iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 10. 2018
12:00 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
9376
zhlédnutí

Z metropole

Vinice — Rekonstrukce vchodu do metra — Festival světla — Oceněná rotunda — Marie José Růžičková — Architekt roku — Vodárenská věž — Rekonstrukce Čapkovy vily — Divadlo Masaryk-Čapek — Archeologické nálezy v Jinonicích

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Z metropole

 • 00:00:01 Z METROPOLE
 • 00:00:17 -Procházka pražskými vinicemi
  od Hradu po Vyšehrad.
 • 00:00:20 Kdysi dala přednost
  ušmudlanému Československu
 • 00:00:24 před přepychem v Monaku,
  malířka Marie-José Růžičková.
 • 00:00:27 Unikátní archeologické nálezy
  v Jinonicích,
 • 00:00:29 hned dva středověké mosty.
 • 00:00:31 Je tady nejnovější várka
  pražských zpráv a zajímavostí.
 • 00:00:34 Vítám vás u pravidelného
  reportážního magazínu Z METROPOLE.
 • 00:00:40 Vinné hrozny
  zrající na slunných svazích
 • 00:00:43 podél Vltavy, pohled,
  který stovky let
 • 00:00:46 k Praze neodmyslitelně patřil.
 • 00:00:48 A dodnes je jím území
  14 vinohradů,
 • 00:00:51 především v Troji,
  u Pražského hradu
 • 00:00:53 a v okolí Vyšehradu.
 • 00:00:56 Navazují na tradici,
  které sahá až do 10. století.
 • 00:00:59 Zlatou éru vína v Praze
  přinesl Karel IV.,
 • 00:01:02 který přikázal vysázet révu
  v okruhu tří mil
 • 00:01:05 za pražskými hradbami.
 • 00:01:07 V následujících staletích
  patřilo vinohradnictví
 • 00:01:10 mezi Pražany k dobrému tónu
  a většina produkce
 • 00:01:13 se taky přímo v Praze vypila.
 • 00:01:15 -Každý i řemeslnický mistr
  nebo kdo v Praze něco znamenal,
 • 00:01:20 chtěl alespoň kousek vinice
  mít pronajato.
 • 00:01:23 -Řádky révy byly nejen
  na území dnešních Vinohrad,
 • 00:01:26 ale taky třeba Strašnic,
  Malé Strany nebo Smíchova.
 • 00:01:30 Většina z nich ale nepřežila
  třicetiletou válku
 • 00:01:33 a do konce 18. století
  réva z Prahy skoro vymizela.
 • 00:01:36 A jen na několika místech
  se dochovala dodnes.
 • 00:01:39 Přímo v srdci metropole,
  pod Pražským hradem
 • 00:01:42 u Starých zámeckých schodů,
  je Svatováclavská vinice.
 • 00:01:45 Podle legendy ji před 11 staletími
  založil světec, jehož jméno nese.
 • 00:01:49 I historici potvrzují,
  že vinice v okolí Pražského hradu
 • 00:01:53 byly už v 10. století.
 • 00:01:57 -Svědčí asi i o tom,
  že byla dobře zvolená, to,
 • 00:02:01 že tady ta réva
  dozrává poměrně rychle.
 • 00:02:04 V Čechách je známá oblast
  Mělnicka, Litoměřicka
 • 00:02:07 a my jsme vždycky
  o nějakých 14 dní dřív.
 • 00:02:10 -Většina plochy
  je osázená Ryzlinkem rýnským
 • 00:02:12 a Rulandským modrým.
 • 00:02:14 Tyto keře vysázeli
  na tehdy zpustlém vinohradě
 • 00:02:16 současní provozovatelé
  před 10 lety
 • 00:02:19 a místo taky poprvé
  zpřístupnili veřejnosti.
 • 00:02:22 Na svatého Václava
  tu navíc pořádají
 • 00:02:24 tradičně vinobraní.
 • 00:02:25 -Zachovala se tady
  neporušená příroda.
 • 00:02:28 Po celou dobu těch deseti století
  až dodnes tady vinná réva rostla.
 • 00:02:33 To, že se tu udržela,
  je malý zázrak.
 • 00:02:37 -Největší vinicí v Praze
  je Salabka, má 4,5 hektaru.
 • 00:02:41 Její jádro pochází z roku 1955
  stejně jako tyhle
 • 00:02:45 nejstarší keře
  Rýnského ryzlinku v Čechách.
 • 00:02:49 -To, že je ten ryzlink
  z roku 1955,
 • 00:02:53 nám potvrzuje dopis,
  který jsme našli zazděný v lahvi,
 • 00:02:58 když probíhala
  rekonstrukce areálu.
