iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 1. 2013
22:30 na ČT2

1 2 3 4 5

16 hlasů
6105
zhlédnutí

Artmix

Evropské umění od roku 1945 — Jan Zrzavý — Martin Mainer — Markéta Jáchimová

52 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Artmix

 • 00:00:11 Lednovým Artmixem
  otvíráme rok 2013,
 • 00:00:14 který slibuje spoustu umění.
  A my budeme jako vždy u toho.
 • 00:00:18 A začínáme pozvánkou do Berlína,
  kde probíhá výstava
 • 00:00:20 nazvaná Touha po svobodě -
  umění v Evropě po roce 1945.
 • 00:00:26 Studentka Vysoké školy
  uměleckoprůmyslové
 • 00:00:28 Markéta Jáchimová, autorka série
  soch dívek s černými vlasy
 • 00:00:32 vytváří nyní totemy -
  rovněž s černými vlasy.
 • 00:00:37 Božská hra velkého samotáře
  Jana Zrzavého
 • 00:00:40 se odehrává
  v Ostravském domě umění
 • 00:00:42 a nabízí divákům mistrovy
  nejlepší prožitky, touhy a sny.
 • 00:00:47 V Artipech jsme se vydali
  po pražských novinkách.
 • 00:00:50 Vzali jsme to od Špálovy galerie
  přes UMPRUM
 • 00:00:53 až do Dejvic,
  do Národní technické knihovny.
 • 00:00:59 A nakonec uvidíte portrét
  jednoho z nejvýznamnějších
 • 00:01:01 současných malířů Martina Mainera,
  který patří
 • 00:01:04 do generace 80. let
 • 00:01:06 a jehož plátna jsou plná
  vjemů, emocí a fantazie.
 • 00:01:21 Berlín není daleko
  a vždycky je tady co vidět.
 • 00:01:24 Naše pozvánka tentokrát míří
  do Německého historického musea
 • 00:01:27 v centru města,
  kde si až do 10. února
 • 00:01:30 můžete prohlédnout výstavu
  nazvanou
 • 00:01:32 Touha po svobodě -
  umění v Evropě po roce 1945.
 • 00:01:40 Kolekce představuje
  díla 113 umělců z 28 zemí
 • 00:01:43 a je mezi nimi
  i šest českých výtvarníků.
 • 00:01:47 Snahou projektu je
  rozptýlit nepřátelskou atmosféru,
 • 00:01:50 která panovala
  mezi dvěma mocenskými bloky
 • 00:01:52 v dobách studené války,
 • 00:01:54 a naopak ukázat,
  co měly společného.
 • 00:01:57 Tím společným je skutečnost,
  že se obě strany snažily
 • 00:01:59 nějak vypořádat
  s nelehkou otázkou svobody.
 • 00:02:08 Výstava začíná
  u myšlenky rozumu.
 • 00:02:10 Věk rozumu se zrodil
  s osvícenstvím
 • 00:02:12 ve Francii 18. století.
 • 00:02:15 Francouzská revoluce
  pak myšlenku rozumu
 • 00:02:18 vnesla mezi širokou veřejnost
  a nastal
 • 00:02:20 počátek moderní doby,
  éry moderního umění.
 • 00:02:23 Tady za mnou vidíte obrazy
  a instalace Reného Magrittea.
 • 00:02:27 Ten bílo-modro-červený
  symbolizuje francouzskou vlajku
 • 00:02:30 a reflektuje myšlenku,
  podle níž konec 2. světové války
 • 00:02:33 otevřel prostor
  k začátku nové éry,
 • 00:02:36 éry demokracie
  navazující na tradici osvícenství
 • 00:02:40 a myšlenky
  Francouzské revoluce.
 • 00:02:44 S tímto pohledem
  jaksi nesouhlasí Kounellis,
 • 00:02:47 po mojí levé ruce.
 • 00:02:49 Marat a Robespierre,
  stalinisté Francouzské revoluce,
 • 00:02:52 byli zabiti,
  protože řadě lidí se
 • 00:02:55 myšlenka svobody tolik
  nelíbila.
 • 00:02:57 Jeden skončil pod gilotinou,
  přišel o hlavu.
 • 00:03:22 Stojíme před obrazem
  českého umělce Milana Kunce,
 • 00:03:25 který žil
  velmi dlouho v Düsseldorfu.
 • 00:03:28 Teď je myslím zpátky
  v Praze.
 • 00:03:30 Do výstavy jsme ho zařadili,
  protože se zabývá světem konzumu
 • 00:03:33 a kritikou ideologie
  Sovětského svazu.
 • 00:03:36 Namaloval obraz Pravda Coca-Cola,
  který pojednává
 • 00:03:39 o myšlence pravdy
  v kontrastu s Coca-Colou,
 • 00:03:42 produktem
  opředeným aurou kapitalismu,
 • 00:03:45 který také každý znal
  a každý jej chtěl.
 • 00:03:48 Kunc se ptá,
  co znamená nekonzumovat
 • 00:03:51 úplně všechno,
  co bychom mohli,
 • 00:03:53 nemoci mít vzdělání,
  které bychom chtěli,
 • 00:03:55 nemoci žít tak,
  jak bychom chtěli.
 • 00:03:58 Vedle slova Pravda
  zde v symbolickém kontrastu
 • 00:04:01 staví Coca-Colu.
 • 00:04:12 Tohle je krásné dílo
  Karla Malicha.
 • 00:04:15 Zařadili jsme ho do sekce
  nazvané 100 roků
 • 00:04:18 věnované budoucnosti
  z hlediska stavu přírody.
 • 00:04:21 Ničíme své životní prostředí,
  nebo neničíme?
 • 00:04:24 V protikladu zde stojí
  Malichova Myšlenka věčnosti
 • 00:04:27 a Velká potopa
  od španělského malíře,
 • 00:04:30 která znamená záhubu
  lidstva.
 • 00:04:33 Tedy zde máme věčnost
  v protikladu k zániku.
 • 00:04:48 Z dalších našich umělců autoři
  do výstavy zařadili
 • 00:04:51 fotografie Jana Mlčocha,
 • 00:04:54 společnou práci Jiřího Koláře
  Vladimíra Fuky a Zdeňka Urbánka,
 • 00:04:59 olej Imaginace strachu
  Stanislava Podhrázského
 • 00:05:04 a fotografie Petra Štenbery.
 • 00:05:08 A protože výstava je putovní
  a uvidí ji diváci
 • 00:05:10 i v dalších evropských městech,
  bude se
 • 00:05:13 rozsáhlá kolekce vybraných umělců
  obměňovat.
 • 00:05:21 Christian Boltanski,
  francouzský umělec
 • 00:05:23 je hodně známý tím,
  že se ve svých dílech
 • 00:05:27 hodně zabývá historií.
  Tady na těch obrázcích
 • 00:05:29 jsou žáci
  jedné třídy vídeňského gymnázia.
 • 00:05:32 Všichni, které tu vidíte,
  byli až na jednoho
 • 00:05:34 zavražděni
  v koncentračních táborech.
 • 00:05:38 Boltanski udělal jakýsi pomník
  těmto mladým studentům,
 • 00:05:41 nad nimiž byl vyřčen ortel smrti,
  ačkoliv nic neudělali.
 • 00:05:45 Zabila je čistě a jen
  rasistická ideologie.
 • 00:05:54 Tato část je nazvaná
  Cesta do Říše divů.
 • 00:05:57 Předtím jsem dělala
  už dvě výstavy věnované
 • 00:06:00 překrucování historie,
  nazvané Mýty národů.
 • 00:06:03 Kiefer je jedním
  z nejdůležitějších umělců
 • 00:06:05 zabývajících se
  historií v Německu.
 • 00:06:08 Za mnou vidíte
  jeho klauzurní práci,
 • 00:06:10 myslím,
  že pro düsseldorfskou akademii.
 • 00:06:13 Jmenuje se to Okupace.
 • 00:06:15 Kiefer cestoval do Francie
  a dalších zemí
 • 00:06:18 a všude pořídil vlastní fotografii,
  na níž dělá gesto,
 • 00:06:21 kterým se zdravili Němci
  za dob národního socialismu.
