iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 1. 2008
20:55 na ČT2

1 2 3 4 5

51 hlasů
6157
zhlédnutí

Historie.cs

Ukradená půda

Během 15 let došlo na velkém území našeho státu k několikanásobnému bezprecedentnímu přesunu obyvatel a majetku. Za ztrátu vztahu k půdě neseme následky dodneška.

51 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Historie.cs

 • 00:00:22 Selský statek
  v Buku u Přerova č. 9.
 • 00:00:25 K tomuto statku patří 34 hektarů
  nejúrodnější hanácké půdy.
 • 00:00:35 Podle toho měl by být ve statku
  vzorný dobytek. Ale není.
 • 00:00:40 Sedmiměsíční prasata
  vypadají uboze.
 • 00:00:47 Majitelem tohoto hospodářství
 • 00:00:50 je vesnický boháč
  pan František Křížek.
 • 00:00:54 Podle zápisu plnili vesničtí
  boháči v Buku a všech vesnicích
 • 00:00:58 dodávky za okupace velmi přesně.
 • 00:01:01 Názorně vypadají dodávky
  vepřového masa pana Křížka takto.
 • 00:01:06 Tolik dodával za rok okupantům.
 • 00:01:09 Totéž, asi 34 metrických centů,
 • 00:01:13 má předepsáno v dodávce
  i v tomto roce.
 • 00:01:18 Pro zásobování našich pracujících
  dodal však pouze 118 kilogramů.
 • 00:01:22 Tak vesničtí boháči
  okrádají dnes naše zásobování.
 • 00:01:40 Takhle končili kulaci.
 • 00:01:42 Slovo kulak byla kdysi
  velmi ošklivá nadávka.
 • 00:01:45 Nyní víme, že to je synonymum
  nešťastného osudu člověka.
 • 00:01:49 Dobrý večer, Historie.cs.
 • 00:02:04 Proč jsem v Národním
  zemědělském muzeu
 • 00:02:07 seděl na vězeňské pryčně?
  Přemysl Reibel.
 • 00:02:10 Protože jste se ocitl
  na výstavě Do neznáma,
 • 00:02:14 která je věnována
  55. výročí spuštění
 • 00:02:17 druhé nejbrutálnější fáze
  Akce K,
 • 00:02:20 která byla zaměřena na likvidaci
  sedláků jako stavu a třídy.
 • 00:02:25 Dále se mnou sedí
  před traktory,
 • 00:02:27 které kdysi radostně
  zorávaly meze,
 • 00:02:30 Karel Jech, dobrý den,
  a Michal Stehlík, dobrý den.
 • 00:02:33 Pánové, mluví se v této zemi
 • 00:02:36 o odsunu Němců,
  o odsunu Čechů ze Sudet,
 • 00:02:39 ale zapomíná se na to,
  že jsme si tady prodělali
 • 00:02:42 jeden takový vnitřní odsun,
  odsun českých sedláků.
 • 00:02:46 Pane docente, jak to bylo?
 • 00:02:49 Ano, vy tomu říkáte dobře
  vnitřní odsun,
 • 00:02:52 protože to,
  co tomu předcházelo,
 • 00:02:58 to byl odsun Čechů z odtrženého
  pohraničí Čech a Moravy,
 • 00:03:09 kde ovšem někteří rolníci
  odcházeli z vlastního rozhodnutí,
 • 00:03:15 protože se nechtěli dostat
  do území,
 • 00:03:20 které bylo předurčeno,
  aby bylo trvalou součástí říše,
 • 00:03:28 kdežto v tomhle případě,
  to, co máte na mysli,
 • 00:03:32 tak to byl odchod nucený,
 • 00:03:37 pod tlakem státních orgánů,
  zejména Bezpečnosti.
 • 00:03:45 Tam je asi hlavní problém
  v nazírání věci,
 • 00:03:49 protože my,
  jak jste řekl odsuny,
 • 00:03:51 ať už Čechů ze Sudet
  nebo naopak Němců po válce,
 • 00:03:56 vnímáme v něčem černobíle,
  že tam byl jasný nepřítel,
 • 00:03:59 tam to byli
  v obou případech Němci,
 • 00:04:01 byť na opačných stranách
  barikády,
 • 00:04:04 zatímco proces vnitřního odsunu
  nemůžeme vnímat takhle černobíle.
 • 00:04:08 Vlastně v tomhle případě
  Češi a Moravané a Slováci
 • 00:04:10 vyháněli Čechy, Moravany
  a Slováky ze svých usedlostí.
 • 00:04:14 Čili to nebyla nacionální
  záležitost, nýbrž třídní.
 • 00:04:17 V podstatě třídní, dnes
  bychom řekli možná sociální,
 • 00:04:20 protože tam byla snaha
  celý jeden stav,
 • 00:04:23 který dlouhodobě tvořil
  páteř českého venkova,
 • 00:04:26 a uvědomme si, že díky
  agrárníkům i české politiky,
 • 00:04:29 v podstatě zlikvidovat,
  a nahradit ho stavem,
 • 00:04:32 který byl povolný
  tehdejší komunistické moci.
 • 00:04:35 Takže ten vnitřní odsun
  byl proto složitý
 • 00:04:39 z hlediska našeho
  dnešního vnímání.
 • 00:04:41 V něčem jsou to
  vlastní proti vlastním.
 • 00:04:48 Maminka o stěhování do Bíliny
  napsala takové vzpomínky.
 • 00:04:54 Jak se dědeček domohl
  toho majetku,
 • 00:04:56 jak se ona provdala a vzala si
  tatínka, který taky měl chalupu,
 • 00:05:00 takže když se to dalo dohromady,
  byl z toho ten kulacký příběh.
 • 00:05:04 Seděli jsme s manželem vzadu
  na otevřeném nákladním autě,
 • 00:05:09 z plachty jen cáry
  větrem poletovaly
 • 00:05:12 a sotva přikrývaly kusy nábytku
  a nás již docela nic.
 • 00:05:17 V kabině seděl šofér
  se závozníkem a s tajným.
 • 00:05:21 Slovák se jmenoval.
  Nevím, proč s námi jel tajný,
 • 00:05:25 vždyť jsme nebyli ani vyzbrojeni,
  ani nijak nebezpeční,
 • 00:05:30 a aby se nám něco neztratilo,
  o to se nestarali,
 • 00:05:35 jelikož se nám ztratily
  z mycího stolu masné konzervy.
 • 00:05:39 Do Bíliny jsme přijeli
  o půl šesté večer
 • 00:05:43 a vyjeli jsme ze Chvojence
  v deset hodin dopoledne.
 • 00:05:48 Osm hodin jsme jeli
  v tom ošklivém počasí,
 • 00:05:52 v nejistotě,
  kam nás vlastně vezou.
 • 00:05:55 U každé rozbité vesnice jsem se
  strachovala, kde nás složí.
 • 00:06:00 To nebylo jen pod tlakem
  Bezpečnosti.
 • 00:06:03 Bezpečnost, respektive
  zkomunizovaná Bezpečnost,
 • 00:06:06 respektive její nejbrutálnější
  složka, to je Státní bezpečnost,
 • 00:06:10 byla součástí celkového záměru
  komunistické strany
 • 00:06:13 likvidovat své třídní nepřátele,
 • 00:06:17 a mezi hlavní třídy nepřátele
  zařadili oni sami selský stav,
 • 00:06:20 a to zejména sedláky, respektive
  tu nejbohatší část sedláků,
 • 00:06:24 a o to tam šlo především.