 • 00:03:02 -Vinohrady byly v těchto místech
  prokazatelně
 • 00:03:05 ale už před 800 lety.
 • 00:03:07 Vinné révě tady prospívají
  mikroklimatické podmínky
 • 00:03:10 ovlivněné blízkostí Vltavy.
 • 00:03:14 -Se tady střídají teplé dny
  a chladné noci.
 • 00:03:17 Je tady hlinitopísčité podloží
  z části tvořené i břidlicí,
 • 00:03:20 a to ovlivňuje právě
  i výslednou chuť.
 • 00:03:24 -Celkem se tu pěstuje 15 odrůd.
 • 00:03:27 Vlastní hrozny si vinice Salabka
  sama zpracovává,
 • 00:03:30 částečně dokonce
  v dubových sudech.
 • 00:03:33 Většina lahví je určená
  pro restauraci přímo v areálu.
 • 00:03:36 -Okrajově barikujeme bílá vína,
  co se týče červených vín,
 • 00:03:41 tak ta projdou prakticky všechny
  přes dřevo.
 • 00:03:44 -S pěstováním vinné révy
  byly po staletí spojené taky
 • 00:03:48 svahy Vyšehradu,
  správa kulturní památky
 • 00:03:50 se rozhodla tuto tradici
  alespoň částečně obnovit.
 • 00:03:53 Vinice na Vyšehradě
  zachycuje už Sadelerova rytina
 • 00:03:56 z roku 1606.
 • 00:03:58 Tehdy pokrývaly i část Podolí,
  mimo jiné i oblast
 • 00:04:01 dnešní podolské porodnice.
 • 00:04:03 Ta tu jako připomínku
  někdejšího rozsáhlého vinohradu
 • 00:04:06 několik řádků před šesti lety
  znovu vysázela.
 • 00:04:09 Další vinice jsou na hradbách.
 • 00:04:13 -Vraceli jsme je na Vyšehrad
  v roce 2006.
 • 00:04:16 O tom, jestli jsou přesně
  ve stejném místě, kde bývaly,
 • 00:04:19 je trochu pochybnost.
 • 00:04:20 -Ze třech malých vinohradů
  vzniká jen něco
 • 00:04:23 přes 200 lahví vína.
 • 00:04:25 -Děláme jednak bílé couvé,
  to děláme z bianky a z festivalu,
 • 00:04:27 a pak děláme Marlenku
  jako samostatnou odrůdovou.
 • 00:04:30 -Poněkud stranou
  od jiných pražských vinic
 • 00:04:33 je Máchalka,
  nachází se na Proseku.
 • 00:04:35 Pečuje o ni
  Vinařské družstvo Svatý Václav.
 • 00:04:38 Vinice tu bývaly
  od počátku 12. století.
 • 00:04:40 Členové družstva
  je začali obnovovat v roce 1996
 • 00:04:43 a první víno
  ochutnali v roce 2000.
 • 00:04:46 Snažili se zachovat
  původní skladbu odrůd.
 • 00:04:49 -Rýňák, ten má svoji
  typickou vůni, chuť.
 • 00:04:55 A je to podložím,
  tady je to na opukách,
 • 00:04:58 fility, buližníky, písky.
 • 00:05:01 -O révu se tu starají
  členové družstva spolu s místními,
 • 00:05:05 kteří si jednotlivé řádky
  pronajímají,
 • 00:05:07 vinice je tak od začátku
  i místem setkávání.
 • 00:05:10 -Bylo to takové anonymní,
  nové sídliště, lidi se neznali,
 • 00:05:14 a dala jsem tomu možnost,
  že to měli i jako relaxaci.
 • 00:05:18 -Stejně jako předešlé vinice
  i Máchalku můžou lidé navštívit
 • 00:05:22 a víno z pražských svahů
  ochutnat přímo v místě,
 • 00:05:25 kde vzniká.
 • 00:05:31 Kvůli opravám je od úterý uzavřen
  vstup do metra z Karlova náměstí.
 • 00:05:36 Cestující musí používat vestibul
  z Palackého náměstí.
 • 00:05:38 Kromě výměny eskalátorů
  a osvětlení
 • 00:05:41 se zrekonstruují
  taky elektrické rozvody.
 • 00:05:43 Znovu by se měl vchod do stanice
  otevřít v srpnu příštího roku.
 • 00:05:50 Světelná vlna,
  která prostupuje celou
 • 00:05:53 prosklenou
  administrativní budovou.
 • 00:05:56 Jedna z novinek letošního
  Signal festivalu.
