iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 9. 2009
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
4247
zhlédnutí

Historie.cs

Čára, kde šlo o život

Byli pohraničníci ochránci klidného života v socialistickém Československu, nebo bachaři obrovského vězení?

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:26 -Kde jsi byl?
  -Kde jsi byl, člověče?
 • 00:00:30 -Co je?
  -Tři chlapi mně prošli.
 • 00:00:33 Já bych dnešní plodnou debatu
  zahájil textem
 • 00:00:38 slavné písně ze 70. a 80. let,
  která se jmenuje Neprojdou
 • 00:00:42 a zpívala se při výcviku
  pohraničníků.
 • 00:00:45 Myslím, že bude velmi přínosná.
 • 00:00:47 Tam pod horami vysokými,
  ve stínu lesa zeleném
 • 00:00:50 tiše po práci usíná
  šťastně a pokojně naše zem.
 • 00:00:54 Refrén: Neprojdou, hej hola hej!
 • 00:00:56 Heslo hraničářů: Kupředu a zpátky
  ani krok z našich hranic míru.
 • 00:01:00 Nás naše vlast zavolala, do ruky
  dala chladnou zbraň, samopal.
 • 00:01:04 Úkolem tobě buď věčným,
  zemi svou statečně a hrdě braň.
 • 00:01:09 Další refrén a konec.
 • 00:01:11 Zdeněk Roučka, Pavel Vaněk,
  Luděk Navara.
 • 00:01:15 Dobrý den, Historie.cs.
 • 00:01:18 Odtud z výšky
  několika desítek kilometrů
 • 00:01:21 vypadá naše země
  jako pokojná planeta,
 • 00:01:24 kterou dělí jen oceány,
  pohoří a řeky.
 • 00:01:26 Opak je pravdou.
 • 00:01:30 Naše zeměkoule je rozdělena
  nejen hranicemi kontinentů a zemí,
 • 00:01:32 ale i hranicemi světů.
 • 00:01:35 Její nejzápadnější částí
  je naše státní hranice.
 • 00:01:39 Tvoří ji ponejvíce hory,
  řeky a hluboké lesy.
 • 00:01:43 Ten systém, který zde byl
  na konci roku 1989,
 • 00:01:47 tak započal v roce 1951.
 • 00:01:51 Tehdy začíná vojskové střežení
  státní hranice
 • 00:01:55 se všemi komponenty,
  které se tehdy instalují.
 • 00:01:59 V podstatě v určité kvalitě
  se udrží až do konce roku 1989,
 • 00:02:03 můžeme-li vůbec slovo kvalita
  v tomto případě použít.
 • 00:02:09 Nicméně rok 1951 neznamená,
 • 00:02:13 že by komunistický režim
  začal až tehdy nějak omezovat
 • 00:02:17 přístup vlastního obyvatelstva
  ke státní hranici.
 • 00:02:21 Tento přístup začal být omezován
  už v roce 1948
 • 00:02:25 prakticky s únorovými událostmi.
 • 00:02:30 Tady je velmi důležité si říct,
 • 00:02:33 že už dva dny před únorovým
  převratem, 23. února,
 • 00:02:36 byla pozastavena platnost pasů,
 • 00:02:39 čili nebylo možné z Československa
  normálním způsobem vycestovat.
 • 00:02:43 S tím, jak vznikala železná opona,
  celá ta omezení,
 • 00:02:46 tak samozřejmě s tím
  souviselo úzce také to,
 • 00:02:50 co na nejrůznějších místech
  československého pohraničí,
 • 00:02:53 hlavně tedy u německo-
  -rakouské hranice,
 • 00:02:57 zůstalo po odsunu Němců,
 • 00:02:59 to znamená, že zároveň docházelo
  k tvrdé likvidaci,
 • 00:03:03 k vyčišťování
  budoucího území nikoho,
 • 00:03:06 kde nesměly zůstat
  žádné orientační body,
 • 00:03:09 čehož se hlavní důstojníci
  Pohraniční stráže vždycky báli,
 • 00:03:12 to znamená různé kapličky,
  kostely a takové ty věci,
 • 00:03:15 podle kterých by se případný agent
  mohl orientovat.
 • 00:03:18 Proto docházelo
  hlavně na začátku 50. let
 • 00:03:22 a potom postupně během té doby
  k tvrdému vyčišťování pohraničí.
 • 00:03:26 Bylo to označováno
  slovy budujeme republiku,
 • 00:03:29 s radostí čistíme například Šumavu
  od sudetských stop.
 • 00:03:33 Postupně se z toho stávalo území,
  které známe ještě do roku 1989.
 • 00:03:37 Já tomu říkám území nikoho.
 • 00:03:40 Šli jsme otevřeným terénem,
  státní hranice vedla po louce.
 • 00:03:45 Občas svítil měsíc,
  občas přišel mrak a zatemnilo se.
 • 00:03:51 Když tak postupujeme,
  byli jsme asi uprostřed louky,
 • 00:03:55 rak najednou se kamarád zastavil,
  já jsem od něj odskočil
 • 00:03:59 a proti nám tak sto metrů chlapík.
 • 00:04:01 Stál, plášť mu vlál ve větru.
 • 00:04:05 Kamarád nečekal, natáhl samopal
  a pustil do louky dlouhou dávku.
 • 00:04:08 Já samozřejmě po něm.
  Střelba utichla, chlapík stál dál.
 • 00:04:13 Popošli jsme deset metrů nejistě,
  protože jsme se klepali,
 • 00:04:17 a znovu jsme stříleli
  a znovu do toho.
 • 00:04:22 Nic. Chlapík pořád stál.
 • 00:04:24 Tak jsme počkali,
  pak jsme si dodali odvahy,
 • 00:04:27 pomalu, obezřetně jsme se blížili
  k domnělému narušiteli,
 • 00:04:31 a nakonec jsme zjistili, že to byl
  jediný smrček, který tam stál.
 • 00:04:34 Ta ostrá hranice, jak to vypadá,
 • 00:04:37 nebyla především proti těm,
  kteří měli přijít z venku,
 • 00:04:41 ale spíše proti těm,
  kteří chtěli odejít.
 • 00:04:45 Pohraničníků na železné oponě
  zemřelo kolem šesti set.
 • 00:04:49 Jedna třetina z nich zemřela
  sebevraždou. Velmi zajímavé.
 • 00:04:55 Přes dvě stě jich zemřelo
  sebevraždou.
 • 00:04:58 Ale uvědomme si, že při střetech
  s různými agenty, s agenty chodci
 • 00:05:04 a takzvanými narušiteli
  nebo nepřáteli,
 • 00:05:07 kteří sem údajně pronikali
  ze Západu,
 • 00:05:11 tak jich padlo pouhých dvanáct.
 • 00:05:14 Tohle číslo vypovídá
  velmi silně o tom,
 • 00:05:17 jaké bylo nasazení pohraničníků
  a proti komu byli nasazováni.
 • 00:05:20 Ono je totiž vůbec zajímavé,
 • 00:05:23 jak komunistická moc využívala
  některé kontinuální prvky,
 • 00:05:27 které byly v tom systému ochrany
  státní hranice,
 • 00:05:31 respektive zajištění pohraničního
  území po roce 1945.
 • 00:05:38 V roce 1945 obsadilo pohraničí,
  čímž myslíme zónu,
 • 00:05:43 která byla po říjnu 1938
  odňata Československu,
 • 00:05:48 tak tuto zónu obsadila
  jednak československá armáda,
 • 00:05:54 jednak ji obsadili bývalí
  příslušníci Finanční stráže.
 • 00:05:59 Potom tam přišli příslušníci stanic
  Sboru národní bezpečnosti,
 • 00:06:05 čili bývalí četníci,
 • 00:06:08 ovšem vznikl tam takový zvláštní,
  nový prvek,
 • 00:06:13 což byl Pohotovostní pluk 1NB.
 • 00:06:18 Tento pluk měl zhruba
  1 500 příslušníků,
 • 00:06:23 vznikal během léta 1945.
 • 00:06:27 Zpočátku fungoval
  jako pohotovostní útvar,
 • 00:06:31 který měl poskytovat asistenci
  novým orgánům pohraničí,
 • 00:06:36 čili okresním správním komisím,
  národním výborům
 • 00:06:40 a dalším institucím.
 • 00:06:44 Podílel se třeba na zabezpečování
  "odsunu? sudetských Němců,
 • 00:06:49 ale působil víceméně
  na teritoriu Čech.
