iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 10. 2008
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

63 hlasů
11441
zhlédnutí

Historie.cs

Jan Masaryk

Byl statečným vlastencem bojujícím proti dvěma totalitám, nebo malým synem velkého otce?

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:22 Po sedmi letech
  se vrátil do vlasti
 • 00:00:24 ministr zahraničních věcí
  Jan Masaryk.
 • 00:00:27 Setkání s přáteli i oficiálními
  osobnostmi bylo velmi srdečné.
 • 00:00:32 Ministr Masaryk pak promluvil
  pro Týden ve filmu.
 • 00:00:37 Po sedmi dlouhých letech
  se vracím domů k mamince,
 • 00:00:41 do Československa.
 • 00:00:44 Jste volní a budeme pracovat.
  Potřebujete mnoho, vím.
 • 00:00:48 Budeme se starat,
 • 00:00:51 abyste co možná nejvíc
  dostali jídla a jiných věcí.
 • 00:00:55 Ale nemám o vás starost.
 • 00:00:58 Když jste vydrželi to,
  co jste vydrželi,
 • 00:01:01 vydržíte i tu přechodnou dobu.
 • 00:01:03 A myslím, že za pár měsíců
  se republika uvede do chodu.
 • 00:01:07 Neproste mě, abych dál povídal,
  já bych se rozbrečel.
 • 00:01:11 Jsem rád, že jsem doma.
 • 00:01:13 Rozloučili jsme se
  s Janem Masarykem,
 • 00:01:17 velkým státníkem
  a předobrým člověkem.
 • 00:01:21 V panteonu Národního muzea
  v Praze
 • 00:01:24 naposledy pozdravil mrtvého
  přítele a spolupracovníka
 • 00:01:28 předseda vlády
  Klement Gottwald.
 • 00:01:31 Dobrý den, Historie.cs.
 • 00:01:34 V prostorách, kde pracoval
  a žil Jan Masaryk,
 • 00:01:37 na ministerstvu zahraničí,
  vítám Pavla Kosatíka,
 • 00:01:40 Michala Pehra a Víta Smetanu.
 • 00:01:43 Jaký byl vlastně Masaryk diplomat?
 • 00:01:47 To je těžká otázka,
 • 00:01:50 protože on byl diplomatem
  dlouhou dobu, skoro 30 let,
 • 00:01:53 a za tu dobu se československá
  diplomacie několikrát proměnila.
 • 00:01:59 On patřil k jejím
  zakladatelským osobnostem,
 • 00:02:02 protože prakticky od začátku
  byl u toho,
 • 00:02:04 když Edvard Beneš
  začal budovat resort.
 • 00:02:07 Bylo to v době,
  kdy československá diplomacie,
 • 00:02:11 a to je potřeba zmínit,
  vznikala z ničeho, z nuly,
 • 00:02:15 protože to byla jedna z profesí,
 • 00:02:17 kam se za Rakouska-Uherska
  Češi nebo Slováci moc nedostali.
 • 00:02:21 Nebyl na tom zrovna
  žádný zvláštní zájem.
 • 00:02:24 Takže byl u toho,
  když se formovalo
 • 00:02:28 naše zastupitelství
  ve Spojených státech,
 • 00:02:31 kam byl v roce 1919 vyslán,
  aby tam položil základy
 • 00:02:35 diplomatickému zastoupení
  demokratického Československa,
 • 00:02:39 a potom byl u všech peripetií
  první republiky.
 • 00:02:43 Od poloviny 20. let
  působil jako náš vyslanec
 • 00:02:46 na klíčovém postu v Londýně,
 • 00:02:49 to znamená na jednom z těch,
  tehdy jak se to chápalo,
 • 00:02:52 dvou hlavních našich
  zahraničních zastupitelství,
 • 00:02:55 po Paříži tedy
  druhém nejvýznamnějším,
 • 00:02:58 protože Velká Británie
  byla považována
 • 00:03:02 za našeho druhého
  hlavního spojence,
 • 00:03:05 a potom samozřejmě,
  a to už v čele diplomacie,
 • 00:03:08 zažil tu nacistickou totalitu,
 • 00:03:12 prožil všechny exilové peripetie
  s Edvardem Benešem v Londýně,
 • 00:03:17 a další etapou bylo
  takové to zvláštní,
 • 00:03:22 sporné stadium let 1945 až 1948,
  kdy vlastně dodnes nevíme,
 • 00:03:26 nakolik to nazývat demokracií,
  nakolik totalitou,
 • 00:03:30 ty proporce se tam
  dost amébovitě proměňovaly,
 • 00:03:35 takže on toho s tou diplomacií
  zažil hodně.
 • 00:03:38 Myslím si, že to byl jeden
  z nejloajálnějších diplomatů,
 • 00:03:42 jaké vůbec první republika
  nebo obecně Československo mělo.
 • 00:03:45 Bylo to dáno, jak se říkalo
  za první republiky,
 • 00:03:49 "už tím jménem a tak?,
  to znamená, že to byl Masaryk,
 • 00:03:52 že to byl nejbližší spolupracovník
  Edvarda Beneše,
 • 00:03:58 a nemusíme si dělat iluze o tom,
  jak vždy ta spolupráce fungovala,
 • 00:04:01 a kdo v ní byl závislejším,
  než bývá obvyklé,
 • 00:04:05 ale byl to jeden z nejvýkonnějších
  našich zástupců v cizině.
 • 00:04:09 On byl takový ten
  praktický diplomat.
 • 00:04:14 On nebyl diplomatem, který vytváří
  nějaké ideje, který nekoncipuje.
 • 00:04:18 On jistě nebyl prototypem
  takového toho vzorného diplomata,
 • 00:04:22 který pečlivě píše hlášení.
 • 00:04:25 Konec konců když se podíváme
  na jeho relace z Londýna,
 • 00:04:30 tak ty jsou ve srovnání s jinými
  velvyslanci poněkud stručnější,
 • 00:04:37 ale to nic nemění na faktu,
 • 00:04:43 že on díky svým schopnostem
  komunikovat a jednat s lidmi
 • 00:04:47 mnohé pro československou
  diplomacii získal.
 • 00:04:53 Jeho osobní šarm, schopnost
  pobavit, schopnost vtipu,
 • 00:04:56 mluvit odlehčeně, zahrát na piano,
  když bylo potřeba...
 • 00:05:03 Hrál i pro Emu Destinnovou,
  doprovázel ji, někde jsem četl.
 • 00:05:07 -I Jarmilu Novotnou.
  -Pěvkyni Novotnou.
 • 00:05:10 Dokonce nahráli spolu nahrávku
  lidových písní po Lidicích,
 • 00:05:13 tak to všechno mu přihrávalo
  velké body.
 • 00:05:17 Když se člověk dívá
  do deníků, memoárů,
 • 00:05:21 ale právě deníků, což je
  ještě důležitější pro historika,
 • 00:05:26 pro poznání dobové reality,
 • 00:05:29 různých britských a amerických
  představitelů,
 • 00:05:33 on tam všude vystupuje jako Jan,
 • 00:05:36 oni nemají potřebu uvádět,
  že šlo o Masaryka.
 • 00:05:39 Ovšem zároveň je třeba říci,
  a to už bych asi byl kritičtější,
 • 00:05:43 že Masaryk skuetečně
  stěží byl schopen
 • 00:05:46 nějaké systematické práce,
  jak říkal kolega,
 • 00:05:51 systematického spravování
  diplomatických postů,
 • 00:05:55 a někdy se nechal unášet
  svým temperamentem
 • 00:05:59 a takovým nahodilým
  hodnocením,
 • 00:06:02 které potom pronikalo do zpráv,
  takové velmi dojmologické,
 • 00:06:06 a to se několikrát ukázalo
  jako fatální.
