iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 10. 2016
22:40 na ČT art

1 2 3 4 5

5 hlasů
3719
zhlédnutí

Artmix

Umělci v roli režisérů

52 minut o výtvarném umění

52 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Artmix

 • 00:00:29 Málokteré umělecké dílo
  se stane historickým mezníkem.
 • 00:00:32 Ale film, který natočil režisér
  francouzské nové vlny
 • 00:00:35 Alain Resnais v roce 1961
  se jím bezpochyby stal.
 • 00:00:40 Jeho filmová adaptace
  avantgardního románu
 • 00:00:42 Alaina Robe-Grilleta nejenže
  zbořila tradiční filmové struktury
 • 00:00:46 a stala se dokonalou hrou
  s uměleckým jazykem,
 • 00:00:49 ale navíc ovlivnila
  mnoho významných tvůrců
 • 00:00:52 vizuálního umění od počátku
  20. století do současnosti,
 • 00:00:55 kteří na něj
  různým způsobem reagovali.
 • 00:00:58 Ať už formou přímé citace
  nebo skrytých významů.
 • 00:01:02 A právě o tomto fenoménu
  pojednává současná výstava
 • 00:01:05 v galerii Rudolfinum,
  která nese název
 • 00:01:08 shodný se slavným filmem -
  Loni v Marienbadu -
 • 00:01:11 s podtitulem Film jako umění.
 • 00:01:27 Od uvedení filmu uplynulo 55 let.
  Premiéru měl
 • 00:01:30 v roce 1961 na filmovém festivalu
  v Benátkách,
 • 00:01:33 kde získal hlavní cenu
  Zlatého lva.
 • 00:01:37 Nebyla to ale jenom významná
  ocenění, která sbíral,
 • 00:01:40 mnohými kritiky byl
  z různých důvodů zatracován.
 • 00:01:43 Někteří v něm viděli komerční
  avantgardu,
 • 00:01:45 intelektuální nudu, dokonce i
  příklad buržoasního formalismu.
 • 00:01:50 Přesto se stal jednou
  z nejcitovanějších filmových klasik
 • 00:01:53 éry poválečné kinematografie.
 • 00:01:57 Neurčitost času a prostoru,
  bezdějovost,
 • 00:02:01 strnulost pohybů, vzpomínky,
  střihy,
 • 00:02:04 herci jako sochy,
  dlouhé jízdy,
 • 00:02:07 dekorativní interiéry,
  rozlehlé francouzské zahrady...
 • 00:02:11 Atmosféra osciluje
  mezi snem a skutečností.
 • 00:02:15 Důraz je kladen především
  na formu.
 • 00:02:25 Výstava je v Rudolfinu rozdělena
  do několika částí
 • 00:02:27 a vzhledem k tomu,
  že samotný film obsahuje
 • 00:02:30 řadu odkazů na výtvarné umění,
  obsahuje její první část
 • 00:02:33 inspirační zdroje tvůrců.
 • 00:02:37 Jedním z nich je například
  surrealista Paula Delvauxe,
 • 00:02:40 jehož snová místa na obrazech
  jsou rozvržená
 • 00:02:42 přísně podle pravidel perspektivy
  a zároveň ji porušují.
 • 00:02:48 Také obrazy Giorgia de Chirica
  nás svojí atmosférou
 • 00:02:51 přenesou do parku,
  kde celá sekvence filmu
 • 00:02:54 evokuje ticho a opuštěnost.
 • 00:03:01 Stejně tak obraz Velké století
  od Reného Magritta
 • 00:03:04 připomíná atmosféru
  Loni v Marienbadu,
 • 00:03:06 podobně jako sochy
  Alberta Giacomettiho,
 • 00:03:09 vyjadřující osamělost
  a izolaci jedince.
 • 00:03:20 -Přímo film, jeho vizuální stránka
  byla inspirována
 • 00:03:23 fotkami Eugena Angeta,
  francouzského fotografa,
 • 00:03:26 který sice proslul
  fotografiemi pařížských ulic
 • 00:03:29 a toho všednodenního života,
  ale také se hodně věnoval
 • 00:03:32 různým opuštěným zákoutím, parky,
  francouzskými zahradami.
 • 00:03:36 A přesně v takto stylizovaných
  exteriérech
 • 00:03:40 byly ty exteriérové části filmu
  natáčeny.
 • 00:04:03 Stojíme asi před nejikoničtějším
  záběrem z filmu.
 • 00:04:06 Je to exteriér té jedné francouzské
  zahrady,
 • 00:04:09 kde postavy stojí jako sochy
 • 00:04:12 a mají dokonce uměle domalované
  stíny.
 • 00:04:16 Tahle ta fotografie také určila
  částečně
 • 00:04:19 koncepci architektonického řešení
  této výstavy.
 • 00:04:30 Tato část výstavy dokumentuje,
  že dílo Loni v Marienbadu
 • 00:04:34 je klasickým příkladem společného
  díla mnoha různých autorů.
 • 00:04:42 Ten film se také stal legendárním,
 • 00:04:44 protože na něm pracovali
  špičkoví tvůrci.
 • 00:04:46 A to na začátku své kariéry.
 • 00:04:49 Například kostýmy k filmu
  dělala Coco Chanel,
 • 00:04:51 scénografii dělal Jacques Sauniere,
 • 00:04:54 prominentní scénograf
  celé francouzské nové vlny.
 • 00:04:57 A další zajímavost -
  máme ve vitríně jako rekvizitu
 • 00:05:01 Rilkeho sbírku básní,
 • 00:05:03 která si zahrála ve filmu
  takovou klíčovou roli.
 • 00:05:06 A je zapůjčena z majetku
  Wolkera Schlöndorffa,
 • 00:05:09 což je legendární německý
  režisér.
 • 00:05:13 A v roce 61
  byl asistentem režiséra.
 • 00:05:16 Takže tahle ta dokumentace
  nám ukazuje,
 • 00:05:18 jak zajímaví lidé se v tom roce 61
  na tom filmu podíleli.
 • 00:05:26 -Hlavní pozornost je v expozici
  věnována reflexi filmu
 • 00:05:29 ve výtvarném umění
  poslední třetiny 20. století.
 • 00:05:32 K vidění je tu celá škála
  výtvarných projevů
 • 00:05:35 sahajících od obrazů, fotografie,
  videoartu
 • 00:05:38 až k dílům na pomezí designu.
 • 00:05:41 Zásadním tvůrčím impulsem
  byl tento kultovní snímek
 • 00:05:44 například pro Vita Acconciho
  nebo Bruce Naumanna,
 • 00:05:47 Vanessu Beecroft a řadu dalších.
 • 00:05:51 -Tohle to je socha Harwarda
  Kanovice z roku 1968.
 • 00:05:57 On proslul právě těmi
  vyřezávanými postavami
 • 00:06:01 a skulpturami.
  To jsou lidé, kteří někam zírají
 • 00:06:07 a my je vidíme zezadu,
  jak někam zírají.
 • 00:06:10 Je to socha v třídimenzovaným díle,
  pracuje s nějakou plošností.
 • 00:06:14 A aktuální téma byla vlastně
  ta nekonečná reprodukovatelnost
 • 00:06:18 a vliv těch vizuálních médií.
  On si jako inspirace pro svá díla
 • 00:06:24 bral třeba výstřižky
  z novin nebo z časopisů.
 • 00:06:27 Ten obsah, co je to za lidi
  a kam koukají je prostě odebrán.
 • 00:06:32 A to je v podstatě v tom filmu
  Loni v Marienbadu
 • 00:06:35 taky jedno z hlavních témat.
  My tam vidíme postavy,
 • 00:06:38 které žijí nějaký příběh,
  ale ani z jejich konverzace,
 • 00:06:41 ani z toho,
  co se v tom filmu stane,
 • 00:06:44 vůbec nevíme kdo jsou,
  proč tam jsou a co dělají.
