iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 10. 2020
13:00 na ČT1

1 2 3 4 5

7 hlasů
16638
zhlédnutí

Z metropole

Sixtův dům — Vladislavský sál — Noc literatury — Svět podle Muchy — Kam s Epopejí — Oprava Masarykova nádraží — Není noci tak tmavé — Transporty z Bubnů — Vodárenské věže a staré mlýny

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Z metropole

 • 00:00:01 Z METROPOLE
 • 00:00:20 -Hned několik vzácných nálezů
  v Sixtově domě v Celetné ulici.
 • 00:00:23 Třeba nástěnné malby
  z konce 13. století.
 • 00:00:26 Historickým budovám
  Masarykova nádraží
 • 00:00:29 dávají architekti a restaurátoři
  původní podobu.
 • 00:00:31 Staré mlýny a vodárenské věže
  v seriálu věnovaném Vltavě.
 • 00:00:34 Jako vždy touto dobou
  přichází pořad z Prahy a o Praze.
 • 00:00:38 Vítám vás u pravidelného
  reportážního magazínu Z METROPOLE.
 • 00:00:44 Vzácný nález, v Sixtově domě
  u Staroměstského náměstí
 • 00:00:48 objevili památkáři
  částečně dochované gotické malby
 • 00:00:51 z konce 13.
  až začátku 14. století.
 • 00:00:55 -Jedná se o námět
  svatého Kryštofa s Ježíškem.
 • 00:01:00 Kryštof drží v ruce hůl,
  na druhé ruce nese malého Ježíška,
 • 00:01:06 který podle legendy obrovi,
  když ho přenášel přes řeku,
 • 00:01:10 ztěžknul a nesl tíhu celého světa.
 • 00:01:12 -Svatý Kryštof byl ve středověku
  oblíbený
 • 00:01:15 a často vyobrazovaný světec,
  hlavně v kostelích.
 • 00:01:18 -Lidé věřili, že kdo se podívá
  na zobrazení svatého Kryštofa,
 • 00:01:23 nezemře toho dne nebo nezemře
  bez rozhřešení svých hříchů.
 • 00:01:27 -Malby byly skryté
  mezi podhledem a podlahou,
 • 00:01:30 tedy za stropem
  a částečně i za komínem.
 • 00:01:33 -Ty překvapivé a nejzajímavější
  nálezy jsme objevili tady
 • 00:01:37 v prvním patře domu,
  překvapivé to je zejména tím,
 • 00:01:40 že dům prošel poměrně výraznou
  a razantní rekonstrukcí
 • 00:01:44 na konci 80. let.
 • 00:01:46 -Už tehdy odborníci
  na místě odhalili
 • 00:01:49 řadu vzácných nálezů.
 • 00:01:51 Třeba tuto niku.
 • 00:01:53 -To byla taková vestavěná skříň
  v době, kdy ještě ve středověku
 • 00:01:57 nebyl takový nábytek,
  na který jsme zvyklí,
 • 00:02:00 tak se hodně používaly
  vestavěné výklenky.
 • 00:02:03 V tom byly jednoduše
  police na odkládání.
 • 00:02:05 -A tady už jsme ve vedlejším domě
  U Srpů.
 • 00:02:08 Parcelní linie dřív vedla
  jinak než dnes,
 • 00:02:10 oba domy byly ve středověku
  propojené
 • 00:02:13 a vlastnil je jeden člověk.
 • 00:02:15 -Stojíme teď na rubu klenby,
  která je mladší než nálezy,
 • 00:02:19 které se tady objevují,
  a díky té klenbě v jejím násypu
 • 00:02:22 se věci schovaly
  jako v takové časové konzervě,
 • 00:02:25 takže tady dochované
  historické omítky ze středověku
 • 00:02:29 včetně nálezu zase nějakých maleb,
  rytinek a nápisů.
 • 00:02:32 -Že byl Sixtův dům ve středověku
  skutečný architektonický skvost,
 • 00:02:36 ukazují i pozůstatky odhaleného
  průčelí do Celetné ulice.
 • 00:02:39 Bylo podobně monumentální
  jako u známého domu
 • 00:02:42 U kamenného zvonu.
 • 00:02:44 -Kdy se jednalo o průčelí
  s velikými okny a u těch oken tak,
 • 00:02:49 jak to ve středověku bylo obvyklé,
  byla po stranách sedátka.
 • 00:02:53 Z těch sedátek se tady zachoval
  i pozůstatek prkna,
 • 00:02:57 na kterém se sedělo,
  které tvořilo sedací plochu,
 • 00:03:02 a to bylo ve středověku
  nezbytnou součástí interiéru,
 • 00:03:06 protože s tím světlem
  opravdu na tom nebyli tak
 • 00:03:10 jako my dneska.
