iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 12. 2007
20:20 na ČT1

1 2 3 4 5

810 hlasů
644101
zhlédnutí

Česká mše vánoční (animovaný film)

Slavná skladba Jana Jakuba Ryby ožívá obrázky malíře Josefa Lady

42 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Česká mše vánoční

 • 00:01:09 ZVONY ZVONÍ
 • 00:02:51 Hej, mistře,
  vstaň bystře.
 • 00:02:55 Vzhlédni na jasnost,
  nebes na švarnost.
 • 00:03:00 Krásu uhlídáš
  v tento noční čas.
 • 00:03:12 Hvězdy jsou dnes krásnější,
  obloha je jasnější.
 • 00:03:17 Měsíc krásně plápolá,
  svítí jím sad, stodola.
 • 00:03:21 Denice již vychází,
  z hájů zove zvěř.
 • 00:03:25 Cvrlikáním přelibým
  ptáčků zvučí keř.
 • 00:03:30 Rozlíhá se keř.
 • 00:03:41 Slyším za horou tam zvuk,
  moldánkový jemný hluk.
 • 00:03:51 Ejhle! Slyšíš?
  Mistře, slyšíš?
 • 00:03:56 Dudlování, libé hraní,
  jak to zvučí, krásně hučí.
 • 00:04:00 Honem vstaň, mistře,
  prohlédni bystře.
 • 00:04:09 Nu, nu proč mi nedáš
  v spaní pokoje?
 • 00:04:13 Proč mě nyní lekáš?
  Řekni, copak je?
 • 00:04:17 Celý den jsem v práci byl,
  až do potu lopotil.
 • 00:04:22 A tu když mám odpočinout,
  ty mně nedáš spáti.
 • 00:04:26 Řekni, řekni,
  copak přece má to znamenati?
 • 00:04:47 Co jest to,
  co jest za libé hraní?
 • 00:04:55 Nebeský toť jest zpěv
  a plesání.
 • 00:05:17 Toho já slyším dnes
  celou noc.
 • 00:05:25 Toť musí znamenat velmi moc.
 • 00:05:32 Toho já slyším dnes
  celou noc.
 • 00:05:39 Toť musí znamenat velmi moc.
 • 00:05:46 Proto jsem tě probudil,
 • 00:05:53 abys slyšel hraní.
 • 00:06:00 Jsem rád,
  žes mě zavolal
 • 00:06:07 k tomu podívání.
 • 00:06:14 Bez všeho honem prodlení
 • 00:06:22 běžme tam,
  kde to libě zní.
 • 00:06:28 Této noci přepodivné
 • 00:06:35 všecko všudy jest jak ve dne.
 • 00:06:42 Jak vše padá libě v uši,
 • 00:06:49 jak vše pronikuje duší.
 • 00:07:09 Zas to hučí,
  mile zvučí.
 • 00:07:15 Pojďme tam se podívat.
 • 00:07:22 Nechtějme dýl prodlívat.
 • 00:07:56 Sláva budiž Bohu velikému.
 • 00:08:01 Pokoj lidu všemu pokornému.
 • 00:08:07 Neb se narodil Spasitel,
 • 00:08:12 všeho světa Vykupitel.
 • 00:08:21 Vstaňte rychle,
  pastýřové srdce věrného.
 • 00:08:26 Zanechte stád,
  pastuškové, srdce dobrého.
 • 00:08:30 Pojďte k Betlému,
  městu věčnému.
 • 00:08:34 Uhlídáte tam světlo nebeské.
 • 00:08:38 Syna Božího v podobě lidské.
 • 00:08:42 To vám zde zvěstujem,
  nad tím se radujem.
 • 00:08:47 Vstaňte, rychle běžte k Betlému,
  k Ježíškovi narozenému.
 • 00:08:58 Co je to?
  Kdo je to?
 • 00:09:02 Co to slyším za hlas,
  jenž to volá na nás?
 • 00:09:09 A hle, všecko všudy jasno,
  vše se krásně třpytí.
 • 00:09:14 Neobyčejným způsobem
  obloha se svítí.
 • 00:09:20 To musí něco znamenat.
 • 00:09:24 Musím hned stádo domů hnát.