 • 00:06:53 Je to 12 pohraničních rot
  od Broumova po Tachov
 • 00:06:57 a tyto roty působily v této sestavě
  zhruba rok.
 • 00:07:03 Potom s tím, jak se situace
  v pohraničí uklidňovala,
 • 00:07:08 tak tyto útvary, jednotky
  se přesouvaly
 • 00:07:12 spíš na samou státní hranici.
 • 00:07:15 O rok později,
  v polovině roku 1946,
 • 00:07:19 tento pluk byl rozšířen,
 • 00:07:24 byl částečně přejmenován,
 • 00:07:28 nazýval se od této doby
  Pohraniční útvary SNB,
 • 00:07:32 a tehdy začíná zkratka
  toho velitelství,
 • 00:07:36 které mělo krycí číslo 9600,
  SNB útvar 9600,
 • 00:07:41 a v podstatě toto krycí číslo
  vydrželo až do konce roku 1989.
 • 00:07:48 Tyto útvary potom působily
  nejen v Čechách, ale i na Moravě.
 • 00:07:53 A těch praporů, protože původní
  pluk byl jeden s dvanácti rotami,
 • 00:07:58 tak potom byly tři pluky.
 • 00:08:02 Jeden měl velitelství v Liberci,
  druhý v Plzni, třetí v Brně.
 • 00:08:06 Pod tyto pluky patřilo
  celkem devět praporů.
 • 00:08:10 Na Slovensku byla situace
  z různých důvodů odlišná.
 • 00:08:14 Tam tyto pohraniční útvary
  zasáhly kompetenčně
 • 00:08:19 až v druhé polovině roku 1947
  v souvislosti s akcí,
 • 00:08:25 na které se podílela
  i československá armáda,
 • 00:08:30 proti banderovcům
  na pomezí Slovenska a Polska.
 • 00:08:35 Tehdy z těchto tří pluků byl
  vyzbrojen Pluk SNB Slovensko.
 • 00:08:46 Dvě pohraniční hlídky
  narazily na narušitele.
 • 00:08:49 Ten ale využil jejich překvapení
  a prošel směrem ke státní hranici.
 • 00:08:53 Strážcům hranic přitom selhaly
  všechny zbraně,
 • 00:08:56 tři samopaly, pistole
  i signální světlice.
 • 00:08:59 Vystřelili až po několikerém
  opakování.
 • 00:09:02 Nakonec narušitele zasáhly
  dvě střely.
 • 00:09:05 Prostřelené koleno
  však občan západní zóny
 • 00:09:08 pro značnou opilost
  vůbec nevnímal.
 • 00:09:11 O několik stránek dál čteme:
 • 00:09:14 Velitel roty ještě se dvěma
  soudruhy zadrželi narušitele,
 • 00:09:17 v němž byl zjištěn Raimund Hill,
  poštovní zaměstnanec,
 • 00:09:20 který prchal ze zápasního Německa
  do východní zóny.
 • 00:09:23 Vypovídal, jak kritická situace je
  ve výživě a úrovni obyvatelstva.
 • 00:09:27 Tyto jeho argumenty
  nás přesvědčily,
 • 00:09:30 jakou špinavou politiku hraje
  buržoazie nejen na Západě,
 • 00:09:33 ale ve všech zmilitarizovaných
  zemích.
 • 00:09:36 Vaši oponenti, všiml jsem si
  v diskusích, vám hodně vyčítají,
 • 00:09:40 že přirovnáváte pohraničníky
  k bachařům,
 • 00:09:44 což souvisí s tím,
  o čem jsme mluvili,
 • 00:09:47 že vlastně země byla jako vězení
  a lidi nesměli ven.
 • 00:09:50 Já si myslím,
  že jedna věc je historie,
 • 00:09:53 ale pak jsou 70. a 80. léta,
  která si většina z nás pamatuje,
 • 00:09:57 a já si myslím, že pocity...
 • 00:10:00 Každý, kdo se dostal
  do blízkosti tabulí
 • 00:10:03 Pozor, hraniční pásmo,
  vstup na povolení,
 • 00:10:07 tak nezapomněl na ten tísnivý
  pocit možných přepadů,
 • 00:10:12 vyskakujících vojáků z auta,
  které se přiřítilo při cestě,
 • 00:10:18 výslechů a celé té tísně.
 • 00:10:21 Já jsem na různých serverech,
 • 00:10:24 kde bývalí pohraničníci píší
  své názory, vzpomínky a tak dále,
 • 00:10:28 tak jsem s překvapením zjistil,
  že panuje jakýsi pocit
 • 00:10:31 takové nostalgie a zneuznání
  tohoto národa,
 • 00:10:35 že tahle složka je jaksi zneuznána
  a že se na ni trošku hází špína,
 • 00:10:39 často je zmiňován třeba
  pan Navara, což mě teda pobavilo,
 • 00:10:43 protože si myslím, že to,
  co dělá pan Navara, je skvělé.
 • 00:10:48 Samozřejmě že to nebylo
  ani moc o přesvědčení.
 • 00:10:51 Bylo to o tom, že někdo nastoupil
  na základní vojenskou službu
 • 00:10:55 a dostal se ke složkám
  ministerstva vnitra,
 • 00:10:58 a úkol nás, kteří jsme tam
  sloužili, byl jediný:
 • 00:11:02 splnit bojový rozkaz.
  Už slovo bojový rozkaz říká vše.
 • 00:11:06 A skutečně, viz v textu
  písně Neprojdou
 • 00:11:10 nebo ukázky z filmu Král Šumavy,
  tak nesměl nikdo projít.
 • 00:11:15 Všechno bylo podřízeno tomu,
  aby ten úkol,
 • 00:11:18 ten obrovský, šílený systém,
  který se budoval od 40. a 50. let,
 • 00:11:24 aby neumožnil nikomu, aby ho
  prorazil, aby úspěšně pronikl ven.
 • 00:11:30 A když došlo k tomu proryvu někde,
 • 00:11:34 tak to bylo hodnoceno
  jako obrovský neúspěch.
 • 00:11:37 Samozřejmě se to vyhodnocovalo,
  kontrašpionáž,
 • 00:11:41 nafotilo se to jako
  těžký kriminální případ,
 • 00:11:44 "péesáci? se vyslýchali,
  všechno se vyhodnocovalo,
 • 00:11:47 často to skončilo například
  i vojenským vězením,
 • 00:11:51 když někdo, jak se říká, "selhal?,
  ale podstata je taková,
 • 00:11:55 že skutečně se samopaly
  se tahle republika hlídala
 • 00:11:58 a byl to skutečně
  jeden zadrátovaný kriminál.
 • 00:12:02 A kdo chtěl utéct, ne, že by chtěl
  být agent, ale chtěl za svobodou,
 • 00:12:06 tak pohraničníci tam byli od toho,
  aby ho zastavili,
 • 00:12:09 to znamená, aby ho zastřelili,
  což byl samozřejmě krajní případ.
 • 00:12:12 Ale to byla celá podstata tohoto.
 • 00:12:15 Můžeme si říkat, co chceme,
  ale bylo to prostě zrůdné.
 • 00:12:19 Pohled na vojáky, kteří sloužili
  na hranicích, bývá rozporný.
 • 00:12:23 Jejich námitka, že konali
  prezenční vojenskou službu
 • 00:12:25 ve složité době a podle tehdejších
  zákonů, je oprávněná.
 • 00:12:29 Proto jsme do našeho pořadu
  chtěli dotočit
 • 00:12:31 názor jednoho z nich,
  Františka Kotka,
 • 00:12:34 jehož vztah ke službě na hranicích
  byl natolik niterný,
 • 00:12:37 že založil a provozuje
  soukromé muzeum Pohraniční stráže.
 • 00:12:40 Zpočátku s natáčením souhlasil
 • 00:12:43 a teprve při cestě za ním
  nás dostihl e-mail
 • 00:12:45 podepsaný inženýrem
  Štefanem Haviarem,
 • 00:12:48 předsedou Krajského klubu
  českého pohraničí Zlínského kraje,
 • 00:12:51 kterým bylo natáčení zrušeno.
  Prý bychom pana Kotka zneužili
 • 00:12:54 k lživému pomlouvání
  období budování socialismu.
 • 00:12:57 Přesto jsme za panem Kotkem jeli.
  Choval se k nám mile a zdvořile,
 • 00:13:01 ovšem nekompromisně se držel
  linie klubu. Nenatáčelo se.
