iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 5. 2008
17:50 na ČT2

1 2 3 4 5

20 hlasů
1827
zhlédnutí

Domácí lékař aneb nic není jen tak...

Otravy

8 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Domácí lékař aneb Nic není jen tak - Otravy

 • 00:00:20 Ahoj, Marie!
 • 00:00:21 Otravou rozumíme
  škodlivé působení
 • 00:00:24 chemických, živočišných,
  rostlinných, bakteriálních
 • 00:00:28 a jiných jedů na náš organismus.
  Okolo nás je jich spousta.
 • 00:00:31 Proto o tomto problému
  budeme dnes hovořit.
 • 00:00:42 Náhodnými otravami
  jsou nejvíce ohroženy děti
 • 00:00:45 ve věku od jednoho do pěti let,
 • 00:00:48 přičemž maximum výskytu otrav
  je u dětí dvou- a tříletých.
 • 00:00:51 Otravy dětí
  v těchto věkových skupinách
 • 00:00:54 jsou prakticky ve 100 % náhodné
 • 00:00:57 a jdou na vrub dětské zvídavosti
  a neopatrnosti dospělých.
 • 00:01:07 Nejvíce otrav vzniklých
  v domácnosti je způsobeno léky.
 • 00:01:11 Ty by měly být uzamčené
  a pro děti nedostupné.
 • 00:01:14 Je-li dítě nemocné a musí užívat
  nějaký léčivý přípravek,
 • 00:01:19 nikdy bychom o léku neměli
  mluvit jako o dobrotě či pamlsku.
 • 00:01:23 Léky mají často lákavou podobu
  a chuť jako bonbony.
 • 00:01:27 Snažte se nějakou přijatelnou
  formou dítěti vysvětlit,
 • 00:01:31 že jde o přípravek,
  který má odstranit jeho chorobu.
 • 00:01:41 Jestliže jste objevili dítě,
  které spolykalo léky
 • 00:01:44 a nemá ještě známky otravy,
  pokuste se vyvolat zvracení.
 • 00:01:48 Nezkoušejte to ale u dětí
  mladších 6 měsíců,
 • 00:01:52 protože ještě nemají vyvinutý
  zvracivý reflex.
 • 00:01:55 Jak postupovat,
  ukážu na tomto modelu dítěte.
 • 00:01:58 Přehněte si dítě přes koleno,
  aby mělo hlavu níže než trup.
 • 00:02:02 A podrážděte mu kořen jazyka
  prstem nebo rukojetí lžíce.
 • 00:02:07 Když se pokusy o zvracení nedaří,
  neztrácejte příliš mnoho času.
 • 00:02:12 Pokuste se dítěti podat
  3 až 10 tablet živočišného uhlí,
 • 00:02:17 rozdrceného a rozpuštěného
  ve sklenici vody.
 • 00:02:21 Pak vyhledejte lékařskou pomoc.
 • 00:02:24 Pokud už dítě má příznaky otravy,
  padá nebo usíná,
 • 00:02:27 neodkladně volejte
  rychlou záchrannou službu.
 • 00:02:31 Musíte-li dítě transportovat sami,
  vezte je na zadním sedadle auta
 • 00:02:35 položené břichem přes kolena
  dospělého
 • 00:02:39 s hlavou otočenou tak,
  aby nevdechlo případné zvratky.
 • 00:02:43 Do nemocnice vždy vezměte i obal
  se zbytkem požitých léků.
 • 00:02:54 Dospělí bývají při uchovávání
  čisticích prostředků
 • 00:02:58 méně obezřetní než u léků
  a neuvědomují si nebezpečí
 • 00:03:02 některých látek obsažených
  v přípravcích,
 • 00:03:05 které slouží k údržbě hygieny
  v domácnosti.
 • 00:03:09 I ty nejnebezpečnější výrobky
  mají lákavý obal,
 • 00:03:12 často s obrázkem ovoce,
  rostliny nebo zvířete,
 • 00:03:16 jsou pěkně barevné
  a příjemně parfémované.
 • 00:03:19 Většinou se jedná o přípravky
  na odstraňování usazenin z odpadů,
 • 00:03:23 čističe sporáků, odstraňovače
  usazenin vodního kamene
 • 00:03:27 nebo určené k hygieně
  sanitární keramiky.
 • 00:03:31 Tyto látky nepůsobí otravu
  v pravém slova smyslu,
 • 00:03:35 ale poškozují kůži a sliznice,
  které s nimi přijdou do styku.
 • 00:03:47 Poškození sliznic nastává
  v prvních okamžicích po požití,
 • 00:03:51 proto zásadně nikdy nenuťte
  postiženého ke zvracení.
 • 00:03:55 Jak by se obsah žaludku
  vracel zpět,
 • 00:03:59 byly by sliznice jícnu
  a dutiny ústní
 • 00:04:02 znovu vystavovány účinkům
  leptavé látky.
 • 00:04:05 Nikdy se také nepokoušejte
  požitou látku neutralizovat.
 • 00:04:09 Vzniklá tepelná reakce by ještě
