iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 5. 2016
22:32 na ČT24

1 2 3 4 5

23 hlasů
21806
zhlédnutí

Archiv ČT24

Odstřely a demolice

Z odstřelů starých domů, průmyslových staveb nebo přírodních masivů se stala věda

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Archiv ČT24

 • 00:00:01 ARCHIV ČT 24
 • 00:00:15 -Nevkusná stavba Německého domu
 • 00:00:17 dlouho hyzdila
  nejkrásnější brněnské náměstí.
 • 00:00:21 Letecká puma udělala konec
  této pýše brněnských Němců.
 • 00:00:27 Nyní dynamitové nálože odstraňují
  poslední zbytky ohyzdné budovy.
 • 00:00:50 -Bourat staré, stavět nové,
  to musí být heslem nás všech.
 • 00:00:54 Také staré domy,
  které ohrožují dopravu,
 • 00:00:58 se musí odstranit.
 • 00:01:00 V Praze na Václavském náměstí
  byl stržen dynamitem dům,
 • 00:01:03 který Němci za revoluce vypálili.
 • 00:01:13 A nyní druhou půlku!
 • 00:01:22 Chcete,
  abychom zeď postavili znovu?
 • 00:01:25 Nuže, vztyk!
 • 00:01:50 -Budujeme svou Opavu.
 • 00:01:53 To je denní heslo
  opavského národního výboru.
 • 00:01:56 Opava byla válkou těžce postižena.
 • 00:01:59 Z 2970 opavských domů
  zůstalo jen 51 nepoškozených.
 • 00:02:06 Domy, mosty, průmyslové podniky,
  všecko nacisté vandalsky zničili.
 • 00:02:16 Mnoho ulic lehlo popelem.
  Ani kostely nezůstaly ušetřeny.
 • 00:02:22 Dřív, než se začne budovat,
  musí se bourat.
 • 00:02:41 Na odstranění trosek věnovala vláda
  13 milionů korun.
 • 00:02:47 1000 lidí pracuje na odklízení.
 • 00:02:50 Několik set vozidel
  a čtyři polní dráhy
 • 00:02:53 sutiny odvážejí.
 • 00:02:56 A Opava žije i v troskách.
  Divadla hrají.
 • 00:02:59 Slezský lid buduje si
  novou bílou Opavu,
 • 00:03:03 jeden z bočních pilířů
  našeho státu.
 • 00:03:09 (slovensky)
 • 00:03:12 Ve vápencovém lomu
  cementárny v Ladcích
 • 00:03:15 provedli mohutný odstřel.
 • 00:03:17 Odstřel připravovali půl roku
  a použili k tomu
 • 00:03:20 přes 12 000 kilogramů
  střelného prachu.
 • 00:03:26 Odstřel splnil očekávání odborníků.
 • 00:03:28 Uvolnil přes 12 000 vagonů horniny.
 • 00:03:31 Horninu odváží vláček
  do blízké cementárny.
 • 00:03:35 Cementárna v Ladcích
  je největší na Slovensku.
 • 00:03:39 Vyrábí jako jediná cementárna
  ve střední Evropě
 • 00:03:43 i bauxitový cement,
  který je velmi důležitým materiálem
 • 00:03:47 pro naše rekonstrukční práce
  a pro naše stavebnictví.
 • 00:03:51 Cementárna v Ladcích dosahuje
  skvělých výsledků ve dvouletce.
 • 00:03:57 (slovensky)
 • 00:04:00 Tento arzenál,
  24 000 kilogramů výbušnin,
 • 00:04:03 poslouží mírovému účelu.
 • 00:04:05 Ulehčí práci ve velkém
  vápencovém lomu v Margecanech,
 • 00:04:08 kde další těžba kamene
  už byla ohrožena strmostí stěny.
 • 00:04:18 Pro odstřel museli vyhloubit
  přes 300 metrů chodeb a 18 komor.
 • 00:04:23 Odstřel připravil
  zkušený pyrotechnik
 • 00:04:26 Stanislav Vítek z Prahy.
 • 00:04:37 HOUKÁNÍ SIRÉNY
 • 00:04:48 Komorový odstřel se podařil.
