iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 2. 2011
21:33 na ČT24

1 2 3 4 5

21 hlasů
12694
zhlédnutí

Archiv ČT24

Budování sídlišť

Výstavba velkých obytných celků, která měla zajistit nedostatkové byty, začala v padesátých letech a pokračovala až do konce let osmdesátých. Postavily se stovky tisíc bytů, ale architektura i životní prostředí utrpěly.

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Archiv ČT24

 • 00:00:17 Uprostřed krásné hornaté krajiny,
  na půdě bohaté uhelnými ložisky
 • 00:00:21 leží staré hornické město Most.
 • 00:00:24 Staré domy, úzké uličky
  a nehygienická zákoutí -
 • 00:00:28 to jsou pozůstatky kapitalistického
  narůstání průmyslového města.
 • 00:00:36 Strana a lidově demokratická vláda
  pečuje jinak
 • 00:00:39 o pracující naší republiky.
 • 00:00:41 Ruší staré hornické kolonie
  a na místech, kde není uhlí,
 • 00:00:45 dala popud k výstavbě
  nového socialistického města.
 • 00:00:50 V roce 1960 bude v tomto sídlišti
  Podžatecká bydlit 40 000 lidí.
 • 00:00:56 Aby byl tento plán splněn,
  zavádějí se na obrovské staveniště
 • 00:01:00 nové metody práce
  podle sovětského vzoru.
 • 00:01:10 Obytný trojdům se montuje
  z předem připravených bloků.
 • 00:01:13 Místo 22 zedníků pracují
  na sestavování zedníci dva,
 • 00:01:17 jeden jeřábník a tři pomocné síly.
 • 00:01:19 Touto novou úspornou metodou
  budou napřesrok sestavovány
 • 00:01:23 už všechny domy.
 • 00:01:26 Výstavba nového sídliště
  byla zahájena v roce 1950.
 • 00:01:30 Do konce letošního roku
  bude zde bydlit už 5 000 obyvatel.
 • 00:01:38 A všichni budou bydlit
  v krásných čistých domech,
 • 00:01:42 ve zdravých hygienických bytech,
  zrovna tak jako zde už spokojeně
 • 00:01:46 bydlí rodina strojvedoucího
  Severočeských hnědouhelných dolů,
 • 00:01:50 soudruha Jiřího Vokouna.
 • 00:01:54 Usnesení strany a vlády přineslo
  nové úkoly i projektantům
 • 00:01:58 a architektům.
 • 00:01:59 Inženýři Kančev a Miňovský
  s kolektivem bratislavského
 • 00:02:03 Stavoprojektu připravují
  v projekční kanceláři
 • 00:02:06 výstavbu nových krásných
  moderních sídlišť.
 • 00:02:11 Slovenští architekti,
  stejně jako sovětští,
 • 00:02:14 řeší výstavbu těchto sídlišť
  námětově novými,
 • 00:02:18 bohatšími architektonickými tvary.
 • 00:02:22 Město Vorošilovo je svými
  typizovanými domy první,
 • 00:02:26 kde se tato nová architektura
  uplatňuje.
 • 00:02:37 Z lidových prvků
  vzniká výzdoba domu.
 • 00:02:44 Stěny jsou umělecky zdobeny
  ornamentikou z Pováží.
 • 00:02:52 30 000 krásných bytových jednotek
  odevzdají slovenští technici
 • 00:02:56 a dělníci ještě do konce roku
  obyvatelstvu.
 • 00:03:01 Začnou stavbu dalších
  6 000 bytových jednotek
 • 00:03:04 a 5 000 typizovaných
  rodinných domků.
 • 00:03:10 Na vládní prohlášení,
  které ukládá zaměstnancům
 • 00:03:13 ve stavebnictví co nejdříve
  odevzdat našim pracujícím občanům
 • 00:03:16 40 000 bytů, odpověděli zaměstnanci
  národního podniku Průmstav
 • 00:03:20 rychlejším tempem práce.
