iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 9. 2016
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

3 hlasy
8244
zhlédnutí

Historie.cs

Zlato a stříbro v českých dějinách

Antonín Kostlán — Dana Stehlíková — Josef Žemlička — Pavel Maličký — Bohuslava Flesarová — Petr Morávek

Kdy panovaly zlaté časy v těžbě drahých kovů na našem území? Historie od Keltů přes Kutnou Horu, Jáchymov, Jílové až po dnešní Mokrsko a Kašperské Hory.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:01 HISTORIE.CS
 • 00:00:16 -Copak tady děláte, chlapci?
 • 00:00:18 -No... My tady...
 • 00:00:20 To se nesmí prozradit.
  To se nesmí nikdo dozvědět.
 • 00:00:25 -To by tady bylo potom moc lidí.
 • 00:00:27 -No, a všichni by tady
  nakonec začali hledat zlato.
 • 00:00:36 -Vítám vás u Historie.cs.
 • 00:00:40 Naším tématem budou cenné kovy
  a jejich těžba
 • 00:00:43 v průběhu českých dějin.
 • 00:00:46 O jejich politickém významu,
  o kráse klenotů i šperků
 • 00:00:49 budu mluvit s mými dnešními hosty,
 • 00:00:52 Danou Stehlíkovou,
 • 00:00:53 Josefem Žemličkou
 • 00:00:55 a Antonínem Kostlánem.
 • 00:00:57 Kdy si panovníci poprvé uvědomili,
 • 00:01:00 že by měli zlato a další
  cenné kovy nějak ošetřit,
 • 00:01:04 upravit svůj nárok na výnosy
  z jejich těžby?
 • 00:01:08 -To je samozřejmě historie
  velice dlouhá.
 • 00:01:11 Už v pravěku bychom našli
  náčelníky, kteří dbali na to,
 • 00:01:15 aby byli obklopeni zlatem,
  stříbrem.
 • 00:01:20 Vzpomeňme potom z těch
  starověkých dějin třeba Tróju,
 • 00:01:23 ty nádherné šperky,
  které odtamtud pocházejí.
 • 00:01:26 A samozřejmě toto se postupně
  přeneslo i do našeho prostředí.
 • 00:01:30 Pokud se ptáme,
 • 00:01:32 jakým způsobem s drahými kovy
  zacházeli Přemyslovci,
 • 00:01:36 tedy česká knížata,
 • 00:01:38 tak jenom navazovali na to,
  co zde už vlastně bylo.
 • 00:01:41 Je přitom zajímavé,
 • 00:01:44 že české země od počátku
  měly punc země,
 • 00:01:47 která je bohatá na tyto přírodniny.
 • 00:01:51 Jakýsi arabský cestovatel
  už v 10. století psal,
 • 00:01:55 že je zde známý chov koní
  a stříbra.
 • 00:01:59 I Barbarossa se potom
  uznale vyjadřoval o tom,
 • 00:02:03 jak české stříbro může tedy pomoci
  českému panovníkovi k lecčemus.
 • 00:02:08 A potom,
  to je velice zajímavá zpráva
 • 00:02:11 učence Alberta Velikého,
  to byl dominikánský mnich,
 • 00:02:15 působící ve 13. století.
 • 00:02:18 Ten uvedl, že vlastně veškeré
  zásoby evropského zlata
 • 00:02:22 se nacházejí buď ve Vestfálsku,
  nebo v Čechách právě.
 • 00:02:27 Ale to už byl možná trošinku
  pod vlivem těch objevů,
 • 00:02:31 které tady ve 13. století
  probíhaly.
 • 00:02:33 Takže abych to shrnul,
 • 00:02:35 české země možná více,
  než by se slušelo,
 • 00:02:38 platily za jakousi pokladnici
  stříbrných a zlatých kovů.
 • 00:02:43 -Když se řekne vlastně
  dolování cenných kovů,
 • 00:02:46 tak každému ve vazbě
  na tyto dva kovy
 • 00:02:49 asi automaticky naskočí
  Kutná Hora a Jílové.
 • 00:02:51 -Ano.
 • 00:02:53 -Co víme o počátcích
  toho dolování?
 • 00:02:55 Někdy se mluví přímo o horečce,
  která měla vypuknout.
 • 00:02:59 -Ano,
  to jsme ale už ve 13. století.
 • 00:03:01 Ta předhistorie
  je samozřejmě mnohem starší.
 • 00:03:04 První konkrétní zpráva o stříbře
  pochází vlastně z roku 1188.
 • 00:03:10 Vztahuje se k městu Stříbru,
 • 00:03:13 i když to je
  trošku komplikovanější,
 • 00:03:15 protože tam se mluví
  o dolech stříbrných,
 • 00:03:19 které jsou u řeky Mže.
 • 00:03:21 Jak víme,
  Mže se řekne německy Mies.
 • 00:03:24 Z toho tedy se potom
  to vztáhlo na město Stříbro.
 • 00:03:27 Ačkoliv ten název sám je pozdější.
 • 00:03:30 Ale každopádně můžeme uvažovat
  o tom,
 • 00:03:33 že Stříbro a jeho okolí
  platilo za jakýsi revír,
 • 00:03:36 nebo první známý stříbrný revír,
 • 00:03:39 protože toho roku,
  o kterém jsem mluvil,
 • 00:03:42 kníže Bedřich daroval důchod,
  roční důchod 12 stříbrných hřiven,
 • 00:03:47 právě jednomu z klášterů,
 • 00:03:50 konkrétně špitálu johanitů
  na Malé Straně.
 • 00:03:53 A potom se ty zprávy vrší.
 • 00:03:56 A potom tedy přichází ta horečka,
 • 00:03:58 která nejprve zachvacuje
  Českomoravskou vrchovinu,
 • 00:04:02 to je Jihlava
  a celý ten region kolem.
 • 00:04:05 A potom ke konci 13. století
  se ten zájem samozřejmě přenáší
 • 00:04:09 ke Kutné Hoře.
 • 00:04:11 -Když se začalo vlastně
  dolovat kolem Kutné Hory,
 • 00:04:14 kolem Jílového a podobně,
 • 00:04:17 tak k čemu se
  ty vytěžené kovy používaly?
 • 00:04:20 -Pokud budeme soudit
  podle dochovaných předmětů,
 • 00:04:23 tak určitě se z toho dělaly
  nejrůznější věci.
 • 00:04:29 Samozřejmě mince.
 • 00:04:31 Mincovna byla tím základem,
  oběživo.
 • 00:04:34 Ale těch předmětů stříbrných
  z 13. století
 • 00:04:37 a z první poloviny 14. století
  se dochovalo poměrně hodně.
 • 00:04:42 Hlavní problém spočívá v tom,
 • 00:04:44 že nejsme dosud schopni
  jejich rozborem,
 • 00:04:48 tou spektrální analýzou vlastně,
  přesně určit,
 • 00:04:51 jestli pochází ze stříbra českého,
  nebo cizího.
 • 00:04:56 A pokud jsou ty rozbory,
  tak u zlata se ukazuje,
 • 00:05:00 že je to zlato cizí.
 • 00:05:03 Nebo že jsou to mince,
  které byly použity.
 • 00:05:07 Takže v tom nám hmotné prameny
  mnoho nepomohou.
 • 00:05:18 -Dobývání zlata v Jílovém
  je starší než 2000 roků.
 • 00:05:24 Začínali to Keltové.
 • 00:05:26 Ti tenkrát netěžili zlato
  v podzemí,
 • 00:05:28 ale rýžovali v potocích Sázavy,
  v potocích, v náplavech Sázavy,
 • 00:05:32 získávali tam zlato,
  ze kterého potom razili mince,
 • 00:05:36 které byly kousek od Jílového,
  na Závisti.
 • 00:05:39 Pak byla dlouhá přestávka,
  která trvala asi jedno tisíciletí.
 • 00:05:44 Jsou zprávy o dolování,
 • 00:05:46 tenkrát už podzemním dolování,
  z 11. až 12. století po Kristu.
 • 00:05:51 Hlavní období dolování zlata
  v Jílovém
 • 00:05:55 bylo za posledních Přemyslovců
  a za Lucemburků,
 • 00:05:59 to znamená ve 13. až 14. století.
