iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 5. 2013
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

10 hlasů
14467
zhlédnutí

Historie.cs

Revoluční, nebo rabovací gardy?

Stanislav Kokoška — Tomáš Jakl — Matěj Spurný

Jakou úlohu při osvobození v květnu 1945 a v týdnech po něm hrály čs. polovojenské bojové oddíly.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:14 Ozbrojenci.
 • 00:00:17 Někteří v civilu, někteří
  v uniformách Africa Corpsu.
 • 00:00:21 Na pažích pásky s nápisem RG.
 • 00:00:24 O příslušnících revolučních gard
  a jejich chování
 • 00:00:27 v konci a po konci
  druhé světové války
 • 00:00:31 se hodně vypráví
  a hodně neví.
 • 00:00:33 Historie.cs, dobrý den.
 • 00:00:36 Revoluční gardy,
  vojsko naší květnové revoluce,
 • 00:00:40 na Pražském hradě
  při slavnostní přehlídce
 • 00:00:43 před prezidentem Edvardem Benešem.
 • 00:00:55 Tomáš Jakl, Stanislav Kokoška
  a Matěj Spurný, dobrý den.
 • 00:01:01 Co to vlastně byly
  revoluční gardy?
 • 00:01:05 Pokud chceme zjišťovat
  historii revolučních gard,
 • 00:01:10 tak se musíme vrátit
  do jara 1945,
 • 00:01:13 do doby ještě před povstáním,
 • 00:01:16 kdy moravská odbojová
  organizace Rada tří,
 • 00:01:19 která udržovala spojení
  s Londýnem,
 • 00:01:21 ve spolupráci
  s ilegální skupinou
 • 00:01:24 Národní odborové ústředny
  zaměstnanecké
 • 00:01:27 připravila koncept
  budoucího povstání.
 • 00:01:30 Jeho páteří měly být
  dělnické jednotky,
 • 00:01:33 které by byly vyzbrojeny zbraněmi
  dodávanými britskou armádou.
 • 00:01:36 Tento plán víceméně selhal,
 • 00:01:39 nicméně koncept existoval
  až do počátku května 1945,
 • 00:01:42 kdy bylo rozhodnuto na zasedání
  České národní rady,
 • 00:01:45 že tyto jednotky ponesou název
  revoluční gardy.
 • 00:01:48 Skutečnost pak byla úplně jiná.
 • 00:01:51 Když vypuklo v Praze povstání
  5. května 1945,
 • 00:01:54 tak tyto jednotky se vytvářely
  klasickým vojenským způsobem,
 • 00:01:57 to znamená formou mobilizace.
 • 00:02:00 Vytvořilo se vojenské
  velitelství Velké Prahy,
 • 00:02:03 kterému podléhaly
  různé jednotky,
 • 00:02:06 a ty se potom v závěru povstání
  přeformovaly do revolučních gard,
 • 00:02:09 to znamená do normálního
  vojenského tělesa,
 • 00:02:12 které neslo potom už jen tento
  revoluční nebo povstalecký název.
 • 00:02:16 Já jsem slyšel, že s tím měly
  něco společného odbory, ÚRO.
 • 00:02:19 To je druhá stránka věci.
 • 00:02:22 Jak jsem se zmiňoval o Národní
  odborové ústředně zaměstnanecké,
 • 00:02:25 tak když ještě běžely ty plány
 • 00:02:28 a když se ještě nevědělo,
  že dodávky zbraní nebudou
 • 00:02:32 nebo selžou ve finále,
  těsně před povstáním,
 • 00:02:36 tak se současně vytvořil vojenský
  štáb Ústřední rady odborů,
 • 00:02:39 který měl být velitelským
  orgánem těchto jednotek,
 • 00:02:43 nicméně tento štáb byl
  fakticky štábem bez vojska,
 • 00:02:47 protože i když v některých
  továrnách
 • 00:02:49 existovaly potom
  vojenské jednotky,
 • 00:02:52 tak vždycky spolupracovaly
  v síti vojenských velitelství,
 • 00:02:55 to znamená pod vojenským
  velitelstvím Velké Prahy,
 • 00:02:58 takže štáb ÚRO prakticky
  plnil víceméně...,
 • 00:03:02 měl jen informační význam,
 • 00:03:06 protože zjišťoval informace
  v jednotlivých závodech.
 • 00:03:09 Ale rozhodně neřídil
  nějaké vojenské akce
 • 00:03:12 a nedisponoval žádnou
  významnější vojenskou silou.
 • 00:03:17 Ty revoluční gardy
  jsou trošku jako ponorná řeka,
 • 00:03:20 protože v těch přípravách,
 • 00:03:23 o kterých tady mluvil
  kolega Kokoška,
 • 00:03:26 tak původně se dokonce měly
  jmenovat lidové milice,
 • 00:03:29 ale tomu zabránili sociálně
  demokratičtí členové
 • 00:03:32 České národní rady.
 • 00:03:34 -A vlastně už v průběhu...
  -A proč tomu chtěli zabránit?
 • 00:03:38 Protože to je takové
  už přece jen příliš okaté.
 • 00:03:40 Jestli můžu do toho vstoupit,
 • 00:03:44 lidové milice prosazovala
  komunistická strana,
 • 00:03:47 a ty revoluční gardy
  nakonec byl takový kompromis,
 • 00:03:50 protože zase jiný návrh byl
  národní gardy,
 • 00:03:53 což se zase nelíbilo komunistům,
 • 00:03:57 čili název revoluční gardy
  je vlastně kompromisem
 • 00:03:59 mezi lidovými milicemi
  a národními gardami.
 • 00:04:03 A protože podle
  mezinárodního práva
 • 00:04:06 bojovníci musí být označeni,
 • 00:04:10 tak už v průběhu dubna 1945
  byly ilegálně vytištěny
 • 00:04:13 bílé pásky s červenými
  písmeny RG,
 • 00:04:16 a vlastně ti bojovníci podle
  plánu, o kterém hovořil kolega,
 • 00:04:20 tak měli být označeni
  těmito páskami.
 • 00:04:23 Ovšem tyto pásky v průběhu
  povstání zůstaly nepřístupné
 • 00:04:26 v sídle Národní odborové
  ústředny zaměstnanecké,
 • 00:04:29 takže povstalecké jednotky v Praze
  a po celých Čechách bojovaly
 • 00:04:33 označeny klasickou trikolórou
 • 00:04:36 podle pokynů vojenských
  velitelství.
 • 00:04:39 A z povstaleckých jednotek
  se vytvářejí
 • 00:04:42 nejprve strážní prapory
 • 00:04:45 a pak až 23. května jsou tyto
  strážní prapory přejmenovány
 • 00:04:49 na prapory a pluky,
  jednotky revolučních gard
 • 00:04:53 a dostávají tyto pásky,
  které tím našly své uplatnění.
 • 00:04:59 Nicméně existence
  samotných revolučních gard
 • 00:05:02 byla velice efemérní,
  pomíjející,
 • 00:05:05 protože ony měly za úkol
  střežit Prahu nebo svoje posádky
 • 00:05:09 a vysílat své jednotky
  do pohraničí,
 • 00:05:14 ale s tím, jak se obnovovaly
  jednotlivé ozbrojené sbory
 • 00:05:18 obnovované
  Československé republiky,
 • 00:05:22 tak tyto dobrovolnické formace
  už přestaly být potřeba,
 • 00:05:26 nesplňovaly kritéria
 • 00:05:29 a do srpny 1945 byly
  zcela kompletně rozpuštěny.
 • 00:05:35 Jaké ony měly úkoly,
 • 00:05:38 co měly dělat po revoluci,
  po válce?
 • 00:05:40 Já mohu říct, jaké úkoly měly
  zejména v pohraničí,
 • 00:05:44 kam byly vysílány,
  jak říkal kolega,
 • 00:05:48 v podstatě oficiálně,
  zejména jeden pluk,
 • 00:05:52 který měl střežit území zhruba
  mezi Sokolovem a Ústím nad Labem,
 • 00:05:59 Sokolovem a tokem Labe,
 • 00:06:02 to znamená severní Čechy,
 • 00:06:06 tak měl především dávat pozor
  na bezpečnost dopravních spojení,
 • 00:06:09 to byla železnice a tak dále,
 • 00:06:12 ale v praxi se těch projevů
  nebo případů,
 • 00:06:17 kdy revoluční gardy nějakým
  způsobem zasahovaly do děje,
 • 00:06:20 bylo daleko více,
  takže ovlivňovaly
 • 00:06:24 nejen tyhle ryze
  bezpečnostní věci,
 • 00:06:27 ale zasahovaly
  i do soužití lidí,
 • 00:06:31 to znamená vytipovávání
  nespolehlivých živlů v pohraničí
 • 00:06:36 a zejména se zapojily
  i do různých protiněmeckých akcí
 • 00:06:40 v této poměrně krátké době,
  v květnu, červnu 1945.
