iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 10. 2010
21:00 na ČT1

1 2 3 4 5

45 hlasů
69542
zhlédnutí

Příběhy slavných

Poslední leč Josefa Langmilera

Josef Langmiler

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Příběhy slavných - Poslední leč Josefa Langmilera

 • 00:00:12 Vždy jsem se chtěl vrátit,
  ale nikdy mi na to nezbyl čas.
 • 00:00:16 Vlastně se tam těším,
  i když netuším,
 • 00:00:20 jestli se tam potkám s někým
  z nich, jestli je poznám.
 • 00:00:25 Ale pozvali mě,
  po tolika letech si někdo vzpomněl.
 • 00:00:33 Byl to herec-džentlmen.
 • 00:00:36 Takové jsem znal jen Sváťu Beneše,
  Lukavského a jeho.
 • 00:00:41 Fascinoval mě tím,
  že vlastně nehrál,
 • 00:00:46 byl civilní, přirozený, elegantní
  a přitom člověka zajímal.
 • 00:00:55 Byl to herec mého srdce,
  byl mužný na jevišti.
 • 00:01:04 Na divadle byl první milovník,
  to je nejvyšší pozice
 • 00:01:08 v pánském souboru.
 • 00:01:10 Ještě jednu zastávku,
  jsme tam za pár minut.
 • 00:01:13 -Zkusím to zkratkou.
  -Zkratkou je to nejmíň hodinu.
 • 00:01:18 Mladý muži, teď mám času,
  že nevím, co s ním.
 • 00:01:23 Když si šel sednout s hercem
  na pivo,
 • 00:01:25 tak on už čekal,
  že mu dáte nějakou roli.
 • 00:01:28 Pepíka to nikdy nenapadlo.
 • 00:01:31 To byl jediný herec,
  který byl můj opravdový kamarád.
 • 00:01:40 Táta se narodil v Želči u Tábora,
  v jihočeské vesnici,
 • 00:01:45 v chudé vesnické rodině,
  která neměla ani vlastní chalupu.
 • 00:01:51 Žili v obecní chalupě,
  tehdy nazývané pastouška.
 • 00:01:55 /sestřenice/Rodinné poměry byly
  špatné na tehdejší dobu,
 • 00:02:00 protože jsme si s Pepíkem dělali
  legraci,
 • 00:02:07 že pocházíme z pastoušky,
  ale v krvi nám koluje modrá krev.
 • 00:02:12 To byla naše oblíbená věta:
  u něj mi přišlo,
 • 00:02:18 že to byla pravda, protože on chování
  a vystupování takové měl,
 • 00:02:22 že by šlechtickou krev mohl mít.
 • 00:02:26 Josef Langmiler o sobě říkal,
  že je hraběcí levoboček.
 • 00:02:31 Cituji ho téměř přesně.
 • 00:02:33 "Vzniknul jsem tak,
  že pan hrabě šel
 • 00:02:35 a překotil moji maminku na mezi."
 • 00:02:38 Odtud asi vycházelo
  některé jeho šlechtictví,
 • 00:02:41 které měl ve vztahu k ženám
  i vybrané chování ve společnosti.
 • 00:02:47 To, že se vypráví, že táta snad měl
  aristokratický původ,
 • 00:02:53 o tom nic nevím.
 • 00:02:56 Ani si nepamatuji,
  že by se v širší rodině
 • 00:02:59 tato domněnka nějak řešila.
 • 00:03:03 Jestli to byl aristokrat,
  to si nemyslím.
 • 00:03:07 Svého otce v životě neviděl,
  nikdy ho nekontaktoval,
 • 00:03:11 jen víme,
  že se jmenoval Josef Lůša
 • 00:03:14 a do určitého věku táty
  posílal alimenty.
 • 00:03:19 Táta se s ním nikdy nesetkal,
  ani nevěděl, co je zač.
 • 00:03:26 Tato jeho větev
  byla pro něj neznámá.
 • 00:03:30 V té rodině se to bralo,
  jakože to bylo něco špatného
 • 00:03:34 a nerado se o tom mluvilo.
 • 00:03:39 Být ve 20. letech svobodná matka
  s nemanželským dítětem
 • 00:03:45 bylo asi složité.
 • 00:03:48 Pepík o tom nerad mluvil.
 • 00:03:50 Jeho maminka,
  protože byla těžká doba,
 • 00:03:54 musela odejít za prací.
 • 00:03:57 Nechala ho v rodné chalupě
 • 00:04:00 a starala se o něj babička
  a dědeček.
 • 00:04:04 Nějak se vžilo,
  že babičce s dědou říkal
 • 00:04:08 tatínku a maminko
  a tetě Marii říkal Mařko.
 • 00:04:14 Ona ho taky nebrala jako syna.
 • 00:04:18 Třeba si spolu povídali,
  hodinu mluvila o nějakém klukovi
 • 00:04:24 a pak si vzpomněla,
  že vlastně mluví o svém synovi.
 • 00:04:28 Neměla v sobě zažité,
  že by to bylo její dítě.
 • 00:04:32 Vyrůstal s tetami,
  které ho milovaly a rozmazlovaly.
 • 00:04:39 Tím, že s nimi vyrůstal,
  jim říkal sestry.
 • 00:04:42 Vztah táty s Mařkou nebyl až
  tak poznamenaný tím,
 • 00:04:48 že ho nevychovávala,
  protože ve styku byli pořád.
 • 00:04:53 Táta za ní často jezdil,
  a tak vznikla jeho velká láska
 • 00:04:58 ke Kamenici nad Lipou,
  kde si po letech koupil i chalupu.
 • 00:05:04 Jezdil tam až do konce života.
 • 00:05:07 Pozdraven buď jménem Spasitele,
  syna Božího.
 • 00:05:11 A milost jeho budiž s námi navěky.
 • 00:05:14 A co dále?
 • 00:05:19 Takto s tebou mými ústy hovoří
  král Jindřich,
 • 00:05:23 kterého nazýváme Ptáčníkem.
 • 00:05:27 Proč jsi, kníže Čechů,
  poštval zbrojné houfy
 • 00:05:30 do sousedních zemí,
  které s tebou držely mír?
 • 00:05:33 Ale ty země nedržely mír
  s našimi sousedy
 • 00:05:36 a strojily slovanským kmenům
  záhubu.
 • 00:05:39 /manželka/Želeč se na něm podepsal
  v tom, že vůbec byl herec.
 • 00:05:45 Mělo to velkou ochotnickou tradici.
 • 00:05:51 Do Želče jezdili i umělci
  z Národního divadla -
 • 00:05:55 pan Štěpánek, paní Glázrová...