 • 00:06:02 V té době jílovské zlaté doly
  již dosahovaly
 • 00:06:06 úplných hloubek okolo 300 metrů,
 • 00:06:08 což je úplně srovnatelné
  s hloubkou stříbrných dolů
 • 00:06:12 v Jihlavě nebo v Kutné Hoře,
  v té samé době.
 • 00:06:16 Samozřejmě z té doby se dochovalo
  minimálně písemných zpráv.
 • 00:06:21 Vůbec žádné zprávy
  o výtěžcích jednotlivých dolů.
 • 00:06:25 Pouze z jedné zprávy,
  která hovoří o zisku krále,
 • 00:06:30 to znamená, co král dostal
  z výtěžku těch zlatých dolů,
 • 00:06:35 tak z toho vyplývá,
 • 00:06:37 že v Jílovém se mohlo těžit
  v polovině 14. století
 • 00:06:40 okolo 66 kilogramů zlata ročně.
 • 00:06:47 -První stopy o zlatě
  z českého území,
 • 00:06:51 nebo z českomoravského území
  pocházejí z oblasti Podšumaví,
 • 00:06:55 z Otavy.
 • 00:06:56 Tam se patrně už v pravěku
  rýžovalo zlato.
 • 00:06:59 Jsou dokonce zachovány
  tam kolem toho různé,
 • 00:07:02 říkáme tomu pinky,
  ty kopce prostě,
 • 00:07:05 které se vršily při tom rýžování.
 • 00:07:07 A potom velice jaksi produktivní
  zlatonosná oblast
 • 00:07:11 byla v oblasti dnešní,
  na Moravě, na severní Moravě,
 • 00:07:14 Zlatých Hor, dříve tedy Cukmantl,
 • 00:07:17 kde dokonce někdy
  ve 20. letech 13. století
 • 00:07:20 docházelo k zápasu
  mezi vratislavským biskupem
 • 00:07:23 a tehdy moravským markrabětem
  Vladislavem.
 • 00:07:27 Takže se to oběma vyplatilo,
  o toto území svést zápas.
 • 00:07:31 Nakonec to získal
  Přemysl Otakar II.
 • 00:07:34 A toto území vlastně přivtělil
  k českému státu.
 • 00:07:38 A potom dalším okruhem,
  to je oblast prvních měst známých,
 • 00:07:43 to je Bruntál a Uničov.
 • 00:07:45 To jsme opět zase
  v druhém desetiletí 13. století,
 • 00:07:49 kdy tato města zřejmě vznikala
  velice v kontaktu s činností,
 • 00:07:54 ať už dobývání zlata,
  nebo dobývání stříbra.
 • 00:07:58 Právě v poslední době jsou tam
  nacházeny velice zajímavé objevy,
 • 00:08:02 které svědčí o tom,
 • 00:08:04 a dokonce je to i v listině
  z roku 1234 pro Uničov,
 • 00:08:08 že Uničov platil
  jako místo horního revíru,
 • 00:08:11 který byl velice rozsáhlý.
 • 00:08:13 Až později ho tedy převálcovala,
  dalo by se říci, Jihlava.
 • 00:08:17 -Ta specifika těžby cenných kovů
 • 00:08:19 se určitě promítala
  i do proměn těch měst, sídel.
 • 00:08:22 Jak to bylo s Kutnou Horou?
 • 00:08:24 Jak se třeba proměnilo
  tamější obyvatelstvo?
 • 00:08:27 -Zase ta historie
  kutnohorského dolování je delší,
 • 00:08:30 než se někdy prezentuje.
 • 00:08:32 Tam se vlastně
  už ve druhé polovině 13. století
 • 00:08:36 nacházely osady prostě lidí,
  havířů, dalo by se říci.
 • 00:08:40 Tam dokonce Čáslav a Kolín,
  královská města v té době,
 • 00:08:45 soutěžila o to, kdo získá
  vlastně větší podíl z těch jam,
 • 00:08:51 které se dají
  nějakým způsobem vytěžit.
 • 00:08:54 Ale teprve asi v 70., v 80. letech
  nastal skutečný boom.
 • 00:08:59 Kutná Hora se tedy stává
  velice magnetem pro příchod,
 • 00:09:04 a jak se dokonce zmiňuje kronikář,
  nastává sběh ke Kutně,
 • 00:09:08 takže Kutná Hora se stává
  vlastně aglomerací horního lidu,
 • 00:09:14 bychom takhle řekli,
 • 00:09:17 která nemá vlastně ve své době
  v českých zemích obdobu.
 • 00:09:22 Můžeme rekonstruovat tu sociální
  a národnostní skladbu
 • 00:09:27 z toho Ius regale montanorum,
  to byl horní zákoník Václava II.,
 • 00:09:33 speciálně šitý na míru Kutné Hoře,
 • 00:09:36 kde jsou dochovány
  velice cenné názvy nástrojů,
 • 00:09:40 různých hornických úkonů,
  jevů atd.,
 • 00:09:44 kde se domníváme,
  že jsme tedy na stopě těm lidem,
 • 00:09:49 těm horníkům, kteří pocházeli,
  jak víme, ze Saska, z Durynska,
 • 00:09:53 ale i z Tyrolska,
  ze severní Itálie.
 • 00:09:56 Takže ten rozměr té oblasti,
  kterou ta Kutná Hora vsakovala,
 • 00:10:00 byl velice rozsáhlý.
 • 00:10:02 -Takže tam vzniklo
  takové kosmpolitní...?
 • 00:10:04 -Takové kosmopolitní město,
  dalo by se říci, nebo místo,
 • 00:10:07 protože to město se formovalo
  až později.
 • 00:10:10 Teprve patrně až po roce 1300
 • 00:10:12 ta Kutná Hora získávala
  rysy skutečného města.
 • 00:10:16 Vlastně dodnes,
 • 00:10:18 když se podíváme
  na půdorys Kutné Hory,
 • 00:10:20 tak vidíme,
  že je velice nepravidelný,
 • 00:10:23 oproti městům,
  která v té době vznikala,
 • 00:10:26 vezměme si například, já nevím,
  České Budějovice, Plzeň,
 • 00:10:29 Litovel atd.
 • 00:10:31 Kutná Hora má půdorys
  absolutně nepravidelný.
 • 00:10:34 Nemá vlastně ani náměstí,
  protože ty těžní věže,
 • 00:10:37 bychom řekli, ty vznikaly
  přímo prostě nad těmi místy,
 • 00:10:41 kde se ta stříbrná ruda vyvážela,
  vynášela vlastně ručně nahoru.
 • 00:10:48 -Ona tam pochopitelně
  vznikla mincovna.
 • 00:10:51 Co víme o dalších mincovnách
  na území Čech v tom starším,
 • 00:10:55 nebo i pozdějším období?
 • 00:10:57 -Mincovny vznikaly vlastně
  na dvou specifických místech.
 • 00:11:01 Jednak vznikaly přímo na místě,
  kde se těžily drahé kovy,
 • 00:11:07 v našem případě se jedná
  tedy především o stříbro,
 • 00:11:10 které se těžilo
  v té kutnohorské oblasti.
 • 00:11:12 Takže část těch mincoven,
 • 00:11:15 která je spjatá
  s těžbou drahých kovů,
 • 00:11:17 spadá do Kutné Hory,
  spadá později do Jáchymova,
 • 00:11:20 spadá třeba i do menších okrsků,
 • 00:11:22 které byly spjaty s těžbou
  stříbra v 16. století.
 • 00:11:26 To byl třeba Rudolfov,
  kde byla také mincovna,
 • 00:11:29 nebo blízká mincovna
  byla v Českých Budějovicích.
 • 00:11:32 Potom byly mincovny,
 • 00:11:34 které byly spjaty spíše
  s politickými institucemi,
 • 00:11:38 u nichž ta blízkost
  k těm stříbrným dolům nehrála roli.
 • 00:11:42 Takže z těchto důvodů byla vždycky,
  nebo velmi často mincovna v Praze,
 • 00:11:47 pravidelně od 30. let 16. století.
 • 00:11:50 Tato mincovna jako jediná
  vlastně přežila v českých zemích
 • 00:11:54 i v tom pozdějším,
  pozdním novověku.
