iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 11. 2010
11:32 na ČT24

1 2 3 4 5

39 hlasů
2569
zhlédnutí

Z metropole

Tajemství podzemí chaberského kostela — Svědectví z koncentračního tábora v Terezíně — Klub sběratelů kuriozit slaví

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Z metropole

 • 00:00:03 Z METROPOLE
 • 00:00:15 Nejen tajemné podzemí ukrývá
  starý chaberský kostelík.
 • 00:00:18 Dagmar Hilarová a její svědectví
  z terezínského
 • 00:00:21 koncentračního tábora.
 • 00:00:22 Vznikl před 45 lety
  v kulturním domě Na Chmelnici.
 • 00:00:25 Klub sběratelů kuriozit.
 • 00:00:27 Je pro vás připraveno další vydání
  pravidelného přehledu
 • 00:00:30 pražských zpráv a zajímavostí,
  vítám vás při sledování
 • 00:00:33 magazínu Z METROPOLE.
 • 00:00:39 Dolní Chabry mají ve svém středu
  naprostý unikát.
 • 00:00:42 Zdejší románský kostel
  Stětí svatého Jana Křtitele
 • 00:00:46 už léta odkrývá
  jedno své tajemství za druhým.
 • 00:00:48 Možná stejný počet otázek
  ale nechává nezodpovězených.
 • 00:00:52 Když v roce 1973 na místo dorazil
  archeolog Michal Tryml s kolegy,
 • 00:00:57 netušil tehdy, co ho pod dřevěnou
  podlahou kostela čeká.
 • 00:01:01 Objevili tu základy rotundy
  z počátku 12. století
 • 00:01:05 a ještě starší základy
  jednolodního kostela
 • 00:01:08 dokonce z 11. století.
 • 00:01:10 To žluté,
  to je půdorys současného kostela.
 • 00:01:14 To strakaté je apsida rotundy
  a vnější hrana lodě rotundy.
 • 00:01:18 A to zelené jsou jednotlivé
  fragmenty toho nejstaršího
 • 00:01:23 zdejšího kostela z 11. století.
 • 00:01:27 Zůstává záhadou,
  proč v obyčejné obci vznikla
 • 00:01:31 tak významná stavba
  a kdo ji vůbec nechal postavit.
 • 00:01:35 Ten kostel z 11. století,
  nemáme k němu v Čechách analogie,
 • 00:01:41 protože drtivá většina kostelů
  stojí na významných
 • 00:01:46 panských sídlech, Pražský hrad,
  Levý hradec atd., ale my stojíme
 • 00:01:50 ve venkovském kostele,
  ke kterému nepříslušelo
 • 00:01:54 žádné venkovské sídlo,
  nemáme tu žádné hradiště.
 • 00:01:57 Archeologové tu tehdy odkryli
  mj. 16 hrobů,
 • 00:02:00 podivnou kruhovou jámu,
  snad skrýš cenných předmětů
 • 00:02:03 a taky tuhle patku
  kruhového sloupu,
 • 00:02:06 který kdysi nesl tribunu.
 • 00:02:08 Všechny tyto unikáty teď
  s největší pravděpodobností
 • 00:02:11 budou zasypány.
 • 00:02:13 V posledních 6 letech totiž došlo
  k velké destrukci
 • 00:02:17 objeveného historického zdiva,
  snad vzlínající vlhkostí,
 • 00:02:21 způsobené prasklým okapem.
 • 00:02:22 Když to necháme v současném stavu,
  tak riskujeme,
 • 00:02:26 že za 5-10 let se nebudeme mít
  na co koukat, protože ty zdi
 • 00:02:30 se rozpadnou.
 • 00:02:32 Pokud budeme chtít zachovat to,
  co tu máme, do budoucna,
 • 00:02:36 tak je nejlepší to zasypat.
 • 00:02:38 Vidět by tak měla být v budoucnosti
  snad pouze zmíněná patka
 • 00:02:42 gotického sloupu, která skončí
  v jakési skleněné vitrínce podlahy.
 • 00:02:47 Tajemné podzemí ale není
  jedinou raritou
 • 00:02:50 malého venkovského kostelíku.
 • 00:02:51 Před více než 100 lety
  tu restaurátoři objevili
 • 00:02:55 pod novějšími malbami
  v apsidě kostela další skvost,
 • 00:02:58 románské malby.
 • 00:02:59 Na draperiích, na architektuře,
  na těch tvářích, které jsou bohužel
 • 00:03:06 značně vybledlé, přesto vidíme
  tak krásnou formu,
 • 00:03:10 že nešlo o druhořadého malíře,
  ale že to musel být
 • 00:03:14 vskutku velmi kvalitní malíř.
 • 00:03:16 Takže je otázka,
  čím bylo místo tak významné,
 • 00:03:20 kdo byl donátorem toho,
  že zde vzniklo několik staveb
 • 00:03:23 a ještě tak nádherná malba,
  kterou vidíme za sebou.
