iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 10. 2011
22:30 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
12353
zhlédnutí

Historie.cs

Trest za odvahu

Po únoru 1948 bylo mnoho vojáků, kteří bojovali na západní i východní frontě, pronásledováno novým režimem. Řada z nich skončila ve vězení a někteří dokonce na popravišti. Proč k tomu došlo a jaké byly jejich osudy?

39 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:15 Dobrý den, Historie.cs
 • 00:00:18 v Armádním muzeu
  Vojenského historického ústavu.
 • 00:00:21 Před časem jsme si
  v tomto pořadu vyprávěli
 • 00:00:24 o našich letcích
  ve druhé světové válce.
 • 00:00:27 Trošičku jsme se zmínili
  i o tom,
 • 00:00:30 co se jim stalo, čeho se dočkali
  po osvobození,
 • 00:00:33 a slíbili jsme si, že si o tom
  budeme povídat v celém pořadu.
 • 00:00:39 Takže dnes o tom,
  jak se tato vlast
 • 00:00:42 a zejména komunistická moc
  odvděčila těm,
 • 00:00:46 kteří nasazovali zdraví a životy
  za svobodu této země.
 • 00:00:52 Hrdinové vzdušných bojů
  nad Evropou,
 • 00:00:55 kteří nám vybojovali úctu
  mezi národy všeho světa,
 • 00:00:58 vracejí se slavně do Prahy,
  odkud kdysi prchali jako psanci.
 • 00:01:08 Na ruzyňském letišti
  byli uvítáni
 • 00:01:11 ministrem národní obrany
  generálem Svobodou
 • 00:01:14 a četnými oficiálními
  osobnostmi.
 • 00:01:24 František Hanzlík, Jiří Rajlich
  a Prokop Tomek.
 • 00:01:32 Ovšem nebyli to jenom letci,
  nebyli to jenom západní fronťáci.
 • 00:01:36 Byli to i ti, kteří přišli
  s Rudou armádou.
 • 00:01:40 -Jak se zpívalo tehdy...
  -Přes spáleniště, přes krvavé řeky.
 • 00:01:46 -Jdou mstící pluky...
  -Neochvějně dál.
 • 00:01:50 Jak se jim pomstili za to,
  že sem šli?
 • 00:01:54 Perzekuce nebo, to,
  co jim předcházelo,
 • 00:01:57 nezačínají až únorem 1948,
 • 00:02:01 ale začínají vlastně už
  na východní frontě
 • 00:02:04 ještě před skončením války.
 • 00:02:07 Málo se mluví o tom,
 • 00:02:11 že už tehdy se konstituovaly
  dvě instituce
 • 00:02:15 v Československém armádním sboru
  v Sovětském svazu,
 • 00:02:20 které neměly žádnou tradici
  v československé armádě.
 • 00:02:25 To byla instituce
  osvětového aparátu
 • 00:02:29 a instituce Obranného
  zpravodajství.
 • 00:02:33 A to byly složky, které byly
  od samého počátku
 • 00:02:38 nejen infiltrovány, ale i ovládány
  takřka výhradně komunisty.
 • 00:02:44 V létě roku 1944
  když se formoval sbor,
 • 00:02:49 tak přicházela řada důstojníků
  ze Západu, konkrétně z Anglie,
 • 00:02:53 a fakticky momentem vzniku
  Obranného zpravodajství
 • 00:02:55 oni už byli pod kontrolou
  Obranného zpravodajství,
 • 00:02:59 ale nejen důstojníci,
  kteří přišli z Anglie,
 • 00:03:02 ale všichni důstojníci,
 • 00:03:05 které nazývali
  nedemokratickými živly,
 • 00:03:09 a ti, kteří vyjadřovali názory
  označované za protisovětské,
 • 00:03:13 takže v materiálech
  Obranného zpravodajství
 • 00:03:17 už v únoru a březnu 1945
  do konce války
 • 00:03:21 se setkáváme například
  s návrhy na povýšení důstojníků,
 • 00:03:25 a většina důstojníků, kteří přišli
  ze Západu, nebyla povýšena.
 • 00:03:31 Dokumenty jsou podepsány
  většinou Reicinem
 • 00:03:34 nebo jeho zástupcem
  Karlem Vašem,
 • 00:03:37 a vždycky je tam ten argument,
  že buď měl protisovětské názory,
 • 00:03:41 nebo je to nedemokratický
  důstojník a podobně.
 • 00:03:44 Kdo je povyšoval,
  kdo to měl v kompetenci?
 • 00:03:47 Reicin měl v kompetenci
  povyšování?
 • 00:03:50 Reicin neměl v kompetenci
  povyšování,
 • 00:03:53 to měl v kompetenci generál
  Svoboda, velitel armádního sboru,
 • 00:03:56 ale nemohl být nikdo povýšen
 • 00:03:58 bez doporučení
  Obranného zpravodajství.
 • 00:04:01 Praxe byla
  naprosto jednoznačná.
 • 00:04:04 Nemohl být jmenován
  na funkci významnější
 • 00:04:06 a nemohl být povýšen
  bez podpisu Reicina.
 • 00:04:09 Takže to bylo od začátku v režii
  tajných sovětských služeb?
 • 00:04:12 Nebo jak to bylo přesně?
 • 00:04:15 Určitě NKVD tam hrálo
  významnou roli, ale nejen NKVD,
 • 00:04:18 i vedení Komunistické strany
  Československa v Moskvě,
 • 00:04:22 kterému posílali Reicin
  a další důvěrníci KSČ z Buzuluku
 • 00:04:27 a potom z 1. československého
  armádního sboru svoje hlášení,
 • 00:04:32 takže to bylo propojené
 • 00:04:36 a bylo to podchycené jak
  stranicky, tak zpravodajsky.
 • 00:04:43 Já bych chtěl jenom doplnit,
 • 00:04:46 že jedním z nejdůležitějších
  informátorů
 • 00:04:49 pro sovětské
  zpravodajské služby
 • 00:04:54 byl major Jaroslav Procházka,
  který stál v čele Osvěty.
 • 00:04:57 V archivech jsme našli dokumenty
  a hlášení z Buzuluku,
 • 00:05:01 například to byly elaboráty
  40stránkové, psané v ruštině,
 • 00:05:04 protože on dlouho působil
  v Sovětském svazu,
 • 00:05:07 a s tím pokračoval
  po roce 1945.
