iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 6. 2019
na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
2491
zhlédnutí

Události v regionech (Brno)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:02 V obcích v regionu ubývá voda.
 • 00:00:03 Boj proti suchu
  by měl být efektivnější,
 • 00:00:05 má pomoci program Suwak.
 • 00:00:09 Vsetínští zastupitelé řeší
  záměr stavby spalovny.
 • 00:00:12 Na místo zamíříme živě
  za Lubošem Dostálem.
 • 00:00:17 310 tisíc korun jako pokuta
  pro Krajskou nemocnici ve Zlíně
 • 00:00:20 za březnovou nákazu salmonelou.
 • 00:00:30 -Jsou tu první Události v regionech
  posledního červnového týdne.
 • 00:00:34 Vítejte, dobrý den.
 • 00:00:36 Propojit vodohospodáře,
  obce nebo vlastníky půdy
 • 00:00:39 v jedné z nejsušších částí Česka,
  v povodí Dyje,
 • 00:00:42 a společně bojovat proti suchu.
 • 00:00:44 To je cíl nově vzniklého
  programu Suwac.
 • 00:00:47 Jde o zkratku anglických slov,
  která vyjadřují šetrné hospodaření
 • 00:00:51 s vodou.
 • 00:00:52 Opatření na jednom místě by,
  podle projektu,
 • 00:00:55 neměla negativně ovlivnit
  jinou oblast.
 • 00:00:56 V Brně, největším městě povodí,
  už se s projekty proti suchu
 • 00:01:00 a na zadržování vody v krajině
  začalo.
 • 00:01:04 -Rozpálené chodníky i budovy.
 • 00:01:06 Nedostatek míst,
  kde se schovat a ochladit.
 • 00:01:08 V posledních letech běžný obrázek
  v moravských městech.
 • 00:01:11 Proto se na konferenci,
  která začala netradičně písní...
 • 00:01:17 -PÍSEŇ: Voda má, voda má,
  voda má rozcuchané vlasy.
 • 00:01:20 ...rozhodli obce, města i vědci
  spojit v boji proti suchu síly.
 • 00:01:24 -Se snažíme na úrovni výzkumu
  dělat sofistikované prognózy
 • 00:01:28 a monitoringy toho,
  jak stav vody vypadá.
 • 00:01:33 -Opatření,
  ke kterým bude přistupováno,
 • 00:01:35 budou mít vědecký základ
  a nebude to metodou pokus-omyl.
 • 00:01:42 -K některým opatřením
  už města přistoupila,
 • 00:01:43 teď o sobě budou navzájem vědět
  a inspirovat se.
 • 00:01:47 Brno rozjelo dotace
  zeleným střechám.
 • 00:01:49 Za necelý měsíc se o peníze
  přihlásilo 57 zájemců.
 • 00:01:56 -Takto teď kvete více než polovina
  zelených ploch v Kohoutovicích.
 • 00:01:58 Čím více zeleně a květin,
  tím příjemnější teplota
 • 00:02:00 v jejich blízkosti,
  tím lepší podmínky pro hmyz
 • 00:02:02 a tím více vody v půdě.
 • 00:02:04 -Toto je po první seči.
 • 00:02:06 Na trávníku už jsme
  více nezasahovali.
 • 00:02:09 Budeme provádět na podzim
  ještě dosev,
 • 00:02:12 půdu budeme provzdušňovat.
 • 00:02:15 Bude trvat tak rok až dva,
  aby to vypadalo všude takto.
 • 00:02:24 -Po městě se objevují mlžítka
  a pítka.
 • 00:02:26 Už jich je zhruba 20
  a stále přibývají další.
 • 00:02:29 -Cokoliv trošku pro občany
  zpříjemní horké dny, je vítané.
 • 00:02:34 -A svoje postupy mění i developeři.
 • 00:02:35 Třeba tady u areálu bývalé Vlněny
  v centru města
 • 00:02:38 nasadil investor
  už vzrostlé stromy.
 • 00:02:42 -Město teď
  po všech investorech žádá,
 • 00:02:44 aby uvedli, jak hodlají
  s dešťovou vodou nakládat.