 • 00:11:57 To znamená, i v době,
 • 00:11:59 kdy už nám zanikla mincovna
  v Jáchymově,
 • 00:12:02 ta zaniká roku 1671,
 • 00:12:04 v době, kdy nám zanikla
  mincovna v Kutné Hoře,
 • 00:12:08 ta slavná, která působila
  mezi lety 1300 a 1727,
 • 00:12:12 tak ta pražská jede dál
  a je doplňována,
 • 00:12:15 protože tehdy už ta domácí mince
  je chápána v rámci širší vlasti,
 • 00:12:21 v rámci habsburského soustátí,
  je doplňována ražbami,
 • 00:12:25 které vznikají ve Vídni
  a v Kremnici.
 • 00:12:29 -My jsme zmínili vlastně
  výrobu šperků z těch domácích,
 • 00:12:33 nebo popřípadě dovážených kovů.
 • 00:12:36 V této souvislosti
  se velmi často zmiňuje,
 • 00:12:39 že koruna,
  kterou nechal Karel IV. vyhotovit,
 • 00:12:42 měla být vlastně ze zlata,
  které se vytěžilo v Jílovém.
 • 00:12:46 Dá se to, paní doktorko,
  zjistit, dokázat, doložit?
 • 00:12:49 -Podle období,
  kdy ta koruna vznikla,
 • 00:12:52 samozřejmě se to vyloučit nedá,
 • 00:12:54 protože to byla
  ta největší éra rozvoje,
 • 00:12:57 než byly jílovské hory vytěžené.
 • 00:13:08 -Svatováclavská koruna je jeden
  z nejkrásnějších pozůstatků
 • 00:13:13 po době Karla IV.,
  které vlastníme.
 • 00:13:19 Je tedy asi z 1,5 kilogramu zlata
  a z řady drahých kamenů.
 • 00:13:24 Může být otázka,
  odkud to zlato pochází.
 • 00:13:28 Přesně, exaktně to nelze říci.
 • 00:13:31 Protože zlato
  má víceméně podobné složení,
 • 00:13:35 nebo skoro shodné složení
  z řady ložisek.
 • 00:13:38 Ovšem někde se vyskytuje
  více stříbra, méně stříbra,
 • 00:13:42 a to zlato,
  které je na Karlově koruně,
 • 00:13:44 tak svou ryzostí,
  to znamená obsahem stříbra,
 • 00:13:48 plně odpovídá obsahu zlata
  z Jílového.
 • 00:13:50 To znamená,
  že je to vysoce ryzí zlato.
 • 00:13:53 Okolo 920, 930 tisícin.
 • 00:13:56 Ta koruna vznikala
  ovšem v několika fázích.
 • 00:13:59 Bylo to prokázáno výzkumem
  puncovního úřadu asi před 10 lety.
 • 00:14:04 Tam už dochází ke změně,
  tam už některé části té koruny,
 • 00:14:08 zejména ty, které byly doplňovány,
 • 00:14:11 tak ty mají zlato jiné,
  jiné ryzosti, okolo 800,
 • 00:14:15 a to je zlato bezpečně jiné
  než z Jílového.
 • 00:14:25 -Víme něco o těch tvůrcích,
  klenotnících,
 • 00:14:28 nebo zůstávají ukryti v anonymitě?
 • 00:14:33 -Právě s tím velkým boomem
  zlatých a stříbrných dolů v Čechách
 • 00:14:39 byli přitahováni samozřejmě
  i ti tvůrci těch klenotů,
 • 00:14:43 zlatníci,
  kteří přicházeli ve velkém počtu.
 • 00:14:46 Dá se spočítat,
 • 00:14:48 že tak zhruba od roku 1300
  až do husitských válek,
 • 00:14:52 do roku 1420,
  jich jenom v Praze bylo na 150.
 • 00:14:55 Těch, které máme doloženy jménem,
  i tím, že získali městské právo.
 • 00:15:00 Čili museli tady pobývat
  aspoň 2, 3 roky,
 • 00:15:03 než vůbec to městské právo
  získali.
 • 00:15:06 A potom víme jejich jména,
  známe místa, kde bydleli.
 • 00:15:11 Víme, že mnozí z nich
  byli tedy velmi zámožní,
 • 00:15:15 začínali patřit
  už mezi ty erbovní měšťany,
 • 00:15:19 mezi tu pražskou elitu,
 • 00:15:22 protože nezřídka
  třeba vlastnili i paláce.
 • 00:15:25 Jinak běžně desítky z nich
 • 00:15:28 vlastnily různé věčné platy
  na nemovitostech,
 • 00:15:31 podnikaly tedy tímto způsobem
  s drahými kovy.
 • 00:15:35 Zase další byli
  samozřejmě velmi chudí.
 • 00:15:39 Čili jmen známe dost,
  známe asi 5 jmen těch,
 • 00:15:43 kteří byli dokonce
  královskými zlatníky.
 • 00:15:48 Ale nejsme schopni momentálně
  říci, kdo z nich udělal korunu.
 • 00:15:53 Víme, že klenoty pro svatovítský
  poklad dělali tři zlatníci,
 • 00:15:58 že pracovali přímo pro krále
  Karla IV. na Pražském hradě.
 • 00:16:03 Jeden z nich bydlel dokonce
  vedle Petra Parléře
 • 00:16:05 na Pohořelci.
 • 00:16:08 Jeden z nich
  byl zetěm Parléřovým.
 • 00:16:11 Ale zatím ještě tak daleko
  nejsme, abychom je rozlišili.
 • 00:16:15 -Dá se z toho nějak odvodit,
  z těch jejich jmen, odkud přišli?
 • 00:16:20 -Tak asi u poloviny z nich
  máme tedy nějaký přídomek.
 • 00:16:24 Víme, že z těch,
  kteří byli původem buď Češi,
 • 00:16:27 nebo čeští Němci, řekněme,
 • 00:16:30 tak pocházeli asi v 5 případech
  z Čáslavi, z Hradce Králové
 • 00:16:34 nebo z Kolína.
 • 00:16:37 Tam zase v jednom případě,
  nevíme,
 • 00:16:40 jestli to byl Kolín nad Rýnem,
  nebo Kolín nad Labem.
 • 00:16:44 Další jsou většinou Němci
  ze Saska nebo z Durynska,
 • 00:16:48 nebo i z Bavorska.
 • 00:16:50 Z Regensburgu přišli dokonce dva,
  z Vídně také.
 • 00:16:54 Ale pro Vídeň byla Praha
  spíše vzorem,
 • 00:16:57 protože tam i bratrstvo zlatnické
  vzniklo po vzoru pražském,
 • 00:17:01 přejalo její statuta.
 • 00:17:04 Ale jinak je zajímavé,
  že třeba nevíme o nikom z Itálie,
 • 00:17:08 nebo není to doloženo
  těmi přídomky,
 • 00:17:11 protože máme-li tam jméno
  Solaris, tak nemůžeme říct,
 • 00:17:15 jestli tedy symbolický
  název zlata a slunce
 • 00:17:20 byl původem jeho jména.
 • 00:17:23 Jeden královský zlatník
  Karlův přišel z Dortmundu,
 • 00:17:29 zřejmě pro určitou zakázku,
 • 00:17:31 a zase za tři roky
  se vrátil zpátky.
 • 00:17:34 Takže nebylo to tak,
 • 00:17:36 že by král měl
  své oblíbené zlatníky,
 • 00:17:38 jako měl třeba Václav II.
 • 00:17:41 U něj to určit můžeme,
  že pro něj pracovali,
 • 00:17:44 že jeho korunu udělali.
 • 00:17:46 To byl Václav II.,
  který byl vlastně zakladatelem
 • 00:17:49 té velké tradice
  českého zlatnictví.
 • 00:17:52 Tedy před Karlem a i za Jana
  Lucemburského to pokračovalo,
 • 00:17:56 ale Václav II.,
  on vlastně vyslal pražské zlatníky,
 • 00:17:59 klenotníky, aby poznávali
  drahé kameny v Itálii.
 • 00:18:03 -Celou korunovaci,
  je to tam vysvětleno.
 • 00:18:05 To má Otakar Štýrský, tohle.
 • 00:18:07 -Čili naučili se tedy
  i té prospekci
 • 00:18:10 a tomu poznávání těch gem,
 • 00:18:12 takže i tato stránka
  byla tedy už známa.
 • 00:18:15 Takže není asi tak pravdou,
 • 00:18:17 že tedy se čekalo
  na toho Karla IV.,
 • 00:18:20 až on to tady prostě rozvine.
 • 00:18:22 Oni se...
 • 00:18:24 To bratrstvo bylo založeno
  za Jana Lucemburského
 • 00:18:27 už v roce 1324.