 • 00:06:27 Ale vždyť nejdřív Gottwald
  a Ďuriš, ministr zemědělství,
 • 00:06:33 říkali, že u nás se nebude
  zkolchozňovat,
 • 00:06:36 že u nás se nebude nic týkat
  zemědělských pozemků.
 • 00:06:40 Jak to tedy bylo doopravdy?
 • 00:06:43 Soudružky a soudruzi,
  děkuji vám za účast na schůzi.
 • 00:06:48 Já vím, že nemůžete
  takové závažný rozhodnutí
 • 00:06:51 udělat hned tady na místě,
  ale doufám, že...
 • 00:06:54 Tak počkej, Janouši!
 • 00:06:59 Jsi podvodník a zloděj!
 • 00:07:02 Jak je to dávno, co jsi říkal,
  že nebudete dělat kolchozy?
 • 00:07:07 Pokrok vám nedovolí, abyste
  se stavěli dlouho proti tomu.
 • 00:07:12 Pokrok! Ty tomu říkáš pokrok?
  To je obyčejná zlodějna!
 • 00:07:18 Komunisté v zájmu získání
  co největší podpory,
 • 00:07:24 co největšího počtu hlasů
  ve volbách,
 • 00:07:27 vlastně používali takového
  populistického triku,
 • 00:07:32 že slibovali všechno možné.
 • 00:07:36 A oni navíc rozdali půdu
  po Němcích.
 • 00:07:40 Měli k dispozici půdu,
  které bylo bohatě,
 • 00:07:43 a toho také využili,
 • 00:07:46 takže potom představitelé
  komunistické strany,
 • 00:07:50 ať už to byl sám
  ministr zemědělství Július Ďuriš
 • 00:07:54 nebo funkcionáři
  na nižších úrovních,
 • 00:07:58 předávali dekrety na půdy nejen
  jménem úřadu, který zastávali,
 • 00:08:06 ale fakticky jménem komunistické
  strany, která tohleto prosadila.
 • 00:08:11 Čili oni vlastně zabavenou půdu,
  zabavené majetky
 • 00:08:15 používali jako
  předvolební propagandu.
 • 00:08:18 Určitě, v šestačtyřicátém roce
  tomu tak bylo.
 • 00:08:22 A proč na to nereagovaly
  ty ostatní strany?
 • 00:08:25 To přece není fér hra, tohle.
 • 00:08:27 Ostatní strany na to reagovaly,
  ohrazovaly se proti tomu,
 • 00:08:31 že si komunistická strana
  přisvojuje hlavní zásluhu,
 • 00:08:36 když přece ten dekret
  o odnímání německé půdy
 • 00:08:41 podepsal prezident Beneš,
 • 00:08:45 a když ostatní z tehdejší koalice,
  která se nazývala Národní fronta,
 • 00:08:51 s tím vyslovili souhlas.
 • 00:08:54 Vždyť je to moje, můj majetek!
 • 00:08:58 Já jsem v životě nic neměla,
  a teď mám.
 • 00:09:00 Teď je to moje, rozumíš, moje!
 • 00:09:03 Copak ty to necítíš,
  jaká je to krása,
 • 00:09:06 když konečně jednou v životě
  člověk něco má, když je to jeho?
 • 00:09:10 Ne, měl jsem takový pocit,
 • 00:09:14 když jsme měli lepší pšenici
  než Zajíček
 • 00:09:17 nebo když jsme měli z kousku pole
  víc brambor než tady ti hospodáři,
 • 00:09:21 ale moje to přece nikdy nebylo.
  Vždyť jsme to dostali od státu!
 • 00:09:25 Tak proč nám to dávali,
  když nám to teď berou?
 • 00:09:28 Tam šlo o to, že v podstatě jim
  se podařilo již před rokem 1948
 • 00:09:32 v některých oblastech nahradit stát
  z hlediska vnímání občanů,
 • 00:09:36 to znamená ta slavná předávání
  dekretů na půdu,
 • 00:09:39 zejména v pohraničí, ve městech,
  kde se to koncentrovalo,
 • 00:09:45 tak tam bylo základní,
  že pod tím dekretem na půdu,
 • 00:09:48 pro tu konkrétní usedlost,
  byl podepsán Ďuriš,
 • 00:09:51 a bylo to v podstatě
  postaveno tak,
 • 00:09:54 že toto vám nedává stát,
  to vám dává komunistická strana.
 • 00:09:57 Ty obsazené resorty, ať už v tomto
  případě třeba bezpečnostní,
 • 00:10:00 které si komunisté pohlídali,
  nebo právě to zemědělství,
 • 00:10:03 jim vlastně pomohlo
  získávat pozice,
 • 00:10:06 a uvědomme si, že poté, co nebyla
  znovu povolena agrární strana,
 • 00:10:10 tak díky tomu se komunistům
  podařilo získat venkov.
 • 00:10:13 Oni vlastně na svou stranu
  získali vesnického voliče,
 • 00:10:16 o což se pokoušely
  i ostatní strany.
 • 00:10:19 Například lidovci měli
  velkou naději na to,
 • 00:10:22 zasáhnout vesnické hlasy
  a vesnické regiony,
 • 00:10:25 ale tímto postupem, i řekněme
  prosazováním rolnických komisí,
 • 00:10:28 které fungovaly po válce
  mnohdy navzdory státním úřadům,
 • 00:10:32 jsou případy, kdy ministr Ďuriš
 • 00:10:34 přijíždí do pohraničí
  již před rokem 1948,
 • 00:10:37 a vyhrožuje státním úředníkům,
 • 00:10:40 že zasahují do práce dělnictva
  na té nejnižší pozici,
 • 00:10:43 už tam docházelo k přepisování
  majetku a tak dále,
 • 00:10:46 čili kriminalizace
  těchto věcí zároveň,
 • 00:10:49 takže řekněme tímto
  velmi chytrým tahem
 • 00:10:52 se jim podařilo získat
  poměrně velkou masu voličů,
 • 00:10:55 která jim dala hlasy v roce 1946,
  a vlastně potvrdila další trend
 • 00:10:58 toho necelého roku a půl
  do únorového puče.
 • 00:11:01 A mysleli to vážně s tím,
  že nebudou dělat ty kolchozy?
 • 00:11:04 Samozřejmě že to byla lež,
 • 00:11:07 to byla od samého počátku lež
  a nic jiného než lež.
 • 00:11:12 Oni moc dobře věděli,
  že nikdy nedojde k tomu,
 • 00:11:15 aby bylo povoleno
  soukromé podnikání,
 • 00:11:17 aby mohlo pokračovat
  soukromé podnikání v zemědělství.
 • 00:11:20 Tam stačilo si přečíst programy
  nebo podívat se do novin
 • 00:11:23 starých 10 nebo 15 let,
  které informovaly o tom,
 • 00:11:27 co se děje v Rusku
  počátkem 30. let,
 • 00:11:30 a dokonce v té době
  už byl znám citát Ježova,
 • 00:11:34 který prohlásil v roce 1935,
 • 00:11:37 že kulaka je potřeba zničit
  a vystěhovat.
 • 00:11:40 Takže to byly věci,
  o kterých se tady moc nemluvilo.
 • 00:11:43 Lidé tyto informace sice měli,
  ale nebrali je vážně.
 • 00:11:46 Vy jste chtěl něco...
