iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 10. 2013
21:15 na ČT1

1 2 3 4 5

14 hlasů
29572
zhlédnutí

Příběhy slavných

Konec starých časů

Marie Glázrová

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Příběhy slavných - Marie Glázrová - Konec starých časů

 • 00:00:09 Dobrý den vespolek!
 • 00:00:13 Ale panstvo,
  co se na mě tak díváte?
 • 00:00:16 To byly jiné filmy než jsou teď.
 • 00:00:20 Láska tam byla, pohoda,
  pochopení jednoho k druhému.
 • 00:00:28 Ta naša lávečka,
  aj, už sa polámala.
 • 00:00:36 Co jsem se synečkem,
  co jsem se synečkem,
 • 00:00:43 aj, na ní sedávala,
  aj, na ní sedávala.
 • 00:00:53 Na silnici nadešel jsem
  hezké děvče z Tošanovic.
 • 00:00:58 Pane Bok, děvuška švarná.
 • 00:01:02 (Pokračuje namlouvaný text v polštině)
 • 00:01:09 To je nádhera!
 • 00:01:10 -Asociace z dětství?
  -Samozřejmě, nejen z dětství.
 • 00:01:13 Já si myslím, že když se někde
  narodíme,
 • 00:01:16 tak v sobě ten kraj nosíme
  stále.
 • 00:01:20 Do pieruna, jaks je švarna,
  jake oči, jake renčky...(POLSKY)
 • 00:01:27 Jsme ze stejného kraje,
  ze Slezska.
 • 00:01:30 Paní Glázrová se narodila
  v Horní Suché
 • 00:01:33 a ten kraj je úžasný v tom,
 • 00:01:34 že se tam zrodila spousta
  vynikajících umělců.
 • 00:01:38 Najednou mi srůstá projev
  paní Glázrové s ryzí hudbou,
 • 00:01:44 zejména kdybychom mluvili
  o Leoši Janáčkovi,
 • 00:01:48 tak ji můžeme vysledovat.
 • 00:01:49 To je hudba a projev,
 • 00:01:51 který při soustředěném poslouchání
  jde až do morku kostí.
 • 00:02:02 Tatínek Marie Glázrové doktor
  Vavřinec Glaser,
 • 00:02:06 to byl doktor-lidumil
  v Horní Suché,
 • 00:02:09 který podle pamětníků
  léčil kdekoho.
 • 00:02:11 I toho, kdo neměl peníze.
 • 00:02:17 Dědeček tady měl ordinaci.
 • 00:02:20 Kolem chodili horníci,
 • 00:02:24 chodily si sem děti hrát
  a muzicírovalo se v tomto domě.
 • 00:02:29 Co budu žít,
  nezapomenu na slovo,
 • 00:02:33 které stařenka říkala:
 • 00:02:36 "Že pan doktor Glaser
  byl jejich ojčec", tj. jejich táta.
 • 00:02:43 Tam se mluvilo polsky i německy.
 • 00:02:47 I paní Glázrová
  byla velice hodná paní.
 • 00:02:51 Když byly Vánoce, dávala dětem
  do škol dárečky, věci, šatstvo.
 • 00:02:59 Byl to velice chudý kraj.
 • 00:03:03 Dědeček se zasloužil
 • 00:03:05 v první řadě o české školství
  v Horní Suché.
 • 00:03:11 S baronem Larischem vytipovali
  pozemky,
 • 00:03:14 které následně pan baron zaplatil,
 • 00:03:19 dědeček zaplatil
  projektovou dokumentaci,
 • 00:03:22 ale nebylo to jenom o tom školství.
 • 00:03:24 On byl i vášnivý ochotnický herec.
 • 00:03:27 Zakládal tady české spolky,
  to byl pro něho základ.
 • 00:03:32 Ve všech kronikách,
 • 00:03:34 (a převažují kroniky s polským
  jazykem)
 • 00:03:37 se o tom to člověku
  mluví opravdu pěkně.
 • 00:03:40 Na obou stranách.
 • 00:03:42 Když byl na šachtě úraz,
  o musel na šachtu.
 • 00:03:46 Zuby trhal, děti se rodily,
  a to všecko musel zastat.
 • 00:03:51 On to uměl.
 • 00:03:53 Maminka vzpomínala na to,
 • 00:03:56 jak vždycky s dědečkem
  vyjížděli bryčkou za pacienty.
 • 00:04:00 Dědeček tak jezdil za pacienty
  v jakýkoli den do domů.
 • 00:04:04 Dokonce byla v 8 letech
  u svého prvního porodu.
 • 00:04:09 On hlavně chtěl, aby stále četli
  něco českého.
 • 00:04:14 Mamince dával to,
  co převzala pro mě.
 • 00:04:19 Když se probudila,
 • 00:04:21 dával jí na postýlku
  různé výstřižky, knížky
 • 00:04:24 v různých jazycích, v polštině,
  ve francouzštině, němčině.
 • 00:04:29 Ona byla vzdělaná i lingvisticky,
  protože tatínek,
 • 00:04:32 pokud vím, ji nutil,
 • 00:04:33 aby si ve 14 letech udělala
  univerzitní zkoušku z francouzštiny.
 • 00:04:38 Přesto to byl tatínek,
 • 00:04:40 který jí nabídl to, aby mohla
  studovat herectví.
 • 00:04:50 Dramatické oddělení státní
  konzervatoře hudby vzniklo r. 1919
 • 00:04:56 z iniciativy členky Národního
  divadla,
 • 00:04:59 prof. Marie Laudové-Hořicové.
 • 00:05:02 Byl tam zpěv, bylo tam melodrama
  a tanec.
 • 00:05:06 Ona učila tenkrát zacházení
  s kostýmem,
 • 00:05:10 chození s vlečkou do schodů,
  ze schodů.
 • 00:05:14 Zacházení s vějířem.
 • 00:05:17 Děvčata se tomu tenkrát strašně
  smála,
 • 00:05:22 ale jak říkala Štěpničková,
  smály se své nešikovnosti.
 • 00:05:25 Pak pochopily,
  když hrály Wildea, Shawa atd.
 • 00:05:29 jak je jim to užitečné,
 • 00:05:31 jak je dobré, že tím výcvikem
  prošly.
 • 00:05:34 Prof. Laudová učila na textu,
  který se jmenuje Herecká abeceda.
 • 00:05:40 Místo se baviti na besedě,
  učte se Herecké abecedě.
 • 00:05:44 Zvolna ji říkej,
  pak rychleji a rázně.
 • 00:05:47 Z hlubiny vzhůru
  a dolů zas srázně.
 • 00:05:50 Hlas aby sílil a vytrval dech,
  nechceš-li pilen být,
 • 00:05:54 radš toho nech.
 • 00:05:55 Pěkné je taky:Přísloví
  staré přec napomíná,
 • 00:05:58 neštěstí holé je huba líná.
 • 00:06:00 Teď bych vám ukázal,
 • 00:06:03 jak bratři Deglové natočili
  na Žofíně tzv. Slovanský sjezd.