 • 00:06:24 Konfrontuje ty,
  kdo v té době v Německu žili,
 • 00:06:27 a říká:
  "Vy všichni jste se tehdy
 • 00:06:30 tímto gestem zdravili
  a teď o tom nechcete mluvit,
 • 00:06:33 ale já o tom mluvit budu."
 • 00:06:35 V roce 1969 to bylo
  skutečně velmi silné gesto,
 • 00:06:38 velmi politické,
  a Kiefer z toho měl hodně problémů.
 • 00:06:47 V části Realita politiky
  se ptáme,
 • 00:06:50 co pro jednotlivce,
  a zejména pak pro umělce,
 • 00:06:53 znamená žít
  v konkrétním systému.
 • 00:06:55 Otázku nám pomáhají řešit umělci
  z Ruska, Albánie, Německa,
 • 00:06:59 Velké Británie, Francie
  a Itálie.
 • 00:07:02 Toto dílo Emilia Vedovy se jmenuje
  Absurdní berlínský deník.
 • 00:07:06 Vedova zde byl v 60. letech,
  po roce 1961,
 • 00:07:10 kdy postavili Berlínskou zeď,
  žil tedy ve městě
 • 00:07:13 rozděleném zdí
  na západní a východní část,
 • 00:07:16 kde jste si nemohli jen tak
  vyjít do ze západu na východ,
 • 00:07:20 kde teď právě stojíme.
 • 00:07:22 Vedova
  pojil různé aspekty historie,
 • 00:07:24 různé vzpomínky
  a dnešní životní styl
 • 00:07:27 do svého
  Absurdního berlínského deníku
 • 00:07:30 provedeného
  v barvách německé vlajky,
 • 00:07:32 v níž se snoubí několik
  různých rovin berlínské reality.
 • 00:07:45 Vladimir Mitrev
  je bulharský umělec.
 • 00:07:49 Z Bulharska odešel
  do Německé spolkové republiky,
 • 00:07:53 do západního Berlína.
 • 00:07:56 Byl šťastný, protože zde mohl
  studovat na akademii umění,
 • 00:08:02 ale o Německu jako takovém
  vůbec nic nevěděl,
 • 00:08:05 neměl o něm žádnou představu.
 • 00:08:09 A tak chodil 12 kilometrů
  sem a tam
 • 00:08:11 po černém, červeném a žlutém
  pruhu německé vlajky.
 • 00:08:14 Vycházel z toho,
  že dlouhým chozením
 • 00:08:17 po určitém místě
  získá lepší pojem o tom,
 • 00:08:20 kde vlastně je,
  kdo je a co znamená být v Německu.
 • 00:08:28 Autoři výstavy vycházejí
  z předpokladu,
 • 00:08:30 že oba bloky mají kořeny
  v dobách osvícenství.
 • 00:08:33 Umělce nedělí
  na ty ze západu a z východu
 • 00:08:35 a neřadí je ani chronologicky.
 • 00:08:38 Odlišují je pouze podle způsobu,
  jakým reagovali
 • 00:08:40 na nelehké období evropské historie
  po roce 1945.
 • 00:08:45 Dvanáct úseků
  otevírá zásadní otázky
 • 00:08:47 naší společenské existence
 • 00:08:49 i velká témata jako
  rozum, historie a utopie.
 • 00:08:53 Jakou odpovědnost nese za náš život
  politický systém?
 • 00:08:57 Kde končí svoboda jednotlivce
  a začíná svoboda ostatních?
 • 00:09:00 Neměli bychom do katalogu
  základních lidských práv
 • 00:09:03 zařadit také snahu o sociálně
  a ekologicky bezpečnou budoucnost?
 • 00:09:07 A jak vlastně chce každý z nás
  žít a jak daleko je ochoten zajít?
 • 00:09:11 Tyto úvahy mají v dnešním světě
  stále svoje místo
 • 00:09:14 a historie jim nic neubrala
  na aktuálnosti.
 • 00:09:21 Uvidíte tu
  spoustu vynikajících děl -
 • 00:09:23 například tady v závěru výstavy
  Josepha Beyuse,
 • 00:09:25 Alberta Giacomettiho,
  Antony Gormleyho,
 • 00:09:28 Niki de Saint Phalle
  a mnoho dalších.
 • 00:09:49 Je to taková mrtvola stromu,
  která trošku
 • 00:09:53 vypadá jako člověk,
  nebo mi to prostě evokuje
 • 00:09:56 nějakou kůži,
  prostě mrtvý materiál,
 • 00:09:59 který si ještě tady drží něco
  ze života, co tam ještě zbylo.
 • 00:10:03 Beru to jako takovou totemovku,
  až taková kultová záležitost.
 • 00:10:09 Je to poslední cyklus kultu,
  který kombinuji s pařezy,
 • 00:10:13 kterých mám doma hrozně moc
  a pořád je sbírám.
 • 00:10:16 S dědou jezdíme do lesa,
  takže pořád mám
 • 00:10:19 neskutečnou sbírku
  těchto "mrtvolek".
 • 00:10:24 Markéta Jáchimová studuje
  v ateliéru sochařství
 • 00:10:26 na pražské
  Vysoké škole umělecko průmyslové.
 • 00:10:29 Pro její umění
  je charakteristický silný vztah
 • 00:10:31 k přírodnímu materiálu.
  Věcí se musí sama dotýkat.
 • 00:10:35 Důležitý je
  střet přírody s civilizací,
 • 00:10:38 kdy se kritický přístup
  prolíná s poezií
 • 00:10:40 a horror
  s jemnou nadsázkou.
 • 00:10:51 Mně právě ty vlasy
  přijdou hrozně nechutný,
 • 00:10:54 že to je fakt
  taková odporná věc.
 • 00:10:58 Vlasy,
  který vlastně rostou z těch kořenů.
 • 00:11:01 Je to nějaká organika,
  která leze ven.
 • 00:11:03 A mně ty vlasy evokují
  nějakou rakovinu,
 • 00:11:07 nebo něco takovýho,
  co vlastně proleze vším
 • 00:11:10 a do toho ty kořeny,
  které mají tak trošku
 • 00:11:12 takový nádorový charakter.
  Nedá se toho zbavit.
 • 00:11:16 Když to člověk někde zacpe,
  tak to zase vyleze další stranou.
 • 00:11:23 Předtím jsem dělala malbu
  a nějakým způsobem
 • 00:11:27 mně tenhle jeden formát
  nevyhovoval.
 • 00:11:31 Potřebuji něco dělat rukama.
  A díky Kurtu Gebauerovi
 • 00:11:36 jsem přišla na to, že se dá sochou
  vyjádřit hrozně věcí.
 • 00:11:40 Je to vlastně báječná komunikace
  mezi autorem,
 • 00:11:45 tou věcí, kterou vytváří
  a nějakým publikem.
 • 00:11:53 Nacházíme se v Galerii die
  Aktualität des Schöne v Liberci.
 • 00:11:58 Je to galerie v obchodním domě.
 • 00:12:01 Dělám tady trošku science -
  specific, světelnou instalaci.
 • 00:12:06 Jedná se
  o takový "light - design".
 • 00:12:09 A strašně se mi líbí kontrast
  přírodních věcí,
 • 00:12:12 přírodních myšlenek,
  všechno, co se týče lesa,
 • 00:12:15 vesnice, ze které pocházím,
  v kontrastu s městskou krajinou.
 • 00:12:22 Tady jsem vlastně použila
  artefakt těchto zářivek,
 • 00:12:25 které se používají pro reklamu.
 • 00:12:29 Udělat právě takový přechod
  z vesnice do města,
 • 00:12:32 který vnímám hrozně intenzivně.
 • 00:12:35 Sem člověk přijde,
  vnímá nějakou změť,
 • 00:12:38 která může připomínat
  řazení určitých šipek, nebo stromů
 • 00:12:43 stejně tak,
  jako když člověk přijede
 • 00:12:45 z vesnice do města,
  tak v tom městě
 • 00:12:48 se ta příroda opravdu ztrácí,
  je už nahrazena obchoďáky
 • 00:12:51 a takovými různými věcmi
  a člověk tam nenajde ten kout
 • 00:12:55 toho nějakého pralesa,
  kam by si zalezl. To zbožňuju.
