iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 1. 2020
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

6 hlasů
18494
zhlédnutí

Z metropole

Fontána před Národním muzeem — Vzpomínky hydrotechnika — Změny v MHD — Demolice bývalých jeslí — Bourání hasičárny — Soud o epopej — Státní opera — Historie Státní opery — Portréty v Čechách — Heart Beat — Pankrác

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Z metropole

 • 00:00:01 Z METROPOLE
 • 00:00:20 -Jak funguje fontána
  před Národním muzeem
 • 00:00:22 a jak vypadá její skryté zázemí?
 • 00:00:25 Státní opera po rekonstrukci.
 • 00:00:27 Na fasádu se znovu vrátili
  Schiller, Goethe a Mozart.
 • 00:00:30 Legendy lokálů, tentokrát toulání
  po pankráckých hospodách.
 • 00:00:34 Je tady pravidelný přehled
  pražských zpráv a zajímavostí.
 • 00:00:37 Je tady pravidelný reportážní
  magazín Z METROPOLE.
 • 00:00:40 Vítejte při jeho sledování.
 • 00:00:45 Zdánlivě tajemné
  podzemní prostory,
 • 00:00:47 ve skutečnosti ale vůbec nejsou
  v podzemí,
 • 00:00:51 malebné sklepení
  najdeme pod hlavním vchodem
 • 00:00:54 Národního muzea
  v samém srdci metropole.
 • 00:00:57 Zraku návštěvníků
  zůstávají skryté,
 • 00:01:00 jde totiž o technické zázemí.
 • 00:01:03 -Teď jsme v podstatě
  pod nájezdovou rampou
 • 00:01:08 Národního muzea
  a jsme u strojovny fontány,
 • 00:01:11 kterou všichni lidé
  z Václavského náměstí vidí.
 • 00:01:14 -Strojovna stejně
  jako budova muzea
 • 00:01:17 prošla kompletní rekonstrukcí.
 • 00:01:19 Jak je vidět
  na archivních záběrech,
 • 00:01:21 prostory kvůli špatné izolaci
  připomínaly spíš
 • 00:01:24 krápníkovou jeskyni.
 • 00:01:26 Ještě hůř na tom byla fontána.
 • 00:01:28 -Fontána byla v takovém stavu
  jako celá historická budova
 • 00:01:31 Národního muzea, tedy havarijním,
  my jsme ji podle mě
 • 00:01:34 udržovali v provozu
  jen silou vůle.
 • 00:01:37 -Kromě historického
  litinového odpadního potrubí
 • 00:01:40 je vnitřní mechanismus
  kompletně nový.
 • 00:01:42 -Jak to čerpadlo,
  to hnací zařízení,
 • 00:01:45 opravili jsme všechny vany
  ve fontáně tak,
 • 00:01:47 aby z toho neunikala voda,
  i zvenku se fontána
 • 00:01:50 umělecky restaurovala.
 • 00:01:54 -Tady je písková filtrace,
  můžeme támhle ještě přidávat
 • 00:01:59 chemii do toho, což se děje.
 • 00:02:01 Zadalší jsou tady UV lampy,
  kde je ultrafialové záření,
 • 00:02:05 ničí některé zárodky ve vodě
  a některé typy řas.
 • 00:02:09 Čerpadlo honí
  přes jednotlivé stupně fontány
 • 00:02:13 28,7 kubíků vody,
  samozřejmě je to uzavřený okruh.
 • 00:02:18 Tímto výklenkem vstupujeme
  do části,
 • 00:02:22 kde je už za stěnou přímo kašna.
 • 00:02:30 To je původní klenba,
  která je dnes skoro 130 let stará,
 • 00:02:36 z doby výstavby Národního muzea.
 • 00:02:38 -Nově má kašna
  promyšlené osvětlení.
 • 00:02:41 Každé z 35 světel
  stálo desítky tisíc korun,
 • 00:02:44 umožňuje totiž
  programování na dálku
 • 00:02:47 a desítky tisíc
  barevných kombinací.
 • 00:02:50 -Má svoji IP adresu a může být
  selektivně řízeno zvlášť
 • 00:02:55 a můžou se pak vytvářet kombinace.
 • 00:02:58 To znamená těch 35 světel,
  každé můžete naprogramovat
 • 00:03:02 do jiné barvy, jiného odstínu.
 • 00:03:05 Tam jsou ty barvy RGBW, to znamená
  červená, zelená, modrá,
 • 00:03:09 což je standardní,
  co se používá ve světě,
 • 00:03:12 tady navíc je ta arktická bílá.
 • 00:03:15 Lidé si možná všimli,
  a je to asi to nejkrásnější,
 • 00:03:18 ten bílý kontrast
  vůči pískové fasádě.