 • 00:02:46 Stále ale zůstává spousta ploch,
  které se budou měnit jen pomalu.
 • 00:02:51 -Vůbec nejtepleji bývá v Brně tady,
  v areálu výstaviště.
 • 00:02:53 Na obrovské ploše je totiž
  hlavně asfalt a beton
 • 00:02:56 a úplné minimum zeleně.
 • 00:02:59 Pomoct by tam měla alespoň
  plánovaná multifunkční hala.
 • 00:03:02 Zdaleka ne všechny
  nejnovější rekonstrukce
 • 00:03:03 ale se zelení
  a snahou vodu udržet počítaly.
 • 00:03:07 Třeba Dominikánského náměstí.
 • 00:03:10 -PÍSEŇ: Ubývá míst,
  kam chodívala pro vodu...
 • 00:03:17 -A proč se spojily obce
  a vodohospodářské subjekty
 • 00:03:19 právě v povodí Dyje?
 • 00:03:21 Podle zakladatelů programu Suwac
  je právě tato oblast
 • 00:03:24 nejvíc postižená dopadem
  klimatické změny.
 • 00:03:27 Přitom pokrývá 15 % republiky.
 • 00:03:30 Tedy druhé největší území
  ze všech dílčích povodí,
 • 00:03:33 které vodohospodáři
  v Česku rozlišují.
 • 00:03:36 Zasahuje tak do 6 krajů,
  nejvíc do Jihomoravského
 • 00:03:38 a na Vysočinu.
 • 00:03:40 V povodí žije
  téměř 1,5 milionu lidí.
 • 00:03:44 -Živě je teď s námi primátorka
  města Brna Markéta Vaňková,
 • 00:03:46 přeji dobrý podvečer.
 • 00:03:50 -Dobrý večer.
 • 00:03:52 -Vy jste, jako jedna z ambasadorů
  programu Suwak, řekla,
 • 00:03:54 že jsme všichni v jedné vaně.
 • 00:03:56 Narážela jste na to, že problémy
  s vodou je třeba řešit společně,
 • 00:03:59 města by měla spolupracovat.
 • 00:04:00 Jaké konkrétní výsledky
  může program přinést?
 • 00:04:08 -Je to přesně tak.
 • 00:04:15 Kouzlo nového programu spočívá v
  tom, že je to komplexní řešení
 • 00:04:16 celého povodí řeky Dyje.
 • 00:04:24 Je jasné, že s klimatickou změnou
  a se suchem bojují všichni.
 • 00:04:31 Běžná jsou však jen jednotlivá opatření,
  my hledáme systémové řešení.
 • 00:04:39 Teprve potom, co najdeme společnou
  cestu, tak náš boj bude úspěšný.
 • 00:04:42 -Orgány státní správy podle vás
  nedostatečně koordinují
 • 00:04:45 boj proti nedostatku vody,
  když spouštíte program Suwac?
 • 00:04:58 -Neřekla bych, že orgány státní
  správy to nedostatečně koordinují.
 • 00:05:02 Jsou vypisovány různé dotační
  programy.
 • 00:05:08 Do těch se však můžou subjekty
  zapojovat pouze samostatně.
 • 00:05:12 Je potřeba tu situaci řešit
  komplexně.
 • 00:05:20 Např. opatření, které může pomoci
  jedné obci, může uškodit jiné oblasti.
 • 00:05:26 Protože se jedná o jedno povodí,
  jsme všichni v jedné vaně,
 • 00:05:31 - to je ten cíl,
  který program suwac sleduje.
 • 00:05:34 -V Brně je nově opravené
  Dominikánské náměstí,
 • 00:05:36 je tu řada dalších vydlážděných
  nebo vyasfaltovaných ploch.
 • 00:05:39 Co s tím budete dělat?
 • 00:05:53 -Vidíme na mapách, kde se
  zobrazuje sucho, že v těch
 • 00:05:58 oblastech, kde je velké množství
  asfaltu jsou ty problémy největší,
 • 00:06:02 chceme tedy co nejvíce zeleně.
