iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 3. 2015
na ČT1

1 2 3 4 5

2 hlasy
2166
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:02 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:06 Do městských jatek v centru Ostravy
  můžou konečně znovu
 • 00:00:10 na kontrolu památkáři.
 • 00:00:11 Skoro rok jim v tom
  bránil vlastník.
 • 00:00:13 Cenná kulturní památka
  už chátrá roky.
 • 00:00:16 Tam by řekla, že byla rezerva,
  že se mohlo aktivněji
 • 00:00:19 k tomu přistupovat
  ze strany města,
 • 00:00:22 mohli lépe spolupracovat
  s majitelem,
 • 00:00:23 aby se o památku lépe staral.
 • 00:00:27 Dřívější důchody nejen pro horníky
  ale taky pro zaměstnance hutí
 • 00:00:30 nebo oceláren.
 • 00:00:32 To budou požadavky odborů.
 • 00:00:33 Řekl to dnes po návštěvě
  v OKD Josef Středula,
 • 00:00:36 šéf Českomoravské konfederace
  odborových svazů.
 • 00:00:42 Česká inspekce životního prostředí
  prošetřuje kácení
 • 00:00:45 v Litovelském Pomoraví.
 • 00:00:47 Kácení stromů povolila
  Správa chráněné krajinné oblasti.
 • 00:00:50 Lidé ale upozorňovali na to,
  že oblast
 • 00:00:52 je po těžbě dřeva poničená.
 • 00:00:54 Jak to tam vypadá a co zatím
  inspektoři zjistili uvidíte
 • 00:00:56 v reportáži Martina Laštůvky.
 • 00:01:08 Vítejte ve společnosti
 • 00:01:10 České televize
  a Událostí v regionech.
 • 00:01:11 Provede vás jimi Ivana Šmelová.
  Dobrý večer.
 • 00:01:15 Do architektonicky cenných
  městských jatek
 • 00:01:18 v centru Ostravy můžou
  po čase znovu na kontrolu
 • 00:01:19 vyrazit památkáři.
 • 00:01:21 Donedávna jim v tom bránil
  vlastník, firma Bauhaus,
 • 00:01:24 když tvrdil, že památkou
  je jen chladírenská věž.
 • 00:01:26 Ministerstvo ale teď potvrdilo,
  že památkou je celá stavba.
 • 00:01:33 Ostravská městská jatka
  v roce 1927.
 • 00:01:35 Záběry z tohoto zapomenutého filmu
  vidíte zcela poprvé.
 • 00:01:37 V pozůstalosti svého otce,
  kameramana, ho objevil
 • 00:01:41 fotograf Viktor Kolář.
 • 00:01:46 Ty věci se vynořujou, poněvadž
  když je chcete úmyslně najít
 • 00:01:49 raz, dva, tři, tak je nenajdete
  poněvadž nevíte,
 • 00:01:53 ve které krabici jsou.
 • 00:01:54 Na takové jedné poloprůhledné
  obálečce, jo tam jsem viděl
 • 00:01:58 nějaké ustříhané filmy
  z kinematografického pásu
 • 00:02:04 35 mm a věděl jsem, že to jsou
  záběry z toho tátova kina.
 • 00:02:07 Film z roku 1927 na zadání
  ostravské městské rady natočil
 • 00:02:09 tehdy slavný režisér
  Jan Stanislav Kolár.
 • 00:02:11 Měl zpopularizovat výrobu
  v jatkách,
 • 00:02:13 které fungovaly od konce
  19. století.
 • 00:02:17 Dnešní stav jatek.
 • 00:02:19 I kvůli nezájmu vlastníka
  je z nich torzo.
 • 00:02:21 Od loňského května památkáři
  dovnitř na kontrolu nesměli.
 • 00:02:23 Majitel, firma Bauhaus,
  totiž řekl, že památkově chráněná
 • 00:02:27 je jen věž.
 • 00:02:29 Ministerstvo kultury ale teď
  jeho názor definitivně zamítlo.
 • 00:02:33 Nejsou žádné pochyby o tom,
  že celý objekt bývalých jatek
 • 00:02:36 v Ostravě je již déle
  než 20 let
 • 00:02:38 řádně prohlášenou památkou.
 • 00:02:41 Ještě za předchozího vedení Ostravy
  chtěl Bauhaus jatka prodat.
 • 00:02:43 A to nejlépe i prodejnou
  hobbymarketu.
 • 00:02:46 Zájem mělo i město.