 • 00:03:26 Ovšem právě unikátním malbám
  teď hrozí výrazné poničení.
 • 00:03:30 Kostel celkově není
  v dobré kondici.
 • 00:03:32 Narušena je statika
  a v havarijním stavu je krov.
 • 00:03:36 Na jaře jsme měli přislíbeno
  750 000 Kč, pak přišly volby
 • 00:03:41 a po volbách bohužel byly granty
  poníženy, takže ze 750 000 Kč
 • 00:03:44 je to jen 0,5 mil.,
  ale alespoň na začátek oprav dojde.
 • 00:03:49 Půl milionu na záchranu unikátní
  památky rozhodně stačit nebude.
 • 00:03:53 Společné úsilí místního
  občanského sdružení
 • 00:03:57 a Pražského arcibiskupství
  je teprve na začátku tvrdé práce.
 • 00:04:01 Do budoucna by místní kostel
  měl znovu nabýt
 • 00:04:04 svého dnes záhadného
  historického významu.
 • 00:04:09 V souvislosti s tím,
  že se do Dolních Chaber
 • 00:04:13 stěhuje mnoho lidí,
  zejm. mladých rodin,
 • 00:04:16 tak se uvažuje o pastoračním
  oživení této lokality.
 • 00:04:19 To bude spočívat v tom,
  že mše svaté v kostele
 • 00:04:23 sv. Jana Křtitele nebudou
  pouze 1x za měsíc,
 • 00:04:26 ale každou neděli.
 • 00:04:28 A my slibujeme,
  že do chaberského kostela
 • 00:04:30 se budeme i v příštích vydáních
  Metropole vracet.
 • 00:04:39 Prahou 12 otřásají případy
  zastrašování lidí.
 • 00:04:41 Pan Flíger z Modřan v pátek večer
  málem přišel o své auta
 • 00:04:45 zaparkovaná před domem.
 • 00:04:46 Neznámí útočníci se je pokusili
  zapálit pomocí rozbušky,
 • 00:04:50 která nakonec explodovala
  místo za plotem na silnici.
 • 00:04:54 Na té rozbušce bylo napsáno,
  že to není prodejné.
 • 00:04:56 Chtěl jsem nahlásit
  trestný čin ohrožení
 • 00:04:58 a bylo mi řečeno,
  že je to pouze přestupek.
 • 00:05:01 Paní Peřinovou
  zase před několika dny
 • 00:05:03 vytlačovala mezi Točnou
  a Cholupicemi 3 auta ze silnice.
 • 00:05:08 V hrozné rychlosti přijelo zezadu
  auto, které mě začalo osvětlovat.
 • 00:05:11 Přijela další dvě,
  jedno mě předjelo
 • 00:05:13 a začalo mě brzdit
  a další se mě snažilo vyhodit.
 • 00:05:16 Na noc ze soboty na neděli
  nezapomene ani pan Číla,
 • 00:05:19 jemuž někdo zapálil auto.
 • 00:05:22 Přijela speciálka,
  která zkoumala auto
 • 00:05:24 a výsledek je, že auto bylo
  úmyslně podpáleno.
 • 00:05:28 V tuto chvíli policie prošetřuje
  celou věc jako podezření
 • 00:05:31 z trestného činu
  poškozování cizí věci.
 • 00:05:33 Ale i další případy zastrašování,
  i když nebyly hlášené policii,
 • 00:05:36 mají jednu věc společnou.
 • 00:05:38 Staly se lidem, kteří napadají
  stavbu 15podlažního věžáku
 • 00:05:41 u modřanské polikliniky,
  kterou má stavět developer,
 • 00:05:44 společnost Finep.
 • 00:05:45 Nikomu nedlužím, myslím,
  že to může mít souvislost
 • 00:05:48 tady se stavbou U Dubu.
 • 00:05:49 Připadá mi to skoro
  jako mafiánský způsob.
 • 00:05:52 To je nepřípustné.
 • 00:05:56 V tuto chvíli máme několik
  vyšetřovacích verzí,
 • 00:06:00 ale do skončení případu
  se k tomu více nebudeme vyjadřovat.
 • 00:06:04 Obyvatelé vilové čtvrti
  požádali modřanské vedení
 • 00:06:07 městské policie
  o častější ostrahu v ulicích.
 • 00:06:10 Ze svých názorů
  na likvidaci biotopu ale nesleví.
 • 00:06:13 Petice proti kácení stromů
  i samotné stavbě věžáku
 • 00:06:16 prý nestáhnou.
 • 00:06:21 Po 3 letech skončila 1. fáze
  rekonstrukce Karlova mostu.
 • 00:06:25 Oprava stála Prahu 200 mil. Kč.
 • 00:06:28 Mnozí kritici ale tvrdí,
  že mostu spíš uškodila.
