iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 9. 2017
22:35 na ČT art

1 2 3 4 5

3 hlasy
3520
zhlédnutí

Artmix

Nová Tate Modern – rok poté

52 minut o výtvarném umění

52 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Artmix

 • 00:00:32 Dokážete si představit babí
  léto bez umění?
 • 00:00:35 My ne. A tak jsme tady
  po prázdninách znovu s Artmixem
 • 00:00:38 a v jeho prvním podzimním
  vydání
 • 00:00:40 jsme pro vás připravili
  překvapení -
 • 00:00:42 ikonu současné světové umělecké
  scény,
 • 00:00:44 londýnskou Tate Modern,
 • 00:00:47 která před rokem
  otevřela novou budovu!
 • 00:00:56 Tate Modern je jedno
  z nejpopulárnějších
 • 00:00:58 světových uměleckých muzeí.
 • 00:01:00 Změnilo Londýn už při svém
  otevření v roce 2000.
 • 00:01:03 Přední světoví architekti
 • 00:01:05 Jacques Herzog
  a Pierre de Meuron
 • 00:01:07 přeměnili budovu bývalé
  elektrárny
 • 00:01:09 Bankside Power Station
  na moderní sídlo britské sbírky
 • 00:01:13 mezinárodního moderního
  a současného umění.
 • 00:01:29 Otevření Tate Modern
  zásadním způsobem ovlivnilo
 • 00:01:31 kulturní, společenský
  a umělecký život města.
 • 00:01:35 A především výrazně oživilo
  zdejší stranu nábřeží,
 • 00:01:38 což navíc podpořila i stavba
  ocelového pěšího mostu.
 • 00:01:42 Millenium Bridge byl jeden
  z architektonických projektů
 • 00:01:45 nového tisíciletí,
  který byl v Londýně odstartován
 • 00:01:48 a slavnostně otevřen v témže
  roce jako Tate - tedy 2000.
 • 00:01:55 Tím, že spojuje hlavní čtvrť
  City a Bankside,
 • 00:01:57 část Southwarku,
  znamená velkou změnu,
 • 00:02:00 zejména v přístupu na jižní
  nábřeží.
 • 00:02:03 A tak všichni, kdo přicházejí
  na tento břeh Temže,
 • 00:02:05 doslova vlétnou do náruče
  Tate Modern.
 • 00:02:20 Původní budovu, která se nazývá
  Boiler House - tedy Kotelna,
 • 00:02:22 Herzog a de Meuron přeměnili
 • 00:02:24 na galerie, studia, učebny
  a veřejný prostor.
 • 00:02:28 Dominantou galerie
  je Turbine Hall,
 • 00:02:31 tedy hala, kde se kdysi
  nacházel
 • 00:02:33 elektrický generátor původní
  elektrárny.
 • 00:02:35 Z té architekti vytvořili
  nový otevřený prostor
 • 00:02:37 určený pro speciální projekty.
 • 00:02:40 Tahle dech beroucí hala
  je dlouhá 152 metrů,
 • 00:02:43 vysoká sedm poschodí
  a její plocha měří 3 400 m2.
 • 00:02:48 V minulosti tu přestavili
  své instalace
 • 00:02:51 umělci jako je například
  Louise Bourgeois, Anish Kapoor,
 • 00:02:53 Olafur Elliason, Bruce Nauman
  a mnozí další.
 • 00:03:09 75% vystavených děl
  bylo zakoupeno během 15 let.
 • 00:03:13 Nová prezentace sbírky
  jde daleko
 • 00:03:15 za tradiční chronologicky
  uspořádané žánry a ismy.
 • 00:03:19 Nabízí rozšířené dějiny umění.
 • 00:03:22 Klade důraz na to, jak umělci
  pracují,
 • 00:03:24 jaká je jejich motivace,
 • 00:03:26 jaké materiály a metody
  používají
 • 00:03:28 a jak jejich umění vnímáme
  dnes.
 • 00:03:31 Najdete tu obrazy, sochy,
  instalace,
 • 00:03:34 fotografie a nová média více
  než 300 umělců z celého světa.
 • 00:03:39 Světová díla Légera, Picassa,
  Matisse, Dalího,
 • 00:03:42 Ernsta, Magritta, Miroa,
  Vasarelyho,
 • 00:03:45 Kandinského, Caldera,
  Lichtensteina, Warhola,
 • 00:03:48 Rothka a mnoha dalších,
  se setkávají
 • 00:03:51 s novými akvizicemi současných,
 • 00:03:54 pro veřejnost možná méně
  známých umělců.
 • 00:03:57 A tak jednotlivé expozice,
  většinou uspořádané tématicky,
 • 00:04:00 umožňují divákům
  udělat si komplexní představu
 • 00:04:03 o historickém i současném
  zároveň.
 • 00:04:11 4 patra nabízejí 4 rozdílné
  přístupy k modernímu umění.
 • 00:04:15 Jednotlivé expozice zkoumají
  nejen umění
 • 00:04:18 Evropy nebo Spojených států
  amerických,
 • 00:04:20 ale ukazují i umění velkých
  metropolí
 • 00:04:23 jako je Tokio, Buenos Aires,
  ale třeba také Záhřeb,
 • 00:04:26 čímž dokumentují mezinárodně
  propojenou uměleckou scénu.
 • 00:04:31 Najdete tu také výstavní
  prostory pro sólo projekty.
 • 00:04:47 A kromě toho samozřejmě Tate
 • 00:04:49 pořádá několikrát do roka
  rozsáhlé výstavy.
 • 00:04:52 Jednou z nich je například
  právě probíhající
 • 00:04:54 retrospektiva
  Alberta Giacomettiho.
 • 00:05:24 A protože Tate Modern přivítá
  ročně
 • 00:05:26 více než 5 milionů návštěvníků,
  což je zhruba 2x tolik,
 • 00:05:29 než na co byla projektována,
  rozhodlo se její vedení
 • 00:05:32 rozšířit galerii o novou
  budovu.
 • 00:05:35 V roce 2006 zadalo tento úkol
  opět švýcarské dvojici
 • 00:05:38 Herzog - de Meuron.
  A o deset let později,
 • 00:05:41 v červnu 2016 pak byla tato
  nová futuristická
 • 00:05:44 originální přístavba v podobě
  desetipatrové pyramidy
 • 00:05:48 zpřístupněna veřejnosti.
 • 00:05:50 A tak se zrodila další ikona,
  která povýšila galerii,
 • 00:05:53 architekturu a vylepšila okolní
  veřejný prostor.
 • 00:06:02 Věž ve tvaru zprohýbaného
  trojúhelníku
 • 00:06:03 je 64 a půl metru vysoká.
 • 00:06:06 Má unikátní fasádu, na kterou
  bylo použito 336 000 cihel
 • 00:06:10 a dovoluje světlu
  pronikat dovnitř během dne
 • 00:06:13 a vyzařovat ven večer.
 • 00:06:16 Horizontální dlouhá okna
 • 00:06:18 nabízejí zajímavé pohledy
  do různých stran.
 • 00:06:21 Londýňané ji ihned začali
  přezdívat Switch House,
 • 00:06:23 protože stojí v místě,
  kde původně byla rozvodna.
 • 00:06:27 Oficiálně nese název
  Blavatnik Building -
 • 00:06:29 tedy po svém mecenášovi,
  kterým je bývalý
 • 00:06:32 ukrajinský rodák z Oděsy -
  miliardář Len Blavatnik.
 • 00:06:35 Ten je v současnosti jedním
  z nejbohatším mužů
 • 00:06:37 Velké Británie a vznik nové
  budovy významně podpořil.