 • 00:11:49 Musíme si uvědomit,
  že komunističtí představitelé
 • 00:11:52 byli vlastně nejpodrobněji
  informováni
 • 00:11:55 o situaci a stavu, o úrovni
  sovětského zemědělství,
 • 00:11:59 protože mnozí z nich
  tam přijížděli už před válkou
 • 00:12:07 a měli příležitost se do těch
  kolchozů a sovchozů podívat,
 • 00:12:11 pak tam strávili celou dobu
  druhé světové války v emigraci,
 • 00:12:18 a víme také z úst jedné členky
  nejužšího vedení KSČ,
 • 00:12:26 že si byli vědomi toho,
 • 00:12:30 že něco takového nelze
  v Československu zavést,
 • 00:12:35 že by to vlastně znamenalo
  úplnou tragédii
 • 00:12:39 pro české a slovenské
  zemědělství.
 • 00:12:43 A tak prý se tenkrát dohodli
 • 00:12:46 před odjezdem
  na osvobozené území,
 • 00:12:50 že o kolchozech
  se u nás mluvit nebude.
 • 00:12:53 Skutečnost ovšem byla taková,
  že o kolchozech se doma mluvilo,
 • 00:12:59 protože mnozí zemědělci
  už něco věděli o tom,
 • 00:13:04 co se stalo se sovětským
  zemědělstvím,
 • 00:13:09 zejména ve 30. letech.
 • 00:13:12 Věděli to třeba od příslušníků
  Rudé armády,
 • 00:13:16 kteří tady osvobozovali
  Československo,
 • 00:13:20 nebo jeho podstatnou část,
  protože z jejich úst vyznívalo,
 • 00:13:24 že to, co se stalo u nich,
  za krátkou dobu přijde i k nám.
 • 00:13:27 Kolem obce Kněževsi
  u Rakovníka
 • 00:13:30 zraje úroda na více než 3 000
  kouscích rozdrobené půdy.
 • 00:13:38 Jak dnes vypadají
  osevní plochy,
 • 00:13:41 ukazuje nejlépe výsek
  katastrální mapy.
 • 00:13:44 Do jiné mapy zakresluje
  člen technické komise
 • 00:13:47 nové plochy společného osevu.
 • 00:13:50 Z 1 100 hektarů orné půdy
  v Kněževsi
 • 00:13:53 vznikne 7 velkých ploch
  o velikosti kolem 100 hektarů.
 • 00:13:56 Mimo to bude mít družstvo
  v Chmelnici o rozloze 290 hektarů,
 • 00:14:01 32 hektarů pastvin
  a 22 hektarů ovocných sadů.
 • 00:14:44 Nemáte právo!
  Na svůj majetek si nedám sáhnout!
 • 00:14:49 -Není ta naše matka blázen?
  -Prosím vás, prosím vás...
 • 00:14:53 -Vstaňte, maminko,
  však bude zase dobře. -Nevstanu!
 • 00:14:58 Maminko, prosím vás...
 • 00:15:01 Umřu tady na tom svým poli,
  ale nehnu se!
 • 00:15:04 Já budu pořád s vámi, maminko,
  tak se ničeho nebojte.
 • 00:15:17 My se bavíme o jakémsi
  vymezeném úseku zemědělství,
 • 00:15:21 rolnické politiky,
  ale léta 1945 až 1948
 • 00:15:24 byla vlastně celá ve vleku
  sociálního levicového smýšlení.
 • 00:15:28 To je otázka řekněme přístupu
  dalších stran Národní fronty.
 • 00:15:32 Ze čtyř povolených stran
  kromě komunistické a lidové
 • 00:15:36 měly další dvě v názvu
  "socialistický?.
 • 00:15:39 Byla to prostě obrovská
  levicová nálada,
 • 00:15:42 která nahrávala postupu směrem
  ke kolektivnímu vedení věcí.
 • 00:15:47 Beneš podepisoval
  jak na běžícím pásu znárodňování,
 • 00:15:50 kdy převládla idea, že jedině
  státem řízené záležitosti
 • 00:15:53 mohou být jistotou
  do budoucna.
 • 00:15:56 A bylo opravdu
  jen otázkou času,
 • 00:15:58 kdy plané sliby,
  které byly ve volbách 1946,
 • 00:16:02 se přelomí po roce 1948,
  což se také stalo během roku,
 • 00:16:05 přelomí do konkrétních kroků,
  ať už legislativních
 • 00:16:08 nebo represivních
  z hlediska státních orgánů.
 • 00:16:12 Nastavení jistých politických
  a ekonomických předpokladů
 • 00:16:15 se postupně, to slovo bylo
  důležité, přejde ke kolektivizaci,
 • 00:16:18 ale to už je spíše
  o událostech po roce 1948,
 • 00:16:21 kdy nakonec z té postupnosti byl
  rychlý postup v letech 1949 - 1953.
 • 00:16:24 Uvědomme si,
  že to jsou pouhá čtyři léta,
 • 00:16:27 která naprosto drasticky změnila
  celou sociální strukturu,
 • 00:16:30 která tady byla budována
  bez přehánění po staletí.
 • 00:16:36 -Jan Chladil?
  -Jo, to je on.
 • 00:16:38 Stůj! To je moje pole!
 • 00:16:49 Tady je váš vystěhovací dekret.
 • 00:16:54 No jak chcete...
 • 00:16:58 A do půlnoci ať jste z okresu!
 • 00:17:05 K výraznému posunu doleva,
 • 00:17:08 k radikálnímu řešení různých
  otázek nejen v zemědělství,
 • 00:17:12 ale i v jiných oblastech
  hospodářství a politického života
 • 00:17:17 došlo nejen u nás
  v Československu,
 • 00:17:25 ale byl to posun,
  který byl charakteristický
 • 00:17:28 pro celou střední,
  ale nejen střední Evropu.
 • 00:17:33 Je to vidět na událostech
  v Anglii,
 • 00:17:36 kde docházelo
  k rozsáhlému znárodňování.
 • 00:17:40 -To byla ta řeč o tom...
  -Bylo to vidět ve Francii.
 • 00:17:43 U nás navíc k tomu
  přistupovalo to,
 • 00:17:46 že existovala určitá vděčnost
  k sovětské armádě za to,
 • 00:17:51 že se významně podílela
  na osvobození Československa.
 • 00:17:56 -Sovětský svaz, náš vzor.
  -Ano.
 • 00:17:58 Tady znovu ožily
  i takové ty slovanské myšlenky.
 • 00:18:03 Existovala u mnohých lidí víra,
  že by nám přece Sovětský svaz
 • 00:18:07 jako náš nejspolehlivější
  přítel a obránce
 • 00:18:12 nenabízel a tím spíš nevnucoval
  něco špatného, něco nedobrého.
 • 00:18:19 -On nám ale vnutil slovo kulak.
  -Slovo kulak nám vnutil.
 • 00:18:23 To slovo vzniklo
  skutečně v Rusku
 • 00:18:27 zhruba několik let
  před první světovou válkou,
 • 00:18:32 kdy za ministrování a za vlády
  jistého Stolypina
 • 00:18:39 se uskutečňoval rozsáhlý pokus
  o reformu ruského zemědělství,
 • 00:18:46 které bylo silně zatíženo
  ještě feudálními přežitky.
 • 00:18:51 Za Stolypina vznikla myšlenka
 • 00:18:57 oživit ruské zemědělství,
 • 00:19:01 dát mu jistou injekci
  ke kapitalistickému vývoji.
 • 00:19:06 Tím, že se přidělovaly
  rozsáhlé plochy zemědělské půdy
 • 00:19:11 vytipovaným sedlákům,
  a těm se říkalo už tehdy kulaci.
 • 00:19:19 Slovo kulak
  ve skutečnosti znamenalo,
 • 00:19:23 v doslovném překladu
  znamenalo pěst.
