iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 10. 2008
22:00 na ČT2

1 2 3 4 5

47 hlasů
7170
zhlédnutí

Historie.cs

Osudy 28. října

Tento den neznamenal jen historický zvrat. Od roku 1918 měl on sám vlastní autentické dějiny, od manifestačních oslav až k zatracení.

52 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:14 Dobrý den, Historie.cs.
 • 00:00:17 Petr Placák, Jan Rychlík,
  Josef Tomeš. Dobrý den, pánové.
 • 00:00:28 Ten titulek o provedení převratu
  vznikl o několik let později.
 • 00:00:32 Pravda je ta, že si lidé zpočátku
  nebyli vědomi, že dělají dějiny.
 • 00:00:37 Tak to vypadalo
  na Václavském náměstí
 • 00:00:40 kolem jedenácté hodiny dopolední.
 • 00:00:43 28. říjen jako fenomén,
  jako jistý dějinný prvek,
 • 00:00:46 který si prožil sám svou historii.
 • 00:00:49 Pánové,
  hodně se diskutuje o tom,
 • 00:00:53 zda 17. listopad byl revoluce,
  převrat, předání moci.
 • 00:00:56 Myslím si, že stejně bychom se
  měli zeptat i na 28. říjen.
 • 00:01:02 Byla to revoluce, převrat,
  nebo předání moci?
 • 00:01:05 Já bych jednoznačně řekl, nebyla
  to revoluce, bylo to předání moci.
 • 00:01:09 A říkám tak jako k 17.listopadu,
  zaplaťpánbůh za to.
 • 00:01:15 Žádný rozumný člověk,
  pokud není šílenec,
 • 00:01:18 si nemůže přát revoluci.
  To je krajní prostředek.
 • 00:01:21 Představa revoluce, kterou máme
  od francouzské revoluce
 • 00:01:24 a kterou přijali komunisté
  jako nějaký očistný oheň,
 • 00:01:27 ve kterém shoří
  všechno to shnilé a špatné
 • 00:01:31 a vzejde nový, krásný svět,
  je naprosto scestná.
 • 00:01:34 Já říkám, že mně osobně
  je naprosto odporná.
 • 00:01:37 V roce 1918 se podařilo
  zabránit revoluci,
 • 00:01:40 a to díky, tady můžeme říci,
 • 00:01:43 vstřícnému postoji
  rakouských úřadů
 • 00:01:47 a také osobně císaře Karla I.
  vůči ambicím českých politiků.
 • 00:01:52 A slovenských politiků.
 • 00:01:55 Karel I. když viděl,
  že Rakousko se už zachránit nedá,
 • 00:01:58 tak sám se zaručil,
  stalo se tak při cestě delegace
 • 00:02:03 Československého
  národního výboru
 • 00:02:06 na jednání se zahraničním odbojem
  do Švýcarska při průjezdu Vídní,
 • 00:02:10 že pokud předání moci
  proběhne disciplinovaně,
 • 00:02:14 bez ztráty na životech,
  že rakouská armáda nezasáhne.
 • 00:02:17 To znamená,
  revoluce to rozhodně nebyla,
 • 00:02:21 a není důvodu plakat nad tím,
  že to revoluce nebyla.
 • 00:02:24 Opakuji, budiž za to
  našim předkům chvála.
 • 00:02:28 Já se domnívám, že vhodný výraz
  pro události 28. října
 • 00:02:35 je ten tradiční výraz převrat,
 • 00:02:38 který je dobový
  a který se potom používá
 • 00:02:41 v adjektivní formě
  předpřevratový a popřevratový,
 • 00:02:45 a myslím si, že je to výstižné
  označení pro průběh tohoto dne,
 • 00:02:48 který byl v podstatě velkou
  všenárodní sbratřovací veselicí,
 • 00:02:53 a jako taková se také zapsala
  do paměti všech současníků,
 • 00:02:57 všech, kteří ji prožívali,
 • 00:03:01 a jako taková potom vstoupila
  i do národní paměti.
 • 00:03:05 Výrazy převrat a revoluce
  mohou být definovány různě.
 • 00:03:09 Revoluce se někdy definuje
 • 00:03:12 jako určitý zásadní
  systémový zvrat v historii.
 • 00:03:17 V tomto směru by 28. říjen
  mohl být určitým revolučním aktem
 • 00:03:21 v národním a státoprávním
  slova smyslu,
 • 00:03:25 protože jím vznikl
  zcela nový stát
 • 00:03:28 a bylo jím završeno předchozí
  národně revoluční úsilí,
 • 00:03:32 ale tady samozřejmě
  chápu revoluci
 • 00:03:37 v jiném slova smyslu
  nežli v tom tradičním.
 • 00:03:41 -Spíš taková formální revoluce.
  -Ano, přesně tak.
 • 00:03:45 Ono se to i v dobové publicistice,
  třeba u Viktora Dyka, objevuje,
 • 00:03:49 že naše národní revoluce,
  revoluční dědění a tak podobně,
 • 00:03:54 ale to je revoluce a revolučnost
  chápaná poněkud jinak,
 • 00:03:58 než jak jsme byli zvyklí
  z marxistického kontextu
 • 00:04:02 a jak je obvyklé,
  že slovo revoluce navozuje
 • 00:04:08 ozbrojené dobytí moci
  a revoluční násilí.
 • 00:04:16 Bylo velmi šťastné, že 28. říjen
  byl jistě zásadním zvratem,
 • 00:04:21 ale nebyla rozbita jediná výloha,
  nebyl jediný člověk inzultován
 • 00:04:26 a vše proběhlo takovým tím
  tradičně českým veselým způsobem.
 • 00:04:32 První zákon, který přijala
  československá reprezentace,
 • 00:04:41 byl zákon, ve kterém se pravilo,
 • 00:04:45 se vše zůstává až do odvolání
  při starém a že nic se nemění.
 • 00:04:49 A většinou to dopadlo tak,
  že vše zůstalo při starém.
 • 00:04:54 Ale trošku bych polemizoval
  s tím, že šlo o zcela nový stát.
 • 00:05:02 Do jisté míry i na mírových
  jednáních v Paříži
 • 00:05:07 to bylo deklarováno
  jako staronový český,
 • 00:05:13 respektive československý stát.
 • 00:05:18 A potom ještě jednu poznámku,
  co se týká 17. listopadu.
 • 00:05:26 Naprosto souhlasím s tím,
  co tady bylo řečeno,
 • 00:05:31 protože první republika
  prakticky ve všem stavěla na tom,
 • 00:05:36 co se událo v českých zemích,
 • 00:05:40 ať ekonomicky,
  kulturně nebo politicky,
 • 00:05:44 v 2. polovině 19. století,
 • 00:05:47 a plynule v tom pokračovala,
  zatímco 17. listopadu...
 • 00:05:51 Nemyslím si, že bychom komunisty
  měli věšet na kandelábry,
 • 00:05:55 to samozřejmě ne,
 • 00:05:58 ale měla se udělat právní
  diskontinuita a takovéto věci,
 • 00:06:02 protože tady to bylo naopak,
 • 00:06:05 komunisté destruovali vše,
  co tady bylo před nimi,
 • 00:06:10 a my jsme měli za úkol
  to všechno napravovat.
 • 00:06:16 Ale to bychom diskutovali
  o jiném datu.
 • 00:06:19 Mně šlo o to, že diskuse probíhá
  o obou těch dnech stejně.