 • 00:06:01 Želevské divadlo mělo
  úžasné jméno.
 • 00:06:04 V Želči byl tzv. zámek,
  který vlastnil statkář Mašek,
 • 00:06:09 který byl osvícený duch.
 • 00:06:13 Založil tam ochotnické divadlo,
  všechno to vedl a řídil.
 • 00:06:19 Pepíka, jako dítě, si oblíbil
  a bral ho na zámek.
 • 00:06:27 Odmala jako dítě hrál divadlo.
 • 00:06:32 Je ve vašem zájmu,
  aby se naše vztahy nepokazily.
 • 00:06:36 Včera jste se přiznal
  ke spolupráci s gaulisty.
 • 00:06:38 Kdybych byl lehkovážnější,
  padne salva
 • 00:06:41 a hned je o jednoho gaulistu míň.
 • 00:06:46 Važte si mne, Křižáne.
 • 00:06:51 Vaše hledání snoubenky je příběh
  mému srdci blízký,
 • 00:06:54 tak jsem si řekl - proč ne?
 • 00:06:57 Romantické příběhy miluji.
 • 00:07:00 Co bylo za války, si nepamatuji,
  o tom se moc nemluvilo,
 • 00:07:04 ale byl nasazen
  jako většina mladých lidí.
 • 00:07:09 Po válce přišla konzervatoř
  a po konci studia na konzervatoři
 • 00:07:17 se jich parta mladých lidí sebrala
  a odjeli do Zlína.
 • 00:07:23 Tam bylo jejich první angažmá.
 • 00:07:27 Patřil ke generaci,
  která po válce vešla
 • 00:07:33 s velkým očekáváním -
  jakoby začínal po válce nový svět.
 • 00:07:42 Atmosféru si jako kluk
  dobře pamatuji,
 • 00:07:45 to očekávání národa bylo veliké.
 • 00:07:52 Divadlo pracujících bylo
  trošku politické divadlo.
 • 00:07:55 Bylo tak všeobecně brané.
 • 00:07:57 Všichni členové -
  herci i zaměstnanci,
 • 00:08:02 jsme byli všichni členové
  strany, odborů a Svazu mládeže.
 • 00:08:12 Všichni jsme byli na schůzích,
  ale bralo se to
 • 00:08:15 jako legrační povinnost,
  bralo se to,
 • 00:08:18 jako že to musí být.
 • 00:08:22 Pepík se nikdy v tomto neangažoval,
  šlo to mimo něj.
 • 00:08:27 Myslím celý život.
 • 00:08:29 Říkalo se, že na Smíchově
  je Národní divadlo
 • 00:08:31 a v Gottwaldově že je
  Národní divadlo,
 • 00:08:34 že není Národní divadlo u Vltavy,
  ale že tam se dělá
 • 00:08:38 socialistický realismus -
  v tehdejším Gottwaldově,
 • 00:08:44 protože tam se Stanislavský
  a jeho metoda realizuje.
 • 00:08:55 Ve Zlíně byl skvělý život,
  všichni byli spokojeni a dodnes,
 • 00:08:59 pokud pamětníci žijí,
  tak do smrti na to všichni
 • 00:09:04 vzpomínali jako nejhezčí čas
  svého života.
 • 00:09:08 Byli jsme jedno tělo, jedna duše,
  tam nebyly rozpory.
 • 00:09:12 Během 5 let tam vzniklo
  asi 25 svateb,
 • 00:09:17 byli jsme všichni mladí.
 • 00:09:20 Byli jsme jedna,
  velmi rozšířená rodina
 • 00:09:24 a bylo to nejhezčí období
  našeho života.
 • 00:09:28 Pokud jde o manželství,
  tak se Pepík oženil ve Zlíně.
 • 00:09:35 S partou,
  která odešla z konzervatoře,
 • 00:09:39 tak tam měl spolužačku,
  kterou si ve Zlíně vzal.
 • 00:09:44 Vzal si fajn ženu,
  byla to Ljuba Benešová,
 • 00:09:49 velmi hezká.
 • 00:09:51 Neměli dítě, jejich manželství
  skončilo asi po 5 letech.
 • 00:09:58 Jejich vztah byl hezký
  a trval až do Ostravy.
 • 00:10:03 Tam to naboural Adamíra.
 • 00:10:05 Zatímco Pepík Langmiler
  byl muž-džentlmen,
 • 00:10:10 který byl přitažlivý pro ženy,
  tak nemusel nic dělat,
 • 00:10:15 ony samy měly zájem.
 • 00:10:18 Adamíra byl dravec a lovec,
  potřeboval dobývat další a další.
 • 00:10:24 Nakonec mu ulovil i Ljubu.
 • 00:10:29 Pepík byl z toho nešťastný,
  denně se poprali v klubu,
 • 00:10:33 to bylo vyhlášené,
  museli je od sebe trhat.
 • 00:10:36 Ljuba Benešová odešla
  s panem Adamírou
 • 00:10:39 a Pepík zůstal sám.
 • 00:10:42 Byl sám dost dlouho,
  než se podruhé oženil.
 • 00:10:48 -Konečně.
  -Ahoj. -Ahoj.
 • 00:10:51 Co je ti?
  Jsi nějaký oteklý.
 • 00:10:53 Musel jsem k zubaři, na Silvestra.
  Pověs mi to, prosím.
 • 00:10:58 -Bolí tě to?
  -Už ne.
 • 00:11:00 -Kytku dej radši babičce.
  -Tys ji na návštěvu nepřipravila?
 • 00:11:07 Ne, nějak to nevyšlo.
  Jednou bylo to, pak zas tamto...
 • 00:11:12 -Prostě to nešlo.
  -Nešlo.
 • 00:11:15 -Musím to udělat teď, nenápadně.
  -Bude to zajímavé a poučné.
 • 00:11:20 V r. 1952 dostal nabídku,
  aby s pár lidmi přešli do Ostravy.
 • 00:11:26 /teatrolog/Bylo to velké,
  několikasouborové divadlo,
 • 00:11:29 které mělo činohru, operu,
  balet i operetu.
 • 00:11:34 Najednou se ukázalo,
  že Josef Langmiler je herec,
 • 00:11:37 který má navíc než jen
  na milovnické nebo hrdinské role.
 • 00:11:43 Že je to herec,
  který může hrát charaktery.
 • 00:11:45 Dostal velkou příležitost
  v roli Hamleta
 • 00:11:47 v režii Miloše Horanského.
 • 00:11:50 Měl jsem štěstí,
  že brzy po vstupu do tohoto divadla
 • 00:11:54 jsem dělal Hamleta.