 • 00:13:05 Tohle je první věc,
  kterou jsem dělala v 1. ročníku,
 • 00:13:08 když jsem nastoupila
  na UMPRUM v Praze.
 • 00:13:12 Jedná se o Stromový falus.
 • 00:13:16 Ten nápad vznikl,
  když jsem procházela lesem a parky,
 • 00:13:20 tak nevím, jestli to znáte,
  tak tam chodíte
 • 00:13:24 po těch mrtvých věcech,
  to se dělají takové suky
 • 00:13:28 a vypadá to
  jako dámské přirození.
 • 00:13:31 Tak jsem si říkala, že by bylo
  super k tomu udělat chlapa.
 • 00:13:34 Aby to získalo
  trošku takový lidský ráz.
 • 00:13:38 Tak jsem začala dělat
  kombinaci toho mrtvého pařezu,
 • 00:13:41 je to takový useknutý stromový fals
  v jakémsi organickém,
 • 00:13:46 až skoro designovém tvaru.
 • 00:13:50 A tady ta věc je zrovna zachycená
  v pohybu ejakulace,
 • 00:13:53 když ten strom
  vysune ten penis,
 • 00:13:56 tak ho vábí ta partnerka
  a je zrovna pozastavený,
 • 00:14:02 když se to děje.
 • 00:14:05 K tomu ještě vznikal comics,
  když jsme vzali
 • 00:14:09 celý tenhle fals a chodili jsme
  po parku po Stromovce
 • 00:14:12 a koukali jsme, jaká díra
  by byla adekvátní
 • 00:14:16 přímo pro tuhle tu velikost.
 • 00:14:19 A našli jsme přímo báječnou
  ženu.
 • 00:14:23 A udělali jsme
  takový maličký comicsový příběh,
 • 00:14:26 který je až trošku menší porno,
  stromový.
 • 00:14:36 Nacházíme se v domě
  v ulici Pevnostní.
 • 00:14:39 Je to dům číslo 651,
  který vlastní FOUNDATION.
 • 00:14:44 A byla tady vytvořena
  výstava bakalářských prací.
 • 00:14:49 Ještě společně se dvěma kolegy
 • 00:14:51 jsem tady udělala instalaci
  tří slečen.
 • 00:14:55 Dá se říct, že samotná tato
  instalace, nebo socha
 • 00:14:58 pracuje s určitým hororem,
  nebo děsivou záležitostí,
 • 00:15:03 kterou je vlastně protkaný
  celý tento dům.
 • 00:15:10 Samozřejmě to charakterizuje mě.
 • 00:15:12 Jsem tady 3x zvěčněná
  v určitých polohách,
 • 00:15:16 s jiným psychologickým
  rozpoložením.
 • 00:15:20 Jejich tváře jsou záměrně zakryté,
  protože mě strašně baví
 • 00:15:24 sledovat psychiku člověka,
  která se vyjadřuje
 • 00:15:27 jakýmkoliv jiným způsobem,
  než mimicky.
 • 00:15:32 Vlastně není vidět obličej.
 • 00:15:37 Jedná se o pozastavený děj,
  kterým tady můžeme volně procházet.
 • 00:15:42 Samotná budova
  dýchá určitým duchem.
 • 00:15:45 I když tady nic nebude, tak tady
  pořád nějaký duch bude žít.
 • 00:15:50 Takže jsem je tady
  víceméně spodobnila.
 • 00:15:54 Že tady vlastně jsou.
 • 00:15:56 Se svým životem tady za těmi
  uzavřenými dveřmi.
 • 00:16:00 Může to trošku vypadat
  jako nějaký blázinec,
 • 00:16:03 nebo určitá uzavřená místnost
  s lidmi,
 • 00:16:06 které opravdu nechcete potkat.
 • 00:16:14 Pro mě je důležitý
  vybrat si určitý prostor
 • 00:16:17 a do něj vytvářet tu sochu,
  nechat se inspirovat,
 • 00:16:21 dotvořit to, co je kolem,
  kde bude ta socha instalovaná.
 • 00:16:26 Protože to je vlastně
  takový její domov.
 • 00:16:29 Takže se člověk potom podle toho
  víc nasměruje, kam by to umístil.
 • 00:16:34 Ty myšlenky pořád pracují.
  Já třeba mám nejradši,
 • 00:16:37 když do toho prostoru můžu přijít
  a strávit tam určitý čas.
 • 00:16:41 A přesně tenhle prostor
  je k tomu úplně ideální.
 • 00:16:50 Králíka mám doma taky,
  ale tenhle je právě úplně jiný.
 • 00:16:53 Tohle je právě ušičlověk.
  Ten je z toho světa,
 • 00:16:57 který byl dřív ještě docela
  přijatelný.
 • 00:17:02 A teď už se schovává
  a vrací se zpátky do lesa.
 • 00:17:06 A najednou zjišťuje, že se ten les
  už přeměnil v něco úplně jinýho,
 • 00:17:12 v tady ty jednoduchý reklamní
  symboly.
 • 00:17:17 Les, který je přetvořený
  v nějakou městskou krajinu.
 • 00:17:23 Tak úplně ekologicky nebojuju,
  nežiju v lese,
 • 00:17:27 ale pocházím odtamtud.
  Nějakým částečným stylem
 • 00:17:31 se právě obracím,
  snažím se spodobnit kontrasty,
 • 00:17:36 který jsou mezi těmi dvěma
  světy.
 • 00:17:39 Který určitě jsou propojený.
  Nevnímám to jako závažnou věc,
 • 00:17:43 ale určitě se to týká
  i celého světa,
 • 00:17:47 nějakého globálu, který tady
  funguje v těch kontrastech.
 • 00:18:01 Umění je především hra,
  velká božská hra,
 • 00:18:05 ale přece jen hra, tvrdil
  Jan Zrzavý o podstatě malování.
 • 00:18:09 A právě k tomu
  odkazuje název rozsáhlé výstavy,
 • 00:18:12 kterou až do 10. března
  uvádí Dům umění v Ostravě.
 • 00:18:16 Jejím cílem
  je představit Jana Zrzavého,
 • 00:18:18 solitéra českého malířství
  20. století
 • 00:18:21 prostřednictvím témat,
  k nimž se umělec
 • 00:18:23 po celá desetiletí přibližoval,
  nebo se k nim navracel.
 • 00:18:28 Díla zapůjčená z 24 veřejných muzeí
  výtvarného umění
 • 00:18:31 a také z mnoha soukromých
  sbírek
 • 00:18:33 nabízejí návštěvníkům
  to nejlepší z jeho tvorby,
 • 00:18:37 která se uzavřela
  v roce 1977.
 • 00:18:41 Ta výstava vlastně je trošku
  k jubileu výstavy z roku 1932,
 • 00:18:46 poněvadž v té době
  Zrzavý poprvé vystavoval
 • 00:18:48 v moravské Ostravě
  a tam začal být fascinován
 • 00:18:53 těmi okolními haldami a struskami,
  tou krajinou.
 • 00:18:57 A začal
  malovat obrazy Ostravska.
 • 00:19:00 A ta ostravská výstava
  byla pro něj velice důležitá,
 • 00:19:03 protože to byla jedna
  z velkých souborných výstav
 • 00:19:07 Zrzavého ve 30. letech.
 • 00:19:09 Takže ta současná výstava
  je na to jakousi vzpomínkou,
 • 00:19:13 ale současně se snaží ukázat
  Zrzavého v nějakém jiném pohledu.
 • 00:19:24 Já jsem vlastně jako kluk
  začínal z lidového umění,
 • 00:19:29 protože jsem skoro
  nic jiného neznal, že?
 • 00:19:32 Nemyslel jsem, že bych byl malířem,
  já chtěl být sochařem.
 • 00:19:36 No. A potom, když už jsem byl
  větší?
 • 00:19:39 Když mi bylo tak 12, 13 let,
  to už jsem byl rozhodnutý,
 • 00:19:43 že chci být malířem,
  jen malířem, jen malířem
 • 00:19:46 a jen malířem!
  To už jsem chodil malovat ven.