 • 00:06:10 On díky tomu závisel na tom,
  jaké měl spolupracovníky,
 • 00:06:13 zda byli schopni
  ho v tomto zastat
 • 00:06:17 a zda on mohl konat
  tu osobní diplomacii, nahodilou,
 • 00:06:22 že někam přišel, zazářil
  a zase odjel někam jinam.
 • 00:06:27 Jaký byl vztah Tomáš Garrigue
  Masaryk a jeho syn Jan?
 • 00:06:33 Dokonce tatínek
  mu několikrát pomohl protekcí
 • 00:06:38 nejen na střední škole,
  pokud vím,
 • 00:06:41 ale i do diplomatických míst
  de facto.
 • 00:06:45 Já protekcí myslím trošku
  něco jiného. On ho měl rád.
 • 00:06:49 Ten vztah samozřejmě byl složitý.
 • 00:06:54 Nemohl nebýt, protože tatínek
  byl asi nejsložitějším tatínkem,
 • 00:06:57 jaký v téhle zemi vůbec byl.
 • 00:07:01 Představme si kohokoli z nás
  na místě Jana, že je nám 15 let
 • 00:07:04 a že je naším úkolem,
  abychom si vytvořili
 • 00:07:07 svou vlastní,
  na otci nezávislou identitu,
 • 00:07:10 a pochopíme velmi rychle,
  že možnosti nebyly velké.
 • 00:07:13 Když bychom se chvilku zabývali
  tady tím mládím,
 • 00:07:16 tak on, což mu někdo
  může vyčítat, ale není moc divu,
 • 00:07:19 že postupoval ve svém věku
  tímto způsobem.
 • 00:07:22 On šel cestou revolty,
  snažil se otce jakoby popřít,
 • 00:07:26 lumpačil,
  jak se v rodině říkalo,
 • 00:07:29 a za dnes známých okolností
  došlo k tomu,
 • 00:07:33 že na několik let
  z otcova popudu,
 • 00:07:36 s velmi silným otcovým
  ne přivolením, ale rozkazem,
 • 00:07:39 odešel do ciziny a sedm let
  strávil ve Spojených státech.
 • 00:07:45 Když se to řekne dnes,
  po 100 letech,
 • 00:07:48 tak dnes už se odchází do ciziny,
  do Spojených států,
 • 00:07:51 ale tehdy to z hlediska rodiny
  bylo něco velmi neobvyklého,
 • 00:07:56 a odráží to, že tam ty vztahy
  byly obtížné,
 • 00:08:00 svým způsobem i přísné,
 • 00:08:03 a že si s tím Janem
  asi opravdu nevěděli rady.
 • 00:08:07 Jediný, kdo to řešil, protože otec
  se tehdy odmlčel na dlouhou dobu,
 • 00:08:11 byla matka, která za Janem
  několikrát v Americe byla
 • 00:08:14 a snažila se ho přesvědčit,
  aby se vrátil.
 • 00:08:17 A její rodina mu pomáhala.
 • 00:08:20 Samozřejmě, ona pocházela z Ameriky
  a v New Yorku měla řadu příbuzných,
 • 00:08:24 takže hlavně v prvním roce
  byl jimi finančně podporován.
 • 00:08:27 I matka po celou dobu jeho pobytu
  mu posílala peníze.
 • 00:08:30 On tam dokonce pracoval
  i jako obyčejný člověk,
 • 00:08:33 na což nebyl zvyklý, a pak je tam
  jisté období, které je neznámé.
 • 00:08:38 Pracoval tam ve slévárně
  v Bridgeportu,
 • 00:08:41 která patřila otcovu příteli
  Charlesi Craneovi,
 • 00:08:45 podnikateli, mecenáši
  a jednomu z lidí,
 • 00:08:48 kteří otci T. G. Masarykovi
  za první světové války
 • 00:08:52 pomohli dostat se
  k prezidentu Wilsonovi
 • 00:08:55 a zprostředkoval úspěch
  československé zahraniční akce,
 • 00:09:00 a Jan v té továrně pracoval
  v manuálních profesích,
 • 00:09:04 byl ve slévárně, byl zedníkem,
 • 00:09:10 a já si dodnes myslím,
  a zdaleka nejen já,
 • 00:09:14 že to bylo jedno z nejšťastnějších
  období jeho života,
 • 00:09:17 tím nechci vrhat na jeho
  pozdější život nějaký ponurý stín,
 • 00:09:21 nebo to, že by byl nešťastný
  v diplomatických funkcích,
 • 00:09:24 ale tam on mohl být
  naprosto sám sebou,
 • 00:09:27 nemusel plnit žádné vyšší úkoly
  a i on sám na tu dobu,
 • 00:09:31 pokud se občas o tom zmiňoval,
 • 00:09:34 vzpomínal jako na takovou
  zaniklou Arkádii.
 • 00:09:38 On se v Americe také léčil.
 • 00:09:40 On se v Americe léčil,
  to je složitá věc.
 • 00:09:44 Historik Thomas Demarczyk
  zjistil před několika lety,
 • 00:09:49 že v posledním roce
  Masaryk pobýval v takové,
 • 00:09:53 no, slovo léčebna navodí
  přísnější dojem...
 • 00:09:57 V sanatoriu.
 • 00:10:00 Ano, dejme tomu v sanatoriu
  pro mentálně hůře vyvinuté děti.
 • 00:10:04 Ale on k nim nepatřil,
  samozřejmě.
 • 00:10:07 Tam jde o to, že byl spíš lajdák,
  v továrně si s ním nevěděli rady,
 • 00:10:11 on nechtěl odjet
  a oni nevěděli, co s ním.
 • 00:10:15 Když jsem měl možnost se
  v těch papírech trošku probírat,
 • 00:10:19 k tomuto závěru jsem došel.
 • 00:10:22 Myslím, že mu to prospělo
  v jedné věci.
 • 00:10:26 Oni ho tam donutili
  k jakési formě autoterapie
 • 00:10:29 a on se jakýmsi způsobem
  rozebral.
 • 00:10:32 Nevzpomínal na to úkorně
  a není to něco...
 • 00:10:36 Co by ovlivnilo jeho život.
 • 00:10:39 ...kolem čeho by se muselo chodit
  s husí kůží.
 • 00:10:42 To je jeden z paradoxů
  jeho života
 • 00:10:45 a vůbec československé
  moderní historie,
 • 00:10:49 že on závěr pobytu v Americe
 • 00:10:52 prožil v sanatoriu
  pro duševně choré děti,
 • 00:10:59 vrátil se v roce 1913 do Prahy,
 • 00:11:03 pak strávil čtyři roky
  u c. k. vozatajstva
 • 00:11:06 a pak se vrací
  do Spojených států,
 • 00:11:10 ovšem už v úplně jiné,
  opačné funkci,
 • 00:11:14 a to, že tam má de facto vést
  československé vyslanectví,
 • 00:11:18 tak to je katapultování
  skutečně do výšin
 • 00:11:22 z toho nejproblematičtějšího
  období jeho života
 • 00:11:26 kamsi opravdu úplně jinam.
 • 00:11:31 Když si člověk uvědomí,
  že jedno z jeho prvních míst,
 • 00:11:35 než začal pracovat v té slévárně,
  byl poslíček v bance,
 • 00:11:42 tak když se uvědomí jeho postup
  až do úrovně diplomatické,
 • 00:11:47 tak to je velký skok.
 • 00:11:50 Když si uvědomíme, že Jan Masaryk
  během svého života
 • 00:11:54 nikdy ani nesložil maturitu,
 • 00:11:58 tak to je v našich poměrech
  jistě obrovský skok.
 • 00:12:02 Ale u Jana Masaryka bych řekl,
  že se celým životem nese to,
 • 00:12:06 že synové velkých otců
  to mívají těžké.
 • 00:12:10 A to byl případ
  i Jana Masaryka.
 • 00:12:13 A nekladl na něj,
  promiňte, že vám skáču do řeči,
 • 00:12:16 nekladl na něj tatínek
  moc velké nároky?