 • 00:06:47 Jestli to můžu doplnit,
  tak bych řekl,
 • 00:06:52 že tady se opakovala situace
  z roku 1918,
 • 00:06:55 kdy bylo zapotřebí
  zajistit pohraničí,
 • 00:06:58 nějakým způsobem tam instalovat
  československou moc,
 • 00:07:01 a přitom vojenské jednotky, které
  přišly ze západu nebo z východu,
 • 00:07:05 které se zúčastnily
  druhé světové války,
 • 00:07:08 ještě byly vázány
  ve svazku spojeneckých armád,
 • 00:07:11 takže bylo zapotřebí vytvořit
  nějaké dobrovolnické jednotky,
 • 00:07:14 které by tento úkol plnily.
 • 00:07:17 To nebyla jenom otázka jednání,
  jak se zjednodušeně vykládá,
 • 00:07:21 ale skutečně obnovování
  státní suverenity,
 • 00:07:24 takže je třeba si uvědomit,
  že to pohraničí bylo neklidné.
 • 00:07:27 Tam se pohybovaly desetitisíce
  lidí, běženců válečných,
 • 00:07:30 vraceli se lidé
  z nuceného nasazení,
 • 00:07:33 vězni z koncentračních táborů.
 • 00:07:36 Zdivočelá země.
 • 00:07:38 Utíkali i příslušníci německých
  jednotek, stále na západ,
 • 00:07:42 a hlavně bylo zapotřebí
  střežit státní hranici,
 • 00:07:45 zamezit třeba tomu...,
 • 00:07:48 tady šly vlakové spoje,
  které tady existovaly,
 • 00:07:51 stanice byly obsazeny
  německým personálem,
 • 00:07:54 aby docházelo k transferu
  nějakých zásob,
 • 00:07:57 takže celá řada nařízení, která
  dostal první pluk revolučních gard,
 • 00:08:00 se právě týkala
  této záležitosti,
 • 00:08:03 které transporty je možné
  propouštět přes státní hranici.
 • 00:08:07 Všeobecně to byly transporty,
  které se týkaly spojeneckých armád
 • 00:08:10 nebo Mezinárodního
  červeného kříže,
 • 00:08:13 a kterou dopravu
  je třeba naopak zastavit,
 • 00:08:16 protože skutečně jejich úkolem
  bylo obnovit vládní moc.
 • 00:08:20 Rozkaz byl vydán 15. května 1945
  rozhodnutím ministerstva obrany,
 • 00:08:23 rozhodl to generál Svoboda
  coby nový ministr obrany
 • 00:08:26 právě z toho důvodu, že neměl
  k dispozici jiné síly
 • 00:08:29 než tyto dobrovolnické jednoty.
 • 00:08:32 Musíme si uvědomit ještě
  tu věc,
 • 00:08:34 že termín revoluční gardy
  dnes je užíván paušálně
 • 00:08:37 pro všechny ozbrojené formace
  Československé republiky
 • 00:08:40 v té době,
  především v pohraničí.
 • 00:08:44 Protože v té době se vlastně
  obnovuje finanční stráž,
 • 00:08:47 obnovuje se četnictvo, policie,
 • 00:08:50 současně dochází
  k určitým bojům o moc,
 • 00:08:53 o ovládnutí ministerstva vnitra,
  jeho ozbrojených složek,
 • 00:08:57 které potom vyústily do vytvoření
  Sboru národní bezpečnosti,
 • 00:09:01 obnovuje se tady také armáda
  z vojáků,
 • 00:09:05 kteří zůstali v protektorátu,
 • 00:09:08 kteří nemohli odejít
  do zahraničí,
 • 00:09:11 kteří se také účastnili
  povstání,
 • 00:09:14 a vlastně jako bychom přejímali
  označení revoluční gardy
 • 00:09:18 z hlediska občanů Československa
  německého jazyka,
 • 00:09:23 kteří v každém, kdo přišel
  ozbrojen ve stejnokroji,
 • 00:09:27 tak vlastně viděli
  revolučního gardistu.
 • 00:09:34 Ve skutečnosti vlastní
  revoluční gardy
 • 00:09:37 se na vyhánění Němců nebo
  dokonce násilnostech na Němcích
 • 00:09:42 zas v tak výrazné míře
  nepodílely.
 • 00:09:48 Nejen z hlediska německé
  historické paměti
 • 00:09:51 nebo sudetoněmecké
  historické paměti,
 • 00:09:54 ale vlastně i české
  historické paměti
 • 00:09:57 zejména na takzvaně divoký odsun
 • 00:10:00 právě bývají strašně často
  zmiňovány revoluční gardy,
 • 00:10:03 to byla ta lůza,
  která šla do pohraničí,
 • 00:10:06 a ti tam potom masakrovali
  Němce a tak dál,
 • 00:10:09 a já mám pocit, že to je třeba
  právě v té české paměti
 • 00:10:12 trochu snaha ten problém
  jako by lokalizovat
 • 00:10:16 nebo nějakým způsobem zařídit,
 • 00:10:19 aby odpovědnost za to nesla
  nějaká úzce vymezená skupina lidí,
 • 00:10:23 kteří jednali trochu chaoticky
  a spontánně.
 • 00:10:29 Ve skutečně jistě revoluční gardy
  se na něčem tu a tam podílely,
 • 00:10:33 ale zároveň největší násilnosti
  na německy hovořících obyvatelích
 • 00:10:38 v pohraničí daleko více
  mají na svědomí
 • 00:10:43 vznikající armádní jednotky
  než právě revoluční gardy.
 • 00:10:50 Revoluce je na pochodu!
 • 00:10:53 Revoluce ničí poslední
  zbytky nacismu v Praze.
 • 00:10:58 Ale ještě není vyhráno.
 • 00:11:01 Němci svolávají k Praze posily,
  stahují sem svou obrněnou vozbu.
 • 00:11:05 Na to je jen jediná odpověď:
  Na barikády!
 • 00:11:08 Kdo nemá v rukou zbraň, staví.
 • 00:11:12 Co to bylo za lidi?
 • 00:11:14 Byli to účastníci
  pražského povstání.
 • 00:11:17 Když se bavíme o prvním pluku
  revolučních gard,
 • 00:11:22 tak tam se setkáváme
  i s historickými názvy,
 • 00:11:25 prapor Svobody třeba
  nebo Toledo,
 • 00:11:27 to jsou skutečně názvy
  z pražského povstání,
 • 00:11:30 které si potom odnášejí s sebou.
  Tam je nutné vidět,
 • 00:11:33 že tyto jednotky hned po povstání
  začaly být demobilizovány.
 • 00:11:37 Kdo mohl odejít, že byl vázán
  občanským zaměstnáním, tak odešel,
 • 00:11:40 a zůstali tam
  pouze mladší lidé,
 • 00:11:44 kteří potom se transformovali
  do tří pluků revolučních gard.
 • 00:11:50 Jeden pluk byl nasazen
  v pohraničí,
 • 00:11:53 dva pluky sloužily v Praze.
 • 00:11:56 To byli často lidé,
  kteří neměli vojenský výcvik,
 • 00:11:59 v podstatě to byli dobrovolníci
  z pražského povstání,
 • 00:12:02 takže vlastně ten pluk, jeho
  činnost v pohraničí probíhala tak,
 • 00:12:05 že on si plnil nějaké
  konkrétní úkoly, které měl,
 • 00:12:08 ale současně tam probíhal
  výcvik nováčků,
 • 00:12:12 zacházení se zbraněmi,
  vojenská disciplína a tak dále.
 • 00:12:16 Je jasné, že to nebylo plně
  disciplinované těleso,
 • 00:12:20 už jenom z toho důvodu,
  že to byli čerství frekventanti,
 • 00:12:23 kteří sice měli
  nějakou bojovou zkušenost
 • 00:12:27 z pražského povstání
  v délce několika dní,
 • 00:12:30 ale neměli tu správnou
  vojenskou disciplínu.
 • 00:12:33 Byla tam celá řada případů,
  kdy byl porušován kázeňský řád.