 • 00:03:24 Zde bylo ještě
  před 3 měsíci pusté pole.
 • 00:03:27 Dnes tu dorůstají 4 bloky domů
  s dálkovým topením.
 • 00:03:34 Stavba rychle pokračuje.
 • 00:03:40 Lidem pomáhají těžké stavební
  stroje a mechanizační zařízení.
 • 00:03:46 Zaměstnanci Průmstavu pracují
  proudovou metodou,
 • 00:03:49 která umožnila i partě
  soudruha Bartáka,
 • 00:03:52 iniciátoru socialistického
  soutěžení,
 • 00:03:54 pracovat bez časových ztrát.
 • 00:04:00 V únoru se do nových domů
  nastěhují první nájemníci,
 • 00:04:04 ale to už bude kolektiv
  soudruha Krauskopfa
 • 00:04:07 a dílovedoucího Hrázského pracovat
  na výstavbě dalších 300 bytů,
 • 00:04:11 jak stanoví hospodářský plán
  na příští rok.
 • 00:04:17 Jak budeme bydlet?
 • 00:04:20 Tato otázka zajímá tisíce lidí,
  pro které se staví nová sídliště.
 • 00:04:26 Řady návrhů, jak vyhovět všem
  požadavkům na moderní bydlení,
 • 00:04:30 rodí se ve Státním ústavu
  pro projektování sídlišť.
 • 00:04:33 Velká důležitost je přikládána
  vnějšímu vzhledu domů.
 • 00:04:37 Nové ulice již nebudou šedé
  a jednotvárné,
 • 00:04:40 v průčelích domů musí se obrážet
  krása a pohoda našeho života.
 • 00:04:51 Ústřední vytápění je samozřejmost,
  kterou není třeba zdůrazňovat.
 • 00:04:55 Typizovaná elektrická kuchyně
  s elektrickým sporákem
 • 00:04:59 a ostatním moderním zařízením
  zpříjemní hospodyňkám jejich práci.
 • 00:05:06 Říkáme-li "náš domov",
  myslíme tím zpravidla
 • 00:05:09 obývací pokoj.
 • 00:05:12 Jeho nově navrhované rozměry dávají
  možnost zařídit si ho
 • 00:05:16 opravdu vkusně.
 • 00:05:20 Vedoucí projektant, architekt
  Karel Kavlas, a sochař Janoušek
 • 00:05:23 připravovali projekt a výzdobu
  sídliště ve Staré Boleslavi.
 • 00:05:31 Dnes se jejich plány
  stávají skutečností.
 • 00:05:36 V mrazivém větru vyrůstají základy
  nových obytných domů,
 • 00:05:40 aby jarní slunce mohlo již přivítat
  jejich nové obyvatele.
 • 00:05:47 V Rozdělově u Kladna dokončují
  naši stavbaři moderní hornické
 • 00:05:51 a hutnické město
  pro 8 000 - 9 000 lidí.
 • 00:06:01 Zvláštností nové kladenské čtvrti
  je stavba
 • 00:06:04 šesti 13poschoďových věžových domů.
 • 00:06:08 Tyto výškové stavby budou mít byty
  s nejmodernějším zařízením.
 • 00:06:12 Sálavé stropní topení, elektrické
  a plynové kuchyně,
 • 00:06:15 spalovny odpadků, prádelny.
 • 00:06:19 Pro případ poruch v dodávce proudu
  bude mít každý dům vlastní zdroj
 • 00:06:23 elektrické energie.
 • 00:06:26 Pracovní čety železářů, betonářů
  a zedníků, i nejlepší tesařské čety
 • 00:06:31 soudruha Vojtěcha
  a soudruha Poustevského podepsaly
 • 00:06:34 8 dlouhodobých kolektivních závazků
  k 1. máji a k 10. sjezdu strany.
 • 00:06:41 Své závazky plní stále nad 100 %.