 • 00:04:50 Díky obětavosti a zručnosti
  zúčastněných pracovníků
 • 00:04:54 se najednou získalo
 • 00:04:56 přes čtvrt milionu tun
  kvalitního vápencového kamene.
 • 00:05:03 (slovensky)
 • 00:05:05 Je to vždy smutný pohled na les,
  který podlehl náporu vichřice.
 • 00:05:10 Nedávná bouřka nad Šumavou
  zničila mnoho lesních velikánů,
 • 00:05:14 jejichž dřevo znehodnotila tak,
  že se dá použít jen na topení.
 • 00:05:24 Vyčistit polomy
  je práce zdlouhavá a obtížná.
 • 00:05:28 Proto v Boubínském polesí
  zničené kmeny odstřelují.
 • 00:05:41 Novinka se vyplácí.
 • 00:05:43 Dřevorubcům ulehčí práci
 • 00:05:45 a polomy se vyčistí
  rychleji a bezpečněji.
 • 00:06:00 (slovensky)
 • 00:06:02 S menším množstvím vody,
  ale zato s opravdovým mořem bahna
 • 00:06:06 se musí potýkat lidé
 • 00:06:08 při prorážení odvodňovacích kanálů
  na Českobudějovicku.
 • 00:06:23 Desetkrát rychleji
  a o polovinu levněji
 • 00:06:26 jim to teď půjde pomocí
 • 00:06:28 zvláštních táhlých výbušných náloží
  ze semtínské Syntesie.
 • 00:06:50 První úspěšné zkoušky provedl
 • 00:06:53 inženýr z Výzkumného ústavu
  průmyslové chemie.
 • 00:07:07 (slovensky)
 • 00:07:10 Na konci loňského roku vypukl požár
 • 00:07:12 181,5 metru vysoké televizní věže
  Severní Čechy na Bukové hoře.
 • 00:07:16 Značně poškodil její konstrukci.
 • 00:07:19 Proto byla věž
  odsouzena k odstřelu.
 • 00:07:21 Pracovníci destrukčního útvaru
  Průmyslových staveb v Gottwaldově
 • 00:07:26 přenesli polovinu váhy
  pětisettunového obra
 • 00:07:29 na 11 sloupů, do nichž vložili
  jen 7,5 kilogramu trhaviny.
 • 00:07:38 Autor obtížné operace
  soudruh Sázavský
 • 00:07:41 spíná odpalovací zařízení.
 • 00:07:44 Věž se ukládá
  přesně na místo určení.
 • 00:07:46 A my se můžeme utěšovat,
 • 00:07:48 že odstřel televizní věže
  v ceně 4,5 milionu korun
 • 00:07:52 je prvním odstřelem
  takového rozsahu na světě.
 • 00:07:55 Tento rekord si asi udržíme dlouho.
 • 00:07:58 Proč by se jej ostatně snažili
  kdekoliv překonat?
 • 00:08:06 (slovensky) Těžkosti s lodním
  vrakem, ve kterém byla jen voda,
 • 00:08:10 měli i na Vltavě v Praze.
 • 00:08:13 Stará loď tu zůstala
 • 00:08:15 jako válečná kořist
  z hitlerovského inventáře.
 • 00:08:19 Nedávno vyhořela a potopila se.
 • 00:08:21 Vyzvednout loď
  a naložit ji na nákladní auto,
 • 00:08:24 to není jen tak.
 • 00:08:26 Přišli vojáci
  a chvíli si s ní pohráli.
 • 00:08:31 Potom zapískali na pejska,
  odešli na břeh, a bylo to.
 • 00:08:48 -Tak začínal večer a noc
  z 30. na 31. března
 • 00:08:51 v okolí Národního muzea v Praze.
 • 00:09:02 Výstavbě nového kulturního
  a společenského centra
 • 00:09:05 měl ustoupit 92 let starý dům.
 • 00:09:10 Jednu kameru jsme měli
  ve Washingtonově ulici.
 • 00:09:18 Druhou u muzea.
 • 00:09:27 Těm lidem s trhavinami
  to tedy vyšlo.
 • 00:09:30 Teď si počkáme,
  jak to vyjde stavbařům.
 • 00:09:36 -Po zrušení nerentabilní hrudkovny
  v Králově Dvoře u Berouna
 • 00:09:41 zůstaly tři vysoké komíny.