 • 00:05:11 A je známo, že Reicin a Karel Vaš
  byli přímí agenti NKDV
 • 00:05:16 a dokonce těmito zpravodajskými
  službami byli řízeni
 • 00:05:19 v celém tom období.
 • 00:05:22 Na Staroměstském náměstí
  před troskami radnice
 • 00:05:25 přehlíží prezident československou
  brigádu generála Svobody.
 • 00:05:29 Sovětský svaz jí dal zbraně,
 • 00:05:32 Sovětský svaz ji postavil
  bok po boku hrdinné Rudé armádě,
 • 00:05:35 a ona mu splatila rovným,
  neúprosným bojem
 • 00:05:39 proti společnému nepříteli
  a pokryla se slávou.
 • 00:05:45 Hle, jádro naší nové
  lidové armády.
 • 00:05:52 Vlast je osvobozena,
  vojáci sem přijíždějí,
 • 00:05:55 pochodují
  po Staroměstském náměstí,
 • 00:05:58 velká sláva,
  jsou to osvoboditelé,
 • 00:06:02 ale současně už se kolem nich
  tkala síť,
 • 00:06:06 jak kolem těch západních,
  tak kolem těch východních.
 • 00:06:09 Počítalo už se s tím,
  že se s nimi zatočí později?
 • 00:06:13 Přinejmenším se velmi intenzivně
  mapovala jejich činnost,
 • 00:06:17 jejich pohyb a jejich názory.
 • 00:06:22 A musím říct, že když došlo
  potom k převratu únorovému,
 • 00:06:29 měly orgány
  Obranného zpravodajství
 • 00:06:33 a orgány Vojenské
  osvětové služby
 • 00:06:37 armádu zmapovanou
  více než dobře.
 • 00:06:40 Svědčí o tom i to,
 • 00:06:43 že hned v prvních
  poúnorových dnech
 • 00:06:47 dopadl úder na ty hlavy
 • 00:06:51 a prakticky smetl
  všechny ty generály,
 • 00:06:54 kteří byli za druhé světové války
  na Západě,
 • 00:06:58 ale později i některé,
  kteří byli na Východě.
 • 00:07:04 Ostatně v té první skupině,
  myslím, že bylo 27 generálů,
 • 00:07:08 kteří byli postaveni mimo službu
  už 29. února 148,
 • 00:07:12 byli vedle západních generálů
  typu generála Janouška
 • 00:07:18 třeba generál Heliodor Píka,
  později popravený,
 • 00:07:23 ale byli tam i generálové
  z domácího odboje,
 • 00:07:27 například proslulý generál
  Kuttelwascher,
 • 00:07:30 známý z pražského povstání.
 • 00:07:33 Já bych se vrátil ještě
  před únor 1948.
 • 00:07:38 Když byla jmenována
  košická vláda,
 • 00:07:40 okamžitě vznikla Vojenská rada
  při předsednictvu vlády,
 • 00:07:43 a jejím prvním rozhodnutím
  bylo odeslání na dovolenou
 • 00:07:47 generála Ingra, generála Moravce,
  generála Neumanna a dalších,
 • 00:07:51 to znamená všechny ty, kteří
  stáli v čele odboje na Západě,
 • 00:07:54 takže ti byli eliminováni
  z možnosti
 • 00:07:57 spolurozhodovat o tom,
  jak armáda bude vypadat.
 • 00:08:00 Dalším krokem bylo přijetí
  usnesení vlády z 23. května 1945
 • 00:08:05 o novém přijímání
  všech důstojníků.
 • 00:08:08 To znamená,
  že všichni důstojníci
 • 00:08:11 si museli znovu podat
  přihlášku do armády,
 • 00:08:14 byli prověřováni komisemi
  a v každé komisi musel být
 • 00:08:18 důstojník Obranného
  zpravodajství.
 • 00:08:21 V komisi na ministerstvu obrany
  byl sám Bedřich Reicin.
 • 00:08:24 A výpovědi těch,
  kteří v těch komisích zasedali,
 • 00:08:27 jednoznačně ukazují,
  že Reicin dával příkazy,
 • 00:08:30 dával jim seznamy lidí, kteří
  nesmějí být do armády přijati,
 • 00:08:33 aniž by to bylo
  jakkoli zdůvodněno.
 • 00:08:36 Jak na to reagoval
  prezident Beneš,
 • 00:08:39 vrchní velitel
  československé armády?
 • 00:08:42 A jak na to reagoval ministr
  obrany Ludvík Svoboda?
 • 00:08:45 Vždyť generálové jsou
  v jejich kompetenci, ne?
 • 00:08:48 To jsem se snažil
  také dopátrat,
 • 00:08:52 a vždycky to bylo tak,
  že tam byli uváděny důvody,
 • 00:08:55 které ani Svoboda,
  ani prezident Beneš,
 • 00:08:58 ten ještě méně jako Svoboda,
  nemohli dohlédnout.
 • 00:09:01 Typickým příkladem je
 • 00:09:04 vykonstruované obvinění
  vůči generálu Ingrovi.
 • 00:09:07 V létě 1945 předložil Reicin
  trestní oznámení na generála Ingra
 • 00:09:11 a bylo tam 18 bodů obvinění
  rozsáhlých.
 • 00:09:15 Prošetřování se táhlo
  až do podzimu roku 1945.
 • 00:09:20 Čeho se to týkalo?
 • 00:09:22 Týkalo se to činnosti Ingra
  na Západě
 • 00:09:25 a tam to bylo označeno
  jako nepřátelská činnost
 • 00:09:28 a poškozování zájmů republiky.
 • 00:09:35 Mě překvapuje, že takoví
  dva rozšafní pánové
 • 00:09:38 se aspoň nepodivili,
  že to je tak masové.
 • 00:09:41 Z těch záznamů vyplývá,
  že generál Svoboda
 • 00:09:45 se snažil Ingrovi
  nějakým způsobem pomoci,
 • 00:09:48 ale za té situace a poté,
  co Reicin trestní oznámení podal,
 • 00:09:52 tak tam byly takové věci, které
  Svoboda těžko mohl posoudit,
 • 00:09:55 protože se týkaly činnosti Ingra
  v průběhu války na Západě.