 • 00:06:43 Na poměrně malé ploše poskytne
  tento typ věžových staveb
 • 00:06:47 dalších 468 bytových jednotek
  pro kladenské horníky a hutníky.
 • 00:06:56 Na Horehroní, na rozložitých
  stráních Nízkých Tater,
 • 00:07:00 je starobylá dědina Valaska.
 • 00:07:01 Byla už příliš těsná pro všechny,
  kdo pracují v blízkých železárnách.
 • 00:07:06 Proto se na protilehlé stráni
  staví nové město železářů
 • 00:07:09 a valcířů, Nová Valaska.
 • 00:07:21 Moderní domy jsou vybaveny
  městským komfortem.
 • 00:07:33 V posledních letech přibylo
  na mapě Slovenska mnoho měst,
 • 00:07:37 jedním z nich je i Nová Valaska.
 • 00:07:43 (slovensky)
 • 00:07:44 Občané nového sídliště v Příbrami
  dostali den před zahájením
 • 00:07:48 nového školního roku neobvyklý dar.
 • 00:07:50 Na slavnosti, které se zúčastnil
  ministr školství a kultury
 • 00:07:54 dr. František Kahuda, jim odevzdali
  hned 4 školy najednou.
 • 00:07:58 11letou,
 • 00:08:01 8letou,
 • 00:08:04 mateřskou školku
 • 00:08:06 a jesle.
 • 00:08:13 Věříme, že se v těchto pěkných
  moderních budovách
 • 00:08:16 budou dobře cítit nejen ti žáčci,
  kteří letos poprvé překročili
 • 00:08:20 práh školy, ale i ti menší,
  kteří si ještě mohou hrát na písku,
 • 00:08:24 ba i ti nejmenší Příbramáci.
 • 00:08:32 (slovensky)
 • 00:08:33 Město Ervěnice bude zanedlouho
  škrtnuté z mapy.
 • 00:08:36 Od severu sem postupují rypadla
  dolu Československé armády
 • 00:08:40 a z druhé strany bagry
  od dolu Šverma.
 • 00:08:42 Pod městem totiž leží
  50 milionů tun uhlí.
 • 00:08:48 18. května dopoledne opouštěla
  první rodina svůj domek.
 • 00:08:56 Nábytek se naloží a odveze.
  Jinak je to však s lidmi.
 • 00:09:00 Vždyť manželé Nemešovi
  se v Ervěnicích narodili
 • 00:09:03 a kromě okupace tu prožili
  celý život.
 • 00:09:05 Proto je to trochu smutné loučení.
 • 00:09:13 Se sousedy a přáteli
  se brzy opět setkají.
 • 00:09:16 Vždyť zanedlouho se přestěhují
  za nimi do nových Ervěnic,
 • 00:09:20 do moderního sídliště
  u Jirkova.
 • 00:09:25 A v krásných bytech budou mít i to,
  co předtím neměli.
 • 00:09:33 Především to však bude
  jejich nový domov.
 • 00:09:36 Pro manžele Nemešovi
  i pro jejich ervěnické spoluobčany.
 • 00:09:45 (slovensky)
 • 00:09:46 Někdo se umí zasnít
  i nad holou strání.
 • 00:09:49 Jiný si umí představit nové domy,
  až když vidí lešení,
 • 00:09:52 zedníky, maltu a cihly.
 • 00:09:54 Ale jistě nejlepší je přesvědčit se
  na vlastní oči,
 • 00:09:57 jak bude vypadat váš byt
  už pěkně zařízený.
 • 00:10:02 Pražská informační služba
  uspořádala proto v novostavbě
 • 00:10:05 na Pankráci výstavu pro zájemce
  družstevní bytové výstavby.
 • 00:10:17 A návštěvníkům se tu opravdu líbí.
 • 00:10:21 Útulné byty, které ještě víc
  vynikly s moderním nábytkem
 • 00:10:25 a vkusnými doplňky.
