iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 2. 2012
23:45 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
3750
zhlédnutí

Q

Etnosexualis

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Q

 • 00:00:02 Dobrý večer.
 • 00:00:04 Dnešní Qéčko přináší třetí díl
  seriálu Etnosexualis,
 • 00:00:07 který zkoumá vztahy a sexualitu
  pohledem několika odlišných kultur.
 • 00:00:10 Dnešní téma -
  homo a transsexualita.
 • 00:00:14 Pozveme vás na pozoruhodné filmy
  v letošním programu festivalu
 • 00:00:18 dokumentů o lidských právech
  Jeden svět.
 • 00:00:21 V miniseriálu o českých queer
  podnicích navštívíme
 • 00:00:24 Karaoke ligu
  v pražském klubu Stage.
 • 00:00:54 Říká se, lásky hory přenáší.
  Dovede nás ale přenést
 • 00:00:57 i přes hranice tvořené
  rozdílnou kulturní zkušeností?
 • 00:01:01 Láska, vztahy a sex se týkají
  naprosté většiny z nás
 • 00:01:04 a často máme pocit,
  že nejlépe víme,
 • 00:01:07 co lze v těchto sférách považovat
  za přirozené a normální,
 • 00:01:10 a že na základě toho máme právo
  soudit ostatní.
 • 00:01:13 Třetí díl seriálu Etnosexualis
  vypráví o různých pohledech
 • 00:01:17 na homosexualitu a transsexualitu.
 • 00:01:33 Muži mě často zvali domů,
  ale protože jsem byl naivní,
 • 00:01:37 tak jsem se rychle nechával
  ze začátku zlákat.
 • 00:01:45 Měl jsem někdy co dělat.
  I jsem se zamykal
 • 00:01:48 v jeho vlastním domě
  a utíkal přes okno ven.
 • 00:01:54 Z tohoto jsem snad měl
  největší hrůzu.
 • 00:01:57 Větší než z lvů, žiraf a zeber,
  co jsem potkával na silnici.
 • 00:02:09 Homosexualita pochází z Orientu,
  co bychom si vyprávěli,
 • 00:02:13 protože muž měl mít pannu.
  A pannu nemohl mít,
 • 00:02:16 když by ji využíval
  a zneužíval všechny holky.
 • 00:02:19 Takže si to kluci dělali
  mezi sebou.
 • 00:02:21 Já sám vím, že lidé,
  o kterých vím, že to dělali,
 • 00:02:25 jsou heterosexuálové, mají děti,
  není to jen fasáda.
 • 00:02:28 Takhle skutečně jsou.
  Jako třináctiletí,
 • 00:02:31 čtrnáctiletí nebo patnáctiletí
  kluci měli sex s druhým chlapem
 • 00:02:35 v aktivní roli.
 • 00:02:37 Ten v pasivní roli
  už je homosexuál.
 • 00:02:40 Když jsme byli mladí,
  tak to bylo normální.
 • 00:02:43 Kluci spali spolu
  ve stejné posteli.
 • 00:02:46 Ale dneska...
 • 00:02:48 Budou spolu spát ve stejné posteli,
  protože není místo.
 • 00:02:52 Nic jiného nezbývá.
 • 00:02:55 Východní Jáva je také islámská.
  Tam je hlavním náboženstvím islám.
 • 00:03:01 Je to vlastně taková kultura,
 • 00:03:03 která umožňuje tyto vztahy
  mezi muži.
 • 00:03:07 Jsou to homosexuální vztahy.
  Většinou jak jsme říkali,
 • 00:03:09 že ti muži, kteří chtějí nabýt
  nadpřirozených schopností,
 • 00:03:13 tak si adoptují
  nějakého mladšího muže.
 • 00:03:20 Vždyť i dodnes existuje,
  já nesmím říci to město,
 • 00:03:23 to je
  nejfundamentalističtější stát,
 • 00:03:28 kde je známo,
  že tito nejprudérnější muslimové
 • 00:03:31 mají manželku a musí mít milence.