 • 00:03:12 -Ty nejcennější nálezy
  zůstanou zachované,
 • 00:03:14 ale nemusí zůstat viditelné
  pro návštěvníky.
 • 00:03:17 Dlouho opuštěné domy
  se přestavují na hotel.
 • 00:03:20 Stavba tu začala už v 90. letech,
  práce pak ale víc než 20 let stály
 • 00:03:25 a obnovili je až loni.
 • 00:03:27 Změnil se investor i projektant
  a památkáři
 • 00:03:30 teď spolupráci s nimi chválí.
 • 00:03:32 -Spolupráce je dobrá,
  i díky tomu je možné
 • 00:03:35 tyto nálezy na stavbě dělat,
  protože často se stává,
 • 00:03:39 že bez podrobného informování
  všech stran navzájem některé věci
 • 00:03:43 nebo informace zanikají,
  nebo se je nepodaří
 • 00:03:46 včas podchytit.
 • 00:03:50 -Nacházíme se v prostorách
  projektu U Sixtů,
 • 00:03:53 který představuje rekonstrukci
  osmi historických budov
 • 00:03:55 v samotném centru Prahy.
 • 00:03:57 Do budoucna by se těch osm budov
  mělo přeměnit
 • 00:04:00 v pětihvězdičkový hotel.
 • 00:04:02 -Takto vypadají gotické sklepy
  přímo v domě U Sixtů.
 • 00:04:05 Paradoxně o úroveň výš
  jsou starší románské sklepy,
 • 00:04:08 aktuální stav se nám ale
  kvůli probíhajícím pracím
 • 00:04:11 nepodařilo natočit.
 • 00:04:13 Kromě památkářů zkoumají
  komplex osmi domů i archeologové.
 • 00:04:16 Nejzajímavější nálezy
  ale našli jinde než ve sklepích.
 • 00:04:20 -Nejstarší zaznamenané aktivity
  byly v průběhu výzkumu
 • 00:04:24 v 90. letech,
  kdy zde byly nalezeny dva hroby
 • 00:04:28 z 9. až 10. století,
  které byly součástí pohřebiště,
 • 00:04:31 které se rozkládalo
  někde v prostoru
 • 00:04:34 při Staroměstském náměstí,
  v ústí do Celetné ulice.
 • 00:04:37 -Takto vypadají nálezy z výzkumu
  v 90. letech.
 • 00:04:40 A tyto záběry už jsou současné,
  z letošního léta.
 • 00:04:43 Toto místo bylo původně
  celé zastavěné.
 • 00:04:45 Teď je na něm na krátkou dobu
  opět dvůr,
 • 00:04:48 na kterém archeologové odkryli
  mimo jiné čtyři studny
 • 00:04:51 a našli pozůstatky výroby
  a zpracování barevných kovů
 • 00:04:55 z 12. století.
 • 00:04:57 -Byly zde nalezeny pece,
  formy na odlévání, výrobní odpad,
 • 00:05:01 který souvisí
  se zde usedlými řemeslníky.
 • 00:05:04 Ty jsou postupně
  v 2. polovině 12. století
 • 00:05:08 nahrazeny rezidenčními domy.
 • 00:05:11 Nejstarší pozůstatky osídlení
  zdejšího nejsou příliš atraktivní,
 • 00:05:15 nejsou to zdiva, staré zdi,
  staré studny,
 • 00:05:18 ale jsou to drobné objekty,
  jak my říkáme,
 • 00:05:21 tedy jámy do podloží,
  které vznikaly tím,
 • 00:05:25 že buď obyvatelé zde zatloukli
  kůly, například dělali plot,
 • 00:05:30 nebo nějaký lehký
  kůlový přístřešek
 • 00:05:33 a po nich zbyly drobné jamky,
  když kůly vyhnily.
 • 00:05:36 -Průzkum studní
  je teprve v počátcích,
 • 00:05:38 skrývat by mohly
  nejedno překvapení.
 • 00:05:41 V centru Prahy totiž bydleli
  nejbohatší měšťané.
 • 00:05:44 -Všechny studny ve středověku
  i v novověku prvotně sloužily
 • 00:05:48 pro vodu, většina studen
  byla velmi brzo znečištěna,
 • 00:05:51 voda v nich,
  a druhotně téměř všechny studny
 • 00:05:55 sloužily jako odpadní jímky.
 • 00:05:57 Támhle v rohu v té sondě
  vidíte důkaz výrobních aktivit,
 • 00:06:01 je to torzo nějaké pece,
  která pravděpodobně sloužila
 • 00:06:05 ke zpracování barevných kovů.
 • 00:06:07 Je to jílovitý propálený prstenec,
  uvnitř pece bylo několik
 • 00:06:12 větších kamenů,
  takzvaných diabasů nebo minet.
 • 00:06:17 To jsou výhřevné kameny,
  které udrží dlouho teplo.