 • 00:03:21 -Ideální předpoklad
  pro hudebně-světelné představení,
 • 00:03:25 kvůli hluku z magistrály
  to ale u muzea není možné.
 • 00:03:28 Na místě fontány měl podle
  původních stavebních plánů
 • 00:03:32 stát kníže Václav na koni.
 • 00:03:34 Pak se ale plány změnily
  a stavitelé jezdeckou sochu
 • 00:03:37 posunuli níž na náměstí.
 • 00:03:39 Autorem fontány
  stejně jako celé budovy muzea
 • 00:03:42 je architekt Josef Schulz.
 • 00:03:44 Zdobí ji alegorické sochy
  od Antonína Wagnera
 • 00:03:47 a Čeňka Vosmíka.
 • 00:03:49 -Znázorňují zaprvé tři země,
  Čechy, Moravu a Slezsko,
 • 00:03:53 a pak jsou tam
  symbolicky znázorněné
 • 00:03:55 naše dvě největší řeky,
  Vltava a Labe.
 • 00:03:58 -Při stavbě metra v 70. letech
  musela být fontána rozebrána
 • 00:04:01 a několik let byla skrytá
  pod bedněním.
 • 00:04:05 Teď už je fontána bez vody,
  zazimovali ji koncem listopadu.
 • 00:04:09 Znovu ji spustí na 1. máje.
 • 00:04:16 To už jsme se střihem přenesli
  ke trochu jiné fontáně,
 • 00:04:19 která zatím dočasně stojí
  na Pankráci,
 • 00:04:22 toto zařízení vyrábí pitnou vodu
  ze vzduchu.
 • 00:04:25 -Tato technologie
  je vhodná do míst,
 • 00:04:29 kde není žádný zdroj vody
  k dispozici
 • 00:04:31 a musíme ji brát ze vzduchu,
  vzdušné vlhkosti.
 • 00:04:34 Nejprve zfiltrujeme vzduch,
  odstraníme z něj pylová zrna,
 • 00:04:37 alergeny nebo prachové částice.
 • 00:04:39 Potom dojde prudkým ochlazením
  k vysrážení vody,
 • 00:04:42 dále k jejímu vyčištění
  na parametry destilované vody,
 • 00:04:46 a k obohacení minerály
  dle požadavků vyhlášky
 • 00:04:49 pro pitnou vodu.
 • 00:04:51 -Čistou vodu bez mikroplastů
  tady mohli lidé ochutnávat
 • 00:04:54 od poloviny října.
 • 00:04:56 Na jaře se přístroj přesune
  na dětské hřiště
 • 00:04:59 nebo do parku městské části,
  tam, kde není jiný zdroj
 • 00:05:02 pitné vody.
 • 00:05:04 Když jsme minulý týden
  upozorňovali,
 • 00:05:07 že budeme vysílat reportáž
  o fontáně před Národním muzeem,
 • 00:05:10 hned se nám přihlásil
  pan Ing. Jičínský,
 • 00:05:13 který tu zhruba před 20 lety
  prováděl rekonstrukci.
 • 00:05:17 Pane inženýre,
  co bylo tehdy nejtěžší?
 • 00:05:22 -Když se rekonstruovala fontána
  hlavně po stránce kamenické,
 • 00:05:27 tak se mi podařilo prosadit
  takovou úpravu v toku
 • 00:05:33 ve všech třech bazénech,
  a tím se potom
 • 00:05:38 spolu s novým čerpadlem
  podařilo všechno vyladit tak,
 • 00:05:43 aby to fungovalo.
 • 00:05:46 -Spočítat průtok vody fontánou,
  která má několik
 • 00:05:49 nestejně objemných van
  a různě dlouhé přelivy,
 • 00:05:53 není věc snadná.
 • 00:05:55 Inženýr Jičínský
  to ale tehdy vyřešil.
 • 00:05:58 -To je právě jeden vtok
  vespod bazénu,
 • 00:06:02 támhle je vidět
  pod obrubou se světly,
 • 00:06:06 který se musel navrhnout
  namísto malých vtoků,
 • 00:06:09 které měly velký odpor
  a čerpadlo to vlastně nezvládlo.
 • 00:06:15 A z krásných paprsků
  zbyly jen čůrky.
 • 00:06:19 -Že byl propočet správný,
  dokazuje fontána v momentech,
 • 00:06:23 kdy funguje.
 • 00:06:25 Ani onen čůrek,
  ani přetékání do ulice.
 • 00:06:34 164, jedna z linek,
  kterých se dotýká
 • 00:06:38 celoplošná změna jízdních řádů
  v metropoli.
 • 00:06:41 Cestující po celé Praze
  si tak na některé autobusové spoje
 • 00:06:45 počkají déle.