  Výběr je skutečně bohatý.
 • 00:10:38 Tady budou bydlet první účastníci
  družstevní výstavby už letos.
 • 00:10:44 A teď záleží už jen na vás,
  zda též vstoupíte
 • 00:10:47 do bytového družstva.
  Vždyť pěkně bydlet stojí za to.
 • 00:10:58 Panelárna v Toušeni
  zásobovala donedávna
 • 00:11:01 všechna pražská staveniště.
 • 00:11:03 (slovensky)
 • 00:11:04 Doprava však prodražovala jednu
  bytovou jednotku o 5 000 korun.
 • 00:11:08 Na všech pražských stavbách
  to byla pěkná suma - 10 milionů.
 • 00:11:12 A toto je nová panelárna,
  přímo v Praze, v Holešovicích.
 • 00:11:17 Výhody jsou jasné.
 • 00:11:19 Jistě jste si všimli,
  že mezi výrobou v Toušeni
 • 00:11:23 a v Holešovicích
  je i podstatný rozdíl.
 • 00:11:25 Tato je skutečně nová i technikou.
 • 00:11:53 Když se tedy zkrátila doprava,
  měli by teď i pražští stavbaři
 • 00:11:57 zkrátit termíny dokončení staveb.
 • 00:12:10 Ostravská čtvrť Poruba
  se den ode dne rozrůstá
 • 00:12:13 o nové bloky
  i o nové nezvyklé domy.
 • 00:12:15 Tentokrát se spolu s námi
  rozhlížíte z 13. patra
 • 00:12:19 budoucího 17poschoďového domu.
 • 00:12:25 Dnes je tu ještě ten známý
  stavbařský ruch,
 • 00:12:27 k nebi trčí ocelové výztuže,
  teče beton
 • 00:12:30 a hemží se tu vždy někdo
  z těch pouhých 32 lidí
 • 00:12:33 vedených mistrem Mančukem,
  kteří dům staví.
 • 00:12:39 Ale v budoucnu,
  to znamená na podzim,
 • 00:12:41 tu má být 178 bytů,
  několik obchodů,
 • 00:12:44 kulturní středisko a kavárna.
 • 00:13:00 (slovensky)
 • 00:13:01 Každý večer nastupuje noční směna
  na stavbě nového sídliště
 • 00:13:05 v Českých Budějovicích.
 • 00:13:11 Ve světle reflektorů pracují
  montážní čety venku i uvnitř.
 • 00:13:26 Panel za panelem rostou podlaží
  výškového domu.
 • 00:13:32 A do přísvitu nového dne
  roste nový dům.
 • 00:13:35 Rychle pokračuje stavba
  moderně řešeného sídliště,
 • 00:13:38 která dělá čest obětavé práci
  českobudějovických stavbařů.
 • 00:13:48 Do roku 1970 má být u nás
  vyřešen bytový problém.
 • 00:13:54 Zajeli jsme se podívat
  do některých měst,
 • 00:13:57 jak se toto usnesení uskutečňuje.
 • 00:13:59 Takhle se staví ve starobylé Nitře.
 • 00:14:07 Podobně i v Brně - Pisárkách
  a na Juliánce.
 • 00:14:19 Nová sídliště v Bratislavě.
 • 00:14:21 A co až ještě budou upravená okolí
  plná zeleně a rozkvetlých květů!
 • 00:14:30 Pravda, tak hezky se nestaví všude,
  a ani takovým tempem.
 • 00:14:34 Přesto bylo za posledního 4,5 roku
  předáno 315 000 nových bytů
 • 00:14:38 našim pracujícím.
 • 00:14:50 Když nastoupíte v Litvínově
  do tramvaje
 • 00:14:53 a jedete do nového sídliště
  na Podžatecké,
 • 00:14:56 projíždíte starými
  mosteckými ulicemi.