 • 00:13:04 Názor člověka,
  který službu na hranicích
 • 00:13:07 považuje dodnes za potřebnou,
  tak v našem pořadu chybí.
 • 00:13:11 Není to ovšem vina Historie.cs.
 • 00:13:14 Otázka viny neviny pohraničníků,
  zodpovědnosti, nezodpovědnosti,
 • 00:13:18 je velmi zajímavá a složitá
  a není na to jednoduchá odpověď.
 • 00:13:21 Ti lidé byli samozřejmě
  na jedné straně
 • 00:13:24 součástí toho režimu,
  součástí toho aparátu,
 • 00:13:28 na druhé straně byli i oběťmi.
  Samozřejmě v jednom.
 • 00:13:32 A uvědomme si znovu to číslo,
  které jsem tady říkal,
 • 00:13:37 těch 200 pohraničníků,
  kteří spáchali sebevraždu.
 • 00:13:42 Byli to mladí kluci,
 • 00:13:45 kteří se dostali do situace,
  se kterou si nevěděli rady.
 • 00:13:48 Na jedné straně jim bylo
  kladeno za úkol zřejmě něco,
 • 00:13:52 co bylo v rozporu
  s jejich svědomím,
 • 00:13:55 s čím se nedokázali vyrovnat,
  byly tam velmi tvrdé podmínky,
 • 00:13:58 a tu situaci řešili tak,
  jak ji řešili.
 • 00:14:02 A tady je důležité si uvědomit
  ještě jednu věc,
 • 00:14:05 a to je atmosféra, která panovala
  na hranicích v těchto jednotkách.
 • 00:14:11 Když jsem dával dohromady první
  knížku Příběhů železné opony,
 • 00:14:15 tak jsem tam narazil
  na naprosto neuvěřitelný
 • 00:14:19 a pro člověka,
  který ty reálie nezná,
 • 00:14:23 asi i nepochopitelný příběh,
  příběh vojáka, který se dozvěděl,
 • 00:14:28 že ten, kdo z pohraničníků
  zadrží narušitele,
 • 00:14:33 čili někoho, kdo chce utéct,
  tak dostane za odměnu opušťák.
 • 00:14:39 A jemu v hlavě uzrála
  nepředstavitelná, šílená myšlenka.
 • 00:14:45 On zastřelí svého kamaráda,
  svého kolegu,
 • 00:14:49 a řekne, že chtěl utéct,
  a za to dostane opušťák.
 • 00:14:54 On tuto myšlenku
  skutečně realizoval,
 • 00:14:57 když se svým kolegou šel
  na hlídku, tak ho zastřelil,
 • 00:15:01 dostal za to ten opušťák,
  jel k rodině,
 • 00:15:05 jemu se v té době narodilo dítě,
  čili on to dítě chtěl vidět,
 • 00:15:08 tak se za rodinou dostal,
 • 00:15:11 ale mezitím při vyšetřování
  se přišlo na to,
 • 00:15:15 jak to ve skutečnosti bylo,
 • 00:15:18 jeho podvod byl odhalen
  a on byl usvědčen jako vrah.
 • 00:15:22 Tato epizoda velmi názorně
  ilustruje,
 • 00:15:26 jaké poměry panovaly
  v pohraničních jednotkách,
 • 00:15:29 jaký tlak asi na ty mladé chlapce
  byl vyvíjen
 • 00:15:34 a jak oni se s tím vyrovnávali
  či nevyrovnávali,
 • 00:15:39 čili uvědomme si, nikdy to nelze
  vytrhávat z dobových souvislostí.
 • 00:15:44 Tlaky, které na té rotě byly,
 • 00:15:47 tam to začínalo
  od zapečetěných rádií,
 • 00:15:50 pravidelných návštěv usměvavých
  příslušníků kontrašpionáže,
 • 00:15:54 kteří si zvali péesáky
  do kanceláří
 • 00:15:57 a žoviálně si s nimi povídali,
 • 00:15:59 ale zároveň čekali
  na jakékoli slovo,
 • 00:16:02 jestli ten nebo ten neuvažuje
  o tom, že by chtěl utéct.
 • 00:16:05 A ještě z toho výcviku
  jsme tam přicházeli s tím,
 • 00:16:08 že jsme přesně věděli,
  Bayerische Grenzpolizei,
 • 00:16:11 Bundes Grenze Schutz, US Army,
  to všechno, co nás tam čeká,
 • 00:16:15 a záhy jsme zjišťovali,
  že ten náš největší "nepřítel?
 • 00:16:18 je v podstatě občan Polska,
  NDR, Bulharska, Československa,
 • 00:16:22 lidé ze Slovenska,
  případně z Vietnamu.
 • 00:16:26 Takže spousta lidí
  si to uvědomovala,
 • 00:16:29 ale byl to jen rok a půl, dva roky,
  každý si to chtěl odkroutit
 • 00:16:33 a každý se v duchu tajně bránil
  tomu, aby se dostal do situace,
 • 00:16:37 kdy by musel se zbraní mít
  před sebou někoho 100 metrů,
 • 00:16:41 hranice byla vzdálena
  třeba jen 200 metrů a teď...
 • 00:16:58 VÝSTŘELY
 • 00:17:04 Já jsem se naštěstí
  k tomu nedostal,
 • 00:17:07 ale je mi jasné, že ty tlaky
  a události, které se odehrály,
 • 00:17:10 a bylo jich obrovské množství,
  byly tam neskutečné zvraty,
 • 00:17:14 neskutečné až filmové scény
  a zároveň tragédie,
 • 00:17:17 vycházelo to zase jen z podstaty
  těch drátů a hesla Neprojdou!
 • 00:17:20 Děkuju tomu, že jsem zažil
  tuhle absurdní zkušenost,
 • 00:17:23 protože být v první linii v době,
 • 00:17:26 kdy se na tomto hrotu železné
  opony střetávaly ty dvě ideologie,
 • 00:17:30 kdy tam bylo cítit nebo tam
  smrdělo obrovské napětí,
 • 00:17:34 protože to byl prostor,
  kam se nedalo dostat,
 • 00:17:37 to bylo prostě něco
  tak neskutečného,
 • 00:17:41 že ten, kdo to nezažil,
  tak to prostě nepochopí.
 • 00:17:44 Na to samozřejmě nemůžu být hrdý,
  ale nebyl jsem tam dobrovolně,
 • 00:17:47 nebyl jsem pohraničníkem
  z povolání,
 • 00:17:50 ale za zkušenost, kterou jsem
  zažil, budu do smrti velmi rád,
 • 00:17:53 protože to bylo něco
  tak neskutečného,
 • 00:17:56 že vím přesně, o čem to bylo,
  a proto tady o tom můžu mluvit.
 • 00:18:05 KLEPÁNÍ
 • 00:18:07 Vstupte!
 • 00:18:11 Soudruhu poručíku,
  mezi úsekem dvě a dvě b
 • 00:18:14 se někdo přiblížil z Bavorska
  až k drátům.
 • 00:18:17 -Nebylo nic slyšet?
  -Ne, byla už tma.
 • 00:18:19 -Vidět nebylo nic, jen slyšet.
  -A tak jsme vypálili světlici.
 • 00:18:22 Je to špaténka, mládenci,
  prozradili jste stanoviště.
 • 00:18:27 Ten naproti asi nic víc nechtěl.
 • 00:18:31 Příště půjdete na stanoviště
  docela viditelně.
 • 00:18:35 Pomalu jako na přehlídce.
 • 00:18:38 A pak se odplížíte na místo,
  které určím. Potichu jako hadi.
 • 00:18:44 Neprozrazovat se a čekat,
 • 00:18:47 dokud ten naproti
  nepřeleze k nám přes dráty.
 • 00:18:50 Teprve potom. Jasný?
 • 00:18:55 Jaké bylo technické zabezpečení?
 • 00:18:58 Mezi lidmi se vypráví
  o vysokém napětí v drátech,
 • 00:19:01 o minových polích,
  o používání psů volně.
 • 00:19:06 Je to pravda, pánové,
  nebo to jsou jen pověsti?
 • 00:19:09 Nové pověsti české?
 • 00:19:12 Ono se to vyvíjelo
  postupně všechno.
 • 00:19:15 Po únoru dochází zejména v oblasti
  Šumavy a Českého lesa k tomu,
 • 00:19:23 že tehdy platné
  celní pohraniční pásmo
 • 00:19:26 je vyhlášeno jako zóna
  s omezením.