 • 00:19:51 A když mi bylo kolik?
  Asi mezi 15. a 16. rokem,
 • 00:19:58 byl jsem v Brně na průmyslovce
  a rozstonal jsem se.
 • 00:20:01 Dostal jsem zánět ledvin...
 • 00:20:04 Ale tyhle věci bych snad
  neměl povídat, ne?
 • 00:20:07 No.
  Tak jsem ležel asi tři měsíce.
 • 00:20:10 A když jsem se uzdravil,
  vrátil jsem se do školy
 • 00:20:13 a za týden jsem měl znovu
  zánět ledvin, recidivu, víte?
 • 00:20:18 Tehdy doktor tatínkovi řekl,
  aby na mě nevynakládal moc peněz,
 • 00:20:22 že do dvaceti let
  nebudu živ.
 • 00:20:25 Tak proto mně otec dovolil
  malovat.
 • 00:20:27 Jinak by to asi nepovolil
  vůbec.
 • 00:20:30 S tím, že když umře,
  tak ať tedy maluje.
 • 00:20:33 Ovšem toho litoval.
  Já jsem se hrozně zvrhl,
 • 00:20:36 zkazil jsem si talent,
  že jo?
 • 00:20:39 Jak to říkal tam ten holič
  tatínkovi,
 • 00:20:41 že jsem si zkazil talent.
 • 00:20:45 Na začátku je kapitola,
  která se jmenuje Tváře.
 • 00:20:49 A ta je taky na konci.
  A ty tváře jsou důležité proto,
 • 00:20:53 poněvadž tam se projektuje
  takový ten
 • 00:20:56 Zrzavého známý narcisismus
  a sklon k sebeprezentaci.
 • 00:20:59 Ale to není nějaká samoúčelná
  prezentace,
 • 00:21:01 nebo nějaká taková jakoby
  exhibicionistická,
 • 00:21:04 ale snaha proměnit se
  do různých rolí,
 • 00:21:07 které mu připadaly závažné
  a které jej duchovně posilovaly.
 • 00:21:12 Takže občas tam vidíte
  autoportréty Zrzavého,
 • 00:21:16 které se proměňují
  do nějakých orientálních králů,
 • 00:21:19 vidíte tam autoportréty Zrzavého,
  které se dokonce proměňují
 • 00:21:22 do hlavy Krista,
 • 00:21:25 a nebo dokonce
  do podoby Julia Zeyera,
 • 00:21:28 což bylo důležité,
  protože Julius Zeyer
 • 00:21:31 se od roku 1901, kdy se poprvé
  setkal se Zeyerovou četbou,
 • 00:21:34 se stal pro něj takovým klíčovým
  duchovním inspirátorem.
 • 00:21:45 Poprvé jsem vystavoval
  v roce 1912
 • 00:21:47 se skupinou Sursum.
 • 00:21:49 To byla taková, myslím,
  že spíš náboženská skupina,
 • 00:21:53 nábožensko-umělecká.
  Bylo to takové volné sdružení
 • 00:21:56 pro umění,
  které má nějakou tendenci.
 • 00:21:59 A nejenom formalisticky,
  jako byl kubismus.
 • 00:22:03 Tak tam jsem poprvé vystavoval
  v roce 12.
 • 00:22:06 A potom jsem se seznámil
  koncem I. světové války
 • 00:22:15 se Zdenkou Braunerovou
  a ta mi vyjednala a zařídila
 • 00:22:19 výstavu v Topičově salóně.
  A tam jsem tehdy prorazil.
 • 00:22:24 Tak to bylo opravdu uznání.
 • 00:22:28 Je tam důležitá kapitola
  Melancholie,
 • 00:22:30 která pokrývá takové základní
  ladění Zrzavého tvorby.
 • 00:22:33 S tím se Zrzavý neskrýval
  a velice mu to vyhovovalo.
 • 00:22:36 To znamená nějaká tesknota,
  nějaká nostalgie,
 • 00:22:39 takový určitý jemně tragický rys
  v něčem co je krásné,
 • 00:22:43 ale co je současně tajemné.
 • 00:22:55 V roce 11
  jsem se seznámil s Kubištou.
 • 00:22:59 Což byl nesmírného rozsahu
  ten fakt - pro mě soudový.
 • 00:23:05 Bez Kubišty bych nikdy nebyl
  udělal to, co jsem udělal.
 • 00:23:09 Ten ze mě udělal člověka,
  víte?
 • 00:23:16 Zrzavý byl osobně samotář,
  byl člověk, který měl
 • 00:23:19 přátelské styky s muži,
  čili byl trošku
 • 00:23:24 vyřazen z té společnosti.
 • 00:23:26 Jsou tam vlastně i obrazy
  jeho milenců.
 • 00:23:29 Například Dimitrje Mirčeva,
  s kterým žil
 • 00:23:31 v prvním desetiletí 20. století.
 • 00:23:34 Takže i tady ta genderová orientace
  samozřejmě vytvářela ze Zrzavého
 • 00:23:38 takovou trošku izolovanou
  osobnost.
 • 00:23:42 Na jedné straně v erotice a v sexu
  viděl krásu,
 • 00:23:45 ale na druhé straně tam byla
  samozřejmě určitá omezení
 • 00:23:48 daná přírodou a tak dále.
 • 00:23:51 To znamená, že se tam střetávaly
  různé složky jeho osobnosti.
 • 00:24:02 Další část,
  která se jmenuje Podobenství
 • 00:24:04 zase ukazuje na takovou tu strunu,
  která zdůrazňuje,
 • 00:24:08 že ten malíř tady není
  nějakým géniem daným sám pro sebe,
 • 00:24:14 ale ten malíř je vlastně
  prostředníkem
 • 00:24:17 mezi bohem a mezi divákem.
 • 00:24:19 To zdůraznění toho božství
  bylo pro Zrzavého velmi důležité.
 • 00:24:24 On byl hluboce věřící.
 • 00:24:26 Ale není náboženský malíř
  v tom smyslu,
 • 00:24:29 že by byl dogmaticky církevním
  malířem,
 • 00:24:32 ale je to malíř,
  který se dotýká důležitých otázek
 • 00:24:35 religiozity jakoby nepřímo,
  jakoby zezdola.
 • 00:24:56 Po Podobenstvích se tam divák
  setká s další kapitolou,
 • 00:24:59 která se jmenuje Rozkoše.
 • 00:25:01 A ta právě ukazuje
  tu protikladnou polaritu
 • 00:25:03 vůči tomu podobenství,
  vůči té religiozitě,
 • 00:25:06 vůči tomu duchovnu,
  které nalézá v tom božském,
 • 00:25:09 ve svatém a tak dále.
  A právě to je ta smyslovost,
 • 00:25:12 to je ta erotičnost,
  někdy velice otevřená.
 • 00:25:15 A samozřejmě je tam možné sledovat
  celou linii
 • 00:25:19 od některých ranných
  Ostrovů rozkoše z roku 1908, 1909,
 • 00:25:24 z takových těch orientálních,
  zvláštních férií
 • 00:25:27 těch nahých žen, které dovádí
  na těch ostrovech s palmami,
 • 00:25:30 až přes Kleopatru
  jako symbol ženského erotismu.
 • 00:25:34 Ale současně symbol smrti,
  protože tam nemá
 • 00:25:37 ten pohár s jedem,
  takže je to takové to
 • 00:25:39 dionýské,
  to smyslově výrazné.
 • 00:25:44 Takže tam ten Erós a Tanatos,
  tyto dva póly
 • 00:25:47 do toho jednoho tématu
  může nějakým způsobem dostat.
 • 00:25:53 Prvně jsem do Paříže
  vlastně utekl.
 • 00:25:56 To bylo po výstavě impresionistů
  v roce 1907,
 • 00:26:00 v Mánesu, v tom pavilonu.
 • 00:26:03 Tak s jedním kamarádem
  jsem se rozhodl,
 • 00:26:05 že tady nebudeme,
  že budeme studovat v Paříži.
 • 00:26:08 Já jsem se tam dostal,
  ale nemohl jsem tam
 • 00:26:11 najít nějakou práci.
  Nikde.
 • 00:26:13 Ani zametat mě nikdo nechtěl
  nechat.