 • 00:09:59 V Památníku osvobození
  byla zahájena výstava
 • 00:10:02 anglického
  Královského letectva.
 • 00:10:05 Velvyslanec Nichols
  zhodnotil podíl
 • 00:10:08 československého letectva
  ve svazku s letectvem britským.
 • 00:10:11 Naši letci se zapsali
  svými skvělými činy
 • 00:10:14 do nesmrtelných dějin
  britského letectva.
 • 00:10:24 Kapitán Wyatt odevzdal
  ministru národní obrany
 • 00:10:27 generálu Svobodovi odznaky
  československých letek v Anglii.
 • 00:10:41 Odznaky navrhovali
  čeští umělci.
 • 00:10:43 Dva z nich mají české nápisy
 • 00:10:46 a tvoří jedinou výjimku
  v celém britském letectví.
 • 00:10:52 Vlastnoruční podpis
  krále Jiřího VI.
 • 00:10:56 Ministr generál Svoboda
 • 00:10:58 poděkoval za uznání práce
  československých letců.
 • 00:11:02 Pak přišel rok 1948 a už to
  začalo jít opravdu z kopce.
 • 00:11:07 Předcházela tomu nějaká
  propagandistická kampaň?
 • 00:11:11 Nebo to bylo ad hoc,
  rovnou do toho vstoupili?
 • 00:11:17 Žádná propagandistická kampaň
  nemohla být vedena,
 • 00:11:20 protože to byli
  hrdinové odboje,
 • 00:11:23 ale jak už tady bylo řečeno,
 • 00:11:25 hovořilo se o tom,
  že armáda musí být nová,
 • 00:11:28 musí být složena
  z nezkompromitovaných lidí,
 • 00:11:32 musí mít dobrý
  velitelský sbor,
 • 00:11:34 a tomu právě předcházela
  ta očista poválečná.
 • 00:11:40 Já jsem potom hledal
  v materiálech Státní bezpečnosti.
 • 00:11:48 Zdůvodnění, jaké byly výhrady
  proti vojákům,
 • 00:11:52 účastníkům druhého odboje,
 • 00:11:56 a tam byla generální výhrada,
  že to byli lidí, kteří...,
 • 00:11:59 týkalo se to hlavně důstojníků,
 • 00:12:02 kteří pocházeli hlavně
  z předmnichovské armády,
 • 00:12:06 že byli apolitičtí,
 • 00:12:09 což byla v tomto momentu
  nevýhoda, přitěžující okolnost,
 • 00:12:15 že to byli lidé,
  kteří sloužili buržoazii,
 • 00:12:20 sloužili zájmům
  předmnichovské republiky
 • 00:12:23 a že u nich není předpoklad,
 • 00:12:26 že budou bezvýhradně plnit
  úkoly proletariátu,
 • 00:12:30 plnit úkoly při obraně nové,
  lidově demokratické republiky.
 • 00:12:35 Tam byla dobová formulace:
 • 00:12:38 Neskýtá záruky, že bude oporou
  lidově demokratického zřízení,
 • 00:12:42 lidově demokratické armády,
 • 00:12:45 což samozřejmě poskytovalo
  strašně široký výklad.
 • 00:12:51 Jsou různé názory na úlohu
  Svobody v únoru roku 1948,
 • 00:12:54 ale jedním z důvodů odvolání
  Svobody v dubnu 1950 byl ten,
 • 00:12:58 že podle Reicina a Procházky
  bránil propouštění
 • 00:13:01 takzvaných reakčních generálů
  a důstojníků z armády.
 • 00:13:05 Je zajímavé, že on přímo
  v únorových dnech zabránil
 • 00:13:09 okamžitému zatčení 16 generálů,
  což měl Reicin připraveno,
 • 00:13:14 a Svoboda spolu s Klapálkem
  okamžitě informovali
 • 00:13:18 prezidenta Beneše, ten zřejmě
  intervenoval přímo u Gottwalda,
 • 00:13:22 a Reicin se potom ve svých
  výpovědích rozčiluje,
 • 00:13:26 že měl připraveno zatčení
  těchto 16 generálů,
 • 00:13:29 a na přímý příkaz Slánského
  to nemohl učinit.
 • 00:13:35 A další výhrady vůči Svobodovi
  v Reicinových výpovědích
 • 00:13:38 jsou v tom, že při jednání
  Armádního poradního sboru
 • 00:13:42 bránil důstojníky,
  ty staré omlouval,
 • 00:13:46 že žádnou protikomunistickou
  činnost nevyvíjeli,
 • 00:13:50 že jsou odborníci,
  a u mladých to zdůvodňoval,
 • 00:13:54 že jsou mladí a dají se ještě
  převychovat,
 • 00:13:58 takže úloha Svobody,
  zkrátka dělal, co mohl,
 • 00:14:01 ale některé věci,
  které mu předkládali,
 • 00:14:05 nebyl schopen posoudit,
  které mu záměrně předkládali.
 • 00:14:08 Přišel proces s generálem
  Heliodorem Píkou,
 • 00:14:12 který byl takový... řekl bych,
  když to řeknu v uvozovkách,
 • 00:14:16 "vlajková loď" toho tažení
  proti vojákům,
 • 00:14:19 trest smrti hrdinovi...
  Proč šli rovnou po Píkovi?
 • 00:14:23 V dokumentech, které se týkají
  činnosti Karla Vaše,
 • 00:14:29 jsem našel jeho podrobnou
  výpověď, jak to bylo s Píkou.
 • 00:14:32 Byl to úkol přímo z Moskvy
  a tento úkol obdržel přímo Vaš.
 • 00:14:36 A vyplývalo to z toho,
 • 00:14:39 že generál Píka,
  jak říkal Vaš,
 • 00:14:42 toho příliš mnoho věděl
  o sovětské zpravodajské službě,
 • 00:14:45 ale podle mého názoru
  hlavní důvod byl ten,
 • 00:14:49 že on když působil v čele
  československé vojenské mise,
 • 00:14:52 tak přes tuto vojenskou misi
  odjížděli do Buzuluku
 • 00:14:56 ti propuštění ze všech možných
  gulagů v Sovětském svazu,
 • 00:14:59 a Píka měl podrobné informace
  o situaci, jak vypadala za války.