 • 00:06:47 -Týká se linek typicky s intervaly
  pěti šesti minut v ranní špičce
 • 00:06:52 nebo deseti patnácti minut
  v odpolední špičce.
 • 00:06:55 A ty linky,
  které mají delší intervaly,
 • 00:06:58 dvacet minut,
  tak ty už omezovány nejsou.
 • 00:07:00 -V prvních měsících nového roku
  městskou hromadnou dopravou
 • 00:07:04 jezdí s výjimkou letních prázdnin
  nejméně lidí z celého roku.
 • 00:07:07 Zároveň tím chce dopravní podnik
  řešit problémy
 • 00:07:10 s nedostatkem řidičů autobusů.
 • 00:07:13 -Chybí nám okolo 9 %.
  Takže asi 200 řidičů.
 • 00:07:16 -Loni tak měli řidiči autobusů
  na podzim
 • 00:07:19 už všechny přesčasy vyčerpané.
 • 00:07:21 Jízdní řády se proto musely omezit
  ke konci roku,
 • 00:07:24 kdy je naopak poptávka
  cestujících nejvyšší.
 • 00:07:27 -Proto letos plánujeme výkony tak,
  abychom si ušetřili
 • 00:07:30 na podzimní měsíce,
  kdy jezdí lidí více
 • 00:07:33 a abychom měli jistotu,
  že řidičů bude dost
 • 00:07:36 i na konci letošního roku.
 • 00:07:38 -Zároveň ale se změnami
  jízdních řádů
 • 00:07:41 vznikly i nové linky autobusů.
 • 00:07:43 Dočasné změny v jízdních řádech
  budou platit do konce února.
 • 00:07:46 Od března by se počet cestujících
  měl opět zvýšit.
 • 00:07:53 Opuštěná budova někdejších jeslí
  tady ve Znojemské ulici
 • 00:07:55 jde po mnoha letech k zemi.
 • 00:07:57 Po jejím zbourání
  volali hlavně místní,
 • 00:08:00 ve zchátralém domě totiž přebývali
  squatteři a bezdomovci.
 • 00:08:03 Demolice by měla skončit na jaře.
 • 00:08:11 Staré matrace, oblečení,
  koberce i zbytky jídla.
 • 00:08:14 Takového odpadu
  odsud demoliční firma
 • 00:08:17 vyvezla už 20 kontejnerů.
 • 00:08:19 -Zbývající část
  je ještě na hromadách,
 • 00:08:23 které se postupně odváží.
 • 00:08:25 -Někdejší jesle
  se v posledních letech
 • 00:08:27 změnily v útočiště
  lidí bez domova.
 • 00:08:29 -Ten stav před 3. prosincem
  byl velmi tragický,
 • 00:08:32 všude odpadky, zarostlá tráva.
 • 00:08:34 -V téhle místnosti
  bylo zhruba půl metru odpadu.
 • 00:08:37 Na nepořádek i nové obyvatele
  si stěžovali hlavně místní.
 • 00:08:40 Hned vedle budovy
  totiž dochází děti do školky
 • 00:08:43 a rodiče se báli
  třeba injekčních stříkaček.
 • 00:08:47 -Vždycky je to obrovské semeniště
  problémů pro lidí,
 • 00:08:50 kteří bydlí v nejbližší blízkosti.
 • 00:08:52 -V Praze jsou přitom
  desítky opuštěných budov,
 • 00:08:55 které se pak stávají
  snadným terčem.
 • 00:09:00 -Snažíme se s tím bojovat,
  ovšem leckdy bývá
 • 00:09:03 velmi komplikovaná komunikace
  s vlastníky
 • 00:09:05 těchto velmi zchátralých budov.
 • 00:09:08 -Místo squatterů a bezdomovců
  by se sem za několik
 • 00:09:11 mohly vrátit zase děti.
 • 00:09:13 Magistrát chce totiž
  na tomto místě postavit
 • 00:09:16 hudební konzervatoř.
 • 00:09:20 A ještě jedna demolice.
 • 00:09:22 V Holešovicích v Argentinské ulici
  byla stržena
 • 00:09:24 protektorátní hasičská stanice.
 • 00:09:26 Byla montovaná, částečně dřevěná,
  a když ji za války
 • 00:09:29 v roce 1942 postavili,
  počítalo se,
 • 00:09:32 že bude jen provizorní
  na dobu 5-10 let.
 • 00:09:35 Nakonec sloužila dosud,
  plných 77 let.
 • 00:09:38 Nahradí ji nová stanice
  se zázemím a garážemi
 • 00:09:41 odpovídajícími moderní době,
  která už se v areálu staví.
 • 00:09:48 Naposledy mohli lidé plátna
  inspirovaná slovanskou mytologií
 • 00:09:52 vidět před rokem v Obecním domě.