 • 00:14:59 (slovensky)
 • 00:15:00 Ulicemi, které se budou bourat.
 • 00:15:02 Neboť pod každým domem,
  pod každou zahradou i cestou,
 • 00:15:06 všude jsou bohatá ložiska uhlí.
 • 00:15:13 A proto se celé město přestěhuje
  do nových domů
 • 00:15:16 do nového Mostu,
  jehož jádrem je právě Podžatecká.
 • 00:15:24 A tak si po cestě uvědomíte,
  že jste projížděli už vlastně
 • 00:15:28 minulostí do té nové budoucnosti.
 • 00:15:43 (slovensky)
 • 00:15:44 Brno je známé dobrou
  a architektonicky slušnou
 • 00:15:47 bytovou výstavbou.
 • 00:15:49 Vedoucí odboru výstavby městského
  národního výboru ing. arch. Prokop
 • 00:15:53 o tom říká:
 • 00:15:54 Brno, jako průmyslové město
  a dějiště mezinárodních veletrhů,
 • 00:15:58 je neustále plno stavebního ruchu.
 • 00:16:00 V naší výstavbě se řídíme návrhem
  směrného územního plánu města Brna
 • 00:16:04 a schváleným
  harmonogramem výstavby.
 • 00:16:07 Z řady budovaných sídlišť uvádím
  sídliště Úvoz 1
 • 00:16:11 a sídliště Juliánov,
  které je prakticky před dokončením.
 • 00:16:17 Nové brněnské sídliště hodnotí
  v celostátním měřítku velmi kladně,
 • 00:16:21 co do pojetí i provedení.
 • 00:16:30 (slovensky)
  Staví.
 • 00:16:32 Jednoduše, lacině.
 • 00:16:35 Jedenácté, dvanácté, třinácté.
 • 00:16:40 -A zle! Neříkal jsem?
  -Ne, neříkal jste?
 • 00:16:44 -Tedy, stavěli stavbaři paneláky.
  -Zvenku celkem pěkné.
 • 00:16:48 A uvnitř?
 • 00:16:53 Slovo diskrétně odevzdáme
  jedné z mnohých.
 • 00:16:58 (slovensky)
 • 00:16:59 Za ty tři roky, co tady bydlíme,
  máme velmi špatné zkušenosti.
 • 00:17:03 V těch krajních pokojích je velká
  zima, nedá se tam vůbec sedět,
 • 00:17:07 člověk si musí obléct tepláky,
  když tam chce být.
 • 00:17:10 No a velmi tam zatéká,
  takže se musí podložit kýble.
 • 00:17:14 Chlapec se kolikrát v noci zbudí,
  přiběhne: Mami, teče mi na hlavu.
 • 00:17:19 Tak ho musíme odtud sebrat pryč.
 • 00:17:21 Dále dveře vůbec nepřiléhají,
  všude strašně fouká,
 • 00:17:24 takže řemeslníci se také nemůžou
  pochlubit svojí prací.
 • 00:17:32 A co na to řekne inženýr
  z pozemních staveb?
 • 00:17:35 Úpravu děláme jednak zvenku,
  kde děláme trojnásobný
 • 00:17:38 latexový nátěr,
  a jednak děláme úpravu zevnitř,
 • 00:17:41 kde zalepujeme stěny polystyrénem.
 • 00:17:46 A děláme tam též
  znovu omítku.
 • 00:17:51 Každý se učí na vlastní chybě.
 • 00:17:53 I když je taková škola
  trochu drahá.
 • 00:18:11 Z nedostatků se poučili
  i ve výrobně panelů.
 • 00:18:16 Slovo má směnový inženýr.
 • 00:18:18 Zvýšení kvality chceme zabezpečit
  třemi základními podmínkami.
 • 00:18:23 Zaprvé, že jsme proškolili všechny
  pracovníky na jednotlivé profese,
 • 00:18:27 které provádějí.
 • 00:18:31 Zadruhé přísným dodržováním
  technologických postupů a předpisů.
