iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 2. 2014
20:05 na ČT24

1 2 3 4 5

12 hlasů
13032
zhlédnutí

Historie.cs

Hrabalovo století

Jiří Menzel — Jiří Pelán — Tomáš Mazal — Pavel Janoušek

Dílo jednoho z největších českých spisovatelů je svým způsobem uměleckou kronikou 20. století v Československu.

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:03 Historie.cs
 • 00:00:15 Bohumil Hrabal.
  100. výročí narození.
 • 00:00:18 Svádí to říci, že 20. století je,
  do jisté míry, Hrabalovo století.
 • 00:00:24 Jak v jeho tvorbě,
  tak v našich dějinách.
 • 00:00:27 Historie.cs - dobrý den.
 • 00:01:01 Dědo, jsme tady.
 • 00:01:05 Tady by byla krásná
  Beobachtungsstelle.
 • 00:01:08 Anebo rozhledna.
 • 00:01:10 Prdlačky,
  rozhledna je pro civilisty.
 • 00:01:14 Ale Beobachtungsstelle,
  to je pro vojáky,
 • 00:01:17 kteří ve válce
  sledují pohyby nepřítele.
 • 00:01:23 Pavel Janoušek,
  dobrý den.
 • 00:01:25 Tomáš Mazal,
  dobrý den.
 • 00:01:28 Jiří Pelán,
  dobrý den.
 • 00:01:29 Pánové,
  já když čtu Hrabala
 • 00:01:33 nebo četl jsem Hrabala,
  tak jsem z něj neměl jen pocit
 • 00:01:38 "imaginace a záplavy slov
  a obrazů.
 • 00:01:42 Já jsem z něj měl vždy pocit,
  že je básnický kronikář doby,
 • 00:01:48 celého 20. století,
  do jisté míry.
 • 00:01:52 Z pohledu mravence.
 • 00:01:55 Z pohledu toho malého člověka,
  na kterého padá velká historie
 • 00:02:01 a on jí proplouvá.
 • 00:02:04 Byl to můj zcestný pocit,
  nebo se to tak dá trochu říci?
 • 00:02:10 Já si myslím,
  že máte naprostou pravdu.
 • 00:02:12 Upozorňujete na něco,
  co není tak běžně reflektováno.
 • 00:02:16 Když si to člověk projde,
  přes strýce Pepina,
 • 00:02:22 on anektoval dokonce
  to staré Rakousko-Uhersko
 • 00:02:25 v takové idylické verzi.
 • 00:02:27 Ale je tam velmi sugestivně
  1. republika,
 • 00:02:30 veškeré vzpomínky
  na vlastní rodinu
 • 00:02:33 jsou zakotveny v 1. republice.
 • 00:02:37 Pak nacistická okupace.
 • 00:02:41 Jak jsem obsluhoval
  anglického krále,
 • 00:02:43 Ostře sledované vlaky,
  Cikánský holocaust,
 • 00:02:48 Příliš hlučná samota.
 • 00:02:52 Pak jsou tam 50. léta.
 • 00:02:56 To je podle mě klíčový čas
  pro veškeré Hrabalovy prózy.
 • 00:03:02 To je to rozhraní.
 • 00:03:04 Na jedné straně zůstává
  v idylické auře generace otců,
 • 00:03:10 na druhé straně ti Boudníkové,
  Hrabalové, Bornhyové,
 • 00:03:14 kteří žijí ten nový čas
  silně neautenticky.
 • 00:03:17 Nějakým způsobem
  se v něm musí zabydlet
 • 00:03:20 70. léta,
  ve Slavnostech sněženek.
 • 00:03:23 Pak to finále porevoluční,
  kdy Hrabal už mluví jenom o sobě,
 • 00:03:28 a to takovým velmi
  bezprostředním způsobem.
 • 00:03:31 Ten záběr je obrovitý.
 • 00:03:34 Mně to samotnému docházelo
  se zpožděním.
 • 00:03:38 Hrabala jsem četl opakovaně,
  ale on se dokázal dotknout
 • 00:03:42 všech neuralgických momentů
  české historie.
 • 00:03:46 Možná, že to není
  primární perspektiva,
 • 00:03:51 ve které je třeba
  o Hrabalovi mluvit.
 • 00:03:53 Hrabal jako svědek svého času,
  ale rozhodně to tam je.
 • 00:04:01 Situace našich armád
  bojujících za blaho
 • 00:04:04 všech národů Evropy,
  ať už chtějí nebo nechtějí.
 • 00:04:08 Situace je krom obyčejně příznivá.
 • 00:04:14 Tady jsme sice byli nuceni
  ustoupit,
 • 00:04:17 ale tady se naše armády
  takticky stáhly z Pobaltí.
 • 00:04:23 Tady ten krásný taktický ústup
  od Dněpru k Dunaji,
 • 00:04:29 tady jsme takticky ustoupili
  Američanům až do Belgie.
 • 00:04:34 Tady ten mistrný taktický tah
  v Itálii.
 • 00:04:42 Ale proč?
 • 00:04:47 Správně, proč?
 • 00:04:50 Protože nepřátelé
  lezou do pasti.
 • 00:04:55 Pan Hrabal je český autor.
 • 00:04:58 Čeští autoři se zabývají
  životem malých lidí.
 • 00:05:02 My nemáme velké romány,
  možná Schulz, ale nevím.
 • 00:05:07 V české tradici je,
  již od Nerudy,
 • 00:05:12 zabývat se drobným lidem.
 • 00:05:16 To asi patří
  k tomu malému národu.
 • 00:05:18 Nemáme velká témata.
 • 00:05:21 V tomto byl pan Hrabal
  český autor
 • 00:05:23 a hlavně český v tom,
  že neuměl dělat tragédie.
 • 00:05:29 On se na všechno díval
  s úsměvem a shovívavě.
 • 00:05:32 To,
  v čem byl geniální
 • 00:05:34 a v čem ho obdivují
  všude na světě, je,
 • 00:05:37 že on uměl spojit
  tragiku s groteskou.
 • 00:05:42 Uměl psát
  o vážných a drsných věcech,
 • 00:05:46 které v životě máme.
 • 00:05:48 Zároveň tam vždycky
  nacházel prvky humoru.
 • 00:05:53 Nikdy nepsal nic historického.
 • 00:05:56 Vše se dotýká jeho života
  a toho,
 • 00:05:58 co se dozvěděl,
  co zaslechl.
 • 00:06:01 Nic si nevymýšlel.
 • 00:06:06 Všechno, co pan Hrabal napsal,
  je přesně zasazeno do doby,
 • 00:06:11 kdy se to odehrálo.
 • 00:06:30 Potřeboval své osoby
  umístit do času a prostoru.
 • 00:06:33 Nepsal abstraktní postavy,
  vždycky hledal okamžik historický.
 • 00:06:39 Jakmile začal psát,
  tak se mu tam ta historie
 • 00:06:41 začala objevovat
  v podstatě spontánně.
 • 00:06:45 On žil v nějakém geoprostoru
  střední Evropy.
 • 00:06:48 Ta se v té době vyvíjela.
 • 00:06:50 Když si uvědomíme,
  že se narodil za Rakouska-Uherska
 • 00:06:53 a zemřel v období
  nějaké restaurace kapitalismu.
 • 00:06:57 On vlastně prožil
  různé revoluční zvraty,
 • 00:06:59 období,
  kdy se měnily i hranice.
 • 00:07:03 Ta doba se skrze něj
  jaksi prolnula.
 • 00:07:08 Mě fascinuje to
  s tím narozením.