 • 00:09:44 Odstřelit a položit je
  na přesně určené místo
 • 00:09:48 vzhledem k nedaleké železnici
  a okolním budovám,
 • 00:09:51 to byl úkol pracovníků
  závodu Destrukce Praha.
 • 00:10:04 Po komínech zůstalo
 • 00:10:06 jen spousta prachu
  a na milion cihel.
 • 00:10:10 Na přesný odstřel se podíváme
  ještě jednou zblízka.
 • 00:10:27 -Praha,
  jako ostatně každé velkoměsto,
 • 00:10:30 potřebuje stále víc a více vody.
 • 00:10:33 Akce Pitná voda pro Prahu
  pokračuje proto i v zimě.
 • 00:10:36 V Braníku zahájily Vodní stavby
  odstřel vltavského dna
 • 00:10:40 pro potrubí
  o průměru 120 centimetrů,
 • 00:10:43 kterým poteče voda ze Želivky.
 • 00:10:48 Pytle s tritolem
  se kladou na skalnaté dno
 • 00:10:51 a silné výbuchy snadno vytvoří
 • 00:10:53 3 metry hluboké a 2 metry široké
  koryto pro potrubí.
 • 00:11:23 -Pátek večer. Zbývá 10 hodin.
 • 00:11:25 Ještě 10 hodin zbývá
 • 00:11:28 a v pohybech rukou i ve tvářích
  se zračí napětí.
 • 00:11:32 Připravuje se něco,
 • 00:11:34 co už je pro nás dnes
  víceméně samozřejmostí.
 • 00:11:37 Ale každému z těch lidí tady
 • 00:11:40 k jisté samozřejmosti zbývá
  ještě 600 minut.
 • 00:11:43 -Plošně je to největší odstřel
  prováděný na území Československa.
 • 00:11:48 Uliční fronta odstřelovaných baráků
 • 00:11:50 je přibližně
  tak asi 250 metrů dlouhá.
 • 00:11:54 Pro demolování bylo navrtáno
  celkem 10 300 vývrtů,
 • 00:11:59 do těch bylo uloženo 10 300
  takovýchhle náloží.
 • 00:12:03 Jenom roznětné vedení
  měří 5,5 kilometru.
 • 00:12:10 A všechno dobře propojit a zapojit,
  aby to všechno dobře bouchlo,
 • 00:12:15 to je opravdu velký
  technický problém.
 • 00:12:18 -Pás, lopata, volant bez řidiče.
 • 00:12:20 Pásy caterpillaru.
  Kola i korby tater.
 • 00:12:23 Zatím tiše bez života čekají
  na povel lidské ruky.
 • 00:12:27 Také jim zbývá ještě 600 minut.
 • 00:12:31 -Tudy povede trasa metra 1B.
 • 00:12:34 Zde v těchto místech bude vestibul
  severní stanice metra Lidická.
 • 00:12:38 A proto musí
  celý tento blok domů ustoupit.
 • 00:12:41 -Němé siluety domů, slepá okna.
  Jakési torzo života.
 • 00:12:45 Tady v těch domech
  už život skončil,
 • 00:12:48 ale nový a určitě hodně rušný
  se začne rodit.
 • 00:12:51 Stanice metra Lidická.
 • 00:12:54 Sobota, 8.56.
 • 00:12:56 Ještě asi 15 vteřin
  tu budou stát ve skutečnosti,
 • 00:13:00 a pak po nich zbude
  jen fotografie do alba historie.
 • 00:13:03 25 000 kubíků zdiva
  za 10 vteřin vyletí do vzduchu.
 • 00:13:08 Těch 25 000 kubíků zdiva,
 • 00:13:10 ze kterého za 5 vteřin
  bude jen zbořeniště,
 • 00:13:13 znamenalo ale také kromě jiného
  postavit i 320 nových bytů.
 • 00:13:32 -Takhle to vypadalo dnes
  krátce po dvanácté
 • 00:13:35 na staveništi nové stanice
  pražského metra Smíchovské nádraží.
 • 00:13:39 Stejně tak jsou každý den provedeny
  jeden až dva odstřely.
 • 00:13:43 Pracovníci Vodních staveb
  Sezimovo Ústí, přesněji závodu 03,
 • 00:13:47 musí co nejrychleji dotěžit
  stavební jámu.