 • 00:26:16 Tak jsem se vrátil do Prahy.
  Tak tam se rozhodl můj osud.
 • 00:26:21 Kdybych byl zůstal v Paříži,
  tak všechno mohlo být docela jiný.
 • 00:26:26 Pak je tam velice důležitá
  kapitola,
 • 00:26:29 která se dotýká pobytu Zrzavého
  a nebo reflexe Zrzavého
 • 00:26:32 určitých míst.
 • 00:26:35 On skutečně spíše hledal
  jakýsi genius loci,
 • 00:26:38 jakýsi duch místa,
  než aby pro něj byla důležitá
 • 00:26:42 atraktivita krajiny
  jako takové.
 • 00:26:45 Jsou tam takové ty fantaskní,
  imaginární krajiny,
 • 00:26:47 rajské krajiny.
  A pak přechází do té krajiny
 • 00:26:52 rodné,
  to znamená Českomoravská vysočina.
 • 00:26:56 Ale vždycky se vyjadřoval
  k té Českomoravské vysočině
 • 00:26:58 trošku s jakousi rezervou,
 • 00:27:01 nebyla to
  taková ta krajina jeho duše.
 • 00:27:03 A sám říkal,
  že se snažil najít takovou krajinu.
 • 00:27:06 Což se mu podařilo
  až v polovině 20. let,
 • 00:27:10 kdy se dostal do Bretaně
  a tam byl kupodivu
 • 00:27:13 oslněn krásou té krajiny,
  ovšem on tu krajinu viděl
 • 00:27:17 jako krajinu velice pochmurnou,
  jako tragickou.
 • 00:27:20 A právě tahle tragičnost
  mu strašně imponovala.
 • 00:27:29 Zrzavého vlastně není možné
  vyčerpat
 • 00:27:32 nějakou černobílou matricí.
  Okamžitě tady máte protiklad.
 • 00:27:36 A to je zase Itálie,
  to jsou Benátky,
 • 00:27:39 to jsou ty krásné kopule
  barokních, renesančních paláců
 • 00:27:42 a tak dále a tak dále.
  Ale je tam potom
 • 00:27:45 ještě jedna část,
  která souvisí s těmi místy.
 • 00:27:49 A to je takové ideální místo,
  kam duch Zrzavého
 • 00:27:52 neustále směřoval,
  a to je Řecko.
 • 00:27:55 Do Řecka jsem se vlastně dostal
  strašně pozdě.
 • 00:27:57 Na všechno už bylo pozdě.
  Ale byly války,
 • 00:27:59 člověk nemohl cestovat,
  tak aspoň trošku.
 • 00:28:02 Tak jsem se tam dostal.
  Athény se mi nelíbily,
 • 00:28:05 to je ošklivý moderní město.
  Ale zato kousek toho starýho -
 • 00:28:10 Akropol, muzeum,
  to stojí za to!
 • 00:28:13 Byl jsem několikrát na troskách
  Poseidonova chrámu.
 • 00:28:24 Vlastně je zajímavé,
  že se Zrzavý nikdy
 • 00:28:27 hlouběji nezabýval starou Prahou.
  Až ke konci života
 • 00:28:31 začal malovat Loretánské náměstí
  a kapucínský kostelík,
 • 00:28:36 jako takový zvláštní zapadlý kout
  staré Prahy,
 • 00:28:39 který kreslil až do konce života,
  až do roku 1977, kdy zemřel.
 • 00:29:00 Karel Čapek o Zrzavém napsal,
  že vytvořil obludnou krásu.
 • 00:29:04 To je ta krása, která je narušená,
  která ukazuje,
 • 00:29:08 že v té kráse je nějaký rys něčeho,
  co směřuje
 • 00:29:14 někam do obludnosti, do ošklivosti
  a tak dále.
 • 00:29:16 A Zrzavý
  to dokázal vyhmátnout.
 • 00:29:21 Obraz Milenci,
  ten jsem maloval asi tak v roce 14,
 • 00:29:24 ale nevypadal tak,
  jak jsem ho namaloval potom,
 • 00:29:27 vypadal moc krásně,
  taková nebeská láska.
 • 00:29:29 Taková nevinná
  jako Paul a Virginie, víte?
 • 00:29:33 A když jsem to maloval,
  tak z toho vyšli
 • 00:29:35 takoví pekelníci.
  Sprostý, nestydatý, že jo.
 • 00:29:39 Úplně posedlí.
  A je to tím, že jsem to dělal
 • 00:29:42 hodně plasticky.
  Já šel tehdy za plastikou.
 • 00:29:46 To nebeský, kdyby bylo bývalo mělo
  být jenom tak lehounce -
 • 00:29:50 nějakou růžovou, zelenou.
 • 00:29:55 Zrzavý de facto
  neustále recykloval ta svá témata,
 • 00:29:59 problémy, obměňoval je.
 • 00:30:02 A dokonce nerozlišoval
  kresbu a obraz.
 • 00:30:04 On tvrdil, že když něco nakreslí,
  tak je to obraz stejné hodnoty
 • 00:30:08 jako malovaný olejový obraz,
  čímž zpochybňoval
 • 00:30:11 takovou tu tradiční hierarchii,
  která v rámci dějin umění
 • 00:30:14 vždycky existovala.
 • 00:30:26 Zrzavý byl člověk velice osobitý
  a individualistický,
 • 00:30:32 tak se k žádnému stylu
  nějak koherentně nepřipojil.
 • 00:30:36 A vyvářel si vlastní poetiku,
  která na první pohled vypadala,
 • 00:30:42 že je mimo čas a prostor,
  poněvadž se nezařazovala
 • 00:30:45 do žádných modernistických
  a už vůbec ne avantgardních směrů.
 • 00:30:48 To, co bylo někdy
  jako nějaká stylová tendence,
 • 00:30:51 tak si to Zrzavý vytváří sám.
 • 00:31:02 Do Galerie Vysoké školy
  uměleckoprůmyslové v Praze
 • 00:31:04 vás zveme na výstavu,
  která je společným
 • 00:31:07 kurátorským projektem studentů
  Katedry teorie a dějin umění
 • 00:31:10 pod vedením historičky
  Mileny Bartlové
 • 00:31:12 a vystavuje na ní
  17 českých umělců.
 • 00:31:17 Naše výstava se jmenuje Ř!,
  protože jsme ji chtěli pojmenovat
 • 00:31:21 po něčem, co každému dojde,
  že je opravdu
 • 00:31:25 nějaká česká zvláštnost,
  něco, co máme jenom my.
 • 00:31:31 Chtěli jsme na ní ukázat
  taková výtvarná díla,
 • 00:31:36 ve kterých umělci ztělesnili něco,
  čemu říkáme kulturní kódy.
 • 00:31:40 Výstava má podtitul
  Česká národní identita.
 • 00:31:44 My jsme se ale řídili představou,
  že národní identita,
 • 00:31:47 stejně jako jakákoliv jiná osobní
  identita,
 • 00:31:50 jsou záležitosti,
  které sice vycházejí z něčeho,
 • 00:31:53 co je nám dané, ale je to něco,
 • 00:31:56 co celý život neustále znovu
  utváříme.
 • 00:31:59 A právě do toho patří ty kulturní
  kódy jako hrozně důležitá součást.
 • 00:32:03 Já každému vysvětluji,
  že nejlepší příklad jsou
 • 00:32:06 obrazy Petra Motyčky, které
  namaloval ve stylu Josefa Lady.
 • 00:32:11 Jenže Motyčka v tomhle tom stylu
  namaloval
 • 00:32:14 poměrně drsné obrazy.
  Milada Horáková oběšená,
 • 00:32:17 Čurda zrazuje parašutisty
  a Podpis anticharty.
 • 00:32:22 To znamená - použil kulturní kód
  aby nám položil otázky,
 • 00:32:28 které zas tak úplně ne rádi
  o své minulosti slyšíme.
 • 00:32:36 Aktuální výstava v Galerii
  Národní technické knihovny
 • 00:32:38 je vskutku objevnou.
 • 00:32:41 Jen málo příznivců
  výtvarného umění
 • 00:32:43 slyšelo o českém umělci
  Karlu Dudeškovi.