 • 00:12:38 Nejde třeba jenom o rabování
  a tyto záležitosti,
 • 00:12:40 ale z rozkazů, o kterých víme,
 • 00:12:43 velitelský sbor se snažil
  a tresty, které vydával,
 • 00:12:47 jsou velmi přísné právě proto,
 • 00:12:51 že se tam současně snažili
  zavádět disciplínu,
 • 00:12:55 základní vojenské řády.
 • 00:12:58 Co to znamenalo přísný trest?
 • 00:13:02 Jednak kázeňské tresty podle
  základního vojenského řádu.
 • 00:13:08 -Jednadvacet ostrých.
  -Propuštění ze služby.
 • 00:13:15 A pokud šlo o rabování, tam byla
  i hrozba trestu zastřelením.
 • 00:13:21 Asi ve dvou rozkazech
  se to objevuje,
 • 00:13:24 že kdo bude přistižen
  při rabování, bude zastřelen.
 • 00:13:27 Můžeme se samozřejmě bavit
  o tom,
 • 00:13:30 do jaké míry šlo
  o nějakou nadsázku,
 • 00:13:33 do jaké míry to bylo
  míněno vážně,
 • 00:13:36 nicméně ty rozkazy existují
  a svědčí o tom,
 • 00:13:39 že se skutečně velitelský sbor
  snažil obnovovat disciplínu.
 • 00:13:43 Stejně tak tam vidíme,
 • 00:13:46 že nejdříve chodí
  na vycházky se zbraněmi,
 • 00:13:48 potom jsou jim zbraně odnímány,
 • 00:13:51 protože celá řada zranění vznikla
  špatnou manipulací se zbraní.
 • 00:13:55 Jsou tam tresty, třeba z Prahy,
  které se týkají toho,
 • 00:13:58 že ve službě navštívili
  pohostinský podnik,
 • 00:14:01 takže byla tam snaha
  zavádět kázeň.
 • 00:14:03 Ale bohužel to bylo
  velmi složité.
 • 00:14:08 Na jednu stranu tady byla
  nějaká situace,
 • 00:14:11 kdy oni měli vystupovat
  vojensky rázně,
 • 00:14:14 nebo se to po nich chtělo,
 • 00:14:17 na druhou stranu
  to byli lidé nevycvičení,
 • 00:14:20 takže to bylo nakonec
  také tím hlavním důvodem,
 • 00:14:22 prčo revoluční gardy
  byly rozpuštěny
 • 00:14:25 a jejich činnost byla ukončena
  koncem června 1945.
 • 00:14:28 Kdo velel jednotlivým jednotkám
  revolučních gard?
 • 00:14:31 To byli profesionální vojáci?
 • 00:14:34 Velelo jim to jádro, velitelství
  Alex z květnového povstání,
 • 00:14:38 které ovšem paralelně vytvářelo
 • 00:14:42 standardní vojenské pluky,
  prapory,
 • 00:14:48 organizovalo a velelo nejprve
  obsazování železničních tratí
 • 00:14:51 na rozkaz generála Hasala,
  který byl ministrem dopravy,
 • 00:14:54 jehož rozkazy generál Svoboda
  jako ministr obrany potvrdil.
 • 00:14:58 A pak i uzavření hranic
  a obsazování teritoria.
 • 00:15:04 Ovšem jak jsme se bavili
  o těch vojenských jednotkách,
 • 00:15:07 o těch ozbrojených formacích,
 • 00:15:09 ty bývají zaměňovány
  za revoluční gardy,
 • 00:15:13 tak zdaleka největší je dnes
  už poměrně neznámá kapitola,
 • 00:15:18 a sice ozbrojené sbory
  národních výborů,
 • 00:15:21 protože podle Košického
  vládního programu...
 • 00:15:24 Vůbec nevím,
  že něco takového existovalo.
 • 00:15:27 Podle Košického vládního programu
  vznikaly jakoby sověty
 • 00:15:31 nebo revoluční národní výbory
  v obcích a městech,
 • 00:15:34 a ty zřizovaly
  své ozbrojené sbory.
 • 00:15:38 A protože ve skutečnosti
  to povstání proběhlo tak,
 • 00:15:42 že vojenskou část provedlo
  vojenské podzemí,
 • 00:15:46 vojenská ilegalita,
 • 00:15:49 a ty potom prováděly
  obsazení pohraničí,
 • 00:15:53 a ozbrojeným sborům revolučních
  národních výborů
 • 00:15:56 pak zůstala služba
  takové obecní policie.
 • 00:16:01 A ono je to také možná
  terminologicky nejasné,
 • 00:16:05 protože prakticky každý
  ozbrojený sbor se jmenoval jinak,
 • 00:16:09 byla to místní bezpečnostní stráž,
  ochranný bezpečnostní sbor,
 • 00:16:12 národní stráž, národní garda,
 • 00:16:15 někdy se to jmenovalo
  i revoluční garda obce XY,
 • 00:16:18 a tyto jednotky střežily
  zajatecké tábory,
 • 00:16:21 tyto jednotky zatýkaly
  kolaboranty,
 • 00:16:26 zatýkaly Němce,
 • 00:16:29 takže tam také docházelo
  k různým vyřizováním účtů.
 • 00:16:33 Čili tam bychom spíš mohli
  hledat ty násilnosti?
 • 00:16:36 Nejen tam, ale také tam.
 • 00:16:39 Předseda osidlovacího úřadu
  v knize České pohraničí
 • 00:16:43 Miroslav Krejsa říká:
 • 00:16:46 Nebyly to jen notorické
  asociální elementy,
 • 00:16:49 jež odjížděly do svého Eldorada
  na trofejní výpravy,
 • 00:16:52 byli to i obyčejní čeští občánkové
  puštění z řetězu nacismu,
 • 00:16:56 z jejichž podvědomí se vynořila
 • 00:16:58 neohrožena trestem
  chamtivost a zločinnost.
 • 00:17:02 A k usmíření svědomí stačilo
  zneužití pásky RG
 • 00:17:05 nebo uniformy neopartyzána.
 • 00:17:08 Čili on si mohl každý
  natáhnout pásku s RG
 • 00:17:11 a mohl řádit někde v pohraničí
  a měl pocit, že je krytý.
 • 00:17:16 I když nebyl vlastně
  revoluční gardista.
 • 00:17:20 Tento citát předsedy
  osidlovacího úřadu
 • 00:17:24 také vnímám trošku jako snahu
  dát ruce pryč od toho, co se dělo,
 • 00:17:32 protože ve skutečnosti
  ta odpovědnost politických aktérů
 • 00:17:35 byla daleko větší,
  než se většinou uvádí.
 • 00:17:38 Ne až tak osidlovací úřad,
  ten vzniká až později,
 • 00:17:42 ale zejména ministerstvo obrany.
 • 00:17:45 A vlastně nitky
  k těm největším násilnostem
 • 00:17:48 opravdu jdou z tohoto centra,
 • 00:17:51 ať už se jedná o Postoloprty
  a další.
 • 00:17:54 A zároveň bych se trochu zastal
  revolučních gard v něčem,
 • 00:17:58 protože tam byli lidé
  zřejmě velmi různého ražení,
 • 00:18:02 nejen tyto dvě skupiny,
  které jsou zmíněny.
 • 00:18:05 On tady říká zneužití té pásky.
 • 00:18:09 Ale pak určitě je řada lidí,
 • 00:18:12 kteří opravdu chtěli odvést
  nějakou vlasteneckou povinnost.
 • 00:18:16 Chápali to vyloženě
  jako mravní záležitost,
 • 00:18:20 která je mravně
  zcela v pořádku,
 • 00:18:24 jdou stabilizovat území
  třeba do pohraničí,
 • 00:18:29 čili tam mohli být
  velmi různí lidé,
 • 00:18:33 ale samozřejmě v paměti
  zůstanou ti,
 • 00:18:36 kteří nějakým způsobem
  zneužili tu svoji roli.
 • 00:18:40 Vycházely rozkazy,
  které předpokládaly,
 • 00:18:44 že lidé, kteří nejsou zařazeni
  v žádné formaci,
 • 00:18:47 byť se pohybují
  v nějaké uniformě,
 • 00:18:52 že budou odzbrojeni a odstaveni,
  nějakým způsobem eliminováni.
 • 00:18:56 To se snadno řekne, ale v takové
  situaci se to těžko provádí.