 • 00:09:29 Vzbudím svou chasu,
  aby tu krásu pozorovala
 • 00:09:35 a pak se mnou šla k Betlému,
  jak jsem slyšel,
 • 00:09:39 z oblohy když hlas vyšel.
 • 00:09:49 To jest jasnost skvostná.
 • 00:09:54 To je noc milostná.
 • 00:09:59 Hvězdičky krásně plápolají.
 • 00:10:06 Krásní tónové
 • 00:10:11 ze všech stran se rozlíhají.
 • 00:10:28 Ó, vy krásná nebesa,
 • 00:10:35 proč se dnes šlechtíte?
 • 00:10:41 Proč se dnes tak přeslavně
 • 00:10:47 nad námi třpytíte?
 • 00:10:55 Betlém stojí jak v ohni.
 • 00:11:01 Co to má znamenat?
 • 00:11:09 Jenom, bratře,
  tam vzhlédni,
 • 00:11:14 pojď se tam podívat.
 • 00:11:37 Bratři moji!
  Copak chceš?
 • 00:11:39 Vám zvěstuji.
  Jen pověz!
 • 00:11:42 Že jsem slyšel z nebe hlas,
  a to v tento noční čas.
 • 00:11:46 Že se narodil světa Mesiáš.
 • 00:11:49 Aleluja, aleluja,
  chvalme Boha mocného.
 • 00:11:54 Aleluja, aleluja,
  chvalme Boha mocného.
 • 00:11:58 Ctěme Boha dobrého.
 • 00:12:03 Ctěme Boha dobrého.
 • 00:12:08 Pojďme tam,
  pojďme tam Dítě vítati.
 • 00:12:12 Písněmi, hubami vychvalovati.
 • 00:12:16 Bohu s prostým srdcem
  díky vzdávati.
 • 00:12:20 Slavně, hlučně zpívat,
  Dítě vítati.
 • 00:12:24 Pojďme tam,
  pojďme tam.
 • 00:12:28 Pojďme Dítě vítati.
 • 00:12:32 Jemu díky vzdávati.
 • 00:12:35 Aleluja, aleluja,
  ctěme Boha dobrého.
 • 00:12:40 Aleluja, aleluja,
  chvalme Boha mocného.
 • 00:12:43 Boha mocného,
  Boha dobrého.
 • 00:12:48 Ctěme Boha mocného.
 • 00:13:15 Vzhůru, bratři,
  jenom čerstvě vstávejte!
 • 00:13:22 K Betlému
  se se mnou honem vydejte.
 • 00:13:29 Pospíchám teď zvěstovat
  velikou radost.
 • 00:13:34 Nelenujte, jen vstávat,
  spatříte jasnost,
 • 00:13:38 která Betlém osvěcuje,
  celé nebe okrášluje.
 • 00:13:42 Vstaňte s rychlostí,
  pojďte k Betlému,
 • 00:13:47 k Neviňátkovi dnes zrozenému.
 • 00:14:02 Kdopak se narodil?
  Pověz nám!
 • 00:14:06 Mesiáš dnes přišel k nám.
  Mesiáš dnes přišel k nám.
 • 00:14:11 Kdopak se narodil?
  Pověz nám!
 • 00:14:15 Mesiáš dnes přišel k nám.
  Mesiáš dnes přišel k nám.
 • 00:14:20 Kdepak je?
  V Betlémě.
 • 00:14:23 Kdopak je?
  Pán země.
 • 00:14:24 Vstaňte, pojďte se mnou tam,
  kde se zjevil nám
 • 00:14:29 světa Mesiáš,
  Vykupitel náš.
 • 00:14:33 Jste všichni připraveni?
  Jsme, jsme!
 • 00:14:38 Na cestu přistrojeni?
  Jděme!
 • 00:14:42 Musíte teď se mnou jít
  k místu jistě svatému.
 • 00:14:47 Hleďte, bratři, pospíšit
  k Kristu narozenému.
 • 00:14:55 Jeden svolá všecku chasu
  a jí vyřídí,
 • 00:15:00 aby vzala housle, basu,
  to jí nařídí.
 • 00:15:04 Ty pak, Ferdo,
  běž hned za háj,
 • 00:15:07 vzbudiž celý záleský kraj.
 • 00:15:11 A ty, Josko, jdi za horu,
  Janku, svolej lidi v boru.