 • 00:06:39 Jak se vyvíjel 28. říjen
  za první republiky?
 • 00:06:45 Byl to skutečně spontánní svátek
  československé radosti,
 • 00:06:49 nebo se už v něm objevily
  jakési vrzavé tóny?
 • 00:06:52 Nepochybně to byl svátek Čechů.
 • 00:06:55 Nedělejme si iluze,
  Němci ho neoslavovali,
 • 00:06:58 proč by také měli.
  Osvobození od čeho?
 • 00:07:02 Taky od Rakouska-Uherska.
 • 00:07:05 Vždyť čeští Němci
  nebyli tak zcela loajální...
 • 00:07:08 Nebyli zcela loajální
  možná k Rakousku-Uhersku,
 • 00:07:11 ale rozhodně jejich cílem
  nebylo stát se menšinou
 • 00:07:14 v Československé republice,
  byť demokratické,
 • 00:07:17 ale budiž řečeno
  na obranu našich předků,
 • 00:07:20 ani to po nich nikdo nežádal,
  aby vítali nový stát s radostí.
 • 00:07:24 Úplně postačovalo, že proti němu
  nebudou otevřeně vystupovat.
 • 00:07:28 Na druhou stranu jsem četl zprávu
  anglisty Otakara Vočadla,
 • 00:07:35 že třeba 28. září, na svátek
  zemského českého patrona,
 • 00:07:41 viděl na německých chalupách
  staré české prapory červenobílé.
 • 00:07:48 Že prostě nebylo to...
 • 00:07:51 Že ta určitá... že zemský
  patriotismus přetrvával
 • 00:07:55 i v tom znacionalizovaném
  německém prostředí.
 • 00:08:02 28.října byl Den pracovního klidu.
  Nesmělo se pracovat.
 • 00:08:08 Například v pohraničí v Krkonoších
  takový případ byl,
 • 00:08:11 že dostávali řemeslníci pokutu
  od okresního úřadu za to,
 • 00:08:14 že 28. října neměli zavřeno.
 • 00:08:17 Já si vzpomínám na to,
  jak moje babička,
 • 00:08:22 která s mým dědem,
  důstojníkem finanční stráže,
 • 00:08:25 působila ve 20. letech
  na Podkarpatské Rusi,
 • 00:08:29 a jednou vzpomínala, jak musela
  zasáhnout, když místní četník,
 • 00:08:32 mimochodem poloviční Slovák
  a poloviční Maďar,
 • 00:08:35 chtěl předvést její sousedku,
  Maďarku,
 • 00:08:38 protože věšela prádlo
  na 28. října.
 • 00:08:41 Takže ten svátek se opravdu
  v tomto směru bral velmi vážně.
 • 00:08:44 A pokud šlo o menšiny,
 • 00:08:47 takovýto akt byl chápán
  jako určitá provokace.
 • 00:08:50 Nepochybně minimálně
  mezi českým obyvatelstvem
 • 00:08:52 můžeme říci, že byl konsensus,
 • 00:08:57 že napříč politickým spektrem
  to bylo chápáno jako den významný,
 • 00:09:01 a to i u krajní levice.
 • 00:09:04 Ani komunisté za první republiky
  nevystupují proti 28. říjnu.
 • 00:09:07 Na Slovensku také tento den
  je hodnocen pozitivně,
 • 00:09:10 byť tam od počátku byla debata,
 • 00:09:13 který den je pro Slováky
  významnější,
 • 00:09:17 zda to je 28. říjen nebo 30. říjen,
  den Martinské deklarace,
 • 00:09:22 protože jak bylo zjištěno
  nejpozději v roce 1928,
 • 00:09:27 když se 30. října 1918 v Martině
  scházela Slovenská národní rada,
 • 00:09:33 aby schválila své usnesení
  o oddělení od Uher
 • 00:09:38 a spojení s Čechy
  do jednoho státu,
 • 00:09:41 tak nevěděli členové
  Slovenské národní rady,
 • 00:09:45 že už před dvěma dny byl v Praze
  vyhlášen československý stát.
 • 00:09:49 Stalo se to tak, že Vavro Šrobár,
 • 00:09:52 který byl vyslán 26. října
  do Prahy, se cestou zdržel,
 • 00:09:55 dorazil do Prahy
  až 28. října ráno
 • 00:09:59 a nemohl včas o událostech
  v Praze podat zprávu.
 • 00:10:02 U levicových sil,
  především u komunistů,
 • 00:10:06 už za první republiky
  se poukazovalo na to,
 • 00:10:09 že to byl jen převrat, že po něm
  nenásledovala sociální revoluce,
 • 00:10:13 jak si dělnictvo a rolnictvo
  nepochybně přály,
 • 00:10:18 a že tudíž je to vlastně
  jen taková první fáze revoluce,
 • 00:10:23 oni to přirovnávali třeba
  k únorové revoluci v Rusku,
 • 00:10:27 po které bude následovat další
  revoluce, to je socialistická.
 • 00:10:32 I komunisté po roce 1945,
  dokonce i krátce po roce 1948,
 • 00:10:36 takto se na 28. říjen 1918 dívali.
 • 00:10:39 Když se v roce 1925
  přijal zákon o státních svátcích,
 • 00:10:47 tak komunisté
  podali vlastní návrh,
 • 00:10:51 a tam o 28. říjnu nebyla zmínka.
 • 00:10:54 Naopak chtěli slavit Lenina,
  Karla Marxe
 • 00:10:58 a místo Vánoc dát slunovrat,
  místo Velikonoc jarní svátky.
 • 00:11:05 Takovéto krásné svátky
  tam chtěli zavést.
 • 00:11:14 Celkově ráz 28. října
  byl mimořádně důstojný,
 • 00:11:17 byl chápán především
  v českém prostředí spontánně.
 • 00:11:21 Jak zde byla zmínka o klidu,
  i pokud šlo o prodej v obchodech,
 • 00:11:26 které třeba na menších městech
  v neděli
 • 00:11:31 mívaly dopoledne otevřené,
  ale na 28. října nikdy,
 • 00:11:35 takže charakter toho svátku
  byl paušální
 • 00:11:39 a v posádkových městech byl
  spojen s vojenskou přehlídkou,
 • 00:11:43 ale i s přehlídkou
  různých místních spolků.
 • 00:11:46 Samozřejmě zúčastňovali
  se sokolové,
 • 00:11:49 dělaly se pietní akce u hrobů,
  u pomníků padlých,
 • 00:11:52 vzpomínala se
  legionářská tradice,
 • 00:11:56 a dokonce v předvečer 28. října,
 • 00:11:59 který byl vždy volným dnem
  jako Státní svátek,
 • 00:12:03 tak se dělaly takové akademie
  na školách,
 • 00:12:07 to, co potom napříč režimy
  pokračovalo i k jiným svátkům,
 • 00:12:11 bylo výrazné už za první republiky
  v souvislosti s 28. říjnem.
 • 00:12:15 A vlastně to trochu bylo
  i dědictví z Rakouska,
 • 00:12:19 kde se podobné akce při tehdejších
  svátcích také pořádaly.
 • 00:12:23 Je známo, že spor mezi Hradem
  a "protihradem?,
 • 00:12:27 tedy mezi domácím
  a zahraničním bojem,
 • 00:12:31 se právě kolem 28. října
  někdy polarizoval.