 • 00:02:47 Zatímco Bauhaus za nemovitosti
  dal v roce 1995 asi 15 mil. Kč,
 • 00:02:50 teď je chtěl prodat
  za cca 120 mil. Kč.
 • 00:02:56 Jednání s městem ale krachla.
  A vlastník teď mlčí.
 • 00:02:59 Mluvčí byl dnes v cizině.
 • 00:03:01 Takže mi nedáte kontakt,
  ani se nevyjádříte.
 • 00:03:03 Ano, přesně.
 • 00:03:05 Příčina zpustnutí jatek - podle
  šéfky spolku
 • 00:03:07 Za krásnou Ostravu nedokonalá
  kupní smlouva mezi obvodem
 • 00:03:10 a Bauhausem z roku 1995,
  kde chyběl písemný závazek
 • 00:03:11 nového vlastníka k opravě
  historických budov.
 • 00:03:19 ruhou věcí je, že město kromě toho,
  že má něco ve smlouvě,
 • 00:03:23 má nástroj ještě ze zákona,
  tzv. památkový zákon,
 • 00:03:25 tzn. udělovat pokuty,
  chodit na kontroly.
 • 00:03:27 Tam by řekla, že byla rezerva.
 • 00:03:31 Z informací, které mám, tak útvar
  hlavního architekta,
 • 00:03:34 respektive orgán památkové péče,
  obkonal co měl.
 • 00:03:37 Město nicméně zatím žádnou pokutu
  vlastníkovi nedalo.
 • 00:03:40 Prý nebyl důvod.
 • 00:03:41 Památkově chráněnou část
  jatek podle mluvčí města
 • 00:03:44 vlastník udržoval stále
  ve stejném stavu.
 • 00:03:46 Třeba jedna z budov, která památkou
  nebyla, ale šla už dřív k zemi.
 • 00:03:50 Jedním z možných využití jatek
  je knihovna pojmenovaná
 • 00:03:53 podle disidenta Jaromíra Šavrdy,
  jakási obdoba knihovny
 • 00:03:56 Václava Havla, kterou plánuje
  sdružení Pant.
 • 00:04:00 Mluví se ale o více možnostech.
 • 00:04:04 Onějakých kavárnách, o nějaké
  galerii, o wellness,
 • 00:04:06 říkám ale klíče v ruce
  má v tuto chvíli majitel objektu.
 • 00:04:25 O budoucnosti jatek bude řeč zítra
  ve veřejné debatě v DLO.
 • 00:04:30 A já teď ve studiu vítám ředitele
  Metodického centra
 • 00:04:32 technických památek Národního
  památkového ústavu v Ostravě,
 • 00:04:35 Miloše Matěje.
 • 00:04:36 Dobrý podvečer.
 • 00:04:39 Kdy jste naposledy kontrolovali
  stav těch jatek
 • 00:04:44 a v jakém byla stavu?
 • 00:04:48 Jak často jste upozorňovali
  vlastníka nebo úřad,
 • 00:04:50 že jsou třeba opravy kvůli
  zachování té památky?
 • 00:04:53 Jak často jste vyvíjeli tlak,
  aby úřad udělil nějakou pokutu?
 • 00:05:00 Kauza jatek se od počátku 90.let
  řeší.
 • 00:05:14 V 80. letech zde nebyla
  společenská vůle k tomu,
 • 00:05:20 aby celý areál měl dostatečnou
  ochranu.
 • 00:05:28 Nyní je objekt torzem.
 • 00:05:32 Je podle vás potřeba novela
  Zákona o památkové péči,
 • 00:05:34 aby právě třeba v takových
  případech mohl
 • 00:05:37 Národní památkový ústav těm
  vlastníkům udělit sankce?
 • 00:06:00 V minulosti zde bylo prohlášení -
  redukce na jednotlivé projekty.
 • 00:06:05 Poté došlo k demolici.
 • 00:06:19 V minulosti proběhly debaty o
  využití areálu.
 • 00:06:32 Projekční práce ustaly, objekt
  nebyl vytápěn, větrán,
 • 00:06:36 zatékalo do něj.
 • 00:06:49 Otázka je, zda-li návštěvy byly
  dostatečné.
 • 00:07:04 Je ještě v tomto stavu možná
  proměna jatek
 • 00:07:07 třeba na kulturní centrum,
  jak dřív avizovala radnice?
 • 00:07:18 Památková péče je nyní rozdělena
  na 2 složky.