 • 00:32:46 Výstava nazvaná Příklady/Examples
  se to snaží změnit.
 • 00:32:49 Karel Dudešek
  se narodil v Praze,
 • 00:32:51 vyrůstal v exilu v Rakousku,
  studoval ve Vídni a Düsseldorfu.
 • 00:32:54 Začínal jako performer
  a v 80. letech se zabýval
 • 00:32:57 novými médii, která byla v té době
  na svém počátku.
 • 00:33:01 Jeho jméno je spojeno
  se slavnou Documentou v Kasselu
 • 00:33:04 a významným novomediálním
  festivalem Ars Electronica v Linci.
 • 00:33:08 Karel Dudešek
  byl členem aktivistické skupiny
 • 00:33:11 Minus Delta T
  a později skupiny Van Gogh TV.
 • 00:33:15 Jejich Piazza Virtuale,
 • 00:33:17 představená
  na Documentě v roce 1992,
 • 00:33:20 pracovala
  s interaktivním zapojením diváků
 • 00:33:22 a sdílením myšlenek dávno
 • 00:33:25 před masovým rozšířením internetu
  a sociálních sítí.
 • 00:33:28 Výstava v NTK představuje také
  Dudeškovu aktuální tvorbu,
 • 00:33:31 které se věnuje v Pekingu,
 • 00:33:33 kde v posledních letech žije
  a tvoří.
 • 00:33:41 Skupina Reality,
  tvořená Jiřím Davidem,
 • 00:33:44 Milanem Salákem a Janem Kadlecem,
  vystavuje v Galerii Václava Špály.
 • 00:33:48 Za nově instalovanými
  francouzskými dveřmi
 • 00:33:50 jsou obrazy
  slavného českého malíře,
 • 00:33:53 po němž má galerie jméno.
  On je však nenamaloval.
 • 00:33:58 Počáteční idea
  je velice jednoduchá.
 • 00:34:01 Galerie Václava Špály
  má toho Špálu tak přítomného,
 • 00:34:06 že tady budeme vystavovat cokoliv,
  jakkoliv vlastní umění,
 • 00:34:09 tak tam ten Špála bude.
 • 00:34:11 A je paradoxní, že Špála
  tady v té galerii nikdy nebyl.
 • 00:34:16 -Samozřejmě prvotní bylo to,
  že jsme chtěli udělat
 • 00:34:19 Špálu co "nejvěrněji".
  A při tom malování
 • 00:34:22 jsem teprve začal chápat
  i toho Špálu,
 • 00:34:25 jak maloval ty obrazy,
  což bylo pro mě hodně zvláštní.
 • 00:34:28 Ale my tomu neříkáme repliky,
  je to vlastně
 • 00:34:31 originální výtvarné dílo
  na základě podkladu
 • 00:34:34 jiného originálního díla.
 • 00:34:36 A ta replika pro nás vytváří
  ten pocit toho,
 • 00:34:39 že je možná třeba i důležitější
  v kontextu dnešního čtení umění,
 • 00:34:42 než samotný originál.
 • 00:34:47 -Já jsem schopen rozečítat
  v konceptuálním smyslu
 • 00:34:51 důvody té výstavy
  a významy všech těch gest,
 • 00:34:54 jako je třeba převedení těch obrazů
  do jednotného formátu 60x90,
 • 00:35:00 použití těch hornbachových palubek
  jako rámů,
 • 00:35:04 jaký význam má změna galerijního
  prostoru
 • 00:35:08 a použití té industrolové barvy,
  která je úplně
 • 00:35:12 mimo uměleckou autenticitu,
  ale pro nás je to vlastně
 • 00:35:16 strašně cítěná věc.
 • 00:35:20 A dostavil se ten pocit
  takového zvláštního chápání
 • 00:35:23 těch Špálových obrazů.
 • 00:35:33 Já jsem jako 16letý v listopadu
  v Havířově šel ulicí temnou
 • 00:35:39 sám, smutný, bylo asi 8 večer,
  ale nikdo na ulici, sněžilo
 • 00:35:45 a já jsem zabrousil
  k jediné galerii v Havířově,
 • 00:35:49 to bylo Dílo
  na hlavním náměstí.
 • 00:35:52 A tam jsem zůstal půl hodiny koukat
  do výlohy
 • 00:35:56 na dva malé obrázky.
  A nechápu proč.
 • 00:36:01 Do té doby jsem se vůbec nezajímal
  o výtvarné umění, ale naprosto!
 • 00:36:05 Měl jsem studovat medicínu,
  dělal jsem biologické olympiády.
 • 00:36:09 No a jak tak půl hodiny koukám,
  tak mi něco zařvalo do ucha:
 • 00:36:12 "Buď malíř!"
 • 00:36:16 Tak jsem šel domů a řekl jsem
  matce, že budu malíř.
 • 00:36:20 To je Žižkov.
  Takový kuriózní, ale budiž.
 • 00:36:24 Já ho mám docela rád, i když je
  úplně kuriózní. To je z okna.
 • 00:36:30 Martin Mainer má pověst jednoho
  z nejlepších českých malířů.
 • 00:36:33 Jeho obrazy přitahují pozornost
  jak obsahem,
 • 00:36:36 tak i formou,
  kterou je ztvárňuje.
 • 00:36:38 Na přelomu 80. let
  studoval UMPRUM
 • 00:36:41 a později na Akademii
  u profesora Arnošta Paderlíka.
 • 00:36:44 Jeho dílo je úzce spjato
  s jeho životními osudy
 • 00:36:47 a obsahuje mnoho témat.
 • 00:36:49 Inspiroval ho
  německý neoexpresionismus,
 • 00:36:52 pobyty v cizích zemích,
  baroko, studium náboženství,
 • 00:36:55 stejně jako erotika, nebo
  zkušenosti s vizionářskými zážitky.
 • 00:36:59 V roce 1993 získal
  jako jeden z prvních
 • 00:37:02 Cenu Jindřicha Chalupeckého.
 • 00:37:04 Malbě vždycky věřil
 • 00:37:06 a obraz považuje
  za základ výtvarného umění.
 • 00:37:09 Od podzimu loňského roku
  vede ateliér malby na pražské AVU.
 • 00:37:16 Na vysoké škole mně pomohl Říha,
  spolustudent, už byl v 6. ročníku.
 • 00:37:21 Dokonce i chvíli na UMPRUMce
  vedl
 • 00:37:24 Katedru textilu po revoluci,
  nebo nějakou dobu.
 • 00:37:27 A tenhle DĚDEK ŘÍHA,
  jak se mu říkalo,
 • 00:37:30 tak se na mě naštval, jak pracuju,
  a dal mi do ruky
 • 00:37:33 tu největší monografii Muncha,
  co tehdy byla
 • 00:37:36 a řekl mi, že si to mám
  přes víkend prostudovat,
 • 00:37:38 jinak že mě tam seřežou.
 • 00:37:41 A já jsem koukal do Muncha
  a úplně jsem ulítl
 • 00:37:43 a od té doby jsem začal malovat
  barevně a expresivně.
 • 00:37:49 Vlastně úplně první je tenhle
  obraz.
 • 00:37:51 Jmenuje se Křivé zrcadlo petřínské,
  pořád ho mám.
 • 00:37:55 Je to latex s tuží na sololitu,
  z toho školního období.
 • 00:38:01 A inspirace k tomu
  je myslím patrná -
 • 00:38:04 je ateliér Padrlíka.
  Tenhle je možná ještě starší.
 • 00:38:07 Ten jsem dělal ještě na UMPRUM.
  Hodně jsem se inspiroval Kleinem.
 • 00:38:11 Jeden je barvou, jeden je ohněm
 • 00:38:14 a jeden je
  barvou a ohněm dohromady.
 • 00:38:16 Toto je vůbec můj první obraz,
  co jsem udělal na plátně.
 • 00:38:20 A zachytil jsem mou první cestu
  autem z Havířova do Prahy,
 • 00:38:23 kdy mi táta půjčil Škodovku
  a jeli jsme s Monikou Horkou.
 • 00:38:26 Tady je ještě obraz,
  který byl vystavený
 • 00:38:29 na prvních konfrontacích
  právě u Jirky Davida.