 • 00:06:08 Tady je Alois Jirásek,
  toho jistě poznáte.
 • 00:06:11 Za chvíli bude z pravé strany
  prof. Laudová,
 • 00:06:14 která se tam objeví.
 • 00:06:16 Tady je paní Laudová.
 • 00:06:18 Čím byla významná
  pro Marii Glázrovou?
 • 00:06:20 Právě tím, že ji naučila
  dokonale dýchat, artikulovat,
 • 00:06:24 hlasová cvičení...
 • 00:06:38 (Proslov z pásku hlubokým hlasem)
 • 00:07:01 Takhle to učila Marii Glázrovou?
 • 00:07:04 Takhle to učila Marii Glázrovou.
 • 00:07:10 Některé další kolegyně
  Marie Glázrové opustily konzervatoř,
 • 00:07:15 protože je angažovalo
  komerčnější divadlo,
 • 00:07:21 takže měla taky takový nápad
  a šla za Vlastou Burianem,
 • 00:07:24 ohlásila se tam,
  jestli by ji nevzal do angažmá.
 • 00:07:28 On říkal, že je velmi půvabná,
 • 00:07:31 a že na konzervatoři
  ji stejně nic nenaučí.
 • 00:07:35 Ptal se, jaké role jsou jí blízké.
 • 00:07:40 Marie Glázrová řekla:
 • 00:07:42 "Já bych usilovala o dramatický
  až tragický repertoár."
 • 00:07:48 V tom okamžiku pochopila,
  že z jejího angažmá nebude nic,
 • 00:07:54 což se samozřejmě naplnilo.
 • 00:07:56 Přece jen ale zůstala zafixovaná
  v duši V. Buriana.
 • 00:08:03 Když pak realizoval film,
 • 00:08:06 na kterém se spolupodílel
  jako spolurežisér,Ulice zpívá,
 • 00:08:11 tak říkala Marie Glázrová,
 • 00:08:13 že ji tam angažoval
  do výraznější role.
 • 00:08:20 KLEPÁNÍ
 • 00:08:22 Lorinko, tak já už jsem vypátral,
  kdo mně schoval moji kombinaci.
 • 00:08:27 Jakou kombinaci?
 • 00:08:28 Rum se žitnou.
 • 00:08:29 Nepřísahal jsi, že se už kořalky
  ani nedotkneš?
 • 00:08:33 A to nevíš, že jsem křivopřísežník?
 • 00:08:35 Lorinko...
 • 00:08:36 Prosím tě...
 • 00:08:37 -Vždyť je to lék!
  -Pěknej lék.
 • 00:08:41 Na tý flašce je napsáno
  3x denně polévkovou sběračku.
 • 00:08:47 Tak nejdřív se najíš
  a potom dostaneš štamprli.
 • 00:08:51 Ty seš taková divná.
 • 00:08:52 Pak je taky pozoruhodné,
  že byla rok v angažmá
 • 00:08:57 jako absolventka konzervatoře
  v plzeňském divadle.
 • 00:09:01 Plzeňské divadlo mělo vždy obrátky
  a dobrý herecký ansámbl,
 • 00:09:08 který pak přetahovala
  pražská divadla,
 • 00:09:11 Vinohrady, které v té době byly
  už velmi slavným divadlem.
 • 00:09:17 Erbovní role paní Glázrové byla
  Kateřina ve Zkrocení zlé ženy 1932
 • 00:09:23 K tomu bych si dovolil
  takovou maličkost.
 • 00:09:26 Tohle byla role, která měla dokázat,
  jestli je schopná hrát
 • 00:09:30 na těch Vinohradech nebo ne.
 • 00:09:32 Největší kritik té doby píše:
 • 00:09:35 "Kateřinu hraje slečna Glázrová
  poněkud neurčitě a kolísavě,
 • 00:09:39 křečkovitou a prskavou zlobu
  musí mocí přidávat a nanášet."
 • 00:09:43 Ona na něj doslova prskala
  ten text chvilkami.
 • 00:09:47 "Ale je hezká, mladě vznícená,
  mluví pěkným a čistým hlasem
 • 00:09:51 rozdychtěné jasné věty
 • 00:09:53 a umí se vnitřně shodnout
  se svým partnerem,
 • 00:09:56 přizvukovat mu
  se stoupající libostí,
 • 00:09:58 rozehřát se jeho rozehřátím,
 • 00:10:00 nadchnout se svým uvolněným,
  osvobozeným ženstvím."
 • 00:10:11 Prvním filmem Marie Glázrové
  byla komedie Poslední muž.
 • 00:10:17 Ona byla vybrána
  právě pro ten svůj svěží půvab.
 • 00:10:21 A já kdybych začala...
 • 00:10:23 No tak, neboj se, jen do toho.
 • 00:10:27 Tak já mu to řeknu!
 • 00:10:31 Tatínku, ty jsi takový
  nesnesitelný tyran,
 • 00:10:34 že jsem se k tobě nikdy neodvážila
  pro milé slovíčko nebo pro pomazlení
 • 00:10:38 Místo hubičky,
  jakmile jsi mě spatřil,
 • 00:10:41 hned jsem musela pro něco běžet,
  něco ti podat.
 • 00:10:43 Zkrátka, byla jsem tvoje služka,
  ne tvoje dcera!
 • 00:10:47 Abych vás dlouho nenapínal,
  ten ženich stojí tady.
 • 00:10:51 Hugo Haas se smál a říkal:
 • 00:10:53 "Musíte ubrat.
 • 00:10:55 Pořád na to myslete,
  ubrat, ubrat, přiškrtit,
 • 00:10:58 protože vy, slečno,
  hrajete i ušima."
 • 00:11:03 No, ale neztrácejme času,
  do práce, do práce.
 • 00:11:06 Ona výborně zpívala,
  hrála na klavír,
 • 00:11:08 což několikrát uplatnila
  i v těch rolích.
 • 00:11:11 Aona velmi moudře
  v některých rozhovorech říká,
 • 00:11:15 že schopnost vnímat hudbu
  třeba jen vnitřně,
 • 00:11:20 umožňuje tomu herci
  si nějak rozvrhnout ten prostor,
 • 00:11:25 ve kterém hraje před kamerou,
  a v tom se pohybovat.
 • 00:11:36 Česká kinematografie
  se vyznačovala tím,
 • 00:11:39 že se točilo neuvěřitelně rychle.
 • 00:11:42 Producenti stáli za zády režisérů
  s tím, ať to zkrátí.
 • 00:11:46 Každý natáčecí den stál
  na Barrandově několik desítek tisíc
 • 00:11:51 Herci byli proto obsazováni
  takoví, kteří to pak zvládali.
 • 00:11:57 Mezi ně patřila ta Marie Glázrová,
  která to zvládla.
 • 00:12:01 -Máte oheň?
  -Bohužel nekouřím.
 • 00:12:09 Nemyslete si, že jsem
  nějaký náruživý kuřák.