 • 00:06:08 Je potřeba dobře nakládat
  s dešťovou vodou.
 • 00:06:15 Musíme k tomu motivovat ale i další
  subjekty, nejen město.
 • 00:06:23 Je zřejmé, že při jakýchkoliv
  rekonstrukcích je třeba myslet na to,
 • 00:06:27 že ta zeleň je potřebná.
 • 00:06:30 -Primátorka Brna
  s námi dál zůstává.
 • 00:06:31 -Teď se ale přesuneme
  z Brna na sever.
 • 00:06:33 Problém s nedostatkem pitné vody
  mají některé obce na Blanensku
 • 00:06:35 a v okolí Tišnova.
 • 00:06:36 Řešením by mohlo být napojení
  na skupinový vodovod.
 • 00:06:38 To by ale stálo
  desítky milionů korun.
 • 00:06:40 Na to malé obce nemají.
 • 00:06:43 -Pitnou vodou zalévat zahradu,
  mýt auto nebo napouštět bazén
 • 00:06:45 nemůže už rok přes 20 obcí
  v Jihomoravském kraji.
 • 00:06:48 Především těch menších
  a ležících na kopci.
 • 00:06:50 Marie Horálková
  tak spoléhá na déšť.
 • 00:06:54 -Z té rýny mám jeden sud,
  tady mám menší
 • 00:06:58 a ještě mám tady jeden.
 • 00:07:00 Teď budu čekat,
  než zas začne pršet.
 • 00:07:04 -Takže Vám zatím rajčátka neuschla,
  všechno je zelené.
 • 00:07:07 -No, jen to jedno vzadu,
  ale to je dobrý.
 • 00:07:11 -Jedna z nejvíce postižených obcí
  je Běleč na Brněnsku.
 • 00:07:13 Každý týden sem jezdí
  pracovníci vodáren s cisternou
 • 00:07:15 a vodojem doplňují.
 • 00:07:18 A to od března,
  kdy navezli 64 kubíků.
 • 00:07:20 Teď v květnu už to byl
  víc než 2násobek.
 • 00:07:23 Stav hladiny přitom
  denně kontrolují.
 • 00:07:29 -Dnes půlka chybí.
 • 00:07:31 -Takže už tuto středu musí přijet
  s další cisternou.
 • 00:07:32 Ostatní vodojemy už hlídá počítač.
 • 00:07:36 -V okamžiku kdyby nám došlo
  k takovému poklesu hladiny,
 • 00:07:39 že by se dostal vzduch
  do vodovodní sítě,
 • 00:07:43 tak by byl velký problém.
 • 00:07:44 Museli bychom ho řešit
  i několikadenním výpadkem.
 • 00:07:47 -Řešením problému
  s nedostatkem pitné vody
 • 00:07:49 mají být buď nové hlubší vrty
  nebo napojení obcí
 • 00:07:52 na skupinový vodovod.
 • 00:07:54 -Ten skupinový vodovod
  má vždycky několik zdrojů.
 • 00:07:57 Ze všech těchto zdrojů
  můžeme brát vodu tak,
 • 00:07:59 aby jí byl dostatek.
 • 00:08:01 Nicméně je to nákladné
  pro tak malou obec.
 • 00:08:06 -A právě pro tyto
  úely vznikl program suwac,
 • 00:08:08 který by měl malým obcím
  pomoct sehnat peníze.
 • 00:08:14 -Markéta Vaňková je dál s námi.
 • 00:08:15 Paní primátorko,
  může pomoci program Suwac
 • 00:08:18 i v reportáži zmiňovaným obcím?
 • 00:08:24 -Určitě ano.
 • 00:08:33 Jak zaznělo,
  je potřeba řešit problémy komplexně.
 • 00:08:38 Tedy i v koordinaci s ostatními,
  malými obcemi.
 • 00:08:48 Mohu uvést třeba hlavní zásobárnu
  pitné vody pro Brno, Březovský vodovod
 • 00:08:53 a vírský vodovod.
 • 00:08:56 Je potřeba o tom komunikovat.