 • 00:18:59 Jeden z prvních rozkazů,
 • 00:19:02 který dostal první pluk
  revolučních gard,
 • 00:19:05 se týkal i těchto
  divokých jednotek,
 • 00:19:08 které se skutečně vytvářely
  ad hoc,
 • 00:19:11 na vlastní pěst pronikaly
  do pohraničí s cílem se obohatit
 • 00:19:14 nebo páchali nějaké násilí,
  tak jeden z těch rozkazů byl,
 • 00:19:18 že v okamžiku, kdy se tam
  dostanou dobrovolníci,
 • 00:19:22 tak tyto jednotky
  budou odzbrojeny.
 • 00:19:24 Jenže samozřejmě těch dobrovolníků
  bylo tak málo,
 • 00:19:28 že některé tyto formace byly
  začleněny do revolučních gard.
 • 00:19:31 Typicky se jedná o jednotku Pěst
  nebo o četu Smrčina,
 • 00:19:35 které formálně spadaly
  do organizace revolučních gard,
 • 00:19:38 ale fakticky se velitelství
  nikdy nepodřídily.
 • 00:19:42 To platí především
  o jednotce Pěst,
 • 00:19:45 která se pohybovala prakticky
  po celém pohraničí
 • 00:19:48 v severních Čechách, která tam
  působila velmi brutálně,
 • 00:19:52 a přitom velitelství
  na ně nemělo žádný vliv,
 • 00:19:55 protože oni už v průběhu
  pražského povstání
 • 00:19:58 neuznávali žádnou autoritu,
  oni tím byli pověstní,
 • 00:20:01 plus tam byly ještě další formace.
 • 00:20:04 To byla taková lůza.
 • 00:20:07 V tomto byla asi
  velká nedůslednost,
 • 00:20:11 protože samozřejmě velitelství
  pluku bylo upozorňováno
 • 00:20:14 třeba místními národními výbory
  nebo i četnictvem na to,
 • 00:20:18 že tyto jednotky
  se chovají velice špatně,
 • 00:20:22 že tam páchají
  v podstatě trestnou činnost,
 • 00:20:25 nicméně z důvodů,
  o kterých jsem mluvil,
 • 00:20:28 nedostatek mužstva a tak dále,
 • 00:20:31 nebo možná i z nějaké solidarity,
  která nebyla přirozená,
 • 00:20:34 proti nim dlouho
  nikdo nezasahoval.
 • 00:20:38 Až potom když to dosáhlo
  neúnosné míry,
 • 00:20:41 tak se tam konkrétně zasahovalo,
  třeba proti četě Smrčina,
 • 00:20:44 která se dopouštěla
  skutečných excesů.
 • 00:20:47 Takže tam začalo vyšetřování,
  byli tam zatčení a tak dále.
 • 00:20:51 Ale do doby, než to dosáhlo
  této hranice,
 • 00:20:55 tak prakticky nikdo nezakročil,
  byť tam ty signály existovaly.
 • 00:20:59 Jinak kritika revoluční gard,
 • 00:21:02 ať už těchto volně působících
  jednotek,
 • 00:21:05 které byly tak na pomezí,
  nebo vlastních revolučních gard,
 • 00:21:09 se objevovala od přelomu května
  a června, možná ještě dřív.
 • 00:21:14 Vím, že ve zprávě pro ministra
  Noska z 12. června
 • 00:21:18 jsou vyjmenovávány slabiny
  revolučních gard
 • 00:21:22 a už se tam jasně říká,
  že nemohou dlouhodobě působit,
 • 00:21:28 hovoří se tam o nedostatku
  smyslu pro národní majetek,
 • 00:21:32 což je celkem zřejmé,
  co se tím má na mysli,
 • 00:21:35 takže političtí aktéři
  celkem záhy vnímali,
 • 00:21:40 že toto je stav,
  který není udržitelný,
 • 00:21:45 že je třeba nahradit
  tyto složky něčím jiným.
 • 00:21:48 Paralelně začala probíhat
  mobilizace
 • 00:21:51 několika ročníků mužstva,
 • 00:21:54 několika ročníků
  záložních důstojníků,
 • 00:21:58 takže se začaly stavět a naplňovat
  pravidelné útvary armády,
 • 00:22:04 které začaly vykonávat,
  nebo mohly vůbec začít vykonávat
 • 00:22:07 strážní službu v takovém rozsahu,
 • 00:22:10 kdy už dobrovolnické formace
  nebyly potřeba.
 • 00:22:13 To je ale náhoda!
 • 00:22:16 Jeli jsme stejným vlakem,
  a ani jsme to nevěděli.
 • 00:22:19 A dokonce tu taky přesedají
  a jedou s námi dál.
 • 00:22:22 -To se musí zapít!
  -To jo, tak jdeme!
 • 00:22:24 Pojď si sednout.
  Ve vlaku stejně budeme stát.
 • 00:22:27 Já jsem si nedal jakživ
  od Němců nic líbit.
 • 00:22:30 Dělal jsem si z nich dokonce
  veřejně legraci.
 • 00:22:33 Do půlnoci bych mohl vyprávět,
  co jsem se jim navyváděl!
 • 00:22:36 To na mě si ani gestapáci
  netroufali.
 • 00:22:40 Jednou přišli ke mně
  kvůli sousedovi.
 • 00:22:43 Jiný na mém místě
  by se zbláznil strachy.
 • 00:22:45 A já jim pověděl do očí pár slov.
  Za rámeček si je jistě nedali.
 • 00:22:48 A měli jste vidět, jak odtáhli.
  Viděli prostě, že mám kuráž!
 • 00:22:51 Před pořadem
  jsme si tady povídali
 • 00:22:55 a vy jste se tak tvářili
  na tu přezdívku, kterou měly,
 • 00:22:58 ale když mluvíte o té kritice,
  která se na ně občas stočila,
 • 00:23:02 tak ona nebyla jenom
  z oficiálních míst,
 • 00:23:04 ale byla i z veřejného mínění,
  pokud vím,
 • 00:23:07 a veřejné mínění tenkrát
  nebylo nijak Němcům nakloněno
 • 00:23:10 a myslím, že velmi tolerovalo
  některé excesy,
 • 00:23:14 tak přesto to RG se překládalo,
 • 00:23:17 pokud si vzpomínám
  na svou tchyni a své rodiče,
 • 00:23:19 jako rabovací gardy.
 • 00:23:23 Ono potrestat Němce bylo svatým
  úkolem každého Čecha v té době,
 • 00:23:28 ale ještě se přitom obohatit,
  tak to už je zločin největší,
 • 00:23:32 takže tam je nutné vnímat
  také dobovou mentalitu.
 • 00:23:35 -My nemáme rádi, když se někdo
  obohatí i slušně. -Ano, ano.
 • 00:23:41 Je dobré mít na paměti,
 • 00:23:44 že v pohraničí žila celá řada
  českých starousedlíků,
 • 00:23:49 kteří jednak sami tam měli
  nějaký majetek,
 • 00:23:55 řada z nich, několik set tisíc,
  tam strávila celou válku,
 • 00:23:59 navíc to byli lidé, kteří
  mezi Němci docela rozlišovali,
 • 00:24:04 čili taky takový ten lidový hněv
 • 00:24:08 a touha po odplatě na Němcích
 • 00:24:12 samozřejmě byly rozšířené,
  ale netýkaly se úplně všech
 • 00:24:17 nebo nebyly tak paušální,
  jak by se mohlo zdát.
 • 00:24:20 A v momentě, kdy tam přišly
  tyto jednotky...
 • 00:24:23 Typu Pěst nebo Smrčina.
 • 00:24:26 ...které nikoho neznaly a měly třeba
  i pocit, že konají dobou věc,
 • 00:24:31 a přitom se trochu obohacovaly,
 • 00:24:35 tak z hlediska českých
  starousedlíků,
 • 00:24:39 ti to samozřejmě vnímali
  přinejmenším jako nebezpečí,
 • 00:24:42 jako ohrožení sebe samotných,
 • 00:24:45 případně dokonce někteří
  vnímali i to,
 • 00:24:48 že tito lidé ubližují a okrádají
  takzvaně slušné Němce,
 • 00:24:53 kteří pomáhali a tak dál,
  takže ta kritika opravdu byla,
 • 00:24:57 zejména z řad Čechů,
 • 00:25:01 protože Němci pochopitelně
  nebyli tehdy v postavení,
 • 00:25:05 kdy by mohli oficiální cestou
  kritizovat.
 • 00:25:09 Tam těch třecích ploch
  bylo více.