 • 00:11:56 Adamíra s Langmilerem
  alternovali Hamleta.
 • 00:12:01 -Nemusíte mi lichotit.
  -To nemusím.
 • 00:12:05 Je i v našem zájmu,
  abyste vyhrál.
 • 00:12:09 Kde jinde by se měli seskupit
  vlastníci než kolem trůnu?
 • 00:12:12 Ten vztah... Totální profesionalita,
  privát sem, privát tam.
 • 00:12:19 Bylo to masivní přiblížení,
  přiblížení tím, že jsem viděl,
 • 00:12:23 jak myslí, jedná, zkouší.
 • 00:12:28 Vždy je tolik Hamleta,
  kolik je Langmilera.
 • 00:12:32 /manželka/Na Ostravu vzpomínal rád,
  hrál tam velké role -
 • 00:12:38 i Hamleta si zahrál.
 • 00:12:41 V Ostravě byl hodně rád.
 • 00:12:45 Léta se stýkala
  tzv. ostravská parta
 • 00:12:50 a scházeli se v Praze.
 • 00:12:54 Moře lidí z Ostravy
  za Pepíkem jezdilo do divadla
 • 00:12:57 a stýkali se i v Praze.
 • 00:13:01 Ostrava byla pro něj
  odrazovým můstkem pro to,
 • 00:13:03 aby mohl být angažován do Prahy,
  ale neuvažoval o Národním divadle,
 • 00:13:08 ale vzal nabídku
  do Divadla E. F. Buriana.
 • 00:13:11 Dobrý večer.
 • 00:13:14 Představuji vám kolegu z práce,
  František Kubálek.
 • 00:13:21 Přijal mé pozvání.
  Je sám, tak jsem ho pozvala.
 • 00:13:27 Promiňte, že jsem se tak vetřel,
  přinesl jsem malou kytičku.
 • 00:13:33 To že je malá kytička?
  To muselo stát hříšné peníze.
 • 00:13:38 Vy nemáte rodinu,
  že tak vyhazujete?
 • 00:13:41 -Nemám.
  -Ve vašem věku nejste ženatý?
 • 00:13:45 -Žádná mě nechce.
  -Ale byl jste?
 • 00:13:48 Byl, ale je to tak dávno,
  že si to už nepamatuji.
 • 00:13:51 Ale pamatujete,
  na takové věci se nezapomíná.
 • 00:13:55 Přišel do Prahy, žil v garsonce
  volnomyšlenkářským životem.
 • 00:14:07 Byl sám, tak byl o něj zájem žen.
 • 00:14:11 První, která ho získala,
  byla Věra Chytilová v době,
 • 00:14:16 když ještě studovala na FAMU,
  on natáčel svou první roli
 • 00:14:23 a já svůj první film -
  bylo to asi v r. 1960.
 • 00:14:27 Ona tam za ním jezdila
  na Kladno.
 • 00:14:30 S tou žil, ale ona s ním chtěla
  mít děti, což on nechtěl.
 • 00:14:37 Tak se zpovídal Jiřině Bohdalové,
  jako kolegyni, a ona řekla:
 • 00:14:46 "Nastěhuj se ke mně, nech ji tam,
  V Uruguajské budeš mít 4+1."
 • 00:14:54 On se tam nastěhoval,
  Jiřina o něj taky začala mít zájem.
 • 00:15:00 On neměl zájem ani o jednu
  a byl z toho nešťastný.
 • 00:15:05 -Dobré jitro.
  -Prý jste o mne měli velkou starost.
 • 00:15:12 Všichni jsme si dělali starost,
  prosím.
 • 00:15:14 Drželi jsem vám palce.
 • 00:15:20 Boženko, prosím vás,
  dojděte nám pro kafe.
 • 00:15:25 A jedno s koňakem
  pro pana Nováka.
 • 00:15:29 Takové setkání není každý den.
 • 00:15:35 Jako každý má své slabé místo,
  Pepík měl velmi rád ženy.
 • 00:15:42 Poznal jich dost.
 • 00:15:46 O svých láskách nikdy nemluvil,
  to jsem nikdy neslyšel.
 • 00:15:50 O jeho avantýrách jsem věděl dost.
 • 00:15:55 Ráno přišel a říká:
  "Jdu z Karlína, nebyl jsem doma."
 • 00:16:01 Měl zástoje různě po Praze.
 • 00:16:06 Nebojte se, nic jsem neřekla.
  Já jsem vás neprozradila.
 • 00:16:15 Jen Františka nepustili.
 • 00:16:22 Co myslíte, že bude dál?
 • 00:16:26 Mám právo všechno vědět,
  když jste mne do toho zatáhl.
 • 00:16:31 Podívejte,
  vážím si vaší statečnosti,
 • 00:16:36 ale čím méně budete vědět,
  tím je to pro vás lepší.
 • 00:16:39 -Věřte mi.
  -Snad se mne nebojíte?
 • 00:16:44 2 dny jsem si prožila peklo,
  a vám je to najednou jedno.
 • 00:16:49 Celá skupina je ráda,
  že jste se vrátila,
 • 00:16:52 ale co když vás budou sledovat,
  abyste je přivedla na stopu někoho,
 • 00:16:56 koho ještě nemají?
 • 00:16:58 Tehdy, když se rozešel
  i s Bohdalovou
 • 00:17:03 a vrátil se do svého bytu
  v Klimentské,
 • 00:17:08 tak se sblížil
  s pozdější manželkou Evou.
 • 00:17:16 Seznámili jsme se
  v Měšťanské besedě v r. 1963.
 • 00:17:24 Byla jsem mladá a krásná,
  on už byl v letech.
 • 00:17:30 Dost mě přitahoval,
  protože byl chlap
 • 00:17:33 a měl něco do sebe: měl charisma -
  to měl pro dost žen, nejen pro mne.
 • 00:17:49 Dámy a pánové,
  tady vidíte Čínskou zeď,
 • 00:17:56 největší stavbu lidstva.
 • 00:17:59 Podle naučného slovníku měří
  více než 10 000 li,
 • 00:18:02 což odpovídá např. vzdálenosti
  Berlín - New York.
 • 00:18:07 Čínská zeď, nebo jak Číňané říkají
  Veliká zeď,
 • 00:18:10 je jedním z nejčastěji
  opakovaných pokusů,
 • 00:18:13 jak zadržet čas.
 • 00:18:14 Jako taková se neosvědčila,
  čas se zadržet nedá.
 • 00:18:20 Divadlo E. F. Buriana mělo
  mezi pražskými divadly
 • 00:18:23 zvláštní postavení.