 • 00:07:00 -Stylem a vizualitou filmu
  se inspiroval také svět módy,
 • 00:07:03 designu a fotografie.
 • 00:07:06 Velkolepým zážitkem
  byla například módní přehlídka
 • 00:07:08 Karla Lagerfelda
  pro značku Chanel před 5 lety.
 • 00:07:11 Jeho kolekce byla silně ovlivněna
  kostýmy z filmu
 • 00:07:13 a nákladná prezentace v pařížském
  Grand Palais
 • 00:07:16 se odehrávala v kulise
  oné přísně symetrické zahrady,
 • 00:07:20 která hrála ve filmu významnou
  roli.
 • 00:07:35 Scenerii barokních paláců,
  v nichž byl film natáčen,
 • 00:07:38 připomíná další umělecké dílo.
 • 00:07:40 A sice honosný lustr britského
  umělce Cerita Wyna Evanse,
 • 00:07:44 v němž nepravidelným rozsvěcováním
  a zhasínáním žárovek
 • 00:07:47 imituje nepravidelný rytmus
  dechu.
 • 00:07:50 Navíc v rytmu filmové hudby,
  jejímž autorem
 • 00:07:53 je průkopník elektronické
  a počítačové hudby Yannis Xenakis.
 • 00:08:05 Málokterá výstava tak dokonale
  zapadne do prostor,
 • 00:08:07 v nichž je divákům prezentována.
 • 00:08:10 V Rudolfinu se téma s prostředím
  galerie dokonale snoubí.
 • 00:08:14 Tenhle sál je svojí koncepcí
  inspirován
 • 00:08:16 nekonečnými jízdami chodeb zámku,
  kde byl film natáčen,
 • 00:08:19 a pohledy do jednotlivých pokojů.
 • 00:08:22 Tady jsou v nich umístěna
  díla světových umělců,
 • 00:08:24 jakými jsou například
  Cindy Sherman, Gerhard Richter,
 • 00:08:28 Marc Brandenburg, Robert Longo,
  Jeff Koons,
 • 00:08:30 Douglas Gordon a mnozí další.
 • 00:08:35 Výstava Film jako umění
  je rozhodně zážitek
 • 00:08:38 a bonusem navíc je to,
  že díky podpoře
 • 00:08:40 Nadačního fondu AVAST
  je návštěvníkům přístupna zdarma.
 • 00:09:04 -Dílo Jeffa Koonse je vlastně taky
  dílo,
 • 00:09:06 který se opájí tou formou,
  tím pozlátkem, tou vizualitou.
 • 00:09:11 A jmenuje se to Kristus beránkem.
  A člověk si může lámat hlavu proč.
 • 00:09:17 Protože je to v podstatě nějaký
  abstraktní ornament,
 • 00:09:19 dekorativní zrcadlo.
  A když by se hodně soustředil,
 • 00:09:23 tak by tam mohl najít
  obrys malého Ježíška,
 • 00:09:28 co drží beránka z jednoho
  Leonardova obrazu
 • 00:09:31 Svatá rodina se svatou Annou.
 • 00:09:33 A Koons tak trošku vlastně provokuje
  tím názvem, že tam něco je.
 • 00:09:40 Ale ta opulentní forma
  a veškerá ta ornamentálnost
 • 00:09:45 prostě zmate toho diváka
  a on to, co tam je, těžko dohledá.
 • 00:09:54 Další díla jsou fotografie
  Patricka Faigenbauma.
 • 00:09:58 Který v 80. letech fotil
 • 00:10:00 italské aristokratické rodiny
  v jejich sídlech.
 • 00:10:03 Mohlo by to být bráno jako tradiční
  zakázkový portrét,
 • 00:10:07 nicméně je to konceptuální dílo,
  protože nechal aktéry pózovat
 • 00:10:13 až několik hodin, jako se dřív
  stálo, když vás malíř portrétoval.
 • 00:10:18 Samozřejmě vám zatuhnou rysy
  a stane se z vás jakási maska.
 • 00:10:24 Takže možná, že Faigenbaum
  tím ilustruje
 • 00:10:28 nějakou odcházející epochu
  aristokratických rodin.
 • 00:10:33 -Z českých umělců má pak k filmu
  Loni v Marienbadu
 • 00:10:35 nejblíž Jan Mančuška.
  Jeho videoinstalace Odlesk
 • 00:10:39 a Jízda kamerou bazarem nábytku
  je přímou citací.
 • 00:10:43 Stejně tak protagonisté
  Mančuškových příběhů
 • 00:10:46 se dorozumívají slovy,
 • 00:10:48 za jejichž významy se skrývá
  další rovina porozumění.
 • 00:10:51 Tak jako film Loni v Marienbadu
 • 00:10:53 se stal východiskem pro tuto
  výstavu,
 • 00:10:56 tak ona se zase stala inspirací
  pro naši cestu za umělci,
 • 00:10:59 jejichž dílo se pohybuje na pomezí
  filmu a vizuálního umění.
 • 00:11:13 Adéla Babanová ve své tvorbě
 • 00:11:15 spojuje imaginaci
  s osobní zkušeností,
 • 00:11:17 dbá na kvalitu svých prací,
  a na svých multiprojektech,
 • 00:11:20 které vystavuje galeriích,
  spolupracuje
 • 00:11:22 s profesionálním scénáristou -
  svým bratrem Džianem.
 • 00:11:28 -Studovala jsem AVU,
  různý ateliéry.
 • 00:11:30 Začínala jsem u Miloše Šejna
  na konceptuální tvorbě
 • 00:11:35 a pokračovala jsem na grafiku
  ke Kokoljovi
 • 00:11:37 a končila jsem na nových médiích
  u Michala Bělickýho.
 • 00:11:41 Tak tam jsem asi začala nejvíc dělat
  videa.
 • 00:11:43 A pak už jsem pokračovala plynule.
 • 00:11:47 -Tak jak se máte?
  -Skvěle.
 • 00:11:49 -Jo?
  -Nejlíp za posledních 15 let.
 • 00:11:52 -Musím to zaklepat - všechno nám
  vychází.
 • 00:11:54 -Máme teď hrozně úspěšný období.
 • 00:11:56 -Evžen nemá deprese,
  nebere vůbec žádný prášky!
 • 00:11:59 -A co ta tvoje nespavost?
  -V pohodě, spím jako mimino.
 • 00:12:01 Večer jsem tak zdravě unavenej,
 • 00:12:03 jako bych přes den štípal
  kopec dříví.
 • 00:12:06 A samomluva je pryč!
  -A jak to zvládáš ty?
 • 00:12:09 -No já jsem se za tenhle rok
  vůbec nezastavila...
 • 00:12:12 -Tohle to přišlo asi tak 2 roky
  po škole.
 • 00:12:16 Nejdřív jsem vlastně moc nevěděla,
  co budu dělat,
 • 00:12:20 tak potom jsem začala pracovat
  v různých filmových produkcích
 • 00:12:24 a tohle to tak vyplynulo.
  Já jsem měla takovou trošku
 • 00:12:28 skepsi z toho uměleckého života
  a hlavně světa.
 • 00:12:32 Teda jak to ustát, jak se uživit,
  jak si najít galerii,
 • 00:12:38 která mě bude zastupovat.
 • 00:12:41 Jak být úspěšná v tom světě,
  když za sebou nemám vůbec nic.
 • 00:12:49 -Vy jste měli taky nějakou krizi,
  ne?
 • 00:12:52 -My?!
 • 00:12:54 -To byla taková ironická trilogie
  o tom světě,
 • 00:12:58 ale zase nahlíženým mýma očima.
  Jsou to tři umělci,
 • 00:13:02 co se tak chvástají a začnou
  u toho takhle strašně krvácet.
 • 00:13:07 Až padnou vyčerpáním.