 • 00:12:12 Kouřím, jen když jsem vzrušena.
 • 00:12:15 -Tak? A to vás něco vzrušilo?
  -Ano. Váš příchod.
 • 00:12:19 Můj příchod? No, tomu nerozumím.
 • 00:12:22 Myslela jsem, že se sejdeme
  až později,
 • 00:12:26 mělo to být jako náhodné,
 • 00:12:28 ale shodou okolností to dopadlo
  opravdu náhodou a dřív.
 • 00:12:32 Ano, ano, správně, ale tedy...
  Dovolte mi laskavě otázku.
 • 00:12:37 O čem to vlastně mluvíme?
 • 00:12:39 Profesore, nehrajme si
  na slepou bábu.
 • 00:12:42 Jsem pro to si situaci vyjasnit
  vždycky hned.
 • 00:12:45 Projevil jste o mě určitý zájem.
 • 00:12:47 Až příliš určitý,
  dle slov paní radové.
 • 00:12:50 A já vám na to odpovídám toto:
  Nejsem proti.
 • 00:12:52 Jste docela sympatický
  roztržitý profesor.
 • 00:12:54 Ale...
 • 00:12:55 Nechtě mě domluvit.
 • 00:12:56 Naše manželství jistě nebude hořet
  vášnivou láskou,
 • 00:12:59 ale taková bývají nejlepší
  a nejtrvanlivější.
 • 00:13:02 Jste překvapen, viďte?
 • 00:13:04 Zmiňovala se někdy o tom,
  čeho si nejvíc považuje?
 • 00:13:08 Na co je nejvíc pyšná?
 • 00:13:11 Na to, že se dostala
  do Národního divadla,
 • 00:13:13 protože to byla generace těch,
  kteří si velmi vážili toho,
 • 00:13:17 že to je vrchol českého herectví,
  českého pěvce, tanečníka,
 • 00:13:21 dostat se do Národního divadla,
 • 00:13:23 protože si to
  "Národ sobě" vystavěl.
 • 00:13:30 Teď se podíváme na Fausta 1939,
  Národní divadlo
 • 00:13:34 a jedna z prvních velkých rolí,
  která je zachycena.
 • 00:13:39 Tady máme všecky 4 představitele
  hlavních rolí,
 • 00:13:42 jak si zkoušejí roli v šatně.
 • 00:13:44 Ladislav Boháč připravuje
  masku Fausta.
 • 00:13:51 Já slyším poselství,
  leč víry ve mně není.
 • 00:13:56 Já od žádosti k rozkoši
  jsem štván,
 • 00:13:59 v rozkoši hynu touhou po žádosti.
 • 00:14:03 Slečna Glázrová se vtěluje
  v Markétu.
 • 00:14:07 Tak si to zopakujeme?
 • 00:14:11 Tak začněte, Maryčko.
 • 00:14:13 Ach, paní Marto...
 • 00:14:15 -Copak je? -Jen koukejte, to záření!
  -Jsi ty mi šťastné stvoření.
 • 00:14:20 Jak ráda bych se tak projít chtěla
  a nesmím v tom ani do kostela.
 • 00:14:26 Ve filmech, ve kterých paní
  Glázrová hrála,
 • 00:14:30 měla vždycky za partnery
  také členy Národního divadla,
 • 00:14:35 pokud si vzpomínám dobře.
 • 00:14:39 To pak znamenalo, že ti lidé,
 • 00:14:41 ti herci před kamerou
  na sebe slyšeli.
 • 00:14:45 Oni se vzájemně jinak vnímali.
 • 00:14:48 Já si ji pamatuju,
  že ve všech těch filmech,
 • 00:14:52 a to jsem byla hodně mladá holka,
  byla hodně výrazná.
 • 00:14:59 Ona pro mě vždy jako by přetékala
  přes to plátno.
 • 00:15:06 Jenůfo, tady ztratil tu voničku,
  co dostál od kterejsi z tech,
 • 00:15:11 co prý sa na něho všady smějú.
 • 00:15:13 Ukaž, já ti ju zastrčím za pás.
 • 00:15:15 Daj ju sem!
 • 00:15:17 Takovú voničku, co dostal
  můj chlapec na počest,
 • 00:15:20 sa možu enom pýšit.
 • 00:15:23 On na tobě nevidí nic jiného
  než ty jablúčkové líca.
 • 00:15:27 Tady máš to své zahoděné kvítí,
  ale zadarmo ti tu voničku nedám!
 • 00:15:31 Opovaž sa!
 • 00:15:33 Cos ně to udělal?
 • 00:15:37 Je obdivuhodné,
 • 00:15:39 jak ona na jedné straně
  zahrála paní kněžnu v Babičce.
 • 00:15:44 Marie Glázrová proti Boženě Němcové
  ukazuje tu paní kněžnu
 • 00:15:48 jako skutečně aristokratku,
 • 00:15:50 která z pozice šlechtičny
  sedícína tom koni
 • 00:15:54 se moc nesklání k poddaným,
  udržuje si důstojnost.
 • 00:16:03 Děkuji vám za vaše přání.
 • 00:16:05 Pan správce se postará
  o vaše pohoštění.
 • 00:16:08 Vivat!
 • 00:16:13 Proti tomu hned následný film
  byl z prostředí moravského venkova
 • 00:16:19 a ona tam hraje s plným nasazením
  venkovskou dívku,
 • 00:16:23 takže je skutečně velmi autentická.
 • 00:16:35 V každém případě ji Protektorát
  Čechy a Morava zastihl
 • 00:16:38 jako hvězdu nejvyšší velikosti.
 • 00:16:41 Už v té době patřila k top star
  hvězd.
 • 00:16:45 Na rozdíl od těch hvězd,
  jako byla Adina Mandlová
 • 00:16:48 nebo Lída Baarová,
  mela velmi dobrou průpravu
 • 00:16:51 na jevišti, v divadle,
  měla za sebou vynikající role.
 • 00:16:55 Já si vzpomenu jen na Mášu
  ve Třech sestrách,
 • 00:16:58 na Maryšu, kterou hrála výborně,
  Mahulenu atd.
 • 00:17:02 Já si troufnu říci,
  že byla vynikající herečka,
 • 00:17:06 že byla v mnoha směrech lepší
  než byly tyto hvězdy.
 • 00:17:10 Určitě období Protektorátu
  pro ni bylo vrcholem.
 • 00:17:14 Je to dáno tím,
  že v žádném historickém období
 • 00:17:19 nebylo v Praze tolik divadel
  a tolik zábavných podniků,
 • 00:17:24 nebo chceme-li varietního
  charakteru, jako za války.
 • 00:17:31 Všechny nejznámější filmové
  veselohry počínaje Kristiánem,
 • 00:17:37 a to Němci silně oklešťovali
  výrobu českých filmů,
 • 00:17:43 se natočily za války.
 • 00:17:45 Když opadlo to národní zoufalství,
  že jsme se nebránili
 • 00:17:52 při té zářijové mobilizaci,
  že jsme přišli o Sudety,
 • 00:17:56 a pak jsme byli dokonce okupováni,
  najednou jako by to Češi
 • 00:18:02 hodili za hlavu,
  a že se budou bavit.
