iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 8. 2011
20:20 na ČT2

1 2 3 4 5

61 hlasů
59002
zhlédnutí

Invaze 1968: Ruský pohled

Invaze 1968: Ruský pohled

56 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Invaze 1968. Ruský pohled

 • 00:00:10 21. srpen 1968.
 • 00:00:14 Datum, které obrátilo
  Československo naruby.
 • 00:00:17 Pád pražského jara zasáhl životy
  několika generací
 • 00:00:20 a dodnes ho mají v živé paměti.
 • 00:00:23 Vlastní emoce i traumata
  známe velmi dobře.
 • 00:00:26 O těch druhých nevíme skoro nic.
  Co si mysleli sovětští vojáci,
 • 00:00:30 kteří přijížděli na tancích?
  Co prožívali?
 • 00:00:33 Jak vlastně Rusové vnímali
  pražské jaro
 • 00:00:36 a proč do něj někteří vkládali
  tolik nadějí?
 • 00:00:39 Tento dokument nabízí
  unikátní pohled z druhé strany.
 • 00:00:43 Nejde v něm jen o krvavou invazi,
  ale taky o ruské sny o uvolnění,
 • 00:00:48 které rozdrtily pásy
  sovětských tanků v Praze.
 • 00:01:05 Odpočítávání začalo,
  i když jen velmi, velmi nenápadně.
 • 00:01:10 Od srpna 1968 dělí Československo
  i Sovětský svaz ještě víc než rok.
 • 00:01:15 Moskva slaví velká jubilea.
 • 00:01:18 Za dveřmi jsou okázalé oslavy
  půlstoletí říjnové revoluce.
 • 00:01:32 Pět dekád tvrdé diktatury
  udělalo svoje.
 • 00:01:35 Ze společnosti je
  beztvará a poslušná masa
 • 00:01:38 plnící rozkazy shora.
 • 00:01:40 Pochyby i problémy existují,
  ale jen v soukromí.
 • 00:01:43 Navenek má být vidět
  jen nadšení a pořádek.
 • 00:01:47 Část lidí režimu pořád věří,
  ostatní chtějí mít klid.
 • 00:02:00 Uzavřená velmoc žije
  vlastním životem.
 • 00:02:04 Zahraničí je pro většinu lidí
  vzdálené.
 • 00:02:07 Nemají představu ani srovnání.
 • 00:02:10 Sovětská moc nabízí přehlednost
  a sociální jistoty.
 • 00:02:13 Kdo mlčí a drží se
  ve vyznačených kolejích, má pokoj.
 • 00:02:24 My jsme si představovali,
  že žijeme,
 • 00:02:28 že my nejšťastnější ze všech
  na světě,
 • 00:02:32 protože žijeme v Sovětském svazu,
  že je tam svoboda opravdová.
 • 00:02:37 I když to tak nebylo vůbec,
  to jsem se dozvěděla potom.
 • 00:02:52 Každá totalita potřebuje
  i nepřítele.
 • 00:02:56 Tady jsou v hlavní roli
  Spojené státy.
 • 00:02:59 Moskva s nimi bojuje
  na mnoha frontách studené války
 • 00:03:04 i v závodech o dobývání vesmíru.
 • 00:03:16 Pod příkrovem velkých vítězství
  se ale hlásí nepříjemné problémy.
 • 00:03:21 Zdánlivě všemocné velmoci
  zadrhává ekonomika.
 • 00:03:24 Ztratila se budovatelská euforie
 • 00:03:28 a lidé už nechtějí
  pracovat zadarmo.
 • 00:03:31 Průmyslu chybí moderní technika
  a kolektivizované zemědělství
 • 00:03:35 není schopné nakrmit obyvatelstvo.
  V první polovině šedesátých let
 • 00:03:40 citelně stoupají ceny mléka,
  masa i dalších potravin.
 • 00:03:45 Bylo třeba udělat krok dál.
 • 00:03:48 Vědeckotechnická revoluce
  vyžadovala demokratizaci,
 • 00:03:52 pružnou společnost
  a zavádění nových technologií.
 • 00:03:55 Všichni v té době hledali
  nové ekonomické recepty.
 • 00:03:58 Vedení země došlo,
 • 00:04:00 že má k dispozici jenom suroviny
  a jednoduché materiály.
 • 00:04:03 Západ už i přes určité potíže
  zaváděl nové technologie,
 • 00:04:07 zvyšoval produktivitu práce,
  měl čím dál kvalitnější výrobky.
 • 00:04:11 My jsme je neměli
  a namísto toho jsme instalovali
 • 00:04:14 zastaralé výrobní linky.
  Vzdělané vrstvy ve společnosti,
 • 00:04:17 hlavně vědci,
  potřebovali víc kyslíku.
 • 00:04:20 Strana k tomu chystala plénum.
 • 00:04:23 Mluvil o tom Brežněv,
  ale pak se nic nestalo.
 • 00:04:35 Sovětským impériem zevnitř otřásá
  i skrytý politický spor.
 • 00:04:40 Začal už v roce 1956.
 • 00:04:43 Komunistický vůdce Nikita Chruščov
  tehdy poprvé sáhl na modlu.
 • 00:04:48 Odhalení hrůzných
  stalinských zločinů bylo
 • 00:04:52 pro sovětskou společnost šokem.
 • 00:05:04 Sáhnout na Stalina
  znamenalo vymazat
 • 00:05:07 velkou část života
  sovětských lidí.
 • 00:05:11 To nebyla jenom prostě láska.
  To bylo zbožňování člověka.
 • 00:05:16 My děti jsme počítali ho
  nadčlověkem.
 • 00:05:21 A to bylo zajímavé,
  když jsme děti mezi sebou.
 • 00:05:26 Říkám: A copak Stalin?
  Taky chodí na záchod?
 • 00:05:31 To bylo, no jo,
  vždyť je to člověk.
 • 00:05:38 Léčba takové závislosti
  je složitá a těžká.
 • 00:05:42 Chruščov sám zakrýval
  vlastní hříchy minulosti.
 • 00:05:45 Kritikou Stalina ale poslal
  dovnitř totalitního systému
 • 00:05:50 první signál uvolnění.
 • 00:06:02 To jsou léta plná uvolnění.
  Pocit svobody, možnosti svobodně
 • 00:06:06 mluvit a diskutovat narůstal
  a neznal hranic.
 • 00:06:10 Navíc to byla éra rehabilitací.
 • 00:06:13 V roce 1962 vydali Solženicynův
  Jeden den Ivana Děnisoviče.
 • 00:06:17 Bylo mi šestnáct,
  ale moc dobře si pamatuji,
 • 00:06:20 jak se ta kniha četla,
  i všechny ty rozhovory kolem.
 • 00:06:24 V časopisu Nový svět vycházely
  výborné věci.
 • 00:06:28 V kinech šly skvělé filmy.
 • 00:06:39 O slovo se hlásí
  mladá poválečná generace.
 • 00:06:43 Nechybí jí sebevědomí
  ani chuť měnit svět.
 • 00:06:46 Její plány ale děsí
  opatrné komunistické politbyro.
 • 00:06:51 Taky řadě dalších lidí se stýská
  po tvrdé ruce
 • 00:06:54 a totalitní přehlednosti.
  Po nástupu Leonida Brežněva
 • 00:06:58 do čela strany se znovu diskutuje
  o rehabilitaci Stalina.
 • 00:07:02 Znovu se výstražně zatýká a zvyšuje
  tlak na nezávislé hlasy.
 • 00:07:16 Generace sovětského tání
  se ale ještě nevzdává.
 • 00:07:20 Naopak poprvé v poválečné historii
  nachází odvahu se vzepřít.
 • 00:07:25 Poprvé se v zemi nesměle
  protestuje. Vznikají petice.
 • 00:07:29 Rodí se disidentské hnutí, zatím
  jako pokus reformovat komunismus.