 • 00:18:30 Ta statuta, která se ustanovila,
  byla velmi moderní,
 • 00:18:33 to bylo vlastně i sociální,
  zdravotní zabezpečení rodin,
 • 00:18:38 vdov, sirotků.
 • 00:18:40 Tam mohli vstupovat i ti,
  kdo byli nečlenové,
 • 00:18:43 kdo pracovali třeba
  v oboru sklářském, sklenářském,
 • 00:18:47 vyšívači a další.
 • 00:18:49 Takže to mělo širokou
  základnu řemesel.
 • 00:18:52 Dalo by se říci,
  jaksi interdisciplinární,
 • 00:18:54 velmi moderní.
 • 00:19:06 -To dolování zlata
  v Jílovém už přecházelo,
 • 00:19:10 už bylo snižováno
  koncem 14. století,
 • 00:19:13 protože doly o té hloubce
  300 metrů se zatápěly.
 • 00:19:17 Tenkrát nebyly prostředky
  pro jejich odvodnění.
 • 00:19:20 Konečná etapa představuje
  těsně před husitskými válkami,
 • 00:19:25 kdy většina dolů byla zatopena,
  zničena.
 • 00:19:29 V dalších stoletích
  se již velice těžko obnovovala.
 • 00:19:33 Je zajímavé, jak v Jílovém,
 • 00:19:36 na rozdíl od jiných ložisek
  v České republice,
 • 00:19:40 se zlato často vyskytovalo
  ve velkých hroudách.
 • 00:19:44 Nevíme jakých, ale možná
  až několikakilogramových.
 • 00:19:49 Z období po obnově dolování,
  v 16. až 18. století,
 • 00:19:53 jsou už písemné záznamy,
  kdy přesto,
 • 00:19:56 že dolování v té době
  nebylo ziskové,
 • 00:20:00 tak jsou evidovány nálezy
  hrud zlata
 • 00:20:03 o hmotnosti až 3,5 kilogramu.
 • 00:20:06 Čili to ukazuje,
  že Jílové mělo speciální,
 • 00:20:09 zvláštní postavení
  mezi ložisky zlata v Čechách.
 • 00:20:19 -Každému se ve vazbě
  na Václava II. asi vybaví groše.
 • 00:20:23 Ale co to byly florény?
 • 00:20:26 -Florény, to bylo takové krátké
  mžiknutí oka v českých dějinách.
 • 00:20:31 Jan Lucemburský,
  který měl velké ambice,
 • 00:20:35 chtěl se vyrovnat okolním vladařům,
 • 00:20:38 také až do roku 1335
  se zval králem polským,
 • 00:20:42 tak se zhlédl v uherských vzorech.
 • 00:20:45 Protože v Uhrách,
 • 00:20:47 jak už byla řeč o Transylvánii,
  Sedmihradsku,
 • 00:20:51 to byly oblasti velice bohaté
  na zlato.
 • 00:20:54 Takže už Arpádovci,
  ale potom zejména Anjouovci,
 • 00:20:57 jejich nástupci,
  razili zlaté mince.
 • 00:21:00 Jan Lucemburský tedy takový
  pokus učinil v roce 1325,
 • 00:21:04 zarazil zlatou minci.
 • 00:21:07 Říká se jim florény,
 • 00:21:09 protože to bylo podle vzoru
  města Florencie,
 • 00:21:12 která patřila tedy ke špičkám
  v umění v tomto oboru.
 • 00:21:17 Ovšem buď se nedostávalo
  toho zlata,
 • 00:21:20 nebo ty florény si nezískaly
  jaksi patřičný ohlas.
 • 00:21:25 Brzy, snad ještě v témže roce,
 • 00:21:28 královská komora
  od tohoto projektu ustoupila.
 • 00:21:32 Opět se pokorně vrátila
  ke grošům.
 • 00:21:34 Takže to je taková zajímavost,
  kterou se sluší připomenout.
 • 00:21:38 Ale v té ekonomice země asi
  nehrála nějakou valnou roli.
 • 00:21:42 -Jestli můžu...
  -Ano.
 • 00:21:44 -Ona ta zlatá mince pokračovala
  samozřejmě i později,
 • 00:21:47 držela se toho modelu,
 • 00:21:49 který vznikl za Karla IV.
  a Václava IV.
 • 00:21:51 To znamená,
  byl to ten český dukát,
 • 00:21:54 který měl 3,44 gramu
  čistého zlata.
 • 00:21:57 Hrál určitou roli v té ekonomice
  země až do roku 1806,
 • 00:22:01 kdy se razil.
 • 00:22:02 Ale samozřejmě, to,
  co říkal Josef Žemlička,
 • 00:22:05 zcela platí.
 • 00:22:07 Ta zlatá mince nikdy nebyla
  vedoucím nominálem,
 • 00:22:11 nikdy neurčovala to,
  co se bude dít s českou ekonomikou.
 • 00:22:14 To byla mince stříbrná.
 • 00:22:16 -Když zůstaneme
  u těch důležitějších mincí,
 • 00:22:19 tak ony to potom
  v tom následujícím období
 • 00:22:21 asi byly především tolary.
 • 00:22:24 -Pokud se týká tolarů,
 • 00:22:26 tak to je vlastně vstup
  do novodobé epochy českých dějin,
 • 00:22:30 které souvisí s překonáváním
  nějaké pozdně středověké deprese,
 • 00:22:34 krize, či jak bychom to nazvali.
 • 00:22:36 Není to záležitost čistě česká.
 • 00:22:39 Je to záležitost střední Evropy,
 • 00:22:42 kde najednou vzniká pocit,
  že je zapotřebí vytvořit nový,
 • 00:22:46 daleko významnější typ
  hrubé stříbrné mince,
 • 00:22:49 která by hodnotou odpovídala
  právě těm zlatým, rýnským zlatým,
 • 00:22:54 nebo zlatníkům atd.
 • 00:22:56 Jde o stříbrnou minci,
 • 00:22:58 která váží
  kolem nějakých 30 gramů.
 • 00:23:02 To už je poměrně jaksi cítit,
  když to máte na ruce.
 • 00:23:06 Máme z hospodských rvaček
  v knihách svědectví o tom,
 • 00:23:10 že se tím dalo,
  když byla dobře hozená ta minci,
 • 00:23:14 způsobit i dost těžké zranění
  na oku apod.
 • 00:23:18 Takže ta mince už měla svoji váhu.
 • 00:23:21 Vlastně zatlačila groš,
  jehož jméno je grossus,
 • 00:23:24 tedy hrubý...
 • 00:23:26 -Tlustý.
 • 00:23:28 -Vlastně to měla být tlustá,
  ta nejzávažnější mince,
 • 00:23:31 tak zatlačila ten groš do funkce
  běžného středního nominálu.
 • 00:23:35 Poprvé se nám tahle mince,
  samozřejmě kromě Itálie,
 • 00:23:38 protože tam jsou všechno
  italské vzory,
 • 00:23:41 objevuje v Tyrolích
  někdy kolem roku 1486.
 • 00:23:44 Potom zdomácní v Sasku.
 • 00:23:46 A jsou to hrabata Šlikové,
 • 00:23:49 kteří využívají té politické
  situace v českých zemích,
 • 00:23:52 kde je oslabena centrální moc
  v období vlády Jagellonců,
 • 00:23:56 zejména Ludvíka Jagellonského,
  a přenáší tu těžbu k nám,
 • 00:24:00 podplácí samozřejmě
  nejvyšší zemské úředníky,
 • 00:24:04 tím, že jim dávají podíl na moci.
 • 00:24:07 Zdeňku Lvovi z Rožmitálu
  a dalším.
 • 00:24:10 -Musel to stvrdit sněm.
 • 00:24:12 -Musel to stvrdit sněm.
 • 00:24:14 Ale aby to stvrdil, tak jaksi
  muselo dojít k těm úplatkům.
 • 00:24:18 Už tehdy je určitá tradice
  českých dějin,
 • 00:24:20 která by se dala vést
  taky až do současnosti.
 • 00:24:23 Od roku 1520,
  resp. jak říkají numismatici,
 • 00:24:27 možná už od roku 1519,
  je tam kontinuální ražba té mince,
 • 00:24:31 která jde českými dějinami
  fakticky až do začátku 19. století.
 • 00:24:37 Ale nezůstává v soukromých rukou.