  A zase se probudí a jednou nanovo.
 • 00:13:19 Tak to byl třetí díl,
  jmenuje se Polobozi.
 • 00:13:22 To byla fakt taková spíš legrace.
 • 00:13:24 Asi nějaký zkušenosti
  přišly až potom.
 • 00:13:28 Třeba s nějakýma mezinárodníma
  výstavama
 • 00:13:31 a trošičku s tím galerijním světem,
  jak to celý funguje.
 • 00:13:36 -Tys ho asi neviděla, viď?
  Co?
 • 00:13:39 Chceš mi říct, žes ho neviděla.
  Na tý vernisáži.
 • 00:13:42 -No jasně,
  že jsem ho vůbec neviděla.
 • 00:13:44 -Tys neměla čočky, že jo?
  -Jak to víš?
 • 00:13:46 -Zajímala mě ta hra
  s tou televizní inscenací víc.
 • 00:13:49 Nejenom ten výtvarný svět,
  ale vůbec to,
 • 00:13:51 jak pracovat s tou narací,
  s tou smyčkou,
 • 00:13:55 jak to vlastně prezentovat
  v galeriích.
 • 00:14:00 -No, ty máš totiž slabost
  pro slabochy, víš?
 • 00:14:02 -Ty si je sama podvědomě vybíráš.
 • 00:14:05 -Promiň, já jsem přeslechla.
  Do čeho že ty děláš?
 • 00:14:10 -Já?
  -Hm.
 • 00:14:13 -No, spíš do lidí nebo...
  -No, to jsem si všimla.
 • 00:14:17 Takže psycholožka nebo tak něco?
 • 00:14:21 -Je to hodně spojený s mým bratrem,
  který je filmový scénárista.
 • 00:14:27 Studoval paralelně,
  co já jsem studovala AVU,
 • 00:14:30 tak on studoval FAMU, scenáristiku.
  A pouštěl nám zajímavý filmy.
 • 00:14:35 Vždycky jsme se o nich bavili,
  chodili jsme hodně do kina a tak.
 • 00:14:39 Ale nevím, jestli úplně konkrétními
  díly nějaká inspirace,
 • 00:14:42 spíš asi to byla taková chuť
 • 00:14:46 z toho klasického videa
  dostat něco víc.
 • 00:14:51 A staly se z toho takový
  malý hraný filmy.
 • 00:14:57 SMÍCH
 • 00:14:59 -Jsem generální tajemník
  Ústredného výboru
 • 00:15:01 Komunistickej strany Československa
 • 00:15:04 a prezident Československej
  socialistickej republiky.
 • 00:15:09 Som doktor Gustáv Husák!
  A som najmocnější muž v zemi.
 • 00:15:14 Ludia sa ma bojí.
  A mají proč.
 • 00:15:19 Bojíš sa mňa, súdruh?
  CHA CHA CHA.
 • 00:15:24 -Děkuju ti, že jsi mě přijal,
  soudruhu prezidente.
 • 00:15:26 Jmenuji se Karel Žlábek
 • 00:15:29 a jsem autorem projektu tunelu
  z Československa na Jadran.
 • 00:15:33 Jistě o něm víš.
 • 00:15:36 -Adria Port je dobrá reference
  pro to, co třeba dělám teď,
 • 00:15:39 protože je to fiktivní dokument
  s použitím archivu.
 • 00:15:42 Já s těmi archivy teď pracuju,
  je to to téma.
 • 00:15:45 A zároveň tam používám nějaký triky
  nebo hodně využívám postprodukci,
 • 00:15:52 kdy je fakt založené na kolážích.
  Jakoby fotomontáž a do toho video.
 • 00:15:59 UKÁZKA: Češi můžou plavat
 • 00:16:01 jenom 200 metrů od břehu,
  soudruhu prezidente.
 • 00:16:04 Dál už ne.
  Tam dáme pod vodu minové pole.
 • 00:16:06 Nebo ostnatý drát, aby nemohli
  utéct.
 • 00:16:08 -Je to nutné, súdruhu generál?
  Něverím, že občania budú utěkat
 • 00:16:11 zo země, když teraz máme
  vlastné more.
 • 00:16:17 Prečo by to robili?
 • 00:16:20 -Teď už vlastně natáčíme film,
  který má pracovní název Neptun.
 • 00:16:24 A už to má takový parametry
  toho filmu.
 • 00:16:28 Je to středometrážní
  takový paradokumentární film,
 • 00:16:32 který kombinuje archivní materiály
  a hrané pasáže.
 • 00:16:38 A je to inspirovaný kauzou,
  která se jmenovala Operace Neptun,
 • 00:16:44 je to z roku 1964,
  kdy tehdy StB zneužila
 • 00:16:50 natáčení Zvědavé kamery
  Československé televize
 • 00:16:53 na Černém a Čertově jezeře.
 • 00:16:56 A potopila na dno bedny
  s údajnými nacistickými materiály.
 • 00:17:01 Mělo to samozřejmě za cíl
 • 00:17:03 zdiskreditovat západní Německo
  a očernit ho.
 • 00:17:08 UKÁZKA: Ukázalo se, že rozřešit
  tajemství Černého jezera na Šumavě
 • 00:17:12 bylo důležité nejenom pro nás,
 • 00:17:14 ale i pro několik jiných
  evropských zemí.
 • 00:17:19 V nalezených bednách se totiž našla
  část archivu
 • 00:17:21 bývalého Hlavního bezpečnostního
  úřadu v Berlíně.
 • 00:17:26 -Ta akce byla strašně úspěšná,
  povedla se.
 • 00:17:29 Až na to, že v těch bednách
  byl čistý kancelářský papír,
 • 00:17:33 oni žádný archivní nacistický
  materiály neměli.
 • 00:17:36 A my se tímhle příběhem inspirujeme
  a používáme přímo
 • 00:17:41 ty archivní filmy
  Československý televize.
 • 00:17:44 Ale zároveň to ještě trošku
  posouváme do fiktivní roviny
 • 00:17:47 a vlastně jakoby manipulujeme
  na druhou tu pravdu, tu realitu.
 • 00:18:17 -Zbyněk Baladrán patří k našim
  předním umělcům střední generace.
 • 00:18:20 Pro jeho filmy je charakteristický
  zájem o kulturní
 • 00:18:23 a společenské fenomény
  s často politickým vyzněním.
 • 00:18:27 To jej však často zajímá především
  na obecné úrovni.
 • 00:18:30 Důležitým je pro něj jazyk,
 • 00:18:31 kterým se ve filmech projevuje
  formou autorského komentáře.
 • 00:18:42 -Já pracuju v oblasti,
 • 00:18:43 kterou bych sám popsal jako filmová
  esejistika.
 • 00:18:47 To je něco, co mě zajímá.
 • 00:18:49 Často pracuju právě s filmovým
  komentářem
 • 00:18:51 nebo nějakým voiceoverem,
  který nese nějakou informaci
 • 00:18:54 a obraz k tomu vytváří nějakou
  kontradikci
 • 00:18:57 nebo ho naopak podporuje.
 • 00:19:01 Byli jsme pozvaní
  jako Transit Displey,
 • 00:19:03 tedy s Vítem Havránkem
  a ještě s Terezou Sejskalovou,
 • 00:19:05 ke spolupráci s arnheimskou
  organizací Code Route
 • 00:19:09 v rámci festivalu Sounds Back
  udělat něco společně.
 • 00:19:13 A měli jsme takový nápad
  udělat 8 nebo 10 filmů,
 • 00:19:17 každý s jiným námětem, ale vlastně
  vycházely z jednoho motivu,
 • 00:19:20 že se odehrávají na tom místě,
  kde sídlí Code Route,
 • 00:19:23 a to je bývalá nacistická základna,
  která se teď genderifikuje.
 • 00:19:27 A téma je vlastně to místo.