 • 00:07:10 On je jenom o 14 let mladší
  než Vítězslav Nezval.
 • 00:07:13 Přesto byl zařazen
  do úplně jiného světa.
 • 00:07:17 Těch 14 let je v podstatě málo.
 • 00:07:21 Je logické,
  že přes něj procházejí
 • 00:07:26 všechny ty doby
  a on cítí potřebu
 • 00:07:28 své postavy neustále zaznamenávat.
 • 00:07:32 My jako bychom už na vás
  předem mysleli,
 • 00:07:35 protože naše připojištění
  zahrnuje i malby.
 • 00:07:38 To jsou moje sny,
  to je moje snění.
 • 00:07:40 Jéminánku,
  kde se to ve vás bere?
 • 00:07:45 Je to ve mně jako v koze.
 • 00:07:52 Já jsem se seznámil
  s panem Jiřím Kolářem, básníkem.
 • 00:07:56 Ten míval literární školu.
 • 00:07:59 Básník uměl dost
  a měl málo prozaiků.
 • 00:08:03 Tenkrát si našel Jarmilku
  a prohlásil,
 • 00:08:06 že já jsem jeho prozaik.
 • 00:08:11 Od té doby jsem vystupoval
  jen jako prozaik.
 • 00:08:16 Když potom nadešla
  vhodná příležitost,
 • 00:08:21 to bylo kolem roku 1958,
  nabídl jsem tomuto spisovatelovi
 • 00:08:28 první povídky.
 • 00:08:31 Ty se mu tenkrát zdály
  velmi ostré.
 • 00:08:34 Tenkrát se ta knížečka jmenovala
  Skřivánek na niti.
 • 00:08:38 Ta knížečka měla stejný osud
  jako má první,
 • 00:08:41 byla rozmetána.
 • 00:08:43 Až ten samý text v roce 1962
  natolik dozrál,
 • 00:08:47 že vyšel pod jménem
  Perlička na dně.
 • 00:08:50 Tak začala moje, řekl bych,
  jistá popularita.
 • 00:08:54 Doba to doběhla prostě.
 • 00:08:57 Ono se o Hrabalovi mluví
  v souvislosti s Kafkou,
 • 00:09:00 v souvislosti s Haškem.
 • 00:09:02 Nejsou takováto srovnání
  nebo návaznosti
 • 00:09:05 trošku přes ruku?
 • 00:09:07 Hrabal je mnohovrstevnatý.
 • 00:09:10 V těch vrstvách
  se Kafky nebo Haška dotýká.
 • 00:09:14 Samozřejmě můžeme sáhnout
  do různých sfér a oblastí.
 • 00:09:18 On prý měl Haška hodně rád.
 • 00:09:20 On četl i Haška i Kafku,
  pochopitelně.
 • 00:09:22 Ono to má logiku a spojitost.
 • 00:09:25 Když třeba si vezmeme
  postavu Josefa K. od Kafky,
 • 00:09:29 Josefa Švejka u Haška
  a, dejme tomu, Haňti u Hrabala.
 • 00:09:33 Tak na těchto postavách
  můžeme konkrétně nacházet
 • 00:09:37 nějaké spojnice.
 • 00:09:38 Kafka a Hašek
  jsou dvě jména,
 • 00:09:40 které Hrabal sám rád vyslovoval
  a vyslovoval je jedním dechem.
 • 00:09:45 Je tady otázka,
  zda je možné tato dvě jména
 • 00:09:47 vyslovovat takto jedním dechem?
 • 00:09:51 Pokud ty dva něco spojuje,
  tak je to enormní zájem
 • 00:09:54 o byrokratické mechanismy,
  řekl bych, 20. století.
 • 00:10:03 Soudní byrokracie u Kafky
  a vojenská mašinérie u Haška.
 • 00:10:09 V čem se pohled Hrabalův liší?
 • 00:10:12 On si jako své hrdiny
  vybírá lidi z okraje, outsidery.
 • 00:10:15 Pro tuto zónu,
  ať jsou to dělníci na Kladně
 • 00:10:22 nebo plebejci z Libně,
  nebo intelektuálové,
 • 00:10:30 kteří se sami postavili
  na okraj společnosti,
 • 00:10:35 je charakteristické,
  že se z tohoto tlaku
 • 00:10:40 byrokratických mechanismů vyvázala.
 • 00:10:46 Žijí život, který moc nebere
  na vědomí to, co stát chce.
 • 00:10:54 Odtud taková zvláštní svoboda
  těchto figurek.
 • 00:11:00 Odtud jistá karnevalová atmosféra,
  odtud ten humor.
 • 00:11:06 To pozadí ovšem je čitelné,
  je historické.
 • 00:11:09 Hrabal,
  který je v zásadě apolitický,
 • 00:11:13 jenom tím,
  že vnímá věcí s tou přesností,
 • 00:11:16 že je schopen,
  tak vytváří i politické pozadí.
 • 00:11:20 Dnes je pro nás velmi čitelné.
 • 00:11:23 Ale tento rozdíl se mi zdá zásadní.
 • 00:11:25 Ta témata Haškova, Kafkova.
 • 00:11:29 Ona ta velká témata,
 • 00:11:31 která jsme dnes identifikovali
  jako velká témata,
 • 00:11:34 to,
  co nás pořád nějak oslovuje,
 • 00:11:37 to u Hrabala není.
 • 00:11:38 To se mi zdá dost zásadní rozdíl.
 • 00:11:41 Já bych ještě viděl rozdíl
  v tom,
 • 00:11:43 že Hašek i Kafka jsou autoři
  v podstatě modeloví.
 • 00:11:46 Jejich ústřední figurky
  slouží k tomu,
 • 00:11:48 aby rozkrývaly svět.
 • 00:11:50 I když jsme zvyklí,
  že Švejka si personifikujeme,
 • 00:11:54 děláme z něho živou postavu,
  on je spíše nástroj,
 • 00:11:57 aby ten svět rozkryl.
 • 00:11:59 Ale jak čtu Hrabala,
  u většiny postav jde o člověka,
 • 00:12:04 jakoby o konkrétní znalosti.
 • 00:12:08 On si pak s tou realitou
  dělá to, co chce,
 • 00:12:10 upravuje si ji dle svého.
 • 00:12:12 Vždy je tam empirický zážitek,
  který není modelového typu.
 • 00:12:16 Je to prožitek nějaké situace
  nebo nějakého stavu.
 • 00:12:20 Myslím si, že on není
  natolik modelující spisovatel,
 • 00:12:25 který by vytvářel schémata.
 • 00:12:28 Reálně jde po svých figurkách,
  postavách.
 • 00:12:32 Není ani tak ironický.
 • 00:12:37 Dokáže být sentimentální,
  patetický, zlý, krutý, všechno.
 • 00:12:43 Haškovu ironii
  bychom u něj nenašli.
 • 00:12:50 Pan Hrabal byl člověk,
  v tom nejlepším slova smyslu,
 • 00:12:53 co si představujeme
  pod pojmem člověk,
 • 00:12:56 jaký má být.
 • 00:12:57 Byl noblesní, vzdělaný, lidský.
 • 00:13:00 Ve vztahu k ostatním lidem
  naprosto normální.
 • 00:13:03 Nebyl to žádný intelektuál,
  i když byl velice vzdělaný.
 • 00:13:07 Nevěděl,
  co je to ješitnost.
 • 00:13:10 Nevěděl,
  co je to lhát.
 • 00:13:14 On byl šlechtic v podstatě.
 • 00:13:16 Navzdory svému chování,
  navzdory jednoduchému životu,
 • 00:13:21 který vedl,
  byl duchem šlechtic.