  Když nemá milence,
 • 00:03:36 tak to je potupa i pro něho
  mezi ostatními.
 • 00:03:39 Vypráví si, jakého mladíka mají
  nebo koho mají.
 • 00:03:42 Mně se třeba stalo,
  že jsem si dělal něco na notebooku,
 • 00:03:46 nějaký kamarád se mi díval
  přes rameno a dělal takhle...
 • 00:03:53 Přišlo mi to docela zvláštní,
  ale tam je to víc běžné.
 • 00:03:57 Dokonce bych řekl,
  že svým způsobem ta homosexualita
 • 00:04:02 je mnohem jednodušší,
  že tam jich vidím mnohem víc
 • 00:04:07 v televizi, neskrývají se za to,
  dokonce to přiznávají,
 • 00:04:11 jsou na to hrdí,
  někteří si z toho dělají image.
 • 00:04:15 Ale lidé to tam tolerují.
  A to je komunistická země.
 • 00:04:20 To, co se stalo v Brazílii,
  je to,
 • 00:04:23 že máme a měli jsme od 60. let
  velmi důležité homosexuály,
 • 00:04:27 otevřené homosexuály,
 • 00:04:29 kteří byli v televizi,
  moderovali pořady pro maminky,
 • 00:04:32 odpolední pořady,
  tím pádem já v životě neslyšel
 • 00:04:37 nic proti sobě, i lidé,
  kteří mě nenávidí,
 • 00:04:42 chtějí mě zničit, oni říkají,
  že mám velký nos,
 • 00:04:45 ale neříkají, že jsem buzerant,
  že jsem gay.
 • 00:04:48 Toto se nepoužívá.
  Je to velké tabu.
 • 00:04:56 Dřív byli homosexuálové
  třeba na svatbách
 • 00:05:00 nebo jako pěvci,
  teď ještě taky pořád,
 • 00:05:03 ale už se na to lidé
  nedívají s takovým pochopením.
 • 00:05:07 -Oni to akceptují.
  -Poslouchej někdy rádio.
 • 00:05:10 Tam všichni říkají -
  zabít, zabít, upálit.
 • 00:05:15 -Protože se radikalizují.
  -Vždyť jsem o tom mluvila,
 • 00:05:18 že je to v posledních
  desetiletích, to není teď nové.
 • 00:05:22 Radikální myšlenky měly vliv,
  změnily hodně mentalitu,
 • 00:05:27 ale jenom v hlavním městě,
  ale když jedete ven,
 • 00:05:32 to je něco úplně jiného.
 • 00:05:35 Nevím, ale teď byl v televizi
  nějaký pořad, bylo to zvenku,
 • 00:05:39 tam bylo,
  jak tam čekali na nějaké místo,
 • 00:05:42 kde se scházeli homosexuálové,
  zabili tam někoho,
 • 00:05:46 jak tam podpalují občas domy
  rodinám, to není v hlavním městě.
 • 00:05:51 A jak vykopali toho pána
  na hřbitově,
 • 00:05:54 to také nebylo v hlavním městě.
 • 00:05:58 Tam dostali ty,
  kteří byli v hlavním městě,
 • 00:06:01 protože tam neměli nikoho,
  tak museli jít...
 • 00:06:04 No dobře, ale necestují lidé
  z hlavního města
 • 00:06:07 po celém Senegalu,
  aby pronásledovali homosexuály.
 • 00:06:16 Vykopali pána z hrobu.
  Slyšel jsem dobře?
 • 00:06:19 Ano,
  protože muslimové říkají,
 • 00:06:22 že když někdo byl hříšník,
  tak v hrobě naříkal,
 • 00:06:25 takže aby nerušil ostatní,
 • 00:06:27 tak ho vyndali
  a odnesli zpátky k rodině.