 • 00:18:26 Původně to bylo druhé divadlo,
  které v Praze měl E. F. Burian.
 • 00:18:33 Původně tam sídlilo divadlo D34.
 • 00:18:37 Upjatá atmosféra v divadle
  se uvolnila,
 • 00:18:40 lidé se dostávali
  k úžasným knihách,
 • 00:18:45 vycházely knihy,
  které celá 50. léta nevyšly.
 • 00:18:51 Totéž divadelní dramaturgie:
  hrály se hlavně sovětské hry
 • 00:18:55 a špatná česká dramata.
 • 00:18:58 Najednou svěží vítr do divadel,
  bylo to úžasné.
 • 00:19:03 Mezi všemi divadly...
 • 00:19:06 Pak byl Semafor, Činoherní klub,
  tato malá divadla,
 • 00:19:11 ale prim hrálo Déčko.
 • 00:19:15 /přítel/On se tam vypracoval
  ve hvězdu, ale trvalo několik let,
 • 00:19:23 než ho vzali na vědomí v Praze
  jako pana herce.
 • 00:19:28 Brali ho jako herce,
  který odněkud přišel.
 • 00:19:31 Trvalo to nejméně 3 roky,
  než ho v Praze začali brát
 • 00:19:36 jako pana Langmilera.
 • 00:19:40 Hráli denně a denně po představení
  chodili do hotelu Paříž na pivo
 • 00:19:48 a do půlnoci diskutovali
  jen o divadle.
 • 00:19:52 Byli tak zapálení,
  tehdy tam byli úžasní režiséři
 • 00:19:56 a divadlo je strašně bavilo.
 • 00:19:59 Ať žije rozkoš,
  kterou vyvolává strach,
 • 00:20:02 že soupeř připravuje
  nebezpečný tah.
 • 00:20:06 Musíme se vžíti do role,
  že prohra životem se platí jinak:
 • 00:20:10 hra ztratí napětí a spád.
 • 00:20:13 Měl široký herecký rejstřík,
  mohl hrát postavy
 • 00:20:16 ze všech společenských vrstev.
 • 00:20:23 Schovej si ty pistolky,
  dám ti pár jiných, se zlatou pažbou,
 • 00:20:29 protože jsem tvůj přítel!
 • 00:20:32 Jednu věc Vaše Výsost
  určitě pochopila:
 • 00:20:36 jestli se mi něco stane,
  nebo jestli se nevrátím,
 • 00:20:39 bude parádní bengál.
 • 00:20:41 -Víš, co? Říkej mi taky holoubku.
  -To u nás v Anglii není zvykem.
 • 00:20:47 Ne? Vy, Angličani,
  nemáte žádné srdce.
 • 00:20:52 Srdce vám chybí.
  Srdce, srdce, srdce!
 • 00:21:00 Račte prominout,
  ale srdce je na druhé straně.
 • 00:21:07 Poslouchej, že ty jsi mudrc?
  Ty jsi doktor, viď?
 • 00:21:12 Měl skvělou paměť,
  prakticky jsem nezažila,
 • 00:21:16 aby se učil.
 • 00:21:18 Stačilo mu přečíst si scénář
  a zkoušky v divadle.
 • 00:21:24 Doma nerecitoval
  nebo si nepřeříkával text nahlas,
 • 00:21:29 to už musel mít dlouhé monology,
  aby nad tím hodinu seděl,
 • 00:21:34 ale to si jenom četl
  nebo si zaškrtával.
 • 00:21:39 Nikdy před představením
  si nečetl scénář.
 • 00:21:42 Líbíš se jí.
  Budoucnost máš zajištěnou.
 • 00:21:46 -Já?
  -Jo.
 • 00:21:48 -To by mi ještě scházelo.
  -Co? Nejsi rád?
 • 00:21:53 -Rád... Výsosti, mám před svatbou!
  -No a co, nevěsta je v Anglii, ne?
 • 00:22:01 Právě že ne,
  přijela do Petrohradu.
 • 00:22:04 Kapitáne, vy jste zde?
 • 00:22:09 Když nebylo v sále dobré publikum,
  byl schopen skočit nějaký výstup
 • 00:22:15 a jít od toho.
 • 00:22:19 Byl v něm vůči hledišti najednou
  odstup a nebylo to asi fér.
 • 00:22:29 Byl schopen někdy zrychlovat
  divadelní představení,
 • 00:22:33 hlavně odpolední.
 • 00:22:36 Zažil jsem pro mne
  tragickou příhodu.
 • 00:22:39 V hledišti nebylo to odpoledne
  moc lidí, tak se rozhodl,
 • 00:22:45 že se představení "sjede"
  trošku rychleji.
 • 00:22:49 Chodil jsem do divadla
  na svůj výstup půlhodiny
 • 00:22:52 před začátkem, kdy mám jít
  na jeviště, kdy vím,
 • 00:22:56 kdy na mne dojde ten výstup.
 • 00:22:58 Došel jsem do divadla,
  jak jsem běžně chodil,
 • 00:23:02 a představení už bylo v momentě,
  kdy jsem měl jít na jeviště.
 • 00:23:07 Na jeviště jsem nevešel
  a měl jsem pokutu
 • 00:23:10 za prošvihnuté představení.
 • 00:23:13 Bůh to suď, že bezdůvodně,
  jestli mne podezříváte
 • 00:23:18 z něčeho špatného.
 • 00:23:21 Báječně to hraješ, komediantko!
  Drzé čelo lepší než poplužní dvůr.
 • 00:23:30 -Ven z toho koše, darebáku!
  -Necháš to prádlo!
 • 00:23:35 To není žádný rozum hrabat
  se v prádle od vaší paní!
 • 00:23:41 Včera v tomto koši někoho odnesli
  z mého domu.
 • 00:23:44 Proč by tam dnes nemohl být zas?
 • 00:23:46 Že je v mém domě, to vím určitě,
  vím to z nejlepšího pramene!
 • 00:23:51 Má žárlivost má hlavu a patu,
  ven z toho koše, darebáku!
 • 00:23:55 Každé divadlo má určitou dobu,
  kdy je na vrcholu.
 • 00:24:00 Čím je divadlo zavedenější,
  tak je ta doba delší.
 • 00:24:06 Divadlo E. F. Buriana -
  tak celá dramaturgie divadel
 • 00:24:11 se změnila okupací.
 • 00:24:13 V letech 1968-69 hodně lidí
  bylo vyhozeno: hodně ředitelů,
 • 00:24:18 dramaturgů, pak šli i herci
  v 70. letech.
 • 00:24:23 To byla politická situace.
 • 00:24:28 Začal se hrát zvláštní repertoár.