 • 00:13:26 Já jsem opravdu dítě štěstěny.
 • 00:13:29 Když jsem mohl udělat Perličky,
  tak jsem se s ním mohl stýkat.
 • 00:13:35 On hned na začátku řekl:
  "Knížka je moje, film je tvůj.
 • 00:13:42 Já jsem díky škole věděl,
  co s těma vlakama udělat,
 • 00:13:46 aby to byl film.
 • 00:13:49 Přeházel jsem situace v knížce.
 • 00:13:53 Ostře sledované vlaky
  jsou napsané na přeskáčku,
 • 00:13:57 nemají chronologii.
 • 00:13:59 Já jsem udělal boďák,
  sled jednotlivých událostí.
 • 00:14:07 Ten jsem mu dal.
 • 00:14:08 On podle toho napsal
  tu knížku znova.
 • 00:14:11 Velice snadno psal věci,
  jako když člověk myslí.
 • 00:14:14 Pak jsme se nad tím radili.
 • 00:14:17 On vůbec netrpěl
  autorskou ješitností,
 • 00:14:20 že tam musí být toto
  a ještě toto
 • 00:14:23 a proč škrtáš toto.
 • 00:14:24 On byl pokorný.
 • 00:14:28 Já byl naprostý cucák,
  on byl 2x tak starý jako já.
 • 00:14:32 Věděl, že ho mám rád
  a že ho nepodrazím.
 • 00:14:38 Zdeničko Svatá,
  je tohle Vaše zadnice?
 • 00:14:52 Ano.
 • 00:15:03 Kdo Vám tam natisknul
  ta razítka?
 • 00:15:06 Pan výpravčí Hubička.
 • 00:15:12 Tak nám řekněte,
  jak se to stalo.
 • 00:15:17 Sloužili jsme spolu na noční.
 • 00:15:20 Já jsem si do půlnoci četla.
 • 00:15:22 A že vlaky nejely,
  tak jsme se nudili.
 • 00:15:25 Potom řekl pan výpravčí Hubička:
  "Budeme si hrát na fanty.
 • 00:15:30 A tak jsme si hráli.
 • 00:15:34 Všechno lítá,
  co peří má.
 • 00:15:37 Vrána letí, dítě letí,
  čas letí, vlaky letí,
 • 00:15:47 voják letí, vteřina letí,
  smrt letí, všechno letí.
 • 00:16:01 Já jsem to někde řekl,
  že se dá vzít
 • 00:16:03 kterákoli věta Hrabalova
  a dá se natočit.
 • 00:16:06 Že to není jenom takové plácání,
  nejsou to normální všední dialogy.
 • 00:16:14 Vždycky je to
  v konfrontaci s tím,
 • 00:16:17 co se kolem toho odehrává.
 • 00:16:19 V tom je právě dobrej
  i pro film.
 • 00:16:22 Já si myslím,
  že Hrabal je vzdálen patosu.
 • 00:16:26 I v těch vlacích,
  které končí smrtí,
 • 00:16:29 je to v konfrontaci
  s tou směšností výslechu.
 • 00:16:36 Je to následek toho,
  kdy poprvé prožil milostnou noc,
 • 00:16:42 tam je trošku ten tragický moment.
 • 00:16:44 To se podařilo tím,
  že jsme přeházeli scény,
 • 00:16:48 ono to akorát tak vyšlo,
  že se kombinuje drama smrti
 • 00:16:52 s vyšetřováním Jitčina zadečku.
 • 00:17:25 Víte, co jsou Češi?
  Smějící se bestie.
 • 00:17:48 S Hrabalem je spojen
  terminus technicus
 • 00:17:51 "pábení a "pábitelé.
 • 00:17:53 Mně tento výraz,
  upřímně řečeno,
 • 00:17:57 už trošku leze na nervy.
 • 00:17:58 Nejste sám.
 • 00:18:00 Každý ho používá zbanalizovaný
  a celkem až urážlivým způsobem
 • 00:18:04 pro Hrabalovu poetiku.
 • 00:18:06 Přesto pociťuji potřebu
  se vás zeptat,
 • 00:18:09 co to vlastně jsou pábitelé
  v Hrabalově pojetí
 • 00:18:12 a co to je pábitelství,
  pánové?
 • 00:18:15 Možná by bylo dobré říci,
  jak to slovo vzniklo.
 • 00:18:19 To si vlastně Kamil Lhoták
  s Františkem Hrubínem
 • 00:18:22 v nějakém starém časopise našli,
  že když Jaroslav Vrchlický
 • 00:18:26 byl nemocen,
  měl potíže s hrtanem,
 • 00:18:28 tak místo "kouřit,
  že si jde zapálit,
 • 00:18:31 říkal,
  že jde "pábit.
 • 00:18:32 Jim se to líbilo.
 • 00:18:34 Vždycky, když se ho ptali,
  co dělá, říkal "pábím.
 • 00:18:37 Mysleli, že něco "tvoří
  nebo "chystá nějakou báseň,
 • 00:18:42 něco, co se nedá popsat.
 • 00:18:45 Hrabalovi se to
  jistým způsobem zalíbilo.
 • 00:18:47 Když se ho ptali,
  co dělá,
 • 00:18:49 nebo Jiřího Kováře,
  co dělá,
 • 00:18:51 tak odpovídal: "pábím.
 • 00:18:53 To zmizelo.
 • 00:18:55 Na starý kolena toto slovo
  Hrabal nikdy nepoužíval.
 • 00:18:59 To se objevovalo ze začátku
  u jeho prvních postav,
 • 00:19:03 kdy ten termín slyšel,
  pak to zmizelo.
 • 00:19:07 Já se dnes vytočím,
  když slyším,
 • 00:19:11 že to byl velký pábitel,
 • 00:19:13 to je absurdní.
 • 00:19:14 Ono to ještě Karel Gott
  zpíval v nějaké písničce,
 • 00:19:17 tím tomu dorazil ránu.
 • 00:19:19 Já když slyším Hrabal - pábitel,
  velký pijan a milovník koček,
 • 00:19:23 tak odcházím.
 • 00:19:25 Myslíte, že nebyl?
 • 00:19:27 No jako byl všechno,
  ale nemůžete to dávat a priori.
 • 00:19:31 Vytvářejí se znaky.
 • 00:19:33 Znak nahradí člověka
  a spisovatele
 • 00:19:36 a z Hrabala máme pábitele.
 • 00:19:38 To jsem rád,
  že jste mi to potvrdili.
 • 00:19:40 I když pozor,
  Hrabal sám říkal,
 • 00:19:43 že vytvořil mýtus strýce Pepina.
 • 00:19:45 To byl ten ukecaný člověk,
  ten vypravěč,
 • 00:19:48 ve skrze mýtus strýce Pepina
  vytvořil mýtus pábitele.
 • 00:19:51 To říká na začátku.
 • 00:19:53 A tím to skončilo podle mě,
  to nemělo pokračování.
 • 00:19:56 On má povídku Pábitelé
  a tam je základní postoj,
 • 00:19:59 který je v té legendární větě,
  která myslím, už tak funguje,
 • 00:20:03 takové to Pepinovské,
  já ji nezreprodukuju, ale:
 • 00:20:07 Svět je krásný,
  teda ne že by byl,
 • 00:20:10 ale já ho tak vidím.
 • 00:20:13 Co?
 • 00:20:14 Vy ji považujete
  za zdroj své inspirace?
 • 00:20:16 Nakopává vás, nutká,
  nebo čím vás inspiruje?
 • 00:20:26 Kdybych to měl trošku
  po platonicku vysvětlit,
 • 00:20:29 tak je to obdiv
  k viditelnému světu.