 • 00:13:50 Dnes sem přestěhovali jeřáb,
  a tak probíhají přípravy
 • 00:13:53 na zahájení
  vlastních stavebních prací.
 • 00:13:55 První vlak metra do této budoucí
  stanice přijede v listopadu 1985.
 • 00:14:03 -Ledová okrasa na Mariánské skále
  v Ústí nad Labem je sice líbezná,
 • 00:14:08 ale pracovníkům traťové distance
  působí nemalé starosti.
 • 00:14:12 Po mezinárodní trati
  těsně pod skalou
 • 00:14:15 projíždí denně kolem 50 vlaků
  a v zájmu bezpečnosti provozu
 • 00:14:19 bylo nutné 30 metrů vysoký ledopád
  zlikvidovat.
 • 00:14:22 Úkolu se ujali pracovníci
  mostního obvodu z Ústí nad Labem.
 • 00:14:25 Založení trhaviny si vyžádalo
  docela slušný horolezecký výkon.
 • 00:14:29 Ale teď už pozor!
 • 00:14:35 První část ledopádu zmizela.
 • 00:14:38 Odstřely trvaly za plného provozu
  trati až do odpoledních hodin.
 • 00:14:43 -Po více než 10 letech
  zvažování všech pro a proti,
 • 00:14:47 posuzování návrhů
  od přesunutí budovy
 • 00:14:50 přes zřízení tržnice a archivu
 • 00:14:52 až po úmysl vybudovat tady
  studentský klub,
 • 00:14:55 byl dnes osud budovy
  bývalého nádraží Praha-Těšnov
 • 00:14:58 konečně rozhodnut.
 • 00:15:00 Ekonomická náročnost
  všech uvažovaných řešení
 • 00:15:02 byla příliš vysoká,
 • 00:15:04 a tak nakonec
  Útvar hlavního architekta rozhodl
 • 00:15:07 realizovat návrh nejjednodušší.
 • 00:15:09 Dnešnímu ránu předcházela demontáž
 • 00:15:12 všech uměleckých a architektonicky
  cenných fragmentů,
 • 00:15:15 které budou uloženy v muzeu.
 • 00:15:17 Dnes se tedy v explozi
  400 kilogramů trhaviny
 • 00:15:19 pseudorenesanční objekt
  postavený v roce 1875 zhroutil.
 • 00:15:23 Ještě letos se na tomto místě
  bude zelenat park.
 • 00:15:27 -Včera ráno
  krátce před 10. hodinou.
 • 00:15:30 Kolem kotevních lan
  anténního stožáru
 • 00:15:33 středovlnného vysílače Dobrochov
  na Prostějovsku
 • 00:15:36 utěsňuje přes mráz a silný vítr
  6 kilogramů plastické trhaviny
 • 00:15:40 destrukční skupina
  Vítkovických staveb Ostrava.
 • 00:15:43 Po 40 letech 170 metrů vysoký
 • 00:15:45 ocelový stožár rozhlasového
  vysílače dosloužil.
 • 00:15:48 Přesně v 9 hodin a 45 minut
  se ozývá výbuch.
 • 00:15:56 Na jaře se začne s výstavbou
 • 00:15:58 nové samonosné ocelové věže
  o výšce 152 metrů
 • 00:16:02 a s montáží nového vysílače,
 • 00:16:04 který pokryje signálem
  celé území Moravy.
 • 00:16:12 -Tento železniční most stojí
  u obce Hora sv. Šebestiána
 • 00:16:16 v Bezručově údolí na Chomutovsku,
  prakticky na hranici s NDR.
 • 00:16:20 Byl postaven koncem minulého
  století jako dřevěný.
 • 00:16:23 Později dostal ocelovou konstrukci.
 • 00:16:25 Ta začala pochopitelně léty
  rezivět, hrozilo nebezpečí padání,
 • 00:16:29 zvláště když železniční trať
  už léta je zrušena.
 • 00:16:32 Most musí být zlikvidován.
 • 00:16:34 Klasický způsob rozebírání mostu
 • 00:16:37 by byl příliš časově náročný,
  a kromě toho také ekonomicky.
 • 00:16:40 Proto bylo rozhodnuto, že...