 • 00:06:31 Za neúspěšnou ji v minulosti
  označil i Národní památkový ústav.
 • 00:06:35 Kvůli nedostatkům, na které přišla
  inspekce ministerstva kultury,
 • 00:06:39 udělilo hlavní město samo sobě
  pokutu 54 000 Kč.
 • 00:06:42 2. etapa rekonstrukce
  bude pokračovat od roku 2012
 • 00:06:45 a potrvá minimálně 15 let.
 • 00:06:49 Klementinum, jeden z největších
  barokních skvostů nejen u nás,
 • 00:06:53 ale i v Evropě.
 • 00:06:55 Nákladná oprava začala na jaře,
  teď památkáři zjistili,
 • 00:06:58 že vedení Národní knihovny
  při rekonstrukci porušuje zákon.
 • 00:07:03 Některé práce tam jsou,
  nebo lépe řečeno byly prováděny
 • 00:07:06 bez našeho závazného stanoviska,
  což ze zákona nepřipadá v úvahu.
 • 00:07:10 Řemeslníci podle našich informací
  bez povolení
 • 00:07:12 magistrátních památkářů
  vyměnili desítky oken,
 • 00:07:15 vyndali a odvezli historické
  dřevěné podlahy
 • 00:07:17 a postavili zděné příčky jinde,
  než bylo v plánech.
 • 00:07:20 Následuje další kontrola
  příští týden, abychom zjistili,
 • 00:07:23 v jakém to je stavu.
 • 00:07:25 Správní řízení bude pokračovat
  a samozřejmě to skončí
 • 00:07:28 nějakou sankcí.
 • 00:07:29 Maximální výše pokuty
  je v takových případech 4 mil. Kč.
 • 00:07:32 Ředitel provozu a investic,
  zodpovědný za opravu Klementina,
 • 00:07:36 nám odmítl poskytnout rozhovor.
 • 00:07:38 Později se ozvala
  právnička knihovny.
 • 00:07:41 My ještě počkáme,
  až to správní řízení pokročí dál,
 • 00:07:44 případně v té věci bude rozhodnuto,
  a potom se postavíme
 • 00:07:47 k těm argumentům.
 • 00:07:48 Spory provází nákladná rekonstrukce
  už od začátku.
 • 00:07:51 Na opravu měla dohlížet
  11členná komise odborníků,
 • 00:07:53 architektů a památkářů.
 • 00:07:56 Ten sbor si zřídil sám ředitel
  Národní knihovny pan Hazuka
 • 00:07:59 a pak ho z nějakých záhadných
  důvodů sám rozpustil.
 • 00:08:02 Je to samozřejmě velmi podivné
  a ministerstvo kultury
 • 00:08:04 se na to pana Hazuky bude ptát.
 • 00:08:06 Rekonstrukce Klementina
  má stát 2 mld. Kč.
 • 00:08:08 Na další miliardu vyjde výstavba
  depozitářů v Hostivaři.
 • 00:08:11 Opravy jsou naplánované
  do roku 2016.
 • 00:08:17 Předplatnému jízdnému
  v podobě papírových kupónů v Praze
 • 00:08:20 už brzy odzvoní.
 • 00:08:21 Od června je Dopravní podnik
  přestal vydávat dětem a juniorům,
 • 00:08:25 od neděle 14. listopadu
  si papírové kupóny
 • 00:08:27 nebudou moc koupit
  ani dospělí a senioři.
 • 00:08:29 A budou si muset pořídit
  elektronickou jízdenku Opencard,
 • 00:08:32 kterou podle odhadu přepravce
  nemá ještě asi 20 000 Pražanů.
 • 00:08:36 Ti, kteří ještě nemají Opencard
  nebo na ni čekají,
 • 00:08:40 mají ještě možnost si 13. 11.
  pořídit 30 nebo 90denní kupón.
 • 00:08:43 Platnost posledních
  papírových kupónů tak skončí
 • 00:08:46 až v dubnu příštího roku.
 • 00:08:47 Během této doby budou mít cestující
  dostatek času zažádat si
 • 00:08:51 o bezplatné vystavení
  elektronické jízdenky,
 • 00:08:54 jejíž výroba trvá zhruba 2 týdny.
 • 00:08:55 Na některých prodejních místech
  jízdenek se už teď tvoří
 • 00:08:59 dlouhé fronty.
 • 00:09:00 Papírový kupón jsem měla,
  nepoužívám, teď 2 týdny
 • 00:09:02 budu jezdit na lístky,
  ale za 14 dní mi přijde Opencard.
 • 00:09:06 Je to nepříjemné, ale budu jezdit
  na obyčejné lístky,
 • 00:09:09 dokud mi Opencard nepřijde.
 • 00:09:12 Často se setkávám s kritikou,
  že lidi nutíme k pořizování
 • 00:09:15 karty Opencard.
 • 00:09:16 Není to pravda.