 • 00:07:22 Výkonná a odborná.
 • 00:07:28 Vy nemůžete udělovat pokuty.
 • 00:07:30 Bude nějaká změna?
 • 00:07:37 Otázka se řeší od 90. let.
 • 00:07:45 Systém má jak své pro, tak své
  proti.
 • 00:07:51 Nyní řešíme jatka.
 • 00:07:59 Bylo by výhodné, kdyby Památkový
  ústav měl pravomoce
 • 00:08:02 udělit pokuty.
 • 00:08:04 Děkuji.
 • 00:08:10 Dřívější důchody také
  pro zaměstnance hutí
 • 00:08:13 nebo oceláren budou požadovat
  odbory.
 • 00:08:15 Při dnešní návštěvě
  těžební společnosti OKD
 • 00:08:18 to prohlásil předseda
  Českomoravské konfederace
 • 00:08:22 odborových svazů Josef Středula.
 • 00:08:24 Předčasné důchody pro horníky
  podporuje i vedení těžební firmy.
 • 00:08:32 Jak zajistit vlastní bezpečnost
  v dole.
 • 00:08:34 Pro předsedu odborové centrály
  Josefa Středulu
 • 00:08:36 je školení novinka,
  do dolu fáral poprvé v životě.
 • 00:08:40 Bych měl rozumět té skutečné
  pracovní náplni lidí,
 • 00:08:43 obzvláště v těch těžkých profesí.
 • 00:08:45 A horníci patří mezi
  ty absolutně nejtěžší profese.
 • 00:08:47 Šéf odborů dorazil druhý den poté,
  co Zdeněk Bakala oznámil odchod
 • 00:08:49 z představenstva firmy NWR,
  která vlastní OKD.
 • 00:08:53 Vypadá to, že pan Bakala
  už nechce mít s hornictvím
 • 00:08:55 nic společného a domnívám se,
  že by věci,
 • 00:08:57 které byly špatně udělané
  v minulosti,
 • 00:08:59 se měly napravit,
  a že by se nemělo utíkat
 • 00:09:01 z boje.
 • 00:09:02 Tady je smutné, že kapitáni
  opouštějí loď ještě ve chvíli,
 • 00:09:06 kdy ta situace je nejistá.
 • 00:09:08 Hlavní téma následného jednání
  s vedením firmy.
 • 00:09:10 Předčasné důchody horníků.
 • 00:09:12 Tady se odbory s managementem
  OKD shodly.
 • 00:09:29 Nejen horníci, ale také hutníci
  či oceláři.
 • 00:09:31 Odbory chtějí prosadit,
  aby předčasné důchody
 • 00:09:32 platily i pro jiné profese
  v těžkém průmyslu.
 • 00:09:35 Aby se zaměstnavatel k jejich
  důchodovým nárokům stavěl jinak.
 • 00:09:37 Např. nějakým velmi výrazným
  příspěvkem v rámci
 • 00:09:40 třetího pilíře.
 • 00:09:42 Odboráři ale nechtějí téma
  předčasných penzí
 • 00:09:49 pro další profese spojit
  s plánovaným jednáním
 • 00:09:51 o hornických důchodech,
  na kterém se včera domluvili
 • 00:09:52 s ministrem Babišem.
 • 00:09:53 Změnu zákona budou inicovat
  v odborné komisi
 • 00:09:56 pro důchodovou reformu.
 • 00:10:03 Rozsáhlý požár zachvátil
  dnes před čtvrtou hodinou odpoledne
 • 00:10:05 areál dřevařského závodu a pily
  v Hlučíně na Opavsku.
 • 00:10:06 Na místě zasahuje
  asi 20 jednotek hasičů.
 • 00:10:08 Hoří dvě budovy - sklad dřeva
  a jeho výrobna.
 • 00:10:10 Příčinu v tuto chvíli
  hasiči neznají,
 • 00:10:12 hašení komplikuje nedostatek vody,
  kterou musí dovážet ze dvou míst.
 • 00:10:18 Rozježděné lesní cesty
  a poničené trsy chráněných bledulí
 • 00:10:21 a sněženek.
 • 00:10:22 Tak to vypadá v Litovelském
  Pomoraví po těžbě dřeva.
 • 00:10:25 Kácení stromů povolila kvůli
  dřevokazné houbě
 • 00:10:28 Správa chráněné krajinné oblasti.
 • 00:10:31 Lesníci ale při těžbě nedodrželi
  některé podmínky
 • 00:10:34 a případ tak teď šetří Česká
  inspekce životního prostředí.