 • 00:07:40 Mluvili jsme hlavně
  o nespravedlivostech,
 • 00:07:44 o nelidskosti našeho systému.
 • 00:07:47 Většina z nás byli socialisti,
  chcete-li komunisti.
 • 00:07:51 V tom systému jsme vyrostli,
  na rozdíl od ostatních zemí
 • 00:07:55 Varšavské smlouvy, které vstoupily
  do sovětského systému
 • 00:07:59 po druhé světové válce,
  my jsme v něm žili už od roku 1917,
 • 00:08:03 takže jsme si nedovedli představit,
  že by ho něco mělo nahradit.
 • 00:08:08 Šlo nám o vnitřní reformu strany.
  Věci se ale začaly hýbat.
 • 00:08:12 Lidi spolu začali
  daleko víc mluvit.
 • 00:08:16 Postupně se rodila i odvaha
  protestovat.
 • 00:08:20 Všichni se chtěli scházet.
 • 00:08:22 Všichni toužili
  po nových informacích.
 • 00:08:34 Sovětské vnitřní pnutí projíždí
  celým východním blokem.
 • 00:08:38 Vlna opatrného uvolnění
  se rozlévá dál přes hranice.
 • 00:08:42 Pro moskevskou liberální
  inteligenci je to velké povzbuzení.
 • 00:08:47 PÍSEŇ
 • 00:08:49 Když jsem někdy unavená,
  hledám v tobě klid.
 • 00:08:54 Ale ty jsi samá scéna,
  chceš mě snad i bít.
 • 00:08:58 Ruský a český scénář je zpočátku
  psaný jako přes kopírák.
 • 00:09:01 Na jedné straně touha
  svobodně dýchat,
 • 00:09:05 na straně druhé totalitní stát,
  který nestojí o změny.
 • 00:09:07 I v Praze ale klíčí naděje
  na posun vpřed.
 • 00:09:10 V lednu 1968 nastupuje do čela
  československých komunistů
 • 00:09:15 Alexander Dubček.
  Reformní hlasy nabírají na síle.
 • 00:09:20 Cenzura přestává, přátelé,
  existovat. Hurá!
 • 00:09:28 To neobyčejně výstižné heslo
  socialismus s lidskou tváří,
 • 00:09:33 to bylo tak blízké tomu,
  co jsme sami chtěli.
 • 00:09:37 Socialismus,
  ale s lidskou tváří.
 • 00:09:40 Mnozí z nás uměli
  nebo se začali učit česky,
 • 00:09:43 takže se to dalo dobře sledovat.
  Kupovali Rudé právo,
 • 00:09:46 Literární listy
  a další československé noviny.
 • 00:09:49 Všechno četli a překládali.
  Byl o to velký zájem.
 • 00:09:53 V den, kdy přicházely v Moskvě
  do prodeje Literární listy,
 • 00:09:57 jsme vstávali brzo ráno
  a rychle pro ně běželi do stánku,
 • 00:10:02 protože jinak už byly noviny pryč.
  Šly na odbyt jako horké pirohy.
 • 00:10:14 Věděli jsme,
  co se v Československu děje,
 • 00:10:17 a napjatě jsme to sledovali.
 • 00:10:20 Nešlo jenom o Čechy a Slováky,
  ale taky o nás.
 • 00:10:23 Doufali jsme, že naše politbyro
  bude mít dostatek rozumu,
 • 00:10:26 aby nechalo malé Československo
  ten experiment u sebe provést.
 • 00:10:30 Brali jsme to tak,
  že když se povede,
 • 00:10:33 mohlo by se to postupně rozšířit
 • 00:10:36 na celý východní blok
  včetně Sovětského svazu.
 • 00:10:39 Klidně za deset patnáct let,
  ale jednou by to přišlo.
 • 00:10:43 Proto jsme Čechům a Slovákům přáli,
  aby se jim to povedlo.
 • 00:10:47 Kvůli sobě.
  Vkládali jsme do nich velké naděje.
 • 00:10:50 Československo jsme
  doslova milovali.
 • 00:10:56 Romance,
  která se brzy měla změnit v drama.
 • 00:10:59 S neúprosnou logikou podobnou té,
 • 00:11:03 která platila v roce 1956
  v Maďarsku.
 • 00:11:06 Mnozí chtějí věřit,
  že doba je jiná
 • 00:11:09 a že k ozbrojenému zásahu
  v Praze nedojde.
 • 00:11:12 Nervozita v Kremlu ale sílí.
  Invaze doslova visí ve vzduchu.
 • 00:11:16 Středem Evropy už se brzy přežene
  bouře, která utopí mnohé naděje.
 • 00:11:21 Nejen české a slovenské,
  ale i ty ruské.
 • 00:11:36 Končí jaro 1968.
 • 00:11:39 Jestřábi v Kremlu dostali zelenou
  pro ozbrojený zásah.
 • 00:11:43 Zbývá jediné. Vykreslit zemi,
  která dosud patřila mezi oblíbence,
 • 00:11:47 jako nebezpečnou baštu
  nepřátel.
 • 00:11:50 Rozjíždí se ideologická mašina,
  jejíž účinnost bere dech.
 • 00:11:54 Přímo uvnitř komunistické strany
  pracují síly,
 • 00:11:58 které úzce spolupracují
  s kontrarevolučním podsvětím.
 • 00:12:02 Nejvíc se kontrarevoluce zaměřuje
  na mladé lidi.
 • 00:12:05 Snaží se využít jejich chuti se
  angažovat a politické nezralosti.
 • 00:12:10 Mladí lidé si už nepamatují
  kapitalismus,
 • 00:12:14 neprožili strašlivou
  fašistickou okupaci.
 • 00:12:20 Mnohé obelhaly krásná hesla
  a hezky znějící fráze.
 • 00:12:25 Kdo by přitom uvěřil,
  že tady, v samém srdci Evropy,
 • 00:12:30 v srdci Československa,
  vzniká fronta antikomunismu?
 • 00:12:40 Vojenský zásah potřebuje
  poslušné vykonavatele.
 • 00:12:44 Z pěti armád Varšavské smlouvy,
  které se do invaze nakonec zapojí,
 • 00:12:49 je hlavní ta sovětská.
  Třímilionový kolos,
 • 00:12:52 který krmí skoro třetina
  sovětského rozpočtu.
 • 00:12:56 Zbraň totalitního režimu připravená
  zasáhnout kdekoli na světě.
 • 00:13:18 Přijetí do armády znamená
  pro vojáky vstupenku
 • 00:13:22 do lepší společnosti, prestiž,
  výtah ke stranické kariéře,
 • 00:13:26 lepší zázemí i servis.
  Privilegia ale nejsou zadarmo.
 • 00:13:30 Strana chce naprostou loajalitu
  a hlavně žádné otázky.
 • 00:13:37 Já, občan Svazu sovětských
  socialistických republik,
 • 00:13:40 vstupuji do řad ozbrojených sil,
  skládám přísahu a slibuji,
 • 00:13:43 že budu čestným, statečným
  a bdělým vojákem,
 • 00:13:47 že budu chránit svoji vlast.
 • 00:13:49 Přísahám, že budu věrný
  sovětskému národu, své vlasti.
 • 00:13:53 Slibuji, že ji budu chránit
  statečně, směle, důstojně a čestně
 • 00:13:57 a nebudu litovat krve ani života
 • 00:14:00 při dosažení úplného vítězství
  nad nepřáteli.
 • 00:14:03 Uzavřený svět armády odráží náladu
  celé sovětské společnosti.
 • 00:14:09 I tady platí pravidlo
  kruhové obrany.
 • 00:14:12 Uvnitř jsou naši, venku nepřátelé,
  kteří mohou kdykoliv zaútočit.
 • 00:14:20 Vysvětlovali nám to jednoduše.
 • 00:14:23 Musíme zasáhnout
  proti skupině lidí,
 • 00:14:26 kteří se snaží vrátit kapitalismus
  do Československa.