  Jeho budoucnost, jeho minulost
 • 00:19:31 a jak se k tomu vztahují místní
  a co s tím plánují.
 • 00:19:41 Já jsem měl pocit, že je tam
  nějakým způsobem obsažený násilí.
 • 00:19:46 I symbolický násilí.
 • 00:19:48 A pořád se tam podepisuje
  i v té krajině.
 • 00:19:50 Je tam spousta ruin
  a zarostlých oblastí.
 • 00:19:53 Je to prostě bývalá letecká
  základna.
 • 00:19:56 A já jsem se rozhodl pracovat
  s dětma,
 • 00:19:58 protože tam žije spousta umělců,
  kteří mají děti.
 • 00:20:01 A měl jsem pocit, že bych chtěl
  evokovat násilí skrze ty děti.
 • 00:20:07 Ty děti vlastně nehrály
  žádný násilný scény,
 • 00:20:10 ale samy jakoby byly aktéry
  znásilněni tím filmařským štábem.
 • 00:20:17 Že my je nutíme něco dělat.
  A ten film je to tom,
 • 00:20:22 že se učí z toho násilí,
  který my nich provozujeme.
 • 00:20:24 Je to v takový jemný nianci.
 • 00:20:26 Žádný skutečný násilí
  se tam neobjevuje.
 • 00:20:29 Ale nutí to člověka nebo diváka
  k tomu,
 • 00:20:31 aby přemýšlel, kde se vlastně
  symbolický násilí rodí.
 • 00:20:36 -V roce 2013 na sebe Baladrán
  upozornil v mezinárodním měřítku
 • 00:20:40 filmem Liberation of Altenatively
  na 55. Benátském bienále.
 • 00:20:45 Opět šlo o filmový esej.
 • 00:20:48 Tentokrát pracující výhradně
  s archivním materiálem.
 • 00:20:52 -Ten film,
  který byl na Benátském bienále,
 • 00:20:55 tak je taková jako zvláštní
  antropologická studie.
 • 00:20:58 Mě zajímalo, co symbolicky
  představují Benátky.
 • 00:21:03 Symbolicky myslím tím
  kulturně a sociálně.
 • 00:21:06 Jak se k tomu náš globální svět
  vztahuje.
 • 00:21:10 Já jsem se pokoušel zobrazit,
  jaké kulturní
 • 00:21:12 a hlavně ekonomický zázemí toho,
 • 00:21:14 proč Benátky jsou tím místem,
  kterým jsou.
 • 00:21:17 Jak vznikly
  a jak se to dá zobecnit.
 • 00:21:26 Od filmu se očekává,
  že je to něco dlouhýho,
 • 00:21:29 kde si člověk sedne do kina
 • 00:21:31 a hodinu, možná hodinu a půl
  se soustředí na něco.
 • 00:21:34 A v galerii je to něco jiného.
  Tam člověk takhle dlouho nevydrží.
 • 00:21:37 Je ideální, když je ta věc
  dlouhá třeba do 10 minut,
 • 00:21:40 nebo kolem 10 minut,
  kdy člověk může rozvíjet
 • 00:21:44 a v rámci dramaturgie té výstavy
  se třeba posouvat v tom prostoru
 • 00:21:49 a ještě to kombinovat s jinými
  idejemi, který tam jsou přítomny.
 • 00:21:52 Mě vlastně zajímá ten moment toho,
  kdy se ty záběry,
 • 00:21:56 různý záběry skládají do sebe
 • 00:21:58 a vytvářejí nějaké nové mínění
  nebo nějaký nový pohled.
 • 00:22:18 -Marie Lukáčová
  se k videu dostala od malby.
 • 00:22:20 Plošný obraz jí byl málo,
  neuměl tolik vyprávět.
 • 00:22:24 Její filmy, na nichž často
  pracuje společně s Jakubem Ročkem
 • 00:22:27 jsou na pomezí sci-fi povídky
  a eseje.
 • 00:22:34 -Alma je adorační kiborg.
 • 00:22:36 Její vývojová řada nabízí
  automatické aktualizace
 • 00:22:40 každých 5 nanosekund,
  paměť 150 tisíc terabajtů
 • 00:22:44 a samovolné dobíjení
  pomocí solárních a větrných panelů.
 • 00:22:50 -Tady tohle video se jmenuje
  Antekurvece.
 • 00:22:52 A dělali jsme to
  spolu s Jakubem Ročkem
 • 00:22:55 na výstavu do České skalice
  do galerie Luxfer.
 • 00:22:58 A původně to vzniklo tak,
  že jsme si řekli,
 • 00:23:02 že uděláme takový souboj,
  že každý natočíme jedno svoje
 • 00:23:05 vlastní video na dané téma
  o gravitačních vlnách.
 • 00:23:09 -Almy tráví všechen svůj čas
 • 00:23:11 ve vymezeném prostranství
  určeném souřadnicemi.
 • 00:23:14 Jejich mechanika je samočinná,
  a tak se
 • 00:23:16 v naprogramovaném volném čase
  od 3. do 8. odpolední
 • 00:23:20 baví společenskými hrami.
 • 00:23:24 -Video se odehrává ve starých
  lázních, v Jánských koupelích.
 • 00:23:27 A já jsem si říkala, že by bylo fajn
  na tady to naroubovat
 • 00:23:31 nějaký příběh, který by vycházel
  z toho,
 • 00:23:34 že tam bylo někdy v minulosti
  nějaké tenisové centrum.
 • 00:23:38 Teďka už je ale nějaký krach
  společnosti, něco se stalo.
 • 00:23:42 A vlastně jediné,
  co na tom výcvikovém středisku
 • 00:23:44 zůstalo byli kiborgové,
 • 00:23:47 kteří tam měli nějakou roli
  společnic.
 • 00:23:50 A pořád, i přesto,
  že už je to nefunkční,
 • 00:23:52 tak tam plní ty úkoly,
  které tam mají.
 • 00:23:55 -Aniž by čas nad nimi strávený
  měl vliv na plynulou konverzaci.
 • 00:23:59 -Celá tady ta koláž nebo mixáž
  je podstatná proto,
 • 00:24:03 že i v současném životě se vlastně
  propojují dvě roviny -
 • 00:24:06 jak virtuální, tak reálná.
 • 00:24:08 A v podstatě už ta virtuální
  je mnohem důležitější,
 • 00:24:11 protože když člověk před 50 lety
  dělal nějaký soubor činností,
 • 00:24:14 tak vždycky na něj využíval
  buď jiná místa
 • 00:24:17 a nebo seděl, stál, ležel.
 • 00:24:20 A dneska je ten pohyb vlastně stejný
  a sedí před monitorem.
 • 00:24:22 A je vtažen do nějaké virtuální
  reality,
 • 00:24:25 která se bude akorát zvětšovat
  a vlastně si myslím,
 • 00:24:27 že potom převáží tu reálnou.
 • 00:24:30 -Snahy o udržení jednoty
  tady v mělčinách
 • 00:24:33 byly naprosto rozhodující
  v otázce lokálního vývoje.
 • 00:24:36 -Byl bych vděčný, drahá Mao Sun,
  kdybyste se pokusila
 • 00:24:40 rozvzpomenout nad dobu,
  v níž problémy spojené s oceánem
 • 00:24:43 byly záležitostí zelené politiky.
  Mysleli jsme si...
 • 00:24:46 -Když píšu povídku,
  vždycky v nějakém světě,
 • 00:24:49 který si vytvořím,
  nebo možná jsem si vytvořila jeden
 • 00:24:52 a do toho dávám své povídky,
 • 00:24:54 tak je vlastně vytvářím spolu s tím
  obrazem.
 • 00:24:56 Možná převažuje ten obraz,
  který se potom vrství
 • 00:24:59 a z něj potom vycházejí
  ta slova a věty.