 • 00:15:06 A Vaš tam říká,
  že jednoznačně dostal úkol,
 • 00:15:09 že Píka za žádných okolností
  nesmí opustit hranice republiky.
 • 00:15:14 On prostě věděl, jak to vypadá
  v Sovětském svazu, našem vzoru.
 • 00:15:19 Myslím, že to byla
  zcela výlučná osobnost.
 • 00:15:23 Když se díváme
  na další popravené,
 • 00:15:26 tak většina z nich je spojena
  spíš se západním odbojem.
 • 00:15:32 Nikdo jinak tam nebyl přímo,
 • 00:15:35 kdo by působil pouze
  na východní frontě.
 • 00:15:42 Jedině Píka,
 • 00:15:48 ale ten byl zase
  mužem Londýna,
 • 00:15:51 na rozdíl od velvyslance
  Fierlingera,
 • 00:15:55 který poslouchal Rusy bezvýhradně
  a sloužil komunistické straně,
 • 00:15:58 tak Píka hájil zájmy
  legální londýnské vlády,
 • 00:16:03 a to bylo jeho poslední
  velice zvláštní a neopakovatelné.
 • 00:16:08 Píka byl sledován
  už od roku 1945.
 • 00:16:12 Od roku 1946 mu byly
  odposlouchávány
 • 00:16:15 služební i soukromé hovory,
  prohlížena kancelář,
 • 00:16:20 kontrolována korespondence,
  on si toho byl velmi dobře vědom.
 • 00:16:24 Já jsem měl několikrát možnost
  mluvit s jeho synem,
 • 00:16:27 který v té době také působil
  v armádě, povídali si o tom.
 • 00:16:30 Jsou záznamy, že třeba
  při pařížských jednáních
 • 00:16:34 ho sledoval dokonce
  jeho pobočník, major Buš,
 • 00:16:37 který působil ve prospěch
  Obranného zpravodajství,
 • 00:16:41 na fotografii je generál Píka
  vedle něho,
 • 00:16:44 a další byli vysláni, když byl
  služebně poslán do Londýna.
 • 00:16:48 A to, že byl odsouzen
  k trestu smrti,
 • 00:16:51 tak byl odsouzen na základě
  podvrženého dokumentu,
 • 00:16:54 připraveného na rozkaz Reicina.
 • 00:16:57 Takže ani to, co bylo soustředěno
  o činnosti Píky za války,
 • 00:17:01 nestačilo k jakémukoli odsouzení,
  natož k trestu smrti.
 • 00:17:08 Jsem přesvědčen,
  že nejde o justiční omyl,
 • 00:17:12 vždyť vše je tak průhledné,
  ale že jde o politickou vraždu.
 • 00:17:16 Přece však rád přinesu
  tuto násilnou oběť,
 • 00:17:19 bude-li sloužit k uklidnění
  v národě, k jeho sjednocení.
 • 00:17:23 To nebyl jenom Píka,
  trest smrti, kolika lidí se týkal?
 • 00:17:27 Náš kolega Ivo Pejčoch uvádí
  55 vojáků,
 • 00:17:32 kteří byli popraveni
  během těch let.
 • 00:17:39 Někteří z nich byli
  popraveni proto,
 • 00:17:42 že se dostali do soukolí
  určitých provokací,
 • 00:17:45 ale řada dalších vojáků
  byla odsouzena
 • 00:17:49 k vysokým trestům vězení,
 • 00:17:52 například zmíněný generál
  Janoušek,
 • 00:17:55 který se pokusil odejít
  do zahraničí,
 • 00:17:59 tak spadl do provokace
  a byl odsouzen
 • 00:18:03 k dlouholetému trestu vězení
  na několikrát,
 • 00:18:07 a odešel až v roce 1960,
 • 00:18:10 nebo plukovník Bártík,
  ten byl také vězněn posléze.
 • 00:18:19 Nebo náčelník
  generálního štábu Boček,
 • 00:18:22 který byl také účastníkem
  západního i východního odboje,
 • 00:18:27 a ten ve vězení zemřel
  ve Valdicích v 50. letech.
 • 00:18:30 Tady padala jména,
  která jsou známa,
 • 00:18:33 ale to je vlastně
  taková špička ledovce.
 • 00:18:37 Totiž nešlo o vybraný teror
  proti jednotlivcům.
 • 00:18:40 Tam byly postiženy
  celé skupiny vojáků.
 • 00:18:43 Západní vojáci,
  západní letci speciálně,
 • 00:18:46 ale i parašutisté,
 • 00:18:49 později dokonce
  interbrigadisté ze Španělska.
 • 00:18:52 A rozsah čistek poúnorových
  byl obrovský.
 • 00:18:55 Myslím, že od roku 1948
  do roku 1950
 • 00:18:59 bylo propuštěno z armády
  6 500 důstojníků.
 • 00:19:06 Posléze byli mnozí z nich
  perzekvováni,
 • 00:19:10 byli zařazováni do různých
  prefabrikovaných procesů
 • 00:19:14 a škála těch postihů
  byla různá,
 • 00:19:17 ale mluvíme pořád jen
  o vojácích z povolání,
 • 00:19:21 důstojnících, rotmistrech,
  generálech,
 • 00:19:24 ale málo se ví,
  že třeba jen do roku 1949
 • 00:19:28 byli perzekvováni svým způsobem
  i vojáci v záloze.
 • 00:19:34 Tam bylo až 10 000 degradací
  na vojína z jakýchkoli hodností.
 • 00:19:39 Na to se málo vzpomíná,
 • 00:19:42 i když samozřejmě perzekuce
  tohoto rázu nelze srovnávat
 • 00:19:45 s tou perzekucí soudní
  nebo mimosoudní.
 • 00:19:49 Paradoxně byli
  perzekvováni i ti,
 • 00:19:54 kteří se vyznamenali
  na východní frontě
 • 00:19:57 a obdrželi tituly
  Hrdiny Sovětského svazu.
 • 00:20:01 Konec konců Josef Buršík byl
  zavřen v táboře nucených prací
 • 00:20:04 vzhledem k tomu,
  že byl postižen tuberkulózou
 • 00:20:08 a byl transportován
  do nemocnice.