 • 00:12:20 On na mě působil, T. G. Masaryk,
 • 00:12:24 že by chtěl, aby jeho děti
  taky něco znamenaly.
 • 00:12:28 Pravdou je,
  že jeho otec na něj kladl
 • 00:12:31 v jistém slova smyslu
  poměrně vysoké nároky,
 • 00:12:35 že v některých okamžicích
  byl neústupný,
 • 00:12:40 nebylo mu jedno,
  co se s jeho synem děje.
 • 00:12:45 Těžko snášel takový ten jeho
  určitý temperament,
 • 00:12:50 to je určitě pravda.
 • 00:12:54 Na druhé straně
  si Jan Masaryk uvědomoval,
 • 00:13:00 že jeho otec je výjimečný,
  a snad právě proto on také vnímal
 • 00:13:04 dobu svého amerického pobytu
  tak pozitivně,
 • 00:13:08 že tam mnozí ho tolik nesrovnávali
  s jeho otcem.
 • 00:13:12 Takže to je také nutné
  mít na paměti.
 • 00:13:16 Vy jste na to narazil,
  že sloužil u c. k. vozatajstva.
 • 00:13:19 Je pozoruhodné, že zatímco
  jeho tatínek rozbíjel
 • 00:13:22 Rakousko-Uhersko v Americe,
  syn mezitím se stal poručíkem
 • 00:13:27 a dostal Stříbrnou medaili
  Za statečnost 2. stupně.
 • 00:13:32 I na tom je možná trochu vidět,
 • 00:13:35 že mezi otcem a synem
  byla jakási propast,
 • 00:13:39 kterou určitým způsobem
  mohly vnímat i ty úřady.
 • 00:13:43 Ony samozřejmě Jana podezíraly,
 • 00:13:46 že by tam mohly být
  nějaké velezrádné věci,
 • 00:13:52 ale to, že on s tím otcem nebyl
  během války v žádném kontaktu,
 • 00:13:56 tak se možná projevilo
  tímto způsobem.
 • 00:13:59 Rakousko-Uhersko
  bylo tolerantní.
 • 00:14:02 Je nutné mít na paměti také to,
  co jste teď řekl,
 • 00:14:05 že rakouská říše byla
  relativně tolerantní.
 • 00:14:08 My někdy máme představu, že jsme
  300 let úpěli pod Rakouskem,
 • 00:14:16 a to je takový
  dost nebezpečný výklad,
 • 00:14:20 protože v ten okamžik
  najednou máme představu,
 • 00:14:25 že to bylo něco strašného,
 • 00:14:29 ale potom když člověk jde
  do toho problému,
 • 00:14:32 tak se ukazuje, že to úpění
  bylo vcelku snesitelné.
 • 00:14:37 Naopak dělat nějaký minimální,
  ale to nebyl případ Jana Masaryka,
 • 00:14:41 ale odboj nebo "odboj?
  vůči rakouské říši
 • 00:14:47 bylo neskonale menším rizikem
  než v letech druhé světové války.
 • 00:14:50 Byť připusťme, že zbytek
  Masarykovy rodiny
 • 00:14:54 měl problémy s úřady.
  Manželka i dcera Alice.
 • 00:14:58 Jistě, dcera Alice
  byla uvězněna,
 • 00:15:01 Janův bratr Herbert
  v roce 1915 zemřel,
 • 00:15:07 nejmladší sestra Olga
  byla s otcem v exilu,
 • 00:15:10 a nejhůř, dá-li se to tak říct,
  dopadla matka, paní Charlotta,
 • 00:15:14 která v závěru války
  to odnesla silně na zdraví,
 • 00:15:18 a vlastně až do konce života
  se její stav příliš nezlepšil.
 • 00:15:27 Jak se vyvíjela jeho diplomatická
  kariéra během první republiky?
 • 00:15:31 Byla nějak dramatická,
  nebo byla normálně kariérní?
 • 00:15:34 Pomáhal mu Beneš jako nejbližší
  spolupracovník jeho tatínka?
 • 00:15:38 Když byla řeč o té protekci,
  když řekneme "pomáhal mu Beneš?,
 • 00:15:43 aby to nevypadalo,
  že tam byly nějaké...
 • 00:15:46 Že to bylo protekční dítě.
 • 00:15:49 Jistě, oni mu to vyčítali
  za první republiky velmi často,
 • 00:15:53 ale je otázka,
  jestli by se jako protekční dítě
 • 00:15:56 na tom postu
  tak dlouho udržel.
 • 00:15:59 Byly proti jeho působení v Londýně
  už v té době výhrady,
 • 00:16:02 vy jste některé zmínil,
  ale rozhodně nebyly tak silné
 • 00:16:05 jako proti dalším diplomatům,
  kteří museli své posty opouštět.
 • 00:16:09 Já skutečně si nemyslím, že je
  na místě podezřívat ho z toho,
 • 00:16:13 že by ho někdo nějakým způsobem
  držel na té pozici.
 • 00:16:17 -To by byla asi křivda.
  -Nespravedlivé.
 • 00:16:19 Rozhodně nikde nenajdeme to,
 • 00:16:22 že by třeba jeho otec přímo
  intervenoval za Jana Masaryka.
 • 00:16:26 Takovou věc v životě
  Jana Masaryka nenajdeme.
 • 00:16:32 Pokud chápeme jako protekci
  přímé zasahování,
 • 00:16:38 tak to v žádném případě
  u Jana Masaryka nebylo.
 • 00:16:41 Jiná věc je, že nepochybně
  jeho jméno mu pomáhalo.
 • 00:16:45 Ovšem na druhou stranu se domnívám,
  což je ovšem jen úvaha laika,
 • 00:16:50 že právě opozice vůči Masarykovi,
  my o tom mnoho nemluvíme,
 • 00:16:54 ale byla poměrně silná
  už za první republiky,
 • 00:16:58 tak tam mu to zase dělalo
  to jméno možná potíže.
 • 00:17:02 Opozice byla úžasná,
 • 00:17:04 tak šla samozřejmě
  jak zprava, tak zleva.
 • 00:17:07 Velice zajímavá
  byla třeba u komunistů,
 • 00:17:12 kteří ve vztahu k jeho otci
  procházeli určitými peripetiemi.
 • 00:17:15 Oni ho v principu nesnášeli
  po celou dobu,
 • 00:17:17 ale bylo tam období,
  kdy ho trošičku brali na vědomí,
 • 00:17:21 nebo kdy hlavně ve 30. letech
  se jím začali zaštiťovat,
 • 00:17:24 ale na Jana Masaryka
  to jakoby neplatilo,
 • 00:17:27 on pro komunisty zůstal až do doby,
  kdy se poprvé setkal s Gottwaldem,
 • 00:17:32 a to bylo v Moskvě 1945,
  těsně před Košicemi,
 • 00:17:36 když se exulanti začínali vracet
  do republiky,
 • 00:17:39 tak tehdy oni mluvili spolu poprvé
 • 00:17:43 a bylo to trošičku jako
  "Sojuz - Apollo?,
 • 00:17:46 prostě setkání dvou
  protikladných principů.
 • 00:17:50 Na začátku se určitě obcházeli
  s obavami.
 • 00:17:53 Z čeho Jan podezíral Gottwalda,
  to je nám asi jasné,
 • 00:17:57 ale Gottwald viděl v Masarykovi
  milionářského synka,
 • 00:18:02 pokračování Jaroslava Preisse
  jinými prostředky,
 • 00:18:07 prostě quinta essentia buržoazie
  a všech nejhorších klišé,
 • 00:18:12 které si komunisté o masarykovské
  republice vymýšleli,
 • 00:18:17 a pro Jana možná nebylo snadné
  tyto předsudky rozptýlit.
 • 00:18:21 Jak prožil krizový rok republiky,
  který dopadl katastrofou,
 • 00:18:26 to jest rok 1938
  a následující rok dva?
