iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 12. 2007
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

425 hlasů
70851
zhlédnutí

Koleda, koleda

Vánoční zvyky a obyčeje v jihočeském Pošumaví a na Šumavě, včetně oblastí osídlených českými Němci

118 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

VEČER NA TÉMA... Koleda, koleda

 • 00:00:31 Ten vánoční čas
  dočkali jsme zas
 • 00:00:38 Andělé libě zpívají,
  pastuškové vytrubují
 • 00:00:45 Co to nového neslýchaného
  leží v Betlémě
 • 00:00:56 V chlévě na seně
  nemá žádné ponožtičky
 • 00:01:03 Jenom chatrné plenčičky
 • 00:01:08 Rychle tam jděte
  dary mu dejte
 • 00:01:15 A my děvčátka i pacholátka
 • 00:01:21 Malá, velká seberte se
  Ježíškovi dary neste
 • 00:01:27 Jemu je dáte,
  každý co máte
 • 00:01:36 A tak zahráli
  malému králi
 • 00:01:42 Na housličky, na dudečky,
  bubnovali mu písničky
 • 00:01:50 Cink, cink, hopsasa
  zpívala chasa
 • 00:01:57 Cink, cink, hopsasa
  zpívala chasa.
 • 00:02:07 Svátek Sv. Ondřeje otevíral
  předvánoční adventní čas.
 • 00:02:13 Dlouhé čtyři neděle očekávání
  příchodu Mesiáše,
 • 00:02:17 narození Ježíše Krista,
  Ježíška.
 • 00:02:22 Šumavská městečka ožila
  mikulášskými a vánočními trhy,
 • 00:02:25 na které se sjíždělo celé okolí.
 • 00:02:28 Stánky plné hraček, Mikulášů, čertů
  a betlémských figurek.
 • 00:02:35 Trhy voněly ovocem, perníkem
  a vánočními stromky.
 • 00:02:38 Dětem advent krátily
  zvyky a obyčeje
 • 00:02:41 provázející svátky oblíbených
  svatých -
 • 00:02:45 Barbory, Mikuláše, Ambrože,
  Lucie a dalších.
 • 00:03:30 Houknutí
 • 00:04:31 Houknutí
 • 00:05:03 My jsme Barbory,
  jdeme ze Svaté hory!
 • 00:05:07 Neseme všelijaké dary,
  abychom vám také ňáké daly.
 • 00:05:12 My Barborky jsme,
  z daleké krajiny jdeme
 • 00:05:16 a dárky vám neseme.
  Neseme, neseme.
 • 00:05:21 Velice to krásné.
 • 00:05:23 Kdo se modlit bude,
  tomu je dáme.
 • 00:05:27 A kdo nebude,
  tomu hodně nalupáme!
 • 00:05:30 Výskot
 • 00:05:38 Buďte tu dětičky hodné
  a poslouchejte svých rodičů.
 • 00:05:43 My budeme sedět za komínem
  a budeme naslouchati.
 • 00:05:48 A nebudete-li
  hodné a poslušné,
 • 00:05:51 přijdeme za rok zas
  a nalupáme vás!
 • 00:05:57 Obchůzky v předvečer
  svátku svaté Barbory
 • 00:06:00 mají svůj prapůvod
  v divadelních hrách
 • 00:06:03 Legendy
  o jejím životě a skutcích.
 • 00:06:07 Dodnes se tento zvyk
  drží v Borovanech na Bernarticku,
 • 00:06:11 kde si jej děvčata předávají
  z generace na generaci.
 • 00:06:16 Hodným dětem
  nadělují ovoce a sladkosti,
 • 00:06:19 zlobivé pak vyplácejí
  metlou.
 • 00:06:25 Co se týká zvykosloví
  a lidové kultury,
 • 00:06:27 patří jižní Čechy
  k velmi bohatému regionu.
 • 00:06:30 Dochází zde
  k velmi zajímavému posunu.
 • 00:06:33 Zatímco dříve některé zvykoslovné
  jevy a obřady,
 • 00:06:36 když ztrácely a ztratily svůj
  původní ceremoniální charakter,
 • 00:06:44 tak se dnes opět vrací.
  Vrací se do terénu zpátky,
 • 00:06:49 protože lidi
  si chtějí opět začít hrát.
 • 00:06:54 My máme zvykosloví většinou
  uchované
 • 00:06:57 prostřednictvím uměleckého
  ztvárnění folklórních souborů.
 • 00:07:02 A opět je to kruh,
  kdy starý zvyk,
 • 00:07:08 obnovený souborem podle
  dokumentace nebo pamětníků
 • 00:07:11 je ztvárněn jevištně
  a dnes se nám opět vrací tam,
 • 00:07:16 odkud vyšel,
  to znamená mezi lidi.
 • 00:07:23 Snad každou rodinu s dětmi
  navštěvuje
 • 00:07:25 svatý Mikuláš s doprovodem.
 • 00:07:28 Je to vzpomínka na dobré činy
  biskupa Mikuláše v Malé Asii
 • 00:07:32 ze 3.století našeho letopočtu,
  který podle legendy
 • 00:07:36 rozdal svůj majetek chudým.
 • 00:07:39 Hodným naděluje,
  zlobivé kárá.
 • 00:07:43 V některých vsích na Šumavě chodili
  pouze
 • 00:07:46 čerti řinčící řetězy - krampusové.
 • 00:07:49 Nedílnou součástí obchůzek
  bývaly rozverné průvody
 • 00:07:52 různých masek, které dnes můžeme
  spatřit pouze na jevišti.
 • 00:08:46 Ale, ale, ale,
  to je mi nějakého veselí.
 • 00:08:49 Nemáte náhodou rozdávat dárky
  a vyplácet hříšníky?
 • 00:08:53 Andělé, čerti!
 • 00:08:58 Jdeme!
 • 00:09:53 Hele!
  Kdo to támhle je?
 • 00:09:56 Strašidlo!
  Kdepak, to je Ambrož!
 • 00:09:59 Děti, je tady Ambrož!
  Pojďte na něj!
 • 00:10:04 Ambrož, Ambrož,
  dej nám něco na koš!
 • 00:10:08 Ambroži, Ambroži...!
 • 00:10:14 Ambrož, Ambrož,
  do kotele přilož!
 • 00:10:28 Ambrož křičí:
  Hu, hu, hu, tady máte vejsluhu!
 • 00:10:42 Ze zimy mají největší
  radost děti
 • 00:10:45 a rovněž zvyky a obyčeje
  prožívají po svém.
 • 00:10:48 Podvečerní honičky
  se svatým Ambrožem,
 • 00:10:51 veselé říkačky na Mikuláše.
 • 00:10:54 Mikuláš ztratil plášť,
  Mikuláška sukni,
 • 00:10:57 sedli si pod nůši,
  byli oba smutní.
 • 00:11:01 A nevynechaly ani sousedy:
 • 00:11:04 Ti Stacháci, pěkní ptáci,
  chtěli do nebe,
 • 00:11:07 Pán Bůh je tam nechtěl pustit,
  že dělají bé bé bé.
 • 00:11:11 A ještě jednu:
 • 00:11:14 Anděl páně zlámal sáně,
  zlatý David dal je spravit,
 • 00:11:17 svatá Eva dala dřeva,
  svatá Tereza dala železa,
 • 00:11:20 svatý Jakub dal je okut,
  svatý Job na ně hop
 • 00:11:24 a jezdil na nich sám.
 • 00:11:27 Ale o zimě se nejvíce dozvíme
  z lidových pranostik.
 • 00:11:32 Když v prosinci mrzne, sněží,
  úrodný rok na to běží.
 • 00:11:37 Ale i vážněji:
 • 00:11:39 Pověz ty mně Kriste Pane,
  kdy tvé narození bude?
 • 00:11:43 Bude to na svaté hody,
  jak zamrznou všechny vody.
 • 00:11:57 Jdu, jdu, jdu, noci upiju.
  Jdu, jdu, jdu, noci upiju.
 • 00:12:02 Svatá Lucie noci upije.
  Svatá Lucie noci upije.
 • 00:12:07 Jdu, jdu, jdu, noci upiju.
  Upiju!
 • 00:12:11 Výskot
 • 00:12:19 My vám dneska přivádíme
  svatou Lucii.
 • 00:12:22 Co ona zkusit musila,
  to snad každý ví.
 • 00:12:26 Nechtěla si krále vzít,
  raděj svolila zemřít.
 • 00:12:35 Než-by svého Krista Pána
  měla by zapřít.
 • 00:12:40 Hospodáři s hospodyní,
  my vás prosíme,
 • 00:12:43 dovolte nám hospodařit
  ve vašem domě.
 • 00:12:47 Cukroví vám napečem,
  celý byt vygruntujem.
 • 00:12:55 A ještě vás, milý pane,
  vyfešákujem.
 • 00:12:59 My vám pěkně děkujeme
  za tu zdvořilost.
 • 00:13:03 Kterou jste nám prokázali,
  máme na tom dost.
 • 00:13:06 My vám všeckým děkujem,
  štěstí, zdraví vám přejem.
 • 00:13:15 A za rok ve vašem domě
  opět se sejdem.
 • 00:13:19 Juch!
 • 00:13:23 Lucie se dodnes drží
  na Stašsku,
 • 00:13:26 ve Svaté Máří
  a ve Starých Stachách.