 • 00:05:59 A taky způsob,
  jak do hry světel a stínů
 • 00:06:02 zapojit nejen historické budovy.
 • 00:06:05 -My jsme kdysi začínali
  s těmi starými budovami
 • 00:06:09 a dělali jsme projekční mapping.
 • 00:06:11 A teď jsme trochu přeřadili
  do jiného segmentu,
 • 00:06:14 že se zaobíráme
  přímo tím světlem jako takovým.
 • 00:06:17 -Tato instalace reaguje na to,
  že jsme chtěli
 • 00:06:22 nějak zajímavě pracovat
  s charakterem čtvrti Karlín,
 • 00:06:25 jak ho vnímáme dnes.
 • 00:06:27 Kdy je to jedna
  z nejrychleji rostoucích čtvrtí
 • 00:06:30 v Praze a začíná pro ni být
  poměrně signifikantní
 • 00:06:33 nová architektura.
 • 00:06:35 -Tohle není výhled
  z okénka letadla,
 • 00:06:37 ale dvorana Clam-Gallasova paláce.
 • 00:06:40 Nebe na zemi snesl Richard Loskot.
 • 00:06:42 Umělé mraky
  spolu se světelnými výboji
 • 00:06:45 připomínají dokonalou bouři.
 • 00:06:49 -Je to pěna,
  je takzvaně extra suchá.
 • 00:06:52 Dělá takové větší bubliny
  a používají ji filmaři,
 • 00:06:55 takže je to speciální efekt.
 • 00:06:57 A dokáže se udržet
  až v pětimetrové výšce
 • 00:06:59 sama o sobě.
 • 00:07:02 -Poprvé má festival společné téma,
  Next One Hundred.
 • 00:07:06 A jak by mohlo umění
  vypadat za sto let,
 • 00:07:09 ukazuje studio _STROY
  vedle budovy Sokola.
 • 00:07:13 Nasprejovaný, tedy statický dravec
  tady ožívá pomocí videomappingu.
 • 00:07:17 -Myslím si, že za sto let
  bude ta technologie tak levná,
 • 00:07:24 že třeba může být graffiti
  složené nejen z malby,
 • 00:07:27 ale i z dalších věcí,
  třeba právě projekce a podobně.
 • 00:07:31 -I Signal festival tak reaguje
  na blížící se oslavy republiky.
 • 00:07:34 Místo do minulosti
  se ale dívá do budoucnosti.
 • 00:07:44 Matematicko-fyzikální fakulta
  Univerzity Karlovy
 • 00:07:47 oslavila svůj velký úspěch,
  a to překvapivě
 • 00:07:50 v úplně jiném oboru.
 • 00:07:51 Cenu Evropské unie
  pro kulturní dědictví
 • 00:07:54 získala za záchranu
  pozůstatků rotundy,
 • 00:07:56 na kterou se přišlo náhodou
  při opravě budovy
 • 00:07:59 na Malostranském náměstí.
 • 00:08:01 Úspěch, který nevzešel
  z fyzikálních pokusů
 • 00:08:04 nebo matematických výpočtů.
 • 00:08:06 Ale ze snahy uchovat
  dávnou historii.
 • 00:08:26 Pozůstatky stavby
  z konce 11. století
 • 00:08:29 objevili dělníci při rekonstrukci
  v roce 2004 náhodou,
 • 00:08:32 a to tady, v budově
  Matematicko-fyzikální fakulty
 • 00:08:36 na Malostranském náměstí.
 • 00:08:38 -Tady si můžete povšimnout
  půdorysu přízemního patra,
 • 00:08:42 kde je jednak vidět obvod
  původního svatováclavského kostela
 • 00:08:46 i prostor,
  který zde byl objeven v roce 2004,
 • 00:08:50 respektive zde byly objeveny
  pozůstatky svatováclavské rotundy.
 • 00:08:54 Tento prostor byl zasypán
  a původně jsme tady
 • 00:08:57 v rámci rekonstrukce naší budovy
  plánovali, že zde bude vytvořen
 • 00:09:00 buď sklad nebo serverovna.
 • 00:09:02 -Na znovuobnovení
  čekala skoro 400 let.
 • 00:09:05 Rekonstrukce
  a pak její zpřístupnění veřejnosti
 • 00:09:08 trvalo dalších 12.
 • 00:09:09 Podařilo se to díky penězům
  z Norských fondů a veřejné sbírky.
 • 00:09:12 -Zde se jedná o unikátní dlažbu
  z 11. století,
 • 00:09:16 původní románskou dlažbu,
  která v rotundě byla,
 • 00:09:19 a zachovalo se pouze 5 %,
  ale v rámci projektu
 • 00:09:23 jsme připravili i repliku podlahy,
  takhle pravděpodobně
 • 00:09:27 dlažba v 11. století vypadala.