 • 00:20:11 A za okolností, které do smrti
  nebyl ochoten sdělit,
 • 00:20:14 zkrátka opustil hranice
  tohoto státu a působil v Anglii,
 • 00:20:18 a Richard Tesařík, našel jsem
  záznamy o jeho sledování,
 • 00:20:23 také na něj byla učiněna
  provokace
 • 00:20:26 a rok strávil utajeně
  ve vazbě v roce 1953,
 • 00:20:31 takže fakticky postiženi
  byli i ti,
 • 00:20:35 kteří se na východní frontě
  vyznamenali nejvíce.
 • 00:20:40 Zajímavé je, že byl dlouhodobě
  sledován i Bohumír Lomský,
 • 00:20:46 který se v roce 1956 po Čepičkovi
  stal ministrem národní obrany,
 • 00:20:50 takže to byl už jakoby
  zcela komunistický kádr.
 • 00:20:56 Ale Reicin na něj měl
  spoustu udání,
 • 00:21:00 že vlastně už v Sovětském svazu
  to byl důstojník
 • 00:21:04 spíš protikomunistického
  smýšlení,
 • 00:21:07 mladší důstojníci často nebyli
  komunisti...
 • 00:21:10 Pokud si pamatuji,
 • 00:21:13 tak v Sachrovi, Vilém Sachr
  Pod rozstříleným praporem,
 • 00:21:17 kniha vzpomínek, která vyšla
  už v roce 1968,
 • 00:21:20 tak tam o Lomském píše,
  že byli s Jarošem,
 • 00:21:23 že to byli jedni z největších
  antikomunistů,
 • 00:21:26 že neměli rádi ty "hvězdáře",
 • 00:21:29 ale Lomský pak pochopil,
  odkud vítr vane,
 • 00:21:32 ale asi si ho hlídali dál.
 • 00:21:35 Samozřejmě s Lomským to bylo,
  jak říkáte,
 • 00:21:41 ale když byl jmenován
  v roce 1956
 • 00:21:44 do funkce ministra
  národní obrany,
 • 00:21:48 tak v tom určitou roli hrálo
  i sovětské stanovisko,
 • 00:21:51 protože musíme si uvědomit,
 • 00:21:54 jak armáda začátkem 50. let
  vypadala.
 • 00:21:57 Tam třeba roku 1952
  bylo 82 % důstojníků,
 • 00:22:01 kteří nastoupili do armády
  až po únoru 1948,
 • 00:22:05 to znamená, že nebyli dobře
  odborně připraveni,
 • 00:22:08 ani nemohli být
  při nejlepší vůli,
 • 00:22:12 a to nejen z toho důvodu,
 • 00:22:15 že by byli vybíráni
  z oddaných dělnických kádrů,
 • 00:22:18 ale prostě postupem času,
  zvláště po smrti Stalina,
 • 00:22:22 si uvědomili,
  že v armádě kromě toho,
 • 00:22:25 že musí být politicky
  pacifikovaná, politicky věrná,
 • 00:22:28 musí převládnout odbornost,
 • 00:22:31 a Lomský byl
  vojenským odborníkem,
 • 00:22:34 ať názory na něj
  se mohou lišit jakkoli.
 • 00:22:37 A to nebyl jen případ Lomského,
  to byl případ Rytíře a dalších.
 • 00:22:41 Po únoru 1948 byl z nejvyššího
  velení podezřelý téměř každý.
 • 00:22:48 Probíhala rozsáhlá kontrola,
  odposlechy telefonických hovorů,
 • 00:22:52 takže dokonce generál Novák,
 • 00:22:56 který byl velitelem
  vojenské oblasti v Brně
 • 00:22:59 a potom působil v Trenčíně,
 • 00:23:01 byl sledován generál Klapálek,
 • 00:23:04 v podstatě téměř všichni
  generálové byli sledováni.
 • 00:23:08 A když se podíváme
  na ty záznamy,
 • 00:23:11 nejdříve Obranného zpravodajství,
  a potom Hlavní informační správy,
 • 00:23:14 to jsou zprávy o vyšším
  velitelském sboru,
 • 00:23:17 tak tam najdeme přepisy
  soukromých hovorů
 • 00:23:21 těchto generálů i s rodinami,
 • 00:23:24 a například tam bylo uvedeno,
 • 00:23:27 jakým reakčním způsobem
  se vyjadřovala
 • 00:23:30 dcera generála Klapálka
  na svatbě nějakého příbuzenstva,
 • 00:23:33 takže to, že se ocitli na lavici
  obžalovaných i ti,
 • 00:23:37 kteří byli členy komunistické
  strany a zastávali vysoké funkce,
 • 00:23:41 byl důsledek takové,
  já bych to nazval snad paranoie,
 • 00:23:44 to, co bylo uplatňováno
  v Sovětském svazu cestou NKVD.
 • 00:23:48 A mnohé se od nich naši naučili.
 • 00:23:51 To se těch lidí nezastali?
 • 00:23:54 Jejich spolubojovníci,
  kteří z toho vyvázli?
 • 00:23:57 Třeba Svoboda se nezastal Píky?
 • 00:24:01 Nebo Lomský se nezastal
  svých spolubojovníků?
 • 00:24:04 Se Svobodou,
  jestli se zastal Píky,
 • 00:24:08 to bylo těžké, to už tady říkal
  František Hanzlík.
 • 00:24:11 Ta obvinění byla
  takového rázu,
 • 00:24:14 že Svoboda, i když možná
  nějaké pochyby měl,
 • 00:24:17 protože myslím, že o Reicinovi
  si nedělal žádné iluze,
 • 00:24:20 i když nějaké pochyby měl,
 • 00:24:23 ta obvinění byla spíš
  zpravodajského rázu,
 • 00:24:26 a on neměl aparát, neměl
  nástroje na to, jak to prověřit.
 • 00:24:30 Ale řekl bych jednu věc,
 • 00:24:33 abychom tady Svobodu
  příliš neheroizovali,
 • 00:24:37 setkal jsem se s mnoha případy,
 • 00:24:40 kdy Svoboda ex post,
  třeba vůči generálu Janouškovi,
 • 00:24:43 zrovna tady v budově
  Vojenského historického ústavu,
 • 00:24:47 říká, že po únoru se děla celá
  řada věcí, s nimiž nesouhlasil,
 • 00:24:51 ale že neměl sílu
  proti nim zasáhnout.
 • 00:24:58 Já bych to uvedl na dvou
  konkrétních případech.
