iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 9. 2007
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

52 hlasů
15089
zhlédnutí

Duchovní kuchyně

Pravoslaví

Vaření a strava, hostiny a posty

25 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Duchovní kuchyně - Pravoslaví

 • 00:01:00 Pověz mi, mistře duchovní,
  jaké je nejlepší náboženství?
 • 00:01:04 No, přece to,
  které má nejlepší kuchyni.
 • 00:01:06 A což takové pravoslaví?
 • 00:01:09 Běž a vyzkoušej třeba pravoslaví.
 • 00:01:15 Tak tady se nacházíme
  v chrámové kapli.
 • 00:01:20 Ta je zasvěcená svatému
  novomučedníku biskupovi Gorazdovi,
 • 00:01:24 stejně jako celý tento monastýr.
  Tento monastýr vznikl v roce 1989,
 • 00:01:29 kdy se začalo s výstavbou
  tohoto monastýru, právě na počest
 • 00:01:34 tohoto novomučedníka,
  biskupa Gorazdy,
 • 00:01:37 který byl jedním
  z obnovitelů pravoslaví u nás
 • 00:01:40 a celé pravoslavné tradice.
  A tato malebná vesnička
 • 00:01:45 - Hrubá Vrbka - je jeho rodiště.
 • 00:01:48 Křesťanství je monoteistické
  náboženství, které je spojeno
 • 00:01:52 s osobou osobnosti Ježíše Krista,
  který je vnímán jako ten,
 • 00:01:56 kdo křesťanství vlastně založil,
  kdo je v rámci křesťanství uctíván
 • 00:02:01 a kdo je jakýmsi ideálem
  pro všechny křesťany.
 • 00:02:05 Takže, bratře Gorazde,
  co nám uvaříte?
 • 00:02:08 Takže dnes to bude pohanková sekaná
  k tomu jako příloha budou
 • 00:02:12 zapečené brambory s cibulovou natí.
 • 00:02:15 A ještě jako příloha bude zelí
  s osmaženou cibulkou.
 • 00:02:20 Vezmeme prázdný hrnec a dáme tam
  jeden hrnek pohanky, vsypeme.
 • 00:02:27 K tomu dáme půl hrnku
  polenty instantní,
 • 00:02:31 to znamená kukuřičné zrno.
 • 00:02:36 Mleté kukuřičné zrno.
 • 00:02:40 Trošičku promícháme
  a přidáme jednou tolik vody.
 • 00:02:48 To znamená 3 hrnky podle toho,
  kde jsme odměřili pohanku.
 • 00:02:55 Přidáme pro ochucení špetku vegety.
 • 00:03:00 Zamícháme, nejlépe vidličkou,
  aby se pohanka dobře rozmíchala.
 • 00:03:08 Dáme vařit na sporák na 3 minuty.
 • 00:03:11 Potom stáhneme a necháme
  tak 25 minut odpočinout,
 • 00:03:14 aby pohanka nabobtnala.
 • 00:03:18 Toto je ikona svatého biskupa,
  mučedníka Gorazda.
 • 00:03:22 Biskup Gorazd byl zavražděn
  v roce 1942 fašisty
 • 00:03:26 a stal se mučedníkem
  spolu ještě s několika kněžími,
 • 00:03:29 věřícími pravoslavné církve.
  Zbytek kněží byl odvlečen
 • 00:03:33 do koncentračních táborů
  a církev byla oficiálně zrušena.
 • 00:03:39 Vezmeme cibulovou nať,
  nakrájíme spíš tak rustikálně.
 • 00:03:43 Nemusíme vyloženě najemno.
 • 00:03:52 Vhodíme úplně na dno.
 • 00:03:57 Brambory, pokud jsou malé
  pokrájíme na čtvrtky, na půlky.
 • 00:04:03 Pravoslaví, nebo-li ortodoxie,
  patří do velké rodiny
 • 00:04:07 křesťanských náboženství.
  V původním významu to slovo
 • 00:04:11 ortodoxie znamenalo
  něco jako pravověrné, pravoučné.
 • 00:04:15 V konfrontaci s heterodoxií,
  která znamenala učení herezická,
 • 00:04:19 nebo eventuálně odpadlická.