 • 00:13:31 Lucky nejenom holí
  a česají hospodáře,
 • 00:13:34 ale i řádně poklidí domácnost -
  zametají, stelou postele, vaří -
 • 00:13:39 prostě dokud se hospodář
  s hospodyní nevyplatí,
 • 00:13:44 obrací jim Lucie
  domácnost naruby.
 • 00:13:55 Zimy na Šumavě bývaly krásné,
  ale i dlouhé a kruté.
 • 00:14:00 Přesto se nesmělo
  zahálet.
 • 00:14:03 Kácelo se
  "do měkké peřiny?.
 • 00:14:06 Kmeny a metrová polena
  bylo třeba dokud ležel sníh
 • 00:14:10 dopravit z hor
  a připravit na prodej a otop.
 • 00:14:14 Nezahálely ani ženy!
 • 00:14:16 Po dlouhých večerech draly peří,
  vyšívaly a pekly pečivo.
 • 00:14:22 Hospodáři opravovali a vyráběli
  potřebné nářadí.
 • 00:14:25 Nezastavila se ani práce
  ve sklárnách, hamrech a kovárnách.
 • 00:14:30 Přesto měla šumavská zima
  svou krásu a nezaměnitelné kouzlo.
 • 00:14:36 Vše žilo v radostném
  očekávání svátků.
 • 00:14:58 Zpívají německy
 • 00:19:05 Odmala jsem měl touhu dělat
  betlémy.
 • 00:19:08 Byl jsem tím nadšený už jako kluk,
  když jsem je viděl pod stromečkem
 • 00:19:12 a toužil jsem nějaký vyrobit.
 • 00:19:18 Za mnou vidíte jeden,
  který jsem udělal.
 • 00:19:20 Doufám, že se mi to daří.
 • 00:19:22 A ti staří řezbáři,
  když to vidí,
 • 00:19:26 že se nemusím stydět za to,
  co dnes dělám.
 • 00:19:31 Co se týká
  poptávky po našich věcech,
 • 00:19:35 tak lidi po nás chtějí
  především to, co se tady dělalo.
 • 00:19:40 Inspiraci pro naši práci
  hledáme
 • 00:19:43 u řezbářů z předválečné doby,
  kteří působili na Šumavě.
 • 00:19:52 Snažíme se to dělat tak,
  jak to kdysi dělali oni
 • 00:19:56 a snad se nám to daří.
 • 00:20:03 Jedním z nejvýraznějších šumavských
  betlémářů
 • 00:20:05 byl Vencl Dušků,
  čili Vašek Tučků,
 • 00:20:10 kašperskohorský hrobník.
 • 00:20:13 V jeho betlémech ožívají
  řemeslníci, sedláci,
 • 00:20:17 horalé, pastýři, muzikanti
  včetně dudáka,
 • 00:20:20 který nesměl chybět.
 • 00:20:23 V jeho kompozicích ožívá
  i dávný život zmizelé Šumavy.
 • 00:20:27 Tyto milé figurky dovedou i dnes
  oslovit svým prostým kouzlem
 • 00:20:31 a sdělit radostnou betlémskou
  novinu.
 • 00:20:54 Hovoří německy
 • 00:22:56 Stavění jesliček má na Šumavě
  prastarou tradici.
 • 00:23:00 K jejímu zlidovění přispěly
  i osvícenecké reformy Josefa II.
 • 00:23:04 u druhé poloviny 18.století,
  kdy byly betlémy
 • 00:23:07 vykazovány z kostelů.
 • 00:23:10 Věřící si je proto začali stavět
  ve svých domovech.
 • 00:23:15 Jesličky se tak staly chloubou
  šumavských domácností.
 • 00:23:20 Mnoho betlémů
  však nemělo takové štěstí
 • 00:23:23 jako třeba hořický
  a nebo tento.
 • 00:23:45 Já malý přicházím koledovat.
 • 00:23:52 Co umím umím o Kristu
  prozpěvovat.
 • 00:23:57 Že se narodil v Betlémě
  v chlévě, chci zvěstovat.
 • 00:24:05 Že se narodil v Betlémě
  v chlévě, chci zvěstovat...
 • 00:24:43 Jestli nic nedáte,
  nezoufejte.
 • 00:24:47 A na mé zpívání
  nekoukejte.
 • 00:24:53 Až větší budu, líp zpívat budu,
  jen počkejte.
 • 00:25:01 Až větší budu, líp zpívat budu,
  jen počkejte.
 • 00:25:10 Tyhle koníky
  jsem se naučil vyrábět
 • 00:25:13 od pana Kantora z Vlkonic
  u Vacova na Šumavě.
 • 00:25:18 V jejich rodině se výroba tradovala
  snad dvě stě let.
 • 00:25:23 V roce 1980,
  kdy pan Kantor zemřel,
 • 00:25:26 tradice skončila,
  tak jsme ji převzal já.
 • 00:25:29 Další tradiční hračky
  jsou figurky,
 • 00:25:32 které se vyráběly na Příbramsku,
  většinou v rodinách horníků.
 • 00:25:38 Jsou to soustružené figurky,
  dořezávané ručně
 • 00:25:45 a domodelovávané původně
  těstovou hmotou a malované.
 • 00:25:49 Faktoři, překupníci
  je vozili na trhy
 • 00:25:54 a prodávaly se na trzích
  po celé republice.
 • 00:25:58 Hlavní nápor na prodej hraček
  byl většinou o Vánocích,
 • 00:26:02 což je tradičně doba
  na prodej a nákup hraček.
 • 00:26:07 V téhle skříni máme schovány
  některé vzorky hraček,
 • 00:26:11 které vyrábíme.
 • 00:26:13 Je to třeba husárek,
  valcha s neckami,
 • 00:26:21 které se také vyráběly
  u Kantorů na Šumavě,
 • 00:26:25 na tomhle válu s válečkem
  pracují hospodyňky s modelínou,
 • 00:26:30 kolébka se vyráběla
  také u Kantorů,
 • 00:26:34 šplhající veverka, další ptáčkové
  s píšťalkou nebo husárek,
 • 00:26:47 tady máme některé miniatury
  nebo další typy koníků s vozíkem
 • 00:26:52 a teď před Vánocemi
  vyrábíme betlémy.
 • 00:27:04 Jmelí byl kdysi strom
  a z jeho dřeva byl vytesán kříž,
 • 00:27:09 na kterém zemřel
  Spasitel Ježíš Kristus.
 • 00:27:13 Z toho se jmelí
  natolik zastydělo,
 • 00:27:16 že se stalo drobnými keříky
  a věří se,
 • 00:27:20 že kdo pod tímto jmelím projde,
  získá milost, milost lásky,
 • 00:27:27 božího požehnání, že dům bude
  navštíven bohatou úrodou
 • 00:27:33 a proto i my zavěšujeme toto jmelí
  nad dveře našeho domu.
 • 00:28:04 Budu dělat vánočku
  ze šesti tak,
 • 00:28:07 jak se pletly
  velikonoční pomlázky.
 • 00:28:10 Prameny se rozdělí tři
  a tři na každou stranu
 • 00:28:13 a beru krajní z pravé strany
  a podvleču pod dva
 • 00:28:19 a vrátím zpátky.
 • 00:28:28 Pak zase vrátím z levé strany
  a zase za dva a vrátím zpátky.
 • 00:28:33 A musím nahoře číst,
  aby mi to dělalo cop.
 • 00:28:39 Zase z levé strany za dva,
  z pravé strany za dva.
 • 00:28:54 Zmáčknu dohromady, odkrojím,
  upraví se konec.
 • 00:29:12 Křesťanské Vánoce
  jsou pochopitelně spojené
 • 00:29:15 s narozením Ježíška, s narozením
  Spasitele, s narozením Krista.
 • 00:29:19 Je více méně jedno,
  jak to nazýváme.
 • 00:29:24 I v nekřesťanské terminologii
  je to více méně narození dítěte,
 • 00:29:30 narození radosti, narození štěstí
  a narození nové naděje.
 • 00:29:37 Máme betlémy
  od perfektních řezbářů
 • 00:29:42 až po betlémy mistrů sklářů,
  po betlémy z perníku, ze slámy -
 • 00:29:50 všechny materiály můžeme
  v betlémářské tradici najít.
 • 00:29:56 Já bych se chtěla zmínit
  o zajímavém betlému,
 • 00:29:59 který je z "drůbeřky?.
  To je perník ze žitné mouky
 • 00:30:07 a výrobky z drůbeřky
  nebyly určeny k jedení,
 • 00:30:11 byly určeny jako hračky,
  které si lidé mohli koupit
 • 00:30:16 na poutích
  a dají se z ní dělat i betlémy.
 • 00:30:32 Nebylo snad
  jednoho domů či stavení,
 • 00:30:35 kde by se před Vánocemi
  nepekly štědrovečerní oplatky.
 • 00:30:41 Oplatečnice se dědily
  z generace na generaci
 • 00:30:44 a bývaly zdobeny rodinnými
  monogramy nebo sakrálními motivy -
 • 00:30:48 kalichem, kalvárií, hlavou Krista
  ukřižováním.
 • 00:30:53 Dobře vyhřátou oplatečnici natřeme
  kůží ze slaniny,
 • 00:30:57 dáme trochu těsta tak,
  aby nepřetékalo.
 • 00:31:02 Těsto připravíme z osmi dílů mouky
  a osmi deci mléka,
 • 00:31:07 jednoho vajíčka,
  trochy másla,
 • 00:31:09 přidáme trochu skořice
  a tlučené vanilky
 • 00:31:12 a vše zamícháme
  a z obou stran opékáme.