 • 00:19:29 Je to zhruba od Jáchymova
  po Kaplici.
 • 00:19:32 A jsou tam platná omezení,
  že se v noci nesmí vycházet,
 • 00:19:36 že jsou, bylo to v zimě,
  že jsou zakázány zimní sporty,
 • 00:19:42 a v případě letních rekreací
  jsou některé oblasti,
 • 00:19:46 zhruba Chodsko a část Šumavy,
  je do nich zakázán vstup.
 • 00:19:52 Nicméně obyvatelstvo,
  které bylo navyklé tam jezdit,
 • 00:19:56 tak si víceméně ten vstup
  vynucovalo,
 • 00:20:00 takže stačil vstup
  na nějaké povolení.
 • 00:20:04 Tento stav byl jen dočasný,
  léta 1948 a 1949.
 • 00:20:09 I v té době jsou už známy
  třeba příkazy,
 • 00:20:12 aby byly přerušeny cesty,
  které vedou přes státní hranici.
 • 00:20:16 V roce 1951 jsou přijaty
  základní zákonné normy,
 • 00:20:20 které potom platí
  až do roku 1989.
 • 00:20:26 Je to nařízení ministra národní
  bezpečnosti číslo 70 z roku 1951
 • 00:20:31 o právu příslušníka
  Pohraniční stráže použít zbraň.
 • 00:20:35 Shodou okolností bylo zrušeno
  až v roce 1991.
 • 00:20:40 Prakticky z téže doby je to zákon
  číslo 69 o ochraně státní hranice,
 • 00:20:46 ten byl přijat
  v takové zajímavé atmosféře,
 • 00:20:50 kdy vrcholila tisková, dnešními
  slovy řečeno mediální kampaň
 • 00:20:54 kolem případu Babice,
 • 00:20:57 kde byl vlastně hlavní agent,
  který přišel ze zahraničí,
 • 00:21:01 a bylo na půdě Národního
  shromáždění zdůrazňováno,
 • 00:21:04 musíme mít dobrou pohraniční
  stráž na ochranu státní hranice,
 • 00:21:08 aby k nám nemohli
  tito příslušníci chodit.
 • 00:21:11 A v tom zákoně bylo samozřejmě
  i řečeno něco zlověstnějšího,
 • 00:21:15 že ministr národní bezpečnosti
  může zakázat vstup
 • 00:21:19 na určité území
  československého státu,
 • 00:21:23 a toto byl vlastně
  takový zákonný podklad,
 • 00:21:27 na jehož základě
  potom vzniklo v dubnu...
 • 00:21:30 Ono to fungovalo trošku
  jako stanné právo.
 • 00:21:33 ...zakázané pásmo a pásmo, které
  na ně navazovalo, pásmo hraniční.
 • 00:21:37 V tom zakázaném pásmu,
 • 00:21:40 které mohlo být 2 km od státní
  hranice v závislosti na osídlení,
 • 00:21:44 nesměl nikdo bydlet,
  vstup tam byl jen na povolení,
 • 00:21:48 a v tom hraničním pásmu
  byl pobyt povolen jen těm,
 • 00:21:52 proti kterým Státní bezpečnost
  a Pohraniční stráž neměly námitek.
 • 00:22:00 Čili tím pádem vznikly
  částečně vylidněné
 • 00:22:04 nebo úplně vylidněné zóny,
 • 00:22:06 a do nich pohraničníci začali
  instalovat svoje "zařízení?.
 • 00:22:12 Soudruhu vojíne, provedeme
  kontrolu signální stěny
 • 00:22:16 a kontrolního pásu až do prostoru
  pozorovatelny číslo 1.
 • 00:22:20 Na vnější stranu signální stěny
  projdete vraty první
 • 00:22:24 až ke dvojitému kůlu.
  Já vás budu zajišťovat.
 • 00:22:27 Uzamčení vrat provedu sám.
 • 00:22:30 Postupovat budete
  50 metrů přede mnou.
 • 00:22:33 Za postupu budete kontrolovat
  signální stěnu
 • 00:22:36 a pozorovat směrem
  do vnitrozemí.
 • 00:22:39 Já provedu kontrolu
  kontrolního pásu
 • 00:22:42 a pozorovat budu směrem
  do zahraničí.
 • 00:22:45 Od pozorovatelny číslo 1 se vrátíme
  zpět k průchodu u buku.
 • 00:22:49 Projdeme na vnitřní stranu
  signální stěny
 • 00:22:52 a po lesní cestě postoupíme
  do prostoru mýtiny,
 • 00:22:55 kde vydám doplňkový rozkaz.
 • 00:22:59 Zjistíte-li narušení signální stěny
  nebo neznámou osobu,
 • 00:23:02 přivolejte mě k sobě zvednutím
  ruky a ukázáním do směru.
 • 00:23:06 -Máte dotaz?
  -Nemám.
 • 00:23:09 Zde máte klíče.
 • 00:23:15 Vpřed!
 • 00:23:22 Byly to především
  ty nejjednodušší v roce 1951,
 • 00:23:26 což byla nástražná
  osvěcovadla...
 • 00:23:29 Která zůstala také až do konce.
 • 00:23:33 Byly to jakési výmetnice
  na světelný náboj, na světlici.
 • 00:23:37 K nim vedl drát
  několik desítek metrů dlouhý.
 • 00:23:41 To bylo takové nejjednodušší,
  to si mohla hlídka instalovat
 • 00:23:45 a potom zase po službě
  svinout a odnést.
 • 00:23:49 Pak jak se toto pásmo
  konstituovalo dál,
 • 00:23:53 tak v roce 1952 už jsou tam
  budovány průseky,
 • 00:23:57 drátěné zátarasy, třístěnné,
 • 00:24:01 pozorovatelny
  a kontrolní orné pásy.
 • 00:24:05 Kontrolní orné pásy měly šířku
  minimálně 4 metry, zpravidla víc.
 • 00:24:12 Po obou stranách té stěny.
 • 00:24:15 A požadavky na ten průsek
  byly zhruba 14 až 18 metrů.
 • 00:24:19 Vzpomínám si, když jsem zachytil
  jednu písemnost,
 • 00:24:23 kde Ludvík Hlavačka
  žádá 20 metrů,
 • 00:24:27 tak to už bylo na náměstka
  ministra národní bezpečnosti moc,
 • 00:24:31 a vyhradil si právo,
  aby v každém jednotlivém případě,
 • 00:24:35 kdy se bude požadovat 20 metrů,
  že bude on sám rozhodovat.
 • 00:24:40 Takže toto byl základ,
  taková ta základní vrstva,
 • 00:24:44 na kterou se "navěšovala?
  další opatření,
 • 00:24:48 jako byla osnova vodičů proudu
  o vysokém napětí.
 • 00:24:55 Ta se začínala budovat v Chebu
  už v zimě roku 1952.
 • 00:25:01 Vodiče byly ze začátku čtyři,
  později přibyl pátý vodič.
 • 00:25:08 A co se týče napětí,
 • 00:25:12 počáteční soustava měla
  2 kilovolty, později 4 kilovolty,
 • 00:25:19 a v tom "rozkvětu? to dosáhlo
  zhruba šesti kilovoltů.
 • 00:25:22 A aby toho nebylo málo,
 • 00:25:26 tak mezi stěny drátěného zátarasu
  byly umístěny nástražné miny,
 • 00:25:30 které byly umístěny na zemi.
 • 00:25:37 To byla první časová vrstva.
 • 00:25:41 Od nich vedl drát
  dlouhý asi 25 m.
 • 00:25:45 To bylo u Aše, asi 7 km
  tohoto úseku.
 • 00:25:49 Nikoho na těch minách
  naštěstí nezabili,
 • 00:25:54 nicméně zprávy z 5. chebské
  pohraniční brigády
 • 00:25:58 si to velice pochvalovaly,
  jelikož říkaly,
 • 00:26:01 že to má obrovský vliv
  na tamní obyvatelstvo.
 • 00:26:05 Čili jako by ten vliv odstrašující
  tady tohoto byl velice oceňován.
 • 00:26:10 Možná je třeba
  maličko dovysvětlit,
 • 00:26:14 padlo jméno Ludvík Hlavačka,
 • 00:26:16 to byl první velitel
  Pohraniční stráže.
 • 00:26:20 To jméno je možná dobré
  si zapamatovat.