 • 00:14:29 Na území tehdejšího západního
  Německa se údajně cvičí
 • 00:14:33 armády NATO,
  a pokud nezasáhneme,
 • 00:14:36 vtrhnou do Československa
  a zaberou ho.
 • 00:14:39 O pražském jaru jsme samozřejmě
  nic nevěděli.
 • 00:14:42 V kasárnách jsme byli
  úplně izolovaní.
 • 00:14:44 Hodně věcí jsme se dozvěděli
  teprve,
 • 00:14:46 až jsme se později vrátili domů.
 • 00:14:49 Tehdy jsme dělali to,
  co nám řekli politruci.
 • 00:15:00 Byli jsme děti
  chruščovovského tání,
 • 00:15:03 ale taky celé té doby.
  Vychovávali nás v tom,
 • 00:15:06 že žijeme v socialismu
  a každou chvíli přijde komunismus.
 • 00:15:09 My jsme tomu věřili
  a byli jsme přesvědčeni,
 • 00:15:12 že socialistický tábor musíme
  chránit stejně jako svou zemi.
 • 00:15:16 Prostě je potřeba je ochránit,
 • 00:15:19 protože i Čechoslováci věří
  ve vítězství komunismu.
 • 00:15:28 Informace byly hodně omezené.
  Poslouchali jsme sovětské rádio
 • 00:15:33 stanici Volga,
  někdo státní televizi.
 • 00:15:36 Četl se sovětský tisk.
  Prim ale samozřejmě hrál
 • 00:15:40 mohutný aparát vnitřní propagandy,
  tedy školení a přednášky velitelů.
 • 00:15:54 Západ!
 • 00:15:55 Rozhodně Západ chtěl podle mě
  i mých kolegů
 • 00:15:59 svést Československo
  ze správné cesty socialismu
 • 00:16:03 a znepřátelit ho
  se Sovětským svazem.
 • 00:16:06 Rozbít naši jednotu
  i celou Varšavskou smlouvu.
 • 00:16:10 Tomu jsem nejen věřil,
 • 00:16:13 ale jako velitel jsem to
  i vtloukal do svých podřízených.
 • 00:16:17 Byl jsem si tím jistý,
  nikdo na mě netlačil.
 • 00:16:30 Měl jsem za to, že Československo
  je země přátelská,
 • 00:16:34 bratrská, komunistická a že ji
  nechceme okupovat nebo ničit.
 • 00:16:39 Jen potřebuje pomoc.
  Na nic jiného jsem nemyslel.
 • 00:16:43 Měl jsem za to, že to je potřeba
  a že je to správné.
 • 00:16:54 V zemi nabírá sílu
  protikomunistická
 • 00:16:57 a protisocialistická kampaň.
 • 00:17:00 Mnozí vidí,
  kam míří úder reakce.
 • 00:17:03 Dopis 99 pracujících továrny
  Auto Praga je toho jasným důkazem.
 • 00:17:08 Vlna společenského teroru a zášti,
  která se na ně sesypala,
 • 00:17:12 jen potvrdila oprávněnost
  jejich obav.
 • 00:17:18 Reakce povzbuzená výsledky
  už požaduje
 • 00:17:21 rozpuštění Lidových milicí.
 • 00:17:23 Neustále popichuje
  stranické vedení,
 • 00:17:25 radí neustupovat Sovětům
  a tvrdohlavě stát na svém.
 • 00:17:28 To jsou doporučení pro setkání
  v Čierné nad Tisou.
 • 00:17:32 A ještě dál.
  Chceme neutralitu,
 • 00:17:35 vzdát se spojeneckých závazků
  a vystoupit z Varšavské smlouvy.
 • 00:17:39 Počátkem léta se kruh uzavírá.
 • 00:17:43 Během dvou tří měsíců je
  sovětská veřejnost zpracovaná
 • 00:17:47 a obraz Československa
  vzhůru nohama.
 • 00:17:50 Dřív bratři,
  teď zákeřní záškodníci.
 • 00:17:53 Těsně před půlnocí 20. srpna 1968
  přichází signál k akci.
 • 00:17:58 Operace Dunaj začíná.
 • 00:18:06 Jedna z nejtemnějších nocí
  v dějinách Československa
 • 00:18:10 z 20. na 21. srpna 1968.
 • 00:18:13 Od půlnoci už přilétají
  na ruzyňské letiště
 • 00:18:16 svazky nákladních
  vojenských letadel.
 • 00:18:19 Každou minutu vyjíždí z trupu
  antonova na naši půdu nový tank.
 • 00:18:24 Z ruzyňského letiště
  stejně jako od severních hranic
 • 00:18:28 Československa se však řítí
  do Prahy další a další tanky
 • 00:18:32 pěti takzvaně spřátelených zemí.
 • 00:18:35 Moskevská agentura TASS vysílá,
  že vojáci přijeli zachránit
 • 00:18:39 svobodu proti připravované
  kontrarevoluci.
 • 00:18:43 Tvrdí také, že se nehodlají
  vměšovat do našich záležitostí.
 • 00:18:46 Máme ušlechtilé bratry.
 • 00:18:50 Byli jsme výsadkáři, divize
  připravená k boji v zásadě kdykoli.
 • 00:18:56 Měli jsme odrazit
  jakýkoli případný útok
 • 00:19:01 a splnit bojový úkol.
 • 00:19:04 Naši velitelé a politici
  určitě věděli,
 • 00:19:06 že budeme stát
  proti obyčejným lidem.
 • 00:19:10 Nám bylo řečeno,
  že možná budeme muset střílet
 • 00:19:14 do lidí na shromážděních
  nebo demonstracích.
 • 00:19:17 Neměli jsme o ničem pochybovat.
 • 00:19:20 Pokud se ti lidé účastní
  podobných akcí,
 • 00:19:24 jsou všichni kontrarevolucionáři.
 • 00:19:36 Měli jsme rozkaz střílet jenom
  na pokyn starších velitelů.
 • 00:19:41 Lidi ale měli zbraně i munici.
  Všechno bylo připravené,
 • 00:19:46 ale používat se smělo jen podle
  situace a na rozkaz nadřízených.
 • 00:19:59 Když se sovětští vojáci
  nad ránem 21. srpna setkávají
 • 00:20:03 s prvními lidmi,
  je to šok.
 • 00:20:05 Nečelí zbraním kontrarevoluce,
  ale davům civilistů,
 • 00:20:08 kteří neskrývají vztek
  a rozhořčení.
 • 00:20:12 Zastavila mě skupinka
  rozčilených českých žen.
 • 00:20:16 Křičely na mě a vyhrožovaly.
  Byly hodně hysterické.
 • 00:20:20 Měly velké nehty, myslel jsem,
  že mi poškrábou obličej.
 • 00:20:25 Většina z těch lidí byla
  zmanipulovaná.
 • 00:20:29 Byli to živlové,
  kteří na ulicích neměli co dělat.
 • 00:20:33 Ostatní prostě nechápali,
  co se děje.
 • 00:20:43 Všechny pobouřil náš příchod.
  Nejdřív byli překvapení
 • 00:20:48 a pak naštvaní, když zjistili,
  že nejde jen o nějaké cvičení
 • 00:20:52 a nikdo nás nepozval.
  Byli jsme prostě nezvaní hosté.
 • 00:20:57 Poslední záběry
  z Hradčanského náměstí.
 • 00:21:00 Pak už tam Čech nesměl vstoupit.
 • 00:21:05 My všichni, tedy i já,
  jsme samozřejmě vnímali
 • 00:21:09 odmítavý vztah lidí k nám.
  Ale o tom,
 • 00:21:12 proč je tak negativní,
  jsme v tu chvíli moc nepřemýšleli.
 • 00:21:15 Byli jsme zaměstnaní
  konkrétními úkoly.
 • 00:21:18 Já jsem si myslel,
  že je to dočasné.
 • 00:21:21 Lidé jsou dotčeni,
  že bez jejich souhlasu
 • 00:21:24 došlo k zásahu vojsk,
  ale to postupně přejde,
 • 00:21:27 zvlášť když k žádným bojům nedojde.