 • 00:09:17 Papírové kupóny se ruší v řadě
  českých, evropských velkoměst.
 • 00:09:21 A elektronické jízdné
  nabízí řadu flexibilních funkcí
 • 00:09:23 jako přerušení platnosti kupónu,
  náhrada v případě ztráty karty.
 • 00:09:27 Žádosti o vydání
  elektronické jízdenky
 • 00:09:29 je možné podat v metru,
  infocentrech i městských knihovnách
 • 00:09:32 a samozřejmě i on-line.
 • 00:09:34 Opencard lze vyřídit
  také na počkání,
 • 00:09:36 zatím ale jen na jediném místě
  v Praze, u budovy magistrátu
 • 00:09:39 v Jungmannově ulici.
 • 00:09:41 Za expresní výdej se platí 250 Kč.
 • 00:09:43 A ještě jednou fronty na úřadech.
 • 00:09:45 Nevyhnou se jim lidé,
  kteří otáleli s výměnou řidičáků
 • 00:09:48 vydaných od roku 1996 do roku 2000.
  Jejich platnost končí 31. prosince.
 • 00:09:52 Žádost o nový průkaz nechává
  v hlavním městě na poslední chvíli
 • 00:09:55 téměř 70 000 řidičů.
 • 00:09:57 Čekala jsem 3/4 hodiny,
  teď jsem si přišla vyzvednout
 • 00:10:01 nový řidičák a budu čekat
  ještě asi hodinu.
 • 00:10:03 Na pražském magistrátu každý den
  přijmou 1000 žádostí
 • 00:10:06 o nový řidičák.
 • 00:10:09 V současnosti máme otevřeno
  pondělí až čtvrtek od 7 do 20 hod.
 • 00:10:13 Určitě budeme muset otevřít
  dva pátky a soboty.
 • 00:10:15 I když má tiskárna cenin
  na výrobu průkazů 20 dnů,
 • 00:10:18 úřadům je zatím dodává
  v kratší době, zhruba do týdne.
 • 00:10:21 Spoléhat se na rychlé vyřízení
  ale úředníci nedoporučují
 • 00:10:24 a nabádají řidiče,
  aby o nový průkaz požádali
 • 00:10:26 nejpozději do 10. prosince.
 • 00:10:29 Řidiči, kteří nechtějí čekat
  až 20 dní na výměnu
 • 00:10:32 řidičského průkazu, mohou zažádat
  o tzv. blesk.
 • 00:10:35 Tato výroba je do 5 pracovních dnů,
  ale s tím,
 • 00:10:37 že je zpoplatněna 500 Kč.
 • 00:10:40 Pokud přistihneme řidiče
  s neplatným řidičským průkazem
 • 00:10:43 po Novém roce,
  hrozí mu pokuta do 2000 Kč,
 • 00:10:45 ve správním řízení pak
  v rozmezí 1500-2500 Kč.
 • 00:10:48 Ministerstvo dopravy odhaduje,
  že starý řidičák na začátku
 • 00:10:51 nového roku zůstane 25 000 Pražanů.
 • 00:10:56 Brit Malcolm Tuffin vysoudil další,
  tentokrát milionové odškodné
 • 00:11:00 za zranění, která mu před 7 lety
  způsobil pád vánočního stromu
 • 00:11:04 na Staroměstském náměstí v Praze.
 • 00:11:06 54letého muže tehdy těžce zranil,
  následky má dodnes.
 • 00:11:09 Už dřív mu soudy přiřkly
  560 000 Kč.
 • 00:11:12 Pořadatel vánočních trhů
  i hlavní město Praha
 • 00:11:15 se mohou do 15 dnů proti rozsudku
  odvolat a podle svých slov
 • 00:11:18 to nejspíš udělají.
 • 00:11:20 Mají taky zaplatit 400 000 Kč
  za náklady řízení.
 • 00:11:28 Dagmar Hilarová, novinářka,
  spisovatelka, básnířka.
 • 00:11:31 Psala knihy pro děti,
  málokdo ale ví,
 • 00:11:34 že je autorkou svědectví
  z Terezína, deníku dívky,
 • 00:11:37 která dospívá
  v koncentračním táboře.
 • 00:11:40 Její syn Evžen Hilar nedávno vydal
  faksimile rukopisu s názvem
 • 00:11:45 Nemám žádné jméno.
 • 00:11:46 Deník nejdřív píše
  Dagmařina matka Vlasta Berzetti.
 • 00:11:50 Když je dceři 13, přebírá úkol
  zaznamenávat události i pocity,
 • 00:11:54 které prožívá.
 • 00:11:56 A píše i poté,
  co musí opustit domov.
 • 00:12:07 Její otec je árijec,
  jenže matka Židovka,
 • 00:12:10 ta zůstává pod ochranou manžela.
 • 00:12:11 Dcera ale takové štěstí nemá.
 • 00:12:14 Matka byla ze smíšeného manželství,
  takže podle norimberských zákonů
 • 00:12:20 do Terezína musela.