 • 00:09:54 Od té doby zůstávají v depozitáři
  Galerie hlavního města Prahy.
 • 00:09:58 -Nejdůležitější je,
  aby se epopej
 • 00:10:01 co nejdřív vystavila.
 • 00:10:04 -Já bojuji za to,
  aby epopej byla tady,
 • 00:10:07 zachráněna, zpřístupněna lidem.
 • 00:10:09 -Přesto spolu hlavní město
  a vnuk slavného malíře
 • 00:10:11 vedou už tři roky
  soudní spor o to,
 • 00:10:14 kdo dílo vlastní.
 • 00:10:15 Podle Johna Muchy
  na něj Praha ztratila nárok,
 • 00:10:17 když nepostavila
  samostatné výstavní prostory.
 • 00:10:20 Metropole teď musí dokázat,
  že dílo získala v dobré víře.
 • 00:10:22 -Což podle mého názoru
  je velice těžký oříšek
 • 00:10:25 pro Prahu,
  prostě Praha není schopna
 • 00:10:28 doložit poctivost držby
  z jediného prostého důvodu,
 • 00:10:32 že nesplnila podmínku daru
  Alfonse Muchy.
 • 00:10:35 -To je zcela jiný problém.
 • 00:10:37 Otázka vydržení
  je otázka čistě právní
 • 00:10:39 a s touto věcnou podmínkou
  to nemá vůbec nic společného.
 • 00:10:42 -Soud se ke sporu vrátí v dubnu,
  už v létě by se přitom
 • 00:10:45 měla plátna přesunout
  do Moravského Krumlova,
 • 00:10:48 kde byla vystavena přes 50 let.
 • 00:10:50 Moravský Krumlov teď pracuje
  na podmínkách,
 • 00:10:52 které mu hlavní město dalo.
 • 00:10:54 Tady na zámku
  musí prostory upravit tak,
 • 00:10:56 aby v nich byla
  stálá teplota a vlhkost,
 • 00:10:59 aby se plátna nezničila.
 • 00:11:00 Pražský magistrát chce mezitím
  najít vhodné prostory,
 • 00:11:03 kde Slovanskou epopej
  vystaví natrvalo.
 • 00:11:14 Poslední představení
  ve Státní opeře v červenci 2016,
 • 00:11:17 Pucciniho Turandot.
 • 00:11:19 Pak se budova uzavírá.
 • 00:11:21 -Pevně věřím, že za 27 měsíců,
  v květnu 2019,
 • 00:11:25 bude Státní opera v plném lesku
  otevřena veřejnosti.
 • 00:11:29 -Trvá to déle.
 • 00:11:30 Největší bolestí staré budovy
  jsou rozvody,
 • 00:11:33 elektroinstalace, topení i odpady.
 • 00:11:35 Problémem je taky vlhkost.
 • 00:11:37 A jeviště je téměř
  v havarijním stavu.
 • 00:11:41 -Když děláte
  takovou velkou rekonstrukci,
 • 00:11:44 tak nemá cenu nechávat zařízení,
  které je staré desítky let,
 • 00:11:47 protože hrozí, že ho budete
  za dalších 10, 20 let měnit.
 • 00:11:50 -Rekonstrukcí prochází
  i skleněná fasáda
 • 00:11:52 a přilehlé provozní budovy.
 • 00:11:54 Renovují se baletní zkušebny
  i hudební sály.
 • 00:11:56 Interiér potřebuje
  restaurátorské práce.
 • 00:11:59 Jedním z největších zásahů
  je hloubení jámy
 • 00:12:02 pro novou technologii,
  nejmodernější točnu v Evropě.
 • 00:12:05 Právě to stavbu prodlužuje
  a prodražuje.
 • 00:12:08 Celková cena,
  miliarda a 300 milionů,
 • 00:12:10 skoro o třetinu víc
  než původní plán.
 • 00:12:14 -My jsme prokopávali
  6,5 metru do skalního terénu,
 • 00:12:18 abychom udělali prostor.
 • 00:12:19 -Rekonstrukce vrací Státní opeře
  vzhled z roku 1888.
 • 00:12:23 Staré vinylové tapety
  na stěnách lóží
 • 00:12:25 nahrazují textilní.
 • 00:12:27 Scéna má nové úsporné
  diodové osvětlení.
 • 00:12:30 Do hlediště přibyla nová křesla.
  Je jich dohromady 1130.
 • 00:12:33 Jednou z posledních instalací
  je zavěšení opony.
 • 00:12:35 Scénograf Martin Černý
  ji maloval v dílně
 • 00:12:38 Národního divadla
  víc než 1000 hodin.
 • 00:12:41 -Ten výjev má zobrazovat básníka,
  který se rozhlíží po světě
 • 00:12:45 a nechává se inspirovat
  lidskými ctnostmi a neřestmi.