 • 00:18:36 A zatřetí zvýšenou mezioperační
  a výstupní kontrolou,
 • 00:18:39 která nám zabezpečí,
  že na stavby se nám dostanou
 • 00:18:43 jen kvalitní a dobré panely.
 • 00:18:45 -Jste tedy pro paneláky?
  -Já ano.
 • 00:18:47 Zvláště jestliže
  je stavbaři zdokonalí.
 • 00:18:50 -Poučí se z nedostatků.
  -A půjdou s nimi stále výš.
 • 00:18:53 Potom si přečtete inzerát,
  který se zatím nevyskytuje.
 • 00:18:57 Vyměním byt.
  Značka: Panelák nerozhoduje.
 • 00:19:09 Akční program Komunistické strany
  Československa z dubna 1968
 • 00:19:13 potvrdil dřívější rozhodnutí vlády
  omezit investice
 • 00:19:16 do základních odvětví průmyslu
  ve prospěch bytové výstavby.
 • 00:19:20 Nikdo jistě nečekal,
  že důsledek tohoto rozhodnutí
 • 00:19:23 přinese v bytové výstavbě okamžitou
  nápravu a všechno vyřeší.
 • 00:19:26 Smutné je však, že se dokončených
  bytů odevzdává stále méně,
 • 00:19:30 než stanovil plán.
 • 00:19:31 Koncem listopadu jsme si v Praze
  na Proseku ověřili,
 • 00:19:35 že se desítky bytů nemohou
  družstevníkům odevzdat
 • 00:19:38 pro staré známé nedostatky.
 • 00:19:39 Tady například kvůli neohlášené
  změně ve výrobě bytového jádra
 • 00:19:43 musí předělat rozvod vody.
 • 00:19:47 Nebo: dveře sice nalakované jsou,
  ale okna monopolního dodavatele
 • 00:19:51 jsou bez laku
  a musí se natírat dodatečně.
 • 00:19:55 Pouhé tři stupínky mrazu znemožnily
  pokládat podlahovou krytinu z PVC,
 • 00:20:00 protože teplárna ten den
  sídliště nevytápěla.
 • 00:20:10 A navíc už hotové podlahy
  mrazík pěkně poničil.
 • 00:20:15 Poslechněte si,
  co nám o dodávce tepla z teplárny
 • 00:20:18 řekl jeden z vedoucích stavby,
  Miroslav Huptych.
 • 00:20:21 S tou teplárnou
  jsou stále starosti.
 • 00:20:24 Už je to vlastně potřetí
  v posledním týdnu,
 • 00:20:27 co jsme bez tepla, práce stojí.
 • 00:20:29 Abychom věděli,
  v čem to prostě vězí,
 • 00:20:32 tak jsme vyslali svého pracovníka
  do teplárny na jednání,
 • 00:20:36 aby zjistil pravé příčiny
  těch potíží.
 • 00:20:42 A k našemu podivení byl prostě
  hned na počátku tohoto jednání
 • 00:20:46 z jednání vykázán, doslova vyhozen,
  takže dodneška nevíme vlastně,
 • 00:20:51 v čem to v podstatě je.
 • 00:20:55 Stavbaři mají prostě malý vliv
  na své dodavatele,
 • 00:20:58 ať už dodávají teplo
  nebo různé stavební materiály.
 • 00:21:02 Proto rozhodnutí přesunout
  investice ve prospěch bytů
 • 00:21:05 samo o sobě zatím nic nevyřešilo.
 • 00:21:08 Potřebuje další komplexní řešení
  a důslednou koordinaci
 • 00:21:11 výroby našich průmyslových odvětví,
  zabývajících se bytovou výstavbou.
 • 00:21:22 Pracovníci Brněnských pozemních
  staveb mohli nerušeně pokračovat
 • 00:21:26 i v lednovém počasí ve stavbě
  bytů a vysokoškolského internátu.