 • 00:10:39 Obrázek jako z motokrosové dráhy,
 • 00:10:42 jenže tohle je chráněná
  krajinná oblast.
 • 00:10:45 Za rozbahněné lesní cesty
  v Litovelském Pomoraví
 • 00:10:47 může těžká technika dřevorubců.
 • 00:10:49 Ti tady káceli jasany napadené
  dřevokaznou houbou.
 • 00:10:53 Při těžbě dřeva využívali
  lesníci i koně,
 • 00:10:55 kteří by takové následky
  nezpůsobili.
 • 00:10:57 Jenže kvůli nedostatku času
  a právě i koní,
 • 00:11:00 byly v hlavní roli traktory.
 • 00:11:03 Pod koly skončily mimo jiné velké
  plochy chráněných bledulí
 • 00:11:05 a sněženek, což teď řeší
  Česká inspekce životního prostředí.
 • 00:11:10 Správa CHKO vydávala souhlasy
  a povolení pro tuhle činnost,
 • 00:11:13 ovšem s podmínkami, které nebyla
  dodrženy, minimálně
 • 00:11:16 na této lokalitě.
 • 00:11:18 Vypadá to na první pohled
  dost děsivě,
 • 00:11:23 nicméně z toho provozního hlediska
  bych v tom žádný
 • 00:11:25 zásadní problém neviděl.
 • 00:11:27 Dřevorubci měli kácet stromy,
  když byla půda zmrzlá,
 • 00:11:29 jenže takových dnů bylo během
  zimy málo.
 • 00:11:32 Mrzlo v podstatě jen několik dní
  a absolutně bezeškodné provedení
 • 00:11:35 těch prací v podstatě
  to počasí neumožnilo.
 • 00:11:40 Lesy města Olomouce,
  kterým teď hrozí
 • 00:11:41 až milionová pokuta,
  se mj.hájí tím,
 • 00:11:44 že káceli v osmi lokalitách,
  a problémy jsou pouze
 • 00:11:47 na jednom místě.
 • 00:11:49 V období, kdy odkvetou sněženky,
  bledule tak počítáme s tím,
 • 00:11:54 že koleje a linky vrátíme
  do původního stavu.
 • 00:11:59 Paradoxně v tomto období
  kontrolují strážci CHKO,
 • 00:12:01 jestli chráněné druhy rostlin
  netrhají a nepoškozují turisté.
 • 00:12:07 Les, trochu láká návštěvníky
  nejenom k tomu,
 • 00:12:12 aby se podívali, ale taky k tomu,
  že dost vandalským způsobem
 • 00:12:18 trhají sněženky.
 • 00:12:22 Jaroslav Spurný a jeho 10kolegů
  prochází lužní lesy
 • 00:12:24 během roku téměř každý den.
 • 00:12:26 Kromě trhání chráněných rostlin
  kontrolují třeba rybáře
 • 00:12:28 nebo vodáky.
 • 00:12:32 Mozek je sval a svaly je potřeba
  trénovat - pod tímto heslem
 • 00:12:35 vyzvali dnes odborníci z ostravské
  FN lidi,
 • 00:12:39 aby si přišli vyzkoušet,
  jak jsou na tom s pamětí.
 • 00:12:42 Přišly desítky zájemců.
 • 00:12:43 Svou paměť nejen otestovaly,
  ale naučily se i některé techniky,
 • 00:12:47 jak ji procvičovat.
 • 00:12:50 1. disciplnina v desetiboji
  jen běh na 100 metrů.
 • 00:12:58 Na první pohled lekce sportovní
  terminologie- Petra Krulová,
 • 00:13:00 která je odbornicí na trénování
  paměti ale jen ukazovala jednu
 • 00:13:03 z technik,
 • 00:13:04 jak si zapamatovat všechyn
  desetibojové disciplíny.
 • 00:13:06 Poprvé se s něčím takovým potkala
  i Anna Koleková,
 • 00:13:09 už několik let žije
  s Parkinsonovu chorobou.
 • 00:13:12 Jsem z toho úplně unešená,
  určitě to bylo přínosem pro mě.
 • 00:13:17 A další úkol- zapamatovat
  si 10 po sobě jdoucích
 • 00:13:20 a na první pohled
  nesmyslných spojení.
 • 00:13:23 na 100 % se to podařilo
  jen málokomu ze sálu.
 • 00:13:26 Má někdo všechny?