 • 00:12:48 -Opona je kopií originálu
  od malíře Eduarda Veitha.
 • 00:12:51 Původní se ale
  po druhé světové válce
 • 00:12:53 záhadně ztratila,
  a tak výtvarníkovi
 • 00:12:55 musela pro inspiraci stačit
  její jediná dochovaná
 • 00:12:58 černobílá fotografie.
 • 00:13:01 Nové německé divadlo
  otevřela Wagnerova opera
 • 00:13:04 Mistři pěvci norimberští.
 • 00:13:06 Scéna se tehdy rychle vypracovala
  mezi významné kulturní instituce.
 • 00:13:10 Tehdejší ředitel Angelo Neumann
  dokázal kolem sebe shromáždit
 • 00:13:13 talentované dirigenty
  i operní zpěváky.
 • 00:13:17 -Ten přizval ke spolupráci
  světové hvězdy,
 • 00:13:20 například Enrica Carusa.
 • 00:13:22 Mezi dirigenty
  tady v počátku pohostinsky působil
 • 00:13:26 Gustav Mahler,
  který tady dirigoval
 • 00:13:29 jím upravenou operu Tři pintové.
 • 00:13:32 -Ve 30. letech
  zažívalo Nové německé divadlo
 • 00:13:35 zlatou éru.
 • 00:13:36 Ta skončila v září 1938.
 • 00:13:38 Vývoj politických událostí
  vedl k uzavření divadla.
 • 00:13:42 Než stačil budovu
  československý stát odkoupit,
 • 00:13:45 zabrali ji nacisti.
 • 00:13:47 -Vznikla velká německá opera,
  která ovšem během války
 • 00:13:51 úplně nesloužila k účelům operním,
  sloužila spíš k politickým srazům
 • 00:13:57 a výjimečně se zde konala
  představení.
 • 00:14:03 -Radikální změna přišla po válce.
 • 00:14:05 V květnu 1945
  se divadlo znovu otevřelo.
 • 00:14:09 -V budově někdejšího
  pražského německého divadla
 • 00:14:12 buduje svou scénu
  Divadlo 5. května.
 • 00:14:15 Už svým názvem
  zavazuje se k odpovědnému úkolu
 • 00:14:19 tvořit v duchu revoluce.
 • 00:14:21 -Mladí divadelníci
  včetně režiséra Václava Kašíka
 • 00:14:24 přišli s poměrně odvážným
  programem.
 • 00:14:27 -Takové zajímavé představení,
  které tady odehráli,
 • 00:14:31 byli Braniboři v Čechách,
  které se hrálo na půdorysu
 • 00:14:35 hákového kříže,
  bylo to novátorské, bylo to jiné,
 • 00:14:40 než se třeba hráli Braniboři
  v Národním divadle.
 • 00:14:43 -Jen pár týdnů
  před nástupem komunistů k moci
 • 00:14:46 se tu konal vůbec první
  ples v opeře.
 • 00:14:49 A na téměř 50 let taky poslední.
 • 00:14:52 -Zvláště ceny vstupné
  značně předběhly dobu,
 • 00:14:55 našeho kameramana
  tam pustili zadarmo,
 • 00:14:58 tak se podívejte,
  jak takový ples vypadá.
 • 00:15:02 -A teď se na průčelí
  zrekonstruované budovy
 • 00:15:05 vrací po víc než 70 letech
  němečtí umělci
 • 00:15:08 Schiller, Goethe a Mozart.
 • 00:15:10 Tedy jejich busty.
 • 00:15:12 Z průčelí budovy
  byly po válce odstraněny.
 • 00:15:15 Teď znovu připomínají,
  kdo budovu před 132 lety postavil.
 • 00:15:24 Tváře lidí dneška a těch,
  kteří žili před dvěma staletími.
 • 00:15:28 Zajímavé portréty napříč styly
  i rozdílnými epochami
 • 00:15:32 ukazuje výstava spolku Mánes
  na Pražském hradě.
 • 00:15:35 S dámou v klobouku
  se může jednat jen v rukavičkách.
 • 00:15:39 Na zeď se dostala jako poslední.
 • 00:15:42 Komu patří tvář tajemné dámy,
  se už asi nikdy nikdo nedozví.
 • 00:15:46 Podle mnoha odhadů
  se však jedná o slavnou herečku
 • 00:15:49 Saru Bernhardtovou,
  se kterou se autor obrazu,
 • 00:15:53 Vojtěch Hynais, nejspíš znal.
 • 00:15:55 ZPĚV
 • 00:15:58 Jedno téma, více obrazů.
 • 00:16:00 Ženy se zahalenými vlasy
  inspirovaly malíře
 • 00:16:03 v různých dekádách.