 • 00:31:51 Aby na štědrovečerním stole
  byly jak se patří,
 • 00:31:54 musí se pěkně zastřihnout.
 • 00:31:58 Oplatky s medem s podávají
  na památku svatého přijímání
 • 00:32:02 a vždy ještě před polévkou.
 • 00:32:05 To proto,
  aby se příštího roku
 • 00:32:07 všichni ve zdraví sešli
  opět u štědrovečerního stolu.
 • 00:32:16 Jmelí patří pravděpodobně
  k nejstarším symbolům Vánoc.
 • 00:32:20 To, že je stále zelené
  a roste tak vysoko
 • 00:32:23 v korunách stromů je znamením,
  že je posílá sám Bůh.
 • 00:32:29 Věřilo se,
  že chránilo před ohněm
 • 00:32:31 a zavěšovalo se v síni,
  aby bránilo přístupu zlým démonům.
 • 00:32:36 Přímo magickým úkonem je pálení
  starého jmelí v domácím ohni,
 • 00:32:40 aby s ním odešlo
  vše zlé z minulého roku.
 • 00:32:45 Věřilo se, že přináší lásku,
  zdraví, bohatou úrodu.
 • 00:32:50 A čím více perlových bobulek,
  tím více štěstí a úrody.
 • 00:34:41 K šumavské zimě patřila
  neoddělitelně práce se dřevem.
 • 00:34:47 Podomácku se vyrábělo
  různé nářadí -
 • 00:34:50 hrábě, chlebové lopaty, vály,
  dlabané díže,
 • 00:34:54 loubky na pletení nůší a košíků,
  drobnosti pro hospodyně...
 • 00:35:00 Prostě vše, co bylo třeba
  a dalo se udělat ze dřeva.
 • 00:35:04 Nejdůležitější však byla výroba
  mejšlí a dřeváků.
 • 00:35:09 Bez toho se neobešla
  ani jedna ves.
 • 00:35:17 Ve Strašíně
  je vyráběl pan Kraml.
 • 00:35:23 Bez této obuvi si nedovedli
  naši horalé představit život.
 • 00:35:26 Nosily se do stáje, do obchodu,
  do kostela ne.
 • 00:35:29 Děti je nosily také
  do školy.
 • 00:35:32 Děti cupitaly v dřevácích,
  ve škole si je vyzuly
 • 00:35:35 a potom v teplých punčochách
  byly ve třídě.
 • 00:35:43 Zdobení vánočních stromků
  bývalo skromné.
 • 00:35:47 Děti si z různých zbytků
  barevného papíru lepily řetězy,
 • 00:35:51 pekly z těsta
  figurky a srdíčka.
 • 00:35:56 Zdobení stromků pak zpestřila
  malá červená jablíčka.
 • 00:36:05 Terezko, jde ti to?
  Nejde?
 • 00:36:09 Ukaž.
 • 00:36:13 Prostrčený to máš,
  uděláme uzel a mašli.
 • 00:36:20 -Tu umíš, viď?
  -Ne.
 • 00:36:23 -Neumíš mašli?
  -Ne.
 • 00:36:25 Tak tě to naučím.
  Tak a je to.
 • 00:36:32 A vezmeme další.
 • 00:38:01 Oblíbené byly i vánoční hry.
 • 00:38:03 Objevují se v nich texty duchovních
  lidových písní,
 • 00:38:06 které doprovázejí prostý děj -
  hledání noclehu,
 • 00:38:10 probuzení pastýřů andělem,
  klanění novorozeněti
 • 00:38:13 a jeho obdarovávání, příchod
  Tří králů a scény s Herodesem.
 • 00:38:19 Hrávaly je děti i dospělí
  v kostelech
 • 00:38:22 a později po hospodských sálech
  a nebo dům od domu.
 • 00:38:28 Češi i Němci zpívali
  koledu,
 • 00:38:30 krásnou píseň o noclehu
  Panny Marie.
 • 00:38:34 Panna Marie hledá nocleh,
  kde by porodila syna.
 • 00:38:42 Nemůže nocleh nikde najít
  až u jednoho kováře,
 • 00:38:45 který ale říká:
  "My nemáme moc času,
 • 00:38:47 protože kujeme hřeby
  pro ukřižování Krista Pána.?
 • 00:38:50 Ale přeci jenom Panna Maria
  to místo dostane,
 • 00:38:53 porodí ve chlévě,
  stane se tam několika zázraků.
 • 00:38:56 Tak to je v německé písni
  a my máme krásnou šumavskou,
 • 00:39:00 kde Panna Maria
  chodí od domu k domu,
 • 00:39:04 nemůže získat nocleh
  až přijde k hoře Boubínu,
 • 00:39:10 ulehne do křoví, kapradí,
  tiše zavzdychá a porodí syna.
 • 00:39:32 Tak tohle je
  štědrovečerní tříska!
 • 00:39:38 Zasazovala se do krovu
  nebo za trám,
 • 00:39:43 aby dům byl chráněn
  od blesku a bouře.
 • 00:40:02 Na Štědrý večer,
  když se na obloze objevila
 • 00:40:05 první hvězda Večernice,
  skončil celodenní půst.
 • 00:40:09 Naše babička nám za to,
  že jsme se postili,
 • 00:40:12 slíbila, že nám ukáže
  na stropě zlaté prasátko.
 • 00:40:15 Vzala cedník,
  položila ho nad svíčku
 • 00:40:18 a na stropě se objevovaly
  bizardní tvary.
 • 00:40:35 Na Štědrý den, když byl nakrmen
  všechen dobytek a drůbež
 • 00:40:38 a vykonány všechny práce,
  vykouřil hospodář
 • 00:40:41 směsí jalovce a černobílu
  chlévy, komory a celé stavení,
 • 00:40:46 aby předtím, než zasednou
  ke štědrovečernímu stolu
 • 00:40:49 síla kadidla vypudila
  ďábla a všechny zlé démony.
 • 00:43:18 Na nebesích hvězdička vychází,
  že se nám narodil syn boží.
 • 00:43:27 Že se nám narodil
  syn boží.
 • 00:43:33 Narodil se
  v převeliké chudobě,
 • 00:43:38 neměl než dva andělíčky
  při sobě.
 • 00:43:43 Neměl než dva andělíčky
  při sobě.
 • 00:43:48 Spíš-li, pane hospodáři,
  či nespíš?
 • 00:43:53 Zda-li ty nám koledičku
  nadělíš?
 • 00:43:59 Zda-li ty nám koledičku
  nadělíš?
 • 00:44:04 Nadělte nám ty štědrý
  koledy,
 • 00:44:08 však vám jinou zas Pán Bůh
  nadělí.
 • 00:44:14 Však vám jinou zas Pán Bůh
  nadělí.
 • 00:44:27 Když vyjde první hvězdička,
  pastýři svým vytrubováním
 • 00:44:31 oznamují světu radostnou
  novinu.
 • 00:44:54 Dodnes pastýřské vytrubování
  přežívá
 • 00:44:57 v okolí Katovic na Strakonicku.
 • 00:45:10 Ve jménu Otce i Syna
  i Ducha Svatého.
 • 00:45:18 Čtení z Evangelia podle
  Lukáše:
 • 00:45:22 "V těch dnech vyšlo nařízení
  od císaře Augusta,
 • 00:45:25 aby se v celé říši
  provedlo sčítání lidu.
 • 00:45:28 Šli tedy všichni, aby se dali
  zapsat každý do svého města.
 • 00:45:33 Také Josef se odebral
  z města Nazeretha
 • 00:45:37 vzhůru do města Davidova,
  který se jmenuje Betlém,
 • 00:45:40 protože byl rodu a kmene Davidova,
  aby se dal zapsat spolu s Marií,
 • 00:45:45 sobě zasnoubenou ženou,
  která byla v požehnaném stavu.
 • 00:45:49 Když tam byli, naplnil se jí čas,
  kdy měla porodit.
 • 00:45:56 A porodila svého prvorozeného syna.
 • 00:45:59 Zavinula ho do plenek
  a položila do jeslí,
 • 00:46:01 protože v zájezdním útulku
  nebylo pro ně místo.
 • 00:46:05 V té krajině nocovali
  pod širým nebem pastýři
 • 00:46:08 a střídali se na hlídce
  u svého stáda.
 • 00:46:12 Najednou u nich stál
  anděl Páně
 • 00:46:14 a sláva Páně se kolem nich
  rozzářila
 • 00:46:17 a padla na ně veliká
  bázeň.
 • 00:46:20 Anděl jim řekl:
  Nebojte se,
 • 00:46:23 zvěstuji vám velikou radost,
  radost pro všechen lid.
 • 00:46:28 V městě Davidově
  se vám dnes narodil Spasitel,
 • 00:46:31 to je Kristus Pán.
 • 00:46:34 To bude pro vás znamením.
 • 00:46:37 Naleznete děťátko zavinuté
  do plenek a položené v jeslích.
 • 00:46:41 A náhle bylo s andělem
  celé množství nebeských zástupů
 • 00:46:45 a takto chválili Boha:
  Sláva na výsostech Bohu
 • 00:46:49 a na zemi pokoji lidem dobré vůle.
  Amen.
 • 00:47:04 "Ke štědrovečernímu stolu pokrytému
  bílou plachetou
 • 00:47:07 musel každý přijít
  ve svátečním a čistý,?
 • 00:47:10 dočítáme se ve staré rodinné
  kronice.
 • 00:47:15 Podle tradice
  byly prvním chodem oplatky,
 • 00:47:17 které hospodář mazal medem
  a rozdával všem,
 • 00:47:20 aby se tak ve zdraví dočkali
  příštího Štědrého večera.