 • 00:12:27 Za ostnatým drátem
  v koncentračním táboře
 • 00:12:30 prožívá mladá dívka utrpení, hlad,
  nemoci, lidské tragedie.
 • 00:12:35 Ale nachází v něm i lásku,
  zamiluje se do Jiřího Pavla,
 • 00:12:39 bratra spisovatele Oty Pavla.
 • 00:12:51 Byla to vlastně moje veliká láska,
  protože jsem se na ni upnul
 • 00:12:56 a věděl jsem nebo jsem věřil,
  že když se sejdeme po válce,
 • 00:13:00 že spolu budeme chodit.
 • 00:13:01 V říjnu 1944 ale přichází zklamání,
  Jiří Pavel odjíždí transportem
 • 00:13:06 do Osvětimi.
 • 00:13:14 Nakonec po skončení války
  se odtamtud vrátil
 • 00:13:17 a dále spolu chodili.
 • 00:13:20 Ale pak se tam asi objevil můj táta
  a všechno bylo jinak.
 • 00:13:28 Když na konci války v Terezíně
  vypukne epidemie tyfu,
 • 00:13:32 přihlásí se ještě Dagmar
  jako ošetřovatelka.
 • 00:13:35 V létě 1945 se vrací domů
  a později se vdává
 • 00:13:38 za bývalého partyzána
  Evžena Hilara.
 • 00:13:41 O těch zážitcích se nemluvilo.
 • 00:13:43 Nicméně to, co se stalo,
  se na tom našem životě
 • 00:13:47 promítlo velice silně,
  protože my jsme žili,
 • 00:13:51 nebo moji rodiče,
  v neustálém strachu,
 • 00:13:54 neustále jsme byli
  připraveni na válku.
 • 00:13:57 Své zážitky z Terezína
  chce Dagmar Hilarová vydat knižně.
 • 00:14:01 V totalitním Československu
  to ale není možné.
 • 00:14:04 V 70. letech se autorka seznamuje
  s Holanďankou Miep Diekmanovou.
 • 00:14:08 Využívá její nabídky
  a kniha vychází v Holandsku
 • 00:14:11 za obrovského úspěchu.
 • 00:14:12 Miep Diekmanová ji ale pak vydává
  za svou a tvrdí,
 • 00:14:16 že Dagmar psala pouze básně.
 • 00:14:18 To, co bylo vydáno v Holandsku
  a v Německu,
 • 00:14:21 knihou Miep Diekmannové není.
 • 00:14:23 To dílo napsala moje matka.
 • 00:14:27 K těm básním potom psala texty,
  to jsem zažil.
 • 00:14:30 Ta knížka byla jasně výtvorem
  paní Dagmar, to psala ona!
 • 00:14:34 A to, že nevyšla,
  to je jiná otázka.
 • 00:14:36 Dagmar Hilarová umírá v roce 1996.
 • 00:14:38 Její syn nachází rukopisy
  i poslední vůli,
 • 00:14:41 ve které ho matka žádá,
  aby důkazy o autorství
 • 00:14:45 zanesl do Obce spisovatelů
  a PEN klubu.
 • 00:14:47 Evžen Hilar podává
  i trestní oznámení
 • 00:14:50 na Miep Diekmanovou, neúspěšně.
 • 00:14:52 Matka si přála, aby kniha
  byla známá jako kniha česká.
 • 00:14:56 A tak Evžen Hilar zatím vydal deník
  alespoň jako přesné kopie rukopisu,
 • 00:15:02 včetně oprav chyb
  a poznámek svojí matky.
 • 00:15:05 Připomínání si minulosti, toho,
  co se stalo, je určitou ochranou
 • 00:15:09 pro budoucnost.
 • 00:15:11 Deník Dagmar Hilarové pod názvem
  Nemám žádné jméno
 • 00:15:14 se poprvé na pultech
  českých knihkupectví objeví
 • 00:15:18 v prosinci v původním znění,
  doplněný o fotografie
 • 00:15:21 a archivní dokumenty.
 • 00:15:25 V dnešní Metropoli máme pro vás
  připravenou ještě reportáž
 • 00:15:28 o celoevropském unikátu,
  totiž Klubu sběratelů kuriozit.
 • 00:15:32 Dívejte se až do konce
  na magazín Z METROPOLE.
 • 00:15:37 Oblíbená pražská scéna
  slaví významné jubileum.
 • 00:15:40 Studiu Ypsilon je 45 let.
 • 00:15:42 Tento týden přichystala Ypsilonka
  slavnostní setkání pro ty,
 • 00:15:46 kteří se zapsali do její historie.
 • 00:15:49 Do historie divadla,
  jehož osobitá poetika
 • 00:15:54 přitahovala diváky před rokem 1989,
  a oslovuje je dodnes.