 • 00:09:05 Tak, abychom zajistili dostupnost
  vody pro všechny.
 • 00:09:08 -Přihlášené radnice by se měly
  finančně podílet na celém projektu.
 • 00:09:11 Co od účasti mohou
  na druhou stranu čekat?
 • 00:09:19 -To, že se budou moci připojit na
  vodovod tam, kde v tuto chvíli
 • 00:09:21 připojeny nejsou.
 • 00:09:30 Dále budou moci lépe získat peníze,
  z národních či evropských zdrojů,
 • 00:09:41 protože jakmile se jedná o takto
  velký projekt, který je podpořen
 • 00:09:45 vědeckými závěry,
  pak je i šance na jejich získání větší.
 • 00:09:47 -Brněnská primátorka
  Markéta Vaňková, děkuji.
 • 00:10:07 -Letadla mezi Brnem a Mnichovem
  v dohledné době létat nezačnou.
 • 00:10:11 O provozování linky
  se do dnešního termínu
 • 00:10:13 nikdo nepřihlásil.
 • 00:10:15 Vedení Jihomoravského kraje
  o nového dopravce usiluje
 • 00:10:17 od konce zimy.
 • 00:10:19 Tehdy zkrachovaly
  britské aerolinky,
 • 00:10:21 které do Mnichova
  do té doby létaly.
 • 00:10:24 Provoz tohoto spojení přitom kraj
  i město Brno dotovaly
 • 00:10:26 desítkami milionů korun.
 • 00:10:30 -Řidiči musí
  v následujících měsících počítat
 • 00:10:32 s omezením na dálnici D2.
 • 00:10:34 Dnes tam začali silničáři opravovat
  začátek trasy mezi 3. a 10. km,
 • 00:10:39 prakticky tedy hned u Brna.
 • 00:10:41 Pracují ve směru na Břeclav.
 • 00:10:42 Na dálnici bude nový povrch
  a svodidla.
 • 00:10:45 Vozovka bude mít
  taky nové odvodnění.
 • 00:10:48 Akce vyjde na 270 milionů korun.
 • 00:10:51 Během dnešního rána a dopoledne
  byl provoz v místě plynulý.
 • 00:10:56 -Zároveň opravíme dopravní značení,
  mosty, opravíme i povrch ploch
 • 00:10:59 na odpočívce v Chrlicích.
 • 00:11:01 Během prací se teď bude jezdit
  v režimu 2+1 jízdní pruh.
 • 00:11:06 2 jízdní pruhy povedou
  ve směru na Bratislavu z Brna ven
 • 00:11:10 a 1 jízdní pruh pojede do Brna.
 • 00:11:13 -Práce na tomto úseku
  by měly být hotové do poloviny září.
 • 00:11:16 Ředitelství silnic a dálnic
  opravuje 61 kilometrů dálnice D2
 • 00:11:20 na českém území od roku 2013.
 • 00:11:23 Zbývá posledních 18 kilometrů
  ve směru na Brno
 • 00:11:26 a 7 kilometrů
  ve směru na Slovensko.
 • 00:11:28 Hotovo by mělo být letos.
 • 00:11:31 -Uvažovaná spalovna odpadu
  ve Vsetíně,
 • 00:11:33 to je hlavní téma dnešního zasedání
  tamních zastupitelů.
 • 00:11:36 Účastní se ho i desítky odpůrců,
  kteří se obávají dopadu spalovny
 • 00:11:41 na životní prostředí.
 • 00:11:42 Jednání sleduje Luboš Dostál.
 • 00:11:45 Luboši, jaké postavení má
  ke spalovně vedení města?
 • 00:11:51 -Dobrý podvečer.
 • 00:12:01 Začnu horkou aktualitou - před 3
  minutami vsetínští zastupitelé
 • 00:12:12 schválili usnesení, ve kterém odmítli
  spalování odpadu z ostatních obcí.
 • 00:12:21 Zatím není ale jasno,
  jak se postaví k uvažované spalovně.