 • 00:06:58 Použití cihel v návrhu
  bylo šťastné rozhodnutí,
 • 00:07:01 protože v původní verzi
  to měla být skleněná budova.
 • 00:07:05 Pak se ale architektům i vedení
  Tate zdálo,
 • 00:07:07 že vypadá spíš jako sídlo
  nějaké firmy,
 • 00:07:10 a tak začali studovat původní
  budovu elektrárny
 • 00:07:13 a snažili se přijít na způsob,
 • 00:07:15 jak její cihlové stěny využít
  u nové stavby.
 • 00:07:18 Záměrně tedy modernizovali
  cihly z 30. let.
 • 00:07:28 Stará a nová budova skvěle fungují
  jako celek.
 • 00:07:32 Switch House byla vyhodnocena
  nejlepším
 • 00:07:34 novým evropským muzeem
 • 00:07:36 a nejzajímavější dokončenou
  stavbou roku 2016.
 • 00:07:53 Unikátní je betonové podzemí
  nové budovy zvané Tanks.
 • 00:07:56 Tady skutečně bývaly
  obří tanky,
 • 00:07:59 nádrže na ropu
  určenou k pohonu turbín.
 • 00:08:03 Dnes poskytují obrovské
  možnosti pro živé umění.
 • 00:08:06 Pořádají se tu performance,
  divadelní i taneční představení
 • 00:08:10 a prostory umožňují
  představit rozměrné instalace.
 • 00:08:32 A právě tyto bývalé nádrže
  se staly základem nové budovy,
 • 00:08:34 která se z nich vytáčí nahoru.
 • 00:08:44 Prostor mezi patry nabízí
  zajímavé průhledy
 • 00:08:46 mezi betonovým pláštěm
  a cihlovou fasádou.
 • 00:09:11 Obě části Tate Modern pak
  uvnitř spojuje železná lávka.
 • 00:09:30 Nový Switch House
  má deset podlaží,
 • 00:09:32 kde jsou umístěny výstavní
  sály, kavárny, bary,
 • 00:09:35 restaurace, přednáškové sály,
  učebny,
 • 00:09:38 místnosti pro členy klubu,
 • 00:09:40 prostory pro projekce a další
  akce.
 • 00:09:43 Původní prostory stávající
  Tate Modern
 • 00:09:45 se tak rozšířily o 60%.
 • 00:10:06 A úplně nahoře vás čeká
  nejkrásnější panorama Londýna.
 • 00:10:10 Uznejte, že tenhle výhled
 • 00:10:13 a k tomu spousta umění
  ke shlédnutí zdarma,
 • 00:10:16 za výlet do Londýna určitě
  stojí.
 • 00:10:33 Zdejší vyhlídka umožňuje
  prohlédnout si Londýn
 • 00:10:36 ze všech světových stran.
 • 00:10:48 A byla to ona, která se stala
  předmětem velké kritiky,
 • 00:10:51 protože miliony návštěvníků
  shlížejí
 • 00:10:54 přímo naproti do soukromých
  bytů,
 • 00:10:57 které tu máte jako na dlani.
 • 00:11:27 -Jednou z ústředních myšlenek
  Tate jako muzea
 • 00:11:31 je propojit film, fotografii,
  instalaci,
 • 00:11:34 malbu i sochu, protože je to
  součástí širší praxe.
 • 00:11:42 Nechceme mít prostor jen pro
  fotografii
 • 00:11:44 a prostor jen pro film,
  například.
 • 00:11:48 Může to působit trochu složitě,
  ale je to také důležité.
 • 00:11:54 Dává vám to představu
 • 00:11:56 o složitosti kultury,
  v níž žijeme.
 • 00:12:11 Zde stojíme v jednom
  z největších
 • 00:12:14 výstavních sálů v Tate Modern.
 • 00:12:18 Tohle je dílo
  Magdaleny Abakanowicz,
 • 00:12:21 vytvořila ho pro benátské
  Biennale.
 • 00:12:24 Je vyrobené z neuvěřitelně
  široké škály různých materiálů,
 • 00:12:27 včetně například sisalu
  či nylonu.
 • 00:12:31 Jsou to všechno různé způsoby,
  jak tyto podivné tvary
 • 00:12:33 takříkajíc zabalit.
 • 00:12:36 S ohledem na naši sbírku
  je důležité
 • 00:12:38 mít prostor a kapacitu
  k vystavování děl
 • 00:12:40 takovýchto rozměrů.
 • 00:12:43 Ale také, a to jsme říkali
  obzvlášť hodně veřejně,
 • 00:12:46 dát přímo v ohnisku našich
  expozic prostor
 • 00:12:49 umělkyním-ženám.
 • 00:12:55 Tradičně měli převahu
  umělci-muži
 • 00:12:57 a my jsme přišli s programem,
 • 00:12:59 který má tuto disproporci
  vyvážit.
 • 00:13:03 Tento sál je tedy svým způsobem
  symbolem tohoto přístupu,
 • 00:13:06 i našeho širšího pohledu
  na svět.
 • 00:13:10 V tomto smyslu je tato výstavní
  síň
 • 00:13:14 jednou z mých nejoblíbenějších.
 • 00:13:29 Když jsme otevřeli poprvé,
  v roce 2000,
 • 00:13:34 byla to velmi významná událost
  a šlo o to
 • 00:13:37 koncipovat jednotlivé expozice
  v rámci sbírky podle tématu.
 • 00:13:41 A takto Tate Modern pojímá
  expozice i nadále.
 • 00:13:45 V této místnosti tedy vidíme
  koláž
 • 00:13:47 a její proměny za několik
  generací.
 • 00:13:52 Od kubismu a Picassa
  přes Merz Kurta Schwitterse
 • 00:13:55 až po umělce,
  kteří působili v 60. letech,
 • 00:13:58 jako je například Jiří Kolář
  a Běla Kolářová.
 • 00:14:01 Důvod proč o tom vůbec
  přemýšlet,
 • 00:14:03 je, myslím, snaha udělat si
  nějakou představu
 • 00:14:06 o historickém i současném.
 • 00:14:09 Takže se na věc díváme
  z pohledu
 • 00:14:11 celých 120 let, nikoli jen
  z perspektivy současnosti.
 • 00:14:21 Přes tuto místnost se přenášíme
  do konkrétního okamžiku
 • 00:14:26 v dějinách -
  Biennale roku 1970 v Tokiu.
 • 00:14:33 Podívali jsme se tam na umělce,
  kteří se tehdy v Tokiu sešli
 • 00:14:37 z Evropy, Ameriky a Japonska,
  a pokusili se dát dohromady
 • 00:14:41 příklady jejich děl tak,
  aby vznikl dojem okamžiku,
 • 00:14:44 který byl svým způsobem
  mezinárodním setkáním.
 • 00:14:48 Ze stejné snahy vychází
 • 00:14:50 i směřování naší práce
  v Tate Modern -
 • 00:14:52 odkrývat pojítka
  mezi jednotlivými zeměmi.
 • 00:14:55 Máte zde tedy britské umělce,
  např. Johna Leythona,
 • 00:14:58 Luciana Fabra,
  ale i korejského umělce Li Bo.
 • 00:15:15 Tohle je dílo Sheely Gowda,
  indické umělkyně z Bangalore.
 • 00:15:21 Je vyrobené z milionů pramínků
  vlasů, lidských vlasů,
 • 00:15:26 a ocelových nárazníků z aut.
 • 00:15:29 Podle toho, co vím, v místní
  komunitě
 • 00:15:32 se vlasy pokládají za talisman
  proti nehodám.