 • 00:16:49 Že most bude sundán odstřelem,
  který právě teď provedli pracovníci
 • 00:16:54 Okresního stavebního podniku
  ze Svitav.
 • 00:16:56 I když jak se zdá, tak ten první
  se ještě úplně nepovedl.
 • 00:17:00 Jak se ukázalo,
  odhad na pevnost pilíře
 • 00:17:03 trochu podcenil
  práci starých stavitelů.
 • 00:17:06 První odstřel ukázal,
 • 00:17:08 že pilíř je stavěn i uvnitř
  z mimořádně pevných kvádrů.
 • 00:17:15 -Ještě 30 sekund
 • 00:17:17 a podstatná část hlavní
  ústecké třídy, Fučíkovy ulice,
 • 00:17:20 se změní už jenom v hromadu sutin.
 • 00:17:23 3300 rozbušek
  a 240 kilogramů trhavin
 • 00:17:25 pomůže vyklidit prostor
  pro nové staveniště.
 • 00:17:28 Ústečtí tu získají mimo jiné
 • 00:17:30 novou banku, spořitelnu
  a další posily obchodní sítě.
 • 00:17:34 A nová, už dokončená
  moderní část ulice
 • 00:17:37 získá rovnocenný protějšek.
 • 00:17:40 Z AMPLIONU
 • 00:17:42 Šest. Stříkat! Čtyři.
 • 00:17:44 Tři, dva, jedna...
 • 00:17:48 Pal!
 • 00:17:58 -A tady už je výsledek
 • 00:18:00 bezchybné práce střelmistrů
  ústeckých Vodohospodářských staveb.
 • 00:18:06 -Věčně kouřící komín
  státního podniku Svit
 • 00:18:08 je neblahou dominantou Gottwaldova.
 • 00:18:10 K němu nedílně patří
  tři chladicí věže.
 • 00:18:13 To všechno dohromady znamená teplo
  pro podnik i velkou část města.
 • 00:18:16 Jenže v okamžiku,
  kdy se na tyto záběry díváte,
 • 00:18:19 je všechno už vlastně historie.
 • 00:18:21 Pracovníci prostějovského střediska
  speciálních prací
 • 00:18:24 Dopravních staveb Olomouc
 • 00:18:25 využili prvního víkendu
  celozávodní dovolené,
 • 00:18:28 kdy areál Svitu zeje prázdnotou,
 • 00:18:30 k odstřelu první z chladicích věží
  staré teplárny,
 • 00:18:33 které už dosloužily.
 • 00:18:34 Je to ojedinělý výkon
  v našem i mezinárodním měřítku,
 • 00:18:37 jehož tajemství je chráněno
  československým patentem.
 • 00:18:40 54metrový železobetonový kolos
 • 00:18:42 musí padnout přesně
  do obvodu svého půdorysu.
 • 00:18:45 Jak vidět, podařilo se.
 • 00:18:47 A do konce prázdnin takto zmizí
  i druhá věž.
 • 00:18:50 Poslední bude dál sloužit
  svému účelu.
 • 00:18:52 Na uvolněném místě ještě letos
  začnou Průmyslové stavby Gottwaldov
 • 00:18:56 budovat novou plynovou výtopnu.
 • 00:19:01 -Přibližně 20 kilogramů
  plastické trhaviny Semtex
 • 00:19:05 dokonalo dílo zkázy.
 • 00:19:07 Jinak řečeno pomohlo "rozporcovat"
  zbytky sovětského letadla Tu-154,
 • 00:19:12 které před nedávnem havarovalo
  u Dubence na Trutnovsku.
 • 00:19:15 Specialisté VChZ Pardubice
  a Kriminalistického ústavu z Prahy
 • 00:19:19 tak připravili trosku tučka
  pro odvoz.
 • 00:19:22 Likvidace probíhala za přítomnosti
  zástupců
 • 00:19:25 naší Státní letecké inspekce,
  vyšetřovací komise,
 • 00:19:28 požárníků, vojska i policie.
 • 00:19:30 Největší starosti dělaly
  pylony motorů,
 • 00:19:33 zhruba 12tunová část
  50tunového letadla,
 • 00:19:36 také vzhledem k tomu,
 • 00:19:38 že z bezpečnostních důvodů
  nebylo možné použít větší nálože.