 • 00:04:22 Postupně, tak jak se začal vývoj
  mezi západním a východním
 • 00:04:26 křesťanstvím odlišovat,
  je spojován ten termín
 • 00:04:30 pravoslaví či ortodoxie
  s křesťanstvím východním.
 • 00:04:34 Po roce 1054 se naprosto
  jednoznačně východokřesťanským
 • 00:04:38 církvím říká pravoslavné,
  čili ortodoxní.
 • 00:04:41 Naopak pro tu západokřesťanskou
  církev se užívá termín katolická.
 • 00:04:48 Brambory, cibuli,
  ještě něco jiného se tam dodá?
 • 00:04:51 Nebo to už zůstane takhle?
 • 00:04:53 Máme tady takovou specialitu
  v monastýru, koprový olej.
 • 00:04:57 Pěstujeme kopr tady na zahrádce,
  tak promícháme maličko.
 • 00:05:04 Což je ostatně hodně ruské,
  jak si uvědomuji.
 • 00:05:07 Oni dávají kopr do všeho.
 • 00:05:11 Ohledně koření tam nejsou žádná
  pravidla, že by bylo něco zakázáno.
 • 00:05:16 Tam je to libovolně?
 • 00:05:17 Koření obecně vyvolává
  dost myšlenkové pochody,
 • 00:05:21 vzbuzuje vášně. A tak doporučuje se
  kořenit méně, přidat trochu soli.
 • 00:05:30 Maličko pepře,
  nejlepší je z mlýnku.
 • 00:05:35 Je to postní,
  takže jenom mírně pepře.
 • 00:05:38 Trochu vegety a pak můžeme
  přidat trošku čerstvé petrželky.
 • 00:05:45 Nemusíme také mnoho,
  záleží na chuti každého z nás.
 • 00:05:50 Řešíte třeba v klášteře takovou
  otázku, co se bude jíst.
 • 00:05:54 Nebo dostává kuchař pochvaly
  nebo výtky, že to bylo
 • 00:05:58 moc nebo málo takové, nebo onaké?
 • 00:06:01 Já myslím, že řešit by se to
  nemělo, bratři někdy to tady řeší.
 • 00:06:09 Ale záleží, jak kdo je svévolný,
  jak kdo přijímá ten typikon.
 • 00:06:16 Ale třeba, co jsem měl
  možnost mluvit s lidmi,
 • 00:06:20 kteří byli v nějakém jiném
  monastýru, tak tam to nikdo neřeší.
 • 00:06:26 Existuje dokonce taková tradice
  v mnoha monastýrech,
 • 00:06:29 že během jídla je vždy
  vybrán jeden z bratrstva,
 • 00:06:33 který předčítá životy svatých.
  Aby právě u přijímání pokrmu
 • 00:06:37 měli mniši myšlenky upnuté na Boha
  a na život svatých.
 • 00:06:40 Aby nesklouzávali v myšlenkách
  k něčemu jinému.
 • 00:06:47 A po oněch dnech po mučení
  a vzkříšení Krista Pána
 • 00:06:51 Máří Magdaléna vydala
  se z Jeruzaléma, ze země židovské,
 • 00:06:55 do Říma k císaři Tibériovi
  a stanouc před jeho trůnem
 • 00:06:59 všechnu historii Krista Pána
  jemu vyprávěla.
 • 00:07:03 A že jí císař pohanský
  věřiti nechtěl,
 • 00:07:07 tu svatá Máří vyňala
  ze záňadří vejce a pravila jemu:
 • 00:07:12 toto budiž tobě důkazem.
 • 00:07:17 Jako toto vejce před tvýma očima
  zčervená, tak je pravda svatá vše,
 • 00:07:22 co se o Velikonocích
  stalo v Jeruzalémě.
 • 00:07:35 A tak to promícháme vidličkou,
  aby olej a koření se nám rozložilo.
 • 00:07:41 Přiklopíme terakotu a dáme zapéct
  na těch 190-200stupňů do trouby.
 • 00:07:52 Minimálně na 3/4hodiny, protože
  za prvé jsou tam čerstvé brambory
 • 00:07:57 a za druhé také trvá nějakou dobu,
  než ta hlína se rozpálí
 • 00:08:01 na tu požadovanou teplotu.