 • 00:26:23 Je to člověk, kterého možná
  veřejnost zná z procesu
 • 00:26:27 s Aloisem Grebeníčkem
  z Uherského Hradiště,
 • 00:26:30 kde Ludvík Hlavačka
  pracoval a působil
 • 00:26:34 jako vyšetřovatel tajné policie,
  vedoucí vyšetřovny,
 • 00:26:38 a později se jeho kariéra
  rozvíjela dramaticky a úspěšně,
 • 00:26:43 takže se stal prvním velitelem
  Pohraniční stráže.
 • 00:26:49 Byl to on, kdo nařídil zřídit
  elektrické zátarasy,
 • 00:26:53 a byl to on, kdo za ně byl
  po roce 1990 i obviněn.
 • 00:26:58 Už potom, to možná si diváci
  vzpomenou, soud neproběhl.
 • 00:27:04 On ze zdravotních důvodů
  se k němu nikdy nedostavil,
 • 00:27:08 takže souzen a odsouzen nebyl.
 • 00:27:12 Soudruhu vojíne, pozorujte
  ve směru vpravo mlází,
 • 00:27:16 vlevo lesní cesta.
 • 00:27:19 Vydám rozkaz k zaujetí
  stanoviště prvního místa zastávky.
 • 00:27:23 Vaše stanoviště na okraji mlází,
  tam u toho smrku,
 • 00:27:27 s úkolem střežit úsek vpravo
  lesní cesta, vlevo suchý buk.
 • 00:27:32 Moje stanoviště bude zde za mnou
  ve skupině smrčků.
 • 00:27:36 Budu střežit úsek zprava
  suchý buk,
 • 00:27:40 vlevo lesní cesta směrem
  ke státním hranicím.
 • 00:27:43 Na stanoviště se přesunete první.
 • 00:27:46 Přeběhnutím do mlází na jeho okraj
  se přesunete plížením.
 • 00:27:50 K zamaskování si připravíte
  větvičky ze smrků v hloubce mlází.
 • 00:27:55 Ten systém v podstatě došel
  k takové genialitě,
 • 00:27:58 že když si vezmete, po každé straně
  signální stěny ty čtyřmetrové pásy,
 • 00:28:03 já jsem říkal, že to byla nejdelší
  bramborová pole na světě,
 • 00:28:08 protože ten tvar byl udělán takhle,
 • 00:28:12 to znamená jako bramborové pole,
  když do toho ten narušitel šlápl,
 • 00:28:15 k tomu ty dráty, pozorovatelny,
 • 00:28:18 často, když byly neprůstupné
  ty úseky,
 • 00:28:22 tak se zamotávaly do toho
  malinovníku ostnaté dráty,
 • 00:28:26 a ten systém byl tak neskutečně,
  neskutečně masivní a obrovský,
 • 00:28:30 musel spotřebovat tak obrovskou
  energii lidí, peněz a tak dále,
 • 00:28:34 a to všechno jenom proto,
  kdyby náhodou jeden člověk
 • 00:28:38 se zrovna v tomhle úseku
  rozhodl opustit republiku.
 • 00:28:42 Drahý špás.
 • 00:28:44 Takže každý, kdo si dnes
  prochází na státní hranici
 • 00:28:47 a stoupne si třeba
  na hraniční patník,
 • 00:28:50 tak si myslím, že by neměl
  zapomínat na to,
 • 00:28:54 že ještě před 25 lety by ta šance
  byla absolutně nulová,
 • 00:28:57 možná jen v rychlém běhu
  jako ve filmu Motýlek,
 • 00:29:00 ale také by vám kolem hlavy
  létaly kulky.
 • 00:29:03 Na to by neměl nikdo zapomínat.
 • 00:29:06 Zanícený projev velitele
  ruší poplach.
 • 00:29:08 Hlídka ozbrojená samopaly
  míří do terénu.
 • 00:29:11 Narušitel prchá
  podél drátěného zátarasu.
 • 00:29:13 Diváci se zapojují do děje.
 • 00:29:16 Pohybují se
  s poplachovou hlídkou.
 • 00:29:19 Ve ztemnělém lese pes sleduje
  stopu. Na povel útočí.
 • 00:29:22 Uprchlík se brání, ale jeho
  cesta za svobodou tady končí.
 • 00:29:27 -Občas mi běhal mráz po zádech.
  -Zajímavý, jsem to nečekala.
 • 00:29:31 Uvnitř roty se pohybují
  průvodci v civilu,
 • 00:29:33 představují technické úpravy.
 • 00:29:36 Sem směřovaly všechny linky
  ze signální stěny.
 • 00:29:39 Tady to zjistili, tak kontaktoval
  přímo důstojníka.
 • 00:29:42 Loučovičtí zastupitelé
  rotu pronajali na 2 měsíce.
 • 00:29:45 Některým místním
  se ale celá akce vůbec nelíbí.
 • 00:29:48 Život přímo na železné oponě
  je pro ně stále citlivé téma.
 • 00:29:51 Někteří s pohraničníky
  úzce spolupracovali.
 • 00:29:54 Některé lidi to pohoršuje,
 • 00:29:56 ale jsou to skutečnosti, které
  byly, tak proč je nepřipomenout.
 • 00:30:00 Jednoznačný pohled na akci
  nemají ani historici.
 • 00:30:02 Obávají se, aby se z projektu
  nestala pouťová atrakce.
 • 00:30:06 Je možná potřebné říct ještě
  k těm elektrickým zátarasům,
 • 00:30:09 že fungovaly až do roku 1965.
 • 00:30:12 Umírali na nich lidé, samozřejmě.
 • 00:30:16 Poslední obětí byl
  Břetislav Funiok.
 • 00:30:19 Zemřel vlastně těsně předtím,
  než železná opona v té podobě,
 • 00:30:24 s těmi elektrickými zátarasy,
  skončila.
 • 00:30:30 Dráty byly odpojeny
  po protestech ze zahraničí,
 • 00:30:33 to je třeba si také uvědomit,
 • 00:30:36 protože zahraniční strana,
  německá a rakouská,
 • 00:30:40 si stěžovala,
  že je to nebezpečné zařízení
 • 00:30:44 a ohrožuje bezpečnost obecně.
 • 00:30:49 S tím souvisí i druhá věc,
  a to bylo přemýšlení o tom,
 • 00:30:54 jak po odpojení "nepřekonatelné?
  hranice elektrické,
 • 00:31:00 jak tuto překážku nahradit.
 • 00:31:06 A tehdy se ukázalo, že velmi
  dobrým způsobem jsou SUPI.
 • 00:31:14 Je to zkratka a znamená to
  samostatně útočící psi.
 • 00:31:18 Tito psi se používali
  právě v těch úsecích,
 • 00:31:22 kde železná opona byla
  příliš blízko skutečné hranici.
 • 00:31:28 Byla to dvojice psích sourozenců,
 • 00:31:31 kteří z nějakého
  kynologického hlediska
 • 00:31:35 jsou k tomu lépe vycvičitelní,
 • 00:31:38 a tito dva psi měli za úkol
  zaútočit na člověka
 • 00:31:43 a držet ho do té doby, než přijde
  hlídka a dotyčného zneškodní.
 • 00:31:49 Samozřejmě že to bylo stejně
  drastické a nebezpečné opatření,
 • 00:31:53 jako byly elektrické zátarasy.
 • 00:31:56 Uvedu jeden tragický případ,
 • 00:32:00 který se stal už koncem 80. let
  u Bratislavy,
 • 00:32:03 tam bylo právě
  to úzké území hraniční,
 • 00:32:07 kde byli nasazováni
  samostatně útočící psi.
 • 00:32:10 Ti tam roztrhali
  německého chlapce,
 • 00:32:14 který vzápětí zemřel
  v bratislavské nemocnici.
 • 00:32:23 Byla to tragická
  a naprosto nesmyslná smrt,
 • 00:32:27 protože ti psi ho dostihli
  asi 20 metrů od rakouské hranice.
 • 00:32:33 Já jestli můžu ještě k té smečce,
 • 00:32:36 jak jste říkal, že to byly úseky,
  které byly velmi krátké,
 • 00:32:39 ale zároveň to byly úseky,
 • 00:32:42 které, což byl například
  případ na Folmavě,
 • 00:32:46 protože to byly tak strmé kopce
  a tak dlouhé úseky,
 • 00:32:49 že než by tam pohraničníci
  dojeli vozem
 • 00:32:52 a pak to byli schopni
  proběhnout,
 • 00:32:55 tak ti psi to samozřejmě
  provedli velmi rychle.