 • 00:15:36 Vlasy se tu vozí omotané kolem
  nárazníků,
 • 00:15:38 takže když jedete po ulici,
 • 00:15:40 máte kolem nárazníku obtočené
  vlasy,
 • 00:15:42 aby vás chránily před nehodami.
 • 00:15:48 Sheela Gowda tuto představu
  pojala poněkud monumentálně.
 • 00:15:53 Je to zamyšlení nad jemností
  oproti síle,
 • 00:15:56 ochrannou silou oceli,
  kterou drží ve vzduchu
 • 00:15:59 obrovské množství vlasových
  pramínků.
 • 00:16:05 Umělkyně tedy pokládá otázky
  zaměřené na materiály,
 • 00:16:08 které jsou mnohovrstevnaté.
 • 00:16:13 Celá tato část muzea
  je věnována umělcům
 • 00:16:16 pracujícím s různými druhy
  materiálů.
 • 00:16:31 -Od doby, kdy jsme Tate Modern
  v květnu roku 2000 otevřeli,
 • 00:16:35 se pokoušíme rozšiřovat sbírku
  tak,
 • 00:16:38 aby z ní byla cítit místa
  a prostředí,
 • 00:16:40 v nichž umělci pracují.
 • 00:16:42 Podstatnou součástí této snahy
  je zakládání
 • 00:16:45 celé řady různých výborů
  sestavených
 • 00:16:47 z jednotlivců, sponzorů
  a sběratelů,
 • 00:16:49 kteří Tate pomáhají
  v ambiciózní snaze
 • 00:16:52 propátrat svět umění a přinést
  z něj díla do naší sbírky.
 • 00:16:59 Já dohlížím na výbor
  pro Rusko a východní Evropu,
 • 00:17:05 který jsme založili
  před pěti lety.
 • 00:17:07 Celkem máme výborů 8.
 • 00:17:10 Za pomoci členů těchto výborů
  pořádáme průzkumné výpravy
 • 00:17:13 do různých koutů
  a před několika lety
 • 00:17:15 jsme měli to velké štěstí,
  že jsme navštívili
 • 00:17:18 Prahu a Bratislavu a tam
  spoustu ateliérů a umělců.
 • 00:17:21 Jak těch, které ve sbírce už
  máme,
 • 00:17:23 tak těch, které do ní, jak
  doufáme, v budoucnu přidáme.
 • 00:17:30 Máme samozřejmě i řadu umělců,
  kteří tvořili
 • 00:17:33 v dobách Československa,
  včetně Márii Bartuszové,
 • 00:17:37 jejíž práce je momentálně
  k vidění
 • 00:17:39 v galerii nově pořízených děl.
 • 00:17:41 Máme tu 6 nádherných kusů
  ze sádry,
 • 00:17:44 které dělala
  v 60. a 70. letech.
 • 00:17:49 Nedávno jsme otevřeli také
  výstavu
 • 00:17:51 nazvanou Unofficial Actions,
  věnovanou
 • 00:17:53 umělcům ze Střední Evropy,
 • 00:17:55 kteří tvořili v 60. a 70.
  letech.
 • 00:17:58 Je součástí tohoto křídla,
  které je věnované
 • 00:18:00 performativním činům a gestům,
  v nichž se angažovali
 • 00:18:03 jednotlivci
  i celá společenství.
 • 00:18:06 Byla to politicky vyhraněná
  doba.
 • 00:18:08 Umělci zařazení do této
  výstavy,
 • 00:18:11 kam patří například
  Milan Knížák, Július Koller
 • 00:18:13 a Jiří Kovanda,
  reagovali velice různě.
 • 00:18:16 Velmi často přitom odmítali
 • 00:18:18 jakékoli napojení
  na politické umění.
 • 00:18:30 Stojíme v síni,
  kde se vystavuje
 • 00:18:33 rumunská umělkyně Ana Lupas.
 • 00:18:35 Za námi vidíte fotografie
  plastik,
 • 00:18:38 které vytvořila v 60. letech
  v Transylvánii
 • 00:18:41 ve spolupráci s obyvateli
  tamního venkova.
 • 00:18:43 Později se je snažila
  zakonzervovat,
 • 00:18:46 a dala jim proto kovová
  pouzdra.
 • 00:18:48 Tyto kousky jsme získali teprve
  nedávno a jsme za ně moc rádi.
 • 00:18:52 S jejich získáním pomohl
  náš akviziční výbor
 • 00:18:55 pro východoevropské a ruské
  umění.
 • 00:18:57 Když byla galerie Tate Modern
  znovu otevřena
 • 00:18:59 loni v červnu 2016,
  záměrně jsme se rozhodli
 • 00:19:02 věnovat polovinu všech
  sólových prezentací
 • 00:19:05 hodně významným ženským
  umělkyním.
 • 00:19:11 Tate má celou řadu různých
  programových proudů.
 • 00:19:15 Jedním ze směrů,
  jemuž se také věnujeme,
 • 00:19:17 je inscenace a živé umění.
 • 00:19:20 V roce 2011 jsme zadali práci
  Kateřině Šedé.
 • 00:19:24 Chtěli jsme, aby v Londýně
 • 00:19:26 připravila jednodenní
  inscenaci.
 • 00:19:28 Pozvala 80 lidí z jedné vesnice
  v České republice,
 • 00:19:30 aby zde to představení
  sehráli.
 • 00:19:34 Akci doplnili i místní umělci.
 • 00:19:36 Došlo tu tedy ke spolupráci
  mezi účastníky inscenace
 • 00:19:39 z Čech a umělci žijícími
  v Londýně.
 • 00:19:45 ZPĚV
  Je ráno, je ráno
 • 00:19:51 nohama stíráš
  rosu na kolejích...
 • 00:19:59 -Tate Modern nebyla v žádným případě
  žádným centrem.
 • 00:20:02 Já jsem chtěla udělat
  střed vesnice takovej,
 • 00:20:04 jakej skutečně je.
  To znamená, že jsem hledala
 • 00:20:07 kostel, který je nejblíž
  té galerii.
 • 00:20:09 Já jsem se snažila tu obec
  nějak zviditelnit.
 • 00:20:11 Tím pádem se musela
  logicky nějak postavit.
 • 00:20:13 To je úplně jednoduchý.
 • 00:20:15 Snažila jsem se to udělat tak,
  že bych nekreslila
 • 00:20:18 nějaký pitomý linky na zem,
  ale chtěla jsem to
 • 00:20:20 udělal tak,
  abychom nějakým způsobem
 • 00:20:22 fungovali i s těma lidma,
  který žijou tam.
 • 00:20:24 Tem úkol byl, že mají dělat to,
  co dělají normálně přirozeně.
 • 00:20:27 To oni pochopitelně dělali.
 • 00:20:29 Potom to byly věci,
  který byly speciální,
 • 00:20:31 což byla třeba oslava narozenin.
  To nedělají úplně běžně,
 • 00:20:33 ale zrovna to na někoho
  vyšlo.
 • 00:20:35 A potom to byly věci, činnosti,
  které vznikaly spontánně.
 • 00:20:37 Kdy někdo začal hrát
  badminton,
 • 00:20:40 oni ho třeba nehrají,
  ale připojili se k sousedům,
 • 00:20:42 že to třeba hráli.
 • 00:20:43 Dokonce jsme tam představili
  auto,
 • 00:20:45 který se umývalo, nebo třeba
  profesionální překladatelka,
 • 00:20:48 tak ta měla dvě lekce
  českého jazyka.
 • 00:20:51 Nebo dělala prohlídku
  obcí.