  Takže z toho důvodu.
 • 00:08:05 Lze říci, že pravoslavní
  mají posty jednodenní
 • 00:08:08 a mnohadenní posty.
 • 00:08:10 Jednodenní jsou posty
  středeční a páteční.
 • 00:08:13 Ve středu se postí protože
  Jidáš ve středu slíbil,
 • 00:08:17 že vydá Ježíše Krista.
  V pátek by Ježíš Kristus ukřižován.
 • 00:08:21 Kromě toho jsou ještě tři zvláštní
  jednodenní posty, velmi přísné.
 • 00:08:25 Je to 5.1., to znamená
  den před zjevením Páně,
 • 00:08:29 tedy před svátkem Tří králů,
  čili Epifanie,
 • 00:08:32 jak se tento svátek připomíná
  v ortodoxním prostředí.
 • 00:08:36 Potom je to svátek
  stětí svatého Jana Křtitele,
 • 00:08:39 který se v ortodoxním
  prostředí těší výraznější úctě,
 • 00:08:43 než v prostředí římskokatolickém,
  to je 29.8.
 • 00:08:46 Potom je to svátek
  Povýšení svatého kříže,
 • 00:08:49 který se připomíná 14.9.
 • 00:08:52 Dáme kysané zelí s cibulkou.
  Já jsem tedy toho názoru,
 • 00:08:56 kysané zelí nechutit,
  někdo třeba dává cukr a tak dál.
 • 00:09:02 Že už je dost výrazné samo o sobě.
 • 00:09:09 Obrovskou porci vitamínů.
 • 00:09:15 Dalším dlouhodobým půstem
  je půst Petropavlovský,
 • 00:09:19 který začíná v pondělí, týden
  po svátku seslání Ducha svatého.
 • 00:09:29 Čili týden po padesátnici,
  jak říkají pravoslavní.
 • 00:09:32 Je to půst,
  který je zajímavý,
 • 00:09:34 protože může trvat
  od šesti týdnů po jeden týden,
 • 00:09:38 jak je svátek Seslání ducha svatého
  svátkem pohyblivým.
 • 00:09:42 Neomezuj ctnost postu
  jen na jeho dietu.
 • 00:09:45 Jde o zbavení se hříchu a vášně,
  aby ses zbavil všech nečistot.
 • 00:09:50 A v tomto je vlastně
  celá ta teologie,
 • 00:09:52 o které jsem hovořil
  řečena v jedné větě.
 • 00:09:55 Půst není negací těla,
  není opovrhování světem,
 • 00:09:59 negací světa a už vůbec
  není o opovrhování jídlem.
 • 00:10:02 Je to nalezení
  pravého vztahu ke svému tělu.
 • 00:10:06 Pravého vztahu k tomu jídlu,
  kterým ho budu krmit.
 • 00:10:09 A pravému vztahu k celému stvoření.
 • 00:10:11 A ještě tady na té ikoně
  vidím takovou pozoruhodnou věc.
 • 00:10:15 Můžeme to vzít do ruky.
 • 00:10:19 Velmi pozoruhodnou věc.
  Pánové prosím, co to je?
 • 00:10:24 To je pečeť na bohoslužebný chléb.
 • 00:10:29 A stlačením vlastně
  vzniká tento vzor.
 • 00:10:31 Tato pečeť je upečena
  ze dvou částí.
 • 00:10:35 Je složena pouze z mouky,
  vody, soli a kvásku.
 • 00:10:40 Musí nakynout minimálně na to,
  aby byl vyplněn beránek.
 • 00:10:44 Zde je : Ježíš Kristus vítězí.
 • 00:10:48 Možná velkou zajímavostí
  pro diváky může být fakt,
 • 00:10:52 kdy se některým stalo,
  že vstoupili do našeho chrámu
 • 00:10:55 a na konci svaté liturgie
  zažili to, že rozdáváme
 • 00:10:59 kousíčky chleba namočené ve víně.
 • 00:11:04 Takže volně lidé přicházejí
  se zbožností, s vírou
 • 00:11:07 a kousíček chleba
  namáčejí ve víně a požívají.