 • 00:09:36 -Když už se nějakým řízením osudu
  stalo, že nám takhle
 • 00:09:39 spadla do klína
  takováto vzácná věc,
 • 00:09:42 tak se o ni snažíme starat,
  jak nejlépe dokážeme.
 • 00:09:45 -Rotundu fakulta
  zpřístupňuje veřejnosti
 • 00:09:47 jen ve výjimečných příležitostech,
  zpravidla třikrát do roka.
 • 00:09:54 Dáma s krásným českým jménem
  Marie Růžičková
 • 00:09:57 se narodila 11. 11. 1943
  v přepychovém Monaku.
 • 00:10:01 Tehdy nemohla tušit,
  kam ji osud
 • 00:10:04 o 40 let později zavede.
 • 00:10:06 Její útěky z monackého luxusu
  začaly už v roce 1964,
 • 00:10:10 kdy si koupila kufr
  a odjela na sedm let
 • 00:10:13 za italským malířem do Florencie.
 • 00:10:16 Do Monaka
  se pak na 10 let vrátila,
 • 00:10:18 než přišlo osudové setkání.
 • 00:10:20 Psal se rok 1980
  a český jazzman Karel Růžička
 • 00:10:24 obeslal mezinárodní
  kompoziční soutěž v Monaku
 • 00:10:27 třemi svými díly.
 • 00:10:29 Se všemi uspěl
  a napřesrok už byl členem poroty.
 • 00:10:32 Pro jazzovou soutěž
  tehdy pracovala
 • 00:10:34 i tehdy ještě Marie José.
 • 00:10:37 -Ten ředitel říkal:
  "Pojď, uvaříš kafe."
 • 00:10:40 Pak jsme pili kafe,
  popovídali jsme.
 • 00:10:44 A pak říkal: "Já už jdu, ahoj,"
  A dal mi pusu.
 • 00:10:47 A ten kluk říkal: "Me too."
  A dal mi pusu tady.
 • 00:10:54 A já jsem myslela, že umřu.
 • 00:10:57 -Takhle to bylo.
 • 00:11:04 -Takhle, ano.
  -Takhle to bylo.
 • 00:11:07 -Láska na první pohled
  není v tomto případě žádné klišé,
 • 00:11:10 už o dva roky později se Marie,
  teď už Růžičková,
 • 00:11:13 stěhovala natrvalo do Prahy,
  do ušmudlaného
 • 00:11:16 komunistického Československa.
 • 00:11:19 -Já jsem to věděla,
  jak to je tady,
 • 00:11:22 už jsem četla všechny knihy,
  které tady byly zakázané,
 • 00:11:27 viděla jsem také filmy
  a říkala jsem, že je mi to jedno.
 • 00:11:32 První slova,
  která jsme se naučila, byla:
 • 00:11:36 nemáme, už nemáme, ještě nemáme.
 • 00:11:43 A když jsem chtěla koupit,
  říkala jsem: "Náhodou nemáte?"
 • 00:11:47 Jednou ročně jsme jeli do Monaka
  a tam jsem si koupila všechno.
 • 00:11:53 I olivový olej,
  který tady neexistoval.
 • 00:11:57 -Z Mariina rozhodnutí
  žít za železnou oponou
 • 00:12:00 nebyli pochopitelně nadšeni
  její rodiče.
 • 00:12:02 A tatínek v sobě nezapřel
  policejního inspektora.
 • 00:12:06 -Můj otec měl opravdu strach
  a nevím, jestli to mám říci,
 • 00:12:11 napsal na konzulární oddělení
  tady v Praze a říkal:
 • 00:12:15 "Moje dcera si chce vzít
  jednoho člověka.
 • 00:12:19 Můžete mi něco říct?"
 • 00:12:22 A oni říkali:
  "Víme, že to je skvělý muzikant."
 • 00:12:39 -My jsme říkali,
  že tady se hraje jazz
 • 00:12:42 a venku zuří socialismus.
 • 00:12:44 To byl oblíbený slogan
  a skutečně se tady scházeli lidé,
 • 00:12:48 kteří buď jazz hráli
  nebo jazz měli rádi.
 • 00:12:53 A každopádně tady
  vždycky člověk pookřál.
 • 00:12:58 -Společně s Karlem Růžičkou
  pak vymetli kdejaký jazzklub
 • 00:13:02 a Marie se tu nikdy nenudila.