 • 00:47:28 Chodů bývalo devatero,
  protože čím více chodů,
 • 00:47:31 tím více mandelů na poli.
 • 00:47:36 Bože,
  děkujeme ti za tvoje dary.
 • 00:47:40 "U stolu,
  na němž hořela svíce za zemřelé,
 • 00:47:43 nesměl nikdo zbytečně mluviti.
 • 00:47:45 Hospodyně nesměla
  od stolu vstávati,
 • 00:47:48 aby jí slepice a husy
  nesbíhaly z vajec.
 • 00:47:51 Nálada u stolu bývala v tu dobu
  vždy nadmíru vážná a slavnostní,?
 • 00:47:56 tak stojí v zápise.
 • 00:48:01 Jídla na štědrovečerní tabuli,
  která symbolizovala zdraví,
 • 00:48:04 hojnost a dobrou úrodu,
  muselo být tolik,
 • 00:48:06 aby se všichni nasytili
  a ještě zbylo.
 • 00:48:11 Dobrou chuť.
 • 00:48:14 Věřilo se, že tak je to zárukou
  hojnosti v příštím roce.
 • 00:48:18 Po oplatkách se podávala polévka,
  která je považována
 • 00:48:20 za základ života
  a do ní se máčely rozpuky,
 • 00:48:24 velké vdolky z chlebového těsta.
 • 00:48:31 Obřadními pokrmy byly dále
  černý kuba z krupek a hub,
 • 00:48:35 aby v rodině bylo štěstí
  po celý rok,
 • 00:48:37 hrách a kroupy,
  aby byla ve všem hojnost,
 • 00:48:40 a čočka, aby v hospodářství
  bylo vždy dost peněz.
 • 00:48:43 Pak přišla na stůl muzika
  vařená ze směsi
 • 00:48:46 sušených švestek, hrušek
  a především křížal,
 • 00:48:50 která byla zárukou svornosti
  v rodině.
 • 00:48:54 Němci podávali podobnou,
  připravovanou pouze
 • 00:48:57 ze švestek, cukru a skořice.
 • 00:49:01 Na stole nesměl chybět
  med, česnek
 • 00:49:03 s posilující a ochrannou mocí,
  obřadní pečivo a chléb,
 • 00:49:07 který byl chloubou dobrého
  hospodářství
 • 00:49:10 s nožem, jehož ostří
  chránilo před nebezpečím,
 • 00:49:14 nemocemi a úrazy.
 • 00:49:17 Samozřejmě,
  že musela být zastoupena
 • 00:49:19 i ostatní domácí úroda -
  ořechy, křížaly, mák,
 • 00:49:21 sušené švestky a jablka,
  která završovala
 • 00:49:24 štědrovečerní večeři
  jako památka sladkého plodu
 • 00:49:27 novorozeného syna božího.
 • 00:50:56 Dej Bůh štěstí
  tomu domu.
 • 00:51:02 My zpíváme,
  víme komu.
 • 00:51:09 Malému děťátku,
  Kristu Jezulátku
 • 00:51:16 dnes v Betlémě
  narozenému.
 • 00:51:36 Hajej nynej,
  Ježíšku, Ježíšku,
 • 00:51:41 půjčíme ti kožíšku.
 • 00:51:45 Budeme tě kolíbati,
  abys mohl libě spáti.
 • 00:51:54 Hajej nynej,
  miláčku, miláčku,
 • 00:51:57 mariánskej synáčku.
 • 00:52:06 -Tady mám něco pro Terezku.
  -Děkuju.
 • 00:52:10 -Tady pro Aničku a pro Martina.
  -Děkuju.
 • 00:52:15 Ale ještě tu něco máme!
 • 00:52:20 -Pro Aničku.
  -Děkuju.
 • 00:52:23 -Tohle bude pro Martínka.
  -Děkuju.
 • 00:52:26 Co je tohle za junáka?
 • 00:52:31 To bude asi pro Terezku.
 • 00:52:46 Zpívají německy
 • 00:55:22 Ano, hvězdička.
 • 00:55:25 Znamená zdraví po celý rok,
  křížek nemoci a neštěstí.
 • 00:55:36 Po staletí se traduje,
  že svatá noc Štědrého dne
 • 00:55:39 je pro věštění věcí dobrých
  a zlých nejvhodnější v roce.
 • 00:55:47 Začínáš.
 • 00:55:53 -Jé, peníze!
  -Bohatá nevěsta!
 • 00:55:57 Hele, nech si toho.
 • 00:56:08 Chleba?
  Aspoň budu mít co jíst.
 • 00:56:13 -Báro, zkus to taky.
  -To určitě.
 • 00:56:16 -Vždyť na tom nic není.
  -No tak jo.
 • 00:56:22 Oříšek?
  Copak jsem veverka?
 • 00:56:25 Tak ho dej mně!
 • 00:56:29 Pravou, Terezko!
 • 00:56:33 Bude svatba!
 • 00:56:37 Teď ty, Marie, pojď.
 • 00:56:40 Pravou.
 • 00:56:43 Husopaska!
  Bude pást husy!
 • 00:56:51 Šumavská děvčata vždy pouštěla
  po dvou skořápkách se svíčkami,
 • 00:56:56 jako symbol
  mileneckých dvojic.
 • 00:56:59 Jestliže se setkali a pluli
  pospolu, čekala milence svatba.
 • 00:57:04 Když se nesetkaly nebo rozdělili -
  čekal je rozchod.
 • 00:57:14 Martine, co je zase?
 • 00:57:29 Podle tvaru litého olova se hádal
  budoucí osud, ženich, povolání.
 • 00:57:38 -Co to je?
  -To vypadá jako ptáček.
 • 00:57:41 -Vrabec!
  -Ne, krocan.
 • 00:57:46 Pojď, tady ji polož.
  Ta je krásná.
 • 00:57:49 To jsem zvědavý, holky,
  které tak krásně rozkvetla.
 • 00:57:53 -Mně.
  -Mně!
 • 00:57:54 Oběma? Tobě taky, Máňo?
  Není nějak brzo?
 • 00:58:00 Před odchodem
  na půlnoční mši
 • 00:58:03 hospodář vykouřil stavení kadidlem,
 • 00:58:06 směsí vonných pryskyřic
  z kadidelníku, balzámu a myrhy,
 • 00:58:10 aby po celý rok zůstávala v domě
  radost z narození Spasitele.
 • 00:58:17 Věřilo se, že s čím přijde kouř
  kadidla do styku,
 • 00:58:20 stává se posvěcené,
  očištěné a mocné.
 • 00:59:26 Vyzvánějí zvony
 • 00:59:30 Vypudit zlé duchy
  a vzbudit přírodu
 • 00:59:32 měla podle starých představ obřadní
  půlnoční střelba
 • 00:59:35 na Štědrý den.
 • 00:59:55 A v tom božím domě
  andělé zpívají,
 • 01:00:00 andělé zpívají.
 • 01:00:06 U panenky Marii
  dítko kolébají,
 • 01:00:12 dítko kolébají.
 • 01:00:18 Kolíbej, synáčku,
  kolíbej celou noc,
 • 01:00:25 kolíbej celou noc.
 • 01:00:31 Bude tobě dána
  od Boha všechna moc,
 • 01:00:37 od Boha všechna moc.
 • 01:00:44 Půjdeme tam dále,
  tam dále ke dvoru,
 • 01:00:50 tam dále ke dvoru.
 • 01:00:56 Najdem hospodáře,
  jak sedí u stolu,
 • 01:01:02 jak sedí u stolu.
 • 01:01:08 Pane hospodáři,
  kde máte svou paní,
 • 01:01:14 kde máte svou paní?
 • 01:01:20 Aby nám šla nadít
  tý štědrý koledy,
 • 01:01:27 tý štědrý koledy.
 • 01:01:33 Vyzvánějí zvony
 • 01:01:36 Nebylo snad rodiny,
  z níž by se někdo
 • 01:01:39 nezúčastnil půlnoční mše
  svaté.
 • 01:01:41 Přicházeli
  i lidé z odlehlých samot,
 • 01:01:43 aby se poklonili narozenému,
  vyslechli kázání,
 • 01:01:46 společně si zazpívali,
  pozdravili se s přáteli
 • 01:01:49 a popřáli jim vše dobré.
 • 01:01:53 Vyzvánějí zvony
 • 01:01:58 Před Vánoci jsme dostávali plno
  dopisů.
 • 01:02:02 Obyčejně tam byla kratičká věta
  nebo dvě.
 • 01:02:04 Šťastné a radostné Vánoce
  Vám přejeme a tak dál.
 • 01:02:08 To štěstí, které přejeme,
  je někdy dost chvilkové.
 • 01:02:13 A já bych chtěl vám ukázat,
  že ani tolik nezáleží
 • 01:02:16 na velikosti dárků,
  ale že záleží na naší lásce.
 • 01:02:23 Bylo to na tmavém dole
  v Podkrkonoší.
 • 01:02:26 Hod boží vánoční.
 • 01:02:29 Muklové byli zalezlí
  navečer na svých cimrách,
 • 01:02:36 každý na svém místečku
  na posteli seděl nebo na židličce
 • 01:02:40 a vzpomínal na své drahé,
  kteří prožívali Vánoce
 • 01:02:43 sami doma bez nich.
 • 01:02:46 Jistě i oni vzpomínali na nás.
  Tak jsme seděli a mě napadlo:
 • 01:02:52 Půjdu navštívit Dominika Javůrka.
 • 01:02:59 Viděl jsem, že dvůr před budovami
  toho vězení byl prázdný.
 • 01:03:04 Přijdu do nemocničky na rohu
  v kriminále a otevřu dveře.
 • 01:03:12 Když mě Dominik uviděl,
  radostí se usmál.
 • 01:03:16 Já jsem mu podal ruku
  a přál jsem mu všechno nejlepší
 • 01:03:21 a přinesl jsem mu
  kousek vánočky,
 • 01:03:24 kterou sestra přes Standu Kováře,
  který pracoval v dolech
 • 01:03:29 jako civilista,
  propašoval mně vánočku do vězení,
 • 01:03:34 tak jsem mu kus té vánočky,
  která voněla na dálku,
 • 01:03:38 dal jako dárek.
 • 01:03:41 A on mi říká:
 • 01:03:43 Martine, podívej se,
  co já tu mám dárků!
 • 01:03:47 Kupička všelijakých bonbónů,
  půlka kostky cukru
 • 01:03:52 zabalená v cigaretovém
  papírku.
 • 01:03:55 Ale jedna vedle druhé!
  Spousta toho byla!
 • 01:04:00 Povídám: Martine, pojď,
  půjdeme ven.
 • 01:04:04 Venku noc ozářená
  hvězdami a hlavně reflektory,
 • 01:04:09 které byly kolem nás
  a které hlídaly
 • 01:04:13 každý pohyb vězňů
  svítily na nádvoří.
 • 01:04:21 Jdeme dál a Dominik
  ukazuje:
 • 01:04:25 Podívej se na ty nádherné
  rampouchy,
 • 01:04:28 které visí z těch dřevěných chalup
  až skoro k zemi.
 • 01:04:35 V té záři reflektorů
  to bylo kouzelné.
 • 01:04:38 Šli jsme kousek dál a ze čtyřky
  vyšel hlouček mužů, vězňů,
 • 01:04:44 šli od baráku k baráku
  a zpívali všude překrásné koledy.
 • 01:04:49 Bylo to krásné.
 • 01:04:52 A nahoře v lese na skále
  nad lágrem kryti tmou a stromy,
 • 01:04:58 šlo několik mužů,
  kteří pracovali s námi
 • 01:05:02 jako civilisté v dolech,
  měli hudební nástroje.
 • 01:05:07 Blížilo se pomalu k půlnoci,
  z kostela se ozýval
 • 01:05:14 krásný hlas zvonů, svolával lidi
  k půlnoční mši svaté.
 • 01:05:22 A nahoře v lese skryti ti odvážní
  muži začali zpívat Tichou noc.
 • 01:05:40 Zpívali pro sebe a pro spoluvězně
  třetí sloku:
 • 01:05:45 Stín a mráz vůkol nás, v hloubi
  srdce však gloria zdí.
 • 01:05:51 Dík, že hříšník se s důvěrou smí
  u Svaté Rodiny hřát.
 • 01:05:58 Byl tam skutečně mráz a ta zima
  byla cítit z toho lágru,
 • 01:06:02 kterou jsme prožívali,
  ale bylo to něco nádherného.
 • 01:06:07 Vzpomínám si na ty maličko dárky,
  ale kolik radosti to udělalo!
 • 01:06:13 Skutečně asi takové
  bychom si měli ty Vánoce přát,
 • 01:06:18 abychom se vzájemně měli rádi
  a ne jenom o Vánocích,
 • 01:06:22 ale po celý rok.
 • 01:06:24 Jak by se změnil svět kolem nás,
  kdybychom to dokázali.
 • 01:06:33 Narodil se Kristus pán,
  veselme se,
 • 01:06:41 z růže kvítek vykvet nám,
  radujme se.
 • 01:06:51 Z života čistého,
  z rodu královského nám,
 • 01:07:02 nám narodil se.
 • 01:08:29 Němci,
  budou se mnozí divit,
 • 01:08:31 mají a znají píseň
  Narodil se Kristus pán.
 • 01:08:36 Náš nejstarší záznam
  je z roku 1505
 • 01:08:38 a Němci mají také tuto píseň,
  mají ji trošku upravenou,
 • 01:08:44 není tam ta typická
  zvětšená kvarta,
 • 01:08:46 je ve zrychleném tempu.
 • 01:08:49 Má takovou melodii.
 • 01:08:58 Není to takové to typické
  naše chorální provedení
 • 01:09:01 této vánoční písně.
 • 01:09:04 Ale Němci mají také tu novější,
  velice slavnou koledu.
 • 01:09:09 Dnes,
  když se dětí zeptáme:
 • 01:09:11 Zazpívej nějakou koledu
  nebo vánoční píseň,
 • 01:09:14 tak vám zazpívají
  Nesem vám noviny.
 • 01:09:18 Samozřejmě,
  ta je také u Němců.
 • 01:09:21 Vstoupila tam do repertoáru
  daleko později,
 • 01:09:24 ale o to oblíbenější
  se tam později stala.
 • 01:09:29 Zpívají německy
 • 01:10:05 Nesem vám noviny,
  poslouchejte.
 • 01:10:17 Z betlémské krajiny,
  pozor dejte.
 • 01:10:30 Slyšte je pilně
  a neomylně.
 • 01:10:35 Slyšte je pilně
  a neomylně.
 • 01:10:42 Rozjímejte.
 • 01:12:35 Narodil se nám v Betlémě
  Ježíšek Kristus na seně.
 • 01:12:45 Mezi kozlátkama leží,
  vítr fouká podle dveří.
 • 01:12:56 Dítě maličký.
 • 01:13:01 Křehnou mu nožičky.
 • 01:13:06 Nemá žádné kolíbčičky.
  Ani povijánku.
 • 01:13:17 Ani košilku.
 • 01:13:23 Nech ovce na louce,
  Janku.
 • 01:13:27 Půjč mu svou teplou
  košilku.
 • 01:13:33 I ten svůj teplý
  kožíšek,
 • 01:13:38 ať se zahřeje
  Ježíšek.
 • 01:13:44 A spi. A spi.
 • 01:13:51 Náš Ježíšku roztomilý.
  A spi, a spi.
 • 01:14:04 Aj, synáček už spí.
 • 01:14:37 U Betléma dnes Maria
  Přečistá.
 • 01:14:42 Porodila Spasitele nám
  Krista.
 • 01:14:48 Chvála na nebi Bohu,
  chvála na nebi Bohu,
 • 01:14:53 pokoj nám na zemi.
 • 01:14:58 Chvála na nebi Bohu,
  chvála na nebi Bohu,
 • 01:15:04 pokoj nám na zemi.
 • 01:15:10 Anděl z nebe pastuškům
  se zjevuje.
 • 01:15:15 A veselou novinu
  nám zvěstuje.
 • 01:15:20 Chvála na nebi Bohu,
  chvála na nebi Bohu,
 • 01:15:26 pokoj nám na zemi.
 • 01:15:31 Chvála na nebi Bohu,
  chvála na nebi Bohu,
 • 01:15:37 pokoj nám na zemi.
 • 01:15:43 Přispěchali pastuškové
  k Betlému,
 • 01:15:48 zazpívali Ježíškovi
  malému
 • 01:15:54 chvála na nebi Bohu,
  chvála na nebi Bohu,
 • 01:15:59 pokoj nám na zemi.
 • 01:16:05 Chvála na nebi Bohu,
  chvála na nebi Bohu,
 • 01:16:10 pokoj nám na zemi.
 • 01:16:20 Základem křesťanských Vánoc
  je biblický příběh
 • 01:16:23 o zrození Spasitele Ježíše Krista
  a oslava této události.
 • 01:16:29 Ve starokřesťanských textech
  se narození datuje na konec března.
 • 01:16:35 Když křesťanství pronikalo
  z východu do Říma,
 • 01:16:37 dostalo se do zápasu
  s pohanským řecko-římským
 • 01:16:40 kultem narození
  nepřemožitelného Slunce.
 • 01:16:44 Křesťané proti tomuto kultu
  postavili Krista
 • 01:16:47 jako Slunce spravedlnosti
  a Krista Stvořitele
 • 01:16:51 samotného Slunce.
 • 01:16:55 Církevní otec Sv. Augustin
  se k tomu později vyslovil:
 • 01:16:59 Slavíme 25. prosince
  ne pro narození Slunce
 • 01:17:03 jako nevěřící, ale pro narození
  toho, který Slunce stvořil.
 • 01:17:09 Církev tak spojila
  zrození Spasitele
 • 01:17:11 se starým mýtem
  zimního slunovratu
 • 01:17:14 vyjadřující vědomí
  o věčném spojení
 • 01:17:16 vítězství života nad smrtí
  a světla nad tmou.
 • 01:17:20 Svátek Narození Páně
  se od 4.století
 • 01:17:23 šířil z Říma po celém
  křesťanském světě
 • 01:17:27 a u nás se stal nejvíce slaveným
  svátkem v roce.
 • 01:17:35 Nedílnou součástí obřadních
  obchůzek na Svatého Štěpána,
 • 01:17:38 jejímž smyslem a podstatou
  bylo přinášet štěstí a blaho
 • 01:17:42 v hospodářství a v životě,
  byly pastýřské hry,
 • 01:17:46 které putovaly v různých formách
  z Východních Karpat
 • 01:17:49 po stopách slovanských věrozvěstů
  Cyrila a Metoděje
 • 01:17:53 do jihočeského Pošumaví.