 • 00:20:32 K tomu všemu,
  co je kolem mě.
 • 00:20:35 Myslím,
  že je to tak ve mně od dětství,
 • 00:20:38 protože pivovar v Polné
  a pivovar v Nymburku
 • 00:20:40 a několik párů koní,
  práce ve sladovně.
 • 00:20:44 Už od dětství mě fascinovali,
  že jsem nemohl spát.
 • 00:20:48 V 5:00 h už jsem byl oblečený
  a díval se, jak strojí koně,
 • 00:20:52 jak chodí sladovníci.
 • 00:20:54 Tam jsem pochopitelně získal
  zvláštní smysl pro řeč,
 • 00:21:03 protože ti sladovníci a kočí
  měli své způsoby,
 • 00:21:07 měli svůj jazyk,
  měli své zvláštní historky,
 • 00:21:11 sladovníci obzvlášť.
 • 00:21:13 Ti měli zálibu v takových
  až morbidních vyprávěních,
 • 00:21:17 takových neuvěřitelných kouscích.
 • 00:21:19 Já jsem teprve teď
  dodatečně zjistil,
 • 00:21:22 sám jsem byl
  dost velký piják piva,
 • 00:21:28 pod dojmem pití piva
  nastává jistá euforie.
 • 00:21:33 Člověk rád vypráví,
  ne co se přímo stalo,
 • 00:21:37 ale co já jsem si tam dodal,
  co by se mohlo nebo mělo stát,
 • 00:21:42 takové velké pábení,
  co by se mohlo stát.
 • 00:21:45 A toto mě neustále od dětství
  vyprávěli ti sladovníci,
 • 00:21:49 já jsem naslouchal a žasnul.
 • 00:21:52 Nikdy jsem nic takového
  neslýchal.
 • 00:21:54 Odtamtud jsem získal
  neutuchající víru v to,
 • 00:21:59 co lidé vypráví.
 • 00:22:03 To je taková má inspirace,
  lidská řeč.
 • 00:22:10 To určovalo jeho spisovatelství,
  objev toho,
 • 00:22:13 že lze vyprávět takto
  s takovou nevychladlou energií
 • 00:22:17 životního dění.
 • 00:22:19 Na scénu přicházejí lidé,
  kteří nežijí žádné příběhy,
 • 00:22:25 ti vyprávějí.
 • 00:22:28 Jejich vyprávění se řadí
  do nekonečných sérií.
 • 00:22:32 Nekonečné série jsou analogií
  samotného života.
 • 00:22:36 Pro ně i ta schopnost vyprávět
  má úžasnou vitální potencialitu.
 • 00:22:45 To je souznačné
  se schopností žít život,
 • 00:22:50 vyprávět.
 • 00:22:52 Uvědomme si,
  že Hrabal je posledním
 • 00:22:55 velkým reformátorem
  české prózy
 • 00:22:58 a že to,
  o čem se zde bavíme,
 • 00:23:00 je úžasný výkon
  v rámci literárních českých dějin.
 • 00:23:07 Skutečně,
  on to byl vypravěč.
 • 00:23:12 Jako vypravěč je respektován
  všude ve světě.
 • 00:23:15 Dneska jsou všechny moderní romány
  pozoruhodné experimenty.
 • 00:23:19 To vyprávění,
  to obyčejné vyprávění,
 • 00:23:22 osloví Číňana,
  kde Hrabal teď vychází.
 • 00:23:24 Řeknou,
  Pábitele dejme do koše.
 • 00:23:28 Já si myslím,
  že on byl vypravěč,
 • 00:23:31 protože nebyl žvanil.
 • 00:23:33 To si myslím,
  že je zásadní rozdíl.
 • 00:23:35 Občas mám z nové prózy pocit,
  že někdo vypráví tím,
 • 00:23:39 že žvaní.
 • 00:23:40 Máme 100 stránek keců,
  když to řeknu takhle.
 • 00:23:44 Jeho vyprávění byl způsob,
  jak se vyrovnávat s realitou.
 • 00:23:51 Pro mě je jedno
  z nejzajímavějších děl
 • 00:23:57 Inzerát na dům,
  ve kterém nechci bydlet.
 • 00:24:00 Tam se vyrovnává
  se situací v Kladně
 • 00:24:03 a já nevím,
  co všechno.
 • 00:24:05 Tu nemilostnou realitu
  si osvojuje tím,
 • 00:24:08 že ji převypráví.
 • 00:24:10 Převypráví ji po svém.
 • 00:24:12 Dá jí rozměr,
  ve kterém i to žhavé železo
 • 00:24:15 dostává lyrický a poetický rozměr
  v okamžiku,
 • 00:24:21 kdy zabíjí člověka.
 • 00:24:24 Tam je to napětí
  lyriky a krutosti života.
 • 00:24:27 To je vyprávění,
  které je žité.
 • 00:24:33 Podívejte se, soudruzi,
  s politováním jsem se dozvěděl,
 • 00:24:38 že nesouhlasíte s požadavkem,
  abychom byli blíže socialismu.
 • 00:24:42 Kdyby se tak o tom dozvěděl
  autor rudé záře nad Kladnem,
 • 00:24:45 co ten by tomu asi řekl?
 • 00:24:47 Jo,
  co ten by tomu řekl?
 • 00:24:50 Když nás necháte plnit normy,
  které jste s námi
 • 00:24:52 předepsaným způsobem neprojednali.
 • 00:24:55 Tonda přece nebyl proti nám.
 • 00:24:57 Já jsem byl ještě kluk,
  když hrál s mým tátou na harmoniku.
 • 00:25:04 Na jakou harmoniku?
 • 00:25:06 Na heligonku.
 • 00:25:08 S mým tátou chodili
  k Seckejm na štamprdli.
 • 00:25:11 Tonda přece byl
  a je živej člověk, soudruhu.
 • 00:25:14 Soudruhu,
  takhle přece nemůžeš mluvit,
 • 00:25:17 to přece nejde,
  takhle jenom nahráváš agresorům.
 • 00:25:47 V čem byl jeho život nemilostivý?
 • 00:25:50 Nebo málokdo ví,
  jaký on měl vlastně osud?
 • 00:25:54 Hrabal vždy razil
  teorii umělých osudů,
 • 00:25:58 když si pak vzal z tao te tingu
  "býti na dně a hleděti vzhůru.
 • 00:26:02 On se celoživotně uváděl
  do situací,
 • 00:26:05 ve kterých by nechtěl být.
 • 00:26:07 To se mu velmi dobře dařilo.
 • 00:26:09 Takže když vezmete třeba
  jeho vzdělání a studia
 • 00:26:13 a pak zaměstnání,
  to jsou zajímavé skoky.
 • 00:26:18 Vystudoval práva,
  protože to chtěla maminka.
 • 00:26:21 Nejdřív úspěšně propadal
  na škole a na gymnáziu.
 • 00:26:25 Pak, jak říká,
  když se odklopil zvon nevědomosti,
 • 00:26:28 když nastoupil na práva
  a najednou enormní propad
 • 00:26:32 vzdělanosti a filozofie,
  výtvarné umění,
 • 00:26:35 a to tak dokonale,
  že v tom byl jednička.
 • 00:26:37 Jakmile vystudoval práva,
  mamince odevzdal diplom
 • 00:26:41 a šel dělat pojišťováka,
  obchodního agenta.
 • 00:26:45 Nakonec skončil,
  jak se to posouvalo,
 • 00:26:48 hutě, sběrna, kulisák.
 • 00:26:53 A bylo to vynuceno dobou
  nebo jeho vlastní tenzí?