 • 00:25:12 Tam třeba zlou krev
  vyvolávalo nařízení,
 • 00:25:18 že národní výbory se měly starat
  o zásobování revolučních gard,
 • 00:25:22 takže samozřejmě někde
  národní výbory naopak byly rády,
 • 00:25:25 že tam jsou revoluční gardy,
  když tam byla neklidná situace,
 • 00:25:29 jinde, kde byl zase
  relativně klid,
 • 00:25:32 tak naopak přítomnost
  revolučních gard...
 • 00:25:35 Museli jim ještě dávat najíst.
 • 00:25:38 Vnímali to jako zátěž i třeba
  z těchto pragmatických důvodů.
 • 00:25:42 A potom samozřejmě důvod
  pro odvolání
 • 00:25:45 nebo aby dosáhli jejich
  přeložení někam jinam,
 • 00:25:48 obvykle byl ten, že upozorňovali
  na jejich nedostatky.
 • 00:25:51 Další velký problém,
  velká třecí plocha byla
 • 00:25:54 mezi revolučními gardami
  a příslušníky Svobodovy armády,
 • 00:25:58 kdy příslušníci Svobodovy armády
  se považovali za elitu,
 • 00:26:00 v podstatě opovrhovali revolučními
  gardami, dávali jim to najevo,
 • 00:26:04 tam přímo docházelo k vzájemným
  konfliktům, napadání.
 • 00:26:08 A zase jeden z těch argumentů,
 • 00:26:11 který zazníval
  na oficiální úrovni,
 • 00:26:14 skrze ministerstvo obrany,
 • 00:26:17 byl ten, že revoluční gardy
  jsou tam naprosto zbytečné,
 • 00:26:20 že se dopouštějí excesů,
  což v případě Svobodovy armády
 • 00:26:24 bylo hodně utilitární zdůvodnění,
  dalo by se říci.
 • 00:26:28 V souvislosti s tím,
  co tady zaznělo, tak se zdá,
 • 00:26:31 že ještě revoluční gardy
  odnášely spíše to,
 • 00:26:34 čeho se spíše dopouštěli vojáci.
 • 00:26:38 Příslušníci Svobodovy armády
  nebo vůbec zahraničních armád
 • 00:26:42 byli jednak disciplinovanější,
  zároveň měli zkušenost fronty,
 • 00:26:47 čili tam ten důvod, proč
  pohrdali revolučními gardami,
 • 00:26:55 kluky, kteří pár dnů válčili
  v Praze, teď přišli do pohraničí
 • 00:26:59 a chtějí tam konat revoluční
  spravedlnost, je nasnadě.
 • 00:27:02 Zároveň ale právě proto,
 • 00:27:05 že jednotky nebo příslušníci
  Svobodovy armády
 • 00:27:09 měli zkušenost někde od Dukly,
 • 00:27:13 zažili měsíce a roky válčení,
 • 00:27:17 přišli o kamarády,
 • 00:27:20 tak byli možná ještě náchylnější
  k tomu,
 • 00:27:25 dopouštět se největších krutostí
  na Němcích v poválečném období,
 • 00:27:31 protože jim to připadalo normální
  po těch zkušenostech, které měli.
 • 00:27:38 Čili v tomhle to je ambivalentní.
 • 00:27:43 Nedá se říct, že by Svobodova
  armáda nebo její příslušníci
 • 00:27:47 z tohoto hlediska byli "nevinní".
 • 00:27:52 A zároveň je pochopitelný
  jejich vztah k revolučním gardám.
 • 00:27:57 Samozřejmě tam opět hrál roli
  mocenský boj.
 • 00:28:03 Šlo o to, kdo bude disponovat
  těmi jednotkami,
 • 00:28:07 které v případné nějaké
  občanské válce
 • 00:28:13 by pak stály
  na té které straně,
 • 00:28:16 takže i třeba osočování
  revolučních gard
 • 00:28:19 mohlo být utilitární pro to,
 • 00:28:23 aby byly převedeny dejme tomu
  pod ministerstvo vnitra,
 • 00:28:26 které by tímto posílilo budovaný
  Sbor národní bezpečnosti.
 • 00:28:30 Navíc öny se stávaly součástí
  politického boje,
 • 00:28:33 nebo předmětem politického boje,
  jak jsem pochopil.
 • 00:28:37 Nemyslím, že by byly předmětem
  politického boje,
 • 00:28:40 ale obraz revolučních gard
  pronikal i do filmu,
 • 00:28:44 kde to jsou mladí muži v čistých
  uniformách Africa Corpsu,
 • 00:28:48 přijdou na nádraží
  a vyprávějí si hrdinné historky,
 • 00:28:52 tak to je skutečně licence,
 • 00:28:55 která pochází z okruhu
  Svobodovy armády.
 • 00:29:01 -Fešáčtí vojáci.
  -To je prostě realita.
 • 00:29:06 Jinak pokud jde
  o jejich další osud,
 • 00:29:10 o tom se rozhodovalo
  už v druhé polovině května 1945,
 • 00:29:14 kdy došlo k určité dohodě,
  která se později naplňovala,
 • 00:29:17 že armáda bude mobilizovat,
 • 00:29:20 obnoví svou původní
  předválečnou organizaci
 • 00:29:23 a že všechny ostatní jednotky
  budou převedeny
 • 00:29:27 pod ministerstvo vnitra
  do Sboru národní bezpečnosti,
 • 00:29:31 že vedle policistů a četnictva
 • 00:29:35 se z těch povstaleckých jednotek
  vytvoří další síla, druhý pilíř,
 • 00:29:39 který by vyrovnával původní
  prvorepublikový aparát
 • 00:29:43 a původní příslušníky.
 • 00:29:46 Tam byl tento hlavní zájem.
 • 00:29:50 A tento plán se začal naplňovat
  v červnu,
 • 00:29:53 v polovině června už v podstatě
  se demobilizují všechny jednotky,
 • 00:29:57 které se nacházely mimo pohraničí,
 • 00:30:00 svou činnost dál vykonával pouze
  první pluk revolučních gard,
 • 00:30:03 a to z toho důvodu,
  že zajišťoval železniční dopravu.
 • 00:30:08 Víceméně plnil úkoly
  stráže ochrany železnic.
 • 00:30:12 A zase v této fázi docházelo
  k třecím konfliktům s armádou,
 • 00:30:16 protože samozřejmě armádní
  důstojníci
 • 00:30:19 se na revoluční gardy
  až do konce dívali skrz prsty,
 • 00:30:23 takže tam docházelo
  k určitým incidentům
 • 00:30:26 nebo naschválům, dalo by se říci.
 • 00:30:29 Ale mezi vojáky...
 • 00:30:32 Tankisté se také rvali s pěšáky,
  když byly v jednom městě 2 posádky.
 • 00:30:37 A tam právě ještě,
  abych to dopověděl,
 • 00:30:41 pokud jde o samotné příslušníky,
  tak je čekal dvojí osud,
 • 00:30:45 pokud chtěli pokračovat
  v té službě.
 • 00:30:48 Ti, co podléhali brannému zákonu,
  tak podléhali mobilizaci.
 • 00:30:53 A ti, co brannému zákonu
  nepodléhali,
 • 00:30:56 tak přecházeli do Sboru
  národní bezpečnosti
 • 00:31:00 a zbytek přecházel do civilu.
 • 00:31:02 Přičemž zajímavý je ten rozkaz
  o odzbrojení všech formací,
 • 00:31:06 které stojí mimo armádu
  a Sbor národní bezpečnosti,
 • 00:31:09 protože už v té době komunisty
  ovládané ministerstvo vnitra
 • 00:31:15 flagrantně porušilo
  Košický vládní program,
 • 00:31:18 protože ten nepředpokládal
  vznik Sboru národní bezpečnosti,
 • 00:31:22 naopak předpokládal, že policejní
  službu budou vykonávat
 • 00:31:25 ozbrojené sbory
  národních výborů.
 • 00:31:28 A najednou Sbor národní
  bezpečnosti odzbrojuje
 • 00:31:31 i ty ozbrojené jednotky
  národních výborů,
 • 00:31:35 kromě revolučních gard
  a partyzánských oddílů.
 • 00:31:38 Právě i ta železniční stráž
  měla také vlastní organizaci,
 • 00:31:41 ale co je zajímavé,
  Ústřední rada odborů si vymínila,
 • 00:31:45 že nebyla odzbrojena
  závodní stráž,
 • 00:31:48 která pak už byla zárodkem
  lidových milicí,
 • 00:31:52 která vzniká paralelně
  vedle revolučních gard.