 • 00:13:28 Máte? Výborně.
 • 00:13:37 I to se ale dá podle odborníků
  pomocí nejrůznějších
 • 00:13:40 technik naučit.
 • 00:13:41 K tomu aby si člověk svůj mozek
  udržel co nejdéle funkční
 • 00:13:44 ale stačí i maličkost- denně
  ho alespoň 15 minut potrápit.
 • 00:13:49 My vždycky lidem radíme,
  aby trénovali společně,
 • 00:13:52 ať už s manželem, aby si třeba
  zahráli pexeso,
 • 00:13:55 a kdy si třeba stanoví i čas,
  za jakou dobu to budou hrát,
 • 00:13:58 důležité jsou i formy
  hlasitého čtení.
 • 00:14:03 Odborníci těm, kteří nezvládli
  žádný z testů,
 • 00:14:05 doporučili, aby se obrátili
  na svého praktického lékaře.
 • 00:14:08 Ale ne vždy to je porucha
  kognitivní, může to být
 • 00:14:11 říznak stresu, porucha soustředění,
  ale specialista toto rozpozná.
 • 00:14:19 Dnešní testování paměti nebylo
  poslední, vedení nemocnice
 • 00:14:23 na základě zájmu lidí zvažuje,
  otevře pravidelné
 • 00:14:25 kurzy trénování paměti.
 • 00:14:35 V druhé části Událostí v regionech
  vám řekneme třeba ještě
 • 00:14:37 o tzv. zvané Beskydycard.
 • 00:14:38 Speciální karta nabízí
  nejrůznější slevy na vstupy
 • 00:14:40 do turistických míst
  i na ubytování v Beskydech.
 • 00:14:42 Jak přesně funguje - o tom
  už za chvíli.
 • 00:14:45 Změny ve Slezském zemském muzeu.
 • 00:14:47 Po dvou měsících představila
  jeho nová šéfka,
 • 00:14:50 Jana Horáková, svoje plány.
 • 00:14:52 Co všechno se změní?
  Odpoví reportáž Lucie Křížkové.
 • 00:15:00 Beskydy lákají turisty na novou
  službu Beskydycard.
 • 00:15:03 Majitelé díky speciální kartě mohou
  získat slevy v restauracích,
 • 00:15:05 na ubytování nebo levnější vstupy
  do turistických atrakcí.
 • 00:15:08 Turisté, tak mohou ušetřit
  i několik stovek korun
 • 00:15:10 za svou dovolenou nebo výlet.
 • 00:15:18 Lenka Kubicová často vyráží
  o víkendu a o prázdninách
 • 00:15:20 na výlety do Beskyd.
 • 00:15:22 Jednodenní výlet s dětmi ji vyšel
  až na několik stovek korun.
 • 00:15:24 Od nového roku by mohla ušetřit.
 • 00:15:27 Dobrý den, mě se dostal
  do rukou tady ten letáček
 • 00:15:30 ohledně Beskydské karty.
 • 00:15:32 Často jezdíme s rodinou do Beskyd
  a opravdu chceme čerpat slevy,
 • 00:15:36 které ta karta nabízí,
  ať už do muzea
 • 00:15:38 nebo na různé skiareály.
 • 00:15:40 Beskydská karta v současnosti
  nabízí okolo sta slev
 • 00:15:42 na ubytování, gastronomii
  nebo turistické atrakce.
 • 00:15:45 Na své si přijdou milovníci
  zimních i letních sportů.
 • 00:15:48 Nejedeme na kvantitu,
  ale na kvalitu,
 • 00:15:51 tak aby ty Beskydy byly zajímavé
  právě pro toho návštěvníka,
 • 00:15:54 který se sem chystá.
 • 00:15:56 Zájemci si mohou Beskydy card
  za 99 korun koupit v infocentrech.
 • 00:15:59 Ti, kteří se ubytují ve vybraných
  hotelech na dvě a více nocí
 • 00:16:02 získají kartu automaticky zdarma.
 • 00:16:04 Beskydy karta garantuje slevy
  20 % a výše a připravuje
 • 00:16:08 se i mobilní aplikace.
 • 00:16:12 Karta v podstatě má platnost
  12 měsíců od chvíle,
 • 00:16:16 kdy ji uživatel obdrží.
 • 00:16:19 Beskydkartu vítají i podnikatelé.
 • 00:16:21 Např. tady na přehradě Olešná
  ji začali využívat
 • 00:16:24 v hotelech nebo krytém aquaparku.