 • 00:24:40 Protože jakmile se panovnická moc
  trošku vzchopila,
 • 00:24:44 to bylo s nástupem
  Ferdinanda I. Habsburského
 • 00:24:48 v roce 1526, tak si nárokovala
  moc i v oblasti horního regálu.
 • 00:24:53 Takže v roce 1528 de facto přechází
  ta ražba do rukou opět panovníka.
 • 00:24:59 V roce 1534 si vymáhá Ferdinand I.
  tzv. narovnání okovy,
 • 00:25:04 kdy ten horní regál vrací
  zase do panovnických rukou.
 • 00:25:09 Od té doby je tady snaha
  o velmi silnou, řekl bych,
 • 00:25:13 monetární politiku,
  ve které se střídají dva koncepty.
 • 00:25:18 Koncept panovnický
  a koncept stavovský.
 • 00:25:32 -V roce 1730, při velkém dešti,
 • 00:25:36 došlo k obnažení žíly
  Nejsvětější trojice.
 • 00:25:41 Z té byl vytěžen
  kilogram čistého zlata.
 • 00:25:52 To znamená, že v podstatě velké
  makroskopické ukázky zlata
 • 00:25:57 se tímto způsobem dostávaly
  do větších toků, do Sázavy.
 • 00:26:01 Tam byly rýžovány odnepaměti.
 • 00:26:05 -Historické rýžování zlata nebylo
  významné jenom svojí produkcí,
 • 00:26:09 ale také tím,
 • 00:26:11 že jak postupně rýžovníci
  přicházeli k blízkosti
 • 00:26:14 jeho primárních zdrojů,
  tak ty potom těžili hlubinně.
 • 00:26:18 V těch pískách,
  kde se rýžovalo zlato,
 • 00:26:21 už se dalo poznat,
  jak jsou daleko od těch ložisek,
 • 00:26:24 protože čím déle bylo to zlato
  omílané vodou v potocích,
 • 00:26:28 tak tím bylo zaoblenější.
 • 00:26:29 V blízkosti ložisek už má
  takové ostrouhané agregáty.
 • 00:26:33 -Toto jsou ukázky ze 70. let.
 • 00:26:36 Jedná se o ukázky
  viditelného zlata,
 • 00:26:40 které bylo nalezeno
  na dole Rotlev.
 • 00:26:45 Jedná se o drobné žilky,
 • 00:26:47 které se ukázaly v podloží
  hlavní šlojířské žíly.
 • 00:26:51 Byly typické tím,
 • 00:26:53 že zlato v nich bylo akumulováno
  v naprosto výjimečných množstvích,
 • 00:26:59 která nám můžou reprezentovat,
 • 00:27:02 jaké ukázky zde byly nalézány
  v dobách Karla IV.
 • 00:27:09 -Jak to vlastně bylo posléze
 • 00:27:12 v průběhu druhé poloviny
  16. století,
 • 00:27:14 na začátku století 17.,
  v době vlády Rudolfa II.?
 • 00:27:18 To je taková doba,
  která je posedlá cennými kovy,
 • 00:27:21 ale hlavně zlatem,
  i ve vazbě na alchymii apod.
 • 00:27:25 Ta představa,
  že lze vyrobit zlato umělou cestou,
 • 00:27:28 se tady taky docela prosazuje.
 • 00:27:31 Co o tom víme?
 • 00:27:33 -V této době vlastně
  se prosazují dva směry.
 • 00:27:37 Jeden je ten klenotnický
  a obchodnický.
 • 00:27:40 Druhý jsou ti...
 • 00:27:43 Chemici nebo alchymici,
 • 00:27:45 jak přímo jeden z těch zlatníků
  se nazývá, Alchymicus.
 • 00:27:50 Neprolínají se až tak,
 • 00:27:53 že by tedy vznikaly nějaké
  podvody na kovech klenotů,
 • 00:27:58 ale prostě odděleně vznikají
  ty medaile,
 • 00:28:02 které jsou považovány
  za nějaké transmutované zlato.
 • 00:28:10 Takže pokud zase z těchto
  příkladů dvou můžeme vycházet,
 • 00:28:15 z některých kabalistických medailí,
  jako máme v Národním muzeu,
 • 00:28:19 tak ta jedna
  je zcela z obecného kovu,
 • 00:28:22 pouze pozlacená, druhá je mosazná.
 • 00:28:26 Takže je vidět, že se transmutace
  nepodařila zcela jasně.
 • 00:28:31 Ale že ani v té době tomu
  zřejmě nevěřili,
 • 00:28:34 protože i ta řemeslná práce
  je velice hrubá.
 • 00:28:38 Takže asi zkoušení drahých kovů
  stále pokračovalo
 • 00:28:42 v těch velmi přísných dimenzích
  i značení,
 • 00:28:45 jako bylo už zavedeno někdy
  v tom středověku.
 • 00:28:50 Asi ty legendy, nebo ty historky
  by se měly oddělit od toho,
 • 00:28:56 co bylo správně.
 • 00:28:58 Samozřejmě existovalo
  laciné zboží, které se dováželo,
 • 00:29:03 cetky, které se dovážely
  zejména z Norimberka,
 • 00:29:07 které se tady ve velkém
  prodávaly i na Pražském hradě.
 • 00:29:12 Vedle toho potom samozřejmě Praha
  byla takovým magnetem rudolfínským,
 • 00:29:18 kdy přijížděli zlatníci prvotřídní,
  kteří pracovali jednak pro krále,
 • 00:29:24 jako jeho komorní zlatníci,
 • 00:29:26 kteří měli přímo stanovený
  roční plat, pevný,
 • 00:29:30 za který pracovali,
  plus za dílo, které odváděli.
 • 00:29:34 A pak celá řada
  těch městských zlatníků,
 • 00:29:37 kteří čekali na to,
  aby je mohli třeba vystřídat,
 • 00:29:41 nebo se ucházet o to,
  nebo napodobovali pro město to,
 • 00:29:44 co bylo k vidění na hradě.
 • 00:29:47 -My jsme se vlastně dostali
  do doby,
 • 00:29:49 kdy Evropa prochází
  jednou zajímavou zkušeností.
 • 00:29:53 A to je dovážení cenných kovů
  ze zámoří.
 • 00:29:56 Jaký to vlastně mělo dopad
  na ekonomiku Evropy?
 • 00:30:00 -Ta evropská ekonomika se začíná
  proměňovat ještě před tím,
 • 00:30:04 než dochází ten masivní nárůst
  drahých kovů ze zámoří.
 • 00:30:11 Ta se začíná proměňovat
  od nějakých 70. let 15. století.
 • 00:30:16 Je to díky produkci
  v českých dolech,
 • 00:30:20 na saské straně Krušnohoří
  a v Tyrolsku.
 • 00:30:24 A to s sebou přináší jevy,
  které potom expandují tím,
 • 00:30:28 že je ve velkém množství
  hozeno na evropský trh,
 • 00:30:33 jestli to tak smíme říci,
  stříbro,
 • 00:30:36 které pochází z peruánského
  Potosí, z Mexika a odjinud.
 • 00:30:40 -Přes Španěly to šlo.
 • 00:30:42 -Abychom si udělali
  tu představu, tak můžeme říci,
 • 00:30:46 že třeba v polovině 16. století
  jde o přísun do Evropy,
 • 00:30:50 nějakých 270 tun stříbra ročně.
 • 00:30:53 Později, v období 18. století,
  je to až 550 tun.
 • 00:30:58 Evropa si to samozřejmě
  všechno nenechává,
 • 00:31:02 protože potřebuje obchodně
  soupeřit a spolupracovat s Asií.
 • 00:31:07 Takže zhruba třetina až polovina
  toho odplývá do Asie.
 • 00:31:11 Ale to ostatně ovlivňuje
  tu ekonomiku tady mnoha směry.
 • 00:31:15 Jeden z těch směrů je vlastně,
 • 00:31:17 že se tu ze začátku zadělává
  na vzrůst všeobecné konjunktury,
 • 00:31:22 ale zároveň se tam objevuje
  i něco,
 • 00:31:25 co bychom asi z dnešního hlediska
  považovali za řízenou inflaci,
 • 00:31:30 co se nazývá termínem
  cenová revoluce.