 • 00:18:08 Když si probereme život M. Glázrové
  v letech 1939-1945,
 • 00:18:13 nedozvíte se, že by vyhledávala
  nějaké večírky,
 • 00:18:18 snažila se z těch akcí
  vycouvat.
 • 00:18:23 Už tehdy byla trošku jiná.
 • 00:18:25 Když se mluví o shromáždění herců
  v Národním divadle,
 • 00:18:29 kde byla i Marie Glázrová
  24. 6. 1942, v den,
 • 00:18:33 kdy hořely Ležáky,
  je třeba si uvědomit,
 • 00:18:36 jaká to byla doba.
 • 00:18:38 Vezměte si od atentátu na Heydricha
  1942 do 24. 6.,
 • 00:18:46 než bylo to shromáždění,
  bylo popraveno přes 800 lidí.
 • 00:18:49 To bylo 25 poprav denně.
 • 00:18:52 Později ten průměr byl
  70 poprav denně.
 • 00:18:55 To byla takováhle atmosféra.
 • 00:18:57 Dneska těžko člověk pochopí,
  do jaké situace se ti lidé dostali,
 • 00:19:01 a herci zvlášť.
 • 00:19:03 Navíc herci mají problém ten,
  že jsou hodně vidět.
 • 00:19:07 Suma sumárum,
  dostala se Protektorátem
 • 00:19:10 do velmi svízelné situace
  jako všichni další herci.
 • 00:19:14 Já osobně si myslím,
  že tu dobu zvládla se ctí.
 • 00:19:22 Faktem je, že se podařilo
  několik představení nacvičit,
 • 00:19:26 která měla až skrytý
  proti-totalitní výraz.
 • 00:19:31 Jan Bor, režisér Národního divadla,
 • 00:19:34 z některých historických pramenů
  utkal úžasné představení, hru,
 • 00:19:40 která se jmenuje Zuzana Vojířová.
 • 00:19:44 Tu Zuzanu ona hrála.
 • 00:19:47 To bylo nejnavštěvovanější,
  nejzářivější představení
 • 00:19:51 v Národním divadle za celou válku.
 • 00:19:54 Dosáhlo stovky repríz
 • 00:19:56 a tam ta postava pro M. Glázrovou
  byla působivá tím,
 • 00:20:00 že měla možnost zahrát Z. Vojířovou
  od mladého děvčete
 • 00:20:04 až po starou ženu a dokázala
  pod vedením režiséra Bora
 • 00:20:11 Zuzanu úžasně modelovat.
 • 00:20:14 Jako mladá žena měla problém,
  jak má hrát Vojířovou ve stáří,
 • 00:20:21 a tak chodila a pozorovala
  života cvrkot
 • 00:20:25 a najedou uviděla v Praze na nábřeží
  venkovskou babku,
 • 00:20:30 která ji zaujala tím,
  že měla takové polo-papuče,
 • 00:20:34 aby se jí pohodlně chodilo.
 • 00:20:36 Ty papuče měly trochu zvednuté
  špičky,
 • 00:20:39 zřejmě jak byly zešmajdané,
 • 00:20:43 a to vytvářelo specifickou
  šouravou chůzi té stařenky.
 • 00:20:48 Marie Glázrová ji pozorovala
  nějakou dobu a pak si nechala udělat
 • 00:20:53 tyhle bačkory a hrála v nich.
 • 00:20:57 Všichni kritici byli nadšením
  bez sebe,
 • 00:21:00 jak tu iluzi dokázala vytvořit.
 • 00:21:12 Na Kampě maminka bydlela
  celou válku
 • 00:21:15 a myslím si, že to bylo prostředí
  zklidnění,
 • 00:21:21 protože po asi 10 podnájmech,
  kde bývala po celé Praze předtím,
 • 00:21:28 tady našla romantické místo
  nad jezem
 • 00:21:33 s pohledem na Národní divadlo,
  v blízkosti Karlova mostu,
 • 00:21:39 Malé Strany a toho všeho,
  co nám nabízí tento pohled.
 • 00:21:46 Myslím, že to je ideální místo
  pro kumštýře.
 • 00:22:01 Tady to je trošku změněné,
 • 00:22:04 protože v těchto prostorách
  byla malá skleněná budka
 • 00:22:10 a tam byl pan vrátný Landa.
 • 00:22:13 Nahoře nad schodištěm byla vývěska,
  nechávala se tam i pošta.
 • 00:22:26 Maminka u toho stála
  a kolem šel tatínek,
 • 00:22:30 tehdy ještě pan Eduard Haken,
  něco si brblal a prozpěvoval,
 • 00:22:36 a maminka řekla:
 • 00:22:38 "No, vás bych si tak vzala!"
 • 00:22:40 Tak došlo k seznámení.
 • 00:22:46 -Promiňte! -Letíte jak blázen!
  -Nápodobně, slečno!
 • 00:23:17 Maminka sledovala jeho výkony
  při představeních
 • 00:23:21 a psala mu kritické cedulky,
  někdy i nepříliš laskavé.
 • 00:23:31 Marie Glázrová byla pedant,
  chodila na představení
 • 00:23:34 a vždycky mě velmi přísně
  kritizovala.
 • 00:23:38 Mě to trošičku zlobilo,
  ale teprve po čase jsem si uvědomil,
 • 00:23:42 že to byla pro mě velikánská pomoc
  v mé hereckém tápání.
 • 00:23:53 Bylo to těsně v květnových dnech
  kolem 5.
 • 00:23:58 a rodiče se potkávali na barikádách
  po nábřežní straně Národního divadla,
 • 00:24:04 kde byly ty kostky.
 • 00:24:07 Maminka ale byla také v Emauzích
  jako zdravotní sestra.
 • 00:24:31 Rodiče spolu chodili
  prakticky 7 let,
 • 00:24:34 protože tatínek byl toho názoru,
  že musí odsouhlasit jeho otec,
 • 00:24:40 koho si bere.
 • 00:24:44 Myslím si, že pak to bylo docela
  roztomilé.
 • 00:24:47 Dědeček, když přijeli k požehnání,
  tak řekl:
 • 00:24:50 "Kdybych věděl, koho si chceš brát,
  dal už bych souhlas dávno."
 • 00:24:55 Zbytečně čekali, a proto neměli
  těch deset dětí,
 • 00:24:59 ale měli už jenom mě
  a brali se tady v r. 1947.
 • 00:25:04 Svatba měla být tajná,
 • 00:25:07 měli být jen svědkové
  a maminka s tatínkem,
 • 00:25:12 ale stalo se nedopatření,
  protože maminky bratranec,
 • 00:25:17 který to měl fotit, byl tak dojatý,
  že pořád plakal
 • 00:25:21 a fotil bez filmu.
 • 00:25:24 Žádné fotografie tak neexistují.