 • 00:16:00 Ypsilonka slaví 45 let,
  ale Jan Schmid ji založil
 • 00:16:04 coby libereckou scénu
  už v roce 1963.
 • 00:16:06 Podle něj se však první inscenace
  Encyklopedické heslo 20. století
 • 00:16:10 objevila až o rok později.
 • 00:16:12 A navíc s pověrčivostí je prý lepší
  oslavy trochu posunout.
 • 00:16:15 Přesně v duchu Ypsilonky,
  kde je mystifikace součástí humoru.
 • 00:16:18 Sem se všecko vejde.
 • 00:16:21 V té Yspilonce,
  když se bude hrát Romeo a Julie,
 • 00:16:24 tak nevíte, jestli Julii
  nebude hrát Jirka Lábus
 • 00:16:27 a Romea nebude hrát pes.
 • 00:16:29 To je všecko možný.
 • 00:16:31 Už na začátku
  své profesionální dráhy, v době,
 • 00:16:34 kdy studio Ypsilon fungovalo
  jako druhý soubor libereckého
 • 00:16:37 Naivního divadla, sázelo hodně
  na autentické improvizace.
 • 00:16:41 A také na výtvarně pohybové
  a hudební divadlo.
 • 00:16:44 Kromě autorských inscenací
  vytvářeli i hodně osobité úpravy
 • 00:16:48 klasických předloh,
  jako třeba Bissetovy Carmen.
 • 00:16:52 Samozřejmě byly ty kontroly
  před premiérou, tak jsme to hráli
 • 00:16:56 trošku jinak, ale protože herci
  v souboru jsou improvizátoři,
 • 00:16:59 tak velmi rychle se do replik
  dostávaly ty jiné podtóny.
 • 00:17:04 Od počátku s divadlem spolupracoval
  např. Miroslav Kořínek,
 • 00:17:08 Jana Synková, Jiří Lábus
  nebo Václav Helšus.
 • 00:17:11 Mezi hostujícími režiséry
  byli i Evald Schorm a Jan Grossman.
 • 00:17:17 Naučil jsem se tady improvizaci,
  což jsem vůbec netušil,
 • 00:17:21 že toho budu někdy schopen.
 • 00:17:22 Pražská éra Ypsilonky
  začala v roce 1978
 • 00:17:25 a ne příliš šťastně,
  hrálo se na provizorních místech.
 • 00:17:28 I přesto vznikla
  řada autorských inscenací.
 • 00:17:31 Až v roce 1984 se konečně Ypsilonka
  vrací do svého sálu
 • 00:17:34 ve Spálené ulici a repertoár
  obohacuje o Večery pod lampou,
 • 00:17:38 improvizace s nejrůznějšími hosty
  společenského života.
 • 00:17:43 Začátky v Praze vypadaly,
  že se rozpadneme,
 • 00:17:46 to byla naprostá krize,
  nesměli jsme některé inscenace,
 • 00:17:49 které jsme hráli v Liberci,
  v Praze hrát.
 • 00:17:52 V současné době pracuje Ypsilonka
  v tradiční poetice
 • 00:17:56 svého zakladatele Jana Schmida
  a zároveň se do její tvorby
 • 00:17:59 začíná razantně vkládat
  mladá generace,
 • 00:18:02 sdružená okolo režiséra a herce
  Jiřího Havelky.
 • 00:18:11 Tak tady to všechno začalo.
 • 00:18:13 Před 45 lety se v kulturním domě
  Na Chmelnici sešla parta nadšenců
 • 00:18:18 a založila Klub sběratelů kuriozit,
  který je dnes ve své kategorii
 • 00:18:22 největším v celé republice.
 • 00:18:27 Lidé se chtěli jednak scházet,
  pořádat výstavy,
 • 00:18:30 pochlubit se s těmi sbírkami.
 • 00:18:33 Takže tenkrát se nás na počátku
  sešlo až takových 300 lidí.
 • 00:18:37 Hned po založení klubu
  se pořádala výstava pohlednic
 • 00:18:41 i těch dalších artefaktů.
 • 00:18:44 Obvodní kulturní dům to nezvládal,
  tak přešel pod ústřední dům armády.
 • 00:18:55 Zásadní změna byla v roce 1972,
  kdy klub přešel do takového
 • 00:18:59 hezkého domu na Vinohradech,
  tenkrát se jmenoval
 • 00:19:02 Ústřední kulturní dům železničářů,
  a bylo to zařízení,
 • 00:19:06 kde byla spousta špičkových
  zájmových kolektivů.
 • 00:19:09 Taneční klub Styl, Bohemica,
  a teď jsme tam přišli my,
 • 00:19:12 takový velký kolos
  s 1000 lidí, na což nebyli zvyklí.
 • 00:19:16 Takže trvalo určitou dobu,
  než jsme si s vedením domu
 • 00:19:20 dohodli nějaké podmínky
  a klub zahájil činnost,
 • 00:19:24 o které si myslím, že byla
  asi nejlepší z celé jeho existence,
 • 00:19:29 trvala 20 let až do roku 1993.