 • 00:31:33 Rostou ceny,
  rostou ceny řemeslných výrobků,
 • 00:31:37 rostou ceny dokonce výrobků,
 • 00:31:39 které jsou spjaty
  se zemědělskou výrobou.
 • 00:31:42 Rostou dokonce
  i ceny drahého kovu,
 • 00:31:45 a tím pádem se tam vytváří
  cenová spirála,
 • 00:31:48 která ten systém neustále vede
  do jakési inflační tendence,
 • 00:31:53 po celý ten čas raného novověku.
 • 00:31:57 -Ono to potom vyústí
  v takový zdánlivě moderní jev,
 • 00:32:01 vlastně ve státní bankrot.
 • 00:32:03 Nebo možná dokonce
  v sérii státních bankrotů.
 • 00:32:06 Jak se to seběhlo?
 • 00:32:08 -Ty státní bankroty,
 • 00:32:09 tam asi musíme rozlišovat
  přesně ty důvody.
 • 00:32:12 Padlo tady to Španělsko.
 • 00:32:14 Tam státní bankroty
  byly po roce 1557
 • 00:32:17 téměř na denním pořádku.
 • 00:32:19 Tam proběhly tři,
  nebo čtyři velké státní bankroty.
 • 00:32:22 Ale to bylo způsobeno tím,
 • 00:32:24 že z toho velkého množství
  stříbra,
 • 00:32:26 které protékalo přes Španělsko,
 • 00:32:29 si ten stát,
  který byl na mocenském vzestupu
 • 00:32:32 a peníze potřeboval,
  mohl nechat jenom velice málo.
 • 00:32:35 Muselo to postupovat vlastně dál,
 • 00:32:37 směrem hlavně do Německa
  a Itálie.
 • 00:32:39 To byly ty oblasti,
  které z toho nejvíce těžily.
 • 00:32:43 Takže to je trošku jiný typ
  státního bankrotu.
 • 00:32:46 U nás ten státní bankrot
  byl spojen
 • 00:32:49 především s krizovou situací
  na prahu třicetileté války
 • 00:32:52 a potom s vypuknutím vlastní války,
 • 00:32:55 kde ten stát potřeboval
  nové peníze na nový typ výdajů.
 • 00:32:59 Ale zároveň byla situace u nás
  podkopána inflačním vývojem
 • 00:33:04 v německé říši,
  která měla vleklý charakter,
 • 00:33:09 dejme tomu,
  už od 80., 90. let 16. století.
 • 00:33:16 My jsme měli tu výhodu,
 • 00:33:19 že jsme razili
  svoji vlastní minci.
 • 00:33:21 Ale ta mince byla ražena
  často se spekulačním podtextem,
 • 00:33:25 aby byla vyvážena.
 • 00:33:27 Tím pádem pro ten běžný oběh
  u nás nastávala situace,
 • 00:33:31 kterou popisuje
  tzv. Gresham-Koperníkův zákon,
 • 00:33:34 který je spjatý se jménem
  Mikoláše Koperníka,
 • 00:33:37 známého astronoma,
 • 00:33:39 který se také věnoval
  monetárnímu přemýšlení,
 • 00:33:41 ekonomickým spisům.
 • 00:33:43 Takže ten zákon nám říká,
 • 00:33:45 že špatná mince
  vybíjí dobrou minci.
 • 00:33:48 Když si uděláme rozbory nálezu
  mincí na prahu třicetileté války,
 • 00:33:53 zjistíme, že 70 procent toho,
  co tu obíhalo,
 • 00:33:56 byla špatná,
  zejména německá mince,
 • 00:33:59 která vlastně podkopala
  celé to hospodářství
 • 00:34:02 a nutila panovníka,
  nebo později stavy,
 • 00:34:05 když byly u moci v tom období
  stavovského povstání,
 • 00:34:09 ve svém mincovním řádu
  z roku 1619,
 • 00:34:12 aby zmenšovaly obsah drahého kovu
  v mincích, které razily.
 • 00:34:17 To pak vyvrcholilo
  do inflační spirály,
 • 00:34:20 která je spjata s činností
 • 00:34:23 takřečeného
  de Witteova mincovního konsorcia,
 • 00:34:27 které působilo v letech
  1622 až 1623.
 • 00:34:31 Skutečně tam došlo k jednomu
  z největších státních bankrotů
 • 00:34:36 v důsledku celého tohoto vývoje
  v prosinci 1623,
 • 00:34:40 kdy nominální výše ražené mince
  byla snížena na nějakých 87...
 • 00:34:46 O 87 až 92 procent.
 • 00:34:49 Tedy zhruba na desetinu.
 • 00:35:03 -Vzhledem jaksi k historickému
  věhlasu těch jílovských dolů
 • 00:35:07 se v 19. století pokoušel stát
  poměrně rozsáhlými pracemi,
 • 00:35:11 štolami na různých místech,
  otevírat jílovské doly.
 • 00:35:15 Bohužel se mu to moc nepovedlo.
  Nebylo to úspěšné.
 • 00:35:19 Takže vlastně k pořádnému
  otevření jílovských dolů
 • 00:35:22 došlo až ve 20. století,
  v 36. a 38. roce.
 • 00:35:28 Ty práce potom pokračovaly
  přes protektorát
 • 00:35:31 a byly rozvinuty až po roce 1945.
 • 00:35:37 Poslední těžba v jílovském revíru
  se odehrála v letech 1958 až 1968,
 • 00:35:43 kdy se z rudy získalo něco
  přes jednu tunu zlata.
 • 00:35:47 V té době už to nebylo
  ekonomicky výhodné,
 • 00:35:51 a proto ty doly skončily
  v 70. letech 20. století.
 • 00:35:56 Zároveň se prováděl rozsáhlý
  průzkum, který sice zjistil,
 • 00:36:00 že ty bohaté žíly do hloubky
  víceméně nepokračují,
 • 00:36:04 ale byly otevřeny žilníky,
  které mají sice nižší obsah zlata,
 • 00:36:08 byly by dobyvatelné,
 • 00:36:11 ovšem v té době cena zlata
  byla vázána na americký dolar.
 • 00:36:16 To znamená, že závod v Jílovém,
  který tenkrát produkoval zlato,
 • 00:36:20 za jeden gram zlata
  dostal 8 korun.
 • 00:36:22 Dneska jeden gram zlata
  stojí okolo 1000 korun.
 • 00:36:25 Z toho vyplývá,
 • 00:36:27 že by ta těžba mohla být
  ekonomicky výhodná v současné době.
 • 00:36:38 -V souvislosti s mincovnictvím
 • 00:36:40 se nabízí
  ještě jedna zajímavá otázka,
 • 00:36:43 a to jsou vlastně,
  jak pro to starší,
 • 00:36:46 tak pro to novější období,
  postihy penězokazů.
 • 00:36:48 -To penězokazectví,
 • 00:36:51 nebo to falšování mince
  mělo více tváří,
 • 00:36:53 dalo by se říci.
 • 00:36:55 Bylo to především tedy porušení
  králova mincovního regálu.
 • 00:36:59 Protože pouze král
  měl právo razit minci,
 • 00:37:02 která byla uznávána v celém státě.
 • 00:37:05 A současně to mělo
  hospodářskou dimenzi,
 • 00:37:09 že králova mince byla
  tímto způsobem tedy znevažována,
 • 00:37:13 snižována.
 • 00:37:15 Je přitom zajímavé,
 • 00:37:17 že vlastně už od toho 13. století
  se s tím jevem setkáváme
 • 00:37:21 vcelku pravidelně.
 • 00:37:23 Je to i v různých
  městských nařízeních atd.
 • 00:37:26 Asi nejobšírněji se o tom
  vyslovuje jeden z výnosů
 • 00:37:30 Přemysla Otakara II.,
  zhruba rok asi 1265, nebo 1266.
 • 00:37:35 Ten výnos má asi tři,
  nebo čtyři takové základní body.
 • 00:37:41 Je tam zdůrazňováno
  falšování mince
 • 00:37:44 jako jeden z velkých neřádů
  té doby.
 • 00:37:48 Tam se také dokonce
  velice podrobně popisuje,
 • 00:37:52 jak se má proti těm falšovatelům
  postupovat.
 • 00:37:56 Co je zajímavé,
  falšovatelé nebyli pouze ti,
 • 00:38:00 kteří tedy razili
  tu falešnou minci,
 • 00:38:03 ale dejme tomu i mincmistr,
  nebo nějaký ten úředník,
 • 00:38:08 který působil
  v královské mincovně,
 • 00:38:11 který razil třeba větší počet
  grošů z toho přiděleného kovu.