  více prohloubila poškození.
 • 00:04:12 Postiženého dopravte
  co nejrychleji do nemocnice.
 • 00:04:16 Podat můžete pouze
  čistou vodu nebo mléko.
 • 00:04:20 Nikdy ne nápoje s bublinkami.
 • 00:04:30 Nechvalně proslavenou rostlinou,
 • 00:04:32 která se běžně pěstuje,
  je diefenbachie.
 • 00:04:35 Rostlina obsahuje drobné krystaly
  šťavelanu vápenatého.
 • 00:04:39 Ty po požití části rostliny
  bolestivě poraní sliznice,
 • 00:04:43 které s ní přijdou do styku.
 • 00:04:46 Způsobí jejich otok,
  takže může nastat dechová tíseň,
 • 00:04:49 případně až udušení postiženého.
  Celá událost je velmi bolestivá
 • 00:04:53 a často vyžaduje
  několikadenní léčbu v nemocnici.
 • 00:04:57 Pokud dítě sní nebo jen žvýká
  listy rostliny,
 • 00:05:01 vyndejte mu zbytky z úst
 • 00:05:04 a dutinu ústní vyplachujte
  chladnou vodou.
 • 00:05:07 K pití podejte studené mléko,
  vodu nebo vychlazený čaj.
 • 00:05:10 Podat můžete i zmrzlinu,
  ale především:
 • 00:05:13 dítě s potížemi
  patří do nemocnice.
 • 00:05:21 V přírodě děti nejčastěji jedí
 • 00:05:24 plody různých keřů
  a menších rostlin.
 • 00:05:27 Asi nejnebezpečnější jsou
  bobule rulíku zlomocného
 • 00:05:31 nebo lýkovce jedovatého.
 • 00:05:33 K vyvolání otravy stačí
  jen několik málo plodů.
 • 00:05:36 Pokud dítě část rostliny sní
 • 00:05:39 a nejste si jisti, zda šlo o druh
  jedovatý nebo nejedovatý,
 • 00:05:42 tak u dítěte raději
  vyvolejte zvracení.
 • 00:05:45 Nedaří-li se to,
 • 00:05:48 dejte mu několik tablet
  rozdrceného živočišného uhlí
 • 00:05:51 a dostatek tekutin,
  nejlépe černého čaje.
 • 00:05:54 Vyhledejte co nejdříve
  pomoc lékaře
 • 00:05:57 a vezměte s sebou větší část
  rostliny, nejen bobule a listy.
 • 00:06:00 Houby jsou pro malé děti
  těžko stravitelné,
 • 00:06:03 a navíc pokud se rodina
  houbami otráví,
 • 00:06:06 otrava nejmenšího člena rodiny
  probíhá nejdramatičtěji.
 • 00:06:10 Pokud po snědení jídla z hub
  vzniklo podezření,
 • 00:06:13 že šlo o jedovaté houby,
 • 00:06:15 neváhejte a vyhledejte
  lékařskou pomoc.
 • 00:06:18 Je třeba co nejdříve se pokusit
  vyvolat zvracení
 • 00:06:21 a podat 10 až 15 tablet
  živočišného uhlí.
 • 00:06:25 Zvratky dítěte
  vezměte s sebou do nemocnice.
 • 00:06:28 Stejně tak vezměte zbytky jídla
  a nezpracovaných hub.
 • 00:06:32 Pokud už má dítě příznaky otravy,
  zvrací nebo má průjem,
 • 00:06:36 vezměte do nemocnice
  vzorky zvratků a stolice.
 • 00:06:39 Tyto materiály jsou důležité
  pro určení, o kterou houbu jde.
 • 00:06:44 U nás je nejnebezpečnější otrava
  muchomůrkou zelenou,
 • 00:06:48 při které má poškození jater
  nezřídka i smrtelný průběh.
 • 00:06:53 Nebezpečí otrav je veliké.
 • 00:06:55 Proto bychom měli znát
  telefonní číslo
 • 00:06:58 na rychlou záchrannou službu.
 • 00:07:01 Na celém území České republiky
  je to číslo 155.
 • 00:07:04 Lékaře volejte vždy,
  když máte podezření,
 • 00:07:07 že dítě pozřelo
  nějakou jedovatou látku.
 • 00:07:10 V České republice
  vám mohou poskytnout radu
 • 00:07:12 i toxikologická střediska,
  když víte, co dítě pozřelo.
 • 00:07:16 V každém případě je dobré mít
  telefonní číslo k dispozici.
 • 00:07:19 Závěrem pouze připomínám,
 • 00:07:22 že je dobré mít doma aspoň
  jednu tubu živočišného uhlí.
 • 00:07:26 To je považováno
  za univerzální protijed.
 • 00:07:29 Po požití léků,
  hub a částí rostlin
 • 00:07:33 má jeho podání
  obrovský význam.
 • 00:07:36 Pouze v jediném případě
  nepomáhá a situaci znesnadňuje.
 • 00:07:40 Tím je požití leptavých látek,
  kyselin a louhů.
 • 00:07:44 Ahoj, Marie!
 • 00:07:54 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2008

Související