 • 00:21:40 Uprostřed davů potkávají
  sovětští vojáci
 • 00:21:44 i vlastní ruské novináře,
  kteří pražské jaro podporují.
 • 00:21:48 Je to srážka dvou světů.
 • 00:21:51 Mluví stejným jazykem,
  ale nerozumějí si vůbec.
 • 00:22:02 My jsme samozřejmě chodili
  mezi vojáky,
 • 00:22:05 diskutovali jsme s nimi,
  byli úplně zmatení.
 • 00:22:08 Někteří říkali:
  Plníme příkaz.
 • 00:22:09 Jiní zas, že ničemu nerozumí,
  nic nechápou.
 • 00:22:14 Nepochopení, proč sem vlastně
  přišli, bylo očividné.
 • 00:22:24 Byl jsem svědkem toho,
  jak se těch kluků někdo ptal:
 • 00:22:27 Víte vůbec, kam jste přijeli?
 • 00:22:29 Jeden z nich odpověděl:
  Do Německa.
 • 00:22:38 Byl v Praze a říkal do Německa.
 • 00:22:40 Oni ani pořádně nevěděli,
  kde jsou.
 • 00:22:43 Takový jsem měl dojem
  z rozhovorů s našimi vojáky.
 • 00:22:47 Možná že jsem měl smůlu,
  možná tam byli takoví,
 • 00:22:50 kteří by to uměli zdůvodnit
  ve stylu:
 • 00:22:52 Ano, my víme, že jsme přijeli
  bránit hranice socialismu,
 • 00:22:56 protože když... Ale ne,
  nikdo takový mezi nimi nebyl.
 • 00:23:03 Sovětský plán na hladký zásah
  s podporou místních lidí se hroutí.
 • 00:23:08 Velitelé proto tahají
  za záchrannou brzdu.
 • 00:23:12 Vojáky úplně izolují od okolí
  a posilují příběh o kontrarevoluci
 • 00:23:16 na nejvyšší možnou míru.
 • 00:23:20 Nenechali nás s lidmi mluvit.
  Pořád nás okřikovali a odháněli.
 • 00:23:26 Velitelé i politruci měli
  v tomhle směru
 • 00:23:29 velmi přísné instrukce a my jsme
  slyšeli jenom útržky hovorů.
 • 00:23:33 Dění kolem nám začali
  vysvětlovat tak,
 • 00:23:36 že všichni jsou nakonec
  součástí kontrarevoluce.
 • 00:23:39 Nepřátelé socialismu pronikli
  hlouběji do nitra společnosti,
 • 00:23:42 než jsme si představovali.
 • 00:23:44 A že tu masu lidí,
  která je proti nám,
 • 00:23:46 musíme nehledě na její nálady
  nějak ochránit.
 • 00:23:49 Ne zničit, ale ochránit.
 • 00:23:51 Byli jsme naivní a dětinští,
  bylo nám dvacet.
 • 00:23:54 Velitelé k tomu
  nic dalšího nedodávali.
 • 00:23:57 Samozřejmě věděli,
  jak to ve skutečnosti bylo.
 • 00:24:00 Rozhodně věděli,
  co bylo cílem celé akce.
 • 00:24:06 PÍSEŇ
 • 00:24:08 Soud, soud, soud svět
  mými ústy svolává.
 • 00:24:13 Rád ponesu kříž, kříž.
 • 00:24:17 Ten kříž zem štědře dětem
  rozdává s kolébkou.
 • 00:24:29 Přede mnou zvěstovalo lásku a ráj
  pro lidi tisíc proroků.
 • 00:24:43 Propaganda jede naplno.
 • 00:24:46 Kreml se snaží prodat legendu
  o bratrské pomoci
 • 00:24:49 místním lidem i vojákům.
 • 00:24:51 Když to u Čechů a Slováků nezabírá,
  zbývá vlastní armáda.
 • 00:24:55 Sovětští vojáci jsou
  snadnou kořistí.
 • 00:24:57 Roky strávené v uzavřeném systému
  fungují.
 • 00:25:00 Emoce, napětí a realita najednou
  splývá s vymyšleným příběhem.
 • 00:25:06 Přijížděly k nám sanitky.
  Měly na sobě kříž.
 • 00:25:10 Všechno sedělo, ale uvnitř nebyli
  žádní zabití nebo zranění.
 • 00:25:15 Když jsme ty vozy začali
  zastavovat,
 • 00:25:18 byly tam zbraně, automaty,
  pušky a granáty.
 • 00:25:23 To všechno se přiváželo
  pod záminkou poskytnutí
 • 00:25:27 lékařské pomoci zraněným
  a rozdávalo obyvatelstvu.
 • 00:25:42 Hledaly se záminky, hledaly se
  nějaké reálné důkazy toho,
 • 00:25:46 že se kontrarevolucionáři
  ozbrojují.
 • 00:25:48 Jenže nic podobného nebylo po ruce,
  tak se musely důkazy vytvořit.
 • 00:25:53 Vzpomínám si,
  jak na ministerstvo zemědělství
 • 00:25:56 přivezli odněkud zbraně, svolali
  k nim novináře a prohlásili:
 • 00:25:59 Tohle jsou zbraně, které jsme
  zabavili kontrarevolucionářům.
 • 00:26:01 Ten snímek se pak objevil
  v tzv. bílé knize,
 • 00:26:05 kterou vydala
  sovětská tisková agentura Novosti.
 • 00:26:08 To měly být zabavené zbraně
  kontrarevolucionářů.
 • 00:26:12 Přitom šlo o odněkud přivezené
  zbraně Lidových milicí.
 • 00:26:20 Strach z kontrarevoluce
  ale funguje.
 • 00:26:24 Znejistělí vojáci obklopení davem
  a nadávkami mají příkaz nestřílet.
 • 00:26:29 Stejně ale zmatkují a ničí.
 • 00:26:42 Vjeli jsme na Václavské náměstí
  a tam bylo moře lidí.
 • 00:26:46 Valili se na nás,
  nenávistně hučeli. Hú, hú.
 • 00:26:50 Pak byl chvíli klid
  a zase znovu to hučení.
 • 00:26:54 Hrozná podívaná
  a strašně delikátní situace.
 • 00:26:57 Nevěděl jsem, co s tím.
  Ti lidé se vůbec nedali zastavit.
 • 00:27:01 Nemohli jsme začít střílet,
  to by byl masakr.
 • 00:27:04 Jenže oni nám zapálili tanky,
  taky ten můj hořel.
 • 00:27:08 Od Muzea nahoře
  na Václavském náměstí
 • 00:27:12 na nás navíc začali střílet,
 • 00:27:14 proto jsem byl nucen dát rozkaz
  k palbě z automatických zbraní.
 • 00:27:17 Ne do lidí,
  jen nahoru do vzduchu.
 • 00:27:20 Dav po několika salvách ustoupil.
 • 00:27:27 Zmatení vojáci nejspíš střílejí
  omylem jeden po druhém.
 • 00:27:30 Dál přitom ničí historickou
  budovu Národního muzea.
 • 00:27:33 I tuhle událost
  stejně jako řadu dalších
 • 00:27:36 ale propaganda obrací
  vzhůru nohama.
 • 00:27:39 Z balkonu Národního muzea
  stříleli na naše vojáky.
 • 00:27:43 Museli se bránit.
 • 00:27:46 A teď se to představuje
  jako vandalismus Rusů.
 • 00:27:50 Na Vinohradské ulici u rozhlasu
  zaútočili extremisté
 • 00:27:53 na vojenské auto.
 • 00:27:55 Proděravěli mu nádrže
  a zapálili je.
 • 00:27:58 Do rukou jim mohly padnout zbraně.
 • 00:28:01 Vojáci proto museli
  vyhodit stroj do povětří.
 • 00:28:04 A teď sem zase vodí lidi.