 • 00:38:16 Prostě bylo to
  tzv. zlehčování mince,
 • 00:38:19 které ale bylo kladeno
  často na roveň tomu falšování.
 • 00:38:23 Takže ta doba se s tím
  už musela potýkat.
 • 00:38:27 Dokonce z těch nálezů a pokladů,
  které známe, tak se dá usoudit,
 • 00:38:33 že to byl jev poměrně častý.
 • 00:38:36 Ale ještě větší míry
  to potom dosáhlo ve 14.
 • 00:38:40 a potom nemluvě o tom
  v 15. století.
 • 00:38:43 To už byla potom poměrně,
  nechci říct, masová záležitost,
 • 00:38:47 ale bylo to velice časté.
 • 00:38:49 Dokonce v Koněpruských jeskyních
  byla údajně nalezena taková dílna.
 • 00:38:54 Zase je to otázka interpretace,
 • 00:38:57 protože to není
  zcela jasné svědectví.
 • 00:39:00 Ale byl to jev,
 • 00:39:02 s kterým se potýkalo
  celé mincovnictví
 • 00:39:04 vlastně od začátku do konce.
 • 00:39:07 Co je zajímavé,
 • 00:39:09 nevíme o tom z těch počátků
  české dinárové ražby,
 • 00:39:12 protože to byla technicky
  činnost tak náročná,
 • 00:39:17 že trvalo generace,
 • 00:39:19 než to vstoupilo trošku
  do povědomí, jak se to dělá.
 • 00:39:23 Takže z toho 11., 12. století
  tyto zprávy nejsou.
 • 00:39:27 Ani ty mince nejsou
  nijak příliš jako...
 • 00:39:30 Ony jsou ošoupané,
  špatně vypadají a rozlámané atd.
 • 00:39:33 Ale že by byly falšované,
  to se asi říci nedá.
 • 00:39:36 Je to záležitost
  potom 13. století,
 • 00:39:39 když nastupují brakteáty.
 • 00:39:41 A potom zejména to století 14.
 • 00:39:44 Ta doba Karla IV., by se dalo říci,
  do toho vstupuje.
 • 00:39:48 -Tady možná odhlížíme
  od toho největšího padělatele,
 • 00:39:51 kterým byl vždycky stát.
 • 00:39:53 Už v tom středověku...
 • 00:39:54 -Ano, zlehčování mince.
 • 00:39:56 -Renovatio monetae,
  to byl takový ten eufemismus,
 • 00:39:59 kterým se to označovalo,
  obnovování měny.
 • 00:40:01 Ale když od toho odhlédneme,
 • 00:40:03 tak vlastně byly vždycky
  tři techniky,
 • 00:40:06 jak se dala ta mince
  dobře padělat.
 • 00:40:08 Jedna byla, že se zmenšovala
  váha těch jednotlivých kusů.
 • 00:40:12 Potom, to už bylo složitější,
 • 00:40:15 tam už se muselo jít
  do metalurgie, to bylo,
 • 00:40:17 že se snižovala kvalita stříbra
  v tom kovu.
 • 00:40:20 -Podíl.
 • 00:40:22 -A potom, tam to záviselo,
 • 00:40:24 u nás to bylo možné
  až po roce 1619,
 • 00:40:26 kdy tady byla zavedena
  krejcarová měna,
 • 00:40:29 mince se označovaly
  vraženým nominálem,
 • 00:40:32 tak bylo velmi snadné vzít razidlo
 • 00:40:35 a třeba dvanáctku přerazit
  na čtyřiadvacítku.
 • 00:40:39 Takže jste měl najednou minci
  s dvojnásobnou hodnotou.
 • 00:40:42 -Ono možná i tohle všechno
  vlastně vedlo k tomu,
 • 00:40:46 že moderní stát přechází
  postupně na papírové peníze.
 • 00:40:52 Ale i na těch jsme vždycky
  mohli najít tu formulaci,
 • 00:40:57 že jsou kryté zlatem.
 • 00:40:59 Ale jak tomu rozumět,
  té formulaci?
 • 00:41:03 -To skutečně platilo, ale pouze,
 • 00:41:06 když ty peníze vznikaly
  v tom českém prostředí.
 • 00:41:09 Tady hovoříme o tzv. bankocetlích,
 • 00:41:12 které vznikají
  v druhé polovině 18. století.
 • 00:41:15 Poprvé je ta emise provedena
  v roce 1762
 • 00:41:18 a má přispět ke krytí velice
  rozměrného státního dluhu.
 • 00:41:22 Má vlastně nabídnout občanům,
 • 00:41:25 aby se podíleli na umořování
  toho dluhu
 • 00:41:28 a přitom z toho něco měli.
 • 00:41:31 Takže jsou vydány tehdy krásně
  provedené bankocetle
 • 00:41:34 v hodnotě 5 až 100 zlatých,
 • 00:41:37 v celkové hodnotě
  za 18 milionů zlatých.
 • 00:41:41 Skutečně jsou kryty
  v tom slova smyslu,
 • 00:41:43 že kdokoli s tou bankocetlí
  přijde na příslušná místa,
 • 00:41:47 může za to dostat
  patřičnou stříbrnou minci.
 • 00:41:50 To platí i u té druhé emise,
  která byla v roce 1771.
 • 00:41:55 Velmi částečně to platí
  i u té třetí emise,
 • 00:41:58 která byla v roce 1784,
 • 00:42:01 už v období
  zase vzrůstajících válek,
 • 00:42:03 které vedl Josef II.,
 • 00:42:05 který nikdy,
  jak byl osvícenským panovníkem,
 • 00:42:08 nebyl dobrým vojákem
  a nikdy nebyl dobrým ekonomem.
 • 00:42:12 A tam už ta pravidla
  jsou porušena,
 • 00:42:15 zejména od roku 1800,
 • 00:42:17 kdy je zrušena ta směnitelnost
  zpětná za ty peníze.
 • 00:42:21 Ty papírky jsou tedy tištěny
  potom ve stále větším množství
 • 00:42:25 a končí to státním krachem
  v roce 1811.
 • 00:42:29 -Lidi tomu nevěří,
  prakticky tedy od začátku.
 • 00:42:32 -Vždycky největší malér
  pro lidi je...
 • 00:42:34 Nikoliv kdy mají doma,
 • 00:42:36 štosují si ty špatné mince
  nebo ty špatné bankovky,
 • 00:42:40 ale ve chvíli,
  kdy to někdo řekne nahlas.
 • 00:42:43 Protože tam vzniká panika
 • 00:42:45 a najednou všichni chtějí
  nějakou náhradu a ono to nejde.
 • 00:42:50 Vzniká najednou situace,
  kdy si spousta lidí uvědomí,
 • 00:42:54 že je okradena.
 • 00:42:56 -Padělání a šizení klenotů
  bylo taky velmi obvyklé,
 • 00:42:59 ale dosti často právě
  v 17., 18. století
 • 00:43:02 se snažili lidé od peněz
  přejít k těm klenotům,
 • 00:43:07 které tedy schovávali
  jako svoji finanční rezervu.
 • 00:43:12 Ale bylo zavedeno značení
  klenotů vlastně v českých zemích,
 • 00:43:18 kromě těch polotovarů slévaných,
 • 00:43:21 které se značily už ve 14. století,
  od roku 1314,
 • 00:43:25 jejichž značky tedy se potom
  tím rozlitím
 • 00:43:29 na definitivní výrobek ztratily.
 • 00:43:32 Tak kolem roku 1600 už v Praze
 • 00:43:35 byla zavedena značka
  s písmenkem "P".
 • 00:43:38 I mistrovské značky
  během 17. století se objevují.
 • 00:43:42 Ale ta kontrolní funkce
  u těch velkých cechů
 • 00:43:45 přechází na jednoho z mistrů,
  který drží ten punc,
 • 00:43:50 který má kontrolovat,
  jestli ryzost kovů byla splněna.
 • 00:43:54 Tam vznikají
  právě největší podvody.
 • 00:43:57 Dozvídáme se
  i z těch soudních rozhodnutí,
 • 00:44:01 z toho vyšetřování,
 • 00:44:03 že tedy ten mistr sice podvádí
  a puncuje tedy méně ryzí výrobky,
 • 00:44:09 ale v jednom pražském výnosu
  je napsáno:
 • 00:44:13 Je vzhledný a mladý,
  tak ho v té funkci necháme.