 • 00:19:27 A oni se skutečně
  velmi dynamicky vyvíjeli,
 • 00:19:31 takže patřili
  k nejbohatší vrstvě vesnice
 • 00:19:36 už před první světovou válkou.
 • 00:19:39 Za války zbohatli samozřejmě,
  protože nastaly zásobovací obtíže,
 • 00:19:44 a tohle pokračovalo i za občanské
  války po Říjnové revoluci.
 • 00:19:49 Oni pozvedli úroveň
  zemědělské výroby,
 • 00:19:53 a dokonce to umožňovalo přebytky,
  které bylo možné vyvážet.
 • 00:20:01 Čili oni pozitivně rozvinuli
  zemědělství a pak došlo k tomu,
 • 00:20:06 že Pavlík Morozov
  udal svého dědečka,
 • 00:20:11 ne, tatínka,
  a dědeček ho pak zabil.
 • 00:20:14 A jak to dopadlo s kulaky
  v Rusku, to všichni víme,
 • 00:20:18 a jak se to tedy začalo
  s kulaky řešit u nás?
 • 00:20:23 Před soudem lidu se zodpovídal
 • 00:20:26 bývalý zbytkový statkář
  z Číchova-Hynkova na Třebíčsku
 • 00:20:29 Bohumil Královský
  z trestných činů sabotáže,
 • 00:20:32 podvodů a zneužití
  lidového družstva.
 • 00:20:35 Tento nelidský vykořisťovatel
  deputátnických rodin
 • 00:20:38 aby zachránil majetek
  nabytý vykořisťováním
 • 00:20:41 před spravedlivou parcelací,
 • 00:20:43 přemluvil svého deputátníka
  Stanislava Kejnovského,
 • 00:20:47 aby si zažádal o příděl 10 hektarů
  z jeho bývalého statku.
 • 00:20:50 Královský připravil
  naše zásobování
 • 00:20:52 o metráky masa, obilí a brambor
  a jiných produktů tím,
 • 00:20:56 že touto formální parcelací
  získal podvodně
 • 00:20:59 výhodnější předpis dodávek.
 • 00:21:02 Královský nadále vykořisťoval
  a bezcitně vysával
 • 00:21:05 Kejnovského a jeho rodinu,
  srážel mu z jeho hubeného platu
 • 00:21:09 i invalidní rentu 309 korun,
  kterou Kejnovský dostával.
 • 00:21:14 Vesnický boháč Královský
  se vetřel dokonce
 • 00:21:17 do jednotného zemědělského
  družstva,
 • 00:21:20 kde brzy ukázal
  svou záškodnickou tvář,
 • 00:21:23 když se pokusil zmařit jeho
  přechod z druhého na třetí typ.
 • 00:21:27 Vesnický boháč, sabotér a škůdce
  Bohumil Královský
 • 00:21:30 dostal spravedlivý trest:
  odnětí svobody na 11 let
 • 00:21:34 a konfiskaci veškerého majetku.
 • 00:21:39 Bezprostředně po únoru
  se komunistům podařilo prosadit
 • 00:21:43 několik základních legislativních
  norem, které předtím odmítali.
 • 00:21:47 Předně to byla
  utkvělá Ďurišova teze
 • 00:21:51 o zestátňování všeho
  nad 50 hektarů už od roku 1948,
 • 00:21:55 a v podstatě bezprostředně
  začátkem roku 1949
 • 00:21:59 se objevuje zákon o jednotných
  zemědělských družstvech,
 • 00:22:04 který v podstatě
  znamenal vítězství
 • 00:22:07 té radikálnější skupiny
  uvnitř strany.
 • 00:22:10 Ďurišovského křídla.
 • 00:22:15 A existovaly názory,
  že teď bude obrovská expanze
 • 00:22:19 združstevňování a kolchozů
  a dobrovolného vstupování.
 • 00:22:22 Kampaň jako taková začala,
  což je zajímavé,
 • 00:22:25 na apríla, k 1. dubnu 1949,
 • 00:22:29 ale komunisté zejména
  v letech 1949, 1950
 • 00:22:32 dostávali takový zpětný ráz
  z toho venkova,
 • 00:22:35 odpor proti agitátorům
  byl tak veliký,
 • 00:22:38 že museli přehodnocovat politiku
  přirozeného vstupování do družstva,
 • 00:22:42 a začali přistupovat
  k velké represi,
 • 00:22:45 která vyvrcholila
  v letech 1951 a 1952.
 • 00:22:48 Zabrali jsme Kurfiřtovo,
  připadlo nám Zášinkovo
 • 00:22:51 a vstupte i vy další a uvidíte,
  jak bude vaše družstvo vzkvétat.
 • 00:22:57 A co víc! Sovětská zemědělská věda
  nám dává bezpočet prostředků,
 • 00:23:02 ať již je to travopolní systém
  či orba s předradličkou.
 • 00:23:06 Semkněme se a už nikdy víc
  čehý ani hot, ale stále vijó!
 • 00:23:25 Přesvědčování bylo už dost.
 • 00:23:28 Družstvo má dosud
  přes 2 miliony dluhů
 • 00:23:31 a Zejvala je sběratelem funkcí.
 • 00:23:35 Za sebe i přítomné... Ne!
 • 00:23:44 -Dokavaď ten tu bude,
  s nimi nehneme. -Moje řeč.
 • 00:23:48 Takže začátek devětačtyřicátého
 • 00:23:51 byl ideově idealistický,
  jak to půjde,
 • 00:23:55 ale agitátorům se vypínal proud,
 • 00:23:57 v Prešovském kraji
  dokonce došlo na střelbu,
 • 00:24:00 kdy tam byly obrovské nepokoje,
 • 00:24:02 které musely likvidovat
  státní orgány se zbraní v ruce,
 • 00:24:06 takže radikální skupina
  neměla pravdu v tom,
 • 00:24:09 že společnost je připravena
  na podobný krok.
 • 00:24:11 Ano, oni měli představu,
 • 00:24:14 že lidé budou do těch družstev
  vstupovat dobrovolně, se slávou,
 • 00:24:17 ale oni si řekli, to pole je moje
  a nerad ho budu dávat.
 • 00:24:20 -A nejen to pole.
  -A nejen to pole, ano.
 • 00:24:23 Ono dávat z ruky dobytek
  je pro sedláka obtížná záležitost.
 • 00:24:27 Samozřejmě,
  to je věc osobního vztahu.
 • 00:24:30 -Chceš mi něco, Franto?
  -Svině bolševický, povídám.
 • 00:24:34 A pro tebe nejsem žádný Franta.
 • 00:24:39 -Ale něco ti chci.
  -Tak to řekni.
 • 00:24:42 Já jenom, jestli mi sáhnete
  na mý pole, tak ti urazím ruce.
 • 00:24:47 -S tebou se o tom nebudu bavit.
  -A s kým teda?
 • 00:24:50 S nikým. Ta pole dáš
  a dobytek taky.
 • 00:24:54 -To bys mě musel zabít.
  -Nemusel, my nikoho nezabíjíme.
 • 00:24:59 Berete to hlava nehlava,
  ale když se u mě za války
 • 00:25:04 schovával ten Rus,
  to jsem vám byl dobrý.
 • 00:25:07 To máš u nás k dobru a do družstva
  jsi mohl s těmi poli i ty.
 • 00:25:11 Nikdy! A pole nedám!
  Kdybyste mě zabili.
 • 00:25:15 Ale dřív někoho zabiju já,
  budeš to asi ty, Ackermane!