 • 00:06:21 -Dům na počátku 15. století
  patřil Jindřichu Leflovi z Lažan,
 • 00:06:24 ochránci Mistra Jana Husa.
 • 00:06:26 Název nese
  podle pozdějšího majitele,
 • 00:06:29 Jana Theodora Sixty z Ottersdorfu,
  který se jako staroměstský kancléř
 • 00:06:34 výrazně podílel na nezdařeném
  prvním protihabsburském
 • 00:06:37 stavovském povstání.
 • 00:06:39 Dnes má dům barokní podobu.
 • 00:06:41 Hrubá stavba chystaného hotelu
  má být hotová v příštím roce
 • 00:06:45 a jeho otevření je v plánu
  na konci roku 2022.
 • 00:06:55 Ve Starém královském paláci,
  kde se Vladislavský sál nachází,
 • 00:06:59 to restaurátoři berou od podlahy.
 • 00:07:01 A to doslova.
 • 00:07:03 Co teď tady děláte?
  -Voskujeme podlahu cihelnou.
 • 00:07:07 -Na jakých schodech teď stojíme?
 • 00:07:10 -Jsou to jezdecké schody,
  je to vstup
 • 00:07:14 do Vladislavského sálu.
 • 00:07:16 -Největší slavnostní prostor
  středověké části hradu
 • 00:07:19 se rekonstruuje od loňského jara.
 • 00:07:22 A to za plného provozu.
  Turisté můžou do sálu i teď.
 • 00:07:27 -Já tady teď čistím
  původní zdivo párou.
 • 00:07:30 Je to neinvazivní šetrná metoda
  nebo nejšetrnější.
 • 00:07:34 Je to pod dozorem památkářů.
  Pára vytáhne špínu z kamene ven.
 • 00:07:38 -Restaurátoři opravují vše
  kromě kleneb.
 • 00:07:40 Hlavně stěny a spáry.
 • 00:07:44 -Současně obnovujeme
  všechny dřevěné povrchy,
 • 00:07:47 jako jsou okna, dveře, vitráže.
 • 00:07:50 Snažíme se samozřejmě
  používat původní materiály,
 • 00:07:53 které jsou příslušné
  době vzniku této památky.
 • 00:07:56 -Opravy vyjdou Správu hradu
  na necelých 43 milionů korun.
 • 00:07:59 Naplánované jsou do konce roku.
 • 00:08:01 Vyhlášení státních vyznamenání
  28. října
 • 00:08:04 tak rekonstrukce neohrozí.
 • 00:08:08 -Lešení je mobilní,
  tak není problém
 • 00:08:11 ho na tuto jednu akci
  zcela odstranit, odvézt pryč
 • 00:08:14 a poté se sem zase naveze zpět.
 • 00:08:16 -Zda ceremoniál udělování
  státních vyznamenání bude,
 • 00:08:20 případně za jakých podmínek,
  by měla
 • 00:08:22 Kancelář prezidenta republiky
  rozhodnout zřejmě příští týden.
 • 00:08:31 20 českých herců
  na 20 místech Prahy
 • 00:08:34 četlo ve středu ukázky z 20 knih.
 • 00:08:37 Tak vypadal happening
  Noc literatury,
 • 00:08:39 který představuje
  současné evropské autory
 • 00:08:42 v nových českých překladech.
 • 00:08:44 Z jejich knih si vybrali ukázky
  třeba Ivan Trojan,
 • 00:08:47 Lenka Krobotová nebo Jan Cina.
 • 00:08:49 Lidé mohli ukázky poslouchat
  až do 23 hodin.
 • 00:08:56 Tyhle snímky vyfotografoval
  Alfons Mucha ve svém ateliéru
 • 00:09:00 pro práci na epopeji
  a tady popisoval svoje zážitky
 • 00:09:04 po příjezdu do Paříže
  na začátku kariéry.
 • 00:09:07 -Moje matka,
  kronikářka našich životů,
 • 00:09:10 schovávala všechno.
 • 00:09:12 -Spoustu těch věcí
  z původního ateliéru
 • 00:09:15 se tedy podařilo uchovat?
 • 00:09:19 -Dědeček byl takový šnek.
 • 00:09:21 On všude, kam jel,
  do Ameriky nebo na Zbiroh,
 • 00:09:24 všude tam se obklopil svými věcmi.
 • 00:09:27 To mu dalo prostředí
  a pak tam seděl a pracoval.
 • 00:09:30 -Přímo tady,
  v bytě Muchových v Praze
 • 00:09:33 na Hradčanech,
  mohl loni v létě natáčet štáb
 • 00:09:36 režiséra Romana Vávry.
 • 00:09:38 Ten do svého dokumentu
  přidal animované a hrané pasáže,
 • 00:09:41 ve kterých rekonstruuje vzpomínky
  malířova syna.
 • 00:09:44 -Alfon Mucha,
  co o něm vlastně vím...