 • 00:24:32 Někdy, teď bych na to divadlo
  nasazoval, ale to bych nerad,
 • 00:24:37 byly tam totální blbosti,
  ale mezi tím byly hry,
 • 00:24:42 které si zasluhovaly pozornost.
 • 00:24:44 Tam to bylo trošku nahoru, dolů.
 • 00:24:48 To divadlo pak procházelo
  návštěvnickou krizí,
 • 00:24:51 to souviselo s repertoárem
  a ideologií.
 • 00:24:56 Obtížně se za vedení Josefa Větrovce
  z té krize dostávalo.
 • 00:25:01 Pak docházelo i k tomu,
  že odcházeli jednotliví členové,
 • 00:25:06 nebo došlo,
  jako v případě Josefa Langmilera,
 • 00:25:09 k nepohodnutí se na zkoušce.
 • 00:25:13 Musí to být zásadní věc,
  když je herec ochoten po dlouhé době
 • 00:25:17 angažmá s angažmá skoncovat.
 • 00:25:23 Působil tam po svém penzionování
  jen na třetinový úvazek,
 • 00:25:27 takže do divadla docházel občas
  a hrál tam menší role,
 • 00:25:31 i když tam byl předtím
  protagonistou.
 • 00:25:33 Pochopte... Pochopte, oč mi jde.
 • 00:25:39 -Oč vám jde?
  -Ona se skví tak bezpečně
 • 00:25:45 v záři své cti, že mé srdce si
  netroufá svou oddanost projevit.
 • 00:25:50 Ale kdybych k ní mohl přistoupit
  a usvědčit ji z něčeho,
 • 00:25:53 měl bych se nač odvolat
  a čím bojovat za svou touhu.
 • 00:25:57 Aha! No...
 • 00:26:02 Josef Langmiler byl v 60. letech
  veselá až renesanční osoba.
 • 00:26:08 V 70. letech s ním už asi
  taková sranda nebyla.
 • 00:26:12 Zažil jsem ho i v 60. letech.
 • 00:26:14 Že už s ním taková sranda nebyla
  v 70. letech,
 • 00:26:17 to souvisí s tím,
  co se hrálo.
 • 00:26:21 Hráli jsme hry
  ze Slovenského národního povstání
 • 00:26:23 a na jevištích pražských divadel
  bylo mnohdy víc partyzánů,
 • 00:26:26 než bylo v celém
  Slovenském národním povstání.
 • 00:26:28 To nemohlo jihočeského frajera bavit.
 • 00:26:30 Normalizace přinesla takový způsob
  herectví a takové divadelní hry,
 • 00:26:35 že to nebyla práce pro chlapa
  a to Langmiler věděl.
 • 00:26:40 S partyzány nemám žádné spojení.
 • 00:26:43 Chcete nám namluvit,
  že se v Salvadoru s nikým nestýkáte?
 • 00:26:48 S akreditovanými novináři
  a se sansalvadorskými advokáty.
 • 00:26:54 Hrajete o čas,
  a to vám není nic platné.
 • 00:26:57 Bylo by lepší, kdybyste konečně
  odpovídal na naše otázky.
 • 00:27:04 Zde, v Salvadoru, jsme na jevišti
  obranné bitvy proti komunismu!
 • 00:27:09 Nemám nic proti novinářům,
  kteří píší o zlořádech
 • 00:27:15 a nepořádcích ve své vlastní zemi!
 • 00:27:19 Ale jsem proti cizím novinářům,
  kteří šíří pomluvy
 • 00:27:22 o salvadorské armádě a policii.
 • 00:27:27 Nesouhlasím s tím,
  že se za normalizace zpronevěřil,
 • 00:27:32 že hrál v normalizačních filmech.
 • 00:27:35 Pro herce se musí jeho počínání
  za totality posuzovat jinak
 • 00:27:41 než u skladatele, spisovatele,
  malíře, kteří si mohou
 • 00:27:46 tvořit tzv. do šuplíku,
  když přijde těžká doba.
 • 00:27:49 Herec musí hrát a hrát teď.
 • 00:27:52 Kdyby řekl - je doba totality,
  hrát nebudu - a několik let nehrál,
 • 00:27:57 může se stát,
  že už to nikdy nedohoní.
 • 00:27:59 Zdravím, soudruzi, půjdeme na chvíli
  ke mně, tam to nebude hned hotové,
 • 00:28:03 a můžeme si ještě něco povědět.
 • 00:28:17 Nezlobte se, soudruzi, začnu zpříma:
  bojím se,
 • 00:28:20 že soudruh generální ředitel
  nebude spokojen s návrhem
 • 00:28:23 vašeho plánu a s vaší koncepcí
  technického rozvoje.
 • 00:28:28 -Nějak se o nás zmínil?
  -To ne, soudím tak
 • 00:28:31 z dosavadních pohovorů.
 • 00:28:35 Žádá nové věci,
  zmodernizování strojů,
 • 00:28:41 náměty pro další výrobu atd.
 • 00:28:47 Zaprvé složenky se neptají,
  to vlastně zadruhé,
 • 00:28:51 zaprvé člověk musí nějak
  své povolání vykonávat.
 • 00:28:55 Jsou 2 možnosti: buď od toho odejít,
  to někdy nejde - člověk na jevišti
 • 00:29:01 nebo před televizní kamerou
  chce být nejen kvůli prachům,
 • 00:29:05 ale i proto,
  že je to jeho zaměstnání.
 • 00:29:10 Nic jiného nebylo,
  tak co měl dělat?
 • 00:29:14 Nehrál jsem v tom nikdy,
  ale protože mi to nikdo nenabídl.
 • 00:29:18 Co odehrál v tom seriálu,
  aspoň se na to koukaly ženské,
 • 00:29:22 které ho měly rády.
 • 00:29:30 Vlasto, pivo dochází!
 • 00:29:33 Vystřídejte Soňu v pokladně,
  je tam už dlouho
 • 00:29:35 a začíná se plést!
 • 00:29:37 -Ty piješ?
  -Prosím tě, je to dospělý člověk.
 • 00:29:41 Nebýt to má dcera, porvu se o ni
  se všemi chlapy na světě!
 • 00:29:44 Zdá se mi,
  že jste si v klubu něco slíbili, ne?
 • 00:29:47 -No... -Vydržela jsem to
  ze všech holek nejdýl.
 • 00:29:51 Jdu udělat večeři, můžeme tě pozvat,
  jestli chceš.
 • 00:29:54 Děkuji, ale my jsme všichni tři
  už po jídle.
 • 00:29:57 Michalka udělala skvělou krmi.