 • 00:16:27 Vytváří dost velkou podporu
  ubytovacím zařízením.
 • 00:16:31 Z toho důvodu jsem ani na chvíli
  neváhal a do projektu
 • 00:16:33 jsem se zapojil.
 • 00:16:34 Podobné karty je možné získat
  například v jižních Čechách
 • 00:16:36 nebo na Slovensku
  a jsou u turistů velice oblíbené.
 • 00:16:38 Beskydy card funguje od začátku
  roku a od té doby ji využívá
 • 00:16:42 na 1500 zájemců.
 • 00:16:48 Destigmatizovat lidi
  s duševním onemocněním
 • 00:16:51 a pomoct jim se začleněním zpět
  do společnosti.
 • 00:16:52 O to se snaží v rámci sociální
  rehabilitace pod hlavičkou
 • 00:16:55 Slezské diakonie v Bruntále.
 • 00:16:57 Do místního centra pravidelně
  dochází skoro 10 klientů
 • 00:17:00 s psychickou poruchou.
 • 00:17:04 Až do tragické autonehody
  žila Marika běžný život
 • 00:17:06 jako každý ostatní.
 • 00:17:08 Ztráta manžela a dítěte
  ji však srazila na zem
 • 00:17:09 a navíc u ní propuklo duševní
  onemocnění.
 • 00:17:14 I ty nejobyčejnější dovednosti
  pro ni najednou
 • 00:17:16 byly nepřekonatelnou překážkou.
 • 00:17:19 Marika nebyla schopná
  samostatně fungovat,
 • 00:17:22 s většinou těch běžných záležitostí
  jí pomáhala sestřenice.
 • 00:17:26 Ze začátku mi všechno
  šlo tak pomalu,
 • 00:17:30 střídali mi léky a všechno
  možný dohromady.
 • 00:17:33 V centru s ní začali pracovat
  a musela se znovu naučit
 • 00:17:36 i domácí práce jako žehlení
  nebo vaření.
 • 00:17:39 Pomáhali jí i s vyřizováním
  na úřadech.
 • 00:17:41 Kromě toho se pomalu zlepšovala
  i její nemoc.
 • 00:17:46 Co můžu říct, že jsem lepší,
  jsem stabilizovaná
 • 00:17:50 a už to trvá delší dobu,
  přes rok.
 • 00:17:56 Marika se spolu s ostatními klienty
  zapojila do projektu
 • 00:17:59 "Prádelna jako 1. krok k práci".
 • 00:18:01 Společně perou pro místní
  ZŠ, MŠ, restauraci
 • 00:18:03 nebo kosmetický salon.
 • 00:18:05 Získané pracovní návyky
  jim pak pomoou na trhu práce
 • 00:18:09 sehnat placené zaměstnání.
 • 00:18:13 Pracujeme na tom, aby společnost
  začala vnímat duševně nemocné lidi,
 • 00:18:15 jako lidi s kteroukoliv
  jinou nemocí,
 • 00:18:18 a aby nevnímala duševní nemoc
  jako nějakou senzaci,
 • 00:18:21 atrakci nebo se duševně
  nemocných lidí báli.
 • 00:18:28 Cílem centra je umožnit lidem
  s hendikepem osamostatnit se.
 • 00:18:31 S penězi na provoz prádelny
  jim pomáhá i bruntálská radnice.
 • 00:18:34 SD je dlouhodobým, stabilním
  a spolehlivým poskytovalem
 • 00:18:36 sociálnáích službe ve městě
  a je také součástí
 • 00:18:39 komunitního plánu sociálních služeb
  ve městě
 • 00:18:41 a to včetně nového komunitního
  plánu na roky 2015 až 2017.
 • 00:18:50 Centrum je kromě duševně nemocných
  určeno i pro mentálně hendikepované.
 • 00:18:54 Celkem se zde starají
  o 25 klientů.
 • 00:19:02 Do Olomouce přijeli dnes zástupci
  UEFy. Město totiž společně
 • 00:19:05 s Prahou a Uherským Hradištěm
  hostí Mistrovství Evropy
 • 00:19:08 fotbalistů do 21 let.
 • 00:19:11 Tento vůbec nejprestižnější
  fotbalový turnaj,
 • 00:19:14 jaký se kdy v Česku konal,
  začíná přesně za 90 dní.