 • 00:09:46 -Je to pro mě,
  i prostřednictvím syna Jiřího,
 • 00:09:51 téma o svobodě.
 • 00:09:53 Vedle toho mě čím dál víc
  potom fascinovalo,
 • 00:09:56 že Mucha skutečně ovlivnil
  celý svět.
 • 00:10:16 -Slovanská epopej pak ve filmu
  připomíná malířovo vlastenectví
 • 00:10:19 a touhu vytvořit mimořádné dílo.
 • 00:10:22 Vleklým sporům o jejím umístění
  se nevěnuje.
 • 00:10:28 Umístění pro Slovanskou epopej
  hledá Praha už celé století.
 • 00:10:31 Studie teď vytipovala sedm míst,
  nejperspektivnější jsou tato tři,
 • 00:10:36 Pankrácké náměstí,
  kde by se dostavěly nové prostory.
 • 00:10:40 Palác Savarin v centru Prahy,
  který čeká rekonstrukce.
 • 00:10:43 A bývalé ledárny v Braníku.
 • 00:10:45 Poslední dva objekty
  jsou v soukromém vlastnictví.
 • 00:10:49 -Musíme všechny prozkoumat
  vzhledem ke všem parametrům,
 • 00:10:54 od finančních nákladů
  přes časový harmonogram
 • 00:10:57 až po urbanistické hledisko.
 • 00:10:59 -Ve hře je i secesní,
  dnes zchátralá budova
 • 00:11:03 nádraží Vyšehrad.
 • 00:11:05 Umístění Slovanské epopeje
  by bylo možné
 • 00:11:07 v nově dostavěném křídle objektu.
 • 00:11:10 I tady je ale třeba
  jednat s majitelem.
 • 00:11:14 -To prostředí soukromé
  má za předpokladu
 • 00:11:17 solidní a správně zpracované
  smlouvy výhodu
 • 00:11:20 rychlejší realizace.
 • 00:11:21 -Praha má na vyřešení pět let.
 • 00:11:24 Na tak dlouhou dobu
  zapůjčila 20 velkých pláten
 • 00:11:27 na zámek v Moravském Krumlově.
 • 00:11:29 Stěhovat by se tam měla
  ještě letos.
 • 00:11:31 Nové místo bude muset splňovat
  jasné parametry,
 • 00:11:34 třeba 12metrovou vzdálenost
  pro sledování pláten
 • 00:11:37 nebo minimální výšku 10 metrů.
 • 00:11:40 -Máme představu,
  že by to neměla být jenom epopej,
 • 00:11:43 ale na to by měl navázat
  nějaký jiný kulturní program.
 • 00:11:46 -Expertní komise
  by měla o nejvhodnějším místě
 • 00:11:49 rozhodnout do konce roku.
 • 00:11:52 Spousta lidí tudy spěchá
  na vlak nebo do práce.
 • 00:11:54 Jsme v atriu Masarykova nádraží,
  kudy denně projdou tisíce lidí.
 • 00:11:58 Málokdo přitom zvedne hlavu výš
  než do úrovně očí.
 • 00:12:01 Ten, kdo to udělá,
  spatří malý zázrak.
 • 00:12:04 Nevelké okénko vedoucí bůh ví kam
  do nitra domu...
 • 00:12:07 Takhle jsme začínali reportáž
  o okénku paní Marie Termerové
 • 00:12:11 před čtyřmi lety.
 • 00:12:13 Věčně vyzdobené okno
  do postranní haly
 • 00:12:15 Masarykova nádraží
  už dávno ztratilo své kouzlo.
 • 00:12:18 Teď tu pracují dělníci
  a také restaurátoři
 • 00:12:21 na opravě celého prostoru
  včetně železničářských štuků.
 • 00:12:27 -To tady samozřejmě vše zůstane.
 • 00:12:29 Ne všechny se nám dochovaly,
  ale máme sejmuté formy,
 • 00:12:32 respektive restaurátoři,
  kteří na objektu pracují.
 • 00:12:35 A vrátí je do původního stavu.
 • 00:12:37 Stejně tak by se měly
  do původního stavu vrátit
 • 00:12:40 bohatě zdobené malované vlysy,
  které byly navíc
 • 00:12:43 doplněny zlacením.
 • 00:12:45 -Tohle místo bývalo
  v jeho začátcích
 • 00:12:47 nejdůležitějším místem nádraží.
 • 00:12:49 -Krátce poté,
  co vlak projel pražské hradby,
 • 00:12:52 tak se zastavil v tomto místě
  nedaleko ulice Na Poříčí,
 • 00:12:55 které bylo historickou
  vjezdovou branou do středu města.
 • 00:12:58 A vzniklo tady
  velké krásné nádraží,
 • 00:13:01 postavené, jak už jsem zmiňoval,
  někdy kolem půlky 19. století
 • 00:13:04 ve slohu pozdně renesančním.