 • 00:06:31 Pokud vím, tak ani katolíci
  ho nechtěli na hřbitově.
 • 00:06:34 Pak pro něj nemohli najít hřbitov,
  tak ho pohřbili někde na poli.
 • 00:06:38 To zase měli problém, protože
  to bylo proti sanitárním předpisům.
 • 00:06:42 Zase ho vláčeli na policii.
  Nakonec ho údajně pohřbili
 • 00:06:46 do masového hrobu,
  ale pravděpodobně pro něj
 • 00:06:49 našel někdo nějaké místo
  a tiše a diskrétně se to udělalo,
 • 00:06:52 aby nikdo nebyl škodný,
 • 00:06:54 aby se vlk nažral
  a koza zůstala celá.
 • 00:07:41 Dochází k fyzickým útokům,
  k ponižování,
 • 00:07:46 k odebrání dokladů, aby nemohl
  nebo nemohla nikam odjet.
 • 00:07:51 Nastupuje donucení vzít si ženu
  či muže podle toho, o koho jde.
 • 00:08:05 Tak ty máš chlapa?
  Tak já ti ukážu chlapa.
 • 00:08:26 Proč jsi buzerant? Proč?
  Zmrde jeden!
 • 00:08:41 Pak těmto lidem nezbývá
  nic než utéci.
 • 00:08:44 Kam nejspíš utečou,
  bude Praha.
 • 00:08:47 A co tady potom nejspíš dělají?
 • 00:08:51 Prostituují, berou drogy,
  kradou a tak dále.
 • 00:09:04 Vláda je často používá k tomu,
  jako u nás cikány,
 • 00:09:08 aby odvrátila pozornost lidu
  od něčeho,
 • 00:09:11 takže když se chystá
  nějaká habaďůra na lidi,
 • 00:09:14 tak byla odhalena
  rozsáhlá síť homosexuálů,
 • 00:09:17 homosexuální sňatky a hrr na ně,
 • 00:09:19 to byl ten velký mezinárodní
  skandál před dvěma lety,
 • 00:09:23 zavřeli skupinku homosexuálů s tím,
  že exemplární tresty budou.
 • 00:09:27 Začaly se do toho míchat
  lidskoprávní organizace
 • 00:09:30 ze zahraničí a senegalští
  homosexuální aktivisté říkali:
 • 00:09:34 Proboha, buďte zticha, nerozviřujte
  to, oni je zase pustí.
 • 00:09:37 Nepleťte se do toho.
  Byl z toho hrozný skandál,
 • 00:09:40 že oni museli být chudáci zavření
  déle, než by byli,
 • 00:09:43 a museli pak utéci do zahraničí,
  protože právě se tomu dostalo
 • 00:09:47 hrozné mediální kampaně, a to,
  co by normálně prošlo tiše
 • 00:09:50 a tiše by je pustili, tak se
  to bohužel muselo udělat tak,
 • 00:09:53 že museli skoro všichni utéci,
 • 00:09:55 jsou teď různě
  po Spojených státech.
 • 00:10:06 To byla moje špatná zkušenost
  v Indii, to mi bylo 20 let.
 • 00:10:11 Byl jsem zelený, nezkušený.
  Poprvé v životě jsem viděl
 • 00:10:16 staré dámy s šedivými vlasy,
  měly šátek.
 • 00:10:21 Byly oblečené
  jako evropské babičky
 • 00:10:26 a měly hluboký mužský hlas.
  Já jsem to viděl poprvé.
 • 00:10:31 Díval jsem se na ně.
 • 00:10:35 Ony viděly,
  že jsem mladý bažant,
 • 00:10:40 který asi to vidí poprvé v životě,
  tak ještě copak na mě čumíš.
 • 00:10:45 Ještě řadu let jsem tu paní
  nebo tu komunitu měl před očima.
 • 00:10:54 U Romů? Já neznám.