 • 00:12:35 28. říjen, ten historický, akt
  toho 28. října, pražský převrat,
 • 00:12:40 byl přece jenom především
  triumfem domácího odboje.
 • 00:12:44 Zahraniční odboj
  a jeho reprezentanti,
 • 00:12:47 hlavně Masaryk a Beneš,
  měli k němu určitou rezervu.
 • 00:12:52 Stačí si přečíst příslušné kapitoly
  Masarykovy Světové revoluce,
 • 00:12:56 kde kolem toho osciluje, i když
  samozřejmě uznává jeho význam,
 • 00:13:00 ale stále tam také zdůrazňuje
  význam předchozích aktů,
 • 00:13:04 konstituování a uznání
  exilové vlády,
 • 00:13:09 zahraničního odboje 14. října,
 • 00:13:13 18. října Washingtonskou deklaraci
  a tak dále.
 • 00:13:18 Samozřejmě protihradní fronta,
  zejména národní demokracie,
 • 00:13:21 velice zdůrazňovala,
  zejména ve 20. letech,
 • 00:13:25 význam vzniku republiky 28. října,
 • 00:13:29 kdy jak velmoci, tak Rakousko,
  rakouská vláda, císař Karel,
 • 00:13:34 byli postaveni před hotovou věc
  vzniku samostatného českého státu,
 • 00:13:39 a z toho pak odvozovali politické
  konsekvence pro přítomnost.
 • 00:13:44 Muži 28. října
  si chtěli udržet své pozice.
 • 00:13:50 Ne tak docela.
 • 00:13:52 U každého mocenského převratu
  je to delší časové období.
 • 00:13:56 Když tady byl zmíněn 17. listopad,
  to je také svým způsobem symbol.
 • 00:14:02 Mohli bychom zvolit jiné datum,
 • 00:14:05 třeba 16. listopadu, kdy,
  a to je kontinuální problém,
 • 00:14:08 byla první demonstrace
  v Bratislavě,
 • 00:14:11 nebo bychom mohli zvolit
  vypuštění článku 4 z Ústavy,
 • 00:14:15 nebo volbu Václava Havla
  prezidentem.
 • 00:14:17 Jeden den musí být ústřední.
  V roce 1918 to bylo stejné.
 • 00:14:21 Může to být den vydání
  Washingtonské deklarace,
 • 00:14:24 nebo to může být
  získání suverenity
 • 00:14:27 nad celým územím
  Československé republiky,
 • 00:14:30 což trvalo minimálně
  do konce roku 1918.
 • 00:14:33 Vždy je to otázka úzu
  a otázka politického konsensu.
 • 00:14:37 Musí se najít symbol.
 • 00:14:39 A mýtus, protože historie
  bez mýtu neexistuje.
 • 00:14:45 Jenom ještě ten trošku rozpor
 • 00:14:49 mezi domácím odbojem
  a zahraničním,
 • 00:14:52 tam se málokdy
  na to poukazuje,
 • 00:14:55 že 28. října nebyla
  vyhlášena republika,
 • 00:14:58 ale československá samostatnost.
 • 00:15:01 Že domácí odboj ještě čekal
  na tu státní formu.
 • 00:15:05 To bylo proto, že právě 28. října
  nezávisle na tom
 • 00:15:10 začala jednání mezi představiteli
  domácího odboje,
 • 00:15:16 Národního výboru
  v čele s Karlem Kramářem,
 • 00:15:19 a představitelem zahraničního
  odboje Benešem v Ženevě,
 • 00:15:22 a právě otázka vládní formy,
  to má i ve svých vzpomínkách Rašín,
 • 00:15:27 zůstala otevřená
  s ohledem na tato jednání,
 • 00:15:30 že potom republika oficiálně
  vznikla 14. listopadu 1918.
 • 00:15:36 Mluvili jsme, pánové,
  o nacionálních problémech,
 • 00:15:39 zejména nepřesně
  nazývaných Sudetech.
 • 00:15:43 Krize tam, není rok 1938
  ani 1937, trvala déle,
 • 00:15:48 nicméně jak proběhl 28. říjen
  už v okleštěném Československu?
 • 00:15:55 Smutně, smutně.
 • 00:15:58 Dokonce tehdy tu atmosféru
  velice dobře charakterizuje
 • 00:16:02 název úvodníku Lidových novin
  z 28. října 1938 ranního vydání,
 • 00:16:09 který zní Slavnost v slzách.
 • 00:16:12 Ten den, je to ironie osudu,
 • 00:16:15 mělo to být 20. výročí vzniku
  samostatného Československa,
 • 00:16:20 byly k němu konány
  už od roku 1937 velké přípravy,
 • 00:16:23 ostatně součástí těch oslav
  byl i 10. všesokolský slet
 • 00:16:27 na přelomu června a července
  toho roku 1938,
 • 00:16:32 i plno publikací se chystalo,
 • 00:16:35 dokonce původně k tomuto výročí
  měla být vydána publikace,
 • 00:16:39 potom později za protektorátu
  v jiném kontextu vydaná,
 • 00:16:43 Co daly naše země
  Evropě a lidstvu,
 • 00:16:46 tehdy jako československý
  příspěvek Evropě a světu,
 • 00:16:50 ovšem přišel Mnichov, přišly
  události přelomu září a října 1938,
 • 00:16:55 necelý měsíc před tímto výročím,
 • 00:17:00 a tak tehdejší vláda Syrového
  rozhodla,
 • 00:17:05 že žádné oslavy nebudou,
  že by ani nebyly vhodné,
 • 00:17:09 neboť není v této atmosféře
  co oslavovat,
 • 00:17:13 není na to nálada ani důvody.
 • 00:17:17 28. říjen byl normálním
  pracovním dnem,
 • 00:17:21 a i když noviny psaly,
  je to pracovní, nikoli všední den,
 • 00:17:25 máme hlavy v dlaních
  a do ulic nevyrazíme,
 • 00:17:29 také jeden citát z Lidových novin,
  z odpoledního vydání.
 • 00:17:34 Proběhla taková pietní akce
  na Hradě, kde generál Syrový,
 • 00:17:39 v zastoupení prezidenta republiky,
  který nebyl v té době,
 • 00:17:44 coby ministerský předseda
  zastupující prezidenta republiky
 • 00:17:47 vykonal přehlídku
  čestné jednotky,
 • 00:17:50 přijal vládu, přijal předsedu
  Poslanecké sněmovny Malypetra,
 • 00:17:55 předsedu Senátu Soukupa,
  společně odjeli do Lán,
 • 00:17:58 kde položili věnec ke hrobu
  prezidenta T. G. Masaryka,
 • 00:18:03 vrátili se do Prahy
  a Syrový potom pronesl
 • 00:18:06 v dobových intencích
  projev v Radiožurnálu.
 • 00:18:11 To bylo zhruba všechno,
  akorát noviny zaznamenávaly
 • 00:18:15 velkou návštěvnost u hrobu
  T. G. Masaryka,
 • 00:18:19 kam dojížděly sokolské delegace,
  skautské delegace a tak dále,
 • 00:18:24 ale jinak Praha opravdu onoho dne
  prožívala onu slavnost v slzách.
 • 00:18:30 -To se pak změnilo po 15. březnu,
  po okupaci. -Zcela zásadně.
 • 00:18:39 28. říjen byl zrušen
  jako svátek nebo Památný den.