 • 00:21:33 Postarali se totiž
  o vytápění staveb.
 • 00:21:49 S tímhle jednoduchým
  tajemstvím úspěchu
 • 00:21:51 měli dobré výsledky
  už v minulém roce.
 • 00:21:54 Postavili o 1 100 bytů víc
  než v roce 1969.
 • 00:22:20 Výstavbu sídliště
  v Praze 8 - Bohnicích
 • 00:22:22 si prohlédl primátor
  hlavního města Zdeněk Zuska.
 • 00:22:26 Spolu s odborníky chtěl posoudit
  přiměřený růst
 • 00:22:29 vybavenosti sídliště vzhledem
  k přibývajícímu počtu obyvatel.
 • 00:22:33 Šlo o zajištění dobrých služeb
  a životního prostředí.
 • 00:22:47 V současné době tady odevzdali
  400 bytů novým nájemníkům.
 • 00:22:51 Do roku 1978 tu bude bydlet
  více než 35 000 obyvatel.
 • 00:23:11 Pražské sídliště Lhotku - Libuš
  stavějí dva podniky.
 • 00:23:14 Stavbu číslo 2 Pozemní stavby
  Pardubice a Karlovy Vary,
 • 00:23:18 stavbu číslo 1 a 3
  Pozemní stavby Plzeň.
 • 00:23:21 Na staveništi plzeňských
  běží celkem o 3 500 bytů.
 • 00:23:25 A právě tady mají dokončené byty,
  v porovnání
 • 00:23:28 s ostatními pražskými sídlišti,
  vyšší kvalitu.
 • 00:23:36 Plzeňští stavbaři pracují
  především proudovou metodou,
 • 00:23:39 která vyžaduje velmi dobrou
  organizaci práce
 • 00:23:42 a řízení celé stavby.
 • 00:23:49 Dále mají k dispozici vynikající
  bytovou stavebnici,
 • 00:23:52 označenou PS 69,
  jejíž předností je nízká pracnost.
 • 00:23:57 V průběhu let dokázali plzeňští
  stavbaři stavebnici zdokonalit
 • 00:24:01 a prosadit do výroby
  i do svých projektů.
 • 00:24:05 A zatřetí má na úspěchu nemalý
  podíl iniciativa všech stavbařů,
 • 00:24:10 jejich brigád socialistické práce
  a předních čet,
 • 00:24:13 které si osvojily novou technologii
  a pochopily novou organizaci.
 • 00:24:17 Pochopily také to,
  že více bytů se postaví
 • 00:24:20 ve stejném čase
  jen vyšší produktivitou práce.
 • 00:24:30 Ročním výkonem jednoho dělníka,
  který na stavbě
 • 00:24:33 sídliště Lhotka - Libuš postaví
  dílo v hodnotě 783 000 korun,
 • 00:24:37 se Pozemní stavby Plzeň
  zařadily na první místo
 • 00:24:41 ve výrobně hospodářské jednotce
  Pozemní stavitelství.
 • 00:25:07 Dnes bydlí 45 % Pražanů
  v novém bytě.
 • 00:25:10 Největší nové sídliště našeho
  hlavního města je Jižní Město.
 • 00:25:19 Dokončuje se tu experimentální
  stavba, která je společným dílem
 • 00:25:23 Výzkumného a vývojového ústavu,
  Stavebních závodů a Prefy,
 • 00:25:27 s investorem
  a generálním ředitelstvím
 • 00:25:30 Stavebních závodů Praha.
 • 00:25:33 Je to stavba mateřské školy a jeslí
  pro 120 a 50 dětí.
 • 00:25:37 Použití prefabrikovaných dílů
  pro bytovou výstavbu
 • 00:25:40 snížilo pracnost stavby.
 • 00:25:42 Proti dosavadnímu způsobu výstavby
  se časový limit zkrátil asi o 30 %.
 • 00:25:51 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2011

Související