 • 00:26:57 Já bych řekl,
  že jím.
 • 00:26:59 Samozřejmě ta doba 50. let
  na to měla zásadní vliv.
 • 00:27:04 Když se to zlomilo,
  šel do Kladna,
 • 00:27:06 to byl ten jeho
  existencionalismus.
 • 00:27:09 Najednou nevěděl,
  jak dál.
 • 00:27:11 Že šel bydlet
  na periferii do Libně,
 • 00:27:13 to byla jeho dobrovolná volba.
 • 00:27:15 Ale on nežil
  jenom na periferii Libně,
 • 00:27:18 on žil na periferii života.
 • 00:27:20 Věděl,
  že ta doba je bezvýchodná.
 • 00:27:22 Jako spisovatel se nemůže
  nijak projevit,
 • 00:27:25 nic mu nevyjde.
 • 00:27:26 Tak se dobrovolně uvedl
  do situace,
 • 00:27:29 kde by nechtěl být.
 • 00:27:30 A přihlásil se dobrovolně
  na Kladno.
 • 00:27:34 Situace se zhoršuje
  díky imperialistům,
 • 00:27:36 kteří využívají domácí reakce
  ke svým nekalým cílům.
 • 00:27:40 Jen si prohlédněte ty hnusné
  imperialismem nasáklé tváře.
 • 00:27:46 Fašistická bestie nespí.
 • 00:27:49 Zase strkají rypáky
  do naší kvetoucí zahrady.
 • 00:27:52 A když nemohou přímo zbraněmi,
  dělají diverzantskou činnost
 • 00:27:56 skrze tyhle stvůry,
  které se chtěly přes kopečky
 • 00:28:00 dostat ke svým chlebodárcům.
 • 00:28:02 Držte si je od těla!
 • 00:28:04 Ne jako tuhle,
  jeden brigádník se podhrabal
 • 00:28:06 a otěhotněl trestankyni.
 • 00:28:08 Fuj!
 • 00:28:11 Přivádět na svět
  další kapitalismem zkaženou
 • 00:28:14 a otrávenou duši.
 • 00:28:17 Jsme příliš laskaví,
  zdá se,
 • 00:28:19 že pracovní morálka
  mizí a mizí.
 • 00:28:22 Bodejť by nemizela.
 • 00:28:24 Ale co je důležitější,
  mizí tady člověk.
 • 00:28:26 A ne ten abstraktní,
  ale konkrétní lidi se nám ztrácejí.
 • 00:28:30 Soudruhu!
 • 00:28:32 Ale ne,
  jen ať to ty děti slyšej.
 • 00:28:34 Mlíkař zmizel,
  protože řekl pravdu,
 • 00:28:36 že nepojedeme za zvýšený normy,
  který s náma nikdo neprojednal.
 • 00:28:40 Já se ptám, ne kam zmizela morálka,
  ale kam zmizel mlíkař.
 • 00:28:44 Ale následky si přičti sám.
 • 00:28:48 Ono se o něm říká,
  že to byl hospodský spisovatel.
 • 00:28:51 Je to spravedlivé,
  pánové?
 • 00:28:53 V podstatě se narodil v pivovaru.
 • 00:28:55 Měl ji blíž než kdyby mu
  maminka koupila limonádu.
 • 00:28:59 Říkal,
  že jeho vztah k pivu
 • 00:29:02 je sakrální.
 • 00:29:03 Jak cestoval,
  tak se stravoval v hospodách,
 • 00:29:06 bydlel v hospodách.
 • 00:29:08 Na Kladně s lidma pobýval
  v hospodách.
 • 00:29:10 Ono kde jinde?
 • 00:29:11 Ale to neznamená,
  že byl hospodský spisovatel.
 • 00:29:14 Za tohle trochu může,
  ale v dobrém,
 • 00:29:16 Emanuel Frynta,
  který napsal předmluvu,
 • 00:29:18 v které odvodil jeho poetiku
  od hospodské historky,
 • 00:29:22 což má možná pravdu,
  ale ony ty teoretické spekulace.
 • 00:29:26 Já znám teoretika,
  který tvrdí,
 • 00:29:28 že Hrabal je ženské psaní.
 • 00:29:31 Něco z té hospodské historky
  tam asi bude.
 • 00:29:38 Ale ne každý,
  kdo chodí do hospody,
 • 00:29:42 to píše.
 • 00:29:44 Frynta to podle mě definuje
  velice hezky,
 • 00:29:47 tu hospodskou historku.
 • 00:29:50 On upozorňuje na to,
  že to hrabalovské vyprávění
 • 00:29:55 nebo to reprodukované vyprávění,
  jak to vkládal do úst svým hrdinům,
 • 00:30:00 se nachází v poloze
  toho hospodského vyprávění,
 • 00:30:04 kdy většinou jde o něco,
  co bylo skutečně prožito,
 • 00:30:08 co je součást
  jedné životní zkušenosti.
 • 00:30:11 Ti, co vypráví,
  vypráví o tom, co prožili.
 • 00:30:14 Má to empirický základ.
 • 00:30:16 Je to návratné.
 • 00:30:18 Lidi vyprávějí své historky
  opakovaně, improvizují.
 • 00:30:22 Nicméně repertoár
  mají zpravidla stabilní.
 • 00:30:26 Já chodím také na pivo,
  já to znám.
 • 00:30:28 Automaticky jsou vedeni
  k jakémusi nadsazování,
 • 00:30:32 přehánění.
 • 00:30:33 I to je charakteristický znak
  hospodské historky.
 • 00:30:36 A taky Hrabal,
  ať už to má
 • 00:30:39 z hospodských historek
  nebo ze surrealismu,
 • 00:30:42 rád nadsazuje.
 • 00:30:43 Vypráví hyperbolickým způsobem.
 • 00:30:46 To,
  co popsal Emanuel Frynta,
 • 00:30:49 je úplně přesné.
 • 00:30:51 Až na to,
  že když se probíráte
 • 00:30:54 těmi povídkami a těmi texty,
  zjistíte,
 • 00:30:58 že málokdy se ty historky
  nebo životní příběhy
 • 00:31:02 vyprávějí v hospodě.
 • 00:31:04 Nejčastěji se vyprávějí nad prací.
 • 00:31:08 V kladenské huti,
  anebo dva kulisáci se baví.
 • 00:31:11 Hrabal je velkým ctitelem
  lidské práce.
 • 00:31:19 Jak říká na jednom místě,
  to je ten cípek,
 • 00:31:23 kde se lidské samoty
  mohou dotknout.
 • 00:31:28 Jak Anteos zeslábl jsem,
  ale okřál,
 • 00:31:31 když jsem se dotknul země.
 • 00:31:33 Moje pravda se dá posadit
  na koleno,
 • 00:31:36 moje pravda je jako chleba
  na stole.
 • 00:31:38 Ale ona už na tom stole není.
 • 00:31:40 Kluci,
  ukradli nám pravdu!
 • 00:31:42 Kde ta pravda je?
 • 00:31:51 Osud mi dává pokyn,
  abych přesněji filozofoval.
 • 00:32:08 Ach lidi,
  já jsem tak šťastnej,
 • 00:32:11 já jsem se narodil.
 • 00:32:13 Všechen ten žal,
  všechna ta zlost,
 • 00:32:16 všechno to shořelo ohněm,
  který mě očistil.
 • 00:32:21 Jsem šťasten, našel jsem se.
 • 00:32:28 Hrabal toho ve skutečnosti
  odžil málo.
 • 00:32:31 To není dobrodružný život.
 • 00:32:34 On ten život investoval do psaní.