 • 00:28:13 Je to invaze naruby.
  Při bojích u rozhlasu
 • 00:28:17 a na jiných místech Prahy
  umírají desítky civilistů.
 • 00:28:20 Mnozí sovětští velitelé tomu ale
  ani po desítkách let nevěří.
 • 00:28:30 Ne! Obyvatel?
 • 00:28:33 Ne. Prahy?
  To není možné.
 • 00:28:37 Nevím, jak na tom byli jiní, ale
  mé divize se to určitě netýkalo.
 • 00:28:42 Říkalo se,
  že u nádraží se hodně bojovalo.
 • 00:28:46 Já tomu ale nevěřím.
 • 00:28:48 V mé divizi každopádně
  ztráty civilistů nebyly.
 • 00:28:51 Ztratili jsme tři své vojáky
  při nehodě,
 • 00:28:54 ale nikoho jsme nezastřelili,
  nezabili ani nepověsili.
 • 00:28:59 Přísahám na svoji čest generála
  sovětské armády.
 • 00:29:13 Znovu opakuji:
  Kam až sahala moje odpovědnost,
 • 00:29:18 žádné oběti nebyly.
  O ostatních nevím.
 • 00:29:22 Po návratu z Československa
  jsme dostali
 • 00:29:25 hodnocení celé akce Dunaj.
  Údaje o tom,
 • 00:29:28 kolik Čechů a Slováků během ní
  zahynulo, v něm ale nebylo.
 • 00:29:32 Dodnes ty informace nemám.
  Nevylučuji samozřejmě,
 • 00:29:35 že se někde něco mohlo stát,
  ale přísahám,
 • 00:29:38 že jsem se s takovými údaji
  nikdy nesetkal.
 • 00:29:41 Možná byly utajené, nevím,
  ke mně se to nedostalo.
 • 00:29:45 A pátrat po tom už nebudu.
 • 00:30:01 Neviděl jsem přímo mrtvoly,
 • 00:30:03 ale lidi padající po střelbě
  východoněmeckých vojáků.
 • 00:30:07 Byl to jenom okamžik.
  Projížděli jsme kolem.
 • 00:30:10 Nedokážu říci,
  jestli to byla vražda nebo nehoda.
 • 00:30:13 Ale i tak to samozřejmě
  bylo hrozné.
 • 00:30:16 Bylo šokující a fantasmagorické,
  dívat se na to všechno.
 • 00:30:22 Šok a pochyby nesmějí dostat
  prostor.
 • 00:30:25 Sovětské velení je zašlapává
  hluboko do nitra každého z vojáků.
 • 00:30:29 Navrch musí být příběh
  o bratrské pomoci.
 • 00:30:33 Posilovat ho mají unisono
  i sovětští novináři v Praze.
 • 00:30:37 Drtivá většina poslušně
  plní příkazy.
 • 00:30:40 Některým ale dochází trpělivost.
 • 00:30:43 Zazvonil mi v redakci telefon.
  Volali z Moskvy.
 • 00:30:46 Prý mám napsat reportáž o tom,
 • 00:30:48 jak Praha vítá kyticemi
  a chlebem i solí naše vojáky.
 • 00:30:52 Dodali i pracovní název.
  Druhé osvobození Prahy.
 • 00:30:55 Řekl jsem, že to není pravda
  a že takové blbosti psát nebudu.
 • 00:30:59 Dodal jsem, že bych mohl
  napsat něco úplně jiného,
 • 00:31:02 ale to by mi asi neotiskli.
  Naléhání z Moskvy ale sílilo.
 • 00:31:05 Musíš to napsat, je to tvoje
  novinářská povinnost a tak podobně.
 • 00:31:09 Já jsem toho člověka poslal
  sprostými slovy někam,
 • 00:31:12 praštil sluchátkem
  a nenapsal nic.
 • 00:31:15 Napsal jsem prohlášení o tom,
 • 00:31:18 proč je celý ozbrojený zásah
  nesprávný,
 • 00:31:21 kontraproduktivní a přinese
  velké nepříjemnosti.
 • 00:31:25 Taky veřejně jsem se s tím
  před kolegy netajil.
 • 00:31:28 S ostatními podobnými kolegy
  mě samozřejmě okamžitě
 • 00:31:31 poslali domů do Moskvy
  zvláštním letadlem.
 • 00:31:34 Potřebovali se nás zbavit.
 • 00:31:36 Oficiálně ale řekli,
  že se všichni evakuujeme atd.
 • 00:31:43 Lukin i Krivošejev jsou deportováni
  zpátky domů.
 • 00:31:48 S nimi i všichni,
  kteří se odmítají podřídit.
 • 00:31:52 Nechávají za sebou Prahu,
  zlomené město.
 • 00:31:55 A v něm vojáky,
  kteří sami sebe přesvědčují,
 • 00:31:58 že udělali správnou věc.
 • 00:32:06 Muselo to být, muselo.
  Chci, abyste věděli,
 • 00:32:10 že to bylo správné
  a nezbytné rozhodnutí.
 • 00:32:13 Československo je přímou otevřenou
  cestou směrem na Moskvu,
 • 00:32:17 na Sovětský svaz.
 • 00:32:19 Na hranicích už stály
  západoněmecké a americké jednotky
 • 00:32:22 a chystaly se překročit hranice.
  Do toho dubčekovské vedení,
 • 00:32:26 které tvrdilo,
  že má situaci pod kontrolou,
 • 00:32:29 ale ve skutečnosti ji
  v rukou nemělo.
 • 00:32:33 Nazrával velmi závažný konflikt
  a my jsme zachránili svět
 • 00:32:37 před třetí světovou válkou.
 • 00:32:42 PÍSEŇ
 • 00:32:44 Slyším rekviem.
 • 00:32:49 Nad celým světem zní mi
  jenom rekviem.
 • 00:32:59 Zákeřná křídla stínů
  zničí tuto zem.
 • 00:33:08 Svět vyjde zkáze vstříc.
 • 00:33:12 Pražské jaro končí pod pásy
  sovětských tanků.
 • 00:33:15 Úkol je splněn.
  Kremlu zbývá poslední krok.
 • 00:33:18 Vyložit ozbrojený zásah
  správně lidem doma.
 • 00:33:22 Ve jménu bezpečnosti
  bratrských národů,
 • 00:33:25 v zájmu socialismu i míru pomohla
  sovětská vláda společně
 • 00:33:29 s ostatními socialistickými zeměmi
  československému vedení v boji
 • 00:33:32 proti kontrarevoluci
  a skupinám imperialistů.
 • 00:33:37 Nikomu a nikdy,
  prohlašují oceláři z továrny
 • 00:33:41 nesoucí jméno XXII. sjezdu KSSS,
  nedovolíme vyrvat ani jedinou část
 • 00:33:46 z těla bratrských
  socialistických zemí.
 • 00:33:49 Sovětské masy berou zprávy
  o invazi tak, jak přicházejí.
 • 00:33:52 Praha je příliš vzdálená.
 • 00:33:54 Ty, kteří měli k Československu
  blízko,
 • 00:33:56 ale vojenský zásah
  hluboce zasáhne.
 • 00:33:59 Prožívala jsem hrůzu.
  Prožívala jsem hrůzu.
 • 00:34:03 To je,
  jako když tanky prošly po mně.
 • 00:34:06 To bylo hrozné.
  To byl hrozný pocit.
 • 00:34:10 Hrůza.
 • 00:34:12 Ale když přišla domů
  říci to manželovi
 • 00:34:17 a tam jeho kamarád mu gratuloval.
 • 00:34:24 Gratuloval mu s bratrskou pomocí,
  ale viděl, že manžel brečel.
 • 00:34:37 Bylo to obrovské osobní zklamání.
 • 00:34:41 Pro nás to nebyla jenom
  nešťastná mezinárodní událost.
 • 00:34:45 Strašně jsme těm věcem věřili
  a vkládali do nich osobní naděje.