 • 00:13:04 Jazz milovala
  a k tomu svoje malování.
 • 00:13:06 -Vždycky, když Karel někde hrál,
  já jsem ho doprovodila autem
 • 00:13:11 a malovala jsem,
  protože to byla pro mě inspirace.
 • 00:13:15 Hlavně maluji v jazzklubu.
 • 00:13:19 -Tak vznikly desítky,
  ba stovky obrázků a maleb
 • 00:13:22 s jazzovou tématikou,
  ale nejen s ní.
 • 00:13:25 Marie brzy objevila
  starodávné protosinajské písmo,
 • 00:13:28 které vychází z obrázků a symbolů
  a začala jím vytvářet
 • 00:13:31 unikátní obrazy.
 • 00:13:33 Například jména lidí.
 • 00:13:36 -Například Petr.
  To znamená, že P, to je pusa.
 • 00:13:43 Tady máš pusu.
 • 00:13:46 E, to je ten človíček.
  T, to bude křížek.
 • 00:13:53 A R, to je profil takhle.
 • 00:13:57 A takhle můžu dělat stokrát
  a bude to stokrát jiné.
 • 00:14:04 -A Marie Růžičková
  nevynechá jedinou příležitost,
 • 00:14:07 kdy může malovat a kreslit.
 • 00:14:09 Neustále má při sobě
  jakousi malířskou krabičku
 • 00:14:13 poslední záchrany.
 • 00:14:15 -Tady jsou tužky mini,
  ale stačí.
 • 00:14:20 Tady jsou barvy,
  to jsme koupili v Polsku.
 • 00:14:25 Tady je vždycky voda.
 • 00:14:29 To je nádherné,
  protože jsou tu všechny barvy.
 • 00:14:36 -Své obrázky teď vystavuje
  v kavárně Čas
 • 00:14:39 v ulici U lužického semináře.
 • 00:14:42 Skoro tolik co jazzklubů
  vystřídali Růžičkovi
 • 00:14:45 adres svých bytů.
 • 00:14:47 Po začátcích v ďáblické garsonce
  to byl byt
 • 00:14:50 na tehdejším
  náměstí Sovětských tankistů,
 • 00:14:52 později se pak Růžičkovi
  přestěhovali na Janáčkovo nábřeží
 • 00:14:56 do krásného prostorného bytu,
  který později vyměnili
 • 00:14:59 za mnohem menší
  a skromnější barrandovskou adresu.
 • 00:15:02 Po rodném Monaku
  se Marii Růžičkové nijak nestýská,
 • 00:15:05 a to přesto,
  že už dva roky žije sama.
 • 00:15:07 -Oni staví veliké věže moderní.
 • 00:15:12 Kde bylo staré pobřeží, rybáři,
  to už neexistuje,
 • 00:15:20 je to nová moderní čtvrť.
 • 00:15:24 A teď už začali dělat nové u moře,
  berou takhle
 • 00:15:30 a budou stavět moderní
  a strašně velkou čtvrť.
 • 00:15:36 Já to nemám ráda,
  necítím se dobře,
 • 00:15:40 cítím se jako cizí.
 • 00:15:42 Tady se cítím dobře
  a zůstanu tady až do smrti.
 • 00:15:46 -Dnes vás ještě mimo jiné
  zavedeme sem,
 • 00:15:49 do areálu Jinonického zámečku.
 • 00:15:51 Archeologům se tu nedávno
  podařily výjimečné nálezy.
 • 00:15:54 Třeba hned dva
  středověké mosty.
 • 00:15:58 Už za chvíli v METROPOLI.
 • 00:16:02 Rekonstrukce vodárenské věže
  a její transformace
 • 00:16:06 na dům dětí a mládeže,
  rodinný dům vytvořený na míru
 • 00:16:09 nebo dřevěné terasy
  paláce Lucerna.
 • 00:16:11 Práce Petra Hájka
  v různých oblastech
 • 00:16:14 současné architektury.
 • 00:16:17 -Jsme v areálu staveb,
  které jsme teď dokončili,
 • 00:16:21 je to takzvaný DOX plus,
  je to rozšíření
 • 00:16:24 současného centra umění
  o prostory, které zde chyběly,
 • 00:16:27 jako je multifunkční sál,
  kde se budou konat akce hudební.
 • 00:16:32 Budova sálu je postavena z betonu,
  ale zvenku je obložena
 • 00:16:38 takovou zvláštní fasádou, měkkou,
  připomíná čalouněnou sedačku.
 • 00:16:44 -Projekty vymýšlí se svým týmem
  na pražském Smíchově.