 • 00:18:32 Rok 1938 prožil velice bouřlivě,
 • 00:18:36 protože před jeho očima
  se hroutil sen
 • 00:18:40 tátovy vysněné krásné,
  ideální republiky,
 • 00:18:46 jakkoli si během těch dvaceti let
  uvědomil,
 • 00:18:49 že zdaleka ve všem republika
  ideální není,
 • 00:18:53 tak pořád věřil v to,
  co jeho otec říkal,
 • 00:18:56 že je potřeba 50 let na to,
  aby se poměry stabilizovaly,
 • 00:18:59 a situace u nás, politický systém,
  hospodářský život a tak dále
 • 00:19:03 budou velmi dobře rozvinuté.
 • 00:19:07 V roce 1938 se to postupně všechno
  před jeho očima začalo hroutit
 • 00:19:11 a Masaryk na to reagoval
  samozřejmě velmi emotivně.
 • 00:19:16 On měl, a to jsme tady
  možná ještě nezdůraznili,
 • 00:19:20 on měl duševní chorobu,
  která se u něj postupně rozvíjela,
 • 00:19:25 léta v Americe, zejména
  ten konec, to jen potvrzovala,
 • 00:19:31 on měl sklony
  k maniodepresivitě
 • 00:19:35 a depresivní fáze jeho života
  se dostavila po Mnichovu.
 • 00:19:43 Známe z Majského deníku, Majský byl
  sovětský velvyslanec v Londýně,
 • 00:19:49 víme, že on se mu v podstatě
  rozplakal na rameni v okamžiku,
 • 00:19:55 kdy se dozvěděl o Mnichovu
  a hovořil s ním.
 • 00:20:01 Pak se na několik dní
  stáhl do ústraní,
 • 00:20:05 přemýšlel, co bude dělat,
  a výsledkem bylo rozhodnutí,
 • 00:20:08 že musí odejít
  z diplomatické služby,
 • 00:20:11 že v sobě nemůže
  dál tlumit rozpor
 • 00:20:15 mezi tím snem,
  který se zcela rozplynul,
 • 00:20:19 a mezi realitou druhé republiky,
 • 00:20:23 která se stávala velmi rychle
 • 00:20:27 antidemokratickou v původní
  podobě, antisemitskou,
 • 00:20:32 tyto rysy tam nastávaly.
 • 00:20:35 Což byl velký problém,
  protože on byl de facto semita.
 • 00:20:38 Já jen k tomu roku 1938,
  na který jste se ptal.
 • 00:20:41 Nás ten letopočet přitahuje,
  je svým způsobem magický,
 • 00:20:45 ale v tom roce už ty karty
  byly rozehrané
 • 00:20:48 a už vlastně nastávaly
  jen důsledky toho,
 • 00:20:51 co se připravovalo minimálně
  po celá 30. léta nebo ještě dřív.
 • 00:20:57 Je snadné Jana Masaryka
  kritizovat
 • 00:21:00 a pak jsou zase lidé,
  kteří ho omlouvají.
 • 00:21:03 Mně se zdá, že je důležité
  zaujmout tam takovou pozici,
 • 00:21:05 kde bychom nemuseli dělat
  ani jedno, ani druhé
 • 00:21:08 a vnímat ho co nejvěcněji,
  a k tomu asi přispěje uvědomit si,
 • 00:21:11 že jeho manévrovací prostor
  byl skutečně velice malý.
 • 00:21:15 Mluvil jste o té maniodepresivitě.
  I kdybychom to vzali obrazně,
 • 00:21:18 tak to období válečné,
  jeho pobyt v Londýně zejména,
 • 00:21:21 tak ten byl skutečně ale manický,
  až se dá říci, jak říkám obrazně.
 • 00:21:28 Jeho komentáře, jeho vystoupení
  byly razantní,
 • 00:21:31 neodlišoval nacisty, Němce,
  byl přímočarý,
 • 00:21:35 vyzýval k přímým útokům
  na otevřená města,
 • 00:21:40 ke kobercovým náletům,
  což u jeho povahy je překvapivé.
 • 00:21:46 Někomu by se to mohlo zdát
  jako překvapivé,
 • 00:21:50 ale bylo to přirozenou reakcí
  na vývoj, který nastal.
 • 00:21:54 Samozřejmě že tady nastává
  důležitá kapitola v jeho životě,
 • 00:22:02 kdy Jan Masaryk
  získává velký význam
 • 00:22:06 nejen pro zahraniční politiku,
  protože během první republiky
 • 00:22:10 Jan Masaryk
  byl především diplomat
 • 00:22:13 angažující se
  v zahraniční politice,
 • 00:22:17 ale tady nastává obrovský význam
  Jana Masaryka pro situaci domácí,
 • 00:22:21 pro domácí politiku a vývoj,
  protože on svými projevy
 • 00:22:26 si získal obrovskou oblibu
  u české veřejnosti,
 • 00:22:31 kterou potom zúročil po válce,
 • 00:22:35 a samozřejmě řadu lidí si získal
  tou poměrně jednoduchou řečí,
 • 00:22:41 která byla srozumitelná
  pro většinu lidí.
 • 00:22:48 Potom celá řada jeho kolegů,
  kteří byli přítomni ve vysílání,
 • 00:22:53 se shodovali v tom, že Jan Masaryk
  dokázal dojmout lidi.
 • 00:22:59 To svoje charisma, které měl,
  dokázal tady zúročit.
 • 00:23:06 Přijde den, kdy nacismus
  a s ním všichni naši utiskovatelé
 • 00:23:14 zmizí z povrchu zemského.
 • 00:23:17 Již dnes národ československý
  volá je na soud Boží.
 • 00:23:22 Při jméně, jež nosím,
  prohlašuji vám slavnostně,
 • 00:23:25 že boj vyhrajeme
  a že pravda zvítězí.
 • 00:23:28 Jsem vám neskonale vděčen,
 • 00:23:31 že tak dobře opatrujete hrob
  mého otce na hřbitůvku v Lánech.
 • 00:23:35 Poslouchejte denně
  londýnský rozhlas.
 • 00:23:39 Dostane se vám zpráv
  pravdivých a objektivních.
 • 00:23:43 Problém československý
  je integrální součástkou
 • 00:23:48 problému evropského,
 • 00:23:51 a proto, slavný a drahý lide
  československý, buď přesvědčen,
 • 00:23:55 že vláda věcí tvých
  opět do rukou tvých se vrátí.
 • 00:23:59 Nazdar a na shledanou v Praze.
 • 00:24:03 Já bych ještě zmínil třetí rozměr
  Jana Masaryka v letech války,
 • 00:24:05 a to je velmi významný rozměr
  celosvětově významné osobnosti,
 • 00:24:11 Masaryk propagandista, ale nejen
  v československém kontextu,
 • 00:24:18 který pronáší rozhlasové projevy
 • 00:24:21 do okupovaných zemí,
  do protektorátu,
 • 00:24:25 ale zároveň to je propagandista
  spojenecké věci,
 • 00:24:28 věci boje proti nacistickému
  barbarství, jak on je přednáší,
 • 00:24:34 a jak pro tento boj,
  rok osamocené Británie,
 • 00:24:39 se snaží získat podporu
  Spojených států.
 • 00:24:44 Britové si ho v tomto směru
  velmi vážili,
 • 00:24:47 později i Američané ho hodnotili
  jako vynikajícího propagandistu,
 • 00:24:50 ale zejména Britové,
  ale je totiž důležité říci,
 • 00:24:54 že v letech exilu on strávil
  z těch necelých šesti let války
 • 00:24:58 22 měsíců ve Spojených státech,
  kam odjížděl opakovaně
 • 00:25:02 a opakovaně si ten pobyt
  prodlužoval.
 • 00:25:05 Faktem je, že tam vyvíjel
  činnost velmi efektivní
 • 00:25:09 prospojenecké propagandy,
 • 00:25:12 za kterou byl vysoce hodnocen
  i z toho důvodu,
 • 00:25:15 že lidé, kteří se dostali
  v Británii k moci,
 • 00:25:19 nebo ta část
  konzervativní strany,
 • 00:25:22 ti, kteří stáli proti Mnichovu,
  proti appeasementu,
 • 00:25:25 obsadili ty nejdůležitější posty.