 • 00:11:11 Moskva, třetí Řím,
  je nesmírně zajímavá idea,
 • 00:11:15 která se objevuje u mnicha Filofé
  na začátku 16.století.
 • 00:11:21 Pravoslavná víra se přestěhovala
  z Říma do Cařihradu po té,
 • 00:11:25 co dobyli Cařihrad Turci,
  29.5.1453.
 • 00:11:29 Pravoslavná církev putuje dál
  a stěhuje se do Moskvy.
 • 00:11:34 Moskevský velkokníže od r.1547
  se dostává do pozice ochránce
 • 00:11:38 nejenom moskevského státu,
  ale také pravoslavné víry.
 • 00:11:44 Podlijeme troškou vody.
 • 00:11:50 Ještě promícháme.
  Také trošku zelené petrželky.
 • 00:12:05 A dáme chviličku podusit,
  aby se neztratilo příliš vitamínů.
 • 00:12:14 Stačí vařit jen tak na
  mírném ohni,podlijeme ještě vodou.
 • 00:12:28 Pomícháme.
 • 00:12:31 A jemně, stačí tak 8min podusit.
 • 00:12:36 A to bude jako příloha k jídlu.
 • 00:12:40 Další věc, která je zajímavá.
  Pravoslavní kněží se neholí,
 • 00:12:44 chodí zarostlí, nosí minimálně
  bradky, většinou nosí plnovous.
 • 00:12:51 Ještě k této uvařené směsi
  přidáme cibuli, kterou pokrájíme.
 • 00:12:58 Nemusíme vyloženě najemno.
 • 00:13:05 Proč se nesmí vejce syrové?
 • 00:13:08 Protože jsou živočišného původu.
 • 00:13:13 Přidáme ještě česnek a majoránku,
  pepř, můžeme nějakou zelenou nať.
 • 00:13:24 Špetku vegety a pak dvě lžičky soli
  a všechno to promícháme.
 • 00:13:41 Majoránku proto, že by se to přece
  alespoň trochu mělo blížit
 • 00:13:46 té klasické sekané.
 • 00:13:50 Takže zamícháme
  a teď si připravíme formu.
 • 00:13:55 Zapékat to budeme v této formě.
 • 00:13:58 Trochu oleje na ubrousek,
  tak akorát, musíme dávat pozor,
 • 00:14:03 aby toho oleje tam nebylo příliš,
  vysypeme strouhankou a naplníme.
 • 00:14:16 Takže hmota dostane formu.
 • 00:14:19 Jako to bylo u stvoření světa.
 • 00:14:23 Ano, je to takové symbolické.
 • 00:14:27 Hmota dostává formu, ano.
 • 00:14:30 Můžeme nahoru použít trochu oleje,
  jen tak malinko rozetřít.
 • 00:14:41 Aby se směs nezapékala tak nasucho.
  A můžeme vložit do trouby.
 • 00:14:54 Platí tedy, že pravoslavní křesťané
  v době postu,
 • 00:14:57 ať jsou to ty jednodenní
  nebo mnohodenní,
 • 00:15:00 nesmějí konzumovat nic,
  co je tak zvaně cítit masem.
 • 00:15:04 Potravinou, kterou naopak
  smějí konzumovat každý den,
 • 00:15:08 ať je to půst jakkoliv dlouhý,
  je med. Ale skutečně med,
 • 00:15:12 nikoliv medovinu, o které víme,
  že jí holdovali Rusové velmi rádi.
 • 00:15:18 Víno u nás používáme v pravoslavné
  tradici, až na republiku Rumunskou
 • 00:15:23 a některá místa v Řecku, používáme
  podle tradice víno červené.
 • 00:15:30 Obvykle slovanské země slouží
  na víně, které je nazváno Cagor,
 • 00:15:34 které má samozřejmě mnoho druhů.
  Je to víno čisté a je velmi sladké.
 • 00:15:42 Protože u nás přijímají společně
  s dospělými také děti.
 • 00:15:46 Takže i u malých kojenců,
  kdy malé děti od svatého křtu
 • 00:15:50 jsou přiváděny pravidelně
  ke svaté eucharistii.