 • 00:25:02 Když Svoboda měl určité
  pochybnosti o Reicinovi,
 • 00:25:05 tak Reicin mu vždycky řekl,
  to bylo projednáno se stranou,
 • 00:25:08 strana s tím souhlasí,
  ví o tom soudruh Gottwald.
 • 00:25:12 Takže Svoboda zvedl telefon,
  zavolal Gottwaldovi
 • 00:25:14 a Gottwald řekl, ano, je to tak,
  já jsem o tom s Reicinem jednal.
 • 00:25:18 Svoboda to udělal jednou,
  udělal to podruhé
 • 00:25:22 a potom už víceméně
  věřil tomu, co Reicin řekl.
 • 00:25:25 A možnosti odhalit to,
  co se ve skutečnosti dělo,
 • 00:25:29 byly také velmi malé.
 • 00:25:32 Zase bych to uvedl
  na konkrétním případě,
 • 00:25:35 třeba mosteckého spiknutí
  protistátního.
 • 00:25:38 V archivu jsem četl
  závěrečnou zprávu o spiknutí,
 • 00:25:42 která byla předkládána
  prezidentu republiky.
 • 00:25:45 Pokud bychom to dnes
  někomu předložili,
 • 00:25:48 aniž by podrobně znal to, co víme
  my všichni, jak zde sedíme,
 • 00:25:51 tak řekne, ano, jednoznačně
  protistátní činnost.
 • 00:25:54 Takže prezident Beneš
  neměl podle mě
 • 00:25:58 žádnou šanci tyto věci odhalit
 • 00:26:01 a zjistit, že to bylo podvrženo
  a vyprovokováno.
 • 00:26:04 Bylo to velmi složité
  z tohoto pohledu.
 • 00:26:07 Ale tisíce protistátních
  činitelů najednou,
 • 00:26:10 nepřekvapilo to
  kompetentní soudruhy?
 • 00:26:16 Tam byl totiž problém
  taky v tom,
 • 00:26:19 že každý z nich měl obavu,
 • 00:26:23 aby se náhodou neocitl
  mezi protistátními činiteli.
 • 00:26:26 To byl jeden
  z velmi silných faktorů,
 • 00:26:30 který bránil, pokud vůbec
  někdo mohl, ale kdo mohl?
 • 00:26:35 Svoboda možná, ale ten byl
  vyměněn za Čepičku v roce 1950,
 • 00:26:40 a v podstatě ty perzekuce
  pokračovaly i za Čepičky.
 • 00:26:45 Tábory nucených prací
  v podstatě fungovaly až do doby,
 • 00:26:48 než byl zatčen Reicin
  v lednu 1951,
 • 00:26:52 ale lidé byli propuštěni až někdy
  na jaře nebo v létě roku 1951,
 • 00:26:56 takže i Čepička měl svůj díl
  na tom, co se dělo,
 • 00:27:00 na perzekuci důstojníků.
 • 00:27:03 Tohle musel někdo řídit,
 • 00:27:06 a nemohlo to řídit jen Obranné
  zpravodajství, později StB.
 • 00:27:10 To muselo mít mozek.
  Kdo to byl nebo co to bylo?
 • 00:27:15 Podle mého názoru, a našel jsem
  výpovědi generála Svobody
 • 00:27:21 z roku 1956 a některé pozdější,
 • 00:27:25 měl jsem možnost mluvit
  například s generálem Kvapilem,
 • 00:27:28 který určitou dobu stál
  v čele rozvědky,
 • 00:27:31 tak Svoboda říká
  zcela jednoznačně,
 • 00:27:34 úkoly jsme dostávali
  od Sovětského svazu
 • 00:27:37 a bylo to bráno
  naprosto normálně,
 • 00:27:40 takže naše Obranné zpravodajství
  bylo řízeno
 • 00:27:43 sovětskou zpravodajskou službou,
  stejně jako ostatní služby.
 • 00:27:47 Když se podíváme
  na ministerstvo vnitra,
 • 00:27:50 každý, kdo stál v čele,
 • 00:27:53 byl buď agentem sovětských
  zpravodajských služeb,
 • 00:27:55 nebo za války působil
  v Sovětském svazu.
 • 00:27:58 Pokud se týká řízení,
  Svoboda tam uvádí,
 • 00:28:01 že pokyny dostávali
  od sovětského vojenského atašé.
 • 00:28:05 Většina věcí zkrátka byla
  projednávána s ním.
 • 00:28:08 Konec konců i Reicin,
  když se řada věcí řešila,
 • 00:28:10 tak Svobodovi řekl, to řeším
  se sovětským vojenským atašé,
 • 00:28:14 a to nemá nikdo vědět.
 • 00:28:17 V 60. letech, když už se jednalo
  o rehabilitacích,
 • 00:28:20 tak tam se hovoří o tom,
 • 00:28:23 že proti propouštění z armády
  po roce 1948
 • 00:28:27 nejsou žádné výhrady
  ani v 60. letech,
 • 00:28:31 protože to bylo
  zcela nutné opatření
 • 00:28:34 za účelem ideologického
  zpevnění důstojnického sboru.
 • 00:28:37 Co bylo špatně,
  to byly další perzekuce
 • 00:28:40 jak mimosoudní, tak soudní,
 • 00:28:43 tábory nucených prací,
  potíže se zaměstnáním.
 • 00:28:47 Kdybyste vysvětlil, co byly
  mimosoudní perzekuce.
 • 00:28:51 On už si málokdo uvědomuje,
 • 00:28:54 že tady byli lidé posíláni
  do lágrů bez rozsudků.
 • 00:28:58 Zejména tábor nucených prací,
  kam mohl být poslán kdokoli,
 • 00:29:02 až na dva roky
  jen z toho důvodu,
 • 00:29:05 že nějakým způsobem
  třeba narušoval
 • 00:29:09 proces budování socialismu.
 • 00:29:15 Byl to protistátní živel
  a tak dále.
 • 00:29:21 Potíž pro ty lidi
  byla právě v tom,
 • 00:29:24 že o tom rozhodovaly komise
  při národních výborech,
 • 00:29:28 to znamená, že to bylo
  zcela svévolné
 • 00:29:31 a záleželo na podkladech.