 • 01:17:57 Zlomky biblických textů
  se v nich prolínají
 • 01:17:59 s rozvernými popěvky a říkadly.
 • 01:18:02 Svou nevázaností daly zřejmě
  záminku
 • 01:18:05 k jejich vypuzení
  z kostelů spolu s betlémy.
 • 01:18:17 Štěstí, zdraví, pokoj svatý
  vinšujeme vám...
 • 01:18:55 Sláva na výsosti.
 • 01:18:57 Pokoj lidem dobré vůle.
 • 01:19:00 Pastuškové, všeho zanechejte.
 • 01:19:03 Do Betléma spěchejte.
  Narodil se tam Ježíšek.
 • 01:19:06 Gloria mu zpívejte!
 • 01:19:08 Proč tak tvrdě spíte?
  Že neslyšíte?
 • 01:19:11 Volání andělů množství
  na této poušti nad vámi.
 • 01:19:17 Panna syna porodila,
  to jest ta šťastná novina.
 • 01:19:22 Pěkné, krásné Jezulátko,
  Mesiáše pacholátko.
 • 01:19:27 Pospěšte, pastýři.
  Do Betléma brzy!
 • 01:19:32 Nečekejte, nemeškejte,
  ať vás cesta nemrzí!
 • 01:19:38 Ejhle,
  bratr náš!
 • 01:19:40 Mává kloboukem!
 • 01:19:43 Bratrové,
  k vám pospíchám.
 • 01:19:50 Tak rychle běžím,
  sotva dýchám.
 • 01:19:54 Jdu s velkou novinou.
 • 01:19:57 Inu, co šlak tě bere?
  Nebo vlk nám ovce dere?
 • 01:20:02 Nebo koliba nám hoří?
  Nebo medvěd stádo boří?
 • 01:20:06 Ani nehoří, ani nemoří.
 • 01:20:09 Ale slyšel jsem
  hlas andělů z nebe!
 • 01:20:13 A proto budím tebe.
 • 01:20:15 Narodil se v jeslích,
  náš Spasitel, Vykupitel.
 • 01:20:21 Právě v půlnoci dnes.
 • 01:20:23 Nepleť koše, nemáš groše.
  Věru se ti něco zdálo,
 • 01:20:28 že na tebe z nebe volalo!
 • 01:20:32 Věru, kozel zavřeštěl
  a tys myslel,
 • 01:20:35 že to hlas anděla z nebe.
 • 01:20:37 Věru nepletu!
  Neb se celý strachy třepu.
 • 01:20:41 Drnkají mi mé zuby.
  Jak by mě chtěly vyletět z huby.
 • 01:20:46 Vlasy se na hlavě ježí
  až po mně mráz běží.
 • 01:20:51 Volá na nás z nebe hlas!
  To vám pravím
 • 01:20:54 po prvý ráz, po druhý ráz,
  po třetí ráz!
 • 01:21:01 Bodejž by udeřila
  skála do vás!
 • 01:21:05 Poslyšte andělské noviny,
  to vám pravím nyní.
 • 01:21:08 Narodil se tam v Betlémě
  pacholík malý na seně.
 • 01:21:12 Pospěšte rychle k němu
  a neste dary jemu.
 • 01:21:17 Pochválen buď Ježíš Kristus,
  milej Matěji.
 • 01:21:25 Až na věky, kam pospícháš,
  bratře Ondřeji?
 • 01:21:33 Já do Betléma běžím,
  co se tam stalo nevím,
 • 01:21:41 prosím, bratře,
  vrať se se mnou, něco ti povím.
 • 01:21:49 Naši hoši večír pásli
  blízko Betléma.
 • 01:21:57 Velká jasnost na obloze
  jako den byla.
 • 01:22:06 Andělský zpěv slyšeli,
  do Betléma běželi.
 • 01:22:14 Že se narodil Kristus Pán
  pravdu mluvili.
 • 01:22:22 Hola, chaso,
  dívejte sa,
 • 01:22:25 jak jsou přejasná nebesa.
 • 01:22:28 Anděl se nám ukazuje,
  do Betléma jít přikazuje.
 • 01:22:33 Pastýři, vstávejte,
  k Betlému pospíchejte.
 • 01:22:39 Proto vzhůru, pastýři,
  vespolek,
 • 01:22:43 ať vstane každý pacholek.
 • 01:22:45 Honem do nohavic skočte,
  umyjte se s vytřete,
 • 01:22:49 oblečte sobě bílé košile,
  abyste měli též ozdobu na těle.
 • 01:22:54 Učešte si hřebencem hlavu
  pro větší parádu a slávu.
 • 01:23:00 A co mu s sebou vezmeme?
 • 01:23:03 Já bača mu dám hodný jehně.
  Ať Grica pro něj zběhne.
 • 01:23:09 A čím ty ho podaruješ?
 • 01:23:12 Já mu dám velkou klobásu,
  co se s ní třikrát opášu.
 • 01:23:17 A čím ty ho podaruješ?
 • 01:23:20 Já mu daruju hrneček medu,
  aby měl chlapeček na kašičku.
 • 01:23:25 A čím ty ho, Grico,
  podaruješ?
 • 01:23:28 Já mu dám kus sirečka
  a smetany do hrnečka.
 • 01:23:32 A vezmu též chleba,
  bude ho tam na mou duši třeba.
 • 01:23:36 Já bača půjdu vpředu,
  vezmu si kousek křídy
 • 01:23:41 a zapíši dary naše,
  co jsme vzali ze salaše.
 • 01:23:46 A když už jsme ty dary
  schystali,
 • 01:23:49 bude třeba,
  abysme si též muziku vzali.
 • 01:24:11 Tu leží světa Spasitel
  nás všech lidí Vykupitel.
 • 01:24:16 V jeslích leží položený
  a zimou tuze trápený.
 • 01:24:22 Já, Štefa,
  starší bratr pastuší,
 • 01:24:25 přicházím s několika vdolky
  s mákem a tvarohem.
 • 01:24:30 To ti přináším.
 • 01:24:36 A copak ty, Grico.
  Zpozdíváš se nám.
 • 01:24:40 Přistup sem, k tomu děťátku.
  Daruj oplatku.
 • 01:24:44 Z mošny dej.
 • 01:24:47 A přidám hrneček másla s hrnečkem
  medu Ježíškovi na kašičku.
 • 01:24:55 A ty starý, co daruješ?
 • 01:24:59 Co bych já daroval,
  když já na pár bagandžálů nemám.
 • 01:25:03 Starý, tak se alespoň pokloň.
 • 01:25:06 Co jsem se tě nahledal po horách,
  po dolách, po všeckých krajinách.
 • 01:25:12 Tři páry bagandžálů jsem zedral.
  Co jsem se tě nahledal!
 • 01:25:16 A teď se ti tak hluboce pokloním,
  až si svůj starý chrbát nalomím.
 • 01:25:22 Oh, můj milý Ježíšku,
  já Fedor, starý šedivý strýc,
 • 01:25:26 já bych ti daroval,
  sám nemám nic.
 • 01:25:30 Ale dám ti své srdéčko
  červené jako to jablíčko.
 • 01:25:39 Já malý Janek,
  daroval bych ti piva džbánek.
 • 01:25:41 Piva džbánek nemám,
  proto ti ho nedám.
 • 01:25:46 Taky něco mám,
  taky jemu dám.
 • 01:25:49 Ježíšku pár rukaviček,
  mléka hrníček dám jemu.
 • 01:25:55 Já mu dám chleba krajíc
  a k tomu pár homolic.
 • 01:26:03 Dej Bůh štěstí
  tomu domu.
 • 01:26:07 My zpíváme,
  víme komu.
 • 01:26:11 Malému děťátku,
  Kristu Jezulátku
 • 01:26:16 dnes v Betlémě
  narozenému.
 • 01:26:21 Vinšujem vám štěstí, zdraví,
  ať se voli, ovce daří.
 • 01:26:26 Co se prodali ze stodoly,
  dejte groš, cokoliv.
 • 01:26:31 Urodí se vám pšenice,
  ječmen či jařice.
 • 01:26:35 Naplní se vám stodola,
  zaradujem se dokola.
 • 01:26:38 Proto nás tu nezdržujete,
  spěšně sáček rozvazujte.
 • 01:26:44 A již koledu zavírám,
  poberu se od vás jinam.
 • 01:26:49 Kočka spadla z kamen,
  končíme už, amen.
 • 01:26:59 Důležitým rysem Vánoc
  v Evropě,
 • 01:27:02 ale nakonec i na Šumavě,
  bylo koledování.
 • 01:27:08 Koledovalo se prakticky
  už od středověku.
 • 01:27:10 My máme spoustu záznamů
  z 19.století,
 • 01:27:12 z počátku 20.století.
 • 01:27:14 Na Sv. Štěpána,
  kdy byl hlavní koledovaní den,
 • 01:27:17 se koledovalo například
  tady v Kašperských horách
 • 01:27:19 už od časných ranních hodin.
 • 01:27:22 Koledníci,
  většinou chudé děti,
 • 01:27:24 které si chtěly přijít na nějaký
  výdělek, obcházely stavení,
 • 01:27:28 někdy byly pozvány dovnitř
  a cítily jakousi odměnu.
 • 01:27:34 Nakonec to dosvědčuje i jedna
  z těch nejstarších koled.
 • 01:27:40 Pochopitelně v Pošumaví
  se koledovalo česky.
 • 01:27:45 Známe velmi dobře
  koledu:
 • 01:27:49 Koleda, koleda, Štěpánku,
  co to neseš ve džbánku?