 • 00:31:55 Čili to, že se říká,
 • 00:31:58 že z revolučních gard
  vznikly lidové milice,
 • 00:32:01 je na tom něco pravdy, nebo ne?
 • 00:32:04 Možná někteří jednotlivci přešli
  po likvidaci revolučních gard
 • 00:32:07 do těch závodních gard,
  ale přímá linie tam rozhodně není.
 • 00:32:11 Vy jste mluvil o prvním pluku,
  ale jaké byly ještě další pluky?
 • 00:32:15 V Praze byly celkem tři pluky.
 • 00:32:17 První byl poslán do pohraničí,
  pak byl druhý a třetí pluk,
 • 00:32:20 vedle toho byly ještě nějaké
  specializované jednotky.
 • 00:32:26 Byl tam tankový pluk,
 • 00:32:29 který představovala povstalecká
  tanková jednotka,
 • 00:32:32 neměli tedy tanky
  v pravém slova smyslu.
 • 00:32:35 Ta se potom transformovala
  také do armády.
 • 00:32:39 Byl tam jezdecký oddíl,
  potom motorizovaná rota,
 • 00:32:42 takže to bylo normální
  vojenské těleso,
 • 00:32:44 které bylo formováno podle
  předpisů československé armády.
 • 00:32:47 -Ty zbývající vykonávaly co?
  -Strážní službu v Praze.
 • 00:32:50 Střežení zajateckých táborů,
 • 00:32:53 důležitých objektů, kasáren,
  skladů.
 • 00:32:56 Soustřeďování kořisti.
 • 00:32:59 Vy jste říkal,
  že ten první pluk
 • 00:33:02 byl takový nejukázněnější
  a nejdisciplinovanější.
 • 00:33:05 Ale já jsem tady četl z rozkazu
  pro druhý prapor prvního pluhu RG:
 • 00:33:08 Protože všechny vrstvy
  německého obyvatelstva
 • 00:33:11 se přihlásily
  k nacistické myšlence,
 • 00:33:14 je nutné všechny považovat
  za naše nepřátele.
 • 00:33:17 A pak ještě existovalo údajně
  nějaké, jestli to není mýtus,
 • 00:33:20 desatero pro československého
  vojáka v pohraničním území.
 • 00:33:24 Nepřestaň nenávidět Němce
 • 00:33:26 I hitlerovské ženy
  a hitlerovská mládež
 • 00:33:29 nesou vinu na zločinech Němců.
 • 00:33:32 Nebylo tady v podstatě,
  že to šlo rozkazem,
 • 00:33:35 že se mají chovat k Němcům
  poněkud řekl bych nadlidsky?
 • 00:33:38 To se netýkalo
  jen revolučních gard,
 • 00:33:41 zvlášť ten druhý citát
  z prostředí armády,
 • 00:33:45 takže to platí obecně.
  Existují o tom studie,
 • 00:33:50 například od Tomáše Staňka,
  Adriana von Arburga,
 • 00:33:54 kteří kritizují ten pojem
  divoký odsun z toho pohledu,
 • 00:33:58 že divoký asociuje
  nějakou spontánnost,
 • 00:34:01 ale že ty násilnosti byly...
 • 00:34:05 A ono to bylo
  z ministerstva obrany.
 • 00:34:08 Samozřejmě se dá těžko vysledovat
  přesný příkaz k nějakému masakru,
 • 00:34:12 ale ta rétorika byla
  přesně toho druhu,
 • 00:34:15 jak jste tady teď ilustroval,
  a byla i z nejvyšších míst,
 • 00:34:19 dokonce i od generála Svobody,
  třeba potom v červenci
 • 00:34:23 v souvislosti s pogromem
  v Ústí nad Labem,
 • 00:34:26 kde generál Svoboda
  hovořil o tom,
 • 00:34:29 že Sovětům se podařilo
  během 48 hodin zlikvidovat
 • 00:34:33 německou povolžskou republiku
  a že není důvod,
 • 00:34:38 abychom my to s Němci nevyřídili
  úplně stejně a tak dál,
 • 00:34:42 takže tam velmi radikální rétorika
  šla z nejvyšších míst.
 • 00:34:47 Je potom otázka
  u jednotlivých násilností,
 • 00:34:51 kde vždycky ten plán se zrodil,
  v kterém patře toho řízení.
 • 00:34:55 -A jak si to přebrali.
  -To se nedá vždycky dokázat.
 • 00:34:59 Ale ten konsenzus
  byl celkem široký.
 • 00:35:02 A nakonec i rétorika politiků,
 • 00:35:05 nejen generála Svobody,
  ale i prezidenta Beneše,
 • 00:35:09 jeho projevy v Brně, v Lidicích
  a jinde,
 • 00:35:12 tak tam v trošku mírnější formě
  najdete podobné formulace
 • 00:35:16 o kolektivní vině všech Němců,
 • 00:35:20 což v dobové atmosféře samozřejmě
  mohlo působit jako rozbuška.
 • 00:35:25 Zase musíme vnímat
  dobovou mentalitu,
 • 00:35:29 protože podobné předpisy
  pro nebratření se s Němci
 • 00:35:32 měly spojenecké armády
  v celé Evropě.
 • 00:35:35 To není sbratření,
  to je nenávidět.
 • 00:35:40 Ono to je řečeno
  jinými slovy totéž.
 • 00:35:44 Pokud dnes vezmeme
  tyto události samy o sobě,
 • 00:35:51 tak samozřejmě jejich organizátor
  by byl postrkem poslán do Haagu.
 • 00:35:56 To neříkejte, prosím vás,
  to by vyvolalo...
 • 00:36:00 Divokost ve veřejném mínění.
 • 00:36:03 Myslím, že každý rozumný člověk
  chápe,
 • 00:36:06 že dnes by tomu nepředcházelo
  šest let té nejbrutálnější tyranie,
 • 00:36:10 kterou svět poznal,
  jak tomu bylo tenkrát.
 • 00:36:14 Jestli můžu k tomu
  ještě něco říci,
 • 00:36:17 tam je třeba rozkaz, když jsme
  u prvního pluku revolučních gard,
 • 00:36:21 kde se hovoří o tom, že pokud
  se příslušník revoluční gardy
 • 00:36:24 bude bavit
  s německým obyvatelstvem,
 • 00:36:27 tak to bude bráno
  jako národní zrada
 • 00:36:30 a bude předán lidovému soudu,
  tento rozkaz existuje.
 • 00:36:33 Na druhou stranu je fakt,
 • 00:36:35 že tento pluk měl
  tři padlé a 12 zraněných,
 • 00:36:38 z toho jednu tu smrt můžeme
  označit za nešťastnou náhodu,
 • 00:36:42 protože bylo to v souvislosti
  s odklízením nalezené munice,
 • 00:36:45 část zraněných jde také na vrub
  manipulaci s nalezenou municí,
 • 00:36:51 nicméně je tam jeden zavražděný
  v lese, jeden zastřelený,
 • 00:36:55 to znamená, že to pohraničí
  nebylo tak úplně klidné,
 • 00:36:58 jak by se mohlo zdát.
 • 00:37:04 Mohli tam být vojáci,
  kteří utíkali někam na západ.
 • 00:37:07 Mohl to být kdokoli,
 • 00:37:10 každopádně to ilustruje poměry
  v pohraničí, které tam panovaly.
 • 00:37:15 I důvod, proč tam tento pluk
  byl vyslán,
 • 00:37:18 aby tam obnovoval pořádek.
 • 00:37:21 Tady panuje představa,
  že pohraničí bylo klidné,
 • 00:37:25 ale není to pravda.
 • 00:37:27 Tam byly v pohybu
  desetitisíce lidí
 • 00:37:31 a samozřejmě mělo i smysl
  hlídat státní hranici,
 • 00:37:35 byť tedy to bylo v sovětské zóně
  nebo v operační zóně Rudé armády,
 • 00:37:39 tak přece jenom to byla
  státní hranice,
 • 00:37:42 a pokud se tato republika
  měla obnovovat,
 • 00:37:45 tak se musela postarat
  i o takové praktické věci.
 • 00:37:49 Navíc po ústupu milionové armády
  Schörnerovy přes české země
 • 00:37:53 ten terén byl nasycen
  odhozenými zbraněmi,
 • 00:37:59 odhozenou municí,
  těžkou bojovou technikou,
 • 00:38:02 vozidly s nejrůznějším
  válečným materiálem,
 • 00:38:05 takže skutečně tam zbraň
  mohl mít kdokoli,
 • 00:38:08 i běženci ji běžně užívali,
  a skutečně situace byla chaotická
 • 00:38:12 po zhroucení Německa,
  po zhroucení německé správy
 • 00:38:16 a v počátcích obnovování
  československé správy.