 • 00:32:58 A ještě k tomu systému,
  klec byla umístěna hned za dráty,
 • 00:33:02 za druhým plotem proti zvěři,
 • 00:33:05 a v momentu, kdy hlídka dostala
  od signalisty nebo z velení roty,
 • 00:33:09 že v jejich úseku, který byl
  dlouhý třeba půl kilometru,
 • 00:33:13 že tam je zkrat, to znamená
  potenciální problém,
 • 00:33:17 taky tam třeba mohl být
  zkrat od zvěře,
 • 00:33:20 tak oni pouštěli
  takový velmi ostrý tón,
 • 00:33:24 který byl slyšet na Folmavě
  nad tím údolím,
 • 00:33:27 a na kterou stranu se ta klec
  otevřela, tak psi vybíhali.
 • 00:33:30 Vždycky tam v té smečce
  byl vůdce, který běžel na čele,
 • 00:33:34 ten druhý pes ho jistil,
  ten první dělal stopu,
 • 00:33:37 a dokonce si to ti psi
  byli schopni rozdvojit,
 • 00:33:40 to znamená, že kdyby byl
  větší počet utíkajících,
 • 00:33:43 tak ti psi byli schopni
  zachytit dva až tři lidi.
 • 00:33:46 Potom v 80.letech se tento systém
  začal rušit jako nehumánní.
 • 00:33:51 Jenom na věčnou paměť bych uvedl
  psy, kteří sloužili na Folmavě,
 • 00:33:55 to byla dvojice Haki a Fix
  a Ergo a Ret.
 • 00:33:58 To byly dvě smečky,
  které se neustále střídaly,
 • 00:34:02 ale jenom v noci, protože
  zase byl důležitý moment,
 • 00:34:05 že ve dne, to jsme možná
  ještě neřekli,
 • 00:34:08 se ty úseky kontrolovaly
  z pozorovatelen součinností.
 • 00:34:11 Ale v noci tam nebylo vidět,
  a proto se tam nasazovaly smečky.
 • 00:34:15 Něco ti ukážu.
 • 00:34:22 -Stůj! Kdo tam?
  -Nejdřív střílejí. Pak se ptají.
 • 00:34:27 Říká se také,
  a to se vás chci zeptat,
 • 00:34:30 jestli to je pomluva
  nebo to má reálný základ,
 • 00:34:33 že jedna rada nebo instrukce,
  tajná tedy,
 • 00:34:39 byla, že když se střílí
  po nějakém narušiteli,
 • 00:34:44 tak první rána má jít do těla
  a druhá do vzduchu pro výstrahu.
 • 00:34:48 Je to pravda, nebo je to
  vymyšlená pomluva?
 • 00:34:52 Oficiálně je to samozřejmě
  nepravda,
 • 00:34:55 nicméně realita je taková,
 • 00:34:58 že když probíhala školení
  a tak dále,
 • 00:35:01 samozřejmě se nacvičovaly akce,
 • 00:35:04 které se potom na hranicích
  odehrávaly ostře,
 • 00:35:07 tak nám bylo dáváno velmi tvrdě,
  abychom to tak dělali,
 • 00:35:11 že v momentě, když je hranice
  blízko a když už není nic jiného,
 • 00:35:16 tak že musí být varovný výstřel
  do narušitele a potom do vzduchu.
 • 00:35:21 Takže znovu říkám,
  hlavní heslo, aby nikdo neprošel,
 • 00:35:25 bylo podmíněno tím, že když už by
  ta situace byla tak napjatá,
 • 00:35:29 tak samozřejmě hlavní bylo
  toho narušitele zastřelit.
 • 00:35:33 Což je velmi tragická realita,
 • 00:35:37 ale skutečně varovný výstřel
  byl do vzduchu,
 • 00:35:40 a každý kdo byl u PS,
  to nemůže popřít, tak to bylo.
 • 00:35:43 Nicméně poručit mi mohou,
  že musím střílet,
 • 00:35:46 ale nikdo mi nemůže poručit,
  že se musím trefit.
 • 00:35:50 To je strašně složitá otázka.
 • 00:35:53 Celá ta mašinérie,
  to nebyly jenom dráty a služba,
 • 00:35:56 to byla zároveň kontrašpionáž,
  neustálý tlak, kontroly,
 • 00:36:00 psychický tlak a strach
  těch kluků, jako jsme byli my,
 • 00:36:04 abychom se nedostali
  do nějakého průšvihu.
 • 00:36:08 A přístup velitelů byl takový,
 • 00:36:11 že ti to brali v podstatě
  jako své zaměstnání.
 • 00:36:14 A jako se soutěžilo
  ve vnitrozemí o to,
 • 00:36:17 jestli ten a ten podnik
  bude mít vzorného pracovníka,
 • 00:36:21 tak se i u Pohraniční stráže
  absurdně soutěžilo o to,
 • 00:36:24 která rota bude mít titul
  Vzorná rota.
 • 00:36:27 Vzorná rota znamenalo
  nemít mimořádné události,
 • 00:36:30 nemít postřelení pohraničníků,
 • 00:36:33 nemít proryvy
  a mít co nejvíc zadržení.
 • 00:36:35 A ještě řeknu jednu věc.
 • 00:36:38 Pamatuji si případ, kdy byli
  přivezeni dva mladí kluci z NDR,
 • 00:36:41 které zadrželi někde u Babylonu,
 • 00:36:44 a hlídali se na národním výboru
  na Folmavě v malé místnosti,
 • 00:36:48 a přišel velitel, vlezl do dveří
  a rovnou řekl,
 • 00:36:51 řekněte jim, ať se přiznají,
  jinak je tady zastřelíme.
 • 00:36:54 Samozřejmě to byla ironie,
  ale přístup k těm lidem, hodnota...
 • 00:36:58 Člověk se vyděsí,
  to je nesporné.
 • 00:37:02 V době karlovarského
  filmového festivalu
 • 00:37:05 přijala pozvání
  našich pohraničníků
 • 00:37:08 sovětská filmová delegace.
 • 00:37:17 Herečky Bělochvostikovová
  a Bolotovová, herec Tichonov
 • 00:37:21 se seznámili se životem
  strážců hranic.
 • 00:37:26 Vzpomínka na toto setkání
  nezůstane jen v srdcích,
 • 00:37:29 ale i v kronice
  pohraniční jednotky,
 • 00:37:32 kam se podepsal také Romanov,
 • 00:37:35 předseda výboru pro kinematografii
  Sovětského svazu.
 • 00:37:40 Ale tady, na hranici dvou světů,
 • 00:37:43 je tak málo času
  na podobná setkání.
 • 00:37:46 Rozumím, vyhlásit
  bojový poplach. Provedu!
 • 00:37:50 Pohraniční služba,
  ten způsob služby
 • 00:37:53 nebylo jenom to,
  že tam byli psi, dráty, vojáci,
 • 00:37:56 nebo příslušníci
  Pohraniční stráže.
 • 00:38:00 To bylo také profízlované
  společenství
 • 00:38:04 nejen mezi uniformovanými
  vojáky,
 • 00:38:08 ale byla také Pomocná stráž
  Pohraniční stráže,
 • 00:38:12 dokonce Mladý pohraničník,
  pionýři a svazáci.
 • 00:38:15 Jak tohle fungovalo,
  tahle opravdu agentská spolupráce?
 • 00:38:21 Co se týče spolupráce
  obyvatelstva s Pohraniční stráží,
 • 00:38:25 tak ona zprvu nebyla
  zcela bezproblémová.
 • 00:38:30 Musíme si uvědomit,
  že v roce 1951
 • 00:38:34 osídlení sahalo
  až ke státní hranici,
 • 00:38:38 a často mezi těmito lidmi
  byli právě lidi,
 • 00:38:42 kteří pomáhali protistraně,
  pomáhali převést ty lidi,
 • 00:38:46 byli nápomocni radou nebo
  s nimi do toho terénu šli.
 • 00:38:50 Ovšem jakmile se tam zřídily
  ty dvě zóny,
 • 00:38:54 do roku 1964 dvě zóny,
  pak už jenom jedna,
 • 00:38:58 tak ten, kdo tam chtěl zůstat,
  musel nějakým způsobem najít
 • 00:39:03 modus vivendi
  s tou Pohraniční stráží.