 • 00:38:31 A byl to jeden z mála obrazů,
  co tam byl na plátně.
 • 00:38:34 A tyhle jsou taky školní práce,
  to je z druhé SVOČKY.
 • 00:38:37 Málem mě vyhodili ze školy
  kvůli těm obrazům.
 • 00:38:40 A skutečně byly fyzicky vyneseny
  z té Studentské odborné činnosti
 • 00:38:44 před akademii, že propaguji
  americkou pornografii.
 • 00:38:47 Toto je Ursula Anders
  a tohle je nějaká švédská modelka,
 • 00:38:50 která říká:
  Moje... je můj kapitál.
 • 00:38:57 Tohle jsou úplně poslední obrázky,
  nejsou ještě úplně hotový,
 • 00:39:02 nebo nevím, jestli jsou hotový,
  tenhle asi není hotovej.
 • 00:39:06 Tyhle si nejsem jistý.
 • 00:39:08 Jmenuje se to
  Slovanská epopej 2012.
 • 00:39:12 A inspiroval mě k tomu hodně
  Mucha
 • 00:39:15 a vůbec studie o slovanské
  historii, o které málokdo ví,
 • 00:39:18 neučí se o ní na školách.
 • 00:39:21 A i ti mrtví ptáci, ty vycpaniny
  a ta uschlá dřeva
 • 00:39:25 mi symbolizují ten vztah k Slovanům
  nebo ke slovanství.
 • 00:39:28 Ty lidi si myslí,
  že to je science-fiction.
 • 00:39:34 Já jsem na ty koberce přišel tak,
  to je právě,
 • 00:39:36 jak je ten život svázaný,
  jel jsem z Ostende
 • 00:39:40 takovými malými cestičkami
  do Brugh.
 • 00:39:43 A tam je slavný obraz.
 • 00:39:46 Madona na trůně,
  rytíř klečí pod trůnem, průhled.
 • 00:39:49 Je to jeden
  z jeho nejslavnějších obrazů.
 • 00:39:53 A koukám, na tom trůně
  je namalovaný perský koberec.
 • 00:39:57 A tím jsem vlastně začal
  ten první koberec.
 • 00:40:01 Toto se jmenuje
  Vzpomínka na Brughy.
 • 00:40:03 Je to podle modelu,
  je to podle skutečnýho koberce.
 • 00:40:12 Ty koberce jsem dělal
  tři nebo čtyři měsíce
 • 00:40:17 a zlomil jsem si kotník.
  Tím bylo pokobercováno.
 • 00:40:24 To je vlastně ještě taková
  reminiscence na ty koberce.
 • 00:40:29 Kdy jsem to z toho koberce
  použil na takový ornament.
 • 00:40:36 A podobný figurky jsem uplatňoval
  už v 90. letech.
 • 00:40:40 Nějací dráčci, čerti.
 • 00:40:45 No, nechápu to. Před akademií
  jsem si zlomil kotník.
 • 00:40:47 Odvezla mě sanitka,
  dala mi gyps,
 • 00:40:50 měl jsem dva nebo tři měsíce sádru,
  pak jsem měsíc rehabilitoval.
 • 00:40:53 Zezačátku jsem nemohl chodit
  do školy,
 • 00:40:56 protože mi úplně zhubla noha,
  byl jsem úplně vyřízenej.
 • 00:40:59 A v říjnu jsem se jel rehabilitovat
  do Turecka.
 • 00:41:04 A když jsem se vrátil,
  tak jsem měl fotky lodí,
 • 00:41:08 které jsem si tam udělal
 • 00:41:11 a podle nich
  jsem si namaloval ty loďky.
 • 00:41:14 Takže je to všechno
  tak jakoby svázaný.
 • 00:41:17 Toto je hanzovní město,
  je to můj oblíbený obrázek.
 • 00:41:22 Přišel jsem na něj,
  když jsem po opici seděl u zubaře.
 • 00:41:25 Já jsem měl dřív v mládí
  takový zjitřený vidění v opici
 • 00:41:29 a měl jsem tenhle stav rád,
  bohužel už ho nemám.
 • 00:41:33 A i takhle to vypadá,
  když jedete lodí na ostrov.
 • 00:41:37 Já jsem na ten ostrov jezdil často,
  celá 80. léta.
 • 00:41:41 Až jsem si tam odtud
  přivezl i děti.
 • 00:41:51 Tohle jsou věci ze Švýcarska,
  kde jsem žil v Alpách
 • 00:41:53 a celého půl roku pršelo.
 • 00:41:56 A jestli byl někdo v Alpách
  a ví, co to je, když prší,
 • 00:41:58 tak to je úplně extra depka.
  Úplně chápu,
 • 00:42:01 že tam ty lidi jsou šílený,
  protože tam ty hory
 • 00:42:03 jsou úplně šedý, když prší.
 • 00:42:05 Prostě z těch hor teče
  šedá břidlice.
 • 00:42:08 Ale proudy té břidlice.
  A tam jsem začal malovat
 • 00:42:11 žáby, havrany a hory...
  A to jsem dělal z těch hor.
 • 00:42:16 Bral jsem si ten pigment,
  co tam tekl do kýble,
 • 00:42:20 do toho jsem dal nějaký Socrat
  nebo nějaký akryl,
 • 00:42:24 co jsem kupoval ve Švýcarsku,
  zamíchal a používal jako barvu.
 • 00:42:27 To je z těch hor.
  To jsem dělal přímo v Alpách.
 • 00:42:47 Tak tenhle obraz se jmenuje
  Oheň.
 • 00:42:50 Symbolizuje pohřeb, kremaci,
  je to těsně po tátově pohřbu.
 • 00:42:55 Vepředu hoří kniha
  jako nějaký symbol života.
 • 00:42:58 A schválně jsem ten rám
  udělal nedokončený,
 • 00:43:02 protože jsem předpokládal,
  že smrtí život nekončí.
 • 00:43:16 Ten výlet do Ameriky
  byl zase takový životní předěl,
 • 00:43:19 úplně zásadní.
  Jel jsem tam koncem září v 94.
 • 00:43:24 do Kalifornie.
  A pro mě to byl šok.
 • 00:43:28 A tam jsem dělal tuhle tu práci,
  jedinou, co jsem udělal.
 • 00:43:31 To byl můj ateliér,
  ta důstojnická tělocvična.
 • 00:43:34 A celý se to jmenovalo Prachy,
  jak ten větrák
 • 00:43:38 žere ty peníze,
  ty jdenodolarovky.
 • 00:43:41 A je to celý udělaný
  z eukalyptového listí.
 • 00:43:45 Jenom jsem to stříkal na stěnu.
 • 00:43:49 A jim se to tak líbilo,
  že si to tam nechali snad rok.
 • 00:43:52 A pak mi poslali obálkách
  ty listy.
 • 00:43:55 Nedávno jsem je našel.
 • 00:44:02 K té filozofii
  jsem se dostal dřív.
 • 00:44:04 A to v roce 93,
  kdy se mi dostala do ruky kniha
 • 00:44:08 Tanec života.
  A z nějakého důvodu, nevím proč,
 • 00:44:13 jsem si ji začal číst takovým
  způsobem,
 • 00:44:15 že jsem ji četl shora dolů,
  zezdola nahoru
 • 00:44:18 a rozuměl jsem té knize.
  Úplně mě oslovovala.
 • 00:44:22 Takže mě ovlivnil druh toho
  myšlení.
 • 00:44:26 Nepromítal se mi tak moc zjevně
  do obrazů,
 • 00:44:30 kromě toho, že tenhle obraz
  se podle něj nazývá.
 • 00:44:34 A jak jsem zjistil, co znamená
  oltář, z čeho je vytvořený
 • 00:44:39 a co znamená monstrance,
  co znamená kalich,
 • 00:44:43 tak jsem i pochopil,
  co to znamená RÁM.
 • 00:44:46 Je to jméno indického boha,
  RÁMA.
 • 00:44:51 A je to jméno, které skutečně
  ve všech řečech znamená "rám".
 • 00:44:58 Nějaké vymezení něčeho.
  A to je ten RÁMA.