 • 00:15:57 -A kolik se dětem toho vína dává?
  -Dává se zlatou lžičkou kapička.
 • 00:16:05 Pohanka už nám vychladla,
  takže si můžeme připravit talíř.
 • 00:16:10 Má to jemnou vůni,
  ale přesně takovou střídmou.
 • 00:16:19 Myslím, že to bude velmi decentní.
 • 00:16:25 Po tom vychladnutí
  se nám krásně pustila.
 • 00:16:30 A máme tady připravenou již
  hotovou pohankovou sekanou
 • 00:16:34 vypadající opravdu
  jako srnčí hřbet.
 • 00:16:39 Připravenou k samotnému podávání.
 • 00:16:43 Tím tedy můžeme servírovat
  na stůl, takto přímo na talíři.
 • 00:16:47 Obloženou takhle rustikálně,
  něčím zeleným jenom pohodit.
 • 00:16:52 Můžeme ještě trošičku pepře,
  trochu zeleného koření.
 • 00:17:01 Použili jsme dovnitř majoránku,
  tak můžeme takhle ozdobit.
 • 00:17:08 Pánové, já mám hlad.
 • 00:17:24 Tak již tady máme pokrm,
  už se to nese.
 • 00:17:34 Toto jsou ty zapečené brambory.
 • 00:17:38 Sekanou, chléb
  a přílohu ještě kysané zelí.
 • 00:17:48 Otče náš, jenž jsi na nebesích,
  posvěť se jméno tvé,
 • 00:17:52 přijď království tvé, buď vůle tvá,
  jako v nebi, tak i na zemi.
 • 00:17:55 Chléb náš vezdejší dej nám dnes
  a odpusť nám naše viny,
 • 00:17:59 jako i my
  odpouštíme našim viníkům.
 • 00:18:01 A neuveď nás v pokušení,
  ale zbav nás od zlého. Amen.
 • 00:18:13 Kriste Bože, prosíme tě,
  požehnej pokrm i nápoj
 • 00:18:16 služebníkům svým,
  neboť svatý jsi vždycky
 • 00:18:19 nyní i příště na věky věkův. Amen.
 • 00:18:22 Tak dobrou chuť přeji.
 • 00:18:24 Bratře, kdyby jste nám nabral
  podle toho, kdo si co řekne.
 • 00:18:30 Známé je, že pravoslavní kněží
  se smějí ženit.
 • 00:18:33 Musí ale oženit ještě před tím,
  než přijmou kněžské svěcení.
 • 00:18:38 Tedy nejpozději před
  přijetím jáhenského svěcení
 • 00:18:41 se budoucí kněz musí oženit.
 • 00:18:46 Tradicí je, jak je známo,
  že adept na kněžství se rozhoduje
 • 00:18:50 jestli bude žít v manželství
  a nebo v životě bez ženy.
 • 00:18:56 To znamená, že přijímá mnišství.
  Není u nás moc doporučen život
 • 00:19:00 na farnosti celibátní, nebývá
  tolik tradiční u mladých kněží.
 • 00:19:11 Takže má vlastně svou ženu a vaří
  buď žena, nebo umí vařit i on.
 • 00:19:16 A je to tak, že vaří otec?
 • 00:19:19 Pochopitelně, já také vařím.
  Rád vařím.
 • 00:19:22 Ne tak dobře, jako mátuška,
  ale vařit umím.
 • 00:19:29 Mátuška?
 • 00:19:30 To je u nás označení
  ženy kněze ve farnosti.
 • 00:19:35 V oblasti od Slovenska až po Srbsko
  dolů se říkalo pop a popaďa.
 • 00:19:40 Ale teprve nedávno se rozšířil
  název slovanký : mátuška.
 • 00:19:45 Je to takové přiléhavější
  a hezčí a označují více
 • 00:19:49 úlohu ženy ve farnosti.
 • 00:19:53 Nevím, jestli to není hříšné,
  ale mě to strašně chutnalo.
 • 00:19:57 Že bych si ještě
  nějaký brambůrek přidal.
 • 00:20:00 Samozřejmě,
  můžete si vzít i sekanou.