 • 00:29:34 V případě armády to navrhovalo
  Obranné zpravodajství, Reicin,
 • 00:29:37 a nebyla proti tomu celkem
  žádná možnost odvolání.
 • 00:29:41 Pak dalšími formami bylo
  vystěhování z bytů,
 • 00:29:45 potíže se získáním zaměstnání.
 • 00:29:51 Takže v podstatě i lidé,
  kteří nebyli odsouzeni,
 • 00:29:55 získali takový politický cejch,
  který se s nimi táhl
 • 00:29:59 a s jejich rodinami
  v dalším životě.
 • 00:30:03 Já jsem našel podrobné
  záznamy o tom,
 • 00:30:08 jak byli posílání důstojníci
  a generálové
 • 00:30:11 do tábora nucených prací.
  Ten byl na Mírově.
 • 00:30:14 Bylo tam asi 250 lidí,
 • 00:30:17 a když se to prošetřovalo,
  tak komise zjistila,
 • 00:30:19 že z těch 250 lidí jich 198
  bylo posláno v rozporu
 • 00:30:22 i s tehdy platnými zákony.
 • 00:30:25 Prostě někomu se nelíbil,
  tak šel.
 • 00:30:28 Ne někomu, ale Reicinovi
  a skupině kolem něj,
 • 00:30:31 protože v té komisi byl zástupce
  Obranného zpravodajství.
 • 00:30:34 Komise zasedala v Praze,
  ta ústřední,
 • 00:30:37 a volal Musilovi,
  který stál v čele
 • 00:30:40 Hlavní finanční správy
  po Reicinovi,
 • 00:30:43 ať sdělí důvody, proč důstojníci
  mají být zavřeni, a on žádné neměl.
 • 00:30:46 Takže Musil zavolal Reicinovi
  a Reicin mu řekl,
 • 00:30:49 vyřiď mu, že je tam zástupce
  Obranného zpravodajství,
 • 00:30:51 a když jsem řekl, že tito půjdou
  do tábora nucených prací,
 • 00:30:54 tak půjdou, a od toho tam je on,
  aby to zdůvodnil.
 • 00:30:57 My se smějeme,
  ale je to strašná věc.
 • 00:31:00 Nebylo to jednoduché.
 • 00:31:03 Vy jste na to narazil,
  rehabilitace.
 • 00:31:06 Tady se v minulosti účtovalo
  asi tak stokrát.
 • 00:31:10 Bylo plno komisí
  za komunistického režimu,
 • 00:31:13 Barnabická komise, Pillerova
  komise, Kolderova komise,
 • 00:31:17 já nevím,
  kolik těch komisí bylo.
 • 00:31:23 Vy jste říkal, že řada vojáků
  nebyla rehabilitována.
 • 00:31:29 Třeba ti, kteří byli jenom
  vyhozeni z armády.
 • 00:31:33 V 60. letech proběhla
  rehabilitace.
 • 00:31:39 Probíhala v letech
  1965 až 1968,
 • 00:31:43 ale myslím, že zacházeli
  velmi opatrně s tou rehabilitací.
 • 00:31:49 Byly zaplaceny třeba
  náhrady lidem,
 • 00:31:53 kteří byli neoprávněně
  odsouzeni,
 • 00:31:56 zejména ušlé důchody,
  ušlé výsluhy a tak dále.
 • 00:32:02 V některých případech
  jim byly vráceny hodnosti,
 • 00:32:06 ale zdaleka ne všem žadatelům
  bylo vyhověno,
 • 00:32:10 takže jistá rehabilitace
  proběhla už v 60. letech.
 • 00:32:14 Konkrétní případ,
  třeba Rudolf Krzák, parašutista,
 • 00:32:19 ten byl dokonce povýšen
  do hodnosti podplukovníka,
 • 00:32:24 a v roce 1968 byl
  dokonce reaktivován.
 • 00:32:31 Pracoval v rehabilitační komisi
  na ministerstvu národní obrany,
 • 00:32:35 ale už v roce 1970
  musel zase do výslužby,
 • 00:32:39 ale to myslím byly
  vcelku ojedinělé případy.
 • 00:32:45 Ale je pravda,
  že třeba v roce 1970,
 • 00:32:48 ačkoli se poměry už změnily,
 • 00:32:51 tak mu vypočítali důchod
  co nejlepším možným způsobem,
 • 00:32:55 aby ho to co nejméně poškodilo,
 • 00:32:58 takže v některých případech
  se situace zlepšila.
 • 00:33:05 Podle Kolderovy komise,
  ty výsledky byly z roku 1963,
 • 00:33:08 tam byli rehabilitováni
  většinou ti,
 • 00:33:11 kteří byli členy
  komunistické strany,
 • 00:33:14 generál Novák, generál Klapálek
  a skupina osob kolem něj,
 • 00:33:17 ale ti, kteří byli odsouzeni
  ve vykonstruovaných procesech,
 • 00:33:20 tak mnozí ještě seděli ve vězení
  nebo nebyli rehabilitováni vůbec.
 • 00:33:24 Byl rehabilitován Bedřich Reicin,
  ten "bezúhonný" člověk,
 • 00:33:28 byl rehabilitován Karel Vaš,
 • 00:33:31 ten dokonce tehdy dostal
  70 000 korun odškodnění.
 • 00:33:35 Pokud se týká generála Píky,
 • 00:33:39 jeho syn usiloval o jeho
  rehabilitaci od roku 1966.
 • 00:33:42 To se pohnulo na jaře 1968,
 • 00:33:46 ale ještě na jaře 1968
  jsem našel v jeho spisech
 • 00:33:50 vyjádření zástupe náčelníka
  Hlavní politické správy,
 • 00:33:53 že neshledává důvody,
  aby došlo ke změně rozsudku
 • 00:33:58 a toho všeho,
  co se kolem procesu dělo.
 • 00:34:02 Potom se to podařilo
 • 00:34:05 a jeho rehabilitace byla
  dokončena v roce 1969.
 • 00:34:09 A tam byl prokázáno
  zcela jasně,
 • 00:34:12 že šlo o vykonstruované
  obvinění,
 • 00:34:15 že ten dokument byl
  falzifikát vyrobený,
 • 00:34:19 a na jeho základě
  byl odsouzen k trestu smrti.