 • 00:19:42 Odpoledne přiletěl na místo
  vrtulník Slov-Airu Mi-8,
 • 00:19:45 který společně s pracovníky
  chrudimské Tramontáže
 • 00:19:48 zajišťuje přepravu zbytků tučka
  k nedaleké komunikaci.
 • 00:19:51 Uvazování jednotlivých dílů
  komplikoval zvířený sníh.
 • 00:19:54 Odtud vše, co z letadla zbylo,
  odveze naše armáda nákladními vozy
 • 00:19:58 do Ústí nad Orlicí
  do skladu Sovětské armády.
 • 00:20:01 Tak vlastně končí případ
  letecké havárie na našem území.
 • 00:20:08 -Silný výbuch otřásl dnes
  krátce před polednem
 • 00:20:11 obcí Plaňany na Kolínsku.
 • 00:20:13 Při plánovaném odstřelu
  v místním kamenolomu
 • 00:20:15 došlo v větší detonaci,
  než střelmistr předpokládal.
 • 00:20:19 -15 minut před 12. hodinou
 • 00:20:21 otřásl Plaňanami
  nezvykle silný výbuch.
 • 00:20:23 -Když jsem scházela
  dolů po schodech,
 • 00:20:25 tak se ozvala ta rána.
 • 00:20:27 Nejdřív jsem tedy šla prohlídnout
  spodní patro,
 • 00:20:30 tam nic jsem neshledala.
 • 00:20:32 A po schodech se začal valit dým,
  tak mi došlo,
 • 00:20:34 že je rozbitý asi hořejšek.
 • 00:20:37 -Jeden z kamenů prorazil
  střechu nádražní budovy
 • 00:20:39 a lehce zranil jednu
  ze zaměstnankyň Českých drah.
 • 00:20:42 Těžbu v lomu provádí firma
  Tarmac Severokámen.
 • 00:20:44 -Věc je šetřena na obecné ohrožení
 • 00:20:47 a zavinění střelmistra
  se prověřuje.
 • 00:20:50 -Na provozu v lomu,
  který je v těsné blízkosti Plaňan,
 • 00:20:53 si stěžují místní lidé
  už několik měsíců.
 • 00:20:55 -Starosta jenom pokrčil rameny,
  že s tím nepůjde nic dělat,
 • 00:20:59 že výbuchy jsou kontrolovány
  a měřeny, a tudíž jsou v normě.
 • 00:21:06 -Demolice bývalého pivovaru
  na pražských Vinohradech
 • 00:21:09 poškodila dva obytné domy.
 • 00:21:11 -Dopoledne policisté rozestavěli
  hlídky v okolí pivovaru,
 • 00:21:15 odklonili dopravu a do rizikových
  oblastí nepouštěli chodce.
 • 00:21:19 Krátce po 11. hodině zazněl výbuch
  a jižní část pivovaru se zřítila.
 • 00:21:33 Při pádu se jedna zeď pivovaru
  zřítila
 • 00:21:36 přímo na dva obytné domy
  v Hradešínské ulici.
 • 00:21:38 -Uvidíme, jestli se budeme moct
  vrátit do baráku.
 • 00:21:41 -Padající zdivo rozbilo okna,
  strhlo balkóny
 • 00:21:44 a přelámalo příčky uvnitř bytů.
 • 00:21:46 Nájemníci v tu chvíli
  v domech nebyli.
 • 00:21:49 -Osobní automobil Škoda Octavia
 • 00:21:51 explodoval dnes ráno na parkovišti
  ve Skutči na Chrudimsku.
 • 00:21:55 Výbuch zranil dva lidi.
 • 00:21:57 Podle předběžného šetření policie
  způsobil explozi
 • 00:22:00 nástražný výbušný systém.
 • 00:22:02 -Osobní automobil explodoval
  krátce před 8. hodinou ranní
 • 00:22:06 na parkovišti
  pražské firmy Gratina.
 • 00:22:08 V autě, které začalo hořet, seděl
  zaměstnanec a spolumajitel firmy.
 • 00:22:12 -Ve vozidle se nacházeli právě
  dva muži.
 • 00:22:14 Muž, který seděl na sedadle
  spolujezdce, vylezl z vozidla sám
 • 00:22:18 a řidič byl vytažen
  náhodnými chodci.