 • 00:39:07 Je také pravda,
  že Pohraniční stráž
 • 00:39:10 si je mohla různými úsluhami
  zavazovat,
 • 00:39:13 protože v pohraničí byl problém,
  jak se někam dopravit,
 • 00:39:17 takže vojáci, pohraničníci,
 • 00:39:20 pokud se nabídli,
  že někoho někam vedou,
 • 00:39:23 tak ten se potom mohl cítit
  povinován jim to oplatit
 • 00:39:27 nějakou protislužbou,
  což mohla být nějaká informace,
 • 00:39:30 nicméně v 1. polovině 50. let
  už máme řadu dokladů,
 • 00:39:34 kdy obyvatelstvo v pohraničí
  dalo pohraničníkům tip,
 • 00:39:38 na jehož základě byl potom
  daný člověk zadržen.
 • 00:39:43 Tato funkce obyvatelstva
  jako pomocníka
 • 00:39:47 se institucionalizuje
  od roku 1956,
 • 00:39:51 přímo vznikají Pomocníci
  Pohraniční stráže jako název,
 • 00:39:55 jako množina osob.
 • 00:39:58 Tito pomocníci vždycky jsou
  v úseku každé pohraniční roty
 • 00:40:03 uváděni v pohraniční knize,
 • 00:40:07 aby velitelé a dozorčí
  o nich věděli,
 • 00:40:10 aby věděli,
  jak je kontaktovat,
 • 00:40:14 a sdružují se podle lokalit
  do družstev, čet, eventuálně rot.
 • 00:40:19 Provádí se třeba jednou nebo
  dvakrát do roka nějaké školení.
 • 00:40:24 A co se týče množství těch lidí,
  skutečně nebylo zanedbatelné.
 • 00:40:29 V úseku rakouské
  a západoněmecké hranice
 • 00:40:33 to bylo několik tisíc
  příslušníků...
 • 00:40:37 -Těch agentů.
  -Této množiny lidí.
 • 00:40:41 To nebyli agenti, byli něco jako
  ve vnitrozemí Pomocná stráž VB.
 • 00:40:45 Já bych řekl, že to prostě patřilo
  k tomu životu tam.
 • 00:40:49 Na Folmavě třeba, když přijížděl
  autobus z Domažlic,
 • 00:40:52 tak řidič byl instruován,
 • 00:40:54 že na každý autobus vycházel
  dozorčí z roty,
 • 00:40:57 a když autobus přijížděl a blikal,
 • 00:41:00 tak bylo jasné, že v autobuse
  je někdo podezřelý.
 • 00:41:03 -Buď východní Němec, nebo někdo
  s batohem. -Polák taky často.
 • 00:41:07 Prostě dostat se do toho území
  s batohem na zádech,
 • 00:41:10 a pokud to člověk neudělal v noci
 • 00:41:13 a měl štěstí, že se mu to všechno
  tou shodou náhod povedlo,
 • 00:41:16 tak to bylo prakticky nemožné,
 • 00:41:19 protože okamžitě někde na něj
  někdo poslal hlídku,
 • 00:41:22 nebo naopak obyvatelé
  volali na rotu.
 • 00:41:25 Tak to bylo, lidé dobrovolně
  spolupracovali.
 • 00:41:29 Nedá se říct, že udávali.
  To byl ten systém tak nastaven.
 • 00:41:32 Informovat o tom, že tam je někdo,
  koho neznáme, to bylo normální.
 • 00:41:36 A ještě jsem chtěl říct jednu věc.
  Železná opona měla dvě slabiny.
 • 00:41:39 To byly vodní toky,
  to znamená i veškeré potoky,
 • 00:41:42 to bylo všechno zadrátováno
  v podstatě až na dno,
 • 00:41:45 ale největší slabinou byly otevřené
  asi sedmimetrové díry v drátech,
 • 00:41:48 což byly železniční spoje, třeba
  směr za Domažlicemi nebo u Chebu,
 • 00:41:52 a tam se v podstatě
  24 hodin denně muselo...
 • 00:41:55 Tam bylo takové stanoviště
 • 00:41:58 a tam asi sedmičlenné hlídky
  hlídaly 24 hodin denně,
 • 00:42:01 protože tam žádná vrata nebyla.
 • 00:42:04 Příslušníci oddělení
  pasové kontroly
 • 00:42:07 často nacházejí výrobky z různých
  dílen ideodiverzních centrál
 • 00:42:11 ve vlacích, pohozené v kupé,
  uličkách, ale i na toaletách.
 • 00:42:15 Bohaté zkušenosti
  s takovou přepravou
 • 00:42:18 různých emigrantských plátků
  a štvavých letáků
 • 00:42:22 mají například na hraničním
  přechodu v Českých Velenicích.
 • 00:42:25 Za šest měsíců loňského roku
 • 00:42:28 v jediném mezinárodním rychlíku
  Vindobona
 • 00:42:31 ve 36 případech zadrželi
 • 00:42:34 1 270 kusů tiskovin
  antisocialistického obsahu.
 • 00:42:38 Samozřejmě se hlásil
  i průjezd vlaku,
 • 00:42:42 protože z české strany železniční
  zaměstnanci do Německa nesměli,
 • 00:42:46 takže třeba z Furth im Waldu
 • 00:42:49 přejížděly lokomotivy
  na českou stranu, tahaly vlaky,
 • 00:42:52 a jinak samozřejmě rychlíky
  projížděly volně,
 • 00:42:55 ovšem zase na České Kubici
  vlak stál skoro hodinu,
 • 00:42:58 všechno se prohlíželo,
  veškeré časopisy,
 • 00:43:01 všechno, co zůstalo po cestujících,
  kteří vystoupili.
 • 00:43:04 Neexistovalo, aby nějaký německý
  časopis zůstal v odpadním koši.
 • 00:43:08 Ten vlak se kompletně vyčistil,
 • 00:43:11 aby náhodou nějaký pach ideologie
  se nevezl dál.
 • 00:43:14 Okolo vlaku stáli pohraničníci
  se samopaly.
 • 00:43:18 Když přijel nákladní vlak,
 • 00:43:21 tak se propíchávalo uhlí
  nebo se prohlíželo dřevo,
 • 00:43:24 aby ani tímto způsobem se nikomu
  nepovedlo dostat se ven.
 • 00:43:28 Vrcholem Pohraniční stráže
  potom bylo,
 • 00:43:31 že dva z těch vojáků
  sloužili v civilu,
 • 00:43:35 pohybovali se v blízkosti nádraží,
  někdy i ve vnitrozemí.
 • 00:43:39 -Říkalo se jim pátrači.
  -Pátrači, ano, správně.
 • 00:43:42 Ti kluci byli oblečeni v civilu,
  měli batoh nebo tašku přes rameno.
 • 00:43:46 Nosili dlouhé vlasy.
 • 00:43:49 Nebyli tak úplně nakrátko,
  ale to jsme nebyli my.
 • 00:43:53 Měli s sebou pistoli,
  měli nějakou vysílačku,
 • 00:43:56 samozřejmě omamující plyn,
  a pouta.
 • 00:44:00 Zkušený člověk je poznal, protože
  měli zpravidla zelené ponožky.
 • 00:44:06 Byly případy, že se na nádraží
  dali s někým do řeči,
 • 00:44:11 a já si pamatuju případ,
 • 00:44:13 že ten jeden pátrač potkal někde
  u nádraží v Domažlicích kluka,
 • 00:44:17 mladý študák, který jak se říká
  z mladické nerozvážnosti
 • 00:44:22 chtěl překonat celý ten systém,
  ten pátrač se s ním dal do řeči,
 • 00:44:27 že mu pomůže,
  že to tam dobře zná,
 • 00:44:30 že bydlí někde v České Kubici,
  že je místní,
 • 00:44:33 a výsledek byl ten,
  že ho na tu rotu přivedl,
 • 00:44:36 že ho v podstatě, jak se říká,
  navedl, dovedl ho k tomu,
 • 00:44:39 tak splnil svou službu, a myslím,
  že dostal povýšení a opušťák.
 • 00:44:43 Byli mezi vojáky nastrčení agenti?
 • 00:44:49 Tam byl samozřejmě tenhle systém
  kontrarozvědky.
 • 00:44:53 Kontrarozvědky tam jezdily
  pravidelně.
 • 00:44:56 To fungovalo velmi promyšleně.
 • 00:45:00 Ale sami vojáci byli
  ideologicky zpracováváni
 • 00:45:03 a vedeni k tomu, aby si všímali
  věcí kolem sebe.