 • 00:34:49 Teď jako by nám umřel
  někdo blízký.
 • 00:34:52 Tak to bylo intenzivní a osobní.
 • 00:34:55 A pak hrozně jsme se
  za ten zásah styděli. Hrozně.
 • 00:35:04 Velmi dobře chápeme,
  že kroky,
 • 00:35:05 které přijalo sovětské vedení
  i další socialistické země,
 • 00:35:09 jen reagovaly na reálné ohrožení
  socialistického tábora.
 • 00:35:13 Mladí oceláři podporují politiku
  sovětského vedení, a proto my,
 • 00:35:18 mládež závodu, rozhodně podporujeme
  rozhodnutí sovětské vlády
 • 00:35:22 i dalších zemí Varšavské smlouvy
  poskytnout bratrskou pomoc
 • 00:35:26 československému lidu
  i jeho komunistické straně.
 • 00:35:31 Sovětští vojáci se postupně
  vracejí domů jako vítězové.
 • 00:35:35 Podle oficiální verze
  poskytli bratrskou pomoc
 • 00:35:38 a mnozí obětovali životy
  i zdraví.
 • 00:35:45 Splnili jsme úkol
  a divizi jsem nakonec vyvedl
 • 00:35:48 ve stanoveném čase
  a bez jediné ztráty na místo
 • 00:35:51 stálé dislokace v okolí Postupimi.
 • 00:35:54 Němečtí soudruzi
  nás velmi hezky přivítali.
 • 00:35:57 Je to dokonce natočené,
 • 00:35:59 jak nás davy Němců vítaly
  od českých hranic až k Postupimi.
 • 00:36:03 Tam bylo potom velké shromáždění.
 • 00:36:05 Na 200 000 lidí se sešlo
  na Platz der Nationen.
 • 00:36:09 Vystoupil jsem na tribuně
  a v závěrečném proslovu řekl,
 • 00:36:13 že divize splnila úkol,
  který jí byl dán.
 • 00:36:27 Totalitní moc neponechá
  nic náhodě.
 • 00:36:30 Zprávy o Československu mají
  sedět do puntíku.
 • 00:36:33 Každý, kdo zpochybní retuš
  propagandy, musí z cesty.
 • 00:36:38 My, kirovci, kteří jsme v dobách
  druhé světové války se zbraní
 • 00:36:43 v ruce bránili zájmy socialismu,
  dnes z hloubi srdce podporujeme
 • 00:36:48 rozhodnutí sovětského vedení
  i vlád socialistických zemí
 • 00:36:52 poskytnout bratrskému
  československému národu
 • 00:36:56 neodkladnou pomoc,
  která zahrnuje i pomoc ozbrojenou.
 • 00:37:02 Části moskevské inteligence, která
  sledovala pražské jaro s nadějemi,
 • 00:37:06 ovšem dochází trpělivost.
  Jsou to jednotlivci.
 • 00:37:10 K brutálnímu ozbrojenému zásahu
  v Československu
 • 00:37:13 už ale nedokážou mlčet.
 • 00:37:15 Navzdory obrovské vlně propagandy,
  navzdory drtivému tlaku moci.
 • 00:37:24 My všichni,
  snad kromě těch nejmladších,
 • 00:37:28 jsme si ještě dobře pamatovali
  rok 1956 v Maďarsku
 • 00:37:32 a brutální sovětský zásah tam.
  Rozdíl byl 12 let.
 • 00:37:36 Tehdy jsme mlčeli
  a nedokázali se vzepřít.
 • 00:37:40 Po událostech v Praze
  jsme proto měli pocit,
 • 00:37:43 že už znovu nemůžeme být zticha.
  Bylo strašně důležité něco říci.
 • 00:37:48 Ze všech stran křičeli:
  Národ schvaluje invazi.
 • 00:37:51 Když ale nebude
  jediný člověk souhlasit,
 • 00:37:55 tak už se nedá říci,
  že je to celonárodní.
 • 00:38:08 Pokud někdo protestuje,
  tak jen opatrně,
 • 00:38:11 nenápadnými gesty nesouhlasu.
 • 00:38:14 Uprostřed malé moskevské skupinky
  se ale rodí bláznivý plán.
 • 00:38:18 Vystoupit jen čtyři dny po invazi
  s protestem veřejně,
 • 00:38:22 přímo v srdci sovětské metropole,
  na Rudém náměstí.
 • 00:38:28 Je neuvěřitelné,
  že se někdo takový našel.
 • 00:38:34 Nezapomínejte,
  čím vším jsme my Rusové prošli.
 • 00:38:37 Miliony popravených lidí,
  další seděli v lágrech desítky let.
 • 00:38:40 Po takové brutální sprše
  si málokdo riskne vystoupit
 • 00:38:45 s otevřeným politickým protestem.
  Pro mě jsou to opravdoví hrdinové.
 • 00:38:59 Šlo nám o morálku.
 • 00:39:02 A jak pořád opakuji,
  bylo to až sobecké.
 • 00:39:05 Chtěli jsme prostě mít
  čisté svědomí.
 • 00:39:07 Nebyli jsme naivní a nečekali,
  že jakmile vstoupíme na náměstí,
 • 00:39:12 otevře Brežněv kremelská vrata
  a řekne:
 • 00:39:15 Děcka, vy jste tak šikovný
  a já jsem blbec,
 • 00:39:18 ale teď už to díky vám vím.
  Smysl byl symbolický.
 • 00:39:22 Aby lidi skutečně začali vnímat to,
  že nemají svobodu.
 • 00:39:26 My jsme ji měli.
  Byli jsme svobodní a šťastní.
 • 00:39:35 Cokoliv člověk dělá,
  dělá hlavně pro sebe.
 • 00:39:40 Nejen já, ale taky mí přátelé
  jsme to takhle brali.
 • 00:39:44 O tom jsem naprosto přesvědčen.
 • 00:39:47 Každý z nás to dělal pro sebe,
  protože prostě nemohl jinak.
 • 00:40:00 25. srpna 1968 vyráží hrstka
  osmi lidí na Rudé náměstí.
 • 00:40:06 Natálie Gorbaněvská tam míří
  i s tříměsíčním synem.
 • 00:40:11 Nemá ho kam dát.
 • 00:40:16 Přesně v poledne usedají
  demonstranti
 • 00:40:19 na starobylé Lobné místo
  a roztahují transparenty
 • 00:40:24 protestující
  proti okupaci Československa.
 • 00:40:30 Myslím, že se nám to povedlo.
 • 00:40:33 Bylo léto, doba dovolených,
  na náměstí bylo hodně turistů.
 • 00:40:37 Když jsme usedli, hned k nám
  od mauzolea letěli tajní,
 • 00:40:40 vytrénované gorily
  ve sportovních soupravách
 • 00:40:43 z nějakého pluku na ochranu Kremlu.
 • 00:40:46 Domluvili jsme se, že nebudeme
  na jejich výpady reagovat.
 • 00:40:49 Oni se ale na nás vrhli.
 • 00:40:51 Snažili se nám roztrhat
  transparenty a začali nás mlátit.
 • 00:40:55 Seděl jsem,
  snažil se neodporovat,
 • 00:40:58 ale pak už jsem to nevydržel
  a ohnal jsem se.
 • 00:41:01 Jeden z nich vytáhl obušek
 • 00:41:03 a profesionálním úderem
  mi vyrazil čtyři zuby.
 • 00:41:06 Zůstaly mi v ruce.
  Když nás přemohli,
 • 00:41:09 běželi rychle sehnat auta,
  kterými by nás odvezli.
 • 00:41:12 My jsme tam zůstali
  a čekali na svůj úděl.
 • 00:41:24 Mezitím k nám přistoupili lidi.
  Klasický sovětský lid.
 • 00:41:28 Stáli společně v jedné řadě
  a ptali se, co tam děláme.
 • 00:41:32 Jedna mladá dívka řekla:
 • 00:41:34 Podívejte,
  co s tím člověkem udělali.