 • 00:18:43 Nicméně byl slaven.
 • 00:18:47 A co se týče 28. října 1939,
  samozřejmě víme,
 • 00:18:52 že byly velké demonstrace
  nejen v Praze,
 • 00:18:56 a co z toho vzešlo.
 • 00:19:03 Těžce zraněný Jan Opletal,
  koncentrační tábory,
 • 00:19:07 zavřené vysoké školy a podobně.
 • 00:19:12 Když jsme mluvili tom,
  že se vybere jeden den,
 • 00:19:16 tak vzpomínáme Jana Opletala,
 • 00:19:19 a zapomnělo se už vlastně úplně
  na dělníka Sedláčka.
 • 00:19:23 Ano, ten byl vlastně
  první obětí toho dne.
 • 00:19:30 Pochopitelně nám 28. říjen 1939
  splývá s uzavřením vysokých škol,
 • 00:19:34 to je se 17. listopadem,
  s popravou studentů v Ruzyni,
 • 00:19:38 a to je spjato s osobností
  Jana Opletala.
 • 00:19:42 Můj otec šel 17. listopadu 1939
 • 00:19:46 na poslední rigorózní zkoušku
  na Albertov,
 • 00:19:49 a tam už byli němečtí vojáci.
 • 00:19:51 Pánové, pak byla okupace.
 • 00:19:54 Objevily se nějaké náznaky oslav
  28. října? Přihlášení se k němu?
 • 00:20:03 Přirozeně odboj domácí reagoval
  na tento den různými letáky
 • 00:20:06 a připomínal ho v tom slavném
  ilegálním časopise V boj!,
 • 00:20:10 a dokonce si ho všímalo
  ilegální Rudé právo,
 • 00:20:14 ovšem tady už v tom svém duchu
  jako nový 28. říjen,
 • 00:20:18 ovšem náš, revoluční,
  komunistický a tak dále.
 • 00:20:23 A připomínal se
  v zahraničním odboji,
 • 00:20:27 jak u československých jednotek,
 • 00:20:30 tak ve vládních
  oficiálních kruzích
 • 00:20:33 československé exilové
  reprezentace v Londýně,
 • 00:20:36 kde pravidelně prezident Beneš
  přijímal diplomaty
 • 00:20:40 akreditované u československé
  exilové reprezentace v Londýně,
 • 00:20:47 a pronášel počínaje rokem 1940
  až do roku 1944 vždy zvláštní
 • 00:20:53 a příznačně pro sebe obsáhlý projev
  vysílaný domů, do vlasti.
 • 00:21:00 Prezident Beneš přijímá v Londýně
  zahraniční vládu, Státní radu,
 • 00:21:08 delegaci československého vojska
 • 00:21:11 s tehdejším ministrem
  národní obrany Janem Masarykem,
 • 00:21:16 slovenskou delegaci Novomeský,
  Ursíny, plukovník Veselý.
 • 00:21:29 V roce 1945 samozřejmě 28. říjen
  je oslavován velmi pompézně
 • 00:21:32 nejen jako den vzniku samostatného
  československého státu,
 • 00:21:39 nejen jako připomínka
  jeho obnovení
 • 00:21:42 po šesti letech nacionálně
  socialistické okupace německé,
 • 00:21:46 ale také jako vykročení
  novým směrem,
 • 00:21:49 jak se tehdy říkalo,
  abych použil dobový termín,
 • 00:21:52 směrem k rozšíření demokracie
  na pole sociální a hospodářské.
 • 00:21:56 Ovšem tato tendence
  nebyla jenom dána tím,
 • 00:22:00 že nás osvobodil Sovětský svaz,
  nebyla dána vnějšími vlivy,
 • 00:22:04 ale vlastně program odboje
  poválečný,
 • 00:22:07 myslím vnitřního odboje,
  byl velmi radikální.
 • 00:22:11 Já bych to ještě rozšířil.
 • 00:22:14 Uvědomme si, že v celé Evropě
  byl posun doleva,
 • 00:22:17 jako byl po první světové válce.
 • 00:22:22 Komunisté jsou tehdy ve vládách
  ve Francii, v Belgii, v Itálii,
 • 00:22:27 že britská Labour Party
  tehdy stojí velmi daleko nalevo.
 • 00:22:30 Tam je prováděno znárodnění,
  které jde velice daleko,
 • 00:22:34 a likvidace znárodňovacích
  dekretů nastala až v 80. letech
 • 00:22:39 za konzervativní vlády
  Margaret Thatcherová,
 • 00:22:42 a to ještě ne úplně,
 • 00:22:45 to znamená, to není
  československé specifikum.
 • 00:22:48 Tehdy skutečně existovala
  taková představa v Evropě,
 • 00:22:52 že světová válka je důsledkem
  hospodářské krize,
 • 00:22:55 a hospodářská krize
  je důsledkem,
 • 00:22:58 jak by se dnes řeklo, volné ruky
  trhu, a s tím se musí něco udělat,
 • 00:23:02 že je zapotřebí státní zásah,
  státní kontrola.
 • 00:23:05 Na to komunisté
  tehdy neměli monopol.
 • 00:23:08 Komunisté využili těchto nálad,
  ale ty byly tehdy všeobecné.
 • 00:23:12 Ve středu 24. října 1945
  po 15. hodině
 • 00:23:17 dává podpis
  prezidenta republiky
 • 00:23:20 vládu nad průmyslem,
  doly a bankami do rukou lidu.
 • 00:23:23 Dorostli jsme
  toho velkého úkolu
 • 00:23:26 a zvládneme jej,
  neboť jej zvládnout musíme.
 • 00:23:29 To byla slova prezidenta republiky
  k delegaci dělníků,
 • 00:23:33 která se dostavila na Hrad.
 • 00:23:36 Obyvatelstvo největších měst
  republiky v čele s hlavním městem
 • 00:23:39 oslavuje vyhlášení
  těchto historických dekretů.
 • 00:23:42 Pracující lid má právo
  na tuto oslavu.
 • 00:23:45 24. říjen 1945
  už je a zůstane nesmrtelný.
 • 00:23:50 Je zajímavé, že dekret o znárodnění
  byl podepsán 24. října,
 • 00:23:54 slavnostně vyhlášen
  na Václavském náměstí 25. října
 • 00:23:59 za přítomnosti
  prezidenta Beneše,
 • 00:24:02 nicméně Dnem znárodnění
  se potom stal
 • 00:24:05 patrně pro svou tradiční
  symboliku 28. říjen,
 • 00:24:09 ačkoli přímo 28. října 1945
  znárodnění vyhlášeno nebylo,
 • 00:24:15 naopak sešlo se
  Prozatímní národní shromáždění,
 • 00:24:22 Beneš byl potvrzen prezidentem
  a k dalším aktům docházelo,
 • 00:24:26 myslím, že poprvé byli jmenováni
  národní umělci k tomuto datu,
 • 00:24:29 a potom ještě v dalších letech,
  protože to byl Státní svátek,
 • 00:24:32 i když jako druhý Státní svátek
  po válce
 • 00:24:35 byl v roce 1946 uznán
  také 9. květen.
 • 00:24:38 A ta dvojkolejnost
  trvala až do roku 1951.
 • 00:24:42 Mlhavý podzimní den
  vyšel nad Prahou.
 • 00:24:47 Je 28. října 1947, svátek svobodné
  Československé republiky.