  Je to dáma na vdávání.
 • 00:30:04 Ne abys do toho chvátala.
 • 00:30:07 Toho, kdo bude mít čest
  stát se tvých choťem,
 • 00:30:10 toho budeme sakra vybírat,
  viď, mami?
 • 00:30:13 -Nikoho nechci.
  -Jdu si něco sníst.
 • 00:30:17 Přijď potom,
  máme pro tebe fantastický projekt.
 • 00:30:21 Postavení herce je vždy složité
  v každé době
 • 00:30:25 a ta závislost herce na tom,
  zda dostaneme práci, roli,
 • 00:30:32 či nedostane, je strašná,
  a někdy i zničující.
 • 00:30:40 Nebyly to zase úkoly,
  kdy by musel tak předstírat
 • 00:30:45 v té postavě - jakousi pravověrnost,
  tak daleko to nešlo.
 • 00:30:54 -Čekáte na paní Holubovou?
  -Ano.
 • 00:31:00 Já zase čekám na slečnu Holubovou.
  Proč nejdete nahoru?
 • 00:31:07 Mám domluveno,
  že počkám tady.
 • 00:31:10 -Proč nejdete vy?
  -Tati, pojď!
 • 00:31:15 Jak vidíte, jdu.
 • 00:31:17 /dcera/Seriál ŽENA ZA PULTEM tátovi
  přinesla popularitu,
 • 00:31:21 ale spíš negativní,
  protože tam měl zápornou roli
 • 00:31:27 a podváděl hlavní představitelku
  Aničku Holubovou.
 • 00:31:32 Popularitu to přineslo v tom smyslu,
  že zvlášť ženy mu psaly
 • 00:31:36 výhrůžné dopisy,
  jak to té Aničce může dělat
 • 00:31:39 a že když ho viděly
  v té puntíkované kravatě,
 • 00:31:42 tak věděly, že zas Aničku podvede
  a že je to lump.
 • 00:31:49 Vím - za to, co jsem ti udělal,
  se na mne můžeš vykašlat,
 • 00:31:55 já se na tebe nemůžu zlobit.
 • 00:31:59 Myslel jsem si, že kdyby...
  Kdybys to přešla, takže...
 • 00:32:11 Bychom mohli spolu dobře
  a krásně žít.
 • 00:32:15 -My dva?
  -My dva.
 • 00:32:19 To nemohli.
 • 00:32:21 Jeho volný čas byl návrat
  do rodného kraje.
 • 00:32:24 Tam měl i kluky,
  se kterými chodil do lesa,
 • 00:32:28 měl rád myslivost,
  sledovat život v lese,
 • 00:32:32 odjet s klukama do lesa -
  dokud to šlo.
 • 00:32:36 /manželka/Bylo mu asi 42 let,
  kdy pilně studoval
 • 00:32:41 a udělal si myslivecké zkoušky.
 • 00:32:45 Les se mu stal vášní.
 • 00:32:48 Hodně času jsme trávili na chalupě,
  měl tam i revír.
 • 00:32:53 Bylo to úžasné období,
  velmi ho to těšilo.
 • 00:32:57 /dcera/V přírodě byl táta
  nejšťastnější.
 • 00:33:02 Městský život mu moc nevyhovoval,
  proto na chalupě byl šťastný.
 • 00:33:09 V Kamenici našel kamarády-myslivce,
  byla to parta lidí,
 • 00:33:13 kteří se měli moc rádi.
 • 00:33:16 Nebylo to jen o myslivosti,
  ale o vztazích,
 • 00:33:22 které byly spojené přírodou.
 • 00:33:26 Tím, že zůstal do konce života
  vesnickým klukem,
 • 00:33:32 tíhnul "k obyčejným" lidem.
 • 00:33:38 Zbožňoval lidi,
  když se chovali přirozeně,
 • 00:33:41 na nic si nehráli.
 • 00:33:43 Bylo mu tam nejlíp.
 • 00:33:44 Velké přátele měl v mysliveckém svazu
  - kamarády-myslivce.
 • 00:33:51 V Praze se večírků
  nebo společenských příležitostí
 • 00:33:57 moc neúčastnil.
 • 00:33:59 V divadle byl uzavřenější povahy,
  žil si svůj osobní život
 • 00:34:08 mimo divadlo.
 • 00:34:11 Měl mnoho známých,
  ale blízkých přátel moc neměl
 • 00:34:17 pro svou uzavřenost a prudkost.
 • 00:34:24 Byl ve svých soudech dost prudký,
  tím si dělal nepřátele.
 • 00:34:33 Držte hubu - vy i váš Nazanský!
 • 00:34:38 Na vašem místě bych se tu
  styděl objevit!
 • 00:34:43 Máte pro to osobní důvody?
 • 00:34:48 Vyprovodím tě odtud, mizero!
 • 00:34:58 Ty ostudo pluku!
 • 00:35:09 I když se to na první pohled nezdá,
  táta byl introvert.
 • 00:35:15 Myslím si, že kolikrát
  jeho reakce byly nepochopitelné,
 • 00:35:20 proč v tu chvíli tak reaguje,
  ale za tím byl schován
 • 00:35:25 jeho vnitřní svět.
 • 00:35:29 Taková skoro pudová nespokojenost
  se vším, i se sebou samým,
 • 00:35:36 s vlastním životem, osudem
  to jím cloumalo.
 • 00:35:55 /kolega/Pro mne to byl rovný chlap,
  který neudělal jedinou křivárnu
 • 00:36:02 to byl jeho velký program,
  který dodržel.
 • 00:36:08 Byl to chlap,
  který držel slovo.
 • 00:36:26 Dost se mi na něm líbilo,
  že byl velkorysý.
 • 00:36:32 Nikdy mě nekontroloval přes peníze,
  co vydělal, to mi dal,
 • 00:36:37 i když vždy musel mít
  na panáka,
 • 00:36:40 ne že by mi dal všechno.
 • 00:36:43 Nikdy jsme se nehádali o peníze,
  to vůbec.
 • 00:36:46 Abych řekla pravdu,
  byly mu lhostejné.
 • 00:36:54 Manželství nebylo jednoduché,
  oba jsme byli temperamentní,
 • 00:37:01 on byl hodně svérázný.
 • 00:37:05 Dlouho vám to nevadí,
  ale přišly třeba situace,
 • 00:37:09 kdy jsem točila 12 hodin denně
  a potřebovala jsem, aby mi pomohl.
 • 00:37:15 Říkala jsem mu:
  "Aspoň, prosím tě, vyluxuj,
 • 00:37:19 večer luxovat nemůžu."