 • 00:25:19 Krávy rolníka Čecha dávají jen
  po čtyřech litrech mléka denně.
 • 00:25:24 A přitom je s krávami tolik práce,
  že muž i žena nevědí,
 • 00:25:30 co je odpočinek
  po návratu z pole.
 • 00:25:33 Družstevníci chtějí lépe žít.
  Proto budují společné stáje.
 • 00:25:37 V Mikulově použili
  cihly z bouračky.
 • 00:25:39 Získali tak laciný materiál
  na adaptaci stodoly.
 • 00:25:45 Postaví si ze starého nové.
 • 00:25:48 Stovky obcí ožily
  nevídaným stavebním ruchem.
 • 00:25:52 Usnesení vlády bylo mocným
  povzbuzením všem družstevníkům
 • 00:25:56 v mírové výstavbě naší vesnice.
 • 00:25:59 Tam, kde jsou stavební práce
  dokončeny,
 • 00:26:03 převádějí družstevníci dobytek
  do nového domova,
 • 00:26:06 do společné stáje,
  která je zbaví dřiny
 • 00:26:09 od časného rána
  do pozdního večera.
 • 00:26:12 Jedním z prvních kroků
  byla administrativní opatření,
 • 00:26:19 která byla z úrovně
  tehdejších národních výborů,
 • 00:26:22 kdy izolace byla reprezentována
  doslova diskriminací,
 • 00:26:27 a nerozlišovalo se,
  jestli ten zemědělec hospodařil
 • 00:26:30 s více jak 20 hektary,
  jak původně byl záměr,
 • 00:26:34 ale dokonce do toho zapadli
  i střední rolníci,
 • 00:26:37 zejména ti, kteří měli vedle
  hospodářství nějakou živnost,
 • 00:26:41 třeba mlýn nebo pekárnu,
  eventuálně řeznictví,
 • 00:26:45 čili de facto každý, kdo byl v té
  konkrétní vesnici určen za boháče,
 • 00:26:51 tak především z toho důvodu
  to byli většinou lidé,
 • 00:26:55 kteří odmítli vstoupit do JZD.
 • 00:26:58 Každý takový člověk
  byl následně stíhán
 • 00:27:01 v rovině buď administrativně-
  -právní, nebo trestněprávní.
 • 00:27:05 Z hlediska administrativního
 • 00:27:08 samozřejmě ta diskriminace
  byla od počátku,
 • 00:27:11 třeba jim zakázali
  jakékoli poskytování úvěrů,
 • 00:27:15 neposkytovaly se jim půjčky,
  byly naopak vynuceny dávky,
 • 00:27:18 které nebyly rozumně splnitelné,
  neodpovídaly ani výměru,
 • 00:27:23 a to byl důvod postupně
  pro jejich kriminalizování.
 • 00:27:27 V roce 1950 bylo kriminalizováno
  přes 30 000 sedláků.
 • 00:27:32 Tady máme také počátek
  působení sovětských poradců,
 • 00:27:38 pokud jde o další osudy
  zemědělství.
 • 00:27:44 Stalin vlastně se tady jeví
  jako hlavní poradce,
 • 00:27:49 který odsouhlasil
  tvrdou zemědělskou politiku
 • 00:27:54 vůči zámožnějším
  vrstvám vesnice,
 • 00:28:01 vůči hlavním producentům
  zemědělství.
 • 00:28:08 -Tak Kejvalo, podepiš.
  -Ličko!
 • 00:28:12 -Nepodepíšeš?
  -Václave! -Podepiš!
 • 00:28:18 -Vigoňu, podepiš!
  -A co ty, Janku? Nepodepíšeš?
 • 00:28:24 Podepiš, Pepku, podepiš.
 • 00:28:27 Když neodepíšeš,
  jednoho dne se ztratíš!
 • 00:28:36 Pane Vigoň, prosím vás,
  promluvme si.
 • 00:28:39 Hej, Františka jste nám odvezli
  jako lotra, tak co ještě chcete?
 • 00:28:50 Nepustím. Nepustím,
  dokud nepodepíšeš!
 • 00:28:56 Došlo k tomu, že stát, v tomhle
  případě komunistická strana,
 • 00:29:00 protože stát vlastně
  ustupuje do pozadí
 • 00:29:03 a strana je prostoupena vším,
 • 00:29:06 v podstatě přistoupila
  k likvidaci
 • 00:29:08 naprosto konkrétní
  vytipované skupiny lidí,
 • 00:29:13 které si vytipovala jako
  představitele nebezpečného stavu,
 • 00:29:16 protože tady existovalo
  několik skupin podnikatelů,
 • 00:29:19 které zlikvidovali bezprostředně
  po osmačtyřicátém,
 • 00:29:22 církve, spolky,
  politické strany a venkov,
 • 00:29:25 a v podstatě šlo o to,
  ty vytipované lidi, velké sedláky,
 • 00:29:29 vyhnat bez majetku
  z jejich vlastních gruntů,
 • 00:29:32 rozehnat je po republice,
  využít je jinde,
 • 00:29:36 dnes bychom to nazvali
  na nucené práce.
 • 00:29:39 Bylo to víc než tisíc rodin, které
  byly najednou vykořeněny, vyhnány.
 • 00:29:42 Platí číslo 4 000 lidí,
  že bylo odsunuto?
 • 00:29:46 Prokazatelných je 1448,
 • 00:29:49 ale ve skutečnosti to číslo bylo
  vyšší, byly to 3 000 až 4 000.
 • 00:29:53 Oni tomu říkali rodinné celky.
 • 00:29:56 Musíme si to trochu upřesnit,
 • 00:29:58 protože nešlo o 4 jednotlivců,
  ale celých rodin.
 • 00:30:04 Největší sedlák v obci, Kurfiřt,
  musí opustit svůj grunt.
 • 00:30:09 Všecko mu vzali.
  Přišlo to jako živelná pohroma.
 • 00:30:14 Z jeho statku bude
  menšinové družstvo.
 • 00:30:18 Víš, Jindřichu, kdyby můj grunt
  byl jen o drobet větší jak tvůj,
 • 00:30:23 tak jsem byl zloduch já, a ne ty.
 • 00:30:52 Zejvalo, ať to tu není za chvíli
  jak u tebe doma. Plno kravinců.
 • 00:30:58 Však my už si budeme vědět rady
  i bez tebe.
 • 00:31:25 Až tu budou potkani
  vystrkovat fousy z každé díry,
 • 00:31:28 to už pro mě nechoďte.
 • 00:31:31 Však se nebojte, my vám ještě
  ukážeme, jací jsme kabrňáci!
 • 00:31:34 Součástí směrnice tří ministrů,
  která zahájila Akci K...
 • 00:31:38 Kterých tří?
 • 00:31:41 Ministra spravedlnosti,
  ministra vnitra
 • 00:31:43 a nově zřízeného
  ministra národní bezpečnosti,
 • 00:31:47 čili Raise, ministra národní
  bezpečnosti Kopřivy
 • 00:31:50 a ministra vnitra Noska,
 • 00:31:52 tak součástí této směrnice
  byly i prováděcí předpisy,
 • 00:31:57 které byly včetně té směrnice,
 • 00:31:59 tajně kurýry,
  to ani nesvěřili poště,
 • 00:32:02 distribuovány do jednotlivých
  krajských úřadů,
 • 00:32:06 a součástí té směrnice
  a prováděcích předpisů
 • 00:32:11 byl postup, jak se k těmto rodinám
  bude přistupovat.