 • 00:32:38 Skutečně,
  jeho životní příběh je takový.
 • 00:32:41 Když zjistil,
  že už nemá co vyprávět,
 • 00:32:43 ztratil na životě zájem.
 • 00:32:45 Dokonce si myslím,
  že ty umělé osudy - jeho termín,
 • 00:32:50 ale nesmírně přesný,
  byla literární volba.
 • 00:32:54 On předtím psal s Maryskem
  neopoetistické básničky
 • 00:32:58 a najednou mu to přestalo stačit.
 • 00:33:01 Tak si naoktrojoval
  tyhle umělé osudy.
 • 00:33:04 On, plachý člověk,
  s pohyblivým pískem pod nohama,
 • 00:33:09 šel dělat pojišťováka,
  obchodního agenta.
 • 00:33:15 Což jsou profese,
  kde člověk musí být asertivní.
 • 00:33:19 To on nebyl od povahy.
 • 00:33:22 Vnutil si jakýsi umělý osud,
  aby ze sebe udělal spisovatele.
 • 00:33:28 Aby se z lyrika předělal
  na vypravěče.
 • 00:33:34 Prosím, zápis.
 • 00:33:35 Jméno: Bohumil Hrabal.
  Povolání: spisovatel.
 • 00:33:41 Věk: 55 let
 • 00:33:45 Výpovědi čtenářů:
 • 00:33:49 Ty dědku senilní,
  ty oplzlej sviňáku,
 • 00:33:51 ty patříš do kriminálu.
 • 00:33:53 Je to tak.
 • 00:33:55 Už dlouho mi při čtení
  nebylo tak dobře u srdce.
 • 00:33:58 Víte, pane Hrabal,
  člověk je přeci jen v jádru dobrej.
 • 00:34:02 Přesně tak.
 • 00:34:04 Podle některejch recenzí a kritik
  je prý ten sviňák Hrabal
 • 00:34:09 pokračovatel Nerudy
  a jiných našich klasiků, hrůza!
 • 00:34:15 Ano, ano, je to tak.
 • 00:34:18 Po přečtení vašich knížek
  už nemám klid.
 • 00:34:22 Stále mě mučí a pronásleduje
  nevýslovná krása, křehkost,
 • 00:34:26 legrace, bolest, moudrost.
 • 00:34:29 Je to tak.
 • 00:34:31 Dyť je to pacholek!
  Gauner!
 • 00:34:33 Buzerant nebo hypoték!
 • 00:34:35 Do jezu s ním!
 • 00:34:36 Za dělnický peníze
  si válí zadek v přepychu.
 • 00:34:39 Svatá pravda.
 • 00:34:45 Tady bych vám měl říct,
  z čeho se skládá můj byt,
 • 00:34:48 přepychovej komfortní byt.
 • 00:34:50 Tady mám krásnou prostornou halu,
  jak vidíte.
 • 00:34:55 Teď takové veliké překvapení,
  je tady tekoucí voda.
 • 00:35:01 To jest koupelna má a mé ženy.
 • 00:35:05 Potom jako velká vymoženost je,
  že máme oddělené ložnice.
 • 00:35:08 Já spím tady.
 • 00:35:10 Tady jest moje ložnice,
  ložnice Bohumila Hrabala,
 • 00:35:13 pana spisovatele.
 • 00:35:15 A tam spí moje žena.
 • 00:35:17 Dále mám tady krásnou kuchyň,
  jak vidíte, bohatě zařízenou.
 • 00:35:21 Tady mám krásnou toaletu,
  která je na dvoře,
 • 00:35:24 která má ohromnou výhodu v tom,
  že když padá sníh nebo mrzne,
 • 00:35:29 v noci jdeme s ženou bosky,
  a tak pěstujeme Kneippovu metodu,
 • 00:35:34 která působí obzvlášťňujícím
  způsobem na náš krevní oběh.
 • 00:35:44 Nakladatelství
  Československý spisovatel
 • 00:35:47 udělilo roku 1968
  cenu za nejvýznamnější dílo
 • 00:35:50 Bohumilu Hrabalovi.
 • 00:35:53 Svatá pravda.
 • 00:35:55 Za jeho knihu próz
  Morytáty a legendy.
 • 00:36:02 Nejsou jenom hezké věci.
 • 00:36:05 Vy jste říkal,
  že byl Hrabal ve skrze nepolitický.
 • 00:36:08 Nicméně jak vyplynulo z toho,
  co jsme si tady povídali,
 • 00:36:12 doba ho nesmírně zasáhla.
 • 00:36:14 Jedna kniha, ne-li víc,
  šla do stoupy,
 • 00:36:16 některé přestaly vycházet.
 • 00:36:20 Normalizace ho poměrně zasáhla.
 • 00:36:22 On na to nakonec reagoval
  svým prohlášením z roku 1975.
 • 00:36:27 Ano, z ledna 1975.
 • 00:36:32 Na to reagovalo mnoho lidí,
  kteří ho měli rádi,
 • 00:36:37 takovou tou zásadní otázkou:
  Měl to zapotřebí?
 • 00:36:41 Já se vás ptám,
  měl to zapotřebí?
 • 00:36:45 Já to ještě trošku předejdu.
 • 00:36:47 Hrabal měl to štěstí
  nebo neštěstí,
 • 00:36:50 že za jeho života
  nikdy nevyšlo v té době to,
 • 00:36:52 co napsal v té době.
 • 00:36:54 Počínaje první sbírkou,
  kterou si sestavil v roce 1948,
 • 00:36:57 Ztracená loučka,
  což představovalo sbírku básní,
 • 00:37:00 která vyšla až v roce 1990.
 • 00:37:02 Takhle to pokračovalo s věcma,
  které psal.
 • 00:37:05 Sny - ty vycházejí v 60. letech.
 • 00:37:07 On měl od každé knížky
  odstup minimálně 10 let.
 • 00:37:11 On nebyl současný autor.
 • 00:37:14 Když mohl publikovat
  v těch 60. letech, rok 1963,
 • 00:37:19 najednou začaly knížky vycházet,
  on to vytahoval ze šuplat.
 • 00:37:23 Takže vlastně proti proudu času.
 • 00:37:25 Ty, které vycházely první,
  byly v podstatě nejmladší.
 • 00:37:30 Ano, máte pravdu,
  on žil v nepřirozené situaci.
 • 00:37:34 A teď v roce 1968 mu vyšla
  poslední knížka,
 • 00:37:36 Morytáty a legendy.
 • 00:37:38 K tisku byly připraveny
  další 2 knížky,
 • 00:37:41 Domácí úkoly a Poupata.
 • 00:37:42 To byly drijáčnické texty
  z jeho začátku,
 • 00:37:45 jak šel proti tomu proudu času.
 • 00:37:47 Jenže to už přišel rok 1968,
  začínající normalizace,
 • 00:37:51 a ty 2 knížky z nakladatelství
  šly rovnou do stoupy.
 • 00:37:54 Hrabal skončil v roce 1968
  se spisováním
 • 00:37:57 a teď nastalo vakuum.
 • 00:37:59 V roce 1970 byl přeregistrován
  Svaz spisovatelů.
 • 00:38:05 Tehdy v roce 1970
  tam byl ještě podepsán
 • 00:38:08 Jaroslav Seifert
  jako předseda.
 • 00:38:11 Tím,
  že vznikla přeregistrace,
 • 00:38:13 protože nastupovala normalizace,
 • 00:38:16 se někteří spisovatelé
  přehodili a někteří ne.
 • 00:38:18 Hrabal měl to štěstí,
  tu smůlu,
 • 00:38:20 že on byl spisovatelem
  v likvidaci.