 • 00:41:37 Já v tu chvíli držím
  v ruce vyražené zuby,
 • 00:41:40 košili mám celou od krve.
  Jakmile to lidi uviděli,
 • 00:41:43 hned se lekli, jak na povel
  se otočili a dál říkali:
 • 00:41:47 Co budeme dělat?
  Už se ale na nás nedívali.
 • 00:41:50 To se přece nesmí,
  je zakázané na takové věci koukat.
 • 00:41:54 To byl pro mě nejzajímavější
  okamžik demonstrace,
 • 00:41:57 tahle reakce sovětského národa.
 • 00:42:06 Nevěděli jsme,
  co nás přesně čeká.
 • 00:42:10 Nejdřív odvezli mé přátele
  a já jsem zůstala na náměstí sama.
 • 00:42:15 Tajní nemohli najít auto,
  do kterého by se vešel i kočárek.
 • 00:42:19 Chvíli jsem si myslela,
  že mě nechají být,
 • 00:42:22 pak nás ale se synem taky
  nacpali do jednoho auta.
 • 00:42:25 V tu chvíli zvon odbíjel
  čtvrt na jednu.
 • 00:42:28 Byla jsem poslední,
  koho odvezli.
 • 00:42:40 Demonstranti končí na policii.
  O jejich akci média mlčí.
 • 00:42:46 Veřejnost se o ní nemá dozvědět.
  I tak by ale mnozí nepochopili.
 • 00:42:51 Nechápou dokonce
  ani někteří disidenti.
 • 00:42:56 Velkého počtu liberálních lidí
  starší generace
 • 00:43:00 se celá akce hrozně dotkla.
  Nechápali.
 • 00:43:03 Nataša a ostatní podle nich
  provedli šílenou a zbytečnou věc.
 • 00:43:07 Proč?
 • 00:43:09 Symbolický protest tehdy disent
  ještě neznal
 • 00:43:12 a mnozí z toho měli
  hrozný komplex.
 • 00:43:15 Nejvíc je dráždila Nataša,
 • 00:43:17 která šla na náměstí
  s malým dítětem.
 • 00:43:22 Síla symbolického protestu dolehne
  k mnohým až po letech.
 • 00:43:27 Jeho aktéry teď čeká
  nemilosrdný trest.
 • 00:43:30 Vyhnanství a nový sovětský bič
  na disidenty.
 • 00:43:34 Internace na psychiatrii.
 • 00:43:37 Demonstranti z Rudého náměstí
  prožívají měsíce a roky,
 • 00:43:41 na které by dodnes
  nejraději zapomněli.
 • 00:43:48 Zaprvé neexistuje doba,
  na kterou jste zavřený.
 • 00:43:53 Může to být navěky,
  jak se úřadům a lékařům,
 • 00:43:57 kteří vás takzvaně léčí, zachce.
  Zadruhé oni vás cíleně ničí.
 • 00:44:02 Viděla jsem tam mladou ženu,
  politickou vězeňkyni,
 • 00:44:06 která absolvovala elektrošoky.
 • 00:44:09 Mně dávali haloperidol,
  což je strašně trýznivé.
 • 00:44:13 Amnesty International
  i další lidskoprávní organizace
 • 00:44:17 označily jeho nasazování
  za mučení.
 • 00:44:20 Hodně těch léků má samozřejmě
  vedlejší účinky,
 • 00:44:23 třeba náběhy
  na Parkinsonovu nemoc.
 • 00:44:26 Pak se taky na psychiatrii
  setkáte
 • 00:44:29 s opravdově nemocnými lidmi.
 • 00:44:31 V Kazani nás bylo ve dvou
  odděleních zhruba 140 žen.
 • 00:44:35 Z toho asi 10 politických vězeňkyň,
  jinak samé duševně choré.
 • 00:44:40 Některé to jen předstíraly,
  ale většina byla opravdu nemocná.
 • 00:44:45 Sedíte tam, díváte se na ty lidi
  a říkáte si:
 • 00:44:48 Cpou do mě léky a jednoho rána
  mi možná ani nedojde,
 • 00:44:52 že už jsem se taky zbláznila.
 • 00:44:55 Pustí mě na svobodu, ale já
  už si to třeba vůbec neuvědomím.
 • 00:45:00 Hrozně vás to ničí.
  V takovém stavu se skoro nedá žít.
 • 00:45:05 Ale stačí. Strašně nerada
  o tom mluvím.
 • 00:45:10 Strašně.
 • 00:45:31 V době mé druhé hladovky mi začali
  píchat údajný vitamin B.
 • 00:45:36 Po injekcích mi ale úplně
  otekly nohy,
 • 00:45:41 měl jsem strašně divné pocity,
  ztrácel vědomí.
 • 00:45:46 Pochopil jsem, že něco nehraje
  a že mi nedávají vitamin B.
 • 00:45:51 Požádal jsem proto o předvedení
  k řediteli oddělení.
 • 00:45:55 Seděla tam s ním i hlavní lékařka.
  Řekl jsem jim:
 • 00:45:58 Vždycky jsem považoval sebevraždu
  za dezerci.
 • 00:46:02 Myslel jsem si, že má smysl bojovat
  s vámi i vaším režimem.
 • 00:46:07 Teď po těch injekcích už ho nemám.
 • 00:46:10 Poslední zbraní, která mi zbyla,
  je sebevražda.
 • 00:46:14 Ještě jedna injekce a bude konec,
  řekl jsem a jediné,
 • 00:46:19 na co jsem pak pořád myslel,
  bylo, jak to celé udělat.
 • 00:46:24 V těch podmínkách
  to ale bylo hrozně těžké.
 • 00:46:52 Disidenti jsou mimo oficiální
  sovětskou realitu,
 • 00:46:56 pečlivě uklizeni
  před zraky běžných lidí.
 • 00:47:00 Mlčící většina jede dál
  v pevně zaběhaných kolejích.
 • 00:47:07 Od 23. do 26. srpna
  se v Moskvě konaly
 • 00:47:11 sovětsko-československé rozhovory.
  Obě delegace se jednoznačně
 • 00:47:16 a upřímně shodly na tom,
  že v nynější situaci je
 • 00:47:21 nejdůležitější plnit
  společná opatření dohodnutá
 • 00:47:25 na nedávném setkání
  v Čierné nad Tisou.
 • 00:47:28 Rozhovory probíhaly
  v atmosféře přátelství,
 • 00:47:31 soudružství a vzájemné družby.
 • 00:47:39 Zprávy o protestu na Rudém náměstí
  i přesto postupně prosakují
 • 00:47:44 na veřejnost,
  hlavně ve městech.
 • 00:47:47 Dostávají se i k vojákům,
  kteří v Československu zasahovali.
 • 00:47:52 Napřed jsem si říkal:
  Holt společnost nemůže být
 • 00:47:56 úplně dokonalá,
  vždycky se najdou lidé,
 • 00:47:59 kteří souhlasí s kontrarevolucí
  v Československu.
 • 00:48:02 Bral jsem je jako škůdce,
  někoho, s kým nemůžu souhlasit.
 • 00:48:07 Hned mi ale naskakovaly
  i další otázky.
 • 00:48:10 Proč to všechno dělají?
  Jejich protest byl beznadějný.
 • 00:48:14 Nic nemohli změnit,
  šli hlavou proti zdi.
 • 00:48:17 Tak proč?
  I o tomhle jsem přemýšlel.
 • 00:48:20 Ale nechci lhát.
 • 00:48:22 Byl jsem součástí systému
  a studia na vojenské akademii.
 • 00:48:26 Takže žádná revoluce.
 • 00:48:28 Prostě jsem tu událost zaznamenal
  a studoval dál.
 • 00:48:32 Byl jsem vynikající student.
 • 00:48:35 Akademii jsem absolvoval
  se zlatou medailí.
 • 00:48:38 Jako jediný jsem měl
  leninské stipendium.
 • 00:48:51 Zápas první poválečné generace
  o změnu je u konce.