 • 00:12:27 Nejdříve potřebuje vedení města
  znát výsledky studie dopadu
 • 00:12:30 na životní prostředí.,
 • 00:12:36 Teprve potom může vedení města
  zaujmout stanovisko.
 • 00:12:40 Někteří to považují
  za pouhý alibismus.
 • 00:12:50 Spalovnu někteří odmítají,
  přinesli si i transparenty,
 • 00:12:52 s kterými vešli do místnosti.
 • 00:12:56 Jednání je však přesto stále slušné.
 • 00:12:58 Žádná silná slova nepadají.
 • 00:13:06 Hovořil i zástupce investora,
  podle kterého to může zlevnit
 • 00:13:07 vytápění.
 • 00:13:11 Bez souhlasu města ale spalovnu
  nepostaví.
 • 00:13:15 -Je už jasné, jestli město vyhlásí
  o spalovně referendum?
 • 00:13:22 -Není to jisté, ale je to možné.
 • 00:13:26 Starosta to dnes znovu řekl.
 • 00:13:33 Řekl, že je reálné, že město
  vyhlásí referendum a že bude rád,
 • 00:13:36 když se do rozhodování zapojí
  občané.
 • 00:13:43 Někteří odpůrci to také požadují,
  nejlépe ale souběžně s volbami,
 • 00:13:47 aby se zajistil dostatečný počet
  hlasujících pro jeho platnost.
 • 00:13:49 -Díky za informace.
 • 00:13:50 Pokračujeme krátkým výhledem
  k dalším tématům dnešního vydání.
 • 00:13:53 Zamíříme na Břeclavsko.
 • 00:13:54 Ornitologové tam totiž dnes
  tzv. okroužkovali
 • 00:13:57 2 mladé orly královské.
 • 00:13:59 Byla u toho redaktorka
  Markéta Bočková.
 • 00:14:05 Dřevěnou barokní věž
  v Krásné Hoře na Havlíčkobrodsku
 • 00:14:08 navštívil náš štáb
  s památkářem Petrem Váchou.
 • 00:14:11 Se svými kolegy na Vysočině
  dokumentuje zvony a jejich stav.
 • 00:14:15 Počkejte si na závěr vysílání,
  nabídnu reportáž.
 • 00:14:22 -Pokutu ve výši 310 tisíc korun
  vyměřili hygienici a veterináři
 • 00:14:26 zlínské nemocnici za pochybení
  při přípravě jídla.
 • 00:14:30 Letos v březnu onemocnělo
  salmonelózou celkem 68 pacientů
 • 00:14:35 a členů zdravotnického personálu.
 • 00:14:37 Další informace má Josef Kvasnička.
 • 00:14:40 Josefe, zjistili hygienici,
  jaké jídlo bylo zdrojem nákazy?
 • 00:14:45 -Dobrý podvečer.
 • 00:14:51 Všichni nemocní snědli stejný oběd
  - kuře s rýží.
 • 00:15:03 Hygienická stanice oznámila, že se
  to stalo nedostatečným tepelným
 • 00:15:04 zpracováním masa.
 • 00:15:08 Nemocnice se proti verdiktu
  odvolávat nebude.
 • 00:15:18 Byla to choulostivá záležitost,
  lékaři některé nákazy označili
 • 00:15:24 za velmi vážné,
  zejména u žen po porodu.
 • 00:15:36 -Pacientům pošleme dopis, jak
  mohou uplatnit své nároky z újmy.
 • 00:15:39 Také se jim omluvíme.
 • 00:15:42 A to i našim zaměstnancům.
 • 00:15:44 -Epidemie salmonelózy
  je choulostivou záležitostí,
 • 00:15:46 zvlášť v nemocnici.
 • 00:15:47 Jaká opatření ve Zlíně přijali,
 • 00:15:49 aby se podobná situace
  už neopakovala?
 • 00:15:57 -Právě probíhá externí audit
  hygieniků, kteří by měli stanovit
 • 00:16:03 příčiny a postupy, jak zabránit
  opakování.
 • 00:16:12 Výsledky budou zajímat i policii,
  ta přijala trestní oznámení,
 • 00:16:15 vyšetřování zatím neuzavřela.