 • 00:19:16 Zástupci Unie evropských
  fotbalových asociací
 • 00:19:19 kontrolovali hlavně průběh
  stavebních prací,
 • 00:19:21 které na olomouckém Andrově
  stadionu finišují.
 • 00:19:27 Důkladní jsou.
 • 00:19:28 Je to UEFA, všechno musí být
  perfektní dokonalé,
 • 00:19:31 snažíme se požadavky splňovat.
 • 00:19:32 Pro nás to nebylo
  jen o dnešním dnu,
 • 00:19:34 my se připravujeme kontinuálně.
 • 00:19:36 Věděli jsme jak to bude probíhat
  ta isnpekce je 8 denní
 • 00:19:40 v Olomouci absolvovali dnes
  jednánína městě probíhá kontrola st
 • 00:19:46 UEFA odinspektovala všechno,
  a myslím, že je spokojenost.
 • 00:20:02 Nejmíň jednu večerku v Třinci
  na Frýdeckomístecku
 • 00:20:04 přepadl maskovaný násilník
  s pistolí v ruce.
 • 00:20:06 Vše natočily kamery uvnitř prodejny.
 • 00:20:07 Policisté teď vyzývají lidi,
  aby jim pomohli při pátrání.
 • 00:20:11 Jestli tohoto muže ze záznamu
  poznají, měl kuklu,
 • 00:20:13 ale hlavní je batoh,
  ať se nám ozvou na linku 158.
 • 00:20:16 Neznámý násilník vrtzhl do obchodu
  s potravinami ve 20 hod večer.
 • 00:20:20 V tu dobu bv prodejně
  nikdo nebyl.
 • 00:20:28 Zloděj ale odešel s nepořízenou.
  Nepomohla mu ani pistole v ruce.
 • 00:20:31 55letá prodavačka
  ho totiž vyhnala.
 • 00:20:36 Řekla jsem mu, že mu peníze nedám.
  Tak šel.
 • 00:20:38 Všem doporučuji,
 • 00:20:41 pokud se stanete obětí násilného
  trestného činu loupeže,
 • 00:20:44 neklaďte odpor, neperte
  se s pachatelem.
 • 00:20:49 Nikdy nevíme, co má pachatel
  za lubem.
 • 00:20:55 Do oblíbené Horské chaty
  Na Prašivé v Beskydech
 • 00:20:57 se teď lidé nedostanou.
 • 00:20:59 Historickou budovu totiž opravuje
  Klub českých turistů.
 • 00:21:01 O víkendech na renovaci
  pracují dobrovolníci.
 • 00:21:06 Vidíš tam do díry?
  Jo už mám díru.
 • 00:21:12 My jsme začali někdy na přelomu
  ledna a února,
 • 00:21:15 kdy jsme to vlastně převzali
  po předchozím nájemci
 • 00:21:19 a dostali jsem zelenou kartu o
  d majitelů,
 • 00:21:21 což je KČT oblast Moravskoslezská.
 • 00:21:24 Teď chatu opravují dobrovolníci,
  ale i odborné firmy.
 • 00:21:28 Stav je horší,
  než nájemci čekali.
 • 00:21:30 Největší současný problém.
 • 00:21:32 Prohnilé trámy.
  Opravit je musí tesaši.
 • 00:21:36 Dalšího kostlivce,
  kterého jsme odkryli,
 • 00:21:38 je třeba tohle šíleně
  prohnilé okno
 • 00:21:40 a celý trám pod ním, takže to celé
  musí přijít pryč
 • 00:21:43 stejně jako další okna v kuchyni
  a ve výčepu.
 • 00:21:45 Historie první české ve slezské
  části Beskyd sahá do roku 1921.
 • 00:21:49 Vznikla za pouhý půlrok.
  Stavba začala 8. ledna.
 • 00:21:55 28. září byla chata prakticky
  před dokončením,
 • 00:21:59 nicméně ještě 29. září osazovali
  okna a 2. října 21
 • 00:22:03 se slavnostně otevřela.
 • 00:22:04 Ale nejen dějinná fakta.
 • 00:22:08 Ke zdejšímu dřevěnému kostelu
  se vážou pověsti.
 • 00:22:13 Třeba ta o jeho zakladateli,
  hraběti Jiřím z Oppersdorfu,
 • 00:22:16 který na lovu poranil jelena,
  a ten ho uvěznil parožím u stromu.
 • 00:22:18 Našli ho za pár dnů
  a už skoro umírající
 • 00:22:21 prosil boha o odpuštění.