 • 00:16:07 -Hynaisova Dáma v klobouku
  je vrcholné salónní dílo.
 • 00:16:10 Vedle toho dílo Antonína Procházky
  je specifickou formou
 • 00:16:14 českého kubismu
  a je to jenom 40 let.
 • 00:16:18 -Největší prostor konírny
  je věnován kubistickým dílům
 • 00:16:22 Emila Filly
  a autoportrétům Václava Špály.
 • 00:16:24 Nechybí ani obraz
  z jeho modrého období.
 • 00:16:28 -Koncem první republiky
  psali v novinách,
 • 00:16:31 že není modrá barva,
  protože ji všechnu skoupil
 • 00:16:36 malíř Václav Špála.
 • 00:16:38 -Výstavu otvírají
  díla Josefa Mánesa,
 • 00:16:41 od jehož narození uplyne 200 let.
 • 00:16:43 Některá z děl prozradí
  o malíři i to,
 • 00:16:46 že byl znalcem květomluvy.
 • 00:16:48 -V tomto portrétu baronky z Dobrše
  je krásně vidět
 • 00:16:52 jeho detail obrazu s břečťanem,
  který je symbolem věrnosti.
 • 00:16:56 -Generace Národního divadla,
  autoři inspirováni
 • 00:16:59 francouzskými vlivy, solitéři,
  díla příznivců surrealismu
 • 00:17:03 nebo i těch,
  kteří tvořili v době války.
 • 00:17:06 Kde končí tedy těch 200 let?
  Když to je 200 let portrétu?
 • 00:17:10 -Doufám, že nekončí,
  ale v naší výstavě
 • 00:17:13 ji ukončujeme
  dílem mladých autorů současných.
 • 00:17:16 -Nejmladší z děl
  je dokonce z letošního roku.
 • 00:17:19 Portrét ve druhém tisíciletí
  se už často podobá fotografii.
 • 00:17:28 Na konci 60. let
  spolu napsali filmový scénář,
 • 00:17:32 který ale zůstal nerealizovaný.
 • 00:17:34 Neznámé dílo Václava Havla
  a režiséra Jana Němce
 • 00:17:37 teď zdramatizovali v Divadle ABC.
 • 00:17:40 -Nezlobte se,
  ale zbytečně se namáháte!
 • 00:17:42 Mám svoje zásady!
 • 00:17:44 -Svérázný a sebevědomý
  kardiochirurg z východní Evropy,
 • 00:17:47 Doktor B, je natolik úspěšný
  v transplantaci srdce,
 • 00:17:51 že dostane šanci
  vycestovat do Ameriky
 • 00:17:53 a splnit si svůj sen.
 • 00:17:55 -Má to v sobě
  konspirativní teorie o tom,
 • 00:18:00 jak světu vládne
  vrstva nejbohatších mafiánů.
 • 00:18:03 Ale myslím,
  že se u toho i dost bavili,
 • 00:18:06 že to nebylo myšleno
  zas tak vážně.
 • 00:18:10 -Ten doktor přijede do Ameriky
  a je takový nervózní z toho,
 • 00:18:13 co se děje okolo něj
  a já jsem taky takový nervóza
 • 00:18:16 v reálu, takže se můžu vyřádit
  aspoň sám za sebe.
 • 00:18:19 -Politická gangsterka
  o ctižádostivých lidech,
 • 00:18:22 kteří nakonec dopadnou špatně,
  se nikdy nenatočila.
 • 00:18:25 I když o ni americký producent
  na konci 60. let zájem měl.
 • 00:18:28 Jenže přišla normalizace.
 • 00:18:32 -Je to z dnešního pohledu
  taková nostalgická věc.
 • 00:18:35 Je to takový pokus obou pánů
  o malé české sci-fi.
 • 00:18:39 -Václav Havel a Jan Němec
  dopsali filmový scénář
 • 00:18:42 přesně před 50 lety.
 • 00:18:44 V Divadle ABC ho převedli do hry
  i k 30. výročí
 • 00:18:47 sametové revoluce.
 • 00:18:49 -Dáme to ještě naposled celý!
 • 00:18:51 -Režisér David Czesany
  se s Václavem Havlem potkal
 • 00:18:54 právě během revolučních dní
  listopadu 1989.
 • 00:18:57 Jako student 1. ročníku DAMU
  nechyběl na demonstracích.
 • 00:19:00 -Účastnil jsem se demonstrace
  17. listopadu,
 • 00:19:03 byl jsem pak cenný
  revoluční artikl,
 • 00:19:06 protože jsem byl zmlácený student
  z Národní třídy,
 • 00:19:09 takže jsem pak hodně jezdil
  po menších městech vyprávět,
 • 00:19:12 co se na té Národní třídě stalo.
 • 00:19:15 -Režisér Jan Němec byl v té době
  v emigraci v Americe.