 • 00:16:23 -Nebezpečná jízda na dálnici.
 • 00:16:25 Před 10 dny takto manévroval na D1
  u Vyškova 43letý řidič.
 • 00:16:28 V protisměru se otáčel
  a jel několik minut.
 • 00:16:32 -Den po protestech
  proti premiérovi Andreji Babišovi
 • 00:16:34 a za svobodnou justici.
 • 00:16:40 -Hendikepovaní, sociálně slabí
  nebo vězni.
 • 00:16:43 Těm všem v Česku pomáhají
  sociální pracovníci
 • 00:16:45 formou zahradní terapie
  - tedy třeba prací na záhonech
 • 00:16:46 nebo relaxací v zeleni.
 • 00:16:48 České zákony ale tuto metodu,
  na rozdíl od zahraničí,
 • 00:16:50 zatím neznají.
 • 00:16:51 Změnit to má letos založená
  Asociace zahradní terapie.
 • 00:16:56 -Tak zkus který, jak to půjde.
 • 00:17:00 -Do zahrady na břehu řeky Svratky
  chodí Kristýna Flodrová každý týden.
 • 00:17:03 Tentokrát sbírala rozkvetlé chrpy
  a květy třídila
 • 00:17:07 třeba na výrobu solí do koupele.
 • 00:17:10 -Bílou, modrou, růžovou, fialovou.
 • 00:17:14 -Terapie jí pomáhá zvládat
  Downův syndrom
 • 00:17:16 a osvojovat si pracovní návyky,
  aby mohla vyzkoušet
 • 00:17:19 opravdové zaměstnání.
 • 00:17:22 -Tam je výrazný posun pro mě
  třeba v tom,
 • 00:17:24 že se naučila
  s někým spolupracovat.
 • 00:17:28 Byla nucená jakoby trošku ustoupit.
 • 00:17:30 -Právě nastartování
  pracovního tempa je tím,
 • 00:17:32 co se v zahradách učí
  nejen hendikepovaní,
 • 00:17:34 ale i třeba sociálně slabí
  nebo vězni.
 • 00:17:38 Jejich vedoucí ale oficiálně
  zahradní terapii nevykonávají,
 • 00:17:41 v Česku totiž na rozdíl
  od zahraničí zavedená není.
 • 00:17:45 -Mají občas i problém s tím,
  aby vůbec mohli veřejně říkat,
 • 00:17:48 že dělají zahradní terapii,
  jak psát individuální plány.
 • 00:17:52 -I proto letos vznikla
  Asociace zahradní terapie,
 • 00:17:55 která má metodu etablovat
  a pomoci k jejímu uznání
 • 00:17:58 třeba ministerstvem práce
  a sociálních věcí.
 • 00:18:01 Zahradní terapii používají
  už přes 20 let
 • 00:18:04 i tady u psychiatrické kliniky
  Fakultní nemocnice Brno
 • 00:18:07 v Bohunicích.
 • 00:18:08 Vybraní pacienti sem chodí
  i dvakrát denně.
 • 00:18:12 -V zahraničí je spousta studií,
  které potvrdily pozitivní vliv
 • 00:18:16 na snižování krevního tlaku,
  celkově na imunitu,
 • 00:18:19 na svalovou relaxaci,
  na trénink paměti nebo pozornosti.
 • 00:18:25 Snižuje třeba hladinu kortyzolu.
 • 00:18:27 -Proto by i tady uvítali,
  kdyby jejich postupy
 • 00:18:28 získaly zákonnou oporu.
 • 00:18:30 Tak, aby dál v zahradách
  oficiálně nekvetly jen rostliny,
 • 00:18:33 ale hlavně pacienti.
 • 00:18:39 -Nebezpečná jízda na dálnici.
 • 00:18:40 Před 10 dny takto manévroval na D1
  u Vyškova 43letý řidič.
 • 00:18:45 V protisměru se otáčel
  a jel několik minut.
 • 00:18:48 Policie zastavila provoz
  a nakonec i jeho.
 • 00:18:51 Opilý ani pod vlivem drog nebyl.