 • 00:24:51 V tento den
  přišli na Pražský hrad
 • 00:24:54 zástupci vlády
  československého lidu,
 • 00:24:57 aby blahopřáli prezidentu
  republiky ke svátku svobody.
 • 00:25:00 Předseda Ústavodárného
  národního shromáždění David.
 • 00:25:03 Předseda vlády Gottwald.
 • 00:25:10 Stařešina diplomatického sboru,
  britský velvyslanec Nichols.
 • 00:25:14 Blahopřáli ke svátku svobody,
 • 00:25:17 pro kterou prezident Beneš
  po celý život bojoval a pracoval.
 • 00:25:20 Ministr národní obrany Svoboda
  odevzdal panu prezidentovi
 • 00:25:24 nový československý řád,
 • 00:25:27 velitelský řád Jana Žižky
  z Trocnova 1. stupně.
 • 00:25:30 V předvečer velkého dne
  českého a slovenského lidu,
 • 00:25:33 v předvečer 30. výročí republiky
  odevzdal na Pražském hradě
 • 00:25:37 ministr národní obrany
  armádní generál Ludvík Svoboda
 • 00:25:41 prezidentu republiky Gottwaldovi
  československé řády.
 • 00:25:45 Pan prezident
  přijal vyznamenání,
 • 00:25:48 která mu příslušejí
  jako prezidentu republiky
 • 00:25:51 a jako vrchnímu veliteli
  československé branné moci,
 • 00:25:54 za zásluhy, které získal v boji
  za osvobození republiky
 • 00:25:57 a za šťastnou budoucnost
  českého a slovenského lidu.
 • 00:26:02 Opravdu došlo úplně
  ke kvalitativní změně,
 • 00:26:09 že 28. říjen 1945 a ty další
 • 00:26:13 vlastně s tím 28. říjnem 1918
  nemají mnoho společného.
 • 00:26:18 Komunisté ještě v roce 1948
  respektovali 28. říjen.
 • 00:26:24 Ještě po roce 1948.
 • 00:26:27 Byť trošičku jinak,
  než byl jeho duch před válkou.
 • 00:26:30 Najednou ten 28. říjen de facto
  zrušili nebo přetransformovali.
 • 00:26:36 Ono to nebylo najednou.
 • 00:26:39 Abychom si ujasnili chronologii.
  28. říjen je Státním svátkem
 • 00:26:44 jako Den nezávislosti
  do roku 1951.
 • 00:26:48 V roce 1951 zůstává
  jako Den pracovního klidu,
 • 00:26:54 už to není Státní svátek,
  a je oslavován jako Den znárodnění.
 • 00:26:58 -Dokonce v roce 1968.
  -Nechtěli lidem vzít to volno.
 • 00:27:02 Postupně je tady určitá změna,
  že se ukazuje, že není vhodné,
 • 00:27:07 aby se 28. říjen připomínal jako
  vznik Československé republiky.
 • 00:27:13 Nešlo to samozřejmě vymazat,
  aby se pokud možno...
 • 00:27:16 A je kladen důraz na 9. květen
  jako začátek...
 • 00:27:20 Ne 25. únor 1948,
  ale 9. květen 1945.
 • 00:27:25 Já si myslím, to je můj názor,
  já to nemohu dokázat,
 • 00:27:28 že tady byl možná
  nějaký nátlak z Moskvy,
 • 00:27:31 protože když se podíváme na ostatní
  socialistické státy, je tam totéž.
 • 00:27:35 V Polsku 11. listopad,
 • 00:27:38 Den vzniku polského státu
  v roce 1918, také je eliminován
 • 00:27:43 a místo toho je slaven
  pouze 22. červenec 1944,
 • 00:27:48 Červencový manifest,
  polský manifest Lipcowy,
 • 00:27:52 to znamená začátek
  lidově demokratické vlády.
 • 00:27:55 V Bulharsku je zrušen například
  svátek 3. březen 1878,
 • 00:28:01 osvobození Bulharska
  od osmanské nadvlády,
 • 00:28:06 a je pouze 9. září 1944
 • 00:28:12 jako nastolení lidové demokracie.
 • 00:28:17 Zřejmě tady byla snaha z Moskvy
  po určité uniformitě,
 • 00:28:21 aby státní svátek jako
  ústřední bod byl jenom jeden,
 • 00:28:25 koneckonců z hlediska komunistů
  to má svou logiku,
 • 00:28:29 a proto ty ostatní byly sníženy
  na pouhý Den pracovního klidu
 • 00:28:33 a potom jen na Památný den.
 • 00:28:36 Bylo to samozřejmě v rámci snahy
  komunistů prezentovat se
 • 00:28:42 jako hlavní protifašistická
  a národně osvobozovací síla
 • 00:28:46 po druhé světové válce,
  což se jim dokonale podařilo.
 • 00:28:49 Nástroje dělnické třídy jsou lepší
  než ty, které vlastní kapitál.
 • 00:28:57 Znárodněný průmysl
  Československé republiky
 • 00:29:00 plní dobře svůj úkol už 5 let.
 • 00:29:03 Pět let, které se zdají být
  v životě národa,
 • 00:29:06 růstu země a jejího bohatství
  krátkým obdobím,
 • 00:29:11 které však jednou provždy rozhodly
  o socialistické budoucnosti
 • 00:29:15 lidově demokratického
  Československa.
 • 00:29:19 Teprve za normalizace
  od roku 1975 včetně
 • 00:29:26 je zrušen 28. říjen
  jako Den pracovního klidu
 • 00:29:29 a je slaven jako Památný den,
  ale, a to je taky zajímavé,
 • 00:29:32 jako trojnásobný Památný den,
 • 00:29:35 jako Den vzniku
  Československé republiky,
 • 00:29:39 jako Den znárodnění, což, jak řekl
  kolega Tomeš, je nesprávné věcně,
 • 00:29:44 a přibyl k tomu Den vzniku
  Československé federace,
 • 00:29:48 která byla schválena 28. října
  Národním shromážděním
 • 00:29:52 ve Španělském sále
  na Pražském hradě,
 • 00:29:56 ale platnost nabyla 30. října,
  kdy v Bratislavě byla podepsána
 • 00:30:00 prezidentem Svobodou,
  předsedou vlády Černíkem
 • 00:30:05 a předsedou Národního shromáždění
  Smrkovským.
 • 00:30:09 A tak to zůstalo až do roku 1988,
 • 00:30:12 kdy na základě opatření
  Federálního shromáždění
 • 00:30:15 byl vrácen 28. říjen
  jako Státní svátek,
 • 00:30:19 a to výhradně
  jako Den nezávislosti,
 • 00:30:22 čili tady je několik přemetů,
 • 00:30:24 a nepochybně to souvisí
  s určitými ideologickými posuny.
 • 00:30:30 Praha, 26. října.
 • 00:30:40 K 50. výročí samostatnosti
  naší republiky
 • 00:30:44 byly na Pražském hradě
  poprvé po deseti letech vystaveny
 • 00:30:49 korunovační klenoty
  Království českého.
 • 00:31:15 Díváme se na historické
  symboly minulosti,
 • 00:31:19 abychom její velikostí
  měřili i přítomnost.
 • 00:31:23 Přítomnost, která nám uložila
  jinou míru sebevědomí.
 • 00:31:29 Toho vědomí sama sebe,
 • 00:31:33 pomáhajícího nám vytvářet
  moderní stát
 • 00:31:36 vycházející z tradic této země.