 • 00:20:53 Takže tahle akce byla spíš
  nějaký impulz,
 • 00:20:56 kdy já jsem chtěla ty obyvatele
  nějakým způsobem,
 • 00:20:58 aby prošli nějakým typem
  zážitku.
 • 00:21:00 A zaprvé s nima na to přijít,
  co to bylo.
 • 00:21:04 Zadruhé - jak to ukázat
  tomu okolí.
 • 00:21:06 A potom navíc s tou obcí
  pokračovat.
 • 00:21:08 Autoři jsme prostě všichni.
  Já nechci,
 • 00:21:10 aby to pořád bylo tak,
  že já jsem někoho
 • 00:21:12 jenom zrežírovala.
  Já to považuju tak,
 • 00:21:14 že jsme všichni partneři
  a je to naše společná věc.
 • 00:21:16 Já jsem jenom začala
  a asi pravděpodobně
 • 00:21:18 nějakým způsobem v ní budu
  pokračovat
 • 00:21:20 z pozice toho, kdo to řídí.
  Ale rozhodně se nepovažuju
 • 00:21:23 za toho jedinýho tvůrce
  a oni jsou jenom ti,
 • 00:21:25 kdo naplňují tu ideu,
  tak to není.
 • 00:21:27 Oni sami tvořili
  jednotlivé detaily té věci.
 • 00:21:33 -Členové komisí jejichž pomocí
  Tate Modern
 • 00:21:34 buduje svoji sbírku
  nejsou kurátoři
 • 00:21:37 nebo historici umění,
  ale především
 • 00:21:39 významní sběratelé jednotlivých
  zemí,
 • 00:21:41 které si Tate vytipuje
  a následně osloví.
 • 00:21:44 Zástupcem pro Českou republiku
  je Robert Runták,
 • 00:21:47 sběratel, který vlastní
  rozsáhlou kolekci
 • 00:21:50 nejen českého,
  ale i evropského umění.
 • 00:21:52 Reprezentativní výběr z ní byl
  vystaven
 • 00:21:54 letos v zimě v Galerii
  výtvarného umění v Ostravě
 • 00:21:57 na výstavě nazvané
  Narušená imaginace.
 • 00:22:09 Diváci tak měli unikátní
  možnost
 • 00:22:11 seznámit se s tvorbou
  26 malířů,
 • 00:22:13 jejichž jména figurují
  na poli současné
 • 00:22:15 evropské umělecké scény.
 • 00:22:18 Dodejme jen, že repríza
  tohoto úspěšného projektu
 • 00:22:20 právě v těchto dnech
  probíhá v maďarském Szentendre
 • 00:22:23 nedaleko Budapešti
  a je klíčovou součástí
 • 00:22:25 17. Ročníku
  festivalu Art Capital.
 • 00:22:29 A protože jsme se při naší
  návštěvě v londýnské Tate
 • 00:22:31 s naším zástupcem setkali,
  zajímalo nás,
 • 00:22:34 jak akviziční komise funguje.
 • 00:22:38 -Funguje takovým způsobem,
  že každý člen naší komise
 • 00:22:40 každý rok zaplatí
  členský poplatek.
 • 00:22:44 Momentálně je to částka
  10 tisíc liber.
 • 00:22:50 A vzhledem k tomu,
  že ta naše komise
 • 00:22:52 má 34 členů,
  tak potom tyto peníze
 • 00:22:54 z těchto poplatků
  se dají dohromady
 • 00:22:56 a je to vlastně jeden z těch
  základních kamenů,
 • 00:22:59 jeden z těch základních fondů,
  které potom
 • 00:23:02 slouží Tate k tomu,
  aby pořídila umění
 • 00:23:05 právě z toho našeho regionu.
 • 00:23:07 Dá se říct,
  že naše komise každý rok
 • 00:23:09 dá dohromady zhruba
  350 tisíc liber
 • 00:23:12 a z toho se potom kupují
  nová umělecká díla do sbírky.
 • 00:23:19 Naše komise má 2krát za rok
  takové sezení.
 • 00:23:22 Na té první komisi
  se proberou nějaké návrhy,
 • 00:23:24 které přicházejí z různých
  zemí.
 • 00:23:26 Na základě návštěv ateliérů
  nebo kontaktu s galeristy.
 • 00:23:30 Udělá se seznam toho,
  co by se mohlo pořídit
 • 00:23:33 no a kurátoři po vzájemných
  diskuzích
 • 00:23:37 udělají nějaký finální výběr
  a o tom se potom hlasuje
 • 00:23:40 na podzimním zasedání,
  které probíhá zpravidla
 • 00:23:44 tady v Londýně.
  A většinou to bývá tak,
 • 00:23:46 že těch děl,
  která jsou vybraná,
 • 00:23:48 je víc než kolik je peněz,
  tak se něco musí vyřadit.
 • 00:23:51 A to probíhá tak,
  že hlasují členové akviziční komise
 • 00:23:54 a ta díla, která se třeba
  nedostanou,
 • 00:23:57 nebo nemají dostatečnou podporu,
  tak jsou potom vyřazena.
 • 00:24:00 A nebo se může stát to,
  co se děje poměrně často,
 • 00:24:02 že pokud jedno nebo dvě díla
  zůstanou stranou,
 • 00:24:05 tak potom některý z těch
  členů komise
 • 00:24:08 třeba nabídne to,
  že to zaplatí
 • 00:24:10 ze svých vlastních zdrojů
  a dílo se i tak
 • 00:24:13 dostane do sbírky.
  To se stává poměrně často.
 • 00:24:18 Je důležité zmínit,
  že ať už se dostávají
 • 00:24:20 díla do sbírky Tate
  jako koupená nebo darovaná,
 • 00:24:23 vždycky musí projít
  poměrně náročným výběrem
 • 00:24:26 a náročným posouzením
  skupiny kurátorů.
 • 00:24:29 A pokud kurátoři
  nejsou přesvědčeni o tom,
 • 00:24:32 že to dílo snese dostatečné
  měřítko,
 • 00:24:35 tak se do sbírky nedostane,
  i kdyby bylo darováno zdarma.
 • 00:24:42 Pro Tate
  je velmi důležitá perioda
 • 00:24:45 ve vztahu k východní Evropě
  v období 60., 70. let,
 • 00:24:49 kdy se přeci jenom umění
  ve východním bloku
 • 00:24:52 vyvíjelo trošku jiným způsobem
  než na západě.
 • 00:24:55 Vznikla tam poměrně jasná
  bariéra
 • 00:24:57 a čeští umělci
  se třeba nemohli dostat
 • 00:25:00 do kontaktu s těmi v západní
  Evropě.
 • 00:25:02 A i pro ty lidi,
  co žijí tady,
 • 00:25:05 nebylo tak úplně jednoduché
  toto umění poznat.
 • 00:25:07 A dneska se děje to,
  že se to jako kdyby dohání.
 • 00:25:10 Pokud zmíním nějaká jména,
  jako Kolíbal,
 • 00:25:13 Grygar...
  tak si myslím, že to jsou
 • 00:25:17 zrovna ti umělci,
  kteří můžou být pro Tate zajímaví.
 • 00:25:51 Po dvaceti letech se vrátil
  do Domu u Kamenného zvonu
 • 00:25:54 malíř a sochař Jaroslav Róna.
 • 00:25:56 A že toho od čtyřiceti
  do šedesáti let
 • 00:25:59 stihl hodně,
  jistě není pochyb.
 • 00:26:09 K vidění jsou tu modely
  plastik,
 • 00:26:11 jak realizovaných,
  které známe z mnoha míst
 • 00:26:13 naší republiky,
  tak i soutěžních návrhů,
 • 00:26:15 dále pak řada soch,
  velkoformátová i menší plátna,
 • 00:26:19 kresby, deníky z cest
  včetně ilustrací knih.