 • 00:38:20 Takže revoluční gardy
  zpočátku suplovaly
 • 00:38:23 ozbrojenou moc republiky.
 • 00:38:26 A tady byla okupační vojska
  nebo tedy osvobozenecká vojska,
 • 00:38:30 ale vlastně musela vykonávat
  do jisté míry okupační funkci
 • 00:38:34 v absolutním slova smyslu.
  Nikoli v tom emotivním.
 • 00:38:42 Což byla jak Rudá armáda,
  tak Američané.
 • 00:38:45 Jak s nimi revoluční gardy
  komunikovaly?
 • 00:38:48 Byly s nimi v nějakém kontaktu?
  Nebo nebyly?
 • 00:38:52 Rudá armáda se v podstatě
  starala sama o sebe.
 • 00:38:56 A jak je i v jednom hlášení
  pro Kancelář prezidenta republiky,
 • 00:39:00 tak v podstatě žila ze země.
 • 00:39:03 To znamená, že oni jedli to,
  co získali na místě,
 • 00:39:07 a nebyla tam snaha pacifikovat
  ten prostor,
 • 00:39:11 než bylo nezbytně nutné
  pro zabezpečení chodu jednotek.
 • 00:39:17 Na druhou stranu Američané měli
  velice propracovaný systém
 • 00:39:21 vojenské správy
  pro civilní záležitosti
 • 00:39:25 a tam docházelo
  k takovému paradoxu,
 • 00:39:28 protože Američané
  velmi důsledně dodržovali
 • 00:39:32 předválečné československé
  hranice,
 • 00:39:34 to, že vstupují
  na československé území,
 • 00:39:37 jsou na území spojeneckého státu,
  a vedlo to k tomu,
 • 00:39:41 že udržovali kontinuitu
  místní samosprávy z doby nacismu.
 • 00:39:51 Což ovšem samozřejmě
  nelibě nesli
 • 00:39:54 příslušníci samozvaných
  mstitelských těles,
 • 00:39:59 která v tom viděla
  spolupráci s nacisty,
 • 00:40:02 ovšem pravda je taková,
 • 00:40:05 že v okamžiku, kdy tam přišla
  oprávněná osoba česká,
 • 00:40:08 československého státu,
 • 00:40:11 tak Američané respektovali
  rozhodnutí československá.
 • 00:40:14 Takže v americké zóně
  sice také docházelo k excesům,
 • 00:40:21 ale snaha americké armády byla
  udržovat v klidu celé to území,
 • 00:40:26 zatímco na části okupované
  Rudou armádou
 • 00:40:29 si pořádek musela udělat
 • 00:40:33 znovu obnovovaná
  československá branná moc.
 • 00:40:37 A politicky komu se zodpovídaly
  revoluční gardy?
 • 00:40:41 -Měly své nadřízené orgány.
  -To ale měly vojenské, to chápu.
 • 00:40:47 V první fázi to bylo zemské
  vojenské velitelství v Praze
 • 00:40:50 a potom už spadaly
  pod ministerstvo vnitra,
 • 00:40:54 když se rozhodlo o tom,
 • 00:40:56 že budou transformovány
  do Sboru národní bezpečnosti,
 • 00:41:00 takže nakonec rozhodující zpráva,
 • 00:41:03 která určila jejich další osud,
  že budou rozpuštěny,
 • 00:41:06 je zpráva, kterou vypracovalo
  zemské četnické velitelství,
 • 00:41:09 vlastně inspekční orgán
  ministerstva vnitra,
 • 00:41:12 takže tam se pravomoc změnila
  od ministerstva obrany,
 • 00:41:15 od vojenských velitelství,
  k ministerstvu vnitra.
 • 00:41:19 Pokud jste myslel to politicky
  jako ideově, ideologicky,
 • 00:41:24 tak obecně se soudilo
  v té době,
 • 00:41:29 že převážně příslušníci
  těch revolučních gard
 • 00:41:32 mají mít blízko
  ke komunistické straně.
 • 00:41:35 Oni kromě té přezdívky
  rabovací gardy
 • 00:41:38 také měly někde přezdívku
  rudé gardy z tohoto důvodu,
 • 00:41:41 což zároveň nemusí vůbec platit
  paušálně o všech.
 • 00:41:44 Ale existovaly
  skutečné rudé gardy
 • 00:41:48 jako název těch jednotlivých
  ad hoc vytvořených formací.
 • 00:41:51 Ale je pravděpodobné,
  že z velké části to může platit,
 • 00:41:54 už vzhledem k tomu,
  o jaké typy lidí se jednalo,
 • 00:41:58 v té době mladí lidé byli
  radikálnější,
 • 00:42:02 měli častěji blíž
  ke komunistické straně,
 • 00:42:06 takže do jisté míry
  to asi platí.
 • 00:42:11 Myslím, že to, že revoluční gardy
  byly rozpuštěny
 • 00:42:18 a jejich mužstvo bylo odesláno
  zčásti do jednotek armády
 • 00:42:22 a zčásti převzato do nově
  vznikajících jednotek
 • 00:42:25 Sboru národní bezpečnosti,
  tak spíš signalizuje to,
 • 00:42:29 že ani komunistická strana, která
  ovládala ministerstvo vnitra,
 • 00:42:33 jim zcela nedůvěřovala
 • 00:42:36 a dala naopak přednost tomu,
  budovat sobě oddané jednotky,
 • 00:42:39 jako byl třeba pohotovostní pluk 1
  národní bezpečnosti.
 • 00:42:43 To jsem netušil,
  že byly nějaké rudé gardy.
 • 00:42:46 Ty byly snad za Mao Ce-tunga,
  se to tak jmenovalo.
 • 00:42:50 Hlášení z Mostu 2. června 1945:
 • 00:42:53 Ve městě se nachází 160 mužů
  revoluční gardy,
 • 00:42:56 60 mužů rudé gardy,
 • 00:42:59 500 mužů železničního
  ochranného sboru, 32 četníků,
 • 00:43:02 50 policistů, dalších 100 mělo
  záhy dorazit, a 500 vojáků.
 • 00:43:06 Takže situace v obnovované
  státní moci
 • 00:43:10 a zvláště v jejich ozbrojených
  složkách byla v té době
 • 00:43:13 všechno jiné než nějak
  tabulkově a jasně průzračné.
 • 00:43:17 Čili jak už tady zaznělo,
 • 00:43:20 v pohraničí byl za prvé
  obecný zmatek
 • 00:43:22 a za druhé ještě byl zmatek
  v silách, které to měly zvládnout.
 • 00:43:26 Tam skutečně docházelo
  k situacím,
 • 00:43:29 že vojenská jednotka
  odzbrojí revoluční gardu.
 • 00:43:32 On si v té situaci každý mohl
  vytvořit svou ozbrojenou skupinu.
 • 00:43:36 Známý je případ
  akademického malíře
 • 00:43:40 Pavla Hložka z Jabkenic,
  který velmi účinně bojoval
 • 00:43:44 v květnovém povstání
  na Mladoboleslavsku u Jabkenic,
 • 00:43:48 ale potom z té své jednotky
  vytvořil
 • 00:43:53 také formaci revolučních gard,
  vyrazil do Liberce,
 • 00:43:58 kde působil velice brutálně
  při tom svém příchodu,
 • 00:44:05 a také jeho jednotka musela být
  rozpuštěna vojenskou silou.
 • 00:44:09 Vy jste mluvil o tom Ústí.
 • 00:44:12 Já jsem slyšel, že tam se na tom
  masakru revoluční gardy podílely,
 • 00:44:15 jestli to není zase nějaká pověst.
 • 00:44:18 Právě že tady se zase
  dostáváme k tomu,
 • 00:44:21 co to vlastně jsou
  revoluční gardy,
 • 00:44:24 protože Ústí, to je otázka
  konce července 1945,
 • 00:44:27 to už vlastně formálně
  revoluční gardy nebyly,
 • 00:44:31 takže jestli to byli bývalí
  příslušníci revolučních gard
 • 00:44:35 nebo jestli to byli lidé, kteří
  nosili pásky revolučních gard,
 • 00:44:39 to je otázka.