 • 00:32:14 Na každém kraji vznikla skupina
  pěti důležitých činovníků,
 • 00:32:17 vždy to byl někdo z prokuratury,
  z StB, z ministerstva,
 • 00:32:21 ze Sboru národní bezpečnosti
  a tak dále,
 • 00:32:25 a ti dali za úkol jednotlivým
  okresním národním výborům,
 • 00:32:29 kde se shromáždila
  takzvaná trojka,
 • 00:32:32 která byla složena
  zase z StB, SNB,
 • 00:32:34 referent pro vnitřní věci
  na okresním národním výboru,
 • 00:32:38 aby vytipovali jednu,
  dvě nebo tři vesnice,
 • 00:32:41 kde je největší koncentrace
  těchto kulaků,
 • 00:32:44 i když ten termín
  byl natolik vágní,
 • 00:32:47 že vlastně ani komunisté se nikdy
  nedokázali shodnout na tom,
 • 00:32:50 co to vlastně přesně znamená,
 • 00:32:52 čili oni byli nejčastěji označováni
  jako "venkovský boháč?,
 • 00:32:56 a od těch okresních
  národních výborů
 • 00:32:58 velmi rychle přišlo
  vyrozumění na tu "pětku?
 • 00:33:02 na krajském úřadu
  nebo na příslušném sídle,
 • 00:33:05 a tam už se rozhodlo bez
  jakéhokoli soudního rozhodnutí,
 • 00:33:09 že došlo k udání
  jednotlivého člověka,
 • 00:33:13 následně byl zajištěn
  jeho majetek,
 • 00:33:16 byli zajištěni rodinní příslušníci
  zdržující se v místě.
 • 00:33:19 Co se týče toho majetku,
 • 00:33:22 tak to častokrát byl nejen majetek,
  který byl fyzicky na místě,
 • 00:33:25 ale věřilo se i různým pověstem,
  tomu, co se o tom člověku říkalo,
 • 00:33:28 takže se zabavoval častokrát
  i majetek, který mu nepatřil.
 • 00:33:31 Následně velice rychle
  došlo k obvinění,
 • 00:33:34 okamžitě do několika hodin
  po první fázi,
 • 00:33:37 do několika hodin po druhé fázi
  Akce K, do 48 hodin,
 • 00:33:40 byl před dům té nešťastné rodiny
  přistaven nákladní vůz
 • 00:33:43 a rodina jela
  na druhý konec republiky,
 • 00:33:46 kde byla většinou přidělena
  do nějakého státního statku
 • 00:33:49 nebo na práci v kamenolomech,
  v dolech na tu nejtěžší práci.
 • 00:33:52 Kam s tím?
  Smíte si vzít jen to nejnutnější.
 • 00:34:01 Zpátky!
 • 00:34:03 Vystěhovací dekret je na Chladila!
  Toto jsou moje věci.
 • 00:34:07 To byste napřed musela dokázat.
 • 00:34:21 To je sabotáž! To je ničení
  národního majetku!
 • 00:34:25 Tady je důležité říci,
  že veškerý tento postup
 • 00:34:28 neměl samozřejmě vůbec oporu
  už ani v ústavním pořádku.
 • 00:34:32 Tak to byla kriminalizace
  od nějakého úředníka.
 • 00:34:34 Komunisté se vlastně
  nezabývali tím,
 • 00:34:37 že tyto akce nemají oporu
  v základním zákonu státu.
 • 00:34:40 A trestáním tady těchto lidí,
 • 00:34:46 těch nešťastných
  vesnických boháčů,
 • 00:34:48 byly pověřeny nejen soudy,
  ale byly to i ty trojky,
 • 00:34:51 které mohly vykázat tyto lidi
  od dvou tří měsíců až do dvou let
 • 00:34:55 bez jakéhokoli rozsudku
  do táborů nucených prací.
 • 00:34:58 Tam docházelo nejen ke klasickému
  věznění, kde proběhl soud,
 • 00:35:02 ale docházelo i k tomu,
  že ti lidé dostali papír
 • 00:35:05 a na tři roky odešli
  do tábora na nucené práce.
 • 00:35:09 Tatínek odjel na tomhle kole
  tehdy do Pardubic,
 • 00:35:17 do tábora nucených prací,
  kam si ho pozvali,
 • 00:35:20 a my jsme si jen dojeli pro kolo,
  tatínka už nám zpátky nevrátili.
 • 00:35:28 Pro relativně hladší průběh
 • 00:35:31 a dokončení kolektivizace,
  byť násilné,
 • 00:35:36 tak nakonec dospěli k závěru,
 • 00:35:38 že by si to zasloužilo
  nějakou provokaci,
 • 00:35:41 která by alarmovala buď netečné,
  nebo lhostejné lidi,
 • 00:35:45 případně lidi, kteří měli k tomu
  určitý vztah, a to vyústilo v to,
 • 00:35:50 že skutečně potom se přitvrdilo,
  a bylo to důvodem, že dokonce ti,
 • 00:35:54 kteří dobrovolně nedobrovolně
  vstoupili do zemědělských družstev,
 • 00:35:59 tak se nezbavili toho stigmatu,
 • 00:36:03 protože byli nadále označováni
  za kulaky,
 • 00:36:06 kteří svými myšlenkami a třídním
  původem škodí a budou škodit.
 • 00:36:10 Tady vznikla jakási paralelní
  struktura, která šla mimo zákon,
 • 00:36:13 a v podstatě i mimo státní orgány
  obsazené komunisty.
 • 00:36:17 Všechny ty bezpečnostní, církevní,
  rolnické pětky a trojky,
 • 00:36:21 to není žádný bezhlavý stát,
  který nemá jméno a bydliště.
 • 00:36:25 To jsou naprosto konkrétní lidé,
  kteří seděli na národním výboru
 • 00:36:31 a v podstatě odškrtávali
  osudy svých sousedů.
 • 00:36:34 V tom režim vytvořil paralelní
  strukturu pojmenovatelných,
 • 00:36:39 když se bavíme
  o vině nebo nevině,
 • 00:36:42 a pokud jde o ten chronologický
  postup, o tu Akci K,
 • 00:36:45 řekněme ten podzimní vichr,
  který zamával venkovem,
 • 00:36:49 byl předznamenán
  létem roku 1951
 • 00:36:53 a případem, který byl velmi
  propagandisticky využit,
 • 00:36:57 což jsou velmi dobře známé
  Babice v červenci 1951,
 • 00:37:01 protože koncentrace těch sedláků,
 • 00:37:04 kteří navíc byli napojeni
  na církev, to bylo velmi spojené...
 • 00:37:07 Proto ostatně ta dvě K.
 • 00:37:10 Byla jedna z nejsilnějších
  právě na Vysočině,
 • 00:37:13 Jihlavsko, Moravskobudějovicko,
  tam byli ti staří sedláci,
 • 00:37:16 dubové palice, kteří odmítali
  svoje grunty opustit,
 • 00:37:20 a navíc reálně po lesích
  schovávali zbraně
 • 00:37:23 a chystali odbojovou činnost.
 • 00:37:26 Ti si dovedli představit chvíli,
  kdy se to jakoby přelomí
 • 00:37:29 do nějakého reálného odboje
  proti komunistům,
 • 00:37:33 takže režim v červenci 1951
  velmi brutálně
 • 00:37:36 na základě babické vraždy
 • 00:37:39 zasáhl celou tu síť
  na Moravskobudějovicku
 • 00:37:42 velmi exemplárními tresty,
 • 00:37:44 od poprav dvou farářů
  přes další vesnické boháče.