 • 00:25:29 Churchill a zejména Anthony Eden
  si toho byl vědom a upozorňoval,
 • 00:25:32 že on je tím nejlepším
  velvyslancem spojenecké věci,
 • 00:25:36 jestliže z toho "zrazeného?
  Československa
 • 00:25:40 jeho představitel bojuje
  za spojeneckou věc
 • 00:25:44 a snaží se získat podporu
  Spojených států.
 • 00:25:54 Jak se vyvíjel jeho vztah
  k Moskvě v té době,
 • 00:25:57 už vlastně v konci války,
 • 00:26:00 a v roce 1943, kdy jsme
  podepsali onu smlouvu,
 • 00:26:04 která vlastně založila
  celý problém?
 • 00:26:07 On byl západníkem,
  po svém tatínkovi,
 • 00:26:10 takže jeho hledisko
  bylo v tomto smyslu
 • 00:26:13 trošku konzervativnější
  než Benešovo,
 • 00:26:16 který byl iniciátorem, který
  do Moskvy uháněl plnou parou.
 • 00:26:22 Jan Masaryk
  ho tam nenásledoval,
 • 00:26:25 on se tam ocitl poprvé
  až v době, když už nešlo jinak,
 • 00:26:29 to znamená v roce 1945,
 • 00:26:32 a celý život, snad to není
  velké zjednodušení,
 • 00:26:36 se nezbavil strachu
  ze Sovětského svazu a Stalina.
 • 00:26:40 Oni i mnozí českoslovenští
  demokratičtí politici
 • 00:26:43 hlavně v roce 1945
  v souvislosti s odsunem
 • 00:26:47 v sobě najednou objevovali
  jakési známky sympatie
 • 00:26:50 buď ke Stalinovi osobně,
  nebo k Sovětskému svazu.
 • 00:26:54 Panslavismus,
  rusofilství zafixované...
 • 00:26:57 To souviselo s přepřáhnutím
  ze Západu na Východ,
 • 00:27:01 ale myslím, že Jan Masaryk v tomto
  se poměrně dlouho držel zpátky.
 • 00:27:04 Změnilo se to, až když se vrátil
  do osvobozené republiky
 • 00:27:08 a kdy musel tuto Benešovu, ale
  nejen Benešovu politiku vykonávat,
 • 00:27:15 a tam se pak už dopustil,
  v posledních třech letech života,
 • 00:27:20 řady politováníhodných výroků,
  a nejen výroků.
 • 00:27:24 Tam už tu prosovětskou politiku
  začal naplňovat.
 • 00:27:28 Já si namátkou vybavuji citát,
  vytrhnu ho samozřejmě z kontextu,
 • 00:27:32 ale kontext byl v duchu citátu:
 • 00:27:35 "Mír sovětský je mírem
  československým a naopak.?
 • 00:27:38 -To je vazalství.
  -To už je skoro řeč vazala.
 • 00:27:45 Jan Masaryk připomíná,
  že naše zahraniční politika
 • 00:27:48 vždy si uvědomovala
  význam rudé revoluce.
 • 00:27:51 Jejím vítězstvím je naše bezpečí,
  dnes pevnější než kdykoli dříve.
 • 00:27:56 Češi a Slováci touží po míru.
  Potřebují mír a zaslouží si mír.
 • 00:28:02 A jak nejlépe mír zajistit,
  paní a pánové?
 • 00:28:06 V plné hrdé i skromné spolupráci
  s naším velkým spojencem.
 • 00:28:10 Mír sovětský znamená
  mír československý a naopak!
 • 00:28:27 A nakonec: Nechť kvete
  a ovoce hojné vydá
 • 00:28:33 spojenectví Svazu sovětských
  socialistických republik
 • 00:28:37 s naší milovanou vlastí,
  Československou republikou.
 • 00:28:47 Docházelo tam k tomu,
 • 00:28:50 čemu psychologové nebo právníci
  říkají mentální rezervace,
 • 00:28:53 čili on si ve skutečnosti
  myslel něco jiného,
 • 00:28:56 a když přišel domů, šeptal pravdu,
  kterou jeho tajemníci nebo přátelé
 • 00:29:00 tlumočili v těch knihách,
  které my dnes čteme,
 • 00:29:03 ale to se veřejnost nedozvěděla
  v těch rozhovorech.
 • 00:29:06 Navíc pokud je dělali
  komunističtí novináři,
 • 00:29:09 hodně upravovaných a tam byly
  ty sloganovité teze jako ty,
 • 00:29:13 které dal do souvislosti
  s přijetím Marshallova plánu.
 • 00:29:16 To je věc, která souvisí
  se vztahem k Sovětskému svazu
 • 00:29:19 a kterou, když by došlo na výčitky,
  mu já osobně vyčítám,
 • 00:29:23 protože se domnívám, že člověk
  jeho jména, povahy a minulosti
 • 00:29:27 se snadno mohl zachovat způsobem,
  který by veřejnosti dal najevo,
 • 00:29:32 že to není všechno
  tak strašně v pořádku.
 • 00:29:36 Československá vládní delegace
  se vrátila z Moskvy,
 • 00:29:39 kde vedla hospodářská a obchodní
  jednání se sovětskou vládou.
 • 00:29:43 Členové delegace v čele
  s předsedou vlády Gottwaldem
 • 00:29:46 byli na letišti vřele přivítáni
  přáteli a zástupci naší vlády.
 • 00:30:00 Delegace uzavřela v Moskvě
  smlouvu o vzájemných dodávkách.
 • 00:30:04 Podle této smlouvy
  dodá nám Sovětský svaz
 • 00:30:07 velké množství obilí,
  bavlny, hnojiv
 • 00:30:10 a jiných hospodářských
  produktů.
 • 00:30:12 Smlouva je významným příspěvkem
  k povznesení hospodářství obou zemí
 • 00:30:17 a dalším krokem k posílení
  hospodářské spolupráce
 • 00:30:20 mezi evropskými státy.
 • 00:30:23 Když srovnáme Beneše s Masarykem,
  tak tady je vidět,
 • 00:30:26 že u Beneše je určitá
  konsekventnost uvažování
 • 00:30:29 o geopolitickém postavení
  Československa.
 • 00:30:35 Já se kloním k tomu,
  co říká třeba pan profesor Hauner
 • 00:30:38 svou dlouholetou analýzou
  Beneše v letech 1938 až 1939.
 • 00:30:41 S tím bych asi docela souhlasil,
  že Beneš si uvědomil,
 • 00:30:44 že Československo nemá
  v mezinárodněpolitickém kontextu
 • 00:30:47 vzhledem ke svému geopolitickému
  postavení příliš na vybranou
 • 00:30:50 a že Sovětský svaz
  může skýtat nějakou hráz
 • 00:30:53 proti německému budoucímu
  Drang nach Osten.
 • 00:30:57 Jestli to bylo reálné
  po druhé světové válce,
 • 00:31:01 to je samozřejmě věc druhá.
 • 00:31:04 A kam až Beneš zašel,
  tak to je prostě jednoznačné,
 • 00:31:07 že hranice toho rozumného,
 • 00:31:10 co ještě bylo možné
  geologickou situací ospravedlnit,
 • 00:31:14 tak jednoznačně překračoval
  ve svých výrocích.
 • 00:31:17 Na Pražský hrad se přišel
  rozloučit s panem prezidentem
 • 00:31:20 velitel páté gardové armády
  sovětského vojska,
 • 00:31:23 generálplukovník Žadov.
 • 00:31:35 Pan prezident obdržel darem
  album s odznaky vyznamenání,
 • 00:31:40 která získala pátá gardová armáda
 • 00:31:43 za osvobození Stalingradu
  a za osvobození Prahy.