 • 00:25:02 Proto je pro mě důležitější
  dělat video
 • 00:25:04 a nepsat jenom povídky
  nebo nevydat knihu.
 • 00:25:07 -Nesouhlasím s vámi.
  Ti, co zaujali naše místa
 • 00:25:10 nepojímají svět, ale stejně jako my
  utvářejí jeho obraz.
 • 00:25:15 -Tohle to je film, na kterém vlastně
  pracujeme s Kubou Ročkem.
 • 00:25:19 Jmenuje se Šedomodrá linie.
  Je to vlastně postapokalyptické
 • 00:25:23 filmové video o tom, že lidi
  jsou vyhnáni zpátky do moře,
 • 00:25:27 musejí se vrátit zpátky odkud
  přišli,
 • 00:25:31 protože už je obývají stroje.
 • 00:25:33 A různé organizace se baví o tom,
  co s tou situací udělají.
 • 00:25:36 A vlastně dojdou k tomu,
  že vyšlou 3 zástupce nebo 3 hrdiny,
 • 00:25:39 kteří musí dojít k bájné rostlině,
  která tady tu situaci vyřeší.
 • 00:25:44 A ti tři hrdinové jsou
  pes, člověk a stroj, neboli dron.
 • 00:25:50 A to video je založené na dialozích
  mezi těmito třemi entitami.
 • 00:25:56 A ty dialogy jsou vedené tak,
 • 00:25:59 že každý z nich je na stejné
  myšlenkové rovině.
 • 00:26:03 -Řekněte mi, kolik hlav jste musel
  ušlapat, abyste se sem dostal?
 • 00:26:08 -Ve všech videích, která děláme,
  je to, aby naše videa
 • 00:26:11 byla co nejvíc vizuální, aby byla
  nejlepší, nejpřívětivější
 • 00:26:15 a nejspektakulárnější pro toho
  diváka,
 • 00:26:17 aby ten samotný obraz měl slovo
  a aby mohl mluvit.
 • 00:26:21 A je pro nás důležité to,
  abychom si všechny ty záběry
 • 00:26:24 vytvořili sami, protože to je
  prostě vizuální stránka,
 • 00:26:28 kterou chceme mít pod kontrolou.
 • 00:26:31 -Přilétá pak k Fridrichovi
  pouze zřídka
 • 00:26:32 a opravdu jen málokdy se
  stalo,
 • 00:26:34 že by mu ten na jeho otázky
  odpověděl.
 • 00:26:37 Až jednou čekal na smluveném místě
  a prostě mu oznámil: Odcházím.
 • 00:26:58 -K nedožitým osmdesátinám
  Václava Havla
 • 00:27:00 se koná v těchto dnech
  řada akcí a událostí.
 • 00:27:03 Zajímavě pojatou výstavu
  k tomuto výročí
 • 00:27:06 připravilo museum Montanelli.
 • 00:27:08 Expozice Václava Bláhy
  je přitažlivá
 • 00:27:10 nejen autorovými obrazy,
  ale i celou koncepcí.
 • 00:27:23 -Výstava Václava Bláhy
  je iniciována na počest
 • 00:27:28 nedožitých narozenin
  pana prezidenta Václava Havla
 • 00:27:30 v rámci projektu Havel 80.
 • 00:27:34 Václav Bláha začínal svou tvorbu
  v 70. letech,
 • 00:27:38 v době největší totality.
 • 00:27:42 I na Václava Bláhu působila
  tato doba.
 • 00:27:45 A svědectvím toho
  je převážná část výstavy,
 • 00:27:50 kde jsme exponáty vypůjčili
  z Národní galerie,
 • 00:27:53 z Roudnice nad Labem
  a od privátních sběratelů.
 • 00:27:59 V té novější tvorbě
  je to potom jakési poselství
 • 00:28:02 nebo pomyslný rozhovor,
  který vede s Václavem Havlem
 • 00:28:06 o tom, co jsme udělali
  se získanou svobodou.
 • 00:28:16 -Ta doba byla silné téma.
  Ale na druhou stranu to silné téma
 • 00:28:21 bylo jako zase nebezpečný,
  protože člověka omezovalo,
 • 00:28:24 člověk se volně nerozvíjel,
  nerozvíjel svoji myšlenku,
 • 00:28:26 ale více se vymezoval oproti tomu,
  co mu vadilo.
 • 00:28:31 A já vlastně potom v pozdější době,
  kdy jsem se zabýval
 • 00:28:34 těmi vzkazy Václava Havla,
  tak to pro mě bylo dobrý v tom,
 • 00:28:37 že jsem si našel ten styčný bod
  v té minulosti,
 • 00:28:40 že jsem to nedělal jenom
  formálně,
 • 00:28:44 ale že jsem našel k té tvorbě
  důvod.
 • 00:28:46 A to bylo pro mě taky velmi
  prospěšné.
 • 00:28:51 Já bych asi poukázal
  na takový ty polohy
 • 00:28:53 z těch 80. let,
  který byly pro mě důležitý.
 • 00:28:56 A to bylo to osamocení vyjádřené
  figurami ve sprše,
 • 00:28:59 protože ta sprcha pro mě byl
  takový specifický prostor,
 • 00:29:02 ve kterém se člověk uzavřel.
 • 00:29:05 Měl v tom člověk pocit,
  že je sám ve svém světě
 • 00:29:08 a to, co je mimo, se ho netýká.
  Takže takové to odclonění se
 • 00:29:12 od stavu, který tady v té
  společnosti existoval.
 • 00:29:17 A tohle je ta druhá poloha,
  která už je vlastně z 80. let,
 • 00:29:22 kde pro mě bylo důležitý,
  že jsem míval pocit,
 • 00:29:25 že už jsme prefabrikáty
  společnosti,
 • 00:29:27 že vlastně žijeme
  v jakési nedodělané konstrukci
 • 00:29:30 a to společenské zřízení nás prostě
  prefabrikuje k obrazu svému
 • 00:29:34 a vznikají z nás jakési totemy,
  které se pohybují tou prázdnotou
 • 00:29:39 a uprostřed je ten obrovský
  skelet.
 • 00:29:44 Mě v té době nezajímal expresivní
  pohled té figury,
 • 00:29:46 já si myslím,
  že pro tu dobu bylo typický,
 • 00:29:49 jak se lidé potkávali.
 • 00:29:51 Jak je potkávaly sehnutý figury.
  A ta největší exprese
 • 00:29:54 pro mě byla právě v tom náklonu
  té figury.
 • 00:29:57 Takže jste vlastně nevěděli,
  jestli se zdvíhají
 • 00:30:00 a nebo jestli padají.
 • 00:30:02 Byl to takový ten pocit
  toho neustálého padání a zdvíhání.
 • 00:30:18 Já jsem byl vyzván,
  abych nějakým způsobem
 • 00:30:20 zhodnotil tu dobu,
  ve které jsem žil.
 • 00:30:23 A abych to zhodnotil v obrazech,
  kterým jsem říkal Vzkazy.
 • 00:30:26 A aby to bylo trochu navázaný
  na takovou dominantní osobnost
 • 00:30:29 celé té doby,
  kterou byl Václav Havel.
 • 00:30:32 První část je charakterizovaná
  pohybem figury,
 • 00:30:35 která nevíte, jestli se zdvíhá
  nebo jestli padá.
 • 00:30:39 A celým tím obrazem se posouvá
  škvíra,
 • 00:30:42 kde je jakýsi třetí element,
  který sleduje,
 • 00:30:45 co se před ním odehrává,
  a na pozadí toho obrazu
 • 00:30:48 je nějaký vyňatý text z jeho hry,
  který mě zaujal,
 • 00:30:52 nebo který mě inspiroval k tomu,
  co jsem zamýšlel.
 • 00:30:56 V té druhé části je dominantní
  kompozice 4 figur,
 • 00:31:02 které jsem dělával vždy,
  které se míjejí tím staveništěm
 • 00:31:07 nebo tou stavbou té společnosti.