 • 00:37:48 Tam byli vytaženi
  všichni ti Mytiskové a další,
 • 00:37:50 aby se ukázalo v celé republice,
 • 00:37:53 to plnilo asi dva měsíce
  první strany Rudého práva,
 • 00:37:56 velmi propagandisticky
  zvládnutá akce.
 • 00:37:59 Poté běžela výstava
  po celé republice.
 • 00:38:02 "To jsou oni? se to jmenovalo
  a pojmenovávalo to hlavní viníky.
 • 00:38:05 Takže tihle lidé byli zneužiti,
  potrestáni, popraveni,
 • 00:38:08 a zároveň byl to obrovský
  vykřičník pro ty ostatní,
 • 00:38:11 podívejte se,
  tohle se stane i vám.
 • 00:38:14 A režim bezprostředně k tomu
  přistoupil i u těch ostatních,
 • 00:38:17 takže tenhle moment jakoby
  toho obrovského vykřičníku,
 • 00:38:20 té kauzy, která vlastně vznikla,
  došlo k pojmenování toho,
 • 00:38:23 co nám vlastně brzdí
  ten úžasný socialistický rozvoj:
 • 00:38:26 vesnice a církev,
  to je pořád spojené.
 • 00:38:29 Jestli vám dobře rozumím, zpravidla
  otec rodiny šel do vězení,
 • 00:38:32 buď teda na dva roky třeba,
  nebo mohl jít taky na déle,
 • 00:38:36 protože se na něj vymyslel
  nějaký trestný čin,
 • 00:38:39 a ta rodina byla někam přesunuta
  do naprosto neznámých míst.
 • 00:38:42 Nejdřív vlastně došlo k tomu,
 • 00:38:45 že v té usedlosti byl zbaven
  jakéhokoli vlivu ten hospodář.
 • 00:38:55 Ten byl zavřen, byl uvězněn,
 • 00:38:59 veškerá péče o hospodářství
  a o rodinu
 • 00:39:03 tím pádem spadla
  na hospodyni, na selku,
 • 00:39:07 která se s tím musela
  nějakým způsobem vypořádat,
 • 00:39:13 a krátce potom došlo k soudu,
 • 00:39:17 kde on dostal jako hlavní
  nějaký peněžitý trest
 • 00:39:23 a jako vedlejší tresty,
  dávejte pozor,
 • 00:39:27 byla konfiskace
  veškerého majetku
 • 00:39:32 a zákaz pobytu v obci,
 • 00:39:36 vysídlení do nějakého
  vzdáleného místa.
 • 00:39:41 Pro neplnění povinností
  vám uložených
 • 00:39:44 byl jste potrestán rozsudkem
  Okresního soudu v Holicích
 • 00:39:48 ze dne 23. 2. 1950 k trestu odnětí
  svobody v trvání dvou měsíců
 • 00:39:54 a peněžité pokutě 20 000 korun.
 • 00:39:57 Na podkladě uvedených opatření
  jsou zde dány nutné předpoklady
 • 00:40:00 k vyklizení všech vašich
  nemovitostí ve Chvojenci
 • 00:40:03 a k určení pracoviště.
 • 00:40:05 V důsledku toho bylo rozhodnuto,
  jak výše uvedeno.
 • 00:40:09 To znamená přestěhovat se v lhůtě
  tří dnů do náhradního bytu,
 • 00:40:13 který po dohodě s okresním
  národním výborem v Bílině
 • 00:40:16 vám bude přidělen
  na jejich okrese.
 • 00:40:19 Okresní národní výbor
  doplňuje svůj výměr
 • 00:40:22 zde dne 24. 3. 1952
  v tom smyslu,
 • 00:40:25 že se zakazuje současně vám,
  vaší manželce Anně,
 • 00:40:28 dětem Josefu, Františku,
  Marii, Václavě
 • 00:40:32 pobyt v obvodu zdejšího
  správního okresu až do odvolání.
 • 00:40:35 Jak reagovala ta vesnice?
  Vždyť to bylo společenství,
 • 00:40:39 které fungovalo
  po desetiletí, staletí,
 • 00:40:43 byly tam ty vztahy vytvořené.
 • 00:40:45 -Jak reagovali sousedé?
  -Sousedské vztahy, že jo.
 • 00:40:49 Sousedské vztahy dostaly
  těžkou ránu v této situaci,
 • 00:40:53 protože ono nebylo jednoduché
  se nějak jednoznačně zachovat.
 • 00:40:59 Byli sousedé, kteří dávali najevo
  své sympatie vystěhovaným tím,
 • 00:41:06 že jim pomáhali nakládat na vozy
  to, co si směli vzít s sebou,
 • 00:41:13 ale byli sousedé, kteří škodolibě
  to pozorovali za záclonkami
 • 00:41:22 a kteří už předtím
  se třeba "vyznamenali? tím,
 • 00:41:27 že podávali nějaká anonymní udání
  na toho příslušného sedláka.
 • 00:42:09 A já bych v té souvislosti
  chtěl upozornit na to,
 • 00:42:13 jak se chovali noví sousedé,
 • 00:42:16 se kterými přicházela vystěhovaná
  rodina do styku na tom určeném...
 • 00:42:20 V tom jejich novém bydlišti,
  v tom vyhnanství řekněme.
 • 00:42:23 V tom vyhnanství, ano.
  Jsou známy případy,
 • 00:42:27 kdy se tam místní obyvatelé
  zasloužili o to,
 • 00:42:36 že se udělala sbírka
  potřebných věcí, šatstva,
 • 00:42:40 a dokonce se stávalo,
  že přinášeli mléko pro děti,
 • 00:42:47 což ta Bezpečnost
  zaznamenávala,
 • 00:42:53 a byly z toho vyvozovány
  nedobré důsledky.
 • 00:42:59 -Pro ty slitovné lidi...
  -Pro ty slitovné lidi, ano.
 • 00:43:03 Sspolečnost to rozrušilo naprosto
  do základů, tu českou vesnici.
 • 00:43:09 Tam mnohdy docházelo
  i k absurdním případům,
 • 00:43:12 když jsme začali v roce 1946
  tím "ne? kolchozům,
 • 00:43:15 že mnozí bezzemci,
  kteří přicházeli do pohraničí
 • 00:43:18 a kterým byly
  přidělovány usedlosti,
 • 00:43:21 tak ti, co byli nejrychlejší
  a zabrali ty nejbohatší grunty,
 • 00:43:24 poté volili komunisty a tvořili
  páteř podpory na vesnici,
 • 00:43:29 tak za 4 roky byli prohlášeni
  za vesnické boháče,
 • 00:43:33 protože seděli na těch gruntech.
 • 00:43:35 Byli nebezpeční tím, že dobře
  hospodařili a statek nezničili.
 • 00:43:39 Přesně tak. Stejný ministr,
  který jim přiděloval dekret,
 • 00:43:41 stál v čele ministerstva
  zemědělství,
 • 00:43:44 které se chovalo k sedlákům
  tímto způsobem.
 • 00:43:47 Tam totiž docházelo k tomu,
  že v pozemkové reformě
 • 00:43:49 se přidělovaly usedlosti
  s výměrou půdy až do 13 hektarů.
 • 00:43:54 A tyto usedlosti
  byly potom prohlášeny
 • 00:43:59 za usedlosti kulacké.
 • 00:44:04 Takže ta velká podpora
  vesnice,
 • 00:44:07 která byla v roce 1946,
  se okamžitě ztrácí.