 • 00:19:18 Do Československa se vrátil
  o pár týdnů později,
 • 00:19:21 v prosinci 1989.
 • 00:19:23 Za normalizace zakázaný autor
  tady začal opět točit.
 • 00:19:26 -Janu Němcovi...
 • 00:19:28 -A právě od Václava Havla
  dostal v roce 2002
 • 00:19:31 medaili Za zásluhy.
 • 00:19:33 Před pěti lety ji ale vrátil
  na protest proti výběru osobností
 • 00:19:36 vyznamenaných
  prezidentem Milošem Zemanem.
 • 00:19:44 Na Pankráci, na malém vršíčku,
  stojí staré stromořadí,
 • 00:19:48 tuto Hašlerovu písničku zná každý.
 • 00:19:50 Ne každý ale ví,
  že Na Pankráci kromě stromořadí
 • 00:19:53 stávala řada vyhlášených hospod,
  které doslova zmizely
 • 00:19:57 z povrchu zemského.
 • 00:20:00 -Od Táborské brány od Vyšehradu
  až k ulici Hvězdově
 • 00:20:04 bylo celkem po pravé straně
  deset hospod, restaurací,
 • 00:20:08 a po levé straně šest.
 • 00:20:10 -Naše první zastávka,
  park Na Topolce,
 • 00:20:13 kde byla kdysi vyhlášená tančírna
  Na Slepičárně.
 • 00:20:16 Název získala díky původnímu
  podnikatelskému záměru
 • 00:20:19 Ferdinanda Welindera,
  který chtěl v těchto místech
 • 00:20:22 vybudovat drůbežárnu.
 • 00:20:24 Místní vojenská posádka
  na Vyšehradě však byla
 • 00:20:27 jiného názoru
  a chov slepic mu nepovolila.
 • 00:20:29 A tak postavil hospodu.
 • 00:20:33 -Před první světovou válkou
  zde byl jenom takový stan,
 • 00:20:36 a to sezení
  bylo pod širou oblohou.
 • 00:20:39 Potom postupně,
  jak vylepšoval ty prostory,
 • 00:20:42 vybudoval takové sezení
  v takových prosklených boxech,
 • 00:20:46 které byly do tvaru U.
 • 00:20:48 Dále pokračovaly
  dva taneční altány,
 • 00:20:52 takže já předpokládám,
  že se tady najednou
 • 00:20:56 dokázalo bavit přes 100 lidí.
 • 00:20:59 -A Slepičárna
  byla za první republiky
 • 00:21:02 skutečně vyhledávaným místem.
 • 00:21:04 -Moji prarodiče a rodiče
  žili v nuselském údolí,
 • 00:21:07 měli to tady kousek a o víkendech
  se tu pořádaly taneční zábavy,
 • 00:21:12 kde se zúčastňovaly
  i tehdejší hvězdy
 • 00:21:16 divadelní a filmové,
  takže sem chodili
 • 00:21:21 například Jára Kohout
  nebo Ferenc Futurista,
 • 00:21:25 a samozřejmě živá muzika.
 • 00:21:27 ZPĚV:Líto je mi to
  a nedá mi to spát,
 • 00:21:30 že se tomu můžeš ještě smát.
 • 00:21:33 -Obsluha měla k dispozici
  tento rohový dům
 • 00:21:37 a to bylo takové zázemí
  pro restauraci,
 • 00:21:40 odtud obsluha nosila pivo.
 • 00:21:43 -Dnes budova Na Topolce 1
  patří Jedličkovu ústavu,
 • 00:21:46 který ji využívá
  jako domov mládeže.
 • 00:21:49 V parku na místě
  bývalého tanečního parketu
 • 00:21:52 stojí altán, který má připomínat
  tehdejší bohatý kulturní život.
 • 00:21:55 Další zajímavou hospodou
  v této části Pankráce,
 • 00:21:59 která jako jediná stojí dodnes,
  je restaurace U Smrťáka.
 • 00:22:03 Po původní čtyřce
  už tu sice není ani památky,
 • 00:22:06 ale název si hrdě nese
  už více než 50 let.
 • 00:22:09 Kousek od ní stávala
  hospoda U Horymíra,
 • 00:22:12 kam se prý chodilo na suché buřty.
 • 00:22:15 -Ty visely na klice u okna,
  byl to celý věnec takový.
 • 00:22:19 -A k této putyce
  se pojí ještě jedna zajímavost.
 • 00:22:22 -Dole ve sklepě měl sklepní byt
  pan Blažek,
 • 00:22:27 on ve svém bytě se svojí,
  dnes by se řeklo partnerkou,
 • 00:22:31 to byla Polka, tak oni nakládali
  zeleninu, rybičky a malé cibulky,
 • 00:22:38 okurky a pak to chodil prodávat
  po hospodách v upraveném koši,
 • 00:22:45 a to nosil na sobě zavěšené.