 • 01:27:53 Nesu, nesu kvasničky
  na té malé babičky.
 • 01:27:57 Jdu do komory s háčkem,
  jsou-li tam babičky s máčkem.
 • 01:28:10 Pojďte, holky,
  půjdem k Voldřichům!
 • 01:28:15 Koleda, koleda, Štěpánku,
  co to neseš ve džbánku?
 • 01:28:20 Nesu, nesu kvasničky,
  na ty malé babičky.
 • 01:28:26 Jdu do komory s háčkem,
  jsou-li tam babičky s máčkem.
 • 01:28:34 Koledníci byli obdarováváni ovocem,
  ořechy, rozpuky,
 • 01:28:38 obřadním pečivem a opěvovanými
  babičkami z makového těsta.
 • 01:28:45 Každý hospodář
  podle svých možností.
 • 01:28:48 Někdy zacinkaly i nějaké mince.
 • 01:28:50 Na koledu se chodilo
  nejen na Štěpána,
 • 01:28:53 ale i na Nový rok
  a na Tři krále.
 • 01:29:32 Slyšte, lidé, v rychlosti
  k nenadálé milosti
 • 01:29:42 narodil se nám Spasitel,
  všeho světa vykupitel.
 • 01:29:54 V Betlémě v chlévě leží,
  všecko tam za ním běží.
 • 01:30:05 Zrodil se z panny čisté,
  tomu věřte zajisté.
 • 01:30:15 Že to malé
  děťátko roztomilé
 • 01:30:23 pacholátko
  jest milovník pokoje.
 • 01:30:33 Pravý Bůh
  a člověk je.
 • 01:30:38 Na tak zvané
  muzikantské koledování
 • 01:30:40 chodili nejen místní muzikanti,
  ale i z dalekého okolí.
 • 01:30:44 Někdy až z Moravy.
 • 01:30:49 Koledy zpíváme,
  na krejcar čekáme.
 • 01:30:53 Teplo uvnitř vám,
  zima venku nám.
 • 01:30:57 Chcete-li dát něco ven,
  dělejte ať nezmrznem.
 • 01:31:04 To jste šikovné děti.
  Tady si vemte koledu.
 • 01:31:11 -Děkujeme.
  -S Pánem Bohem.
 • 01:31:13 A příští rok se na vás
  budeme těšit zas.
 • 01:31:16 S Pánem Bohem.
 • 01:31:22 S muzikanty putovaly
  samozřejmě
 • 01:31:24 i koledy
  a vánoční a pastýřské hry,
 • 01:31:27 a tak se nemůžeme divit,
  že některé se objevují
 • 01:31:30 v různých variantách
  po celé naší zemi.
 • 01:31:38 Sem pojďte, poběhněte,
  stáda svá zanechejte.
 • 01:31:43 Pastýři nad stádem bdící,
  stráž noční nad ním držící
 • 01:31:49 K Betlému chvátejte,
  Ježíška vítejte.
 • 01:31:55 Vemte s sebou moldánky,
  dudky, také píšťalky.
 • 01:32:01 Štelujte výborné hlasy,
  ať se malé dítě těší.
 • 01:32:07 Robátko, poupátko
  v jeslích pacholátko.
 • 01:32:20 Šumavské podmalbářství
  je zajímavý fenomén
 • 01:32:23 vzhledem k charakteru
  lidové kultury,
 • 01:32:26 která je typická
  pro tuto oblast.
 • 01:32:29 Ale na rozdíl od vysloveně
  tradičních betlemářských oblastí,
 • 01:32:34 jako jsou například východní Čechy,
 • 01:32:36 kde betlémy dosahují monumentálních
  rozměrů,
 • 01:32:40 zde jsou betlémy malé,
  ale řekl bych velice poetické.
 • 01:32:45 Snoubí se zde dvojí
  rovina.
 • 01:32:48 Je to jednak záležitost betlémů,
  které jsou skutečně vyrobeny doma,
 • 01:32:52 řekl bych z takového niterného
  puzení místních, domácích
 • 01:32:57 i celkem poučených tvůrců,
  ale nikoliv profesionálů.
 • 01:33:02 A zároveň se do toho míchá
  rovina "iportů?.
 • 01:33:07 To znamená betlémů,
  které skutečně vznikají
 • 01:33:10 rukou profesionálního tvůrce
  v oblastech,
 • 01:33:13 které jsou zaměřeny na produkci
  betlémových komponentů
 • 01:33:18 vysloveně pro trh,
  pro obživu.
 • 01:33:20 A formou jarmarků, předvánočních
  trhů se dostávají do oblasti,
 • 01:33:24 lidé si je zde kupují,
  přinášejí si je do svých obydlí
 • 01:33:28 a z nich si postupně
  v průběhu mnoha let
 • 01:33:32 formují betlémy,
  které potom vytvářejí
 • 01:33:35 takové to vánoční kouzlo
  jejich domova.
 • 01:35:05 Co to znamenám
  vedle nového.
 • 01:35:11 Neviděl jsem tam
  nebe jasného.
 • 01:35:16 Hvězdy překrásně svítí,
  musí to něco být.
 • 01:35:25 Hvězdy překrásně svítí,
  musí to něco býti.
 • 01:35:33 Ptáčkové libým
  hlasem zpívají.
 • 01:35:39 Pastýři o půlnoci
  troubějí.
 • 01:35:44 Nikdá to nedělali,
  by v noci troubívali.
 • 01:35:53 Nikdá to nedělali,
  by v noci troubívali.
 • 01:36:02 Kdepak jsi zvostal
  ty s dudama,
 • 01:36:07 že jsi je neměl
  hned před rukama.
 • 01:36:13 Musíš pokutu dáti,
  že jsi nepřišel hráti.
 • 01:36:21 Musíš pokutu dáti,
  že jsi nepřišel hráti.
 • 01:36:30 My jsme koledy
  naše odbyli.
 • 01:36:35 Žádný děvčata
  s náma nebyly.
 • 01:36:41 Nýčko si jděte taky
  Ježíška kolíbati.
 • 01:36:49 Nýčko si jděte taky
  Ježíška kolíbati.
 • 01:37:05 Vy hoši hudbu štemujte,
  budete hráti.
 • 01:37:11 Kdepak jsou ti malí hoši,
  budou zpívati.
 • 01:37:16 Na housličky z javoru,
  zahrajte až nahoru.
 • 01:37:21 Na píšťaly, na basičku
  veďte muziku.
 • 01:37:27 Všechny dudy nafoukněte,
  ať hodně bručí.
 • 01:37:33 Ta muzika u jesliček,
  ať ho potěší.
 • 01:37:38 Jen zahrajte vesele,
  pak holátko spát bude.
 • 01:37:44 Matička ho kolíbá,
  líbezně usne.
 • 01:38:01 Nejčko půjdem na koledu
  k pánům sousedům.
 • 01:38:06 Ježíšek ráčí požehnat
  váš příbytek, dům.
 • 01:38:12 Ježíšek nám povídal,
  kdo by nám koledy dal,
 • 01:38:17 že se s nimi dovyrovná,
  třebas málo dal.
 • 01:38:29 Roku 1934 dostal jeden pražský
  redaktor zajímavý nápad.
 • 01:38:36 Vyzval školní mládež,
  aby zaslala do redakce časopisu
 • 01:38:42 nějakou lidovou píseň
  nebo vánoční koledu.
 • 01:38:46 Protože to roku 34 na podzim
  v listopadu,
 • 01:38:49 tak děti zaslaly celou řadu
  vánočních koled.
 • 01:38:53 Mnohé z těch dokumentů
  jsou doprovázeny ilustracemi,
 • 01:38:57 a právě to dokazuje
  s jakou láskou ty děti
 • 01:39:00 tyto písně zapisovaly
  a jak je měly oblíbené
 • 01:39:08 ve svém repertoáru.
 • 01:39:10 Toto je malý příklad
  krásné dětské kresbičky,
 • 01:39:13 která dokumentuje
  jednu z vánočních koled.
 • 01:39:30 Zpívají německy
 • 01:41:01 Rychle, bratři,
  rychle vstávejme.
 • 01:41:05 Do Betléma
  honem chvátejme.
 • 01:41:09 Dary s sebou vezměme
  a Ježíška pozdravme.
 • 01:41:14 Takto jemu zvučně zahrajme.
 • 01:41:19 Dudlaj, dudlaj, dudlajdá.
  Dudlaj, dudlaj, dudlajdá.
 • 01:41:23 Takto jemu zvučně zahrajme.
 • 01:41:28 Vítáme tě, Ježíšku malý.
 • 01:41:32 Pěkné my ti neseme dary.
 • 01:41:37 Dary tobě vydáme...
 • 01:41:43 Vyzvánějí zvony
 • 01:42:07 V maličkém městě Betlémě
  leží to děťátko.
 • 01:42:16 Zahřívají nemluvňátko
  volek i oslátko.
 • 01:42:26 Plenkami je ovinuté,
  leží v chlévě na seně.
 • 01:42:36 Děkujem mu s radostí,
  že k nám přišel z výsosti.
 • 01:42:45 Aby nás vykoupil.
 • 01:42:59 Čas Vánoc je nesporně tím
  nejkrásnějším časem v roce.
 • 01:43:02 A právě pro tento čas
  ve všech dobách,
 • 01:43:06 kam jen sahá lidská paměť, vznikalo
  mnoho nádherných písní,
 • 01:43:12 které tryskaly z upřímnosti
  a z upřímné lásky
 • 01:43:16 zvěstovat tímto způsobem
  narození Páně.