 • 00:19:32 V této zlaté éře se sbíralo
  snad úplně všechno
 • 00:19:36 a na členství v klubu
  byl dokonce pořadník.
 • 00:19:39 Na naše akce, kterým jsme
  říkali třeba Dny čs. sběratelů,
 • 00:19:43 tak chodilo až 1500 lidí,
  což si myslím, že bylo hodně.
 • 00:19:48 Obsadilo to celý kulturní dům
  včetně sálů, kluboven, všeho.
 • 00:19:53 Jinak se dělaly každé pondělí
  burzy v Hajnovce,
 • 00:19:58 to byla taková Mekka sběratelů
  v tehdejší době.
 • 00:20:01 A mezi našimi členy se promítaly
  celé trendy ve sběratelství tak,
 • 00:20:06 jak se v okolí měnily.
 • 00:20:08 My jsme měli limit 1000 členů,
  protože nelze víc zvládnout.
 • 00:20:12 A dokonce se na členství čekalo
  několik let.
 • 00:20:16 Udělali jsme si pořadník,
  když se někdo přihlásil,
 • 00:20:19 tak musel chvilku čekat,
  pak ho některý člen doporučil,
 • 00:20:23 on chodil na naše akce,
  pak se stal členem a byl rád.
 • 00:20:26 Svůj příběh ale nemá
  jen samotný klub,
 • 00:20:28 ale i jednotlivé sbírky.
 • 00:20:30 Tak třeba tahle sbírka
  figurek prasátek vzniká už 35 let
 • 00:20:34 a paní Hana Podzimková
  je na ni jaksepatří hrdá.
 • 00:20:37 Teď jsou jich skoro 3000.
 • 00:20:42 Nejvíce jich je porcelán a keramika
  a umělá hmota.
 • 00:20:46 Ale jinak od polodrahokamů,
  přes stříbrné, sklo, dřevo.
 • 00:20:53 V nepřeberném množství prasátek
  můžeme najít i exempláře
 • 00:20:57 z velkých dálek, Ameriky,
  Austrálie, Japonska nebo Číny.
 • 00:21:01 A tenhle drobeček
  je dokonce z Bali.
 • 00:21:04 Kde jsem spadla ze schodů
  a rozbila jsem se.
 • 00:21:08 A můj muž přišel do hotelu
  a koupil mi prase.
 • 00:21:12 To už jsme zase o dům dál,
  u pana Rudolfa Kocourka,
 • 00:21:16 vášnivého sběratele automodelů.
 • 00:21:18 Gró jeho sbírky tvoří modely
  italských aut od roku 1899
 • 00:21:23 po současnost.
 • 00:21:25 Většinu z 8000 vozítek,
  která za 47 let nastřádal,
 • 00:21:29 navíc i vlastnoručně sestavil.
 • 00:21:33 Byly občas v hračkárně a Tuzexu,
  něco málo se dováželo,
 • 00:21:37 takže to bylo.
 • 00:21:39 A potom už to takhle různě známí
  a otec vozili zvenku.
 • 00:21:43 Později k tomu přišla výměna
  se zahraničními sběrateli.
 • 00:21:48 Vyměňoval jsem to
  za východoevropské, ruské,
 • 00:21:52 české, německé modely.
 • 00:21:54 A takhle to postupně vznikalo,
  dnes už je situace jiná.
 • 00:21:57 Asi nejexotičtějšími exponáty
  sbírky jsou tyto modely fiatů
 • 00:22:01 z daleké Brazílie.
 • 00:22:03 To jsou fiaty dělané speciálně
  pro Brazílii,
 • 00:22:07 ty se prodávaly jen tam.
 • 00:22:10 A ty jsem velmi těžko sháněl,
  ale dostal jsem je.
 • 00:22:13 Početně menší a neméně zajímavou
  sbírku má Vladislav Dočkal.
 • 00:22:18 V jeho bytě najdeme několik desítek
  pečlivě vycíděných vařičů a lamp.
 • 00:22:25 Sbírám je asi od roku 1983
  a začal jsem jedním malým vařičem,
 • 00:22:29 který jsem objevil na Krejcárku
  na půdě, hrozně se mi to líbilo,
 • 00:22:33 tak jsem si ho vyleštil.
 • 00:22:35 Ze začátku jsem ani nevěděl,
  že je budu sbírat.
 • 00:22:38 Jen se mi to líbilo, je to hezké,
  to mosazné.
 • 00:22:40 Pak jsem pořídil další a další,
  pozvolna to přibývalo.
 • 00:22:44 Pak jsem se tomu začal věnovat víc
  a po revoluci,
 • 00:22:47 kdy vznikl internet,
  tak jsem získal nejvíce do sbírky.