 • 00:48:55 Uvnitř se cosi láme.
 • 00:48:58 Zdravá a optimistická generace
  začíná být unavená a rezignovaná.
 • 00:49:03 Důvěra v systém je u konce
  stejně jako ochota něco měnit.
 • 00:49:08 Začíná normalizace,
  začíná se nadávat a pít.
 • 00:49:18 Pro moskevskou inteligenci je
  srpen 1968 koncem velkého příběhu
 • 00:49:24 o nadějích i možnosti změny.
  Odteď už hraje každý jen za sebe
 • 00:49:30 vůči režimu,
  který je potřeba porazit.
 • 00:49:38 V srpnu 1968 jsme definitivně
  ztratili iluze.
 • 00:49:42 Jenom ti nejzatvrzelejší z nás
  zůstali
 • 00:49:45 přesvědčenými komunisty dál.
  Mezi námi a komunisty najednou
 • 00:49:50 vznikla hranice nebo propast,
  která se už nikdy nepřeklenula.
 • 00:49:55 Pochopili jsme, že socialismus
  nemůže mít lidskou tvář.
 • 00:50:07 Byl život do 21. srpna
  a po 21. srpnu.
 • 00:50:12 Osmašedesátý je rokem
  našeho sebeurčení.
 • 00:50:16 Ten den přímo nebo zprostředkovaně
  zpečetil velkému množství lidí
 • 00:50:21 jejich další osud.
 • 00:50:23 Někteří definitivně zamířili
  do disidentského hnutí.
 • 00:50:27 Někoho to přivedlo dokonce
  do vězení
 • 00:50:30 a někdo naopak couvl
  a naprosto uvědoměle
 • 00:50:34 zamířil ke komunistické kariéře.
 • 00:50:40 Cesta ke svobodě je
  ale ještě dlouhá.
 • 00:50:44 První veřejné pochyby o invazi
  přináší v Sovětském svazu
 • 00:50:48 až gorbačovská perestrojka.
 • 00:50:53 Byl to omyl, chyba.
 • 00:50:56 Až když došlo ke všem změnám,
  sametovým i nesametovým,
 • 00:51:00 až tehdy jsme byli schopni
  skutečně tuhle akci odsoudit.
 • 00:51:05 Byla to těžká doba
  a všichni jsme prohráli.
 • 00:51:11 Ztratili jsme hodně času
  a co je platné,
 • 00:51:15 dodnes se ty události projevují
  na stavu,
 • 00:51:18 náladě a vztazích
  v naší společnosti.
 • 00:51:23 Sovětští vojáci,
  kteří v Československu
 • 00:51:26 v srpnu 1968 zasahovali,
  mají na tehdejší události
 • 00:51:30 i po desítkách let
  rozdílné názory.
 • 00:51:35 Neřekl bych, že toho lituji.
  Prostě asi tak.
 • 00:51:38 Byl jsem aktivním vykonavatelem
  politiky,
 • 00:51:41 o které sovětské vedení
  v roce 1989 prohlásilo,
 • 00:51:45 že byla chybná.
  Já byl její součástí,
 • 00:51:48 přestože šlo o rozkaz,
  se kterým voják těžko co nadělá.
 • 00:51:53 Byla to každopádně chyba,
  kterou nejde vrátit zpět.
 • 00:51:58 Samozřejmě že to ve mně
  budí lítost.
 • 00:52:08 Já osobně se jako účastník
  těch událostí považuji
 • 00:52:13 za nepřímého viníka
  a samozřejmě je mi to líto.
 • 00:52:18 Ne toho, že jsem se té akce
  zúčastnil, ale celkově,
 • 00:52:23 že jsem se té špatné
  a zbytečné politice podřídil.
 • 00:52:27 Cítili jsme zodpovědnost za to,
  co dělala naše vláda.
 • 00:52:31 Dodnes v Česku zůstala
  nepřízeň vůči Rusům.
 • 00:52:35 Běžní lidé dodnes platí
  za politické hry svých vlád.
 • 00:52:51 Já si myslím,
  že jsem v Československu
 • 00:52:55 v roce 1968 se ctí splnil povinnost
  vůči svému i československému lidu.
 • 00:53:00 Za nic se nestydím
  a ničeho se nebojím.
 • 00:53:03 Kdybych měl tu čest
  se někdy vrátit do Prahy,
 • 00:53:06 bez bázně, bez výčitek svědomí
  a s pravdou v očích bych se tam
 • 00:53:11 vydal a setkal se
  s jakýmkoli českým občanem.
 • 00:53:16 S jakýmkoli.
  V jakékoli pozici. Tak to je.
 • 00:53:21 Ruské potýkání se srpnem 1968
  neskončilo dodnes.
 • 00:53:25 Zůstává příběhem
  s otevřeným koncem.
 • 00:53:29 Každého z jeho aktérů
  přivedlo jinam.
 • 00:53:32 Pavel Kosenko dosloužil
  v sovětské armádě do důchodu
 • 00:53:37 a pracuje jako předseda
 • 00:53:39 jednoho z vojenských veteránských
  sdružení v Moskvě.
 • 00:53:43 Eduard Vorobjov
  se do Československa vrátil
 • 00:53:46 v osmdesátých letech
  minulého století jako velitel
 • 00:53:49 zdejších sovětských jednotek.
  Byl posledním sovětským vojákem,
 • 00:53:52 který v roce 1991 opustil
  československé území.
 • 00:53:56 Boris Šmeljov dal
  po základní vojenské službě
 • 00:54:00 přednost civilnímu povolání
  a až do rozpadu Sovětského svazu
 • 00:54:03 pracoval v úřednických profesích.
 • 00:54:05 Elvíra Filipovičová se vrátila
  s manželem do Československa.
 • 00:54:10 Píše paměti a svůj čas dělí
  mezi Moskvu a Prahu.
 • 00:54:13 Michail Gorbačov přišel v roce 1991
  o funkci sovětského prezidenta
 • 00:54:18 a tím uzavřel
  aktivní politickou kariéru.
 • 00:54:22 Jeho omluvu za invazi v srpnu 1968
  zopakovali
 • 00:54:25 všichni následující
  ruští prezidenti.
 • 00:54:28 Většina veřejnosti si ale s touto
  událostí dodnes neví rady.
 • 00:54:34 Natálie Gorbaněvská mučení
 • 00:54:36 v sovětské psychiatrické léčebně
  přežila.
 • 00:54:39 O její dvě malé děti
  se mezitím postarala babička.
 • 00:54:42 Dalšími represemi vytlačil
  komunistický režim Gorbaněvskou
 • 00:54:46 i s dětmi v roce 1975
  do emigrace.
 • 00:54:50 Podobný osud potkal
  i Viktora Fajnberga.
 • 00:54:55 Taky Ludmilu Alexejevovou
  vyhostil Kreml
 • 00:54:58 v 70. letech
  minulého století ze země.
 • 00:55:01 Do Ruska se mohla vrátit
  až po roce 1991.
 • 00:55:04 Stala se z ní hlavní kronikářka
  sovětského disidentského hnutí.
 • 00:55:08 Arsenij Roginskij přežil
  represe doma
 • 00:55:11 a po rozpadu Sovětského svazu
  se stal předsedou hnutí Memoriál,
 • 00:55:15 které mapuje nejhorší zločiny
  komunistického režimu.
 • 00:55:18 Vladlen Krivošejev přišel brzy
  po nuceném návratu
 • 00:55:21 do Moskvy o práci.
 • 00:55:23 Zbytek aktivního života se živil
  jako turistický průvodce.
 • 00:55:27 Vladimír Lukin nesměl za nesouhlas
  s invazí 20 let
 • 00:55:30 za hranice Sovětského svazu.
 • 00:55:33 Po pádu komunismu se stal ruským
  velvyslancem ve Spojených státech.
 • 00:55:37 Pracuje jako ruský ombudsman.
 • 00:56:20 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2011

Související