 • 00:31:50 Prezident Beneš potom vzpomněl
  vývoje vztahů
 • 00:31:54 mezi Československem
  a Sovětským svazem. Řekl:
 • 00:31:59 Zůstaneme vašimi pevnými
  a věrnými přáteli a spojenci.
 • 00:32:04 Zůstaneme vašimi věrnými
  a přátelskými spolupracovníky
 • 00:32:09 v zápase o upevnění
  trvalého míru.
 • 00:32:13 Slíbil to za celý národ.
 • 00:32:21 U Masaryka to bylo jinak.
 • 00:32:24 On byl brán zejména Brity
  jako ten rozumný,
 • 00:32:27 který Beneše v jeho prosovětském
  entuziasmu je schopen i mírnit.
 • 00:32:34 Jestli to tak ve skutečnosti bylo,
  to je otázka. On to spíš říkal.
 • 00:32:38 A v roce 1943, když Britové
  se snaží rozmluvit Benešovi
 • 00:32:41 ideu československo-
  -sovětské smlouvy,
 • 00:32:44 tak on zase platí za toho,
  který se snaží Beneše brzdit.
 • 00:32:48 Ovšem postupně se to mění
 • 00:32:52 a já bych si dovolil zde ocitovat
  podle mě nesmírně zajímavý
 • 00:32:56 dokument nebo prohlášení
  Masaryka z ledna 1944,
 • 00:33:02 velmi vlivné Council
  on Foreign Relations,
 • 00:33:08 a on to pronáší pár dnů poté,
 • 00:33:13 co Beneš se dopouští těch
  neuvěřitelných výroků v Moskvě,
 • 00:33:17 kde v podstatě navrhuje Stalinovi,
  ať vytvoří novou vládu,
 • 00:33:21 nebo předestírá tu možnost
  vytvořit novou vládu v Polsku,
 • 00:33:25 objednává si nátlak po válce
  na provinivší se Slováky,
 • 00:33:29 říká, že je potřeba,
  abychom vždy koordinovali
 • 00:33:32 zahraniční politiku
  se sovětskou,
 • 00:33:35 tak Masaryk v tu chvíli vystupuje
  v Council on Foreign Relations,
 • 00:33:39 nesmírně vlivné, a říká, a to je
  možná zajímavé vysvětlení,
 • 00:33:43 já jsem to zatím
  ještě nepublikoval,
 • 00:33:46 jen na univerzitě G. Washingtona
  v jedné přednášce:
 • 00:33:49 V současném politickém myšlení
  mnoha lidí
 • 00:33:52 se přikládá velká pozornost
  sférám vlivu.
 • 00:33:55 Pokud tyto koncepty převáží,
  tak upřímně věřím,
 • 00:33:57 že československý stát
  se nedostane do ruské sféry vlivu.
 • 00:34:00 Jak si můžeme pomoci, nevím.
  Velká Británie nám nepomůže.
 • 00:34:04 Když jsem nedávno obědval
  s Churchillem, ptal jsem se ho,
 • 00:34:07 zda by Britové přišli
  mé zemi na pomoc,
 • 00:34:10 například kdyby se Rusové objevili
  v Praze a pověsili mě a Beneše.
 • 00:34:13 Důrazně mě ujistil,
  že by nám nepomohli.
 • 00:34:16 V Československu půjdeme
  po válce doleva.
 • 00:34:19 Není v naší moci učinit jinak,
  protože potřebujeme bezpečnost,
 • 00:34:22 jejímuž významu málo lidí
  ve Spojených státech rozumí.
 • 00:34:26 Jestli tyto úvahy o sférách vlivu
  byly skutečně podložené
 • 00:34:29 a jestli spíš Beneš nepředjímal
  vývoj, ke kterému posléze došlo,
 • 00:34:34 a spíše via facti, než že by se
  velmoci někde usnesly a řekly si,
 • 00:34:38 tady bude vaše a tady bude naše,
  to je věc druhá.
 • 00:34:45 Ale Masaryk se tady postupně
  stává jakýmsi realistou,
 • 00:34:47 také aspoň v některých
  svých projevech,
 • 00:34:50 jestli mu toto Churchill
  skutečně říkal,
 • 00:34:54 on měl tendenci přehánět
  a já bych tomu zcela nevěřil,
 • 00:34:57 ale řekl to
  na velmi vlivném fóru.
 • 00:35:00 On potom přichází s koncepcí mostu
  mezi Západem a Východem,
 • 00:35:03 což je možná zajímavá kapitola.
 • 00:35:06 Na konci roku 1944 dvakrát
  v interview pro americké časopisy
 • 00:35:10 s touto koncepcí přichází,
 • 00:35:14 koncepce mostu mezi
  Západem a Východem,
 • 00:35:18 ovšem je za to velmi kritizován
  sovětským tiskem,
 • 00:35:22 a už zareaguje velmi pružně,
 • 00:35:26 když v novoročním projevu 1945
  říká to slavné,
 • 00:35:29 že po mostech se chodí,
  a to nám zrovna nekonvenuje.
 • 00:35:32 Pak přijíždí do Moskvy
  a říká Gottwaldovi,
 • 00:35:36 naše zahraniční politika,
  já to chápu,
 • 00:35:40 to, co říkáte, musí zaznamenat
  veliký, úplný obrat,
 • 00:35:43 padá opona za jednou epochou
  a nastává epocha nová,
 • 00:35:46 prostě Sovětský svaz bude
  naším jednoznačným partnerem,
 • 00:35:49 kterému se budeme podřizovat,
  on bude rozhodovat o tom,
 • 00:35:52 kam naše zahraniční politika
  bude směřovat, a tak dále.
 • 00:35:57 To jsou velmi smutné výroky
  od člověka,
 • 00:36:01 který byl považován
  za západníka,
 • 00:36:04 ale právě od začátku roku 1945,
  a tím už skončím,
 • 00:36:07 tuto aureolu ztrácel a vrcholem
  je jeho působení v San Francisku
 • 00:36:13 na zakládající konferenci OSN, kde
  je instruován Molotovovými papírky,
 • 00:36:19 jak má vystoupit, jak má podpořit
  sovětské stanovisko,
 • 00:36:23 hlasuje se Sovětským svazem
  v každém hlasování.
 • 00:36:27 Já jsem viděl v archivu v Moskvě
  papírky, které mu Molotov posílal,
 • 00:36:32 a musím říct,
  že to skutečně byl zážitek,
 • 00:36:35 jak on velmi servilně
  se podřizuje,
 • 00:36:38 a pak hovoří před zahraničními,
  americkými diplomaty,
 • 00:36:42 říká Chipu Bowlenovi,
  Bowlene, co je to za způsoby,
 • 00:36:45 my jsme tak přátelští
  vůči Sovětskému svazu,
 • 00:36:49 my jsme na kolenou,
  a Rusům to nestačí.
 • 00:36:52 Nad sklenkou whisky to říkal.
 • 00:36:55 A pak říká Harrimanovi,
  tehdejšímu velvyslanci v Moskvě,
 • 00:36:58 že do budoucna
  nesmějí Američané
 • 00:37:03 příliš brát vážně to,
  co on bude říkat,
 • 00:37:06 protože on musí říkat jiné věci
  než ty, co si myslí,
 • 00:37:10 a že důvodem
  tohoto jeho postupu
 • 00:37:15 je fakt dohody Beneše
  se Stalinem právě v tom smyslu,
 • 00:37:19 že budeme koordinovat
  zahraniční politiku
 • 00:37:22 a že on s tím nemůže nic dělat.
 • 00:37:25 Generální tajemník Spojených
  národů Trygve Lie navštívil Prahu.
 • 00:37:30 Novinářům na tiskové konferenci
  v Černínském paláci prohlásil,
 • 00:37:33 že s radostí sleduje úspěchy
  a pokroky Československa.
 • 00:37:36 Poslechněte si, co Trygve Lie
  říká o Československu
 • 00:37:40 svému starému příteli,
  ministru Masarykovi.