 • 00:15:17 Pozvi všecky dobré hudce,
  zpěváky a hodné trubce,
 • 00:15:22 a tak půjdem k Betlému
  s hlučnou muzikou,
 • 00:15:27 k místu právě šťastnému
  s chutí velikou.
 • 00:15:31 S chutí velikou.
 • 00:15:37 Budem Boha ctít
  srdcem pobožným.
 • 00:15:41 Jeho velebit duchem pokorným.
 • 00:15:46 Všecky všudy svoláme,
  na cestu se vydáme.
 • 00:15:50 Všecky všudy svoláme,
  na cestu se vydáme.
 • 00:15:55 K Betlému teď půjdeme.
 • 00:15:59 Boha slavit budeme.
 • 00:16:03 Boha slavit budeme.
  Boha slavit budeme.
 • 00:16:07 Slavit budeme.
 • 00:16:22 Pospíchejme k Betlému,
  k místu svatému,
 • 00:16:27 k Dítěti nebeskému,
  Pánu věčnému.
 • 00:16:32 Budem mu se klaněti,
  zpěvy slavně chváliti,
 • 00:16:37 nejradostněji vítati Pána věčného,
  Syna Božího.
 • 00:16:54 Již se jen připravte,
  hudby poopravte.
 • 00:16:59 Budem Boha sprostě chválit,
  ale upřímně.
 • 00:17:03 Budem Dítě božské slavit
  zpěvy úplně.
 • 00:17:08 Jenom všickni za mnou pojďte,
  píšťaly a trouby strojte.
 • 00:17:20 Copak s sebou máme
  do Betléma vzít?
 • 00:17:25 Copak přece všecko
  máme s sebou mít?
 • 00:17:30 -Janku!
  -Copak máme...
 • 00:17:34 -Josku!
  -S sebou vzíti.
 • 00:17:35 -Kubo!
  -Aneb načpak...
 • 00:17:37 -Ferdo!
  -Máme hráti?
 • 00:17:41 Jenom nám řekni!
 • 00:17:48 V pravé nábožnosti,
 • 00:17:54 svaté pobožnosti
 • 00:17:59 muzikovat budeme.
 • 00:18:07 Bohu poděkujeme
 • 00:18:14 za nám dané spasení
 • 00:18:22 skrz Ježíše zrození.
 • 00:18:30 Pojďte, pojďte k Betlému,
 • 00:18:37 k místu přeblaženému.
 • 00:18:43 Chválozpěvy zazníme,
 • 00:18:52 jak jen Betlém uzříme.
 • 00:19:00 Kdopak dary ponese?
 • 00:19:06 Ty nám Tomek poveze.
 • 00:19:14 Kdopak dary ponese?
 • 00:19:21 Ty nám Tomek poveze.
 • 00:19:29 Tak již raděj půjdeme,
 • 00:19:37 Pána chválit budeme.
 • 00:19:44 Budem vroucně zpívati.
 • 00:19:52 Mesiáše,
 • 00:19:55 Mesiáše k nám vítati.
 • 00:20:03 Budem vroucně zpívati.
 • 00:20:11 Mesiáše,
 • 00:20:15 Mesiáše k nám vítati.
 • 00:20:40 Tak již pojďme v rychlosti,
 • 00:20:45 dojdem velké milosti.
 • 00:20:48 Mesiáše spatříme,
  božské dítě uzříme.
 • 00:20:52 Budem líbat Ježíška dobrého,
  milostného, laskavého.
 • 00:21:00 Aleluja Bohu pějme.
 • 00:21:04 Nebes Otci chválu vzdejme.
 • 00:21:08 Radujme se společně
 • 00:21:12 u jesliček srdečně.
 • 00:21:16 Aleluja Bohu pějme.
 • 00:21:20 Nebes Otci chválu vzdejme.
 • 00:21:24 Radujme se společně
 • 00:21:27 u jesliček srdečně.
 • 00:21:31 Sláva buď Tobě,
  Bože věčný,
 • 00:21:36 Bože věčný, nekonečný.
 • 00:21:39 Ve své moci jsi jediný.
 • 00:21:44 Budiž na věky
  od nás všech chválen,
 • 00:21:48 vděčně oslaven,
  nejvýš veleben.