 • 00:44:42 V Ústí celkově situace
  ze všech těch velkých
 • 00:44:45 protiněmeckých represálií
  byla asi nejspontánnější,
 • 00:44:50 na rozdíl od těch dvou
  největších událostí,
 • 00:44:53 takzvaného pochodu smrti
  brněnského,
 • 00:44:57 kde zodpovědnost byla
  víceméně politická,
 • 00:45:02 a zavraždění asi 600 lidí
  v Postoloprtech,
 • 00:45:06 kde odpovědnost byla armádní.
 • 00:45:11 Ještě přerovský masakr,
  to byli taky vojáci.
 • 00:45:14 V Ústí to byla
  asi nejspontánnější záležitost,
 • 00:45:18 kde se těžko dohledává
  konkrétní odpovědnost,
 • 00:45:22 co byl úplně původní podnět,
  odkud vzešel,
 • 00:45:26 ale revoluční gardy,
  tam se o tom mluví v tom smyslu,
 • 00:45:31 jak jsme tady říkali,
  prostě jakékoli jednotky,
 • 00:45:35 které měly nějakou pásku
  a vydávaly se za někoho,
 • 00:45:40 tak byly nazývány
  revolučními gardami,
 • 00:45:43 takže proto se píše potom
  o revolučních gardách
 • 00:45:47 i v souvislosti
  s ústeckým pogromem.
 • 00:45:50 Ona je tam ještě hodně tragická,
  nebo tragická...,
 • 00:45:54 taková hodně paradoxní
  situace v tom,
 • 00:45:57 že Němci si velmi důsledně
  připravovali
 • 00:46:01 v průběhu celé okupace
  tu situaci tím,
 • 00:46:04 že popravovali, jak sami říkali,
  ty nejlepší z českého národa,
 • 00:46:09 to znamená ty osoby, které měly
  nějakou autoritu u občanů
 • 00:46:16 a kteří by byli třeba schopni
  zajistit
 • 00:46:19 nějaký civilizovanější průběh
  konce války,
 • 00:46:23 takže tito lidé pak koncem války
  chyběli, ke škodě samotných Němců.
 • 00:46:29 Čili revoluční gardy nakonec,
  když jsem vás tak poslouchal,
 • 00:46:34 tak se dostaly do stejné situace
  jako Němci.
 • 00:46:38 Teď po čtyřiceti letech.
 • 00:46:41 Také se to paušalizuje
  v tom kritickém odsudku,
 • 00:46:44 také řada z nich
  v podstatě za to nemohla,
 • 00:46:48 chovala se v podstatě pozitivně
  vzhledem k tomu,
 • 00:46:52 co bylo nutno v té době v zemi,
 • 00:46:55 ale bylo to i regionální nějak,
  že někde byly vyhlášeny,
 • 00:46:59 kromě jednotek, jak jste říkal,
  Smrčina a Pěst,
 • 00:47:02 ale třeba v Plzni že byly tvrdší
  revoluční gardy než jinde?
 • 00:47:06 -Bylo to takhle nějak?
  -To se takhle nedá říci.
 • 00:47:09 Každá situace byla specifická.
 • 00:47:14 Když se bavíme třeba o pásmu,
  kde zůstávala americká armáda,
 • 00:47:18 tak třeba demarkační linie
  skutečně znamenala předěl
 • 00:47:21 z hlediska výkonu
  státní správy.
 • 00:47:24 Moc pražské vlády nesahala
  za demarkační linii,
 • 00:47:27 to znamená, tam třeba i jednotky
  se vytvářely úplně jinak,
 • 00:47:30 na úrovni třeba okresních
  národních výborů,
 • 00:47:33 tam byl nějaký
  bezpečnostní referent
 • 00:47:36 a v podstatě byl svým pánem
  v kraji.
 • 00:47:39 To je typická situace
  v Domažlicích.
 • 00:47:42 Kdežto na druhé straně
  demarkační linie
 • 00:47:46 státní moc měla šanci tu situaci
  dirigovat, nějak ji ovládat,
 • 00:47:49 ale zase to neznamená,
  že by to platilo obecně,
 • 00:47:52 Byly oblasti, kde to probíhalo
  relativně dobře.
 • 00:47:55 Tam také strašně záleželo na tom,
 • 00:47:58 do jaké míry do toho mluvili
  starousedlíci,
 • 00:48:01 do jaké míry si udrželi svůj vliv
  třeba v těch správních orgánech.
 • 00:48:05 Tam, kde byla silná česká menšina,
  tam byla větší šance,
 • 00:48:08 že průběh bude bez nějakých
  zvláštních excesů.
 • 00:48:12 Ono se to projevovalo třeba
  ve vztahu k německým antifašistům.
 • 00:48:15 Tam, kde česká menšina
  nebyla silná,
 • 00:48:19 tam obvykle do toho pytle spadli
  i němečtí antifašisté,
 • 00:48:23 kteří si to samozřejmě
  vůbec nezasloužili.
 • 00:48:26 A tam docházelo
  třeba k takovým situacím,
 • 00:48:30 že oni se třeba aktivně snažili
  v závěru války
 • 00:48:33 přejímat moc, nastolovat pořádek,
 • 00:48:35 vytvořit tam nějaké
  samosprávné orgány
 • 00:48:39 včetně nějaké strážní
  hlídkové služby,
 • 00:48:42 samozřejmě s ohledem
  na místní obyvatelstvo,
 • 00:48:45 ale zase první krok, který byl,
 • 00:48:48 že byli odzbrojeni,
  zbaveni výkonu funkce.
 • 00:48:51 Ti Němci.
 • 00:48:54 Byť třeba se jich starousedlíci
  nějakým způsobem zastávali.
 • 00:48:57 Tam ty situace se měnily i tím,
 • 00:49:00 kdo tam působil
  z českého vnitrozemí.
 • 00:49:03 Třeba československá armáda
  v některých případech
 • 00:49:06 se chovala skutečně způsobem,
  který nebyl naprosto ideální.
 • 00:49:09 Takže tam skutečně není možné
  vést nějakou pevnou hranici
 • 00:49:12 nebo paušalizovat,
  to je skutečně případ od případu.
 • 00:49:16 Ani u armády nelze paušalizovat,
 • 00:49:19 protože tady máme jednak
  zahraniční jednotky,
 • 00:49:22 které přicházejí,
  expandují, zvětšují se,
 • 00:49:27 z československého armádního sboru
  vzniká armáda,
 • 00:49:30 z jeho brigád vznikají divize,
 • 00:49:33 a pak tady máme obnovované
  prapory, pluky, divize,
 • 00:49:37 na teritoriálním principu vytvářené
  podle předválečné organizace.
 • 00:49:41 A zase záleží na tom,
  kdo se tam dostal.
 • 00:49:46 Ještě dvě poznámky,
 • 00:49:48 jednak k tomu, jak jste říkal,
  že z toho našeho povídání
 • 00:49:51 vyznívají revoluční gardy
  úplně jinak,
 • 00:49:55 doufám, že to nevyznělo tak,
  že bychom chtěli říct,
 • 00:49:58 že revoluční gardy
  jsou čisté jako lilie
 • 00:50:01 a že se nikdy nedopustily
  žádných násilností, to určitě ne.
 • 00:50:06 Spíš mám pocit, co je podstatné,
  že se jejich role zveličuje,
 • 00:50:10 že se za revoluční gardy
  považuje všechno možné
 • 00:50:14 a skutečné revoluční gardy,
 • 00:50:17 které vzešly z Prahy,
  z pražského povstání,
 • 00:50:21 jsou jenom určitá část
  těch ozbrojených složek,
 • 00:50:24 a to souvisí i s otázkou
  po regionálním působení,
 • 00:50:28 že z hlediska pohraničí
  v severních Čechách
 • 00:50:31 mezi Sokolovem
  a Ústí nad Labem
 • 00:50:35 tam působil právě první pluk,
  vlastně tři prapory,
 • 00:50:39 plus další jednotky jako Pěst,
 • 00:50:43 kdežto v ostatních oblastech,
 • 00:50:47 pokud se něco nazývalo
  jako revoluční garda,
 • 00:50:51 tak to byly spíš místní
  "samozvané" jednotky
 • 00:50:55 nebo jednotky národních výborů,
  což je něco trochu jiného.
 • 00:51:00 Pánové, já vám děkuji,
  bylo to zajímavé
 • 00:51:04 a myslím, že pro hodně lidí nové,
  ze všech hledisek,
 • 00:51:07 Děkuji vám, na shledanou.
 • 00:51:10 Vám divákům děkuji,
  že jste se dívali,
 • 00:51:13 a příště u Historie.cs
  na shledanou.
 • 00:51:43 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2013

Související