 • 00:31:10 Opět za tím je nějaká myšlenka
  nebo text,
 • 00:31:13 který se váže k tomu tématu
  toho obrazu
 • 00:31:17 a který byl čerpán z jeho esejí
  nebo jeho dopisů
 • 00:31:21 tehdejšímu prezidentu Husákovi.
 • 00:31:25 Ta třetí část, ta už je porevoluční
  a je vlastně nejvíce rozervaná,
 • 00:31:29 protože to je takový ten
  rozpor mezi tou nadějí,
 • 00:31:33 kterou člověk měl,
  nebo takovým tím nadšením,
 • 00:31:36 které v něm bylo z té změny,
  která je
 • 00:31:38 a jakýmsi zklamáním z toho,
  jak se ta změna odehrává.
 • 00:31:41 Tady bylo čerpáno
  z takových esejí Václava Havla,
 • 00:31:45 kde se hodně mluví o paradoxu slov,
  o tom vztahu člověka ke společnosti,
 • 00:31:50 vztahu člověka k mocenským orgánům
  a zároveň je v tom ta rozervanost.
 • 00:31:55 Ta rozervanost je v tom hledání.
  Jako hledání něčeho,
 • 00:31:59 co je ztracený ve hmotě,
  v textu, v barevném chvění.
 • 00:32:16 Závěrečná část je víceméně
  už věnovaná jenom odkazu.
 • 00:32:20 A já jsem o tom dlouho přemýšlel,
  jak to udělat.
 • 00:32:23 A nakonec jsem si vzal to jeho
  nenáviděné a nebo obdivované
 • 00:32:28 "pravda a láska musí zvítězit
  nad lží a nenávistí".
 • 00:32:32 Udělal jsem jednoduchou věc,
  že jsem to napsal v 5 jazycích
 • 00:32:36 a použil jsem figuru,
  která odchází
 • 00:32:40 a zůstává po něm jen ten otisk.
  A vybral jsem
 • 00:32:45 ta 4 slova, která jsou:
  pravda, láska, lež a nenávist.
 • 00:32:53 Je to vlastně taková reflexe toho,
  že se mi Václav Havel
 • 00:32:58 začínal ztrácet v tom nánosu
  té životní všednosti.
 • 00:33:04 Ne, že by byl on všední,
 • 00:33:06 ale ta doba člověka už tak
  zahlcovala,
 • 00:33:08 že tím,
  jak on už odešel do ústraní,
 • 00:33:11 věnoval se opět tvorbě,
  tak jako někam zapadl,
 • 00:33:16 ale ta stopa, ten otisk jeho
  myšlenek a jeho činů tady zůstal.
 • 00:33:21 Snad aspoň v těch obrazech.
 • 00:33:33 -Pro podzimní sezónu
  připravila Leica Gallery Prague
 • 00:33:35 výstavu nazvanou
  Bílá místa slovenské fotografie.
 • 00:33:39 Mapuje práce studentů, kteří prošli
  fotografickými ateliéry
 • 00:33:42 jedné z nejvýraznějších postav
  v dějinách
 • 00:33:45 česko-slovenské inscenované
  fotografie.
 • 00:33:47 A sice profesorky
  Miloty Havránkové.
 • 00:33:51 Po velké retrospektivě,
 • 00:33:53 kterou loni uvedla
  Galerie hlavního města Prahy,
 • 00:33:55 mají teď diváci možnost
  poznat její
 • 00:33:58 inovativní formální i myšlenkové
  přístupy.
 • 00:34:00 Za více než 30 let pedagogické
  práce
 • 00:34:02 ovlivnila tato žena
  několik generací umělců.
 • 00:34:05 Mimo jiné i fotografy
  tzv. Slovenské nové vlny.
 • 00:34:10 SLOVENSKY: Já jsem končila
  v 69. vysokou školu na FAMU.
 • 00:34:15 A jako první absolventka FAMU
  jsem začala učit hned,
 • 00:34:19 jak jsem přišla do Bratislavy.
 • 00:34:21 V podstatě oni potřebovali pedagoga
  s vysokoškolským vzděláním
 • 00:34:25 na ŠUPce, předtím vysoká škola
  v Bratislavě neexistovala.
 • 00:34:29 Tak já jsem tam začala.
 • 00:34:31 Zavedla jsem úplně nový způsob
  myšlení.
 • 00:34:35 Čili jsem dávala takovou nějakou
  volnost,
 • 00:34:38 aby dělali takové fotografie,
  které si mohli vymýšlet.
 • 00:34:43 V podstatě by se dalo říct,
  že to byly takové první
 • 00:34:46 inscenované fotografie,
  malé příběhy,
 • 00:34:50 které jsme společně vytvářeli.
 • 00:34:54 Já jsem jim jeden rok třeba vůbec
  nedala fotoaparát do ruky.
 • 00:34:59 Ale vysvětlila jsem jim,
 • 00:35:01 že přes zvětšovák můžou vytvářet
  různé věci.
 • 00:35:04 A tím si oni tak ohmatávali
  tu fotografii.
 • 00:35:07 A potom, když už začali
  ten obraz vnímat,
 • 00:35:11 tak už dělali úplně jiné věci.
 • 00:35:15 Já jsem se hlavně snažila,
  aby měli takové svobodné myšlení.
 • 00:35:20 Aby byla ta fotka autentická
  v tom,
 • 00:35:25 aby se to foto génia z toho
  nějakým způsobem nevytratilo.
 • 00:35:29 Aby to bylo tak na půl cesty
  nějaké intuice,
 • 00:35:32 ale na druhé straně,
  aby to i mělo
 • 00:35:35 i nějaký koncept
  a nějakou myšlenku.
 • 00:35:38 A druhá věc, že skoro každý
  při té fotce vlastně zůstal,
 • 00:35:41 studoval u mě.
  Tak toto považuji
 • 00:35:45 za velmi dobrý výsledek,
  Že mě vlastně neopustil.
 • 00:35:51 Když si uvědomíme, jak dlouho
  trvalo, než lidé
 • 00:35:55 začali vůbec psát a dorozumívat se,
  tak já si myslím,
 • 00:35:58 že ta fotografie je někde úplně
  na začátku.
 • 00:36:01 Protože ona je velmi přístupná
  a vlastně ve výtvarné oblasti
 • 00:36:06 skoro neznáte jeden obor,
  kde by to nevyužívali.
 • 00:36:14 Tyto fotky jsou ještě analogové.
 • 00:36:17 A vybrala jsem tyto fotky
  jako osobnosti.
 • 00:36:22 Což je velmi zajímavé, že vlastně
  stejně jako jsou lidé osobnosti,
 • 00:36:26 tak i ta zvířata
  mají svoji vlastní osobnost
 • 00:36:31 a každé je úplně jiné.
 • 00:36:35 Tohle jsou ještě typické
  fotografie.
 • 00:36:38 Takové, které jsou ještě
 • 00:36:41 na přelomu toho analogu,
  ale už je to digital.
 • 00:36:44 Je to simulované, je vidět,
  že to není přirozené,
 • 00:36:47 protože to světlo jde z jiné
  strany.
 • 00:36:50 Čili oni jsou tam nakomponovaní.
 • 00:36:53 A vlastně šlo o to,
  že každý z nich
 • 00:36:56 je v nějakém svém světě
  a objevuje tu novou svobodu.
 • 00:37:04 Hned potom přišla doba
  takového toho feminismu,
 • 00:37:07 že ty ženy se najednou
  mobilizovaly.
 • 00:37:10 A tady jsem udělala takový
  koutek,
 • 00:37:14 jakým způsobem jsme se o to
  snažili
 • 00:37:17 a jak jsem se snažila,
  aby to oni fotograficky vyjádřili.
 • 00:37:34 Například tady ona udělala
  bílé na bílém.