  Určitě existují,
 • 00:10:57 ale ještě jsem se nesetkal
  s takovýmto člověkem.
 • 00:11:01 Znám travestity, to určitě,
  bisexuály, lesby, gaye,
 • 00:11:05 ale ještě jsem se nesetkal
  s nikým,
 • 00:11:08 kdo by byl třeba přeoperovaný.
  To ne.
 • 00:11:20 Jaká je nejoblíbenější
  romská travesty postava?
 • 00:11:25 Tak to nevím. To netuším,
  ale bude to asi Bílá.
 • 00:11:30 Asi Lucie Bílá
  nebo Tina Turner.
 • 00:11:35 U silnějších postav.
 • 00:11:38 Ale nevím,
  to si tipuji já.
 • 00:11:43 Transsexuálové mají
  velké postavení.
 • 00:11:47 Brazilci paradoxně jsou hrdí na to,
  že máme největší počet travestitů
 • 00:11:51 na světě, je to proto, že ten
  člověk není vnímán jako homosexuál.
 • 00:11:55 Já ho vnímám jako člověka,
  je to chlap, ale je to chyba.
 • 00:11:59 Je to nějaká vada, nějaký defekt.
  On je skutečně žena.
 • 00:12:02 Já si pamatuji jednu scénu
  ve favelách,
 • 00:12:05 v těch nejchudších čtvrtích.
  Jedna travestita si koupila
 • 00:12:09 lednici a chtěla ji dostat
  nahoru do kopce,
 • 00:12:14 všichni kluci jí přišli pomáhat,
  že to je nějaká dáma,
 • 00:12:19 měla 190 centimetrů,
  velká černoška.
 • 00:12:24 My máme i hvězdy z telenovel,
  které jsou transsexuálové
 • 00:12:29 a hrají ženské role například,
  a je to akceptované.
 • 00:12:34 Máme popového zpěváka,
  který se oženil s transsexuálem.
 • 00:12:39 A to nevadí.
 • 00:12:42 Je to velmi nízká diskriminace
  podle mě.
 • 00:13:50 Pokud patříte mezi příznivce
  tanečních party,
 • 00:13:53 a navíc máte pěvecké ambice,
 • 00:13:55 počkejte si na další díl seriálu
  o nově vznikajících klubech.
 • 00:13:58 Nejprve vás ale pozveme
  do kina na festival Jeden svět.
 • 00:14:16 Jeden svět.
 • 00:14:18 Festival dokumentárních filmů
  o lidských právech.
 • 00:14:21 Pořádá Člověk v tísni.
 • 00:14:23 Letošní festival Jeden svět, což
  je festival dokumentárních filmů,
 • 00:14:26 se bude v Praze konat
  od 6. března.
 • 00:14:28 Potom bude cestovat
  do dalších 40 měst
 • 00:14:31 po celé České republice.
 • 00:14:36 Budeme uvádět
  víc než sto dokumentárních filmů
 • 00:14:39 z celého světa, myslím si,
  že to bude super ročník.
 • 00:15:43 Samozřejmě pro nás téma
  spojené se sexualitou,
 • 00:15:46 s identitou, s jinakostí
  jsou témata,
 • 00:15:49 která jsou součástí lidských práv,
  takže samozřejmě každý rok
 • 00:15:54 se snažíme vybrat filmy
  i z tohoto ranku.
 • 00:15:58 Letos se nám fakt podařilo sehnat
  úplně skvělý film,
 • 00:16:02 který se jmenuje Být ženou,
  který je o několika transgender
 • 00:16:07 ženách v důchodovém věku.
  Pro mě to byl neuvěřitelný objev,
 • 00:16:12 protože já tolik
  starých transek fakt neznám.
 • 00:16:16 Tento film je o tom,
  kdy ony popisují cestu k tomu,
 • 00:16:20 kdy se v 70. letech dozvěděly
  o doktorovi v Casablance,
 • 00:16:24 který transkám pomáhal,
  aby se staly tím, kým chtějí.
 • 00:16:29 Ony samy říkají,
  že si v životě neuvědomovaly
 • 00:16:33 v tom dvacetiletém věku,
  že někdy budou starou dámou.
 • 00:17:30 Pak bych chtěla ještě určitě
  doporučit film,
 • 00:17:33 který se jmenuje
  Nedáme se umlčet,
 • 00:17:36 což je film, který právě
  tematizuje arabské revoluce.
 • 00:17:39 Ukazuje mladé aktivní lidi,
  kteří vyšli do ulic
 • 00:17:43 například v Egyptě,
  ale také třeba v Libanonu.
 • 00:17:46 A tam právě v Libanonu
  jedna z hlavních vůdčích osobností
 • 00:17:50 byla lesba.
  Ta vlastně popisuje to,
 • 00:17:53 jaké to pro ně je těžké
  najít hranici mezi tím,
 • 00:17:57 co ještě ve společnosti
  je akceptované
 • 00:18:00 jako boj za lidská práva,
  ona sama to tematizuje tak,
 • 00:18:05 že se také bojí outovat
  před lidmi,
 • 00:18:08 protože pro ně lidská práva
  je něco, co je hodně daleko,
 • 00:18:13 protože lidem jde
  o základní demokratické hodnoty.
 • 00:18:17 Sexualita je až někde mimo.
 • 00:19:14 Jeden z mých úplně nejoblíbenějších
  filmů letošního roku je
 • 00:19:18 německý film,
  který se jmenuje Není úniku.
 • 00:19:22 Ten popisuje takový banální příběh
  toho, že se chlápek,
 • 00:19:27 který byl odsouzen za pedofilii,
  vrací do rodné vesnice,
 • 00:19:32 kde začne bydlet u svého bratra,
  ten bratr ho obhajuje,
 • 00:19:37 protože nevěří,
  obhajuje ne ve smyslu před soudem,
 • 00:19:42 ale před sousedy, protože nevěří,
  že je násilník a pedofil.
 • 00:19:47 Ta vesnice se vzbouří, každý den
  protestují před jeho barákem.
 • 00:19:53 Ten film je fakt postaven tak,
  že ty vidíš obě strany toho sporu
 • 00:19:58 a musíš se svým způsobem
  rozhodnout, na které straně jsi.
 • 00:20:43 Ještě bych určitě chtěla upozornit
  na film z australské produkce,
 • 00:20:48 který se jmenuje
  Šarlatová cesta.
 • 00:20:51 To je film
  o velmi tabuizovaném tématu,
 • 00:20:55 o kterém se většinou nemluví,
  je to sex handicapovaných lidí.
 • 00:20:59 Tento film je
  o profesionální prostitutce,
 • 00:21:04 která je spíš taková prostitutka,
  která je hrdá na to,
 • 00:21:08 co dělá za práci, polovina jejích
  klientů jsou handicapovaní lidé.
 • 00:21:13 Film ukazuje obrovský počet témat,
  která se v tom ranku vůbec neřeší.
 • 00:21:18 Třeba to, že k handicapovaným lidem
  se hodně často přistupuje,
 • 00:21:24 že to jsou děti,
  že nemají žádnou sexualitu,
 • 00:21:28 že nemají žádné cítění, a to,
  že jsi třeba ochrnutý
 • 00:21:32 na celou část těla,
  jenom může pohybovat hlavou
 • 00:21:36 nebo obličejem, neznamená,
  že nemáš nějaké sexuální touhy.
 • 00:21:40 To pro mě byl také film,
  který otevírá obzory.
 • 00:21:43 Já se strašně moc těším
  na diskuse po filmu.
 • 00:22:47 Nový pražský podnik Stage
  je takový tradiční český gay klub.
 • 00:22:52 Najdete v něm v podstatě všechno,
 • 00:22:55 co jste mohli hledat
  už v 90. letech.
 • 00:22:58 Takzvaná prověřená klasika.
  Kdo zná pražskou gay scénu,
 • 00:23:01 připadá si tu
  jak v bývalém Valentinu.
 • 00:23:04 Stage je vlastně Valentino,
  jen přesunuté do jiných prostor.
 • 00:23:09 Má stejné barmany,
  má stejné ceny.
 • 00:23:12 Má stejné publikum.
  Jedinou novinkou,
 • 00:23:15 která tady je, je to,
  že se tady vaří.
 • 00:23:20 Chodí sem mix lidí,
  kteří vyznávají mnoho kultur,
 • 00:23:24 mnoho žánrů,
  ať hudebních, tak stylových.
 • 00:23:28 Určitě to není žádná stylizace
  v ničem.
 • 00:23:32 Je to otevřené pro všechny lidi,
  kteří se chtějí bavit
 • 00:23:36 a kteří se rádi prezentují
  na veřejnosti.
 • 00:23:39 Stage se rozhodl vábit
  své návštěvníky
 • 00:23:42 na dvě pravidelné akce.
 • 00:23:44 Karaoke
  neboli Stage hledá superstar.
 • 00:23:47 A taneční soutěž typu StarDance.
  Karaoke je osvědčený model,
 • 00:23:51 jak přilákat hosty ve všední den,
  zvláště ty,
 • 00:23:54 kteří si chtějí aspoň na chvilku
  připadat jako celebrity.
 • 00:23:57 Určitě karaoke se neodehrává
  jenom tady u nás ve Stage.
 • 00:24:00 U nás je jiné v tom,
  že každý třetí úterý
 • 00:24:03 je to Karaoke Star,
  kdy člověk si může zasoutěžit tím,
 • 00:24:10 že se přihlásí, vyplní dotazník,
  vybere si písničku,
 • 00:24:12 která se mu líbí,
  která mu vyhovuje,
 • 00:24:16 a za účasti odborné poroty
  vyhrají každý měsíc dva lidé,
 • 00:24:20 kteří se posunou
  do jarního finálového kola,
 • 00:24:24 kde mohou vyhrát pět tisíc
  na ruku
 • 00:24:27 a desetitisícovou konzumaci
  tady u nás v klubu.
 • 00:24:30 Na rozdíl od ostatních
  pražských queer klubů mají
 • 00:24:33 místní návštěvníci v kvalitě
  hudby jasno.
 • 00:24:36 Vede mainstreamový pop.
  A dýdžej rozhodně nic nezkazí,
 • 00:24:39 když pustí Gotta
  nebo Vondráčkovou.
 • 00:24:43 -Hraje se tady dobrá hudba?
  -Ano.
 • 00:24:45 -Co je pro tebe dobrá hudba?
  -Mmm.
 • 00:24:48 Jasně, pořád sem chodím,
  vždycky jsem veselý.
 • 00:24:53 -Co je pro tebe dobrá hudba?
  -Ta, která se hraje v klubu Stage.
 • 00:24:58 Dobrá hudba je dobrá hudba.
 • 00:25:01 Taneční, která se dá poslouchat,
  která mě baví, aby se tancovalo.
 • 00:25:06 -Co je pro tebe dobrá hudba?
  -Třeba teď, co slyšíme.
 • 00:25:11 Ideální.
 • 00:25:15 Stage, to je prostě
  taková teplá lidová zábava.
 • 00:25:18 Trochu glamour
  a hezky česky trochu retro.
 • 00:25:26 Protože tady máme 11 dýdžejů,
  tak si tady můžete poslechnout
 • 00:25:29 od komerční až po klubovou muziku,
  takže úplně všechno.
 • 00:25:32 Já si myslím,
  že jakýkoliv člověk,
 • 00:25:35 který sem zavítá,
  musí být spokojen.
 • 00:26:02 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2012

Související