 • 00:25:41 Maminka, protože neměla fotografie,
  tak si jedou řekla,
 • 00:25:45 když jsem byla malinká,
 • 00:25:47 že bychom to mohly zkusit
  nafotit spolu.
 • 00:25:50 Vzala si tatínkův frak,
  na mě navěsila své svatební šaty
 • 00:25:54 a udělaly jsme tyto fotky.
 • 00:25:57 Říkám, že do mě vložili
  jak do deseti dětí.
 • 00:26:02 Abych znala nějaká slovíčka,
  ráno mě zkoušela ze slovíček,
 • 00:26:06 když mě vedla do 1. nebo 2. třídy.
 • 00:26:09 Pak velmi často mi dávala
  výstřižky z časopisů a novin.
 • 00:26:13 Také v několika jazycích.
 • 00:26:17 Rozina, tys donna bella.
  Ty jsi pěkná!
 • 00:26:21 To si jdi povídat vašim holkám
  do Benátek.
 • 00:26:24 Jsi jako květ jablka pomerančího,
  myslím na tě, kudy chodím.
 • 00:26:27 Jednoho bere čert,
  druhýho láska.
 • 00:26:30 Když se někoho zeptáte
  na M. Glázrovou jako herečku,
 • 00:26:35 na prvním místě se vždy dotazovaným
  vybaví Rozina sebranec,
 • 00:26:39 protože ten film je zaujal
  celkovou výpravností,
 • 00:26:43 je to historické drama,
  nebo konkrétní osud
 • 00:26:47 té tragické dívky.
 • 00:26:48 To byla velká postava.
 • 00:26:53 BIMBÁNÍ ZVONU
 • 00:26:57 Nikolo!
 • 00:27:06 Pomoz mi!
 • 00:27:09 Tady je!
 • 00:27:14 Proboha, co děláš?
 • 00:27:16 Jdi mi z cesty!
 • 00:27:20 Jestli uděláš ještě krok,
  tak tě...!(VÝSTŘEL)
 • 00:27:31 Skončila válka, ale už v r. 1945
  se zásadně změnila dramaturgie
 • 00:27:37 a začaly se točit filmy
  z jiného ranku,
 • 00:27:42 ve kterých, upřímně řečeno,
  pro řadu hvězd předchozího období
 • 00:27:50 nebylo uplatnění.
 • 00:27:52 Mnohé herečky a herci měli cejch,
  že jsou symboly předchozí
 • 00:27:58 buržoazně-soukromé kapitalistické
  kinematografie,
 • 00:28:03 od které se soudruzi museli
  ve znárodněném filmu odstřihnout.
 • 00:28:12 V poválečném filmovém období už rolí
  Marie Glázrová moc nedostala.
 • 00:28:20 Další!
 • 00:28:27 -Víc nemáš?
  -Mám, ale nedám!
 • 00:28:32 Ty se opovažuješ protiviti se
  rozhodnutí královu?
 • 00:28:36 Jaképak rozhodnutí?
  Nesmysl to je!
 • 00:28:39 Mlč, hubo nevymáchaná!
 • 00:28:41 To já ti teprve ukážu,
  co je to huba nevymáchaná!
 • 00:28:44 A panu králi taky!
 • 00:28:45 Však on dobře ví,
  proč před námi zalez!
 • 00:28:48 Stydí se, to je ono!
 • 00:28:50 Pohádka s mistrem Werichem
  Sůl nad zlato.
 • 00:28:54 Myslím, že přesně vystihuje,
 • 00:28:56 jaká paní Glázrová byla
  i v životě.
 • 00:29:00 Krásná, rázná žena.
 • 00:29:02 A čím budeme solit, to nevíš,
  ty přetrhdílo!
 • 00:29:07 Já přetrhdílo?
  Jazyku zlý, uvrhnu tě do žaláře!
 • 00:29:13 Mě?Ty!
  (FACKA)
 • 00:29:17 Ona byla heroina,
  to nebyla obyčejná herečka.
 • 00:29:22 Ona byla silně dramatická herečka
  se zvláštním témbrem v hlase.
 • 00:29:29 Ona jistě mohla dělat Hyppodamii
  nebo něco takového velkorysého,
 • 00:29:36 ale v té době se to v divadle
  nedávalo.
 • 00:29:45 Ona se do těch budovatelských filmů
  nehodila.
 • 00:29:48 Ona byla dáma a potom přišla
  60. léta, nová vlna,
 • 00:29:54 a tam ji ti mladí režiséři
  taky nepotřebovali,
 • 00:30:01 protože dělali filmy
  úplně jiného druhu,
 • 00:30:03 s neherci atd.
 • 00:30:06 On začátku mi připadala
  strašně plachá,
 • 00:30:10 ona nepatřila k těm hercům,
  kteří by sedávali v klubovně
 • 00:30:13 a povídali si, vyprávěli.
 • 00:30:15 Ona mi připadala až strašně bojácná.
 • 00:30:18 Ale ono už začínalo být to období,
  kdy se měnil šéf
 • 00:30:21 a obsazovali se jiní lidé,
  repertoár se měnil.
 • 00:30:26 Na tyto herečky, které měly
  tu slávu jako Maryčka Glázrová,
 • 00:30:31 což byla star,
  hvězda Národního divadla,
 • 00:30:36 jako by se zapomínalo.
 • 00:30:38 Když hráli, tak epizodní roli
  nebo tak.
 • 00:30:41 Pak jsme něco točili
  s p. režisérem Krškou,
 • 00:30:43 kde se sešla:
 • 00:30:45 "Ty jseš tady, ježišmarjá,
  to tady nebudu sama!"
 • 00:30:49 Měla už potom obavu a strach
  před tou kamerou.
 • 00:30:53 Ta paní, která tam byla pečená
  vařená, šla z role do role.
 • 00:31:00 Madonna mia! Nemohla jsem to udělat,
  protože s tebou nesouhlasím.
 • 00:31:04 A pamatuj si!
  Pan Kluber je osobnost!
 • 00:31:06 Jeho čest je ohrožena
  a jeho postavení je otřeseno!
 • 00:31:10 Danke, Fraule Nora.
 • 00:31:13 Já už nejsem vaše nevěsta
  a vaší ženou nikdy nebudu.
 • 00:31:23 Přivedla jsem toho,
  koho mám ráda.
 • 00:31:29 Paní Lenoro, prosím vás o ruku
  vaší dcery.
 • 00:31:33 A dovolte mi, abych řekl,
  že slečnu Gemmu miluji.
 • 00:31:37 Ne, ne, ne, nikdy!
  Madonna mia!
 • 00:31:40 Čeho jsem se to dočkala!
  Jak jsem mohla být tak slepá!
 • 00:31:43 Mamá.
 • 00:31:45 A nic nevidět!
  Jděte pryč! Jděte pryč!
 • 00:31:47 Tam se stala velice nepříjemná věc,
  na kterou nerad vzpomínám.
 • 00:31:52 V jedné důležité scéně
  v italské rodině
 • 00:31:55 najednou p. Glázrová přestala hrát,
  přestala mluvit.