 • 00:13:06 Takže tato hala,
  která byla původně průchozí,
 • 00:13:09 sloužila lidem,
  kteří vystupovali z vlaku
 • 00:13:12 a procházeli do města.
 • 00:13:14 -Secesní vstupní brána
  Masarykova nádraží
 • 00:13:16 vznikla až později.
 • 00:13:18 Úpravy teď čekají
  i další části nádraží.
 • 00:13:21 Brzy by měla být otevřena
  velká restaurace
 • 00:13:23 na opačném konci
  přestřešené haly a tam,
 • 00:13:26 kde bývaly ještě nedávno
  výdejny jízdenek,
 • 00:13:28 bude obchodní pasáž.
 • 00:13:30 Ostatně to,
  jak museli cestující spěchat
 • 00:13:32 pro jízdenku
  a zase zpátky na perón,
 • 00:13:35 nebylo původní řešení.
 • 00:13:37 Tak to tu vytvořili
  při velké rekonstrukci nádraží
 • 00:13:40 po druhé světové válce.
 • 00:13:41 A takhle to teď vypadá v místě,
  kde ještě před čtyřmi lety
 • 00:13:44 bydlela paní Termerová.
 • 00:13:46 -Nakonec jsme to odkývali,
  celé měsíce jsme na tom pracovali,
 • 00:13:50 pak jsme se sem odstěhovali.
 • 00:13:52 Tady bylo všechno černé,
  tato okna neexistovala,
 • 00:13:55 byla v hrozném dezolátním stavu,
  tak to dráha dala
 • 00:13:58 trošku dohromady,
  ale hrozně špatně se mi to umývá,
 • 00:14:01 protože jsou chatrná.
 • 00:14:03 -Je to pro nás
  velký dlouhodobý příběh,
 • 00:14:05 jak jsem zmiňoval odjezdovou halu
  už řadu let.
 • 00:14:08 A nikomu nám nemohlo uniknout
  to okénko,
 • 00:14:10 které bylo zdobeno pelargoniemi
  a prádlem paní Termerové.
 • 00:14:14 Byla to poslední obyvatelka
  nádraží jako takového.
 • 00:14:17 Jinak tato budova,
  kterou tady vidíme,
 • 00:14:20 byla původně
  správní budova drážní,
 • 00:14:22 tzn. byly tady drážní kanceláře,
  ale i služební byty
 • 00:14:25 pro strojvedoucí
  a zaměstnance drah.
 • 00:14:28 -A k tomuto účelu
  se tyhle interiéry vrátí.
 • 00:14:31 Okénko, které si fotografovali
  i zahraniční turisté,
 • 00:14:34 je tedy asi nenávratně minulostí.
 • 00:14:36 Ledaže by uvnitř přespávali
  samí nádražáčtí estéti.
 • 00:14:39 A paní Marie Termerová?
 • 00:14:41 Už před čtyřmi lety
  si stěžovala na vysoký nájem.
 • 00:14:44 Teď bydlí ve Stupicích
  pár kilometrů za Prahou.
 • 00:14:47 A přestože vzpomíná, je spokojená.
 • 00:14:51 I dnes vás čeká
  další povltavská reportáž.
 • 00:14:54 Ukážeme vám v ní staré mlýny
  a vodárenské věže.
 • 00:14:58 Už za chvíli v METROPOLI.
 • 00:15:05 Ve Winternitzově vile
  ožívá památka těch,
 • 00:15:07 kdo měli být zapomenuti.
 • 00:15:09 Výstava Není noci tak tmavé
  odhaluje příběh rodiny Welsových,
 • 00:15:13 která zahynula v nacistickém
  koncentračním táboře.
 • 00:15:16 Historii odkryl rodinný archiv,
  který byl nalezen v Anglii.
 • 00:15:20 Říkali jí Černý slon.
 • 00:15:22 Velká krabice,
  která roky ležela ve skříni.
 • 00:15:25 A v ní zůstal schovaný i příběh
  rodiny úspěšného
 • 00:15:28 prvorepublikového architekta
  Rudolfa Welse.
 • 00:15:31 Právě symbolická černá bedna
  otevírá výstavu.
 • 00:15:35 Archiv rodiny Welsových
  zůstal desítky let schovaný
 • 00:15:38 v krabici kdesi u Londýna.
 • 00:15:41 Když se potom krabice našla,
  co všechno jste v ní objevili?
 • 00:15:44 -Je tam neuvěřitelné bohatství.
 • 00:15:48 Opravdu tam najdeme
  celý příběh jedné rodiny
 • 00:15:51 v průběhu několika generací.
 • 00:15:53 Kresby, dopisy, dokumenty,
  různé i velmi dojemné věci
 • 00:15:57 jako například poslední dopisnice
  z Osvětimi.
 • 00:16:00 -Právě tam architekt Wels
  s rodinou zemřel.