 • 00:31:42 Patříme k zemím s nejvyšší
  úrovní vzdělanosti na světě.
 • 00:31:45 Máme bohatou národní
  a státní minulost.
 • 00:31:49 S hrdostí se hlásíme
  k pokrokovému dědictví
 • 00:31:52 českého a slovenského národa,
 • 00:31:56 ke všemu progresivnímu
  a revolučnímu.
 • 00:32:13 Hlásíme se k přátelství
  a spojenectví, jež nám zaručuje,
 • 00:32:18 abychom i budoucnost mohli prožít
  v tvořivé práci, v míru.
 • 00:32:26 Zde stáli bok po boku naši předci,
 • 00:32:32 otcové, matky, dědové,
  mladí a staří,
 • 00:32:35 aby provolali samostatný stát,
  který si z duše přáli mít
 • 00:32:39 socialistickým, demokratickým
  a sociálně spravedlivým.
 • 00:32:43 Stále hlasitěji se ozývalo
  z tisícových zástupů:
 • 00:32:47 Jsme samostatní,
  jsme svobodní!
 • 00:32:50 Tento hlas zněl jako polnice
  mocně a přesvědčivě
 • 00:32:55 z úst a srdcí všeho pražského lidu,
  který mluvil za lid celé země.
 • 00:32:59 Ono je zajímavé, že od roku 1951
  až do roku 1968, dokonce včetně,
 • 00:33:07 protože kalendáře se dělají
  dříve nežli v lednu...
 • 00:33:10 Než historické události.
 • 00:33:13 Ano, tak stále byl ten den
  označen jen jako Den znárodnění.
 • 00:33:17 Po roce 1968 už se tam dostala
  tři významná výročí,
 • 00:33:22 která vzpomněl profesor Rychlík.
 • 00:33:26 Ale je pravda,
  že v určitých momentech,
 • 00:33:30 zejména třeba při kulatém výročí,
 • 00:33:33 40. výročí vzniku Československa
  v roce 1958,
 • 00:33:38 se komunisté rozhodli,
  že toto výročí připomenou,
 • 00:33:42 i když v kalendáři je jenom
  Den znárodnění,
 • 00:33:45 a udělali k tomu velkou manifestaci
  pro vybrané funkcionáře
 • 00:33:49 ve Smetanově síni Obecního domu,
 • 00:33:52 kde mluvil za účasti
  nejvyšších představitelů
 • 00:33:56 Václav Kopecký,
  pronesl tam dlouhý projev,
 • 00:33:59 který pak vyšel v novinách
  pod názvem Čtyřicet let ČSR,
 • 00:34:02 slavná historie bojů a vítězství
  československého pracujícího lidu,
 • 00:34:06 a tam velmi vzývá 28. říjen,
  ale samozřejmě anektuje si ho
 • 00:34:12 pro vlastní stranu nebo pro síly,
  které reprezentuje.
 • 00:34:16 Říká, my jsme vždy vzpomínali
  28. října
 • 00:34:20 jako vyvrcholení boje pracujících
 • 00:34:23 pod vlivem říjnové revoluce
  za samostatnost,
 • 00:34:26 pracující nemohli za to,
  že zrazeni reformistickými vůdci
 • 00:34:30 nedosáhli toho,
  čeho dosáhnout chtěli a měli,
 • 00:34:34 a my nyní proto právem oslavujeme
  28. říjen jako den vzniku
 • 00:34:39 naší, Československé republiky,
  dnes lidově demokratické,
 • 00:34:44 a spíše my máme nárok oslavovat
  než v exilu právě oslavující
 • 00:34:49 Zenklové, Lettrichové,
  Černín, Voženílkové.
 • 00:34:53 To připomínám jako takové
  zajímavé lucidum intervallum
 • 00:34:57 v tom jinak šedém stereotypu
  připomínek Dne znárodnění
 • 00:35:02 vždycky se stručnou
  nějakou předhistorií,
 • 00:35:08 a je to samozřejmě demagogicky,
 • 00:35:11 ovšem v určitých momentech
  obratně demagogicky,
 • 00:35:16 podle Václava Kopeckého
  takto formulováno,
 • 00:35:19 a v dobových novinách,
  zejména v Rudém právu,
 • 00:35:22 vyšlo množství článků
  k tomuto výročí, ale takového typu:
 • 00:35:26 Chtěli jsme socialismus,
  dali nám olovo!
 • 00:35:28 Demokracie, ale pro koho?
 • 00:35:31 Jak si žilo panstvo buržoazní
  za první republiky,
 • 00:35:35 Jak slavíme 28. říjen dnes?
 • 00:35:38 A končilo to článkem,
  že socialismus prokázal
 • 00:35:41 jednoznačné přednosti
  před kapitalismem,
 • 00:35:44 a ten úvodník Rudého práva
  se jmenoval Pravda zvítězila.
 • 00:35:50 Fanfáry z Libuše ohlásily příjezd
  prezidenta republiky.
 • 00:35:55 Nadšené ovace uvítaly
  prvního dělníka
 • 00:35:58 a prezidenta republiky
  Klementa Gottwalda.
 • 00:36:01 I když u nás nejsme
  ještě s mnohým spokojeni,
 • 00:36:09 i když zápasíme ještě s mnohými
  obtížemi věcného i osobního rázu,
 • 00:36:18 i když se ještě všem našim lidem
  nevede tak, jak bychom si přáli,
 • 00:36:24 přece jedno je jisté,
  a to si musíme uvědomit
 • 00:36:29 zejména v den
  30. výročí republiky:
 • 00:36:33 Nikdy, nikdy se už nebude
  opakovat mnichovská zrada!
 • 00:36:49 Nikdy se už nebude opakovat
  mnichovská zrada a kapitulace.
 • 00:36:56 Nikdy už nebude
  potupné kapitulace,
 • 00:37:02 nikdy už nebude
  potupné okupace
 • 00:37:06 vzaté na vědomí a podporované
  háchovskými kreaturami.
 • 00:37:12 Ve spojenectví
  se Sovětským svazem
 • 00:37:16 a se státy lidových demokracií...
 • 00:37:23 Ať žije Sovětský svaz!
 • 00:37:44 Ve spojenectví
  se Sovětským svazem
 • 00:37:49 a se zeměmi lidových demokracií
  je před námi široká cesta vpřed.
 • 00:37:55 Vpřed k upevnění
  národní svobody,
 • 00:38:00 k potvrzení státní nezávislosti
  a k socialismu!
 • 00:38:06 Je zajímavé,
  že kulatá výročí 28. října
 • 00:38:10 mají svou specifickou historii,
 • 00:38:13 že buď se slaví
  v takových nenormálních,
 • 00:38:16 nedemokratických poměrech
  jako v roce 1958 nebo 1978,
 • 00:38:20 svým způsobem ještě 1988,
  ale k tomu jistě dojdeme,
 • 00:38:25 ale vlastně třikrát,
  v roce 1938, 1948 a 1968,
 • 00:38:30 tím, že ty osmičky
  jsou pro naše dějiny
 • 00:38:34 nejen osudové, ale i osudné,
 • 00:38:37 se slavily ve stínu
  momentálních neblahých událostí,
 • 00:38:40 Mnichova, února 1948
  a posléze srpna 1968.