 • 01:43:22 Pospěte sem, pacholátka,
  sejděte se i děvčátka.
 • 01:43:28 Budem zpívati, koledovati,
  narodil se nám...
 • 01:43:38 V Betlému dnes o půlnoci...
 • 01:43:56 Již benediktýn Jan z Holešova
  koncem 14.století uvádí,
 • 01:44:01 že staří nejen lidem,
  ale i dobytku
 • 01:44:04 v tento Štědrý den
  projevovali štědrost.
 • 01:44:07 Vánoční dary dostávali pochopitelně
  děti,
 • 01:44:10 ale dávali si je rovněž
  přátelé a příbuzní.
 • 01:44:13 Protože darovat něco někomu znamená
  darovat něco ze sebe.
 • 01:44:19 Oplatky s trochou medu
  se dávaly kravám,
 • 01:44:21 aby dobře dojily,
  koňům, aby dobře táhli
 • 01:44:24 a k tomu něco zbytků
  ze štědrovečerního stolu,
 • 01:44:27 protože ty měly nejsilnější magický
  vliv na vše budoucí.
 • 01:44:37 Český famfrnoch.
 • 01:44:44 Je třeba si najít
  pěkný džbánek
 • 01:44:46 nebo takový sádelník bez násosky,
  co bývá,
 • 01:44:49 může to být takovýto džbán,
  dobrou kůži,
 • 01:44:51 přiložíte na kůži,
  obkreslíme, odstřihneme.
 • 01:44:59 Ta kůže přenáší ten zvuk.
  Doprostřed
 • 01:45:04 se udělá malá dírka.
 • 01:45:08 A teď to nejdůležitější.
 • 01:45:10 Na připravený džbán
  se musí napnout kůže,
 • 01:45:14 do které se prostrčí
  připravený ocas,
 • 01:45:18 který se dřív dělal
  z koňských žíní.
 • 01:45:21 Koňské žíně se těžko
  dnes
 • 01:45:24 shánějí,
 • 01:45:28 dá se to nahradit rybářským
  vlascem.
 • 01:45:31 Vytváří zvuk
  vevnitř v tom famfrnochu,
 • 01:45:33 který potom slyšíme venku.
 • 01:45:38 Teď už je jenom potřeba
  pořádně našponovat kůži,
 • 01:45:41 aby to hrálo jako bubínek.
 • 01:45:46 Omotat pěkným motouzem
  a může se na to začít hrát.
 • 01:45:52 Před hraním je třeba
  dobře namočit vlasec i ruku,
 • 01:45:55 a potom to teprve hraje.
 • 01:45:57 A začneme!
 • 01:46:04 Máme famfr, famfrnoch,
  nastává nám nový rok,
 • 01:46:07 novej rok nám nastává,
  koledy nám rozdává.
 • 01:46:10 Hou, hou, aleluja.
 • 01:46:15 Hou, hou, aleluja.
 • 01:46:25 Pozor!
 • 01:46:28 Jsme tady s tou kobylou,
  paní domácí!
 • 01:46:33 Já bych ji neprodal,
  ale nemáme jí co dát žrát!
 • 01:46:36 Co já bych s ní dělala?
 • 01:46:40 -Nalejvejte.
  -Já na to nevidím.
 • 01:46:43 Další kobyle.
 • 01:46:47 -Tak s Pánem Bohem.
  -S Pánem Bohem.
 • 01:46:55 Obchůzky s klibnou a kozlíky
  v předvečer Tří králů
 • 01:46:59 se podnes drží
  v Kovářově na Táborsku.
 • 01:47:14 Nebude drahá!
  Dvě stě zlatek.
 • 01:47:18 Že jste to vy, tak tři sta.
  Ze známosti.
 • 01:47:25 Schůzky předznamenávají
  konec období,
 • 01:47:27 tak zvaných svatých nocí
  a drsných nocí.
 • 01:47:33 Nejdelších a nejtemnějších,
  plných démonů a zlých duchů.
 • 01:47:37 Nocí se svou tajůplností,
  kouzel a divů.
 • 01:47:42 Nocí, jež umožňovaly
  nahlédnout do budoucnosti
 • 01:47:44 a předvídat dobré i zlé.
  Nocí boje světla s tmou.
 • 01:48:59 "Když narodil se Ježíš
  v Betlémě za dnů krále Heroda,
 • 01:49:03 hle, mudrci,
  mágové od východu
 • 01:49:07 se objevili v Jeruzalémě.
 • 01:49:09 Vešli do domu,
  padli na zem,
 • 01:49:12 klaněli se mu
  a obětovali přinesené dary.
 • 01:49:15 Zlato, kadilo a myrtu,"
 • 01:49:18 čteme ve Evangeliu
  Sv. Matouše.
 • 01:49:23 Nikde se ale nedočteme,
  kolik jich bylo?
 • 01:49:25 Zda dva či dvanáct?
 • 01:49:27 Později se už ustálil počet
  na třech,
 • 01:49:29 které dodnes nazýváme
  Kašpar, Melichar a Baltazar
 • 01:49:32 se zkratkami K+M+B,
  psané spolu s letopočtem
 • 01:49:37 svěcenou křídou na dveře.
 • 01:51:46 Někteří vědci tvrdí,
  že iniciály KMB
 • 01:51:49 znamenají
  Kristus ať požehná přípitek.
 • 01:51:58 To ale šumavské koledníky
  nikdy nevzrušovalo.
 • 01:52:01 Každoročně putovali od stavení
  ke stavení, ode vsi ke vsi,
 • 01:52:05 aby odzpívali svoji koledu, obřadně
  vykouřili stavení kadidlem
 • 01:52:09 a svěcenou křídou stvrdili,
  že v tomto stavení
 • 01:52:13 přebývá štěstí, zdraví
  a boží požehnání.
 • 01:52:21 My Tři králové jdeme k vám,
  štěstí zdraví vinšujem vám.
 • 01:52:29 Štěstí, zdraví vinšujem vám.
 • 01:52:33 Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
  my jsme k vám přišli z daleka.
 • 01:52:40 My jsme k vám přišli
  z daleka.
 • 01:52:45 Z daleka je cesta naše,
  do Betléma mysl naše.
 • 01:52:52 Do Betléma mysl naše.
 • 01:52:58 Co ty, černej,
  stojíš vzadu?
 • 01:53:01 Vystrkuješ na nás bradu?
  Vystrkuješ na nás bradu.
 • 01:53:08 Slunce je toho příčina,
  že je má tvář opálena.
 • 01:53:15 Že je má tvář opálena.
 • 01:53:20 A já černej vystupuju
  a novej rok vám vinšuju.
 • 01:53:27 A novej rok vám vinšuju.
 • 01:53:32 A my taky vystupujem
  a novej rok vám vinšujem.
 • 01:53:38 A novej rok vám vinšujem.
 • 01:53:43 Děkujeme, hospodáři.
 • 01:53:45 -Děkujeme!
  -Děkujeme!
 • 01:55:53 Cesta mágů či mudrců
  od východu
 • 01:55:56 ke kolébce Ježíše Krista
  nebyla pouhou legendou.
 • 01:55:59 Betlémská hvězda byla donedávna
  stále obestřena otazníky.
 • 01:56:04 Podle posledních objevů
  šlo skutečně o kometu vlasatici,
 • 01:56:09 jejíž existenci potvrdili
  nově nalezené staré záznamy
 • 01:56:12 o pozorování čínských hvězdářů
  v letech
 • 01:56:15 mezi 12. až 4. rokem
  před naším letopočtem,
 • 01:56:20 kde uvádějí, že v březnu
  roku 5 před naším letopočtem
 • 01:56:25 se objevuje v souhvězdí kozoroha
  kometa,
 • 01:56:28 označovaná
  jako hvězda s vlasem.
 • 01:56:32 Z toho se dá zákonitě odvodit,
  že Kristus se narodil
 • 01:56:35 mezi 9. březnem až 5. květnem
  roku 5 před naším letopočtem.
 • 01:56:41 Není podstatný rozdíl
  pět nebo dvanáct let
 • 01:56:45 vůči našemu tradičnímu letopočtu
  proti významu zrození,
 • 01:56:51 jež hluboce ovlivnilo
  dějiny i myšlení
 • 01:56:54 značné části lidstva.
 • 01:56:57 Vánoce patří k historickému
  a kulturnímu povědomí
 • 01:57:00 každého národa.
 • 01:57:03 Jsou částečkou jeho národní paměti,
  živého dědictví,
 • 01:57:06 protože Vánoce prožíváme každoročně
  od svého dětství.
 • 01:57:12 Pro každého z nás
  mají jiné kouzlo.
 • 01:57:15 Všichni je však pro svůj život
  potřebujeme.
 • 01:57:19 Ale uvědomme si,
  že někde v nitru
 • 01:57:21 jsou zasuty vzpomínky na jiné
  Vánoce, na Vánoce našich předků.
 • 01:57:28 Pokusili jsme se je
  oživit příběhy a obrázky
 • 01:57:31 z jihočeského Pošumaví a Šumavy,
  kde dlouhá staletí
 • 01:57:34 žili společně
  lidé dvou národností -
 • 01:57:37 Češi a Němci - ve vzájemném
  porozumění a toleranci,
 • 01:57:41 se svými radostmi a starostmi,
  obklopeni drsnou,
 • 01:57:45 ale krásnou přírodou.
 • 01:58:02 Skryté titulky
  Alena Fenclová
 • 01:58:06 Česká televize
  2007

Související