 • 00:44:10 Máme čísla, která nebudou
  nikdy zcela přesná, ale říká se,
 • 00:44:13 že mezi lety 1946 a 1954
  opustilo komunistickou stranu
 • 00:44:17 na 300 000 lidí pracujících
  v zemědělství,
 • 00:44:21 což bylo 50 % členstva
  na vesnici.
 • 00:44:24 Tam, kde byla ta podpora,
  zejména to bylo to pohraničí...
 • 00:44:28 No tak ta podpora byla vlastně
  za to, že někdo něco dostal,
 • 00:44:31 a když se mu to vzalo,
  tak proč by...
 • 00:44:34 -Končil smluvní vztah.
  -Přesně tak.
 • 00:44:37 Tady byl silný
  psychologický moment,
 • 00:44:40 protože někdo,
  kdo čtyři roky vypiplával
 • 00:44:43 statek zničený po válce,
  vlastně od píky,
 • 00:44:46 do velmi dobrého hospodářství,
  které bylo konkurenceschopné,
 • 00:44:52 tak najednou za čtyři roky zjistí,
 • 00:44:55 že ten, komu věřil, ho v podstatě
  během několika dnů zradil,
 • 00:44:58 takže to mělo velký dopad
  i na psychiku těch lidí.
 • 00:45:01 To je téma, jaký vliv to mělo
  na komunity jednotlivé,
 • 00:45:05 o kterém by se dalo mluvit
  velmi dlouho,
 • 00:45:08 ale on vlastně ten rok 1951
  byl počátkem vzniku
 • 00:45:11 i jakési vnitřní animozity
  mezi městem a venkovem,
 • 00:45:14 protože uvědomme si,
  že v roce 1951
 • 00:45:17 byl znovu zaveden
  přídělový systém.
 • 00:45:20 U nás byl totální nedostatek
  potravin, průmyslového zboží.
 • 00:45:23 A za totální nedostatek potravin,
  za to, proč potraviny nebyly,
 • 00:45:26 tak hlavními viníky
  byli označeni venkovští boháči.
 • 00:45:28 Proč není dostatek
  vepřového masa?
 • 00:45:32 Protože tito pánové neplní
  svou dodávkovou povinnost.
 • 00:45:39 Pouze těchto
  16 vesnických boháčů
 • 00:45:41 dodalo o 23 082 kg
  vepřového masa méně.
 • 00:45:47 Vesnický boháč byl nepřítelem
  města pro městské lidi
 • 00:45:50 a nepřítelem vesnice
  byli ti z města,
 • 00:45:53 co tam jezdili jim to brát,
 • 00:45:56 čili se opět prohloubil rozpor
  mezi sociálními skupinami,
 • 00:46:00 ale pane docente, já jsem kdysi
  s vámi hovořil o jedné věci.
 • 00:46:03 Ono to nebylo jen v tom,
  že lidi sebrali a vystěhovali.
 • 00:46:07 Pak ta akce měla ještě
  krok B nebo krok C,
 • 00:46:11 a to byl zásah proti studentům
  z těchto rodin
 • 00:46:14 na zemědělských školách.
 • 00:46:17 Ano, tady jsme svědky toho,
 • 00:46:20 že docházelo k postihu lidí,
  kteří třeba ani neměli možnost
 • 00:46:25 se nějakým způsobem podílet
  na nějaké hospodářské sabotáži,
 • 00:46:33 to byly děti těch odsouzených
  a vystěhovaných sedláků,
 • 00:46:39 kterým se znemožňovalo
 • 00:46:43 za vlády ministra školství
  Zdeňka Nejedlého
 • 00:46:49 studium na zemědělských
  a veterinárních školách
 • 00:46:54 a později i studium
  na jiných odborných školách.
 • 00:46:59 To byl průlom do toho,
  co tvořilo dlouhodobou tradici,
 • 00:47:04 kdy v selských rodinách
  bylo zvykem,
 • 00:47:09 že jeden z potomků,
  který nedostal grunt,
 • 00:47:14 tak mu bylo umožněno studium
  na vysoké škole.
 • 00:47:21 Čili ono to bylo vykořeněné
  až do potomků.
 • 00:47:27 -Vykořenění velkých
  selských rodů. -Ano, ano.
 • 00:47:32 Ono je to v brutálních číslech,
 • 00:47:35 protože jestliže v letech
  1945 a 1946
 • 00:47:38 pracuje v zemědělství
  2,2 milionu lidí,
 • 00:47:41 tak po šesti letech máme číslo
  1,6 milionu lidí.
 • 00:47:45 Oni utíkali do jiných profesí,
  venkov byl po rozkolu represí
 • 00:47:50 a docházelo tady k likvidaci
  nové generace,
 • 00:47:53 která by tam měla nastupovat,
 • 00:47:56 a byla tady nová témata,
  průmysl, dělnické profese,
 • 00:48:00 které byly protežované.
 • 00:48:03 Z venkova se stal
  takový jakoby otloukánek,
 • 00:48:06 což máme i v objektivních
  číslech, která jsou na stole.
 • 00:48:12 Co se týče vyhazování ze škol
  nebo nemožnosti přijetí,
 • 00:48:15 tak studentů středních škol
  bylo vyloučeno asi 500
 • 00:48:18 a asi 140 studentů
  bylo vyloučeno
 • 00:48:21 z vysokých zemědělských škol
  v Praze a Brně.
 • 00:48:26 O tom, kolik jich bylo kvůli tomu
  vylučováno z jiných vysokých škol,
 • 00:48:30 o tom data nejsou přesně známa,
  ale stávaly se ještě horší věci,
 • 00:48:34 například je znám případ studentů
 • 00:48:38 vyloučených ze střední zemědělské
  školy na severní Moravě,
 • 00:48:41 kteří byli přiděleni
  do statku v Albrechticích,
 • 00:48:44 museli jít přímo do procesu
  zemědělské výroby nebo jiné,
 • 00:48:48 a nebylo jim umožněno
  studovat kdekoli jinde,
 • 00:48:51 ti byli přiděleni
  na statek do Albrechtic
 • 00:48:54 a tam přímo zpráva o tom říká,
 • 00:48:57 že těmto dětem
  byla přidělena místnost,
 • 00:48:59 kde nebyly postele, slamníky
  a nebyl tam ani záchod,
 • 00:49:03 a byly tam přiděleny v lednu,
 • 00:49:06 takže to byla doslova fyzická
  likvidace tady těchto dětí.
 • 00:49:11 Ten statek Albrechtice
  byl proslulý tím,
 • 00:49:14 že vlastně patřil k těm
  takzvaným justičním statkům,
 • 00:49:23 kde byly vytvořeny
  zvláštní podmínky
 • 00:49:26 pro sledování činnosti těch,
 • 00:49:29 kterým tam byl určen pobyt
  a pracovní poměr.
 • 00:49:32 -V lednu na zemi.
  -Případně i to, ano.
 • 00:49:35 Pánové,
  já vám děkuji za účast
 • 00:49:38 v naší ne příliš veselé besedě,
  na shledanou,
 • 00:49:43 a s vámi diváky se těším
  také na shledanou.
 • 00:49:46 Děkuji, že jste se dívali
  na náš dnešní pořad.
 • 00:49:57 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:50:02 Františku, pojď mezi nás.
 • 00:50:04 -Nestraň se nás.
  -Ty jediný to můžeš vést.
 • 00:50:17 Tak vidíš, kdysi jsem si říkal,
  že už sem nikdy nevkročím.
 • 00:50:46 Vy jste to zrajtovali.
 • 00:51:28 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2008

Související