 • 00:26:27 Reprezentativní výběr
  autorových děl
 • 00:26:29 zaplnil dvě patra galerie,
  přízemí i přilehlý dvorek.
 • 00:26:33 Členitost Domu u kamenného
  zvonu,
 • 00:26:35 jeho zákoutí, výklenky
  i historie
 • 00:26:38 jsou pro dílo tohoto umělce
  jako stvořené.
 • 00:26:43 Protože Rónovy obrazy
  i plastiky
 • 00:26:45 jsou povětšinou plné příběhů,
  tajemství a překvapení.
 • 00:26:50 -To je starý téma,
  který mě už v dětství oslovovalo.
 • 00:26:55 Ten souboj toho malýho Davida
  s tím obrem Goliášem.
 • 00:27:01 Strašně mě to vzrušovalo.
 • 00:27:04 A znal jsem to z té písničky
  od Voskovce a Wericha.
 • 00:27:08 A je to David, který sedí
  na uříznuté hlavě Goliáše.
 • 00:27:14 A toho Davida jsem udělal
  podle fotografie,
 • 00:27:18 kterou jsem našel
  v National Geographic.
 • 00:27:21 Byla to fotka
  14letého Dalajlámy,
 • 00:27:24 toho současného,
  takového s tou asijskou tváří,
 • 00:27:30 a tohohle Goliáše jsem udělal
  podle fotky
 • 00:27:35 boxera těžké váhy
  Mika Tysona.
 • 00:27:38 Jenom jsem mu přidal tady ten
  turban.
 • 00:27:44 Já se vždycky vrátím
  kus zpátky,
 • 00:27:47 pak zase něco posunu,
  některý věci úplně zase
 • 00:27:49 připomínají moje raný věci.
 • 00:27:52 A já se pohybuju
  v jednom takovým tvaroslovným
 • 00:27:55 i tématickým, velkým sice,
  ale jednom objemu.
 • 00:28:01 A zrovna tohle bylo,
  že jsem chtěl udělat plastiku,
 • 00:28:05 která není plastická.
  Že prostě mě baví,
 • 00:28:10 když najednou zruším
  ten velký zážitek
 • 00:28:14 těch hmot
  a naopak jsem se to snažil
 • 00:28:18 udělat až takovou jako
  nudnou placku,
 • 00:28:21 která je ale jenom jemně
  oživená touhle kresbou.
 • 00:28:25 A přináší to vlastně
  takový zvláštní
 • 00:28:28 úplně zas jiný vzrušující
  plastický zážitek.
 • 00:28:32 Ale je to zážitek
  takový vyloženě haptický,
 • 00:28:38 že je potřeba si na to sáhnout,
  aby si to člověk užil.
 • 00:28:54 To je Jiří Stránský.
 • 00:28:56 Je to dárek
  k jeho pětaosmdesátinám.
 • 00:28:59 A já jsem si říkal,
  co bych mu namaloval
 • 00:29:02 k narozeninám.
  No a vyšel z toho jako
 • 00:29:06 vzpomínka na jeho mládí,
  na ty tábory
 • 00:29:11 těch nucených prací
  v Jáchymově,
 • 00:29:15 jak on tam musel dolovat
  uran.
 • 00:29:19 A já jsem namaloval
  ten lágr.
 • 00:29:23 A tady to je vlastně
  bolševický prase,
 • 00:29:26 nebo spíš bolševická svině,
  jo,
 • 00:29:29 která je vlastně drtí,
  všechny ty vězně,
 • 00:29:32 který jsou namačkaný
  v těch ohradách.
 • 00:29:37 A teď jsem mu to dal
  k těm narozeninám
 • 00:29:40 a on k hrůze celé své
  rodiny
 • 00:29:43 si to pověsil do ložnice.
 • 00:29:54 Když dlouho maluješ,
  tak tě pořád nebaví
 • 00:29:56 malovat hnědý, šedý,
  černý.
 • 00:29:59 Takže člověk si chce
  ty barvy užívat.
 • 00:30:03 Třeba jsem namaloval tady toho
  Hmyzího krále,
 • 00:30:07 protože mě baví někdy opustit
  ty závažný témata,
 • 00:30:11 který mají konkrétní příběhy
  a vyznění.
 • 00:30:14 A trochu se chci přiklonit
  k abstraktnějšímu projevu,
 • 00:30:19 ale jako abstrakce jako taková
  je mi vlastně
 • 00:30:22 vnitřně cizí,
  takže já se vlastně
 • 00:30:25 ocitnu na pomezí,
  že to je takový svět tvarů,
 • 00:30:29 ale pořád za ním je příroda
  nebo nějaký přírodní prvky
 • 00:30:34 a evokují takový zvláštní
  světy.
 • 00:30:47 To je úplně nový,
  jmenuje se to
 • 00:30:48 Vertikální robot.
 • 00:30:51 A ten robot
  je takový aktuální stvoření,
 • 00:30:54 protože lidi neustále pracují
  na výrobě robotů
 • 00:30:57 a mě baví dělat
  takový podivuhodný roboty,
 • 00:31:01 který si vymýšlím.
  Teďka zrovna taky realizuju
 • 00:31:05 velikou žulovou sochu
  robota,
 • 00:31:10 který zvedá nad hlavu
  lebku posledního člověka.
 • 00:31:15 Konec lidí,
  začátek doby robotů.
 • 00:31:23 Já jsem fanatický divák
  těch dokumentárních filmů
 • 00:31:26 z II. světový války.
 • 00:31:29 A vždycky při novým filmu,
  co vidím,
 • 00:31:31 se zase dovím
  úplně nový informace,
 • 00:31:34 který jsem nikdy v životě
  neslyšel.
 • 00:31:36 Je to neuvěřitelný!
  Tak samozřejmě
 • 00:31:39 ty obrazy z těch válek
  zpracovávám.
 • 00:31:44 Třeba jsem se docela dlouho
  zabýval válkou v Tichomoří.
 • 00:31:48 Takže tohle je takový obraz,
  který se k tomu váže.
 • 00:31:52 Ale mě baví dělat
  tyhle ty brutální tvary,
 • 00:31:57 tyhle ty betonový bunkry.
 • 00:32:00 Nějakým zvláštním způsobem mě to
  přitahuje.
 • 00:32:09 Tahle ta budova je pozoruhodná.
  Je to
 • 00:32:12 slavný chemický institut
  od Louise Kahna.
 • 00:32:18 A proto se to jmenuje
  Louis na procházce,
 • 00:32:21 protože to je jako malej
  Louis Kahn.
 • 00:32:25 Ale zasadil jsem ho
  do takový Godardovský atmosféry.
 • 00:32:30 Tady pán v baloňáku,
  mrtvola,
 • 00:32:36 podivní roboti...
  Protože mám rád Godarda -
 • 00:32:41 Alfaville, tyhle filmy.
 • 00:32:43 Tak se to prostě ve mně všechno
  propojuje.
 • 00:32:51 Jak hodně cestuju,
  nebo jsem cestoval do Itálie
 • 00:32:54 a furt se člověk setkává
  s náboženskými tématy,
 • 00:32:59 tak nakonec člověk zatouží
  sám taky něco udělat
 • 00:33:03 tohohle typu.
 • 00:33:06 Já jsem se nakonec rozhodl
  pro to bičování,
 • 00:33:09 protože oni tam ponižují
  člověka,
 • 00:33:14 který je vlastně,
  aniž by to tušili,
 • 00:33:20 tvůrce budoucích časů.