 • 00:38:23 Takže se odmlčel
  nebo byl umlčen.
 • 00:38:25 Žil v Kersku,
  kde využil té doby
 • 00:38:28 a napsal ty své nejlepší věci.
 • 00:38:30 Měl klid a čas.
 • 00:38:32 Nastala situace,
  kdy režim Hrabala potřeboval,
 • 00:38:38 Hrabal v sobě měl nesporně
  literární hodnoty a kvality.
 • 00:38:43 Svět se najednou ptal:
  Kam zmizel ten Hrabal?
 • 00:38:46 Kam zmizel mlíkař?
 • 00:38:48 Přesně tak.
 • 00:38:49 Ten režim ho potřeboval,
  jen hledal, jak na to.
 • 00:38:52 Nabídli mu,
  že s ním udělají rozhovor
 • 00:38:55 v týdeníku Tvorba.
 • 00:38:57 To byl týdeník,
  který vydávalo Právo
 • 00:38:59 pod taktovkou UV KSČ,
  kde vycházely projevy Brežněva
 • 00:39:03 a všech možných politiků,
  státníků.
 • 00:39:06 Režim vycítil,
  že když s ním udělají rozhovor,
 • 00:39:09 mírumilovný, nanicovatý,
  tak že by Hrabala mohli pustit.
 • 00:39:14 Hrabal na to přistoupil.
 • 00:39:17 Vím, že mi kamarádi říkali,
  oni to začali dělat na podzim 1974,
 • 00:39:22 že bylo mnoho verzí toho rozhovoru.
 • 00:39:25 Hrabal to těm klukům ukazoval.
 • 00:39:28 Oni říkali,
  že je to docela přijatelné.
 • 00:39:31 Vznikla finální verze rozhovoru,
  pod kterou není nikdo podepsaný,
 • 00:39:36 a pak se zjistilo,
  že to byl Jiří Háje,
 • 00:39:38 šéfredaktor Tvorby.
 • 00:39:40 Ten rozhovor upravil,
  dopsal tam takovou terminologii,
 • 00:39:44 14. sjezd a tyto věci.
 • 00:39:47 Potom to vyšlo.
 • 00:39:49 Najednou nastala situace,
  kdy většina lidí si řekla,
 • 00:39:53 že Hrabal zradil.
 • 00:39:55 Je mu to zapotřebí?
 • 00:39:57 Zradil sám sebe.
 • 00:39:59 No možná i ty čtenáře.
 • 00:40:01 To už je otázka.
 • 00:40:03 Pak nastalo pálení
  Hrabalových knih.
 • 00:40:12 Na druhou stranu
  Vaculík říkal:
 • 00:40:16 To je skvělé, že to vyšlo!
 • 00:40:19 Režim Hrabalovi přitakával,
  on ho potřeboval.
 • 00:40:23 To je to naše vítězství.
 • 00:40:26 Další situace,
  která se do toho prolíná,
 • 00:40:29 od roku 1971 Hrabalovy věci,
  které nevycházely oficiálně,
 • 00:40:34 vycházely v samizdatu a v exilu,
  takže Hrabal žil v podivné situaci.
 • 00:40:41 Tím, že režim řekl:
 • 00:40:42 "Dobře, tady jste se odčinil
  nějakým způsobem,
 • 00:40:46 my vám umožníme vydávání knih.
 • 00:40:48 Houby mu umožnili!
 • 00:40:49 Zase ho korigovali,
  hnali ho do nějakých povídek
 • 00:40:52 a takových věcí.
 • 00:40:54 Ale co je,
  myslím,
 • 00:40:56 nejdůležitější
  na rozhovoru v Tvorbě, je,
 • 00:40:59 že jako součást článku vyšel
  text Rukověť pábitelského učně,
 • 00:41:02 a ten byl zásadní.
 • 00:41:04 To byla Hrabalova poetika,
  i když text byl zmršen
 • 00:41:07 hrozným způsobem.
 • 00:41:09 Přesto byl třeskutý.
 • 00:41:10 Jiří Kolář
  tehdy napsal Hrabalovi:
 • 00:41:13 "Milý Bohouši, od dob,
  co napsal Halas báseň A co básník,
 • 00:41:16 je to ten nejlepší text,
  který jsem četl.
 • 00:41:51 Takže hoši, copak?
 • 00:41:56 Jako uživatelé silnice
  byste neměli pít.
 • 00:41:59 Jako byste jeli autem
  nebo motorkou.
 • 00:42:05 Tak kamarádi,
  teď se pěkně projdete.
 • 00:42:12 Na zdravém vzduchu
  přijdete na jiné myšlenky.
 • 00:42:31 Vypustil jste nám duši.
 • 00:42:38 Mluvili jsme tady o 50. letech,
  to byl Inzerát na dům,
 • 00:42:41 ve kterém nechci bydlet.
 • 00:42:44 Ve filmu se to zase odrazilo
  ve Skřiváncích na niti.
 • 00:42:50 Tam se k tomu vyjádřil,
  k těm 50. létům.
 • 00:42:53 Protože skutečně to,
  co jsem zde před chvílí řekl,
 • 00:42:56 kde je mlíkař,
  je pro mě prostě zásadní věta.
 • 00:43:00 Slavnosti sněženek mi připadá
  jako rurální idylka v normalizaci,
 • 00:43:04 sympatický policajt,
  zejména v geniálním podání Sommra.
 • 00:43:09 Je to tak trošku
  jako Naši furianti,
 • 00:43:12 tak to na mě působí.
 • 00:43:13 Já ale proti Našim furiantům
  nic nemám.
 • 00:43:15 Ale je to takové,
  dvě sdružení se hádají.
 • 00:43:19 A ten punč platím já.
 • 00:43:21 Šípková nebo pečenej.
 • 00:43:25 Hrabal vyprávěl to,
  co se okolo něj mluvilo,
 • 00:43:29 to, co se okolo něj dělo.
 • 00:43:31 Měl několik míst,
  o kterých mluvit chtěl,
 • 00:43:38 Kladno, Libeň, Nymburk
  a Kersk.
 • 00:43:43 Z tohoto pohledu
  mu není co vyčítat.
 • 00:43:50 Co mu lze ale vyčíst,
  je to,
 • 00:43:55 že měl potřebu lyrické věci
  monumentalizovat.
 • 00:44:02 To já si pamatuju,
  že když jsem to četl,
 • 00:44:05 tak se mi v dané chvíli zdálo,
  že tohle není ta pravá tematika
 • 00:44:10 k tomuto úkonu.
 • 00:44:12 Na druhé straně,
  on sice byl apolitický spisovatel,
 • 00:44:16 ale historická chvíle
  s politickým zabarvením,
 • 00:44:20 je vždy v jeho textech přítomna.
 • 00:44:24 On tam popsal něco,
  co pro ta 70. i 80. léta
 • 00:44:28 bylo nanejvýš charakteristické.
 • 00:44:31 Úprk na chaty z rolí
  státních zaměstnanců,
 • 00:44:36 co jsme všichni byli.
 • 00:44:39 Tohle je tam popsáno jako
  "tam se ti lidé proměňovali,
 • 00:44:44 tam se chovali jinak.
 • 00:44:46 Navíc ta verze Hrabalova
  není tak idylická,
 • 00:44:49 jako Menzelův přepis.
 • 00:44:52 Když to vyšlo poprvé,
  bylo to 16 povídek z 20.
 • 00:44:57 Tam bylo spoustu manipulace.
 • 00:45:03 A reakce na povídky neznala
  ještě všechny okolnosti.
 • 00:45:10 Já si myslím,
  že je dost důvodů i toto obhájit.