 • 00:37:21 On mi řekl: "Plazíš se?
  Já ne."
 • 00:37:25 Hned mě vytočil.
 • 00:37:29 Když luxoval,
  tak luxoval s cigárem,
 • 00:37:32 odklepnul si na zem,
  přeluxoval to.
 • 00:37:36 Říkal, že i pohled
  na fyzickou práci je mu odporný.
 • 00:37:44 Už zas! Jardo, kolik je hodin?
  Kluk zase přijde pozdě!
 • 00:37:49 -Co blbneš, strejdo?
  -Svět je vzhůru nohama,
 • 00:37:53 tak se ho snažím pár minut denně
  vidět normálně.
 • 00:38:03 V jedné fázi života nastal Pepíkovi
  problém, který se stává všem,
 • 00:38:08 když se člověk musí odhodlat
  k třetím zubům.
 • 00:38:16 S tím Pepík bojoval dost.
 • 00:38:22 Nikdy se nepodařilo vyrobit
  takovou protézu,
 • 00:38:27 která by mu na 100 % seděla.
 • 00:38:31 Špatně to nesl,
  nejen v osobním životě.
 • 00:38:37 Styděl se za to,
  byl obrovský gurmán,
 • 00:38:41 a najednou nemohl jíst,
  kousat, jídlo si vychutnat.
 • 00:38:47 I v rámci profese měl problém
  se správným vyslovováním.
 • 00:38:53 Nemohl se opřít do hlasu,
  začal se stahovat do ústraní,
 • 00:39:00 cítil to jako svůj handicap.
 • 00:39:03 Proměnilo ho to částečně.
 • 00:39:14 Den je krásný, den je krásný,
  den je krásný s tebou, s tebou.
 • 00:39:39 Když šel do penze,
  bylo rolí míň.
 • 00:39:43 Měl problémy s chrupem.
 • 00:39:46 I když měl nabídky,
  divadlo se mu nechtělo hrát.
 • 00:39:52 Divadlo ho přestávalo těšit,
  neměl ty správné režiséry a hry.
 • 00:40:02 Uzavíral se do sebe.
 • 00:40:05 V naší profesi je to tak:
  Pepík byl ideálním představitelem
 • 00:40:10 hlavních mužských rolí.
 • 00:40:13 Herec se pak musí rozhodnout,
  když ty role přestává dostávat,
 • 00:40:18 tak je pak každý oťuknut,
  zda vezme menší roli,
 • 00:40:21 nebo nevezme.
 • 00:40:25 Pepík se rozhodl,
  že menší role brát nebude.
 • 00:40:30 Ale to pak člověka dovede,
  což se možná stalo i jemu,
 • 00:40:35 do stavu, kdy mu velké nejsou
  nabízeny, pak ani ty malé,
 • 00:40:40 a člověk se octne trošku mimo,
  což se možná stalo jemu.
 • 00:40:47 Rozčiluje mě, že škodná se dělí
  na zákonem povolenou a nepovolenou.
 • 00:40:51 -To je jasné: např. káně myšilov...
  -Se škodnou je mi to taky jasné,
 • 00:40:55 ale chtěl bych střelit
  vašeho švagra,
 • 00:40:57 a ten bude asi zákonem nepovolený.
 • 00:41:01 Snad byste nechtěl schválně
  střílet po lidech?
 • 00:41:04 To vám nestačí ti,
  co trefíme omylem? Pojď, Asto.
 • 00:41:09 Kdepak je, pane doktore,
  vaše roztomilá spolupracovnice?
 • 00:41:12 To je to, asi bude s vaším
  roztomilým Alfonsem někde v křoví.
 • 00:41:17 Pepík pak odešel do penze.
 • 00:41:20 Nevím, jak to bylo mezi Větrovcem
  a jím dohovořeno,
 • 00:41:26 ale jednoho dne toho nechal.
 • 00:41:31 Myslím, že trošku se vztekem,
  jako že už toho mám dost,
 • 00:41:36 nebudu tady sloužit.
 • 00:41:38 Nebyl to smířlivý odchod
  z divadla.
 • 00:41:42 Jednou u nás režíroval
  nějaký Slovák
 • 00:41:44 a hrála se hra NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY,
  což je Dürrematův krásný text.
 • 00:41:48 Přišel na jeviště, celé to odbrblal
  a ten Slovák mu říká:
 • 00:41:52 "A to bolo čo, pan Langmiler?
  On se na něj ani nepodíval,
 • 00:41:56 díval se na Větrovce,
 • 00:41:59 který byl tehdy ředitelem
  a říkal mu:
 • 00:42:01 "Pepíku, je půl druhé, můžu počkat,
  až budeš ve 2 hodiny v kanceláři,
 • 00:42:05 ale co by to mělo za smysl.
 • 00:42:07 Dávám výpověď hned, na tomto místě.
  Je to výpověď vteřinová."
 • 00:42:12 To řekl Josef Langmiler
  a z Divadla E. F. Buriana odešel
 • 00:42:14 a už tam nikdy nevstoupil.
 • 00:42:18 -Naďa Letenská.
  -Pepík Langmiler.
 • 00:42:22 Naďěnko, ahoj, pamatuješ
  ve Slamáku jsme spolu hráli.
 • 00:42:27 -Pamatuji.
  -Posaď se.
 • 00:42:30 /přítel/Herectví měl rád,
  bez něj život ztratil cenu.
 • 00:42:36 Když si to uvědomil,
  začal se tím užírat.
 • 00:42:41 Ztratil mobilizační tah.
 • 00:42:48 Smířil se s tím,
  že už nebude hercem
 • 00:42:51 a že už život pro něj
  nemá cenu.
 • 00:42:55 Psychicky se připravoval,
  že už vlastně není.
 • 00:43:12 Byl pak dost samotářský.
 • 00:43:16 Byl rád na chalupě,
  byl tu od jara do podzimu,
 • 00:43:21 já jsem za ním jezdila
  každou sobotu a neděli,
 • 00:43:24 protože jsem musela pracovat.
 • 00:43:26 Josef Langmiler byl
  vášnivý nimrod.
 • 00:43:30 Na konci života prodal
  všechny zbraně.
 • 00:43:33 To mě překvapilo a říkal jsem si:
  "Pozor, Josef Langmiler balí."
 • 00:43:40 Pak měl s myslivostí problém,
  že asi válečná výživa na něm
 • 00:43:46 zanechala stopy
  měl odvápnění kostí.
 • 00:43:53 Měl problémy s chůzí.
 • 00:43:56 Hony jsou velmi namáhavé,
  tak s tím pomalu a nerad přestával.