 • 00:38:37 Čili to, jak jste hovořil
  o Marshallovu plánu,
 • 00:38:40 a když v té souvislosti
  si vybavím větu,
 • 00:38:44 kterou pravděpodobně neřekl,
  nicméně vystihuje situaci:
 • 00:38:49 Odjížděl jsem jako ministr
  zahraničí svobodné země,
 • 00:38:52 vracím se
  jako Stalinův pohůnek,
 • 00:38:55 tak on tu roli pohůnka
  pravděpodobně přijal.
 • 00:38:58 To je typický soukromý výrok.
 • 00:39:01 -Traduje se, že to řekl
  Ivanu Herbenovi. -Na letišti.
 • 00:39:04 Na veřejnosti mluvil úplně jinak,
  jakoby až radostně.
 • 00:39:07 Pokud lidé usuzovali z novin,
  jako že ano, tak měli pocit,
 • 00:39:10 že Masaryk se raduje z toho,
  co bylo v Moskvě dohodnuto.
 • 00:39:13 Tyhle všechny události,
  které tady byly zmíněny
 • 00:39:17 v souvislosti s tím
  těsně poválečným vývojem,
 • 00:39:23 musíme asi chápat jako snahu
 • 00:39:26 československých
  demokratických politiků
 • 00:39:29 zachránit nezachranitelné,
 • 00:39:32 jako snahu zachránit alespoň něco
  z jejich programu a přesvědčení.
 • 00:39:36 A tak asi musíme chápat
  i politiku Benešovu
 • 00:39:39 stejně jako činnost
  Jana Masaryka.
 • 00:39:42 Oni v určitých okamžicích věřili,
  že zaplatíme vysokou cenu...
 • 00:39:47 A že škvírka se najde.
 • 00:39:50 Že se zde najde určitý prostor
  pro "československou cestu?,
 • 00:39:55 že bude posílen sovětský vliv.
 • 00:39:59 Oni si uvědomovali to,
  že sovětská armáda sem přijde,
 • 00:40:04 a že tudíž my se musíme domluvit
  se Sovětským svazem
 • 00:40:08 a se sovětskými komunisty.
 • 00:40:12 Takže za cenu téhle domluvy,
  která jistě bude vysoká,
 • 00:40:16 která bude znamenat
  mnohé ústupky,
 • 00:40:19 že tady bude zachován
  jakýsi systém politický,
 • 00:40:23 který bude mít určité svobody.
 • 00:40:28 Třeba omezené, ale bude mít.
 • 00:40:31 To byla výhra mnohých
  včetně Jana Masaryka
 • 00:40:35 a jistě on dělal potom ty kroky,
 • 00:40:39 které se nám mohou jevit
  jako sporné,
 • 00:40:42 ale dělal je, aspoň vždy
  to tak na mě působilo,
 • 00:40:47 v zájmu zachování
  určité demokracie.
 • 00:40:52 Muselo to být pro něj strašně
  těžké, když si uvědomíme,
 • 00:40:55 že v roce 1945
  se dostal do vlády,
 • 00:41:00 v jejímž čele stál
  Zdeněk Fierlinger,
 • 00:41:04 kterého se snažil během války
  odvolat, a nepodařilo se mu to.
 • 00:41:10 Ovšem ptám se na jednu věc,
  čímž přicházím k poslednímu bodu,
 • 00:41:14 o kterém jsem chtěl mluvit
  a který je tristní,
 • 00:41:17 jak se zachoval Jan Masaryk
  v únoru 1948.
 • 00:41:21 Měl pro to
  nějaký rozumný důvod?
 • 00:41:25 Dodatečně přeju do nového roku
  zdraví, mléko pro děcka,
 • 00:41:28 méně strachu a pevné odhodlání
  zachovat a udržet mír.
 • 00:41:32 Já věřím, že rok 1948 přečkáme
  v konstruktivní práci,
 • 00:41:36 opírajíce se o parlamentní,
  poctivě fungující demokracii.
 • 00:41:40 U československých demokratů
  byl problém v tom,
 • 00:41:44 že aby jimi mohli být, tak by si
  asi museli stanovit určité meze,
 • 00:41:49 za které jejich ústupky
  už dál nepůjdou.
 • 00:41:52 A myslím si, že ani Beneš,
  ani Masaryk,
 • 00:41:55 nemluvě o těch ostatních,
  nebo alespoň z jejich chování,
 • 00:41:59 já nečtu, že takovou mezi,
  přes kterou ne, že si stanovili.
 • 00:42:02 Ten únor je typický příklad.
 • 00:42:05 Jak víme, ve vládě bylo
  25 ministrů, 12 podalo demisi,
 • 00:42:08 Jan Masaryk byl tím třináctým.
  Kdyby tu demisi podal,
 • 00:42:11 možná druhý den
  10 000 kožených kabátů
 • 00:42:15 by napochodovalo do Prahy
  a začalo by se střílet,
 • 00:42:18 možná by se stalo něco jiného,
 • 00:42:21 ale bylo by to zase chování
  principiálního demokrata.
 • 00:42:24 Já tady nechci být v roli,
  který nepřímo něco vyčítá,
 • 00:42:27 ale demokratické chování
  to prostě nebylo.
 • 00:42:30 Byl to ústupek,
  který se pak nějak obhajoval,
 • 00:42:33 v soukromí se opět říkalo
  něco jiného než navenek.
 • 00:42:36 Navenek byly rozhovory,
  kde se povídalo o tom,
 • 00:42:40 s touto vládou si rád zavládnu,
  čili zase matení veřejnosti,
 • 00:42:43 a ta zoufalá veřejnost,
  co jí také jiného zbývalo,
 • 00:42:46 demokratičtí politici ji opět,
  už poněkolikáté, opustili,
 • 00:42:49 tak se snažila v tom vyčíst
  ten hlubší smysl,
 • 00:42:53 to znamená,
  všichni se chovali zvláštně,
 • 00:42:56 nikdo nedostal šanci se chovat
  jako zodpovědný občan,
 • 00:42:59 protože zodpovědná politika
  v té společnosti vyvanula pryč.
 • 00:43:03 Zase se to promítlo
  na mezinárodní scéně.
 • 00:43:07 Samozřejmě už se nedalo činit
  nic jiného než vydávat protesty.
 • 00:43:10 Jan Papánek se o to
  v New Yorku snažil,
 • 00:43:17 ale na druhou stranu čteme
  v záznamech amerických
 • 00:43:21 a zejména britských úředníků,
 • 00:43:24 že říkají, jak máme protestovat
  proti vládě,
 • 00:43:28 v níž ministrem zahraničí
  je Jan Masaryk
 • 00:43:31 a prezident zůstává
  Edvard Beneš?
 • 00:43:34 Přesně tyto dva jsme podporovali
  po celou dobu války
 • 00:43:37 a teď máme vydávat protest
  proti tomu,
 • 00:43:41 že tato vláda
  je nedemokratická?
 • 00:43:44 Neschopnost
  těchto dvou lidí odejít,
 • 00:43:47 Jan Masaryk současně s ostatními
  ministry demokratických stran
 • 00:43:51 a Beneš nejpozději
  25. února odpoledne,
 • 00:43:54 ta je skutečně fascinující.
 • 00:43:57 On ale byl uražen
  na ty ministry.
 • 00:44:00 Říká, že mu to nesdělili,
  že budou podávat demisi.
 • 00:44:04 Ale to by bylo
  strašně malicherné.
 • 00:44:07 Ale zase si řekněme,
  nakolik je urážlivost
 • 00:44:10 podstatnou vlastností u politika
  nebo nakolik byla tehdy.
 • 00:44:13 Říká se to, ale tomu
  bych velkou váhu nepřikládal.
 • 00:44:16 Pravdou je,
  že se dochovaly výroky,
 • 00:44:19 které měl Jan Masaryk sdělit
  na adresu odstupujících ministrů,
 • 00:44:26 že jsou to,
  všichni mi prominou,
 • 00:44:29 volové a pitomci,
  když podávají demisi.