 • 00:21:52 To až na věky.
  Amen.
 • 00:21:56 To až na věky.
  Amen.
 • 00:22:00 Amen. Amen. Amen.
 • 00:22:37 V pokoře poklekněme.
 • 00:22:45 Dítě Boží uctěme.
 • 00:22:52 Dary mu obětujme
 • 00:23:00 a je srdcem celujme.
 • 00:23:21 To jest Dítě vznešené,
 • 00:23:29 nebes slávou oděné.
 • 00:23:36 Jak vztahuje k nám ručičky,
 • 00:23:43 jak milostné jsou očičky.
 • 00:23:51 Jak nás rádo všecky vidí,
 • 00:23:58 jak milostně na nás hledí.
 • 00:24:06 Ó, Děťátko milostivé,
 • 00:24:13 budiž nám vždy dobrotivé.
 • 00:24:20 Ó, Děťátko milostivé,
 • 00:24:28 budiž nám vždy dobrotivé.
 • 00:24:49 Tobě se zde klaníme,
 • 00:24:57 oběť svou zde činíme.
 • 00:25:04 Obejmi nás láskou svou,
 • 00:25:11 potěš tváří milostnou.
 • 00:25:18 Obdař všecky milostí,
 • 00:25:25 zblaž nás věčnou radostí.
 • 00:25:33 Uděl nám požehnání,
 • 00:25:41 pokojné obcování.
 • 00:25:50 Nuže, bratři, zahrajeme,
 • 00:25:57 potom zase zazpívejme.
 • 00:26:04 Ku cti toho Děťátka,
 • 00:26:11 outlého neviňátka.
 • 00:26:19 Naštemujte hudby jasně,
 • 00:26:26 ať nám to jde
  všecko krásně.
 • 00:26:33 Jenom řádně do toho,
 • 00:26:41 hrajme, co je slušného.
 • 00:27:55 S radostí a plesáním,
  bratři, pějme chvály zde.
 • 00:28:03 Všeobecným hlásáním
  ať náš hlahol k nebi jde.
 • 00:28:09 Trouby, zněte hlučně dnes,
  vděčný zpěv se k Bohu nes.
 • 00:28:17 Neb jest den dnes spasení,
  lidu vysvobození.
 • 00:28:25 Ježíš, Vykupitel náš,
 • 00:28:30 vytrh služebnosti nás,
 • 00:28:34 za čež jemu děkujme,
 • 00:28:37 v plesání dnes hudujme.
 • 00:28:42 Bože, budiž veleben,
 • 00:28:46 na věky věkův.
  Amen.
 • 00:28:49 Až na věky.
  Amen.
 • 00:28:54 Až na věky.
  Amen.
 • 00:29:35 Nebe hlásej: Svatý.
 • 00:29:41 Oblohou zní: Svatý.
 • 00:29:49 Svatý, svatý, země pěj.
 • 00:29:57 Chválu Bohu v síle dej.
 • 00:30:05 Nejvyšším onť Pánem jest,
 • 00:30:13 nejvyššímu budiž čest.
 • 00:30:21 Chvála věčná budiž Tobě,
 • 00:30:29 Bože věčný, v každé době.
 • 00:30:44 Nebe, země, hlásejte,
 • 00:30:49 chvály, slávy zpívejte.
 • 00:30:53 Všickni andělé nebeští,
 • 00:30:57 všickni tvorové pozemští,
 • 00:31:01 prozpěvujte neskončeně čest.
 • 00:31:06 Bohu,
  který všemu tvůrcem jest.
 • 00:31:09 Prozpěvujte neskončeně čest.
 • 00:31:14 Bohu,
  který všemu tvůrcem jest.
 • 00:31:19 Bohu,
  který všemu tvůrcem jest.
 • 00:31:34 Pane země i nebe.
 • 00:31:41 My zde chválíme Tebe.
 • 00:31:48 Klaníme se Synu Tvému.
 • 00:31:55 Oznamujem světu všemu,
 • 00:32:02 že již přišlo spasení
 • 00:32:09 skrz Kristovo zrození.
 • 00:32:16 Již přišlo spasení
 • 00:32:22 skrz Kristovo narození.