 • 00:37:37 Taková dokonalost,
  že každá žena chce být dokonalá.
 • 00:37:41 A přitom fotí nějaké flaštičky,
  absurdní věci,
 • 00:37:44 ale v podstatě to je o tom.
 • 00:37:50 A tady například
  máte takové dvě fotografie,
 • 00:37:53 které jsou velmi jednoduché.
  A to je vlastně Rubikova kostka.
 • 00:37:56 Je to o tom systému,
  že dneska je někdy ten systém
 • 00:38:01 důležitější než ten sám člověk.
 • 00:38:04 Takže ona vyfotila Rubikovu kostku
  jako ten systém,
 • 00:38:08 který zná třeba ze školy,
  prostě je vymyšlený,
 • 00:38:12 ale v podstatě ji limituje.
 • 00:38:16 A tady to už je už například
  období,
 • 00:38:19 já teď působím v Bánské Bystrici,
 • 00:38:23 ale jsou to takové vstupy
  už úplně jiné,
 • 00:38:26 protože tato generace
  už je úplně jiná.
 • 00:38:29 Například tady vidíte -
  je to fotka, není to fotka.
 • 00:38:33 Je to fotka. Je to o světle.
 • 00:38:35 Ten student tam stojí,
  ale v podstatě se to světlo hýbá.
 • 00:38:42 Čili my stále řešíme tu situaci
  té fotografie.
 • 00:38:46 U mě to je vlastně všechno
  o fotografii.
 • 00:38:50 I ty věci, které tady vidíte,
  tak vlastně hovoří o tom,
 • 00:38:54 jak se vyvíjí fotografie,
  co je fotografie
 • 00:38:57 a kam spěje fotografie.
 • 00:39:00 Protože to je tak zvláštní fenomén,
  to je produkce,
 • 00:39:03 to je prostě obraz života.
 • 00:39:25 -Na začátku října
  zahájila Národní galerie
 • 00:39:27 v holešovickém Veletržním paláci
  bohatou podzimní výstavní sezónu
 • 00:39:31 plnou zajímavých projektů.
 • 00:39:33 My vám dnes představíme
  jednu z nejvýraznějších
 • 00:39:35 mladých umělkyň - Agniezku Polsku,
 • 00:39:38 která už více než 10 let
  působí v Berlíně.
 • 00:39:40 V Praze uvádí svůj nejnovější
  projekt - Já jsem ústa.
 • 00:39:47 -Je to film, v němž hrají hlavní
  roli velká ústa bez těla.
 • 00:39:54 Ta ústa hovoří a reprodukují text,
  který jsem napsala já sama
 • 00:39:57 a který popisuje
  jak akustické vlny,
 • 00:40:00 nebo lépe řečeno slova
  ve formě akustických vln,
 • 00:40:03 procházejí různými materiály,
  k nimž patří i tělo diváka.
 • 00:40:15 To dílo hovoří víceméně
  samo za sebe.
 • 00:40:19 Hlavním tématem je,
  řekla bych, způsob,
 • 00:40:22 jakým může umělec
  či umělecké dílo
 • 00:40:24 na diváka působit
  takto velmi fyzicky.
 • 00:40:35 Inspirací mi byl hlavně
  dramatický monolog
 • 00:40:38 Samuela Becketta nazvaný Ne Já.
 • 00:40:42 Vystupuje v něm herečka
  se začerněným obličejem.
 • 00:40:47 Jediné, co není černé -
  a je tedy vidět - jsou její rty.
 • 00:40:53 A na ty také míří jevištní
  světla.
 • 00:40:58 Na jevišti tudíž během celého
  představení
 • 00:41:00 vidíte jen jediné - její rty.
 • 00:41:03 Herečka hovoří velmi rychle,
  prostě jen chrlí slova.
 • 00:41:07 A ten nápad se rty bez těla
 • 00:41:10 mě inspiroval
  k vytvoření tohoto díla.
 • 00:41:33 Další inspirací mi byl
  internetový fenomén zvaný ASMR.
 • 00:41:38 Je to velká skupina lidí,
  kteří nahrávají
 • 00:41:41 určité druhy filmů na internet,
  na YouTube, a sledují je.
 • 00:41:47 Společným jmenovatelem těchto filmů
  je použití konkrétních technik,
 • 00:41:52 například hraní rolí
  nebo třeba šeptání
 • 00:41:56 či velmi tiché mluvení.
 • 00:41:59 Tyto techniky mají v hlavě diváka
  navodit určité pocity.
 • 00:42:02 Dalo by se to přirovnat
  k masáži mozku.
 • 00:42:06 A právě ty jsem v tomto filmu
  záměrně použila i já,
 • 00:42:09 aby to na diváka mělo
  ještě silnější účinek.
 • 00:42:17 -Agnieszka
  točí filmy a fotografuje.
 • 00:42:22 V podstatě používá materiál,
  který někde najde
 • 00:42:24 a ten přepracuje.
  A to tak, že daný obraz rozebere.
 • 00:42:29 Její práce vypovídá o paměti,
  o minulosti,
 • 00:42:32 o tom, jak ji vyložíte a čtete,
  a o vás.
 • 00:42:43 Velká a důležitá část jejích prací
  se věnuje
 • 00:42:46 sebevztažnosti v současném umění.
 • 00:42:50 Agnieszka se zamýšlí
  nad díly jiných umělců,
 • 00:42:52 která jsou materiálem pro dílo
  její.
 • 00:42:55 Svým způsobem zkoumá jejich vliv,
  důležitost
 • 00:42:57 a také některé možné úhly
  vnímání,
 • 00:43:00 které mohou být v mnoha případech
  zavádějící.
 • 00:43:04 Čteme-li slovo z minulosti,
  dopouštíme se při tom řady chyb,
 • 00:43:09 zejména u děl starých mistrů.
 • 00:43:15 -Inspiraci hodně hledám
  v historii umění,
 • 00:43:19 hodně mě inspirují historické
  postavy a osobnosti historie umění,
 • 00:43:24 třeba Jerzy Ludwinski,
  slavný polský teoretik,
 • 00:43:28 nebo Wlodzimierz Borowski.
 • 00:43:31 K umělcům, kteří mě ovlivnili
  opravdu hodně,
 • 00:43:34 patří třeba Lee Lozano
  nebo Charlotta Posenenska.
 • 00:43:41 Snažím se je také v některých svých
  dílech představit.
 • 00:43:44 No a kromě toho mě hodně zajímá
  věda,
 • 00:43:47 a tak o ní hodně čtu.
  A znalosti, které při tom získám,
 • 00:43:51 se pak snažím použít
  ve svých filmech.
 • 00:44:04 -Podle mne je v případě
  Agnieszky Polske
 • 00:44:08 velmi důležitý její zájem
  o minulost
 • 00:44:11 a obrazový materiál jako takový,
  o ontologickou situaci obrazu.
 • 00:44:15 K práci používá materiál,
  který někde najde.
 • 00:44:18 Třeba staré kalendáře z 30. let,
  z nichž udělá animaci či film.
 • 00:44:23 Od statického obrazu se tedy
  dostáváme k obrazu pohyblivému.
 • 00:44:30 Takže Agnieszka zkoumá
  přechod od statického obrazu
 • 00:44:33 k obrazu pohyblivému
  a animace jí k tomu pomáhá.
 • 00:44:37 Proto je toto propojení dvou
  odlišných disciplín velmi důležité
 • 00:44:40 a jeho výsledkem je velmi
  teatrální,
 • 00:44:42 nevšedně tajuplný prvek.
 • 00:44:45 A proto je podle mě opravdu
  důležité
 • 00:44:48 představit dílo, jako je tohle.
 • 00:44:50 Pomáhá nám totiž pochopit,
  jakou roli hraje
 • 00:44:54 obrazový materiál v současné
  společnosti.