 • 00:45:03 Takže takhle.
 • 00:45:12 A pak došlo k takovému rozkolu
  v mé rodině,
 • 00:45:16 nějak jsem se musel odstěhovat pryč,
  abychom se před dětmi nehádali.
 • 00:45:22 A to byl takový velký předěl,
  v podstatě asi
 • 00:45:25 nejzásadnější v mém životě,
  největší rána, co jsem mohl dostat.
 • 00:45:31 A přežil jsem první zimu
  na chalupě.
 • 00:45:36 Ale pak tím, že jsem tam byl sám
  a byl jsem vystavený
 • 00:45:39 takovýmu psychickýmu tlaku,
  možná že to všechno je...
 • 00:45:42 Ne možná,
  je to všechno ruku v ruce,
 • 00:45:46 tak jsem šel do sebe ještě víc,
  než jsem chtěl,
 • 00:45:49 nebo než jsem si představoval,
  že je možný.
 • 00:45:52 A dostala se mi do ruky kniha
  dneska mého přítele a kamaráda
 • 00:45:55 Ivana Gelnera,
  takového brněnského léčitele,
 • 00:45:59 jmenuje se KROK ZA KROKEM.
  Vzal jsem tu knihu jako skriptum.
 • 00:46:02 Začal jsem se učit ty postupy,
  který on...
 • 00:46:05 A to jsem dělal přesně rok.
 • 00:46:12 To celý je udělaný na bázi
  mých studií magie,
 • 00:46:16 psychotroniky a léčitelství.
 • 00:46:21 S tím jsem skončil obrazy
  a začal jsem dělat černý kresby.
 • 00:46:29 Prostě najednou jsem začal studovat
  nejen nějakou filosofii,
 • 00:46:32 ale začal jsem se prakticky zabývat
  studiem podvědomí
 • 00:46:36 z toho magického hlediska,
  nebo psychotronického -
 • 00:46:39 nevím, jak to kdo chce nazvat.
 • 00:46:42 Já jsem vůbec nikomu neřekl,
  že to je o tomhle.
 • 00:46:44 Že to takhle dělám, že to je
  konceptuální exkurz do podvědomí.
 • 00:46:48 Protože jsem se to bál říct!
  Dneska jsou o tom knihy,
 • 00:46:51 kdekdo to dělá,
  dělají se na to disertační práce,
 • 00:46:54 studují to vědci, jo?
 • 00:46:56 Prostě je to úplně jiná doba,
  než byla na konci tisíciletí.
 • 00:47:12 A pak jsem se snažil
  dostat zpátky k malbě
 • 00:47:14 a trvalo to dlouho.
  V podstatě to trvalo 10 let!
 • 00:47:24 Ta výstava v Mánesu byl pro mě
  takový přelomový okamžik.
 • 00:47:28 To bylo 2007.
 • 00:47:31 Těsně po té výstavě jsem potkal
  Ninu,
 • 00:47:34 současnou svoji ženu.
 • 00:47:38 A začal jsem se jakoby restaurovat
  z takovýho toho divnýho
 • 00:47:42 životního pocitu, který může být
  pro někoho krach rodiny.
 • 00:47:50 A od toho roku po té výstavě
  v Mánesu
 • 00:47:54 jsem si koupil
  neuvěřitelně krásný plátno,
 • 00:47:57 330 na šíř, bylo mi líto ho řezat
  na menší obrazy,
 • 00:48:02 tak já blbec jsem tady začal dělat
  ty velký věci,
 • 00:48:05 co byly v té Vaňkovce.
 • 00:48:08 To jsem dělal od roku 2007
  až do roku 2010.
 • 00:48:11 A myslel jsem si,
  že udělám 30 obrazů
 • 00:48:14 a udělal jsem 10.
 • 00:48:18 Je to o vidění, je to o vizi,
  o tom, že existuje vize,
 • 00:48:22 je to zároveň o životě,
  je to na bázi té složeniny toho,
 • 00:48:28 co všichni jsme -
  prostě celý tělo je zrcadlový.
 • 00:48:43 Já jsem začal malovat na povel.
  Já jsem nezačal malovat,
 • 00:48:46 že bych já jsem se rozhodl malovat.
  Mně někdo zařval do ucha!
 • 00:48:50 Ale já ten vnitřní hlas neovládal,
  ani jsem ho nechtěl!
 • 00:48:54 To znamená, jak já vždycky říkám,
  že jsem se na povel stal malíř.
 • 00:48:58 A když mi někdo zařve do ucha,
  ať toho nechám, tak toho nechám.
 • 00:49:02 Protože hodně dělám pod vlivem
  podvědomí.
 • 00:49:06 A nejsem vždy toho pánem,
  nikdo není pánem podvědomí.
 • 00:49:10 A mě to táhne.
  Takže má to své výhody,
 • 00:49:13 že je to dobrodružný,
  ale má to své nevýhody
 • 00:49:15 v tom nejasnu, nejistotě, nevíš,
  vracíš se zase,
 • 00:49:18 chceš něco dělat - nejde to.
  A tak dále.
 • 00:49:21 A toť vše!
 • 00:49:35 A na závěr jako vždycky
  tipy našeho štábu:
 • 00:49:38 Lucie Plocková doporučuje
  dvanáct obrazů a světelných objektů
 • 00:49:41 Veroniky Drahotové
  v pražské galerii Gambit.
 • 00:49:44 Název 12
  je odvozen od zahájení výstavy,
 • 00:49:47 což bylo 12. 12. 2012.
  A vyvolává úvahy
 • 00:49:50 o možném tajemném vztahu mezi
  uměleckými objekty a vesmírem.
 • 00:49:54 Výstava potrvá do 31. ledna.
 • 00:49:58 Radim Smekal vás posílá
  do galerie Chodovská tvrz v Praze 4
 • 00:50:01 na výstavu
  "Galerie Opatov 1984-1992",
 • 00:50:05 která prostřednictvím
  dokumentárních fotografií
 • 00:50:08 a vystavených uměleckých děl
  přibližuje činnost
 • 00:50:11 jedné z mála pražských galerií,
  která vzdorovala odvážně
 • 00:50:13 tlaku normalizace.
  Výstava potrvá do 3. 3.
 • 00:50:17 Michal Cuc vybral Galerii Vltavín,
  kde vystavuje
 • 00:50:19 autodidakt Karel Chaba,
  který, jak je vidět,
 • 00:50:22 se v poslední dekádě života věnoval
  i jinému námětu než byla Praha.
 • 00:50:26 Na jeho "hezké české ženy"
  máte čas do konce ledna.
 • 00:50:34 Mirek Vránek
  doporučuje výstavu Michala Blažka
 • 00:50:37 nazvanou Kambodžská inspirace.
 • 00:50:39 Autorovy sochařské práce
  z poslední doby
 • 00:50:41 vycházejí z jeho
  několikaletého pobytu v Kambodži,
 • 00:50:43 kde učil obor restaurování.
 • 00:50:46 V žižkovské galerii Atrium
  výstava končí až 8. února.
 • 00:50:53 David Kořínek
  připomíná rozsáhlou retrospektivu
 • 00:50:56 významného malíře a sochaře
  Karla Malicha,
 • 00:50:59 která bude zahájena 31. ledna
  v Jízdárně Pražského hradu.
 • 00:51:03 Bude zaměřena
  na Malichovy nejvýznamnější práce
 • 00:51:06 i na díla veřejnosti dosud zcela
  neznámá a potrvá celé jaro.
 • 00:51:12 A Jana Chytilová upozorňuje
  na výstavu Kateřiny Štenclové,
 • 00:51:15 která jako jedna z mála
  se systematicky
 • 00:51:17 a téměř výhradně
  zabývá abstraktní malbou.
 • 00:51:21 V olomoucké galerii Caesar
  vystavuje obrazy
 • 00:51:23 a igelity-ready made
  z černobílého období,
 • 00:51:26 dále pak i tvorbu
  z posledních let
 • 00:51:29 charakteristickou výrazným
  gestuálním pojetím.
 • 00:51:32 A tím dneska pro dnešek končíme.
  Těšíme se na vás opět v únoru.
 • 00:51:58 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2013

Související