 • 00:45:09 Ale uvědomme si tu atmosféru.
 • 00:45:12 Oni to někdy z pocitu vlastní
  bezpečnosti dělali a dělat museli.
 • 00:45:19 Uvedu jeden tragický případ,
 • 00:45:23 který se stal na hranici
  s Bavorskem,
 • 00:45:27 kdy jeden voják
  se rozhodl utéct,
 • 00:45:31 a dostal se do potyčky
  se svým kolegou,
 • 00:45:34 protože se jednalo
  o dvojčlennou hlídku,
 • 00:45:38 kolegu shodil z pozorovatelny
  a on dole vykrvácel.
 • 00:45:43 On utekl a dostal se do západního
  Německa, kde byl souzen.
 • 00:45:49 Němci ho nevydali,
  ale soudili ho.
 • 00:45:53 Čili ti vojáci se dostávali
  ne vlastní vinou,
 • 00:45:57 shodou okolností, náhodou
  se mohli dostat do situace,
 • 00:46:02 kdy mohli sloužit s někým,
  kdo je mohl takto ohrozit,
 • 00:46:06 čili ta atmosféra byla
  skutečně taková,
 • 00:46:10 že přála těm,
  kteří třeba si všímali víc,
 • 00:46:14 udávali a udali třeba i kolegu.
 • 00:46:18 Ale o takových případech
  konkrétních já nevím.
 • 00:46:24 Ten případ střetu na hranicích,
  já zase vím o akci,
 • 00:46:28 se kterou jsme byli
  podrobně seznamováni.
 • 00:46:32 Tam došlo k tomu,
  že jeden z té dvojčlenné hlídky
 • 00:46:35 toho svého kolegu
  odzbrojil samopalem,
 • 00:46:38 a v podstatě mu vysvětlil,
  omluvil se mu, že chce utéct,
 • 00:46:41 že odchází a tu zbraň si bere
  jenom proto, aby na něj nemohl,
 • 00:46:45 a když se od něj vzdálil
  asi na deset metrů,
 • 00:46:48 tak ten kluk vzal signální pistoli
  a zastřelil ho signální pistolí.
 • 00:46:51 Ale ještě k tomu střetu ideologií,
 • 00:46:55 samozřejmě stát československý
  v té době měl své agenty
 • 00:46:58 i na táborech za hranicí,
 • 00:47:01 to znamená, že když se stalo,
  že skutečně náhodou někdo utekl,
 • 00:47:04 tak během dvou dní
  se přesně vědělo, kdo to byl,
 • 00:47:07 odkud pocházel a průběh toho,
  jak se ten útěk podařil,
 • 00:47:11 což nám ze začátku
  nebylo moc jasné,
 • 00:47:13 ale já jsem třeba osobně
  zažil případ,
 • 00:47:16 kdy přijeli na rotu dva civilisté
  ve voze s pražskou značkou,
 • 00:47:20 sešli se s velitelem roty,
  během půl hodiny vyšli v maskáčích,
 • 00:47:24 měli s sebou škorpiony, zbraně,
  sami si vzali auto z roty
 • 00:47:29 a odjeli sami na státní hranici.
 • 00:47:33 A pak jsem se dozvěděl,
 • 00:47:36 že na hranici česko-německé
  nebo česko-rakouské,
 • 00:47:39 která byla otevřená,
 • 00:47:42 se scházeli s těmi agenty
  někde v lese nebo u nějaké kaple
 • 00:47:45 a tam docházelo k předávání
  informací a tak dále.
 • 00:47:48 Pak se po dvou hodinách vrátili,
  převlékli se do civilu a odjeli,
 • 00:47:52 takže ten systém šel dál
  než jen od samopalů k těm psům.
 • 00:47:56 Samozřejmě monitoroval se
  zahraniční tisk,
 • 00:48:00 který reflektoval útěky
  přes železnou oponu.
 • 00:48:02 Popisoval je třeba.
 • 00:48:05 Popisoval, bylo to překládáno,
  bylo to zakládáno ve spisech,
 • 00:48:09 čili dnes kdo přijde do archivu
  a zabývá se těmi útěky,
 • 00:48:12 tak tam často najde překlady
  z rakouských a německých novin.
 • 00:48:15 To všechno byly cesty,
 • 00:48:18 jak se dostat na stopu
  těm úspěšným uprchlíkům
 • 00:48:21 a jak třeba někdy se pokusit
  dostat je zpátky,
 • 00:48:25 protože ono se o tom
  moc nemluví,
 • 00:48:28 ale existovaly
  velmi promyšlené metody,
 • 00:48:31 kdy třeba utekla rodina,
  žila v uprchlickém táboře,
 • 00:48:36 a teď byl vyslán tajnou policií
  některý rodinný příslušník,
 • 00:48:40 který byl pečlivě vytipován,
 • 00:48:43 aby bylo jisté, že se vrátí
  a že na ně má vliv,
 • 00:48:47 nějaká babička třeba, dědeček,
 • 00:48:50 a pokoušel se je přemluvit
  k návratu.
 • 00:48:54 Čili to se skutečně stávalo
  a ty situace byly velmi složité,
 • 00:48:57 protože si představte, že jste
  v táboře, kde není žádný luxus,
 • 00:49:01 kde ta situace
  není úplně ideální,
 • 00:49:05 a najednou za vámi přijede
  někdo z vašich blízkých
 • 00:49:09 a začne vám vysvětlovat,
  že se máte vrátit,
 • 00:49:13 že doma to bude lepší
  a tak dál,
 • 00:49:16 čili ten nátlak, ta situace
  nebyla vůbec jednoduchá.
 • 00:49:20 Já ještě poslední věc
  k těm rotám.
 • 00:49:23 Život v těch rotách byl osobitý,
  to byl vlastně stát ve státě,
 • 00:49:26 a roty, který byly ještě za dráty,
  tedy v prostoru země nikoho,
 • 00:49:30 kde vlastně nebylo možné
  udělat jakousi kontrolu,
 • 00:49:33 protože vždycky se vědělo,
  že někdo přijíždí,
 • 00:49:36 tak tam panovaly
  svérázné zákony
 • 00:49:39 a zároveň se tam děly
  naprosto svérázné věci,
 • 00:49:42 které samozřejmě byly
  ovlivňovány alkoholem,
 • 00:49:45 což se týkalo ve velké míře
  i důstojníků z povolání,
 • 00:49:48 protože někteří tím byli pověstní,
  že nejenže hrdě slouží,
 • 00:49:51 ale zároveň jim z toho trošku,
  jak se říká, hrabalo
 • 00:49:54 a byli závislí na alkoholu,
  a všechno to dobrodružství,
 • 00:49:57 ten život se odehrával
  okolo toho problému,
 • 00:50:01 který byl zakázán,
  to znamená alkohol a tak dále.
 • 00:50:04 Čili myslím si, že život na té rotě
  byl jak o té politické ideologii,
 • 00:50:09 tak i o tom, co se nesmělo,
  ale co se dělalo v plné míře,
 • 00:50:13 a pak s tím samozřejmě souvisely
  i ty nejrůznější tragédie,
 • 00:50:17 mimořádné události,
  postřelení, zapomenutý náboj,
 • 00:50:20 my jsme měli pořád zbraně
  a ostré náboje v ruce,
 • 00:50:24 a když ti kluci třeba přišli
  z hlídky a měli dvě hodiny pauzu,
 • 00:50:28 tak si třeba dali zásobník,
  samopal ne, pod polštář,
 • 00:50:33 takže pak už ten člověk
  třeba nebyl tak opatrný.
 • 00:50:37 A těch problémů,
  těch tragédií skutečných,
 • 00:50:41 které jsou dnes vydávány
  za hrdinství,
 • 00:50:44 což mi přijde opět absurdní,
  tak těch bylo skutečně velmi.
 • 00:50:47 Pánové, děkuji vám, že jste
  si přišli povídat o problému,
 • 00:50:51 který doufám zůstane už navždy
  jen historickou kategorií.
 • 00:50:55 Vám, diváci, také na shledanou,
  Historie.cs se loučí.
 • 00:51:02 Československo má trvalý zájem
  na dobrých vztazích
 • 00:51:06 s Německou spolkovou republikou,
  Rakouskem
 • 00:51:09 a dalšími zeměmi
  západní Evropy.
 • 00:51:12 Služba příslušníků
  Pohraniční stráže
 • 00:51:15 k tomu svým dílem přispívá.
 • 00:51:52 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2009

Související