Přednáškový cyklus, který pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění