iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 3. 2018
17:00 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
3006
zhlédnutí

Události v regionech (Praha)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí v krajích České republiky.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:07 Kritický nedostatek učitelů
  přírodovědných oborů
  na západě Čech.
 • 00:00:10 Kantory matematiky a fyziky
  se proto Pedagogická fakulta
 • 00:00:14 v Plzni snaží získat
  i mezi studenty fakulty
  aplikovaných věd.
 • 00:00:20 Královéhradecký kraj
  a Všeobecná zdravotní pojišťovna
  ve sporu o desítky milionů korun.
 • 00:00:25 Chybějící platby ohrožují
  hospodaření nemocnic.
 • 00:00:30 Velký Bolevecký rybník,
  největší rekreační plocha
  na Plzeňsku, ztrácí vodu.
 • 00:00:35 V reportáži uvidíte proč i to,
  co se chystá na jeho záchranu.
 • 00:00:47 Začínají UDÁLOSTI V REGIONECH.
  Hezký večer.
 • 00:00:52 Celé západní Čechy se potýkají
  s kritickým nedostatkem učitelů.
 • 00:00:55 Nejvíc scházejí angličtináři
  a kantoři matematiky a fyziky.
 • 00:00:58 Právě o studium přírodovědných
  oborů není zrovna velký zájem
 • 00:01:01 a učitelský sbor stárne.
 • 00:01:04 Pedagogická fakulta v Plzni
  se proto nové učitele snaží
 • 00:01:08 najít a připravit ve spolupráci
  s fakultou aplikovaných věd.
 • 00:01:16 Takhle dnes vypadá v plném počtu
  1. ročník budoucích učitelů fyziky.
 • 00:01:21 Poloprázdné posluchárny
  nebo laboratoře
 • 00:01:24 jsou ale i v dalších
  přírodovědných oborech.
 • 00:01:27 Kvůli nízkému zájmu o studium
  začala pedagogická fakulta
 • 00:01:30 spolupracovat s fakultou
  aplikovaných věd.
 • 00:01:33 Tady teď vychovávají
  budoucí učitele matematiky
 • 00:01:35 pro střední školy.
 • 00:01:36 Do budoucna chtějí nabídku oborů
  ještě rozšířit
 • 00:01:38 a obory případně kombinovat.
 • 00:01:43 -Budeme mít studenta bakalářského
  studia na naší fakultě
 • 00:01:47 a na to bude navazovat
  magisterské studium
 • 00:01:50 pro základní školy
  u nás na fakultě,
 • 00:01:54 učitelství pro střední školy
  na fakultě aplikovaných věd,
 • 00:01:58 případně na dalších fakultách.
 • 00:01:59 -V příštích 5 letech bude deficit
  ještě větší.
 • 00:02:01 V celém západočeském regionu
  bude chybět dalších tisíc učitelů.
 • 00:02:04 Třeba v Kolinci na Klatovsku
  je kvůli tomu
 • 00:02:06 60procentní aprobovanost.
 • 00:02:10 -Většinou to řešíme
  příbuznými předměty,
 • 00:02:13 to znamená, že chemii
  tady učí třeba člověk,
 • 00:02:15 který má přírodopis a obráceně.
 • 00:02:18 -Zdeněk Šuster se na práci pedagoga
  teprve připravuje.
 • 00:02:19 O budoucím povolání sice váhá,
  vyučování matematiky a fyziky
 • 00:02:22 ale úplně nevylučuje.
 • 00:02:27 -Ten nástupní plat,
  který teď učitelé mají,
 • 00:02:30 je pro mě motivační,
  ale v průběhu let, co bych učil,
 • 00:02:33 bych si představoval,
  že by mohl narůst.
 • 00:02:35 -V letošním roce chce pedagogická
  fakulta přijmout do všech oborů
 • 00:02:38 zhruba tisíc studentů.
 • 00:02:39 Prosby o učitele matematiky
  nebo fyziky
 • 00:02:42 přichází i z renomovaných
  plzeňských škol.
 • 00:02:50 Rodiče na Tachovsku nesouhlasí
  s financováním speciálních škol.
 • 00:02:53 Kvůli tomu jejich děti
  nemají při výuce
 • 00:02:56 k dispozici potřebné pomůcky.
 • 00:03:01 Ty ale ministerstvo handicapovaným
  žákům zařazeným v běžných školách
 • 00:03:04 v rámci inkluze proplácí.
 • 00:03:06 Lidé už kvůli tomu
  podepisují petici.
 • 00:03:08 Ministerstvo tvrdí, že speciální
  školy mají na podpůrná opatření
 • 00:03:10 využívat především vlastní
  financování
 • 00:03:12 nebo rezervy zřizovatele.
 • 00:03:26 Aničce je 9 let
  a chodí do 4. třídy.
 • 00:03:29 Narodila se se středně těžkou
  mentální retardací.
 • 00:03:34 -Donedávna nechodila,
  nezvládá sebeobsluhu,
 • 00:03:35 sama se nenají,
  takže trvalá péče 24hodinová.
 • 00:03:38 -V základní škole speciální
  se v jedné třídě vzdělává
 • 00:03:40 4-6 žáků se středně těžkým,
  těžkým a souběžným
 • 00:03:43 postižením více vadami.
 • 00:03:46 -Ze speciální pedagogické
  poradny má nárok
 • 00:03:49 na asistenta pedagoga,
  na polohovací židli
 • 00:03:51 a kompenzační pomůcky.
 • 00:03:53 Jsou tady v dostatečné míře,
  ale čekáme na nový vozík,
 • 00:03:55 protože ten už je nedostačující.
 • 00:03:58 -Jenže peníze na něj škola nemá,
  a to už od července minulého roku.
 • 00:04:07 -Přišel nám dopis
  z ministerstva školství,
 • 00:04:10 od pana náměstka Pícla,
  který hovoří o tom,
 • 00:04:11 že podpůrná opatření
  budou financována
 • 00:04:12 ve výjimečných případech,
  ale nikdo neřeší,
 • 00:04:14 co to je ten výjimečný případ.
 • 00:04:16 -Přitom na proplacení podpůrných
  opatření by měly mít nárok
 • 00:04:17 všechny děti se speciálními
  vzdělávacími potřebami.
 • 00:04:20 Proto se teď rodiče dětí
  ve speciálních školách
 • 00:04:23 chtějí bránit.
 • 00:04:26 -Na to konto vznikla naše petice,
  protože děti,
 • 00:04:29 které jsou ve speciálních školách,
  tato podpůrná opatření
 • 00:04:32 potřebují daleko víc
  než děti v běžných školách.
 • 00:04:35 -Peníze od ministerstva školám
  rozděluje jejich zřizovatel,
 • 00:04:39 tedy kraj, ten jim ze svých rezerv
  proplatil alespoň
 • 00:04:41 asistenty pedagoga.
 • 00:04:46 -Plzeňský kraj neobdržel
  finanční prostředky
 • 00:04:47 na podpůrná opatření pro děti
  a žáky,
 • 00:04:49 kteří se vzdělávají
  ve speciálních školách.
 • 00:04:53 -V Plzeňském kraji je tak
  celkem přes 1 800 dětí,
 • 00:04:54 které na podpůrná opatření
  nárok mají.
 • 00:04:56 Na pomůcky 123 z nich ale kraj
  pro rok 2018 nedostal
 • 00:04:58 31,5 milionů korun.
 • 00:05:03 -Mají vlastní zdroj financování
  a ten spočívá v tom,
 • 00:05:05 že dostávají příplatek
  k normativu
 • 00:05:06 podle zdravotního postižení.
 • 00:05:08 Podpůrná opatření,
  která mají za cíl
 • 00:05:11 financovat nějakou další
  podporu nad rámec dalšího
 • 00:05:14 běžného financování,
  jsou určené především
 • 00:05:15 žákům v běžných školách.
 • 00:05:17 -Peníze pro žáky ze speciálních
  škol jsou ale zjevně nedostačující.
 • 00:05:20 Rodičům vadí, že podpora žáků
  na běžných školách
 • 00:05:23 je vůči těm jejich diskriminační.
 • 00:05:27 Petici podepsalo skoro 8 000 lidí
  z celé republiky.
 • 00:05:28 Podle nich by mělo ministerstvo
  v proplácení podpůrných opatření
 • 00:05:30 přestat dělat rozdíly.
 • 00:05:32 Předat ji chtějí
  po sestavení nové vlády.
 • 00:05:52 Ostrý střet Královéhradeckého kraje
  s VZP.
 • 00:05:55 O doplatky za léčbu v roce 2015,
  které pak ovlivňují
 • 00:05:59 i výši úhrady v letech dalších.
 • 00:06:03 Nemocnice i vedení kraje
  vymáhají na VZP
 • 00:06:06 téměř 90 miliónů korun, které jim
  pojišťovna odmítá zaplatit.
 • 00:06:12 Propad v platbách
  ohrožuje hospodaření nemocnic.
 • 00:06:18 V nemocnicích pacienty ošetřili.
 • 00:06:19 Ale zaplaceno za to
  od pojišťovny nedostali.
 • 00:06:25 Nemocnice hradeckého kraje
  chtějí od VZP
 • 00:06:26 jen za rok 2015 doplatit
  86 miliónů korun.
 • 00:06:29 Za výkony, které prokazatelně
  odvedly, ale nad rámec limitu,
 • 00:06:33 tedy navíc.
 • 00:06:34 Pojišťovna výkony uznala,
  ale nezaplatila.
 • 00:06:36 Proto kraj teď peníze
  zpětně vymáhá.
 • 00:06:41 -S VZP jsme začali vyjednávat
  v rámci smírčího řízení,
 • 00:06:44 bohužel bez úspěchu,
  takže následně nemocnice podaly
 • 00:06:46 předžalobní výzvy.
 • 00:06:49 VZP také nereagovala,
  takže v současné době
 • 00:06:50 připravujeme žalobu.
 • 00:06:52 -V úterý jednal na krajském úřadě
  ředitel VZP Zdeněk Kabátek.
 • 00:06:54 Peníze pro nenocnice vymáhal
  sám hejtman.
 • 00:06:57 VZP neustoupila a nezaplatí.
 • 00:07:01 -VZP považuje předmětné požadavky
  za neoprávněné a způsob,
 • 00:07:05 kterými se jich holding domáhá,
  za nekorektní.
 • 00:07:08 Jedná se o nároky nad rámec
  standardního vyúčtování
 • 00:07:10 zdravotnických služeb,
  které bylo provedené
 • 00:07:13 v souladu s úhradovou vyhláškou.
 • 00:07:16 -Pro mě je ta situace
  poměrně nepochopitelná,
 • 00:07:18 pokud ty výkony byly udělány
  a byly udělány v rámci
 • 00:07:21 nějakého stropu, nějakého budgetu,
  tak by měly být
 • 00:07:23 z logiky věci zaplaceny.
 • 00:07:25 -Hospodaření 4 zadlužených
  nemocnic v Královéhradeckém kraji,
 • 00:07:28 zvlášť náchodské,
  je trvale v červených číslech.
 • 00:07:33 -Nemocnice kraje se řítí
  finančně do propasti
 • 00:07:34 a bez neustálého zvyšování
  dotace nepřežijí.
 • 00:07:37 A kde máme investice?
 • 00:07:41 -Kraj musí letos poslat nemocnicím
  dotaci 236 milionů korun.
 • 00:07:44 O 46 milionů vyšší než vloni.
  Aby je udržel při životě.
 • 00:07:52 Papírové poukázky coby sociální
  dávky, které mají zaručit,
 • 00:07:56 že za ně potřební lidé
  budou nakupovat skutečně jídlo,
 • 00:07:59 a ne třeba alkohol
 • 00:08:01 Jenže je zdaleka neberou
  všechny obchody
 • 00:08:02 a nedají se jimi hradit
  ani třeba obědy ve školách.
 • 00:08:04 Proto teď politici začali mluvit
  o změnách.
 • 00:08:07 Budou se tomu věnovat dnešní
  Události po 19. hodině.
 • 00:08:16 Přehlednější administrativní
  dělení Česka,
 • 00:08:19 to je úkol, který musí Vláda
  vyřešit do roku 2020,
 • 00:08:22 jinak hrozí, že Česká republika
  přijde o evropské dotace.
 • 00:08:26 Všechny obce s rozšířenou
  působností by se tak měly starat
 • 00:08:28 pouze o správní celky
  z jediného okresu.
 • 00:08:30 Turnov je obcí s rozšířenou
  působností pro města a vesnice
 • 00:08:33 ze tří okresů - Liberec,
  Jablonec nad Nisou a Semily.
 • 00:08:34 Vláda navrhuje, aby dotčené obce
  nově spadaly jen pod okres Liberec.
 • 00:08:38 To se nelíbí starostce Semil.
 • 00:08:45 -Znamenalo by to vlastně
  odliv 26 000 obyvatel,
 • 00:08:47 kteří teď jezdí do Semil
  a do našeho okresu.
 • 00:08:49 Negativní dopad,
  který by to mělo,
 • 00:08:51 je snížení zaměstnanosti,
  oslabení velmi slabého regionu
 • 00:08:53 už v tuto chvíli.
 • 00:08:57 -Zhruba pro 26 000 lidí
  by to znamenalo,
 • 00:08:58 že by si museli vyměnit
  občanské průkazy.
 • 00:09:00 Ti, co to mají blíže do Semil,
  by za institucemi,
 • 00:09:03 jako je například finanční úřad,
  okresní správa sociálního
 • 00:09:06 zabezpečení nebo katastrální úřad,
  museli jet do Liberce.
 • 00:09:14 -Spousta lidí nemá auto,
  jsou tady i starší lidé.
 • 00:09:15 -Semily proto navrhují variantu,
  aby se dotčené obce
 • 00:09:19 přičlenily pod okres Semily
  a všechny zásadní instituce
 • 00:09:21 by měly v Turnově
  svá detašovaná pracoviště.
 • 00:09:28 -V porovnání výměny
  občanských průkazů
 • 00:09:32 je to 26 000 obyvatel
  ve variantě,
 • 00:09:33 kterou navrhuje vláda,
  oproti 8 000 obyvatel,
 • 00:09:35 které by to byly v případě,
  co navrhujeme my.
 • 00:09:36 -Podle starosty Turnova
  by bylo nejlepší řešení
 • 00:09:38 vytvořit další okres,
  a to okres Turnov.
 • 00:09:41 Jeho vznik by ale stál miliardy.
 • 00:09:45 -Pakliže to nevyjde,
  tato naše vize,
 • 00:09:48 tak je důležité sem ty úřady
  třeba formou nějakých
 • 00:09:50 detašovaných pracovišť dostat.
 • 00:09:52 -Své návrhy chtějí zástupci měst
  s ministrem vnitra projednat
 • 00:09:54 při vládní návštěvě Libereckého
  kraje příští úterý.
 • 00:10:04 Teploty šly proti minulému týdnu
  nahoru o 20 i víc stupňů,
 • 00:10:07 a tak bruslit na přírodním ledě
  začíná být velmi nebezpečné.
 • 00:10:10 Proto už taky správci zavřeli
  ledovou magistrálu na Lipně.
 • 00:10:14 Před chvílí se odtamtud
  do našeho českobudějovického studia
 • 00:10:18 vrátil Martin Štěpánek.
 • 00:10:22 Jak dlouho ta lipenská
  ledová magistrála
 • 00:10:24 byla letos v provozu?
  Stálo to vůbec za to?
 • 00:10:31 -Letošní bruslařská sezona na Lipně
  byla poměrně krátká.
 • 00:10:33 Oficiálně trvala jen jeden týden.
 • 00:10:36 Začala minulé pondělí
  a skončila v tomto týdnu.
 • 00:10:38 Pořádně se bruslilo
  jen při silných mrazech,
 • 00:10:40 ale bruslaři byli rádi i za to.
 • 00:10:42 Na zamrzlém Lipně se pohybovaly
  stovky lidí.
 • 00:10:45 Vzhledem k povětrnostním podmínkám
  a teplotám nad nulou
 • 00:10:48 se ale v posledních dnech
  objevila na ledu voda.
 • 00:10:51 V Lipně nad Vltavou, ve Frymburku
  a v Horní Plané
 • 00:10:53 proto uzavřeli všechny
  bruslařské okruhy.
 • 00:10:56 Led je sice stále poměrně silný,
  někde má tloušťku okolo 20 cm,
 • 00:11:00 ale místy se objevily trhliny.
 • 00:11:03 Vstup na zamrzlé Lipno je proto
  v současné době nebezpečný.
 • 00:11:17 -Bruslařskou dráhu jsme museli
  uzavřít.
 • 00:11:22 -Je to pro bruslaře nebezpečné?
 • 00:11:24 -Led může začít praskat.
 • 00:11:26 Montážní linky do celého světa
  s využitím
 • 00:11:28 nejmodernějších technologií
  a vývojem robotů,
 • 00:11:31 to všechno vzniká v Pardubicích
  v rodinné firmě JHV Engineering,
 • 00:11:32 kterou vedou otec a syn
  Jaromír a Jan Hvížďalové.
 • 00:11:36 Za to, jak se jim daří,
  teď dostali ocenění
 • 00:11:38 Technologický podnikatel roku.
 • 00:11:43 Jaromír a Jan Hvížďalovi nemají
  starosti s hledáním zákazníků.
 • 00:11:46 Ti je totiž oslovují sami.
 • 00:11:48 Zájem mají výrobci z nejrůznějších
  oborů, když chtějí,
 • 00:11:52 aby se jejich výrobky vyráběly
  rychle a ve velkém množství.
 • 00:11:59 -Toto je naše zadání.
 • 00:12:01 Dostaneme sestavu dílů,
  které máme složit dohromady,
 • 00:12:04 Dostaneme sestavu dílů,
  které máme složit dohromady,
 • 00:12:07 a my musíme vymyslet
  výrobní linku, nakreslit to,
 • 00:12:09 nechat to vyrobit, postavit
  a fungující linku
 • 00:12:12 předat zákazníkovi.
 • 00:12:14 -Vývojový tým tvoří hlavně
  mladí lidé.
 • 00:12:16 Každé zadání je jiné,
  každý výrobek originál,
 • 00:12:19 proto firma nehledá
  zkušené konstruktéry,
 • 00:12:22 ale dává příležitost těm,
  kteří se rádi učí nové věci.
 • 00:12:28 -Rádi tvoří, vymýšlejí
  úplně nové technologie.
 • 00:12:32 Používáme technologie,
  které v České republice,
 • 00:12:35 v Evropě téměř nikdo neznal,
  a my jsme se toho ujali
 • 00:12:36 a zkusili jsme to.
 • 00:12:39 -My prodáváme myšlenku.
 • 00:12:40 Ty myšlenky musíme
  dotáhnout do konce,
 • 00:12:42 musíme to dokreslit, vyrobit,
  smontovat, oživit
 • 00:12:45 a všechno je to
  o našich zaměstnancích.
 • 00:12:50 -Na jedné automatické lince
  pracují zpravidla
 • 00:12:52 od 4 do 10 měsíců.
 • 00:12:54 Stroje, které sestaví,
  pak s pomocí moderních robotů
 • 00:12:57 vyrábí automobilové díly,
  chirurgické pomůcky
 • 00:13:00 nebo třeba garážová vrata.
 • 00:13:07 Největší koupací a rekreační
  lokalita v Plzni,
 • 00:13:09 Velký Bolevecký rybník,
  se potýká s nedostatkem vody.
 • 00:13:11 Hladina tady každým rokem klesá.
 • 00:13:13 Město teď zvažuje možnosti,
  jak tento stav zlepšit.
 • 00:13:17 Hladina Boleveckého rybníka
  poklesla už loni v létě
 • 00:13:21 o téměř 40 centimetrů.
 • 00:13:23 Pro správce této rekreační oblasti
  to byl jednoznačný signál
 • 00:13:26 co nejrychleji problém řešit.
 • 00:13:29 -Za námi vidíme sídliště Lochotín,
  Košutka a Bolevec,
 • 00:13:32 které tady byly vystavěny
  před 40 lety.
 • 00:13:36 Je to vlastně čtvrtina plochy
  povodí bolevecké soustavy.
 • 00:13:39 Ze všech těch zpevněných ploch,
  které se tam nachází,
 • 00:13:42 je veškerá deštová a sněhová
  srážková voda ztracena,
 • 00:13:44 protože odtéká do kanalizace.
 • 00:13:48 -Srážky, které spadnou
  na lochotínské sídliště,
 • 00:13:50 nejenom že chybí
  v Boleveckém rybníce,
 • 00:13:52 podle odborníků způsobují
  i znečištění řeky Berounky.
 • 00:13:58 -Je to skutečně nevábný koktejl
  té splaškové vody
 • 00:14:00 a dešťových srážek, které se
  do Berounky čas od času dostanou.
 • 00:14:02 -Na lochotínském sídlišti ročně
  zmizí v kanalizaci
 • 00:14:05 stejné množství vody,
  jako je objem celého Boleváku.
 • 00:14:09 -To znamená necelý 1 milion
  kubíků vody.
 • 00:14:10 -Město teď připravuje studii,
  jejíž realizace by měla zastavit
 • 00:14:13 ztráty vody v Boleváku.
 • 00:14:18 -Pokud by se nám podařilo
  tu vodu nějakým způsobem
 • 00:14:20 svést do samostatné
  dešťové kanalizace,
 • 00:14:21 to by bylo pro Bolevák nejlepší.
 • 00:14:25 -By bylo vhodné tu vodu
  zadržovat jiným způsobem,
 • 00:14:26 to znamená zelené střechy.
 • 00:14:28 To jsou pak úpravy, které budou
  v desítkách milionů korun.
 • 00:14:30 -Projekt bude finančně
  i technicky náročný,
 • 00:14:33 ale bez těchto opatření
  může být rekreace
 • 00:14:35 na Boleveckém rybníce
  v budoucnu ohrožena.
 • 00:14:41 Vepřín v Letech u Písku bude
  příští týden
 • 00:14:44 už kompletně vyklizený.
 • 00:14:48 Z původních 13 tisíc prasat
  jich tam zbývá posledních 330
 • 00:14:51 a ta budou odvezená ve středu.
 • 00:14:55 Stát po dlouhých letech
  diskusí a vyjednávání
 • 00:14:57 areál firmy Agpi vykoupil
  za 450 milionů korun,
 • 00:15:01 jestli společnost chov prasat
  obnoví někde jinde, se zatím neví.
 • 00:15:04 Na místě někdejšího
  koncentračního tábora
 • 00:15:06 vznikne památník romských obětí
  2. světové války.
 • 00:15:09 Po opuštěné železniční trati
  mezi Jemnicí
 • 00:15:11 a Moravskými Budějovicemi
  budou po 7 letech
 • 00:15:14 znovu jezdit osobní vlaky.
 • 00:15:15 Dopravu tam obnoví kraj Vysočina,
  vlakové soupravy už má objednané.
 • 00:15:19 A město Jemnice se hned připojilo
  a v létě chce na trať
 • 00:15:21 vypravovat historické vlaky.
  Víc v reportáži Radovana Daňka.
 • 00:15:30 Na koleje v Jemnici se
  po víc než 7 letech
 • 00:15:31 vrátí pravidelné vlakové spoje.
 • 00:15:33 Provoz tady skončil
  31. prosince 2010.
 • 00:15:37 -Bude opět zahájen
  ten víkendový provoz
 • 00:15:39 vždy od Velikonoc do Dušiček.
 • 00:15:44 -Kraj Vysočina objednal
  na železniční trať
 • 00:15:47 mezi moravskými Budějovicemi
  a Jemnicí 3 páry vlaků.
 • 00:15:49 -V uplynulých 7 letech
  po 21kilometrové trati
 • 00:15:53 jezdilo jen pár nákladních vlaků
  nebo mimořádné sváteční spoje
 • 00:15:55 provozované městem
  a partou místních nadšenců
 • 00:15:57 ze Spolku pro veřejnou dopravu.
 • 00:16:08 Stát trať prodával,
  ale za 8 milionů a 400 000 korun
 • 00:16:09 si ji nikdo nekoupil.
 • 00:16:11 -Zlom vlastně nastal až teď
  s tou přípravou
 • 00:16:13 Veřejné dopravy Vysočiny,
  což je projekt
 • 00:16:15 Kraje Vysočina na nový systém
  dopravní obslužnosti.
 • 00:16:18 -Kromě 3 párů pravidelných vlaků
  objednávaných krajem
 • 00:16:20 bude také město Jemnice během léta
  vypravovat historické soupravy.
 • 00:16:23 Například při červnových
  městských slavnostech Barchan,
 • 00:16:27 nebo během červencových
  státních svátků.
 • 00:16:31 -Řada lidí nejenom z Jemnice,
  ale i návštěvníků,
 • 00:16:33 má zájem tuto službu využít.
  A je to velice atraktivní.
 • 00:16:38 -Kraj zaplatí každoročně
  za tyto objednané spoje
 • 00:16:40 700 000 korun
  a čtvrtý spoj potom uhradí obce.
 • 00:16:43 -První pravidelné vlaky
  vyjedou na tuto trať
 • 00:16:46 slavnostně na Velký pátek
  30. března.
 • 00:16:48 Také město Polná na Vysočině
  chce obnovit provoz
 • 00:16:50 na železnici do Dobronína.
 • 00:16:53 Stát proto zrušil i veřejnou soutěž
  na prodej této trati.
 • 00:17:01 Co dnes ještě uvidíte?
 • 00:17:03 Nečekaný nezájem o vlky
  z odchovu centra v šumavském Srní.
 • 00:17:07 A příběh modelů lebky
  svatého Jana Nepomuckého,
 • 00:17:10 tištěných na 3D tiskárně.
 • 00:17:12 To bude v reportáži před závěrem
  a i na to si počkejte.
 • 00:17:19 Za první 3 dny prodeje
  se doslova zaprášilo
 • 00:17:23 po většině vstupenek
  na letošní ročník
 • 00:17:26 hudebního festivalu
  Smetanova Litomyšl.
 • 00:17:28 Zcela vyprodaná
  je polovina všech představení.
 • 00:17:29 Program festival klasické hudby
  má letos připomenou
 • 00:17:32 100. výročí vzniku
  Československé republiky.
 • 00:17:34 Víc k tomu přímo z Litomyšle
  řekne Lucie Chytilová
 • 00:17:36 a má při sobě i hosta,
  kterého za chvíli sama představí.
 • 00:17:41 Kolik vstupenek tedy ještě
  v předprodejích zbývá?
 • 00:17:44 A na jaká představení?
 • 00:17:58 -Vyprodáno už je řada představení.
 • 00:18:04 K dispozici je v prodeji
  jen 2 700 vstupenek.
 • 00:18:11 Největší zájem byl v prvních
  hodinách předprodeje v úterý,
 • 00:18:16 kdy bylo vyprodáno obrovské
  množství vstupenek.
 • 00:18:23 Největší zájem byl o koncerty
  Jarka Nohavici
 • 00:18:29 nebo Smetanovu operu.
 • 00:18:34 -Co je ještě v prodeji?
 • 00:18:41 -Stále ještě máme 3 000 vstupenek.
 • 00:18:47 Mezi nimi jsou i lístky
  na velmi atraktivní pořady.
 • 00:18:55 Např. Janáčkova Její pastorkyňa,
  Faust a Markétka či na koncerty.
 • 00:19:04 Když se podívají diváci k nám
  na webové stránky,
 • 00:19:09 tak mohou stále ještě nakupovat,
  to je pozitivní zpráva.
 • 00:19:14 -Letos je to 60. ročník
  Smetanovy Litomyšle.
 • 00:19:22 Bude se program věnovat
  i stoletému výročí republiky.
 • 00:19:27 -100. výročí samostatného
  Československa
 • 00:19:33 se vine naší dramaturgií
  jako červená niť.
 • 00:19:39 Ústředním motivem je Český poutník.
 • 00:19:43 Bude to světová premiéra kantáty.
 • 00:19:49 Tuto kantátu provede u nás
  Česká filharmonie
 • 00:19:53 ve spolupráci s Adamem Plachetkou.
 • 00:19:55 Jsou i další projekty,
 • 00:19:58 které se tomuto výročí jmenují.
 • 00:20:06 Např. Dědicové Bílé hory
  od Antonína Dvořáka.
 • 00:20:09 Připomínáme si i rok 1968.
 • 00:20:20 -Co dalšího mohou návštěvníci
  zažít?
 • 00:20:24 Jaký je doprovodný program?
 • 00:20:30 -Ten bude ještě bohatší,
  než bývá obvykle.
 • 00:20:39 Rád bych upozornil na 14. ročník
  Smetanovy výtvarné Litomyšle.
 • 00:20:42 Loni přinesl hodně výstav.
 • 00:20:45 Letos to nebude o nic méně.
 • 00:20:48 Např. výstava Putování.
 • 00:20:55 Zmíním i výstavu ze soukromé
  sbírky Mařákova díla,
 • 00:20:58 která nejsou běžně k vidění.
 • 00:21:03 Lidé se už těší na festivalové
  zahrady,
 • 00:21:08 které přinášejí protiól naší
  klasické poloze festivalu.
 • 00:21:11 -Festival Smetanova Litomyšl
 • 00:21:14 bude zahájen 16. června.
 • 00:21:19 Potrvá do 7. července.
 • 00:21:37 Návštěvnické centrum
  na šumavském Srní
 • 00:21:39 přišlo za 3 roky existence
  o 5 vlků.
 • 00:21:41 Ti uhynuli nebo se stali obětí
  vůdčího páru.
 • 00:21:44 Vedení parku chce teď
  vrhy regulovat.
 • 00:21:47 Mladé vlky chtěla správa parku
  odprodat do zoo
 • 00:21:50 nebo soukromých chovů.
  Zatím byl zájem jen o jediné zvíře.
 • 00:21:57 Život uvnitř této smečky
  je stejný jako v divočině.
 • 00:21:59 Jenže z tříhektarového areálu
  nemohou vlci odejít.
 • 00:22:02 Narušením hierarchie
  dochází ke střetům.
 • 00:22:07 -To je znak podřízenosti.
 • 00:22:08 Když ten mladý vlk dělá něco,
  co by neměl,
 • 00:22:12 ten alfa samec mu to dá najevo.
 • 00:22:15 -Právě kvůli tomu přišlo
  návštěvnické centrum
 • 00:22:17 za 3 roky o 5 mladých vlků.
 • 00:22:19 Do soukromého chovu se povedlo
  prodat jen jednoho.
 • 00:22:22 Podle vedení parku je proto
  nutná regulace vrhů.
 • 00:22:27 -Když už se blížíme
  naplněnosti toho chovu,
 • 00:22:30 tak jednomu pohlaví
  dát částečnou sterilizaci.
 • 00:22:36 -Udržet smečku na maximálním počtu
  jedinců musí i zoologické zahrady.
 • 00:22:41 A neustále hledat chovy,
  kam přemístit mladé vlky.
 • 00:22:44 Plzeňská zoo chová vlky 20 let.
 • 00:22:46 V současné době tady mají
  třetí generaci.
 • 00:22:51 -Obvykle ty vrhy mají
  4 až 5 štěňat,
 • 00:22:54 někdy do těch chovů
  odjížděli společně.
 • 00:22:56 -Kromě vůdčího páru je na Srní
  ještě dalších 7 zvířat.
 • 00:23:00 V krajním případě by park jejich
  regulaci řešil úplnou kastrací.
 • 00:23:03 V tříhektarovém areálu může žít
  maximálně 15 vlků.
 • 00:23:05 Život smyčky tady mohou
  návštěvníci pozorovat celý rok.
 • 00:23:13 Model lebky sv. Jana Nepomuckého,
  původně pro Svatojánské muzeum
 • 00:23:16 v Nepomuku, vyrobil doktorand
  Západočeské univerzity v Plzni
 • 00:23:19 Karel Slobodník.
 • 00:23:21 Druhou kopii vytištěnou
  na 3D tiskárně
 • 00:23:23 včera převzal kněz kostela
  sv. Jana Nepomuckého v Čeladné
 • 00:23:26 v Moravskoslezském kraji.
 • 00:23:27 Do budoucna chce nepomucké muzeum
  vytvořit taky podobu světce.
 • 00:23:35 Náš nejznámější světec a mučedník.
 • 00:23:37 Jan Nepomucký pocházel
  z jihozápadních Čech.
 • 00:23:40 Proto Svatojánské muzeum
  v Nepomuku projevilo zájem
 • 00:23:42 vytvořit repliku jeho ostatků.
 • 00:23:44 Obrátilo se tedy
  na Západočeskou univerzitu,
 • 00:23:46 která má k dispozici 3D tiskárny.
 • 00:23:51 -Památkáři nám nepovolili
  naskenovat skutečnou lebku
 • 00:23:53 sv. Jana Nepomuckého.
 • 00:23:55 Museli jsme tedy postupovat tak,
  že jsme vytáhli ta data
 • 00:23:58 číselná a obrazová
  v publikacích Emanuela Vlčka.
 • 00:24:04 -Jsem to srovnával s fotografiemi
  a s tabulkou rozměrů,
 • 00:24:07 například šířka lebky, délka lebky,
  velikost nadočnicových oblouků,
 • 00:24:11 počty zubů, které chyběly.
 • 00:24:12 -Pak už přichází na řadu
  3D tiskárna.
 • 00:24:17 -Teďka v podstatě kreslí
  první vrstvu té lopatky,
 • 00:24:18 která se bude tisknout.
 • 00:24:20 -Příprava modelu trvala nejdéle.
 • 00:24:24 Lebku, čelist a lopatku tiskl
  Karel Slobodník 3 dny.
 • 00:24:26 Z přibližné výsledné podoby
  je ale patrné,
 • 00:24:29 že ne všechny pověsti o osobnosti
  Nepomuckého se zakládají na pravdě.
 • 00:24:33 -Můžeme vidět značné poškození
  té lebky,
 • 00:24:35 toho obličejového skeletu,
  což byla hlavní příčina smrti.
 • 00:24:37 Jelikož svatý Jan nezemřel
  na následky utonutí,
 • 00:24:39 jak se věřilo až do těch
  70. let 20. století,
 • 00:24:41 ale zemřel na následky
  tupých úderů do obličeje.
 • 00:24:42 -Tedy mučením.
 • 00:24:44 O unikátní repliku ostatků světce
  projevili zájem
 • 00:24:46 taky v kostele
  sv. Jana Nepomuckého v Čeladné.
 • 00:24:52 -Letos už to bude skoro 229 let,
  když ten kostel byl postavený
 • 00:24:56 a vysvěcený, a bohužel
  my jsme neměli nic,
 • 00:24:57 co by nějakým způsobem nás
  odkázalo na sv. Jana Nepomuckého.
 • 00:24:59 -Rekonstruovat chce Svatojánské
  muzeum ještě podobu
 • 00:25:01 celé postavy světce.
 • 00:25:02 -My známe takovéty zobrazení
  z baroka.
 • 00:25:04 Že měl fousy a podobně,
  ale vlastně nevíme,
 • 00:25:06 jestli je to pravda,
  jestli takhle opravdu vypadal.
 • 00:25:07 -K tomu by antropologové
  potřebovali naskenovat
 • 00:25:09 skutečné světcovy ostatky.
 • 00:25:11 Ty teď leží v chrámu sv. Víta
  v Praze.
 • 00:25:15 UDÁLOSTI V REGIONECH končí.
  Hezký večer.
 • 00:25:22 Skryté titulky:
  L. Kassahunová a V. Kotlínová

Související