 • 00:44:20 Na těch klenotech se objevují
  takové ty cik-cak zkušební vrypy,
 • 00:44:26 kterými se tedy
  při přepadových kontrolách
 • 00:44:30 provádí kontrola ryzosti.
 • 00:44:33 Postupně se
  od toho 17. do 19. století
 • 00:44:37 snižuje dokonce i předpis,
  jak ryzí kovy mají být používány.
 • 00:44:41 Stříbro, které ještě ve středověku
  bylo 13lotové až 15lotové,
 • 00:44:47 tak pak je 12lotové,
  nebo 13lotové.
 • 00:44:51 A kromě toho drobné klenoty,
  jako je filigrán,
 • 00:44:55 jsou zcela osvobozeny od puncování,
 • 00:44:58 protože by mohly být
  ty výrobky poškozeny.
 • 00:45:01 A tam je přesně ta sféra,
  kdy se podvádí nejraději.
 • 00:45:06 -Prstýnek vložíme do rentgenového
  fluorescenčního spektrometru.
 • 00:45:10 Je to přístroj,
 • 00:45:12 který provádí nedestruktivní
  analýzy slitin kovů,
 • 00:45:16 což u historických předmětů
  je velice důležité,
 • 00:45:20 aby nedošlo k poškození předmětu.
 • 00:45:27 Zaměříme místo zkoumané
  v přístroji.
 • 00:45:36 Vybereme vhodnou metodu.
 • 00:45:43 A spustíme měření.
 • 00:45:50 Tato slitina obsahuje stříbro,
  měď, zlato, rtuť.
 • 00:45:57 To by odpovídalo tomu,
  že předmět byl zlacen v ohni.
 • 00:46:04 Má jednu tisícinu železa,
  ale my nevíme,
 • 00:46:07 jestli to železo je přítomno
  ve slitině,
 • 00:46:09 nebo se jedná o otěr.
 • 00:46:19 -Ona ta otázka těžby cenných kovů
  v minulosti
 • 00:46:22 a vlastně i v současnosti má
  trošku takový archetypální přesah.
 • 00:46:26 Nahlíželo se na to tak,
 • 00:46:28 že je to vlastně majetek
  panovníka, dnes majetek státu.
 • 00:46:32 Myslíte si,
  že jsme ušli dlouhou cestu
 • 00:46:35 od těch nejstarších dob
  do dnešního dne,
 • 00:46:38 když si uvědomíme třeba znění
  dnešního horního zákona?
 • 00:46:41 -Točíme se v kruhu, řekl bych.
  Vlastně ten...
 • 00:46:44 Tady už to bylo řečeno,
  že panovník měl řadu regálů.
 • 00:46:48 To bylo oprávnění,
 • 00:46:50 ke kterým jen on
  měl výsostné právo.
 • 00:46:53 A mezi ty klíčové patřil právě
  regál horní a regál mincovní.
 • 00:46:57 To formování těch regálů,
  to byla trošku delší záležitost.
 • 00:47:02 Ale víme,
  že už ve 13. století tady byl,
 • 00:47:05 je to dokonce i v těch
  jihlavských městských právech,
 • 00:47:09 tam to je poměrně zafixováno,
  kdy je definováno,
 • 00:47:12 že to, co je v podzemí,
  patří panovníkovi,
 • 00:47:15 nehledě na to, komu patří půda.
 • 00:47:18 A potom současně ale tam
  je zafixována svoboda kutání,
 • 00:47:23 že kdo má chuť a najde žílu,
  tak má právo ji exploatovat.
 • 00:47:28 Takže ten královský regál
  na jedné straně
 • 00:47:31 a ta svoboda kutání
  na druhé straně.
 • 00:47:33 To byly takové mantinely,
 • 00:47:35 ve kterých se to
  vlastně pohybovalo.
 • 00:47:38 V podstatě to prošlo
  celým středověkem,
 • 00:47:41 objevuje se to tedy
  i v dnešní podobě,
 • 00:47:43 samozřejmě v různých formách.
 • 00:47:47 -Pokud jde o srovnání zásob zlata
  v podzemí,
 • 00:47:51 tak Česká republika je možná
  na prvním místě v celé Evropě.
 • 00:47:55 Není mi známo, že by v Evropě
  bylo takové ložisko,
 • 00:47:59 o velikosti skoro Kašperských Hor,
  to znamená,
 • 00:48:02 že by tam bylo přítomno
  přes 100 tun zlata.
 • 00:48:05 Nicméně v západní Evropě
  taková ložiska se těží,
 • 00:48:08 i menší ložiska, u nás se netěží.
 • 00:48:13 Díky strachu z kyanidu.
 • 00:48:15 Ale ten kyanid zdaleka se nemusí
  používat ve všech případech.
 • 00:48:19 Třeba Kašperské Hory,
  tam by byla ionizace zbytečná,
 • 00:48:23 tam bylo technologicky prokázáno,
  že by byla možná flotace.
 • 00:48:27 A potom ten koncentrát zlatonosný
 • 00:48:29 by se mohl deportovat
  kamkoliv jinam,
 • 00:48:32 třeba do Belgie,
 • 00:48:33 jak to dělají
  ve slovenské Hodruši.
 • 00:48:36 Tam dělají koncentrát zlatonosný,
  vozí to do Belgie.
 • 00:48:39 Každý rok získají
  500 kilogramů zlata.
 • 00:48:41 Bohužel, takováto technologie
  by nebyla možná na Mokrsku,
 • 00:48:45 kde to zlato je velice jemnozrnné.
 • 00:48:48 Čili tam by kyanidová
  technologie byla náročná.
 • 00:48:52 Jsou příklady ve světě,
  kde tato technologie funguje,
 • 00:48:57 třeba i na Novém Zélandu,
  ve městě Waihi, bezproblémově.
 • 00:49:02 Nicméně uznávám, že širší okolí
  Mokrska, Chotilsko
 • 00:49:07 je rekreační oblast.
 • 00:49:10 Spíš, myslím, než kyanizace by tam
  způsobil problém povrchový důl,
 • 00:49:16 úložiště odpadů atd.
 • 00:49:21 Čili to zlato tam asi nechme
  dalším generacím.
 • 00:49:24 Třeba si to vymyslí jinak.
 • 00:49:26 Ale třeba Kašperské Hory,
 • 00:49:28 tam by se mohlo začít
  v podstatě ihned,
 • 00:49:30 bez kyanizace
  a bez těchto problémů.
 • 00:49:40 -Když hovoříme o zlatě,
 • 00:49:42 tak samozřejmě po pádu
  zlatého standardu,
 • 00:49:44 který byl způsoben velkou
  hospodářskou krizí z roku 1929,
 • 00:49:48 později v těch 30. letech
 • 00:49:50 už vlastně jaksi se o něm
  nedá hovořit.
 • 00:49:53 V dnešní době eura,
 • 00:49:56 kdy tuto měnu tvoří několik
  nezávislých monetárních ústavů
 • 00:50:00 v různých zemích,
  v období Fedu v Americe,
 • 00:50:03 tak to skutečně
  je archetypální záležitost.
 • 00:50:07 Já bych nemluvil o státu,
 • 00:50:09 mluvil bych o státu
  jako o zástupci veřejnosti.
 • 00:50:13 Právo zasahovat do těch věcí,
  kde jde o nerostné bohatství,
 • 00:50:17 kde jde o ochranu přírody,
 • 00:50:20 tam samozřejmě některá práva
  toho státu
 • 00:50:22 asi jsou neoddiskutovatelná.
 • 00:50:25 Je pak otázkou diskuse
 • 00:50:27 vždycky v rámci té které národní
  kultury a širší civilizační,
 • 00:50:32 řekl bych, výkladové roviny,
 • 00:50:36 jakým způsobem se tam najde
  ten vhodný kompromis.
 • 00:50:41 -To je určitě diskuse,
 • 00:50:43 která ještě dlouho
  bude pokračovat.
 • 00:50:45 Já se v této chvíli loučím
  s vámi i s mými dnešními hosty.
 • 00:50:49 Děkuji jim za jejich názory
 • 00:50:51 a těším se zase někdy na viděnou
  u dalšího vydání Historie.cs.
 • 00:50:59 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2016

Související