 • 00:45:14 Bylo to doplněno také
  Rukojetí pábitelského učně.
 • 00:45:21 Tu z toho také vyhodil.
 • 00:45:24 Je tam spousta krásných textů,
  to je opravdu poetika Hrabalova.
 • 00:45:28 Já jsem možná víc kritický
  k tomu textu než bez povídek,
 • 00:45:32 které chybí,
  tak, jak to tenkrát vyšlo,
 • 00:45:35 než k tomu filmu.
 • 00:45:36 Film je zase něco jiného.
 • 00:45:39 Ta povídková sbírka
  je něco jiného.
 • 00:45:43 Já jsem se chtěl vrátit k tomu,
  že dnes se strašně těžko soudí.
 • 00:45:49 Ti lidi nevěděli, že to skončí.
 • 00:45:56 Mně kdysi jedna studentka řekla,
  týkalo se to jiného spisovatele,
 • 00:46:02 já už nevím přesně,
  jak ta věta zněla, ale zhruba:
 • 00:46:09 "Kdyby 15 let počkali.
 • 00:46:12 Ale může spisovatel,
  který chce oslovit své čtenáře,
 • 00:46:15 si říct, já 15 let počkám?
 • 00:46:20 No ano, kdyby věděl nebo tušil.
 • 00:46:22 Kompromisy dělali
  mnozí jiní a jinak.
 • 00:46:25 Na druhé straně si myslím,
  že Hrabal ve vztahu k čtenářům
 • 00:46:34 plnil určitou roli.
 • 00:46:35 Zaplať Pánbůh, že český čtenář
  mohl číst aspoň toto.
 • 00:46:42 Když píšu,
  tak píšu zpravidla v Kersku.
 • 00:46:47 Jako když je přehrada plná vody,
  tak můžou svítit
 • 00:46:52 pražský televizory a všecko.
 • 00:46:54 A nic neplatí?
 • 00:46:56 Když pan Hrabal
  je plnej nápadů z hospod,
 • 00:46:59 já si říkám zapisovatel.
 • 00:47:02 Když mám už hodně nápadů
  a začnu navazovat
 • 00:47:06 komunikaci či asociaci,
  usednu k psacímu stroji
 • 00:47:13 a píšu tak dlouho,
  až se toho zbavím.
 • 00:47:18 A pak vezmu nůžky.
 • 00:47:20 No a pak musí přijít kritik,
  výtvarník.
 • 00:47:29 Nůžkama to stříhám a seskupuju,
  něco zahodím.
 • 00:47:34 Někdy začátek dám na konec
  nebo obráceně.
 • 00:47:39 Tak si s tím hraju tak,
  jako si hraje
 • 00:47:42 dobrej režisér s tím,
  co mu natočili ti jeho kluci.
 • 00:47:51 Říká se,
  že Hanťa z Příliš hlučné samoty
 • 00:47:54 je jediná
  autobiografická postava Hrabala.
 • 00:47:59 Je to pravda?
 • 00:48:00 Ony jsou všechny autentický.
 • 00:48:02 Paní Bovaryová jsem já,
  řekl kdysi kdosi.
 • 00:48:05 Asi každý spisovatel
  bývá hodně svými postavami.
 • 00:48:11 Příliš hlučná samota
  je v podstatě
 • 00:48:14 jedna z jeho neuznávanějších,
  ne-li nejuznávanější kniha.
 • 00:48:18 Byl zde učiněn jeden pokus
  o její zfilmování
 • 00:48:21 s Phillipem Noirotem
  v hlavní roli,
 • 00:48:23 nezdařený pokus.
 • 00:48:25 Myslíte si,
  že je to jeho vrcholová kniha?
 • 00:48:29 Hrabal je do značné míry
  opravdu monolitní autor.
 • 00:48:32 Pořád je to Hrabal,
  ale vyvíjí se úžasně.
 • 00:48:35 To byl věčný experimentátor.
 • 00:48:37 Od jedné knížky ke druhé.
 • 00:48:40 On se nikdy neopakuje.
 • 00:48:42 Je plný paradoxů.
 • 00:48:44 Z počátku píše povídky
  pod heslem
 • 00:48:46 "nerozlišující pozornosti.
 • 00:48:49 Sešitek nerozlišující pozornosti.
 • 00:48:51 Ano, teď nevím,
  jestli to říkám dobře.
 • 00:48:54 To znamená dívat se na svět
  bez nějakého a priori,
 • 00:48:59 bez předběžné selekce,
  bez ideologického pohledu.
 • 00:49:03 To je pohled,
  který je úžasně pravdivý
 • 00:49:09 a úžasně sugestivní,
  ale který rezignuje
 • 00:49:13 na nějakou perspektivu
  a na nějaké poselství.
 • 00:49:18 Když to řeknu takto banálně.
 • 00:49:20 Příliš hlučná samota
  je text jiného typu.
 • 00:49:23 To je napsáno s filozofickou bází.
 • 00:49:28 To je text,
  který nějaké poselství nese.
 • 00:49:32 Svým způsobem
  cosi až archaického,
 • 00:49:34 napsat takový příběh.
 • 00:49:37 Taky jednoznačně morální.
 • 00:49:41 Navíc tam se některé polohy
  pročišťují způsobem neuvěřitelným.
 • 00:49:45 Ten příběh vztahu k cikánce
  je jeden z nejkrásnějších
 • 00:49:49 milostných příběhů
  v české literatuře.
 • 00:49:52 Je napsaný s takovou čistotou,
  že to člověk jenom žasne.
 • 00:49:56 Tak tam asi je ten vrchol.
 • 00:50:00 Ale když půjdete dál,
  jsou tam Svatby v domě,
 • 00:50:03 700 stran,
  patrně nejambicióznější projekt.
 • 00:50:07 Pozor,
  to pořád hovoříme o textech,
 • 00:50:09 které jsou známé.
 • 00:50:10 Když vezmete Sebrané spisy,
  tam je spousta textů, povídek,
 • 00:50:14 které jsou víceméně neznámé,
  které jsou tak třeskuté a morbidní
 • 00:50:17 jako to,
  o kterých hovoříme.
 • 00:50:20 Hrabal je skutečně mnohovrstevný
  a čím více se o něm budeme bavit,
 • 00:50:24 čím více ho budeme zkoumat,
  tak zjistíme,
 • 00:50:26 že ho neznáme.
 • 00:50:27 Je to spíš výzva k četbě.
 • 00:50:30 Pánové, bohužel,
  a myslím to zcela upřímně.
 • 00:50:33 Pivo došlo.
 • 00:50:34 Pivo došlo.
 • 00:50:36 Hezky jste to zakončil.
 • 00:50:39 Já vám moc děkuji,
  že jste si tady povídali
 • 00:50:42 o Bohumilu Hrabalovi,
  kterému by letos bylo 100 let
 • 00:50:45 a který bezesporu patří
  mezi to podstatné,
 • 00:50:51 co je v české literatuře,
  v české historii i v životě.
 • 00:50:57 Vám divákům, děkuji,
  že jste se dívali.
 • 00:51:02 A jak říkal pan profesor,
  občas si od Hrabala
 • 00:51:05 něco přečtěte.
 • 00:51:06 Na shledanou u příštího vydání
  Historie.cs.
 • 00:51:09 Na shledanou.Na shledanou.
  Na shledanou.
 • 00:51:14 Tak.
 • 00:51:18 Už povídáme hodinu.
 • 00:51:20 A co s tím máme co dělat?
 • 00:51:23 Půjdeme někam na pivo.
 • 00:51:33 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2014

Související