 • 00:38:45 Já bych k tomu dodal, pro dříve
  narozené, co si to pamatujeme,
 • 00:38:48 bývaly ve výkladních skříních
  vždycky před 28. říjnem plakáty:
 • 00:38:55 Bez 7. listopadu
  by nebylo 28. října.
 • 00:38:58 Ano, to jsme se učili ve škole.
 • 00:39:01 To znamená, to datum
  se připomínalo jako odvar...
 • 00:39:04 On to dokonce někdo řekl,
  snad to byl citát.
 • 00:39:07 Že vznik republiky
  je odvar říjnové revoluce,
 • 00:39:11 byť ta v Československu
  nikdy státním svátkem nebyla.
 • 00:39:14 Pamatuji si jako dítě, nešlo mi to
  do hlavy, ptal jsem se maminky,
 • 00:39:17 jak to, že bez 7. listopadu
  není 28. října,
 • 00:39:20 když přece napřed je 28. října
  a pak 7. listopadu.
 • 00:39:23 To máte jako s těmi
  ruskými kalendáři.
 • 00:39:26 -Byl to ale Památný den.
  -Památný den ano.
 • 00:39:29 Na stejné rovině jako 28. říjen.
 • 00:39:32 Na stejné úrovni byla Velká
  říjnová socialistická revoluce,
 • 00:39:36 čili 7. listopad, a také 25. únor.
 • 00:39:40 Ani to nebyl
  Den pracovního klidu.
 • 00:39:43 Všechno se to koncentruje
  jenom na 9. květen.
 • 00:39:46 -A na 1. máj, samozřejmě.
  -Na 1. máj jako Svátek práce.
 • 00:39:49 Je zajímavé, že 28. října bylo
  volno, ale nebyly manifestace,
 • 00:39:53 kdežto na 7. listopadu a 25. února
  lidové milice vypochodovaly,
 • 00:39:57 většinou na Staroměstské náměstí.
 • 00:40:05 Veřejná bezpečnost
  vás jménem zákona vyzývá,
 • 00:40:08 abyste v zájmu zachování klidu
  a veřejného pořádku rozešli.
 • 00:40:12 Kdo z občanů zůstane
  v tomto prostoru,
 • 00:40:15 vystavuje se nebezpečí
  trestního stíhání.
 • 00:40:19 Svět vás vidí! Svět vás vidí!
 • 00:40:25 Pusťte ho, pusťte ho!
 • 00:40:33 Ať žije svoboda!
 • 00:40:39 Výročí 28. října v roce 1988
  dosáhlo groteskních rozměrů,
 • 00:40:45 protože se slavilo,
  teď se nechci splést,
 • 00:40:49 oficiálně 27. října v pátek
  na Václavském náměstí,
 • 00:40:54 kde byla povinná
  obrovská demonstrace,
 • 00:40:58 kde mluvil Miroslav Štěpán,
  předseda městského výboru KSČ,
 • 00:41:02 a kde se najednou
  jednoznačně přihlásili
 • 00:41:05 ke vzniku samostatného
  Československa,
 • 00:41:08 a druhý den byla na stejném místě
  jiná demonstrace,
 • 00:41:12 kterou doprovodila vodní děla
  a pendreky.
 • 00:41:17 Tam byla spousta lidí,
 • 00:41:19 kteří sdíleli podobné názory,
  jako měl člověk sám,
 • 00:41:23 a hlavně se nebáli
  říkat je nahlas,
 • 00:41:27 takže to bylo
  naprosto osvěžující,
 • 00:41:32 a svým způsobem to byl
  jedinečný zážitek.
 • 00:41:35 Ale tam je ještě jedna věc.
 • 00:41:38 Samozřejmě oni se snažili
  taktizovat jako vždycky,
 • 00:41:43 a zřejmě to, proč ten svátek
  vrátili jako státní, ten 28. říjen,
 • 00:41:51 že vlastně už předtím
  byly v opozici diskuse,
 • 00:41:56 že se udělá demonstrace 28. října.
 • 00:42:00 Zřejmě jedno z rozhodnutí
  byl ten důvod,
 • 00:42:05 co se týká vlády,
  vzít opozici vítr z plachet,
 • 00:42:10 akorát že zcela nesmyslně
  to udělali 27. října.
 • 00:42:16 Asi se báli, že v sobotu
  by tam nikdo nepřišel.
 • 00:42:19 -Lidé odjížděli na chalupu.
  -I to je možné, ano.
 • 00:42:23 Čímž nám ovšem de facto pomohli,
  že jsme si to mohli dělat sami.
 • 00:42:28 Rok 1988 nepochybně souvisí s tím,
 • 00:42:32 že režim se pokoušel získat
  nějakou legitimitu,
 • 00:42:36 nebo pseudolegitimitu spíš,
 • 00:42:39 protože legitimitu z objektivních
  důvodů získat nemohl.
 • 00:42:44 Ale já bych tady připomněl,
 • 00:42:47 že v roce 1988 nejen 28. října,
  ale po celý rok,
 • 00:42:50 se připomíná
  70 let Československa.
 • 00:42:54 Vycházejí zajímavé publikace,
 • 00:42:57 které jsou minimálně poplatné
  marxisticko-leninskému balastu,
 • 00:43:02 jsou to práce cenné, které můžeme
  číst a použít i dnes,
 • 00:43:06 a také je zajímavé na Slovensku,
 • 00:43:09 tehdy v obnoveném,
  respektive ne obnoveném,
 • 00:43:13 ale založeném
  Literárním týždeníku
 • 00:43:17 vychází dvoustrana, velká diskuse
  slovenských intelektuálů
 • 00:43:21 o 28. říjnu a Slovensku
  v první Československé republice,
 • 00:43:26 kde zazněly
  velmi otevřené názory,
 • 00:43:29 které ještě o rok předtím nejenže
  by se nemohly dostat do novin,
 • 00:43:33 ale nikdo by je veřejně nevyslovil,
  protože by se obával,
 • 00:43:37 čili není to jenom snaha režimu,
  je to i odraz určitých procesů,
 • 00:43:41 které tady v české a slovenské
  společnosti probíhaly.
 • 00:43:44 Opozice získává širší platformu
 • 00:43:48 a občané se začínají
  v širší míře politicky angažovat.
 • 00:43:53 Ještě s tím Slovenskem bych dodal,
 • 00:43:57 že situace na Slovensku byla
  vždy trochu jiná než v Čechách,
 • 00:44:00 takže tam mohly vycházet věci,
  které by v Čechách vyjít nemohly.
 • 00:44:08 Na tribuně před nastoupenými
  vojáky stál i premiér Miloš Zeman
 • 00:44:12 a český katolický primas,
  kardinál Miloslav Vlk.
 • 00:44:16 Slavnostní přísaze přihlížely
  stovky příbuzných a přátel vojáků,
 • 00:44:19 ale také náhodných chodců
  a turistů.
 • 00:44:22 Premiér Miloš Zeman vzdal hold
  především T. G. Masarykovi,
 • 00:44:25 který se podle něho o vznik
  samostatného státu zasloužil tím,
 • 00:44:29 že měl odvahu stát si za všech
  okolností za svou pravdou.
 • 00:44:32 Podle premiéra si z toho
  musíme vzít poučení do budoucna.
 • 00:44:35 Snažme se, aby si tento národ
  uchoval a rozvinul
 • 00:44:43 sebevědomí a hrdost,
  která vyplývá z jeho dějin.