 • 00:18:53 Celé video si pusťte
  na našich profilech na Facebooku
 • 00:18:57 a Twitteru.
 • 00:19:01 Stejně tak můžete zhlédnout
  i video ze zásahu
 • 00:19:03 brněnských strážníků.
 • 00:19:05 Krátce po tom,
  co se dozvěděli o vloupání
 • 00:19:07 do trafiky v Žabovřeskách,
  chytili na místě zloděje
 • 00:19:10 i se třemi pytli cigaret.
 • 00:19:15 Trochu méně akční zpráva:
  Veřejná zeleň města Brna staví
 • 00:19:20 nové schody z Nádražní ulice
  do ulice Bašty.
 • 00:19:22 V místě totiž lidé chodí
  po vyšlapané pěšině v trávě.
 • 00:19:26 Tipy na další místa,
 • 00:19:28 kde by chodník místo
  blátivých cestiček ocenili,
 • 00:19:30 posílají sami naši fanoušci.
 • 00:19:33 Můžete se k nim přidat.
 • 00:19:45 -Dva mladé orly královské
  okroužkovali ornitologové
 • 00:19:49 dnes na Břeclavsku.
 • 00:19:50 Právě Morava je nejsevernější
  a zároveň nejzápadnější oblastí,
 • 00:19:54 kde tito vzácní dravci hnízdí.
 • 00:19:57 Žije jich tu 5 až 10 párů.
 • 00:20:03 -Kroužkování orlů znamená
  výstup do výšin.
 • 00:20:05 Hynek Matušík na stromy za ptáky
  leze už 45 let.
 • 00:20:09 Snaží se je co nejmíň vyrušovat
  a neublížit stromům.
 • 00:20:12 Kam může, vyleze jen po laně.
 • 00:20:16 -Ten arboristický způsob
  používám proto,
 • 00:20:17 aby na tom stromě nebyly stopy
  po tom bodci.
 • 00:20:25 Ty ranky nejsou velké,
  ale pořád jsou,
 • 00:20:30 -Ornitologové
  do poslední chvíle nevědí,
 • 00:20:31 kolik je mláďat na hnízdě.
 • 00:20:33 Letos u nás zahnízdilo 10 párů,
  mláďata se vylíhla 5 z nich.
 • 00:20:37 -Jsou tady 2 mláďata ve stáří
  asi 50 dní.
 • 00:20:45 -Orli královští se kroužkují
  ve věku kolem měsíce,
 • 00:20:47 to jsou dost velcí,
  aby jim ty kroužky nespadly
 • 00:20:49 a zároveň malí,
  aby ještě nevyskákali z hnízd.
 • 00:20:59 -Od dubna začala orly královské
  tady v ptačí oblasti
 • 00:21:02 Soutok-Tvrdonicko chránit vyhláška.
 • 00:21:04 Zajistit jim má klid na hnízdění.
 • 00:21:05 Od února do května tak zakazuje
  v blízkosti hnízd lesnické práce.
 • 00:21:10 To ale podle ornitologů nestačí.
 • 00:21:11 Usilují o zařazení
  orlů královských
 • 00:21:14 mezi zvláště chráněné
  druhy živočichů.
 • 00:21:16 Domluvit se na tom musí
  Ministerstva životního prostředí
 • 00:21:20 a zemědělství.
 • 00:21:23 -Teď je chráněný v podstatě
  jako jakýkoli jiný pták,
 • 00:21:25 vrabec nebo kos,
  jako ty nejběžnější druhy.
 • 00:21:28 To z pohledu ochrany
  takhle vzácného ptáka
 • 00:21:30 rozhodně není dobře.
 • 00:21:32 -Tito orlí sourozenci
  do měsíce hnízdo opustí.
 • 00:21:34 Vloni dostala 2 mláďata
  batůžky s vysílačkami.
 • 00:21:37 Ornitologové tak mohli sledovat
  jejich cesty.
 • 00:21:40 Zatímco jeden zimoval
  na pomezí Maďarska a Slovenska,
 • 00:21:44 druhý uletěl 1800 kilometrů
  až na Krétu.