 • 00:44:32 Pravdou je, že podávat demisi
  v únoru 1948
 • 00:44:35 byl tah opravdu
  ne příliš rozumný.
 • 00:44:38 A když se podíváme
  na ten celý průběh,
 • 00:44:42 podávat demisi z důvodu přeložení
  několika policejních důstojníků,
 • 00:44:47 což poté, kdy se smířili
  s celou řadou dalších věcí,
 • 00:44:53 tak se jevilo
  opravdu jako nesmysl.
 • 00:44:57 Jan Masaryk byl v té chvíli
  ve velmi těžké pozici,
 • 00:45:03 protože tady do jisté míry
  měl pocit
 • 00:45:08 za prvé možná odpovědnosti
  vůči Edvardu Benešovi,
 • 00:45:13 což bývá tradičně zmiňováno,
 • 00:45:17 ale musíme v jeho kauze sledovat
  ještě další motivy.
 • 00:45:24 Jan Masaryk věděl,
  že Beneš je nemocný člověk,
 • 00:45:29 a o Janu Masarykovi
  se spekulovalo už tehdy
 • 00:45:34 jako o možném
  Benešově nástupci,
 • 00:45:37 tudíž za jeho možná
  trochu váhavým postupem
 • 00:45:42 je možné vidět
  i tuhle snahu a tendenci...
 • 00:45:46 Měl představu, že bude prezidentem,
  a podporu co nejvíc...
 • 00:45:51 ...připravit si půdu na to,
 • 00:45:53 aby se mohl stát Benešovým
  nástupcem v nejvyšším úřadě.
 • 00:45:57 I tak je možné interpretovat
  některou jeho váhavost
 • 00:46:01 stejně jako snahu o kontakty
  s tehdejší sociální demokracií,
 • 00:46:08 kdy Jan Masaryk uvažoval o tom,
  nebo jsou pro to určité náznaky,
 • 00:46:14 že ve volbách,
  které se měly konat na jaře 1948,
 • 00:46:20 které se potom konaly
  za změněných podmínek,
 • 00:46:23 že bude na kandidátce
  za sociální demokracii.
 • 00:46:27 To je další příklad.
 • 00:46:30 To říkám k tomu, jak toto období
  je neobyčejně těžké pro soudy.
 • 00:46:37 Můžeme asi kritizovat
  rozhodnutí podat demisi,
 • 00:46:40 ale bylo to konečně vyjádření toho,
 • 00:46:44 co demokraticky smýšlející
  politikové měli udělat už dávno,
 • 00:46:48 a to udělat nějaké to "dost?,
  udělat tu tlustou čáru,
 • 00:46:55 a to v okamžiku, kdy se neplnilo
  rozhodnutí celé vlády,
 • 00:46:58 tak to je důvod k nějakému
  "dost? par excellence.
 • 00:47:01 Tak měli ustupovat dál?
  Myslíte, že výsledek by byl jiný?
 • 00:47:05 Tohle upozorňování na to,
  že neměli jinou volbu
 • 00:47:09 ani na mezinárodněpolitické
  scéně a tak dále,
 • 00:47:12 já vždycky říkám, dobře,
  do určité míry,
 • 00:47:15 ale rozumné postavení hledání
  Československa v tom kontextu,
 • 00:47:20 jak se mezinárodněpoliticky
  utvářel, jistě,
 • 00:47:23 ale proč tam byly kroky vysloveně
  servilní vůči Sovětskému svazu?
 • 00:47:28 Proč Beneš poukazoval na to,
  že po této válce přijde další,
 • 00:47:31 a Západ využije Německa
  jako odrazového můstku
 • 00:47:35 pro svůj útok
  na Sovětský svaz
 • 00:47:38 a že my půjdeme
  se svým spojencem?
 • 00:47:41 To nemá logické vysvětlení,
 • 00:47:44 protože tím naopak podřezával
  pomyslnou větev,
 • 00:47:47 na které bylo
  Československo usazeno.
 • 00:47:51 To je ta spolupráce
  Východu se Západem.
 • 00:47:55 Těch výroků je nespočet,
  chování československé delegace
 • 00:47:59 na pařížské mírové konferenci
  v srpnu 1946,
 • 00:48:03 frenetický potlesk
  slovům Vyšinského,
 • 00:48:07 tepajícím americký
  dolarový imperialismus,
 • 00:48:12 to samozřejmě vedlo k tomu,
  že byly zastaveny půjčky,
 • 00:48:15 protože státní tajemník Burns
  to viděl,
 • 00:48:19 půjčky americké
  a jednání o nich,
 • 00:48:22 státní tajemník Burns
  to viděl a říkal si,
 • 00:48:25 jestliže máte obavu, že si vás
  ekonomicky podmaníme,
 • 00:48:28 tak vám ty peníze
  nebudeme dávat.
 • 00:48:31 To je politika ekonomického
  nátlaku Spojených států.
 • 00:48:34 Masaryk potom jede
  po Marshallovu plánu,
 • 00:48:37 zase říká, nemůžeme dělat
  nic jiného,
 • 00:48:40 my jsme museli přijmout
  nátlak Sovětského svazu,
 • 00:48:44 prosím vás,
  dejte nám nějaké peníze.
 • 00:48:47 Ale na oficiální úrovni,
  na úrovni mezinárodní,
 • 00:48:50 nebyl z československého tábora
  vyslán jediný signál,
 • 00:48:54 který by byl výrazně sympatický
  vůči Západu,
 • 00:48:58 a říkat, že musíme chápat,
  že neměli jinou možnost,
 • 00:49:03 že to bylo i na vnitropolitické
  scéně... Nevím.
 • 00:49:08 Stalin rozhodně byl člověk,
 • 00:49:12 který se zastavil v okamžiku,
 • 00:49:15 kdy viděl jasný odpor.
 • 00:49:18 Z československé strany nikdy
  žádný jasný odpor neviděl.
 • 00:49:21 Viděl ho třeba u Finů,
  viděl ho posléze u Tita,
 • 00:49:25 ale na československé straně
  bylo vždy ochablé podvolení se.
 • 00:49:32 Neznal jsem nikoho jiného,
  kdo by byl tak rád žil jako Jan.
 • 00:49:35 Kdo tak miloval život jako Jan.
 • 00:49:40 Každou hodinu, každou chvíli
  dovedl vychutnat.
 • 00:50:05 Loreta nám zahrála dokonce.
 • 00:50:08 Pánové, děkuji, že jste přišli
  popovídat si o zajímavé postavě,
 • 00:50:13 v mnohém tragické postavě
  československých dějin,
 • 00:50:17 o Janu Masarykovi.
  Děkuji, na shledanou.
 • 00:50:20 A vám, divákům, děkuji za to,
  že jste se na nás dívali.
 • 00:50:23 Na shledanou, Historie.cs.
  Příště přijďte zase.
 • 00:50:28 Na prvním zasedání Ústavodárného
  národního shromáždění
 • 00:50:31 po historických únorových dnech
  se přišla představit
 • 00:50:35 nová vláda Klementa Gottwalda
  voleným zástupcům lidu.
 • 00:50:41 Na místě zesnulého ministra
  Jana Masaryka byla kytice květů.
 • 00:50:45 A schůze Sněmovny
  byla ve znamení smutku
 • 00:50:49 nad neočekávaným odchodem
  Jana Masaryka.
 • 00:50:52 Při zprávě ministra vnitra Noska
  o tragické smrti Jana Masaryka
 • 00:50:57 všichni poslanci povstali.
 • 00:51:07 Předseda vlády zhodnotil události,
  které vedly k vládní krizi,
 • 00:51:10 a uvedl novou vládu
  a její program.
 • 00:51:14 Vládní prohlášení předsedy vlády
 • 00:51:17 přijala Sněmovna nadšeným
  potleskem.
 • 00:51:53 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2008

Související