 • 00:44:48 Dnes dopoledne položil
  prezident Václav Havel
 • 00:44:51 kytici na Václavském náměstí
  v Praze.
 • 00:44:54 Jako první z politiků
  tak připomněl
 • 00:44:56 80. výročí vzniku
  samostatného Československa.
 • 00:44:59 K soše sv. Václava doprovázel
  prezidenta republiky
 • 00:45:02 pražský primátor Jan Koukal.
 • 00:45:05 Krátce před 11. hodinou
  přišli zástupci čtyřkoalice.
 • 00:45:08 Byl mezi například
  předseda Unie svobody Jan Ruml,
 • 00:45:11 úřadující předseda KDU-ČSL
  Jan Kasal,
 • 00:45:14 Daniel Kroupa
  z Občanské demokratické aliance
 • 00:45:17 a předseda Demokratické unie
  Ratibor Majzlík.
 • 00:45:20 Socha sv. Václava byla
  před příjezdem politiků
 • 00:45:23 obklopena hloučkem lidí, mezi nimiž
  převládali zahraniční turisté.
 • 00:45:27 Nyní 28. říjen slavíme, nicméně
  existuje proti němu jedna námitka,
 • 00:45:31 která je z faktického hlediska
  relevantní.
 • 00:45:37 Je to svátek země,
  která už neexistuje.
 • 00:45:41 -Dá se to tak říci?
  -Dá a nedá. -Přesně.
 • 00:45:46 Je to jistě námitka relevantní,
 • 00:45:49 ale museli bychom si položit
  otázku, co máme tedy oslavovat.
 • 00:45:53 Je absurdní, byť je to také
  státní svátek,
 • 00:45:58 abychom oslavovali 1. leden,
  vznik samostatné České republiky,
 • 00:46:02 jednak proto, že se to nehodí,
  aby takový svátek byl na Nový rok,
 • 00:46:06 a za druhé, ať chceme nebo ne,
  v české paměti Česká republika
 • 00:46:10 je zbytkem zaniklé
  Československé republiky.
 • 00:46:13 Tak to totiž vnímali v roce 1993,
  tak to vnímají dnes,
 • 00:46:18 možná v budoucnosti to tak
  vnímat nebudou, to nemohu vědět,
 • 00:46:22 ale takovýto svátek by se nevžil,
  a jaké máme jiné možnosti,
 • 00:46:27 28. září máme, ovšem to přece jen
  je spíše svátek církevní,
 • 00:46:32 takže já bych zůstal u 28. října.
 • 00:46:36 Já bych právě řekl, že ne,
 • 00:46:41 že to není fakticky relevantní,
 • 00:46:46 protože ten stát
  skutečně nevznikl 28. října 1918.
 • 00:46:54 My jsme o tom mluvili na začátku,
  že to byl de facto státní převrat,
 • 00:46:59 a státní převrat
  bez existence státu
 • 00:47:03 by de facto nemohl být.
 • 00:47:07 28. října 1918 tedy
  nevznikly české země
 • 00:47:14 nebo nově nebyly ustavené.
 • 00:47:17 To byl starý český stát,
  k němuž se připojilo Slovensko,
 • 00:47:22 a velká část tehdejší
  české reprezentace politické
 • 00:47:28 to také tak cítila,
 • 00:47:33 a bylo to zdůrazňováno
  po celou první republiku,
 • 00:47:37 staletá česká historie a tak dále.
 • 00:47:41 Takže 28. říjen 1918
 • 00:47:46 beru jako součást českých dějin,
 • 00:47:51 které se jen pootočily trošku
  jiným směrem,
 • 00:47:56 ale nevzniklo nic nového.
 • 00:48:04 Já si myslím, že 28. říjen
  má v národním povědomí
 • 00:48:07 určitý symbolický význam.
 • 00:48:10 Ve 28. říjnu 1918 se vlastně,
  jak už pan kolega naznačil,
 • 00:48:14 svým způsobem naplnila a obnovila
 • 00:48:18 do té doby potlačená
  česká historická státnost.
 • 00:48:22 Pokračovala v rámci Československa
  a my dnes v rámci České republiky
 • 00:48:28 navazujeme na Československo,
  navazujeme kontinuálně.
 • 00:48:34 -Na historii zemí Koruny české.
  -To stojí i v ústavě.
 • 00:48:38 Je známo, že především český národ
  se v dobách Československa
 • 00:48:41 více identifikoval
  s Československem
 • 00:48:45 než se svou identitou národní,
  českou, s českými zeměmi.
 • 00:48:49 Trochu jiná situace byla
  na Slovensku,
 • 00:48:52 takže i to je třeba si uvědomit.
 • 00:48:55 A pak vzpomněli jsme tady
 • 00:48:58 různé peripetie oslav i neoslav
  svátku 28. října.
 • 00:49:02 Vzpomněli jsme 28. října 1938,
  1939, 1948, 1968 i 1988.
 • 00:49:11 Já myslím, že i z těchto důvodů
  je to určitý svátek,
 • 00:49:15 k němuž se český národ vztahuje
  jako ke kusu své historie.
 • 00:49:21 A myslím, že i z toho důvodu
  má tu symbolickou hodnotu,
 • 00:49:25 a myslím si, že tím,
  že zůstává Státním svátkem,
 • 00:49:30 tentokrát České republiky,
  že není na škodu,
 • 00:49:33 nemluvě o tom, správně to už říkal
  profesor Rychlík,
 • 00:49:37 jako jiné datum potom stanovit.
 • 00:49:40 Svatováclavský svátek má jiný
  duchovní rozměr, a 1. leden...
 • 00:49:44 Koneckonců bychom ochudili
  obyvatelstvo o jeden den volna.
 • 00:49:49 Já si myslím, jestli můžu
  ještě k tomu dodat,
 • 00:49:52 že právě ta dualita 28. září
  a 28. října je naprosto bezvadná.
 • 00:50:00 To není jen duchovní svátek,
  28. září,
 • 00:50:04 ale to je opravdu zemský patron,
 • 00:50:08 ke kterému se hlásily všechny
  sociální i náboženské skupiny.
 • 00:50:14 V tom se jistě shodneme.
 • 00:50:16 Já říkám jen,
  že má duchovní rozměr.
 • 00:50:20 Ale je to něco trochu jiného
  než svátek státní.
 • 00:50:23 Ale s tím 28. říjnem dohromady
  vytváří docela pěkný základ.
 • 00:50:31 Já bych na závěr připomněl,
  že na Slovensku
 • 00:50:37 se 15 let vedou debaty,
  zda vrátit 28. říjen,
 • 00:50:40 tam je to Památný den,
  ale není to Den pracovního klidu,
 • 00:50:44 a samozřejmě je to otázka
  politická, bytostně politická,
 • 00:50:48 ale je mnoho politiků,
  kteří tomuto jsou nakloněni.
 • 00:50:52 Oni především by mohli říci,
 • 00:50:54 proč bychom oslavovali
  svátek státu, který neexistuje
 • 00:50:58 a ke kterému někteří z nás
  měli negativní vztah.
 • 00:51:01 Já vám děkuji za to,
  že jste si přišli povídat
 • 00:51:04 o historii 28. října,
  o jeho samostatné historii,
 • 00:51:07 a vám, divákům, děkuji,
  že jste se na nás dívali.
 • 00:51:11 -Na shledanou, pánové.
  -Na shledanou.
 • 00:51:47 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2008

Související