  A já jsem to vlastně
 • 00:33:25 udělal tak,
  že to je úplně jiná scéna,
 • 00:33:29 než se malovala.
 • 00:33:31 Nejsou tam vůbec přihlížející,
  Židi z Jeruzaléma.
 • 00:33:36 A celý se to odehrává
  v ruinách,
 • 00:33:40 v antických ruinách.
 • 00:33:43 Takže v tom obrazu,
  když by to člověk četl,
 • 00:33:46 je vlastně zakletá
  budoucnost toho,
 • 00:33:49 co se tam děje.
 • 00:33:51 Ale ta přítomnost
  nějaký světský moci
 • 00:33:55 a náboženský, je symbolizovaná
  tím světlem vzadu.
 • 00:34:00 Takže mě baví vzít si téma,
  který bylo
 • 00:34:03 mnohokrát v historii dělaný,
  a udělat ho prostě
 • 00:34:07 úplně jinak, jo.
 • 00:34:12 Teď zrovna pracuju
  na týhle soše
 • 00:34:15 ve velikosti krát 9.
 • 00:34:18 Takže to křeslo je asi velký
  k tý zdi
 • 00:34:25 a vysoký je přes 2 metry,
  2,20.
 • 00:34:30 A ta figura je zhruba
  velká jako člověk,
 • 00:34:33 takový drobnější čtenář.
 • 00:34:36 A to by teoreticky
  mělo být do Chebu
 • 00:34:40 před knihovnu.
 • 00:34:43 Noc Čtenář knih je moje téma,
  tak já bych hrozně rád
 • 00:34:48 nějakýho čtenáře někam
  umístil.
 • 00:35:00 -Výstavou Oldřicha Jelínka
  zaplňuje
 • 00:35:02 oblastní galerie
  v Havlíčkově Brodě
 • 00:35:04 jedno z bílých míst
  českého výtvarného umění.
 • 00:35:07 Už samotný jednoduchý název
  expozice
 • 00:35:09 Oldřich Jelínek známý-neznámý
 • 00:35:12 přesně vystihuje
  obě polohy tohoto muže.
 • 00:35:15 Jako grafik a ilustrátor
  působil
 • 00:35:18 u nás velmi zřetelně
  a viditelně
 • 00:35:20 až do počátku 80. let,
  kdy emigroval do Německa.
 • 00:35:24 Jeho rozsáhlá grafická
  a ilustrační tvorba,
 • 00:35:27 desítky humoristických kreseb
  v mnoha časopisech a denících,
 • 00:35:30 jsou nepominutelné.
 • 00:35:33 Obrazy z posledních let
  ukazují českému publiku
 • 00:35:36 jeho dosud neznámé malby,
 • 00:35:38 které vznikly
  za jeho působení v Německu.
 • 00:35:42 -Podívejte se, já jsem vlastně
  ilustrátor.
 • 00:35:44 Jsem byl.
 • 00:35:46 A já holt mám rád
  takový věci,
 • 00:35:49 který jsou...
  No, v podstatě to jsou
 • 00:35:52 všecko ilustrativní věci.
 • 00:35:55 A mezi jiným
  mám rád tancování a jazz.
 • 00:35:59 Teda hlavně muziku.
  Ale může to být taky
 • 00:36:02 vážná muzika, samozřejmě,
  ale jazz, to je moje láska.
 • 00:36:11 V 51 jsem emigroval.
 • 00:36:13 Pak jsem se konečně dostal
  do té vysněné Ameriky.
 • 00:36:16 A tom mě zranilo
  při té první návštěvě.
 • 00:36:19 To byla nádhera.
 • 00:36:23 Tam prostě ti dědkové
  a smrdělo to tam
 • 00:36:25 vizourem a kouřem...
  Nádhera!
 • 00:36:28 No a ještě k tomu
  ta nádherná muzika.
 • 00:36:37 To je opravdu moje práce,
  co jsem dělal v Čechách.
 • 00:36:40 To je průřez, takže jsou tady
  i blbý začátečnický věci.
 • 00:36:44 Tohle už je dělaný
  z Německa.
 • 00:36:46 Ale jsou tady věci,
  v té grafice hlavně,
 • 00:36:49 který jsem dělal ještě tady
  v Čechách.
 • 00:36:54 Tu karikaturu jsem v Německu
  nedělal,
 • 00:36:56 protože jsem na ně byl
  moc krutej.
 • 00:36:59 Oni všechno chtěli
  takový milounký:
 • 00:37:02 "Vždyť se ti lidi urazí..."
  A já:
 • 00:37:03 "Nezlobte se,
  to si z nich nemůžete
 • 00:37:05 dělat srandu?
 • 00:37:07 Vy se bojíte lidí,
  aby se neurazili?"
 • 00:37:11 Na tohle mě pozval Honza Kačer
  do Národního,
 • 00:37:14 když jsem byl tady
  v Praze.
 • 00:37:17 A tam byla inscenace
  Godota.
 • 00:37:19 No a to jsem furt toho Godota
  dělal,
 • 00:37:22 protože to je takový pro mě
  trošičku osudový.
 • 00:37:24 Takový to čekání na něco,
  co nepřichází.
 • 00:37:27 No jo, no.
  To dělám.
 • 00:37:30 Dělám furt, protože,
  kdybych nedělal, tak umřu.
 • 00:37:33 To nejde.
  To je jako dejchání.
 • 00:37:35 Ona to je choroba.
  To je trošku jako hrb.
 • 00:37:38 Malovat.
  No, opravdu.
 • 00:37:45 Podívejte se,
  já když jsem přišel
 • 00:37:47 do toho Německa,
  teda jako na ten Západ,
 • 00:37:50 což je takový směšný
  takhle to dělit,
 • 00:37:53 tak jsem hledal.
  A to trvalo hrozně dlouho.
 • 00:37:56 A tohle je jedna z těch etap
  hledání.
 • 00:37:58 Kdy jsem tam čuměl do toho moře
  a teď takový
 • 00:38:01 v tom kontra světle
  ty figury.
 • 00:38:03 To nebyly figury,
 • 00:38:05 to byly spíš takový přízraky
  spíš už jenom.
 • 00:38:10 Krajinu jsem snad v životě
  nenamaloval.
 • 00:38:12 Mě zajímají lidi,
  který si já dělám po svým.
 • 00:38:15 Já si s tím hraju,
  já je představuju a tak.
 • 00:38:18 Myslím, že trošičku vím,
  jak to všechno funguje.
 • 00:38:23 U lidí. Povrchem.
  Vnitřek, ten ne.
 • 00:38:26 Ten nepochopím nikdy.
 • 00:38:31 Absolutní pánbůh je Franta Tichý,
  že jo.
 • 00:38:34 To taky i můžete vidět,
  ty citace.
 • 00:38:37 I když si člověk dává velkej
  pozor.
 • 00:38:40 No, ten Franta Tichej,
  to je pro mě pánbůh.
 • 00:38:43 A to nejenom pro mě.
  Každej, kdo je od fochu
 • 00:38:46 a není pitomej, tak ví,
  kam se má jít koukat.
 • 00:38:52 Já mám koníčků fůru.
  Tancování, jazz, film,
 • 00:38:57 autíčka, protože můj otec
  byl inženýr
 • 00:39:01 a já jsem vyrostl mezi smrdícíma
  autama, letadlama a tohle.
 • 00:39:05 Takže všecko, co vrčí a lítá -
  aeroplány, balony taky.
 • 00:39:27 Mezinárodní trienále
  skla a bižuterie,
 • 00:39:30 které se koná
  v Jablonci nad Nisou,
 • 00:39:32 předvádí veřejnosti
  to nejzajímavější,
 • 00:39:34 co se za tři roky v tomto oboru
  událo.