 • 00:22:20 -34letý spolumajitel společnosti
  byl s těžkým zraněním nohy převezen
 • 00:22:24 do Fakultní nemocnice
  v Hradci Králové.
 • 00:22:27 50letého zaměstnance
  exploze zranila lehce.
 • 00:22:30 Podle předběžných šetření policie
  nikdo majitelům nevyhrožoval
 • 00:22:34 a ani nevědí případný motiv činu.
  Škoda zatím nebyla vyčíslena.
 • 00:22:38 Případem se začne zabývat
  krajský úřad vyšetřování.
 • 00:22:40 Pyrotechnici by měli
  během týdne zjistit,
 • 00:22:43 zda se opravdu jednalo o nálož
  a kde a jak byla umístěna.
 • 00:22:51 -9 vteřin. Přesně tak dlouho trval
  odpal zhruba metr silné zdi
 • 00:22:54 druhého železničního tunelu
  pod Vítkovem.
 • 00:22:57 Příprava na výbuch trvala
  hodinu a půl.
 • 00:22:59 Střelmistři navrtali skálu
  a uložili do ní nálože.
 • 00:23:02 -Bylo tam použito 20 náloží
  v 15 časových stupních
 • 00:23:06 a 10 kilo trhaviny.
 • 00:23:08 -Stavba dvou tunelů dohromady
  dlouhých přes 2,5 kilometru
 • 00:23:11 je jednou z největších staveb
  v Praze a celém Česku.
 • 00:23:14 Stavbaři museli
  před otřesy zabezpečit
 • 00:23:16 16tunovou sochu Jana Žižky,
  která stojí nad tunely.
 • 00:23:19 Hora Vítkov
  byla i geologicky narušená.
 • 00:23:26 -Můžem?
  -Můžete.
 • 00:23:41 Nedělní poledne. 26 let starý
  železobetonový komín
 • 00:23:44 v areálu jihlavské firmy Kronospan
  se zřítil k zemi.
 • 00:23:47 Více než rok už firma
  komín nepotřebovala.
 • 00:23:50 Neuspěly plány
  na výrobu reklamního poutače
 • 00:23:53 ani na vybudování malé elektrárny.
 • 00:23:56 -Tloušťka stěny betonové části
  měřila 50 centimetrů.
 • 00:24:00 -Na odstřel komína
  použili pyrotechnici
 • 00:24:03 více než 10 kilogramů
  plastické trhaviny,
 • 00:24:05 kterou plnili asi do 100
  předvrtaných 30centimetrových děr.
 • 00:24:09 Zaručili, že komín spadne
  do přesně vymezeného prostoru.
 • 00:24:14 (slovensky)
 • 00:24:16 Z AMPLIONU
  Pozor, odstřel!
 • 00:24:18 Opusťte vyznačený
  bezpečnostní prostor.
 • 00:24:22 -Pálíme!
 • 00:24:35 -3 sekundy výbuchů
  a 10 vteřin pádu.
 • 00:24:37 Šest šestipatrových budov
  složilo k zemi 4000 rozbušek.
 • 00:24:41 -Tak co, jak to vypadá?
  -Všechno spadlo.
 • 00:24:45 -Byli tu zaměstnaní lidi, a teď...
  -To zlikvidovali. -...to končí.
 • 00:24:49 -S nostalgií i vztekem
  přihlížely pádu oděvního gigantu
 • 00:24:52 i stovky bývalých zaměstnanců.
 • 00:24:54 Mnozí si přivstali,
  aby si tento pohled na budovy,
 • 00:24:57 kam docházeli roky do práce,
  vryli do paměti.
 • 00:25:00 Vždyť v dobách slávy zaměstnával
  OP Prostějov
 • 00:25:03 každého třetího místního.
 • 00:25:14 -Je to hrozný,
  já jsem tam dělala 30 let.
 • 00:25:17 Těžko člověk někde začíná,
  těžko, opravdu těžko.
 • 00:25:23 -Pán dostal do nohy,
  a já mám suvenýr.
 • 00:25:25 -Exploze tuny dynamitu
  byla tak silná,
 • 00:25:28 že drobné úlomky doletěly
  i mezi diváky.
 • 00:25:32 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2016

Související