 • 00:22:50 Vraťme se ale zpátky k historii
  Klubu sběratelů kuriozit,
 • 00:22:54 velkou změnu přinesla
  sametová revoluce.
 • 00:22:57 Klub se v roce 1993 osamostatnil
  a z Vinohrad se odstěhoval
 • 00:23:01 do Prahy 6.
 • 00:23:02 Zatímco před lety se na členství
  v klubu čekalo,
 • 00:23:05 dnes se do něj lidé neženou.
 • 00:23:07 Před těmi 30 lety to byla vlastně
  jediná možnost, jak poznat svět,
 • 00:23:11 prostřednictvím kolegů sběratelů
  v zahraničí a nebo získávat
 • 00:23:16 do sbírek předměty,
  které vám říkaly něco
 • 00:23:19 o určitém stylu života.
 • 00:23:21 To teď už není třeba,
  na internetu máte všechno,
 • 00:23:25 můžete cestovat,
  věnovat se podnikání atd.
 • 00:23:28 Takže bych řekl, že zůstávají
  ti špičkoví sběratelé,
 • 00:23:32 kteří vytvořili v rámci klubu,
  republiky a v některých případech
 • 00:23:36 i světa, vytvořili špičkové sbírky
  a ty u nich zůstávají.
 • 00:23:42 Špičkovým sběratelem je mimochodem
  i samotný předseda klubu Likler.
 • 00:23:47 Jeho sbírka obalů od sýrů
  čítá 200 000 exemplářů
 • 00:23:51 a je největší na světě.
 • 00:23:53 Ani přes menší zájem lidí
  ale klub nestrádá.
 • 00:23:56 Členů má 900 a nechybí mezi nimi
  známé osobnosti.
 • 00:24:00 Velice si vážíme členství
  pana Jiřího a Ondřeje Suchého,
 • 00:24:04 profesor Knížák, Karel Čáslavský
  a další.
 • 00:24:08 Pravidelná setkání dnes
  Klub sběratelů kuriozit pořádá zde,
 • 00:24:12 ve Studentském domě v Dejvicích.
 • 00:24:13 Prodávat či nakupovat
  sem chodí stovky lidí.
 • 00:24:21 Po vzoru zahraničních veletrhů
  se zaměřením na konopí
 • 00:24:25 se letos poprvé na pražském
  Výstavišti koná veletrh Cannafest.
 • 00:24:28 Od 19. do 21. listopadu
  se zde představí přední výrobci
 • 00:24:32 pěstební techniky,
  nejlepší šlechtitelé
 • 00:24:34 konopných semen a výrobci textilií
  a kosmetiky z více než 15 zemí.
 • 00:24:39 Národní dům na Smíchově
  hostí od 19. do 21. listopadu
 • 00:24:43 festival alpinismu.
 • 00:24:45 A jaký nabízí program?
 • 00:24:47 Horolezci se můžou těšit
  na projekce filmů
 • 00:24:49 a diashow celé řady domácích
  a zahraničních osobností,
 • 00:24:52 které připravily
  také zajímavé přednášky.
 • 00:24:54 Mezi legendami alpinismu,
  které letos do Prahy přijedou,
 • 00:24:57 nebudou chybět extrémní horolezci
  z Německa
 • 00:24:59 Daniela a Robert Jasperovi
  nebo Slovinci
 • 00:25:01 Drejc a Davo Karničarovi.
 • 00:25:03 Zoo v Troji pořádá v sobotu
  20. listopadu oslavu narozenin
 • 00:25:06 ledních medvědů,
  na kterou jste srdečně zváni.
 • 00:25:09 Bora oslaví 14, Alberta 7
  a Tom 3 roky.
 • 00:25:12 Přijďte se podívat, jak taková
  medvědí narozeninová party vypadá
 • 00:25:16 a zároveň se od ošetřovatelů
  dozvíte spoustu zajímavých věcí
 • 00:25:19 nejen o medvědím životě.
 • 00:25:21 Poznat Národní divadlo jinak
  než jen ze sedadel v hledišti
 • 00:25:25 můžete v sobotu 20. listopadu
  dopoledne.
 • 00:25:27 Průvodci Pražské informační služby
  vás zavedou do sklepení
 • 00:25:31 k základním kamenům, na jeviště
  i do zákulisí a budou vám vyprávět
 • 00:25:34 o umělcích, kteří pracovali
  na výzdobě zlaté kapličky,
 • 00:25:37 tak i o hereckých legendách,
  které na zdejších prknech
 • 00:25:40 vystupovaly.
 • 00:25:42 Bodový scénář dnešní Metropole
  je u konce.
 • 00:25:44 Příště vás mj. zavedeme sem,
  do pražského Planetária.
 • 00:25:47 Za týden totiž uplyne přesně 50 let
  od chvíle, kdy bylo Planetárium
 • 00:25:51 slavnostně otevřeno.
 • 00:25:52 Na viděnou za týden.
 • 00:25:54 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2010