 • 00:34:22 Já bych ještě doplnil,
 • 00:34:25 že mimo jiné zásluhou
  tehdejších pracovníků
 • 00:34:28 našeho Vojenského
  historického ústavu,
 • 00:34:31 kteří právě v Píkově věci
  působili jako experti
 • 00:34:33 a prokázali, že Píka byl odsouzen
  na základě falzifikátu.
 • 00:34:37 Já bych chtěl doplnit, že oni
  potom sami na to doplatili.
 • 00:34:41 Jaromír Navrátil a Antonín Benčík
  byli tehdy vojáci z povolání
 • 00:34:45 a na základě toho byli v období
  normalizace vyhozeni z armády,
 • 00:34:49 právě proto, že přispěli
  k rehabilitaci generála Píky.
 • 00:34:58 My jsme dokázali
  v tomto procesu,
 • 00:35:02 že Reicin, to byl zloduch.
 • 00:35:05 Nakonec, jak se říká,
  doplatil na to, co sám zasel,
 • 00:35:11 a byl potom asi v roce 1953
  taky popraven.
 • 00:35:14 Ten dělal skutečně
  nesprávnosti
 • 00:35:17 a chtěl za každou cenu
  Píku odstranit,
 • 00:35:20 poněvadž se Píky báli,
  poněvadž věděli,
 • 00:35:23 že je to jeden z nejschopnějších
  našich důstojníků,
 • 00:35:26 v něhož měli důstojníci
  velkou důvěru,
 • 00:35:29 že by to byla určitá konkurence
  proti Reicinovi,
 • 00:35:32 protože on sám se chtěl stát
  ministrem národní obrany,
 • 00:35:36 tak odstranil Píku,
  pak odstranil Svobodu,
 • 00:35:39 pak odstraňoval všechny
  zahraniční vojáky ze Západu,
 • 00:35:42 všechny, kteří by mu byli
  nepohodlní a kterých se obával.
 • 00:35:45 Myslím, že generál Píka
  si zaslouží samostatný pořad,
 • 00:35:48 kdyby se nám to někdy podařilo,
  ale pak je tu poslední otázka.
 • 00:35:51 Přišel rok 1989
  a já bych očekával,
 • 00:35:55 že se s těmi lidmi,
  kteří byli potrestáni
 • 00:35:58 za své hrdinství
  a za službu vlasti,
 • 00:36:01 za službu vlasti
  na hraně života,
 • 00:36:04 že se s nimi vyrovnáme my,
  tato společnost, slušně.
 • 00:36:09 A v některých případech
  se mi to až tolik nezdá.
 • 00:36:12 Proč to trvalo tak dlouho?
 • 00:36:16 A proč se to ještě táhne
  u řady případů?
 • 00:36:20 Někteří, kteří třeba odešli
  do zahraničí,
 • 00:36:25 například trestný čin zběhnutí
  spadá pod zákon 119 z roku 1990,
 • 00:36:31 pod rehabilitační zákon.
 • 00:36:35 -Čili má zbytkový trest.
  -No, takže kdo byl odsouzen...
 • 00:36:38 Kdo utekl před trestem smrti
  za komunistů,
 • 00:36:41 tak je na něj zběhnutí.
 • 00:36:44 Bylo by možné v jednotlivých
  případech požádat
 • 00:36:48 o zvláštní přezkoumání,
 • 00:36:50 ale automaticky ze zákona
  ten člověk rehabilitován nebyl.
 • 00:36:56 Takže třeba v těchto případech
  tam mohly být jisté potíže,
 • 00:37:00 ale jinak spadaly ty kauzy,
  pokud byly trestní,
 • 00:37:04 pod stejný zákon
  jako u civilních osob.
 • 00:37:08 Vím, že asi 9 000 vojáků
  bylo rehabilitováno
 • 00:37:11 podle zákona o mimosoudních
  rehabilitacích,
 • 00:37:15 byly ji navráceny hodnosti,
 • 00:37:18 byli povyšováni,
  dostali vyznamenání,
 • 00:37:22 a zejména co bylo důležité,
  byla tam také náprava,
 • 00:37:26 co se týká výsluh, důchodů
  a dalších záležitostí,
 • 00:37:30 byla jim započítána třeba
  léta strávená ve vězení
 • 00:37:34 jako odsloužená vojenská služba
  a podobně.
 • 00:37:38 Takže určitá náprava
  tady proběhla.
 • 00:37:42 Já si myslím, že kde to šlo,
  tam to provedeno bylo.
 • 00:37:47 Vím, že v armádě od roku 1990
  byla řada věcí napravena,
 • 00:37:50 ale problém byl v tom,
 • 00:37:53 obrátilo se na mě několik osob,
  které prošlo domečkem.
 • 00:37:56 Ten, kdo prošel domečkem,
 • 00:37:59 nijak nebyl schopen prokázat,
  že tam byl.
 • 00:38:02 Domeček bylo vyšetřovací vězení
  Obranného zpravodajství,
 • 00:38:05 tam strávil někdo i rok podle toho,
  jak byl ochoten se podrobit.
 • 00:38:09 Byli biti, ne biti, ale mučeni
  velmi tvrdým způsobem,
 • 00:38:12 konkrétně tehdy podplukovník
  Krzák a řada dalších,
 • 00:38:15 takže nikdo,
  kdo prošel domečkem,
 • 00:38:19 nebyl schopen prokázat,
  že v domečku byl,
 • 00:38:22 protože nebyla vedena
  žádná evidence
 • 00:38:25 ani žádný seznam,
  nic neexistovalo.
 • 00:38:28 Takže paradoxně ti,
  kteří byli trýzněni nejvíce,
 • 00:38:31 tak za tu dobu, kterou
  v domečku strávili,
 • 00:38:34 opravdu nedostali nic,
  protože nebylo na základě čeho.
 • 00:38:37 To není veselý konec,
 • 00:38:40 ale celý ten případ,
  o kterém jsme si povídali,
 • 00:38:43 nebo případy nebo životy
  veselé nebyly.
 • 00:38:47 Přesto vám děkuji,
  že jste si o tom přišli povídat.
 • 00:38:50 A vám, divákům, děkuji,
  že jste se dívali.
 • 00:38:53 A občas si vzpomeňte
  na hrdiny,
 • 00:38:56 kteří byli za své hrdinství
  potrestáni.
 • 00:39:00 Na shledanou.
 • 00:39:35 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2011

Související