 • 00:16:47 K vidění tu jsou modely staveb,
  které se už podařilo zrealizovat,
 • 00:16:51 ale i ty úplně nové,
  třeba muzeum lanové dráhy
 • 00:16:54 v Peci pod Sněžkou,
  ke kterému povede
 • 00:16:56 speciální stezka.
 • 00:16:58 -Když jdete po té lávce,
  tak se můžete zastavit
 • 00:17:01 třeba v tom prvním pavilonu,
  kde můžete slyšet
 • 00:17:05 zesílené šumění lesa,
  nebo v tom druhém
 • 00:17:08 je možné slyšet zvuk řeky,
  která teče 4 km v podzemí.
 • 00:17:13 -Přírodou se nechal inspirovat
  už při návrhu
 • 00:17:16 Centra environmentálního vzdělání
  ve Vrchlabí.
 • 00:17:19 Zajímá se ale i o hudbu
  nebo filozofii.
 • 00:17:22 Ke svým projektům
  přistupuje jako k dílům,
 • 00:17:25 která překračují hranice
  jeho oboru.
 • 00:17:27 -Myslím, že architektura
  je spíš umění než technologií.
 • 00:17:31 Technologie se mění,
  ale v architektuře
 • 00:17:34 konečně jako i v umění
  není žádný pokrok,
 • 00:17:37 nedokážeme říct,
  jestli je katedrála
 • 00:17:40 lepší než barokní chrám.
 • 00:17:43 -Prostory, které vybudoval,
  žijí dál vlastním životem
 • 00:17:46 a slouží i jeho možným
  budoucím kolegům.
 • 00:17:49 Tito studenti architektury
  tak na střeše DOX
 • 00:17:52 možná nenajdou pouze odpočinek,
  ale i inspiraci
 • 00:17:54 k vlastním projektům.
 • 00:17:56 Právě rekonstrukce
  vodárenské věže na Letné,
 • 00:17:59 zpracovaná ateliérem
  architekta Petra Hájka,
 • 00:18:02 byla hned dvakrát oceněna
  v soutěži Stavba roku 2018.
 • 00:18:05 Renovace významné
  letenské památky
 • 00:18:07 si odnesla Cenu poroty
  a Cenu předsedy Senátu
 • 00:18:10 Parlamentu ČR.
 • 00:18:12 Porota kladně hodnotila
  stavební detaily 50. a 60. let
 • 00:18:15 i funkční náplň věže,
  která je určena dětem a mládeži.
 • 00:18:25 Vila Karla Čapka
  tady na Vinohradech
 • 00:18:28 stále čeká na rekonstrukci.
 • 00:18:30 Před pěti lety
  ji koupila Praha 10,
 • 00:18:32 už rok a půl je prázdná.
 • 00:18:34 V domě totiž pořád pokračuje
  průzkum.
 • 00:18:36 Na historickém inventáři
  už ale restaurátoři pracují.
 • 00:18:39 Přesně, pečlivě a trpělivě.
 • 00:18:41 41 koberců,
  po kterých před více než 80 lety
 • 00:18:44 chodil Karel Čapek,
  restaurují v Jindřichově Hradci.
 • 00:18:48 Opravit potřebují vyšlapaná místa,
  vydřené okraje
 • 00:18:51 nebo potrhané třásně.
 • 00:18:53 S použitím tradičních materiálů
  a metod tu dokáží
 • 00:18:57 prodloužit životnost koberců
  o několik generací.
 • 00:19:01 -My to takhle stabilizujeme,
  doplníme esteticky
 • 00:19:06 a to může být třeba
  na 100, 200 let.
 • 00:19:10 -V samotném domě
  se zvenku na první pohled
 • 00:19:13 nic neděje.
 • 00:19:14 Všechno zařízení a nábytek
  nechala Praha 10
 • 00:19:17 odvézt už loni v březnu.
 • 00:19:19 To podstatné od té doby
  probíhá uvnitř vily.
 • 00:19:23 -Pokračujeme v dalších
  stavebně-historických
 • 00:19:26 a stavebně-technických průzkumech
  právě proto, že když je prázdná,
 • 00:19:29 tak se nám to lepší dělá.
 • 00:19:31 -Velmi důležitou
  a někdy i rozhodující roli
 • 00:19:33 hrají památkáři,
  bez jejich souhlasu
 • 00:19:36 nemůže vzniknout ani projekt.
 • 00:19:38 Restaurátoři
  teď například zjistili,
 • 00:19:40 že na stěnách je pod malbou
  několik vrstev tapet.
 • 00:19:43 -Tohle jde krásně dolů.