 • 00:32:46 Co se zdávna předříkalo,
 • 00:32:52 to se nyní vykonalo,
 • 00:32:58 neb leží v jesličkách
 • 00:33:02 již zrozen Pán Ježíš.
 • 00:33:09 Tu se jemu obětujem,
 • 00:33:15 pravou lásku přislibujem.
 • 00:33:21 Tobě chceme sloužit vždy,
 • 00:33:27 tím pak dojdem věčné mzdy.
 • 00:33:36 Rozpal hojně srdce
 • 00:33:41 láskou víc a více.
 • 00:33:48 Nedej padnout v nepravosti,
 • 00:33:56 přikloň všecky
  k pravé ctnosti.
 • 00:34:03 A tak štěstí dojdeme,
 • 00:34:10 nebe jistě najdeme.
 • 00:34:18 Ó, Dítě, dopřej milosti,
 • 00:34:31 ať s Tebou vejdem v radosti
 • 00:34:44 blažené věčnosti.
 • 00:35:00 Nyní se do Tvé ochrany
  poroučíme,
 • 00:35:09 s Tebou se, Dítě nebeské,
  zde loučíme.
 • 00:35:20 Zítra zas přijdem,
 • 00:35:24 chválit tě budem.
 • 00:35:28 Chválit tě budem.
 • 00:35:37 Srdečnou vděčností
 • 00:35:45 za dané milosti
 • 00:35:53 budem slavně zpívat,
 • 00:35:59 zde Tě vychvalovat.
 • 00:36:10 Tebe nyní žádáme,
 • 00:36:18 o pokoj Tě prosíme.
 • 00:36:25 Uděl nám všem
 • 00:36:34 pokoj svatý.
 • 00:36:41 Uděl nám všem
 • 00:36:47 pokoj svatý,
 • 00:36:58 po němž všichni dychtíme.
 • 00:37:06 Po němž všickni dychtíme.
 • 00:37:15 Uděl pokoj.
 • 00:37:23 Uděl pokoj,
 • 00:37:34 po němž všichni dychtíme.
 • 00:37:42 Po němž všickni dychtíme.
 • 00:37:49 Po němž,
 • 00:37:54 po němž všickni dychtíme.
 • 00:38:18 S radostí, s plesáním,
 • 00:38:21 s veselostí,
  srdcem spokojeným.
 • 00:38:25 S radostí, s plesáním,
 • 00:38:28 s veselostí,
  srdcem spokojeným
 • 00:38:31 od Betléma kráčíme,
  radost velkou cítíme.
 • 00:38:36 Radujme se, veselme se,
  že jsme viděli Ježíše,
 • 00:38:41 který se dnes narodil,
  celý svět vysvobodil.
 • 00:38:56 Tobě, Bože,
  nebe, moře, lesy, hory,
 • 00:39:02 s všemi tvory
  ať se klaní vše stvoření,
 • 00:39:06 že nám nastalo spasení
  skrze Ježíše Krista,
 • 00:39:09 zaplesej duše čistá.
 • 00:39:15 Radujte se všecka stvoření
 • 00:39:19 z Syna Božího narození.
 • 00:39:23 Slavme Boha nejvyššího,
  Syna jeho jediného
 • 00:39:27 hudbami, citerami, varhanami,
 • 00:39:33 též cimbály, píšťalami,
  též jak bubny, tak troubami
 • 00:39:42 ctěme Pána mocného,
 • 00:39:45 jenž nám dal Syna svého.
 • 00:39:51 Uděl nám všem spokojenost,
 • 00:39:55 vlej do našich srdcí svornost,
 • 00:39:59 abychom se milovali,
  tím jen tebe vyznávali.
 • 00:40:03 Bože náš dobrotivý,
  Otče vždy milostivý.
 • 00:40:08 Budem Tebe vděčně chváliti,
 • 00:40:13 Tebe, Pána, vždy velebiti.
 • 00:40:16 Budem chválit svého Otce
  z upřímného, ctného srdce
 • 00:40:21 písněmi, modlitbami,
  milováním, Tě vzýváním,
 • 00:40:29 Otce Boha, jeho Syna,
 • 00:40:33 též i Ducha
  budem vždy velebiti,
 • 00:40:39 Tě na věky chváliti.
 • 00:40:43 Budiž veleben na věky.
  Amen.
 • 00:42:03 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2007

Související