 • 00:44:56 Pomáhá nám pochopit to nové
  vnímání,
 • 00:44:59 jehož je třeba,
  máme-li tyto obrazy umět pojmout.
 • 00:45:18 -Litomyšl je město doslova nabité
  uměleckými zážitky.
 • 00:45:21 Tenhle začíná už na nově
  zrekonstruovaném zámeckém návrší,
 • 00:45:25 při pohledu na piaristický chrám
  Nalezení sv. Kříže
 • 00:45:28 a tmavočervený poutač
  na výstavu s nápisem Tvář.
 • 00:45:34 Projdete kostelní lodí,
  která už sama stojí za návštěvu
 • 00:45:37 stejně jako skleněný sloup
  Václava Cíglera,
 • 00:45:39 rozkládající denní světlo
  na duhu.
 • 00:45:46 Pak sestoupíte dolů do prostoru
  krypty,
 • 00:45:48 kde se v naprostém tichu odehrává
  něco,
 • 00:45:50 co se nedá nazvat pouhým vystavením
  vzácného artefaktu,
 • 00:45:53 ale uměleckým počinem.
 • 00:45:55 Architekti Josef Pleskot
  a Norbert Schmidt
 • 00:45:58 tu vytvořili za pomoci scénografie,
  světel a zvuků
 • 00:46:01 zcela svébytný prostor,
  a to pro jediný předmět -
 • 00:46:05 tisíc let starou dřevěnou sošku,
  tzv. Madonu z Osíku,
 • 00:46:09 která byla objevena v pozůstalosti
 • 00:46:11 malířky Ludmily Jandové
  v Osíku u Litomyšle.
 • 00:46:15 -Madona jako taková existovala
  po desetiletí v naší knihovně,
 • 00:46:20 v naší domácnosti
  a měli jsme k ní úctu,
 • 00:46:22 ačkoliv jsme neměli nejmenší pojetí
  o jejím stáří.
 • 00:46:27 Měli jsme k ní úctu, protože je to
  zobrazení Panny Marie.
 • 00:46:31 Ale to, že se jedná o nejstarší
  dochovaný předmět tohoto typu
 • 00:46:37 na našem území
  určil až pan profesor Černý,
 • 00:46:39 který při náhodné návštěvě
  našeho depozitáře, řekl:
 • 00:46:43 Pokud bych mohl věnovat další část
  života
 • 00:46:45 studii tohoto předmětu,
  byl bych poctěn.
 • 00:46:50 -Celý koncept
  podtrhuje intimitu díla.
 • 00:46:53 Umožňuje návštěvníkům soustředit se
  na historický předmět,
 • 00:46:56 madonu, jejíž tvář se stává
  projekčním plátnem.
 • 00:47:00 Socha byla vyrobena z lipového
  dřeva a zatímco její tělo,
 • 00:47:03 včetně malého Ježíška na klíně,
  se zachovalo v dobrém stavu,
 • 00:47:06 o obličej přišla pravděpodobně
  za husitských válek.
 • 00:47:10 Cílem autorů nebyla
  pouhá modelace hlavy.
 • 00:47:13 Rozhodli se ztvárnit její podobu
  tak,
 • 00:47:16 aby podněcovala spiritualitu
 • 00:47:18 a návštěvníci s ní mohli
  komunikovat,
 • 00:47:20 jako tomu bývalo v době jejího
  vzniku.
 • 00:47:23 Josef Pleskot ji chtěl doslova
  znovu vdechnout život.
 • 00:47:27 -Neměl jsem vůbec představu,
  že bych tu hlavu dodělával já.
 • 00:47:31 Já jsem si myslel,
  že tu hlavu dodělá nějaký sochař.
 • 00:47:35 Nebo dokonce pak,
  když už jsme se domluvili,
 • 00:47:38 že Norbert bude kurátorem
  a pan profesor že bude kurátorem,
 • 00:47:43 tak jsme uvažovali o tom,
 • 00:47:46 že tu hlavu dotvoří někdo úplně
  jiný.
 • 00:47:51 -Tak od začátku bylo jasné,
  že to nemá být
 • 00:47:56 ta doslovná historická rekonstrukce
  té hlavičky.
 • 00:47:58 Nemá to být ta hlavička,
  jak to tenkrát vypadalo.
 • 00:48:00 Že to má být hlavička,
  nebo že to má být něco,
 • 00:48:03 co tu sochu znovu aktivuje,
  co do ní vloží život,
 • 00:48:07 co do ní vlastně vnese
  i ten současný rozměr.
 • 00:48:10 Tak s vědomím tohohle
  jsme přistupovali i tomuhle úkolu.
 • 00:48:19 -Mě ze zásady zajímá
  nějaké napojování se na tradici,
 • 00:48:24 napojování se na historii.
 • 00:48:27 Já svoji práci, tu architektonickou,
  docela chápu tak,
 • 00:48:30 že nechci se protivit té historii
  a naopak s ní chci
 • 00:48:36 nějakým způsobem souznít, navázat.
  A tu řeč dál rozvíjet.
 • 00:48:41 A teď se to najednou zdálo úplně
  nabíledni.
 • 00:48:45 Prostě středověký artefakt,
  kultovní předmět,
 • 00:48:50 kdoví jestli umělecký.
 • 00:48:53 Já dokonce si myslím,
  že spíš ani ne umělecký.
 • 00:48:56 Proto jsem se dal nakonec
  přesvědčit,
 • 00:48:59 že ta uměleckost zrodu toho díla
  nebyla primární věcí.
 • 00:49:05 Protože to byl archetypálně
 • 00:49:08 nebo bych řekl kánonicky vystavěný
  objekt.
 • 00:49:11 Ale celá ta věc je vlastně
  architektura.
 • 00:49:17 Já jsem nejdřív modeloval tu hlavu,
  ale pak, když jsem si uvědomil,
 • 00:49:20 že na ten pahýl nejde nic dát,
  že by to bylo až svatokrádežný,
 • 00:49:26 dokonce možná i umělecko-historicky,
  tak jsem říkal:
 • 00:49:33 Ne, to se musí udělat jinak.
 • 00:49:35 A celá práce na té modelaci
  se najednou změnila
 • 00:49:38 na tu jednoduchou stuhu,
  která vlastně vytvořila
 • 00:49:41 v těch samých proporcích tu hlavu
  s plochou naleštěnou,
 • 00:49:45 minimalistickou destičkou
  v duchu až památkářské přísnosti.
 • 00:49:50 Že ta nová intervence
  se té staré substance
 • 00:49:54 ani milimetrem nedotkne.
 • 00:50:30 Pak ještě ty zvuky,
  chuť to ještě něčím doplnit...
 • 00:50:36 No a hodil se velmi
  ten Norbertův nápad.
 • 00:50:42 -Oslovit Slavomíra Hořínku,
  současného skladatele,
 • 00:50:45 který nahrával zvuky v Jeruzalémě,
  v tom kostele,
 • 00:50:48 na tom místě, kde se narodila
  svatá Anna.
 • 00:50:51 Tak on ty zvuky transformoval
 • 00:50:54 do takového zvukového pásma,
  zvukové plochy.
 • 00:50:57 A ty tvoří takovou tichou harmonii,
  která se postupem v čase vyvíjí.
 • 00:51:05 Je to zase takové další zaklenutí
  toho prostoru.
 • 00:51:08 Nebo další vrstva, která pomáhá
  zintenzívnit ten požitek.
 • 00:51:12 Takže tady mě něco ozařuje,
  něco vnímám a něco taky slyším.
 • 00:51:18 -Bavilo tě to?
  -Strašně.
 • 00:51:20 A byl to úplně nejtěžší úkol,
  který jsem snad v životě dělal.
 • 00:51:26 Našich 52 minut je u konce.
 • 00:51:28 Přejeme vám hezký večer
  a těšíme se na vás opět za měsíc.
 • 00:51:40 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2016

Související