 • 00:19:46 -Tady vidíme zatím jen dvě,
  ale je možné,
 • 00:19:48 že později se ještě objeví
  ta třetí.
 • 00:19:51 -V patře pak budou muset památkáři
  rozluštit záhadu,
 • 00:19:53 kdo a kdy nechal zmenšit dveře,
  které byly v ložnici
 • 00:19:56 Čapkovy ženy Olgy Scheinpflugové.
 • 00:19:58 -Byly původně
  mnohem větší a vyšší.
 • 00:20:01 -Projekt ještě není hotov,
  rozhodnuto ale už je,
 • 00:20:04 v jakém duchu
  bude rekonstrukce probíhat.
 • 00:20:07 Praha 10 chce vilu
  dostat do stavu 30. let,
 • 00:20:09 kdy ji Karel Čapek užíval.
 • 00:20:11 Včetně podkrovního
  salonu pátečníků,
 • 00:20:14 do něhož chodil i T. G. Masaryk.
 • 00:20:16 Nebo zahrady,
  kde její majitel rád odpočíval,
 • 00:20:19 ale i pracoval.
 • 00:20:21 Projekt na rekonstrukci
  Čapkovy vily
 • 00:20:23 by mohl být hotov
  do poloviny příštího roku,
 • 00:20:26 samotná rekonstrukce
  pak potrvá ještě dva roky.
 • 00:20:31 A Karel Čapek ještě jednou.
  Tentokrát s T. G. Masarykem.
 • 00:20:34 Jejich fiktivní setkání
  v březnu 1933
 • 00:20:36 zachycuje divadelní představení
  Masaryk-Čapek
 • 00:20:39 ve Winternitzově vile.
 • 00:20:41 Hra odhaluje prezidentův strach
  ze stáří a samoty
 • 00:20:45 a také Čapkovy pochybnosti
  o vlastním talentu.
 • 00:20:48 Moudrý mentor
  a zbožně naslouchající učedník.
 • 00:20:51 Divadelní soubor Sektor pro hosty
  přináší neučesanou verzi
 • 00:20:55 hovorů Čapka a TGM.
 • 00:20:57 -A co mám napsat,
  sbírku lidové poezie?
 • 00:21:01 Znáte tu básničku,
  která by ji mohla
 • 00:21:04 tak pěkně otevřít?
 • 00:21:06 Zvoním, jak zloději
  parlamentem chodějí!
 • 00:21:08 -Hra ukazuje Masaryka
  jako pragmatika,
 • 00:21:10 který dělá v zájmu zachování
  stability křehkého
 • 00:21:13 demokratického státu
  taktické ústupky
 • 00:21:16 včetně zavírání očí nad korupcí.
 • 00:21:19 -To, co říká ve hře Masaryk,
  že cenu určují
 • 00:21:22 obě strany transakce.
 • 00:21:24 Pokud jste velký humanista
  a setkáte se s někým,
 • 00:21:26 kdo o humanismu nikdy neslyšel,
  vůbec neví, co to je,
 • 00:21:29 prostě v demokracii
  se musíte domluvit
 • 00:21:31 i s těmi nepoctivými.
 • 00:21:33 -Když už mám mít ruce ve sračkách,
  to, slečno Zdenko,
 • 00:21:36 rozhodně nepište,
  tak je tam chci mít
 • 00:21:38 jen po zápěstí, ne po lokty.
 • 00:21:41 -Strach o republiku
  ve stínu nastupujícího nacismu
 • 00:21:43 a také ze stáří a smrti.
 • 00:21:46 TGM je na kolenou.
 • 00:21:48 -Já nechci umřít
  uprostřed další války.
 • 00:21:51 -Když ztrácí půdu pod nohama
  velký vzor,
 • 00:21:54 co teprve labilní spisovatel,
  jímž zmítají pochybnosti
 • 00:21:57 o vlastní ženě
  a hlavně o svém talentu.
 • 00:22:00 -Myslíte si,
  jsem dobrý spisovatel?
 • 00:22:03 -Jak mohly vypadat hovory TGM,
  se pokusí rekonstruovat
 • 00:22:06 také film.
 • 00:22:07 Snímek se opírá o scénář
  Pavla Kosatíka
 • 00:22:10 a o dosud nezveřejněné
  Masarykovy dopisy.
 • 00:22:12 -Na složité otázky člověk odpovídá
  celým svým životem.
 • 00:22:15 -Premiéru bude mít
  ke stoletému výročí
 • 00:22:17 vzniku Československé republiky.
 • 00:22:24 Když jsme v sevřeném dvoru
  Jinonického zámečku
 • 00:22:27 natáčeli v červnu,
  netušili tehdy archeologové,
 • 00:22:30 že se ve své práci prokopou
  až do začátku 14. století.