 • 00:39:36 Teď máte v Jablonci možnost
  vidět
 • 00:39:38 na různých místech najednou
  5 výstav
 • 00:39:41 od designových prezentací
  po ateliérové sklo,
 • 00:39:43 studentské práce včetně
  technických vymoženosti,
 • 00:39:46 které se ve skle objevují.
 • 00:39:50 No Limits je přehlídka
  současného ateliérového skla,
 • 00:39:52 které dokládá mimořádné umění
  českých sklářů.
 • 00:39:59 -V kostele svaté Anny
  v Jablonci nad Nisou
 • 00:40:01 prezentujeme výstavu,
  která se jmenuje No Limits.
 • 00:40:06 A je speciální v tom,
  že ukazuje
 • 00:40:08 25 různých sklářských
  pedagogů a pedagožek,
 • 00:40:11 kteří působí na středních školách
  v našem státě.
 • 00:40:14 A zároveň tady máme
  5 lidí,
 • 00:40:18 kteří jezdí po světě a učí,
  jak se má sklo dělat.
 • 00:40:21 Asi největší hvězda dneska
  si myslím,
 • 00:40:23 že je Martin Janecký,
  který je velmi žádaný
 • 00:40:26 a v podstatě se u nás
  neohřeje.
 • 00:40:28 On také používá
  velmi specifickou technologii,
 • 00:40:31 které se říká hezky česky
  Inside Bubble Sculpting,
 • 00:40:34 protože on skutečně to,
  co vidíte,
 • 00:40:37 netvaruje pomocí formy
  nebo litím a něčím podobným,
 • 00:40:40 on to skutečně tvaruje
  zevnitř té žhavé
 • 00:40:43 skleněné bubliny,
  té skleněné baňky,
 • 00:40:46 kterou vytáhne
  ze sklářské pece.
 • 00:40:52 V rámci českého ateliérového
  skla
 • 00:40:54 určitě nemůžeme opomenout
  osobnosti,
 • 00:40:56 jako je pan profesor Kopecký,
 • 00:40:58 jako byl pan profesor Libenský
  s Stanislavou Brychtovou.
 • 00:41:01 A potom René Roubíček.
 • 00:41:03 A když se na ty předměty
  postupně podíváte,
 • 00:41:06 tak zjistíte,
  že mají úplně jiný charakter.
 • 00:41:12 No a potom v té výstavě
  najdete i jejich ideové žáky.
 • 00:41:15 A to je taková zvláštní stránka
  českého skla.
 • 00:41:18 Ono to jinde na světě není,
  že by se používaly
 • 00:41:21 v tak široké škále
  různé sklářské postupy,
 • 00:41:24 technologie, estetiky,
  od ošklivého skla
 • 00:41:26 po adoraci křišťálu -
  to je skutečně jenom u nás.
 • 00:41:39 -Za pozornost pak stojí
  další část výstavy
 • 00:41:41 nazvaná Trendy, design,
  produkce,
 • 00:41:43 která je k vidění v hlavní
  budově jabloneckého muzea.
 • 00:41:48 80 firem z 8 zemí
  tu představuje
 • 00:41:50 svoji nejnovější produkci -
  od nápojových souborů,
 • 00:41:53 svítidel, až po šperky.
 • 00:41:55 Mnohé kolekce jsou velmi
  inspirativní.
 • 00:42:03 -Tak jeden z trendů,
  který je hodně patrný,
 • 00:42:05 protože nám trošku narůstají
  objemy těch předmětů,
 • 00:42:08 takže krásně je to například vidět
  na produkci značky BOMA,
 • 00:42:12 která přišla
  s novými verzemi
 • 00:42:15 Víznerových dóz
  ke svému nápojovému souboru.
 • 00:42:19 Potom se hodně objevuje
  i výrazná barevnost,
 • 00:42:23 to je třeba tady vidět
  na STUDIU BISTRO DESIGN
 • 00:42:26 v kombinaci
  se stříbřeným sklem.
 • 00:42:28 Velmi trendová věc jsou barvy,
  které nepůsobí až skleněně,
 • 00:42:31 spíš působí plastově,
  to je vidět
 • 00:42:33 i na různých veletrzích.
 • 00:42:35 Klasicky tomu vychází vstříc
  třeba Crystalex
 • 00:42:37 těmi neonovými barvami
  na automatické produkci.
 • 00:42:41 A myslím si,
  že na té výstavě
 • 00:42:43 je takové hodně zajímavé,
  že vidíte vedle sebe
 • 00:42:46 velké firmy, malé firmy,
  automatiku, ruční výrobu...
 • 00:42:48 Všechny možné technologie.
 • 00:42:50 A jak je máme seřazeny
  podle abecedy,
 • 00:42:52 ty firmy vedle sebe,
  tak vznikají třeba
 • 00:42:55 i docela zajímavé kontrasty.
 • 00:42:59 -Trienále skla je k vidění
  do 28. října,
 • 00:43:01 stálá sbírka je otevřena
  po celý rok.
 • 00:43:22 Současná výstava
  v Topičově salonu
 • 00:43:24 je průřezem padesátileté
  umělecké práce sochařky,
 • 00:43:27 kreslířky, básnířky i pedagožky
  Ellen Jilemnické.
 • 00:43:31 Ta se vedle monumentální sochy
  i komorní plastiky z pískovce,
 • 00:43:35 kameniny či bronzu,
  věnuje i velkoformátové kresbě.
 • 00:43:39 Od lyrických začátků
  přes expresionismus
 • 00:43:42 se dostala k pop-artu
 • 00:43:44 a bavilo ji objevovat
  grotesknost umění.
 • 00:43:47 Časem dospěla
  ke zjednodušování formy,
 • 00:43:49 k základnímu tvaru,
 • 00:43:52 který dává jejím sochám
  duchovnější polohu.
 • 00:43:56 -Ellen Jilemnická se proslavila
 • 00:43:58 už v 70. a v 80. letech
  minulého století
 • 00:44:01 svými velice nekonvenčními
  kreacemi,
 • 00:44:03 kterými rozvířila
  vzduch tehdejší normalizace.
 • 00:44:08 Ale ta dnešní výstava
  je trochu o něčem zase jiném.
 • 00:44:13 Je to o výzvě,
  které se jí dostalo,
 • 00:44:16 když začala dělat
  monumentální věci.
 • 00:44:19 Třeba do soutěže
  o Pomník bratří Čapků
 • 00:44:22 nebo na Pomník obětem komunismu.
  A tehdy se střetla
 • 00:44:26 s problémem
  sochařské monumentality.
 • 00:44:30 Paní Jilemnická vyniká tím,
  že intuitivně proniká
 • 00:44:34 k určitým takovým základním otázkám
  sochařské monumentality.
 • 00:44:42 Třeba ona velice ráda
  dělá sochařské dvojice,
 • 00:44:46 jak to třeba vidíme tady
  ty Dvě meditace.
 • 00:44:50 A tady v tomto případě
  se to potom týká
 • 00:44:53 té monumentality
  obsahově sochařské
 • 00:44:56 v tom smyslu, že tam vzniká
  nějaký vnitřní prostor
 • 00:45:00 pro vlastně duchovní dimenzi
  té plastiky.
 • 00:45:07 Nespekuluje o tom,
  ale dělá je intuitivně
 • 00:45:10 a tím je to zajímavější
  a plodnější,
 • 00:45:13 protože tím potom vyniká
  schopnost
 • 00:45:16 regenerovat to,
  co je v sochařství,
 • 00:45:19 zvláště v tom současném
  sochařství
 • 00:45:21 velice obtížné a problematické,
  to znamená figuru.