 • 00:21:51 -Veškeré zvony
  ve 3 okresech Vysočiny
 • 00:21:54 dokumentují památkáři
  a pracovníci Muzea Vysočiny,
 • 00:21:58 aby zjistili,
  kolik se jich vlastně dochovalo
 • 00:22:01 a v jakém jsou stavu.
 • 00:22:03 Obec od obce navštěvují kostely,
  věže, kaple a zvoničky.
 • 00:22:06 Na jeden den se k nim připojil
  i náš štáb.
 • 00:22:11 -Krásná Hora na Havlíčkobrodsku
  nás nepřivítala
 • 00:22:12 zrovna krásným počasím,
  památkář Petr Vácha
 • 00:22:15 se ale deštěm odradit nenechal.
 • 00:22:18 Odměna stála za to.
 • 00:22:19 Dřevěná barokní věž
  ukrývá hned 4 zvony.
 • 00:22:22 -Tady je mimořádně zachovaný
  historický soubor - největší 1543,
 • 00:22:28 prostřední 1571 a nejmenší 1556.
 • 00:22:33 Tady to srdce potřebuje
  zkrátit řemen,
 • 00:22:36 protože dopadá
  maximální možnou plochou
 • 00:22:39 na ten věnec
  a to ten zvon ohrožuje,
 • 00:22:43 protože může dojít k puknutí.
 • 00:22:45 -Svatojan, Prostředník a Poledník
  měly na rozdíl od jiných zvonů
 • 00:22:48 to štěstí, že byly ulity
  ještě před rokem 1600,
 • 00:22:50 a proto je během 1. světové války
  neroztavili.
 • 00:22:54 Uchránit se nepovedlo
  jen daleko mladší svatou Barborku.
 • 00:22:57 Obec zvon před nedávnem
  nechala vyrobit znovu.
 • 00:23:00 Řízený už je elektronicky.
 • 00:23:02 To jeho tři kolegy
  jsme museli rozhýbat ručně,
 • 00:23:04 abychom mohli pořídit
  zvukovou nahrávku.
 • 00:23:07 -ZVONY.
 • 00:23:14 -Kromě nahrávky vzal Petr Vácha
  zvonům taky míry
 • 00:23:16 a sejmul z nich nápisy.
 • 00:23:17 A ještě jednu vzácnost jsme ve věži
  barokní zvonice objevili
 • 00:23:21 - velikonoční řehtačku.
 • 00:23:25 K dalším zvonům už cesta nebyla
  tak snadná.
 • 00:23:26 Do věže kapličky v Leštině
  jsme museli po žebříku.
 • 00:23:30 -To, že taková malá kaplička
  má dva zvony,
 • 00:23:33 to je poměrně dost výjimečný.
 • 00:23:36 Něco podobnýho je v Tisu a Pohledi,
  tam si postavili zvonici,
 • 00:23:39 ale tam ty zvony jsou z oceli,
  kdežto tady jsou oba ze zvonoviny,
 • 00:23:41 což znamená,
  že tady v 2. světové válce
 • 00:23:43 zapomněli, že ta kaplička
  vůbec existuje.
 • 00:23:47 -Do roku 2022 musí Petr Vácha
  zdokumentovat zhruba 1000 zvonů.
 • 00:23:51 Z jeho poznámek a fotografií
  vznikne unikátní databáze.
 • 00:24:01 -Zítra se chceme věnovat
  letním dětským úrazům.
 • 00:24:03 S blížícími se prázdninami
  totiž roste riziko tonutí
 • 00:24:07 nebo poranění při sportu.
 • 00:24:09 A podíváme se na plány
  brněnských radních.
 • 00:24:11 Na stole mají nový ceník
  rezidentního parkování.
 • 00:24:17 Téma nedostatku vody jsme řešili
  v úvodu relace,
 • 00:24:18 teď se k suchu vracíme.
 • 00:24:20 Nabízím grafický přehled
  a těším se na viděnou příště.
 • 00:24:23 Skryté titulky:
  Kroupová K., Kotlánová V.

Související