 • 00:22:24 A že tady nechá svému oblíbenému
  světci Ignáci z Loyoly
 • 00:22:26 postavit kostel.
 • 00:22:28 Současnou opravu by nájemce chtěl
  stihnout do května.
 • 00:22:31 V opravách ale bude
  pokračovat dál.
 • 00:22:34 K jejich financování by měla
  přispět plánovaná veřejná sbírka.
 • 00:22:36 Nově by se lidé mohli podívat
  i na zdejší rozhlednu.
 • 00:22:39 Jakmile otevřeme chatu tak bysme
  chtěli dvakrát do týdne
 • 00:22:41 na základě rezervací tuto rozhlednu
  krásnou veřejnosti zpřístupnit.
 • 00:22:47 Nájemce chystá i akce pro veřejnost,
  tak aby zdejší symbol,
 • 00:22:50 medvěd, zdravil návštěvníky nejen
  o víkendech,
 • 00:22:52 ale také ve všední dny.
 • 00:22:57 Nová ředitelka Slezského zemského
  muzea dnes představila své plány
 • 00:23:00 a možné změny,
  které instituci čekají.
 • 00:23:04 Janu Horákovou jmenoval
  do funkce ministr kultury
 • 00:23:06 Daniel Herman 16. ledna.
 • 00:23:08 Po dvou měsících má první žena
  v čele této instituce jasno.
 • 00:23:11 Muzeum by mělo být otevřenější
  vůči veřejnosti.
 • 00:23:17 Zřídit klub přátel z řad odborné
  veřejnosti,
 • 00:23:19 zorganizovat letní příměstské
  tábory a zavést
 • 00:23:23 dobrovolnický program,
  díky kterému by v muzeu
 • 00:23:24 mohli pracovat zdarma senioři
  a mladí studenti.
 • 00:23:26 Aktivity, které mají muzeu pomoct
  se zviditelnit.
 • 00:23:29 Jsem takový otevřený člověk
  a velmi ráda bych muzeum
 • 00:23:32 otevřela veřejnosti,
  jak té profesionální odborné,
 • 00:23:35 tak té studentské,
  tak té návštěvnické.
 • 00:23:38 25 let řídila památník
  2. světové války v Hrabyni.
 • 00:23:40 3. největší muzeum u nás podle
  svých slov
 • 00:23:43 převzala v docela dobrém stavu.
 • 00:23:46 Věci se budou muset některé věci
  do budoucna,
 • 00:23:50 neřekla bych změnit,
  spíš zjednodušit.
 • 00:23:53 A hlavně opravovat.
 • 00:23:54 V hlavní výstavní budově přibude
  v létě klimatizace.
 • 00:23:57 Brzo začne i rekonstrukce
  Mullerova domu.
 • 00:23:59 V jeho prostorách vznikne
  edukativní centrum a kavárna.
 • 00:24:01 Noční můrou je i Blicherův palác.
 • 00:24:03 Je to jedna z nejkrásnějších staveb
  a tam nám bohužel začíná staticky
 • 00:24:08 velmi nedobře pracovat.
 • 00:24:11 Probíhají v současné době
  statické posudky.
 • 00:24:14 A nové vedení musí najít
  i nové místo pro stavbu
 • 00:24:17 centrálního depozitáře.
 • 00:24:21 Bývalý ředitel ho chtěl postavit
  na zahradě paláce Razumovských.
 • 00:24:24 Představte si, že tuto budovu
  zvětšíte o dvě patra,
 • 00:24:26 znásobíte ji na ploše,
  ve které se teď nacházíme,
 • 00:24:29 to si myslím, že by bylo
  velice nešťastné.
 • 00:24:32 Já bych raději tu zahradu
  otevřela veřejosti,
 • 00:24:35 zpřístupnila ji.
 • 00:24:38 Hlavním výstavním projektem,
  který zaměstnává odborníky
 • 00:24:41 hned pěti muzejních budov,
  je letos Neklidné století.
 • 00:24:44 Mapovat bude vývoj
  a proměny 20. století v regionu.
 • 00:24:48 Výstava Čas války, čas míru
  se návštěvníkům v Hrabyni
 • 00:24:51 otevře 2. dubna.
 • 00:24:56 Čas pro Události v regionech
  jsme vyčerpali.
 • 00:24:57 Já se těším na viděnou
  zase zítra.
 • 00:24:59 Pěkný zbytek večera.
 • 00:25:01 Skryté titulky:
  P. Sladká, J. Michalíková

Související