 • 00:20:06 Protože nechť se dostane duchu
  i tělu, čeho je zapotřebí.
 • 00:20:37 Tak co, Martine,
  co ti uvařili pravoslavného?
 • 00:20:40 No:
 • 00:20:54 No, ale my si k tomu dáme
  něco opravdu speciálního.
 • 00:20:59 To je nespekulativní piroh
  podle Máří.
 • 00:21:05 To je trochu spekulativní název.
  Mistře, prosím objasni.
 • 00:21:09 Tak jako je západ
  charakterizován přičinlivou
 • 00:21:13 komplikovanou snaživou Martou,
  tak východ je charakterizován
 • 00:21:18 pokojnou a klidnou Marií,
  která si vybrala nejlepší úděl.
 • 00:21:27 No a podle ní
  se jmenuje tento piroh.
 • 00:21:31 Trochu máslového těsta.
 • 00:21:36 Rozválíme.
 • 00:21:40 Abychom vytvořili základ
  pro tu báječnou nádivku.
 • 00:21:46 Z toho všeho co se nám doma
  jen tak jakoby povaluje.
 • 00:21:53 Tak kontemplativně pomalu.
 • 00:21:57 Žádný speciální plán na tu nádivku?
 • 00:22:00 Ne, ne. V tom je to
  to nespekulativní,nic se neplánuje.
 • 00:22:04 Něco se najde v tomto rohu,
  něco zase jinde.
 • 00:22:09 To jsem zvědavý, co najdeš ve své
  nespekulativní ledničce a zahradě.
 • 00:22:15 Uvidíme. Máme tady vajíčko,
  nějaké houby se vždycky najdou.
 • 00:22:24 Zelí to je v každé domácnosti,
  trocha rýže, ta zbyla od včerejška.
 • 00:22:33 Nějaký ten sýr,
  možná nějaká ta šunka.
 • 00:22:38 A to všechno do toho pirohu.
 • 00:22:40 Dokonce ještě jedno natvrdo
  vařené vajíčko udělá dobrý základ.
 • 00:22:48 Ušleháme.
 • 00:22:52 Potřeme si pirožek,
  aby se nám nerozlepoval.
 • 00:22:56 Trochu zelí, nějaké ty bylinky.
 • 00:23:01 Dobromysl, šalvěj,
  trocha rýže, ta to zahustí.
 • 00:23:09 Houby.
 • 00:23:19 Možná i česnek.
 • 00:23:23 Nějaký ten sýr.
 • 00:23:28 Šunka a nějaké to vajíčko.
 • 00:23:34 A teď ještě trochu kmínu.
 • 00:23:38 Teď to ještě trošku posolíme.
 • 00:23:44 Závěrečná fáze - zavinutí pirohu.
 • 00:23:48 A vytvoříme zlatavou,
  ortodoxní krustičku.
 • 00:23:57 A samozřejmě, jako obvykle,
  dáme do předehřáté trouby.
 • 00:24:02 A klidně vyčkáme.
 • 00:24:09 No, pirožek máme do zlatova.
 • 00:24:15 Pojďme ke stolu.
 • 00:24:20 Ještě druhý kousek.
 • 00:24:26 A k pirožku
  trochu čaje ze samovaru,
 • 00:24:29 jestli můžu Martine načepovat.
 • 00:24:36 Jestli to kombinování tresti
  s tou horkou vodou
 • 00:24:40 se nepodobá kombinování života
  činného a života kontemplativního?
 • 00:24:48 Jistě,je to všechno potřeba
  míti ve vyvážených dimenzích.
 • 00:24:54 No a teď okusme,
  zda si Máří Magdaléna
 • 00:24:56 vybrala skutečně ten nejlepší úděl.
 • 00:25:06 Ubohá, uspěchaná Marta.
 • 00:25:09 Nervózní, která si myslí,
  že se dá všechno stihnout.
 • 00:25:13 Kéž by se ta Marta ze západu
  tak trošku poučila.
 • 00:25:22 Tedy, to pravoslaví,
 • 00:25:26 to je takové klidné,
  a pokojné náboženství.
 • 00:25:52 skryté titulky
  Martina Vrbská
 • 00:25:53 .

Související