 • 00:16:03 Přežil jen syn Tomáš,
  který krabici odvezl po válce
 • 00:16:06 do Anglie, kde bojoval v řadách
  britského Královského letectva.
 • 00:16:10 Svým dětem o životě
  v Československu
 • 00:16:13 však nikdy nevyprávěl.
 • 00:16:15 -Byl to teprve jeho syn Colin
  v 80. letech,
 • 00:16:18 který se rozhodl na základě věcí,
  které se zázračně zachovaly,
 • 00:16:24 on se snažil znova
  nějak dešifrovat minulost
 • 00:16:29 vlastní rodiny.
 • 00:16:31 -Architekt Rudolf Wels navrhl
  třeba Hornický dům v Sokolově,
 • 00:16:35 pojišťovnu v Karlových Varech
  a mnoho činžovních domů v Praze.
 • 00:16:38 Spolupracoval i s filmaři.
 • 00:16:40 Podílel se třeba
  na návrzích stavby
 • 00:16:43 pro snímek Hej rup.
 • 00:16:45 Výstava je nyní symbolicky
  uvedena ve Winternitzově vile.
 • 00:16:49 -Rudolf Wels byl žákem
  Adolfa Loose,
 • 00:16:54 který postavil tuto naši vilu.
 • 00:16:56 Takže tam je propojení
  po profesní stránce.
 • 00:16:59 Myslím ale, že mnohem zajímavější
  je propojení po osobní stránce.
 • 00:17:03 -Obě rodiny,
  Welsovy i Winternizovy,
 • 00:17:05 zasáhl holocaust.
 • 00:17:07 A jejich potomci
  se o životě svých předků
 • 00:17:10 dozvěděli až po desítkách let.
 • 00:17:12 A toto téma ještě jednou.
 • 00:17:15 Památník ticha ukazuje
  nově identifikované snímky
 • 00:17:18 z židovských transportů.
 • 00:17:20 Expozici si můžete
  prohlédnout tady,
 • 00:17:22 na Nádraží Bubny,
  odkud transporty odjížděly.
 • 00:17:25 Židovský transport procházející
  pražskými Holešovicemi.
 • 00:17:29 Tyto dvě unikátní fotky
  pocházejí ze sbírky
 • 00:17:31 spisovatele a badatele
  Jaroslava Čvančary.
 • 00:17:34 Ten neví, odkud je přesně získal.
 • 00:17:36 Snímky jsou zřejmě vyfocené
  z domu, kde bydleli Němci.
 • 00:17:40 -Tohle je opravdu
  autentická fotografie.
 • 00:17:44 Podle historiků,
  se kterými jsem konzultoval,
 • 00:17:47 nic takového neexistuje.
 • 00:17:49 To, že jde transport
  v jakémsi útvaru
 • 00:17:51 za doprovodu nějakého vojáka,
  to se považovalo
 • 00:17:54 za neexistující obraz, vzpomínku.
 • 00:17:57 Jak se to dochovalo
  a kdo to po válce komu předal,
 • 00:18:01 to je záhada,
  ale budu strašně rád,
 • 00:18:04 když po ní budeme moct pátrat.
 • 00:18:06 -A další unikátní objev.
 • 00:18:08 Snímky z terezínského ghetta
  i s jejich obyvateli.
 • 00:18:11 Objeveny byly
  v rodinné pozůstalosti
 • 00:18:14 novináře Milana Weinera.
 • 00:18:16 Ten zemřel v roce 1969.
  Přežil Osvětim i Terezín.
 • 00:18:19 -Tam asi propašoval fotoaparát
  a zřejmě podle jakési
 • 00:18:23 rodinné legendy vypašoval negativy
  pomocí nějakého policisty ven.
 • 00:18:27 Jenže po válce byl jedním z těch,
  kteří nechtěli o válce mluvit.
 • 00:18:31 Fotky nechal vyvolat,
  ale nikdy o tom s nikým nemluvil.
 • 00:18:34 -Do Terezína několik let
  jezdil fotit i Richard Homola.
 • 00:18:37 Aby zachytil detaily a stopy
  někdejšího života v ghettu.
 • 00:18:41 Našel kresby skryté ve zdech
  i vyškrábané nápisy
 • 00:18:44 na půdních trámech.
 • 00:18:46 Teď jsou vystavené
  i jeho nově objevené negativy.
 • 00:18:49 -Jsou tam vždycky vzpomínky
  na domov.
 • 00:18:52 To, že to někdo vyškrábal
  do stěny nebo za ty roky
 • 00:18:56 vydřel do cihly,
  vedle které lehával,
 • 00:19:00 to je naprosto neuvěřitelné,
  protože to taky vypovídá
 • 00:19:05 o tom čase.
 • 00:19:07 -Expozice Pasy pro život
  zase přibližuje činnost skupiny
 • 00:19:11 kolem polského konzula
  ve Švýcarsku.