 • 00:32:00 Dostala takový psychický šok.
  Blok a nešlo s tím pohnout.
 • 00:32:08 Tak se na to šlo znova a zase nic.
 • 00:32:11 Zase tam byl velký zásek.
 • 00:32:13 Udělala se velká polední pauza
  a odpoledne se to nějak natočilo.
 • 00:32:18 Ne, ne, nepřibližujte se ke mně!
  Zůstaňte sedět tam, kde jste!
 • 00:32:23 Můžete být rád, že tu můžete zůstat.
 • 00:32:26 Tak seďte a mlčte.
 • 00:32:35 Tak co jste chtěl?
 • 00:32:37 Prosím, abyste mě vyslechla,
  paní Lenoro.
 • 00:32:39 Jsem čestný člověk!
 • 00:32:40 Jste dobrodruh a taškář.
 • 00:32:42 Já jsem to tenkrát nepochopil,
  ani jsem se tím nezabýval,
 • 00:32:46 ale po letech jsem přišel na to,
  co se stalo,
 • 00:32:49 protože mně se to stalo
  svým způsobem taky.
 • 00:32:52 Když jsem po 10 letech v dabingu
  najednou začal točit,
 • 00:32:56 tak jsem měl nervy na špagátu.
 • 00:32:59 Je to jako když malíř
  dlouho nemaluje a spisovatel nepíše.
 • 00:33:06 Když se to malíři nebo spisovateli
  stane, má tu výhodu,
 • 00:33:10 že je sám, že se může jít do hospody
  ožrat, počkat si
 • 00:33:14 a třeba ten řemen nahodit,
  kdežto ten herec ve filmu,
 • 00:33:18 to je tady a teď.
 • 00:33:21 Přijdete do toho a ten maskér
  je pořád stejný,
 • 00:33:24 kamera je stejná, všechno,
  jenom já nehraju velkou hlavní roli
 • 00:33:29 Ona to brala tak,
  a to jsou její slova:
 • 00:33:32 "Abych vám to nezkazila, hlavně tobě,
  prosím tě, dívej se na mě..."
 • 00:33:42 Já jsem bojoval se slzou v hlase.
 • 00:33:46 HRA NA KLAVÍR
  (občas falešně)
 • 00:34:09 POTLESK
 • 00:34:14 Tenhle valčík mám z celého Chopina
  nejraději.
 • 00:34:17 Tím obdivuhodnější je odvaha,
 • 00:34:20 s kterou ho tak originálně
  pozměňujete, drahá vévodkyně.
 • 00:34:23 Děkuji vám,
  drahá přítelkyně.
 • 00:34:24 Děkuji vám a teď vám zahraju...
 • 00:34:26 Ne, ne, ne, teď si musíte odpočinout.
 • 00:34:29 Vystydla by vám káva.
 • 00:34:30 Abyste pila studenou kávu,
  to by od vás nežádal ani sám Chopin
 • 00:34:35 Ona měla způsob herectví
  trošku jiný.
 • 00:34:41 Taková dramatická za každou cenu.
 • 00:34:44 Kdyby přišel režisér,
  to bylo to neštěstí,
 • 00:34:48 který by respektoval její talent
  a dal si tu práci
 • 00:34:53 a odstranil tu křeč, byla by to
  velmi zajímavá herečka.
 • 00:34:59 Radok, protože byl určitým způsobem
  sebevědomý, řekl:
 • 00:35:06 "Heleďte se, já si ji vezmu
  na Dům Doni Bernardy.
 • 00:35:12 Uvidíte, že jí tu křeč sundám."
  To si myslel.
 • 00:35:20 Začaly zkoušky a on řekl:
 • 00:35:25 "Jděte takhle kousek
  přes to jeviště, nehrajte.
 • 00:35:31 Když vám přijde něco nepravdivé,
  tak mi to řekněte."
 • 00:35:36 Každý šel, nikdo nehrál
  a on se ptal: "Cítíte se pravdivě?"
 • 00:35:42 "Jo, cítíme."
 • 00:35:44 A šla Glázrová jako hlavní postava
  a ona hrála.
 • 00:35:50 A on: "Milostpaní, ne,
  já jsem říkal, ať nehrajete,
 • 00:35:55 ať jenom tak jdete."
 • 00:35:58 Týden to trvalo,
  každý den několikrát
 • 00:36:02 a ona pokaždé hrála s tou křečí.
 • 00:36:07 Za ten týden šel na ředitelství
  a říká: "Nejde to, mrzí mě to."
 • 00:36:18 Byla mu sympatická,
  on byl hrozně hodnej.
 • 00:36:22 Říkal, že by byl šťastný,
  kdyby to šlo, ale nešlo to.
 • 00:36:27 Vzal si obrácený typ Doni Bernardy,
  čili "měkkou" herečku.
 • 00:36:33 A to byla Fabiánová.
 • 00:36:42 Tehdejší paní ředitelka divadla
  Maringotka,
 • 00:36:45 ve kterém jsem působil asi 4 roky,
  myslím, v r. 1970,
 • 00:36:50 potřebovala herečku, osobnost,
  starší dámu,
 • 00:36:55 kterou jsme v souboru neměli,
  a bylo to malé divadýlko,
 • 00:36:59 kde bylo asi 10 členů souboru,
 • 00:37:02 a bylo to v podstatě zájezdové
  divadlo, se kterým jsme jezdili
 • 00:37:06 po celé republice,
  p. Kočová psala hry
 • 00:37:09 a v jedné potřebovala starou dámu.
 • 00:37:13 Oslovila paní Glázrovou
  a ona to vzala.
 • 00:37:19 Já jsem ji pozoroval při zkouškách,
  v tom představení jsem taky hrál,
 • 00:37:23 ale v jiných obrazech,
  takže jsem ji mohl pozorovat.
 • 00:37:27 Sedl jsem si do první řady,
  naše divadlo mělo asi 150 míst,
 • 00:37:32 viděl jsem ji i v Národním divadle.
 • 00:37:36 Čekaly se od ní velké výrazové
  prostředky,
 • 00:37:41 ale ona to tak ztlumila,
  že z ní vyzařovala ta osobnost.
 • 00:37:46 Úplně to zcivilnila a jako by s vámi
  normálně mluvila bez patosu.
 • 00:37:52 To se mi hrozně líbilo.
 • 00:37:55 Dneska, když herečka z velkého
  divadla odejde hrát do menšího,
 • 00:38:00 je to pro ni velké obohacení.
 • 00:38:03 Soubor se na to spíše dívá
  se závistí.
 • 00:38:05 Neštěstí těch 70. a 80. let
  bylo v tom,
 • 00:38:10 že řada herců z Národního divadla
  včetně dam neměla možnost
 • 00:38:17 vyskytovat se mimo Národní divadlo
  nebo neměly, kam by šly.
 • 00:38:31 Najednou přišel příkaz,
  že tito a tito herci
 • 00:38:35 musejí do důchodu.