 • 00:45:30 -Tady to byl návrh
  na Pomník obětem komunismu,
 • 00:45:34 na Újezd.
  Za to mně dali cenu.
 • 00:45:38 Tady je znázorněna taková
  úzkost,
 • 00:45:41 proto je to zploštěný,
  ta plocha.
 • 00:45:44 A jedna hlava jako ochraňuje
  druhou.
 • 00:45:49 Tady to patří k těm
  Dvojicím.
 • 00:45:52 To je Inkognito,
  že tam není nic konkrétního.
 • 00:46:00 Tohle byl také soutěžní
  návrh
 • 00:46:02 na Pomník Otto Wichterlemu.
 • 00:46:05 Tady jsem to znázornila
  v pískovci,
 • 00:46:08 je to třetinový model.
  A tady to jsou jako nervní oči.
 • 00:46:14 A je to ze zámělského pískovce,
  zeleného,
 • 00:46:17 kombinovaný
  s újezdským pískovcem.
 • 00:46:26 Některý kresby jsou vlastně
  jako skici k soše.
 • 00:46:30 A některý kresby
  jsou samy o sobě.
 • 00:46:33 Třeba támhle ty kresby vidíte,
  že jsou objemový.
 • 00:46:37 Že už vlastně vytvářejí
  tu plasticitu.
 • 00:46:40 Mě to prostě láká vytvářet to
  okamžitě do objemu.
 • 00:46:47 -Paní Jilemnická
  je taky básnířka.
 • 00:46:49 -No.
  -Ona skládá taky básně.
 • 00:46:52 A ten zvuk a hmat,
  to jsou takový
 • 00:46:55 smyslový záležitosti,
  které vlastně pomáhají
 • 00:47:00 vytvářet ten virtuální objekt,
  který se potom
 • 00:47:03 reprodukuje třeba do toho
  kamene.
 • 00:47:06 Takže to je vysloveně
  sochařská záležitost.
 • 00:47:20 -A na závěr významná novinka
  z ostravských Dolních Vítkovic.
 • 00:47:24 V přízemí multifunkční haly
  Gong,
 • 00:47:26 se zcela přeměnila tvář
  zdejší galerie -
 • 00:47:28 a to do podoby Musea
 • 00:47:30 průkopníka kinetického umění
  Milana Dobeše.
 • 00:47:33 Rozsáhlá sbírka zahrnuje
  nejen
 • 00:47:35 jeho geometrickou abstrakci
  a kinetické objekty,
 • 00:47:37 ale také díla dalších
  světových autorů.
 • 00:47:42 -Tak v Dolních Vítkovicích
  skončilo na konci roku 2016
 • 00:47:45 galerie PATO
  a v zásadě jsem uvažovali,
 • 00:47:49 jak udělat něco jiného,
  abychom líp propojili
 • 00:47:55 vlastně kreativní vzdělávání,
  které tady dneska je
 • 00:47:57 ve třech Science Centrech.
 • 00:47:59 A doplnili je něčím,
  co je trochu jiná kreativita.
 • 00:48:02 Nakonec jsme došli ke koncepci,
  že sem přestěhujeme
 • 00:48:05 z Bratislavy
  Milan Dobeš Museum,
 • 00:48:07 které ukazuje
  geometrickou abstrakci
 • 00:48:10 a jak vstupoval Milan Dobeš
  hlavními dveřmi
 • 00:48:13 do optického umění,
  do ob-artu.
 • 00:48:20 -Nově otevřené
  Museum Milana Dobeše
 • 00:48:22 ve vítkovickém GONGU
  v dolní oblasti
 • 00:48:25 je naprosto unikátním spojením
  s průmyslovou historií,
 • 00:48:29 vědecko-technikou současností
  a uměním.
 • 00:48:35 Toto umění
  samozřejmě vychází z vědy,
 • 00:48:38 vychází z geometrických
  a matematických principů.
 • 00:48:41 Je zajímavé svým pohybem
  s optickými efekty,
 • 00:48:45 ale spojuje v sobě
  i velkou hloubku dějin světa,
 • 00:48:50 filosofie světa,
  protože ty Dobešovy objekty
 • 00:48:53 můžeme vnímat povrchně,
  na první pohled
 • 00:48:56 jako optikou hříčku,
  ale můžeme se do nich vnořit.
 • 00:48:59 A to je vlastně základ,
  protože právě
 • 00:49:01 tím optickým vnořením se
  se začínají vyjevovat nové věci.
 • 00:49:07 -První sál je vlastně
  takovou reminiscencí
 • 00:49:11 úplného začátku.
  Je tady první kinetický objekt,
 • 00:49:14 je tady první abstraktní věc -
  tempera z roku 59.
 • 00:49:18 A to optické umění
  a tu geometrickou abstrakci
 • 00:49:22 vyjádřil klasickou malířskou
  formou.
 • 00:49:29 Tady už jsou 70. léta,
  kdy už měl
 • 00:49:31 obrovské zkušenosti
  ze svých největších soutěží,
 • 00:49:34 které vyhrál,
  ať byl v Jižní Americe,
 • 00:49:37 v Severní Americe -
  tady už si myslím,
 • 00:49:40 že se zúročilo to jeho
  setkávání s celým světem,
 • 00:49:42 kde byl teda opravdu
  na špičce.
 • 00:49:45 A zároveň je to taky ta část,
  kdy už skončila
 • 00:49:48 ta rychlá kariéra,
  protože v polovině 70. let
 • 00:49:51 už mu bylo znemožněno
  jakkoliv komunikovat
 • 00:49:54 s oficiální světovou scénou
  a samozřejmě
 • 00:49:57 postupně se z ní vytrácel.
 • 00:50:04 Vystavovat pouze Milana Dobeše
  je sice krásná záležitost,
 • 00:50:08 ale chtěli jsme ho ukázat
  v kontextu
 • 00:50:10 opravdu světových celebrit
  a tak jsme ho dali
 • 00:50:13 do konfrontace s těmi,
  se kterými se
 • 00:50:15 zúčastnil na... v Kasselu.
 • 00:50:19 Je tady v konfrontaci s Alvianim,
  s Josefem Albertsem,
 • 00:50:23 s Wasarelym, Warholem, s Thomasem
  Lenkem a s dalšími celebritami.
 • 00:50:27 A Milan Dobeš se v tomhle
  neztrácí.
 • 00:50:35 -Museum Milana Dobeše
  je v kontextu
 • 00:50:38 Dolních Vítkovic
  absolutním přínosem.
 • 00:50:40 Vzniklo zde internacionální
  muzeum,
 • 00:50:43 které představuje autory
  napříč Evropou
 • 00:50:45 a v naprosto jedinečných
  polohách.
 • 00:50:49 Dobeš je takto řazen
  do toho mezinárodního proudu,
 • 00:50:52 protože ta jeho kariéra
  měla být a byla
 • 00:50:55 do 60. let mezinárodní
  a pak byla, samozřejmě,
 • 00:50:59 násilně přerušena
  posrpnovými událostmi.
 • 00:51:03 Je to prostě smutná věc,
  kdy české umění
 • 00:51:06 má soustu fantastických lidí
  světového formátu,
 • 00:51:09 kteří bohužel až teď,
  na stará kolena,
 • 00:51:12 dalo by se říct,
  se na ně vrací.
 • 00:51:21 -A to už je pro dnešek
  všechno.
 • 00:51:22 Přejeme vám hezký podzim
  a 10. 10. opět na viděnou.
 • 00:51:45 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2017

Související