 • 00:44:06 Byl z toho nešťastný,
  protože hony miloval,
 • 00:44:10 být v přírodě.
 • 00:44:11 Žil sám.
 • 00:44:13 Ptal jsem se ho,
  co tady dělá celý týden.
 • 00:44:15 Říkal, že v pátek pro něj kluci
  přijedou, bývalí kamarádi z mládí,
 • 00:44:20 odvezou ho do hospody,
  tam se opijí a zase ho vrátí zpátky.
 • 00:44:26 Říkal: "To je má zábava."
 • 00:44:28 Pak se už ani neuměl z ničeho
  radovat.
 • 00:44:32 To bylo hrozně nepříjemné,
  protože jsem třeba uvařila,
 • 00:44:38 taky co se máte po 40 letech bavit.
 • 00:44:42 Tak jsem třeba řekla:
  "Chutná ti to?"
 • 00:44:46 "Výborný!"
 • 00:44:49 Jeho popuzovalo,
  že by měl něco pochválit.
 • 00:44:55 Byl otrávený hrozně.
 • 00:44:58 Ztratil zájem o život.
  Nečetl, odmítal sledovat.
 • 00:45:02 Občas si pustil v televizi zprávy.
 • 00:45:06 Říkal jsem: "Raní tě mrtvice,
  nekoukej pořád doblba v zahradě."
 • 00:45:12 Říkal, že nic nestojí za nic.
  Rezignoval.
 • 00:45:17 Cítil jsem, že s ním nic nehne,
  že svůj život odepsal,
 • 00:45:22 nic od něj nečeká,
  tak proč jsem tady.
 • 00:45:27 To mu leželo v hlavě.
  Seděl a koukal do zahrady.
 • 00:45:33 Dostal se do nějaké deprese,
  nevím proč.
 • 00:45:39 Herci mají složitou psychiku tím,
  jak se vžívají do jiných postav.
 • 00:45:47 Psychika se strašně naruší.
 • 00:45:56 Máti, máti má, vy nevíte,
  jak láska je zlá.
 • 00:46:05 Přiveďte ho k nám,
  vždyť já ho ráda ze srdce mám.
 • 00:46:14 Přiveďte ho k nám,
  vždyť já ho ráda ze srdce mám.
 • 00:46:22 Člověk stárne úměrně tomu,
  aspoň tomu věřím,
 • 00:46:27 podle toho, jak pracuje.
 • 00:46:29 Má se pracovat co nejdéle,
  protože dokud je člověk
 • 00:46:32 zapojen do procesu,
  nestárne.
 • 00:46:36 Je strašně důležité pracovat
  a mít zájmy.
 • 00:46:40 -Pane šéf, neměli by tam něco jiného?
  -Mám, ale tohle se líbí nejvíc.
 • 00:46:45 A máme jaro,
  to je od pana Hašlera.
 • 00:46:50 Právě proto. Za tyhle peníze by to
  mohli nechat nebo tam dát jiný kus.
 • 00:46:55 Kdy tady naposled vydělali
  pětikorunu?
 • 00:46:57 Díky, pane doktore.
  Za takové peníze vám rád vyhovím.
 • 00:47:03 Dám tam něco jiného,
  budete moc spokojen.
 • 00:47:10 HUDBA
 • 00:47:15 To snad ne... Já se to nenaučím,
  už ani tady není klid.
 • 00:47:24 Ten je nějaký cimprlich,
  hrajte dál, nenechte si od takového
 • 00:47:28 nic nakukat.
 • 00:47:31 Mrtvici dostal v 80 letech,
  to bylo dost pozdě, na chalupě.
 • 00:47:44 Člověk až žasne, jak se to stane,
  protože to přijde najednou.
 • 00:47:52 Celá rodina jsme byli v kuchyni,
  s dcerou jsem vařila,
 • 00:47:57 děti běhaly kolem,
  on seděl u stolu a jedl.
 • 00:48:03 Povídám: "Evo, on nějak špatně jí."
 • 00:48:08 Stalo se to při jídle.
 • 00:48:10 Koukáte jako blázen,
  co ten život přinese.
 • 00:48:13 Dcera mi to nevěřila,
  že je to možné.
 • 00:48:17 Říká: "Co blázníš, mami?"
 • 00:48:20 Pak povídá "Jé!
  a už jsme volali sanitku.
 • 00:48:23 /dcera/Paradoxně u herce
  s vynikajícím hlasem postihla
 • 00:48:27 mrtvice řečové centrum.
 • 00:48:31 Pak se to trochu zlepšilo,
  ale mluvení mu dělalo problémy.
 • 00:48:38 Domluvil se,
  ale už to nebylo o povídání.
 • 00:48:43 Asi rok poté,
  co ho postihla mrtvice,
 • 00:48:47 upadl na schodech
  a zlomil si stehenní kost.
 • 00:48:52 Ihned byl převezen do nemocnice,
  kde mu operativně kost spravili,
 • 00:48:58 ale tělo už nebylo tak silné,
  pak drobnou nehodou doma,
 • 00:49:05 že špatně dosedl na židli,
  si zlomil druhou nohu v krčku.
 • 00:49:11 Tam už neměl sílu se zpátky
  postavit na nohy
 • 00:49:17 a tam začíná nejsmutnější konec
  jeho života.
 • 00:49:23 /manželka/Celou dobu jsem se o něj
  starala, přestala jsem pracovat,
 • 00:49:26 protože nebyl mobilní
  a stav se stále zhoršoval.
 • 00:49:32 Potřeboval mou neustálou péči.
 • 00:49:35 Pak to došlo tak daleko,
  že jsem to nezvládla
 • 00:49:39 a musela jsem ho dát
  do péče lékařů.
 • 00:49:44 Tím chci poděkovat
  Nemocnici Na Františku.
 • 00:49:50 Dlouhé měsíce strávil v LDN.
 • 00:49:53 Tehdy jsem potkal jeho ženu Evu,
  ptal jsem se, jak na tom je.
 • 00:49:59 Řekla, že velmi špatně.
 • 00:50:01 Ptal jsem se,
  zda se mám jít za ním podívat.
 • 00:50:04 Eva mi řekla,
  že mne asi nepozná.
 • 00:50:07 Nenašel jsem v sobě tu sílu,
  nešel jsem tam.
 • 00:50:11 V době, kdy byl
  schopen mluvit,
 • 00:50:14 tak mě při návštěvách prosil,
  abych mu pomohla,
 • 00:50:20 že chce strašně umřít,
  ale že mu to nejde.
 • 00:50:29 Postupně odcházel,
  až jednoho dne odešel úplně.
 • 00:50:38 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2010

Související