 • 00:22:48 -Pít se chodilo
  i do vedlejší vinárny,
 • 00:22:51 které prý neřekl nikdo jinak
  než Kořárna.
 • 00:22:54 V oblibě ji ale měly
  i místní hospodyňky,
 • 00:22:57 od plotny si sem během dne
  odskočily pro rum do pečiva.
 • 00:23:00 Směrem k Pražskému povstání
  pak byly ještě hospody U Šmejkalů,
 • 00:23:03 U Bílého lva a U Kotyšanů.
 • 00:23:06 -To byla taková
  rohová zahradní restaurace.
 • 00:23:09 Já jenom vím, že byla velká,
  snad se říkalo,
 • 00:23:12 že měla být i zájezdní.
 • 00:23:14 -Také po levé straně ulice
  Na Pankráci byly oblíbené lokály.
 • 00:23:18 Hospoda U Attlů zanikla
  během náletu 14. února 1945.
 • 00:23:21 Tehdy dopadly bomby na tři domy.
 • 00:23:24 V důsledku stavby metra
  pak v 70. letech
 • 00:23:27 zmizely další dva hostince.
 • 00:23:29 -To byla hospoda Na Krétě,
  ale nebyla moc navštěvovaná.
 • 00:23:33 A o dva domy dál,
  tak tam byla restaurace U Najmanů.
 • 00:23:38 Tam byl i kulečník.
 • 00:23:40 Takže tam chodili takoví páni,
  oblečení opravdu v obleku,
 • 00:23:44 a to jsem obdivovala,
  že měli hodinky
 • 00:23:48 protažené skrz dírku u vesty.
 • 00:23:52 A u těch Najmanů
  tam měli štamgasti
 • 00:23:56 takovéhle porcelánové
  vlastní korbílky na pivo.
 • 00:24:02 Nikde jinde jsem to neviděla.
 • 00:24:05 Výborně tam vařili,
  a to vařila paní Najmanová
 • 00:24:09 to byla taková dáma.
 • 00:24:11 Vždycky zástěrku a vždycky
  Venoušku sem, Venoušku tam.
 • 00:24:14 -A nesmíme zapomenout
  ani na hospodu U Špringrů
 • 00:24:17 a Baráčnickou rychtu.
 • 00:24:20 -Všichni říkali
  ?jdeme do baráčku?,
 • 00:24:22 tam chodil můj dědeček.
 • 00:24:24 Když se tam přišlo,
  tak od stropu visel provaz
 • 00:24:29 spletený různobarevně,
  už ty barvy byly dost zašlé.
 • 00:24:33 Na konci byla velká rukavice
  jako ruka vycpaná
 • 00:24:38 a nad ní byl takový střapec
  a rolnička.
 • 00:24:41 A kdokoliv z hostů přišel,
  tak potřásl tou rukavicí
 • 00:24:46 a už nemusel podávat ruku
  ostatním.
 • 00:24:49 -Pankrác se zapsala do historie
  také svým autobusovým nádražím,
 • 00:24:53 historicky prvním nádražím
  tohoto typu v Praze.
 • 00:24:56 Denně jím prošlo
  až 11 000 cestujících,
 • 00:24:59 kteří si čekání na svůj spoj
  krátili pobytem
 • 00:25:02 v hospodě U Tří schůdků,
  tu už tu dnes také nenajdeme.
 • 00:25:05 Ale vydejme se ulicí Na Pankráci
  ke stanici metra Budějovická.
 • 00:25:09 Také tady byly ještě v 60. letech
  hojně navštěvované lokály.
 • 00:25:13 V těchto místech byla točna
  tramvajové linky číslo 3.
 • 00:25:16 V její těsné blízkosti
  byla hospoda Na Smyčce,
 • 00:25:19 která si zahrála
  i ve filmu Tam na konečné.
 • 00:25:22 ZPĚV:A jé, kuchařka zajíčka
  obrací, dělá si z něho legraci.
 • 00:25:29 -Vystupuje někdo Na Smyčce,
  prosím?
 • 00:25:33 -Rok v životě obyvatel
  předměstského činžáku,
 • 00:25:37 jejich obyčejné
  i neobyčejné příběhy
 • 00:25:39 natočili podle povídky
  Ludvíka Aškenazyho
 • 00:25:42 režiséři Ján Kadár a Elmar Klos.
 • 00:25:47 Dnešní METROPOLE končí.
 • 00:25:48 Příště se mimo jiné
  s historikem Petrem Blažkem
 • 00:25:52 vypravíme po pražských stopách
  Jana Palacha.
 • 00:25:54 Na shledanou za týden.
 • 00:25:56 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2020