 • 00:19:14 Ta během války vyrobila načerno
  až 5000 cestovních dokladů
 • 00:19:17 pro židovské obyvatele.
 • 00:19:19 I pro ty z Čech a Moravy.
 • 00:19:21 -Často se prchalo
  do jihoamerických destinací,
 • 00:19:25 protože tam nebyly
  imigrační kvóty tak přísné.
 • 00:19:28 -Expozice nabízí možnost
  zažít atmosféru
 • 00:19:31 původní nádražní budovy,
  která se časem promění v galerii.
 • 00:19:35 Tento prostor bude vypadat takto.
 • 00:19:37 Z místa, odkud odjížděly
  transporty, má vzniknout
 • 00:19:40 Památník ticha.
 • 00:19:42 Ti, co ho připravují,
  chtějí už teď hledat příběhy
 • 00:19:45 z nově objevených
  vystavovaných fotografií,
 • 00:19:48 jak těch z transportu,
  tak z Terezína.
 • 00:19:51 Přizvat k tomu plánují odborníky,
  pamětníky,
 • 00:19:54 ale hlavně novou generaci,
  studenty.
 • 00:20:00 Vltava byla odjakživa
  přírodní živel,
 • 00:20:02 který Pražanům sloužil,
  ale i škodil.
 • 00:20:04 Sílu vodního toku využívali lidé
  k pohonu různých zařízení,
 • 00:20:08 například brusíren, pil a mlýnů.
 • 00:20:11 Pražské mlýny
  neměly jednoduchou existenci.
 • 00:20:13 Mnohé z nich buď poničily povodně
  nebo požáry.
 • 00:20:16 Proto také byly mnohdy
  přestavovány.
 • 00:20:18 Zpočátku patřily církevním řádům,
  později náležely
 • 00:20:22 jednotlivým pražským obcím
  i soukromým podnikatelům.
 • 00:20:25 -V Praze bylo
  několik skupin mlýnů,
 • 00:20:29 vždycky to bylo několik budov
  vedle sebe,
 • 00:20:32 které patřily různým majitelům,
  aby se využilo náhonu
 • 00:20:35 a proudu řeky.
 • 00:20:37 -Na Vltavě jich byly
  v průběhu staletí
 • 00:20:40 postaveny desítky.
 • 00:20:42 Dodnes se jich dochovalo
  už jen pár.
 • 00:20:45 -Zbyly tady Staroměstské mlýny,
  lépe řečeno několik budov,
 • 00:20:48 které jsou stejně už přestavěné,
  už dávno se nepodobají mlýnům,
 • 00:20:52 které původně sloužily k mletí.
 • 00:20:55 -Staroměstské mlýny,
  kde je dnes Novotného lávka,
 • 00:20:57 vznikly v polovině 14. století
  a patřily obci Staroměstské.
 • 00:21:01 Vystřídaly různé názvy,
  jmenovaly se například Nové
 • 00:21:04 nebo Mostecké mlýny.
 • 00:21:06 Mlelo se v nich
  ještě v 1. polovině 20. století.
 • 00:21:09 Pak domy chátraly.
 • 00:21:11 V 80. letech se do přestavby
  a propojování budov
 • 00:21:14 pustila Československá
  vědeckotechnická společnost.
 • 00:21:17 Dnes tam sídlí mimo jiné
  Muzeum Bedřicha Smetany.
 • 00:21:20 U mlýnů také stála vodárenská věž,
  která se dochovala.
 • 00:21:23 -Měnila se zastřešení,
  protože vždycky,
 • 00:21:26 jak vyhořela věž,
  tak to potom třeba navrhl
 • 00:21:30 někdo jinak jako například
  tady u věže Staroměstské,
 • 00:21:34 která měla v nějakou dobu
  i cibulovité barokní zastřešení
 • 00:21:38 a dneska je to spíš
  takové novogotické.
 • 00:21:41 -Naproti na druhém břehu Vltavy
  stály další mlýny.
 • 00:21:45 -Veliké mlýny byly Sovovy mlýny,
  které se nazývají Sovovy
 • 00:21:49 podle vlastníka ze středověku,
  ale nejznámější jejich podoba
 • 00:21:54 je potom z doby,
  kdy je vlastnil František Odkolek.
 • 00:21:59 Což byl podnikatel,
  pekař a mlynář,
 • 00:22:04 a ten nechal přestavět
  původní středověkou budovu
 • 00:22:10 později novogotickou
  do takové podoby,
 • 00:22:16 kterou známe z fotografií,
  ale která už dneska nestojí.
 • 00:22:20 -Sovovy mlýny vyhořely
  v průběhu své historie několikrát,
 • 00:22:24 naposledy na konci 19. století.
 • 00:22:26 Tento požár ukončil jejich éru
  coby mlýna.