 • 00:22:33 Teprve před několika týdny
  tady odkryli středověkou tvrz
 • 00:22:37 i s takzvanou vlčí jámou,
  součástí obranného systému.
 • 00:22:41 -Šlo v principu o jakousi
  past na útočníky.
 • 00:22:45 Systém mohl fungovat i tak,
  že vlčí jáma byla otevřena
 • 00:22:52 nebo byla udělána
  takovým způsobem,
 • 00:22:56 že se při zvýšené váze
  propadávala do prostoru,
 • 00:23:01 který měl, řekněme,
  výšku minimálně 2-2,5 metru.
 • 00:23:07 -Ještě v hlubších partiích
  pak narazili
 • 00:23:10 na výborně dochovanou
  dřevěnou mostní konstrukci.
 • 00:23:13 -Vidíme tady základový trám
  o délce 3,7 m,
 • 00:23:18 svislé prvky,
  které nesly vozovku, mostovku.
 • 00:23:24 A šikmé vzpěry,
  které celou konstrukci zpevňovaly.
 • 00:23:31 Je to vzácný nález
  z technického hlediska,
 • 00:23:35 z hlediska možností poznání
  technologie výstavby
 • 00:23:41 takovýchto konstrukcí.
 • 00:23:43 A samozřejmě i vzácný z pohledu,
  že v Praze nejsou
 • 00:23:46 příznivé podmínky
  na konzervaci dřeva.
 • 00:23:49 -Po tomto mostě
  mohl teoreticky na návštěvu tvrze
 • 00:23:53 přijít třeba i Karel IV.
 • 00:23:55 -Po tom mostě spíše chodíval
  Václav Pikoun z Jinonic.
 • 00:23:58 To je první osoba,
  která je jmenovitě spojena
 • 00:24:02 s Jinonicemi.
 • 00:24:04 Je to osoba, díky které si my
  můžeme udělat představu o tom,
 • 00:24:09 kdo byl majitelem
  takovýchto objektů.
 • 00:24:14 Jednalo se o zástupce
  měšťanské vrstvy.
 • 00:24:19 -Ani tento objev
  ale není tím nejstarším,
 • 00:24:22 který archeologové
  v lokalitě našli.
 • 00:24:24 Dokonce začátek 14. století
  a tedy vládu Jana Lucemburského
 • 00:24:28 pamatuje konstrukce dalšího mostu.
 • 00:24:30 Novověká je naopak tato studna,
  kde se dosud drží voda.
 • 00:24:34 -Je to objekt vyzděný z kamene.
 • 00:24:37 Podle dendrochronolýzy datovaný,
  víme, že je to konec 16.
 • 00:24:43 a začátek 17. století.
 • 00:24:46 -Celé mimořádně vzácné naleziště
  teď překryjí geotextilií,
 • 00:24:50 zasypou pískem
  a teprve pak hrubšími materiály.
 • 00:24:53 Dřevěné konstrukce
  ale čeká další zkoumání
 • 00:24:56 a konzervace.
 • 00:24:58 -Větší články,
  mimo jiné ten dřevěný most,
 • 00:25:01 ten odvezeme, zabezpečíme ho
  na určitou dobu tak,
 • 00:25:06 aby se dostal v pořadníku
  do konzervátorských van,
 • 00:25:11 ve kterých bude napouštěn
  polyglykolem tak,
 • 00:25:15 aby vydržel ještě několik dalších
  desítek, ne-li stovek let.
 • 00:25:18 -Vzácný nález teď navíc
  výrazně zasáhl
 • 00:25:21 do projektu rekonstrukce
  celého Jinonického zámečku.
 • 00:25:24 Na místě archeologických nálezů
  nevznikne podzemní parkoviště,
 • 00:25:27 jak předpokládal projekt.
 • 00:25:29 Garáže se vysunou
  z areálu uzavřeného dvorce.
 • 00:25:35 Dnešní METROPOLE je minulostí.
 • 00:25:37 Příště si připravte knoflíky,
  tedy pokud chcete mít štěstí.
 • 00:25:41 Hned dvě reportáže
  budou o pražských kominících.
 • 00:25:44 Ti letos slaví 150 let
  své jednoty.
 • 00:25:47 Natočili jsme navíc
  výjimečný příběh rodiny,
 • 00:25:50 kde se kominictví
  dědí z otce na syna
 • 00:25:53 a dokonce i na dceru,
  a to už pátou generací.
 • 00:25:55 Na shledanou za týden.
 • 00:25:57 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2018