamžitě
  tu úlohu národa státního
 • 00:49:29 a může přejít prostě jaksi
  do období své relativní dospělosti,
 • 00:49:34 bez jakýchkoli problémů,
  ovšem s tím,
 • 00:49:37 že vlastně přebírá
  i ty nectnosti té monarchie.
 • 00:49:40 Československo je takové
  Rakousko-Uhersko v malém.
 • 00:49:44 A také podobně končí.
 • 00:49:46 -Na to by vám ale namítl
  nějaký takový ten vlastenec,
 • 00:49:49 že to byla zásluha toho národa,
  ne toho Františka Josefa.
 • 00:49:53 -Samozřejmě, protože v době
  sklonku vlády Františka Josefa,
 • 00:49:58 zejména potom za vlády Karla,
 • 00:50:01 už o národech opravdu
  nerozhodovali monarchové.
 • 00:50:04 Národy o sobě rozhodovaly samy.
  Často ke své škodě.
 • 00:50:07 -Já mám vždycky pocit,
 • 00:50:09 že se prostě v Británii
  o této době říká,
 • 00:50:12 že to je éra viktoriánská.
 • 00:50:14 Můžeme s plným právem říkat,
  že to je doba Františka Josefa.
 • 00:50:18 Ale i tu osobní péči
  mu to vtisklo.
 • 00:50:20 -Ano.
 • 00:50:21 -A jak byla ta anekdota,
  jak jste říkal, to vstávání.
 • 00:50:24 -To jsem se chtěl právě zeptat,
  vy jste mi na to neodpověděl.
 • 00:50:28 Musíme vstávat tak brzo
  kvůli němu, nebo jak to je?
 • 00:50:31 -Ne, ne, on tedy vstával
  takhle jako strašně ráno,
 • 00:50:34 ale tohle vyžadoval
  jenom od lidí té osobní obsluhy,
 • 00:50:37 kteří u něj byli,
  když jsme u těch historek...
 • 00:50:39 Je známé o tom jednom lazebníkovi,
  který tedy prostě usoudil,
 • 00:50:44 že ve 4 hodiny ráno
  být už vzhůru je hrozné,
 • 00:50:46 ale lze být ještě vzhůru.
 • 00:50:49 Takže mnohdy tam přicházel
  takový rozespalý, jak vyprávěl,
 • 00:50:52 a někdy prý upadl,
  že císaře strhnul, když ho omýval.
 • 00:50:56 Takhle ho přidržel a...
 • 00:50:58 -Takže nemusím vstávat
  kvůli císaři Františkovi?
 • 00:51:00 -Ne, za to císař pán nemůže.
  -Za to císař pán opravdu nemůže.
 • 00:51:04 -Myslím, že jsme tedy
  někoho asi překvapili tím,
 • 00:51:07 co se dozvěděl
  o Františku Josefovi,
 • 00:51:09 protože ho má zafixovaného
  jako toho otlemeného Habsburka.
 • 00:51:12 Vám, divákům, děkuji,
  že jste se dívali
 • 00:51:15 a že možná změníte
  v něčem svůj názor.
 • 00:51:17 Na shledanou.
 • 00:51:19 -(všichni) Na shledanou.
 • 00:51:23 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2016

Související