 • 00:22:29 Vyhořelou část rodina
  Františka Odkolka
 • 00:22:32 prodala v roce 1920 Praze.
 • 00:22:34 Tu obytnou nadále využívala
  až do roku 1950,
 • 00:22:37 pak postupně budovy chátraly.
 • 00:22:39 O půl století později
  se Sovových mlýnů
 • 00:22:42 ujala Nadace Jana a Medy
  Mládkových.
 • 00:22:45 Po rekonstrukci tam vzniklo
  Muzeum Kampa.
 • 00:22:50 -Mlýny se využívaly,
  kromě mletí obilí
 • 00:22:53 se s nimi poháněly
  nějaké mechanismy.
 • 00:22:55 Takže třeba se s nimi čerpala voda
  nebo to pohánělo katry,
 • 00:22:59 což jsou pily, stejně tak
  to mohlo pohánět hamr jako buchar
 • 00:23:03 na kování nebo se v tom mlely
  třeba i jiné záležitosti,
 • 00:23:08 například pigmenty do barev
  z různých minerálů a podobně.
 • 00:23:13 -Velmi často u mlýnů stály
  právě vodárenské věže,
 • 00:23:16 které využívaly mlýnská kola.
 • 00:23:19 -U vody byl mlýn,
  který načerpal vodu
 • 00:23:22 a vytlačil vodu nahoru do věže,
  kde byla jakási nádrž,
 • 00:23:26 ta nádrž nebyla moc velká
  a tam se to mění
 • 00:23:30 z tlačného potrubí na gravitační,
  protože z toho potom jde potrubí
 • 00:23:36 dolů do města,
  kde se rozváděla do kašen.
 • 00:23:40 -Novomlýnská věž je jediná,
  která je dnes
 • 00:23:43 veřejnosti přístupná.
 • 00:23:45 Muzeum hlavního města Prahy
  ji zrekonstruovalo
 • 00:23:48 a vybudovalo v ní muzeum požárů.
 • 00:23:51 Pochází z poloviny 17. století.
 • 00:23:53 V jejím sousedství opět stál mlýn,
  který do ní čerpal vodu.
 • 00:23:56 Věž má jednu raritu,
  kterou nemají nikde na světě.
 • 00:24:00 -Poslední patro bylo výpravné
  a honosné a byl to letohrádek,
 • 00:24:05 tomu se říkalo lusthaus.
 • 00:24:08 To byla novoměstská reakce
  na takovou záležitost,
 • 00:24:12 kdy nejdřív panovníci
  a potom i bohatí šlechtici
 • 00:24:16 si začali stavět v renesanci
  různé letohrádky.
 • 00:24:20 Město, protože bylo velmi bohaté,
  tak by se rádo také zařadilo
 • 00:24:25 do této okázalé vrstvy,
  ale kde to udělat ve městě?
 • 00:24:30 Pozemky byly nesmírně drahé
  a nebylo to možné,
 • 00:24:33 tak se rozhodli,
  že to posadí nahoru na věž.
 • 00:24:37 -Z technického zařízení věže
  se už nic nedochovalo,
 • 00:24:40 pouze na několika schodech
  jsou známky po ohni.
 • 00:24:43 Stejně jako ostatním věžím
  ani této se požáry nevyhnuly.
 • 00:24:46 -Jednak to bylo z důvodu toho,
  že nahoře
 • 00:24:49 nesměl rezervoár zamrznout,
  takže se tam rozdělával oheň.
 • 00:24:53 Uvnitř ve vnitřním hranolu,
  protože to jsou
 • 00:24:56 dva hranoly v sobě,
  tak tam na zemi rozdělali oheň
 • 00:25:00 a stoupal nahoru
  dým a horký vzduch.
 • 00:25:04 -Vodárenské věže se stávaly
  také cílem
 • 00:25:07 při válečných konfliktech
  a byly ostřelovány cizími vojsky.
 • 00:25:10 Nepřátelé tak chtěli
  město připravit o vodu.
 • 00:25:13 Například ve zdi Novomlýnské věže
  se našly při její opravě
 • 00:25:17 úlomky střeleckých granátů
  z pruského bombardování Prahy.
 • 00:25:20 I zbloudilou střelu
  z leteckého kaonu z roku 1945.
 • 00:25:25 Každá METROPOLIE
  měří svých 26 minut.
 • 00:25:28 A ta dnešní nebyla výjimkou.
 • 00:25:31 Příště vás čeká další várka
  pražských zpráv a zajímavostí.
 • 00:25:34 To vás mimo jiné zavedeme
  do rozlehlé zahrady
 • 00:25:37 novoměstského Karlova.
 • 00:25:39 Jmenuje se Kateřinská
  a za vysokou zdí
 • 00:25:42 ukrývá spoustu zajímavých staveb,
  na shledanou za týden.
 • 00:25:47 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2020