 • 00:38:37 Ne že jim bude nabídnut,
  prostě příkazem.
 • 00:38:41 Tenkrát byl šéfem Jiří Dohnal,
 • 00:38:44 celý soubor činohry měl schůzi
  a on na závěr povídání řekl:
 • 00:38:53 "A teď trošku nepříjemná věc,
  ale trošku logická.
 • 00:38:59 Od příští sezony vzhledem k věku
  nebudeme počítat
 • 00:39:04 s Bohouškem Záhorským, což byl
  jeho nejlepší kamarád z dětství,
 • 00:39:09 s Vlastičkou Fabiánovou,
  s Jiřinkou Šejbalovou,
 • 00:39:13 Maryčkou Glázrovou..."
 • 00:39:16 Jmenoval celou tuhle plejádu lidí,
  kteří byli jádrem Národního divadla.
 • 00:39:26 Někdo na to neměl nervy,
  podepsal to a odešel.
 • 00:39:29 Někdo z protestu k tomu druhému
  odešel taky,
 • 00:39:33 pak byli ti statečnější,
  kteří řekli, že na to nemají právo.
 • 00:39:38 Že tam mají trvalé smlouvy,
  a že o tom s nimi někdo musí jednat.
 • 00:39:44 Ale paní Glázrová tehdy tu výpověď
  nepodepsala.
 • 00:39:49 Za těchto okolností
  asi bylo správnější setrvat
 • 00:39:52 a bránit se.
 • 00:39:54 Ta sprostota, která se valila
  ze všech stran v Národním divadle,
 • 00:40:01 nemohla zůstat bez odezvy.
 • 00:40:04 Pak přišel moment vydírání:
 • 00:40:06 "A vám by nebylo hanba tady brát
  peníze a nehrát?"
 • 00:40:14 Na to si moc dobře pamatuju.
 • 00:40:16 Říkala, že jí už leze krkem chodit
  si do divadla jen pro gáži a nehrát
 • 00:40:21 Já bych tam třeba i umyla podlahu,
  cokoliv bych dělala,
 • 00:40:25 jen abych neměla ten pocit,
  že jsem tam zbytečně.
 • 00:40:32 Hrála tak úžasné úkoly,
  jako ženu 3. havíře
 • 00:40:34 v Kutnohorských havířích
  nebo jiné nezapomenutelné postavy.
 • 00:40:39 Maryčka téměř nehrála, nebo služku,
  epizodu, jeden výstup.
 • 00:40:45 My jsme tam měli kustodku,
  to byla bývalá baletka,
 • 00:40:49 která před představením zjišťovala,
  jestli jsou všichni herci připraveni
 • 00:40:56 Když ne, tak se volalo do rozhlasu
  nebo k milenkám.
 • 00:41:00 Dámy měly v kanceláři
  i čísla milenek,
 • 00:41:03 když někdo zapomněl,
  jestli je u ní.
 • 00:41:08 Mařenka šla a nesla krásnou kytku.
 • 00:41:12 Já povídám: "Mařenko,
  to je krásná kytka, tos dostala?"
 • 00:41:19 "Ne, ne, to já ti nemůžu říct."
 • 00:41:22 -A proč mi to nemůžeš říct?
  -To nejde. ?To je pro někoho? ?No.
 • 00:41:30 Tak mi to řekni, já to dám tomu
  člověku na jevišti.
 • 00:41:37 To už vůbec nepřipadá v úvahu!
 • 00:41:40 Najednou z ní vypadlo,
  že hraje paní Glázrová,
 • 00:41:47 a že si Na Příkopě objedná
  kytici, aby jí ta kytice
 • 00:41:53 přišla na jeviště.
 • 00:41:58 Já jsem byl zasažen.
 • 00:42:03 Nic nebylo, práce nebyla
  a ten herec musí vyjít na jeviště
 • 00:42:08 a musí si aspoň trošku věřit,
  jinak tam nemá co dělat.
 • 00:42:14 Ona si tuto důvěru té slavné éry,
  kdy byla herečka 1. řádu,
 • 00:42:22 Zuzana Vojířová a všechno toto,
  dodávala sebevědomí,
 • 00:42:30 že ten večer je taky trošku její.
 • 00:42:37 Byla to velká osamělost,
  ona našla ve mně duši, vrbu.
 • 00:42:44 Já ji poslouchal,
  pamatuji si na důležitý telefonát,
 • 00:42:49 kdy jsem potřeboval mluvit
  s panem Hakenem a on nebyl doma.
 • 00:42:54 Volal jsem tam z vrátnice
  Smetanova divadla
 • 00:42:59 a ona mě na telefonu držela
  skoro tři čtvrtě hodiny.
 • 00:43:04 Potřebovala se mi vypovídat
  ze všech svých bolestí a problémů.
 • 00:43:09 To už byla doba, kdy se uvažovalo,
  že se bude dávat Kočičí hra.
 • 00:43:18 Tu roli jí kdosi slíbil
  a potom zjistila, že do té role
 • 00:43:22 byla obsazena kolegyně Medřická.
  Ona tam dostala jenom štěk.
 • 00:43:30 Ona chtěla hrát hlavní roli,
  to, co Dana Medřická.
 • 00:43:35 Nedala to najevo, byla docela hrdá.
 • 00:43:39 Vím, že strašně trpěla,
  že jí nic nedávali a dali jí tohle.
 • 00:43:45 Zbláznila ses?
 • 00:43:47 Tak takhle se mnou nemluv, Adélo,
  prosím.
 • 00:43:50 Kolik ti vlastně je?
 • 00:43:52 Bude mi 62.
 • 00:43:53 Že ti bude, to bys byla ráda, viď?
  Myslíš, že nevím, kdy ses narodila?
 • 00:43:58 A co to máš na nohou?
  Boty nebo bačkory?
 • 00:44:02 Voboje.
 • 00:44:04 Ty už se nedovedeš
  ani pořádně obout
 • 00:44:07 a lezeš mi sem, abys mému ubohému
  chlapci popletla hlavu.
 • 00:44:11 Taková jsi byla vždycky!
  Samé zmatky, komplikace...
 • 00:44:13 Aspoň 10 minut.
 • 00:44:14 Jestli Viktora opravdu miluješ,
  tak mu teď půjdeš z cesty!
 • 00:44:17 Aspoň 5 minut!
 • 00:44:18 Chceš opravdu zničit jeho štěstí.
 • 00:44:20 Nedělej, jako bys to nevěděla.
  Copak ti to neřekli?
 • 00:44:22 Kdo?
 • 00:44:23 Mladí. Že se budou brát.
 • 00:44:27 Todleto? To jo, to já vím,
  to mi řekli, to jo.
 • 00:44:32 I když vím, že tě to bude bolet,
  musím ti říct,
 • 00:44:36 že já jsem velmi spokojena.
 • 00:44:39 Tvoje přítelkyně Pavla
  je pravý opak tebe.
 • 00:44:42 Je vyrovnaná a celá atmosféra
  kolem ní je uklidňující.
 • 00:44:46 Nepřibližuj se, prosím tě.
 • 00:44:49 Já přece mám právo si s ním
  ještě jednou promluvit!
 • 00:44:51 -Není doma! -Slyším ho hekat!
  -Špatně slyšíš.
 • 00:44:54 Šel si koupit elektrickou dečku
  do postele.
 • 00:44:56 -Chci k němu do pokoje!
  -Proč? Nevěříš mi?
 • 00:44:57 Pusť mě k němu do pokoje!
 • 00:45:01 -Prosím, drahá!
  -Věřím. Servus, Adélo.
 • 00:45:10 -Není ti dobře?
  -Nic mi není.
 • 00:45:12 -Vždyť sotva popadáš dech.
  -Nic mi není.
 • 00:45:14 Nechceš prášek? Nitroglycerín?
 • 00:45:16 Děkuju, jsi moc hodná.
 • 00:45:17 Nehraj mi tady divadýlko!
  Já ti dám cigaretku pro astmatiky.
 • 00:45:21 Děkuju, nepotřebuju.
 • 00:45:23 Já mám spoustu prášků,
  dám ti nějaký.
 • 00:45:25 Prášky neberu, nikdy nemocná nejsem.
 • 00:45:33 Ona hrála matku Viktora,
 • 00:45:35 kterého milovala Dana Medřická
  celý život.
 • 00:45:39 Ona s tou novou noblesou hrála
  tak protivnou dámu,
 • 00:45:45 že stačilo podívat se na ni
  a člověk pochopil,
 • 00:45:49 proč její syn je takový
 • 00:45:51 a proč je to pro tu D. Medřickou
  tak strašně těžké.
 • 00:45:55 A že dokud jeho maminka bude živa,
  že se jeho život nezmění.
 • 00:45:59 To je něco, co se málokdy
  v inscenaci podaří.
 • 00:46:03 Už tím obsazením a tím,
 • 00:46:05 jaký ten herec je svým vnitřním
  ustrojením, dá té inscenaci směr.
 • 00:46:13 Tatínek s maminkou tvrdili,
 • 00:46:17 že absolutně nepodporují
  rodinné podniky,
 • 00:46:21 ale byli zváni po celé republice
  a koncertovali.
 • 00:46:25 Maminka přednášela nebo dělala
  melodramys doprovodem klavíru
 • 00:46:32 nebo sama jezdila s orchestrem.
 • 00:46:37 Mám na ni krásnou vzpomínku,
  kdy jsme jezdili na koncerty,
 • 00:46:42 kde byl zástupce opery, činohry
  a baletu.
 • 00:46:48 Pan Haken tam zpíval árie vodníka
  a třeba Kecala a paní Maryčka
 • 00:46:56 přednášela Maryčku Magdonovou.
 • 00:47:00 Jak jsme seděli v šatně,
  říkám:
 • 00:47:04 "Paní Maryčko, vy máte každou botu
  jinou!"
 • 00:47:09 Ona se na mě podívala,
  pak na své boty a řekla:
 • 00:47:14 "Vlastíku, vy máte ale postřeh!"
 • 00:47:19 Ohromilo mě, že si z toho
  vůbec nic nedělala.
 • 00:47:22 Mohla zpanikařit,
  že nemůže na jeviště... Hysterie.
 • 00:47:29 Vůbec, bylo to tak skvělé.
 • 00:47:33 Věděla, že se lidé budou dívat
  kamkoliv jinam, jen ne na její boty.
 • 00:47:44 Já jsem se osobně setkal
  dokonce několikrát s paní Glázrovou,
 • 00:47:47 ale bohužel už v období,
  kdy byla odstavena
 • 00:47:51 od divadelní herecké tvorby,
  zvlášť od té filmové.
 • 00:47:59 Měl jsem možnost ji doprovázet
  a moderovat několik besed
 • 00:48:03 ve filmových klubech.
 • 00:48:05 Když vystoupila na jeviště
  v kině před diváky,
 • 00:48:12 zase ožila, protože to brala
  jako příležitost, že má diváky.
 • 00:48:18 Už to bylo s ní velmi špatné,
  byla zatrpklá, hořekovala
 • 00:48:24 nad nespravedlností,
  kdyby jí dali ještě příležitost,
 • 00:48:29 že by to určitě zvládla...
 • 00:48:32 Mnohdy konce herců jsou tragické.
 • 00:48:40 Na pastvách zelených...
 • 00:48:48 Žili pak tím tatínkem,
  mistrem Hakenem,
 • 00:48:54 který pokračoval do vysokého věku
  díky hlasovému školení, které měl.
 • 00:49:00 Tam se to prolínalo.
 • 00:49:04 Její tvůrčí život se odehrával
  v tom jeho.
 • 00:49:10 ZPĚV
 • 00:49:18 Když pan Haken zemřel,
 • 00:49:19 pohřbíval jsem ho na Vyšehradě
  do hrobky vedle pana Blahuta.
 • 00:49:26 To bylo poslední setkání
  s paní Glázrovou,
 • 00:49:28 kdy mi ona řekla,
  že za ním brzy půjde.
 • 00:49:33 Řekla to velice dramaticky, rozhodně,
  bylo z ní cítit,
 • 00:49:39 že to byl její skutečný,
  dokonalý životní partner,
 • 00:49:46 který jí vynahrazoval
  absenci toho divadla.
 • 00:49:52 V podstatě se s tím asi nevyrovnala.
 • 00:49:56 Tatínek odešel. Když zůstala,
  bylo to zvláštní.
 • 00:50:01 Byl tam moc krásný vztah.
 • 00:50:03 Dobře, že jsme pod stromem,
  protože oni měli kořeny propojeny
 • 00:50:07 a větvemi byli taky propojeni.
 • 00:50:10 Jsem moc ráda, že jsem byla u konce
  života tatínka i maminky.
 • 00:50:18 Musím říct, že tam jsem pochopila,
  co je to život.
 • 00:50:23 Maminka, i když neměla život
  vůbec lehký,
 • 00:50:27 to dokázala překonávat
  a držela to v sobě.
 • 00:50:32 Na konci života řekla úžasnou větu:
 • 00:50:36 "Proboha, co jsem to dělala
  za povolání!
 • 00:50:38 Jenom těch lidských životů!"
 • 00:50:41 Ježišmarjá, těch bylo!
 • 00:50:43 Maryša, Noční motýl,
  kněžna v Babičce,
 • 00:50:51 to bylo nezapomenutelné.
 • 00:50:53 Kdyby toho televize dávala víc.
  To bychom se těšili.
 • 00:50:59 Babičko, rytířka, podívejte se!
 • 00:51:02 Co tě napadá! Nejsou rytířky.
 • 00:51:04 Paní kněžna jede sem nahoru.
 • 00:51:09 Když někdo řekl Marie Glázrová,
  to byla noblesa.
 • 00:51:18 To nejde jinak říct.
  To byla velká herečka.
 • 00:51:35 Skryté titulky: M. Gajdová
  Česká televize 2013

Související